De Treffer 2011-2012 - 2011-10-10

17
Voorzier P.J. ter Horst 06-46090221 [email protected] Secretaris P.P. van Rooij 020- 6951294 [email protected] Penningmeester R. Stallinga 020-6004332 [email protected] Jeugdcommissie Vacant Contribue-donae RABOBANK 39.35.09.214 Ledenadministrae Postbus 189 1110 AD Diemen Kannebeheerder M.C. Bekker 020-6954106 [email protected] Redace clubblad M.E. Post [email protected] Alle correspondene betreffende de ledenadministrae sturen naar: sv Diemen Ledenadministrae Postbus 189 1110 AD Diemen De Treffer Clubblad van de sportvereniging Diemen Opgericht 16 juli 1931 Postbus 189 - 1110 AD Diemen 020-6992048 [email protected] Jaargang 78 nr. 5 10 oktober 2011 Goede resultaten sv Diementeams Deze keer ben ik wat laat met het inleveren van mijn stukje ten bate van de Treffer van deze week. Gelukkig is daar mijn trouwe schaduw Tinus Post die mij belt en zegt; voorzier denk je nog even aan een stukje voor de Treffer. Heel bewust heb ik deze keer tot het uiterste gewacht omdat ik zoveel mogelijk resultaten van het weekeinde wilde meenemen in mijn verslag. Fantassch om te horen dat onze zaterdag 1 eindelijk de eerste drie punten gepakt heeſt, mijn complimenten aan trainer Coen Lammers en zijn mannen. Ook heeſt Coen Lammers een goed resultaat neergezet met de Zondag 2 door met 2-6 te winnen bij Swiſt. Ook bij de jeugd blijſt het de goede kant op gaan. De zondag C1 sleepte ook deze keer drie punten binnen, de A2 won knap met 2-3 en onze A1 won de lasge uitwedstrijd bij Blauw Wit Amsterdam met 1-2, mannen mijn complimenten. Ook was ondergete- kende in de gelegenheid om een groot deel van de eerste helſt van onze Zondag 3 tegen de Meer te zien, helaas liep dit uit op een forse 0-6 nederlaag , de mannen hebben het zwaar na hun kampioenschap en moeten nog duidelijke wennen aan een niveau hoger. Ons 1e Zondag team moest deze keer uit spelen bij FC Amsterdam en wist daar een meer dan perfect resultaat weg te halen door met 2-5 te winnen. FC Amsterdam is een lasge ploeg om tegen te spelen, goede voorhoede en een gerouneerd middenveld. De grootste zwakte lag echter in de achterhoede en Diemen kon daar, met de hulp van de verdedigers, goed van profiteren. Nu op naar de thuiswedstrijd van aankomende Zondag tegen Swiſt. Voor degene die afgelopen week de kranten goed heeſt gelezen zijn er twee arkelen die er deze week uitspringen, ten eerste het “Pokertoernooi” bij Young Boys en het “Voet- balclubs krijgen hun begrong niet rond.” In dit laatste arkel blijkt dat de schulden van de leden aan clubs, door het niet jdig betalen van contribue, drassche vormen aan- neemt en de solvabiliteit van deze clubs in gevaar komt. Preg om te weten dat onze penningmeester bijna alle contribue binnen heeſt! Vorige week heeſt onze selece dan wel geen pokertoernooi gespeeld maar was er na de training een “bierpong” wedstrijd georganiseerd, uit persoonlijke ervaring kan ik u melden dat dit een groot succes was! Het zal u niet verbazen dat het winnaars team bestond uit het “ gerouneerde” duo Maarten Duijnker en Jordy Yomali. Nu toch even jd voor wat serieuzer werk, vervelend om te horen dat onze trouwe medewerker Simon Haas opgenomen is in het ziekenhuis in verband met een flinke ver- hoging. Ook ontving ik vorige week persoonlijk bericht van Hans van Graas van RTV Diemen die momenteel geplaagd wordt door een aangezichtsverlamming, beide mannen vanaf deze plaats beterschap en wij hopen jullie weer snel bij de sv Diemen te mogen begroeten. Aankomende dinsdagavond speelt ons team “onder de 23”, de eerste uitwedstrijd bij Fortuna Wormerveer. In dit iniaef komen jonge 1e elſtalspelers samen met talentvolle A-junioren uit in een kleine compee. Als u in de gelegenheid bent moet u beslist eens komen kijken! Ik wens u weer veel sportplezier. Hans ter Horst

description

 

Transcript of De Treffer 2011-2012 - 2011-10-10

Page 1: De Treffer 2011-2012 - 2011-10-10

VoorzitterP.J. ter Horst

[email protected]

SecretarisP.P. van Rooij

020- [email protected]

PenningmeesterR. Stallinga

[email protected]

JeugdcommissieVacant

Contributie-donatieRABOBANK 39.35.09.214

LedenadministratiePostbus 189

1110 AD Diemen

KantinebeheerderM.C. Bekker

[email protected]

Redactie clubblad M.E. Post

[email protected]

Alle correspondentiebetreffende

de ledenadministratiesturen naar:sv Diemen

LedenadministratiePostbus 189

1110 AD Diemen

DeTreffer

Clubblad van de sportvereniging DiemenOpgericht 16 juli 1931Postbus 189 - 1110 AD Diemen020-6992048 [email protected]

Jaargang 78 nr. 510 oktober 2011

Goede resultaten sv DiementeamsDeze keer ben ik wat laat met het inleveren van mijn stukje ten bate van de Treffer van deze week.Gelukkig is daar mijn trouwe schaduw Tinus Post die mij belt en zegt; voorzitter denk je nog even aan een stukje voor de Treffer.Heel bewust heb ik deze keer tot het uiterste gewacht omdat ik zoveel mogelijk resultaten van het weekeinde wilde meenemen in mijn verslag.Fantastisch om te horen dat onze zaterdag 1 eindelijk de eerste drie punten gepakt heeft, mijn complimenten aan trainer Coen Lammers en zijn mannen. Ook heeft Coen Lammers een goed resultaat neergezet met de Zondag 2 door met 2-6 te winnen bij Swift. Ook bij de jeugd blijft het de goede kant op gaan. De zondag C1 sleepte ook deze keer drie punten binnen, de A2 won knap met 2-3 en onze A1 won de lastige uitwedstrijd bij Blauw Wit Amsterdam met 1-2, mannen mijn complimenten. Ook was ondergete-kende in de gelegenheid om een groot deel van de eerste helft van onze Zondag 3 tegen de Meer te zien, helaas liep dit uit op een forse 0-6 nederlaag , de mannen hebben het zwaar na hun kampioenschap en moeten nog duidelijke wennen aan een niveau hoger. Ons 1e Zondag team moest deze keer uit spelen bij FC Amsterdam en wist daar een meer dan perfect resultaat weg te halen door met 2-5 te winnen. FC Amsterdam is een lastige ploeg om tegen te spelen, goede voorhoede en een geroutineerd middenveld. De grootste zwakte lag echter in de achterhoede en Diemen kon daar, met de hulp van de verdedigers, goed van profiteren. Nu op naar de thuiswedstrijd van aankomende Zondag tegen Swift.Voor degene die afgelopen week de kranten goed heeft gelezen zijn er twee artikelen die er deze week uitspringen, ten eerste het “Pokertoernooi” bij Young Boys en het “Voet-balclubs krijgen hun begroting niet rond.” In dit laatste artikel blijkt dat de schulden van de leden aan clubs, door het niet tijdig betalen van contributie, drastische vormen aan-neemt en de solvabiliteit van deze clubs in gevaar komt.Prettig om te weten dat onze penningmeester bijna alle contributie binnen heeft!Vorige week heeft onze selectie dan wel geen pokertoernooi gespeeld maar was er na de training een “bierpong” wedstrijd georganiseerd, uit persoonlijke ervaring kan ik u melden dat dit een groot succes was!Het zal u niet verbazen dat het winnaars team bestond uit het “ geroutineerde” duo Maarten Duijnker en Jordy Yomali.Nu toch even tijd voor wat serieuzer werk, vervelend om te horen dat onze trouwe medewerker Simon Haas opgenomen is in het ziekenhuis in verband met een flinke ver-hoging.Ook ontving ik vorige week persoonlijk bericht van Hans van Graas van RTV Diemen die momenteel geplaagd wordt door een aangezichtsverlamming, beide mannen vanaf deze plaats beterschap en wij hopen jullie weer snel bij de sv Diemen te mogen begroeten.Aankomende dinsdagavond speelt ons team “onder de 23”, de eerste uitwedstrijd bij Fortuna Wormerveer. In dit initiatief komen jonge 1e elftalspelers samen met talentvolle A-junioren uit in een kleine competitie.Als u in de gelegenheid bent moet u beslist eens komen kijken!Ik wens u weer veel sportplezier.

Hans ter Horst

Page 2: De Treffer 2011-2012 - 2011-10-10

  nr. 5  10 oktober 2011 2 svDiemen  DeTreffer

Laagste rentes van Nederland! Nu vanaf 3,3%

Page 3: De Treffer 2011-2012 - 2011-10-10

  nr. 5  10 oktober 2011 3 svDiemen  DeTreffer

Op vrijdag 30 september is op 82-jarige leeftijd overleden

Wim Panse

Wim is na een ziekbed van enkele maanden overleden. Wim heeft in zijn jonge jaren bij het toen-malige D.V.A.V., de voorganger van sv Diemen, gevoetbald. Hij was een snelle en gevaarlijke buitenspeler die menige back wist te verschalken. Na nog jaren in de veteranen te hebben ge-speeld vond hij het tijd om te stoppen.Ook is Wim jaren bestuurslid geweest en rond 1970 een paar jaar voorzitter van onze vereniging.Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen de kracht toe om dit grote verlies te dragen.De crematieplechtigheid heeft op donderdag 6 oktober plaatsgevonden.

Tinus Post

Officiële mededelingenNaamwijziging Laminaat Outlet Amsterdam

Onze sponsor van de spandoeken langs het 3e veld en de trainingspakken van de A1 en A2-junioren La-minaat Outlet Amsterdam gaat in de toekomst verder als Vloooer.nl. Als u ons complex oploopt ziet u de nieuwe spandoeken al hangen langs het 3e veld en ook bij de korfbalvereniging.Bij Vloooer.nl werken dezelfde mensen (Henk van Empelen en Erik

Schreuder) en ze zijn nog steeds gevestigd op hetzelfde adres, alleen nog meer keuze, scherpere prijzen. Een frisse kleur en een verbouwde moderne showroom cq. winkel.

Kom en koopLemelerbergweg 37b1101 AH Amsterdam

T= 020-4529795

Roken in kantine niet toegestaanDe sportsector is sinds 1 juli 2008 tegelijk met de horeca-, kunst- en cultuursector rookvrij. Roken in sportaccommodaties is vanaf die datum door de overheid niet meer toegestaan.Zowel sporters, bezoekers, werknemers als vrijwilligers mo-gen geen last hebben van tabaksrook. Dat betekent dat ook de sportkantine rookvrij moet zijn. Sportverenigingen mogen wel rookruimten inrichten. Deze moeten afsluitbaar zijn en er moet op staan dat het een rookruimte is. Verder mag er buiten deze ruimten geen overlast zijn van de rook.De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) handhaaft het rookver-bod namens het Ministerie van VWS. Door zich niet aan de nieuwe Tabakswet te houden, riskeren voetbalverenigingen een officiële waarschuwing of een geldboete. Deze straf is altijd voor de vereniging en niet voor de overtreder.De KNVB adviseert verenigingen er op toe te zien en te blijven toezien dat er niet wordt gerookt in de sportaccommodatie.

Page 4: De Treffer 2011-2012 - 2011-10-10

  nr. 5  10 oktober 2011 4 svDiemen  DeTreffer

Vragen en antwoorden over het rookvrij worden van de sportHieronder staan de meest gestelde vragen met de antwoorden over de situatie na 1 juli 2008:

Aan welke eisen moet een speciale afgescheiden rookruimte voldoen?De Tabakswet stelt dat een rookruimte een afgesloten, als zodanig aangeduide ruimte moet zijn zodat eventuele hinder of overlast van tabaksrook buiten deze ruimten tot een minimum beperkt blijft.

Kan een bestuurskamer ook een rookruimte zijn?In de nota van toelichting behorende bij het Besluit nadere uitvoering Tabakswet wordt vanaf pagina 6 een nadere uiteenzetting gegeven behorende bij Artikel 2 en betreffende de rookruimte. Hierin staat aangege-ven bij Onderdeel b dat onder een rookruimte een ruimte wordt verstaan die uitsluitend voor het roken van tabaksproducten is aangewezen, als zodanig wordt aangeduid en afsluitbaar is. Hieruit volgt ook duidelijk dat een bestuurskamer geen rookruimte kan zijn.

Mag ik als toeschouwer nog langs de velden roken?Ja, zolang de sportvelden in de buitenruimte zijn aangelegd.

Wij hebben een serre aan onze kantine gebouwd. Mag daar worden gerookt?Nee, een serre is geen buitenruimte en dus mag daar niet worden gerookt.

Mag er voor of na een wedstrijd wel gerookt worden?Nee, alleen in de daarvoor bestemde afgesloten rookruimten en in de buitenlucht.

Wij zijn eigenlijk geen sportvereniging maar een gezelligheidsvereniging. Vallen we dan ook onder de nieuwe wetten?De Tabakswet heeft betrekking op de ruimten waar gesport wordt. Indien de gezelligheidsvereniging bij een van de leden thuis sport dan is de Tabakswet daarop niet van toepassing.

Onze sportvereniging heeft een eigen verenigingsgebouw. Mag daar ook niet meer gerookt wor-den?Nee, want dit eigen verenigingsgebouw is een “inrichting op het terrein van de sport.” Alleen in voor roken bestemde, aangeduide en afgesloten rookruimten is roken nog toegestaan.

We zijn een besloten sportvereniging en we huren een zaal waar geen bediening in de zaal is. We halen de drankjes buiten de zaal aan de bar. Dan mogen we toch wel roken in de zaal?Nee, dat mag niet. De zaal maakt onderdeel uit van een horecagelegenheid. Het rookverbod heeft betrek-king op de gehele accommodatie met uitzondering van de daarvoor bestemde, aangeduide en afgesloten rookruimte.

Kunnen we de exploitant van de zaal die we huren verplichten om een aparte rookruimte te maken?Nee, de exploitant bepaalt of er een rookruimte wordt ingericht. Maar vragen staat natuurlijk altijd vrij.

Welke sancties staan er op overtreding van de wet en welke instantie controleert de naleving van het rookverbod?De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) zal het rookverbod gaan controleren. Sancties staan in de (bijlage bij de) Tabakswet beschreven. De beheerder van de accommodatie is verantwoordelijk voor het instellen, aanduiden en handhaven van de Tabakswet. De beheerder krijgt in geval van overtreding de boete opge-legd door de VWA.Volgens de wettelijke bijlage bij de Tabakswet, bevattende de boetetarieven voor overtredingen, bedragen de boetes bij (een eerste) overtreding van het veronachtzamen van het toezicht op de naleving van het rookverbod € 300. Dit bedrag wordt verhoogd tot € 600 indien degene aan wie de overtreding kan worden toegerekend voor een soortgelijke overtreding eerder is beboet en er nog geen twee jaar zijn verlopen sinds die eerdere boete onherroepelijk is geworden. Dit bedrag wordt verhoogd tot € 1200 wanneer bin-nen drie jaar na het onherroepelijk zijn van de boete op de eerste overtreding dezelfde overtreding voor de derde keer wordt begaan en tot € 2400 wanneer binnen vijf jaar ha het onherroepelijk zijn van de boete voor de eerste overtreding hetzelfde voorschrift voor de vierde keer wordt overtreden (categorie C van de Tabakswet).

Als de beheerder het goed vindt dat er gerookt wordt, mag er dan wel gerookt worden?Nee.

Page 5: De Treffer 2011-2012 - 2011-10-10

  nr. 5  10 oktober 2011 5 svDiemen  DeTreffer

Die nieuwe ‘elektrische sigaretten’ met een ‘nicotineampul’ en soortgelijke producten schijnen geen gevaarlijke stoffen uit te stoten. Mag je die wel gebruiken als er een rookverbod is, het is toch vergelijkbaar met een nicotinepleister?De elektrische sigaret is geen tabaksproduct en valt daarom niet onder het rookverbod op grond van de Tabakswet. Sportinrichtingen zijn wel vrij om het zelf te verbieden.

Wij hebben buiten een terras mag hier wel gerookt worden?Ja, volgens de Tabakswet mag hier worden gerookt. Het is wel mogelijk om op eigen initiatief ook het ro-ken op terrassen te verbieden.

Inleveren kopij clubblad!

Het volgende clubblad komt uit op maandag 24 oktober.U kunt uw verslagen van wedstrijden gespeeld in het weekend van

15/16 oktober inleveren t/m woensdag 19 oktober 20.00 uur.Verslagen van wedstrijden gespeeld in het weekend van 22/23 oktober

kunt u inleveren t/m maandag 24 oktober 12.00 uur.Lever uw verslagen zo spoedig mogelijk in.

U kunt uw verslagen ALLEEN per e-mail, insturen naar:

[email protected]

Verslagen die op een ANDERE MANIER of TE LAAT worden ingeleverd, worden NIET geplaatst!!!

Van de scheidsrechter

Slecht humeur...Dinsdag 27 september, tijdens de Championsleague weer een staaltje scheidsrechterblunders mogen aanschouwen. Voor de meest grove overtredingen werd niet gefloten en voor kleine vergrijpen, waar ik niet voor gefloten zou hebben, werd soms wel afgefloten. Ik zag een scheidsrechter geel trekken na grof, van achteren, onderuit halen van de tegenstander. Ik zelf ben geen strenge fluiter, ik laat normaal gesproken veel toe, maar voor die overtreding had ik de dader uit het veld gestuurd.Het al dan niet fluiten is, naast het hanteren van de spelregels, mede afhankelijk van het type scheidsrechter. Het humeur van de scheidsrechter is ook een factor. Heb je slecht geslapen of ruzie met je partner of financiële problemen dan kan het best wel zo zijn dat je strenger fluit dan als je die problemen niet zou hebben. Met spelers is dat natuurlijk net zo: zit je lekker in je vel dan zal je beter spelen dan als je met problemen rondloopt. Door problemen wordt je agressiever, je bent sneller aangebrand, kortom je lontje is wat korter.Het zijn allemaal factoren die mede bepalend zijn voor het verloop van een wedstrijd. Alle spelers, trainers, begeleiders, enz zijn onderhevig aan stemmingen en mede daardoor wordt het spel bepaald.Zaterdag een vriendschappelijk potje gefloten tussen twee D-elftallen. Buitengewoon sportief werd er gevoetbald. Het verschil tussen de teams was dermate groot dat ik me afvroeg of het zin heeft om dit soort wedstrijdjes te spelen. Het betere team kon zich lekker uitleven maar het slechtere team werd van het veld gespeeld. Leek me voor

de verliezers en voor de winnaars niet echt leuk, het ware beter geweest om tegen gelijkwaardigere elftallen te oefenen. Maar als er geen andere tegenstanders geregeld kunnen worden dan is het natuurlijk wel mooi meegenomen dat je toch even in de wei kunt rennen.Mijn zwager is ook heel actief bezig met voetbal. Hij traint elftallen, en is coördinator voor de jeugd. Laatst, na het trainen in de sportschool, zaten we aan de bar en werd hij gestoord door enkele telefoongesprekken achter elkaar. De gesprekken waren van ouders die graag wilden dat hun kinderen in een ander elftal zouden mogen spelen, of hij dat even wilde regelen. Hans had grote moeite om de mensen duidelijk te maken dat de keuze voor de elftallen al een tijdje geleden was genomen en dat de leiding daar goed over had nagedacht. In december, aldus Hans, zou er een mogelijkheid zijn om elftallen te wijzigen, maar dan nog uitsluitend als de trainers en leiders het daar over eens zouden zijn. Voor Hans natuurlijk lastig om steeds maar, in zijn vrije tijd, lastig gevallen te worden met dit soort zaken. Aan de andere kant wil je als ouder natuurlijk dat je kind het naar z’n zin heeft en als dat niet het geval is probeer je dat alsnog voor elkaar te krijgen. Lastig!!!

Sportieve groet,Ed Peijs

Page 6: De Treffer 2011-2012 - 2011-10-10

  nr. 5  10 oktober 2011 6 svDiemen  DeTreffer

Maandagavond 3 oktober werd in het programma van Matthijs van Nieuwkerk DWDD, het boek over Johan Cruijff, Cruijffie, gepresenteerd. Rond de tafel van Van Nieuwkerk en Jan Mulder kwamen we jeugdige voetballertjes tegen en. . . ook drie sv Diemenspelers t.w. Boris (C2) en Pelle (F1) Brinkhof en Jip Veenman (E10). Onze drie mannen waren zo nu en dan prominent in beeld. Leuk!!!

De gebroeders Brinkhof luisteren aandachtig toe, links Boris rechts Pelle.

Jip aan het woord.

  Jeugdtreffer WedstrijdcoördinatorenCoördinator A-junioren Paul Smit [email protected]ördinator B-junioren Chiel Simons [email protected]ördinator C-junioren Vacant [email protected]ördinator D-pupillen Pieter Buis [email protected]ördinator E-pupillen Simon Ilcken [email protected]ördinator F-pupillen Ed van Bentum [email protected] jeugd Elly Oudshoorn [email protected] Menno Golsteijn [email protected]

sv Diemen C1 - Ouderkerk C1 1-1 2 oktoberZonder Bart (communiefeestje van zijn zusje) en Yoëll (maar liefst 4 wedstrijden geschorst voor een lichte overtreding) begonnen we aan de wedstrijd. Het was 25 graden! Nick moest er al snel aan te pas komen op een aanval van Ouderkerk. Daarna ging er een stuiterbal net over zijn doel. Weinig kansen voor ons in het begin dat voor Ouderkerk was. Ook de volgende kans was voor Ouderkerk, een kopbal ging over het doel. Onze eerste kans was voor Lesley die te slap inschoot. Daarna kwam Ouderkerk op voorsprong. Jeffrey zet een schouderduw te hard in en daarop krijgt Ouderkerk een vrije trap. Op de inzet daarvan redt Nick in eerste instantie nog goed maar daarna kan Ouderkerk toch binnen tikken (0-1). Daarna komen de kansen voor Diemen. Een schot van Nidal gaat over en een schot van Youssef smoort in de verdediging. Daarna maait Nidal over de bal heen. Jammer. Een wild schot van Lesley gaat over na een solo van Yous-sef en een punter van Lorenzo gaat recht op de keeper af. Ook Rowen schiet over, het doel is toch echt lager mannen. Tijs weet een bal nog met links te raken maar het blijft bij een rollertje. Dat is dus een 0-1 achterstand met de rust. Een tikkeltje tegen de verhouding in. Nick was geblesseerd geraakt op het eind van de eerste helft en Abe van de C3 werd opgetrommeld.

Page 7: De Treffer 2011-2012 - 2011-10-10

  nr. 5  10 oktober 2011 7 svDiemen  DeTreffer

De tweede helft starten we goed, Youssef schiet op de keeper. Lorenzo wordt in de 16 vastgepakt en de scheidsrechter aarzelt niet: een penalty. Jeffrey schiet de bal koelbloedig in de hoek (1-1). Dit was een iets prettiger stand voor ons maar eigenlijk moesten we deze wedstrijd winnen om Swift en Buitenveldert bij te benen. Nidal was erg ijverig in de tweede helft, veel van het spel ging over de rechterkant. Diemen bleef goed kansen creëren, o.a. via Jamil en een omhaal van Lorenzo. De gevaarlijkste actie kwam nog van Ouderkerk. Er was een scrimmage voor ons doel waarbij Abe goed redde en Tim de bal van de lijn haalde. In deze fase stond Diemen even onder zware druk. De rest van de tweede helft vond vooral plaats op het middenveld en er waren geen uitgesproken kansen meer voor beide teams. Er was nog wel een mooie combinatie tussen Youssef en Nidal. Alleen Tijs wist nog een bal te koppen uit een vrije trap maar deze kopbal ging over. Ik denk dat vooral Ouderkerk blij zal zijn met het gelijke spel en Diemen wat minder. Filmpje: youtu.be/p2qZXIU1THc

Martin

Geuzen M D1 - sv Diemen D2 6-1 1 oktoberIn het voetbal roept een eindstand een beeld op van de wedstrijd. De harde fei-ten van de cijfers en het beeld doen niet altijd recht aan de werkelijkheid. Hier-aan moest ik denken na de wedstrijd tussen onze D2 tegen het D1-team van Geuzen Middenmeer. Op de bodem van het in de 17e eeuw ingepolderde Die-mermeer verloor onze D2 met 6-1. De thuisspelende Geuzen speelden beter en wisten met goed combineren druk op ons team te houden. Voor onze jongens was het moeilijk naar voren te spelen, maar met hard werken en stug verdedi-gen wisten ze wel vaak de opbouw van de tegenstander te verstoren. Een aan-tal doelpunten werd wel te makkelijk weggegeven en daarom was de verdiende overwinning voor de Geuzen te ruim. Het doelpunt van Dris was terecht gezien de inzet en het aantal kansen van onze D2. Het was een sportieve wedstrijd, maar helaas zijn de punten nog niet binnen. We gaan gewoon verder en met goede moed op weg naar de volgende wedstrijd.

René Lammertsen

Portugal Amsterdam E1 – sv Diemen E7 8-0 1 oktoberAlweer de 3e wedstrijd van de najaarscompetitie, de tickets voor onze tijgers hun eerste interland naar Portugal was al geregeld door onze sponsor Ameo. Maar in plaats van een vliegreis naar het heerlijke zuiden werd er een korte reis gereden naar Sloten waar onze tegenstander hun wedstrijden afwerkt. De eerste 5 minuten van de wedstrijd was volledig in handen van onze jongens maar door het verzuim van de laatste eindpass was het niet Diemen maar Portugal die de eerste goal op hun naam schreef. Ook het verder verloop van het eerste bedrijf was in handen door voornamelijk 1 speler van de tegenstander die menig supporter(ook van onze aanhang) op de banken kreeg met zijn prachtige goals en voorbeeldige acties. Met een zeer teleurstellende 5-0 zochten we de kleedkamer op.In de 2e helft verving onze reserve keeper Nick onze vaste goalie Jurre. Het spelbeeld bleef vrij gelijk Die-men viel aan aan maar Portugal scoorde bij nagenoeg iedere kans. Verbijstering van alle Diemen fans en helemaal de coach was er dan ook toen Dylan Muuren ontsnapte en alleen op de laatste man afging en op een wel heel gemene manier onderuit werd geschopt. De vrije trap die de scheidsrechter gaf was niet meer dan logisch maar een verbaal woordje of even een kleine uitsluiting van deze persoon was meer op zijn plaats geweest. De meeste Ameo-Tijgers brulden vandaag wel een heel erg laag decibel en hadden helaas een off-day. Alleen in het 2 bedrijf wist Nick met vele reddingen de uitslag te beperken. En had onze spits Dylan Muuren beter zijn zwembroek kunnen meenemen want vandaag stond hij op een zeer zonnig eiland maar werd helaas niet bediend.

John

DWV E5 - sv Diemen E10 9-6 1 oktoberEn toen werd het opeens toch nog zomer; en dat op 1 oktober! Prachtig weer om te voetballen; volop zon, nauwelijks wind en met 11.15 uur als starttijd, konden alle papa’s en mama’s zelfs nog een beetje uitslapen ook. Met 7 spelers hadden we er precies genoeg om te kunnen voetballen, al bleek dat later onze achilleshiel te zijn.We gingen vol goede moed van start, Jip opende al heel snel de score, direct gevolgd door Renée, waardoor we na 5 minuten al met 0-2 voor stonden; een lekker begin! Niet veel later maakte Nick met een prachtige diagonale bal van links er 0-3 van en Ouassim zette de score halverwege de eerste helft op 0-4. De wedstrijd leek al beslist, maar niets was helaas minder waar. De tegenstander herpakte zich en kwam na een periode waarin beide teams moesten ploeteren en hard moesten werken terug tot 2-4. Renée zette vlak voor rust de stand op 2-5, nog altijd een lekkere voorsprong.

Page 8: De Treffer 2011-2012 - 2011-10-10

  nr. 5  10 oktober 2011 8 svDiemen  DeTreffer

Na de rust begon het ontbreken van wissels ons echter flink op te breken. De zon ging alleen maar feller schijnen en het werd steeds warmer. En daar waar de tegenstanders regelmatig konden wisselen en uit-rusten, liepen onze spelers zich stuk. Het stond dan ook al snel 5-5. Jip kon er nog even 5-6 van maken, maar daarna konden we niet meer voorkomen dat DWV uiteindelijk toch met 9-6 won van onze E10. Jam-mer, maar de volgende keer beter!

Occo Veenman

F-3 aan de kop!Na 4 wedstrijden nog ongeslagen!!!V.l.n.r. zittend: Kyan Helenklaken, Lorenzo Gentile, Jaydon Felter, leiders Mike Helenklaken en Johnny Noor, Skip te Beest,Davey Noor en Jeremy Dipowirono.Knielend v.l.n.r.: Thijs Dalmulder, Jay te Paske en Youri van Es.

sv Diemen F3 - WV-HEDW F3 3-0 1 oktoberVandaag een supermooie zaterdagochtend met zon, lekker voetbal-weer, thuis bij WV-HEDW. Vlak voor het einde van de eerste helft maakte Jay door een mooie voorzet van Jayden het eerste doelpunt van de wedstrijd, 1-0 voor Diemen.In de tweede helft bleek dat de F3 van Diemen toch echt te sterk was voor de F3 van WV-HEDW, Jay scoorde nog een doelpunt, de 2e, en vervolgens zorgde Youri ervoor dat sv Diemen de wedstrijd won met 3-0! Alle spelers en natuurlijk de keeper hebben hard gewerkt en goed samengespeeld, trots op ze!

Heidi

Kadoelen sv F1 – sv Diemen F6 0-5 1 oktoberMet de mist nog boven het veld stond onze F6 weer klaar voor de aftrap. Gelukkig brak de zon snel door. We startten met zon tegen, tenminste op onze helft van het veld. De oplossing was veel spelen op de helft van de tegenstander. Onze 1e helft keeper Gideon hoefde slechts 1 of 2 keer in actie te komen en deed dat prima. In de verdediging stond Zarzinho die er voor zorgde dat er bijna geen bal langs kwam. Ondanks de vele mooie aanvallen was de ruststand toch maar 0-1.

Na de rust was er nog meer om van te genieten. Onze 2e helft keeper Joey kon met zijn verre uittrappen goed de middenvelders Gideon, Rein, Noman en Tom bereiken. Zij zorgden er vanaf het middenveld voor dat onze spitsen van deze week goed bediend werden. Daardoor scoorde Luciano na de 0-1 ook de 0-2, Ismael de 0-3 en Luciano weer de 0-4. Toen volgde nog een mooie aanval van Tom. Hij maakte gebruik van al zijn schijnbewegingen en scoorde 0-5 de eindstand.

Rob

Page 9: De Treffer 2011-2012 - 2011-10-10

  nr. 5  10 oktober 2011 9 svDiemen  DeTreffer

DWS E5 9:30Pancratius E7 10:15Martinus E4 11:45Diemen E4 10:15SDZ E7 11:00AGB E2 12:00DCG E4 9:30AMVJ E1 12:00Zeeburgia E7 9:00AGB E3 12:00VVA/Spartaan E5 9:00

AMVJ E1 2 2 0 0 6 18 2Martinus E4 2 2 0 0 6 13 2SDZ E7 2 2 0 0 6 13 3VVA/Spartaan E5 3 2 0 1 6 25 10DWS E5 2 1 1 0 4 8 5Pancratius E7 3 1 0 2 3 8 10AGB E3 3 0 1 2 1 6 30Diemen sv. E4 0 0 0 0 0 0 0AGB E2 1 0 0 1 0 0 5DCG Rksv E4 2 0 0 2 0 3 13Zeeburgia E7 2 0 0 2 0 1 15

De E4 is heringedeeld,3e klasse, poule 15. Veel succes!

Afdelingscoördinatoren gezocht De Jeugdcommissie doet hierbij een oproep aan degenen die binnen sv Diemen een taak als Afde-lingscoördinator zouden willen vervullen. Wij zoeken momenteel een afdelingscoördinator voor de C- en D-jeugd. In grote lijnen is de taak van de afdelingscoördinator: - het onderhouden van contacten met trainers en ouders voor wat betreft de spelers- tevens het onderhouden van contact met de jeugdcommissie- de focus ligt op algemeen organisatorische zaken, denk aan de indeling van spelers in overleg met trainers, vragen van ouders beantwoorden e.d. Indien u belangstelling heeft verzoeken wij u ons dit kenbaar te maken en een e-mail te sturen naar: [email protected] zien de reacties tegemoet en gaan graag een gesprek met u aan zodra u uw belangstelling ken-baar heeft gemaakt.

De Jeugdcommissie sv Diemen

sv Diemen B4 - Buitenboys B6 14-1 9 oktoberNa onze verliespartij vorige week bij WV-HEDW vorige week vandaag weer aan de bak tegen Buitenboys.Die partij van vorige week liet me weer eens inzien dat we op de goede weg zijn maar dat we af en toe ons brein en onze voeten moeten laten spreken en niet onze monden. Vandaag lieten we dat goed zien. Max N kopte uit een corner van Dave S knap binnen. Daarna liepen we via Mitchell, Donny, Florian, weer Mitchell en weer Florian naar de 6-0.Uiteraard werd het toen rust. Als je dan aan de kant denkt dat de B4 het in de 2e helft wel rustig aan gaat doen dan heb je het mis. Buitenboys had niet de macht om het spel naar zich toe te trekken en dus ging de B4 weer vlot in de aanval. Al vlot scoorde Avi. Avi kon lekker vooruit spelen omdat Max N, Justin, Bas en Dave H de defensie voor hun rekening namen als er al een bal op onze helft kwam. Donny scoorde weer na goed doorzetten. We kregen daarna een onvervalste Avi-show waaruit de 9e en de 10e goal kwamen.Avi even naar achteren en daarna scoorde Justin de 11e. Bij één van de spaarzame aanvallen van Buitenboys kregen ze een hoekschop. Ondanks mijn roep van de zijkant om een speler te dekken kon deze ongehinderd inkoppen. Aiai, minpuntje dus 11-1. Even wat gemopper en daarna weer vlot verder om via Avi de 12-1, Donny de 13-1 en Florian de 14-1 te scoren. Goed gespeeld mannen.

Ondanks het feit dat je nooit op de leiding mag zeuren vond ik wel dat de grensrechter van Buitenboys ons spel negatief heeft beïnvloed door in de 1e helft zeker drie keer ten onrechte bui-tenspel te vlaggen. Wat hij in de 2e helft presteerde was hele-maal onder de maat. Geen reclame voor een grensrechter dus.Toch moeten we juist met dit soort mensen rekening houden en ze voortaan links laten liggen. Het past naar mijn mening niet om Mourinho te gaan uithangen als grensrechter van een B6.Dus voortaan negeren en mondje dicht.

Ad de Gans

Page 10: De Treffer 2011-2012 - 2011-10-10

  nr. 5  10 oktober 2011 10 svDiemen  DeTreffer

VVA-Spartaan C1 – svDiemen C1 0-3 9 oktober“Diemen C1 aan kop met 1 wedstrijd minder gespeeld!”

VVA-Spartaan is de rode lantaarndrager in onze competitie, maar dat wil nog niet zeggen dat je er zo maar even van wint. Ze hebben wel een mooi nieuwe complex gekregen tussen de nieuwbouw in.Diemen ging prima van start met kansen voor Nidal (bal voorlangs) en een schot van Tijs. Na 12 minuten pakten we de voorsprong door een doelpunt van Nidal (0-1 met een goede assist van Youssef). Daarna stokte de doelpuntenmachine weer zoals gebruikelijk bij de C1. Wel kwamen er nog kansen voor rust (o.a. van Nidal en 2 schoten van Youssef), maar de keeper stond goed opgesteld. VVA kreeg eigenlijk geen kansen en hanteerde veelal de lange bal, dus dat was niet al te ingewikkeld verder voor onze verdediging. Na de rust ging dit spel verder zo door, maar Diemen werd ook onnodig onrustig in het spel. Er ontstonden aan beide kanten nog maar weinig kansen en het spel was niet erg spannend meer, hoewel je met maar 1 doelpunt verschil altijd moet blijven oppassen. Er was nog wel een bal van Nidal die voorlangs ging en een hele mooie lob van Lesley die helaas op de lat belandde. Als die er toch eens was ingegaan... Pas op het eind van de tweede helft gaf Diemen weer gas en kwamen er nog 2 doelpunten uit 2 standaard situa-ties. Tijs nam bij beiden een vrije trap en in de 16 meter werd het goed afgemaakt: eerst door Nidal (0-2) en later door Lesley (0-3).Abe hield het doel vandaag weer schoon en de C1 heeft nog maar 1 tegendoelpunt gehad in de competitie. Dat is uitstekend! Nou zelf nog wat meer en gemakkelijker scoren, dan doen we helemaal mee bovenin.

Martin

sv Diemen D2 – Ouderkerk D1 0-4 8 oktoberOp deze eerste echte herfstaandoende zaterdag in dit seizoen speelde onze D2 in een wit voetbalshirt. De Diemense kleur blauw werd namelijk ook gebruikt door de tegenstander uit Ouderkerk. De eerste helft begon spannend met een gelijk drukzettend Ouderkerk, maar onze verdedigers Mees, Alex, Bonno en gastspeler Seth inclusief keeper Mitchell hadden er aardig antwoord op. Op het midden-veld verzetten Tim, Raymond en Dris veel werk. Een schot van Kyle en een goede voorzet van Dardy brachten gevaar bij het doel van de tegenstander, maar resulteerden helaas niet in een goal. Een leven-dig duel ontwikkelde zich met het verstrijken van de eerste helft en drie goals door de tegenstander in de laatste vijf minuten was zowel onverwachts en teleurstellend als wel tegen de verhouding in. Het papier waar uw verslaggever zijn feiten en steekpunten op vermeldde begon langzamerhand doorweekt te raken door de flinke regenbuien.De tweede helft begon met een gedurfd en overtuigender spelend D2 dat ervoor koos meer op de aanval te gaan spelen. Schoten van Jentro en Lars werden gestopt door de keeper van Ouderkerk en in deze fase had onze D2 zeker een doelpunt verdiend. Mitchell redde onze D2 tegen een vierde tegendoelpunt, maar was op een ander moment kansloos en zo ging iedereen met een stand 0-4 richting kleedkamers en kantine.

René Lammertsen

sv Diemen D7- Volewijckers D3 5-2 8 oktoberNa een korte zoektocht, dus een te laat begonnen wedstrijd, hadden we na een half vertraging een veld gevonden waarop we mochten spelen.De Volewijckers begon met de aftrap en zette Diemen al vroeg onder druk. Des-ondanks was het na vier minuten toch Diemen die het eerste doelpunt scoorde. Na een lange bal van Jody schoot Aravinth de bal in de rechterhoek, 1-0. De Volewijckers bleef druk zetten, maar hier kwamen geen kansen uit. Vooral met de linksbuiten van de Volewijckers hadden onze verdedigers het druk. Jelle kreeg de bal van Jody aangespeeld, nam hem met moeite aan op de rand van het straf-schopgebied. Hij tikte de bal naar Benoit die op maat 2-0 maakte. De Volewijc-kers kreeg een enorme kans, maar die werd niet benut. Even daarna werd het

toch 2-1, door slecht verdedigen van Diemense kant.Na de rust ging de Volewijckers weer voortvarend ten aanval. Een enorme kans, ging net naast. Even later was het wel raak, 2-2. Na de 2-2 begon Diemen weer druk te zetten, maar had pech dat de grensrechter vaak buitenspel vlagde. Dit bleek niet altijd terecht. Een enorme blunder in de verdediging van de Volewij-ckers bracht Diemen weer op voorsprong, 3-2. Jelle maake de goal, na een vrije trap van de Volewijckers die in zijn voeten werd gespeeld. Diemen bleef verder spelen op de aanval, met volop kansen, die helaas niet werden benut. Vijf minuten voor tijd was het dan toch raak, een doelpunt van Jody. Drie minuten later maakte Aravinth zijn tweede, 5-2 in het voordeel van Diemen, tevens de eindstand.Een mooie uitslag bij een mooie wedstrijd.

Henriëtte (moeder van Jelle)

Page 11: De Treffer 2011-2012 - 2011-10-10

  nr. 5  10 oktober 2011 11 svDiemen  DeTreffer

sv Diemen E1 – JOS/W E1 4-2 8 oktober 2011Een mager zonnetje en herfstige buien – heel wat anders dan het mooie weer van vorige week. Jullie lie-ten je er echter niet door weerhouden om lekker fel en enthousiast te beginnen.Al snel kon Riley hard uithalen; de keeper kreeg de bal niet onder controle en voordat hij de bal weer kon pakken, pikte Floris – die goed meegelopen was – de bal in en maakte de 1-0. Na een terugspeelbal op de keeper, zette Riley goed druk en kon hij de bal weer veroveren. Met een prachtige lob over de keeper zette hij de 2-0. Nu niet inzakken hoor – een slordige pass wordt door JOS overgenomen en ze gaan er snel vandoor - Sven was net te laat (2-1). Gelukkig herpakten jullie je weer en een vrije trap genomen door Bart werd nog net op de doellijn door een verdediger weggekopt. Vlak daarna maakte Justin de score-afstand toch groter door van ver met een mooie boog de bal hoog in de hoek te schieten (3-1). Aangezien JOS er voetballend niet echt uit kwam, loerden ze op de counters en vlak voor rust konden ze er helaas weer een keer vandoor. De ruststand was 3-2.Na de rust begon het spel op het middenveld; de bal ging heen en weer, maar er gebeurde niet echt veel. Langzaam aan begonnen jullie weer samen te spelen en goed over te tikken. Hierdoor kwamen er ook weer kansen; helaas net naast, over of door de keeper gestopt. Gelukkig was de keeper niet heel balvast want na een schot van Floris, liet hij net als in de 1e helft weer los en nu stond Riley op de goede plek (4-2). Heel even leek het nog 5-2 te worden, want na een pass van Wester langs de zijlijn, ging Bradley er van-door. Hij hield het spel prima breed en kon een hele mooie bal voorgeven. Helaas werd het een echte scrimmage voor de goal en de bal wilde er gewoon niet in; eindstand bleef 4-2.Goed gespeeld jongens!

Judith

sv Diemen E2 - RAP E2 12-1 8 oktoberNa vorige week een zeer spannende en goede wedstrijd te hebben gezien van de E2 tegen Legmeervo-gels, waren de verwachtingen hoog. Er is een duidelijk opgaande lijn te zien in het spel van de mannen. Tegen Legmeervogels ging het gelijk op tot en met de 3-3 waarna we in de tweede helft afstandnamen en de tegenstander met een duidelijke 3-6 nederlaag achterlieten.Deze ochtend stond RAP op het programma. Het was een mooie ochtend om te voetballen. Voor het

publiek was het een beetje paraplu op en paraplu af, maar de spelers hadden geen last van de regeldruppels. Diemen ging vanaf de aftrap op zoek naar het doel van RAP. Na 5 minuten was het Samuel die de 1-0 binnenschoot. Paar minuten later ging Mica op avontuur op rechts en stoomde door richting doel, en maakte het keurig af, 2-0. Salim besloot, met een prima afstandschot, de stand naar 3-0 te brengen. Een mooie pass van Samuel bracht Davey vrij voor de keeper, na uitkappen van de keeper werd de 4-0 binnen geschoven. Rap liet dit niet helemaal gebeuren en trok ook ten aanval. Een prima solo van de spits, waar we even met verbazing alleen naar keken, zorgde voor een vrije

schietkans, waarop Sven geen antwoord had, 4-1. Weer wakker, ging Diemen door met goed voetbal en heel veel kansen creëren. Samuel maakte de 5-1, droge schuiver onder de keeper door. Lange mooie assist van Samuel op de vrijstaande Salim, deze speelde keeper uit en schoof de 6-1 binnen. Jari kwam dreigend door en trok 2 verdedigers naar zich toe, gaf vervolgens een pass op de vrijstaande Samuel, hij schoot knap de 7-1 tegen de netten. Pass van Julyan op de doorlopende Gabriël vanaf links, Gabriël ronde deze lekker af, 8-1. De 9-1 was op naam van Mica die de bal hard en hoog inschoot. Julyan gaf hierna Davey de kans om de 10 op het bord te zetten, met een schuiver onder de keeper door. Eén van de mooiste doelpunten komt op naam van Mica die met een prachtig afstandschot de 11 noteerde. Laatste woord was aan Davey die een strakke lage voorzet vanaf de linker achterlijn van Julyan promoveerde tot doelpunt, door deze met binnenkant voet direct binnen te tikken. Met 12-1 hebben de mannen een prach-tige uitslag neergezet. Lekker voor het gemiddelde. Volgende week staat AFC op het programma. Dit zal een zwaardere klus worden, aangezien AFC samen met Ajax om de toppositie aan het strijden is. Maar de vorm van de E2 is stijgende.

Johan van Es

sv Diemen F2 - IJburg F2 4-5 8 oktoberDe jongens begonnen vrij rommelig. Maar na 5 minuten wist Rashid te scoren 1-0. Binnen een minuut helaas alweer de 1-1. Daarna Shay met een prachtige kopbal net naast. Jammer want dit had een hele mooie geweest.De rust gingen we in met 1-1. Na de rust begon het weer rommelig en IJburg profiteerde 1-2. We kwamen toch weer op 2-2 door Shay die met een beetje hulp van de keeper scoorde. Daarna volgde een mindere fase van ons. Veel balverlies en weinig samenspel leidde tot 2-5. Daarna zijn we weer gaan voetballen en werd het met mooie goals van Jay en Yaron

Page 12: De Treffer 2011-2012 - 2011-10-10

  nr. 5  10 oktober 2011 12 svDiemen  DeTreffer

toch nog 4-5. Net even te laat maar als we meer constant onze posities houden, oog voor elkaar hebben en bereid zijn om iets meer mee te verdedigen dan komt het wel goed. Aan de inzet zal het niet liggen en we zijn net begonnen. Volgende week voor de winst!

Martin Hofmann

sv Diemen F6– Buitenveldert F5 5-4 8 oktoberMet enige spanning werd uitgekeken naar de wedstrijd van vandaag. De nummer 2 van de competitie kwam op bezoek.Onze F6 liet zich echter niet verrassen en begon met een prima verdediging. Opvallend daarbij was het hoe Luuk met minimale bewegingen de bal van zijn directe tegenstanders wist af te pakken . Ook Gideon verdedigde erg sterk en zorgde ervoor dat onze 1e helft keeper Joey niet teveel te doen kreeg. Er werd niet alleen maar verdedigd, we kwamen zelfs regelmatig gevaarlijk voor het doel van Buitenveldert en stonden al snel met 2-0 voor. Buitenveldert kwam hierna goed terug , daardoor was de ruststand toch 2-2.Na de limonade en keeperswissel, Rein was onze uitstekende doelman van de 2e helft, kwam Diemen weer sterk uit de startblokken en was het al snel 5-2. Hiermee leek de wedstrijd beslist maar Buitenveldert bleef aanvallen en kwam nog terug tot 5-4. Gelukkig bleef het hierbij en waren de 3 punten binnen.Goed gedaan mannen.

Rob

Roda’23 F8 - sv Diemen F7 14-1 8 oktoberWat er gezien de dagen ervoor op een nat voetbalochtendje zou worden werd een prachtige voetbalmor-

gen. De massaal opgekomen supporters stonden te genieten in een heerlijk najaarszonnetje. Ons tegenstander Roda’23 had nog geen wedstrijd verlo-ren dus konden we aan de bak. Na een fanatieke training afgelopen woens-dag gegeven door een even fanatieke trainster hadden wij hoge verwachtin-gen. Na duidelijk afspraken in de kleedkamer (de aftrap met name) en het houden van positie gingen we voortvarend van start. Toch was het Roda die ons flink onder druk hield en de score nog voor de rust mild liet oplopen. Na de limonade, met de nodige instructies hadden we de hoop dat het onze

helft zou worden. Echter Roda gooide er een tandje bij en op het laatst was elke aanval raak. Je zou het niet aan de score zeggen maar toch straalde het fanatisme van onze mannen af, ondanks enkele tikjes op de benen, en zelfs bloedneuzen bleven we strijden tot de laatste snik. Gelukkig was het Kenneth die met een spurt eenmaal de verdediging van Roda te kijk zette en onze eer redde door er nog één in te knallen. Mannen op de training je best blijven doen, goed luisteren naar de coaches dan gaat de ommekeer snel komen dat weet ik zeker.

Ed

Kampioen zaterdag D.V.A.V.‘64-’65!!!Vlnr staand: Teun van Herk, Arie Buitenhuis, Cor van der Wielen, ??????, Frans Tivelijn, Jan van der Wijngaart en Bob Timmer.Gehurkt vlnr.: Piet Westerbeek, Wim Blok, Dirk Buitenhuis enSjef van der Heiden.

Als u de ontbrekende naam weet mail dan even naar:[email protected]

Die goeie ouwe tijd!!!

Page 13: De Treffer 2011-2012 - 2011-10-10

  nr. 5  10 oktober 2011 13 svDiemen  DeTreffer

Zaterdag/ZondagContactpersoon zondagsenioren M. van der Vegt tel. 020-6000638Contactpersoon zaterdag-1 T. Witteveen Tel. 06-43091020Contactpersoon zaterdag-2 S. Wallroth tel. 06-11474485Contactpersoon veteranen A.B. van den Hengel tel. 020-6980495

fc Almere 3 - sv Diemen 3 7-1 2 oktoberHoewel we tegen de koploper moesten was het vandaag van onze kant een draak van een wedstrijd. Na 2 minuten al ‘n dramatische terugspeelbal van JM die nog dramatischer verwerkt werd door Foeke, namelijk in de voeten van ‘n aangenaam verraste Almeerder spits die dit kadootje gretig uitpakte en de bal in het lege doel schoof (1-0). Door het extreem warme weer was het ‘n wonder dat we de rest van de 1e helft op de been bleven. De ruststand was 2-0. Deze laatste goal was eigenlijk ook ‘n mooi kadootje van ons want deze keer mocht ‘n Almeriaan de bal oppikken bij de middenlijn en op z’n dooie akkertje via de zijlijn, hij tikte misschien nog wel effe de cornervlag aan, en de achterlijn opstomen richting Diemer doel alwaar hij hem ongehinderd in de korte hoek schoof. . .Toen moest het 1e kwartier, kan ook wat langer zijn geweest, na rust nog komen. In die periode leek wel elke inspeelpass van achter rechtstreeks in de voeten gespeeld te moeten worden bij de tegenstander. Almere vond het prima en scoorde in deze fase gewoon vijf goals. Enige lichtpuntjes van de dag waren het

mooie weer en de barmhartigheid van de Almere keeper die de grootste blunder van de dag op z’n naam schreef door ‘n, laten we zeggen vlammend maar gewoon een houd-baar, schot van Rodney (‘Je moet ook gewoon schieten!’) in z’n eigen doel te verwerken. Na deze goal kregen we nog wat kansen middels Pieter en vooral Michel, die één op één met de keeper ‘n lobje probeerde. . . Wat Dhr. Visser tot de volgende rekensom bracht: ‘ Als we alle kadootjes wegstrepen en de kansen van Mies en Piet hadden gezeten was het hier gewoon 3-3 geworden!’

Evil Eefps. Sven bedankt voor het meedoen!

sv Diemen 3 – De Meer 2 0-6 9 oktoberNa de 1e wedstrijd nog euforisch geroepen: “We horen in de Reserve 3e Klasse thuis!” zijn we ’n maand later toch wat terug gekomen op deze boude uitspraak. We zijn ogenschijnlijk ’n maatje te klein, ’n ietsie-pietsie te oud en stram wellicht, en lopen in de meeste wedstrijden achter de feiten aan. Mischien gewoon niet goed genoeg? In sommige wedstrijden bewijzen we dat we voetballend soms best mee kunnen maar het is vooral tegenhouden wat we doen. Kansen creëren is er niet echt bij. En meestal als de 2e helft be-gint zakken we door onze hoeven en vliegt de ene goal na de ander er in. Wat ook kan zijn is dat we op cru-ciale plekken spelers missen die het verschil zouden kunnen maken. Vandaag zagen we bijvoorbeeld de rentree van Dhr. Pullens die we al lange tijd misten naast Dhr. Scheffers in de verdediging. Roel speelde ’n helft mee en mede dankzij hem stond het achterin goed en de enige manier voor de Meer om ’n goal te scoren was van afstand de bal in de kruising te jassen. Wat ze helaas deden ook nog es ’n keer… (0-1).Wat we ook missen zijn mensen die én doelpunten kunnen voorbereiden én doelpunten kunnen maken. Ik noem een Michel De Graeve en niet te vergeten een Mannie Van der Vecht (met g). De eerste was gebles-seerd geraakt in de zaal en de tweede sukkelt al langer met zijn enkel en heeft nog geen minuut gespeeld dit seizoen. Hopelijk kunnen zij in de toekomst ’n bijdrage leveren aan de broodnodige wederopstanding van De Drie want zo gaat het nie! Als zelfs de panna’s van Dhr. Buis niet meer lukken dan weet ik het niet meer…

Evil Erwt

De Meer 4 – sv Diemen 4 1-3 9 oktoberNa twee gelijke spelen was de zondag 4 vandaag gebrand om de eerste drie punten van het seizoen mee naar huis te nemen vanaf Sportpark Drieburg. Tegenstander de Meer leek er ook een topper van te willen maken aangezien we op het laatste moment van het 2e (kunstgras)veld op het hoofd(gras)veld gepos-teerd werden. Op het ‘echte’ gras leek het voetbal van de Vier juist beter uit de verf te komen, want de Meer had helemaal niets in te brengen en werd van ’t kastje naar de muur gestuurd. Het krachtsverschil werd in het eerste kwartier nog niet in doelpunten uitgedrukt, met een kansenregen voor het doel van de Meer. Een paar minuten later was het wel raak, toen Jorik Lennart de diepte in stuurde en met een echte spitsengoal de stand op 0-1 zette. Net bekomen van deze achterstand kon de niet altijd balvaste de Meer-goalie de bal alweer uit het doel vissen toen een voorzet van rechts door Mitchell in het doel gekopt werd

Page 14: De Treffer 2011-2012 - 2011-10-10

  nr. 5  10 oktober 2011 14 svDiemen  DeTreffer

Diemen, 9 oktober 2011

Beste jongens en meisjes,

Wat hebben jullie je best gedaan met de verkoop van de loten! We heb-ben al heel veel boekjes binnen gekregen en daarom ook heel veel geteld

We kunnen al verklappen dat er (tot nu toe) al meer dan 1.400 loten zijn verkocht!

We zijn nu druk bezig met het tellen en hopen deze week de loten aan jul-lie uit te kunnen reiken, zodat jullie weer op pad kunnen.

Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met een van ons.

Wendie Huinink en Carolien Boomgaard 020-6009805 020-6954106

Coördinatoren Grote Clubactie

Heb je nog een boekje thuis liggen, geef deze dan zo snel mogelijk (uiterlijk woensdag 12 oktober) af bij sv Diemen (bestuurskamer, of aan de kantinedame of -heer). Of neem even met een van ons contact op.

(0-2). In de fase tot aan de rust kwam de thuisploeg goed weg dat het geen grotere schade opliep en bleef de teller dus op 2 steken bij de rust.Na ’t bakkie thee en het doorvoeren van een aantal wissels leek de tweede helft een fluitje van een cent te worden, desondanks werd de bevrijdende 0-3 nog altijd niet op het bord gezet. Ook al had de Meer nog geen enkele kans weten te creëren, dan komt die volgens Cruijff’s welbekende gezegde toch wel een keer. En die kwam zo’n 20 minuten voor tijd dan ook. Een corner werd door iedereen gemist, waarna een vol-ledig vrijstaande de Meer-speler de bal op wonderbaarlijke wijze in het doel prikte (1-2). Toch kwamen de drie punten geen moment in gevaar, al helemaal toen de Chileen met rugnummer 12 het helemaal gehad had en een elleboogstootje en een knietje aan Daniël uitdeelde en dus het veld kon ruimen met een vol-ledig terechte rode kaart. Diemen profiteerde optimaal van de man-meer-situatie toen Davy aan de linker-kant werd weggestuurd. Zijn schot werd nog wel gepareerd door de doelman, maar de rebound was een dankbaar cadeautje voor Lennart: 1-3.De eerste drie punten zijn dus binnen en de koppositie wordt daarmee ook gedeeld samen met (concur-rent) Tos Actief.

Danny

Page 15: De Treffer 2011-2012 - 2011-10-10

  nr. 5  10 oktober 2011 15 svDiemen  DeTreffer

Programma 12, 15 & 16 oktoberWoensdag 12 oktober18.30 115438 De Meer F5 svDiemen F10 7e klasse 25

Zaterdag 15 oktober14:30 45522 svDiemen 1 VEW 1 4e klasse C Y. Wardougan14:30 101420 svDiemen VE1 TOG VE2 1e klasse 35+ E 9:00 86109 svDiemen D3 TABA D2 2e klasse 15 10:30 86517 svDiemen D4 Pancratius D7 3e klasse 18 11:30 109263 svDiemen E1 DWV E1 Hoofdklasse 6 10:15 121650 svDiemen E2 AFC E2 1e klasse 10 9:00 135130 svDiemen E5 TOG E1 3e klasse 14 11:15 123616 svDiemen E8 Abcoude E8 5e klasse 15 9:00 123718 svDiemen E9 AFC E17 5e klasse 17 9:00 130724 svDiemen F1 Blauw Wit Amsterdam F1 1e klasse 7 10:00 129407 svDiemen F4 Sporting Martinus F2 3e klasse 12 10:00 148367 svDiemen F5 JOS/W’graafsmeer F4 4e klasse 13 9:00 110367 svDiemen F7 GeuzenM’meer F5 5e klasse 12 11:15 110429 svDiemen F8 Pancratius F8 5e klasse 13

Zondag 16 oktober14:00 2855 svDiemen 1 Swift 1 4e klasse E M. Nijs12:00 9281 svDiemen 2 Weesp FC 2 2e klasse C S. Er12:00 47180 svDiemen A1 Hellas Sport A1 4e divisie A E. Bos10:00 48424 svDiemen A2 RODA 23 A2 1e klasse 33 14:00 68724 svDiemen A3 Hoofddorp s.v. A3 3e klasse 16 12:15 53214 svDiemen B1 Bloemendaal B1 Hoofdklasse C R.R Raktoe10:30 53213 svDiemen B2 Sporting Martinus B1 1e klasse 6 M. Gomaa16:00 71314 svDiemen B3 Legmeervogels B2 2e klasse 8 14:00 53822 svDiemen C1 Buitenveldert C1 Hoofdklasse Q D. Avakian10:30 152356 svDiemen C2 Buitenveldert C2 1e klasse 34 16:00 72333 svDiemen C4 AGB C1 2e klasse 5 9:00 72365 svDiemen C7 Buitenveldert C5 3e klasse 10 9:00 147529 svDiemen C8 KDO C2 3e klasse 11

UitwedstrijdenZaterdag 15 oktober14:00 52595 SDZ D1 svDiemen D1 Hoofdklasse B 9:00 74376 Buitenboys D1 svDiemen D2 1e klasse 6 11:00 87066 Legmeervogels D7 svDiemen D5 3e klasse 19 11:30 86063 Volewijckers D2 svDiemen D6 4e klasse 26 12:30 138505 CTO 70 D3 svDiemen D7 4e klasse 27 10:30 117848 AFC E7 svDiemen E3 2e klasse 15 9:00 119296 WV-HEDW E6 svDiemen E6 4e klasse 16 9:00 119366 Meer de E4 svDiemen E7 4e klasse 17 11:45 142884 Dijk De E6 svDiemen E10 6e klasse 13 9:00 108292 Nieuw West SV F1 svDiemen F2 2e klasse 9 9:00 143276 GeuzenM’meer F2 svDiemen F3 3e klasse 14 10:00 132220 IJburg AFC F4 svDiemen F6 4e klasse 14 9:00 143794 GeuzenM’meer F7 svDiemen F9 6e klasse 12 9.00 158022 D.R.C. F5 svDiemen F10 7e klasse 25 10:30 107448 WV-HEDW MC1 svDiemen MC1 2e klasse 8

Zondag 16 oktober14:30 9284 Swift 4 svDiemen 3 3e klasse F Th.P.G. Min11:00 57181 DIOS 5 svDiemen 4 5e klasse 8 11:00 69506 Nautilus A1 svDiemen A4 3e klasse 17 10:30 71256 VSV B4 svDiemen B4 3e klasse 9 13:30 72419 New Amsterdam C1 svDiemen C3 2e klasse 4 9:30 72392 Waterwijk C10 svDiemen C5 3e klasse 8 9:00 72330 Swift C4 svDiemen C6 3e klasse 9

Page 16: De Treffer 2011-2012 - 2011-10-10

  nr. 5  10 oktober 2011 16 svDiemen  DeTreffer

Programma 18 & 23 oktoberDinsdag 18 oktober19:00 152978 svDiemen C1 Swift C1 Groep 1 3 P.R. Kamlag

Zondag 23 oktober12:00 153284 svDiemen A1 Bloemendaal A1 Groep 1 19 M. Bougharda12:00 154528 svDiemen B1 Nieuw Sloten sv B1 Hoofdklasse C 12:00 154527 svDiemen C1 Purmerend C1 Hoofdklasse Q

UitwedstrijdenZondag 23 oktober14:00 157831 DSOV 1 svDiemen 1 Groep 1 26 J. Bekker11:00 153181 Zwanenburg 2 svDiemen 2 Groep 1 20 (zo) J. du Mortier

ZaalvoetbalZaalcoördinator T. Roelofs tel. 06-54223192

VOORLOPIG Programma zaalvoetbal 12 t/m 31 oktober

17-10-2011 21:05 154884 svDiemen 1 Muiderberg 1 Muiden 21-10-2011 20:10 76825 AC Kingdom 1 svDiemen 1 Sporthallen Zuid P. Landwehr Johann26-10-2011 21:55 5026 Plein’83 5 svDiemen 1 Sporthallen Zuid Y. Wardougan31-10-2011 20:55 5100 svDiemen 1 Os Lusitanos 2 Sporthallen Zuid J.P.H. Baars

12-10-2011 21:00 14400 svDiemen 2 TOB 5 Oostenburg 20-10-2011 21:05 14714 Elbalta 7 svDiemen 2 Bankrashal Oud 28-10-2011 22:00 12940 Parkstad sv 6 svDiemen 2 Aristos N.M. Vermeij

11-10-2011 20:00 21951 svDiemen 3 Boys The / L’Aiuto 1 AMSTERDAM 27-10-2011 21:55 21610 svDiemen 3 Elbalta 9 AMSTERDAM F. Wijngaard

De wedstrijden die in rood staan aangegeven, staan nog in concept, dus zijn nog niet definitief vastgesteld.

beker

Page 17: De Treffer 2011-2012 - 2011-10-10

  nr. 5  10 oktober 2011 17 svDiemen  DeTreffer

Minitreffers

Mats Dalmulder, Justin Schotte en Riley Reemnet (E-pupillen) zijn door de KNVB uitgenodigd om in oktober 3 extra trainingen te volgen. In heel Nederland zijn drieduizend E-pupillen uit-genodigd om het zelfde mee te maken als Mats, Justin en Riley. Mannen geniet er van!!!

Als je als F-je op zaterdagmorgen je wedstrijd speelt vind je het natuurlijk leuk als je ouders komen kijken en nog leuker als oma “helemaal” uit Almere er is, maar als je een opa hebt die

‘s ochtends om half zeven op Schiphol is geland, na een lange vlucht uit Bali en om 09.00 uur bij je aan de lijn staat, ja dan kan je dag niet meer stuk. Alhoewel als er was gewonnen was het nog leuker geweest.

Wilt u maandagavond 21 november vast in uw agenda noteren? Als ik het goed heb begrepen, en waarom niet, wordt dan de Algemene Ledenvergadering gehou-den, zoals u ongetwijfeld weet de belangrijkste dag in het jaar om uw vragen en uw kritiek te spuien. Noteren dus!!!

Het was zaterdagmorgen een drukte van belang op de velden van Diemen, werd er ook nog een wedstrijd ingelast voor een team dat was heringedeeld. Op de velden kon men deze wedstrijd wel kwijt, maar de kleedkamers waren een groot probleem, maar de scheidsrechterskleedka-mer bracht gelukkig uitkomst.

Het is trouwens een goed gezicht om te zien dat de wedstrijden van onze allerjongsten de E- en F-pupillen worden geleid door de C-junioren, de jongens die vorig jaar de scheidsrechterscur-sus hebben gevolgd. Ik heb ze een beetje kritisch gevolgd, ze deden het goed, gaven uitleg als er iets verkeerd ging en floten de wedstrijd zoals het hoort, lekker laten spelen. Chapeau man-nen!

Op woensdag 26 oktober en woensdag 2 november worden er bij AJAX 2 toernooien gehouden voor F-pupillen. Op 26 oktober voor de 1e jaars pupillen en 2 november voor de 2e jaars. Ook onze F-jes zijn hiervoor uitgenodigd. Veel succes jongens!

Simon Haas, onze regelateur van en voor de scheidsrechters, ligt in het ziekenhuis, hij werd zaterdag opgenomen. Simon is opgenomen met hevige koorts en mocht zondag weer naar huis, maar al na korte tijd trad de koorts weer hevig op en moest hij weer opgenomen worden. Si-mon het allerbeste en hopelijk kom je snel weer naar huis en. . . we kunnen maandagochtend niet zonder je.

Zondagavond laat vond ik m’n mailbox een mailtje van Ton van den Hengel (jeugdcommissie), die mij trots meldde dat alle 1e teams jeugd- en seniorenteams dit weekend hebben gewonnen. Ton dacht aan een unicum in de sv Diemengeschiedenis, ik kan me wel vinden in die gedachte

Op de Diemen-site ziet u nu leuke kopjes bij de wedstrijden waarvan de ouders/verzorgers kantinedienst moeten doen. Peter Mörs heeft dat keurig aangepast. Voor een ieder is het nu duidelijk wanneer er kantinedienst gedaan moet worden.

De GROTE CLUBACTIE loopt erg goed bij sv Diemen, maar liefst 1400 loten zijn er al verkocht. Wendie Huinink en Carolien Boomgaard de coördinatoren van de Grote Clubactie zijn heel te-vreden met de inzet van onze jeugd. Trouwens wij ook hoor, fantastisch!!!

De week van de scheidsrechter is ook bij de sv Diemen niet ongemerkt voorbij gegaan. Alle scheidsrechters bonds- en clubscheidsrechter gingen naar huis met het wapen van Diemen, de bekende drie chocolade-eendjes. In een mooie verpakking vond men zelfs driemaal het wapen!!!

Iedere zaterdag- en zondagochtend kunt u om 08.25, 08.55, 09.25 en om 9.55 uur beluisteren of uw wedstrijd wel of niet doorgaat. Op 103.3 op de kabel en op 106.1 in de ether, dit alles op:

RADIO Diemen