BIM biedt bouw business - ABN AMRO

download BIM biedt bouw business - ABN AMRO

of 35

 • date post

  05-Dec-2014
 • Category

  Documents

 • view

  2.107
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of BIM biedt bouw business - ABN AMRO

 • 1. bim Onderzoek naar verdienkansenbiedt bouw business door BIM
 • 2. Waarom deze publicatie?Bouwend Nederland is als branchevereniging voor ABN AMRO is de bank voor vele bedrijven in de bouwketen. Webouwondernemingen constant op zoek naar manieren om de zien in deze uitdagende markt dat hun resultaten fors uiteenlopen.positie van haar leden in de sector te versterken. BIM biedt Opvallend is verder de toenemende trend in gebruik van BIM enhiervoor kansen op het gebied van procesoptimalisatie. Maar nog hoe dat leidt tot vernieuwing in de sector. Dit rapport belicht debelangrijker voor bouwondernemingen is dat BIM ondernemers toekomstperspectieven voor bouwbedrijven door het gebruik vanhelpt bij het aanbieden van nieuwe producten en diensten aan BIM, gestaafd door marktonderzoek. Er blijkt uit dat BIM-bestaande en nieuwe markten. Dit onderzoek maakt duidelijk gebruikers marktkansen zien in verbreding van hun activiteiten.welke kansen BIM ondernemers biedt wanneer zij er mee aan de In onze optiek kan BIM de rendementen in de bouw verbeterenslag gaan. en op termijn de courantheid van gebouwen verhogen.Arjan Walinga is senior beleidsmedewerker bij Bouwend Annemijn Fokkelman is sector banker bouw bij ABN AMRO. OnzeNederland en gespecialiseerd in BIM en ketensamenwerking. visie op de bouwsector kunt u vinden op www.abnamro.nl/bouw of in de Market Insights app van ABN AMRO.
 • 3. bim biedt bouw business 11.Samenvatting >> 32. Hoever staat het met BIM in de bouwbedrijven? >> 11 2.1 Bouwers genquteerd >> 11 2.2 Een op de vijf bouwers BIMt >> 11 2.3 Per bouwproject BIMmen? Of organisatiebreed? >> 12 2.4 3D-modelleren, visualiseren, uitwisselen en clashen >> 123. Waarom passen bouwers BIM toe? >> 17 3.1 Meerwaarde BIM voor bouwondernemers >> 17 3.2 Meerwaarde BIM voor klanten >> 18 3.3 Kleiner mkb wacht af >> 194. Kosten gaan voor de baten uit >> 23 4.1 Intensievere voorbereiding, efficintere uitvoering >> 23 4.2 Voorbereidingstijd neemt af met ervaring >> 23 4.3 Tijd is de grootste investering >> 23 4.4 Ondernemers investeren wat nodig is >> 24 4.5 Een investeringsplaatje >> 24 4.6 Extra werk? Of veranderen de functies? >> 255. Verder met BIM >> 29 5.1 De praktijk inspireert tot een nieuwe marktpositionering >> 29 5.2 Enthousiasme voor BIM groeit met ervaring >> 29Praktijkvoorbeelden BVR-Groep >> 8Heembouw >> 9KlokBouw >> 14Skanska >> 15Plegt-Vos >> 20Trebbe >> 21 Roosdom Tijhuis >> 26Breijer >> 27IHC >> 30
 • 4. 2Bouwend Nederland en ABN AMRO hebben Balance & Result onderneming. Deze publicatie is bedoeld om ondernemers uiten USP Marketing Consultancy gevraagd om in beeld te te dagen om zich te spiegelen aan voorbeelden uit de praktijkbrengen welke kansen BIM de bouwers biedt voor hun en hen te inspireren om hun bedrijfsstrategie te versterken.
 • 5. bim biedt bouw business 3 1. samenvattingKoplopers in de bouw laten zien dat zij de markt- 1.1 Klantvraag kans voor versterkingpositie van hun onderneming kunnen versterken strategiedoor een proactieve benadering van de markt en Het vertrekpunt van vernieuwende bouwers is de levering van toegevoegde waarde aan klanten, die vragen om schoonheid,optimalisatie van de eigen bedrijfsvoering. BIM functionaliteit, comfort, gebruiksgemak, duurzaamheid, veiligheidis een sleutelfactor, met name als bouwers al in en betaalbaarheid. Ze vragen gentegreerde producten of diensten, een proces zonder gedoe en zekerheid over prestaties,het voorbereidingsstadium zijn betrokken, naast prijs en levertijd. Dan liggen nieuwe businessmodellen voor de hand, waarbij n partij het voortouw neemt, het leverings- enLEAN Bouwen en ketensamenwerking. Door een productieproces organiseert en de prestaties garandeert.beperkte extra tijdsinvestering in het voor- Een andere benadering van klanten en de bouwmarkt is urgenter dan ooit. Het nieuwe bouwen breekt met traditionele werkwijzenbereidingsproces worden fouten en faalkosten in in de sector.de realisatiefase voorkomen en nemen werkplezier De sleutels naar nieuwe businessmodellen zijn: een doorleefde klantgerichte houding, en focus op deen professionaliteit toe. Uit het marktonderzoek eindgebruiker; vernieuwende contractvormen met opdrachtgevers (voor- enonder 250 bouwbedrijven met 20 medewerkers of achterwaartse integratie);meer blijkt dat de investeringen in BIM zich in betere beheersing van het ontwikkel-, bouw- en exploitatieproces (LEAN Bouwen);enkele jaren laten terugverdienen en dat n op effectievere uitwisseling van informatie in de gehelede vijf (middel)grote bouwers al BIMt. levenscyclus van gebouwen (BIM); betere samenwerking met bouwpartners en leveranciers.Wat is BIM? De schilderBIM is een manier van werken waarbij de betrokken partijen De architectgebruikmaken van een BIM-model voor het ontwikkelen,ontwerpen, bouwen of exploiteren. In het Bouwwerk De InstallateurInformatie Model (BIM-model) worden alle informatie en BIMafspraken vastgelegd voor het ondersteunen van debetrokken partijen in het ontwerp-, bouw- en beheerproces De bouwergedurende de levenscyclus van bouwwerken. (Aan de slag met BIM, gewoon doen!, 2012) De adviseur De Constructeur
 • 6. 4Dat BIM kansen creert voor hun business is de overtuiging van Circa 30% van de BIM-gebruikers geeft aan dat zij zelfs tijdensveel ondernemers. Zij kunnen met BIM ontsnappen uit de fuik van deze economische crisis marktaandeel hebben gewonnen dankzijcapaciteitsleveranciers, met een scherpe concurrentie op prijs. BIM. De BIM-gebruikers zien extra marktkansen door BIM inBIM helpt bouwers om hun businessmodel te vernieuwen. verbreding van hun activiteiten (zie tabel A). Bovenaan staan nieuw-Gecombineerd met duurzame, projectongebonden samenwerking bouwconcepten, o