Moerdijkse Bode 30-03-2016

of 24 /24
MOERDIJKSE THUIS IN DE REGIO OPLAGE MOERDIJK 17.200 TOTALE OPLAGE: 480.000 Lees op pagina 3 @moerdijkseBode /moerdijksebode www.internetbode.nl 30 MAART 2016 WEEK 13 Ontvang vacatures die jij zoekt! Maak gratis een zoekprofiel aan op www.brabantwerkt.nl Smikkelen, smullen en netwerken tijdens ondernemersontbijt DOOR PETER HOUTEPEN De politie hanteert een streng wapenbe- leid. Wapenbezit is dan ook alleen maar in bepaalde gevallen toegestaan. Het aantal verleende vergunningen loopt ieder jaar terug. Zo werden er vorig jaar 72.729 ver- gunningen in heel Nederland verleend. Dat zijn er ruim 600 minder dan in 2014 en on- geveer 2.000 minder dan in 2013. In 2015 zijn verder landelijk 90 vergunningaanvra- gen geweigerd en 188 vergunningen inge- trokken. Stabiel Wie een wapenvergunning wil moet aan een aantal eisen voldoen. Zo mag geen vrees voor misbruik bestaan en de aan- vrager moet persoonlijk stabiel zijn. Verder moet er een redelijk belang zijn voor het gewenste wapenbezit zoals het beoefenen van een schietsport, het verzamelen van wapens of jagen. Schietsport In de gemeente Moerdijk zijn in 2015 de meeste vergunningen verleend in het ka- der van de jachtakte, 93. Daarnaast werden er onder andere 52 vergunningen verleend voor het beoe- fenen van de schietsport en 31 voor het aanschaffen van specifieke onderdelen en munitie. De overige vergunningen vonden plaats op het gebied van re-enactment (het uitbeelden van historische gebeurtenissen op een zo authentiek mogelijke wijze), beheer- en schadebestrijding, als dummy launcher voor het africhten van honden, het trainen van politiehonden en als vogel- afweerpistool voor het verstoren dan wel verjagen van dieren. Controle De politie voert regelmatig controles in de vorm van huisbezoeken uit om te kijken of het wapen goed en veilig is opgeborgen, zodat in principe alleen de vergunninghou- der bij het wapen kan. Zo werden er vorig jaar 27.358 huisbezoeken afgelegd. In 103 gevallen werd een waarschuwing gege- ven. Volgens de politie wordt een vergun- ning bij verkeerd gebruik, of wanneer de politie zorgen heeft over de mentale toe- stand van een vergunninghouder, zonder pardon ingetrokken. De politiesystemen zijn aan elkaar gekop- peld. “Zo kunnen we bijvoorbeeld nagaan of de aanvrager bij de politie bekend staat als agressief, gewelddadig of anders- zins psychisch niet in balans. Omgekeerd kunnen we onderweg naar een melding nagaan of de betrokken persoon een vuur- wapen heeft of dat er op het dat adres een vuurwapen voorhanden is.” De politie streeft ernaar het aantal vergunningen tot een minimum te beperken. 194 vergunningen verleend in Moerdijk in 2015 Meeste wapens worden gebruikt in het kader van de jachtakte en het beoefenen van de schietsport MOERDIJK - De politie heeft vorig jaar in de gemeente Moerdijk 194 wa- penvergunningen verleend. De meeste vergunningen vonden plaats ten be- hoeve van de jachtakte en voor het beoefenen van de schietsport. Politie hanteert streng wapenbeleid ZEVENBERGEN - Op zaterdag 2 en zondag 3 april houdt Railkontakt weer haar jaar- lijkse open dagen in Zevenbergen. Het mo- deltreinenfeest trekt ieder jaar een groot aantal bezoekers uit de regio en zelfs uit de wijde omgeving. Zij hebben veel inte- resse voor oud Zevenbergen en de treinen. Natuurlijk zijn op de open dagen ook de modelbanen van andere exposanten te zien, waaronder ook nostalgische zoals veel ouderen vroeger thuis hadden. Op zaterdag is de open dag van Railkontakt van 10.00 tot 16.00 uur en op zondag van 11.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis en het adres is Blokweg 15 ofwel de oude suikerfabriek. Railkontakt houdt weer open dagen KLUNDERT - Op woensdag 30 maart wordt in de Niervaert de stadsavond van Klun- dert gehouden. Hier vertellen de leden van de stadstafel hoe zij werken aan de leef- baarheid in Klundert, wat er al is bereikt en waar nog aan wordt gewerkt. Te denken valt aan onderwerpen als de vi- sie op het centrum, het openbaar vervoer, het behoud van sportcomplex de Niervaert, de visie op wonen en het windmolenpark. Belangstellenden zijn in de gelegenheid om vragen te stellen aan de leden van de tafel, het college van burgemeester en wethouders en de bestuurders van Bra- bantse Waard en Surplus. De stadsavond begint om 19.30 uur. Stadsavond over leefbaarheid Klundert MOERDIJK - Er zijn in 2015 1.680 misdrij- ven gepleegd in de gemeente Moerdijk. In 2014 waren dat er nog 1.795. Dat blijkt uit cijfers die RTL Nieuws onlangs bekend heeft gemaakt. Het aantal in 2015 komt neer op 45,7 misdrijven per duizend inwo- ners. Dat cijfer is lager dan het landelijk gemiddelde van 57. Meer dan de helft van de overtredingen bestond in 2015 uit vermogensmisdrij- ven, 1.085. Rijden onder invloed steeg het sterkst, met 22%, terwijl diefstal en in- braak met geweld het hardst daalde, met 50%. In Nederland daalde het totaal aan- tal misdrijven met 4,6%. In Moerdijk was sprake van een daling met 6.4%. Aantal misdrijven in Moerdijk gedaald LANGEWEG - Fanfare Muziek Veredelt viert op zaterdag 2 april het voorjaar met een uitwisselingsconcert. Sportcomplex de Waai in Langeweg biedt op deze dag een podium aan vier verschil- lende muziekgroepen. Harmonie Kaatsheu- vel, Slagwerk-percussiegroep Kaatsheuvel en de Koninklijke Stedelijke Muziekvereni- ging Kunst Liefde & Vriendschap uit Leer- dam gaan net als Fanfare Muziek Veredelt een gevarieerd, muzikaal programma ver- zorgen waarbij bekende en minder bekende muziekstukken ten gehore worden gebracht. Nazit De aanvang van het concert is om 20.00 uur en de toegang is gratis. Na afloop van het uitwisselingsconcert, rond de klok van 22.00 uur, is er nog een nazit met een hapje en een drankje. Deze after party wordt opgevuld met muziek van een Drive In Dj. Fanfare Muziek Veredelt viert het voorjaar Zoeken naar 500 eieren in speeltuin Ondanks het gure weer meer kinderen dan vorig jaar in het Westerkwartier KLUNDERT - De paashaas had tweede paasdag 500 plastic eieren verstopt in speeltuin het Westerkwartier in Klundert. De bijna 50 kinderen hadden ze heel snel gevonden zodat de paashaas niet zelf mee hoefde te zoeken. In elk ei zat een nummer verstopt waarmee leuke prijzen te winnen waren. Ondanks het gure weer kwamen er nog meer kinderen zoeken dan vorig jaar. De harde wind zorgde er wel voor dat op een andere plek in Klundert de voorstellingen van Circus Sijm niet doorgingen. De afgelaste voorstellingen worden nu op 1 juni gegeven. FOTO TIES STEEHOUWER VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL Lees op pagina 5 Deelnemers paasrit trotseren onstuimig weer TOPDEALS IN TOPKWALITEIT TUINMEUBELEN Bosschendijk 140, Oudenbosch 0165 502512, www.toptuindeals.nl A.S. ZONDAG OPEN VAN 12.00 - 16.00 UUR Uw kostbaarheden zijn goud waard! Inkoop Verkoop Veiling Verpanden Beleggen Taxatie Kerkhofweg, Zevenbergen elke vrijdag 10.00-13.30 uur www.goudwisselkantoor.nl Floraplein 2, Steenbergen elke vrijdag 13.30-16.30 uur 7 DAGEN GEOPEND Molenstraat 131 Oudenbosch

description

 

Transcript of Moerdijkse Bode 30-03-2016

Page 1: Moerdijkse Bode 30-03-2016

W E E K B L A D

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

M O E R D I J K S E

thuIS In DE REgIO

W E E K B L A D

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

OplagE MOERDIJK 17.200tOtalE OplagE: 480.000

Lees op pagina 3

@moerdijkseBode

/moerdijksebode

www.internetbode.nl

30 MAART 2016WEEK 13

Ontvang vacatures die jij zoekt!

Maak gratis een zoekprofiel aan opwww.brabantwerkt.nl

Smikkelen, smullen en netwerken tijdens ondernemersontbijt

DOOR PETER HOUTEPEN

De politie hanteert een streng wapenbe-leid. Wapenbezit is dan ook alleen maar in bepaalde gevallen toegestaan. Het aantal verleende vergunningen loopt ieder jaar terug. Zo werden er vorig jaar 72.729 ver-gunningen in heel Nederland verleend. Dat zijn er ruim 600 minder dan in 2014 en on-geveer 2.000 minder dan in 2013. In 2015 zijn verder landelijk 90 vergunningaanvra-gen geweigerd en 188 vergunningen inge-trokken.

StabielWie een wapenvergunning wil moet aan

een aantal eisen voldoen. Zo mag geen vrees voor misbruik bestaan en de aan-vrager moet persoonlijk stabiel zijn. Verder moet er een redelijk belang zijn voor het gewenste wapenbezit zoals het beoefenen van een schietsport, het verzamelen van wapens of jagen.

SchietsportIn de gemeente Moerdijk zijn in 2015 de meeste vergunningen verleend in het ka-der van de jachtakte, 93. Daarnaast werden er onder andere 52 vergunningen verleend voor het beoe-fenen van de schietsport en 31 voor het aanschaffen van specifieke onderdelen en

munitie. De overige vergunningen vonden plaats op het gebied van re-enactment (het uitbeelden van historische gebeurtenissen op een zo authentiek mogelijke wijze), beheer- en schadebestrijding, als dummy launcher voor het africhten van honden, het trainen van politiehonden en als vogel-afweerpistool voor het verstoren dan wel verjagen van dieren.

ControleDe politie voert regelmatig controles in de vorm van huisbezoeken uit om te kijken of het wapen goed en veilig is opgeborgen,

zodat in principe alleen de vergunninghou-der bij het wapen kan. Zo werden er vorig jaar 27.358 huisbezoeken afgelegd. In 103 gevallen werd een waarschuwing gege-ven. Volgens de politie wordt een vergun-ning bij verkeerd gebruik, of wanneer de politie zorgen heeft over de mentale toe-stand van een vergunninghouder, zonder pardon ingetrokken. De politiesystemen zijn aan elkaar gekop-peld. “Zo kunnen we bijvoorbeeld nagaan of de aanvrager bij de politie bekend staat als agressief, gewelddadig of anders-zins psychisch niet in balans. Omgekeerd kunnen we onderweg naar een melding nagaan of de betrokken persoon een vuur-wapen heeft of dat er op het dat adres een vuurwapen voorhanden is.” De politie streeft ernaar het aantal vergunningen tot een minimum te beperken.

194 vergunningen verleend in Moerdijk in 2015Meeste wapens worden gebruikt in het kader van de jachtakte en het beoefenen van de schietsport

MOERDIJK - De politie heeft vorig jaar in de gemeente Moerdijk 194 wa-penvergunningen verleend. De meeste vergunningen vonden plaats ten be-hoeve van de jachtakte en voor het beoefenen van de schietsport.

Politie hanteert streng wapenbeleid

ZEVENBERGEN - Op zaterdag 2 en zondag 3 april houdt Railkontakt weer haar jaar-lijkse open dagen in Zevenbergen. Het mo-deltreinenfeest trekt ieder jaar een groot aantal bezoekers uit de regio en zelfs uit de wijde omgeving. Zij hebben veel inte-resse voor oud Zevenbergen en de treinen. Natuurlijk zijn op de open dagen ook de modelbanen van andere exposanten te zien, waaronder ook nostalgische zoals veel ouderen vroeger thuis hadden. Op zaterdag is de open dag van Railkontakt van 10.00 tot 16.00 uur en op zondag van 11.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis en het adres is Blokweg 15 ofwel de oude suikerfabriek.

Railkontakt houdt weer open dagen

KLUNDERT - Op woensdag 30 maart wordt in de Niervaert de stadsavond van Klun-dert gehouden. Hier vertellen de leden van de stadstafel hoe zij werken aan de leef-baarheid in Klundert, wat er al is bereikt en waar nog aan wordt gewerkt. Te denken valt aan onderwerpen als de vi-sie op het centrum, het openbaar vervoer, het behoud van sportcomplex de Niervaert, de visie op wonen en het windmolenpark. Belangstellenden zijn in de gelegenheid om vragen te stellen aan de leden van de tafel, het college van burgemeester en wethouders en de bestuurders van Bra-bantse Waard en Surplus. De stadsavond begint om 19.30 uur.

Stadsavond over leefbaarheid Klundert

MOERDIJK - Er zijn in 2015 1.680 misdrij-ven gepleegd in de gemeente Moerdijk. In 2014 waren dat er nog 1.795. Dat blijkt uit cijfers die RTL Nieuws onlangs bekend heeft gemaakt. Het aantal in 2015 komt neer op 45,7 misdrijven per duizend inwo-ners. Dat cijfer is lager dan het landelijk gemiddelde van 57. Meer dan de helft van de overtredingen bestond in 2015 uit vermogensmisdrij-ven, 1.085. Rijden onder invloed steeg het sterkst, met 22%, terwijl diefstal en in-braak met geweld het hardst daalde, met 50%. In Nederland daalde het totaal aan-tal misdrijven met 4,6%. In Moerdijk was sprake van een daling met 6.4%.

Aantal misdrijven in Moerdijk gedaald

LANGEWEG - Fanfare Muziek Veredelt viert op zaterdag 2 april het voorjaar met een uitwisselingsconcert.

Sportcomplex de Waai in Langeweg biedt op deze dag een podium aan vier verschil-lende muziekgroepen. Harmonie Kaatsheu-vel, Slagwerk-percussiegroep Kaatsheuvel en de Koninklijke Stedelijke Muziekvereni-ging Kunst Liefde & Vriendschap uit Leer-dam gaan net als Fanfare Muziek Veredelt

een gevarieerd, muzikaal programma ver-zorgen waarbij bekende en minder bekende muziekstukken ten gehore worden gebracht.

NazitDe aanvang van het concert is om 20.00 uur en de toegang is gratis. Na afloop van het uitwisselingsconcert, rond de klok van 22.00 uur, is er nog een nazit met een hapje en een drankje. Deze after party wordt opgevuld met muziek van een Drive In Dj.

Fanfare Muziek Veredelt viert het voorjaar

Zoeken naar 500 eieren in speeltuinOndanks het gure weer meer kinderen dan vorig jaar in het Westerkwart ier

KLUNDERT - De paashaas had tweede paasdag 500 plastic eieren verstopt in speeltuin het Westerkwartier in Klundert. De bijna 50 kinderen hadden ze heel snel gevonden zodat de paashaas niet zelf mee hoefde te zoeken. In elk ei zat een nummer verstopt waarmee leuke prijzen te winnen waren. Ondanks het gure weer kwamen er nog meer kinderen zoeken dan vorig jaar. De harde wind zorgde er wel voor dat op een andere plek in Klundert de voorstellingen van Circus Sijm niet doorgingen. De afgelaste voorstellingen worden nu op 1 juni gegeven. FOTO TIES STEEHOUWER

voor het laatste actuele lokale nieuws kijk op www.internetbode.nl

Lees op pagina 5

Deelnemers paasrit trotseren onstuimig weer

topDEALS in topkwALitEit tuinmEubELEn

Bosschendijk 140, Oudenbosch 0165 502512, www.toptuindeals.nl

NATUURLIJK WEER VOLOP NIEUWE TOPTUINDEALS!

WIJ ZIJN WEER

OPEN VANAF VRIJDAG4 MAART 13.00 UUR

A.S. zonDAgopEn

vAn 12.00 - 16.00 uur

Uw kostbaarheden zijn goud waard!Uw kostbaarheden zijn goud waard!Uw kostbaarheden zijn goud waard!

Inkoop • Verkoop • Veiling • Verpanden • Beleggen • Taxatie

Kerkhofweg, Zevenbergenelke vrijdag 10.00-13.30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

Floraplein 2, Steenbergenelke vrijdag 13.30-16.30 uur

7 dagen geopend Molenstraat 131 Oudenbosch

Page 2: Moerdijkse Bode 30-03-2016

DEN DEEL 4 | MADE | 0162 - 68 31 37 | 06 - 40 98 17 26 | [email protected]

voor meer scherpe aanbiedingen:GRATIS GEBRUIK PARTYPAN

BBQ ALL-IN THUISBEZORGD EN OPGEHAALD, INCL. BBQ, BORDEN EN BESTEK. DE AFWAS ÉN BBQ SCHOONMAKEN DOEN WIJ! 12.50

SPAREBELLYRIBS 1KG 5.98

RUNDERGEHAKT 1KG 3.98100%

rundvlees

Ik heb ee n liefste wens ( en leukemie)

gratis advertentie

makeawishnederland.org

Help mee en maak het verschil

Voor baby’tjes in Afrika betekent een waterhoofd vaak een doodvonnis ...

Draag bij aan een eerlijke start voor ieder kind! Geef via child-help.nl

Uw steun en een operatie redden levens.

VOOR KINDERENMET EEN HANDICAP

Page 3: Moerdijkse Bode 30-03-2016

ACTUALITEIT

PAGINA 3

Altijd actueel en altijd bij de hand

ww

w.i

nte

rnetb

od

e.n

l

VÓÓR U EN DÓÓR U, WANT LOKAAL NIEUWS MAKEN WE SAMEN

Bezoek nuwww.internetbode.nl

voor het nieuws uit uw buurt

DOOR MIRYAM VAN DER STEE

“Om de detailhandel binnen de gemeente in stand te houden, moeten we uitgaan van de eigen krachten. Zo heeft de gemeente Moerdijk een uitstekende bereikbaarheid, want we bevinden ons op een logistiek knooppunt. Ook worden er bijzondere pro-ducten gemaakt binnen onze gemeente, denk aan de groene exportfl esjes van een zeer bekend Nederlands biermerk. Deze rollen van de band op ons industrieterrein. We moeten samen de schouders eronder zetten om onze unieke kenmerken uit te dragen”, aldus de wethouder.

WerkgelegenheidDe ambitie en het scenario om deze ge-zamenlijke exercitie uit te voeren, zijn aanwezig bij de gemeente. Hierbij heeft de gemeente oog voor de drie P’s: People, Planet en Profi t. Ook stipte Zwiers aan dat de gemeente qua werkgelegenheid goed op de kaart staat, 1,2 banen per hoofd van de bevol-king binnen de gemeente. Dat is erg goed. Niet op de laatste plaats moeten de ge-meente en zijn inwoners, dus ook de on-

dernemers, zich bewust zijn van de unieke recreatieve pareltjes die de gemeente rijk is. Zij bieden de nodige kansen.

KampioenVervolgens legde de wethouder een link naar de gastspreker tijdens dit ontbijt, Brian Farley, bondscoach van het Neder-lands honkbalteam dat in 2011 wereld-kampioen werd. De gemeente wil graag een pitch maken samen met de onderne-mers en gezamenlijk een homerun slaan, want kampioen worden doe je samen. En ondernemers zijn winnaars, wat goed aan-sluit op de wereldtitel die Farley behaalde met zijn team.

GastsprekerBrian Farley, geboren en getogen Ameri-kaan, vertelde de aanwezigen met sma-kelijke anekdotes hoe hij samen met de spelers van het Nederlands honkbalteam vriend en vijand wist te verrassen door wereldkampioen te worden in 2011. Zij wisten destijds alle gevestigde honkbal-landen, zoals de USA, Cuba, Korea en Japan, te verslaan. Hij memoreerde hoe hij het team naar het hoogste level wist

te brengen door een inspirerende en mo-tiverende manier van coachen, waarbij de woorden perceptie, fl ow en creëren vaak aan bod kwamen.

MuseumdagToen na het behalen van de wereldtitel niet één van Farley’s spelers gekozen werd voor het All Star-team, verbaasde hem

dat niet. Het ging bij het behalen van de wereldtitel niet om het individu, maar om het collectief. Hij liet ze doen geloven in zichzelf en creëerde de randvoorwaarden waardoor ze als team onverslaanbaar wer-den tijdens die wedstrijdreeks. Zo zou een ondernemer het ook kunnen benaderen. Farley gaf daarnaast de aan-wezigen mee dat je van iedere dag een

‘museumdag’ moet maken.

BuffettafelsWethouder Zwiers nam als laatste nog even het woord om alle sponsoren te be-danken. Daarna was er ruimte voor net-werken, onder het genot van eventueel nog wat lekkers van de rijkelijk gevulde buffettafels.

Smikkelen, smullen en netwerken tijdens ondernemersontbijt300 aanwezigen op bi jeenkomst met inspirerende gastspreker

De buffettafels waren rijkelijk gevuld. In de tussentijd was er volop ruimte om te netwerken. FOTO MIRYAM VAN DER STEE

ZEVENBERGEN - Zo’n 300 aanwezigen waren er op het door de gemeente Moerdijk georganiseerde ondernemersontbijt 2016, dat vorige week werd gehouden in Zevenbergen. De achtste editie werd geopend door wet-houder Thomas Zwiers. Hij stond stil bij een aantal zaken waar onderne-mend Moerdijk en ook de gemeente rekening mee moeten houden in de toekomst. Dit zijn de vergrijzing binnen de gemeente, de vergroening die plaats moet vinden en ook de krimp van de bevolking.

DOOR PETER HOUTEPEN Een deel van het dak en de tegelvloer in de centrale hal van het gemeentehuis moet

om veiligheidsredenen vervangen worden. Volgens de gemeente Moerdijk komt de

vloer op verschillende plaatsen los. “En-kele gedeelten zijn middels lapwerk ver-vangen, maar hiermee is het probleem niet opgelost.”

AanleidingDeze werkzaamheden vormen voor de ge-meente een goede aanleiding om meteen enkele andere onderhouds- en reparatie-werken aan het gemeentehuis te doen. De bedoeling is de hal te voorzien van comfortabele en aparte ontmoetingsplek-ken waar inwoners, ondernemers, orga-nisaties elkaar of medewerkers van de gemeente kunnen spreken. Ook de balies krijgen een nieuw jasje, evenals de ruimte voor tentoonstellingen en exposities. Het informatiepunt verdient ook een moderni-seringsslag. Hetzelfde geldt voor de aan-palende vertrekken zoals het restaurant en de vergaderruimten.

InspelenHet college van burgemeester en wet-houders wil met een aantal van de bo-venstaande maatregelen inspelen op de maatschappelijke ontwikkeling naar de participatiemaatschappij en daarmee aansluiten op de eisen van de huidige tijd. “Dienstverlening door gemeenten maakt grote veranderingen door, de eisen aan dienstverlening veranderen en de ge-meente wil en moet wel meegaan in deze ontwikkelingen.” Digitalisering, veiligheid, privacy, laagdrempeligheid en zich welkom voelen moeten kernbegrippen zijn in deze dienstverlening, zo vindt de gemeente

Moerdijk: of mensen nu kort, bijvoorbeeld voort baliebezoek, of wat langer in de cen-trale hal moeten verblijven.Bovendien moeten werknemers hun werk effectief, effi ciënt en uiteraard volgens Arbo-eisen kunnen doen.

EenheidDe aanpassingen moeten leiden tot tech-nisch gezonde en sfeervolle publieksruim-ten met een toekomstbestendige inrich-ting die eenheid en het ‘Moerdijk-gevoel’ uitstraalt en waar inwoners en bezoekers zich welkom voelen, veilig en comfortabel kunnen verblijven en die ruimte biedt voor effi ciënte, moderne dienstverlening en fa-ciliteiten. Het aanpassen van de centrale hal heeft direct gevolgen voor de werk-plekken van de front- & backoffi ce op de begane grond, de politiepost, de leeska-mer van de raad, het restaurant met haar ontspanningsruimte en voor de bestuurs-vleugel, die ook een publieke functie dient.

DekkingDe kosten die gemoeid zijn met deze aan-passingen bedragen in totaal 1.480.000 euro. Tot een bedrag van 312.000 euro is in de dekking voorzien. Het restant van 1.168.000 euro wordt gedekt door inzet van de algemene reserve.Als de raad instemt met het benodigde krediet van 1.168.000 euro, wordt een concreet plan voor de inrichting opgesteld. Inwoners, gebruikers en medewerkers zul-len worden gevraagd hiervoor hun ideeën te geven.

Gemeentehuis wordt aangepast aan eisen van huidige tijdGemeente wil gebouw voor bi jna 1 ,5 mil joen euro verbeteren

Als de gemeenteraad instemt met het benodigde krediet van bijna 1,2 miljoen euro, wordt een concreet plan voor de inrichting van het gemeentehuis opgesteld. ARCHIEFFOTO DE BODE

ZEVENBERGEN - De gemeente Moerdijk heeft het voornemen om het gemeentehuis in Zevenbergen voor een bedrag van bijna 1,5 miljoen euro aan te passen aan de eisen van de huidige tijd.

Page 4: Moerdijkse Bode 30-03-2016

Kijk op vaillantvoordeelweken.nl

Erkend VAILLANT installateur

Paneel kleur geheel BLACK.

Paneel kleur

BESPAAR DIRECT OP

UW ENERGIE-REKENING!

BEZOEK ONZE WEBSITE

VOOR DIVERSE INSTALLATIE

WERKEN PV PANELEN

ZONNEPANELEN Door Vigar geïnstalleerd van het

dak tot in de meterkast!

KOOP

LEASE

HUUR

ONDERHOUD

CELLO Technologie

LG300N1K-G4

60 cellen

Het nieuwe paneel van LG, NeON™ 2 Black, maakt gebruik

van CELLO technologie.

CELLO technologie vervangt 3 balken door 12 dunne draden

om de vermogensafgifte en betrouwbaarheid te verhogen.

De NeON™ 2 Black is het bewijs van de inspanningen van LG voor

een ongekende waardeverhoging voor de klant. Het omvat verbeterde

garantie, duurzaamheid, prestaties in reële omstandigheden en een

esthetisch design geschikt voor daken.

KM 564573 BS EN 61215 Photovoltaic Modules

TM

Nieuw in ons assortiment:LG PANELEN

300 W

Profiteer nu nog tot

31 maart 2016

tijdens de VAILLANT

VOORDEELWEKEN

van de ecoTEC plus

aanbieding

300 W

Toe aan een Nieuwe CV-COMBI KETEL?

VAN VERWARMINGS- EN WARMWATERTOESTELLEN

• VERHUUR • VERKOOP• FLEXLEASE • ONDERHOUD

DOMINÉSTRAAT 3 - 4701 JC ROOSENDAAL - TEL 0165 - 53 64 04

BEZOEK ONZE VERNIEUWDE WEBSITE: WWW.VIGAR.NL

ZONDER ZORGEN WARM DE

WINTER DOOR?

Laat uw VAILLANT of NEFIT ketel

jaarlijks vakkundig onderhouden door Vigar.

Do 10-17, Vr 10-17, Za 10-17uurHavendijk 10a Oudenbosch

VINTAGEB

RABAN

T

CO

NCEPTSTORE Conceptstore for

vintage supply

sLeijtenrijDoorsteek 2KlundertT 0168-851095

Wij zijn razend enthousiast overde ruime wisselende keuze aan bieren, whiskey, likeurtjes enkado’s, laat u verrassen door

deze kleurrijke vrienden. Richard & Sharon.www.uwtopslijter.nl

www.garageboxentehuur.NU

Bergen op Zoom / Zevenbergschen Hoek / Kapelle (Zld)

0164 – 687235

www.garageboxentehuur.NU

Bergen op Zoom / Zevenbergschen Hoek / Kapelle (Zld)

0164 – 687235

www.garageboxentehuur.NU

Bergen op Zoom / Zevenbergschen Hoek / Kapelle (Zld)

0164 – 687235

www.garageboxentehuur.NU

Bergen op Zoom / Zevenbergschen Hoek / Kapelle (Zld)

0164 – 687235

www.garageboxentehuur.NU

Bergen op Zoom / Zevenbergschen Hoek / Kapelle (Zld)

0164 – 687235

www.garageboxentehuur.NU

Bergen op Zoom / Zevenbergschen Hoek / Kapelle (Zld)

0164 – 687235

www.garageboxentehuur.NU

Bergen op Zoom / Zevenbergschen Hoek / Kapelle (Zld)

0164 – 687235

Klokkenmakerij

Vakkundige restauratie: • antieke uurwerken• moderne uurwerken• wijzerplaten

Wilgenstraat 81 OudenboschTel. 0165 - 320948

www.klokkenmakerijdetijd.nl

Werkzaamheden bij Shell MoerdijkDe komende weken zijn we bezig met groot onderhoud aan een van onze fabrieken. Hierbij wordt een van onze fabrieken uit bedrijf genomen om inspecties en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. In de tweede helft van mei zijn de werkzaamheden afgerond.

We doen ons uiterste best om overlast te voorkomen, maar er bestaat altijd de kans dat we moeten fakkelen of dat we meer geluid produceren.

Omdat we de komende weken zo’n 850 extra medewerkers op ons terrein hebben, is er rond Shell Moerdijk meer verkeer dan anders.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen, dan kunt u contact met ons opnemen via onze gratis burenlijn 0800-0238044, via de website www.shell.nl/moerdijk of via e-mail [email protected]

125862_ERD_Advertentie MSPO1 & CSAR TA_150x200 SDD_v2.indd 1 22/03/16 15:59

Gratis haal- en brengservice

bij een reparatie

Voor klanten uit degemeente Moerdijk

St. Janstraat 52Hoeven

0165 32 60 72www.carlveeketweewielers.nl

Ga naar kwf marathonweken.nl

Ik start een Zumba marathon. Wat doe jij?

Voor mijn zus, tegen kanker

Page 5: Moerdijkse Bode 30-03-2016

actualiteit

PaGiNa 5

ColofonHoofdkantoorMolenstraat 17a-1, 4881 CP ZundertPostbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Moerdijkse Bode

Moerdijkse Bode

Redactie Peter HoutepenCorrespondenten Ties Steehouwer, Marjanne Dijkstra, Miryam van der SteeAcquisitie Jolanda den HaringDruk Drukkerij Vorsselmans

SluittijdenAdvertenties maandag 10.00 uurVerenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uurWeekendverslagen maandag 08.00 uurAanleveren via www.internetbode.nl

Bezorgklachten 076 599 8111

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Puzzel week 13De oplossing van deze puzzel is in week 14 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.nl

Mensen aan wie ik vertel dat ik als student een scriptie heb gemaakt over necrologieën lachen me meestal vierkant uit. Mijn docent van de Hogeschool voor Journalistiek zei dat het voor het eerst was dat iemand zich op dit onderwerp had gestort. “Waarom”, was zijn vraag om daarna ‘in hemelsnaam’ net op tijd in te slikken. Ik vertelde hem dat ik fan was - en ben - van ‘obituaries’ in buitenlandse kranten. Het zijn schitterend geschreven artikelen over net overleden, bekende of minder bekende, maar altijd mar-kante personen. Mijn centrale vraag in de scriptie was waarom we zo’n traditie niet kenden in Nederland. In Engeland en Amerika maken de beste schrijvers de ‘obits’. Het is een erebaan. De artikelen over overledenen in Nederlandse kranten waren niet meer dan droge opsommingen, meestal al maanden voor iemands heengaan in elkaar geknutseld door uitgerangeerde bureauredacteuren en daarna ‘op de plank gelegd’, zodat er iets was als hij of zij zou overlijden. Resultaat: geen ode aan een interessant leven, maar een liefdeloos overzicht van iemands levensloop. Ik vroeg talloze journalis-ten in binnen- en buitenland hoe zij het verschil verklaarden. Begrippen als (te weinig) tijd, de kwaliteit van het Nederlandse journaille en het calvinisme kwamen voorbij. Er is sindsdien veel veranderd. Misschien is het u niet opgevallen, maar de ‘plankstukken’ zijn zo goed als verdwenen en Nederlandse necrologieën schuiven voorzichtig op in de richting van de buitenlandse bladen. Op televisie is het een ander verhaal, zag ik na de dood van Johan Cruijff. De rommelige programma’s leken vooral te gaan over hoe goed de geïnterviewden Cruijff kenden en nauwelijks over het voetbalicoon zelf. Op de BBC legde Gary Lineker donderdag, zittend in een stoel in zijn huiskamer uit hoe uniek Cruijff was, hoe goed hij was als voetballer en coach en wat zijn nalatenschap is voor de sport. Hij deed in twee minuten en dertien seconden, zonder archiefbeelden, wat Nederlandse programmamakers in uren televisie, met archiefbeelden, niet lukte. Hij bracht een eervol eerbetoon aan Nederlands grootste voetballer aller tijden. Een gemiste kans voor de Nederlanders, want een ode brengen aan het leven van de ‘by far bekendste Nederlander ooit’, zoals Mark Rutte zei, kun je maar één keer doen.

Een liefdeloos eerbetoon

ColumnEugène de Kok

De Oldtimer Vereniging Zevenbergen telt zo’n 20 leden en is in juni 2012 opgericht. FOTO’S MIRYAM VAN DER STEE

Deelnemers paasrit trotseren onstuimig weer

Toertocht met oldt imers naar Hoekse Waard via mooie weggetjes

De oudste oldtimer van het deelnemersveld, de Ford Thunderbird uit 1971.

ZEVENBERGEN - Een kleine vijftien oldtimers reden mee met de paasrit op tweede paasdag van de Oldtimer Ver-eniging Zevenbergen. Vorig jaar waren dat nog zo’n dertig deelnemers, maar dat zat er dit jaar niet in. De voorspel-ling voor onstuimig weer speelde hier helaas een grote rol in. De voorzitter, Toine Marcus, had voor de start al van een aantal leden telefonisch vernomen dat zij niet mee zouden rijden.

DOOR MIRYAM VAN DER STEE

De Oldtimer Vereniging Zevenbergen telt zo’n 20 leden en is in juni 2012 opgericht. Voorzitter Marcus is de initiatiefnemer. Hij is een groot fan van oldtimers en in het bezit van een fraaie Buckler Le Sabre uit 1979. De vereniging is toegankelijk voor iedereen die een oldtimer bezit en deze hobby graag wil delen met andere geïnte-resseerden. De vereniging heeft een club-huis gevonden in een café in Zevenbergen, waar zij een aantal keer per jaar samenko-men voor diverse evenementen.

WeggetjesVoor deze paasrit stond een route van 100 kilometer naar de Hoekse Waard en weer terug op de planning. “Allemaal via mooie weggetjes binnendoor, zo min mogelijk N-wegen”, laat voorzitter Toine Marcus weten. Hij heeft de rit uitgezet, samen met zijn vrouw Wil. Met ronkende moto-ren vertrekken de deelnemers één voor één om individueel de route te rijden. Er is een pauze halverwege de rit, waar alle deelnemers elkaar weer ontmoeten met een drankje en/of lunch. Vervolgens gaat de tweede etappe richting het eindpunt in

Zevenbergen.De voorzitter vertelt: “We organiseren vier toertochten per jaar, waaronder deze paasrit. Inschrijven van tevoren is niet no-dig. Het moet vrijblijvend zijn en dat moet het blijven ook. Je hoeft geen lid te zijn van onze vereniging om deel te nemen.”

VrijblijvendheidEén van de deelnemers aan deze paasrit is Jaap Smolenaars uit Gouda. Hij is eige-naar van een Mercedes 300 TE uit 1987. Al sinds het bestaan van de vereniging in Zevenbergen doet hij mee aan de door hen georganiseerde toertochten. Vooral omdat het zo’n gezellige club mensen is en ook de vrijblijvendheid spreekt hem erg aan. Jaap wordt deze rit vergezeld door zijn vrouw en twee kleine kinderen. Het geeft weer hoe gemoedelijk de sfeer onderling is.

ThunderbirdDe oudste oldtimer van deze rit behoort

toe aan de heer Vissers uit Standdaarbui-ten, lid van de vereniging en ook fervent deelnemer aan de toertochten. De heer Vissers is eigenaar van een Ford Thunder-bird uit 1971. Hij heeft deze auto geïmpor-teerd uit Beverly Hills (USA) rond 1988, samen met een vriend. De auto was ooit eigendom van een bekende Hollywoodac-trice, Barbara Stenwick. Een ‘oldtimer’ met een bijzondere geschiedenis dus.

FacebookVice-voorzitter Tinus van Zadel voegt nog toe dat de vereniging naast een website ook een eigen Facebookpagina heeft. Hier kan men zien wat de vereniging op de planning heeft staan en ook worden er regelmatig foto’s op geplaatst. Zo staat er op de tweede zondag in september een oldtimer meeting gepland bij het evene-mententerrein aan de Kristallaan. Leuk voor oldtimereigenaren, maar zeker ook leuk om te bezoeken voor liefhebbers van mooie (oude) auto’s. Tinus is zelf eigenaar van een prachtige Camaro uit 1975.

Voor meer informatie bezoek je de web-site: www.oldtimer-vereniging-zevenber-gen8.webnode.nl

‘We delen onze hobby bij deze vereniging’

Page 6: Moerdijkse Bode 30-03-2016

PAGINA 6

MOERDIJK - Op 2 april, tijdens de NVM Open Huizen Dag is het kantoor van Ra-bobank West-Brabant Noord geopend tussen 10.00 uur en 14.00 uur. Loopt u ge-rust binnen met uw woonvragen! En voor geïnteresseerden in nieuwbouwpro-ject De Streek in Etten-Leur is er speciale aandacht voor het duurzame project.

“Duurzame energie is voor onze klanten een goede manier om hun woonlasten te verlagen. Maar dat is natuurlijk niet de enige reden waarom we al jarenlang allerlei initiatieven en projecten op dit gebied ondersteunen. Duurzaamheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal en onmisbaar voor een goede toekomst. Als lokaal gewortelde coöperatie heb-ben we daar graag een aandeel in. We zijn daarom ontzettend verheugd over het unieke nieuwbouwproject ‘De Streek’ in Etten-Leur,” vertelt directeur Particulieren Ger de Weert. “De gemeente Etten-Leur werkt stapsgewijs toe naar een energieneutrale gemeente.”

Zeer energiezuinigOp het bouwterrein aan de zuidkant, tussen de wijk Grauwe Polder en de A58, realiseert Sprangers Bouwbedrijf vanaf eind 2016 verschillende woningen. In De Streek komen ongeveer 385 (zeer) energiezuinige woningen. Van alle gemakken voorzien, zeer energie-zuinig of zelfs NulopdeMeter. Dit kan door het toepassen van duurzame energiesystemen in de bouw.

Meer weten? Kom naar ons Inloopspreekuur Financieel AdviesWilt u ook wonen in De Streek? Of heeft u andere woonvragen? Kom dan voor meer informatie langs tijdens het Inloopspreekuur Financieel Advies op zaterdag 2 april, van 10.00 tot 14.00 uur. Tijdens deze landelijke NVM Open Huizen Dag is ons Adviescentrum aan de Bredaseweg 170 in Etten-Leur geopend. Er zijn verschillende betrokken partijen aanwezig om u te informeren en natuurlijk ook onze financieel adviseurs.

Kom ook langs bij ons inloopspreekuur

Landel i jke NVM Open Huizen Dag

KORT BEDRIJVIG

Team Financieel Advies.

DOOR TIES STEEHOUWER

Tijdens de rommelmarkt rond de paasdagen kan het echtpaar Den Hollander, bestaande uit Janny en Ies, er nog niet over uit. “We hebben al sinds 1988 een volledige ho-recavergunning en ik en anderen hebben hiervoor alle papieren. Dus waarom dan zo moeilijk doen”, aldus Janny met ingehou-den woede. Haar man Ies maakt zich wat minder zorgen. “Ik ben wel geschrokken, maar lig er niet wakker van. Volgens mij

komt het allemaal wel goed.”

OnontbeerlijkDe fracties in de gemeenteraad die de vol-ledige drank- en horecavergunning niet wil-len continueren voelen meer voor een flexi-beler overeenkomst, die volgens hen meer mogelijkheden biedt. Den Hollander: “We willen alleen de mogelijkheid bieden om bij ons je verjaardag te komen vieren en gaan zeker geen grote commerciële feesten in de Blokhut geven. Voor ons zijn de inkomsten

van de volledige exploitatie onontbeerlijk.”

VernieuwbouwDe komende tijd wordt de huidige Blokhut bijna geheel vervangen. Eerst wordt er een stuk aangebouwd, waarbij tussen het oude gedeelte en het nieuwe een stofgordijn wordt aangebracht zodat de activiteiten toch gewoon door kunnen gaan. Voor dit jaar staan er nog drie rommelmarkten en een kerstmarkt op het programma. “Daar-voor zetten we een tent in de speeltuin, zodat ze gewoon door kunnen gaan.” Deze markten zijn op 16 juli, 1 en 2 oktober en 10 december. Ook de inkomsten van deze markten zijn voor het werk in de speeltuin van groot belang.

RevisieDe speeltuin naast de Blokhut gaat volgens Janny helemaal op de schop. “De toestel-len zijn aan revisie toe en we hebben toen maar besloten om moderne speeltoestellen aan te schaffen.” Zowel Janny als Ies den Hollander zijn in de loop der jaren gepokt en gemazeld in het speeltuinwerk. Janny: “Ik heb hier jarenlang een postagentschap en een winkeltje gehad, maar toen ze twee keer hadden ingebroken dacht ik ‘Ze bekij-ken het maar’.” Enkele jaren geleden wer-den ze allebei door de toenmalige koningin onderscheiden. In de loop der jaren is de Blokhut uitgegroeid tot een multicultureel centrum voor alle inwoners van Helwijk.

Speeltuinvereniging Kindervreugd maakt zich zorgen

Raad z iet horecavergunning niet z i t ten

De paasrommelmarkt werd druk bezocht. FOTO TIES STEEHOUWER

HELWIJK - Blij en opgetogen waren ze, de bestuursleden van speeltuinvereniging Kindervreugd toen tijdens de raadsvergadering bleek dat de gemeenteraad er geen bezwaar tegen heeft dat het onderkomen van de vereniging, De Blokhut in Helwijk, uit mag breiden. De blijdschap sloeg ter plekke echter snel om in teleurstelling en zelfs woede, toen bleek dat enkele fracties het helemaal niet zien zitten dat de drank- en horecavergunning ook in de nieuwe Blokhut van kracht blijft.

ZEVENBERGENTheatervoorstelling ‘Uniek’: Theatervoorstelling “Uniek” door zangeres MarieChris-tien. Vrijdag 8 april 14.30u in Zaal de Dorpsherberg, Teteringen. Zaterdag 9 april 20.15u in MFA De Molenwiek, Molenschot. Zaterdag 16 april 20.15u in Theater de Schuur, Ze-venbergen. Reserveren/informatie via www.mariechristien.nl of 0413274250.KLUNDERTLentebloemstukjes maken: Op vrijdagmiddag 1 april gaan ze lentebloemstukjes ma-ken bij de Zonnebloem. De middag start om 14.30u. in de Ring, Kerkring 22. De kosten te voldoen bij aanmelding. Hiervoor krijgt men een kopje koffie/thee met wat lekkers, een mooi lentebloemstukje en een lootje voor de verloting. Heeft men problemen met het vervoer laat het weten bij de aanmelding, dan nemen zij contact op. Aanmelden voor 21 maart kan bij; Sylvia Endeman, Kerkring 23; Albert van Kaam, Van Abcoudestraat 17; Mariska Rijk, Steinstraat 21.Bingo: Zaterdag 2 april staat er een bingo-avond van de Oranje Garde op het program-ma. Zij nodigen iedereen van harte uit om deze gezellige avond bij te wonen. Grote kans dat men naar huis gaat met één of meer van die vele, mooie prijzen. Ook is er deze maand een speciale hoofdprijs. Gezellige sfeer en grote prijzenkans staan in elk geval garant voor leuk avondje uit. Zorg dat men het niet mist in het Parochiehuis, Oosterstraat, aan-vang 20.00u. Voor de volledige bingokalender van 2016: www.oranjegarde.netInzameling rommelmarktspullen voor goed doel: Ieder jaar houdt de Ned. Herv. Kerk tijdens de braderie een rommelmarkt, waarvan de opbrengst ten goede komt aan een goed doel. Heeft men goed bruikbare rommelmarktspullen, dan kan men die bij hen inleveren op zaterdag 2 april van 09.30-11.00u, Noordschans 31. Volgende inleverdata zijn 7 mei en 11 juni.WILLEMSTADProgrammaboekje Zomerschool: Vrijdag 31 maart overhandigt de werkgroep Zomer-school het programmaboekje 2016 aan wethouder Schoneveld om 13.30 uur in Gebouw Irene, Grimhoek 15, 4797 AJ in Willemstad. De Zomerschool is voor senioren vanaf 50 jaar. Meer informatie: Nico Rijven, Wijknetwerker Surplus Welzijn, 06-24485853.MOERDIJKBingo: De KBO houdt op dinsdag 5 april een bingomiddag in de Ankerkuil, Steenweg 48, Moerdijk. Aanvang 14.00u. Zaal open vanaf 13.30u.HEIJNINGENBloemetjes-/rommelmarkt: Op zaterdag 2 april is iedereen van harte welkom om vrij-blijvend een kijkje te komen nemen bij de jaarlijkse bloemetjes- en rommelmarkt in en rond het Pestalozzihuis, Hoge Heijningsedijk. Van 09.00-16.00 uur staan bij het Pestaloz-zihuis de deuren open voor de jaarlijkse rommelmarkt.ZEVENBERGSCHEN HOEKKBO en Seniorenraad: Op 13 april organiseren de KBO en Seniorenraad een uitstapje aan een leder- en schoenenmuseum in Waalwijk. De bus zal vertrekken om 13.15 uur bij het Kerkplein. Alle senioren van Den Hoek kunnen aan dit uitstapje deelnemen. Na de koffie volgt een rondleiding onder deskundige leiding en zullen er enkele demonstraties worden gegeven. Opgegeven vóór 8 april bij José Boot, Olavstraat 14 door middel van het inschrijfformulier in het DorpsNieuws. Voor rolstoelvervoer kan gezorgd worden.

KORTE BERICHTEN

ZEVENBERGEN - Het op zaterdag 5 maart te Dordrecht gehouden Rotary kartevent mag een groot succes ge-noemd worden. Fanatiek werden de sportieve prestaties geleverd van zowel het karten zelf als de neven-activiteiten zoals het toernooi handje drukken of armworstelen voor zowel heren als dames en het toernooi voor de kinderen die mochten racen met op afstand bestuurbare autootjes in een race baan.

Daarnaast was de dagopbrengst van ruim € 13.000,- eveneens een zeer groot succes. Hiervoor willen wij uiteraard alle deelne-mers en onze sponsoren heel hartelijk be-danken.In sportieve sfeer streden 33 teams om de eer en de felbegeerde wisselbeker die dit jaar voor de 3e maal op rij gewonnen werd door het team van BDO Accountants. Er werd gereden in 3 voorrondes, waaruit 3 finalerondes geselecteerd werden, zodat ieder team 2 maal de baan op moest om de krachten te meten met de opponenten. Er werd gereden op het scherpst van de snede, zodat de A-finale zelfs een herstart kende.Ook was er een pitstopcompetitie, waar de teams in recordtempo banden moes-ten verwisselen. Deze competitie werd gewonnen door het team van Brabant AG uit Klundert. Dan was er nog het toernooi

armworstelen waarbij bij de dames onze eigen voorzitter Marie-Anne Verhoeven als sterkste vrouw uit de bus kwam en de heer Aart van Bezooijen ging bij de heren met de trofee naar huis.Ieder team dat op deze dag meereed mocht een goed doel aangeven en dit goede doel werd opgeschreven en in de Hoge hoed gedeponeerd, waarna bij de prijsuitreiking ook het briefje van het goede doel getrok-ken werd. Hier was Pleegzorg boerderij De parelhoeve uit Fijnaart de winnaar. Zij krij-

gen een cheque overhandigd van € 1.000,-. De rest van de opbrengst komt ten goede van de Communityservice van Rotary Ze-venbergen, die daarmee onder andere de jaarlijkse Boottocht financiert voor oude-ren die in een sociaal isolement verkeren.Wij willen de heer Jaco Ploeg van Go-Kart-In te Dordrecht heel hartelijk danken voor het mede doen slagen van deze dag en alle deelnemers uitnodigen ook volgend jaar weer mee te doen aan dit mooie eve-nement.

13e Rotary bedrijvenkartevent groot succes

Op de karts werden fanatiek de sportieve prestaties geleverd.

KLUNDERT - Stichting Oranjecomité Klundert (SOK) is tevreden over de opbrengst van de Viooltjesmarkt die werd gehouden op zaterdag 19 maart.

Op die Viooltjesmarkt werden dit jaar niet alleen violen verkocht maar ook an-

dere bloemetjes die gretig aftrek vonden bij de Klundertse bevolking.De opbrengst van de verkoop van de bloemetjes is net geen € 1000. Een mooi bedrag waarmee het Oranjeco-mité een aantal activiteiten op Konings-dag kan bekostigen, zoals bijvoorbeeld de band maar ook de gratis Oranjelunch.

Ongeveer half april zal bij ieder huis-houden in Klundert het bekende Oranje-boekje op de deurmat vallen met daarin het complete programma van Koningsdag in Klundert. Wilt u in de tussentijd op de hoogte blijven van de ontwikkelingen voor Koningsdag? Volg ons dan op Face-book: www.facebook.com/sokklundert

Viooltjesmarkt Oranjecomité Klundert succesvol

Page 7: Moerdijkse Bode 30-03-2016

lief en leed

PAGinA 7

Familieberichten

WeekenddienstenAlleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112HuisartsHuisartsenpost Etten-Leur, tel. 076 - 50 40 444, Bredaseweg 171, voor inwoners van Zevenbergen. Huisartsenpost Roosendaal, tel. 0165 - 53 02 00 in het Poortgebouw van het Bravisziekenhuis, Boerhaavelaan 21, voor inwoners van Willemstad, Standdaarbuiten, Fijnaart en Klundert.Huisartsenpost Oosterhout, tel. 0162 -435 000, voor inwoners van Zevenbergschen Hoek.Neem een identiteitsbewijs mee.Apotheek ZevenbergenBuiten de openingstijden van Apotheek Zevenbergen (centrum) wordt waargenomen door Dienstapotheek Etten-Leur, Bredaseweg 173, 4872 LA Etten-Leur, Tel: 076 502 56 50. Dienstapotheek Breda bij Amphia Ziekenhuis, Molengracht 21, Breda, tel. 076-5953099.Poliklinische Apotheek Roosendaal bij Bravisziekenhuis, Boerhaavelaan 25,Roosendaal, tel. 0165-591400.Apotheek Klundert Buiten openingstijden van Mediq Apotheek De Eendracht wordt waargenomen door Poliklinische Apotheek Bravis bij Bravisziekenhuis, Boerhaavelaan 25, Roosendaal,Tel. 088-7069400. Openingstijden apotheek: Ma t/m Vrij 08:30-17:30 uur.Tandarts28 maart - 3 april: H. Tijmes, telefoon 0167-5232594 april - 10 april: J. Aerdenhout, telefoon 0168-462699WijkzusterTelelefoon 0165-54 66 13Thebe Wijkverpleging: Telelefoon 088 - 117 32 15DierenartsPraktijk Zevenbergen, Kuringen 2a, tel. 0168-324489

Surplus Zorg thuiszorgpassende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en [email protected]

Openingstijden Gemeente Moerdijk Pastoor van Kessellaan 15 4761 BJ Zevenbergen Tel: 14 0168Maandag t/m donderdag 08.30 – 12.00 uur en 08.30 – 17.00 uur (op afspraak)Donderdag 18.00 – 20.00 uur (alleen afdeling burgerzaken)Vrijdag 08.30 – 12.00 uur

Thebe Wijkverpleging MoerdijkVoor persoonlijke verzorging/verpleging.Kleine teams, vertrouwde gezichten. Uitleen van verpleegartikelen in Zevenbergen. Bel: 088-117 32 15 of mail naar [email protected]

Wij helpen ubij een waardigafscheid Wij staan al vele jaren lang

dag en nacht voor u klaar om u bij te staan na een overlijden.

TELEFOON (0168) 46 22 30

www.uitvaartleeuw.nl

UITVAARTVERZORGING

LEEUW

Zevembergen

Rouwcentrum Leeuw Lindonk 49 Zevenbergen (0168) 320135 Wilhelminastraat 68 Fijnaart (0168) 462230 www.uitvaartleeuw.nl

Zaterdag 19 maart bereikte ons het droevige nieuws dat toch nog voor ons onverwachts isoverleden onze collega chauffeur

Henny Magielse

Afgelopen vrijdag hebben we na een bijeenkomst afscheid genomen van Henny. Hij is vanaf de oprichting van de Buurtbus Heijningen betrokken geweest als vrijwilliger van onze Buurtbus.Henny heeft al die jaren het besturen van de bus met veel enthousiasme gedaan.

Afgelopen zomer kreeg Henny te horen dat hij on-geneeslijk ziek was en moest hij noodgedwongen stoppen met het rijden van de Buurtbus. Henny je zal altijd in onze gedachten zijn. Wij wensen Dimphy alle kracht toe en veel sterkte met het verlies van Henny.

Namens alle leden van deBuurtbusvereniging Heijningen.

Samen een eenheid en samen goed, samen verdriet en samen weer moed Nu verder zonder jou, dat doet pijn, te weten nooit meer samen te zijn

Bedroefd om het verlies, maar dankbaar voor wat zij ons gaf, geven wij u kennis, dat in haar vertrouwde omgeving in alle rust is ingeslapen, mijn lieve vrouw, onze lieve ma en trotse oma

Anneke Heijmen - Jonker

* 10 mei 1949 † 21 maart 2016

Dick Heijmen

Manon en Corné Swen, Jels, Mees

Lennard †

Correspondentieadres: Rondeel 25 4791 LC Klundert [email protected]

De crematieplechtigheid heeft zaterdag 26 maart te Bergen op Zoom plaatsgevonden.

Page 8: Moerdijkse Bode 30-03-2016

Mevrouw Gossen verhuisde bijna vijftig jaar geleden van Limburg naar Brabant met haar man en drie kinderen. “We heb-ben een mooi leven opgebouwd in Ouden-bosch met veel vrienden en kennissen. We hebben jarenlang met veel plezier in hetzelfde huis gewoond. Eerst met ons gezin en later met zijn tweeën.” Vanwege de gezondheid van meneer Gossen be-sloot het echtpaar te verhuizen naar een woning met zorg in de buurt. Al snel bleek er een geschikt appartement vrij te zijn in centrum voor Wonen & Zorg Kroonestede. “Het was toch nog even wikken en wegen, maar onze kinderen hakten de knoop door. Mijn zoon heeft alle papieren geregeld en samen hebben ze de verhuizing geregeld. ’s Avonds kwamen wij thuis in ons nieuwe appartement met al onze eigen meubelen. Het is echt luxe, de woonkamer is ruimer dan in ons oude huis. Natuurlijk moet je nog wel even je weg vinden, maar het voelde meteen erg prettig!”

RustHelaas heeft meneer Gossen maar kort van het appartement kunnen genieten. “Mijn man heeft hier zeven maanden ge-woond en is toen overleden. Het was fijn

om de zorg voor hem in de buurt te hebben. Dat gaf rust. Ook hebben we nog genoten van de faciliteiten die er hier zijn, zoals de duofiets waardoor mijn man nog heeft kun-nen genieten van de omgeving. En de so-ciale contacten tijdens een kopje koffie in het restaurant. Ik ben blij dat we hier nog samen hebben gewoond. En we hebben mooi afscheid van hem genomen. Na bijna 65 jaar huwelijk mis ik hem nog elke dag. Gelukkig heb ik veel steun van de kinderen, familie en vrienden en genoeg bezigheden om toch mijn leven op te pakken.” Genoeg te doen“Ik ben altijd bezig geweest en nog steeds. Twee keer per week ga ik bridgen. Ik rijd mee met een vriendin of ik ga er met het busje naartoe. Ook bezoek ik regelmatig vrienden of ze komen naar mij. Binnen Kroonestede is ook genoeg te doen. Ik ga naar vitaliteitstraining, gym en naar de kerk. Koken doe ik nog regelmatig zelf. Het is fijn dat het in dit appartement kan. De kinderen komen wekelijks en dan koken en eten we samen. En op zondag ga ik naar het restaurant. Het is hier allemaal goed geregeld. En ik ben geen held, maar ik voel me hier veilig én thuis!”

“Het was wennen, maar inmiddels voel ik me hier thuis!”, vertelt Gerda Gossen-Hanssen (88 jaar). Mevrouw Gossen kwam een jaar geleden in het centrum voor Wonen & Zorg Kroonestede in Hoeven wonen. Ze heeft een comfortabel appartement van Buitengewoon Wonen. Achter de geraniums zit ze zeker niet, want ze is nog erg actief.

Gerda Gossen-Hanssen (88) woont bui tengewoon f i jn in centrum voor Wonen & Zorg Kroonestede

“Ik voel me hier veilig en thuis!”

“Met plezier kom ik binnen bij Kroonestede”

Lianne Kuijpers (63 jaar), dochter van Gerda Gossen-Hanssen. “Als ik Kroone-stede binnenkom, voelt het als een warme jas. Het geeft ons zo’n fijn gevoel dat mama hier verzorgd en veilig zit. Het geeft rust voor ons, maar ook voor haar! Mijn moeder is erg actief en sociaal. In Kroonestede is er altijd wel iemand om een praatje mee te maken. Sowieso natuurlijk met de zorgcoördinator die regelmatig even koffie komt drin-ken om te vragen of alles naar wens is. Daarnaast is er elk dagdeel wel iets te doen. Ik ga wel eens mee naar optredens in het restaurant. Het is dan fijn om te merken dat het personeel mijn moeder kent en ook belangstelling heeft voor ons. Mijn moeder heeft nu gelukkig geen dagelijkse zorg nodig. Toch is wonen in een centrum voor Wonen & Zorg handig. Dat merkten we toen ze laatst gevallen was en haar voet had bezeerd. Door het alarmsysteem was ze snel geholpen. We hopen dat ze hier nog lang mag genieten.”

Gerda Gossen-Hanssen woont fijn in haar ruime appartement in Hoeven

Page 9: Moerdijkse Bode 30-03-2016

Bosschendijk 11 - 4731 DA OudenboschTel.: (0165) 31 61 11 - E-mail: [email protected]

SAMSUNG UE50JU6870UXXN

127cm LED televisie, 50 inch, resolutie: 3.840x2.160 pixels, 4K resolutie, Quad Core, PQI: 1.400, Internet TV, SmartTV

BOSCH WAK282S1NL

Wasautomaat, 8 kg vulgewicht, max. 1.400 Toerental/min, startuitstel, LED-display, Energieklasse A+++

BOSCHWTW86383NLWIT

Condensdroger, warmtepomp, geschikt voor onderbouw, 7 kg laadvermogen, startuitstel, Energieklasse A++

MIELE COMPLETE C1 TANGO RED MANGOROOD

tegen inruil oude tv van € 599,- voor 474

SAMSUNG UE43J5600AWXXN109cm LED televisie, 43 inch, resolutie: 1.920x1.080 pixels, Full HD, Internet TV, Wi-Fi Direct

Ook uw adres voor tablets en laptops.

van € 179,- voor 144

Sledestofzuiger, electronische zuigkrachtregeling, 9m actieradius, Energieklasse A

tegen inruil oude tv van € 1099,- voor 899

van € 699,- voor 579

van € 649,- voor 469

Wilt u uw huis verkopen?

Mercari koopt uw huis!

Weg met de onzekerheid en ga ontspannen verder!

MADE - Het verkopen van een huis brengt normaal gesproken veel onzekerheden met zich mee. Binnen welke periode verkoop ik mijn huis? Krijg ik geen dubbele maandlasten? En niet de onbelangrijkste: wat wordt de uiteindelijke verkoopprijs? Als u bijvoorbeeld op leeftijd bent of naar een ander huis wilt is het van groot belang dat u precies weet waar u aan toe bent.

Wij nemen alle onzekerheid weg en zorgen ervoor dat bovengenoemde vragen over-bodig zijn. Vooral in deze tijden zijn garantie en zeker-heid erg belangrijk en wij kunnen u dit bieden.

Hoe we dit doen? Heel simpel. Wij kopen direct uw woning!Zo heeft u 100% garantie en een zorg minder. Ook als uw woning al te koop staat!

Wij van Mercari Vastgoed hebben ruim 30 jaar ervaring in het opkopen van woningen. Meer dan 2500 woningei-genaren zijn u al voorgegaan. Een belangrijke visie bij ons is: afspraak is afspraak! Wij doen wat vele anderen beloven. Zo kopen wij bijvoorbeeld altijd zonder ontbindende voorwaarden waardoor wij 100% zekerheid kunnen waarborgen.

Mercari VastgoedVoorstraat 194921 SH MadeT [email protected]

2.69 550 G

1.49 1 KG

1.29 500 G

0.59 PER STUK

0.59 PER STUK

0.79 6 STUKS

3.69 900 G

Per stuk

499.00Per stuk

59.99Per stuk

129.00

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. *Uit de koeling

GELDIG VAN 1 T/M 3 APRIL

CASSELERRIB*

COURGETTE

MINNEOLA’S

WITTE DRUIVEN

AUBERGINE

Notebook DeWalt haakse slijper

DeWalt accuschroef-of boormachine

Extra vezels, minder zout.

VOLKORENBOLLEN

SHOARMA MET PAPRIKA*

VANAF WOENSDAG 30 MAART

MD 99790

DCD710C2 DWE4051

Page 10: Moerdijkse Bode 30-03-2016

PAGINA 10

Op het ogenblijk is er in het gebouw naast het Vlasserij-Suikermuseum op het adres Stoofdijk 1b een tentoonstelling over Bad Niervaert. Duizenden mensen uit Klundert en om-geving leerden in dit bad tussen 1936 en 1970 de eerste zwemslagen. Dat de her-

inneringen uit die tijd veel los maken bij veel mensen bewijzen de vele foto’s die bij de heemkundekring nog steeds binnen-stromen. Het water in het bad werd door middel van de getijden werking steeds ververst door een ingewikkeld doorstroom-systeem.

Diverse tekenaars lieten zich door dit systeem inspireren en maakten er een tekening van. Deze tekeningen zijn op de tentoonstelling te zien, evenals het wollen badpak van een bekende Klundertenaar uit die tijd. De tentoonstelling is nog tot het einde van de zomer te zien.

Heemhuis ook op zaterdag openTentoonstel l ing Bad Niervaert loopt nog tot eind van de zomer

Een zwemdiploma uit 1936. FOTO ARCHIEF DIE OVERDRAGHE

KLUNDERT - Vanaf 1 april tot oktober is Het Heemhuis in Klundert iedere eerste zaterdag van de maand open van 14.00 tot 16.00 uur. Daarnaast is het onderkomen van de heemkundekring Die Overdraghe iedere woensdagmiddag open van 14.00 tot 16.00 uur.

ZEVENBERGSCHEN HOEK - Met be-hulp van de Dorpsraad in Zevenberg-schen Hoek en medewerking van di-verse verenigingen en clubs, gaan ze een evenement wegzetten in het dorp dat groots en uniek is: D’n Hoek Leeft.

Met onder andere een grote braderie (meer dan 60 kramen), kinderkermis en kinder-activiteiten-plein, 2 podia vol en-tertainment, culturele expositie, demon-straties en presentaties van verschillende verenigingen en meer. Het dorp kent een rijk en enthousiast verenigingsleven en dat willen ze graag laten zien.

Op zondag 12 juni houden zij ‘koor Cant-zoni’, de podiumactiviteiten tijdens het dorpsfeest/braderie van Zevenbergschen Hoek. Hiervoor zoeken ze nog koren, zan-gers en zangeressen, bands, fanfares of harmonieën, die hieraan belangeloos hun medewerking willen verlenen. Er wordt op 2 plaatsen opgetreden, t.w. in de kerk (met geluidsversterking) en op een buiten-podium (met geluidsversterking). Aanmel-den kan via www.cantzoni.nl of direct via email: [email protected]. eer informatie over dit gebeuren vindt men op www.cantzoni.nl en https://dnhoekleeft.wordpress.com/

Braderie/Dorpsfeest

STANDDAARBUITEN - Op zondag 4 september wordt in Standdaarbuiten de 2e editie van de Polderchallenge georganiseerd.

De zeer succesvolle 1e editie in 2015 kon gerealiseerd worden dankzij de medewer-king van vele vrijwilligers, bedrijven, or-ganisaties, verenigingen en de Gemeente Moerdijk. Zonder deze steun zou het on-mogelijk geweest zijn dit evenement te or-ganiseren. De organisatie is hen daar dan ook zeer dankbaar voor. De tips en wensen van de deelnemers in 2015 zijn geïnventa-riseerd en worden gebruikt om verbeterin-

gen te realiseren. Dit jaar zal door de daar-toe opgerichte Stichting Polderchallenge Standdaarbuiten (SPS) een nieuw parcours worden gebouwd. De voorbereidingen zijn inmiddels weer in volle gang. De Polder-challenge bestaat uit een mix van mud, trail, obstacles, survival en flinke dosis fun en is uitdagend voor jong en oud. Het wordt weer een belevenis waarbij uitlopen gelijk staat aan winnen. Op het evenemen-tenterrein naast de basisschool het Aven-turijn zal rond de klok van 12.00 uur het eerste startschot klinken. De allerkleinste bikkels (5 t/m 8 jaar) zullen hier een hin-dernisparcours afleggen van enkele hon-

derden meters. Voor de jeugd tot 13 jaar is er een 2.5 km run met mooie beproevin-gen waarin het aankomt op doorzetten en karakter. Verder is er voor de diehards van 13 jaar en ouder een run waarbij gekozen kan worden uit twee afstanden die qua lengte rond de 6 en 12 kilometer liggen. Het is bovendien mogelijk om een vooraf vastgestelde route, met tijdslimiet, ook samen met je hond te lopen. Specifieke in-formatie over de verschillende categorieën en de “dogsurvival” wordt gepubliceerd via Facebook en de website. Inschrijving is mogelijk vanaf april via de website. Uiter-aard hoopt de organisatie weer op steun te mogen rekenen van vele bedrijven die mid-dels sponsoring de Polderchallenge moge-lijk maken. Het “sponsorplan 2016” zal op de website gepubliceerd worden. Om dit evenement extra uitstraling te geven no-digt de SPS mensen uit om op en om het evenemententerrein hun product, hobby, ambacht enzovoorts te presenteren. De activiteiten dienen wel direct gekoppeld te kunnen worden aan het begrip “Polder”, waarbij wij nadrukkelijk aandacht wil-len besteden aan aspecten zoals natuur, gezondheid, biologische voeding en duur-zaamheid. Heeft u ideeën of vragen stuur dan een reactie naar [email protected]. U kunt de Polder-challenge volgen via Facebook en www.polderchallengestanddaarbuiten.nl

Polderchallenge Standdaarbuiten

Finishfoto 2015.

ZEVENBERGEN - De Seniorenraad houdt op zaterdag 30 april een dag-tocht naar ‘s Hertogenbosch.

Doel is, de Zevenbergse senioren een ge-zellige dag te verzorgen, waarin het ver-stevigen van onderlinge contacten én het leggen van nieuwe contacten ‘hoog in het vaandel’ staat. Dit kan (mede) isolatie en vereenzaming van ouderen helpen voorkomen. We ver-trekken vanaf de plek vóór de R.K. Kerk op de Markt in Zevenbergen om 8.30 uur en verwachten rond 18.00 uur weer terug te zijn bij de opstapplaats. U reist deze dag

met een comfortabele touringcar, via een mooie route door het Land van Heusden en Altena. In het vestingstadje Heusden maken we een stop voor koffie of thee. Daarna vervolgen we onze route, richting de hoofdstad van ons ‘eigen Brabant’. Om 12.00 uur stappen we daar op een (overdekte) rondvaartboot, die ons over de rivier De Dieze mooie panorama’s van de stad zal laten zien. We varen zelfs on-der het centrum van de stad door. Als we na ongeveer 1 uur varen weer de wal op gaan, heeft u de rest van de middag tijd om ‘op eigen houtje’ de stad te bezoeken. We denken hierbij natuurlijk aan de be-

roemde Sint Jan ‘s-kathedraal. Maar ook om te winkelen of een terrasje te pakken, biedt de stad alle mogelijkheden. Als u van de mogelijkheid gebruik wilt maken om de Jeroen Bosch tentoonstelling te bezoe-ken, raden we u aan om online kaartjes te bestellen én te reserveren! Rond 17.00 uur verzamelen we ons weer bij de bus huiswaarts te keren. In ons gereserveerde restaurant worden we ongeveer 18.00 uur verwacht voor een heerlijk drie gangen-diner. Voor informatie en opgave kunt u terecht bij: J. Beurskens, Prins Bernhard-straat 2 in Zevenbergen, tel. 0168-323335 of 06-24879934.

Stichting Seniorenraad ZevenbergenDat gaat naar Den Bosch toe. . . . .

ZEVENBERGEN - Al ruim zestig jaar houdt de oudheidkamer in Zevenber-gen zich bezig met het verzamelen, opslaan en toegankelijk maken van cultureel erfgoed uit de laat- acht-tiende, negentiende en eerste helft twintigste eeuw. Dit erfgoed krijgt in de Zevenbergse oudheidkamer, Zuid-haven 17, een nieuw leven waardoor mensen diverse voorwerpen uit het verleden een plaats kunnen geven in hun eigen wereld en tijdperk.

Een grote binnenboerderij uit het jaar 1751, een echt rijks monument, waar u op het moment, dat u daar een voet over een eeuwenoude drempel zet, terug gaat in de tijd. Terug naar de achttiende en negen-tiende eeuw!Een buurtwinkeltje, wat voor WO- II als zo-danig functioneerde, maar ook nog enige jaartjes daarna. Rechts van de winkel de goeie kamer waarin alles wat u daar ziet in het verleden doorging voor luxe! Komt u in de woonkeuken ziet u het alledaagse uit het verleden: het dagelijkse servies

met bruine haarscheurtjes en bestek wat door het eeuwenlang gebruik de glans heeft verloren, een aanrechtje wat niet groter is dan de huidige moderne wasta-fels, maar wel met twee koperen kranen; niet voor warm en koud water maar voor regen- en grondwater. De hordroge kelder, die bereikbaar is vanuit de keuken via een eeuwenoude uit bakstenen gemetselde tredentrap met in bijna drie eeuwen uitge-sleten treden. Zeker vermeldenswaardig is de voorraad weckpotten uit het begin van de vorige eeuw waar sinds twee we-ken een weckpot uit het jaar 1912 gevuld met gehaktballetjes. Aan deze weckpot is in 2014 in een artikel in het maandblad “Landleven” uitgebreid aandacht besteed.Op de bovenverdieping een keur aan klei-ne snuisterijen zoals oude munten, bruine drogisterijpotten, weegschalen, oud kin-derspeelgoed, de vaandels van voorheen harmonie Euterpe en fanfare Crescendo en de complete behandelinstallatie van tand-arts Van de Velde.De oudheidkamer is elke zaterdagmiddag geopend 14.00-17.00 uur.

Zevenbergse Heemkunde-kring en erfgoed

FIJNAART - Leerlingen van de Ken-nedyschool uit Fijnaart hebben zich ingezet voor de Voedselbank.

Begin maart heeft Hilde Roemers onze school een bezoek gebracht. Hilde Roe-mers is vrijwilliger bij Voedselbank Moer-dijk. Ze heeft aan alle klassen uitleg ge-geven over het werk van de Voedselbank. Ze heeft met de kinderen besproken hoe zij een bijdrage kunnen leveren. Elke klas kreeg een boodschappenkrat in de klas. Per klas werd er een boodschappenlijstje gemaakt met producten die geschikt wa-ren om aan de Voedselbank te schenken. In 3 weken tijd hebben de kinderen op ver-schillende manieren boodschappen ver-zameld. Er waren kinderen fanatiek met heitje voor een karweitje. Er waren zelfs kinderen die muziek- en dansoptredens verzorgden. Van het geld dat ze ophaalden kochten ze zelf boodschappen die ze aan de Voedselbank schonken. Al snel stroom-den de boodschappen binnen. Uiteindelijk hebben ze met elkaar 23 volle dozen met boodschappen verzameld.Naast het inzamelen van producten waren veel kinderen actief met het inzamelen van lege flessen. In hun vrije tijd struinden groepjes kinderen door de straten. Al die

flessen werden opgeladen in karren ach-ter de skelter, in grote tassen en mee naar school genomen. Ruim 740 flessen werden ingezameld.En wie goed doet, goed ontmoet. Want door Annemieke Olmer van Koopgoeddag werd dit mooie bedrag van het statiegeld ook nog eens verdubbeld. In de paasviering is stilgestaan bij het paasverhaal. De viering bestond verder uit liedjes en gedichten gemaakt en voorge-lezen door de kinderen zelf. In de viering is het aantal dozen boodschappen bekend gemaakt en symbolisch overhandigd. Hilde Roemers was aanwezig en kreeg de che-que van de Kennedyschool en de Koop-goeddag overhandigd.Gedurende de dag heeft een groepje leer-lingen uit de bovenbouw activiteiten geor-ganiseerd voor de hele school. De kleuters kregen bezoek van twee paashazen die hun eitjes kwijt waren. Wat waren de kleu-ter behulpzaam. Alle paaseitjes werden teruggevonden. De groepen 3 tot en met 6 kregen een heus paasparcours. En de groe-pen 7 en 8 kregen allerlei opdrachten in de speurtocht. Het oudercomité heeft voor de hele school een heerlijke lunch verzorgd. Met zijn allen kan terug worden gekeken op een succesvolle vastenactie.

Vastenactie Kennedyschool

23 dozen met boodschappen voor Voedselbank Moerdijk.

Page 11: Moerdijkse Bode 30-03-2016

Geboren bouwers sinds 1841

Uw betrouwbare en vakbekwame partner voor uw bouw- enrenovatiewerkzaamheden. Neem contact voor een vrijblijvende offerte.

t.a.v. P.D. Ruijsenaars, Walstraat 26, 4791 JC KlundertTel: 0168-402644, www.ruijs-bouw.nl, [email protected]

www.groenrijkprinsenbeek.nl

Pot 14 cm Div. kleuren

van € 9,99

Hydrangea Macrophylla

voor € 6,995,00

Saxifraga, AubrietaArmeria, AnjerPot 12cm € 2,99 p/st.

5 voor

Schalk Prinsenbeek

Elke Zondag openvan 11.00-17.00 uur

Voorjaarsbloeiers

Ge

ldig

va

n 3

0-0

3 t

/m 0

5-0

4-2

01

6

Plant nu!! Vaste planten, heesters en bomen

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars

(Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bij VBAG en RBNG) 3 behandelingen van 20 minuten Geen extra kilo’s en pijnloos Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT

DEPRESSIES, MIGRAINE, OBSTIPATIE

STOP NU MET ROKEN!!!

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak:

076-5153143 (Etten-Leur)

Behandelingen ook ’s-avonds

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Zeer succesvol al in Duitsland, Frankrijk, België,Zwitserland Word vergoed door alle verzekeringsmaatschappijen Geen ontwenningsverschijnselen 3 behandelingen van 20 minuten Geen extra kilo’s en pijnloos Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN en BURN-OUT

STOP NU MET ROKEN!!!

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak:

076-5153143 (Etten-Leur)

Ook ’s-avonds en in het weekend

● Hoogste slagingspercentage, 90,5%● Nieuwste methode -> Luxopuncture● Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars in 2012 (Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bij VBAG en RBNG)

● 3 behandelingen van 20 minuten● Geen extra kilo’s en pijnloos● Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT

DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars !!!

3 behandelingen door gediplomeerde therapeuten Geen extra kilo’s en pijnloos

Luxopuncture ook: MENOPAUZE,DEFINITIEF AFSLANKEN, DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID Alle CHRONISCHE KLACHTEN, QiGong/TaiChi

STOP NU MET ROKEN!!!

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak: 076-5153143

Behandelingen ook ’s-avonds

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars !!!

3 behandelingen door gediplomeerde therapeuten Geen extra kilo’s en pijnloos

Luxopuncture ook: MENOPAUZE,DEFINITIEF AFSLANKEN, DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID Alle CHRONISCHE KLACHTEN, QiGong/TaiChi

STOP NU MET ROKEN!!!

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak: 076-5153143

Behandelingen ook ’s-avonds

Etten-Leur

• Hoogste Slagingspercentage, 90,5%• 3 behandelingen• GEEN extra kilo’s, pijnloos• Bewezen methode, LUXOPUNCTURE• Wordt vergoed door alle

zorgverzekeraars

Ook: Menopauze, Migraine, Yoga,Depressies, Vermoeidheid,Alle Chronische Klachten

STOP NU MET ROKEN

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak:

076-5153143(Etten-Leur)

Behandelingen ook ’s-avonds

Definitief AFSLANKEN

• Bewezen Methode,LUXOPUNCTURE

• GEEN JOJO Effect• Wekelijks een behandeling

van 20 min.• Behandeling door

gediplomeerd Therapeuten• Wordt vergoed door

alle zorgverzekeraars

• Hoogste Slagingspercentage, 90,5%• 3 behandelingen• GEEN extra kilo’s, pijnloos• Bewezen methode, LUXOPUNCTURE• Wordt vergoed door alle

zorgverzekeraars

Ook: Menopauze, Migraine, Yoga,Depressies, Vermoeidheid,Alle Chronische Klachten

STOP NU MET ROKEN

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak:

076-5153143(Etten-Leur)

Behandelingen ook ’s-avonds

Definitief AFSLANKEN

• Bewezen Methode,LUXOPUNCTURE

• GEEN JOJO Effect• Wekelijks een behandeling

van 20 min.• Behandeling door

gediplomeerd Therapeuten• Wordt vergoed door

alle zorgverzekeraars

Definitief AFSLANKEN

Stop Nu mEt RoKEN

• Hoogste Slagingspercentage, 90,5%• 3 behandelingen• GEEN extra kilo’s, pijnloos• Bewezen methode, LUXOPUNCTURE• Wordt vergoed door alle

zorgverzekeraars

Ook: Menopauze, Migraine, Yoga,Depressies, Vermoeidheid,Alle Chronische Klachten

STOP NU MET ROKEN

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak:

076-5153143(Etten-Leur)

Behandelingen ook ’s-avonds

Definitief AFSLANKEN

• Bewezen Methode,LUXOPUNCTURE

• GEEN JOJO Effect• Wekelijks een behandeling

van 20 min.• Behandeling door

gediplomeerd Therapeuten• Wordt vergoed door

alle zorgverzekeraars

WILLEM THE FLOWERMANStandplaats Kerkhofweg t.o. watertoren in Zevenbergen

TOT ZATERDAG OP DE KERKHOFWEG IN ZEVENBERGEN VAN 7.30 TOT 13.00 UUR

Tel. 06 21 53 46 07

50 Tulpen€ 5.=

40 Rozen € 5.=

Super boeket € 5.=

IEDEREEN VERDIENT LIEFDE Zoekt u een partner?

Daar zijn we voor.Bel: 0165-388816 Lia van der Wel (BoZ e.o.)

www.mens-en-relatie.nl Erkend BVSK en Geschillencommissie/Hoogste slagingspercentage.

De nieuwe KARL heeft standaard 5 deuren en 5 volwaardige zitplaatsen. Met tal van zaken die je niet verwacht in deze prijsklasse, zoals cruise control, elektrische ramen en buitenspiegels en Hill Start Assist. Naar wens kunt u uw nieuwe KARL uitbreiden met Opel OnStar, of uitrusten met het gemak van de Easytronic Automaat.

De nieuwe KARL 5 deuren, 5 zitplaatsen.

€ 12.695KARL 1.0 Easytronic Automaat Edition

NU OOK LEVERBAAR MET EASYTRONIC AUTOMAAT.

Uw persoonlijke assistent onderweg 24/7

Automatic Crash Response

4G Wi-Fi Hotspot

OPELOok verkrijgbaar op de nieuwe KARL

€ 239 /p.mnd.

Private Lease vanaf

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km 4,3 - 4,1; km/liter 23,3 - 24,4; CO2 gr/km 99-94.Vanafprijs incl. btw/bpm. Exclusief kosten rijklaar maken en overheidskosten. Private Lease van Opel is inclusief afl everkosten, maandelijkse afschrijving, wegenbelasting, regulier onderhoud, reparatie, banden, all risk verzekering met laag eigen risico (€ 150), rechtsbijstandverzekering, inzittendenverzekering, schadeherstel, internationale hulpverlening. Kijk voor de actie- en verkoopvoorwaarden op opel.nl. Wijzigingen voorbehouden.

Breda Minervum 7001A Tel. (076) 587 79 50Goes Pearyweg 19 Tel. (0113) 23 79 23 Etten-Leur Ecustraat 25 Tel. (076) 502 06 52 Roosendaal Van Beethovenlaan 6 Tel. (0165) 57 85 78 Vlissingen (servicevestiging) Bedrijfsweg 2 Tel. (0118) 46 17 10www.automotions.nl/opel

Page 12: Moerdijkse Bode 30-03-2016

PAGINA 12

- www.west-Point.nl - [email protected] -

W e s t- P o i n t v o o r d e m u z i e k l i e f h e b b e r

We s t - Po i n t ge e f t g ra a g a a n e e n i e d e r d e ru i m te o m z i ch te p re s e n te re n .h e b j e wa t te m e l d e n ? l a a t va n j e h o re n v i aw w w. we s t - p o i n t . n l

Causes Mezz Breda donderdag 31 maartKerkzicht Sessions Muziekcafé Kerkzicht Roosendaal donderdag 31 maart80’s Mania De Maagd Bergen op Zoom donderdag 31 maartBlues Sessions Muziekcafé Kerkzicht Roosendaal donderdag 31 maartMala Vita Mezz Breda vrijdag 1 aprilDef Americans Gebouw-T Bergen op Zoom vrijdag 1 aprilNytrox Muziekcafé Kerkzicht Roosendaal vrijdag 1 aprilAres Mezz Breda vrijdag 1 aprilBack to Basic De Klomp Etten-Leur zaterdag 2 aprilDe Jeugd Van Tegenwoordig Gebouw-T Bergen op Zoom zaterdag 2 april

The Dead Flowers Gesellies Zevenbergen zaterdag 2 aprilSlik Gravity De Schorre Bergen op Zoom zaterdag 2 aprilNasty Kings Time Out Roosendaal zaterdag 2 aprilFriction & The Roots Drivers De Klomp Etten-Leur zondag 3 aprilBeaT Sessions Gebouw-T Bergen op Zoom zondag 3 aprilNina June Nieuwe Nobelaer Etten-Leur zondag 3 aprilGitaarmiddag ‘t Slik Bergen op Zoom zondag 3 aprilWooden Soldiers Mezz Breda zondag 3 aprilLock Stock Café Die Twee Bergen op Zoom zondag 3 aprilEye On The Prize Mezz Breda donderdag 7 april

Agenda

De muziek uit de jaren zestig, zeven-tig en tachtig is bij een groot publiek populairder dan ooit. en ja, als de ori-ginele band niet meer bestaat (zoals the Beatles) of gewoonweg onbe-taalbaar is (zoals the Rolling stones) dan is er altijd nog de mogelijkheid om naar een optreden van een tribute band te gaan.

Deze bands benaderen in alles zoveel als mogelijk hun grote voorbeeld. In kleding, uiterlijk, instrumenten en sound. En som-mige bands doen dat zo goed dat hun live optredens griezelig dicht bij ‘het origineel’ komen.

De komende maanden kan ook in West-Brabant volop genoten worden van een groot assortiment aan tribute bands: Op het Roosendaalse Blommenkindersfestival staan dit jaar 4 ‘tribute’ bands (Beatles, Stones, Doors en 1 allround coverband) en ook nog eens 6 originele acts van ‘toen’ (Bots, Jan Akkerman, Kaz Lux, Willem Vermandere, Hans Vandenburg en Ge-orge Baker). Op het nieuwe Roosendaalse ‘Party in het Park’ festival speelt Van Dik Hout en tribute bands die muziek spelen van David Bowie, Simple Minds en Abba. Dead Flowers (Stones) speelt op 2 april in het Zevenbergse Gesellies. In De Maagd komt op 15 april de Mon

Amour Band. Deze band speelt muziek van Cats, BZN en andere Volendamse helden. In dezelfde Maagd komt op 13 mei de U2 NL band. Mezz Breda presenteert 14 april een Tribute To Bob Marley, op 6 mei speelt hier een Led Zeppelin tribute band en op 11 juni een Pink Floyd band. Ook in Gebouw-T is zowel een Led Zeppelin band (29 april) als een Bob Marley act (30 april) te zien en horen en op 23 april ook nog een Bowie tribute. In de Roosendaalse Kring speelt op 15 april sixties cover band en op 30 maart een Simon & Garfunkel act.

Keuze genoeg dus voor de West-Braban-ders de komende tijd!

‘naspeel’ bands steeds populairderVan Abba tot Pink Floyd

De bijna echte ABBA komt op 23 juli naar Roosendaal.

BlommenBlues is niet meer weg te denken van de west-Brabantse mu-ziekkaart. De bluesroute in het centrum van Roosendaal heeft dit jaar 11 bands in huis. Mooi om te zien dat het festival dit jaar vernieuwd is. Drie nieuwe podia zijn op het programma terug te vinden. een mooi programma, en nieuwe podia. Dat zit de komende jaren wel goed met dit festival!

Het programma: Dead Man Revisited - Bruin Café JaxX, Detonics - Bluescafé Kerk-zicht, Hoodoo Monks & Black Mambo Boogie - Café Ergens Anders, Silent Johnny & Friends ft. Mattanja Joy Bradley - Café Bloemenmarkt, Josh Harp & The Avenue - Time Out, Big Time Bossmen - Het Wapen van Roosendaal, Fossen & Struijk Band met in het voorprogramma Merijn Bevelander Band - De Sjoes, The Rocking Navi-gators - De Raatskelder, Jimi Baribiani Band - Burgers and Beer Café en tenslotte in Grand Café Chagall het Kees Dusink Blues Forever Project ft. Robin van Roon. Het festival is zoals gebruikelijk gratis toegankelijk. Meer info: sbpr.nl

10 jaar blommenblues: 11 bands op 10 podia

Zaterdag 23 apri l centrum van Roosendaal

Piepjonge Merijn met band op Blommenblues. FOTO MARCO VAN ROOIJEN

oUDe Molen - De kampioenen van 2015 uit de kringen owB met schut-ters uit Made, terheijden en ouden-bosch en kring Roosendaal bestaan-de uit oude Molen, Roosendaal en nieuw Vossemeer hebben met hun jaarlijkse onderlinge wedstrijd weer gestreden om de wisselbeker.

De wedstrijd werd gehouden bij de Al-penjagers uit Roosendaal. OWB kwam als winnaar uit de bus met een gemiddelde van -0,33% tegen -0,77% voor de schut-ters van kring Roosendaal. Als eerste moesten de kampioenen van de B klasse het tegen elkaar op nemen. Bij kring OWB kwam Jeroen Dams met 94 punten als winnaar gevolgd door Kees Pals en Jos van Rijsbergen met 89 punten, bij kring Roosendaal kwam Peter Hagenaars met 92 als winnaar uit de bus hij bleef Jack Heck met 79 punten en Andre van As met 76 punten voor. De tussenstand was was -2,66% voor OWB tegen -7,00% voor kring Roosendaal. De A klasse schutters hadden dus een grote opdracht om de grote achterstand goed te verkleinen. In de A klasse werd Piet van Beers met

maar liefst 97 punten en 3 moezen win-naar bij de OWB en werd de beste schutter van de dag, hij bleef Corne van Beers met 94 punten en Erik Cleijsen met 91 punten voor. Bij kring Roosendaal werd Olaf Tuijnman met 92 punten winnaar, hij bleef John Schrauwen en Piet Beerendonk met 87 punten ver voor. Omdat tegen het gemid-delde van het vorig jaar werd geschoten verkleinde de achterstand voor de wissel-beker naar -1,00% tegen -3,83% voor kring Roosendaal. De ere schutters van kring Roosendaal hadden dus nog een kleine mogelijkheid om de eindoverwinning te pakken. Bij OWB werd Cor Rombouts met 96 pun-ten winnaar, hij bleef Wilco van Beers met 94 punten en Johan de Jong met 93 pun-ten voor. Bij kring Roosendaal werd Cees de Kock met 97 punten winnaar, hij bleef Kees van Beers met 96 punten en Frans Joore met 91 punten voor. De schutters van kring Roosendaal hadden veel goed gemaakt maar kwamen nog 0,44% tekort om de eindoverwinning te pakken. OWB pakte dus voor de 2e opeenvolgende keer de beker.

kring oWb wint van kring roosendaal

Kruisboogschieten

Vlnr Kees de Kock en Cor Rombouts.

DOOR MONIQUE JANSEN

Deze oplichters worden omschreven als ‘buitenlands sprekenden mensen’ die langs de snelweg snel staan. Met verschillende smoesjes trachten zij aan geld te komen.

PinnenVorige week werd nog een man die de snelweg wilde opdraaien tegengehou-den door een persoon die op de weg stond. Hij gaf aan zonder benzine te staan en vroeg om geld om naar het pompstation te kunnen. Het slachtoffer man gaf de geldvrager twintig euro en bood aan om hem naar een tankstation te brengen. De man wilde meer geld en gaf aan zijn telefoon en horloge in

onderpand te willen geven. Zijn helper bood aan om 200 euro te pinnen en dit bedrag te geven. De verdachte vond dat te weinig en vroeg om 500 euro. Dit werd het slachtoffer te gortig. Toen hij aangaf een foto te willen maken van de man liep die snel weg zonder geld te hebben gekregen.

HectometerpaalIn een ander geval lukte het de oplich-ters ook niet om geld te krijgen. Wel werd een telefoon in onderpand gege-ven, maar die bleek nep. Volgens de politie zijn er al verschillende meldingen geweest van mensen die op gevaarlijke punten langs de snelweg staan en om hulp zwaaien. Vaak is de politie gebeld maar die kan de mensen dan niet meer vinden. De hulpdiensten raadt snelweg-gebruikers aan om niet te stoppen als er iemand langs de weg zwaait. Beter is om de politie te bellen en te melden bij welke hectometerpaal (de groene bordjes) iemand staat. Agenten kunnen zo gericht kijken of er ook echt hulp no-dig is.

Politie: ‘kijk uit voor snelwegoplichters’

Zwaaiende hulpvragers proberen geld af te t roggelen

MoeRDiJK – De politie vraagt iedereen om op te letten op zogenaamde ‘snelwegoplichters’. op de snelwegen in Brabant zijn verschillende in-cidenten geweest waarbij personen geld probeerden af te troggelen van hulpvaardige burgers met een ‘kletsverhaal’.

‘neptelefoon in onderpand gegeven’

Page 13: Moerdijkse Bode 30-03-2016

PAGINA 13

DOOR TIES STEEHOUWER

Fakkers vertelde erg te spreken te zijn over de manier waarop de inwoners van het dorp hadden meegedacht over de invul-ling van het dorpsplan. “Jullie zijn nuch-ter en positief en jullie mentaliteit is ‘doe maar gewoon’.” De wethouder liet weten dan ook van overtuigd te zijn dat iedereen zijn schouders er onder zal zetten om het gebiedsplan tot een succes te maken. Uit de inhoud van het fraaie boekwerk dat de gemeente heeft laten maken, blijkt dat er de komende jaren heel wat moet gebeuren om Zevenbergschen Hoek nog leefbaarder te maken dan het nu als is. Uit de dorpsavonden is naar voren gekomen dat de inwoners vooral trots zijn op de saamhorigheid van de dorpelingen. Deze saamhorigheid uit zich in een rijk vereni-gingsleven. Door de kleinschaligheid van het dorp voelen ook nieuwelingen zich snel opgenomen door de al jaren in het dorp levende inwoners.

Verkeersoverlast

Bijna alle 1.635 inwoners ergeren zich aan, of hebben moeite met, het sluipver-keer dat, als rijksweg A16 dicht zit, zich door het dorp beweegt. Overal staan bor-den dat vrachtwagens niet door het dorp mogen en de gemeente gaat er nog veel meer neerzetten. Ook gaat men proberen om door een andere inrichting van de Drie-hoefijzerstraat en Dorpsstaat het vracht-verkeer te weren. Of deze maatregelen gaan helpen moet worden afgewacht. Naast het sluipverkeer van vooral vracht-wagens wordt door veel inwoners ook het treinverkeer over de hogesnelheidslijn en de rijksweg A16 als hinderlijk ervaren. Er zijn inmiddels glazen schermen aange-bracht, maar die zijn net te kort zodat er vooral bij westenwind nog veel hinderlijk geluid het dorp binnen komt. Er zijn wel plannen gemaakt om meer geluidswe-rende maatregelen uit te voeren, maar die vindt het Rijk te duur en de opbrengst te mager.

ZorgenNaast de zorgen over het verkeer maken

de inwoners zich ook zorgen over het wo-nen in hun dorp. Nog niet op dit moment, maar wel voor de toekomst. Door een gebrek aan starterswoningen vreest men vergrijzing en ontgroening en daardoor minder instroom in de sociale structuren. Dat laatste is nu al te merken omdat het steeds moeilijker wordt om mensen te vinden die in de besturen van de vele ver-enigingen willen zitten. Als begin van een oplossing wil men in het derde kwartaal een PR campagne beginnen om het wo-nen in het dorp een positieve uitstraling te geven.Een andere zorg is het gebrek aan levens-loopbestendige woningen. Dit omdat veel seniorenappartementen verouderd zijn. Ze worden daarom verhuurd aan één- of tweepersoons huishoudens en dat zorgt voor onbegrip bij de oudere bewoners. Alle bovengenoemde problemen, en nog vele anderen, zullen, volgens planning, in het tweede en derde kwartaal binnen de dorpstafel aan de orde moeten komen, zo-dat de mensen die daar inzitten heel wat te doen hebben de komende maanden.

Zevenbergschen Hoek heeft nu ook een gebiedsplan

Eerste exemplaar door wethouder ui tgereikt aan Gerard Engelen

Het eerste exemplaar van het gebiedsplan was voor Gerard Engelen. FOTO TIES STEEHOUWER

ZEVENBERGSCHEN HOEK - In een volle Zevensprong heeft wethouder Frans Fakkers het eerste exemplaar uit-gereikt van het gebiedsplan Zevenbergschen Hoek. Het eerste exemplaar was voor Gerard Engelen. Hij was bij alle voorafgaande dorpsavonden aanwezig en nam het initiatief om het buitengebied van de kern te ontdoen van zwerfvuil. Hij was de jongste deelnemer; de oudste was de 88-jarige Kees Hermus. Met Zevenbergschen Hoek is het negende gebiedsplan van de gemeente Moerdijk klaar. Er moeten nu nog plannen worden gemaakt voor Moerdijk dorp, Willemstad, Zevenbergen en het buitengebied.

KLUNDERT - Als een Klundertenaar ergens trots op is dan is het wel het feit dat ze een vestingstad zijn.

Het stadhuis, de vele monumentale pan-den en natuurlijk die mooie vestingwerken. Maar hoe mooi zijn die vestingwerken nu werkelijk. Dat is waar de stadsraad vragen over gaat stellen tijdens de rondgang door Klundert met burgemeester en wethouders op woensdag 30 maart. Als men de vesting van een afstand bekijkt, dan zou men zeg-gen: niets mis mee. Maar bekijk hem eens goed van dichtbij en dan ziet men zorg-wekkende taferelen. De verdedigingsbeer ‘de Stenen Poppen’ bijvoorbeeld. Aan de schaduwzijde groeit deze vol met mos en komen er al kleine boompjes omhoog uit het voegwerk. De monumentale sluis aan de Verlaatstraat die de verbinding tussen Bottekreeck en het Verlaat is, is in slechte staat. De hardhouten sluisdeuren zijn weg-gerot en zijn uit hun hengsels gevallen. De leistenen dekstenen onderaan de sluis, zijn stuk geslagen en over het algemeen oogt de sluis niet florissant. Langs de gehele vesting aan de zuidzijde nabij De Gracht tot aan de Zevenbergsepoort, heeft een zeer slechte beschoeiing. De gaten slaan in de oever en het wordt een gevaar voor mens en dier. Dan nog de stenen oeverver-dediging langs de Bottekreeck. Ter hoogte van de vlonders is deze geheel stuk gesla-gen en ook daar groeien planten en bomen weelderig tussen de stenen. In de vesting nabij de Suijkerberch leeft inmiddels een

heel gezin konijnen, wat niet veel goeds betekent voor de staat van deze vesting. In de ogen van de Stadsraad en in de ogen van diverse burgers en verenigingen die zich bij hen hebben gemeld over dit feit, moet de gemeente hier nu echt iets aan gaan doen. Het aangezicht van Klundert verpauperd.Naast deze problematiek zullen tijdens de rondgang en de stadsavond die daarop volgt, nog meer actuele vraagstukken aan bod komen. Men kan denken aan de staat van de Groenstrook, geplande windmolens, centrumplan, aangezicht en verpaupering van sommige gebouwen en wat al niet meer. Echt een avond om als Klundertenaar bij aanwezig te zijn. Praat mee en geef uw mening op 30 maart om 19.30u. in de Niervaert. Voor meer infor-matie kijkt men op Facebook- of Twitter-pagina of op www.indeklundert.nl. Mailen naar met de Stadsraad kan ook via [email protected] of tel. op 0168-75067. De Stadsraad hoopt een ieder te mogen begroeten. Of men voor of tegen bepaalde plannen is, alles valt of staat met draagvlak. Ga daarom massaal naar de stadsavond.De Stadsraad is nog altijd op zoek naar bestuursleden. Wilt men zich inzetten voor de leefbaarheid van Klundert en actief aan de slag om de meningen van de Klunder-tenaren te peilen en vertegenwoordigen? Dan zoeken zij U en gaan graag met U in gesprek. Reactie kan via bovenstaande mail en telefoonnummer.

Stadsraad Klundert stelt vragen staat van vesting

Verrotte sluisdeuren van het sluisje bij het Verlaat.

HEIJNINGEN - Oranjecomité Heijnin-gen heeft zich weer ingeschreven voor de Rabobank Clubkas Campag-ne. De voorgaande twee edities lever-den een leuke bijdrage op, waarmee het comité de kwaliteit van haar acti-viteiten op peil kan houden.

Leden hebben het bij Rabobank West-Brabant Noord nog altijd voor het zeggen. Daarom organiseren zij in 2016 voor de 3e keer de Rabobank Clubkas Campagne. Hiermee bieden zij de leden van Rabobank West-Brabant Noord meer zeggenschap in de verdeling van het coöperatief dividend. Zij stellen dit jaar € 125.000 beschikbaar voor de Rabobank Clubkas Campagne!

StemmenVan woensdag 6 april t/m maandag 18 april kunnen de leden hun stem uitbrengen op ruim 300 clubs die deelnemen aan de Rabobank Clubkas Campagne. Hiervoor ontvangen zij op 5 of 6 april een persoonlij-ke kaart via de post met een unieke stem-code die eenmalig wordt versterkt.Via een stemsite kunnen zijn hun stem

uitbrengen op de verenigingen en/of stich-tingen die zij een warm hart toe dragen. Ieder lid ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde ver-eniging mogen worden uitgebracht.Oranjecomité Heijningen ontvangt het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is. Let op: alleen leden van Rabobank West-Brabant Noord mogen stemmen. Als u klant bent, bent u niet automatisch lid. Het lidmaat-schap aanvragen kan via de website.

Oproep aan alle ledenHet is voor het Oranjecomité Heijningen belangrijk deze actie onder de aandacht te brengen om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Wij kunnen deze bijdrage goed gebruiken voor de viering van Koningsdag en voor de Halloween activiteiten. Het zou fantastisch zijn als jij en jouw familie en vrienden stemmen geven aan het Oran-jecomité Heijningen tijdens de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank West-Brabant Noord. Kijk voor meer info over de Rabobank Clubkas Campagne op www.rabobank.nl/wbn.

Oranjecomité Heijningen en Rabobank Clubkas Campagne

NOORDHOEK - Tafeltennis Smash ‘70 is het Paasweekeinde goed van start gegaan.

Team 1 kreeg the Back Hands op bezoek en moest proberen het verlies van de 1e wed-strijd (9-1) enigszins weg te poetsen. Via verschillende spannende partijen, slaag-den zij daar prima in. Aan het eind van de avond was de stand 5-5. Pierre Uitdehaag won 2 wedstrijden en Ludo Gommers en Joris Gerritsen voegden daar elk 1 punt aan toe. Het belangrijke dubbel zorgde voor het 5e punt. Het 1e team staat nu op de 4e plaats in de poule.

Team 2 moest ook proberen het verlies (7-3) van de 1e wedstrijd tegen Middelburg weg te werken. De allereerste wedstrijd ging verloren, maar daarna kreeg het team vleugels. Alle 9 volgende partijen werden gewon-nen. 9-1, wat resulteert in een stijging van de 5e naar de 4e plaats in de poule. Jacqueline van Osta en Sander van Don-gen wonnen al hun partijen en Raymond Liebau voegde daar 2 punten aan toe. Ook hier werd het dubbel gewonnen.Team 3 had de 1e wedstrijd in het seizoen tegen Kapelle al winnend afgesloten (4-6), maar was er zeer op gebrand deze uitslag

te verbeteren. Dat is gelukt. Wim Hop-mans en Corné Polak verspeelden geen punten en Dirk Boudewijn en wederom het dubbel (voor de verandering 1 keer met Corné) zorgden uiteindelijk voor een prima 8-2 eindstand. Team 3 staat nu op een gedeelde 2e plaats en dat belooft een spannende eindrace te worden.Donderdag 31 maart spelen team 2 en team 3 al hun uitwedstrijden tegen res-pectievelijk Scaldina (Zierikzee) en Witac ‘89 (Willemstad), het team wat samen met team 3 de 2e plaats bezet. Vrijdag 1 april komt het 1e team in actie in Etten-Leur te-gen Tanaka.

Goede Paas-zaken Smash

MOERDIJK - Reizigers zijn tevreden over het openbaar vervoer in West-Brabant. Volgens de OV-klantenbarometer krijgt het openbaar vervoer in deze regio een gemiddelde van 7,5. In het najaar van 2015 vulden 1.081 Bra-

bantse reizigers een schriftelijke enquête in. Daaruit blijkt dat het openbaar vervoer in het afgelopen jaar vooral vooruitgang boekte op netheid en frequentie. Die werden in 2014 nog met een 6,8 en 6,5 beoordeeld, maar zijn

nu met een half punt gestegen. Reizigers zijn minder te spreken over de informatie bij ver-traging en de prijs van een kaartje. Het open-baar vervoer in West-Brabant scoort daarop slechts een 5,6 en een 5,5.

OV West-Brabant goed op weg

Page 14: Moerdijkse Bode 30-03-2016

ColofonBezoekadres gemeentehuisPastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ Zevenbergen

Openingstijden gemeentehuisMaandag t/m donderdag: 08.30 - 17.00 uurDonderdagavond: 18.00 - 20.00 uurVrijdag: 08.30 - 12.00 uurVoor tijden inloop of afspraak ziewww.moerdijk.nl of bel 14 0168

PostadresPostbus 4, 4760 AA, ZevenbergenE-mail: [email protected] Internet www.moerdijk.nl

www.facebook.com/GemeenteMoerdijk

@Moerdijkse_Stem

Telefoonnummers:Gemeente: 14 0168Spoedmelding buiten de openingstijden van het gemeentehuis (bijv. gemeenteriool verstopt of gaten in wegdek)? Bel dan: 14 0168Milieustraat: 0168 329700Milieuklachten(ook buiten kantoortijd): 013 2060500Politie (niet spoedeisend): 0900 8844Politie, brandweer, ongevallen: 112 Voor nieuws in geval van een calamiteit:Omroep Brabant Teletekstpagina 302

StanddaarbuitenZevenbergen Klundert Willemstad Fijnaart

GEMEEnTE MOErDiJK30 MAArT 2016

Gecombineerde commissie-vergadering Op donderdag 7 april 2016 wordt een gecom-bineerde commissievergadering gehouden. De geplande commissievergaderingen van dinsdag 5 en woensdag 6 april komen hiermee te vervallen. De commissievergaderingen zijn openbaar en beginnen om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De agenda kunt u inzien op www.moerdijk.nl. Wilt u over een onderwerp, voorko-mend op een commissieagenda, gebruik maken van het inspreekrecht? Laat dit dan uiterlijk voor 12.00 uur op de dag dat de vergadering wordt gehouden weten aan de raadsgriffier, de heer H.D. Tiekstra (via tel. 14 0168 of [email protected]). Via de website van de gemeenteraad http://moerdijk.raadsinformatie.nl kunt u de commissie-vergadering (ook na afloop) beluisteren. De schrif-telijke besluitenlijsten van de commissieverga-deringen worden na afloop zo snel mogelijk op de website geplaatst.

rEFErEnDUM WOEnSDAG 6 APriL 2016Algemene informatieTussen de Europese Unie en Oekraïne is in juni 2014 een associatieovereenkomst (ook wel associatieverdrag) gesloten. Het associatieverdrag zorgt voor een verregaande politieke en economische samenwerking tussen EU en Oekraïne. Over het associatieverdrag wordt al lange tijd gediscussieerd. Voorstanders wijzen vooral op de economische voordelen. Volgens hen wordt het eenvou-diger om te handelen omdat export- en importtarieven worden afgebouwd. Ook zou het verdrag de rechtsstaat en democratie in het land bevorderen. Tegenstanders geven aan dat Oekraïne een instabiel land is. Zij wijzen op de economische en politieke problemen die Oekraïne heeft. Van de 28 EU-landen hebben er 22 de volledige procedure van ratificatie van de overeen-komst afgerond. In september 2015 werd het associatieverdrag opnieuw actueel in Neder-land. Het actiecomité GeenPeil riep Nederlandse burgers op om verzoeken in te dienen om een raadgevend referendum te houden. Op 14 oktober 2015 maakte de Kiesraad bekend dat er genoeg geldige verzoeken zijn ingediend om in Nederland een referendum te hou-den over het associatieverdrag met Oekraïne. Het referendum vindt plaats op 6 april 2016.

Waarover stemmen we bij het referendum?Op het stembiljet komt de volgende vraag te staan: bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne?Een vereiste voor de geldigheid van de uitslag is dat er een opkomst bij het referendum is van minimaal 30 procent van het totale aantal kiesgerechtigden. Is de opkomst-drempel gehaald en heeft een meerderheid tegen gestemd, dan kan de regering toch besluiten om de wet goed te keuren. De uitslag van een raadgevend referendum is niet bindend.

Overzicht stembureau’s.Het is mogelijk bij één van onderstaande stembureaus te stemmen (van 7.30 tot 21.00 uur): De Westhoek, Pr. Bernhardstraat 1, Zevenbergen De Zeven Schakels, Kasteelweg 1, Zevenbergen Pluspunt Serena, Zandberg 1, Zevenbergen OBS De Boemerang, De Meeren 1, Zevenbergen Sportgezondheidscentrum Zevenbergen, Galgenweg 62, Zevenbergen Sportplaza Moerdijk De Kristal, Kristallaan 25 c, Zevenbergen Stationsrestauratie Happy Dees, Stationslaan 1a, Zevenbergen Ons Stedeke, Kloosterlaan 22, Langeweg De Zevensprong, Olavstraat 29, Zevenbergschen Hoek

SBO Het Palet, Mauritsweg 20, Klundert De Niervaert, Molenvliet 7, Klundert De Ankerkuil, Steenweg 48, Moerdijk GSch.huis Noordhoek, Bisschop Hopmansstraat 1, Noordhoek ’t Sandt, Timberwolfstraat 5, Standdaarbuiten Mauritshuis, Hofstraat 1, Willemstad De Blokhut, Prins Bernhardplein 2, Helwijk De Parel, Prinses Margrietstraat 15, Fijnaart Fendertshof, Kerkring 21, Fijnaart Pestalozzihuis, Hoge Heijningsedijk 4a, Heijningen

De stemlokalen met zijn toegankelijk voor mindervaliden.De stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.

Let op!Op de stempassen staat bij het adres van het stemlokaal De Ankerkuil, Steenweg 52, Moerdijk vermeld; dit moet zijn: Steenweg 48, Moerdijk.Het Kruisgebouw, van der Markstraat 40 te Zevenbergen, Het Parochiehuis, Oos-terstraat 20 te Klundert en Openbare Basisschool De Springplank, Lijsterstraat 2 te Fijnaart zijn bij het referendum geen stemlokaal.

Overige informatieOp het gemeentehuis kunt u alle informatie verkrijgen met betrekking tot de verkiezing.Het bezoekadres is: Pastoor van Kessellaan 15, Zevenbergen.Openingstijden gemeentehuisZonder afspraak:Maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur Donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur Met afspraak: Maandag tot en met donderdag van 08.30 uur - 17.00 uur Donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur Vrijdagochtend van 08.30 uur tot 12.00 uur

Informatie over de verkiezing kunt u vinden op www.moerdijk.nl en ook op deze web-site kunt u een afspraak maken. Tevens vindt u meer informatie op www.referendum-commissie.nl en op www.verkiezingen2016.nl. Telefonisch is de gemeente bereikbaar onder nummer 14 0168

GAAT u MeT NuON Mee OP GeLuIdSAFArI?

Nuon ontwikkelt een windpark in het havengebied van Moerdijk en wil bewoners en bedrijven in de omge-ving van het toekomstige windpark goed informeren over de gevolgen van de komst van het windpark. Nuon nodigt u van harte uit voor een werkbezoek aan het nabijgelegen windpark Hoevensche Beemden in Halderberge. Tijdens het bezoek staan het meten en beleven van het geluid van windturbines centraal.

Wat gaan we doen?Vanaf 9:30 uur bent u welkom in De Niervaert in Klundert voor een kopje koffie en een korte inleiding op het programma. Om 10.00 uur vertrekken we met de bus naar het windpark Hoevensche Beemden. In het windpark gaan we met geluidmeters op pad en ontdekken we hoe een turbine klinkt, wat de invloed is van ach-tergrondgeluid en wat het verschil is tussen meten

en beleven van geluid. Er zijn experts aanwezig om al uw vragen te beantwoorden en ervaringen uit te wisselen. Tijdens de busrit terug eten we een broodje en om 13.30 uur zijn we weer terug in Klundert.

Vol is vol, dus meld u snel aan!Aanmelden kan per mail tot uiterlijk 6 april via [email protected]. Vermeld in het onderwerp ‘Werk-bezoek Windpark Hoevensche Beemden, uw naam,

woonplaats, e-mailadres, eventuele dieetwensen en uw mobiele telefoonnummer. Na uw aanmelding ontvangt u verdere informatie.

Page 15: Moerdijkse Bode 30-03-2016

Noordhoek Moerdijk Zevenbergschen HoekLangewegHelwijkHeijningen

VASTSTELLING VERORDENING

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moer-dijk maken bekend dat de gemeenteraad in de verga-dering van 17 maart 2016 de verordening Cliënten-participatie Werkplein Hart van West-Brabant heeft vastgesteld. De verordening treedt in werking op 1 mei 2016 en ligt voor iedereen bij de receptie in het gemeentehuis ter inzage. Ze is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar en vanaf het moment van inwer-kingtreding te raadplegen op http://www.moerdijk.nl/regelgeving of via www.overheid.nl. Voor nadere infor-matie over de verordening kunt u contact opnemen met de heer T. Dierckx of mevrouw M. Bestebreur-Hofman van de afdeling RMO-advies.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 31 maart 2016 tot en met 11 mei 2016 ter inzage in het gemeentehuis. Binnen de inzage termijn kan een ieder een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van B&W. Als u een mondelinge zienswijze wilt indienen, moet u binnen de inzage termijn contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving.

ONTWERP BESCHIKKING WABO UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDUREBurgemeester en wethouders zijn van plan om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning te verlenen voor:

Adres Omschrijving project Oudemolensedijk 13a Fijnaart Vergunning voor gedeeltelijk aansluiten van varkensstal 1 en 2 op een luchtwasser, het realiseren van een nieuwe

loods t.b.v. agrarische bedrijfsvoering en het aanleggen van een mestbassin

BESTEMMINGSPLAN ST. JAN-STRAAT IN STANDDAARBUITEN

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat de gemeenteraad op 17 maart 2016 het bestemmingsplan “St. Janstraat” in Standdaarbuiten (planidentificatie NL.IMRO.1709.StJanstraat-BP40) ongewijzigd heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan is opgesteld om de herontwikkeling van de locatie van de v.m. school aan de St. Janstraat mogelijk te maken.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 31 maart tot en met 11 mei 2016 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie ter inzage. Het plan is digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl en kan ook worden ingezien op de gemeentelijke website www.moerdijk.nl/projecten.

Gedurende deze termijn kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het instellen van beroep is mogelijk voor diegene die tijdig zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest.

Degene die beroep instelt kan tijdens de beroepster-mijn de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voor-ziening te treffen. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 12 mei 2016, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voor-lopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

EVENEMENTENVERGUNNINGDe burgemeester heeft een vergunning verleend voor:• Het houden de Dorpsweek Standdaarbuiten van 1

tot en met 8 mei 2016 op diverse locaties in Stand-daarbuiten waarbij een feesttent wordt geplaatst op de parkeerplaats aan de Antoniusstraat in Standdaarbuiten (verzonden 24 maart 2016)

• Het houden van internationale danswedstrijden in de voormalig kerk aan de Bisschop Hopmansstraat in Noordhoek op 16 april 2016 van 11:00 uur tot 23:30 uur en op 17 april 2016 van 10:00 uur tot 17:00 uur (verzonden 24 maart 2016)

• Het houden van een uitwisselingsconcert in gym-

zaal de Waai aan de Kloosterlaan 12 in Langeweg op 2 april 2016 van 19:00 uur tot 24:00 uur (verzon-den 24 maart 2016).

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Deze ter-mijn gaat in na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager.

Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de dag van deze publicatie bezwaar maken tegen deze beslissing bij het college van B&W. Voor meer informatie, zie de website www.moerdijk.nl of van de Rechtbank Breda: www.rechtspraak.nl/rechtbank/Breda.

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMINGUit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens de basisregistratie personen (BRP) is ingeschreven. Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon op te schorten. Dit betekent dat hij daardoor formeel niet meer op dat adres staat ingeschreven.

Geslachtsnaam en voorletters Geboortedatum Adres Datum beslissing Ratajczak, M.H. 16-03-1990 Pieter de Hoogstraat 31, 4793 AE Fijnaart 17-03-2016

WET MILIEUBEHEER OPLEGGEN MAATWERKVOORSCHRIFTENBurgemeester en Wethouders van Moerdijk maken bekend dat ten behoeve van de volgende inrichting, op grond van het Activiteitenbesluit, maatwerkvoorschriften zijn gesteld:

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien. Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Een bezwaarschrift richt u aan het college van B&W.

Naam inrichting en locatie Opleggen maatwerkvoorschriften Datum verzonden El Miquel; Voorstraat 4 Willemstad Maatwerkvoorschriften: geen vetafscheider nodig 23 maart 2016

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de uitgebreide voorbereidingspro-cedure van toepassing is:

AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNINGBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres Omschrijving project Datum ontvangst Schokkerstraat 46 in Moerdijk Realiseren van een uitrit 18 maart 2016 Markweg Zuid 4 in Heijningen Wijzigen van de gevel van het hoofdgebouw en het plaatsen van een tijdelijk bijgebouw 17 maart 2016 Markt 14 in Zevenbergen Wijzigen van de bestaande entreepui en -deuren 14 maart 2016 Herfstvlinder 7 in Standdaarbuiten Bouwen van een vrijstaande woning 17 maart 2016 De Langeweg 12a in Zevenbergen Plaatsen van een textielwash unit op het terrein 22 maart 2016 diverse locaties in Zevenbergen in Zevenbergen Aanleggen van bushaltes 17 maart 2016 Graanweg 4 in Moerdijk Uitbreiden van de bedrijfsruimte 21 maart 2016 Prins Bernhardplein 2 in Willemstad Verbouwen en uitbreiden van De Blokhut 22 maart 2016 Voorstraat 10 in Fijnaart Realiseren van een salon in een bestaand pand 18 maart 2016 Stadsedijk 51 in Oudemolen Plaatsen van een dakkapel 22 maart 2016

Adres Omschrijving project Datum ontvangst naast Middenweg 51 in Moerdijk Oprichten van een inrichting 17 maart 2016 Drogedijk 81 in Oudemolen Wijzigen van het gebruik van een bedrijfswoning naar een plattelandswoning 18 maart 2016

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGENBurgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 16 maart 2016 tot en met 23 maart 2016 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien.

BezwaarBelanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Een bezwaarschrift richt u aan het college van B&W.

Adres Omschrijving project Datum verzonden t Gors 6 in Moerdijk Plaatsen van tijdelijke units 23 maart 2016

BEKENDMAKINGEN Hieronder geven we een kort overzicht van de gemeentelijke bekendmakingen, die voor u van belang kunnen zijn. Zoals bijvoorbeeld die van aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen of nieuwe bestemmingsplannen.

Aan de samenvatting van bekendmakingen op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk op www.moerdijk.nl/bekendmakingen voor de volledige informatie. U kunt ook terecht bij het gemeentehuis tijdens de openingstijden, of bellen met tel. 14 0168.

STANDPLAATSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend voor:• Het innemen van een standplaats ten behoeve van

informatievoorziening aan klanten op de Markt in Zevenbergen van 29 april 2016 tot en met 31 mei 2016, dagelijks, met uitzondering van de zondag. (verzonden 24 maart 2016)

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na verzend-datum een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W.

MELDINGEN WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende meldingen (artikel 8.41 Wm) zijn ingediend:

Activiteitenbesluit milieubeheer• Gorré Industrial Filtration BV, Koperslagerij 25 in

Zevenbergen voor het starten van de inrichting• Stichting Mathijs Heldt Scoutinggroep, Sluisweg 4

in Zevenbergen voor het veranderen van de inrich-ting

Page 16: Moerdijkse Bode 30-03-2016

sport

pAGINA 16

MOERDIJK - Tennisvereniging De Klaverpolder heeft haar jaarlijkse ATM open toernooi verplaatst van week 34 naar week 37.

En ook dit jaar kan men zich vanaf eind mei weer inschrijven voor verschillende ca-tegorieën n.l.: herendubbel, damesdubbel en gemengd dubbel in de speelsterkten 6- 17+, 7- 17+ en 8- 17+.Het ATM Open toernooi wordt georganiseerd op onze twee allweather probounce tennisbanen. Heb je interesse om deel te nemen aan ons ATM open tennistoernooi dan kan dat via inschrijving op onze website: www.tvdeklaverpolder.nlMocht je ook buiten het Open Toernooi zin hebben om een balletje te komen slaan dan graag even contact opnemen met één van onze bestuursleden. De bestuursleden kan je terugvinden op onze website: www.tvdeklaverpolder.nlEen lidmaatschap bij onze leuke club is ook mogelijk, we hebben bij onze vereniging geen wachtlijst en op onze allweather probounce banen kan je het gehele jaar spelen. Dat is sport bedrijven in de buitenlucht voor €85,- per jaar. Voor junior lid €40,- per jaar.Als tennis lid heb je geen verplichting om bardienst te draaien zoals bij veel andere tennisverenigingen wel het geval is. Voor de eerste 15 nieuwe leden heeft spon-sor ACLO in samenwerking met de vereniging een financieel voordeel beschikbaar gesteld van €10,- korting op het eerste jaar lidmaatschap. “Dat is nog eens extra voordeel”.Ben je geïnteresseerd om lid te worden van onze vereniging laat het ons weten door een mailtje te sturen aan [email protected] en wij volgen het op.

- ADvERTORIAl -

ATM Open Tennis Toernooi 2016 een paar weekjes later

Bij TV de Klaverpolder

Tennisbanen van TV de Klaverpolder.

Uitslagde Fendert E4-DSE E4 3-2de Fendert F4-Beek Vooruit F5 4-1de Fendert C1-SJO Westhoek C1 2-1de Fendert MP1-Internos MP1 5-1de Fendert A1-Meto A1 0-1de Fendert MB1-Jeka MB1 3-1de Fendert 1-The Gunners 1 1-0de Fendert A2-Tholense Boys A2 6-1de Fendert B2-Alliance/Dioz B3 3-1de Fendert 3-HZ’75 3 1-4Seolto F2-de Fendert F5 2-2Oranje Blauw MP1-de Fendert MP2 0-12Kogelvangers E1-de Fendert E1 1-4Kogelvangers E2-de Fendert E2 1-1Moerse Boys F1-de Fendert F1 5-2Unitas’30 2-de Fendert 4 3-5VVC’68 VR1-de Fendert VR1 1-2Programma Zaterdag 2 aprilde Fendert E1-Kogelvangers E1 08.45de Fendert E2-Kogelvangers E2 08.45de Fendert E4-S.c. Gastel E4 08.45de Fendert F1-DSE F1 08.45de Fendert MC1-Prinsenland MC1 09.30de Fendert C1-MZC’11 C2 10.00

de Fendert D2-Heerjansdam D2 10.00de Fendert MP1-BSC MP1 10.15de Fendert A1-Krabbendijke A1 11.00de Fendert B1-Roosendaal B2 11.00de Fendert MB1-Schijf/RSV MB1 11.30de Fendert 2-Wieldrecht 3 12.00de Fendert 5-F.c. Bergen 3 12.30de Fendert 1-WHS 1 14.30de Fendert VE1-Halsteren VE2 14.30de Fendert B2-Noordhoek B1 14.30Kogelvangers F3-de Fendert F3 09.00Unitas’30 F7-de Fendert F2 09.30Beek Vooruit F5-de Fendert F4 09.45DVO’60 A2-de Fendert A2 10.00NVS E2-de Fendert E3 10.00S.c. Gastel E5-de Fendert E5 10.30DSE MP2-de Fendert MP2 11.15Hoeven D3-de Fendert D3 11.30Meto D1-de Fendert D1 11.45Schijf C1-de Fendert C2 12.00Beek Vooruit F7-de Fendert F5 13.30Zwaluwe 4-de Fendert 3 14.30TVC Breda 5-de Fendert 4 15.30Zondag 3 aprilde Fendert 3-NSV 4 10.00de Fendert 2-Halsteren 3 11.00

De Fendert 1 op karakter langs The Gunners

ZEvENBERGEN - Het driebandenteam Stuc. Bedr. Kanters speelde vrijdag 25 maart de competitiewedstrijd thuis tegen het driebandenteam veiling-zicht uit Oudenbosch.

Wim Kanters, Marjo Hoeven en Maikel

van Wingerden wisten de wedstrijden niet te winnen. Alleen Jos Broeders speelde een goede partij en wist deze te winnen met een goed gemiddelde. Eindstand 2-6 voor Veilingzicht. De volgende wedstrijd vindt plaats op vrijdag 1 april (dit is geen grap) uit tegen Tapperijke 2 in Hoeven.

Verlies Driebandenteam

ZEvENBERGEN - Hier de uitslagen van vrijdag 25 maart.

Baan 1: Netty Nagtzaam 362 pins, Gerrie d. Jong 312 pins, Kor Fierens 402 pins.Baan 2: Willem Wolvers 335 pins, Jan Ze-venbergen 386 pins, Thea Struik 414 pins.

Baan 3: Riet Vos 322 pins, Mia Lokers 319 pins, Arda Dielenmans 275 pins.Baan 4: Nelie Hoeven 407 pins, Nel Ane-maat 405 pins, Joke v.d. Lans 313 pins.Baan 5: Martha Rijnart 375 pins, Joke Kortsmit 377 pins, Adrie Struik 414 pins.Het was weer een gezellige middag.

SBZ De 3 MusketiersNOORDHOEK - Het 7e en voorlaatste toernooi van D.v. Noordhoek is ge-

wonnen door Cees, die daardoor ook de winst in de ranking veilig stelde.

De poulewedstrijden leverden niet echt grote verrassingen op, zodat de verwacht-te spelers zich plaatsten voor de kwartfi-nales. Appie won daarin met 3-0 van Tim en Youri met 3-1 van Ruard. Richard won met 3-0 van Hugo, onderweg een 180 en een 130 finish scorend. Tenslotte plaatste Cees zich voor de halve finale door met 3-0 van Leo te winnen. In de halve finale won Appie met 3-1 van Youri en Cees met dezelfde cijfers van Richard. Cees was in ouderwetse vorm. Dat ondervond ook Appie in de finale. Met 4-1 (de laatste leg met 114 finish), trok Cees de winst van het toernooi en de ran-king naar zich toe. Ria won de verliezers-ronde. Het volgende toernooi is op vrijdag 22 april.

Toernooiwinst Cees

Prijswinnaars met de toernooidirecteur in het midden.

ZEvENBERGEN - voor de tweede keer in successie is een team van Badmin-ton Groene Ster kampioen geworden in hun klasse en Brabants Kampioen geworden. En dat jeugd spelers heel goed samen gaan met senioren spe-lers heeft dit team dit seizoen wel bewezen.

Het zou een uitdaging gaan worden, maar Tony Pesik en Jeroen Hoogzaad, twee senioren leden durfde de uitdaging aan te gaan. Zij gingen de competitie spelen

met Demi van Ritter en Iris van Leijsen, 2 junior leden van 11 jaar oud. Doordat zij inmiddels al tot de badmintonacademie zijn gekomen was het noodzakelijk dat ze in de competitie meer uitdaging zouden krijgen en deze uitdaging wilde de twee heren wel met deze dames aangaan. Het hele seizoen, wat loopt van september tot eind januari, hielden ze zich zeer goed staande en tot het einde was het span-nend. De laatste wedstrijd was bepalend voor het eventuele kampioenschap en ook deze wisten zij in winst om te zetten. En

zo werd team 3 kampioen in de tweede klasse en mochten zij gaan deelnemen aan de Regio teamkampioenschappen welke op 20 maart gehouden werden in sporthal T-kwadraat in Tilburg.Op zondag 20 maart was het dan zover, Tony, Jeroen, Demi en Iris gingen richting Tilburg om de Regiokampioenschappen voor teams te gaan spelen. Ze moesten daar spelen tegen de winnaars van de an-dere poules van de tweede klasse. Tijdens deze kampioenschappen worden er een damesdubbel, herendubbel, damessingle, herensingle en een mix gespeeld, 5 par-tijen omdat je meerdere tegenstanders op zo’n dag hebt.BC Eersel 1 was hun eerste tegenstander. Dat deze wedstijd voor heel het team toch wat gezonde spanning met zich mee bracht was aan de uitslag zeker te zien. Het bleef tot het einde zeer spannend maar ze wis-ten deze wedstrijd toch te winnen met 3-2.De volgende tegenstander was BC Veertje 2. Deze wedstrijd ging alweer een stuk soepeler, de spanning was wat minder en de wedstrijden liepen lekker. Team 3 wist deze wedstrijd dan ook met 4-1 te winnen en werd door deze winst Brabants Team kampioen. Het Brabants kampioen worden geeft ook gelijk een ticket tot het Nederlands Team Kampioenschap, welke gehouden gaat worden op 19 en 20 juni in Zutphen. Wij, van BV Groene Ster, willen hun natuurlijk heel veel succes wensen bij dat kampioenschap.

Kampioen tweede klasse en Brabants kampioenBadminton Groene Ster

V.l.n.r. Iris van Leijsen, Tony Pesik, Demi van Ritter, Jeroen Hoogzaad.

NOORDHOEK - Eindelijk was het weer zover dat jeu de boules hun ope-ningstoernooi van 2016 konden gaan spelen.

Het was een goed begin wat het weer betreft, maar ook een mooi aantal deel-nemers van 20. Iedereen ging zo snel

van start dat de voorzitter zijn welkomst-woordje erbij inschoot. Dit houden ze dan nog tegoed voor de volgende keer. Over 2 weken op zaterdag 9 april is de volgende wedstrijd.Afgelopen zaterdag waren er maar 2 leden die alle 3 de partijen wisten te winnen, namelijk Tonny Veeke en Roel Nelemans.

De trend is weer gezet voor het komende seizoen. Al met al was het een zeer aangename middag.Uitslag:1. Roel Nelemans 317p., 2. Tonny Veeke 315p., 3. Janny van Boxel 213p., 4. Wim Koevoets 210p., 5. Frans van Laarho-ven 209p.

Jeu de boules Noordhoek

ZEvENBERGEN - De 5e biljart-clinic is gehouden bij JBv Amorti in Zeven-bergen op woensdag 23 maart.

Groep 6 van basisschool De Neerhof gaf hierbij acte de presence. Isa Broere was de leerlinge die in het spellencircuit de meeste punten wist te behalen. In de voorgaande clinics gingen de overwinnin-gen naar Noa Memelink van basisschool De Regenboog, Wessel Tielen van basis-school De Boemerang, Jim Tolenaars en Alara Nehir Cetinkaya van basisschool De Toren. Woensdag 30 maart komt groep 6 van basisschool De Arenberg op bezoek. Dat deze clinics succesvol zijn blijkt wel nadat er 4 groepen geweest zijn en al 4 leerlingen zich hebben opgegeven om lid te worden van JBV Amorti. Zij worden op woensdagavond ontvangen, waarna dan

door biljartinstructeurs een vervolg wordt gegeven op de clinics die ze hebben ge-daan. Alle kinderen vanaf 8 jaar kunnen

op woensdagavond van 18.30-20.00u. zich aanmelden in het biljartcentrum van JBV Amorti, Dr. Arienslaan 88, Zevenbergen.

Biljart-clinics Jeugd Biljart Vereniging Amorti succesvol

Groep 6 van basisschool De Neerhof met de biljartinstructeurs

Page 17: Moerdijkse Bode 30-03-2016

an Oerstimmer- en

onderhoudsbedrijf

3Dealer VEKA en DECEUNINCK kunststof kozijnenBergen op ZoomTel.: 06 - 20 95 78 20 [email protected]

SpECIAlE lENTE rollUIK ACTIEPrijsvoorbeeld 2000 x 2000 € 450,-Elektrisch bediend (Somfy motor). Totaalprijs incl. montage en btw. Keuze uit verschillende standaard kleuren met afgeschuinde bak en ook ronde bak.

3 KUNSTSTof KoZIjNEN3 gEVElBETImmErINgEN3 rollUIKEN &

ZoNwErINgEN3 rEpArATIE rollUIKEN3 hoUTEN KoZIjNEN3 VElUx DAKrAmEN3 DAKKApEllEN3 KEUKENmoNTAgE3 SChIlDErwErKVrijblijvend offertes na vakkundige meting en uitleg.

VOORJAARS OPRUIMING VELE TOESTELLEN TEGEN ZEER HOGE

KORTINGEN

PELLETHAARDEN I CV HAARDEN I HOUT INZETHAARDEN I HOUT INBOUWHAARDEN | MAATWERK I VRIJSTAANDE HOUTTOESTELLEN I

GASHAARDEN I ROOKKANALEN | BUITENHAARDEN | OVENS

OPENDAG ZONDAG 3 APRIL VAN 11:00 TOT 16:00 UUR.

HAARDEN & KACHELS A-MERKEN TEGEN DUMPPRIJZEN

NERGENS VOORDELIGER!

BEZOEKADRES: PENNINGWEG 6 4879AG TE ETTEN-LEUR

T: 06-13263168 I E: [email protected]

VOORJAARS OPRUIMING VELE TOESTELLEN TEGEN ZEER HOGE

KORTINGEN

PELLETHAARDEN I CV HAARDEN I HOUT INZETHAARDEN I HOUT INBOUWHAARDEN | MAATWERK I VRIJSTAANDE HOUTTOESTELLEN I

GASHAARDEN I ROOKKANALEN | BUITENHAARDEN | OVENS

OPENDAG ZONDAG 3 APRIL VAN 11:00 TOT 16:00 UUR.

HAARDEN & KACHELS A-MERKEN TEGEN DUMPPRIJZEN

NERGENS VOORDELIGER!

BEZOEKADRES: PENNINGWEG 6 4879AG TE ETTEN-LEUR

T: 06-13263168 I E: [email protected]

VOORJAARS OPRUIMING VELE TOESTELLEN TEGEN ZEER HOGE

KORTINGEN

HAARDEN I CV HAARDEN I HOUT INZETHAARDEN I HOUT MAATWERK I VRIJSTAANDE HOUTTOESTELLEN I

GASHAARDEN I ROOKKANALEN | BUITENHAARDEN | OVENS

OPENDAG ZONDAG 3 APRIL VAN 11:00 TOT 16:00 UUR.

HAARDEN & KACHELS A-MERKEN TEGEN DUMPPRIJZEN

NERGENS VOORDELIGER!

BEZOEKADRES: PENNINGWEG 6 4879AG TE ETTEN-LEUR

T: 06-13263168 I E: [email protected]

VOORJAARS OPRUIMING VELE TOESTELLEN TEGEN ZEER HOGE

KORTINGEN

PELLETHAARDEN I CV HAARDEN I HOUT INZETHAARDEN I HOUT INBOUWHAARDEN | MAATWERK I VRIJSTAANDE HOUTTOESTELLEN I

GASHAARDEN I ROOKKANALEN | BUITENHAARDEN | OVENS

OPENDAG ZONDAG 3 APRIL VAN 11:00 TOT 16:00 UUR.

HAARDEN & KACHELS A-MERKEN TEGEN DUMPPRIJZEN

NERGENS VOORDELIGER!

BEZOEKADRES: PENNINGWEG 6 4879AG TE ETTEN-LEUR

T: 06-13263168 I E: [email protected]

Gratis meubelenhebben wij niet!

Maar wel 1000 M2 nieuwe en gebruikte Meubelen

tevens zijn wij gespecialiseerd in het opkopen van complete inboedels en huisraad

Broere, Rozenbloemstraat 71, MadeTel: 06-51178676

Openingstijden: di t/m do van 12.00 - 17.00 uur vrij en za van 09.30 - 17.00 uur

Kunstgebitten

Tandprothetisch CentrumZevenbergen

0168-37 09 86Haveneind 25Zevenbergen

Alles voor uw Kunstgebit

ooK weeKeindrepArAtiedienst!

Bedrijvenweg 1 4793 SK Fijnaart www.ceesvanderzande.nl Tel. 0168 - 46 26 36 [email protected]

Het vertrouwde adres voor al uw bouwwerkzaamheden!

Mondzorgcentrum Touwen

Voor al uw MondzorgVanaf 2016 ook

avond openstelling Bel voor meer info:

0165-505510Raadhuisplein 4

te [email protected]

Dre Wit (‘t) goedreparaties witgoed

productenEtten-Leur

Voorrijkosten in Etten-Leur € 15.00buiten Etten-Leur € 20.00

Tel.: 06-50905037

Heeft u plannen voor nieuwbouw *

verbouw * onderhoud of renovatie

Bel voor een vrijblijvende offerte.

Aannemingsbedrijf EngelenVan Abcoudestraat 1

4791 BS KlundertTel. 0168-405711

06-54726692Fax 0168-405980

Uw belasting-aangifte vakkundig ingevuld

tegen betaalbare prijs bij u aan huis.

tel.: 0653406935

Jan JochemsH a n d e l e n T r a n s p o r T

Te koop:Bestratingsmaterialen

en sierkeien,speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

Verhuur:Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3Tel. 076 - 5976060

GSM 06 - 53937700

WIJNCURSUS VOOR BEGINNERS Op dinsdag 12 en 19 april en 10 en 17 mei Vier lesavonden van 20.00 tot 24.00 uur

Prijs € 150,- inclusief proeven van 60 wijnen

Informatie aanvragen bij: Wijnhandel van Spaandonk – Anno 1864

Ste Bernaertsstraat 27 – 4731 GN OudenboschTel: 0165 312774 – [email protected]

Handels- onderneming

R&s metalenIndustrieweg 2C Zevenbergen

Inkoop van metalen

Tel. 0647028993

snel verkopen!CAMper / CArAvAn

of vouwwAgenBel direct:

0186-652960

Recreatiestalling Numansdorp Z-HVlakbij Rotterdam

[email protected]

Dekkers Machinehandel vof

De kracht van benzine, zonder gedoe, lawaai en stank...

Koop bij de man die het ook repareren kan!

Dekkers Machinehandel vofvoor al uw tuin en parkmachinesnoordhoeksestraat 1, oud Gastel, tel. 0165 - 314214, www.dekkersendekkers.nl

robotmaaiers

tweewieltractorenen Feesmachines

compacttractorennieuw en Gebruikt

houtversnippermachineskantensnijdersook zelFrijdend

compacttractorendieselFrontmaaiers

Green-technoloGYproFessionele, milieu-vriendelijke en zeer krachtiGe werktuiGen

Het adres voor aluw tuinmachines

gazonmaaiers en tuintractoren.zowel opvang als recycler en zero-turn maaiers.

VOOR AL UW TUIN EN PARKMACHINES‘KOOP BIJ DE MAN DIE HET OOK REPAREREN KAN!’

Dekkers Machinehandel vof

gezien bij

Hazelzet Administratie Service

Engelseweg 11, 4756 SE Kruisland

Tel. 0167 533360

[email protected]

HAZELZET ADMINISTRATIE SERVICE

ENG

ELSEWEG

11 - 4756 SE KRUISLA

ND

TEL 0167 533 360 - FAX

0167 533 218

Wij ontzorgen in:

Administratie en loonadministratie

Jaarrekeningen

Begeleiding bij administratie

Belastingaangifte, zakelijk en voor particulieren

Fiscale zaken

Door kleinschaligheid een zeer persoonlijke

begeleiding

Neem contact met ons op voor informatie of

voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

Daar gaat u geen spijt van krijgen.

Uw adviserende partner

voor ZZP’ers, kleine BV’s

en ondernemers.

Dagelijks verse

asperges koevoets

Oudlandweg 15, 4731 TD Oudenbosch

Openingstijden:Ma t/m Vr 13.00u – 18.00u

Za 9.00u – 15.00u

LEGKIPPEN te koop:

Jonge bruine en witte tegen de leg. ook ééndagskuikens.

Afhalen na telefonische afspraak. ook verkoop van Shell dieselolie,

alle soorten kunstmest, veevoeders, maïszaden en graszaden.

Vraag vrijblijvend informatie. Henk Brummelkamp,

Ulicotenseweg 9 Chaam 06-53937555

Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,- (exclusief telefoonkosten). www.nierstichting.nl/sms

Laat nierpatiënten overleven.Uw steun is onmisbaar. SMS NIER naar 4333 of geef via nierstichting.nl

8 - 1 5 O K T O B E R 2 0 1 6

FIETS 6 DAGEN DOOR SPECTACULAIR TANZANIA EN GEEF MENSEN EEN KANS OP EEN GEZONDE TOEKOMST

AFRICACLASSIC.NLH A R D W O R K , M A G I C M O M E N T S

Meer dan een half miljoen Bodes

elke week!

Page 18: Moerdijkse Bode 30-03-2016

sport

pAGINA 18

ZEVENBERGEN - Tweede paasdag trokken 14 judoka’s van judovereni-ging Zevenbergen naar Oosterhout voor de 23e Baronie Arashi Cup. Dit is een mooi toernooi voor zowel beginnende als wat meer ervaren judoka’s. Dus ook de judoka’s uit het samenwerkingsverband tussen Zevenbergen, Made en Terheijden konden hun kunnen laten zien.

Voor sommige minder ervaren judoka’s betekende dat het soms wat heftiger was dan ze gewend waren. Anderen ontdek-ten dat ze al prima hun mannetje ston-den. En ook dit toernooi liet weer zien hoe goed er onderling met elkaar wordt omgegaan. Een schouderklop, woorden

van troost, aanmoedigingen de judoka’s staan op deze dag niet alleen tegenover elkaar op de mat, maar helpen elkaar ook.De resultaten waren als volgt:1e plaats: Tyn van Rosmalen, Rohan van der Wolf, Diego van Rosmalen, Sanne Kegge, Yorick van der Wolf2e plaats: Sebas Bol, Quentin Schüür-man, Marvin Schüürman3e plaats: Jeffrey van Slochteren, Elisa Freij, Ilse Vissers, Merijn Nijhof, Anne Freij, Paul DuijvermanOp 3 april staat een groot deel van deze judoka’s al weer op de mat in Zevenber-gen. Daar is dan het volgende 500 punten toernooi. Alle judoka’s weer van harte ge-feliciteerd met de behaalde resultaten!

Zevenbergse judoka’s vieren tweede Paasdag op de mat

Druk bezochte Arashi cup Oosterhout

WILLEMSTAD - Zowel het 1e senio-renteam tafeltennis Witac’89, dat in een loodzware competitie speelt, als het net gepromoveerde 2e team, zul-len een uiterste inspanning moeten doen om zich te handhaven in hun klasse.

De speeldag van Witac 1 tegen The Back Hands was op verzoek van de tegenstan-der naar Witte donderdag verplaatst. He-laas pakte dit niet goed uit voor Witac, omdat The Back Hands daardoor een spe-ler op konden stellen die eigenlijk veel te sterk is voor de 4e klasse. Deze won met overtuiging zijn 1e 2 enkelpartijen en had ook een belangrijk aandeel in de dubbel-speloverwinning. Des te verrassender was de zege van Rinus Huybregts tegen deze speler. Rinus wist met veel controle en scherpe aanvallen het spel van zijn tegen-stander te ontregelen en kon daarnaast nog een zege boeken. Ook Willem Maris slaagde er in om 1 enkelspeloverwinning uit het vuur te slepen (eindstand 7-3).Witac 2 moest, door een late afmelding, in Hoogerheide met een tweemansteam aantreden tegen Hotak’68. Ook Witac 3 moest noodgedwongen met een 2 spe-lers duelleren tegen een ander team van

Hotak. Daarom speelde Michel Wessels op 2 tafels, zowel als invaller in de wed-strijd van Witac 2, als in zijn eigen team. Dit mocht helaas niet baten voor Witac 2, want er werd kansloos met 9-1 verloren. Cor Bom redde de eer voor Witac, met een enkeloverwinning. Dubbelpartij van Cor en Arthur Baalman ging helaas net verloren voor Witac. Het tweemansteam van Witac 3 was wel zeer succesvol in Hoogerheide. Desiree Nieuwkoop en Michel Wessels verplet-terden hun tegenstanders. Zij wonnen al hun partijen, inclusief het dubbelspel (eindstand 3-7). Het 1e jeugdteam van Witac boekte in Terheijden een knappe overwinning tegen TIOS ‘51 (4-6). Man of the match in deze wedstrijd was Tijmen van der Zwaag, die overtuigend 3 enkelspelzeges naar zich toetrok en bovendien, samen met Yoran van der Zwaag, ook zegevierde in het dub-belspel. Yoran wist hier nog 2 knappe en-kelspelzeges aan toe te voegen. Dit eind-resultaat vormde voor dit team een mooi herstel voor de nederlaag in de vorige ron-de tegen TCO’78 (3-7). In deze wedstrijd wist Clint Heijstek 2 partijen in winst om te zetten. Het 3e winstpunt kwam op naam van Luc Roodenburg.

Het 2e jeugdteam van Witac won 2 com-petitieronden op rij en is daarmee koplo-per en belangrijke kampioenskandidaat. Op paaszaterdag werd in Wouwse Plan-tage met 7-3 gewonnen van Pin Pongers. Jenniffer Marijnissen behaalde hierbij de volle winst met 3 enkelspeloverwinnin-gen, Maik Maliepaard zegevierde 2 maal en Desiré Voet won 1 maal. Het dubbel-spel was een zeer eenvoudige prooi voor Jenniffer en Maik. Week tevoren had dit team nog uitgehaald tegen hekkensluiter TCO’78. Met 3 zeges van Jenniffer en Maik, 2 winstpartijen van Desiré en 1 dub-belspelzege werd een 9-1 eindresultaat bereikt.Met een mooie overwinning in de starter-poule tegen hekkensluiter The Back Hands (8-2) heeft het 3e jeugdteam een stevige voorlaatste positie op de ranglijst ingeno-men. Tijmen Maliepaard was erg succes-vol met 3 enkelspel overwinningen. Rick Vijfhoek en Roxxanne Vijfhoek volgden dit spoor met elk 2 zeges. Ook het dubbelspel van Tijmen en Marleen Konings werd in winst omgezet. Tijmen Maliepaard bleek ook op paaszaterdag in Terheijden tegen TIOS’51 nog in uitstekende vorm en won opnieuw al zijn enkelpartijen. Daarbij bleef het helaas voor dit team (eindstand 7-3).

Witac 1 en 2 tafeltennis vechten tegen degradatie

OUDEMOLEN - Op 1e Paasdag werd er weer volgens traditie geschoten om de Koningstitel bij Geen Moed Verloren in Oudemolen.

Schutters bonden met elkaar de strijd aan verdeeld over 2 series van 15 schoten, inde 1e doorgang was het Corné van Beers welke de hoogste score schoot 144 punten

liet hij noteren Kees de Kock volgde op 1 punt met 143, daarachter Kees van Beers met 142 punten. De 2e serie van 15 scho-ten werd het spannender Kees de Kock en Kees van Beers hadden zich herpakt en schoten beide 145 punten Corné van Beers liet echter punten liggen en bleef op 139 punten steken. Daardoor was de konings-titel 2016 van Geen Moed Verloren voor

Kees de Kock met 288 punten; 2e Kees van Beers 287 punten; 3e Corné van Beers 283 punten; 4e Lian van Beers 277 punten; 5e Wilco van Beers 271 punten; 6e John de Blaay 270 punten; 7e Olaf Tuijnman 266 punten; 8e Jack Heck 258 punten. Kees de Kock ontving voor zijn prestatie de wel-bekende taart en Lian van Beers als beste dame eveneens een taart.

Kees de Kock Koning Geen Moed Verloren Oudemolen

Koning Kees ontvangt de overwinnings taart.

ZEVENBERGEN - In het weekend van 19/20 Maart werd in Gent de jaarlijkse Mega Swim Meet gehouden.

Zevenbergse Kristy Nagtzaam, uitkomend voor ZC AquaDream, was zondag van de partij voor de 100m schoolslag, 100m vlin-derslag en 200m vlinderslag.Kristy begon dit toernooi met de 100m schoolslag en zette in dit 50m bad een tijd neer van 1.25.67. In de voorronde 100m

vlinderslag wist ze zich met 1.09.72 te plaatsen voor de finale later die dag. Hier zwom ze nog een stukje harder en met 1.08.68 op de klok finishte ze als 3e. Op de 200m vlinderslag wist ze zelfs de 2e plaats te bemachtigen in 2.44.29. Hiermee liet Kristy zien dat ze goed op koers is en was vanzelfsprekend zeer tevreden met het be-haalde resultaat.Meer info op www.zc-aquadream of neem een kijkje op de facebook pagina.

Medailles Kristy Nagtzaam bij Mega Swim Meet

Kristy Nagtzaam kijkt tevreden terug op haar resultaten in Gent.

BRIDGECLUB KLUNDERTUitslag 21 maart, A-Lijn: 1. Tanny Pars-Ine Oranje 69,58%; 2. Pia v. Drimmelen-Doortje Goedemondt 65,00%; 3. Gerda Vermeulen-Anneke Viergever 60,42%; 4. Adri Mol-Paul Schampers 57,50%; 5. Dick Saarloos-Cees Brouwers 53,75%. B-Lijn: 1. Riet Bol-Janny Verhoeven 66,88%; 2. Riet en Koos Jongejan 66,67%; 3. Gepko de Heer-Jan v. Schendel 54,69%; 4. Els Visser-Corrie v. Brecht 53,75%; 5. Ria v. Leusden-Hans Poolman 49,48%

BRIDGECLUB FIJNAARTUitslag 21 maart, A-lijn: 1. Fam. v.d. Weerd 61.46%, 1. Bert de Kok-Bert de Lint 61.46%, 3. Fam. Berghout 59.72%, 4. Hans Riethof-Cor v. Veelen 56.60%, 5. Sjaan v. Exel-John Groen 55.90%. B-lijn: 1. Klaas v. Exel-Bert Maat 63.33%, 2. Ersnst Verwer-Bram Huitkar 56.25%, 3. Ger Lahey-Henk Stam 55.42%, 4. Corry d. Krey-Yvonne Vogel 55.00%, 5. Yvonne d. Buck-ls Saarloos 52.50%. C-lijn: 1. Netty Donders-Jo v. Sprun-del 70.83%, 2. Pia d. Kok-Toon Reynders 64.58%, 3. Joke d. Engelse-Veronica v. Nieu-wenhuizen 54.17%, 4. Fam. Nieuwenhuizen 50.83%, 5. Cobi Verhoeven-Jeane v. Putten 49.17%, 5. Ella Huybregts-Hannie v. Tilburg 49.17%.

SENIORENBRIDGE WILLEMSTADUitslag 23 maart: 1. Dhr. Maat-Dhr. Brouwers 69,58%; 2. Mw. Graafmans-Mw. Lussen-burg 69,17%; 3. Dhr. Groeneveld-Mw. Knook-Maris 59,17%; 4. Mw. Dane-Groenenberg-Mw. A. Knook-den Hollander 50,83%; 5. Mw. Maat-Dhr. de Jager 50,42%

BRIDGE

ZEVENBERGEN - Zaterdag 2 april rij-den de randoneurs naar Spijkenisse een rit van 120 km vertrek 9.00 uur. De recreanten rijden naar Werkendam een rit van 60 km vertrek 9.00 uur. De toerrijders rijden naar Strijen sas een rit van 90 km vertrek 9.05 uur.

Zondag 3 april rijden de randoneurs naar

Moerstraten een rit van 65 km vertrek 9.00 uur. De recreanten rijden naar Kruisland een rit van 60 km vertrek 9.00 uur. De toer-rijders rijden naar achtmaal een rit van 60 km vertrek 9.05 uur. Alle ritten vertrekken van Sportpark de Knip (naast SGZ). Een ie-der die een keer mee wil fietsen of lid wilt worden is van harte welkom. Let op een fietshelm is verplicht.

Ritten TWC Zevenbergen

WILLEMSTAD - Een wandeling door een grote stad in Nederland, een treinrit door een polderlandschap, een droge woestijn ver bij ons van-daan, een ijslandschap op de polen en zelfs de eindeloze zee.

Overal komt men vogels tegen. Ja, het deltagebied in Nederland geeft meer ze-kerheid op het zien van verschillende soor-ten dan een reis op een olietanker over de verschillende oceanen. Maar toch... Al die vogels zijn verschillend: 10.000 soorten in totaal. Als het om het zien van deze soor-ten gaat, zijn er maar weinig mensen die in de buurt van dat aantal zullen komen.

Maar men kan ze wel een beetje dichterbij brengen. Door het verhaal van de vogels te vertellen aan de hand van een presentatie, waarin ze een ieder meenemen van heel dichtbij huis, waarbij ze meer vertellen over de verschillende uilen in Moerdijk, over de wintergasten en over hoe men vogels in de tuin het beste kan helpen en ze nemen een ieder mee op reis over de continenten. Daar vinden ze dan heel verschillende vo-gels die allemaal hetzelfde doel hebben: zo lang mogelijk in leven blijven om voor voldoende nageslacht te zorgen en daar-mee de eigen soort in stand houden. Met allemaal hun eigen gedragaanpassingen, eigen ‘gereedschap’. Indrukwekkend, ver-

rassend, iedere keer weer fascinerend en nooit vervelend... Het leven van de vogels. Nieuwsgierig? Dan nodigen ze een ieder graag uit voor een mooie presentatie waar ze u aan de hand van een groot aantal foto’s met na-tuurlijk uitgebreide toelichting, meenemen in deze bijzondere wereld. De presentatie wordt gehouden door Aad den Boer (voor-zitter Stichting Vogelreizen) en Wim de Vries (coördinator uilenbescherming ge-meente Moerdijk). Dit doen ze op maandag 11 april in Gebouw Irene, Grimhoek 15, Willemstad. De zaal is open vanaf 19.15u. Ze starten om 19.45u. en verwachten rond 22.00u. klaar te zijn.

Presentatie over vogels

Page 19: Moerdijkse Bode 30-03-2016

Open Huizen ROute zaterdag 2 april 2016

Zonder afspraak gratis huizen bezichtigen,

dat is mogelijk op zaterdag 2 april. Tijdens de

landelijke Open Huizen Dag zijn er duizenden

huizen beschikbaar om bezichtigd te worden.

Een belangrijke dag voor verkopers van won-

ingen om hun deuren open te zetten. Daarnaast

een unieke kans voor huizenzoekers om op één

dag meerdere huizen te bekijken en vergelijken.

DOOR KELLY THEUNIS

Twee keer per jaar organiseert de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) de Open Huizen Dag. Rond de 45.000 woningen deden mee aan de herfsteditie van de dag. Ook aankomende edi-tie maakt het weer mogelijk om verschillende hui-zen te bekijken tussen 11.00 en 15.00 uur. Omdat de dag slechts een paar uur duurt is het voor de

bezoeker belangrijk om van te voren een route uit te stippelen: dat is mogelijk dankzij Funda. Via Fun-da voegen aangesloten makelaars huizen toe om ze te presenteren, zo is er een lijst samengesteld met aangemelde huizen. Voor een woningverkop-er is het op deze manier interessant om zich via een makelaar voordelig aan te melden, en zo de kans op verkoop te verhogen. Op deze dag doet namelijk 25 procent van het totale Nederlandse woningaanbod mee én gaan er duizenden woning-zoekers op pad.

Voorbereidingen

Tijdens de Open Huizen Dag krijgen bezoekers de

mogelijkheid om binnen én buiten alles te bekijken. Voor de verkoper is het dan belan-grijk om voorbereidingen te treffen. Funda heeft op de website een aantal aandacht-spunten op een rijtje gezet. Door slechts een aantal aan-passingen kan een huis me-teen aantrekkelijker ogen voor een potentiële koper. Het huis krijgt immers één kans op een goede eerste indruk.

bezoeker belangrijk om van te voren een route uit te stippelen: dat is mogelijk dankzij Funda. Via Fun-da voegen aangesloten makelaars huizen toe om ze te presenteren, zo is er een lijst samengesteld met aangemelde huizen. Voor een woningverkop-er is het op deze manier interessant om zich via een makelaar voordelig aan te melden, en zo de kans op verkoop te verhogen. Op deze dag doet namelijk 25 procent van het totale Nederlandse woningaanbod mee én gaan er duizenden woning-

Tijdens de Open Huizen Dag krijgen bezoekers de

mogelijkheid om binnen én buiten alles te bekijken. Voor de verkoper is het dan belan-grijk om voorbereidingen te treffen. Funda heeft op de website een aantal aandacht-spunten op een rijtje gezet. Door slechts een aantal aan-passingen kan een huis me-teen aantrekkelijker ogen voor een potentiële koper. Het huis krijgt immers één kans op een goede eerste indruk.

Surf voor de tips van Funda naar www.funda.nl

Duizenden huizen klaar voor bezichtigingen

OPEN HUIZEN DAG2 april

11.00 - 15.00 uur

Open huiszaterdag, 2 april 2016van 11.00 - 15.00 uur

noordhoek, st. Jozefstraat 13A

semi-bungalow + onderverdieping

Vraagprijs € 365.000,= k.k.

OPEN HUIS zaterdag, 3 oktober 2015 van 11.00 - 15.00 uur

Hoeven, Rasopark 7 Ruime 2/1 kap met garage Vraagprijs € 274.000,= k.k.

www.kkm-makelaars.nl

Makelaars van goede huizen

Bel 0168-37 15 73 www.hoogdalem-makelaardij.nl - Noordhaven 120 4761 DD Zevenbergen

ZEVE

NBER

GEN

- V

LIM

MER

EN 2

In rustige woonomgeving gelegen hoekwoning met vri-jstaande stenen garage en uitgebouwde stenen berging. Nabij het centrum van Zevenbergen. De totale perceelsop-pervlakte is 164 m² eigen grond met een achtertuin op het zuid-westen.Ind bg:entree/hal, toiletruimte, trap naar 1e etage. Zeer ruime tuingerichte woonkamer De dichte keuken is aan de voorzijde van de woning gelegen. Vanuit de keuken heeft men een uniek uitzicht over de kinderboerderij 1e etage: de overloop geeft toegang tot 3 slaapkamers en de badkamer. Deze half betegelde badkamer is voorzien van een ligbad en een 2de toilet. Topetage: Vlizotrap geeft toegang tot zeer ruime bergzolder.

Vraagprijs: € 189.000,- k.k. Oplevering: in overleg

ZEVE

NB

ERG

EN -

AR

KEL

HO

F 44

ETTE

N-L

EUR

- K

OR

ENB

LOEM

21

Zeer ruime, goed onderhouden twee onder een kapwon-ing met hobby-/kantoorruimte, fraai aangelegde zonnige achtertuin. De woning is gebouwd in ca 1998, doch vanaf ca 2003 tot en met heden volledig gerenoveerd en verbouwd. Het geheel is gelegen op een ruime kavel eigen grond van 249m2.Ind bg: ruime entree/hal, toiletruimte, trap naar 1e etage. De living staat in open verbinding met de woonkeuken met diverse (inbouw)apparatuur. Aparte entree naar hobby-/kantoorruimte.1e etage: overloop geeft toegang tot 2 ruime slaapkamers en badkamer. De badkamer is v.v. douchecabine, apart ligbad en 2e toilet. Topetage: via een vaste trap is de zolder met nog twee slaapkamers te bereiken. Via een luik met vlizotrap is de bergv-liering te bereiken. Vraagprijs: € 365.000,- k.k. Oplevering: in overleg ZE

VEN

BER

GEN

- H

AAG

WIN

DE

9

Zeer goed onderhouden, royale halfvrijstaande woning met garage, unieke opzet en indeling, gelegen in nieuwbouw-wijk Molengors III. Afgewerkt met hoogwaardige materi-alen. Bouwjaar ca 2003 en een inhoud van ca 500 m3 en perceelsoppervlakte van 288m2.Ind bg: zeer ruime entree/hal, toiletruimte, trap naar 1e etage en afgesloten garderobenis. Zeer riante L-vormige living v.v. een vide, 2 openslaande deuren naar de tuin en open woonkeuken v.v. diverse inbouwapparatuur en toegang tot de bijkeuken.1e etage: overloop, masterbedroom en vide. Aparte toiletruimte, ruime luxe badkamer v.v. ligbad, aparte inloopdouche en dubbel wastafelmeubel.Topetage: vaste trap geeft toegang tot 2 ruime slaapkamers.

Vraagprijs: € 399.000,- k.k. Oplevering: in overleg MAK

ELAA

RS

VAN

GO

EDE

HU

IZEN1VERKOOP

ENTAXATIES

VAN WONINGEN

EN BEDRIJFSPANDEN

ZEVE

NB

ERG

EN -

LIN

DO

NK

83

Een ruim en luxe topappartement (ca 2005). Het apparte-ment heeft een balkon met uniek uitzicht over de parkzijde, een aparte berging in het souterrain.Ind bg: Via de afgesloten centrale entree/hal zijn de bergin-gen te bereiken. Verder komt u via het keurig onderhouden trappenhuis of de lift bij het appartement Ind app: Ruime entree/hal ,meterkast, toiletruimte met hangend toilet. Twee ruime slaapkamers. ruime luxe badkamer v.v. lig-bad, aparte douchecabine en wastafelmeubel. De L-vormige woonkamer heeft een prachtig uitzicht over het evenementen-terrein. De keuken staat in open verbinding met de woonkamer en is v.v. een keukenblok in L-opstelling en div. inbouwapparat-uur. Verder geeft de keuken toegang tot een inpandige berging. Vraagprijs: € 256.000,- k.k. Oplevering: in overleg ZE

VEN

BER

GEN

- N

W K

ERK

STR

AAT

5In het centrum van Zevenbergen, op een goede locatie gele-gen ruim 3-kamer maisonnette tussenappartement.. Het ap-partementencomplex ligt in de korte nabijheid van diverse winkels, supermarkten en opstapplaats voor het openbaar vervoer. Het 3-kamerappartement (ca 85m²) is gelegen op de 1e en 2e woonlaag. Ind bg: Centrale entree met deurtelefoon-installatie, postboxen en toegang tot berging en trap naar galerij Ind.app: Entree/hal, meterkast, half betegelde toiletruimte met toilet, slaapkamer 1 met laminaatvloer. Sfeervolle woonkamer met wenteltrap en laminaatvloer. De woonkamer heeft een vide, waardoor er een ruime aanblik van de woonkamer is. De woonka-mer staat in open verbinding met de keuken. Er wordt een nieuw keukenblok geplaatst op kosten van de eigenaar. Slp verd: Over-loop met vide, betegelde badkamer met douche en slaapkamer 2.Vraagprijs: € 149.500,- k.k. Oplevering: per direct ZE

VENB

ERGE

N -

ARK

ELHO

F 13

5

Hoekwoning met aangebouwde berging en vaste insteek-trap naar de topetage met dakkapel over de gehele breedte. De perceelsoppervlakte is 152 m2 eigen grond. Inhoud van de woning c.a. 325m2. De woning dient gemoderniseerd te worden.Ind bg: ruime entree/hal, toiletruimte, trap naar 1e etage en toe-gang tot de inpandig bereikbare berging. De keuken is gelegen aan de voorzijde van de woning en staat in open verbinding met de ruime tuingerichte woonkamer.1e etage: overloop geeft toegang tot 3 slaapkamers, een bad-kamer en een vaste trap naar de topetage. Topetage: vaste trap op de overloop geeft toegang tot ruime open topetage met de mogelijkheid om een 4de slaapkamer te maken.

Vraagprijs: € 177.000,- k.k. Oplevering: in overlegMAK

ELAA

RS

VAN

GO

EDE

HU

IZEN2ADVIES

OVERVERZEKERINGEN

EN HYPOTHEKEN

ZEVE

NBER

GEN

- V

OET

SHO

VEN

7

Goed onderhouden, vanaf ca 2002 tot en met heden volledig gerenoveerde, opvallend en zeer ruime tussenwoning met vrijstaande stenen berging. In ca 2010 is er over de gehele breedte van de woning een dakkapel geplaatst. Het perceel-soppervlakte is 136 m2 eigen grond. Ind bg: ruime entree/hal, toiletruimte, trap naar 1e etage. Ruime L-vormige woonkamer. De woonkeuken staat in open verbinding met de woonkamer. De keuken heeft een L-vormig keukenblok1e etage: overloop geeft toegang tot 3 slaapkamers en de ge-heel betegelde badkamer (2006). Topetage: Door het plaatsen van een dakkapel over de gehele breedte van de woning is er een 4e slaapkamer gemaakt (met de mogelijkheid tot het maken van een 5e slaapkamer).

Vraagprijs: € 215.000,- k.k. Oplevering: in overleg ZEVE

NBER

GEN

- T

EUNI

SBLO

EM 2

4

Ruime uitgebouwde hoekwoning met kantoor/praktijkrui-mte met boven gelegen slaapkamer en aangebouwde ste-nen garage. Achtertuin op het zuiden gelegen. Riant perceel van 327 m2.

Ind. bg: entree/hal, L-vormige living, Open keuken v.v. diverse inbouwapparatuur. Tussenportaal met toiletruimte en trap naar de 1e etage. 1e etage: overloop, 2 ruime slaapkamers, luxe bad-kamer v.v. douchecabine, hoekligbad en 2e toilet.Topetage: vaste trap, overloop, ruime voorzolder en ruime 3e slaapkamer. Kantoor/praktijkruimte: via de woning of eigen entree te bereiken, v.v. een keukenblokje, deur naar de garage. Bovengelegen etage v.v. overloop, ruime slaap/hobbykamer.Bijzonderheden: INRUIL EIGEN WONING BEHOORD TOT DE MOGELIJKHEDEN.Vraagprijs: € 324.500,- k.k. Oplevering: in overlegZE

VEN

BERG

EN -

ZU

IDH

AVEN

105

In het centrum van Zevenbergen, op een goede locatie gele-gen ruim 3-kamer maisonnette hoekappartement. Het ap-partementencomplex ligt in de korte nabijheid van diverse winkels, supermarkten en opstapplaats voor het openbaar vervoer. Het 3-kamerappartement (ca 85m²) is gelegen op de 1e en 2e woonlaag. Ind bg: Centrale entree met deurtelefoon-installatie, postboxen en toegang tot berging en trap naar galerij Ind.app: Entree/hal, meterkast , half betegelde toiletruimte met toilet, slaapkamer 1. Sfeervolle woonkamer met wenteltrap naar de slaapverdieping. Tevens heeft de woonkamer een vide, waardoor er een ruime aanblik van de woonkamer is. De woonkamer staat in open verbinding met de keuken. Slp verd: Overloop met vide, betegel-de badkamer met douche en slaapkamer 2.Vraagprijs: € 139.000,- k.k. Oplevering: per direct

ZEVE

NBER

GEN

- O

KKER

LAAK

5

Zeer ruime twee-onder-een kapwoning met aangebouwde stenen garage en eigen oprit voor meerdere auto’s. Deze goed onderhouden woning heeft een zonnige achtertuin op het Zuiden met diverse zonneterrassen en een optimale pri-vacy. Het geheel is gelegen op een perceel eigen grond van 250m2 en heeft een inhoud van ca 450 m3

Ind bg: ruime entree/hal, toiletruimte, trap naar 1e etage. De zeer ruime L-vormige living staat in half open verbinding met de keu-ken en is voorzien van een fraaie travertin vloer, houten kozijnen met dubbel glas, aluminium schuifpui naar de zonnige achtertuin 1e etage: overloop geeft toegang tot een 3-tal ruime slaapkamers en een geheel betegelde badkamer. Topetage: Een vaste trap op de overloop geeft toegang tot een zeer ruime topetage met 4e slaapka-mer en een mogelijkheid tot het maken van een extra slaapkamer.Vraagprijs: € 275.000,- k.k. Oplevering: in overleg

Goed onderhouden, vanaf ca 1998 tot en met heden volle-dig gerenoveerde, opvallend zeer ruime tussenwoning met aangebouwde stenen garage, dakopbouw op de topetage en 2 eigen parkeerplaatsen. De perceelsoppervlakte is 164 m2 eigen grond. Inhoud van de woning c.a. 325m2.Ind bg: ruime entree/hal, toiletruimte, trap naar 1e etage en toe-gang tot de inpandig bereikbare garage. De keuken is gelegen aan de voorzijde van de woning en staat, via een bar, in open verbinding met de ruime tuingerichte woonkamer.1e etage: overloop geeft toegang tot 3 slaapkamers, een badka-mer en een vaste trap naar de topetage. Topetage: vaste trap op de overloop geeft toegang tot ruime topetage met een mogelijke 4de slaapkamer.

Vraagprijs: € 199.000,- k.k. Oplevering: in overleg

ZATERDAG1 OKTOBER 2011

VAN 11.00 TOT 15.00 UUR

OPEN HUIZEN ROUTE

Open Huizen Dag op 2 april 2016van 11.00 - 15.00 uur

Klu

nder

tsew

eg 1

1 te

Zev

enbe

rgen

Op een uitstekende stand, aan de rand van een woonwijk gelegen, goed onderhou-den vrijstaande woning (1984) met grote garage met bergvliering en een fraai aan-gelegde tuin rondom. Woonopp: 150m². Perceelopp: 434m² Ind bg: Entree/hal, vide, trap naar slaapverdieping, toilet, bijkeuken, L-vormige living met 2 openslaande deuren naar tuin, dichte keuken met marmeren vloer met vloerver-warming, div. inbouw apparatuur en toegang via provisiekast naar kelder. Ind slp verd: overloop met vide, 3 slaapkamers waarvan 1 met openslaande deuren naar balkon, badkamer met dakkapel, ligbad, wastafel en 2de toilet. Bergzolder: te bereiken via de master bedroom Garage: De ruime garage is v.v. 2 openslaande deuren, een keukenblokje met wateraan-sluiting en een vlizotrap met toegang tot grote bergvliering. Bijzonderheden: Zonnige achtertuin op het Zuiden met zonneterras. De achtergevel is v.v. markiezen. Oprit voor meerdere auto’s. Vraagprijs : € 349.000,-- k.k. Oplevering : in overleg W

illem

stad

– P

rins

Joh

an F

riso

stra

at 1

4

Betaalbare 2-onder-1 kapwoning met stenen schuur (met extra verdieping) en fraai aangelegde achtertuin. De woning ligt aan de rand van een rustige woonwijk en is voorzien van een fraaie keuken (2008) en in 2011 zijn het complete dak en de dak-kapel vernieuwd. Het bouwjaar van de woning is ca 1974 en heeft een inhoud van ca 315 m3 . Woonopp: 90m². Perceelopp: 208m² Ind bg: Entree/hal met tegelvoer, toilet, doorzon woonkamer met parketvloer, keuken met fraaie tegelvloer en diverse inbouw apparatuur. Via de keuken is de tuin te bereiken. Ind slp verd: Overloop met vaste trap naar topetage, 3 slaapkamers v.v. laminaatvloer en houten kozijnen met dubbel glas. Geheel betegelde badkamer met inloopdouche. Ind. Topetage: Voorzolder met laminaatvloer, ruime zolderkamer v.v. laminaatvloer en een brede kunststof dakkapel met een fantastisch uitzicht over de landerijen. Bijzonderheden: In 2011 is het dak compleet vervangen (incl dakpannen en dakisola-tie). In 2011 is de kunststof dakkapel vernieuwd. Vraagprijs : € 169.500,-- k.k. Oplevering : in overleg

Bel 0168-37 15 73 www.hoogdalem-makelaarij.nl - Prins Hendrikstraat 22, 4761 AH Zevenbergen

Page 20: Moerdijkse Bode 30-03-2016

sport

pAGINA 20

Ergens in de herfst van 1975 belde ik aan bij Cees Bal in Kwadendamme. Hij woonde onderaan een dijk. Het was even zoeken geweest en ik herinner me verder dat ik in het donker met mijn groene Fiat 850 bijna uit de bocht vloog en in een sloot belandde. Zijn moeder opende de deur. Cees keek niet vrolijk. Hij maakte een gefrustreerde indruk, want het zat hem al een tijdje op verschillende fronten tegen. Gan-Mercier wilde zijn contract niet verlengen, waarschijnlijk op advies van kopman Joop Zoetemelk met wie hij regelmatig in de clinch lag. Niet helemaal onbegrijpelijk, omdat de koppige Zeeuw zich dikwijls te groot voelde om voor Joop knechtenwerk te verrichtten. Ook kampte Cees met flinke turbulentie in zijn privéleven. Hij had een stormachtige affaire met de wettige echtgenote van gewezen beroepsrenner Bart Zoet, die een succesvol horeca-etablissement in hartje Bergen op Zoom uitbaatte. Niet de net opgerichte gos-sipbladen Story, Privé en Weekend brachten die verhouding naar buiten, maar John Drieskens van het magazine Panorama. Aan die onthulling had ik een minimale bij-drage geleverd, want ik had topreporter Drieskens het telefoonnummer van Bal en Bart en diens vrouw Marjan gegeven. ”Bedankt. Je kunt 100 gulden in rekening bren-gen”, zei John. Voor mij een astronomisch bedrag. Als onderwijzer op de basisschool van Wouwse Plantage verdiende ik ongeveer 1200 gulden per maand. Bruto. Bal wist dat allemaal niet toen ik tegenover hem plaatsnam. Hij spuwde zijn gal over allerlei onbegrip jegens hem in de wielerwereld. Dat men hem sinds zijn overwinning in de Ronde van Vlaanderen niets gunde. ”Iedereen rijdt op mijn wiel”, luidde de strekking van zijn betoog. Veel zelfbeklag, geen zelfkritiek. Ik heb er het in het Brabants Nieuws-blad geschreven artikel op nageslagen en kan me voorstellen dat ik dacht: Bal bergt binnenkort zijn fiets op. Niet lang na onze ontmoeting tekende Cees een contract bij de prestigieuze Molteni-formatie. Dat gebeurde op voorspraak van de in zijn nadagen verkerende Eddy Merckx. Een succes werd het niet, zijn verblijf in Italiaanse dienst. Al na een seizoen verhuisde hij weer. Deze keer naar Fiat France, waarvoor hij in de Tour de France uitkwam en die ook uitreed. In 1978 en 1979 modderde hij wat aan bij criteriumploegjes, iemand met zijn kwaliteiten onwaardig. Het kan niet anders of hij moet gedesillusioneerd zijn gestopt. Nog steeds vraag ik me af: Hoe is het mogelijk dat Cees Bal zo weinig uit zijn carrière wist te halen? Op je 22e glansrijk de Ronde van Vlaanderen op je naam brengen betekent automatisch een hoge status in het peloton. Je hebt geschiedenis geschreven, je bent iemand. Dat het allemaal anders liep, hield verband met zijn karakter. Hij werd te vroeg beroemd. Iedereen hemelde hem op, daar genoot hij van. Hij voelde zich superieur. Hij wilde, las ik terug in een ander interview met hem, zelfs Louis Caput, zijn legendarische baas bij Gan-Mercier, overheersen. En wat betreft startgelden in de kermiskoersen weigerde hij water bij de wijn te doen. ”Cees heeft een prijs in zijn hoofd en met een dubbeltje minder neemt hij geen genoegen”, vertrouwde de inmiddels overleden manager Jan van Stee me eens toe tijdens een urenlang gesprek in zijn prachtige villa tegenover het voetbalcomplexje van Cluzona in Wouw. ”Cees bezorgt me kopzorgen”, voegde hij er aan toe. ”Jan Raas is veel flexibeler.” Bal leefde eigenlijk nooit voor zijn vak. De mooiste vrouwen vochten om hem, hij dronk stevig en hij kende alle discotheken van Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, Brussel en Breda. Het ontbrak hem volstrekt aan zelfdiscipline, iets wat hij enkele jaren geleden in een reportage in het Algemeen Dagblad toegaf aan mijn goede vriend en gewaardeerde collega Jeroen Schmale. Met de Ronde van Vlaan-deren beginnen zondag de roemruchte april-klassiekers. Drie Zeeuwen prijken op de erelijst: Jo de Roo (1965), Cees Bal (1974), Jan Raas (1979, 1983). De zege van Cees Bal spreekt me het meest aan. Stijlvolle Cees, buitengewoon getalenteerd. Zou hij een minder ’wild leven’ hebben geleid, dan zou hij vast meer klassiekers hebben gewon-nen. Cees was van jongs af aan een verwende jongen. Hij mocht alles. Ceesje voor en Ceesje na. Zijn moeder adoreerde hem. In het najaar van 1975 zag ik dat in huize Bal kraakhelder. Als moederskindje herkende ik dat. In de topsport is het moederskindje zijn eerder een nadeel dan een voordeel.

MoederskindjesLouis Bovée

SportColumn

UitslagZaterdag 26 maartKlundert A1-DSE A1 4-5Klundert B1-RKsv RCD B1 6-1Klundert D1-Beek Vooruit D2 1-4Roosendaal D7-Klundert D2 0-8Klundert F2-SVC F2 2-2Klundert F3-Oosterhout F6 4-13ProgrammaZaterdag 2 april14.30 De Meeuwen 1-Klundert 112.00 MZC’11 2-Klundert 212.00 Klundert VR1-Oranje Blauw’14 VR114.30 Klundert A1-ODIO A110.30 Rijsoord B1-Klundert B112.30 SC Kruisland B2-Klundert B2

12.15 DVO’60 /Roosendaal MB1-Klundert MB113.15 METO C1-Klundert C110.00 Klundert C2-Vivoo C1G10.00 Klundert D1-Sprundel D109.00 DSE D2-Klundert D210.30 VCW E1G-Klundert E108.45 Klundert E2-Cluzona E408.45 Klundert E3-METO E308.30 Unitas’30 E11-Klundert E408.45 Klundert F1-Unitas’30 F508.45 Klundert F2-Alliance F509.30 Seolto F3G-Klundert F309.00 Klundert MP1-Roosendaal MP4Zondag 3 april11.00 Klundert 2-Internos 4

VV Klundert 1 uit

Uitslag jeugdNoordhoek B1G-Roosendaal B5 1-3Achtmaal C1-Noordhoek C1 0-2Noordhoek F1-Halsteren F5 2-1

Programma seniorenSC Welberg 1-Noordhoek 1 14.30u. Beek Vooruit 8-Noordhoek 2 12.15u.

Noordhoek 3-MOC’17 7 10.00u. Noordhoek VR1-Terheijden VR1 11.30u. Programma jeugdUnitas’30 A3-Noordhoek A1 14.30u. De Fendert B2-Noordhoek B1G 14.30u. DSE C2-Noordhoek C1 10.30u. DSE E5-Noordhoek E1G 11.15u. Halsteren F5-Noordhoek F1 09.00u.

VV Noordhoek 1 uit

Uitslag woensdag 23 maartVirtus B1-Hoeven B1 2-0Zaterdag 26 maartVirtus A1-MOC’17 A2 1-0Virtus B3-ST TPO/VOV B1 1-1Virtus C1-Drechtstreek C1 1-1Victoria’03 C3-Virtus C4 4-4Virtus D3-Kloetinge D2 1-5Virtus D5-Halsteren D5 7-2Terheijden F1-Virtus F1 3-3Baronie F4-Virtus F2 4-0Terheijden MC1-Virtus MC1 2-8Programma zaterdag 2 aprilHaarsteeg G1G-Virtus G1 14.30Walcheren A1-Virtus A1 12.45RSV A1-Virtus A2 14.30Oosterhout A2-Virtus A3 12.30SCO/TOFS B1-Virtus B1 11.00

Virtus B2-Zwaluwe B1 11.30Virtus B3-MOC’17 B4 13.00Virtus C1-Kozakken Boys C1 11.30Virtus C2-Seolto C1 13.00JEKA C7-Virtus C3 14.45Zwaluwe C2G-Virtus C4 10.15Gilze D1-Virtus D1 09.30Virtus D2-Cluzona D2 10.15SSV’65 D1-Virtus D3 10.00Alliance D4-Virtus D4 10.30Virtus D5-Roosendaal D6 11.30Steenbergen E1-Virtus E1 08.30Virtus E2-DHV E1 10.15Bavel E4-Virtus E3 11.30Virtus E4-Victoria’03 E6 09.00Virtus E5G-BSC E5 09.00Virtus F1-Terheijden F1 10.00Terheijden F3G-Virtus F2 09.00

Victoria’03 F3-Virtus F3 08.30Virtus F4-Halsteren F9 09.00Virtus MB1-Zeelandia Middelb. MB1 11.30Virtus MC1-Terheijden MC1 13.30SC Welberg MD1-Virtus MD1 11.30SCO/TOFS M1-Virtus M1 09.45Zondag 3 aprilWDS’19 1-Virtus 1 14.30Roosendaal 3-Virtus 2 09.30Virtus 3-Alliance 2 12.00Virtus 4-Victoria’03 7 12.00Virtus VR1-Rimboe VR1 10.00Maandag 4 aprilUnitas C1-Virtus C1 19.30Roosendaal D6-Virtus D5 18.45Dinsdag 5 aprilST Tholense Boys/WHS MB1-Virtus MB1 19.15

VV Virtus 1 uit bij WDS’19 1

Programma seniorenZaterdag 2 maart14.30 SEOLTO 1-ONI 112.00 SEOLTO 2-NOAD’67 214.30 SEOLTO 3-Oosterhout 212.30 SEOLTO 5-Pelikaan 910.00 NOAD’67 VR1-SEOLTO VR1Junioren14.30 DSE A1-SEOLTO A110.45 SEOLTO A2-Lepelstraatse Boys A213.00 Virtus C2-SEOLTO C110.30 SEOLTO C2-Groen Wit C310.00 RSV D1-SEOLTO D110.15 SEOLTO D2-BDC D411.15 Sprundel E1-SEOLTO E108.30 MOC’17 E8-SEOLTO E3G10.30 Kogelvangers F1-SEOLTO F108.30 SEOLTO F2G-Hoeven F409.30 SEOLTO F3G-Klundert F310.15 SEOLTO MP2-Dioz MP1

SEOLTO 75-jaar Voetbalquiz-Hoe goed ken jij de club?In aanloop naar het 75-jarig jubileum op 12 mei houden ze een wekelijkse SEOLTO-quiz. M.i.v. 9 maart worden iedere woens-dag 3 nieuwe quizvragen gesteld op de SEOLTO-website, via de digitale nieuws-brief, Facebook, Twitter en in de Moer-dijkse Bode. Daar maken ze ook de goede

antwoorden en tussenstand bekend. Ant-woorden kunnen wekelijks worden inge-diend tot zaterdag 16.30u. Op de speciale online-quizpagina www.seolto.nl/quiz of via een briefje in de bruine kopybus in de SEOLTO-kantine. Vermeld daarbij voor- en achternaam. De prijswinnaar wordt tijdens het jubileumfeest van 12 t/m 16 mei be-kend gemaakt. Test de SEOLTO-kennis en doe mee aan de ‘SEOLTO 75-jaar Voetbal-quiz’. Meedoen kan altijd, ook als men nu pas instapt.Correcte antwoorden ronde 3: 1. Uit welke vereniging - door de Duitse bezet-ter verboden tijdens de oorlog - is SEOLTO voortgekomen? a. Christelijke Jeugdver-eniging ‘Oranje Garde’, 2. Onder leiding van welke trainer promoveerde SEOLTO voor de 1e keer vanuit de onderbond naar de KNVB-afdeling? a. J. Veenhof. 3. Welke verzorger was - volgens het naambordje op de deur van de verzorgingsruimte - ook arts? c. Arie Vos. SEOLTO 75-jaar Voetbalquiz-Vragen ronde 41. Welke club was de tegenstander in de 1e officiële competitiewedstrijd van SEOLTO? a. V.V.N. uit Klundert, b. WHS uit Sint-Annaland, c. Virtus uit Zevenbergen.2. Wie haalde een inzet van AZVV van

de doellijn in de door SEOLTO gewonnen beslissingswedstrijd om promotie naar de 1e klasse in Kapelle (seizoen 1996-1997)? a. Dennis van Wassenaar, b. François de Waal, c. Marcel Beljaars.3. Welke vader en zoon zijn beide trainer van SEOLTO 1 geweest? a. Rook Eland sr. en Rook Eland jr., b. Jan Dietvorst en Leo Dietvorst, c. Frans Ceton sr. en Frans Ceton jr.

GezochtVan 12 t/m 16 mei 2016 viert v.v. SEOLTO uit Zevenbergen haar 75-jarig bestaan. Op vrijdagavond 13 mei spelen teams van oud-spelers van SEOLTO 1 en Virtus 1 de replay van de allereerste wedstrijd die hun clubje ooit speelde. Aansluitend is er een reünie voor alle (oud-)leden. Ze zijn op zoek naar zoveel mogelijk spelers, trainers, be-geleiders, grensrechters en verzorgers, die ooit bij SEOLTO 1 betrokken zijn geweest (ongeacht leeftijd). Dus is men één van de personen die ze zoeken, stuur dan jouw e-mailadres en telefoonnummer, zodat ze verdere details bekend kunnen maken. Mocht men iemand kennen die in aanmer-king komt, dan vernemen ze dat ook graag. Contactgegevens Jaap van Dam, e-mail. [email protected], tel. 06-41560932.

VV SEOLTO 1 thuis

Uitslag senioren Zaterdag 26 maartZwaluwe 4-Kogelvangers 2 1-4Uitslag junioren Zaterdag 26 maartVVC’68 B1G-Kogelvangers B1 2-1SCO/TOFS B3-Kogelvangers B2G uitgesteldUitslag junioren Zaterdag 26 maart (beker)Kogelvangers C1-DOSKO C2 5-0Uitslag pupillen Zaterdag 26 maart Kogelvangers D1-Gilze D1 3-1

Kogelvangers D2G-Unitas’30 D5 2-4Kogelvangers E1-De Fendert E1 1-4Kogelvangers E2-De Fendert E2 1-1Seolto F1-Kogelvangers F1 3-5VVC’68 F2G-Kogelvangers F3 0-1Programma senioren Zaterdag 2 april Kogelvangers 1-DBGC 1 av.14.30uKogelvangers 2-EBOH 4 av.12.15uRimboe 2-Kogelvangers 3 av.13.00uProgramma junioren Zaterdag 2 aprilKogelvangers B1-MZC’11 B2 av.13.00u

MOC’17 B7-Kogelvangers B2G av.11.15uKogelvangers C1-Hoeven C2 av.11.00uProgramma pupillen Zaterdag 2 april Terheijden D1-Kogelvangers D1 av.11.30uKogelvangers D2G-Internos D3 av.09.00uDe Fendert E1-Kogelvangers E1 av.08.45uDe Fendert E2-Kogelvangers E2 av.08.45uKogelvangers F1-Seolto F1 av.10.30uKogelvangers F2G-DSE F3 av.10.30uKogelvangers F3-De Fendert F3 av.09.00uKogelvangers F4-SVC F2 av.09.00uKogelvangers MP1-Prinsenland MP1 av.11.00u

Kogelvangers 1 thuis

UitslagWHS 3-Oranje Blauw’14 za2 0-0Vosmeer VR1-Oranje Blauw’14 VR1 0-13Groen Wit B2-Oranje Blauw’14 B1 2-9Oranje Blauw’14 MP1-De Fendert MP2 0-12Programma Donderdag 31 maart

ST TPO/VOV D1-Oranje Blauw’14 D1 19.00Oranje Blauw’14 VE1-VVC’68 VE1 20.00Zaterdag 2 aprilNOAD’67 4-Oranje Blauw’14 za 2 14.30Klundert VR1-Oranje Blauw’14 VR1 12.00Internos B3-Oranje Blauw’14 B1 12.45Unitas’30 D5-Oranje Blauw’14 D1 10.45Oranje Blauw’14 F1-Victoria’03 F1 09.30

Oranje Blauw’14 MP1-Zwaluwe MP2 09.30Zondag 3 aprilOVV’67 1-Oranje Blauw’14 1 14.30De Schutters 2-Oranje Blauw’14 2 10.30HZ’75 3-Oranje Blauw’14 3 12.00 Kijk voor meer informatie en het laatste nieuws: www.oranjeblauw14.nl

VV Oranje-Blauw ‘14 1 uit

Uitslag junioren zaterdag 26 maart DHV B1-Unitas’30 B4 4-3Achtmaal MP1-DHV MP1 9-0TPO/VOV F1-DHV F1 2-6Beek Vooruit C3-DHV C1 2-1Senioren

Seolto 5-DHV 2 1-6Programma junioren zaterdag 2 april08.30 Halsteren F7-DHV F109.30 DHV C1-Neerlandia’31 C10.00 DHV MP1-Achtmaal MP110.15 Virtus E2-DHV E1

12.00 DHV MC1-EBOH MC114.00 Lepelstr. Boys B1-DHV B1Senioren14.30 Rimboe 1-DHV 114.30 DHV 2-VVC’68 4Kijk voor meer info: www.vvdhv.nl

DHV 1 uit bij Rimboe 1

MOERDIJK - Eerste zoetwaterwedstrijd H.S.V. Altijd Beet van dit seizoen.

Uitslag: 1. Paul van Leest met 380 gram, 2. Ton Marijnissen met

20 gram, 3. Jan Ligtenbarg met 10 gram, 4. Ad Timmers met 0 gram, 5. Joop van Bavel met 0 gram. De volgende wedstrijd is een koppelwedstrijd en is op zaterdag 2 april.

HSV Altijd Beet

Page 21: Moerdijkse Bode 30-03-2016

vacatures

PaGINa 21

STANDDAARBUITEN - In december heb-ben 11 cursisten van EHBO vereniging Standdaarbuiten het examen voor het EHBO diploma afgelegd. Alle kandidaten zijn geslaagd en hebben tijdens de jaar-vergadering van 14 maart jl. hun diploma ontvangen.

In de cursus Eerste Hulp Bij Ongelukken wordt u opgeleid tot gediplomeerd EHBO’er volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis. U leert ade-

quaat en verantwoord te handelen bij diverse ongelukken. Wanneer u het EHBO diploma heeft gehaald moet u ieder jaar herhalings-lessen volgen om het EHBO diploma geldig te houden en om uw kennis en vaardigheden te behouden. De herhalingscursussen zijn vooral praktijkgericht en alle vaardigheden worden opnieuw geoefend. Voor meer informatie be-treffende de EHBO cursus en het aanmelden voor de EHBO cursus kunt u terecht op www.ehbostanddaarbuiten.nl

EHBO vereniging Standdaarbuiten

STANDDAARBUITEN - The Stardreams (een majorette- en twirlvereniging uit Standdaarbuiten) hebben hun trainings-tijden zo aangepast dat de jeugd uit an-dere kernen ook lid kan worden.

De beginners trainen nu op maandagmiddag tussen 16.15 en 17.15 uur in ‘t Sandt en de gevorderden op woensdagavond tussen 18.15 en 20.30 uur. We zouden het waanzinnig leuk

vinden als de jeugd uit andere kernen zich ook bij ons aanmeldt! Je kunt 2x gratis op proef mee komen doen voordat je besluit om lid te worden. Er trainen bij ons jongens EN meiden tussen de 6 en 26 jaar. Interesse? Kijk eens op onze website: www.thestardreams.nl, doe een mailtje naar [email protected] of een belletje naar 06-23650180. We voorzien je graag van informatie!

Majorette- en Twirlvereniging The Stardreams zoekt leden

DOOR ELLES JANSEN

Op 1 mei starten er op 8 punten in ons land deelnemers aan de #eSMAfette, een estafette door heel Nederland voor iedereen die iets met, of liever tegen, SMA heeft. De actie is onderdeel van een grote landelijke actie om geld in te zamelen voor onderzoek en medicijnen. “Ik hoop met mijn deelname een mooi bedrag op te halen”, zegt André die zijn werkgever Techem Energy Services al bereid heeft gevonden een mooie dona-tie te doen.

#eSMAfetteIn december 2015 werd bij Romy, de jongste dochter van André Roks en

Priscilla Briët, de spierziekte SMA type 2 vastgesteld. Romy was net één jaar geworden. “Romy kon niet op haar buik liggen en haar hoofdje omhoog houden. Ze voelde slap aan”, vertelt Priscilla. Na de diagnose kwam het gezin in contact met andere lotgenoten en leerde initi-atiefneemster Rivka Smit (27 jaar) ken-nen. Zij heeft deze estafette bedacht en georganiseerd. Rivka Smit heeft de progressieve spierziekte SMA. André besloot gelijk om mee te doen. “Ieder-een kon inschrijven, patiënt of familie, vrienden, kinderen of volwassenen. Te voet, op de fiets, in een rolstoel, op een boot, motor.”

Geld inzamelen

Je kunt de #eSMAfette steunen door geld te doneren. Elke euro die de deel-nemers met elkaar ophalen gaat direct naar extra wetenschappelijk onderzoek over SMA. Sinds 2013 zijn er al twee extra onder-zoeken mogelijk gemaakt door de cam-pagne “SMA de wereld uit!” De finish van de estafette is op 28 mei in Elspeet tijdens de landelijke SMA Themadag. “Daar hopen wij met zijn allen een fantastisch bedrag te kunnen bekend-maken”, aldus André. Zijn partner Pris-cilla en het zusje van Romy, de vijfjarige Jady, gaan ook geld inzamelen. “Op Ko-ningsdag gaan mijn zus Rachel Briët en ik spullen verkopen op de braderie in Roosendaal. De opbrengst van die dag doneren wij aan het Prinses Beatrix Spierfonds. Jady gaat koekjes bakken en deze verkopen. Haar opbrengst zal zij ook doneren voor haar zusje Romy en vele lotgenoten”, vertelt Pricilla.

SMASMA (Spinale Musculaire Atrofie) is een erfelijke spierziekte en de meest dode-lijke voor kinderen onder de twee jaar. Jaarlijks worden er 20 kinderen met SMA geboren, waarvan de helft al in het eerste jaar overlijdt. Bij SMA worden de spieren steeds zwakker tot mensen uiteindelijk verlamd raken en vaak voor het vijftigste levens-jaar overlijden. Hoe jonger iemand is als de eerste symptomen verschijnen, hoe ernstiger de ziekte is. “Romy gaat waar-schijnlijk vanaf haar tweede levensjaar elektrisch rolstoel rijden”, vertelt André. Er is nog geen behandeling voor SMA, wel worden er medicijnen getest die het proces vertragen. Daarom werken pati-entenvereniging Spierziekten Nederland en het Prinses Beatrix Spierfonds samen om de actie “#eSMAfette” tot een suc-ces te maken.

De #eSMAfette loopt van 1 tot 28 mei. U kunt de actie van André Roks steunen met een donatie. Kijk daar-voor op https://sma.spieractie.nl/ac-tie/andre-roks

André Roks zet zich in voor #eSMAfette: SMA de wereld uit!

Diagnose spierz iekte SMA ook vastgesteld bi j dochter t je Romy

André Roks en Priscilla Briët met hun dochtertjes Jady (5 jaar) en Romy (1 jaar en 4 maanden). FOTO ELLES JANSEN

ROOSENDAAL - André Roks springt op 15 mei op zijn fiets om deel te nemen aan de landelijke #eSMAfette van het Prinses Beatrix Spierfonds om geld in te zamelen voor onderzoek naar de spierziekte SMA. Een ziekte die ook bij zijn eigen dochtertje Romy is vastgesteld. Hij fietst van Roosendaal naar Rijsbergen om het stokje over te dragen aan de volgende deelnemer. In totaal zal er 1838 km worden afgelegd tussen ruim 50 plaatsen in Nederland met het doel zoveel mogelijk geld op te halen voor de campagne “SMA de wereld uit!”

BREDA - Op 3 april start de Culinair Bikers het motorseizoen met verant-woord motorrijden. Tijdens deze rit open openingsrit van ongeveer 160 km staan op een afge-sloten terrein 2 gediplomeerde instruc-teurs klaar om te kijken of het nog goed zit met jou uitvoering van de bijzondere verrichtingen.

Wij nodigen dan ook alle motorrijders (ver-enigingen en individuele rijders) uit de regio uit om deel te nemen aan deze rit. Ieder jaar na de winterstop is het voor de motorrijder weer even wennen, Je zet een bocht in maar komt ruimer uit dan verwacht, draaien in de straat lukt net niet.

Potverdikkeme denk je dan, daar had ik voor de winterstop geen last van, hoe kan dat nu. De oorzaak zit hem in het simpele feit, je hebt 3 á 4 maanden niet gereden. De uit-voering van de bijzondere verrichtingen zijn verwaterd. Hoe zat het ook al weer ? Om de basistechnieken wat op te frissen werk je niet alleen aan je eigen veiligheid maar ook aan die van je medeweggebrui-kers. Eigenlijk heb je geen excuus om niet mee te rijden. De route is verkrijgbaar op GPS en routerol. De rit start bij ‘t Kraaiennest, Tweeschaar 12 4822 AT Breda (Haagse Beemden), in-schrijven kan van 9.00 tot 11.00 uur. Voor meer informatie kan je mailen naar: [email protected] of bel: 06-20355212.

Warming up ritMotorr i jden na de winterstop

�Vacatures

bij jou in de

buurt

Zoek en vind

lokale

vacatures

Van Dijnsen Installatiewerken B.V. staat al 50 jaar voor allround vakmanschap. Door een veelzijdige en klantgerichte benadering is ons bedrijf.in staat totaal-oplossingen te bieden op het gebied van ver-warmings-, koeltechnische-, sanitaire- en elektrotechnische installaties. In verband met de groei van onze organisatie zijn wij voor de afdeling Projecten per direct op zoek naar een

WERKVOORBEREIDER-W UTILITEITSBOUW

De functie:Als werkvoorbereider draag je zorg voor een optimale technische en organisatorische voorbereiding, begeleiding van één of meerdere projecten, zodat de kwaliteit en de kosten worden gewaarborgd. Hiertoe lever je informatie aan op het gebied van bestellingen van materialen, levertijden, prijzen etc, door goed contact te onderhouden met opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers. Je maakt financiële overzichten, wijzigingen meer- of minderwerk en projectevaluaties, evenals het bijhouden van ontwikkelingen binnen het vakgebied en het vastleggen van documentatie. De kandidaat:• Afgeronde opleiding op niveau MBO of HBO werktuigbouwkunde• Aanvullende vakgerichte opleidingen• Minimaal 2 jaar ervaring in deze functie en branche• Flexibele en klantgerichte instelling, stressbestendig en teamspeler• Woonachtig in de omgeving Breda

Heb je interesse?Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met dhr. J. Tieleman, telefoon: 076-5728124.Je sollicitatie kun je richten aan: Van Dijnsen Installatiewerken B.V., afdeling P&O, Postbus 2243, 4800 CE te Breda of e-mail naar [email protected]

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.VANDIJNSEN.NL

A. HELMER CONTAINERVERHUUR B.V.Ben jij de

Administratieve duizendpoot (40 uur per week) met gezond boerenverstand, opleiding MBO+

die wij zoeken?

Wat zijn je werkzaamheden?

• Administratieve werkzaamheden, waaronder facturering, debiteu-renbeheer en het verwerken van de administratie in Accountvieuw Kennis van Accoutvieuw is derhalve een must. Daarnaast ben je bereid je verder te verdiepen in de automatisering.

• Je bent verantwoordelijk voor balie, telefoon en het wegen van de containers

• Ondersteuning bij de ISO Certificering

Wat bieden wij?

• Salaris conform cao Beroepsvervoer over de weg• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden• Doorgroeimogelijkheden

Adres: Spinveld 70, 4815 HT Breda. Tel: 076-5140857 E-mail: [email protected]

Page 22: Moerdijkse Bode 30-03-2016

PAGINA 22

IMMANUELPAROCHIE0168-323218, www.immanuel-parochie.euCluster west:kernen Fijnaart, Willemstad, Noordhoek en KlundertRK HEILIGE JACOBUS DE MEERDERE kerk te Fijnaarte-mail: [email protected] 31 maart9.30u Gebedsviering.Vrijdag 1 april15.00u Gebedsviering Parochiehuis Klun-dert.Zondag 3 april9.30u Eucharistieviering. Celebrant G. Dir-ven. Diaken M. Bastiaansen. Samenzang o.l.v. W. Hommel. Misdienaars Amy en Rina. Lector Elly. Koster R. Vissers. Collec-tanten P. Berghout en R v.d. Ham. Gebedsin-tenties Leo v Ham. Toon Reijnders. Collecte 1ste Caritas 2de eigen kerk.Donderdag 7 april9.30u Eucharistieviering.JOANNES DE DOPER te KlundertDe Maria-kapel is open op zaterdag van 10 tot 17u voor het aansteken van een kaarsje en gebed tot O.L.Vrouw. Geen spreekuur.Cluster midden:Kern ZevenbergenRK HEILIGE BARTHOLOMEUS kerk te Ze-venbergene-mail: [email protected] 3 april11.00u Eucharistie m.m.v. Bartholomeus-koor Nederlands gezongen. Voorgangers:

Pastor G.Dirven en Pastor P.d.Meijer. 2e caritas collecte: Mensen in Nood. Misin-tenties: Mevr. Kerkhofs v. Fessem en dhr Willem v. Fessem; Overl. Fam v. Fessem de Graaf; Mien v. Dongen en Gerard Jaspers; Christina Verhoef-Bruyns w.v. Christoffel Verhoef; Corrie Meeuwsen w.v. Jan Stoop (jgt); Jaap v. Till e.v. Conny v. Aken; Ouders de Jong-Verhelst en zoon Theo; Franciszek en Eugenia Jablonski; Over. Ouders Noud Krijnen en Nel Boot en zoon Gabriël; Ouders Jo v. Sliedrecht en Nel Dietvorst.Cluster oost:kernen Zevenbergschen Hoek, Lage Zwa-luwe, Moerdijk en LangewegRK HEILIGE BARTHOLOMEUS kerk te Ze-venbergschen Hoeke-mail: [email protected] 3 april11.00u Eucharistieviering met koor LZw. Voorgangers pastor P. de Rooij en L. van Andel.PASTORAAL STEUNPUNT NOORD-HOEKPROTESTANTSE GEM., MOERDIJKZondag 3 april9.30u Ds. F. den Harder. Organist dhr. A.J. Moraal.GEREFORMEERDE KERK VRIJGE-MAAKT, ZEVENBERGENNoordhaven 2, www.NoordhavenKerk.nlZondag 3 april09.30u Ds. Z. van Hijum16.30u Ds. A. van der Sloot (Almkerk-Wer-kendam)GEREFORMEERDE KERK, ZEVENBER-

GENStationsstraat 2, www.gereformeerde-kerkzevenbergen.nlZondag 3 april10.00u dhr. D.J. Bierenbroodspot, RTVM uitzendingHERVORMDE GEMEENTE, ZEVENBER-GENwww.hervormdzevenbergen.nlZondag 3 april10.00u Ds. G.C. Buijs. Allen hartelijk wel-kom! (t)Huis aan de Markt.HERVORMDE GEMEENTE, KLUNDERTZondag 3 april10.00u Ds. W. Markus, Bergschenhoek18.30u Ds. P.l. Tolhoek, HeusdenGEREFORMEERDE KERK, KLUNDERTZondag 3 april10.00u ds. H.J. de Pater, Nieuwegein16.30u ds. S. Jumulet, ZaltbommelPAROCHIE H. BERNARDUS VAN CLAIR-VAUXPostbus 174, 4730 AD Oudenbosch; pastoor Maickel Prasing, 0165-330502; pastoraal werker Annemiek Buijs-Tuytelaars, 0165-330502; diaken Peter Hoefnagels, 0165-330502; priester-assistent Alex Schuerman, 0164-248005; teamassistent Eric Roovers, 06-16540840. H. Johannes de Doper Stand-daarbuiten: misintenties kunt u opgeven bij mw. K. van Gorp, 0165-318022, mw. I. Lam-bregts, 0165-317275 of op de pastorie van de Basiliek in Oudenbosch. Misintenties aangeboden voor vrijdag verschijnen in de eerstvolgende Bode. Als ze later worden aangeboden, worden ze niet gepubliceerd,

maar wel in de betreffende viering afgeroe-pen. Basiliek H.H. Agatha & Barbara: Markt 59, 4731 HN Oudenbosch; 0165-330502; fax 0165-330514; [email protected]. Op werkdagen is er van 9.00u tot 12.00u iemand in de pastorie aanwezig om u te woord te staan. U kunt altijd telefonisch een afspraak maken met de pastoor.Donderdag 31 maart19.00u Hellemonskapel, eucharistieviering. Intentie: Cisca den Braber.Vrijdag 1 april10.00u de Blomhof, viering.Zaterdag 2 aprilBasiliek, 19.00u, gebedsviering in het kader van het Jaar van Barmhartigheid. Voorgan-gers: pastoor M. Prasing, pastor A. Schuer-man en diaken P. Hoefnagels. Lector: C. de Vos. Acoliet: Cor.Zondag 3 april11.00u Basiliek, eucharistieviering, Beloken Pasen. Voorganger: pastoor M. Prasing. Intenties: overl. ouders Buijs-Perdaems; Jeanne Buys; Annie Buys; overl. ouders Cor en Lucie Verpalen-Teunissen en hun doch-tertje Ceciel; Rina Mariën-v. Meel (verj.); overl. ouders Broos-Ripmeester. Lector: A. Brouwers. Acolieten: Christ, Bryan, Lekisha. Koor: Chavarim.Dinsdag 5 april19.00u Hellemonskapel, eucharistieviering. Voorganger: pastoor M. Prasing. Intentie: voor overleden parochianen.Donderdag 7 april19.00u Hellemonskapel, eucharistieviering. Intentie: Cisca den Braber.

Viering van Barmhartigheid: Op zater-dag 2 april wordt om 19.00u de volgende Viering van Barmhartigheid gehouden in het kader van het heilig Jaar. Thema van de viering is ‘de Gevangenen bezoeken’. Aan het geloofsgesprek na afloop wordt mede-werking verleend door Walther Burgering, voormalig justitiepastor.Mededeling: De gebruikelijke viering in de Hellemonskapel op de 1e vrijdag van de maand is op vrijdag 8 april om 10.00u.Kledinginzameling: Op woensdag 13 april kunt u tussen 18.00u en 19.00u in de kerken in Oudenbosch tweedehands kleding, schoenen en allerlei ander textiel inleveren t.b.v. Mensen in Nood. Mocht u niet in staat zijn zelf te komen, dan kunt u contact opnemen met dhr. Tilleman, 0165-312126.Winkel en museum: De winkel en het mu-seum van de Basiliek zijn dagelijks geopend van 13.00u tot 16.00u en zijn bereikbaar via de kerk of het Doelpad.Mariakapel Standdaarbuiten: De kapel is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00u tot 15.30u.PROTESTANTSE GEMEENTE TE FIJNAART/HEIJNINGEN/STAND-DAARBUITENZondag 3 april10.00u Ds. F.C. de Ronde Doopdienst de DorpskerkPROTESTANTSE GEMEENTE, WILLEM-STADZondag 3 april10.00u Koepelkerk Ds. W. van Laar, Gouda

KERKELIJK NIEUWS

DOOR MIRYAM VAN DER STEE

Wim en Corrie hebben elkaar meer dan 70 jaar geleden leren kennen op de ‘hang-plek’ bij de suikerfabriek. Na hun huwelijk hebben zij eerst een aantal jaren inge-woond bij de moeder van Corrie aan de Lage Wipstraat. Van daaruit zijn zij ver-huisd naar de Dr. Ariënslaan, waar ze 38 jaar gewoond hebben. Meer dan twintig jaar geleden betrokken zij hun huidige huis aan de Hoornbloemstraat. Zij kregen samen een zoon en zijn trotse opa en oma van een kleindochter en twee achterklein-dochters.

JeugdWim is geboren aan de Hazeldonk als jongste zoon in een gezin van tien kin-deren. Corrie kwam ter wereld aan de Noordhaven en was de enige dochter in het gezin. Ze bezochten allebei de leer-school, Wim in Langeweg en Corrie in Zevenbergen. Daarna ging Wim twee jaar naar de ambachtsschool en Corrie leerde

voor coupeuse op de naaischool.

SuikerfabriekTijdens de oorlog werkte Wim in de vlas-fabriek, waarna hij in december 1944 de overstap maakte naar de suikerfabriek. In 1946 werd Wim uitgezonden naar Indië voor drie jaar. Na deze missie is hij weer bij de suikerfabriek aan de slag gegaan. Hij heeft hier verschillende functies gehad tot aan zijn pensionering in 1987. Bij de suikerfabriek was Wim ook lid van de on-dernemingsraad en vervulde hij bestuur-lijke functies bij de personeelsvereniging en het pensioenfonds.

DienstmeisjeCorrie heeft 40 jaar lang bij de familie Timmers aan de Stationsstraat gewerkt. Ze begon daar als dienstmeisje, later als huishoudelijke hulp. Zij had daarnaast nog andere werkhuizen. Aan het harde werken heeft ze versleten knieën overgehouden. Corrie had als hobby handwerken en kle-ding maken.

Hobby’sAl meer dan 70 jaar is Wim lid van de FNV, waarvoor hij in 2015 ook gehuldigd is. Ge-durende twee jaar was hij zelfs voorzitter van deze bond. Ook heeft Wim Mulders bijna twintig jaar vrijwilligerswerk gedaan voor het Rode Kruis. Zijn grote hobby’s waren zijn volkstuin, vissen op de Ooster-schelde met zijn eigen boot en films mon-teren in zijn studiootje aan huis. Wim is al jaren vrijwilliger bij het Suikermuseum, maar dat zal hij in de nabije toekomst ook op moeten geven. Het wordt tot zijn grote spijt allemaal te zwaar. Gelukkig heeft hij onlangs wel zijn rijbewijs mogen verlen-gen, want hij slaagde met vlag en wimpel voor de test.

ZelfstandigHet briljanten echtpaar woont nog steeds zelfstandig, hoewel er het laatste jaar huishoudelijke hulp en een verpleegster over de vloer komt voor Corrie. Met deze hulp en de steun van hun zoon en schoon-dochter kunnen ze zich nog goed redden.

Wim en Corrie Mulders-Schipperen 65 jaar getrouwd

Bri l janten huweli jk wordt in kleine famil iekring gevierd

Wim en Corrie Mulders-Schipperen wonen nog steeds zelfstandig. FOTO MIRYAM VAN DER STEE

ZEVENBERGEN - Vijf jaar geleden stonden ze ook al in de Moerdijkse Bode. Deze woensdag (30 maart) zijn ze 65 jaar getrouwd. In de laatste vijf jaar is er wel wat veranderd. Wim Mulders (90) heeft onlangs zijn geliefde volks-tuin na 64 jaar tuinieren met hart en ziel op moeten geven. Corrie Mulders (88) is net weer thuis na de zoveelste ziekenhuisopname. Een groot feest zit er dan ook niet in voor het echtpaar uit Zevenbergen. Zij vieren hun briljan-ten huwelijk in kleine familiekring.

ZEVENBERGSCHEN HOEK - Het RK Ge-mengd koor ‘Vriendschap door Zang’ uit Lage Zwaluwe viert op zondag 3 april haar gouden jubileum in de RK Bartho-lomeuskerk in Zevenbergschen Hoek.

Op 26 januari 1966 werd in Lage Zwaluwe op initiatief van pastoor Van Hooijdonk door Jan Beljaars een rouw- en trouwkoor opgericht. Het koor bestond aanvankelijk uit 17 dames, de meesten met jonge kinderen. Het Dames-koor onder leiding van Jan Beljaars luisterde aanvankelijk alleen uitvaarten, avondwakes en trouwdiensten op, maar zingt sinds de sluiting van de Zwaluwse kerk maandelijks op de eerste zondag van de maand bij de viering in Zevenbergschen Hoek. In 1998 werd het koor een officiële vereniging en dus werden er statuten gemaakt en werd uit de door de leden samengestelde lijst van 12 namen met grote meerderheid gekozen voor de naam ‘Vriendschap door Zang’. Een ze-venkoppig bestuur trad aan. Na 30 jaar had Jan de dirigeerstok overgedragen aan Geert Besier. In 2003 zag het Zwaluwse Herenkoor zich genoodzaakt hun koor te beëindigen. Van de overgebleven leden wilden twaalf heren graag lid worden van het koor ‘Vriend-schap door Zang’. Na een proefperiode van ca. een halfjaar was de fusie geslaagd en vormden zij vanaf dat moment een gemengd koor met 47 leden!

HoogtepuntEen hoogtepunt in de geschiedenis van het koor was het 40-jarig bestaan in 2006. Dank-zij Kerstmarkten, de jaarlijkse braderie e.d. was er een aardig saldo ontstaan en mede dankzij een bijdrage van het Anjer Cultuur-fonds kon het hele koor zich in het nieuw

steken: zowel dames als heren in het zwart, met sjaals voor de dames en bijpassende stropdassen voor de heren. De eerste keer dat zij dit droegen was bij het grote jubile-umconcert in de kerk, waarvoor zij, om een afwisselend repertoire ten gehore te bren-gen, een heel jaar extra repetities hadden gehad. De kerk was helemaal vol en volgens velen hadden zij zichzelf qua zang overtrof-fen. Niet lang na het jubileum werd Geert ziek en hij vroeg Helmie Bottinga hem zolang te vervangen, maar Geert overleed en zo werd in 2008 Helmie de vaste dirigente. In 2010 kwam Jos Horbach erbij als organist. Een dieptepunt was het sluiten van de kerk in 2013. Deze kerk, waarin het koor zoveel jaren met hart en ziel had gezongen, werd gesloten en de vraag was: hoe nu verder? Alles afwegende besloot het bestuur dat zelfstandig doorgaan als koor, maar nu voor de kerk in Zevenbergschen Hoek, de beste optie was. Dit voorstel werd aan de leden voorgelegd en zij stemden hier unaniem mee in. Het parochiebestuur besloot het eerste weekend van de maand de eucharistievie-ring op zondag te houden zodat Vriendschap door Zang dan kon zingen. Een prima beslis-sing.

Jubileumviering zondag 3 aprilHet koor ‘Vriendschap door Zang’ wil dit ju-bileum vieren in de nieuwe parochiekerk in Zevenbergschen Hoek op zondag 3 april om 11.00 uur. Diaken L. van Andel em. zal mede voorgaan in deze eucharistieviering en het Gemengd koor ‘Vriendschap door Zang’ luis-tert de viering met zang op. Na afloop van de mis wordt iedereen van harte uitgenodigd om het koor te feliciteren met deze mijlpaal tijdens een receptie in De Zevensprong.

50 Jaar RK Gemengd Koor Vriendschap door Zang

HEIJNINGEN - Naast de gebruikelijke openingstijden op de dinsdag- en donderdagmiddag, is de Heijningse Watersnoodwoning ‘Anna 1953’ aan de Veluwestraat voor het publiek ge-opend.

De inrichting van de woning is geheel in de stijl van de jaren ‘50 en op de verdieping zijn twee vertrekken ingericht met een ten-

toonstelling. Zo wordt de herinnering aan de rampnacht van 1953 levend gehouden. Verder is het gewoon heel gezellig in het huis, waar bezoekers worden rondgeleid en koffie en thee aangeboden worden. Altijd al een kijkje willen nemen in dit bij-zonder huis? Stel het niet uit en kom langs, want het is absoluut de moeite waard en u bent van harte welkom.

Watersnoodwoning Heijningen zaterdag open

Page 23: Moerdijkse Bode 30-03-2016

WERKPLAATS MONTEURSAssemblage van verkeerstechnische producten voor onze werkplaats te Etten-Leur. Kennis van dieselmotoren, hydrauliek en/of electro is een pré.

Verdegro GroupT.a.v. Afd. PersoneelszakenMunnikenheiweg 59, 4879 NE [email protected]

WANTED www.verdegro.com

A LEADER... NOT A FOLLOWER!

Zoekweg 20 4651 PS Steenbergen

www.4evergreen.nl

4Evergreen Specialist in paprika’s

Teamleiders Arbeid

(1 voor locatie Steenbergen Noord-Brabant en 1 voor locatie Terneuzen).

4Evergreen is een moderne paprikakwekerij met meerdere vestigingen in Nederland. Ontwikkeling en groei staan bij ons hoog in het vaandel, daarom zijn wij op zoek naar 2 teamleiders Arbeid voor onze vestigingen in Steenbergen en Terneuzen die onze teams komen versterken. In deze functie ben je verantwoordelijk voor:

• Het aansturen, controleren en instrueren van de medewerkers. • Het bieden van ondersteuning bij het bewaken, controleren en optimaliseren van de gewenste

productkwaliteit. • Het bieden van ondersteuning bij het draaien van kostenbesparende en winstgevende productie. • Veiligheid op en om de werkvloer in algemene zin. • Het lopen van storingsdiensten en het meewerken in het algehele proces.

Voor deze functie zoeken wij iemand met de volgende kwaliteiten en competenties:

• Je beschikt over MBO/HBO werkniveau, verkregen door opleiding en/of werkervaring. • Je hebt ruime ervaring als leidinggevende in een productieomgeving. • Inzicht en affiniteit in productieprocessen en planning. • Ervaring in het lopen van storingsdiensten. • Je hebt een initiatiefrijk en oplossend gericht vermogen, een ruime mate van stressbestendigheid

en enthousiasme. Voor deze functie bieden wij:

• Een uitdagende, afwisselende en zelfstandige functie in dagdienst.

• Salaris overeenkomstig de functie (CAO Glastuinbouw). • Een informele werksfeer in een organisatie met toekomstvisie.

Herken je jezelf in deze vacature en heb je interesse? Stuur je CV en motivatiebrief naar Monique Verdult, HRM medewerker. E-mail: [email protected]. Voor vragen over de functie kun je terecht bij Johan Gunter Tel: 06-42585951.

Zoekweg 20 4651 PS Steenbergen

www.4evergreen.nl

4Evergreen Specialist in paprika’s

Teamleiders Arbeid

(1 voor locatie Steenbergen Noord-Brabant en 1 voor locatie Terneuzen).

4Evergreen is een moderne paprikakwekerij met meerdere vestigingen in Nederland. Ontwikkeling en groei staan bij ons hoog in het vaandel, daarom zijn wij op zoek naar 2 teamleiders Arbeid voor onze vestigingen in Steenbergen en Terneuzen die onze teams komen versterken. In deze functie ben je verantwoordelijk voor:

• Het aansturen, controleren en instrueren van de medewerkers. • Het bieden van ondersteuning bij het bewaken, controleren en optimaliseren van de gewenste

productkwaliteit. • Het bieden van ondersteuning bij het draaien van kostenbesparende en winstgevende productie. • Veiligheid op en om de werkvloer in algemene zin. • Het lopen van storingsdiensten en het meewerken in het algehele proces.

Voor deze functie zoeken wij iemand met de volgende kwaliteiten en competenties:

• Je beschikt over MBO/HBO werkniveau, verkregen door opleiding en/of werkervaring. • Je hebt ruime ervaring als leidinggevende in een productieomgeving. • Inzicht en affiniteit in productieprocessen en planning. • Ervaring in het lopen van storingsdiensten. • Je hebt een initiatiefrijk en oplossend gericht vermogen, een ruime mate van stressbestendigheid

en enthousiasme. Voor deze functie bieden wij:

• Een uitdagende, afwisselende en zelfstandige functie in dagdienst.

• Salaris overeenkomstig de functie (CAO Glastuinbouw). • Een informele werksfeer in een organisatie met toekomstvisie.

Herken je jezelf in deze vacature en heb je interesse? Stuur je CV en motivatiebrief naar Monique Verdult, HRM medewerker. E-mail: [email protected]. Voor vragen over de functie kun je terecht bij Johan Gunter Tel: 06-42585951.

Zoekweg 20 4651 PS Steenbergen

www.4evergreen.nl

4Evergreen Specialist in paprika’s

Teamleiders Arbeid

(1 voor locatie Steenbergen Noord-Brabant en 1 voor locatie Terneuzen).

4Evergreen is een moderne paprikakwekerij met meerdere vestigingen in Nederland. Ontwikkeling en groei staan bij ons hoog in het vaandel, daarom zijn wij op zoek naar 2 teamleiders Arbeid voor onze vestigingen in Steenbergen en Terneuzen die onze teams komen versterken. In deze functie ben je verantwoordelijk voor:

• Het aansturen, controleren en instrueren van de medewerkers. • Het bieden van ondersteuning bij het bewaken, controleren en optimaliseren van de gewenste

productkwaliteit. • Het bieden van ondersteuning bij het draaien van kostenbesparende en winstgevende productie. • Veiligheid op en om de werkvloer in algemene zin. • Het lopen van storingsdiensten en het meewerken in het algehele proces.

Voor deze functie zoeken wij iemand met de volgende kwaliteiten en competenties:

• Je beschikt over MBO/HBO werkniveau, verkregen door opleiding en/of werkervaring. • Je hebt ruime ervaring als leidinggevende in een productieomgeving. • Inzicht en affiniteit in productieprocessen en planning. • Ervaring in het lopen van storingsdiensten. • Je hebt een initiatiefrijk en oplossend gericht vermogen, een ruime mate van stressbestendigheid

en enthousiasme. Voor deze functie bieden wij:

• Een uitdagende, afwisselende en zelfstandige functie in dagdienst.

• Salaris overeenkomstig de functie (CAO Glastuinbouw). • Een informele werksfeer in een organisatie met toekomstvisie.

Herken je jezelf in deze vacature en heb je interesse? Stuur je CV en motivatiebrief naar Monique Verdult, HRM medewerker. E-mail: [email protected]. Voor vragen over de functie kun je terecht bij Johan Gunter Tel: 06-42585951.

Per direct zijn we op zoek naar een collega die

zich thuis voelt in het laten maken van

aluminium signproducten.

Oftewel iemand met een hands-on-mentaliteit!

Je hebt ervaring met werkvoorbereiding en

inkoop. Een HBO opleiding werktuigbouwkunde

of HTS, gewerkt in de Signbranche en een oog

voor kwaliteit afleveren.

Smart-Sign is een productiebedrijf in Sprundel

waar we vol trots kwalitatief hoogstaande

aluminium reclame producten maken.

Sollicitaties kun je via mail richten aan:

Merel Raad; [email protected]

WERKVOORBEREIDER GEZOCHT!

Mocht je binnen 14 dagen geen reactie

ontvangen, dan is de functie al vergeven.

Acquisitie wordt

niet op prijs gesteld

Werk met voldoende beweging?

Gezocht, vroege vogels* voor het bezorgen van dagbladen zoals AD, Trouw en de Volkskrant. ’s Ochtends voor 7 uur de krant bezorgen is goed betaald en snel verdiend. Het bezorgen duurt 1 tot 1,5 uur per dag, van ma t/m zat.

Wat staat er tegenover: • een aantrekkelijke 4-wekelijkse vergoeding; • gratis de krant lezen;• gratis regenpak; • diverse extra’s te verdienen.

Word bezorger!

*min. leeftijd 15 jaar

K lundert

Willemstad

Kijk voor meer informatie of aanmelden op:

www.krantenbezorgen.nl

Bij Watercompany werken we iedere dag hard om onze klanten door het hele landmeer te bieden dan ze verwachten. Of het nu gaat om waterkoelers, koffi emachines of waterbehandelingssystemen... service is het sleutelwoord in onze organisatie!

Watercompany biedt uitdagende en leuke functies in een enthousiast team met een goede beloning en arbeidsvoorwaarden (afhankelijk van leeftijd en ervaring).

Acquisitie n.a.v. de advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Wij zijn op zoek naar versterking en hebben de volgende vacatures:

...meer dan u verwacht!

Meer informatie en de mogelijkheid om te solliciteren vind je opwww.watercompany.nl/werken-bij/

Plezierin je werk

...natuurlijk bijWatercompany

Servicemonteur regio West-Brabant / België (full time, 40 uur per week)

Verkoper binnendienst locatie Oudenbosch (full time, 40 uur per week)

Junior Account Manager Waterkoelers regio West-Brabant / Rotterdam (full time, 40 uur per week)

Voor het installeren, onderhouden en oplossen van storingen van waterkoelers

aangesloten op de waterleiding, waterontharders en -zuiveringsapparaten.

Voor sales bij bestaande klanten, het genereren van new business en

het maken van afspraken voor onze buitendienstmedewerkers.

Voor het werven van nieuwe klanten.

Verder zorg je ook voor meer verkoop bij onze bestaande klanten.

Om ons team te versterken zoeken wij een

JUNIOR CALCULATORWat zijn je werkzaamheden:• bepalen van hoeveelheden a/h van bestek en tekeningen• aanvragen en vergelijken offertes leveranciers• opstellen van begrotingen en offertes• calculeren van RAW-bestekken en verzorgen inschrijvingen

Wij zoeken iemand die:• MBO-niveau – technische opleiding civiel-/ bouwkunde heeft• bestek en tekeningen kan lezen en uitwerken• kennis heeft met windows word, excel en calculatieprogramma• zelfstandig en nauwkeurig kan werken

Wij bieden: • salaris conform cao Bouw• goede secundaire arbeidsvoorwaarden• doorgroeimogelijkheden

Meer informatie? A. Helmer B.V. Spinveld 70, 4815 HT Breda Tel: 076-5140857

E-mail: [email protected]

Zoekt:Machinisten met ervaring voor:

• Mobiele kraan• rupskraan• Midigraver

goede motivatie is vereist

spinveld 70, 4815 HT BredaTelefoon: 076-5140857

Ontvang vacatures die jij zoekt!

Maak gratis een zoekprofi el aan�

Page 24: Moerdijkse Bode 30-03-2016

WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE!WEEKACTIE! WEEKACTIE! WEEKACTIE!

Zet-

en

druk

fout

en v

oorb

ehou

den.

Aanbiedingen geldig van woensdag 30 maart t/m dinsdag 5 april 2016

Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nlDe TelegraafDe TelegraafQ&A Research & ConsultancyQ&A Research & Consultancy

KIJK OP ACTION.NL

VOORDELIG

VOORJAAR!

148

39 c

m

119

GEDROOGDEVIJGEN/ABRIKOZEN200 gram

349

595

199

082

595

249

HOUTENPLANTENTROLLEYdiverse kleuren, vierkant of ronddraagvermogen 50 kgØ 30 cm

DAMEST-SHIRT100% viscosediverse kleurengeplooide halsmaten S-XL

379

HEGRONSUNCAREbijvoorbeeld zonnemelk sensitiveof zonnespray kidsfactor 50200 ml

TUINGEREEDSCHAPstevige gelakte steel met ergo-gripdiverse toebehorenverzinkt of gazonhark kunststof

MESTKORRELS100% organicHortensia & Rhododendron,Rozen & Klimplanten,Buxus & Coniferen ofGroenten & Kruiden

CORALFLEECE PLAIDdiverse variantenuni of dessin150x200 cm

SOLARTUINLAMPduofunctie: witof colorchangingRVS/glas

VOETBALDOELOPVOUWBAARincl. 2 grondpennen122x66x66 cm

champion straatvoetbaldiversere kleuren

2.99

995

HANGLAMPMETAALindustrieel designzwart/witØ 30 cm27 cm hoog

BUREAULAMPMETAALindustrieel designzwart/wit15x63 cm

7.49

LEKKER BUITENSPELEN

HEGRONZONNEOLIEfactor 6200 ml

2.49

HEGRONAFTERSUN GELaloe vera200 ml

1.29

239

MEISJES/JONGENSCOZZI BOXER95% katoen/5% elastaandiverse variantenmaten 98-152

2-PACK

dames broek97% polyester3% elastaandiverse printsrelaxed fi tmaten S-XL

3.98

2-PACK

1 KILO

DEGLET NOURDADELS200 gram

0.59

249

035

CAPETOWNWASHAND100% katoendiverse kleuren16x21 cm

CAPETOWNBADDOEK100% katoendiverse kleuren50x100 cm

1.49

DAMESZIKI BOXER95% katoen/5% elastaandiverse variantenmaten XS-XL

heren boxer maten XS-XXL 3.29

GEHELE HEGRON SUNCARE SERIE DEZE WEEK IN DE AANBIEDING

4495

PRECISIEINVALZAAGincl. 3 zaagbladen voor het zagen van hout, kunststoffen, gipsplaat, tegels en non-ferro metaal,zaagdiepte tot 28.5 mm,blad Ø 89 mm, 600W2 jaar garantie

BEKIJK DE VIDEO OP ACTION.NL/VARO

159

BALKON/SCHUTTINGBLOEMPOTdiverse kleurenincl. beugel, Ø 20 cm

bloempot rondzwart, lime of wit

Ø 30 cm 1.69Ø 40 cm 3.29

Ons nieuwekledingassortiment

al gezien?

Ons nieuwekledingassortiment

al gezien?

Ons nieuwekledingassortiment

al gezien?