Hoe werkt het improvement model in vogelvlucht?

Click here to load reader

 • date post

  29-Jun-2015
 • Category

  Healthcare

 • view

  115
 • download

  0

Embed Size (px)

description

De slides tonen de werkwijze rondom het Improvement Model. Het Improvement Model is een vernieuwend kwaliteitsmodel. Het is een kwaliteitskeurmerk, maar veel meer dan dat. Het model is primair een denkmodel dat een herordening in de zorg ondersteunt. En niet zomaar een herordening. Nee, de meest fundamentele die er maar zijn kan. Een herordening van het systeem / de organisatie naar de klant. En dan de klant als burger. Wiens grootste drijfveer in de kern is om 'mee te doen'. Zorgorganisaties kunnen aan de hand van het Improvement Model geleidelijk en op eigen tempo de puzzel opnieuw leggen. Door een Improvement Wizard in te vullen over het klantproces, het medewerkerproces en het organisatieproces ontstaat er - op basis van uitkomsten en resultaten van de zorg - een geaggregeerde score en kleur (rood, oranje, groen). Deze uitkomst zegt primair iets over de mate waarin de klant het vertrekpunt is in de organisatie, maar ook hoe de bedrijfsvoering van de organisatie is opgebouwd, welke kwaliteit en veiligheid wordt geboden én wat de maatschappelijke resultaten en opbrengsten van de geleverde zorg zijn. Het model bevat alle wet- en regelgeving waaraan een zorgaanbieder moet voldoen, zodat je ook echt in één keer klaar bent. Is de score afdoende? Dan kan een organisatie zich door een Certificerende Instelling laten certificeren. Het Improvement Model omhelst een uniek instrumentarium in de vorm van een denkmodel, toetsingskader, inrichtingskader én slimme tooling, welke het mogelijk maakt om op een andere manier de maatschappelijke opdracht vorm te geven en resultaten te laten zien. 'Maatschappelijke verantwoording nieuwe stijl' noemen we dat. Deze slides zijn onderdeel van de e-learningomgeving, waarmee auditoren of experts op gebied van het Improvement Model hun opleiding kunnen volgen en assessment kunnen afleggen, om daarmee hun persoonlijke certificering te behalen. In deze slides is in grote stappen te zien hoe het proces verloopt om te komen tot een volledige toetsing door een auditor aan de hand van de methode van het Improvement Model.

Transcript of Hoe werkt het improvement model in vogelvlucht?

 • 1. 1

2. 2vult Improvement Wizard in:van A tot Z erdoorheen geleid. 3. 3De eerst verantwoordelijke de eigen klantdossiers, de leidinggevende de eigen medewerkers,de staf en management hun eigen onderdelen 4. 4Beter om de rode draad door het model te kennen; dan is het vullen consistent en betrouwbaarder 5. 5Score in hetImprovement Dashboard hoger dan 50% op alle hoofdstukken?Klaar voor de audit! 6. 6Vraagt offerte aan en verklaart 6 weken voor audit aan de randvoorwaarden te voldoen:1.Alle dossiers ingevoerd van medewerkers en klanten2.Voldoende niet-geanonimiseerde dossiers3.Een rode scores op de voorwaardelijke eisen 7. 7werkt aan de hand vande Beoordelingsrichtlijn, inclusief de bijlagen.En vooral het stappenplan wat daarin staat 8. 8In dit stappenplan, het onderzoeksprogramma, staat de concrete dagindeling van de audit 9. 9Stelt vast of er nog steeds aan de randvoorwaarden wordt voldaan.Houd ondertussen de bevindingen bij in de auditrapportage 10. 10Verzamelt de auditor de informatieuit het self-assessment over de 15 onderzoeksonderwerpen en analyseert deze m.b.v. de tools 11. 11Uit de analyse blijkt wat onduidelijk is: nader onderzoek door interviews op dag 2. Alle input wordt verzameld in format 1 (werkdocument van de 15 onderzoeks- onderwerpen). Interviewmodel helpt. 12. 12Foto helder?Dan vertalen naar de 4 themas van de rode draad 13. 13Vergelijkt nu de uitkomsten van de analyse met de scores in het self-assessment.Per indicator kijken: niet 0 gescoord, maar ook niet goed beoordeeld? Dan naar 0 bijstellen adv bijlage 1-4. 14. 14Onderzoekt dan de kwaliteit van de dossiers, voorwaardelijke eisen en overige eisen en communiceer aan het einde van de dag de voorlopige score, zodat bestuur er op kan reflecteren 15. 15Maakt het onderzoek naar de kwaliteit van de dossiers, voorwaardelijke eisen en overige eisen af en stelt definitieve score vast en deelt deze mee. 16. 16Beoordeelt de reflectie vanhet bestuurAlles doorlopen?Alle hoofdstukken meer dan 50% score?Dat weegt voor 75% mee in de eindscore. Beoordeel voor de andere 25% de reflectie van het bestuur. 17. 17Maakt de conclusie op en vult derapportage in en verzorgt de communicatie naar stichting BIM. 18. 18Bij een vervolgaudit werkt het proces hetzelfde. Het onderzoek zal echter minder diep hoeven gaan, omdat de basis er ligt.Neem de rode draad en kijk of er fundamentele wijzigingen zijn. 19. 19