De Treffer 2010-2011 - 2010-11-21

of 18 /18
Impressie van de Algemene Ledenvergadering 2010 Voorzier vacant Secretaris P.P. van Rooij tel. 020- 6951294 ppvrooij[email protected] Penningmeester R. Stallinga tel. 020-6004332 [email protected] Jeugdcommissie Vacant Contribue-donae RABOBANK 39.35.09.214 Ledenadministrae Postbus 189 1110 AD Diemen Kannebeheerder M.C. Bekker tel. 020-6954106 [email protected] Redace clubblad M.E. Post [email protected] Alle correspondene betreffende de ledenadministrae sturen naar: sv Diemen Ledenadministrae Postbus 189 1110 AD Diemen Vanaf 19.30 uur begint het al behoorlijk vol te lopen en het is duidelijk dat we deze keer meer leden zullen ontvangen dan anders. Dat zal zeker komen door het aangekondigde terugtreden van onze voorzier Fred Lunstroo aan wie men wil tonen hoe belangrijk hij is voor de vereniging. Spt om 20.00 uur opent de wnd. voorzier de vergadering. Over alle financiële agendapunten en de gebundelde jaarverslagen worden slechts 3 vragen vanuit de zaal gesteld. Zeer teleurstellend voor al het harde werk dat de diverse bestuursleden hebben gedaan aan de financiën en de jaarverslagen. Gaat het dan zo goed met sv Diemen??? Is er geen enkele opbouwende kriek? Als we agendapunt 8, de huldiging van de jubilarissen en het uitreiken van diverse spelden, niet hadden ge- had, dan waren nog voor 21.00 uur “klaar en naar huis”. Ook dit jaar is er weer een aantal jubilarissen binnen de vereniging. Voor Piet van Dijk (60 jaar lid) houdt Peter van Rooij een toespraakje. Tinus Post zet Ina Sterenborg in het zonnetje vanwege haar 25 jaar lidmaatschap. Nel van Oosten houdt een toespraakje voor Wieke Lammers en geeſt aan dat het be- stuur heeſt besloten aan haar de Chapeauspeld toe te kennen. Rob Dubelaar wordt door Maren van der Vegt toegesproken. Maren doet namens het bestuur aan de ALV het voorstel om Rob te benoemen tot Lid van Verdienste. De ALV gaat met applaus ak- koord. Van iedere jubilaris, de Chapeauspeld draagster en het Lid van Verdienste wor- den de inzet en verdiensten voor de vereniging en het trouwe lidmaatschap nog eens benadrukt. Ook zijn de diverse spelden uitgereikt. Voor alle partners van de jubilarissen was er het tradionele boeket bloemen. De pauze is aljd een aantrekkelijk onderdeel van de ALV. Ereleden en Leden van Ver- dienste komen meestal ook de vergadering bezoeken en het is leuk om met hen de kennismaking te vernieuwen en de nieuwe dingen binnen sv Diemen te bespreken. Het is druk aan het buffet en de bar. De bestuursverkiezing gaat er in sneltreinvaart doorheen. Er staan geen nieuwe kandi- daten te trappelen voor een funce maar we kunnen wel Marc Bekker nu formeel wel- kom heten als het nieuwe bestuurslid Kannezaken. En met dit agendapunt is formeel ook onze voorzier Fred Lunstroo afgetreden. De familie Lunstroo is inmiddels gearriveerd in de vergadering en ook Fred Habold van de KNVB. Fred Habold (ere-lid KNVB) komt deze avond bij sv Diemen om aan onze te- ruggetreden voorzier de gouden waarderingsspeld van de KNVB uit te reiken. Hij doet dit aan Erwin Lunstroo omdat Fred in het ziekenhuis ligt. Luid applaus voor dit mooie gebaar van de KNVB. Wnd.-voorzier Peter van Rooij doet aan het eind van zijn toespraakje namens het be- stuur aan de Ledenvergadering het voorstel om Fred Lunstroo te benoemen tot ere- voorzier van sv Diemen. Met een groots applaus wordt dit door de Ledenvergadering ondersteund. Het onderwerp “de kannedienst“ werd uitvoerig besproken en ook de tradionele “rondvraag” trok behoorlijk aandacht. Toch kon de vergadering om 22.10 worden ge- sloten met een bedankje aan de leden voor hun posieve inzet jdens deze vergade- ring. De drankjes achteraf moeten zeer goed gesmaakt hebben, want het bleef nog lang onrusg in de kanne Peter van Rooij Wnd.- voorzitter De Treffer Clubblad van de sportvereniging Diemen Opgericht 16 juli 1931 Postbus 189 - 1110 AD Diemen 020-6992048 [email protected] Jaargang 77 nr. 8 21 november 2010

Embed Size (px)

description

 

Transcript of De Treffer 2010-2011 - 2010-11-21

 • Impressie van de Algemene Ledenvergadering 2010Voorzittervacant Secretaris

  P.P. van Rooijtel. 020- 6951294

  [email protected]

  PenningmeesterR. Stallinga

  tel. [email protected]

  JeugdcommissieVacant

  Contributie-donatieRABOBANK 39.35.09.214

  LedenadministratiePostbus 189

  1110 AD Diemen

  KantinebeheerderM.C. Bekker

  tel. [email protected]

  Redactie clubblad M.E. Post

  [email protected]

  Alle correspondentiebetreffende

  de ledenadministratiesturen naar:sv Diemen

  LedenadministratiePostbus 189

  1110 AD Diemen

  Vanaf 19.30 uur begint het al behoorlijk vol te lopen en het is duidelijk dat we deze keer meer leden zullen ontvangen dan anders. Dat zal zeker komen door het aangekondigde terugtreden van onze voorzitter Fred Lunstroo aan wie men wil tonen hoe belangrijk hij is voor de vereniging. Stipt om 20.00 uur opent de wnd. voorzitter de vergadering. Over alle financile agendapunten en de gebundelde jaarverslagen worden slechts 3 vragen vanuit de zaal gesteld. Zeer teleurstellend voor al het harde werk dat de diverse bestuursleden hebben gedaan aan de financin en de jaarverslagen. Gaat het dan zo goed met sv Diemen??? Is er geen enkele opbouwende kritiek? Als we agendapunt 8, de huldiging van de jubilarissen en het uitreiken van diverse spelden, niet hadden ge-had, dan waren nog voor 21.00 uur klaar en naar huis.

  Ook dit jaar is er weer een aantal jubilarissen binnen de vereniging. Voor Piet van Dijk (60 jaar lid) houdt Peter van Rooij een toespraakje. Tinus Post zet Ina Sterenborg in het zonnetje vanwege haar 25 jaar lidmaatschap.Nel van Oosten houdt een toespraakje voor Wieke Lammers en geeft aan dat het be-stuur heeft besloten aan haar de Chapeauspeld toe te kennen. Rob Dubelaar wordt door Martien van der Vegt toegesproken. Martien doet namens het bestuur aan de ALV het voorstel om Rob te benoemen tot Lid van Verdienste. De ALV gaat met applaus ak-koord. Van iedere jubilaris, de Chapeauspeld draagster en het Lid van Verdienste wor-den de inzet en verdiensten voor de vereniging en het trouwe lidmaatschap nog eens benadrukt. Ook zijn de diverse spelden uitgereikt. Voor alle partners van de jubilarissen was er het traditionele boeket bloemen.

  De pauze is altijd een aantrekkelijk onderdeel van de ALV. Ereleden en Leden van Ver-dienste komen meestal ook de vergadering bezoeken en het is leuk om met hen de kennismaking te vernieuwen en de nieuwe dingen binnen sv Diemen te bespreken. Het is druk aan het buffet en de bar.De bestuursverkiezing gaat er in sneltreinvaart doorheen. Er staan geen nieuwe kandi-daten te trappelen voor een functie maar we kunnen wel Marc Bekker nu formeel wel-kom heten als het nieuwe bestuurslid Kantinezaken. En met dit agendapunt is formeel ook onze voorzitter Fred Lunstroo afgetreden.

  De familie Lunstroo is inmiddels gearriveerd in de vergadering en ook Fred Habold van de KNVB. Fred Habold (ere-lid KNVB) komt deze avond bij sv Diemen om aan onze te-ruggetreden voorzitter de gouden waarderingsspeld van de KNVB uit te reiken. Hij doet dit aan Erwin Lunstroo omdat Fred in het ziekenhuis ligt. Luid applaus voor dit mooie gebaar van de KNVB.Wnd.-voorzitter Peter van Rooij doet aan het eind van zijn toespraakje namens het be-stuur aan de Ledenvergadering het voorstel om Fred Lunstroo te benoemen tot ere-voorzitter van sv Diemen. Met een groots applaus wordt dit door de Ledenvergadering ondersteund.Het onderwerp de kantinedienst werd uitvoerig besproken en ook de traditionele rondvraag trok behoorlijk aandacht. Toch kon de vergadering om 22.10 worden ge-sloten met een bedankje aan de leden voor hun positieve inzet tijdens deze vergade-ring. De drankjes achteraf moeten zeer goed gesmaakt hebben, want het bleef nog lang onrustig in de kantine

  Peter van RooijWnd.- voorzitter

  DeTreffer

  Clubblad van de sportvereniging DiemenOpgericht 16 juli 1931Postbus 189 - 1110 AD Diemen020-6992048 [email protected]

  Jaargang 77 nr. 821 november 2010

 • nr. 8 21 november 2010 2 svDiemenDeTreffer

  Goed geregeld door RSBS

  Hypotheekrentes nu v.a.

  Starters-, zelfstandigen- en ZZPers hypotheken.

  2e hypotheek tot 100.000,-

  zonder dekking/taxatie.

  Belastingaangifte v.a. 24,95.

  RROuddiemerlaan 8-D, 1111 HJ Diemen Tel: 020 - 4 16 26 56 E-mail: [email protected]

  www.rsbs.nl

  Topsponsor FC Volendam Hoofdsponsor SV Diemen

  Direct persoonlijk contact met gekwali ceerde nancieel adviseurs.

  Lenen tegen de laagste rente? Kijk op www.rsbs.nl.

  Vrijblijvend en

  kosteloos advies!

  Keuze uit meer dan 50 aanbieders waaronder:

  Heeft u al een aanbieding van iemand anders? Vraag gerust bij ons een second opinion.

  Bel 020 - 4 16 26 56 of ga naar onze website www.rsbs.nl voor een afspraak.

  Alle soorten verzekeringen, zowel particulier als zakelijk.

  3,9%

  6,9%nuv.a.

  5,9%nuv.a.

  www.rsbs.nl

  RSBS adv Stadsgids.indd 1 20-05-2008 10:17:05

 • nr. 8 21 november 2010 3 svDiemenDeTreffer

  Piet van Dijk wordt door Peter van Rooij toegesproken, bij zijn 60-jarig lidmaatschap vansv Diemen.

  Rob Dubelaar wordt op de ALV van 8 november door de vergadering uitgeroepen tot Lid van Verdienste. Martien van der Vegt reikt bijbehorende speld uit.

  Ina Sterenborg, 25 jaar lid, wordt in de bloemen gezet door Tinus Post.

  Wieke Lammers stopt met haar werk in de kantine/keuken, ze wordt toegesproken door Nel van Oosten en krijgt de Chapeauspeld uitgereikt.

  Fred Habold, ere-lid van de KNVB, reikt aan Erwin Lunstroo de oorkonde uit die hoort bij de Gouden speld van de KNVB. I.v.m. de ziekte van zijn vader, voorzitter Fred Lunstroo, neemt zoon Erwin de honneurs waar.

  De jubilarissen op de Algemene Ledenvergadering 2010

 • nr. 8 21 november 2010 4 svDiemenDeTreffer

  Gele kaartenDe tuchtcommissie amateurvoetbal registreert de waarschuwing op naam van de betrokken speler.

  Bij het registreren worden drie categorien gehanteerd:1. Registraties voortvloeiende uit: a. competitiewedstrijden; b. beslissingswedstrijden voor promotie, degradatie of periodekampioenschap; c. wedstrijden in het kader van promotie of degradatie; d. kampioenswedstrijden; e. vriendschappelijke wedstrijden; f. wedstrijden tijdens al dan niet goedgekeurde toernooien.2. Registraties voortvloeiende uit bekerwedstrijden van de KNVB.3. Registraties voortvloeiende uit wedstrijden van de competitie voor spelers on-der 23 jaar.

  Minder dan vier registraties per categorie in n seizoen leveren geen uitsluiting op. Uitsluitingen die voortkomen uit een categorie gelden voor bindende compe-titie- en bekerwedstrijden.

  Afdoening registratiesVan registraties die geen uitsluiting tengevolge hebben, ontvangen de betrokken speler en diens club geen bericht. Wel wordt bericht gezonden indien: de waarschuwing niet wordt geregistreerd wegens onvoldoende bewijs; er naar het oordeel van de tuchtcommissie aanleiding bestaat de overtreding als tuchtzaak in behande-

  ling te nemen. In dit geval volgt een tenlastelegging.

  Aantal Wedstrijden registraties uitsluiting 1 t/m 3 0 4 t/m 10 1 11 2 en vervolgens steeds 2

  Twee waarschuwingen in dezelfde wedstrijdTwee waarschuwingen aan dezelfde speler in n wedstrijd, waarbij de speler van het speelveld wordt gezonden, resulteren - indien de tuchtcommissie beide waarschuwingen als zodanig accepteert - in twee registraties in de desbetreffende categorie.

  Jos Muller ontvangt Zilveren waarderingsspeld van de KNVBBeleidsmedewerker sport, Jos Muller, van de gemeente Diemen ontving op zaterdag 6 november de zilveren waarderingsspeld van de KNVB voor zijn vele werk als penningmeester van DCG.Jos Muller maakte sinds 1997 als penningmeester deel uit van het hoofdbe-stuur van DCG. Daarvoor heeft hij nog enkele jaren andere functies bekleed, maar hij heeft zich voornamelijk als penningmeester voor de club ingezet.

  Als beleidsmedewerker sport heeft Jos Muller een grote inbreng gehad bij de doorontwikkeling van ons sportpark enige jaren terug. In de vele vergaderin-gen leverde de heer Muller een prettige en positieve bijdrage.Wij, sv Diemen, feliciteren hem van harte met deze mooie onderscheiding.

 • nr. 8 21 november 2010 5 svDiemenDeTreffer

  Jeugdtreffer WedstrijdcordinatorenCordinator A-junioren Paul Smit [email protected] B-junioren vacature [email protected] C-junioren Eric Frederikstadt [email protected] D-pupillen Pieter Buis [email protected] E-pupillen vacature [email protected] F-pupillen Ed van Bentum [email protected] jeugd Elly Oudshoorn [email protected] Menno Golsteijn [email protected]

  AFC D2 - sv Diemen D1 3-0 13 novemberAls uitspelende ploeg voel je jezelf bij AFC nooit echt welkom. Een leeg parkeerterrein voor de deur met een groot bord dat het zeker niet voor jou toegankelijk is, afzichtelijke kleedkamers (wel in rood/zwart) met douches (of iets wat er ooit op geleken heeft) in de gang, een kopje koffie voor slechts EUR 1,70 en veel mensen die graag zelf gezien worden (en dus nogal in de weg staan als je gewoon je wedstrijdje daar komt spelen). Geen warm bad en dus zou je zeggen voor de spelers een uitgelezen kans om deze kerels er eens flink van langs te geven en met drie punten en een lange neus terug naar Diemen te rijden. Helaas mocht dat voor ons niet zo zijn. De reden was toch een gebrek aan wil om de wedstrijd te grijpen en samen een overwinning te behalen. De eerste helft nog wel een positief beeld. We hielden lang de nul en konden helaas niet zelf mooie kansen creren. Vlak voor rust een goal voor AFC uit het niets, maar eigenlijk nog niets aan de hand, als we maar sterk de tweede helft in zouden gaan.Die donderspeech van scherp zijn vanaf de aftrap was blijkbaar beter gehoord in de andere kleedkamer want AFC was messcherp aan het begin van de tweede helft en scoorde fraai de 2-0. Hierna een romme-lige fase met geen penalty voor Tristan en een creatieve opstelling in het veld om het tij te keren. Helaas mocht het niet zo zijn en werd het zelfs nog 3-0. Enorm jammer, want eerder hadden we deze ploeg nog verslagen.Nu drie thuiswedstrijden in het vooruitzicht. Optimist als ik ben, zeg ik 9 punten, maar om dat te realiseren moet er vanaf zaterdag (of eigenlijk aanstaande maandag op de training al) een team staan dat voor el-kaar gaat knokken, waar egos opzij gezet worden en het trouwe Diemen publiek nu eens echt vermaakt wordt. Want jongens, al weken zie ik ouders, broers, zusjes, opas en omas, veel teamies uit de D2 naar ons komen kijken. Daar heb ik nou respect voor! Dus tot zaterdag om wat te laten zien aan hen!

  Edwin van den Berg

  sv Diemen D4 AFC D3 1-10 13 novemberRuststand 1-1, eindstand 1-10. U denkt als lezer, of een schrijffout of de limonade in de rust die de houd-baarheidsdatum ruimschoots is overschreden. Niets van dit alles. D4 begon verdienstelijk aan de wed-strijd, geconcentreerd en goed verdedigend. Tim van E. wist een slecht uitverdedigend AFC goed te om-zeilen en 1-0 te scoren en Delano wist met een aantal prima reddingen de bal uit het net te houden. De 1-1 in de rust beloofde een spannend vervolg te krijgen.Jammer dat D4 in de tweede helft al snel op een forse achterstand kwam en hierna de concentratie totaal leek te verliezen. Gezien het beeld in de eerste helft had er meer in gezeten, maar gezien het beeld in de tweede helft was de overwinning van AFC dik verdiend.

  R. Lammertsen

  Gevonden kleding

  Vanaf het begin van dit seizoen is er weer veel kleding achtergelaten op ons complex. Het is nu in twee grote zakken gestopt en gaat na Sinterklaas weg, naar een goed doel. Tot die tijd kun je je eigendommen nog afhalen bij Abdell, Piet of Bram.

  De Beheerder

 • nr. 8 21 november 2010 6 svDiemenDeTreffer

  BFC E1 sv Diemen E1 2-1 13 novemberDit was een geduchte tegenstander, zij hadden tot nu toe ook nog niets verloren. Het begon rustig - beide teams waren elkaar aan het aftasten. Langzaamaan begonnen jullie wat vaker op de helft van BFC te voetballen en kwamen er kansen. Quinten schoot net naast en een bal van Shaquille werd van de lijn weggekopt. Ongelukkig genoeg werd door een snelle counter de ver-dediging volledig op het verkeerde been gezet en werd het 1-0. BFC begon meer druk te zetten en probeerde steeds weer met counters er langs te komen. Dit loonde en het werd zelfs 2-0. BFC kon rustig ontspannen spelen en jullie wilden zo graag, maar keken tegen een achterstand aan. Er werd slordig en gehaast gespeeld: ballen werden te zacht gegeven en kwamen niet aan; combinaties wilden niet lukken en BFC had ook nog een paar grote sterke jongens achterin die een aardige duw konden geven. Gelukkig bleef het 2-0, mede dankzij een paar prachtige reddingen van Rony.Het begin van de 2e helft was ook voor BFC, maar langzaamaan herpakten jullie je. Met een op counters spelende tegenstander, moet je heel kort dekken en steeds vaker veroverden jullie de bal. Het was niet meer alleen maar hard werken, maar het mooie voetbal wat jullie zo goed kunnen, kwam weer terug. Dit leidde uiteindelijk tot de 2-1: Mees kreeg de bal en wachtte even - gaf een korte pass naar linksbuiten Zaid die met heel zijn hart de bal in de rechter buitenhoek schoot. Geweldig doelpunt en zeer verdiend. Helaas was de tijd te kort om de achterstand helemaal weg te werken.Jongens vertrouw op jullie eigen kwaliteiten. Voetballend gezien zijn jullie sterker, jullie lieten je alleen ver-rassen door de snelle counters en toen gingen de koppies iets te lang hangen. Over 2 weken revanche in de beker; laat zien dat ze jullie niet moeten onderschatten. Leer van deze wedstrijd, ga fel op de bal en speel zoals de 2e helft. Die was prima.

  Judith

  sv Diemen E4 - JOS/W E2 6-7 13 novemberDeze wedstrijd bood alles wat van een voetbalwedstrijd verwacht kan worden: strijd, inzet, teamspirit, goed voetbal en een spannend scoreverloop, maar ook fouten en ongelukkige doelpunten.Onze jongens moesten tegen het sterke JOS, die tot nu toe alleen nog maar van Ajax hadden verloren, dus de spanning was zeker aanwezig in de koppies van de jongens. Het eerste kwartier was dan ook niet erg goed van de E4. JOS speelde goed samen en het was duidelijk te merken, zoals bijna elke week, dat er nog een groot verschil in fysiek en inzicht aanwezig is tussen eerstejaars en tweedejaars E- tjes. Vlot combinerend wist JOS dan ook regelmatig onze keeper Swen te bereiken, die ondanks een aantal prima reddingen, er toch een paar door moest laten, zeker als er vanaf een iets grotere afstand hard op goal geschoten werd. Dat resulteerde in een 1-4 achterstand bij rust.Na de pauze echter, zagen we een compleet ander wedstrijdbeeld. Onze jongens begonnen de strijden en er stond een echt team, die voor en met elkaar voor de punten wilden knokken en zich niet zomaar naar de slachtbank wilden leiden. Met een uitstekende Mohammed op goal, die heel veel goede reddingen maakte in de tweede helft en op basis van een solide verdediging, met Ronen, Dave en Wester, begon het tij te keren. Het spelbeeld kantelde en door de druk van onze boys en het veel betere samenspel, zag je dat JOS er niet goed mee om kon gaan, een schreeuwende coach probeerde JOS weer terug naar het voetbal vanuit de eerste helft te krijgen, maar dat lukte nauwelijks. Onze sterke aanval, met Lucas, Samuel (prachtige, maar Lucky goal vanaf de middenlijn) en Ezra, die een groot aandeel in de Diemense score had, ondersteund door Zino, Swen (de tweede helft als energieke middenvelder), wist meer en meer kan-sen te creren en tot verbijstering van alles bij JOS, kropen we dichterbij. Uiteindelijk was de stand zowaar 5-5 en zelfs de 6-5 voorsprong werd bereikt vlak voor het eindsignaal. Helaas vlogen er toch nog 2 goals in door afstandschoten en tot grote teleurstelling van onze jongens, werd er uiteindelijk nipt verloren van deze sterke tegenstander.

  Wat we veel belangrijker dan het resultaat vonden, was de strijd en de inzet die werden geleverd, de E4 werkte als een team voor elkaar en voerde basisopdrachten uit als mee-verdedigen en secuur passen. Zo simpel kan voetbal zijn, als je bepaalde standaardele-menten goed verzorgd, kunnen we van iedereen winnen, zo niet, en dat maken we he-laas ook wel eens mee, verlies je makkelijk. Ik weet zeker dat de jongens het positieve van deze wedstrijd mee zullen nemen en nog een paar mooie potten zullen laten zien voordat de winterstop begint.

  Rien

  Zuidoost United E3 sv Diemen E7 3-3 13 novemberIn een gloednieuw sportcomplex speelden we afgelopen zaterdag tegen United. Helaas was dit mooie complex voor een aantal van ons moeilijk vindbaar. Garo en zijn moeder zijn we onderweg kwijtgeraakt dus die hebben het complex helemaal niet bereikt. (voortaan toch maar centraal afspreken en achter el-kaar aan rijden?)

 • nr. 8 21 november 2010 7 svDiemenDeTreffer

  Het was een ontzettend spannende wedstrijd en we hebben weer niet verloren! Wat voelt dat toch fijn. De wedstrijd begon goed we speelden weer goed naar elkaar over en in de eerste tien minuten scoorde Armis een prachtig doelpunt 0-1! De tegenstanders kregen keer op keer kansen bij het doel, maar wat er ook gebeurde geen tegendoelpunt. United had geen mazzel en onze keeper Milan presteerde geweldig,

  hij heeft heel wat tegengehouden. Armis scoorde ook het 2e doelpunt, maar onze roem duurde niet heel lang de tegenstander scoorde ook, het werd 2-1.

  D e tweede helft zakte ons team een beetje in. Was het de regen of moeheid (laat naar bed i.v.m. de voice) of een staartje van de griep, ik weet het niet, maar we konden maar moeilijk het

  doel van de tegenstander bereiken. United scoorde 2-2. Hendro en Rony hebben heel hard gewerkt in de verdediging, petje af jongens! Seger, Bas en Storm stoorden goed, liepen

  vaak vrij maar de bal kwam helaas niet zo ver. Julian onze vuurpijl rende zoals altijd weer over het hele voetbalveld en thank god hij maakte een goal 2-3! En ohhhh wat was de coach van de tegenpartij

  boos, gelukkig is onze Bert niet zo! United maakte er als laatste 3-3 van. Mannen wat waren jullie goed. Gerson onze trainer zou trots op jullie zijn. Wij, jullie fans, hebben genoten van deze wedstrijd. Onze nagels zijn wel wat korter geworden, want wat was het spannend!!!

  Nia

  sv Diemen E9 - JOS/W. E3 1-3 13 novemberDe wedstrijd begon later dan gepland doordat de tegenstander te laat kwam opda-gen. Toen de wedstrijd eenmaal begon, zag je dat we moeite hadden om tot mooi samenspel te komen. Bij de duels waren we iets te lief en iets te afwachtend waar-door de tegenstander steeds hun aanval kon opbouwen. We kwamen dan ook snel op een 0-1 achterstand. Bij balbezit werd er helaas niet snel genoeg gecombineerd waardoor we veel balverlies leden. Daardoor kwam onze verdediging steeds onder druk. Gelukkig hielden Sagar en Nassim keurig stand achterin. Ook goed om te zien

  is dat jullie de koppies niet lieten hangen bij een achterstand en steeds blijven proberen aan te vallen. Zo kon Christiaan met een kopbal (!!!) de verdiende gelijkmaker scoren vlak voor rust.Alhoewel ook in de tweede helft iedereen enorm zijn best deed, zag je dat we niet lekker in ons spel kwa-men. We werden te vaak in de verdediging gedrukt, en uiteindelijk belandde een van richting veranderd schot in het doel. Ook bij deze 1-2 achterstand bleven jullie heel hard werken en jagen op de gelijkmaker.Er kwam nog een scoringskans bij een counter, maar we hadden helaas geen geluk. Uiteindelijk moesten we nog een tegendoelpunt incasseren, 1-3.Het is heel jammer, want jullie hebben goed gespeeld, en iedereen heeft enorm zijn best gedaan, maar de wedstrijd werd toch verloren. Dat kan dus ook gebeuren. Niet getreurd, volgende week een nieuwe wedstrijd met nieuwe kansen.

  Rick

  sv Diemen F3 - GeuzenM F3 5-3 13 novemberKwart over 8 zaterdagmorgen allemaal weer aanwezig, behalve Yaron die van de dokter even niet mocht voetballen omdat hij op zijn hoofd was gevallen. Niet meer stoeien met papa op vrijdagavond hoor Yaron! Diemen begon goed vandaag en was eigenlijk voortdurend in de aanval. Toch duurde het nog een tijdje voordat het eerste doelpunt viel. Een mooi afstandschot van Euan. Snel daarna gaf Tim een mooie pass op Chris die heel beheerst de 2-0 maakte. Vlak voor rust bracht Geuzen Middenmeer de spanning terug en werd het 2-1.Na de limonade ging de F3 goed verder. Chris maakte met een heuse panna-goal de 3-1. Maar de Geuzen gaf niet op en kwam weer heel dichtbij: 3-2. Het werd weer reuze spannend. Donnie hield gelukkig zijn doel goed schoon. Euan maakte vervolgens zijn 2e voor vandaag en snel daarna scoorde Chris zijn 3e, een hattrick! In de slotfase ver-gaten we een beetje te verdedigen waardoor de Geuzen kans kregen 5-3 te maken.Maar heel goed gespeeld jongens, allemaal heel hard gewerkt en goed samen ge-speeld.

  Petra Brinkhof

  JOS/W F3 - sv Diemen F5 3-3 13 novemberOp een wat later tijdstip dan we gewend zijn speelden we onze wedstrijd tegen het laag geklasseerde JOS F3. Zonder een gedeelte van onze vaste aanhang want die waren met hun kinderen naar een jaarlijkse gelegenheid afgereisd. Iets wat bij onze blauwbloezen duidelijk aan hun spel merkbaar was. Er wordt na-melijk al 3 jaar gesproken van een intocht syndroom.Al vrij vroeg wist JOS op voorsprong te komen, en bleef grotendeels de 1e helft gevaarlijk toch kregen onze jongens goede mogelijkheden eerst kreeg Nick een prachtkans alleen zag hij de bal iets te snel aan zich voorbij gaan, daarna was het Brandon die vrij voor de keeper tot twee keer toe zijn inzet vlak langs

 • nr. 8 21 november 2010 8 svDiemenDeTreffer

  de verkeerde kant van de paal zag rollen. Toch wist onze spits vlak voor rust, met effect de bal in de bo-venhoek te plaatsen.In de rust werd er aan de jongens aangegeven waar het mis ging en dat we nu uit een ander vaatje moes-ten tappen. Helaas waren de gedachten toch niet geheel bij de wedstrijd maar meer vermoedelijk bij mijn opa. Menigmaal werd er ook tijdens de 2e helft gepraat over een oude man die vandaag op bezoek kwam. Hiervan wist JOS vaak voordeel uit te halen want zij kwamen niet onverdiend op een 3-1 voorsprong. Met nog minder dan 2 minuten spelen zag ik de bui al hangen, maar uit het niets werd de aansluitingstreffer ge-maakt. Wie deze goal op zijn naam krijgt is nog steeds onduidelijk, ook na het bestuderen van de beelden.

  Feit is wel dat Nick en Brandon beide de bal raakten en die in het doel zagen rollen. Heel zachtjes begon de aanhang alles of niets te zingen (dit was enkel hoorbaar in de bovenkamer van de coaches). Nadat JOS de aftrap had geno-men werd de bal direct veroverd en stormde het team naar het doel van onze tegenstander en wist Dylan B. in de allerlaatste seconden de 3-3 op het sco-rebord te zetten. Ook al zullen we hier niet voor bestraft worden maar ik geloof toch dat we deze keer een punt gestolen hebben. De blauwbloes van de week

  is Brandon geworden die vandaag niet alleen met zijn goal(s) maar zeker op zijn inzet deze titel verdiend.John

  sv Diemen F6 - Ouderkerk F5 3-2 13 november:Om de aansluiting met Abcoude en Amstelveen te behouden, moest er thuis van Ouderkerk a/d Amstel worden gewonnen. In de eerste fase van de wedstrijd werd al snel duidelijk dat Ouderkerk veel beter voet-balde dan hun lage plek op de ranglijst deed vermoeden. Beide teams waren aardig aan elkaar gewaagd, wat tot een leuke pot voetbal leidde. Gelukkig zat het weer ook mee; het was droog en de wind was niets meer in vergelijking met de dagen ervoor.De tegenstander voetbalde met veel jongens achterin, waardoor het voor ons soms moeilijk was een goede opening te creren. Uiteindelijk lukt het Lucas een steekpass op Dani te geven, die vervolgens vrij op het doel afstormde. Oog in oog met de keeper faalde hij niet en prikte hij de bal goed in de hoek: 1-0.Even later werd de voorsprong uitgebouwd. Vanuit een corner kon Sven in de drukte voor de goal zijn knie tegen de bal zetten, waardoor deze achter de doellijn belandde en het 2-0 stond voor Diemen. Ondertus-sen kreeg de tegenstander ook een paar kansen op een tegengoal, maar door goed keeperswerk van Lennard en uitstekend verdedigingswerk van Zaner gingen we met de 2-0 de rust in.Kort na het begin van de 2e helft werd het dan toch 2-1, veroorzaakt doordat wij te weinig jongens ach-ter de bal hadden. Sven, die in het tweede bedrijf in het doel stond, behoedde Diemen daarna een paar keer voor de gelijkmaker. Een poosje later gaf Lennard een uitstekende lange bal op Dani. Die passeerde vervolgens 3 man van de tegenstander en schoot hard de 3-1 binnen. Een paar minuten voor tijd kreeg ook Ouderkerk nog een goal erbij, 3-2. Kort daarna kwam Dani wederom vrij voor de goal, maar dit keer schoot hij met zn buitenkant de bal op de paal. Bij het laatste fluitsignaal stond daarom nog steeds de 3-2 op het scorebord. Goed gespeeld mannen, en weer 3 punten in de tas !

  Paul

  Buitenveldert F10 - sv Diemen F10 3-2 13 novemberVandaag was Buitenveldert onze tegenstander op een voor ons bijzondere tijd van 16:00. Het vermoeden was dat er nog teveel mannen onder de indruk waren van de intocht eerder deze dag. Mogen we soms ook een klein beetje niet tevreden zijn? Ja dat mogen we daar we in de voorgaande wedstrijden hebben laten zien dat we veel en veel beter kunnen.We kregen enorm veel kansen tegen een Buitenveldert dat al vroeg op voorsprong kwam. De twee goals die ze maakten kwamen van jongetjes die vanaf hun eigen helft zo met de bal al dribbelend konden doorlopen naar Joas. Toch zag je wel op veel momenten die vechtlust (met name in verdedigend opzicht van Milan, Luuk en Carlos) om de bal in bezit te krijgen en de drang naar voren wat we zo graag willen. (Kleine) Tom (mag dit niet zeggen van hem) kreeg een paar uitstekende kansen maar liet zich daarna ook uit de wedstrijd praten door de tegenstander. Camron zorgde nog voor een gelijke stand met zijn twee doelpunten. Als hij zich de volgende keer met alleen doelpunten bemoeit maakt hij er vast een stuk of 4(!).Hoewel in de tweede helft de spanning er weer vanaf droop eindigden we door een derde doel-punt van Buitenveldert weer aan de verkeerde kant van de score, naar mijn mening volledig onnodig.Mannen afgelopen wedstrijd heb ik veel te veel tranen gezien op en rond het veld. . . stomme tegenstan-ders, stomme scheidsrechter alles was stom en oneerlijk het veld werd er extra nat van gewoon. Zullen we afspreken de volgende wedstrijd die tranen thuis te laten en gewoon doen waar we eigenlijk heel erg goed in zijn??? En dat is toch uiteindelijk; voetballen.

  Ed

 • nr. 8 21 november 2010 9 svDiemenDeTreffer

  Vrijdag 19 november werd voor Gerrie en Mijndert Verkaik een bijzondere dag. Een van de kleinkinde-ren had een tekenwedstrijd gewonnen en de prijs, een diner voor acht personen bij n Chinees restau-rant. De kleinkinderen speelden het spel voortreffe-lijk mee. Na afloop van dit gezellige familiefestijn zou Mijndert de wedstrijd Almere City - Veendam gaan be-kijken. Dat liep even anders, er moest nog een foto

  gemaakt worden in het gemeentehuis. Daar was de verrassing compleet, er waren nog zeven per-sonen geselecteerd, een overvolle zaal met daar-onder veel sv Diemenle-den. Gerrie en Mijndert voelden nu de nodige nattigheid.Uit handen van mevrouw Rosalie Herder, kregen beiden de Speld en Oor-konde uitgereikt, beho-rend bij de Vrijwilli-gersonderscheiding van de gemeente Diemen. Dit alles na een speech waarin al hun vele, lang-durige en voortreffelijke werk voor de sv Diemen uitgebreid werd belicht. Een daverend applaus

  Op de groepsfoto, Gerrie en Mijndert links vooraan. Op de kleine foto krijgen zij na de Speld een bos bloemen overhandigd door mevrouw Rosalie Herder.

  Gerrie en Mijndert Verkaik krijgen vrijwilligersonderscheiding gemeente Diemen

  van alle aanwezigen en zeker van de sv Diemenleden vergezelden haar woorden.Gerrie en Mijndert van harte gefeliciteerd, ik zag jullie zaterdagmorgen al weer aan het werk, zonder speld, maar met dezelfde inzet als altijd!!!

  Inleveren kopij clubblad!

  Het volgende clubblad komt uit op zondag 5 december.U kunt uw verslagen van wedstrijden, gespeeld in het weekend van27/28 november inleveren t/m woensdag 1 december 20.00 uur.

  Verslagen van wedstrijden gespeeld in het weekend van 4/5 decemberkunt u inleveren t/m zondag 5 december, 20.00 uur.

  Lever uw verslagen zo spoedig mogelijk in.U kunt uw verslag ALLEEN per e-mail, insturen naar:

  [email protected]

  Verslagen die op een ANDERE MANIER of TE LAAT worden ingeleverd, worden NIET geplaatst!!!

 • nr. 8 21 november 2010 10 svDiemenDeTreffer

  Winter

  Nu de winter weer op komst is; enkele tips:De kunstgrasvelden kunnen bijna altijd gebruikt worden, alleen als er na een vorstperiode dooi inzet kunnen de velden niet gebruikt worden tot de vorst uit de grond is (opdooi). Sneeuw op het veld hoeft voor wat betreft het veld geen be-lemmering te zijn, maar de trainers bepalen of er getraind wordt.Is er sprake van een algehele afgelasting in West 1 (pagina 603 teletekst NOS). Dan kunnen de kunstgrasvelden meestal nog gebruikt worden. Trainers/leiders kunnen van te voren al een veld voor een oefenwedstrijd of training bespreken via Elly en/of Bram. Die cordineren op basis van wie het eerst komt wie het eerst speelt, jeugd in de ochtend tot 13.00 uur senioren s middags na 13.00 uur.

  Abdell, Bram

  sv Diemen C1 Abcoude C1 5-1 21 novemberNet als de C2 moest de C1 vandaag tegen de nummer laatst uit de competitie, dus er moest en zou ge-wonnen worden. Het eerste kwartier heb ik gemist omdat de wedstrijd van de C2 nog niet afgelopen was. Wel zag ik van een afstand dat de C1 in dat kwartier achter kwam met 0-1 uit een vrije trap vlak bij de 16. Ik zag de overtreding en was al bang voor een penalty. Maakte dus uiteindelijk weinig uit. Toen ik langs de lijn aansloot bij de andere ouders, kreeg ik te horen dat ze al met 5-0 voor hadden moeten staan, zoveel kansen hadden ze gehad. Na 15 minuten herpakte de C1 zich prima. Salim kon al snel daarna de 1-1 maken. Anthony raakte ook nog de lat. Ik zag kansen van Lorenzo (kopbal op de paal) en een hectische

  fase voor het doel van Abcoude. Ook Salim trof de paal en was de bal nou wel of niet achter de lijn? Lorenzo kon 2-1 maken, nadat de keeper de bal had losgelaten. Uit een mooi opgezette aanval over rechts kon Emanuel voorzetten op de vrijlopende Lorenzo die de bal binnen tikte (3-1). Hierop liep Lorenzo naar de cornervlag, pakte deze op en schoot de toegelopen spelers neer, die allen ter aarde stortten (ik denk dat ze iets te veel Call of Duty spelen. . .). Maar dit was intussen wel een prettige ruststand geworden.

  Na rust werd Abcoude wat sterker en liepen we weer erg onrustig te voetballen. Toch waren de beste kan-sen nog voor Diemen. Anthony schoot over, maar Ilias schoot knap binnen (4-1). Abcoude raakte bij ons het latwerk. Rik en Marwan kwamen erin voor Emanuel en Lorenzo. Een gouden wissel, want Marwan liet zien dat hij er zin in had. Ging eerst nog een kopbal (!) van de kleinste man van het veld over het doel, later trof hij wel het doel na een assist van Salim. 5-1 dus al en de C1 ging door. Inmiddels stonden we 10 tegen 10 te voetballen, bij Abcoude was al iemand uitgevallen en bij ons moest Bart het veld verlaten, die deze week ziek was. Er mocht immers niet meer gewisseld worden. Aan het eind van de wedstrijd had Rik een sterk moment door de bal koppend mee te nemen waarna hij wordt neergeduwd. Iedereen bij Diemen denkt aan een penalty, maar de scheidsrechter gaf een vrije trap tegen ons. Wat heeft hij gezien wat wij niet hebben gezien?Hopelijk betekent deze overwinning weer wat meer vertrouwen voor de toekomst, want hier was de C1 hard aan toe.

  Martin

  sv Diemen C2 Legmeervogels C1 5-0 21 novemberLegmeervogels is de rode lantaarndrager in de competitie, dus een overwinning moest tot de mogelijk-heden behoren. Van tevoren had Jurry aangegeven niet langer trainer te willen zijn van de C2, dus een overwinning zou een mooi afscheidscadeau zijn. De C2 begon voortvarend en met goed voetbal aan de wedstrijd. Al snel had Lesley er een doelpunt in liggen (1-0). Daarna waren er grote kansen voor Mitchel (alleen voor de keeper) en Youssef (bal op de lat). Niet lang na het eerste doelpunt, legde Lesley zijn tweede erin, hoewel er bij de tegenstander veel twijfel was over buitenspel. De treffer werd goedgekeurd, 2-0 dus. Daarna stokte de doelpuntenmachine, misschien wel door de scheidsrechter die erg kleinzerig

 • nr. 8 21 november 2010 11 svDiemenDeTreffer

  floot. Aan het spel van Diemen lag het niet, we speelden goed over en zochten en vonden de vrije men-sen. Legmeervogels kon weinig gevaarlijks terug doen, maar er moest nog wel een bal van de lijn gehaald

  worden en een vrije trap van Legmeervogels ging naast, hoewel onze muur daar toch niet goed stond. Tijs kreeg zelfs een gele kaart. Een optelsom, zei de scheids, je hebt 3 overtredingen gemaakt, dus. . .. Nou die regel kende ik nog niet, altijd handig om te weten. De ruststand bleef 2-0.Na rust bleef Diemen de betere ploeg, maar het resulteerde allemaal nog niet in goals en daar zit je dan toch op te wachten. Uit een corner kopte een Leg-meervogelspeler bijna een eigen doelpunt binnen. Even later liet de keeper de bal los, maar kon Mitchel niet profiteren met een te lief schotje. Ook Ronald

  kreeg kansen op een score, maar de goede keeper stond vaak in de weg en er werd een doelpunt van hem afgekeurd wegens buitenspel. Er ging trouwens ook veel naast, voorlangs en over het doel van Leg-meervogels. Pas in de laatste 10 minuten werd er wel weer rechtmatig gescoord door Diemen, waardoor de stand toch nog draaglijk werd voor de Diemen-fans. Eerst was het Rowen met 3-0, vlak voor tijd wist Ronald nog 2x het net te vinden. Een goede overwinning met ruime cijfers, zoals het hoort tegen de num-mer laatst en goed voor het doelsaldo.Jurry, bij deze bedankt voor al die jaren dat je trainer bent geweest bij sv Diemen. Jammer dat het zo, mid-den in het seizoen, moet aflopen. Ik ben heel benieuwd hoe het nu verder zal gaan met de C2.

  Martin

  sv Diemen D1 Elinkwijk D1 1-0 20 novemberDe stemming was top en we waren allemaal aangenaam verrast door de mooie trainingspakken die bin-nengekomen zijn. Vooraf werd dan eindelijk die foto voor de sponsor gemaakt en konden we ons meten met Elinkwijk. Ook dit team moet de punten bij elkaar sprokkelen en beschikt over veel strijd. Dat betekent dat vandaag iedereen de volle 100% moest geven.En dat gebeurde dan ook. Diemen had het niet makkelijk en de eerste grote kansen waren er voor onze tegenstanders. Miguel verrichtte zeker twee prachtige reddingen en hield ons goed in de wedstrijd. In het tweede deel van de eerste helft lieten we pas ons betere voetbal zien en kwamen we steeds dichterbij het doel van Elinkwijk. Een mooie rush van Bryce strandde in schoonheid nadat hij een hele speelhelft met de bal aan de voet was overgestoken en op de keeper stuitte. Vlak voor rust kregen we een goede kans uit een vrije trap. Scott raakte zoals zo vaak de lat en gelukkig was Reyza scherp om de neervallende bal in te tikken.In de kleedkamer werden weer goede afspraken gemaakt voor een evenzo goede tweede helft, maar net na rust kreeg Elinkwijk juist goede kansen. Maar de voorsprong bleef en het eindsignaal kwam steeds dichterbij. Hield Diemen stand? Een buitenspel goal van Elinkwijk werd afgekeurd en de spanning nam toe. Natuurlijk duurde de tweede helft voor ons wel erg lang en wachtten we op het verlossende fluitje van de goede leidende jongedame. We kregen zelfs nog een kleine kans op 2-0.O, wat waren we allemaal blij met het eindsignaal dat ons de eerste winstpunten opleverden. Het smaakt naar meer. Jongens, jullie hebben ons vermaakt, bedankt. Een hele trotse. . .

  Edwin van den Berg

  Sint op bezoek bij de F-pupillen

  Woensdag 1 december a.s. is er voor alle F-pupillen een Sinterklaas-toernooi in plaats van een normale training. De spelers worden om 14.00 verwacht bij sv Diemen en om 16.00 uur zal deze middag ein-digen. Sinterklaas zal die middag een bezoek brengen aan sv Diemen.

  LET OP! De trainingen voor de D en E teams, die normaal gespro-ken trainen tussen 14.00 en 16.00 uur, zullen NIET doorgaan. Vanaf 16.00 zullen de trainingen volgens normaal rooster verder gaan.

  D1 wint zijn eerste wedstrijd!

 • nr. 8 21 november 2010 12 svDiemenDeTreffer

  sv Diemen E7 - OSV E7 2-3 20 novemberVol goede moed begonnen de mannen aan de wedstrijd. Leuk dat Gerson er ook bij was. Er werd goed overgespeeld en we hadden ook wat kansen, maar gingen toch met 0-0 de rust in.In de tweede helft scoorde de tegenpartij het eerste doelpunt. Dat lieten de blauwbloezen niet op zich zit-ten, want 5 minuten hierna maakte Armis de gelijkmaker, na een prachtige voorzet van Julian. Nu hadden de mannen de smaak te pakken en via Garo en een mooie voorzet van Armis scoorde Bas de 2-1. Maar de tegenpartij maakte daarna ook een doelpunt, 2-2. Wat een spannende wedstrijd! En wat was de ver-dediging goed aan het werk, Rony en Hendro hielden de boel goed dicht. En onze invalkeeper Seeger keepte een uitstekende wedstrijd. Er werd goed gespeeld en hard gevochten voor nog een doelpunt, maar helaas het mocht niet baten. Wel scoorde de tegenpartij en dus verloren we met 2-3, helaas!Maar niet getreurd, jullie hebben heel hard gewerkt en goed samengespeeld, de volgende keer winnen jullie. . .

  Tessa

  De Meer E3 sv Diemen E9 6-3 20 novemberWe begonnen de wedstrijd goed met mooie aanvallen en enkele hele goede doelkansen. Helaas hadden we weer geen geluk bij de afwerking, want we hadden wel met 0-3 voor kunnen staan. Gelukkig voor ons, kon de tegenstander ook niet scoren, waardoor we met 0-0 gingen rusten.Alle doelpunten werden dus bewaard voor de tweede helft, en toen ging het ook echt heel erg snel. Eerst kwam de Meer op 1-0 voor-sprong, daarna scoorde Christiaan met een prachtig doelpunt de ge-lijkmaker. Vrij snel daarop kwam de Meer weer op voorsprong en de-ze keer kon Moos de verdiende gelijkmaker scoren. Het werd alleen maar spannender en we bleven steeds de aanval zoeken. Maar he-laas vergaten we vanaf toen ook dat er goed moet worden verdedigd en we gaven de tegenstander heel veel ruimte. Ze kregen dan ook veel kansen om te scoren en deden dat ook vrij gemakkelijk, waardoor ze vrij snel konden uitlopen naar 5-2. De wedstrijd leek toen gespeeld. Moos kon nog wel een doelpunt scoren, maar helaas moesten we daarna zelf ook nog een tegendoelpunt verwerken, waarna de wedstrijd in 6-3 eindigde. Negen doelpun-ten in een helft, dat is heel veel en helaas vielen de meeste doelpunten aan de verkeerde kant. Jammer dat we zonder punten weer naar huis moesten. Hoe dan ook, het was wel weer een hele span-nende wedstrijd en ook een leuke wedstrijd om naar te kijken.

  Rick

  sv Diemen F5 de Dijk F3 4-0 20 novemberAlweer de laatste thuiswedstrijd van het najaar, na vorige week door de intocht en zonder de gelukskoek-jes 2 punten verspeeld te hebben begonnen we vandaag voor de wedstrijd dan toch weer met deze tradi-tie. We hebben immers hiermee steeds gewonnen.De F5 begon gretig aan de wedstrijd. Gedurende de 1e helft was het veldspel van onze blauwbloezen goed georganiseerd. De Dijk verzette zich hevig en kreeg zelf ook wat kansjes. Vlak voor rust werd Bran-don het scoren belet d.m.v. een overtreding. De prima fluitende scheidsrechter en buurman van Roelof Luinge (FC G.) floot net iets te vroeg voor een vrije trap want de bal werd door Dylan B. nog in het doel geschoten. De vrije trap werd door het goed gemetselde muurtje van de Dijk gekeerd.In de rust werd er aan de jongens meegegeven om nog meer druk te zetten op het doel van de Dijk, dit werd goed opgepakt want bijna de gehele 2e helft speelde zich af voor het doel van onze tegenstander. Na een minuut of 5 en net zoveel kansen wist Brandon de score te openen met een geplaatste bal in de verre hoek. Vlak hierna was het Dylan M. die er als een haas vandoor ging en de keeper verraste met een bal in de korte hoek en hiermee de 2-0 aantekende. Vanaf dit moment werd het prijsschieten voor de F5. Dylan B. zette met zijn beruchte kanonskogel de stand op 3-0. Via n van de spaarzame uitvallen van de Dijk stond er bij ons ineens een 2e keeper in het veld deze speler wist de bal vliegensvlug met beide handen op te pakken, dit leidde tot een uitbundig gelach bij onze aanhang maar gelukkig ook bij de tegenstander. De toegekende vrije schop werd door onze goalie Jurre prima gekeerd. De laatste minuten verstreken en vele kansen werden niet benut o.a. van Dylan B, Eddie, Roy en Otnil. Dylan M. zette vlak voor tijd opnieuw zijn befaamde sprint in en maakte zijn 2e van de dag en alweer zijn 5e van het seizoen.Zonder iemand iets tekort te doen is Roy de blauwbloes van de week. Vandaag was hij op elke plek aan-wezig en liet menigmaal zien over goed verdedigende taken te beheersen vooral zijn ingezette slidings waren een genot om naar te kijken. Jongens een meer dan verdiende overwinning, ga vooral zo door.

  John

 • nr. 8 21 november 2010 13 svDiemenDeTreffer

  CTO70 F3 - sv Diemen F6 0-17 20 novemberNa een nipte overwinning vorige week stond vandaag CTO op het programma. In de stand van onze poule staat CTO flink lager, dus dit zou te doen moeten zijn voor onze F6. Om 11.00 moesten we aantreden, op een echt veld, en het weer was prima. Niets stond dus in de weg om een goede wedstrijd op de mat te leggen.Diemen ging fel van start en zat er direct bovenop. CTO had hier absoluut geen verweer tegen. Onze jon-gens gebruikten de ruimtes keurig en konden moeiteloos de vrije man vinden. CTO was echt een maatje te klein voor onze ploeg. Resultaat was dat we met een 9-0 voorsprong de rust ingingen.Uiteraard was het niet echt spannend meer, nadruk voor Diemen was om netjes en georganiseerd te blij-ven voetballen. Het ging niet zozeer meer om de doelpunten maar de manier waarop werd gevoetbald. Wat dat betreft hebben we zeer mooie combinaties en aanvallen gezien. Helaas was het voor onze kee-pers wat minder spannend allemaal. Olivier de eerste helft en Lennard de tweede helft, hadden niet veel te doen. De doelpuntenmakers waren; Jules 4x, Dani 3x, Sven 4x, Amr 3x, Lucas 1x, Ayran 1x en een eigen doelpunt van CTO.Volgende wedstrijd zal ongetwijfeld niet zo makkelijk worden. Dus op naar de volgende wedstrijd.

  Johan

  sv Diemen F10 - Tos Actief F8 10-0 20 novemberEen mooi voetbalzaterdag waar we een kwartier later begonnen aan bovengenoemde wedstrijd. Op voor-hand wisten we dat Tos als laatste stond in onze poule maar die doelpunten moeten er eerst nog wel even in. En doelpunten kregen we te zien deze ochtend. In tegenstelling tot vorige week zaten we er direct bo-

  venop. Als Joas in de eerste helft 2 ballen heeft aangeraakt was het veel. Gelijk ook de reden om hem de tweede helft als speler in te zetten. De kleinste man van het veld Thijs was weer lekker op dreef met 5 doelpunten. We gaan het langzamerhand normaal vinden maar de meesten moest hij toch nog even zijn best voor doen. Ook Tom Kepe had er erg veel zin in vandaag met maar liefst 3 goals deed hij ook een aardige duit in het zakje. Wellicht als de emoties wat meer onder controle zijn verdubbeld hij in een volgen-

  de wedstrijd dit aantal. Naast Thijs hadden we Camron die ook zo graag wilde vandaag maar het zat hem niet mee. Waar hij in voorgaande (meer moeilijke wedstrijden) steeds het net wist te vinden lukte hem dit vandaag maar n keer. Natuurlijk win je de wedstrijd met veel doelpunten maar een goede verdediging is ook belangrijk. Milan en Skip met daarvoor stofzuiger Luuk zorgde ervoor dat Joas een rustig eerste 20 minuten had. En natuurlijk wil je dan ook eens naar voren wat Milan ook deed en direct scoorde hij een fantastische knal in de lange hoek. Met een blik kijkend van zal ik nu weer naar achter gaan bewees hij zijn multiwaarde voor het team.Ik mag zeker de werklust van Tom Groenewoud niet vergeten die overal de gaten dicht liep en hulp bood waar nodig. Mannen het zat er aan te komen zo een welverdiende overwinning gezien het spel van de laatste weken, dat het op deze manier tot stand kwam maakte het alleen maar mooier. Volhouden dit.

  Ed

 • nr. 8 21 november 2010 14 svDiemenDeTreffer

  Zaterdag/ZondagContactpersoon zondagsenioren M. van der Vegt tel. 020-6000638Contactpersoon zaterdag-1 Contactpersoon zaterdag-2 S. Wallroth tel. 06-11474485Contactpersoon veteranen-1 A.B. van den Hengel tel. 020-6980495

  sv Diemen 4 RKAV 4 2-3 14 novemberOndanks alle plensbuien van afgelopen weekend in het zuiden des land mocht het Vierde vandaag ge-woon aantreden thuis tegen nummer drie RKAV. De eerste helft ging redelijk gelijk op, ware het niet dat Diemen al vroeg tegen een achterstand aankeek. Een onoplettendheidje achterin werd genadeloos afge-straft door de Groen-Witten uit Aalsmeer: 0-1. Daarna regende het kansen voor het doel van RKAV, maar de geboden kansen na soms knappe aanvallen waren vandaag helaas niet aan gelegenheidsspits Dean besteed. Bij rust was het dan ook 0-1.

  Na rust bleef Diemen de druk opvoeren richting het doel van RKAV, maar net als vorige week werden we verrast door een hoekschop. . . 0-2. Net op het punt dat men dacht dat er vandaag niks meer viel te halen brak Dean wel door de verdedi-ging van RKAV heen en trok een RKAV-verdediger binnen de zestien aan de nood-rem: Penalty! Zelfverzekerd schoot Dean ons terug in de wedstrijd, 1-2! Vervolgens ontsnapte RKAV aan een rode kaart en raakten we onze keeper Jasper kwijt, die koelbloedig een aanval van RKAV wist te keren door de bal voor de voeten van een RKAV-aanvaller weg te tikken. In zn poging om de bal in tweede instantie te pakken te krijgen vond n van de Groen-Witten het nodig hem een schop in het gezicht te verkopen, met als resultaat een fikse hersenschudding. De net gewisselde Danny nam de keeperhandschoenen over en zag tot zijn geluk even later dat een RKAVer het binnen de zestien niet kon laten de bal zo onderhand te vangen als een volleerd

  keeper: wederom een pingel en wederom koelbloedig ingeschoten door Dean, 2-2! Net wanneer wij een punt leken over te houden aan deze wedstrijd schoot een RKAVer nog maar een keer op doel. De bal leek in de handen van de Diemense doelman te belanden, maar nogal ongelukkig veranderde Niels de bal van richting, waardoor de bal in de totaal andere hoek belandde, 2-3.De zoveelste zure nederlaag dit seizoen, maar het zij zo, volgende week wacht Overamstel, een regel-recht duel in de onderste regionen van deze 5e klasse.

  Danny

  sv Diemen 3 - Adam Seref Spor 4 3-3 21 novemberBij gebrek aan Dhr. Vecht in de spits en ook Dhr. Mos (moest werken) was het vanaf donderdagavond n gekkenhuis om n acceptabel team en dito bank neer te zetten. Doordat sommige heren weigeren zich op tijd via de gebruikelijke wegen aan te melden is het vaak erg onduidelijk hoeveel spelers er uiteinde-

  lijk op de zondag zullen opdra-ven. Vanuit sHertogenbosch wist Onze Techniektrainer Dhr. Mollema als eerste Jhr. De Wild te strikken. Deze lichtvoetige linkspoot van om en nabij de 2 meter 50 stond al langer op de hotlist om in de voetsporen van

  zijn pa W. De Wild, die ooit in t Vijfde speelde waar uiteindelijk dit Derde uit voortsproot, te treden en zijn eerste speelminuten bij de senioren te maken. Dhr. Van t Vegt zelf regelde n dag later Dhr. Zeilstra, beter bekend als Bakker Bart, voor in de spits. Met Dhr. Leautaud er bij stonden we op 14 man totdat Dhr. Mos zich zondagochtend meldde dat hij van zijn werk best wel n wedstrijdje met de fameuze Diemen Drie mee mocht doen, dan kom je maar wat later, jongen. Alsnog 15 man dus. . ... Deze luxe problemen leveren zo nu en dan n hoop gepuzzel op maar ook deze keer toverde de technische staf n meer dan acceptabele oplossing uit de hoge hoed.Het is alleen jammer dat de heren van Seref Spor weigerden zich gewillig naar de slachtbank te voeren en zo kwam het dat we aan het eind van de rit dan wel niet met lege handen stonden, het werd 3-3, maar toch wel met het gevoel, misschien wel de wetenschap, OK OK, de zekerheid dat we gewoon hadden kunnen, moten winnen. De tegengoals zorgden er keer op keer voor dat we achter de feiten aan liepen. Eerst 1-0 achter, waarna Baas Bart na n magistrale pass van Assistman Mike, buitenkant rechts, de bal prachtig over de keeper lobde, k buitenkant rechts (1-1).

 • nr. 8 21 november 2010 15 svDiemenDeTreffer

  1

  2

  3

  4

  ZaalvoetbalZaalcordinator T. Roelofs tel. 06-54223192

  Zaalvoetbalprogramma van 24 november t/m 12 januari 3-12-2010 22:05 17919 RKAVIC 5 svDiemen 1 Bloemhof de H. van Ingen 8-12-2010 21:50 13675 svDiemen 1 Elbalta 4 Oostenburg 15-12-2010 20:55 21423 svDiemen 1 Legmeervogels 3 Oostenburg 16-12-2010 20:10 8444 Vedette/De R. 5 svDiemen 1 Landsmeer

  3-12-2010 21:05 22736 svDiemen 2 DVVA 5 Oostenburg F. Wijngaard 8-12-2010 21:55 18949 Dijk De 1 svDiemen 2 Ookmeer 15-12-2010 22:00 162811 RODA 23 3 svDiemen 2 Scheg de

  24-11-2010 21:00 137748 AORC/Lebo 16 svDiemen 3 Sporthallen Zuid J.P.H. Baars15-12-2010 21:55 162704 svDiemen 3 Ter Beek 4 Sporthallen Zuid 5-01-2011 21:20 1137641 Vedette/De R. 10 svDiemen 3 Landsmeer 12-01-2011 20:15 137658 Badhoevedorp 2 svDiemen 3 Sporthoeve

  24-11-2010 22:00 148710 svDiemen 4 Plein83 8 Scheg de 1-12-2010 20:55 148714 svDiemen 4 Plein83 9 Oostenburg M. Makdan10-12-2010 20:10 148715 Vedette/De R. 4 svDiemen 4 Landsmeer J.P.H. Baars12-01-2011 21:00 148716 svDiemen 4 Ter Beek 3 Sporthallen Zuid

  Daarna in de 2e helft, die desastreus begon, 2-1 voor Seref, waarna we ons herpakten en via n pennel, slim verkregen n genomen door Dhr. Scheffers, precies in t kruis, weer gelijk kwamen (2-2). En toch kak-ten we weer in, of Seref zette aan, en kregen we godbetert wr n onnodige goal tegen. Assistman: als iemand n man passeert en dan weer n dan schopt de derde hem toch dwars door midden? Helaas, dat gebeurde niet en hun nummer 56 prikte de bal netjes achter onze verbouwereerde topkeeper Dhr. Dil-lema (3-2). Gelukkig zijn, en hopelijk blijven we n topploeg want ook nu richtten we ons op en kwamen we terug. Na legio kansen, bal op de lat, bal van de lijn, iemand die voor n lege goal over de bal maaide was het, op het moment dat de zon bijna onderging achter de Rembrandttoren op deze heerlijke herfstavond, en een ieder langzaam in slaap doezelde, Dhr. De Graeve die met n machtig afstandschot (zon 10 cm. voor de lijn) het zeer verdiende punt uit het vuur sleepte. Zijn oerschreeuw galmde nog lang na in de inmid-dels gevallen Diemeravond. . .

  Dr. Evil Eef

  Overamstel 2 sv Diemen 4 1-6 21 novemberEen duel in de onderste regionen vandaag, tussen hekkensluiter Overamstel en het onder in de midden-moot verkerende Diemen. Het krachtsverschil tussen beide ploegen was gelijk al duidelijk, maar werd pas laat in doelpunten uitgedrukt. De eerste en enige die het doel in de eerste helft wist te vinden was Davy, en zo dus de ruststand op slechts 0-1 bepaalde, aangezien Diemen de vele geboden mogelijkheden niet aan de Diemer aanvallers besteed waren.In de rust zette coach Danil, dit keer weer eens vanaf het begin tot het eind spelend, de boel weer op scherp en wijzigde het elftal op een aantal plaatsen, en zo ook vond hij het nodig om met een Tuti Fruti op het middenveld te spelen. Invalkeeper Danny vond het vlak na rust nodig om de spanning terug te bren-gen in de wedstrijd door met een harde knal de tegenstander knock-out te schieten na een terugspeelbal, maar helaas voor hem en het Vierde kwam de bal tegen het hoofd van de aanvaller van Overamstel en hobbelde de bal het doel in, 1-1. De thuisploeg kon niet lang van deze gelukkig verkregen gelijkmaker ge-nieten, toen Jaimy vrij kwam voor de keeper en fraai afrondde middels een lob over de kansloze keeper: 1-2. Daarna leek de hoop bij Overamstel vervlogen en besliste Michael met een geplaatst schot de wed-strijd, 1-3. Even later werd het 1-4 toen Jaimy Vincent op maat bediende en de bal voor het intikken had. Daarna maakte Jaimy, op aangeven van Michael, de 1-5 en het slotakkoord was vandaag voor Vincent, die de eindstand op 1-6 bepaalde op aangeven van Pawan.

  Danny

 • nr. 8 21 november 2010 16 svDiemenDeTreffer

  Programma 27 & 28 november

  Kijk op de dag vr dat u moet spelen op de site van Sv Diemen.Klik onder Informatie, bij Programma & uitslagen!!!

  Klik dan op programma deze week. Dan ziet u waar en hoelaat u moet spelen.

  Zaterdag 27 november14:30 126205 svDiemen VE1 Meteoor VE2 1e klasse 35+ D 10:45 97057 svDiemen D1 AZ D2 2e divisie A L. Bouwer12:15 118938 svDiemen D2 Buitenveldert D2 1e klasse F 11:30 80932 svDiemen E10 Abcoude E7 5e klasse 14 9:00 152635 svDiemen E11 Kadoelen sv E2 5e klasse 13 10:00 164458 svDiemen F1 Zeeburgia F2 Groep 1 25 9:00 77528 svDiemen F2 Meer de F1 2e klasse 9 10:00 151810 svDiemen F10 UNO vv F9 7e klasse 20 9:00 162556 svDiemen F11 Nieuw Sloten sv F4 7e klasse 47 9:00 162557 svDiemen F12 Jong Aalsmeer U. F11 7e klasse 47 9:00 78468 svDiemen MC1 Meer de MC1 2e klasse H

  Zondag 28 november11:00 157209 svDiemen A3 New Amsterdam A1 3e klasse P 10:00 68619 svDiemen C5 WV-HEDW C2 2e klasse 5 11:00 156279 svDiemen C7 Buitenboys C10 3e klasse 7

  UitwedstrijdenZaterdag 27 november14:30 87325 ODIN59 10 svDiemen 2 5e klasse 505 14:30 96712 Zeeburgia D5 svDiemen D5 2e klasse 22 12:30 96718 Almere City FC D8 svDiemen D6 3e klasse 21 9:00 152908 GeuzenMmeer D3 svDiemen D7 3e klasse 22 10:00 164143 BFC E1 svDiemen E1 Groep 1 22 10:45 96611 SDZ E1 svDiemen E2 1e klasse 8 10:15 96672 Pancratius E4 svDiemen E3 1e klasse 10 11:00 96625 GeuzenMmeer E2 svDiemen E5 2e klasse 14 11:00 96666 Amstelland United E3 svDiemen E6 2e klasse 14 9:00 148358 Pancratius E14 svDiemen E8 4e klasse 18 11:15 96683 DWV E3 svDiemen E9 4e klasse 17 9:00 96709 IJburg AFC F6 svDiemen F8 5e klasse 13 10:00 96728 Buitenboys sc. MD2 svDiemen MD1 1e klasse 13

  Zondag 28 november14:45 65478 AFC B1 svDiemen B1 Hoofdklasse C H. Mokhtari12:00 65775 Ouderkerk B1 svDiemen B2 1e klasse I K.J. Folkers10:00 153891 Almere City FC B3 svDiemen B4 3e klasse 10 10:00 164810 GeuzenMmeer C1 svDiemen C1 Groep 1 1 L.A. Jacobs11:00 68029 TABA C3 svDiemen C6 3e klasse 6

  Winter

  Nu de winter weer op komst is; enkele tips:De kunstgrasvelden kunnen bijna altijd gebruikt worden, alleen als er na een vorstperiode dooi inzet kunnen de velden niet gebruikt worden tot de vorst uit de grond is (opdooi). Sneeuw op het veld hoeft voor wat betreft het veld geen be-lemmering te zijn, maar de trainers bepalen of er getraind wordt.Is er sprake van een algehele afgelasting in West 1 (pagina 603 teletekst NOS). Dan kunnen de kunstgrasvelden meestal nog gebruikt worden. Trainers/leiders kunnen van te voren al een veld voor een oefenwedstrijd of training bespreken via Elly en/of Bram. Die cordineren op basis van wie het eerst komt wie het eerst speelt, jeugd in de ochtend tot 13.00 uur senioren s middags na 13.00 uur.

  Abdell, Bram

 • nr. 8 21 november 2010 17 svDiemenDeTreffer

  Kijk op de dag vr dat u moet spelen op de site van sv Diemen.Klik onder Informatie, bij Programma & uitslagen!!!

  Klik dan op programma deze week. Dan ziet u waar en hoelaat u moet spelen.

  Programma 4 & 5 decemberZaterdag 4 december10:45 129762 svDiemen D1 FC Utrecht D2 2e divisie A A. Sayar 9:00 81264 svDiemen D2 DWS D3 1e klasse F 12:15 97863 svDiemen D4 Almere City FC D5 2e klasse 21 12:15 90026 svDiemen D6 Weesp FC D4 3e klasse 21 9:00 99000 svDiemen E4 TABA E2 2e klasse 13 9:00 72388 svDiemen E5 Voorland E1 2e klasse 14 10:15 99064 svDiemen E9 TABA E4 4e klasse 17 11:00 120175 svDiemen E11 SDW E3 5e klasse 13 9:00 93349 svDiemen F3 WV-HEDW F3 3e klasse 15 10:00 99520 svDiemen F4 RKDES F3 3e klasse 16 10:00 71710 svDiemen F6 Abcoude F5 4e klasse 16 11:00 96982 svDiemen F8 OSV F5 5e klasse 13 11:00 162544 svDiemen F11 Jong Aalsmeer U. F11 7e klasse 47 9:00 162545 svDiemen F12 Fortius F4 7e klasse 47 12:45 82891 svDiemen MB1 Concordia sv MB1 1e klasse C 13:45 144882 svDiemen MC1 Pancratius MC2 2e klasse H 11:15 149570 svDiemen MD1 Kadoelen sv MD1 1e klasse 13

  Zondag 5 december11:30 46616 svDiemen 2 AFC 3 2e klasse C B. Zouhir12:00 154679 svDiemen B3 AFC B3 2e klasse 5 10:00 153900 svDiemen B4 Abcoude B3 3e klasse 10 9:45 67377 svDiemen C3 GeuzenMmeer C2 1e klasse K 10:00 67886 svDiemen C5 Amstelland United C2 2e klasse 5 11:45 67880 svDiemen C6 Meer de C2 3e klasse 6

  UitwedstrijdenZaterdag 4 december14:30 38848 JOS/Wgraafsmeer 1 svDiemen 1 4e klasse C M.H.J. Vos14:45 87323 Pancratius 2 svDiemen 2 5e klasse 505 15:30 87336 Meteoor VE2 svDiemen VE1 1e klasse 35+ D 14:30 126447 HellasSportA1 svDiemenA1 4edivisie A J.Draijer 9:00 96714 Amstelland United D2 svDiemen D5 2e klasse 22 11:00 96655 Amstelland United D3 svDiemen D7 3e klasse 22 11:00 96673 Legmeervogels E3 svDiemen E3 1e klasse 10 9:00 96663 Zeeburgia E5 svDiemen E6 2e klasse 14 9:00 96671 Ankaraspor E1 svDiemen E7 3e klasse 17 9:30 96747 Arsenal ASV E4 svDiemen E8 4e klasse 18 10:30 96753 Arsenal ASV E6 svDiemen E10 5e klasse 14 12:15 96630 AFC F1 svDiemen F1 1e klasse 6 10:00 96692 DRC F1 svDiemen F5 4e klasse 15 9:00 96701 TABA F3 svDiemen F7 5e klasse 12 9:00 145529 TABA F6 svDiemen F9 7e klasse 19 11:00 96686 RKDES F9 svDiemen F10 7e klasse 20

  Zondag 5 december14:00 36378 Voorland 1 svDiemen 1 4e klasse E B.M. Lange14:30 52718 JOS/Wgraafsmeer 6 svDiemen 4 5e klasse 10 13:00 63012 Zeeburgia A1 svDiemen A2 1e klasse G 12:00 157217 GeuzenMmeer A2 svDiemen A3 3e klasse P 9:45 65528 Buitenveldert B1 svDiemen B1 Hoofdklasse C L.A. Jacobs14:00 65845 Zeeburgia B1 svDiemen B2 1e klasse I 11:00 67633 AS 80 C1 svDiemen C1 Hoofdklasse D J. Mantels11:00 67384 Almere City FC C2 svDiemen C2 1e klasse J 10:00 67876 Nieuw West SV C1 svDiemen C4 2e klasse 3 13:00 67879 RKAVIC C1 svDiemen C7 3e klasse 7

 • nr. 8 21 november 2010 18 svDiemenDeTreffer

  Mini treffers

  Iedere zaterdag- en zondagochtend kunt u om 08.25, 08.55, 09.25 en om 9.55 uur beluisteren of uw wedstrijd wel of niet doorgaat. Op 103.3 op de kabel en op 106.1 in de ether, dit alles op:

  RADIO Diemen

  De Algemene Ledenvergadering op maandag 8 november, heeft op mij een grote indruk ach-tergelaten. Het ere-voorzitterschap van sv Diemen en de Gouden Speld van de KNVB werden door Erwin Lunstroo in ontvangst genomen, Erwin nam de plaats in voor zijn ernstig zieke va-der Fred Lunstroo.

  Mees Scheffers, Raymond Mensah en Quinten Helmer zijn uitgenodigd, na al vier trainingen te hebben gevolgd, voor nog tien trainingen gegeven door trainers van de KNVB en van Ajax, AZ en FC Utrecht. Gefeliciteerd mannen!

  Jelena Mancic is voorlopig geselecteerd voor meisjes onder 13 in-terregionaal Centraal. Een mond vol, maar dat maakt de uitnodiging niet minder eervol. Woensdag 24 november

  speelt Jelena haar eerste wedstrijd.

  Van Monique en Cock Vedder (Kapsalon De Meer, Veeteeltstraat 2, in Betondorp) ontvingen we 250,- als bijdrage voor het Sinterklaasfeest van de F-pupillen. Onze dank en die van onze F-pupillen is heel groot. Trouwens Sinterklaas heeft laten weten dat hij deze bijdrage zeer waar-deert!!!

  De coach van district jongens onder 16 jaar, heeft Collin Seedorf uitge-nodigd voor een selectiewedstrijd op dinsdag 23 november. Succes Collin!

  Ahmeeyah Valk is voorlopig geselecteerd voor het district meisjes onder 17 jaar en speelt op donderdag 25 november een oefenwedstrijd in Aalsmeer. Doe je best Ahmeeyah!!!

  Op donderdag 18 november heeft Samantha Revet een selectiewedstrijd gespeeld voor het district meisjes onder 15 jaar, in Uithoorn. Ik neem aan dat je een goede wedstrijd hebt ge-speeld!

  Op woensdag 1 december komt de Sinterklaas op bezoek bij de F-pupillen van sv Diemen. Er wordt op die middag door de F-jes een Sinterklaastoernooi gespeeld van 14.00-16.00 uur. De Sint is een zeer bekende voetbalkenner, hoe kan het anders met clubs als Barcelona en Real Madrid in Spanje. Veel plezier allemaal.

  LET OP!!! Voor de D- en E-pupillen die anders tussen 14.00 en 16.00 uur trainen is er woens-dagmiddag 1 december GEEN trainen!!

  Gerrie en Mijndert Verkaik hebben op vrijdagavond 19 november de vrijwilligersonderschei-ding van de gemeente Diemen gekregen. Een onderscheiding die de gemeenteraad van Diemen uitreikt. Kijk op pagina 9 van dit clubblad.

  Woensdag 1 december is er een Sinterklaastoernooi van 14.00-16.00 uur, voor de F-pupillen. De Sint heeft laten weten dat hij zeker op be-zoek komt!Er is van 14.00-16.00 uur geen trainen voor D- en E-pupillen!!!