Moerdijkse Bode 30-03-2016

download Moerdijkse Bode 30-03-2016

of 24

 • date post

  27-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  236
 • download

  7

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Moerdijkse Bode 30-03-2016

 • W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  M O E R D I J K S E

  thuIS In DE REgIO

  W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  OplagE MOERDIJK 17.200tOtalE OplagE: 480.000

  Lees op pagina 3

  @moerdijkseBode

  /moerdijksebode

  www.internetbode.nl

  30 MAART 2016WEEK 13

  Ontvang vacatures die jij zoekt!

  Maak gratis een zoekprofiel aan opwww.brabantwerkt.nl

  Smikkelen, smullen en netwerken tijdens ondernemersontbijt

  DOOR PETER HOUTEPEN

  De politie hanteert een streng wapenbe-leid. Wapenbezit is dan ook alleen maar in bepaalde gevallen toegestaan. Het aantal verleende vergunningen loopt ieder jaar terug. Zo werden er vorig jaar 72.729 ver-gunningen in heel Nederland verleend. Dat zijn er ruim 600 minder dan in 2014 en on-geveer 2.000 minder dan in 2013. In 2015 zijn verder landelijk 90 vergunningaanvra-gen geweigerd en 188 vergunningen inge-trokken.

  StabielWie een wapenvergunning wil moet aan

  een aantal eisen voldoen. Zo mag geen vrees voor misbruik bestaan en de aan-vrager moet persoonlijk stabiel zijn. Verder moet er een redelijk belang zijn voor het gewenste wapenbezit zoals het beoefenen van een schietsport, het verzamelen van wapens of jagen.

  SchietsportIn de gemeente Moerdijk zijn in 2015 de meeste vergunningen verleend in het ka-der van de jachtakte, 93. Daarnaast werden er onder andere 52 vergunningen verleend voor het beoe-fenen van de schietsport en 31 voor het aanschaffen van specifieke onderdelen en

  munitie. De overige vergunningen vonden plaats op het gebied van re-enactment (het uitbeelden van historische gebeurtenissen op een zo authentiek mogelijke wijze), beheer- en schadebestrijding, als dummy launcher voor het africhten van honden, het trainen van politiehonden en als vogel-afweerpistool voor het verstoren dan wel verjagen van dieren.

  ControleDe politie voert regelmatig controles in de vorm van huisbezoeken uit om te kijken of het wapen goed en veilig is opgeborgen,

  zodat in principe alleen de vergunninghou-der bij het wapen kan. Zo werden er vorig jaar 27.358 huisbezoeken afgelegd. In 103 gevallen werd een waarschuwing gege-ven. Volgens de politie wordt een vergun-ning bij verkeerd gebruik, of wanneer de politie zorgen heeft over de mentale toe-stand van een vergunninghouder, zonder pardon ingetrokken. De politiesystemen zijn aan elkaar gekop-peld. Zo kunnen we bijvoorbeeld nagaan of de aanvrager bij de politie bekend staat als agressief, gewelddadig of anders-zins psychisch niet in balans. Omgekeerd kunnen we onderweg naar een melding nagaan of de betrokken persoon een vuur-wapen heeft of dat er op het dat adres een vuurwapen voorhanden is. De politie streeft ernaar het aantal vergunningen tot een minimum te beperken.

  194 vergunningen verleend in Moerdijk in 2015Meeste wapens worden gebruikt in het kader van de jachtakte en het beoefenen van de schietsport

  MOERDIJK - De politie heeft vorig jaar in de gemeente Moerdijk 194 wa-penvergunningen verleend. De meeste vergunningen vonden plaats ten be-hoeve van de jachtakte en voor het beoefenen van de schietsport.

  Politie hanteert streng wapenbeleid

  ZEVENBERGEN - Op zaterdag 2 en zondag 3 april houdt Railkontakt weer haar jaar-lijkse open dagen in Zevenbergen. Het mo-deltreinenfeest trekt ieder jaar een groot aantal bezoekers uit de regio en zelfs uit de wijde omgeving. Zij hebben veel inte-resse voor oud Zevenbergen en de treinen. Natuurlijk zijn op de open dagen ook de modelbanen van andere exposanten te zien, waaronder ook nostalgische zoals veel ouderen vroeger thuis hadden. Op zaterdag is de open dag van Railkontakt van 10.00 tot 16.00 uur en op zondag van 11.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis en het adres is Blokweg 15 ofwel de oude suikerfabriek.

  Railkontakt houdt weer open dagen

  KLUNDERT - Op woensdag 30 maart wordt in de Niervaert de stadsavond van Klun-dert gehouden. Hier vertellen de leden van de stadstafel hoe zij werken aan de leef-baarheid in Klundert, wat er al is bereikt en waar nog aan wordt gewerkt. Te denken valt aan onderwerpen als de vi-sie op het centrum, het openbaar vervoer, het behoud van sportcomplex de Niervaert, de visie op wonen en het windmolenpark. Belangstellenden zijn in de gelegenheid om vragen te stellen aan de leden van de tafel, het college van burgemeester en wethouders en de bestuurders van Bra-bantse Waard en Surplus. De stadsavond begint om 19.30 uur.

  Stadsavond over leefbaarheid Klundert

  MOERDIJK - Er zijn in 2015 1.680 misdrij-ven gepleegd in de gemeente Moerdijk. In 2014 waren dat er nog 1.795. Dat blijkt uit cijfers die RTL Nieuws onlangs bekend heeft gemaakt. Het aantal in 2015 komt neer op 45,7 misdrijven per duizend inwo-ners. Dat cijfer is lager dan het landelijk gemiddelde van 57. Meer dan de helft van de overtredingen bestond in 2015 uit vermogensmisdrij-ven, 1.085. Rijden onder invloed steeg het sterkst, met 22%, terwijl diefstal en in-braak met geweld het hardst daalde, met 50%. In Nederland daalde het totaal aan-tal misdrijven met 4,6%. In Moerdijk was sprake van een daling met 6.4%.

  Aantal misdrijven in Moerdijk gedaald

  LANGEWEG - Fanfare Muziek Veredelt viert op zaterdag 2 april het voorjaar met een uitwisselingsconcert.

  Sportcomplex de Waai in Langeweg biedt op deze dag een podium aan vier verschil-lende muziekgroepen. Harmonie Kaatsheu-vel, Slagwerk-percussiegroep Kaatsheuvel en de Koninklijke Stedelijke Muziekvereni-ging Kunst Liefde & Vriendschap uit Leer-dam gaan net als Fanfare Muziek Veredelt

  een gevarieerd, muzikaal programma ver-zorgen waarbij bekende en minder bekende muziekstukken ten gehore worden gebracht.

  NazitDe aanvang van het concert is om 20.00 uur en de toegang is gratis. Na afloop van het uitwisselingsconcert, rond de klok van 22.00 uur, is er nog een nazit met een hapje en een drankje. Deze after party wordt opgevuld met muziek van een Drive In Dj.

  Fanfare Muziek Veredelt viert het voorjaar

  Zoeken naar 500 eieren in speeltuinOndanks het gure weer meer kinderen dan vorig jaar in het Westerkwart ier

  KLUNDERT - De paashaas had tweede paasdag 500 plastic eieren verstopt in speeltuin het Westerkwartier in Klundert. De bijna 50 kinderen hadden ze heel snel gevonden zodat de paashaas niet zelf mee hoefde te zoeken. In elk ei zat een nummer verstopt waarmee leuke prijzen te winnen waren. Ondanks het gure weer kwamen er nog meer kinderen zoeken dan vorig jaar. De harde wind zorgde er wel voor dat op een andere plek in Klundert de voorstellingen van Circus Sijm niet doorgingen. De afgelaste voorstellingen worden nu op 1 juni gegeven. FOTO TIES STEEHOUWER

  voor het laatste actuele lokale nieuws kijk op www.internetbode.nl

  Lees op pagina 5

  Deelnemers paasrit trotseren onstuimig weer

  topDEALS in topkwALitEit tuinmEubELEn

  Bosschendijk 140, Oudenbosch 0165 502512, www.toptuindeals.nl

  NATUURLIJK WEER VOLOP NIEUWE TOPTUINDEALS!

  WIJ ZIJN WEER

  OPEN VANAF VRIJDAG4 MAART 13.00 UUR

  A.S. zonDAgopEn

  vAn 12.00 - 16.00 uur

  Uw kostbaarheden zijn goud waard!Uw kostbaarheden zijn goud waard!Uw kostbaarheden zijn goud waard!

  Inkoop Verkoop Veiling Verpanden Beleggen Taxatie

  Kerkhofweg, Zevenbergenelke vrijdag 10.00-13.30 uur

  www.goudwisselkantoor.nl

  Floraplein 2, Steenbergenelke vrijdag 13.30-16.30 uur

  7 dagen geopend Molenstraat 131 Oudenbosch

 • DEN DEEL 4 | MADE | 0162 - 68 31 37 | 06 - 40 98 17 26 | MADE@MAROS.NL

  voor meer scherpe aanbiedingen:GRATIS GEBRUIK PA

  RTYPAN

  BBQ ALL-IN THUISBEZORGD EN OPGEHAALD, INCL. BBQ, BORDEN EN BESTEK. DE AFWAS N BBQ SCHOONMAKEN DOEN WIJ! 12.50SPAREBELLYRIBS 1KG 5.98RUNDERGEHAKT 1KG 3.98100%rundvlees

  Ik heb ee n liefste wens ( en leukemie)

  gratis advertentie

  makeawishnederland.org

  Help mee en maak het verschil

  Voor babytjes in Afrika betekent een waterhoofd vaak een doodvonnis ...

  Draag bij aan een eerlijke start voor ieder kind! Geef via child-help.nl

  Uw steun en een operatie redden levens.

  VOOR KINDERENMET EEN HANDICAP

 • ACTUALITEIT

  PAGINA 3

  Altijd actueel en altijd bij de hand

  ww

  w.i

  nte

  rnetb

  od

  e.n

  l

  VR U EN DR U, WANT LOKAAL NIEUWS MAKEN WE SAMEN

  Bezoek nuwww.internetbode.nl

  voor het nieuws uit uw buurt

  DOOR MIRYAM VAN DER STEE

  Om de detailhandel binnen de gemeente in stand te houden, moeten we uitgaan van de eigen krachten. Zo heeft de gemeente Moerdijk een uitstekende bereikbaarheid, want we bevinden ons op een logistiek knooppunt. Ook worden er bijzondere pro-ducten gemaakt binnen onze gemeente, denk aan de groene exportfl esjes van een zeer bekend Nederlands biermerk. Deze rollen van de band op ons industrieterrein. We moeten samen de schouders eronder zetten om onze unieke kenmerken uit te dragen, aldus de wethouder.

  WerkgelegenheidDe ambitie en het scenario om deze ge-zamenlijke exercitie uit te voeren, zijn aanwezig bij de gemeente. Hierbij heeft de gemeente oog voor de drie Ps: People, Planet en Profi t. Ook stipte Zwiers aan dat de gemeente qua werkgelegenheid goed op de kaart staat, 1,2 banen per hoofd van de bevol-king binnen de gemeente. Dat is erg goed. Niet op de laatste plaats moeten de ge-meente en zijn inwoners, dus ook de on-

  dernemers, zich bewust zijn van de unieke recreatieve pareltjes die de gemeente rijk is. Zij bieden de nodige kansen.

  KampioenVervolgens legde de wethouder een link naar de gastspreker tijdens dit ontbijt, Brian Farley, bondscoach van het Neder-lands honkbalteam dat in 2011 wereld-kampioen werd. De gemeente w