Presentatie Qsuite | Mogelijkheden en doelstelling Lelie zorggroep

Click here to load reader

 • date post

  16-Apr-2017
 • Category

  Healthcare

 • view

  89
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Presentatie Qsuite | Mogelijkheden en doelstelling Lelie zorggroep

Integrale oplossing voor screening en monitoring burger

1Kwaliteits- en klantvolgsysteemToelichting bij de offerte

2Kwaliteits- en klantvolgsysteemToelichting bij de offerteWaar komen we vandaan?

Sinds 2007 vaste kennis- en businesspartner bij zorgpartnersOntstaan Improvement scan in 2013, voorloper Improvement ModelIn 2014 treedt Qsuite in werking via website Lelie zorggroep

3Kwaliteits- en klantvolgsysteemToelichting bij de offerteWaar gaan we heen?

Verbeterprogramma Samen de Toekomst in 2016-2020

Integrale ondersteuning bij Programma Betere Zorg

Start centrale inrichting PDC

4Kwaliteits- en klantvolgsysteemToelichting bij de offerteUrgentie!

Ondersteun Lelie zorggroep door:

Samenhang te creren en verbindingen te leggen

Zowel inhoudelijk als procesmatig

Zowel op klant- als organisatieniveau

Zowel op methodisch- als technisch niveau

Realiseer dat vanuit het Improvement model en met behulp van Qsuite

Aanvullend op lopende verbeterprogrammas

Aansluitend op huidige systemen (ECDs, Intranet, Elektronische leeromgeving/LMS, BI tool etc.)

5Kwaliteits- en klantvolgsysteemToelichting bij de offerteQsuite: slechts een hulpmiddel

Verbindend in alles wat er is6De Qsuite voegt zich als cement tussen de stenen van alles wat er al is aan systemenDe Qsuite werkt verbindend en samenhangendHet is ook een ECD en kan daardoor goed gekoppeld worden aan andere ECDs, personeelsinformatiesystemen, leermanagementsystemen etc.

7Kwaliteits- en klantvolgsysteemToelichting bij de offertePlan van Aanpak

8Kwaliteits- en klantvolgsysteemToelichting bij de offertePlan van AanpakBij alle ontwikkelingen is er telkens een rode draad

De burger binnen diens netwerk moet telkens het uitgangspunt zijn. Niet meer het product is leidend, maar wie de klant is. Niet als patint maar als burger.

Met deze burger als vertrekpuntmoeten we steeds meer rapportagesover de resultaten (uitkomsten en effecten) van de geleverde zorgzichtbaar maken

Alle afwegingen in het primaire proces(medicatie, vrijheidsbeperking, inhoud plan, samenwerking netwerk,ordening alle professionals, verantwoording) zijn hiervan een afgeleide

9Kwaliteits- en klantvolgsysteemToelichting bij de offerteAanpak borging obv uitkomsten

10Kwaliteits- en klantvolgsysteemToelichting bij de offerteProjectstructuur

11Toelichting bij de offerteHoe ziet dat er uit?

12Toelichting bij de offerteHoe ziet dat er uit?

Leren!Werken!

12

13Toelichting bij de offerteHoe ziet dat er uit?

Leren!Werken!

13

14Toelichting bij de offerteHoe ziet dat er uit?

Leren!

14

15Toelichting bij de offerteHoe ziet dat er uit?

Werken!In de methodisch proces en in het ECD

15

16Toelichting bij de offerteHoe ziet dat er uit?

Werken!In de verbetercyclus

16

17Toelichting bij de offerteHoe ziet dat er uit?

DataputJouw clinten in PlanCare | NedapMelding ter VerbeteringJouw leermanagementsysteemResultaten van het leren!Resultaten van het werken!

18Toelichting bij de offerteHoe ziet dat er uit?

Deze data kunnen we dan weer ontsluiten

In het Improvement Dashboard

OrganisatieRegioTeamMedewerkerKlant

Downdrillen, forecasten, iedereen zicht op eigen niveau en eigen invloedssfeer

Zichtbaar maken van uitkomsten19Zodat de toegevoegde waarde van de zorg- en dienstverlening voor de zelfstandigheid van de burger zichtbaar wordtEn we inzicht hebben op klant- en medewerkersniveau wat de stand van zaken isZo volledig greep op de organisatie en ruimte voor groei!

En procesontwerp is altijd de basis20

Het moet namelijk (steeds weer) precies kloppen:

1. Wat we uitleggen in de leeromgeving2. Wat we waar registreren3. Waar we de data in de dataput laten landen4. In welke indicatoren we de uitkomsten zichtbaar maken

21Toelichting bij de offertePDCANiet eenmalig dus, maar gestructureerd op vaste momenten, op basis van nieuwe (inkoop)eisen en wetgeving

Steeds in beweging

De kennisbasis hiervoor ligt in het landelijke door de Raad voor Accreditatie geaccepteerde Improvement Model

22Toelichting bij de offerteContinue verbetering

23Toelichting bij de offertePrioritering en ordeningSteeds verdere groei van het totale concept per release

Stevige basis per direct

Aangroei van lessen, dataput n Improvement Dashboard aan de hand van de beleidsthemas van de organisatie.

Organisatie via kernteam bepaalt themas en tempo. Novire faciliteert in kennis, systemen en de structuur.

24Toelichting bij de offerteVerrassingseffectAlle ingredinten aanwezig voor een prachtig verrassingseffect.Klant als burger altijd leidendDuurzaam, consequent, met structuur en beleid en transparantie volgens een totaal nieuwe modusSamenwerking en openheid (meekijken in de uitkomsten op basis van een geanonimiseerde dataput?)Reacties van financiers en IGZ tot nu toe: het is bijna te mooi om waar te zijnHet gaat er dus niet om dat alles perfect is en alle scores altijd 100% groen zijn (zo werkt het niet in dit leven), maar het gaat om de beweging!

25Novire is een duurzame samenwerkingspartner in kennis.

De leer- en werkomgeving Qsuite worden mogelijk gemaakt en onder licentie uitgebracht door de Novire, kenniscentrum.

Novire doet dit onder andere door middel van de Improvement Academy.

De Improvement Academy ontwikkelt en beheert opleidingen in de Qsuite-leeromgeving op basis van het landelijk door de Raad voor Accreditatie geaccepteerde Improvement Model.