De Treffer 2011-2012 - 2011-12-14

of 9 /9
Voorzier P.J. ter Horst 06-46090221 [email protected] Secretaris P.P. van Rooij 020- 6951294 [email protected] Penningmeester R. Stallinga 020-6004332 [email protected] Jeugdcommissie Vacant Contribue-donae RABOBANK 39.35.09.214 Ledenadministrae Postbus 189 1110 AD Diemen Kannebeheerder M.C. Bekker 020-6954106 [email protected] Redace clubblad M.E. Post [email protected] Alle correspondene betreffende de ledenadministrae sturen naar: sv Diemen Ledenadministrae Postbus 189 1110 AD Diemen De Treffer Clubblad van de sportvereniging Diemen Opgericht 16 juli 1931 Postbus 189 - 1110 AD Diemen 020-6992048 [email protected] Jaargang 78 nr. 8 21 november 2011 Wisselende resultaten Deze keer een onderwerp waar wij allemaal een mening over hebben: scheidsrechters! Enige dagen geleden viel mijn oog op een klein arkeltje in een groot landelijk dagblad. Weliswaar een klein arkel maar naar bleek met grote gevolgen. Wat was er gebeurd: een veeren jarige pupillenscheidsrechter was huilend van het veld gelopen. Aanleiding was de vervelen- de opmerkingen van één van de ouders van de tegenparj. Resultaat: wedstrijd gestaakt, rapportages naar de KNVB en on- getwijfeld diverse boetes. Gelukkig voor deze jonge fluist kon hij na een goed gesprek met zijn ouders en een nachtje goed geslapen te hebben het voorval relaveren. Voor de “hoe was je week Els” supporter liep het minder goed af. Niet alleen de KNVB maar ook clubs straffen dit gedrag terecht af. Een club royement en een ontzegging van zes jaar lidmaatschap was zijn deel! Nu is niets menselijks ons vreemd en ook uw voorzier heeſt een duidelijke mening over niveau en sommige beslissingen van scheidsrechters. Aan de hand van twee situaes zal ik u proberen uit te leggen hoe men zich kan vergis- sen in een scheidsrechter. U kent ze allemaal, de scheidsrechter die vooraf grensrechters en aanvoerders bij zich roept en aangeeſt wat hij wel en niet zal accepteren. Ook aan de motoriek van de scheidsrechter is af te lezen of deze zelf heeſt gevoetbald. Vaak een belangrijke graad- meter voor voetballers en begeleiding. Als wij ook nog even kijken naar de posturen van deze fluisten dan is onze mening vooraf al vaak bepaald. Dan nu de voorbeelden hoe men zich kan vergissen in bovenstaande aannames. Vorige week zondag jdens de wedstrijd Forus 2-Diemen2 vooraf de ideale scheidsrechter gezien. Strak in het pak, goed afgetraind, duidelijk instruces vooraf aan grensrechters en aan- voerders. Vervolgens laat deze beste man de wedstrijd uit de hand lopen door te marchanderen met overtredingen en het geven van kaarten. Lichte commoe na afloop, wel of geen handen schudden, was zijn deel. Daarna door naar de zondag 1 die moest spelen tegen Ankarspor. Hier deed een scheidsrechter met een behoorlijk overgewicht zijn warming-up. Ook zijn motoriek was het niet helemaal. Máár wat een kanjer, zelden iemand gezien die de wedstrijd van de eerste tot de laat- ste minuut zo onder controle had. Voordeel regels toepaste waar mogelijk, kaarten gaf waar nodig én overwicht op het veld en spelers had. Ik wil hier maar mee zeggen wees ook eens krisch op uw eigen mening. Want net zoals ik zit u er ook wel eens naast, dat mag maar blijf wel respectvol naar deze mensen. Oh ja… ik heb beide scheidsrechters trouwens wel een hand gegeven en bedankt voor hun leiding. Ik wens u weer veel sportplezier. Hans ter Horst

Embed Size (px)

description

 

Transcript of De Treffer 2011-2012 - 2011-12-14

 • VoorzitterP.J. ter Horst

  [email protected]

  SecretarisP.P. van Rooij

  020- [email protected]

  PenningmeesterR. Stallinga

  [email protected]

  JeugdcommissieVacant

  Contributie-donatieRABOBANK 39.35.09.214

  LedenadministratiePostbus 189

  1110 AD Diemen

  KantinebeheerderM.C. Bekker

  [email protected]

  Redactie clubblad M.E. Post

  [email protected]

  Alle correspondentiebetreffende

  de ledenadministratiesturen naar:sv Diemen

  LedenadministratiePostbus 189

  1110 AD Diemen

  DeTreffer

  Clubblad van de sportvereniging DiemenOpgericht 16 juli 1931Postbus 189 - 1110 AD Diemen020-6992048 [email protected]

  Jaargang 78 nr. 8 21 november 2011

  Wisselende resultatenDeze keer een onderwerp waar wij allemaal een mening over hebben: scheidsrechters!Enige dagen geleden viel mijn oog op een klein artikeltje in een groot landelijk dagblad. Weliswaar een klein artikel maar naar bleek met grote gevolgen.Wat was er gebeurd: een veertien jarige pupillenscheidsrechter was huilend van het veld gelopen. Aanleiding was de vervelen-de opmerkingen van n van de ouders van de tegenpartij.Resultaat: wedstrijd gestaakt, rapportages naar de KNVB en on-getwijfeld diverse boetes.Gelukkig voor deze jonge fluitist kon hij na een goed gesprek met zijn ouders en een nachtje goed geslapen te hebben het voorval relativeren. Voor de hoe was je week Els supporter liep het minder goed af.Niet alleen de KNVB maar ook clubs straffen dit gedrag terecht af. Een club royement en een ontzegging van zes jaar lidmaatschap was zijn deel!

  Nu is niets menselijks ons vreemd en ook uw voorzitter heeft een duidelijke mening over niveau en sommige beslissingen van scheidsrechters. Aan de hand van twee situaties zal ik u proberen uit te leggen hoe men zich kan vergis-sen in een scheidsrechter.

  U kent ze allemaal, de scheidsrechter die vooraf grensrechters en aanvoerders bij zich roept en aangeeft wat hij wel en niet zal accepteren. Ook aan de motoriek van de scheidsrechter is af te lezen of deze zelf heeft gevoetbald. Vaak een belangrijke graad-meter voor voetballers en begeleiding.Als wij ook nog even kijken naar de posturen van deze fluitisten dan is onze mening vooraf al vaak bepaald.Dan nu de voorbeelden hoe men zich kan vergissen in bovenstaande aannames. Vorige week zondag tijdens de wedstrijd Fortius 2-Diemen2 vooraf de ideale scheidsrechter gezien. Strak in het pak, goed afgetraind, duidelijk instructies vooraf aan grensrechters en aan-voerders. Vervolgens laat deze beste man de wedstrijd uit de hand lopen door te marchanderen met overtredingen en het geven van kaarten. Lichte commotie na afloop, wel of geen handen schudden, was zijn deel.Daarna door naar de zondag 1 die moest spelen tegen Ankarspor. Hier deed een scheidsrechter met een behoorlijk overgewicht zijn warming-up. Ook zijn motoriek was het niet helemaal.Mr wat een kanjer, zelden iemand gezien die de wedstrijd van de eerste tot de laat-ste minuut zo onder controle had. Voordeel regels toepaste waar mogelijk, kaarten gaf waar nodig n overwicht op het veld en spelers had.Ik wil hier maar mee zeggen wees ook eens kritisch op uw eigen mening. Want net zoals ik zit u er ook wel eens naast, dat mag maar blijf wel respectvol naar deze mensen.Oh ja ik heb beide scheidsrechters trouwens wel een hand gegeven en bedankt voor hun leiding.Ik wens u weer veel sportplezier.

  Hans ter Horst

 • nr. 8 14 december 2011 2 svDiemen DeTreffer

  Laagste rentes van Nederland! Nu vanaf 3,3%

  Bel: 020 - 416 26 56

 • nr. 8 14 december 2011 3 svDiemen DeTreffer

  Officile mededelingenKeuze zaterdag- of zondagvoetbal categorie A

  Een speler uitkomend in de categorie A, die binnen zijn club de keuze heeft deel te nemen aan de com-petities van het zondag veldvoetbal of het zaterdag veldvoetbal, moet vr aanvang het een seizoen zijn keuze voor dat seizoen bepalen.

  De speler is voor elftallen die zijn ingedeeld in de competities van de categorie A in dat seizoen uitsluitend gerechtigd uit te komen voor een competitie waarop hij zijn keuze heeft bepaald. De eerste keer dat een speler in een bindende wedstrijd uitkomt in de categorie A (competitie of beker) bepaalt dus de keuze za-terdag of zondag. Een jeugdspeler die bij zijn vereniging aan de seniorencompetitie van zowel het zaterdag- als het zondag-voetbal kan deelnemen, mag tijdens een seizoen alleen deelnemen aan die seniorencompetitie waarvoor hij eenmaal is uitgekomen, behoudens dispensaties van het bestuur van de KNVB. Een speler uitkomend in categorie B van een club met een zaterdag- en zondagafdeling, mag binnen cate-gorie B zowel op zaterdag als zondag (onbeperkt) in competitiewedstrijden van de club waarvoor hij speel-gerechtigd is uitkomen. Een speler van categorie B kan zich wel vastspelen in categorie A. Dit gebeurt na vijftien wedstrijden of meer (de vijftien wedstrijden regeling).Kortom, een speler (senioren) kan niet op zaterdag en zondag in categorie A uitkomen

  Vrijwilligersonderscheiding gemeenteraad Diemen 2011In 2004 is door de gemeenteraad van Diemen het initiatief genomen om te beginnen met het uitreiken van vrijwilligersonderscheidingen.De diverse verenigingen en instellingen in Diemen kunnen aan de gemeenteraad een voordracht doen van de persoon waarvan zij vinden dat deze in aanmerking komt voor de vrijwilligersonderscheiding. De onderscheiding bestaat uit een draagspeld en een oorkonde.Wederom zijn 2 leden van onze vereniging door iemand voorgedragen voor deze onderscheiding.Voorgedragen zijn Hans en Clara Post vanwege de vele werkzaamheden die zij voor de vereniging al een lange reeks jaren doen.Dit betreft: Het begeleiden van de

  jeugd op woensdagmid-dag;

  Deelname aan het onder-houd van het gebouw;

  Maar met name tesamen de vele jaren werkzaam-heden in de kantine.

  De voordracht is door de gemeenteraad gehono-reerd. Op vrijdagavond 18 november vond er een geanimeerde bijeenkomst plaats in het gemeentehuis waarbij de onderscheidin-gen werden uitgereikt.Het raadslid Rob Verheu-vel hield een leuke toe-spraak voor Hans en Cla-ra. Uit de toespraak bleek nog eens hoe belangrijk het vrijwilligerswerk is dat Hans en Clara doen voor sv Diemen.P.P. van Rooij

 • nr. 8 14 december 2011 4 svDiemen DeTreffer

  Jeugdtreffer WedstrijdcordinatorenCordinator A-junioren Paul Smit [email protected] B-junioren Chiel Simons [email protected] C-junioren Vacant [email protected] D-pupillen Pieter Buis [email protected] E-pupillen Simon Ilcken [email protected] F-pupillen Ed van Bentum [email protected] jeugd Elly Oudshoorn [email protected] Menno Golsteijn [email protected]

  sv Diemen B4 - Roda23 B4 5-3 13 novemberOp deze frisse en nevelige morgen stond de volgende tegenstan-der op het programma. Gelukkig kwam er al een bleek zonnetje door. We gingen vlot van start om 10.00 uur maar konden niet lang druk op Roda houden. Roda nam het heft in handen en na enkele aanvallen lag de 0-1 al achter Bas. Het was even zoeken waar het probleem lag maar die tijd werd ons niet gegund want de 0-2 lag er enkele minuten later ook al in. Het probleem lag aan de rechterflank en dus de snelle spits naar achteren gehaald (ik had ooit gezien dat Sihar als verdediger ook zijn mannetje wel staat) en een getergde Donny (hij stond voor het eerst sinds jaren eens reserve) in de spits gezet. Nadat Avi een zekere 0-3 voor de doel-lijn had weggehaald was Donny voldoende opgeladen en ging hij vol aan de bak. Al snel scoorde hij de 1-2. Een zeker doelpunt (de bal was via het doelvlak door het zijnet gegaan) werd niet door de scheidsrechter gezien. Luid protest uiteraard; mannen dit moeten we voortaan niet meer doen. Zet dan die frustratie om in daden en laat je voeten spreken. Gelukkig pikten we snel de draad weer op en scoorde Donny de 2-2 en 3-2. Een zuivere hattrick dus. Het mooiste doelpunt in de 1e helft kwam op naam van Brian. Hij verschalkte met een fraaie boogbal de keeper van Roda.Na de rust scoorde Donny (hij alweer) de 5-2 na goed doorzetten en nu eens goed kijken. Vanaf rechts wat draaien en uiteindelijk de bal gewoon beheerst naast de keeper in het doel deponeren. Roda drong daarna nog wel aan en scoorde na een keihard schot, dat Bas niet voldoende kon keren, toen dus met een zacht tikje 5-3. In het 2e deel van de 2e helft ging onze betere conditie meespelen en kwam Roda er bijna niet meer uit. Over de hele wedstrijd gezien dus toch een terechte winst.Mannen we gaan deze week weer flink trainen. We spelen de komende 3 weken uit helaas; Diemen kan dan niet van onze kunsten genieten. Reken er echter op dat onze komende tegenstanders niet van plan zijn om zich zo maar gewonnen te geven.

  Ad

  sv Diemen C1 - Purmersteijn C1 2-1 13 novemberMet Tijs op het middenveld en Youssef achterin begonnen we aan de wedstrijd. Al in de eerste minuut knalde Tijs een bal op de lat, maar de bal was al achter geweest. Diemen kreeg weer veel kansen vandaag en wist de tegenstander op de eigen helft terug te drukken. Maar nog steeds is daar het probleem van scoren, dat wil maar moeizaam lukken. Kansen waren er voor Tijs (kopbal over, schot over en een schot op de keeper), Yoll (schot naast), Nidal (2x een kopbal over uit een corner). Het enige dat Purmersteijn daar tegenover kon stellen was een vrije trap in de muur. 0-0 bleef het dus tot de rust.Na rust moest Diemen gaan scoren want 1 punt tegen deze tegenstander was echt te weinig. Eerst waren

  er nog kansen voor Lesley (bal voorlangs) en een kopbal van Nidal werd uit doel gekopt door een verdediger. Lorenzo had een aardige omhaal. Toen viel toch eindelijk de goal. Tijs zette goed druk en sla-lomde door de verdediging en passeerde de keeper (1-0). Een goal la Maher! De opluchting was groot, maar Diemen ging direct verder. Vrij snel na de eerste goal viel de tweede: Nidal kon binnenschieten na een goede een-twee met Youssef (2-0). Purmersteijn kon counteren en zomaar 2-1 maken. Dat is nog eens effectief! 1 kans en 1 doelpunt, ik wou dat wij dat gemiddelde haaldenDaarna werd Tijs meteen naar

 • nr. 8 14 december 2011 5 svDiemen DeTreffer

  achteren gehaald om de boel te consolideren en Youssef verhuisde naar het middenveld. Er kwamen daarna nog genoeg kansen voor Diemen (Youssef 2x op de keeper) en schoten van Rowen en Thierry, maar de stand bleef verder 2-1, mede door het goede keeperswerk van Purmersteijn.Kijk op you tube naar de bewegende beelden: http://youtu.be/9ytEdJfCqRQ

  Martin

  sv Diemen D2 Weesp D1 1-2 12 novemberUw verslaggever had met twee andere ouders de taak op zich genomen s ochtend in de kantine mee te werken. En het is lastig te midden van de horecawerkzaamheden een wedstrijdverslag te schrijven. Dit houdt in, dat wij de wedstrijd van onze zonen met vlagen hebben kunnen volgen. Vanuit de kantine zagen we een verdedigend Diemen, dat onder druk werd gezet door de voetballers uit Weesp. Wij vernamen tij-dens de rust een stand van 0-1 van degenen, die koffie, thee, warme chocolademelk etc. bestelden.Na de wedstrijd heeft uw verslaggever een eindstand van 1-2 vernomen met een grote kans op de gelijk-

  maker. Onze D2 heeft naar zeggen zich strijdlustig getoond en Lars mag het doelpunt achter zijn naam zetten. Dit is een doelpunt met een leuke achtergrond, omdat hij in Weesp op school zit en vandaag tegen klasge-noten moest voetballen.Met respect voor de voetballers gaat mijn herinnering deze ochtend in dit stukje vooral uit naar de vele gebakken tostis, de bijzondere gehaktballen, de vele verkochte AAtjes en de vele geschonken kop-jes koffie. En mijn waardering gaat uit naar het vaste kantineperso-neel deze ochtend Mijndert en Gerrie, die met ervaring en gedreven-heid de toko runnen.

  Ren Lammertsen

  Zeeburgia E1 sv Diemen E1 14-1 12 novemberMeestal vind ik het niet moeilijk een stukje te schrijven, maar dit keer wel. Jullie begonnen heel sterk en en-thousiast aan de wedstrijd. Jullie dwongen kansen af en na ongeveer 5 minuten kwamen jullie zelfs op 0-1 voor: Bart ging langs de rechterkant goed door richting achterlijn. Na een mooie voorzet naar Floris schoot deze tegen de hand van een tegenstander. We kregen een vrije trap en Milco schoot met een mooie boog via lat en hoofd/rug van de keeper ons naar de voorsprong. Achterstaan is Zeeburgia waarschijnlijk niet gewend, dus ze gingen meer druk zetten en na een kwartier werd het 1-1. Toch bleven jullie voetballen en aanvallen en kwamen er meerdere kansen. Helaas hadden ze een sterke verdediging en een goede keeper en konden de kansen niet benut worden. Ongeveer 5 minuten voor rust hield Sven een bal tegen vr de lijn en toch floot de scheidsrechter dit als goal! Misschien dat Svens hiel over de lijn was, maar de bal toch echt niet! Maar helaas, niets tegen te doen en omdat er daarna volgens de scheids vanaf de zijkant teveel (negatief) geroepen werd, kregen we nog een vrije trap tegen ook. Natuurlijk heel dicht bij het doel en die werd dan ook hoog over Sven heen ingeschoten (2-1). Volgens mij kan een scheids ook eerst een waarschuwing geven of via de coach/trainer verzoeken de rust te bewaren als hij het te erg vindt worden. Toen er vlak daarna weer twee doelpunten in vlogen volgens mij ook weer 1 via een vrije trap tegen, maar in de commotie ben ik vergeten hoe ze precies gingen zag je de koppies van de jongens bijna letterlijk omlaag zakken. In een paar minuten tijd gingen ze van een goede 1-1 stand naar een 4-1 achterstand - waar ze zelf niets aan konden doen de rust in.Na de rust was het zelfvertrouwen nog niet helemaal terug; Bradley viel gebles-seerd uit, Bart speelde met een blessure, Dave was net terug van een blessure en de scheids floot erg onduidelijk en partijdig. De 2e helft was zwaar; dat laat de eindstand wel zien. Maar toch wil ik jullie wel een complimentje geven jongens. Jullie hebben de 1e helft geweldig gespeeld en de 2e helft toch doorgeknokt. Zeeburgia is sterk, maar jullie speelden nu veel beter dan de allereerste beker-wedstrijd tegen hen. En met een team zonder blessures en een minder partijdige scheids weet ik zeker dat de stand heel anders was geweest.

  Judith

 • nr. 8 14 december 2011 6 svDiemen DeTreffer

  sv Diemen E7 - SDW E2 5-2 12 novemberAls de stijgende lijn van de afgelopen weken vandaag doorgezet kon worden dan kon het wel eens een hele mooie dag voor onze tijgers worden. Al vanaf de aftrap stond het vizier van de E7 n kant op en wel naar het doel van SDW. Dylan Muuren wist in de 2e minuut via een afstandschot een ieder te verrassen en de 1-0 op het scorebord te zetten. Vele kansen kreeg de E7 om de score op te voeren, zo zagen o.a. Bran-don en Timo hun inzet door de keeper van SDW gekeerd worden. In de 9e minuut wist SDW in hun eerste aanval de gelijkmaker te scoren. Het antwoord van de E7 kwam binnen een minuut, Dylan Blom wist met zijn befaamde traptechniek de bal via een vrije trap in de bovenhoek te plaatsen en de E7 op voorsprong te zetten. Vlak voor rust wist SDW uit hun tweede aanval de 2-2 ruststand op het scorebord te zetten. In de rust was een ieder ervan overtuigd dat we deze wesdtrijd niet mochten verliezen en al helemaal niet onder het toeziend oog van onze sponsor AMEO.De 2e helft startte SDW erg fel en werd de E7 teruggedrongen om achterin orde op zaken te stellen, door goed keeperswerk van Nick en het verdedigen van Tobias, Eddie, Timo en Otnil werd een voorsprong van SDW voorkomen. In de 36e minuut wist Dylan M. op aangeven van Roy de 3-2 binnen te schieten. In de 48e minuut wist Roy aan zijn bewaker te ontsnappen en de 4-2 aan te tekenen. Jurre kreeg in de laat-ste minuut een kans maar zag zijn schot via de binnen kant van de paal terug in het veld rollen ook de re-bound van Jurre ging via de binnenkant van de paal terug het veld in voor de voeten van Roy, die zich niet bedacht en de bal snoeihard in de touwen schoot. Bij het laatste fluitsignaal gingen onze AMEO-Tijgers volledig uit hun dak, een leek zou gedacht hebben dat ze het kampioenschap binnen hadden gehaald.Jongens grote klasse maar maak het de volgende keer iets sneller af want de hartslag van de coaches(Ed & John) bereikte vandaag het kookpunt. In de rust werd onze sponsor nog bedankt voor zijn sponsoring van het team en werd er door de E7 een teamfoto aan sponsor AMEO (Mark van Berkum) uitgereikt.

  John

  sv Diemen F2 - ZSGO/WMS F1 1-3 12 novemberOp een koude maar mooie zaterdagochtend begonnen de jongens heel goed. Een mooie corner van Raashid werd schitterend ingekopt door Yaron 1-0. Daarna werd de druk op Diemen als maar groter maar door goed keeperswerk van Joas bleef het 1-0. Helaas werd het net voor rust gelijk.Direct na de rust werd het 1-2. De druk bleef maar aanhouden en we kwamen er niet meer uit. Ondanks het goede verdedigende werk van Shay en Rafael werd het toch 1-3.Jammer jongens maar tegen de nummer 2 is het geen schande. Jullie hebben met inzet gespeeld. Dat geeft hoop voor de volgende wedstrijd tegen de nummer 1 CTO70.

  Martin

  Teamfoto van de E7 voor sponsor AMEO

  Achter: Timo van Berkum, sponsor Mark van Berkum,Roy de Roo, Dylan Blom, Brandon Tjon a Pauw, Nick de Roo en leider John Muuren.Onder: Tobias Mus, Dylan Muuren, Otnil Tuinfort, Jurre Kreuger en Eddy dos Santos Smit.

 • nr. 8 14 december 2011 7 svDiemen DeTreffer

  Boven v.l.n.r.: Ronald Appelboom (trainer/coach), Yannick Kranenburg, Tim Driesenaar, Ziyad Mansy en Kaj Heemskerk.Onder v.l.n.r.: Neal Viereck, Pelle Brinkhof, Ritchie Schinning, Donnie Schinning en Seth Breeveld.

  De F1 wint na een spannende westrijd met 1-0 van Zeeburgia

  GeuzenM F3 sv Diemen F3 0-6 12 novemberOnder een lekker zaterdagochtend zonnetje stonden we tegenover het laag op de ranglijst staande GeuzenM F3. Opvallend aan deze stand op de ranglijst was wel dat Geuzen nog maar heel weinig tegen-doelpunten had? Toen de Geuzencoach vooraf vroeg of er 8 tegen 8 gespeeld kon worden en Geuzen na het 1e fluitsignaal zich als n blok terugtrok op eigen helft, begrepen we hoe dat kwam. Echter het goed combinerende Diemen wist middels Davy in de 6e minuut toch een gaatje in de hechte verdediging te vinden. 0-1 Na eerdere ballen van Skip op de lat en Kyan op de paal, maakte Jay vervolgens in de 18e minuut de 0-2 en Joury vlak voor rust de 0-3.Na rust ging het scoren gewoon door. Jay 0-4 en na een mooie pass van Thijs naar Davy, maakte spits Youri de 0-5. Nieuwe aankoop Aram maakte de score compleet, waarbij de Geuzen keeper die naar de hockeyende meisjes (nu al) achter zich stond te kijken wel een handje hielp. 0-6.Een overtuigende wedstrijd van de F3 waarbij de sterke defensie bestaande uit de backs Jeremy en Jay-den en keeper Lorenzo wederom de 0 hielden. Mannen hou dit vast.

  Uw verslaggever

  Zeeburgia F1- svDiemen F1 0-1 12 novemberZoals trainer Ronald Appelboom al schreef in zijn mailtje zaterdag 12 november a.s. spelen we DE wed-strijd tegen Zeeburgia`. Die ochtend konden de jongens van de F1 wat langer dan normaal in hun bed

  blijven liggen. Om 11.00 uur begon de wedstrijd tegen het fysiek sterke en snelle Zeeburgia. De verwachting dat er gewonnen zou worden was er niet echt, omdat Zeeburgia alle wedstrijden tot nu toe met veel doelpunten nog had gewonnen. Maar Diemen was er klaar voor.De verdediging, met Yannick, Ziyad en Ritchie, kwam in de eerste minuten al direct onder druk te staan. Donnie, de keeper, was weer in topvorm en stopte een aantal schoten op goal. Toch kreeg Diemen ook een aantal kan-sen. Een schot op goal van Neal kon nog net door de keeper van Zeeburgia

  worden overgetikt. Een schot van Yannick ging net over. Na een corner van Zeeburgia pikte Diemen snel de bal op en liep op de goal van de tegenstander af. Tim passte naar Neal, Neal naar Seth en. . . GOAL (0-1). Daarna nog een hard schot van Tim op de lat en een kans van Pelle dat net nog gestopt kon worden door de keeper. Diemen was wakker en begon de tegenstander op te jagen. Pffff..rust.

  8 tegen 8

 • nr. 8 14 december 2011 8 svDiemen DeTreffer

  De tweede helft werd nog spannender. Zeeburgia wilde koste wat het kost de wedstrijd winnen. Dat was flink te merken ook. Kay, Ziyad, Ritchie en Donnie kregen het achterin heel druk, maar bleven fantastisch overeind. Kay stopte net voor de goal van Diemen een aanvaller van Zeeburgia en schoot de bal over de zijlijn. Weg is weg; dacht Diemen. Hoewel de wedstrijd in zijn geheel 20 minuten langer duurde dan nor-maal, kwam Zeeburgia niet tot scoren.Jeetje, wat hebben jullie het samen weer goed gedaan!!

  Danille

  KERSTzaalvoetbaltoernooi voor F- en E-pupillen!!!Op donderdag 29 december in de blaashal!!!

  Net als voorgaande jaren organiseren we donderdag 29 december voor de F- en E-pupillen van sv Die-men een zaalvoetbaltoernooi (5 tegen 5)

  Locatie: BlaashalPrins Bernhardlaan

  F-pupillen: van 9.30-12.00E-pupillen: van 12.30-15.30

  De kinderen hoeven zich niet van te voren aan te melden maar kunnen zichdonderdag in de blaashal melden waarna de teams samengesteld worden.

  We gaan dus niet met bijv. een E2 tegen een E10 spelen;de spelers van de diverse teams worden verdeeld.

  sv Diemen 3 RKDES 4 4-1 13 novemberMichel probeerde alweer, net als vorige week namelijk, n beginzin voor dit stukkie te verzinnen. Iets in de trant van: op een prachtige herfstdag, of eh na de donkere wolken van vorige week klaarde het eindelijk op. Maar ondanks dat we eindelijk weer es wonnen was er niemand cht blij. Dat er slachtoffers vallen in het voetbal is heel normaal maar dat uitgerekend onze aanvoerder Frank Scheffers in het begin van de 2e helft er af moest met waarschijnlijk n scheenbeenbreuk hakt er wel effe in. In de rust had hij zich bij het gesteggel over wissels als eerste aangeboden om er uit te gaan. Maar de stand was 0-1 tegen RKDES, de n na laatste van de poule (wij zelf zijn de laatste), en was het dus geen tijd om sociaal te wisselen want er most gewonnen worden om nog enigszins aan te haken in de strijd tegen degradatie. Geluk-kig bleef de Drie doorgaan en ging zelfs beter voetballen na het vervelende incident en, met Frankie nog wachtend in de dug out op de ambulance, werd de achterstand omgezet in n 2-1 voorsprong. Beide goals gescoord door Bakker Bart. De 1e n mooie voetbalgoal over veel schijven, met als betrokkenen Wolf, Jan Maarten en Hozan, en de 2e op aangeven van Michel. Sowieso was de aansluiting vanuit het 2e bepalend voor de winst vandaag. Met de heren Mos, Zeilstra, Meesters en Leautaud in de voorste linies is er veel meer diepgang en beweging. Het voetbal an sich van de vier heren moet nog beter maar het zit er aan te komen. Ook de onlangs gescoute Mo, die de ongelukkige Scheffers verving, stond zijn mannetje en hoe-wel RKDES in bepaalde fases nog steeds de betere ploeg was (de ruststand was slechts 0-1 waar ze ook nog 4 keer op paal en lat schoten en wij welgeteld 1 schietkans van Pieter hadden) liepen we zelfs uit naar 4-1 door nog 2 goals van de magistrale Wolf. Veel zullen die goals niet helpen in ons negatieve doelsaldo maar het brengt wel wat rust. Rest ons n saluut te brengen aan Dhr. Scheffers: beterschap, ouwe!

  Evert

  Zondag

 • nr. 8 14 december 2011 9 svDiemen DeTreffer

  Programma 17 & 18 decemberZaterdag 17 december10:45 52711 svDiemen D1 Ajax D3 Hoofdklasse B J. van Hoek 9:00 89237 svDiemen D3 Fortius D2 2e klasse 15 9:00 86104 svDiemen D5 Waterwijk D6 3e klasse 19 12:00 106165 svDiemen MA1 GeuzenMmeer MA1 2e klasse B

  Zondag 18 december10:00 48872 svDiemen A2 Legmeervogels A1 1e klasse 33 10:00 70703 svDiemen B4 AS 80 B5 3e klasse 9 10:00 71782 svDiemen C7 Buitenboys C10 3e klasse 10

  UitwedstrijdenZaterdag 17 december 9:30 161546 DWV E1 svDiemen E1 Hoofdklasse 8 13:00 159989 SDZ E10G svDiemen E7 5e klasse 13 10:00 108299 TABA F1 svDiemen F2 2e klasse 9 9:00 143311 CTO 70 F2 svDiemen F3 3e klasse 14 11:00 132205 AGB F2 svDiemen F6 4e klasse 14

  Zondag 18 december12:00 164095 RODA 23 C1 svDiemen C1 Groep 1 1 J. van Agteren

  sv Diemenkleding in Arusha, TanzaniaIn het clubblad van maandag 11 augustus heeft u kunnen zien en lezen wat er met de ingeleverde outfits van sv Diemen ging gebeuren. Maar liefst 12 verhuisdozen vol met shirtjes, broekjes en kousen werden naar Tanzania verscheept. Onze penningmeester Roel Stallinga heeft e.e.a. geregeld. Hoe blij de jonge Tanzianen met onze kleding waren ziet u op de foto.

  Grote problemen met de computerDoor grote problemen met de computer heeft u enige tijd het clubblad moeten missen. Vandaag woensdag 14 december zijn de problemen opgelost.Het clubblad ziet er iets anders uit dan gewoonlijk, in de loop van de week volgt het volgende clubblad. En nog voor de Kerst het laatste nummer van dit jaar met alle standen en nieuwe indelingen.