Getuigschrift - ABN AMRO Bank N.V.

of 1 /1
\)-*rt*/ U ABN.AMRo GETUIGSCHRTFT ************************* Hierbij wordt verklaard dat, Mevrou\,Í A.M. Bakker geboren op 2 december 1967 van l- mei 1993 tot en met 23 december 1998 bij de AIIN AIVIRO Bank N.V. in dienst is geweest. Gedurende deze periode is zij achtereenvolgens werkzaam geweest in de functies van Administratief Medewerkster op de afdeling Assurantiën (V.e.f.) en daarna a1s Commercieel Ondersteuner Verzekeren op de Regio Service Desk Alkmaar. Deze laatste functie omvatte alle werkzaamheden op het gebied van commerciëIe ondersteuning t.b.v. onze Regio Verzekerings Adviseur. Tevens heeft zíj ía deze periode de notulen van diverse vergaderingen op adequaÈe wijze verzorgd. Mevrouw Bakker heeft de werkzaamheden met goede resultaten verricht. De mate waarin eigen initiatieven werden genomen en zelfstandig werd gewerkt kwalificeren wij eveneens als goed. Met ingang van 23 december 1998 hebben wij mevrouw Bakker op eigen verzoek ontslag uit onze dienst verleend. Haarlen, 2L januari L999 ABN AMRO Bank N.V. ABN AMRO Barrk N.V., gevestrgd te Anrsterclam Hanoelsregister K.v.K. Arnsterdirrn, nr. 33002587 Lrw rdent.nr NL 00 30 27 144 801

Embed Size (px)

Transcript of Getuigschrift - ABN AMRO Bank N.V.

Page 1: Getuigschrift - ABN AMRO Bank N.V.

\)-*rt*/

U ABN.AMRo

GETUIGSCHRTFT*************************

Hierbij wordt verklaard dat,

Mevrou\,Í A.M. Bakkergeboren op 2 december 1967

van l- mei 1993 tot en met 23 december 1998 bij de AIIN AIVIRO Bank N.V. in dienstis geweest.

Gedurende deze periode is zij achtereenvolgens werkzaam geweest in de functiesvan Administratief Medewerkster op de afdeling Assurantiën (V.e.f.) en daarnaa1s Commercieel Ondersteuner Verzekeren op de Regio Service Desk Alkmaar.

Deze laatste functie omvatte alle werkzaamheden op het gebied van commerciëIeondersteuning t.b.v. onze Regio Verzekerings Adviseur.Tevens heeft zíj ía deze periode de notulen van diverse vergaderingen opadequaÈe wijze verzorgd.

Mevrouw Bakker heeft de werkzaamheden met goede resultaten verricht.

De mate waarin eigen initiatieven werden genomen en zelfstandig werd gewerktkwalificeren wij eveneens als goed.

Met ingang van 23 december 1998 hebben wij mevrouw Bakker op eigen verzoekontslag uit onze dienst verleend.

Haarlen, 2L januari L999ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Barrk N.V., gevestrgd te Anrsterclam

Hanoelsregister K.v.K. Arnsterdirrn, nr. 33002587

Lrw rdent.nr NL 00 30 27 144 801