treffer mei 2012

of 23 /23
Adreswijziging. COLOFON De treffer clubblad van Vios. Oplage 700 exemplaren CSV VIOS Sportpark Kouwenaar Woestijnweg 63 Postbus 235 8170 AE Vaassen 0578- 573156 Rabobank 364470682 tnv Vios E mail adres [email protected] Internetsite. www.viosvaassen.nl [email protected] Bestuur: Voorzitter: Gerben Smit 055- 5213449 Secretaris : Roelie van Wijngeeren 0578-570911 Penningmeester: Steven Kneppers 0578-561122 Wedstrijdsecretaris: Herman Tiemens 0578-573219 Accommodatie: Wim Vosselman 0578-573110 Voetbal technische zaken: Piet Pol 0578-573366 Pr: Het bestuur Activiteiten : Marjan de Weerd 0578-573303 Jeugdvoorzitter: Hiddo de Vries 0578-576718 Commissies: Ontspanningscommissie: Jan van Werven 0578-573809 Jeugdcommissie: Henri Sellis 06-22968900 Evenementencommissie: Erik de Vries 0578-576718 PR commissie: Richard Smit 0578-574778 / 06-51567118 Vrienden van Vios: Gerard van Gurp 055-5414858 Redactie de Treffer: Peter van Schoonhoven 055-3668346 Bankreknr 531617858 ovv Treffer E mail [email protected] Inhoudsopgave 26 e jaargang nr. 4 mei 2012 Pagina 1 Colofon+ inhoudsopgave Pagina 2 Van de redactie Pagina 3 /4 Van de voorzitter Pagina 5 Voetbalvaria Pagina 6 Bedankt/Kunstgras Pagina 7/8 Ontspanningscommissie Pagina 9 Pupillen F1 Pagina 10/14 Kampioenen Pagina 15 Scheidsrechters Pagina 16 Zweedse puzzel Pagina 17 75 jaar lid Pagina 18/20 Schoolvoetbal Pagina 20/ 21 Adressen Pagina 22 Kleurplaat

Embed Size (px)

description

treffer mei 2012

Transcript of treffer mei 2012

Page 1: treffer mei 2012

Adreswijziging.

COLOFON De treffer clubblad van Vios. Oplage 700 exemplaren

CSV VIOS Sportpark Kouwenaar Woestijnweg 63 Postbus 235 8170 AE Vaassen 0578- 573156 Rabobank 364470682 tnv Vios E mail adres [email protected] Internetsite. www.viosvaassen.nl [email protected]

Bestuur: Voorzitter:

Gerben Smit 055- 5213449 Secretaris :

Roelie van Wijngeeren 0578-570911 Penningmeester:

Steven Kneppers 0578-561122 Wedstrijdsecretaris:

Herman Tiemens 0578-573219 Accommodatie:

Wim Vosselman 0578-573110 Voetbal technische zaken:

Piet Pol 0578-573366 Pr:

Het bestuur Activiteiten :

Marjan de Weerd 0578-573303 Jeugdvoorzitter:

Hiddo de Vries 0578-576718

Commissies: Ontspanningscommissie:

Jan van Werven 0578-573809 Jeugdcommissie:

Henri Sellis 06-22968900 Evenementencommissie:

Erik de Vries 0578-576718 PR commissie:

Richard Smit 0578-574778 / 06-51567118 Vrienden van Vios:

Gerard van Gurp 055-5414858 Redactie de Treffer:

Peter van Schoonhoven 055-3668346 Bankreknr 531617858 ovv Treffer E mail [email protected]

Inhoudsopgave

26e jaargang nr. 4 mei 2012

Pagina 1 Colofon+ inhoudsopgave

Pagina 2 Van de redactie

Pagina 3 /4 Van de voorzitter

Pagina 5 Voetbalvaria

Pagina 6 Bedankt/Kunstgras

Pagina 7/8 Ontspanningscommissie

Pagina 9 Pupillen F1

Pagina 10/14 Kampioenen

Pagina 15 Scheidsrechters

Pagina 16 Zweedse puzzel

Pagina 17 75 jaar lid

Pagina 18/20 Schoolvoetbal

Pagina 20/ 21 Adressen

Pagina 22 Kleurplaat

Page 2: treffer mei 2012

TREFFER Pagina 2

26e jaargang no 4 mei 2012

Beste lezers en lezeressen, dit is de laatste uitgave van de reguliere Treffer zoals jullie in de

afgelopen 26 jaar van ons gewend waren te ontvangen.

De werkgroep nieuwe Treffer heeft na vele vergaderingen besloten een andere koers te

gaan varen aangaande het clubblad. Deze zal veel meer een blad worden met achtergrond

informatie. De redaktie zal worden uitgebreid. Het blad zal in z’n geheel in full colour

uitgebracht worden. Ook zal het in dezelfde vorm als de Presentatie gids gaan verschijnen.

Het is de bedoeling om het blad inclusief de Presentatie gids 4 keer per jaar te laten

verschijnen. Het drukken en nieten wordt in zijn geheel aan een drukkerij uitbesteedt.

De laatste jaren werd het steeds moeilijker om een redelijk gevulde en informatieve uitgave

te maken. De aanlevering van copy stokte in ergere mate, vandaar deze oplossing. De

meest actuele gebeurtenissen worden al op de site vermeld en ook de sociale media speelt

hierin een grote rol. Denk maar aan Hyves, Facebook en Twitter. Wij denken ook een

nieuwsbrief uit te brengen. De manier waarop dit allemaal gebeuren gaat staat op het

moment van schrijven nog niet helemaal vast, maar daar worden jullie wel via de site van op

de hoogte gehouden. De wekelijkse sportbrief blijft gewoon bestaan.

Het is de bedoeling om met een aantal vaste rubrieken te komen. Hiervoor zullen mensen

benaderd gaan worden die dan een bepaald onderwerp behandelen. Zijn er onder u mensen

die zich geroepen voelen om hieraan deel te nemen meldt u zich dan aan bij een van de

leden van de werkgroep. Deze bestaat uit Richard Smit, Anniek Pol, Trea Jorna, Ron Eggink,

Erik de Vries, Joost Eggink en Peter van Schoonhoven.

Als u deze Treffer onder ogen krijgt is de feestweek al weer achter de rug en kunnen we ons

opmaken voor een maand met veel voetbal. Het EK komt er aan, en we hopen natuurlijk dat

onze oranje mannen hoge ogen gaan gooien op het toernooi. Zij zitten wel in een zware

poule maar het blijft tenslotte voetbal, alles is mogelijk. Verder vinden de Olympische spelen

plaats in Londen. Ook de Tour de France wordt deze zomer weer verreden. Al met al dus

een zomer met veel grote sport evenementen.

Wij van de redactie bedanken iedereen die regelmatig zijn of haar bijdrage heeft geleverd

aan het blad. Ook allen die iedere maand het blad drukten en samenstelden danken we van

harte. Wij wensen jullie allemaal een hele fijne en mooie vakantie toe met veel zonneschijn

zodat we elkaar na de vakantie met gebruinde koppies terug zien bij onze club.

NB. Vios 1, Dames 1, E 4 Zijn de kampioenen van dit voetbaljaar. Zie verderop in dit blad de

foto’s.

Veel leesplezier.

Page 3: treffer mei 2012

TREFFER Pagina 3

VIOS is een club met kampioenen, op zaterdag 12 mei hadden wij groot feest bij onze

vereniging. ’s Morgens vierden de spelers van E4 hun kampioenschap, een fantastische

beleving voor deze jonge talenten. Naast de gebruikelijk rondgang door het dorp mochten

deze spelers met het 1e elftal mee in de Bus naar Otterlo. Wij hebben een spannende

wedstrijd gezien tussen de plaatselijke voetbalclub en ons vlaggenschip. Door de spanning

niet echt mooi voetbal, maar in het laatste deel trok VIOS de overwinning naar zich toe en

daarmee het kampioenschap. Ik vind het bijzonder knap dat na de degradatie van vorig jaar

trainers en spelers er in geslaagd zijn om direct weer te promoveren naar de 2e klasse. En

ook Dames 1 schreven historie door hun eerste kampioenschap in 15 jaar, een duidelijke

uitslag in Emst (1-4), was een echte beloning voor deze enthousiaste groep. Een prachtige

zaterdag hebben wij beleefd, met een huldiging op de trappen van kasteel te De

Cannenburgh, een rondgang door het dorp en een grandioze instuif in het clubhuis. Het dak

ging er spreekwoordelijk van af, ik heb intens genoten van alle blije gezichten en het plezier

van de mensen bij VIOS.

Het 1e elftal is nu volop richting de voorbereiding van het nieuwe seizoen. VIOS heeft in haar

strategische agenda staan een stabiele 2e klasser te willen zijn, dan wel in de 1e klas te

willen spelen. Volgend jaar heeft onze vereniging een bredere selectie, en dat is nodig om

stabiel te worden. Spelen op 2e klas niveau betekent een volwaardige spelersgroep van

minimaal 18 gelijkwaardige spelers. 26 wedstrijden op dat niveau vergt veel van de spelers,

dat is de grootste les na de degradatie van vorig jaar. De start van het nieuwe seizoen is al

weer op zaterdag 7 juli a.s. Om 16.00 uur is dan de aftrap tussen VIOS 1 en de profs van

AGOVV. Net als vorig jaar komen de Apeldoorners bij ons op bezoek om na de eerste

trainingsweek de eerste oefenwedstrijd te voetballen. Met welke spelers en trainers de

Blauwen komen staat nu nog niet vast, maar er is deze betaald voetbal organisatie alles aan

gelegen om een representatief elftal te presenteren waarmee men een veel betere

competitie kan draaien dan het afgelopen seizoen. Wij zijn dus nieuwsgierig wat AGOVV

deze zaterdag laat zien, en daarom alle reden om naar ons sportpark te komen.

In de afgelopen weken hebben wij twee jubilarissen in het zonnetje mogen zetten Ab

Volkerink is al bijna 70 jaar lid van onze vereniging, maar was nog nooit gehuldigd en dat

hebben wij met een bezoekje aan huis na jaren alsnog invulling aan kunnen geven. Met een

VIOS spelt en een bos bloemen kwamen de verhalen over vroeger en de belevenissen die

Ab en zijn vrouw met VIOS hebben meegemaakt vanzelf bovendrijven. Ook Chris Sangers

Sr. Is met een bezoekje vereerd, ons oudste VIOS lid is namelijk al 75 jaar verbonden met

onze vereniging. Een unicum en daarmee heel bijzonder. In de Speulbrink hebben wij in de

kamer van Chris, met vele VIOS trofeeën omringt, gesproken over het jubileum van 2 jaar

geleden, maar ook wedstrijden van vroeger wist Chris nog feilloos te reproduceren. Een

prachtig ingelijst VIOS shirt met nummer 75 hangt nu ook aan de muur! Prachtig dat VIOS

deze trouwe leden in het zonnetje heeft gezet, het heeft mij twee mooie middagen

opgeleverd, vol emotie en verhalen over VIOS.

Page 4: treffer mei 2012

TREFFER Pagina 4

Droevig nieuws hebben ook met elkaar moeten delen binnen de vereniging. Het overlijden

van Peter van Schoonhoven heeft ons verrast. Wij wisten dat zijn gezondheid achteruit ging,

maar tot een paar weken voor zijn overlijden was hij nog bij een thuiswedstrijd van ons 1e

elftal op ons sportpark. Peter heeft jaren bij VIOS gevoetbald en volgde VIOS 1 op de voet.

Bij vele uit en thuiswedstrijden genoot hij van het voetbalspelletje. Peter was lid van de

Vrienden van VIOS en steunde VIOS met zijn aanwezigheid en zijn inzet voor de club. Ik

wens de familie van Schoonhoven alle sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Op 23 april jl. hebben wij in een ledenbijeenkomst de leden bij gesproken over de stand van

zaken ten aanzien van privatisering, bezuinigen en kunstgras bij VIOS. In de maand mei zal

hier besluitvorming over plaatsvinden in de Gemeenteraad van Epe. Verwachting is dat het

onderhoud en beheer van de sportvelden bij de club komt te liggen en dat wij in

gezamenlijkheid met andere verenigingen dit onderhoud gaan uitbesteden aan een

marktpartij. Ook de aanleg van kunstgras in 2013 komt dichterbij, een sterke wens van onze

leden om dit te realiseren kan dan in vervulling gaan. Hiervoor is wel een flinke financiële

bijdrage vanuit VIOS voor nodig en hierover hebben wij met de aanwezige leden

gebrainstormd hoe wij deze middelen kunnen verwerven. Deze creatieve invulling van de

avond heeft bruikbare ideeën opgeleverd. Het bestuur gaat nu e.e.a. verder uitwerken en

komt er bij de leden op terug.

Op het sponsorfront zijn ook goede berichten te vermelden. De sponsorcommissie is er in

geslaagd om voor de Midwinterloop een nieuwe hoofdsponsor te vinden en ook de

recreanten krijgen vanaf het nieuwe seizoen nieuwe tenue’s voorzien van in ieder geval twee

namen van sponsoren en de dames/meisjes bij VIOS voetballen in het nieuwe seizoen ook

in geheel nieuwe outfit, omdat ook hier een tweetal bedrijven voor zijn gestrikt met in totaal

vier sponsoruitingen. Kortom beweging aan de kant van de sponsoren, binnenkort zal in de

media aandacht worden geschonken aan deze nieuwe sponsoren. Mooie stappen op dit

gebied in deze tijden van krapte.

Dit is de laatste Treffer van dit seizoen, ik denk dat wij terug kunnen blikken op een

succesvol seizoen. De zomer staat voor de deur, in deze zomer zullen weer veel VIOS

vrijwilligers actief zijn bij de dorpsavonden. Vanaf deze kant wens ik de

evenementencommissie en haar vele vrijwilligers veel plezier, succes en mooi weer toe. Het

laatste clubblad van dit seizoen is ook de laatste in haar huidige opzet. De redactie en de PR

commissie hebben in de afgelopen maanden gewerkt aan een nieuwe opzet van dit clubblad

en de presentatiegids in combinatie met de nieuwe media als internet, twitter en facebook.

Vanaf het nieuwe seizoen komen er minder clubbladen uit, maar wel steeds volledig ik kleur

gedrukt. Vier spectaculaire bewaarnummers per jaar. Naast het voetbal kijken wij in het

nieuwe seizoen dus ook uit naar een vernieuwd clubblad “De Treffer” nieuwe stijl. Prettige

vakantie.

Gerben Smit

Page 5: treffer mei 2012

TREFFER Pagina 5

Deze maal eerst een felicitatie aan Ab en Berta Volkering vanwege het 70 jarig lidmaatschap

van Ab van onze vereniging. In het krantenverslag stond een regel waarin gezegd werd dat

Ab vele jaren in de verdediging van ons eerste elftal als "een rots in de branding" zijn

bijdrage aan het spelletje had geleverd. Ik kan dat als getuige beamen. Ab ging er vanaf het

eerste fluitsignaal volledig voor en hij stopte pas bij de laatste "bazuin" van de

scheidsrechter. Hij was fysiek zeer sterk , daarbij de sportiviteitsregels altijd volledig in acht

nemend. Ik kan me dan ook niet herinneren dat hij ooit uit het veld werd gestuurd. Een mooie

tijd Ab, waar we met dankbaarheid op terug mogen zien.

Ik las in de Treffer dat we in oktober a.s. afscheid moeten nemen van een aantal

bestuursleden. En dat zijn niet de onbelangrijkste. Op zich begrijp ik wel, dat er een keer een

eind komt aan een periode van bestuursverantwoordelijkheid maar het is natuurlijk wel

jammer als zoveel kennis en ervaring op enig moment wegvalt. Gelukkig is er een kandidaat-

bestuurslid die het wedstrijdsecretariaat wil overnemen; voor de vacante voorzittersplek heb

ik nog geen namen horen noemen. Ik hoop, dat bestuur en leden er de komende maanden in

zullen slagen om een geschikte opvolger voor Gerben te vinden. Het is natuurlijk toch wel

van eminent belang als - in een vereniging waar de komende jaren nog zo veel plannen op

stapel staan - er een man is die aan de uitvoering van al die zaken een belangrijke bijdrage

wil leveren. Voor de komende maanden zou het goed zijn als ook de leden hun gedachten

laten gaan over de mogelijke invulling van de voorzittersvacature.

Ik wil in deze kolommen ook aandacht besteden aan het overlijden van Peter van

Schoonhoven. Immers, tot op zeer hoge leeftijd leefde hij – zo lang zijn vrouw er was samen

met haar – mee met het wel en wee van onze vereniging en was hij een vaste supporter van

ons eerste elftal. Zelf heb ik ook nog met hem gespeeld in onze hoofdmacht. Peter was

keeper en hij was bekend om zijn grote handen. Daardoor pakte hij zonder problemen een

speelbal met één hand van de grond op. Tot op hoge leeftijd hebben ze aan de Bothastraat

gewoond; tegenover Drikus Vos en Zwier Disselhof. Dat “Vios-buurtje” is nu helaas

geschiedenis geworden. We denken met dankbaarheid en respect aan Peter terug waarbij

we ook de andere hiervoor genoemde oudgedienden niet vergeten.

Tenslotte nog iets over de stand van zaken ten aanzien van ons eerste elftal. In mijn vorige

bijdrage zat in dat verband een opmerking in mineur omdat een aantal wedstrijden niet de

maximale winst hadden opgeleverd waardoor de kansen op een mogelijk kampioenschap

danig waren geslonken. Op dit moment is er nog één wedstrijd te spelen en door het gelijke

spel van VVOP afgelopen zaterdag heeft ons eerste elftal ineens een voorsprong van twee

punten en zou winst bij Otterlo a.s. zaterdag het kampioenschap kunnen opleveren. Het

spreekt vanzelf, dat de spanning daardoor a.s. zaterdag in Otterlo groot zal zijn. Ik heb er

echter alle vertrouwen in dat het kan gaan lukken. Echter: Ir.v.Emmenes zei het al: “De bal is

rond”, m.a.w. voorspellen blijft koffiedik kijken. Laten we hopen, dat het gaat zoals heel Vios

het zaterdag graag ziet gebeuren: Een winstpartij en daarmee promotie naar de tweede klas.

Ik wens de trainer, begeleiders en spelers heel veel succes. Wim van der Maten.

Page 6: treffer mei 2012

TREFFER Pagina 6

Gaarne wil ik mijn maatjes van de dinsdagmiddagploeg bedanken voor de mooie fruitschaal

die ik mocht ontvangen bij mijn thuiskomst uit het ziekenhuis.

Jongens !! Heren !! Dank jullie wel.

Tevens wil ik de mensen bedanken van “ De Treffer “ voor het mooie boeket bloemen.

Hopelijk ben ik gauw weer dusdanig hersteld, dat ook ik weer een steentje kan bijdragen bij

de diverse werkzaamheden op dinsdagmiddag en op donderdagmiddag bij De Treffer.

Nogmaals bedankt en tot gauw.

Koos Koorn.

Maandagavond 23 april j.l. was er wederom een bijeenkomst aangaande het kunstgras veld

dat men bij onze vereniging wil aanleggen.

Om iets voor achten opende voorzitter Gerben Smit de bijeenkomst door een ieder van harte

welkom te heten.

Hij gaf met een duidelijke presentatie uitleg over hoe het een en ander in elkaar stak. Hij

noemde het een drieslag waar wij als vereniging voorstaan. De privatisering en

bezuinigingen die de gemeente Epe voorstaan en de kunstgrasvelden die aangelegd

worden. Dit alles vergt een grote financiële ingreep bij de verenigingen. De gemeente draagt

wel een steentje bij, maar een groot bedrag zal toch door de verenigingen zelf opgebracht

moeten worden.

Zoals jullie in de media wel hebt kunnen lezen kost zo’n kunstgrasveld ongeveer € 400.000.

Dit is een heleboel geld. Er is in de lopende tijd natuurlijk wel enige reserve gekweekt maar

dat is nog niet voldoende om het geheel te financieren en bij Vios denken wij dat te doen

door diverse acties op touw te zetten, om zodoende de nodige gelden te genereren, welke

Page 7: treffer mei 2012

TREFFER Pagina 7

dat zijn is nog niet bekend. Na de pauze werden de aanwezige leden ( een kleine 30, wat

overigens nagenoeg allemaal rustende leden waren) hierover nagedacht en men kwam tot

diverse voorstellen. Men kon op een flip over de acties vermelden waarvan men dacht dat

die nodige munten zou opleveren. Door middel van stikkertjes kon men aangeven welke

acties voor de club het meest zou opleveren. Hierna werd door de voorzitter de avond

afgesloten en onder het genot van een drankje werd er nog wat nagebabbeld .

Peter van Schoonhoven.

Van de ontspanningscommissie. Het waren weer zoals gewoonlijk gezellige avonden,

We hopen toch dat er voor het volgend seizoen weer wat jongere mensen zich zullen aan melden. De deelname dit seizoen is wat achteruitgelopen en is ook wat leeftijd betreft wat verouderd. We hebben afscheid genomen van Willie Liefers en wij hebben hem bedankt voor de vele jaren dat hij in de commissie met veel inzet voor ons heeft gewerkt. Maar de leeftijd gaat dan een rol spelen en nu heeft hij er een punt achter gezet.

Page 8: treffer mei 2012

TREFFER Pagina 8

De uitslagen van het seizoen 2011-2012 zijn.

Klaverjassen: Mevr. G Elzen 25768 pnt Dhr. M Mulderij 25071 pnt Dhr. H Brummel 25010 pnt

Jokeren: Mevr. S Berkhof 559 pnt Mevr. B Dollenkamp 277 pnt Mevr. G Koetsier 282 pnt

Wij hopen alle mensen die aan deze kaartavonden hebben meegedaan ook in het nieuwe seizoen te mogen begroeten. Jan van Werven c.s.v.Vios Vaassen.

Page 9: treffer mei 2012

TREFFER Pagina 9

De avonturen van de F1 in hoofdklasse.

VIOS F1 speelt voor het eerst in de historie in de hoofdklasse. De eerste wedstrijd was gelijk

een geweldige krachtmeting thuis spelen tegen csv Apeldoorn F1 . Apeldoorn was in de

najaars competitie als tweede geëindigd in de hoofdklasse. Er werd gewonnen met 6-2. Dit

kwam met name doordat VIOS gelijk vanaf de eerste minuut goed druk zette naar voren en

vroeg op voorsprong kwam. Door goed voetbal en hard werken was de ruststand 4-1 voor

VIOS. De tweede helft werd de lijn van de eerste helft goed door gezet wat resulteerde in de

eerste overwinning in hoofdklasse. Na een aantal weken van niet voetballen en trainen ivm

de winterse omstandigheden moesten we de competitie hervatten met een vroege

uitwedstrijd (8.45 uur) bij Eerbeekse boys. We waren deze dag maar met z’n zevenen, dus

geen wissel. Ook deze wedstrijd werd met overtuiging gewonnen. Doordat er geen wissels

waren moesten onze jongens er de hele wedstrijd vol tegen aan gaan. Ook hier werd er

vroeg gescoord waardoor de tegenstander achter de feiten aan moest lopen. 1-0 met de

rust. Vrij snel na de rust maakte Eerbeek gelijk . Vios kreeg zelf een penalty mee maar deze

goed inschoten bal werd gekeerd door de uitstekend keepende keeper van Eerbeek. VIOS

raakte niet van slag en maakte toch kort hierna de 2-1. Door gerommel in de achterhoede

kwam Eerbeek weer op gelijke hoogt maar door de wilskracht van VIOS werd het dan toch

uit eindelijk 4-2. Hierna werd er gespeeld tegen Groen Wit F1. Voor het eerst deze

competitie kwamen de jongens 1-0 achter. Doordat onze jongens deze dag minder scherp

waren in de afwerking bleef het tot lang in tweede helft 1-0. 5 min voor het einde maakte

Groen Wit de 2-0 en hierna werd het zelf s nog 4-0. Goeie wedstrijd maar geen punten. Na

deze verlies partij moesten de jongens aantreden tegen Albatross. Deze tegenstander

kenden we nog van de najaars competitie. We verloren toen met 2-1 in een wedstrijd die we

eigenlijk niet hadden moeten te verliezen. Dus er waren kansen voor ons. We begonnen

goed aan deze wedstrijd creëerden kansen maar door een afstand schot van Albatross

kwamen we 1-0 achter. De jongens raakten niet van slag en bleven goed voetbal spelen wat

resulteerde in een 2-1 voorsprong. Albatross kwam nog wel op gelijke hoogte maar door een

schitterende aanval werd deze wedstrijd weer winnend afgesloten 3-2. Met 9 punten uit 4

wedstrijden werd de competitie vervolgd met een wedstrijd tegen Robur F1. Ook deze

wedstrijd begonnen de jongens voortvarend en kwamen voor de rust al op een 3-0

voorsprong. Toen Robur tegen scoorde kropen onze jongens steeds dichter naar hun eigen

doel toe. Hierdoor kwam Robur nog terug tot 3-2 maar wij wisten zelf gelukkig nog een keer

het net te vinden, 4-2. Er konden weer 3 punten bij geschreven worden. Met 12 punten uit 5

wedstrijden staan onze jongens verdienstelijk bovenaan. De volgende wedstrijd moeten we

tegen de nummer 2 ABS F1 uit Bathmen. Ook zij hebben 12 punten maar een iets slechter

doelsaldo. Bij winst komen we alleen aan kop. Er stond deze dag veel wind. Wij streden de

eerste helft met de wind mee. We kwamen op een 1-0 voorsprong door een cornerbal die

Page 10: treffer mei 2012

TREFFER Pagina 10

fantastisch werd ingedraaid bij de tweede paal. Voor de rust kwamen we zelfs op een 2-0

voorsprong. De tweede helft kropen we weer tegen ons eigendoel aan . ABS maakte

hierdoor de 2-1. We kregen zelf nog wel een paar uitgespeelde kansen op de 3-1. Mede

door uitstekend keepers werk van onze keeper werd deze topper in ons voordeel beslist. 2-1

winst!!

Het geweldige aan deze ploeg is, als het voetballend niet goed lukt dat ze door inzet en

karakter toch steeds weer weten te winnen.

We staan gewoon halverwege de competitie op plaats 1.

Stand na 6 wedstrijden

1. VIOS F1 6-15

2. WSVF 1 6-14

3. ABS F1 6-12

4. Groen Wit F1 6-10

5. Deventer F1 6-10

6. Robur F1 6-9

7. Csv Apeldoorn F1 6-9

8. Albatross F1 6-7

9. Voorwaarts F1 6-7

10. Eerbeekse Boys F1 6-6

11. Schalkhaar F1 6-3

12. Teuge F1 6-3

Jongens ga zo door!!!

VIOS KAMPIOEN!

In de laatste wedstrijd moest VIOS winnen om het kampioenschap te behalen.

Tegenstander Otterlo had nog punten nodig om niet verzeild te raken in promotie-

/degradatiewedstrijden.

Veel supporters uit Vaassen waren naar Otterlo gereisd om hun ploeg aan te moedigen.

Bij de start van de wedstrijd werd al snel duidelijk dat de spanning in de Vaassense ploeg

had toegeslagen. Wedstrijden waarin een kampioenschap kan worden behaald zijn vaak niet

de beste en daar vormde deze wedstrijd geen uitzondering op. De eerste helft hielden de

beide ploegen elkaar behoorlijk in evenwicht. In de 9e minuut een gevaarlijk moment voor het

VIOS –doel maar de inzet van dichtbij werd goed geblokt. In de 13e minuut een kans voor

Page 11: treffer mei 2012

TREFFER Pagina 11

VIOS toen Dennis van Gortel door het centrum kon doorlopen. Zijn loopactie besloot hij met

een laag schot waarop de keeper met de voet redding kon brengen. Vervolgens nog kansjes

voor Erik Koldenhof en Samed Kilic en een goede redding van doelman Jelle Stoker op een

inzet van Otterlo. Met de terechte brilstand werd de rust bereikt.

Na rust kwam Daan Eggink in de ploeg ten koste van Olin van Hoogmoed. Daan ging

rechtsbuiten spelen en Samed Kilic verhuisde naar het centrum van de aanval.

In de 63e minuut besloot Dennis van Gortel een snelle 1 – 2 -combinatie met Daan Eggink

met een hard schot dat naast ging. In de 70e minuut maakte Tijmen Eggink zijn opwachting

die de geblesseerd geraakte Jelle Pol verving.

Snel daarna kwam de bevrijdende eerste treffer tot stand. Dennis van Gortel draaide kort om

zijn man heen en sneed vanaf rechts met de bal aan de voet het strafschopgebied in. Zijn

tegenstander tikte Dennis weliswaar licht aan maar voldoende om hem ten val te brengen.

De scheidsrechter floot en wees naar de penaltystip. Deze keer ging topscorer Erik

Koldenhof achter de bal staan en hij schoot de strafschop zelfverzekerd binnen. Eindelijk kon

het team en de supportersschare juichen. Hiermee was het verzet van Otterlo gebroken en

leek een grotere overwinning mogelijk. Nadat eerst Jelle Stoker nog een vrije trap over zijn

doel had gebokst bracht de mooiste aanval van de middag de knock-out.

In de 78e minuut kwam Daan Eggink in balbezit die de bal op rechts speelde en daarmee

broer Tijmen bereikte. Tijmen gaf de bal voor waar Samed bij de tweede paal de bevrijdende

0 – 2 kon binnenschieten.

Weer 2 minuten later maakte Erik met een typische Koldenhof-goal zijn tweede doelpunt van

de middag. Uit het niets knalde hij de bal hoog in de linkerbovenhoek en liet de doelman van

de thuisploeg kansloos. In de slotminuten zag Daan Eggink een inzet nog net door de keeper

ten koste van een corner gered. Na het laatste fluitsignaal vlogen de spelers elkaar in de

armen en stroomde het publiek het veld op.

Met deze 0 – 3 –winst behaalde VIOS het kampioenschap van de 3e klas B.

Een heel knap resultaat om na de degradatie van vorig jaar direct weer met het

kampioenschap naar de 2e klas te promoveren. Met 60 punten uit 26 wedstrijden, de meest

gescoorde doelpunten en de minste tegendoelpunten en de topscorer van de competitie in

het elftal een meer dan verdiend resultaat.

Doelstelling zal zijn om nu een stabiele 2e klasser te worden. Waar de huidige groep

nagenoeg geheel in tact blijft en nog eens 5 nieuwe spelers van buiten komen moet dat

mogelijk zijn.

Op het bordes van kasteel Cannenburch werd de ploeg aansluitend gehuldigd gelijk met de

speelsters van dames 1 die ook deze middag kampioen werden.

Er was dan ook alle reden voor een prachtig VIOS -feest ‘s avonds in de kantine.

Page 12: treffer mei 2012

TREFFER Pagina 12

Wilt u meer foto’s zien, kijk dan op de website.

Page 13: treffer mei 2012

TREFFER Pagina 13

Eindstand. Stand 3B G W G V Pnt V T Saldo

VIOS * 26 18 6 2 60 75 22 53 VVOP ** 26 17 7 2 58 67 28 39 Terschuurse Boys 26 14 8 4 50 58 32 26 BAS 26 13 6 7 45 59 38 21 Hoevelaken 26 12 7 7 43 44 38 6 Swift'64 26 10 7 9 37 47 49 -2 Stroe 26 9 7 10 34 49 44 5 DSV'61 26 8 9 9 33 40 44 -4 SDS'55 26 7 8 11 29 47 53 -6 EFC'58 26 7 7 12 28 32 43 -11 Otterlo **** 26 7 6 13 27 34 54 -20 Vierhouten'84 *** 26 6 6 14 24 41 62 -21 Oene *** 26 3 9 14 18 35 69 -34 Hulshorst *** 26 2 5 19 11 27 79 -52

* = Kampioen

** = Periodewinnaars (3x) 1= 1 > 8 + 2 = 9 > 17 + 3 = 18 > 26 )

*** = Degradatie **** = Promotie/Degradatie wedstrijden voor 3e Klasse.

VIOS Dames 1 schrijft historie

Niet alleen de mannen van VIOS maar dit jaar voor het eerst ook de vrouwen van de

Vaassense voetbalclub werden dit weekend kampioen. Door met 4-1 te winnen van de

dames van vv Emst mogen de dames zich al een wedstrijd voor het einde van het seizoen

kampioen van de 5e klasse noemen. De aanhang van de dames hadden gezorgd voor een

enorm spandoek en een heuse kampioensschaal. Met een huldiging bij kasteel de

Cannenburch en een rondrit door het dorp, samen met de kampioenen van VIOS 1, werd de

avond voor een geweldig kampioensfeest ingeluid. Een unieke gebeurtenis voor VIOS dat

zowel de dames als de heren kampioen werden op dezelfde dag.

De dames van VIOS kunnen zich verheugen op een nieuw seizoen in de 4e klasse, met een

aantal nieuwe dames erbij. Mochten er nog vrouwen zijn die het leuk vinden om in

teamverband een potje te ballen, dan zijn ze altijd welkom!

Page 14: treffer mei 2012

TREFFER Pagina 14

Vios E 4 kampioen.

Vios E4 was dit seizoen de 1e kampioen bij onze vereniging. Woensdag avond 9 mei werd er

van Albatross gewonnen en de E 4 werd ongeslagen kampioen.

De redaktie feliciteert alle teams, trainers en verdere begeleiding met de door hun behaalde

kampioenschap. Proficiat.

Page 15: treffer mei 2012

TREFFER Pagina 15

Jan en Arjen stoppen met fluiten.

Jan van Werven en Arjen Visser zijn zo’n 10 jaar clubscheidsrechter bij VIOS geweest. Het is

een hele prestatie om elk weekend als vrijwilliger hier je tijd aan te besteden. Hier mag je als

club best eens bij stilstaan.

Zij zorgden ervoor dat ieder elftal hun wedstrijd kon spelen. Jan en Arjen hebben dit met

plezier gedaan. Het is erg jammer dat ze ermee stoppen, maar wel begrijpelijk.

Helaas kan een voetbalclub niet zonder scheidsrechters. Zijn er mensen binnen de club die

ook hun voorbeeld willen volgen om clubscheidsrechter te worden?

Jan en Arjen bedankt !!!!!

Gijs de Bruin.

Moppen.

Op een stil landweggetje fietsen een man en een vrouw. Opeens valt de vrouw in een sloot. Haar man stapt verschrikt af. De vrouw roept: Zou je mij niet even helpen? Nee zegt de man, je hebt me altijd gezegd dat ik geen oude koeien uit de sloot moet halen. Een oen van een timmerman spijkert een nieuwe vloer. Telkens als hij een spijker pakt, bekijkt hij deze aandachtig en gooit er regelmatig één weg. Een andere oen vraagt hem waarom hij die spijkers weggooit. De oen: Er zijn afwijkers bij, met de punt naar boven en de kop naar beneden, die zijn niet bruikbaar. Je bent echt een oen, zegt de ander, die gooi je toch niet weg, die kun je toch voor het plafond gebruiken?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 Juli VIOS-AGOVV

16.00 uur

Page 16: treffer mei 2012

TREFFER Pagina 16

Page 17: treffer mei 2012

TREFFER Pagina 17

Op vrijdag 4 mei j.l brachten we een bezoek aan de heer Chris Sangers in de Speulbrink. Het was deze dag een heuglijke dag voor ons bijna 93 jarig lid! (in juni hoopt hij 93 jaar te worden) Deze dag was Chris Sangers nl. 75 jaar lid van onze vereniging. Daarmee bereikte hij een onwaarschijnlijke mijlpaal in zijn lange leven , maar ook in onze verenigings geschiedenis. Chris was voor het laatst bij VIOS als eregast tijdens ons jubileum, waar hij het 1e exemplaar mocht ontvangen van ons jubileumboek. Hij koestert dit kleinood nog dagelijks, en zou het graag nog eens aanvullen met wat hij allemaal nog weet van Vios. Het gehoor en de benen laten hem een beetje in de steek, maar zijn geheugen is nog kwiek. Omdat hij zijn kamer in de Speulbrink nog vol heeft staan met tastbare herinneringen aan zijn inmiddels diverse mooie VIOS jubilea, moesten we iets origineels bedenken om hem te huldigen. Het werd een ingelijst (huidig) VIOS shirt met nr. 75 en zijn naam. Chris was zeer aangenaam verrast, en hij zei direct gekscherend : die goak passen, maar ik goa d’r ut veld niet meer mee op. Op de foto voorzitter Gerben Smit met de jubilaris en het bewijs van 75 jaar verenigings trouw. Na een gezellig klein uurtje ,waarin vele Vios anekdotes de revue passeerden namen we afscheid, van ons oudst nog in leven zijnde lid.

Page 18: treffer mei 2012

TREFFER Pagina 18

De Hoge Weerdschool en Zuukerschool winnen ook bij c.s.v. VIOS.

Woensdagmorgen 9 mei om 09.00, het water komt met bakken uit de lucht wat gaat dit betekenen voor de Regio (1) finales van het schoolvoetbal. Gelukkig zijn de voetbalvelden van VIOS uitstekend te bespelen, voor een enkel veld is de regen zelfs goed geweest. Toch zijn er een aantal scholen die voor de zekerheid even contact opnemen over de doorgang van het toernooi. Logisch een vergeefs reisje uit Swifterband, IJsselmuiden, Zwolle of kampen is ook niet leuk.

Om 13.30 starten de wedstrijden tussen 10 jongens elftallen en 10 meisjes 7 tallen. Doel is het behalen van de finales en de kans voor het deelname aan de halve finales van het schoolvoetval van KNVB district Oost die 23 mei worden gespeeld bij ZAC in Zwolle. De kinderen afkomstig uit de groepen 7 en 8 maken er veelal fanatieke spannende wedstrijden van. Rond half zes zijn de poule wedstrijden afgerond en kunnen de winnaars zich opmaken voor de finales en de nrs. 2 spelen nog een troostfinale. Als organisatie van het schoolvoetbal van de gemeente Epe is het dan mooi om te zien dat de Hoge Weerdschool bij de jongens en de Zuukerschool bij de meisjes beiden in de finale staan. De Zuukerschool moet het opnemen tegen de meiden van De Bron Matenburchtschool uit Zwolle. Deze laatste school heeft, omdat de meisjes van groep 8 op kamp waren, haar meisjesteam van groep 7 naar Vaassen laten komen. Ondanks het leeftijdsverschil geven deze meiden de meiden van de Zuukerschool goed partij. Toch is het Zuukerschool die de wedstrijd met 2 – 0 weet te winnen. Beide teams plaatsen zich voor de halve finales van het district Oost. In de troostfinale bij de meisjes won de Octopus uit Zwolle met 2 – 1 van De Fontein uit Kampen. Bij de jongens moest de Hoge Weerdschool het opnemen tegen De Branding uit Swifterband. Lang bleef het 0 – 0, maar in de slotminuten wisten de jongens uit Epe toch nog te scoren en eindigden ze als winnaar van het toernooi. Wellicht krijgen de jongens uit Swifterband een kans op revanche, beide schollen spelen mee in de halve finales van het district Oost. De troostfinale werd met 3 – 2 gewonnen door de Koningin Emmascool uit Zwolle, zij waren net iets beter dan Het Stroomdal uit Kampen. De organisatie kan terugzien op een zeer geslaagd toernooi.

Page 19: treffer mei 2012

TREFFER Pagina 19

Uitslag regiofinales schoolvoetbal 2012:

Jongens:

1. Hoge Weerdschool Epe

2. De Branding Swifterbant

3. Kon. Emmaschool Zwolle

4. Het Stroomdal Kampen

Meisjes:

1. Zuukerschool Epe

2. De Bron Matenburcht Zwolle

3. De Octopus Zwolle

4. De Fontein Kampen

Page 20: treffer mei 2012

TREFFER Pagina 20

Daan Eggink van Eierstreekweg naar Nieuwstraat 285 H 7311 BP APELDOORN

Aalt Scholten van Sikkelstede naar Stationsstraat 98 8171 BZ VAASSEN

Erik Koldenhof van Pastoorsweg naar Vinkstraat 35 8172 GL VAASSEN

Hans Peters van Steinstraat 55 naar Merelstraat 15 8172 GC VAASSEN

Arend Pannekoek van de Elshart naar Jonasweg 59 8171 NM VAASSEN

Aline Sellis v.d. Vosse van Woestijnweg naar Kievitstraat 62 8172 ET VAASSEN

Henri Sellis van Woestijnweg naar Kievitstraat 62 8172 ET VAASSEN

Nieuwe leden

Patrick Veldhuis Poelweg 68 8171 NG VAASSEN

Page 21: treffer mei 2012

TREFFER Pagina 21

Jarno Oosthoek Woestijnweg 70 8172 CS VAASSEN

Jesper Oosthoek Woestijnweg 70 8172 CS VAASSEN

Sem Boom Laagakkerweg 10 7345 AJ WENUM-WIESEL

Karsten van Meggelen Ploegstede 14 8171 HA VAASSEN

Afzeggingen

Koray

Ince Van Riebeeckstraat 66 8172 GX VAASSEN Niels

Keizer Van Riebeeckstraat 39 8172 GS VAASSEN

Mike de

Jong Zichtstede 14 8171 NB VAASSEN Niels

Broekers Jasmijnstraat 60 8171 AP VAASSEN

Manon van

Rijk Berkenoord 179 8172 AT VAASSEN Dennis

Eikelboom Hommelbrinkstede 68 8171 JB VAASSEN

Emil

Zweekhorst Jasmijnstraat 156 8171 AS VAASSEN Ebu

Aslan Jan Hamerstraat 75 8172 XJ VAASSEN

Steffanie

Brouwer De Wetstraat 13 8172 CK VAASSEN Jesse

Scholten Laarseweg 27 8171 PP VAASSEN

Milo

Felida Hazelaarhof 10 8172 DS VAASSEN Sem

Oerlemans Jachtlaan 125 7313 CW APELDOORN

Joran

Stoffels Steinstraat 63 8172 CH VAASSEN Lars

Pannekoek Deventerstraat 128 8171 AH VAASSEN

Robin

Kamphuis De Veldkamp 14 8172 XE VAASSEN Danny

Dijkgraaf Poortersdreef 101 3824 DM AMERSFOORT

Axel

Sikking Berkenoord 56 8172 AW VAASSEN Peter

Olivier Elzenoord 29 8172 AX VAASSEN

Jorik van

Gortel Vuurdoornstraat 254 8171 XB VAASSEN Joep van de

Kamp Elspeterweg 13 8171 ER VAASSEN

Arjen

Koetsier Lankertsweg 3 8166 HS EMST Miranda

Dinnissen Westerenkweg 15 8172 VT VAASSEN

Het Duitse voetbalteam is ontvoerd en de kidnappers vragen 1 miljoen losgeld.

Als ze dat niet binnen een week gegeven hebben steken de kidnappers de Duitsers in de fik

met benzine.

De dag erna komt er een collectant bij me aan de deur en die vraagt of ik een bijdrage wil

leveren aan het Duitse elftal.

Toen zei ik : hoeveel geeft een gemiddelde Nederlander?

Zegt die collectant : ongeveer 5 liter benzine.

Page 22: treffer mei 2012

TREFFER Pagina 22

KLEURPLAAT

Page 23: treffer mei 2012

TREFFER Pagina 23