De Treffer 2007-2008 - 2007-10-22

of 14 /14
Jongen in Diemen gewond na ongeluk van de jeugd- voorzitter DIEMEN - Een 14-jarige jongen is zondag ernstig gewond geraakt toen hij in Diemen werd aangereden door een auto. Het ongeval gebeurde bij de uitrit van een tankstation. De jongen wilde op zijn fiets oversteken en werd geraakt door een automobilist die niet meer op tijd kon remmen. De fietser liep onder meer hoofdletsel op. Dit bericht stond maandag 15 oktober op RTV-NH. Deze 14-jarige jongen be- treft onze eigen Daan Tas, speler van onze C3. Ik kreeg dit nieuws zondagavond van zijn trainer en schrok behoorlijk. Daan werd bij het oversteken geschept door een auto. De auto’s rijden daar niet langzaam en u kunt zich een beeld vormen van wat Daan is overkomen. Het heeft mij die avond niet losgelaten en ook maandag bleef Daan door mijn hoofd spoken. Je hoort aller- lei nare dingen, gebroken benen, gebroken bekken, hersenbloeding, moeilijke operatie waarbij een deel van de schedel gelicht moest worden. Ingrijpend allemaal, vooral voor zo’n kleine man! Met zo’n be- richt relativeer je alles ook weer. Allerlei problemen op het voetbal blijken dan (even) niemendalletjes. Niets is belangrijker dan het herstel van deze kerel. Maandagavond dan toch maar de ouders gebeld voor meer nieuws. Mis- schien zitten zij niet op zo’n belletje te wachten, maar ik kreeg goed nieuws. Gelukkig ging het maandagavond al veel beter met Daan. Hij was weer goed aanspreekbaar en de artsen waren verrast over zijn snelle positieve reactie. Dat is zeer goed nieuws. Daan kennen we wel een beetje. Een beetje bravoure, een beetje een kwajon- gen. Eentje met een eigen wil. En denk ik dan, dat is een goede eigenschap. Hij zorgt er zelf wel voor dat het allemaal weer goed komt. Misschien kunt u helpen. Stuur een aardigheidje, een versterkertje of een kaartje naar onze Daan. Makkelijkste is om dat naar zijn thuisadres te sturen: Daan Tas Heivlinderweg 83 1113 LS Diemen Zijn ouders zorgen dan wel dat het bij Daan komt. Hij zal het fantastisch vin- den als u aan hem denkt. Herman Berkhout DE TREFFER Clubblad van de sportverening Diemen Opgericht 16 juli 1931 Sportpark De Diemen / Postbus 189 / 1110 AD Diemen 020-699 20 48 / E-mail: [email protected] Voorzitter M.F. Lunstroo tel. 020-6992020 e-mail: [email protected] Secretaris P.P. van Rooij tel. 020- 6951294 e-mail: [email protected] Penningmeester R. Stallinga tel. 020-6004332 e-mail: [email protected] Kontributie-donatie RABOBANK 39.35.09.214 Ledenadministratie H.F. Kroese tel. 020-6901717 Kantinebeheerder A.J. Stellingwerff tel. 020-6992134 Voorzitter jeugdcommissie H.J. Berkhout tel. 020-6995055 Redaktie clubblad M.E. Post tel. 020-6909679 E-mail: [email protected] Clubblad verzending Mevr. M. Stoete tel. 020-6991599 Alle correspondentie betreffende de ledenadministratie sturen naar: H.F. Kroese, Tureluurweg 14A 1113 HA Diemen Jaargang 73 nr. 6 22 oktober 2007

Embed Size (px)

description

 

Transcript of De Treffer 2007-2008 - 2007-10-22

Page 1: De Treffer 2007-2008 - 2007-10-22

Jongen in Diemen gewond na ongeluk

van de jeugd-voorzitter

DIEMEN - Een 14-jarige jongen is zondag ernstig gewond geraakt toen hij in

Diemen werd aangereden door een auto. Het ongeval gebeurde bij de uitrit

van een tankstation. De jongen wilde op zijn fi ets oversteken en werd geraakt

door een automobilist die niet meer op tijd kon remmen. De fi etser liep onder

meer hoofdletsel op.

Dit bericht stond maandag 15 oktober op RTV-NH. Deze 14-jarige jongen be-

treft onze eigen Daan Tas, speler van onze C3.

Ik kreeg dit nieuws zondagavond van zijn trainer en schrok behoorlijk. Daan

werd bij het oversteken geschept door een auto. De auto’s rijden daar niet

langzaam en u kunt zich een beeld vormen van wat Daan is overkomen. Het

heeft mij die avond niet losgelaten en ook maandag

bleef Daan door mijn hoofd spoken. Je hoort aller-

lei nare dingen, gebroken benen, gebroken bekken,

hersenbloeding, moeilijke operatie waarbij een deel van de schedel gelicht

moest worden. Ingrijpend allemaal, vooral voor zo’n kleine man! Met zo’n be-

richt relativeer je alles ook weer. Allerlei problemen op het voetbal blijken dan

(even) niemendalletjes. Niets is belangrijker dan het herstel van deze kerel.

Maandagavond dan toch maar de ouders gebeld voor meer nieuws. Mis-

schien zitten zij niet op zo’n belletje te wachten, maar ik kreeg goed nieuws.

Gelukkig ging het maandagavond al veel beter met Daan. Hij was weer goed

aanspreekbaar en de artsen waren verrast over zijn snelle positieve reactie.

Dat is zeer goed nieuws.

Daan kennen we wel een beetje. Een beetje bravoure, een beetje een kwajon-

gen. Eentje met een eigen wil. En denk ik dan, dat is een goede eigenschap. Hij

zorgt er zelf wel voor dat het allemaal weer goed komt.

Misschien kunt u helpen. Stuur een aardigheidje, een versterkertje of een

kaartje naar onze Daan. Makkelijkste is om dat naar zijn thuisadres te sturen:

Daan Tas

Heivlinderweg 83

1113 LS Diemen

Zijn ouders zorgen dan wel dat het bij Daan komt. Hij zal het fantastisch vin-

den als u aan hem denkt.Herman Berkhout

DE TREFFERClubblad van de sportverening Diemen

Opgericht 16 juli 1931

Sportpark De Diemen / Postbus 189 / 1110 AD Diemen ( 020-699 20 48 / E-mail: [email protected]

Voorzitter

M.F. Lunstroo

tel. 020-6992020

e-mail: [email protected]

Secretaris

P.P. van Rooij

tel. 020- 6951294

e-mail: [email protected]

Penningmeester

R. Stallinga

tel. 020-6004332

e-mail: [email protected]

Kontributie-donatie

RABOBANK 39.35.09.214

Ledenadministratie

H.F. Kroese

tel. 020-6901717

Kantinebeheerder

A.J. Stellingwerff

tel. 020-6992134

Voorzitter jeugdcommissie

H.J. Berkhout

tel. 020-6995055

Redaktie clubblad

M.E. Post

tel. 020-6909679

E-mail: [email protected]

Clubblad verzending

Mevr. M. Stoete

tel. 020-6991599

Alle correspondentie

betreffende

de ledenadministratie

sturen naar:

H.F. Kroese,

Tureluurweg 14A

1113 HA Diemen

Jaargang 73 nr. 6 22 oktober 2007

Page 2: De Treffer 2007-2008 - 2007-10-22

2 svDiemen / DeTreffer

Algemene Ledenvergadering van sv Diemen

Op 12 november 2007

Aanvang 20.00 uur in het clubgebouw

Toegang tot de vergadering hebben de leden. Ondersteunende leden en zij die betrokken zijn bij de acti-

viteiten van de vereniging, zoals teamleiders, sponsoren zijn van harte welkom maar hebben geen stem-

recht of het recht om het woord te voeren.

Agenda

1. Opening.

2. Mededelingen.

3. Ingekomen stukken.

4. Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 20 november 2006.

5. Jaarverslag van de secretaris.

In de ledenvergadering van 29 november 2004 is besloten in het vervolg geen samenvattend jaarver-

slag van de secretaris meer te maken gelet op de verslagen in de Treffer van de verschillende afdelin-

gen en commissies.

6. Financiën.

a. Vaststelling van de jaarrekening 2006/2007

b. Vaststelling van de begroting 2007/2008

c. Verslag van de kascontrolecommissie bestaande uit de heren F.M. Scheffers, P. Oomstee, G. Hib-

bel, reservelid J. Cousin.

d. Benoeming van de kascontrolecommissie

In de statuten staat aangegeven dat tevens een reservelid moet worden benoemd.

7. Bevestiging van de vaststelling van de contributie.

In het verleden is door de Algemene Ledenvergadering aan het Bestuur het mandaat verleend om de

contributies gedurende een jaar te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de index

voor de kosten van levensonderhoud (CPI Totaal, alle huishoudens: 100= 2000) afgerond op een ge-

heel percentage naar boven. Het indexcijfer voor 2006 = 114,4 wat een stijging van 1.15 % betekent

en dat werd afgerond naar 2 %.

8. Huldiging jubilarissen.

9. Pauze.

10. Voorstel tot wijziging van de Statuten.

11. Voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement.

12. Bestuursverkiezing.

De bestuursleden A.J. Stellingwerff en P.P. van Rooij zijn aftredend volgens rooster. Zij stellen zich

herkiesbaar. Voor de bestuursfunctie namens de afdeling Futsal heeft zich nog geen kandidaat ge-

meld.

Tegenkandidaten kunnen tot een week voor de Algemene Ledenvergadering worden ingediend bij de

secretaris.

13. Rondvraag.

14. Sluiting.

Leden hebben het recht voorstellen in het verenigingsbelang in de vergadering op de agenda te doen op-

nemen maar dienen deze uiterlijk 14 dagen voor de vergadering bij de secretaris in te dienen.

Het fi nanciële jaarverslag, de jaarverslagen van de diverse afdelingen en de notulen van de vorige Al-

gemene Ledenvergadering liggen 2 weken voorafgaande aan de vergadering in de Bestuurskamer ter

inzage.

Desgewenst kan men een exemplaar meenemen. De vergadering zal ongeacht het aantal aanwezige

stemgerechtigde leden om 20.00 uur aanvangen.

Page 3: De Treffer 2007-2008 - 2007-10-22

nr. 6 / 22 oktober 2007 3

Offi ciële mededelingenNieuwe ledenLW-GS-04K Y. Baddane 01-02-94 C-jun Rode kruislaan 779, 1111 NZ Diemen tel. 020-6993857MG-NN-80H K.S. Sanghera 19-03-97 E-pup Steenderenstraat 22, 1107 LC Amsterdam tel. 06-42313098MG-QK-87K S. A. Awan 04-11-98 E-pup Jan Bertsstraat 19, 1111 AN Diemen tel. 020-6900542MG-QK-74E W. van Beemen 18-01-01 F-pup Zeezigt 128, 1111 tn Diemen tel. 020-4044772MG-QK-88L V.J. Bishoff 15-07-97 E-pup Rietzangerweg 16, 1111 VL Diemen tel. 020-4193431MG-QK-86J G. Bissumbhar 11-08-00 F-pup Fuut 37,,1111 VV Diemen tel. 06-41396717CG-RR-892 M. Bonn 18-10-89 A-jun Clarissenhof 31, 1115 CA Duivendrecht tel. 020-6996932FF-PY-565 B. Creemers 14-08-90 A-jun Begoniastraat 56, 1115 DA Duivendrecht tel. 020-4161154CG-RV-12S T.M. Gobel 24-02-90 A-jun Clarissenhof 67, 1115 CC Duivendrecht tel. 020-6005159MG-QL-09X B. Groenewold 11-07-00 F-pup Diemzigt 1, 1111 TW Diemen tel. 020-6958775MG-QK-90Q D. Guessoum 12-09-98 E-pup Oranjeplantsoen 38, 1111 CE Diemen tel. 06-48713087MG-QK-68F L. Mak 16-10-01 F-pup Kruidenhof 33, 1112 NV Diemen tel. 06-28637259MG-FW-57S L. Marsman 02-12-98 E-pup Houtbosch 29, 1111 SP Diemen tel. 020-6900992MG-QK-93J J. Mellaard 17-04-01 F-pup Sierkershof 11, 1112 GL Diemen tel. 020-6003457MG-QL-08W V.A. Palnders 13-07-00 F-pup Meerkoet 227, 1113 EA Diemen tel. 020-6950214MG-QK-80N I. Seedorf 08-12-01 F-pup Kantershof 611, 1104 HH Amsterdam tel. 020-7745770MG-QK-72C P.D. Soenessardien 25-12-97 E-pup Diemzigt 9, 1111 TW Diemen tel. 020-6716809MG-QK-91H A. Soenessardien 23-06-96 D-pup Diemzigt 9, 1111 TW Diemen tel. 020-6716869MG-QK-77H T.T. Thomas 31-10-00 F-pup Argusvlinder 12, 1113 LK Diemen tel. 020-6951692

Bedankt/afgeverod als lidLZ-JH-474 S. Tjon Leigh C-junFR-GM-368 W. Mansveld NSLMC-HL-77H D. Zijlstra F-pup

Adreswijziging9255 P.M. Post wordt: Populierenstraat 3, 1326 DZ AlmereMD-RR-38F L.C. Bosk wordt: Oostelijk Halfrond 161, 1183 ER AmstelveenLY-ZL-42I S. Opoku wordt: Empangeni 3, 1103 AS Amsterdam

Boetes KNVB district West I

Door het Bestuur is op 4 december 2006 besloten dat met ingang van 1 januari 2007 de door de KNVB opgelegde boetes (incl. Administratiekosten KNVB) zullen worden doorberekend aan de betreffende personen en teams. Dit is uitvoerig gepubliceerd en toegelicht in De Treffer van 18 december 2006.Vorig seizoen zijn we overgegaan tot het publiceren van lijsten met namen van de betrokken spelers. Dit vond men over het algemeen niet leuk. Daarom willen we nu proberen te volstaan met een algemeen bericht. Dit omdat alle betrokkenen een persoonlijke brief hebben ontvangen van de KNVB en daarna de “boetebrief” van de verenigingDe betrokkenen worden geacht het aangegeven bedrag binnen 1 maand te storten op het rekeningnummer Rabobank 39.35.10.336 (met vermelding van naam).Het Bestuur zal bij het niet voldoen van deze boetes recht op gepaste actie voorbehouden.Lijst KNVB 3 oktober 2007, uitspraken vanaf 1 augustus 2007.Boetebedrag opgelegd € 244,00Lijst KNVB 10 oktober 2007, uitspraken vanaf 4 oktober 2007.Boetebedrag opgelegd € 140,80Indien het betalen van de boete een te groot probleem vormt kan het Bestuur als naar haar oordeel dwingende rede-nen aanwezig zijn een regeling treffen. Hiertoe dient men contact op te nemen met de secretaris.

PP van Rooij-secretaris

Op zondag 14 oktober is na een zwaar ziekbed

Hennie Stahli-Manshande

overleden. De vrouw van ons lid André Stahli.

Ons medeleven gaat uit naar André en verdere familie.

Wij wensen hen veel sterkte dit grote verlies te verwerken.

Page 4: De Treffer 2007-2008 - 2007-10-22

4 svDiemen / DeTreffer

Grote Clubactie – Grote Clubactie – Grote Clubactie

LAATSTE OPROEP – LAATSTE OPROEP- LAATSTE OPROEP

Diemen, 22 oktober 2007

Beste jeugdleden en leiders,

Als het goed is hebben jullie inmiddels de intekenlijsten voor de Grote Clubactie ingevuld en inge-

leverd. Hopelijk heeft iedereen op zijn lijst alle familie en bekenden laten tekenen om loten voor

sv Diemen te kopen.

Als je jouw lijst nog niet hebt ingeleverd dien je dit zo spoedig mogelijk te doen. Je kunt deze lijst

afgeven in de kantine of in de brievenbus op Diemerkade 34. Wij zorgen dan dat je de loten in

bezit krijgt. Wij hebben nog loten in ons bezit waar wij vanaf moeten dus hierbij een oproep aan

iedereen om nog wat loten te verkopen. Bel ons op om loten snel in je bezit te krijgen.

Als je de lijst al wel hebt ingeleverd heb je nu je loten ontvangen om bij de kopers te brengen. Op

dat moment dien je per verkocht lot EUR 2,50 te ontvangen van de kopers.

Lever zo spoedig mogelijk de intekenlijsten en het geld in bij de leiders. Per verkocht lot dient

EUR 2,25 aan de leider gegeven te worden (de speler mag immers EUR 0,25 per verkocht lot zelf

houden). Wij halen het geld en de intekenlijsten bij de leiders op.

De trekking van de loterij is 22 november zodat alle verkopen voor deze datum moeten gebeuren.

In deze periode maken wij ook de prijswinnaars van de waardebon van EUR 50,00 (per afdeling)

bekend. Je kunt dus nog steeds je best doen om deze prijs te winnen. Nieuwe intekenformulieren

om nog loten te verkopen liggen in de bestuurskamer en deze kun je nog steeds bij ons inleve-

ren.

Als er nog vragen zijn kunnen jullie altijd contact met ons opnemen.

Veel succes met de lotenverkoop!

Bart van Echtelt (020-6991275) en Frank Scheffers (023-5642950)Coördinatoren Grote Clubactie

Page 5: De Treffer 2007-2008 - 2007-10-22

nr. 6 / 22 oktober 2007 5

Voor inlichtingen over het doorgaan van de

trainingen, afgelastingen van de wedstrijden

en alle andere informatie kunt u bellen

naar. . .

020-6000085

Jeugdtreffer Wedstrijdsecretarissen

A-junioren H. Berkhout tel. 020-6995055 D-pupillen H. Berkhout tel. 020-6995055

B-junioren H. Berkhout tel. 020-6995055 E-pupillen G. Hilgen tel. 020-6908436

C-junioren H. Berkhout tel. 020-6995055 F-pupillen A. Uljee tel. 020-6954865

Meisjesvoetbal M. Golsteijn tel. 020-7764909 Mini-pupillen H. Berkhout tel. 020-6995055

sv Diemen C5 - GeuzenM C3 11-3 14 oktoberZonder de middenvelders Emiel, Thomas en Ivan be-gonnen wij deze prachtige herfstdag aan de klus tegen GeuzenM. Goalgetter Rolf was meteen scherp en om-speelde de keeper in de 2e minuut, 1-0. Maar al snel werd duidelijk dat GeuzenM een goed elftal had en niet van plan was om zich te laten oprollen en inpakken. Een zwaar bestrafte overtreding betekende een penalty te-gen, 1-1. Maar meteen was het Emlyn die Diemen weer op voorsprong zette, 2-1. Na vermeend buitenspel liepen de emoties hoog op, 2-2. Een geprikkeld Diemen scoorde meteen vanaf de aftrap via Rolf, 3-2. Wederom commotie maar nu van de kant van GeuzenM, er zou een overtreding zijn begaan. Jeroen bleef koel (‘cool’) en maakte met een afstandsschot de 4-2. Maar vlak voor rust werd het nog 4-3. Na een mis-verstand in de verdediging hobbelde de bal uit een hoge vrije trap zo langs Rowan het doel in. Enige krachtter-men klonken over het veld. Rust.Coach Henk voerde een paar tactische aanpassingen door en de heren werden verzocht om wat meer inzet. Dit resulteerde in de 2e helft meteen in een veldover-wicht. De goed meegekomen Berend was twee keer bij-na succesvol met een kopbal, waarna Wouter het op z’n heupen kreeg en 5-3, 6-3 en 7-3 scoorde. De fysiek lich-tere ploeg van GeuzenM was kapot gespeeld en Emlyn maakt na een diepe bal beheerst 8-3. Daarna was het tijd voor Barry, die na een lange rush op links vernietigend uithaalde, 9-3. Jeroen maakte met een boogballetje 10-3 waarna Marc het karwei afrondde met een droge schui-

ver, 11-3 de eindstand. Jongens het ging weer picobello, ook de jongens die ik niet genoemd heb speelden uitste-kend. Maar er zijn nog een paar concurrenten! ‘Man of the match’ dit keer: Randy.

Rob Engelhard

Buitenveldert E1 - sv Diemen E1 6-1 13 oktoberUit tegen koploper Buitenveldert is beslist geen gemak-kelijke opgave voor onze jongens. Zonder de zieke Leslie maar met de welkome steun van Celso, moesten we par-tij geven tegen dit op papier sterke team. In het begin stond het goed bij Diemen en slaagde Buitenveldert er niet in mogelijkheden te creëren. Diemen verdedigde goed en keeper Nick deed er alles aan de nul te houden. Het was dan ook erg jammer dat Buitenveldert, met een afstandschot dat eigenlijk niet echt een kans was, scoor-de. Direct daarna zette Diemen aan en scoorde Nidal

de gelijkmaker doordat de keeper van de tegenpartij fl ink blunderde. 1-1 was een goede verdiende ruststand.In de tweede helft helaas al snel onop-lettendheid en even iets slapper dan de tegenstander. Hierdoor vielen 2-1 en 3-1 snel achter elkaar en was de wedstrijd ei-genlijk al gespeeld. Dat Buitenveldert nog

drie keer scoorde en Diemen het een beetje liet lopen was jammer en niet nodig. Ook bij een beetje tegenslag moet de organisatie en scherpte blijven. We zullen vaker dit soort wedstrijden spelen dit seizoen maar hoeven er echt niet met hoge uitslagen aan te gaan. Houd allemaal vooral de scherpte, blijf positief naar elkaar want ieder-een doet nog steeds volop zijn best.

Edwin van den Berg

Page 6: De Treffer 2007-2008 - 2007-10-22

6 svDiemen / DeTreffer

E-top speelt sterk AZ-toernooi16 teams, 3e plaats!

Dat was het resultaat van onze E-top jongens tijdens het AZ-toernooi op 17 oktober jl. Als onderdeel van het sa-menwerkingsverband organiseerde AZ dit toernooi voor alle teams waarmee een samenwerking is aangegaan. De wedstrijden werden gespeeld op het mooie opleidingscomplex van AZ, pakweg een kilometer van het AZ-stadion gelegen. In de stromende regen, maar dat vonden onze jongens helemaal niet erg.Op een half veld 8 tegen 8 (en omringd met scouts) was zeker de eerste wedstrijd weer wennen voor de boys. Dit E-top team speelt als ingeschreven D8-elftal immers sinds dit seizoen op een heel veld (en hoe!). Tegenstander De Zouaven was de mindere partij, maar Diemen kon helaas de kansen niet omzetten in doelpunten. Nou ja, op 1 kans na dan: 1-0 winst door een lekkere schuiver in de hoek van Bram.De tweede wedstrijd tegen ADO’20 liet Diemen een sterk staaltje positiespel zien (het resultaat van vele uren trai-ningsarbeid onder leiding van René Langenacker). Vlot combinerend werd de tegenstander naar een kansloze 4-0 nederlaag gespeeld. Alle doelpunten (Jeremy 2x, Salim en Bart 1x) waren om in te lijsten zo mooi!De derde en laatste tegenstander in de poule was Reiger Boys. Ook dit team had alles nog gewonnen en we speel-den dus voor een halve fi naleplaats. Ook in deze wedstrijd was het een genot om het E-top team aan het werk te zien. Het is duidelijk een hecht en talentvol team met ruimte voor steeds andere uitblinkers. Reiger Boys werd met prima voetbal met 3-1 door doelpunten van Jeremy, Bart en Salim uitgeschakeld. We hadden de halve fi nale be-reikt!Helaas was Diemen in de halve fi nale tegen Foresters niet bij de les en via afstandsschoten stonden we voor we het wisten met 4-0 achter. Maar eerlijk is eerlijk Foresters had een heel goed team, en daardoor konden we uiteindelijk vrede hebben met de 4-1 nederlaag (Rowan scoorde uit een geweldig genomen vrije trap tegen).Nog één keer moest Diemen aan de bak om de derde plaats veilig te stellen. En jawel, tegenstander Purmerend werd helemaal zoek gespeeld door een ontketend Diemen: 5-0 (ik noem nu eens niet de doelpuntenmakers, maar Nick onze keeper. Hij speelde een heel goed toernooi). De 3e plaats was binnen! Alle spelers kregen na afl oop een mooi AZ-vaantje en een AZ-bal. De jongens hebben sv Diemen op dit (goed georganiseerde) toernooi geweldig vertegenwoordigd.Klasse gedaan jongens!!!

Attie Remers

sc Buitenboys C4 - sv Diemen C4 2-2 21 oktober Na een goede wedstrijd vorige week bij koploper Mui-den, die we helaas verloren met 5-3 gingen we vandaag op de laatste dag van de herfstvakantie richting Almere. Om 09.30 uur begonnen we onze wedstrijd. De 1e helft kwamen we moeizaam op gang, we hadden veel kansen die we helaas niet benutten. Het samenspel ging beter en er werd leuk overgespeeld. Het was Hamza die ons op voorsprong bracht en we gingen de rust in met 0-1.De 2e helft werd er steeds beter overgespeeld en kre-gen we weer veel kansen. Stijn bracht ons (met behulp van de tegenstander) op 0-2. Dit was net wat we nodig hadden, we bleven aanvallen, Youness schoot prach-tig op doel, maar jammer genoeg spatte de bal via de onderkant van de lat eruit. Het laatste gedeelte van de

2e helft zakten we in, en was het Buitenboys dat in 1 minuut tijd de stand op 2-2 bracht. Jongens jullie hebben vandaag hard gewerkt, het was een leuke wedstrijd om naar te kijken. Nog even een mededeling voor de jongens die vandaag niet zijn op komen dagen, als je niet kan

bel dan even af, je doet aan een teamsport en je bena-deeld je team als je zomaar niet komt. We staan voor niets te wachten en dat is heel vervelend. Dus in het ver-volg als je niet kunt trainen of niet kunt spelen laat dit op tijd weten, de telefoonnummers zijn in jullie bezit. Tot volgende week.

Carla Bocxe

De Meer C1 – sv Diemen C5 1-8 21 oktoberDe eerste vijf minuten was het een beetje aftasten. Toen schoot Emiel op doel waarmee een lange periode van overwicht van Diemen werd ingeleid. Na een overtreding op Berend, die goed het elfmetergebied binnendrong,

wist Marc de bal over de muur te krullen: 0-1. Een paar minuten later dook Emlyn opeens voor de keeper op: 0-2. Onze defensie (Jaimy, Randy, Nico, Shaga, Fazal) stond de eerste helft soeverein te verdedigen en wist ook enkele keren de buitenspelval te laten dichtklappen. Na twintig minuten scoorde Marc op aangeven van Emlyn: 0-3. Enkele minuten daarna pas wist De Meer voor het eerst onze verdediging af te troeven, maar Rowan - man van de wedstrijd - bleek te sterk. Tegen het einde van de eerste helft tikte Rolf de bal na een schot op doel van Jaimy beheerst in: 0-4. In die eerste helft was de C5 dus sterker, maar was het spel toch ook een beetje romme-lig.In de tweede helft hielden de ploegen elkaar lang in even-wicht. De Meer was feller, bij Diemen trad vermoeidheid op en in het enthousiasme werd soms het middenveld vergeten en lieten de spelers te weinig de bal het werk doen. Een schot op doel van Thomas werd helaas ge-blokkeerd. Na een kwartiertje scoorde De Meer uit een corner: 1-4. Inan wist in dezelfde minuut het verschil weer op vier te brengen: 1-5. Ruim tien minuten later liep Rolf de verdediging van De Meer er op snelheid uit: 1-6. De Meer gaf desondanks niet op, zodat Rowan nog een paar knappe reddingen moest verrichten. Toen Rolf in zijn eentje de verdediging van De Meer uitspeelde (1-7) en vervolgens ook nog een voorzet van Emiel intikte (1-8), had de C5 zijn koppositie in de poule weer waar-gemaakt.

Ruud Keurentjes

Page 7: De Treffer 2007-2008 - 2007-10-22

nr. 6 / 22 oktober 2007 7

Pancratius D2 - sv Diemen D2 1-3 20 oktoberWe gingen op pad met een aantal geleende spelers: Isa-bel helaas een gebroken pink en Donramon nog op va-kantie. Gelukkig konden Richel, Mitchel, Joshua en Yan-nick met ons mee. We zetten direct druk op Pancratius en het 1e doelpunt hing al snel in de lucht. Zo schoot Yannick op de paal en Joey Fritz net naast. Maar in de 18e min. schoot Bart zoals altijd koelbloedig de 0-1 bin-nen. Keeper Davey redde ons door in de uiterste hoek een superhard schot te stoppen. In de 25e min. maakte Jeroen met een mooie lob de 0-2.In de 2e helft kwam Pancratius terug, maar door ingrijpen van onze verdediging was er niet echt veel gevaar. In de 50e min. maakte Juan na een mooie actie 0-3. Pancra-tius kreeg in de 55e min. een vrije trap, en die werd mooi in geschoten. Eindstand 1-3. Ik ben echt trots op jullie! Aan de geleende spelers, allemaal bedankt!

Jurry

sv Diemen E1 – Abcoude E1 2-3 20 oktober Op papier wisten we dat er een moeilijke wedstrijd aan stond te komen tegen Abcoude. Stevige jongens dus we moesten allemaal aan de bak. Al snel stonden we tegen een achterstand aan te kijken; bij de eerste bal voor het doel kon de bal niet worden weggewerkt en kwam Ab-coude eigenlijk onverwacht voor. Dat was natuurlijk even

slikken, maar Diemen deed er alles aan om de draad weer op te pakken. Er werd hard ge-werkt maar Diemen kon niet voorkomen dat de 0-2 uit een corner fraai achter keeper Nick werd ingekopt. Gelukkig gin-gen de koppies niet hangen en werd er goed druk gezet. Hier-

mee hadden we succes en vlak voor rust maakte Jorn de 1-2.In de tweede helft ging de strijd lang gelijk op en vochten onze spelers voor wat ze waard waren. Abcoude kreeg het moeilijk als Diemen hen onder druk zette en het de verdediging dus moeilijk maakte. Het was Lesley die de gelijkmaker scoorde. Ging Diemen dan nu echt de eer-ste punten pakken? Helaas niet, want na kansen over en weer was Abcoude wat gelukkiger in de afwerking en kende de wedstrijd een eindstand van 2-3. Ik denk dat ik namens velen spreek als ik schrijf dat jul-lie vandaag alles gegeven hebben en dichtbij een puntje waren. Tegen iets minder sterke tegenstanders gaat het vast lukken de komende weken, want Abcoude was een goede ploeg. Kop op, dus en er volgende week weer al-lemaal staan!

Edwin van den Berg

sv Diemen E2 - Turkiyemspor E1 1-1 20 oktoberNa een week pauze, moesten we tegen Turkiyemspor. Zij verkeren, net als wij, in de onderste regionen. Dus we dachten dat we misschien de eerste overwinning konden behalen. In het begin leek dat al direct te gaan gebeuren, want we waren nog maar net begonnen toen Yoëll door-brak en de bal zeer beheerst in de verre hoek schoof: 1-0. Vlak daarna was het bijna 2-0 toen Koen goed over links doorkwam. Zijn voorzet werd bijna door Yoëll inge-tikt. Maar bijna is niet helemaal. Ook Turkiyemspor was nog dicht bij een doelpunt, maar Miguel wist door prima uitlopen een tegentreffer te voorkomen. En zo konden we met een 1-0 voorsprong aan de limonade. Ook na de rust waren de betere kansen voor ons. De

grootste ontstond toen Yoëll en Mike samen op het doel van de tegenstander afgingen. Helaas werd dit niet goed uitgespeeld en ging de kans verloren. Aan de andere kant had Turkiyemspor niet veel kansen. Maar uit één van die weinige kregen we toch opeens een tegendoel-punt. Een mooie lob over onze keeper. In de allerlaatste minuut wisten we toch nog bijna de overwinning te pak-ken: een hard schot van Jorn ging helaas net over het doel. En dus bleven we steken op een gelijkspel. Jam-mer, want er had meer in gezeten. De verdediging met Samantha, Tim, en Borus en invaller Jorn (bedankt!) gaf weer weinig kansen weg. Maar we hebben te veel kansen nodig om te scoren: 3 doelpunten nu in 5 wed-strijden. En we speelden vandaag ook niet onze beste wedstrijd. Er werd met name te veel ‘blind’ naar voren geschoten, waardoor vaak onnodig balverlies geleden werd. Dan de eerste overwinning maar Volgende week tegen Weesp?

Gerard Buskermolen

sv Diemen E5 - TABA E2 0-5 20 oktoberZonder Sil maar met invaller Daan (dank, dank) trad de E5 aan tegen het sterke TABA. De tegenstanders wilden heel graag 7 tegen 7 spelen, dus we hadden een ver-moeden wat ons te wachten stond. En jawel, TABA bleek heel goed te combineren en gebruik te maken van alle ruimte. Zelf hadden we vooral moeite met het spelen met maar één spits. Zowel Hidde als Youri hadden moeite om aan de bal te komen waardoor we vaak kort aan de bal waren. Dat Jamie zijn sterke keepersbeurt afsloot met slechts één goal tegen hield in dat we halverwege de eerste helft nog steeds in de wedstrijd waren hoewel we af en toe helemaal werden weggetikt. Met Jamie als die-pe man ging het echter ineens lopen. Hij gebruikte zijn snelheid goed om zich aanspeelbaar te maken en hield de bal goed bij zich. Hierdoor kregen de middenvelders (Shaquille, Daan, Glenn en Hidde) meer de gelegenheid bij te sluiten. Vlak voor de rust hing de 1-1 meer in de lucht dan de 0-2 want keeper Youri heeft nauwelijks een bal gezien. Rust 0-1.Ook in het begin van de tweede helft waren we zeker niet de mindere partij. Verdedigers Enrico, Berend en Stijn hadden er goed het oog in en werden prima bijgestaan door de middenvelders. Youri kreeg een mooie kans na een prachtige vrij trap van Shaquille, maar de goal viel uiteindelijk aan de andere kant, 0-2. Toen liep de bal-lon even leeg en kregen we er in korte tijd nog drie om de oren, vooral omdat de middenvelders het vele loop-werk niet meer op konden brengen. Hierdoor kreeg onze beste keeper (Daan) de meeste goals om zijn oren. Met Stijn als laatste keeper dobberde de wedstrijd naar een 0-5 eindstand.Jammer dat we zelf niet wisten te scoren. De mogelijk-heden waren er. Gaandeweg kwamen we beter in de wedstrijd en dan zie je dat we nog steeds bijleren. Wat vooral moet verbeteren is dat we het veld klein maken wanneer we verdedigen en dat de verdedigers meer bij-sluiten wanneer we aanvallen. Leuke pot!

Johan Knol

Page 8: De Treffer 2007-2008 - 2007-10-22

8 svDiemen / DeTreffer

sv Diemen E6 – Weesp E4 11-0 20 oktoberNa een reeks van 4 behoorlijke overwinningen stond het duel met de hekkensluiter van de poule op het program-ma. Alleen Luka ( de keeper) was afwezig waardoor we met 2 gelegenheidskeepers speelden, Daan in de eerste helft en Pieter in de tweede helft. De E6 was van het be-gin af aan op de helft van de tegenstander te vinden het wachten was op de eerste treffer. Het was Lorenzo die als eerste scoorde. De wedstrijd verliep in een laag tem-po anders was de uitslag nog groter geweest. Bij Weesp zat er weinig voetbal in, de spaarzame momenten dat ze op de helft van Diemen kwamen waren niet erg ge-vaarlijk. De einduitslag was 11-0, de doelpuntenmakers waren Lorenzo (5 keer), Danny ( 3 keer waarvan 1 direct uit de corner), Stein ( 1 keer) en Patrick ( 1 keer) tevens kwam een klutsbal via de rug van een speler van Weesp in het doel. De toeschouwers wachten met smart op een tegenstan-der die meer gelijkwaardig is want de E6 heeft nog niet alles uit de kast hoeven halen om een overwinning te be-halen. Volgende week moet de E6 weer thuis dan tegen Geinburgia E1.

Yvonne Ceelie

De Meer F1 - sv Diemen F4 4-2 20 oktoberOm 8.15 uur moesten we al verzamelen, voor sommige ouders was dit vroeger dan dat ze door de week naar hun werk moeten. Wat dat betreft had Milco het beter bekeken die was nl. nog in Spanje, waarschijnlijk om polshoogte te nemen of Sinterklaas wel wist dat hij ook dit jaar weer naar Nederland moet komen. We wachten het af. Nu weer terug naar de wedstrijd. Jongens wat hebben jullie weer je best gedaan en wat was de kans weer groot dat we met een punt naar huis gingen helaas mocht het nog niet zo zijn. Wel waren jullie deze keer de hele wedstrijd goed bestand tegen de tegenstander. We kwamen wel snel achter met 1-0 maar lieten de koppies niet hangen en bleven ervoor gaan. Omdat ik vandaag vergeten ben aantekeningen te maken voor het verslag weet ik helaas niet de precieze scoreverloop. Wel weet ik dat na een mooie aanval over links en een goeie voorzet, Raymond een mooi doelpunt scoorde. We stonden op een gegeven moment 3-1 achter toen Mees de aanslui-tingstreffer scoorde. De toeschouwers voelden de gelijk-maker in de lucht hangen en die had ook echt moeten vallen maar toen de Meer 4-2 maakte zat het er gewoon niet meer in. Het was wel te merken dat de mannen het leuk vonden dat Toni en zijn zoon Dardi kwamen kijken. Dat de laatste ons ook nog goed heeft gesteund in het veld door mee te spelen en de tweede helft te keepen (wat vooral een opluchting was voor degene die aan de beurt was om te keepen en dat eigenlijk niet wilde) was helemaal top. De penalty’s aan het einde van de wed-strijd gingen er ook weer goed in. Kortom een leuke wed-strijd. Als we elkaar nu ook nog in het veld helpen i.p.v. te verwijten dat iemand niet heeft gescoord dus respect voor elkaar hebben en houden dan blijf ik er in geloven dat die punten gaan komen.

Henneke Hoeboer

Voor aanvullende kleding (trainings- werkpakken etc.)

kunt u contact opnemen met

Debbie Langenacker tel. 06-28550456.

Programma mini’s27 oktober

Van/tot Wedstrijd Veld Kleed

13:00-13:12 AS Roma - Juventus 3li-vo13:00-13:12 Celtic - Man United 3li-ac13:15-13:27 AS Roma - Man United 3li-vo13:15-13:27 Celtic - Juventus 3li-ac

13:00-13:12 Barcelona - Vitesse 3re-vo13:00-13:12 Real Madrid - Liverpool 3re-ac13:15-13:27 Barcelona - Liverpool 3re-vo13:15-13:27 Real Madrid - Vitesse 3re-ac

Wedstrijden duren 12 minuten

Geen glas en ook geen alcohol

Let op: GEEN GLASWERK en ALCOHOL mee naar buiten of buiten de kantine van sv Diemen te nut-tigen! De KNVB verbiedt vanwege de veiligheid om glaswerk (glas, fl es) mee naar buiten te nemen. Als dat wordt geconstateerd dan kan dat tot een stevige boete leiden! We hebben al een waarschuwing ont-vangen. Dus: geen glas en ook geen alcohol (ook niet in plastic) langs het veld!

Niet betreden

Bij wedstrijden op velden waar een hekwerk omheen staat (2e en 3e kunstgrasveld) mag het publiek (en dat is iedereen die niet direct betrokken is bij de wed-strijd als speler, begeleider of offi cial) NIET het veld betreden! Ook hier ziet de KNVB scherp op toe, maak het jezelf en de hele club niet moeilijk, blijf achter het hek! Dit geldt ook voor kinderen; ouders, graag dit ook aan uw kroost melden en eventueel kinderen van het veld verwijderen (met elkaar. . . etc).

Bestuur sv Diemen

Page 9: De Treffer 2007-2008 - 2007-10-22

nr. 6 / 22 oktober 2007 9

Þ ÞÞ Þ

Þ Þ ÞÞÞ Þ

ÞÞ

ÞÞ

ÞÞ

Bij het invullen van de wedstrijdformulieren wil het wel eens fout gaan. Thuis wordt hier opgelet, zaterdags is dat Henk van Dijk en op de zondag is het Simon Haas die de formulieren onder de loep nemenP. Maar bij uit-wedstrijden wil het weleens gebeuren dat er iets wordt vergeten in te vullen, de KNVB is dan trots op u, want de boetes gieren dan door de lucht, maar. . . sv Diemen draait dan voor de kosten op. Vandaar dit wedstrijd-formulier waar u kunt zien wat u niet mag vergeten! Ja ook de spelersnamen, maar dat wist u toch wel?

Page 10: De Treffer 2007-2008 - 2007-10-22

10 svDiemen / DeTreffer

ZaalvoetbalWedstrijdsecretaris R.V. Metten tel. 06-45069114

Programma zaalvoetbal 22 oktober t/m 28 november

Datum Tijd W.nr. Wedstrijd Hal Scheidsrechter26 oktober 21.05 139759 KSJB - svDiemen Oostenburg F. Wijngaard31 oktober 20.00 12011 svDiemen - Bijlmer Zuid R. v.d. Hulst 9 november 20.10 12850 Muiden - svDiemen Muiden W. van Ingen14 november 20.00 15540 svDiemen - OSO 2 Diemen H. van Loon21 november 21.05 11167 Graveland’s - svDiemen De Fuik E. Boxma28 november 21.55 13850 svDiemen - Hertha Zuid S. Moerkamp31 oktober 20.00 11597 svDiemen 2 - Amstelveen 2 Oostenburg M. Kramer 8 november 19.15 12326 Vedette/De R. 12 - svDiemen 2 Landsmeer Y. Wardougan14 november 20.00 15124 VVA/Spartaan 1 - svDiemen 2 Zuid VVA/Spartaan22 november 21.55 10666 Parkstad 3 - svDiemen 2 Elzenhagen Y. Wardougan 9 november 21.50 12516 TOB 3 - svDiemen 3 De Weeren R. Bakker15 november 21.55 15122 svDiemen 3 - CTO’70 1 Elzenhagen B. Ben Lamkaddem

23 november 22.00 10822 Arsenal 1 - svDiemen 3 Zuid W. Falize27 november 20.10 13280 svDiemen 3 - DVVA 3 Muiden W. Schrijver 7 november 19.00 12830 svDiemen 4 - Pancratius 5 Diemen Diemen

Zaterdag/ZondagWedstrijdsecretaris zondagsenioren B. van Echtelt tel. 020-6991275

Contactpersoon zaterdag-2 ???

Contactpersoon veteranen-1 A.B. van den Hengel tel. 020-6980495

NFC/Brommer 2 – sv Diemen 3 2-1 14 oktoberEr zijn van die dagen dat je zo bestolen wordt dat je van plaatsvervangende gêne in ‘n soort lachkick verzeild raakt. De gebeurtenissen zijn zo onwerkelijk en absurd dat het de boosheid voorbij gaat. We moesten tegen NFC die 1e staan (wij 2e). Altijd lastig, laat dat duidelijk zijn. De Brommerjeugd begon ook zeer goed aan de wedstrijd en het leek ‘n kwestie van tijd of we zouden de 1e goal om de oren krijgen maar onder leiding van ‘n erg goed spelende Roel stond de verdediging als ‘n huis. Voorin bleven Dean en Lino, later Donovan, als lastige horzels jagen op de bal, hopende op ‘n foutje. . . Halverwege de 2e helft speelde NFC terug op de keeper. Hij probeerde laconiek uit te verdedigen maar raakte Dean. De bal pa-neerde de goalie en Dean rondde af: 0-1! Nu werd het tijd voor NFC om ‘n geheel nieuw blik wisselspelers open te trekken (ze begonnen met 2 en eindigden met 5 wis-selspelers. . .). Bovendien onderging de scheids ‘n me-tamorfose van redelijke fl uitist tot ‘n thuisfl uitende Pan-nenkoek van de 1e orde. Hij promoveerde vlak voor tijd ‘n totaal mislukte wegroeiactie, opgepakt door het Rol-luik, tot terugspeelbal. De vrije trap vloog er in (1-1) en in de consternatie erna werd de ene gele kaart na de an-der getrokken. Roland stopte ook nog ‘n pingel na goed keeperswerk van Foeke. Natuurlijk liet de arme man dus ook nog es zo’n 10 min. doorspelen. Net zo lang tot de 2-1 op het scorebord verscheen. Typisch geval van club-scheids. Later werd de man gesignaleerd als grens van het 1e, waarin ook nog eens minstens 1 van de uit het niets verschenen wissels in de basis stond… Grrr!

Evert

sv RAP 2 – sv Diemen 3 1-8 21 oktoberWat ouderdom vermag bleek vandaag wel weer. Op de dag dat onze laatste man, Jhr. Pullens, 22 werd was ‘n bijna 2x zo oude Gogmeboy de Assistman van de dag. Terwijl RAP in ‘t begin van de 1e helft licht domineerde speelde Dhr. Visser (43) met één van zijn beruchte ba-nanenballen Donovan weg die feilloos voorzette op De-an (1-0). Even later loste Foeketje zelfs ‘n schot op doel waar Dief Donna niet af kon blijven (2-0). Kort voor rust roeide de oudste man van het veld blind de bal naar voor waar Donovan alwéér Dean liet scoren (3-0). Er stonden wel drie 40’ers in de basis. Dhr. Scheffers (42) zette de lijnen uit en ondergetekende (43) werkte een ieder op de lachspieren met ‘n ongeloofl ijke stuntelactie (bal kwijt met niemand in de buurt. . .). Dat ik vlak er op Donovan de o zo belangrijke 6-0 liet aantekenen met ‘n werke-lijk meesterlijke bal zag niemand helaas wegens het nog dubbel liggen van het gieren van de lach. . . En dan ook nog na de wedstrijd mij ‘n bitterbal door de neus boren. Bah! De goals? Dean 4x, Donovan 2x en Barry ook 2x. En wie liet zijn man lopen bij de tegengoal?

Evert

Page 11: De Treffer 2007-2008 - 2007-10-22

nr. 6 / 22 oktober 2007 11

sv Diemen 1 – DCG 1 3-5 5 oktoberEen bekerwedstrijd tegen een geduchte tegenstander. Daar had Stilano ons voor de wedstrijd al voor gewaar-schuwd. Hij heeft in het verleden al vaker tegen DCG gespeeld en altijd moeilijke maar leuke wedstrijden ge-speeld. Stilano had ons voorbereid op hun tactisch aan-vallend spelletje: veel ruimte creëren zodat ze door het midden ballen kunnen inspelen en bijsluiten voor het schot. Dat resulteerde in de 1ste helft tot een verdedi-gende muur aan onze kant. DCG kwam er nergens langs en werd aan alle kanten geblokt of vastgezet. Dit keer hadden we natuurlijk ook een ervaren keeper op doel, waardoor je met meer zekerheid voetbalt. Het duurde niet lang tot Jamahl Schoonhoven met zijn slangen be-weging de keeper op het verkeerde been zette. 1-0 en dik verdiend. Met een fantastische aanval over 4 schijven volgde de 2-0 kort daarna van de voeten van Erik. Eredi-visie spel durf ik zelf te zeggen. We gingen de rust in met een comfortabele voorsprong. Begin tweede helft begon DCG druk te zetten op onze verdediging bij de opbouw en voor dat we het zelf beseften, stonden we achter met 2-3. Jamahl scoorde nog 1 keer echter verliezen we de partij met 3-5. We hebben goed verdedigend gepeeld en het totale spel was een enorm positief verschil met alle voorgaande wedstrijden. Kortom de basis staat er. Nu al-leen nog wat aanvallende verrassingen en dan innen we de drie punten zeker. Boys keep your head up.

Perry Person

sv Diemen 1 – Weesp 1 3-5 10 oktoberHet is al week 42 en we treffen Weesp. Dit is de nummer twee op de ranglijst. Kortom een serieuze tegenstander. Dit brengt alle benodigde voorbereiding met zich mee. De juiste sokken aan, je talisman om, goed warm lopen en verstandig rekken. De concentratie binnen het team is heftig en dat proeven we allemaal. We zijn er klaar mee om elke keer beter te zijn en toch te verliezen. En met deze instelling starten we de wedstrijd ook. Tik tak tik en Jamahl scoort de 1-0. Yes we zijn goed begon-nen. Nu gewoon 45 minuten zo door blijven voetballen. Althans dat is wat wij dachten. Geen minuut later scoren zij de 1-1 en de 1-2. De kopjes beginnen weer te zak-ken. Aan het begin van de 2e helft pakken we de draad gewoon weer op en gaan er dan ook voor. Met een sme-rige counter komen we 1-3 achter. Peter daarentegen houdt ons in de wedstrijd door de 2-3 te scoren uit een mooie versnelling gevolgd door een keihard schot in de hoek. Het antwoord daarop van Weesp waren weer twee doelpunten. Het zit er weer niet in. Hoe kan dit nou ge-

beuren? We hebben langer bal bezit maar creëren niks. Mervyn scoort de 3-5 nog maar we hebben te weinig tijd om deze drie punten binnen te halen. Maar er is nog geen reden om het seizoen op te geven. Als we namelijk naar de stand kijken dan hebben we 5 wedstrijden ge-speeld waarvan 4 tegen de teams die de eerste tot en met de vierde plek innemen. Punten gaan dus nog wel komen. Volgende week spelen we tegen Buitenveldert voor de beker, maar dan kunnen we weer gebruik maken van Raffi . Hopelijk heeft hij wat Braziliaanse passeer be-wegingen geleerd op zijn vakantie in Rio.

Perry Person

Buitenveldert1 - sv Diemen1 6-5 17 oktoberWe gaan een zware avond tegemoet; onze tweede be-kerwedstrijd tegen eersteklasser Buitenveldert. Zonder een aantal belangrijke spelers, (blessure, vakantie en verjaardag) maar met twee jongens uit het zesde be-gonnen we voorzichtig aan deze wedstrijd. Snel kwa-men we door Mervyn op een 0-1 voorsprong door vanaf de aftrap de aanval op te zoeken en het doel te vinden vanaf de cirkellijn. Enigszins verbaasd door deze snelle openingscore hielden we een tijdje goed stand. Verdedi-gend stonden we goed en aanvallend hadden we geduld om een gaatje te zoeken en proberen te scoren. Jam-mergenoeg scoorde Buitenveldert door in de korte hoek Perry te passeren en hierna ons op een 2-1 en 3-1 ach-terstand te zetten. Met nog een aantal minuten voor de rust scoorde Jamahl een klutsbal, waarna Buitenveldert de ruststand op het bord zette. In de rust viel op met hoe-veel ontspanning en geduld we speelden en dat we zo een goede kans maakten om de wedstrijd te winnen. We pakten het ook in de tweede helft goed op, maar konden niet voorkomen dat door een punterende vrije trap Bui-tenveldert scoorde. En toen kreeg Peter aka Ginola het op zijn heupen. Staat de hele wedstrijd al goed te spe-len, maar kon zijn stempel niet drukken op het spelbeeld. Ondanks de 5-2, kwamen we door de karakteristieke spelwijze van Peter, namelijk door te schieten vanuit de tweede lijn, terug tot 5-4 en gingen we een spannende slotfase tegemoet. Wij probeerden druk te zetten op hun helft, wat maar deels lukte. Ruimtes werden groter, de keeper van de tegenstander speelde ver voor zijn doel mee en daardoor werd het zesde tegendoelpunt geïn-casseerd. Tenslotte scoorde Dave vanaf de middellijn het laatste doelpunt van de wedstrijd. Teleurgesteld dro-pen we van het veld met weer de gedachte dat we had-den kunnen winnen.

Mervyn Kwee

21 november 19.00 10829 svDiemen 4 - Golden/Stars 8 Diemen Diemen28 november 21.05 13685 Golden/Stars 6 - svDiemen 4 De Scheg S. Moerkamp31 oktober 21.50 11841 Golden/Stars 11 - svDiemen 5 Zuid Golden/Stars 7 november 22.00 13131 svDiemen 5 - ABN/Amro 8 Zuid C. Verlaan14 november 19.05 15898 svDiemen 5 - De Dijk 3 Diemen H. van Loon21 november 22.05 11290 svDiemen 5 - Ter Beek 8 Bankras Diemen26 oktober 22.00 156031 svDiemen 6 - Fico 2 Muiden Diemen30 oktober 21.00 156026 RKAVIC 6 - svDiemen 6 De Bloemhof B. Radouane 9 november 22.00 156027 svDiemen 6 - DCG 4 Muiden F. Nibbelink13 november 20.55 156028 Dug Out 5 - svDiemen 6 Caland R. Damsteekt19 november 20.10 156029 svDiemen 6 - Fenerbahce 2 Emergo Diemen

Zaaldienst 7 november Diemen 2 man om 19.00 uur aanwezig van het 1e team14 november Diemen 2 man om 19.05 uur aanwezig van het 5e team21 november Diemen 2 man om 19.00 uur aanwezig van het 4e team

Page 12: De Treffer 2007-2008 - 2007-10-22

12 svDiemen / DeTreffer

Programma 27 & 28 oktoberZaterdag 27 oktober zaterdagsenioren scheidsrechter wed.nr. kl.nr. 14.30 uur svDiemen 2 - Muiden 2 98848 5/507 svDiemen vet. 1 vrij 2/C

Zaterdag 27 oktober DEF-pupillen09.45 11.00 uur VVA/Spartaan D1 - svDiemen D1 115189 Hfd.B10.00 11.15 uur DWV D1 - svDiemen D2 137946 1J08.00 09.00 uur GeuzenM D1 - svDiemen D3 87086 2/16 13.30 uur svDiemen D4 - Zeeburgia D5 86189 3/42 12.00 uur svDiemen D5 - Meteoor D2 86188 3/43 10.30 uur svDiemen D6 - DWV D6 86644 3/43 09.00 uur svDiemen D7 - IVV MD1 86643 3/44 10.15 uur svDiemen D8 - Zwanenburg D5 87080 4/03 svDiemen MD1 vrij 1/05 11.30 uur svDiemen E1 - Volendam E2 114689 Hfd.C 09.00 uur svDiemen E2 - Weesp E2 86500 1K 10.15 uur svDiemen E3 - RKAV E2 86499 2/2009.30 10.30 uur Ankaraspor E1 - svDiemen E5 88240 2/23 12.45 uur svDiemen E6 - Geinburgia E1 86498 2/24 11.30 uur svDiemen E7 - Zeeburgia E3 86059 2/24 12.45 uur svDiemen E8 - Hoofddorp E7 86497 2/25 svDiemen E9 vrij 2/2610.45 12.00 uur AGB E1 - svDiemen E10 87885 2/2609.00 10.00 uur WV-HEDW E2 - svDiemen E11 87405 3/72 09.00 uur svDiemen E12 - De Meer E3 85976 3/73 09.00 uur svDiemen E13 - TABA E6 86421 3/74 09.00 uur svDiemen E14 - TOS-Actief E7 86497 3/75 10.00 uur svDiemen ME1 - RKAV ME2 157429 3/6709.30 10.45 uur SDZ F1 - svDiemen F1 87263 1/0708.30 09.45 uur Ajax F1 - svDiemen F2 87255 1/0911.45 13.00 uur AS’80 F1 - svDiemen F3 87239 1/1008.15 09.30 uur DWV F2 - svDiemen F4 87243 2/15 svDiemen F5 vrij 2/1609.00 10.15 uur AS’80 F2 - svDiemen F6 87238 2/1808.00 09.00 uur HBOKF1 - svDiemen F7 161373 3/2609.00 10.00 uur TABA F4 - svDiemen F8 87684 3/2508.00 09.00 uur De Meer F2 - svDiemen F9 87701 3/2708.00 09.00 uur Fortius F3 - svDiemen F10 87264 3/2809.00 10.15 uur Blauw WitA F3 - svDiemen F11 87169 3/29 12.00 uur svDiemen F12 - SDZ F11 157764 4/50

Zaterdag 27 oktober meisjes junioren13.30 14.45 uur Pancratius MB2 - svDiemen MB1 142721 2E

Zondag 28 oktober zondagsenioren 14.00 uur Muiden - svDiemen J. Engel 47243 4F 12.00 uur DWS 3 - svDiemen 2 R. van Dijk 150653 2/202 svDiemen 3 vrij 4/409

Zondag 28 oktober junioren 12.00 uur svDiemen A1 - Almere A3 48052 1M svDiemen A2 vrij - 2L12.45 14.00 uur Abcoude B1 - svDiemen B1 F. Smal 47104 Hfd.C 12.00 uur svDiemen B2 - TOS-Actief B1 47845 2P 10.00 uur svDiemen B3 - Omniworld B4 417092 2Q svDiemen B4 vrij 3/29 14.00 uur svDiemen B5 - Buitenveldert B4 140751 3/3410.45 12.00 uur Abcoude C1 - svDiemen C1 E. Verbrugge 47086 Hfd.C 12.00 uur svDiemen C2 - Almere C3 47461 1O08.45 10.00 uur VVA/Spartaan C2 - svDiemen C3 48005 2V 10.00 uur svDiemen C4 - Buitenboys C5 47824 3/5110.15 11.30 uur SDZ C4 - svDiemen C5 47446 3/52 10.00 uur svDiemen C7 - Buitenboys C9 47447 3/5408.45 10.00 uur Ouderkerk C5 - svDiemen C8 153887 3/55

Page 13: De Treffer 2007-2008 - 2007-10-22

nr. 6 / 22 oktober 2007 13

Programma 3 & 4 novemberZaterdag 3 november zaterdagsenioren scheidsrechter wed.nr. kl.nr. 13.00 uur WV-HEDW 18 - svDiemen 2 99291 5/507 svDiemen vet. 1 vrij 2/C

Zaterdag 3 november DEF-pupillen 10.45 uur svDiemen D1 - EDO D1 R. Aarts 116899 Hfd.B 09.00 uur svDiemen D2 - Omniworld D2 138091 1J 12.30 uur svDiemen D3 - CTO’70 D1 91099 2/1608.45 10.00 uur Geinburgia D2 - svDiemen D4 88909 3/4211.45 13.00 uur DWV D6 - svDiemen D5 88899 3/4310.45 11.45 uur GeuzenM D4 - svDiemen D6 91148 3/4308.00 09.00 uur GeuzenM D5 - svDiemen D7 91097 3/4407.45 08.45 uur CSW D7 - svDiemen D8 90637 4/0308.45 10.00 uur RKAV MD1 - svDiemen MD1 66602 1/0508.00 09.00 uur Weesp E1 - svDiemen E1 117134 Hfd.C09.00 10.00 uur GeuzenM E1 - svDiemen E2 91022 1K09.15 10.30 uur Nieuw sloten E2 - svDiemen E3 90952 2/2009.00 10.00 uur CTO’70 E2 - svDiemen E5 89213 2/23 svDiemen E6 vrij 2/2410.15 11.15 uur Geinburgia E1 - svDiemen E7 88785 2/2408.45 10.00 uur Volewijckers E2 - svDiemen E8 91013 2/2509.45 11.00 uur DRC E2 - svDiemen E9 90490 2/26 13.00 uur svDiemen E10 - OSV E5 141307 2/26 13.00 uur svDiemen E11 - GeuzenM E2 90492 3/7208.30 09.30 uur Abcoude E6 - svDiemen E12 88767 3/7308.00 09.00 uur GeuzenM E6 - svDiemen E13 91019 3/7408.00 09.00 uur GeuzenM E7 - svDiemen E14 91018 3/7508.15 09.30 uur NFC/Brommer E3 - svDiemen ME1 157430 3/67 11.00 uur svDiemen F1 - Pancratius F2 161267 1/07 10.00 uur svDiemen F2 - GeuzenM F1 90393 1/09 10.00 uur svDiemen F3 - Buitenboys F1 90392 1/10 svDiemen F4 vrij 2/15 09.00 uur svDiemen F5 - GeuzenM F2 90389 2/16 09.00 uur svDiemen F6 - BFC F3 90388 2/18 09.00 uur svDiemen F7 - A’dam Seref Spor F1 161374 3/26 10.00 uur svDiemen F8 - DWS F2 89937 3/25 11.00 uur svDiemen F9 - WV-HEDW F2 89939 3/27 11.00 uur svDiemen F10 - Zeeburgia F5 90390 3/28 11.00 uur svDiemen F11 - AFC F4 90298 3/2908.00 09.00 uur Ouderkerk F7 - svDiemen F12 157765 4/50

Zaterdag 3 november meisjes junioren 14.00 uur svDiemen MB1 - Amstelveen MB1 116873 2E

Zondag 4 november zondagsenioren 14.00 uur svDiemen - ‘t Gooi G. Jak 48547 4F 11.30 uur svDiemen 2 - AFC 4 N. van Zanten 150654 2/20210.15 11.30 uur CTO’70 2 - svDiemen 3 48677 4/409

Zondag 4 november junioren09.30 11.00 uur Swift A2 - svDiemen A1 143112 1M 14.45 uur svDiemen A2 - De Meer A1 48597 2L 13.00 uur svDiemen B1 - Almere B2 D. Adriaans 48410 Hfd.C 12.00 uur svDiemen B2 - De Meer B1 48587 2P09.45 11.00 uur Waterwijk B4 - svDiemen B3 48213 2Q svDiemen B4 vrij 3/2911.15 12.30 uur Almere B8 - svDiemen B5 48581 3/34 14.00 uur svDiemen C1 - DCG C2 J. Gruijthuijsen 48392 Hfd.C10.45 12.00 uur AS’80 C1 - svDiemen C2 48952 1O svDiemen C3 vrij 2V 10.00 uur svDiemen C4 - AS’80 C5 48569 3/51 10.00 uur svDiemen C5 - Buitenboys C6 49125 3/5209.45 11.00 uur Waterwijk C9 - svDiemen C7 48942 3/54 10.00 uur svDiemen C8 - Legmeervogels C6 163154 3/55

Page 14: De Treffer 2007-2008 - 2007-10-22

14 svDiemen / DeTreffer

U denkt er toch wel aan om uw klok(ken), horloge(s) en al wat op een uurwerk lijkt in de nacht

van zaterdag 27 op zondag 28 november één uur achteruit te zetten, dus van 03.00 uur naar

02.00 uur. Kunt u toch een uurtje langer in uw warme bedje blijven.

In een van de wijken in Diemen-zuid , Sierkershof en alles daar omheen, heeft vanaf dit nummer Scott

van den Berg de bezorging op zich genomen. Scott is een van de spelers van de E1 en sinds zijn 6e lid

van sv Diemen. Scott fi jn dat je ons wilt helpen!

Dat betekent ook dat een van mijn trouwe lopers van het clubblad af-

scheid heeft genomen, namelijk Michael Muller, zoon van “still going

strong” Rob. Dat zijn heel wat jaartjes geweest, de school vraagt nu veel

aandacht, vandaar. Michael bedankt en succes op school en met je team

natuurlijk!

Een paar weken geleden kon ik melden dat Ted Koekoek een vervelende blessure had opgelopen,

toen ik hem van de week even sprak was hij geopereerd. De kruisband in zijn knie was weg, nu heb-

ben ze uit zijn hamstring een pees gehaald en die op de plaats gezet van de kruisband, deze pees

zal de functie van de kruisband over moeten nemen. Ted heeft nog wel pijn en loopt voorlopig nog

met krukken en hij gaat driemaal in de week naar fysiotherapie. Als ik het goed begrepen heb gaat

hij over een poosje ook weer naar school, de genezing zal 6 tot 9 maanden duren. Zijn verblijf in het

ziekenhuis voor deze operatie? Eén dag! Ted het allerbeste en veel succes met je revalidatie.

Ik zie nog weleens een wedstrijdje hier en daar en het valt mij op dat er toch nog steeds spelers zijn die

niet in de nieuwe outfi t van sv Diemen spelen. Dat is niet de bedoeling, misschien luiheid om een keer

extra naar sv Diemen te komen om de outfi t op te halen? Ik zou de leiders willen vragen hier extra

aandacht aan te geven en de spelers er op te wijzen dat de nieuwe outfi t opgehaald kan worden.

Kon ik u vorige keer melden dat er een aantal teams anders zijn ingedeeld, ook de F7 is nu heringe-

deeld, hopelijk gaat het nu beter met dit team.

Met Clara Post gaat het uitstekend. Waarom niet zult u zeggen, wel nu uit haar neus zijn een paar

poliepen verwijderd, dat leverde een dagje ziekenhuis op. Het was even vervelend, maar fl ink als zij is

was zij binnen twee dagen weer paraat in de keuken en achter de bar. Chapeau!!!

Vervelend bericht van onze topscoorder aller tijden Michael Helmer, ik hoorde dat hij tijdens het zaal-

voetballen zijn achillespees heeft afgescheurd, een vervelende blessure. Inmiddels is Michael hier al

aan geopereerd en doet hij zijn uiterste best om met behulp van krukken zich voort te bewegen. Mike

van harte beterschap!

U heeft ongetwijfeld op pagina 1 het vervelende bericht gelezen over onze junior Daan Tas, zijn toe-

stand is op het ogenblik stabiel maar Daan is ernstig gewond en heeft veel pijn. Wij wensen Daan alle

kracht en hopen dat de pijn spoedig zal afnemen. Daan alle sv Diemenaren wensen je het allerbeste

en ik weet dat je teammaatjes je ontzettend missen.

Maandag 12 november wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden, aanvang 20.00 uur in

onze kantine. Altijd belangrijk, maar dit jaar zeker, de Statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn

aan vernieuwing toe. Onder meer dit wordt besproken op deze vergadering. Zullen we zeggen tot

maandagavond 12 november?

Mini-treffers

Iedere zaterdag- en zondagochtend kunt u om 08.25, 08.55, 09.25 en om 9.55 uur beluisteren of uw

wedstrijd wel of niet doorgaat. Op 103.3 op de kabel en op 106.1 in de ether, dit alles op: RADIODIEMEN