De Treffer 2010-2011 - 2010-10-24_0

download De Treffer 2010-2011 - 2010-10-24_0

of 17

 • date post

  28-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of De Treffer 2010-2011 - 2010-10-24_0

 • DE TREFFERClubblad van de sportverening Diemen

  Opgericht 16 juli 1931Sportpark De Diemen Postbus 189 1110 AD Diemen 020-699 20 48 E-mail: svdiemen@hetnet.nl

  Terugtreding

  Jaargang 77 nr. 6 24 oktober 2010

  VoorzitterM.F. Lunstroo

  tel. 020-6992020E:fred@lunstroo.nl

  SecretarisP.P. van Rooij

  tel. 020- 6951294E:ppvrooij@hetnet.nl

  PenningmeesterR. Stallinga

  tel. 020-6004332E:rsab@xs4all.nl

  Jeugdcommissievacant

  Contributie-donatieRABOBANK 39.35.09.214

  LedenadministratiePostbus 189

  1110 AD Diemen

  Kantinebeheerdervacant

  Redactie clubblad M.E. Post

  E:mep1@upcmail.nl

  Alle correspondentiebetreffende

  de ledenadministratiesturen naar:sv Diemen

  LedenadministratiePostbus 189

  1110 ADsv Diemen

  van de voorzitter

  Ik ben in 1953 lid geworden van uw vereniging op de leeftijd van 10 jaar (eerder kon niet) en ben dus nu 57 jaar lid waarvan ik 45 jaar als actief lid heb gespeeld. Hoewel ik een aardig balletje kon trappen heb ik nooit de top bij onze vereniging behaald. Via de jeugd naar zondag-senioren en daarna naar de zaterdag.Vooral de laatste jaren waren een sociaal gebeuren waaraan ik zo-veel vreugde heb beleefd, dat ik vond dat ik daarvoor iets terug moest doen aan de vereniging. Via diverse commissies en bestuurs-functies (bestuurslid, penningmeester, voorzitter).

  De laatste jaren zit ik helaas in de hoek waar de medische klappen vallen en is mijn gezondheidstoestand van dien aard dat het mij onmogelijk is mijn functie van voorzitter nog langer uit te oefenen. Herniaope-ratie (2004), neusoperatie (2006), longoperatie (2008), aneurysma (2009). Tussentijdse controles vielen steeds positief uit en het viel mij dan ook koud op mijn dak dat er recentelijk uitzaaiingen van tumoren in mijn hersenen werden geconstateerd, die mijn bewe-gingsapparaat ernstig verstoorden.Er valt geen verbetering in mijn toestand te verwachten en daarom zie ik mij genoodzaakt als voorzitter terug te treden op de Algemene Ledenvergadering van 8 november a.s.

  Ik dank alle medebestuursleden en leden voor de steun die ik heb mogen ondervinden en hoop dat er snel een opvolger voor mij wordt gevonden voor de continuteit van onze vereniging. Ook dank aan de degenen die hun belangstelling laten blijken tijdens mijn ziekte, dit wordt door mij zeer op prijs gesteld. Het gaat u allen goed.

  Fred Lunstroo

 • nr. 6 24 oktober 2010 2 svDiemen DeTreffer

  Goed geregeld door RSBS

  Hypotheekrentes nu v.a.

  Starters-, zelfstandigen- en ZZPers hypotheken.

  2e hypotheek tot 100.000,-

  zonder dekking/taxatie.

  Belastingaangifte v.a. 24,95.

  RROuddiemerlaan 8-D, 1111 HJ Diemen Tel: 020 - 4 16 26 56 E-mail: info@rsbs.nl

  www.rsbs.nl

  Topsponsor FC Volendam Hoofdsponsor SV Diemen

  Direct persoonlijk contact met gekwali ceerde nancieel adviseurs.

  Lenen tegen de laagste rente? Kijk op www.rsbs.nl.

  Vrijblijvend en

  kosteloos advies!

  Keuze uit meer dan 50 aanbieders waaronder:

  Heeft u al een aanbieding van iemand anders? Vraag gerust bij ons een second opinion.

  Bel 020 - 4 16 26 56 of ga naar onze website www.rsbs.nl voor een afspraak.

  Alle soorten verzekeringen, zowel particulier als zakelijk.

  3,9%

  6,9%nuv.a.

  5,9%nuv.a.

  www.rsbs.nl

  RSBS adv Stadsgids.indd 1 20-05-2008 10:17:05

 • nr. 6 24 oktober 2010 3 svDiemen DeTreffer

  AlgemeneLedenvergaderingvansvDiemenOp8november2010.

  Aanvang20.00uurinhetclubgebouw.Toegang tot de vergadering hebben leden, ondersteunende leden en zij die betrokken zijn bij de activiteiten van de vereniging, zoals teamleiders. Sponsoren zijn van harte welkom maar hebben geen stemrecht of het recht om het woord te voeren.

  Agenda

  1. Opening.2. Mededelingen.3. Ingekomenstukken.4. VaststellingvandenotulenvandeAlgemeneLedenvergaderingvan9november2009.5. Jaarverslagvandesecretaris.In de ledenvergadering van 29 november 2004 is besloten in het vervolg geen samenvattend jaarverslag van de secretaris meer te maken gelet op de verslagen in de Treffer van de verschillende afdelingen en commis-sies. Deze verslagen zijn op de website www.Diemen.nl geplaatst. 6. Financin. a. Vaststelling van de jaarrekening 2009/2010 b. Vaststelling van de begroting 2010/2011 c. Verslag van de kascontrolecommissie bestaande uit de heren F.M. Scheffers, P. Oomstee, G. Hibbel, reservelid J. Cousin. d. Benoeming van de kascontrolecommissie In de statuten staat aangegeven dat tevens een reservelid moet worden benoemd.7. Bevestigingvandevaststellingvandecontributie.In het verleden is door de Algemene Ledenvergadering aan het Bestuur het mandaat verleend om de contri-buties gedurende een jaar te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de index voor de kosten van levensonderhoud (CPI Totaal, alle huishoudens: 100 = 2006 afgerond op een geheel percentage naar bo-ven. Het indexcijfer voor 2009 = 105,4 wat een stijging van 1,19% betekent en dat werd afgerond naar 2%. Het bestuur heeft besloten om de contributie voor zaalvoetbal te verlagen naar 148,- en de combinatie veld- en zaalvoetbal naar 245,-8. Huldigingjubilarissen.

  9. Pauze.

  10. Bestuursverkiezing.Voorzitter M.F. (Fred) Lunstroo heeft medegedeeld dat hij vanwege zijn ernstige gezondheidstoestand heden zal aftreden als voorzitter. Dit is een groot verlies voor Diemen. Het bestuurslid P.P. (Peter) van Rooij, secre-taris, is aftredend volgens rooster. Hij stelt zich herkiesbaar. Ook formeel aftredend is het bestuurslid Kantine-zaken. Dit is op dit moment een vacature. We zijn er in geslaagd een opvolger te vinden voor het tussentijds afgetreden bestuurslid Kantinezaken, de heer Tom Stellingwerff. Het bestuur stelt hierbij de heer M.C. (Marc) Bekker kandidaat voor de functie bestuurslid Kantinezaken. Het bestuurslid J.J.H.B.(Bart) van Echtelt heeft (zoals in 2009 aangekondigd) eind seizoen 2009-2010 zijn bestuurstaken beindigd. De heer M.S. (Martien) van der Vegt is conform de besluitvorming in de ALV 2009 hem opgevolgd als bestuurslid Voetbalzaken Zon-dagsenioren. Tjeerd Roelofs vertegenwoordigt de zaalvoetballers. Gelet op de geringe omvang van de zaal-afdeling treedt hij niet toe tot het bestuur. Het is gewenst het bestuur weer aan te vullen met een bestuurslid Voetbalzaken Zaterdagsenioren. Ook bestaat er nog steeds de vacature bestuurslid jeugd. De jeugdcommis-sie stuurt wel altijd een (wisselende) vertegenwoordiger naar de bestuursvergaderingen maar deze heeft geen bestuursverantwoordelijkheid en in feite geen stemrecht.(Tegen) Kandidaten kunnen tot een week voor de Algemene Ledenvergadering worden ingediend bij de secretaris.11. DankwoordbijafscheidvanvoorzitterFredLunstroo.12. Besprekingverplichtekantinediensten.Na de open discussie in de vorige ALV over het invoeren van verplichte vrijwilligersdiensten voor de vereniging is in september eindelijk begonnen met deze verplichte taken in de kantine. Deze uit te voeren per team. Het bestuur wil van de vergadering vernemen hoe men dit vindt functioneren en kennis nemen van eventueel be-tere oplossingen.13. Rondvraag.14. Sluiting.

  Leden hebben het recht voorstellen in het verenigingsbelang in de vergadering op de agenda te doen opnemen maar dienen deze uiterlijk 14 dagen voor de vergadering bij de secretaris in te dienen. Het financile jaarverslag, de jaarverslagen van de di-verse afdelingen en de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering liggen 2 weken voorafgaande aan de vergadering in de Bestuurskamer ter inzage en zijn (behoudens het financile jaarverslag) te lezen op de website www.Diemen.nl Desgewenst kan men een exemplaar meenemen.Devergaderingzalongeachthetaantalaanwezigestemgerechtigdeledenom20.00uuraanvangen.

 • nr. 6 24 oktober 2010 4 svDiemen DeTreffer

  Inleveren kopij clubblad!

  Het volgende clubblad komt uit op zondag 7 november.U kunt uw verslagen van wedstrijden, gespeeld in het weekend van

  30/31 oktober inleveren t/m woensdag 3 november 20.00 uur.Verslagen van wedstrijden gespeeld in het weekend van 6/7 november

  kunt u inleveren t/m zondag 7 november, 20.00 uur.Lever uw verslagen zo spoedig mogelijk in.

  U kunt uw verslag ALLEEN per e-mail, insturen naar:

  mep1@upcmail.nl

  Verslagen die op een ANDERE MANIER of TE LAAT worden ingeleverd, worden NIET geplaatst!!!

  Deze foto werd vorige week zondag genomen tijdens de officile uitreiking van de kleding en tassen door sponsor Bert Steen van RSBS. Sponsor Bert Steen staat op de achterste rij in het midden naast hem voorzitter Fred Lunstroo.

 • nr. 6 24 oktober 2010 5 svDiemen DeTreffer

  Jeugdtreffer WedstrijdcordinatorenCordinator A-junioren Paul Smit coordinator_A@svDiemen.nlCordinator B-junioren vacatureCordinator C-junioren Eric Frederikstadt coordinator_C@svDiemen.nlCordinator D-pupillen Pieter Buis coordinator_D@svDiemen.nlCordinator E-pupillen Yvonne Ceelie coordinator_E@svDiemen.nlCordinator F-pupillen Ed van Bentum coordinator_F@svDiemen.nlWedstrijdsecretariaat jeugd Elly Oudshoorn wedstrijdsecretariaat_jeugd@svDiemen.nl

  De D1 naar halve finale VTT toernooiPurmerend D1 - sv Diemen D1 1-2 n.v. 13 oktoberVanavond stond de kwartfinale van het VTT toernooi op het programma en mochten we uit bij Purmerend laten zien dat we dit team goed tegenpartij zouden kunnen geven na de eerdere nederlaag in de competi-tie. Beter dan de vorige keer waren we voorbereid en deden we de warming-up. Ook veel beter dan vorige keer stond de organisatie in het veld. Allemaal met de wil voor elkaar te strijden en allemaal met zijn eigen rol goed in het hoofd geprent. We gaven verdedigend niets weg, Purmerend was een taaie tegenstander die goed tegenspel bood. Het ging erg lang gelijk op zonder echt grote doelrijke kansen, maar met wel veel beleving