Indruk van de tooling van de Improvement Scan voor medewerkers van de Lelie zorggroep

Click here to load reader

 • date post

  14-Jun-2015
 • Category

  Healthcare

 • view

  142
 • download

  0

Embed Size (px)

description

De slides tonen de werkwijze rondom de Improvement Scan van de Lelie zorggroep. De Improvement Scan is een toepassing van het Improvement Model, ontwikkeld in een co-productie met de Lelie zorggroep en uitgegeven onder licentie van Novire. De Improvement Scan omhelst een uniek instrumentarium in de vorm van een denkmodel, toetsingskader én slimme tooling, welke het mogelijk maakt om op een zeer waardevolle en veilige wijze samen te werken tussen de Lelie zorggroep en haar zorgpartners (in een zeer vooruitstrevende wijze van hoofd- en onderaannemerschap). Krachten worden gebundeld en de eigenheid van iedere afzonderlijke organisatie is gewaarborgd, maar wel omgeven door veilige kaders waardoor deze vorm van samenwerken verantwoord kan worden naar alle belanghebbenden in de zorg, niet in de laatste plaats de klanten zelf. De slides zijn onderdeel van de e-learningomgeving, waarmee cursisten hun opleiding kunnen volgen en assessment kunnen afleggen, om daarmee hun persoonlijke certificering te behalen. In deze slides ziet u als medewerker van de Lelie zorggroep welke tooling u ter beschikking gesteld krijgt in de omgeving van de Lelie zorggroep zelf. Het is voor u een oefenomgeving, want de daadwerkelijk verwerking vindt plaats in de omgeving van de zorgpartner zelf.

Transcript of Indruk van de tooling van de Improvement Scan voor medewerkers van de Lelie zorggroep

 • 1. Welkom bij de tooling van de Improvement Scan van de Lelie zorggroep1

2. 2Tooling als hulpmiddel; de basisDe tooling is een hulpmiddel bij een model en methode. De Improvement Scan van de Lelie zorggroep is een praktische toepassing van het Improvement Model dat door de stichting Beheer Improvement Model is wordt beheerd en is geaccepteerd door de Raad voor Accreditatie. Het model is uitgewerkt in een certificatieschema, een indicatorenset en een toetsingsmethode / beoordelingsrichtlijn. Deze toetsingsmethode / beoordelingsrichtlijn is het handvat om met het model te werken. Het model levert een concrete score en een verkeerslichtenkleur op, welke zichtbaar wordt in de tooling. De tool helpt om het totale model concreet en praktisch te vertalen naar slimme invoerwizards n de uitkomsten reproduceerbaar te maken in mooie dashboards. 3. 3Tooling als hulpmiddel; verschillende mogelijkhedenEen Improvement Scan kan op verschillende manieren worden uitgevoerd:A.OPTIE A De zorgpartner voert een self-assessment uit in de Improvement Wizard en de Lelie zorggroep toetst gestructureerd de uitkomsten, zodat de betrouwbaarheid van de score wordt vastgesteld > voor een zorgpartner die zelf de regie wil hebben en zelf achter de knoppen wil zitten is dit de ideale oplossing.B.OPTIE B De auditor vanuit de Lelie zorggroep voert een onderzoek uit, maakt een gestructureerde analyse en voert op basis van het onderzoek de scores in de Improvement Wizard in, waarna de score verschijnt > voor een zorgpartner die van de Lelie zorggroep verwacht dat zij het initiatief neemt in de tooling is dit een mooie passende werkwijze. 4. 4Globaal werkt het zo1. In folders is de werking en zijn de achtergronden van het model uitgelegd2. De zorgpartner gaat aan de slag met de Improvement Wizard (optie a) en/of de Lelie zorggroep start met het uitvoeren van het onderzoek (optie a en optie b) aan de hand van bovenstaand onderzoeksschema3. Aan de hand van de uitgewerkte bijlagen voert de Lelie zorggroep haar onderzoek uit volgens het onderzoeksprogramma en met behulp van het interviewmodel. 5. 5Globaal werkt het zo4. Volgens een gestructureerde methode aan de hand van 15 onderzoeks- onderwerpen werkt de auditor van de Lelie zorggroep alle bevindingen uit het onderzoek op basis van documenten en interview uit volgens de rode draad.5. Daarna beoordeelt de auditor de ingevoerde scores in de Improvement Wizard (optie a), of hij voert deze in (optie b). Dit gebeurt aan de hand van bijlagen.Eerst voor de rode draad, dan voor de kwaliteit van de dossiers, en dan voor de wettelijke en overige eisen (bestuursverklaring, gunningscriteria, risicoscreenings en kwaliteit van de samenwerking). 6. 6Globaal werkt het zo6. Op basis van al het onderzoek vult de auditor de Improvement Wizard in:7.Of stelt hij de scores bij in het dashboard:8.Dit leidt tot een totaalscore en die wordt verwerkt in de eindrapportage: 7. 7In de tooling ziet het er dan zo uitVanaf de startpagina kan er begonnen worden:1.Onder rapporten wordt alle documentatie en bewijslast opgenomen2.Onder de Wizards vindt u de invoerwizard om de indicatoren van de scan te vullen. Om de gegevens op klantniveau kwijt te kunnen, vult u deze in in het klantdossier van de desbetreffende klant.3.De zorgpartner kan zelf de risicoscreenings invullen4.De uitkomsten van de Improvement Wizard is zichtbaar in het Improvement Dashboard 8. 8Improvement WizardZowel in de Wizard van de organisatie, als van de klant en medewerker, ziet u vragen / stellingen. Allemaal logisch geordend op basis van het klantproces. Klikt u door op een onderdeel, dan krijgt u nog subcategorien te zien en per subcategorie een aantal stellingen. U kiest uit de selectielijst het best passende antwoord en onderbouwt dit met bewijslast en/of toelichting. Dit gebeurt aan de hand van de uitgevoerde analyse.Door te klikken op de blauwe vraagtekentjes kunt u de uitleg per stelling erbij nemen 9. 9Improvement DashboardIs er iets ingevuld in de Improvement Wizard, door de zorgpartner (optie a) of door de auditor van de Lelie zorggroep (optie b)?Gaat u dan vanaf de startpagina naar het onderdeel dashboard.Draait u nu een meting.Opent u deze meting en u ziet uw resultaat:Met de pijltjes naar rechts zoomt u in naar de detailindicatoren die u heeft gevuld.Op het laagste niveau kunt u weer doorklikken naar de ingevulde waarden en onderbouwingen.Zo heeft u vanuit het dashboard alle informatie onder handbereik en hoeft u niet terug te schakelen naar de Wizard door het dashboard weer te verlaten 10. 10Improvement Dashboard bewerkenU kunt nu met de data in uw dashboard gaan werken.Door een nieuwe sessie aan te maken, maakt u een kopie van de data en maakt u deze bewerkbaar. De originele meting blijft behouden, maar nu kunt u als auditor wegingen bijstellen (optie a).Op alle niveaus zijn scores te muteren en is de mutatie te onderbouwen. Wat zou de score zijn geweest als Of: self-assessment is nog niet betrouwbaar, de score moet naar beneden; wat doet dat met ons resultaat?U kunt zoveel sessies aanmaken als u wilt en bij iedere sessie kiezen welke sessie weer de basis is voor de nieuwe set aan data. Bij iedere sessie is een PDF rapport te printen, waarin uw toelichtingen en bijstellingen zichtbaar worden. 11. 11Improvement Dashboard In n oogopslag alles bij elkaarHet Improvement Dashboard bestaat natuurlijk allereerst uit de Improvement Scan. Hierin is immers de score en de kleur zichtbaar die de scan oplevert.Vanuit deze Improvement Scan kunnen een aantal specifieke themas en onderdelen zichtbaar worden gemaakt. Zoals de bestuursverklaring en de gunningscriteria. Deze onderdelen beslaan een deel van de indicatoren die ook in de totaalscore zijn verweven. Het is een kleine greep uit de grote hoeveelheid aan indicatoren. Een specifieke view op een bepaald thema. In een apart totaaldashboard zijn deze afzonderlijke views ook zichtbaar te maken. 12. 12Op basis van het dashboard verbeterenDe resultaten van de meting kunnen ook geexporteerd worden.Vanaf uw pagina waar u een meting aanmaakt, kunt u naar een actielijstoverzicht, waarin u alle data op een rij ziet:U kunt zo filteren op alle data: geef me alle indicatoren van Klant A waarbij de score 75 is. Of: geef me alles van Medewerker X waarbij de score 0 is.Op basis daarvan kunnen we snel verbeteracties plannen.Alles is ook te exporteren naar Excel zodat u zelf lijsten en tabellen kunt samenstellen. 13. 13RisicoscreeningsOmdat sommige themas het uitdiepen waard zijn, en het van toegevoegde waarde is dat de zorgpartner zichzelf toetst op dit specifieke onderwerp, zoals brandveiligheid, medicatieveiligheid en informatieveiligheid, zijn er risicoscreenings ontwikkeld, De organisatie per stelling in in welke mate deze stelling van toepassing is. Onderaan de pagina klikt de zorgpartner op opslaan.Vervolgens kan de zorgpartner onder ingevulde formulieren de scan weer openen (eventueel verder gaan met invullen) en ook het dashboard bekijken. Klik op het middelste icoontje. [NB Nog niet bij alle risicoscreenings beschikbaar, binnenkort wel] Ook kan er een PDF rapport gedraaid worden. 14. 14Via de knop ondersteuning of telefonisch via 033 277 99 77 kunt u voor alle vragen bij de servicedesk terecht.Vragen?