De Treffer 2009-2010 - 2009-09-28

20
DE TREFFER Clubblad van de sportverening Diemen Opgericht 16 juli 1931 Sportpark De Diemen Postbus 189 1110 AD Diemen 020-699 20 48 E-mail: [email protected] Mini Arena Jaargang 76 nr. 4 28 september 2009 Voorzitter M.F. Lunstroo tel. 020-6992020 e-mail: [email protected] Secretaris P.P. van Rooij tel. 020- 6951294 e-mail: [email protected] Penningmeester R. Stallinga tel. 020-6004332 e-mail: [email protected] Voorzitter jeugdcommissie vacant Kontributie-donatie RABOBANK 39.35.09.214 sv Diemen ledenadministratie Postbus 189 1110 AD Diemen Kantinebeheerder A.J. Stellingwerff tel. 020-6992134 Redaktie clubblad M.E. Post tel. 020-6909679 e-mail: [email protected] Alle correspondentie betreffende de ledenadministratie sturen naar: sv Diemen Ledenadministratie Postbus 189, 1110 AD Diemen van de voorzitter Enkele jaren geleden bij de herinrichting van het sportpark “De Diemen” bleef een stukje grond over dat door iedereen vergeten was, namelijk het stukje dat wordt begrensd door onze 3 velden. De oplossing was toen dat een gedeelte van de grond die overbleef van het IZO-veld op dat stukje werd gestort, geëgaliseerd en ingezaaid. Er werden twee doelen op ge- plaatst en het veldje kon dienen als een intrap- en warming-up veldje. In het begin ging het nog wel maar allengs begon de grond kuren te verto- nen zoals een slechte doorlaatbaarheid van water zodat na een regenbui grote plasvorming ontstond en doordat daar op- en ingelopen werd ont- stond er een echte modderpoel. Dit had allerlei nadelige effecten voor de kunstgrasvelden want de modder werd naar die velden toegelopen en op kunstgras is dat een rommel. Het plan werd toen opgevat om te proberen die fout uit het verleden te corrigeren en werd met de gemeente Diemen overleg gevoerd om tot een oplossing te komen. De financiële positie van de gemeente bleek een struikelblok te zijn en met name de begroting voor de sport bood weinig ruimte. Er ontstond echter het idee om er een voorziening van te maken die ook kan wor- den gebruikt door de jeugd van de nieuw te realiseren woonwijk. Omdat daardoor van verschillende deelbegrotingen gebruik gemaakt kon worden bleek dit plan wel haalbaar en werd een budget door de raad ter beschikking gesteld. In overleg met de gemeente werd een plan en een programma van eisen opgesteld en dat werd uitgewerkt. Het resultaat is zeer fraai te noemen. Er is een veldje voorzien van hekken rondom, 2 kleine doeltjes en kunstgras met belijning voor voetbal maar ook voor volleybal, waarvoor dat laatste dan wel twee palen met een net opgezet dienen te worden. Daarnaast is er een basket en pannakooi (pan- na is een spelletje waarbij geprobeerd word de bal tussen iemands benen door te spelen). De pannakooi is ook voorzien van kunstgras. Het geheel is omgeven door tegelpaden waarbij er ook rekening is gehouden dat ambulanceauto’s bij de velden kunnen komen indien daartoe de nood- zaak bestaat. Tevens heeft sv Diemen de mogelijkheid om verlichting op het veldje te ontsteken. Afgelopen woensdag 23 september 2009 werd door wethouder Ruud Grondel de openingshandeling verricht door on- der grote belangstelling de aftrap te verrichten tussen 2 teams F-pupillen van sv Diemen. Hierna werd in de kantine onder genot van een hapje en een drankje de opening gevierd. Door de realisatie van dit alles kan niet anders dan ge- constateerd worden dat het aanzicht van het sportcomplex opgewaar- deerd is en dat de functionaliteit hiervan nog meer multi is geworden. Dank aan iedereen die het mogelijk hebben gemaakt om deze “Mini Are- na” te realiseren. Fred Lunstroo

description

 

Transcript of De Treffer 2009-2010 - 2009-09-28

Page 1: De Treffer 2009-2010 - 2009-09-28

DE TREFFERClubblad van de sportverening Diemen

Opgericht 16 juli 1931Sportpark De Diemen Postbus 189 1110 AD Diemen 020-699 20 48 E-mail: [email protected]

Mini Arena

Jaargang 76 nr. 4 28 september 2009

VoorzitterM.F. Lunstroo

tel. 020-6992020e-mail: [email protected]

SecretarisP.P. van Rooij

tel. 020- 6951294e-mail: [email protected]

PenningmeesterR. Stallinga

tel. 020-6004332e-mail: [email protected]

Voorzitter jeugdcommissievacant

Kontributie-donatieRABOBANK 39.35.09.214

sv Diemen ledenadministratiePostbus 189

1110 AD Diemen

KantinebeheerderA.J. Stellingwerfftel. 020-6992134

Redaktie clubblad M.E. Post

tel. 020-6909679e-mail: [email protected]

Alle correspondentiebetreffende

de ledenadministratiesturen naar:sv Diemen

LedenadministratiePostbus 189,

1110 AD Diemen

van de voorzitter

Enkele jaren geleden bij de herinrichting van het sportpark “De Diemen” bleef een stukje grond over dat door iedereen vergeten was, namelijk het stukje dat wordt begrensd door onze 3 velden. De oplossing was toen dat een gedeelte van de grond die overbleef van het IZO-veld op dat stukje werd gestort, geëgaliseerd en ingezaaid. Er werden twee doelen op ge-plaatst en het veldje kon dienen als een intrap- en warming-up veldje. In het begin ging het nog wel maar allengs begon de grond kuren te verto-nen zoals een slechte doorlaatbaarheid van water zodat na een regenbui grote plasvorming ontstond en doordat daar op- en ingelopen werd ont-stond er een echte modderpoel. Dit had allerlei nadelige effecten voor de kunstgrasvelden want de modder werd naar die velden toegelopen en op kunstgras is dat een rommel.Het plan werd toen opgevat om te proberen die fout uit het verleden te corrigeren en werd met de gemeente Diemen overleg gevoerd om tot een oplossing te komen. De financiële positie van de gemeente bleek een struikelblok te zijn en met name de begroting voor de sport bood weinig ruimte. Er ontstond echter het idee om er een voorziening van te maken die ook kan wor-den gebruikt door de jeugd van de nieuw te realiseren woonwijk. Omdat daardoor van verschillende deelbegrotingen gebruik gemaakt kon worden bleek dit plan wel haalbaar en werd een budget door de raad ter beschikking gesteld. In overleg met de gemeente werd een plan en een programma van eisen opgesteld en dat werd uitgewerkt.Het resultaat is zeer fraai te noemen. Er is een veldje voorzien van hekken rondom, 2 kleine doeltjes en kunstgras met belijning voor voetbal maar ook voor volleybal, waarvoor dat laatste dan wel twee palen met een net opgezet dienen te worden. Daarnaast is er een basket en pannakooi (pan-na is een spelletje waarbij geprobeerd word de bal tussen iemands benen door te spelen). De pannakooi is ook voorzien van kunstgras. Het geheel is omgeven door tegelpaden waarbij er ook rekening is gehouden dat ambulanceauto’s bij de velden kunnen komen indien daartoe de nood-zaak bestaat. Tevens heeft sv Diemen de mogelijkheid om verlichting op het veldje te ontsteken. Afgelopen woensdag 23 september 2009 werd door wethouder Ruud Grondel de openingshandeling verricht door on-der grote belangstelling de aftrap te verrichten tussen 2 teams F-pupillen van sv Diemen.Hierna werd in de kantine onder genot van een hapje en een drankje de opening gevierd. Door de realisatie van dit alles kan niet anders dan ge-constateerd worden dat het aanzicht van het sportcomplex opgewaar-deerd is en dat de functionaliteit hiervan nog meer multi is geworden. Dank aan iedereen die het mogelijk hebben gemaakt om deze “Mini Are-na” te realiseren.

Fred Lunstroo

Page 2: De Treffer 2009-2010 - 2009-09-28

nr. 4 28 september 2009 2 svDiemen DeTreffer

Officiële mededelingen

Opening Mini-Arena

Onder grote belangstelling is op woensdag 23 sep-tember het multi-functionele sportveld geopend. Het sportveldje bevindt zich tussen het eerste en derde veld en bestaat uit een mini-arena, een pan-nakooi en een basketbalpaal. Nadat de gasten in de kantine een kopje koffie hadden gedronken, vroeg voorzitter Fred Lunstroo de aanwezigen om hem te vergezellen naar het te openen multi-func-tioneel sportveld. In de mini-arena nam wethouder Ruud Grondel het woord. Hij memoreerde dat de-ze voorziening door de toekomstige bewoners van de nieuwe woonwijk Plantage de Sniep, met veel jonge kinderen, druk gebruikt gaat worden. De wet-houder liet weten met welke bijdragen dit veldje tot stand is gekomen:Naast de bijdrage van de GemeenteBouwfonds ontwikkelingRabobank Amsterdam en Omstreken OostDura VermeerAllen, ontwikkelaars van de woonwijk de Sniep, die zo laten zien dat de woonomgeving van hun nieuwe jonge bewoners hen ook ter harte gaan.

Als opening werd een wedstrijdje gespeeld tussen de spelertjes van de F7, de leiding van dit wedstrijdje had Anthony Lubbers (trai-ner). De uitslag is niet belangrijk, wel het ple-zier dat de spelertjes duidelijk hadden. Ook het publiek genoot van het optreden van de jongste jeugd van onze club.

Na afloop van deze officiële opening werd er in de kantine onder het genot van een hapje en een drankje nog een uurtje nagepraat, terwijl ondertus-sen de trainingen van de pupillen gewoon doorgin-gen.sv Diemen beschikt nu over een up to date complex, met voor de jeugd sv Diemen een gewel-dige mogelijkheid om zich te verma-ken. Het is de be-doeling dat deze uitbreiding door de jeugd gebruikt wordt!

De opening door wethouder Ruud Grondel, links voorzitter Fred Lunstroo.

De pannakooi werd direct in beslag genomen.

‘n Paar spelertjes van de F7, samen met de wethouder.De banieren van de Mini-Arena.

Page 3: De Treffer 2009-2010 - 2009-09-28

nr. 4 28 september 2009 3 svDiemen DeTreffer

Goed geregeld door RSBS

Hypotheekrentes nu v.a.

Starters-, zelfstandigen- en ZZPʼers hypotheken.

2e hypotheek tot € 100.000,-

zonder dekking/taxatie.

Belastingaangifte v.a. € 24,95.

RROuddiemerlaan 8-D, 1111 HJ Diemen Tel: 020 - 4 16 26 56 E-mail: [email protected]

www.rsbs.nl

Topsponsor FC Volendam Hoofdsponsor SV Diemen

Direct persoonlijk contact met gekwalifi ceerde fi nancieel adviseurs.

Lenen tegen de laagste rente? Kijk op www.rsbs.nl.

Vrijblijvend en kosteloos advies!

Keuze uit meer dan 50 aanbieders waaronder:

Heeft u al een aanbieding van iemand anders? Vraag gerust bij ons een second opinion.

Bel 020 - 4 16 26 56 of ga naar onze website www.rsbs.nl voor een afspraak.

Alle soorten verzekeringen, zowel particulier als zakelijk.

3,9%

6,9%nuv.a.

5,9%nuv.a.

www.rsbs.nl

RSBS adv Stadsgids.indd 1 20-05-2008 10:17:05

Page 4: De Treffer 2009-2010 - 2009-09-28

nr. 4 28 september 2009 4 svDiemen DeTreffer

Grote Clubactie – Grote Clubactie – Grote Clubactie – Grote Clubactie

Steun de club, koop een lot!

Beste leden,

De Grote Clubactie is weer gestart. U kunt de lotenverkopers van de sv Diemen weer aan uw deur verwachten. Zij verkopen loten waarvan 80% van de opbrengst direct in de clubkas van onze vereniging belandt en wij kunnen u verzekeren: sv Diemen kan deze opbrengst heel goed gebruiken!!!

Doe mee en win

Natuurlijk koopt u in de eerste plaats een lot om de club te steunen. Maar dat is niet alles: u maakt zelf ook kans op de hoofdprijs van een ton EURO belastingvrij, of een aantal exotische vakanties of één van de vele andere (geld)prijzen.

Stel de verkopers dus niet teleur en bestel uw loten. De prijs van een lot bedraagt 3 Euro. Een betere belegging dan uw aandelen in een bank dus een extra reden om een lot meer te kopen dan vorig jaar!

Bedankt voor uw steun!

Bart van Echtelt (020-6991275) en Frank Scheffers (023-5642950)Coördinatoren Grote Clubactie

Beste lotenverkopers,

Als het goed is hebben jullie inmiddels de intekenlijsten voor de Grote Clubactie ontvangen. Ho-pelijk laat iedereen op zijn lijst alle familie en bekenden tekenen om loten voor sv Diemen te ko-pen. Als je nog geen lijst hebt ontvangen, of je lijst is al vol, kun je een (nieuwe) lijst ophalen in de kantine van sv Diemen. Schrijf al je bestellingen op de intekenlijst en lever de lijst zo spoedig mogelijk in bij je leider of in de bestuurskamer van de club. Wij zijn op zaterdag 10 oktober aan-wezig in de bestuurskamer om de loten uit te delen. Hierbij een verzoek aan de leiders om die ochtend bij ons langs te lopen om de loten aan de kinderen te kunnen uitdelen.

Page 5: De Treffer 2009-2010 - 2009-09-28

nr. 4 28 september 2009 5 svDiemen DeTreffer

Gedragskaart spelersGedraag je positief voor team- en clubgenoten: Behandel iedereen zoals jezelf ook behandeld wilt worden. Je komt om samen te voetballen. Blijf af van spullen die niet van jou zijn. Niet vechten, schelden, pesten, beledigen, etc.

Training- en wedstrijdgedrag voor spelers: Kom op tijd voor trainingen en wedstrijden. Draag geschikte sportkleding voor training en tenue sv Diemen voor wedstrijden. Meld je op tijd af voor training/wedstrijd als je niet kunt komen. Luister naar trainers/coach en volg zijn aanwijzingen op. Wees beleefd. Ga pas het veld op als de spelers vóór je klaar zijn.

Omgang met clubgebouw en materialen: Gebruik de faciliteiten waarvoor ze bedoeld zijn. Vandalisme/vernieling wordt niet getolereerd. Meld beschadigingen en gooi afval in de afvalbak. Gebruik spullen alleen met toestemming van trainer of begeleider. Ruim na gebruik je spullen op. Veeg de kleedkamer schoon als je als laatste de kleedkamer verlaat.

Sportiviteit: Gedraag je sportief vóór, tijdens en na de wedstrijd, op en naast het veld. Accepteer beslissingen van de grens- en scheidsrechter. Bied je excuus aan bij een overtreding. Mopper niet op je teamgenoten, maar moedig ze aan. Strijd samen met je team voor een goed resultaat.

Gedragskaart betrokkenenGedrag Trainers/coaches: Wees je bewust dat je voor een groep kinderen staat die erg beïnvloedbaar is: jij bent het voorbeeld. Geef spelers zelf zoveel mogelijk verantwoordelijkheid. Positief coachen, geef aan wat de spelers wel kunnen doen. Je vertegenwoordigt de club; in die hoedanigheid kun je ook ouders en toeschouwers aanspreken op hun gedrag. Fouten maken mag, dan vindt er ontwikkeling en groei plaats Voorkom naderende escalaties.

Gedrag ouders: Wees positief naar uw kind, mindere prestaties horen erbij. Wees sportief in houding en gedrag. Vraag eens of uw kind tevreden was over de wedstrijd Kom regelmatig kijken: bij thuis- én uitwedstrijden Moedig uw kind en zijn team aan op positieve manier Laat het coachen aan de coach over Geef geen commentaar op de wedstrijdleiding Moedig uw kind aan achter het hek, alleen de trainer/coach/leider begeeft zich op het veld.

Gedrag toeschouwers: Moedig enthousiast aan maar geef geen aanwijzingen. Wees beleefd; ook u vertegenwoordigt de club. Geef geen commentaar op de leiding.

Wij zijn samen de vereniging!

Page 6: De Treffer 2009-2010 - 2009-09-28

nr. 4 28 september 2009 6 svDiemen DeTreffer

Jeugdtreffer Wedstrijdsecretarissen F-pupillen A. Uljee tel. 020-6954865Meisjesvoetbal M. Golsteijn tel. 020-7764909 Wedstrijdwijzigingen E. Oudshoorn tel. 020-6904445

Wat verwachten wij van de ouders

De ervaring is dat ouders trots zijn op hun kinderen. Dat ouders het beste voor hun kind willen is logisch en dat zij daar vaak veel voor over hebben vinden wij ook plezierig. Het is ook nodig, want in zo´n grote jeugdafdeling als bij sv Diemen zijn veel mensen nodig om alles geregeld te krijgen. Zonder de hulp van ouders is het onmogelijk om de jeugdafdeling te laten draaien.Als de kinderen echter trainen of wedstrijden spelen dan zijn ze in handen van de betreffende trainer of leider. Het is in het belang van het kind, de ouder en de club dat de ouders zich dan niet bemoeien met de gang van zaken. De ouders worden verzocht om bij wedstrijdbesprekingen niet in de kleedkamers te blijven en coachgedrag en/of uitingen van commentaar worden niet op prijs gesteld. Dit geldt vooral voor de selectieteams. Het bestuur probeert met zorg trainers, leiders en coaches uit te zoeken en geeft daar-mee het vertrouwen aan de betreffende mensen. Deze moeten vervolgens rustig met de kinderen kunnen werken.Uiteraard kan het voorkomen dat ouders het niet eens zijn met een aantal zaken en/of voorvallen. Bovendien kan het zijn dat ouders goede suggesties hebben. Indien dit het geval is worden ouders ver-zocht om op een doordeweekse avond een afspraak te maken met de betreffende trainer of leider, die ongetwijfeld bereid zullen zijn om het beleid toe te lichten. Het openlijk ventileren van zaken aan de bar of langs de lijn heeft geen zin. De omstanders kunnen de problemen niet oplossen en voor het kind kan het nadelige consequenties hebben.Als een trainer niet de juiste oplossing vindt, dan kan de jeugdcoördinator worden aangesproken en indien dit ook niet voldoet is er nog de gang naar het bestuur mogelijk. Uiteraard zijn wij blij als vereniging dat ouders willen helpen. Zo zijn er ouders die zich beschikbaar stellen als scheidsrechter, grensrechter of leider. Mmeer hulp hierbij is altijd welkom.Andere mogelijkheden om te helpen zijn:- bardiensten- hulp op het wedstrijdsecretariaat op zaterdag en zondag- verzorgen van vervoer naar uitwedstrijden

Samen kunnen we alles!Jan Krol

sv Diemen D2 - SCW D2 5-0 16 septemberHet weer was guurder dan het eruit zag, deze woensdagavond. Het was de laatste wedstrijd in de beker-poule, tegen de D2 van SCW. Het werd de wedstrijd van invallers. De tegenstander had invallers uit hun D1 en D3, wij hadden invallers (Jordley en Mike hadden schoolverplichtingen en werden vervangen door Tim de J. en Marius; bedankt nog jongens), leiders Richard en Edwin hadden andere verplichtingen en werden vervangen door trainer Paul, en zelfs de verslaggever is een invaller. Gezien de vorige uitslagen in de poule had ik een eenvoudige grote overwinning verwacht, maar dat viel toch wat tegen. Deels omdat de tegenstander niet zo heel slecht speelde, deels omdat we zelf soms wat slapjes en slordig waren. Toch kregen we kansen, bijvoorbeeld via Yoessef (net naast) en Jamie (net over). Het eerste doelpunt kwam uit een schot van Nidal dat nog door de keeper gestopt kon worden, maar door Jamie attent werd ingetikt. Even later een mooie steekbal van Rick op Nidal die beheerst afmaakte en nogmaals Nidal die een corner inkopte. Rust 3-0 dus.Ook na rust bleef het er wat ongeïnspireerd uitzien, maar toch konden we nog twee doelpunten aan ons totaal toevoegen. De eerste was een vrije trap die door Tim de J. direct in het doel werd geknald. Bij de tweede was wat verwarring: Koen kreeg alle tijd om in te schieten en deed dat keurig, rustig in de linkerbe-nedenhoek. De bal kwam er echter gewoon aan de achterkant van het doel uit. Nadat de scheidsrechter gecontroleerd had dat er ergens een gat zat, werd het doelpunt toegekend en was de eindstand bereikt: 5-0. Dit was niet de beste wedstrijd van de D2, maar ruim voldoende om met overmacht de bekerpoule te winnen en dat geeft vertrouwen voor de toekomst.

Gerard Buskermolen

Page 7: De Treffer 2009-2010 - 2009-09-28

nr. 4 28 september 2009 7 svDiemen DeTreffer

Almere C5 - sv Diemen C5 3-7 20 septemberHet was vroeg verzamelen (07.45 uur). We hadden geen wisselspelers en Almere had vorig weekend met 14-0 gewonnen van AFC! Vanaf het begin speelde C5 geconcentreerd en Diemen kreeg goede kansen. Via een steekpass kreeg Mitchel (rechtsvoor) de ruimte. Na 10 minuten stond we met 0-1 voor. Toen ging het echt lopen bij Diemen; door goed positiespel (met Jan en David op het middenveld) werd druk gezet en Siyar (snelste spits van het Westelijk halfrond) richtte keurig beheerst langs de keeper: 0-2. Af en toe kwam Almere er gevaarlijk uit; steeds met een lange bal en hun voorhoede was best snel. Maar met Dave Huberts, Donny (als echte libero), Quincy Wekker en Max stond er een verdediging die bijna alles tegen-hield. En als er dan toch iemand doorheen glipte stond Bas, die z’n zaakjes prima voor elkaar had, in de goal. Nadat Siyar in de 26e minuut opnieuw scoorde, kwam Almere voor onze goal. Bas was kansloos: 1-3. Opnieuw zette Diemen aan en Martijn scoorde voor de rust nog een prachtige 1-4.Na de rust verhardde het spel, Siyar werd vuil onderuitgetrapt. Kort daarna scoorde Almere 2-4. Maar Diemen toonde spierballen: Dave Stuifzand joeg in de 54e minuut de bal door het net en deed dat in de 55e minuut nog een keer: 2-6 voor Diemen! Almere had moeite met haar verlies. Toen Donny de spits de bal ontnam, begon deze te schelden en te slaan. Donny reageerde beheerst en liep weg, maar het agres-sieve mannetje bleef hem scheldend achterna lopen. De scheids greep in en de spits werd weggestuurd. Onterecht moest Donny ook 5 minuten van het veld; in die tijd scoorde Almere 3-6, maar maakte Siyar zijn hattrick compleet. Diemen C5 won uiteindelijk verdiend met 3 –7.

Arjen Kikkert

Wasmeer D1 - sv Diemen D1 4-6 19 septemberMooi landelijk gelegen, Wasmeer, zo tussen de bossen bij Hilversum. Ik vond het ook lekker stil op het terrein voor aanvang. Deze rust werd echter ruw verstoord door onze wedstrijd. Lang geleden dat ik zo’n commotie heb meegemaakt. Hierover later meer, laat ik me eerst beperken tot wat er op het veld gebeur-de. Hoewel de eerste grote kans voor ons was (voorzet Salim en Lorenzo schiet de bal tegen de lat en Rik tikt de bal over), kwamen we op een achterstand te staan. Uit een voorzet werd het 1-0. Even later werd het zelfs 2-0 door een kopbal uit een corner. Twee spelmomenten, waar we niet goed dekten. Maar geluk-kig is er dan nog voldoende tijd om het een en ander te corrigeren. Het werd 1-2 door Lorenzo die nog net een beslissend tikje kon geven. Het werd 2-2 door een harde kopbal van Tijs uit een corner. Wat Wasmeer kan, kunnen wij ook moet ie gedacht hebben. Ondertussen was de scheidsrechter behoorlijk partijdig aan het fluiten. We kregen alles tegen en zelden een vrije trap mee. Lorenzo kreeg nog een mooie kans maar schoot voorlangs. Inmiddels waren we de betere partij aan het worden. 2-2 was de ruststand.Na rust was Diemen meteen heer en meester. Lorenzo kreeg tot 2 keer toe een kans alleen voor de kee-per en bij de derde keer (voorafgegaan door een corner) was het eindelijk raak: 2-3. Er was veel druk van ons op de bal en Wasmeer was het even helemaal kwijt. Op een mooie pass van Guus kon Lorenzo weer binnentikken 2-4. Toch kon Wasmeer nog wat terugdoen. Uit een vrije trap gegund door de scheidsrechter werd het 3-4. Meteen daarna zetten we weer orde op zaken. Het werd 3-5 door Guus na een prima com-binatie op links. Guus nam de bal zeer fraai aan en kon binnenschieten. Weer kwam Wasmeer terug en weer uit een vrije trap gegund door de genereuze scheidsrechter: 4-5. Marius moest eraf na een duel met de tegenstander, die zelf ook niet pijnvrij was. De spanning was te snijden. Intussen liepen de gemoederen bij de scheidsrechter, André en mij behoorlijk op. De scheidsrechter eiste namelijk ook onze jongens op bij een overtreding. Dus als er iemand geblesseerd was, ging hij er op af en mochten wij niet verzorgen. Hij zei: “Ze zijn van mij, van mij!” Dit pikte André echter niet en wilde het veld op. Dit resulteerde verbaal en fysiek in een botsing tussen die twee. Ik weet niet wie er won. . . Even later ging de wedstrijd gewoon door. Tijs kopte ons naar de bevrijdende 4-6. Maar ja, hoe lang liet de scheidsrechter nog doorspelen? Na weer een blessure aan onze kant en weer een woordenwisseling met de scheidsrechter besloot deze maar wijselijk af te fluiten. We hebben het deze wedstrijd voetballend opgelost en mentaal aangetoond, dat we erg sterk zijn. Ga zo door jongens! De scheidsrechter moet op herhalingslessen en de regels van de KNVB nog maar eens doorlezen.

Martin

NVC D3 - sv Diemen D2 2-5 19 septemberOnze competitiewedstrijd ging vandaag helaas niet door, maar dankzij snel optreden van Elly konden we toch in Naarden bij NVC lekker ballen. De tegenstander gaf goed partij en er waren leuke duels op het veld. Een aantal jongens stond op een voor hem wat vreemde positie maar de meesten ging het goed af. Waarmee duidelijk is dat jullie een hecht team aan het vormen zijn waarbij het elkaar coachen steeds meer wordt gedaan. Heel goed om vanaf de kant te zien. De eerste goal werd ingeleid door een corner van Lesley die Scott hard inkopte waarna Nidal de afgeslagen bal in het goal kon schieten. Helaas is keeper Miguel nog niet zo groot dat hij bij de lat kan. Want even later kwam een zondagschot van de tegenpartij net onder de lat in zijn doel terecht en kon hij er helaas niet bij. Diemen pakte de draad direct weer op en na een hele mooie aanval over veel schijven werd het 2-1. Een mooie voorzet vanaf de rechtervleugel en doorzetten van Jamie waarna Rick de bal aan Boy gaf die met overzicht scoorde.

Page 8: De Treffer 2009-2010 - 2009-09-28

nr. 4 28 september 2009 8 svDiemen DeTreffer

In de tweede helft weer een fanatiek Diemen en een goede goal van Rick na een assist van Youssef. NVC kwam toch weer terug op 3-2 en was dicht bij de gelijkmaker. Maar een paar minuten voor tijd besliste Die-men de wedstrijd. Na een voorzet van Nidal schoot Youssef van afstand de bal achter de keeper van NVC en uit een corner van Boy scoorde Nidal koppend de laatste. Een goede oefening vandaag. Allemaal erg hard gewerkt en met volgende week zaterdag een serieuze wedstrijd voor de boeg groeit het vertrouwen enorm.

Edwin van den Berg

Zeeburgia D5 - sv Diemen D4 1-5 19 septemberVorige week was de D4 vrij, dus dit was de eerste wedstrijd na onze prima oefenwedstrijden. We moesten uit tegen de D5 van Zeeburgia, die grotendeels uit E-spelers bestond. Het waren allemaal wel rappe en technisch vaardige mannetjes die het ons nog flink moeilijk maakte. Diemen begon goed. Na een mooie lange bal van Daan scoorde Genno (het was wel dik buitenspel...). Daarna profiteerde Danny van slecht uittrappen van de keeper van Zeeburgia, 0-2. De rest van de eerste helft was erg matig. Diemen knalde iedere bal gelijk naar voren waardoor we niet aan voetballen toekwamen. Middenvelders Glenn, Hidde, Niels en Luuk liepen met hun tong op hun schoenen heen en weer te draven maar zagen alle ballen over zich heen vliegen. Rust 0-2.In de tweede helft verbeterde het spelpeil van beide kanten. Diemen scoorde het grote wapen, de corner. Daan zwiepte voor, Genno kopte raak. Daarna kwam de verdiende tegentreffer uit een mooi afstandsschot waar onze sterke keeper Luca echt niet bij kon. Na een goede onderschepping van Luuk zette Genno fraai voor op Jorick die prachtig afrondde. Klasse goal! Daan zorgde voor het slotakkoord, eindstand 1-5. Deze overwinning kunnen we toeschrijven aan de sterke verdediging Sil, Jorn, Tim, Thije en Dex die nauwelijks kansen weggaf. De kop is er af!

Johan Knol

sv Diemen E6 – Kismet E1 32-0 19 septemberDe eerste thuiswedstrijd van E6 was tegen Kismet. Iedereen had weer goed getraind deze week en we hadden er veel zin in. Toch werd het een rare wedstrijd. Doordat de tegenstand zo gering was, liep de score heel hoog op. De uitslag was dan ook de hoogste van dit team in de afgelopen 2 jaar. Het vorige record stond op 25-0. Een nieuw record is dat alle spelers (inclusief Sebastiaan de keeper) minimaal 2 keer scoorden. Voor de volledigheid: Thijs opende de score, de ruststand was 17-0, Nicky scoorde de laat-ste goal (32-0). Alle doelpuntenmakers op een rij: Thijs:2x; Gideon:2x; Chris:2x; Sebastiaan:3x; Max:3x; Martijn:6x; Wessel:6x (waarvan 1x een kopbal); Nicky: 8x. Thijs (onze rechtsbuiten) heeft ook nog een tijdje gekeept. Bedankt, hierdoor kon Sebastiaan ook scoren. Om de wedstrijd nog enige balans te geven heeft E6 een tijdlang met 5 spelers gespeeld, maar ondanks dat bleef de score oplopen. Jongens jullie zijn van de 6e klasse naar de 5e klasse gegaan en spelen nu in de 3e klasse. Dat gaat goed! Hou dit vast en jullie kunnen binnenkort weer een klasse opschuiven. In ieder geval gefeliciteerd met deze overwinning.

Marten

sv Diemen E10 - WV HEDW E7 7-8 19 septemberDe eerste competitie wedstrijd voor de E10 was een spannende wedstrijd met veel doelpunten en veel goede acties. De eerste helft verliep erg rommelig. De E10 was vaak te laat terug om de tegenstander op tijd af te stoppen. Hierdoor kreeg de tegenstander veel kansen om op ons doel te schieten en te scoren. Ondanks goede reddingen van Pieter, moesten we rusten met een 2-5 achterstand. Na de rust ging het veel beter.Sagar maakte een aantal mooie reddingen en zorgde ervoor dat de achterstand niet te groot werd. De ploeg speelde beter samen en er werd veel meer aangevallen. Het was goed te zien dat de E10 de betere ploeg was. Er werd dan ook maar liefst 5 keer gescoord in de tweede helft. Christiaan, Moos, en Naphtali scoorden de doelpunten, het ene doelpunt nog mooier dan het andere. Helaas was dat net niet genoeg om de wedstrijd te winnen. Heel jammer dat de wedstrijd niet een paar minuten langer duurde, dan had de E10 waarschijnlijk de winst kunnen pakken. Jullie hebben de eerste wedstrijd goed gespeeld, vooral in de tweede helft. De rest van het seizoen zal het alleen maar beter gaan. Volgende week gaan we het weer proberen, samen spelen en naar voren om te scoren. . .

Rick Ferdinandus

Abcoude E10 - sv Diemen E12 0-4 19 septemberHet was mooi weer en onze mannen hadden er veel zin in. Vanaf het begin speelde Diemen heel aanval-lend maar hield voor de zekerheid ook een verdediger (Daniel) achterin die goed ingreep als Abcoude ten aanval trok. Na een paar redelijke kansen voor ons schoot Nordin raak en vrij snel daarna zag Seger kans de doelman te passeren .Ruststand 0-2 en de limonade smaakte lekker!Na rust drong Abcoude wat meer aan en we moesten wat verder terug maar de keeper en de verdedigers gaven weinig kansen weg. Wij kregen ook weer een aantal kansen maar omdat we met hele kleine doe-

Page 9: De Treffer 2009-2010 - 2009-09-28

nr. 4 28 september 2009 9 svDiemen DeTreffer

len speelden werden er wel een paar gemist.Maar na de 0-3 van Raul en de 0-4 van Mattijn was de strijd voorbij.De mannen waren wel wat vermoeid maar hadden dan ook hard gewerkt.Langzamerhand wennen we wat meer aan elkaar en laten we volgende week proberen iets beter te combineren zodat we de bal wat langer in bezit hebben om mooie dingen te kunnen laten zien.Gefeliciteerd met deze overwinning en tot volgende week.

Rein Schutte

sv Diemen F1 - OSV F1 4-2 20 septemberHet was fantastisch weer en jullie hadden er zin in. Vanaf het begin namen jullie het heft in handen; mooi samenspel en opbouw vanuit achteren en veel kansen die er net niet in gingen. Gelukkig kwam na een minuut of acht toch de openingstreffer: na een uittrap van de keeper van OSV kopte Bradley de bal naar Milco die hem mooi over de keeper heen schoot 1-0. Na een goede actie, werd Jason onderuit gehaald en kreeg hij een vrije trap mee. Milco benutte deze en schoot met een mooie boog de 2-0. Doordat jullie veel in de aanval waren, kon OSV een paar keer uitbreken. Justin, Jason en Bart stonden hun mannetje en Mo kwam ook goed z´n doel uit. Devin en Floris verdeelden op het middenveld de ballen en na een snelle aanval haalde Miles flink uit. De keeper kreeg de bal niet onder controle, waarna een voet van Milco op slag van rust de 3-0 maakte.De tweede helft begonnen jullie weer sterk en na een sprint gaf Bart de bal voor aan Bradley die de bal laag in de hoek inschoot en er 4-0 van maakte. Maar OSV liet het niet zomaar op zich zitten en ging feller spelen. Een paar goede aanvallen en er moest flink gewerkt worden in de verdediging. Door een verdedi-gende actie van Bart en Mo, kwam een OSV-speler “even in de verdrukking” en kreeg OSV een vrije trap. Deze werd door hen goed afgerond: 1-4. Jullie bleven proberen, maar helaas wilden de doelpunten niet meer lukken. Vlak voor het eind kreeg OSV een tweede vrije trap en van een grote afstand schoot deze jongen hoog over Mo de 2-4 in. Het was een mooi schot en de afsluiting van een leuke wedstrijd. Goed gespeeld!

Judit

sv Diemen F8 – Abcoude F8 5-3 19 septemberNa een stevige warming-up en 10 minuten vertraging kon de wedstrijd tegen Abcoude om 11.10 eindelijk beginnen. Jasper stond in de eerste helft op keep en Johnny de tweede helft. Het eerste doelpunt was al snel tegen, maar vlak daarna ‘n actie bij het doel van Abcoude. Met Ahmed in de voorhoede was het bijna goal! Jaïr was een sterke verdediger en maakte het menig tegenstander lastig. Faissel was geblesseerd en moest even uit ’t veld, maar koelbloedig als hij is stond hij rap weer in ’t veld en hielp verdedigen. De frustratie liep op na het 2e doelpunt tegen, dat lieten Joram en Johnny niet op zich zitten en scoorden na elkaar. Johnny met een super effect bal, prachtig!In de tweede helft kwamen Jochem en Samuel steeds meer tot hun recht. De lange pass van Samuel en duellerende Jochem. Sterke middenvelders, zo bleek. De schoenen van Jaïr en Ahmed vlogen door de lucht, Jasper schoot de bal in de handen van de keeper en Joram maakte de eindstand tot 5-3 voor Die-men. Het was een spannende wedstrijd, vol actie, goed gedaan F8.

Anne-Marie de Smalen

sv Diemen F9 - HBOK F1 3-12 19 septemberEen prachtige dag om te voetballen en we konden nog uitslapen ook. Misschien wel iets te lang want de F9 kwam moeilijk op gang. Na een prima overwinning vorige week, was de scherpte er vandaag een beetje af. Positie spel liet te wensen over en bij het verdedigen waren we te afwachtend. Onze tegenstan-der niet en maakte daar dankbaar gebruik van. Vrij snel keken we tegen een achterstand aan van 4-0. Gelukkig liet Jules zien dat we niet helemaal kansloos waren en zorgde voor 4-1 en vlak voor de rust vond hij nogmaals het doel middels een prima ingeschoten rebound na een inzet van Dani. Ruststand 6-2 ach-ter. Helaas bracht de tweede helft geen herstel en werd de eindstand 12-3, waarbij Dani tekende voor de derde treffer voor Diemen. De penalty serie konden we ook niet winnend afsluiten. Speciale vermelding voor de penalty van Pelle die strak de kruising in ging. Compliment voor HBOK die prima speelde en ook verdiend hebben gewonnen. Schouders eronder voor de F9 en volgende week gaan we er weer voor.

Johan

Zeeburgia F5 - Diemen F4 3-3 19 septemberDe tweede wedstrijd was een leuke en spannende. In de eerste helft kwamen we snel op voorsprong door een goede uitbraak van Justin (bedankt voor het meespelen) die goed in schoot. Diemen was de eerste helft iets sterker dat resulteerde in nog twee doelpunten van Justin. Dat Zeeburgia geen slechte ploeg was bleek uit het feit dat ze twee keer scoorden. Sven had ook een goede mogelijkheid maar schoot helaas recht op de keeper. De tweede helft was een stuk spannender. Zeeburgia was een stuk sterker en drukte op ons doel. Na en paar goede reddingen van de keeper werd het toch 3-3. Via Rony hadden we ons 4de doelpunt kunnen maken maar was ongelukkig in de afwerking.

Peter Heemskerk

Page 10: De Treffer 2009-2010 - 2009-09-28

nr. 4 28 september 2009 10 svDiemen DeTreffer

Teamindeling F-pupillen seizoen 2009-2010F-1: Milco Westerbeek, Mohammed Bardai, Devin Jaring, Floris Lukken, Jason Sumter, Bradley Tifres, Bart Welling, Miles Bekker en Justin Schotte.Leider: Joost Appelboom tel. 6982297F-2: Ronen Hofmann, Zino Leakat, Dave Luiters, Mats Dalmulder, Lucas Ilcken, Wester Beenen, Ga-briël Stevens, Riley Reemnet en Jari v Loon.Leider: Simon Ilcken tel. 6995987F-3: Poernomo Hamid, Novéll Sinouh, Kyle Budhulall, Euan Palmer, Mika van Eijk, Aaron Menelik, Seth Breeveld, Christian Samseij en Lucas Ferdinandus.Leider: Erlé Samseij tel. 6957112F-4: Zijad Mansy, Davy Pielstroom, Robin Gontha, Bas Faber, Diko Kilarciyan, Rony Munnink, Armando Elden, Sven Heemskerk en Hendro Hamid.Leider: Peter Heemskerk tel. 6003660

F-5: Julian Homveld, Donny van den Adel, Marcus Cakmak, Garo Alsak, Shariff Dhoeman, Ryan Schui-temaker, Milan Dorst en Luca Mak.Leider: Bert Homveld tel. 6951136

F-6: Roy de Roo, Kevin Bahadoer, Dico van de Heuvel, Joas Ten Klooster, Yaron Hofmann, Joey Pep-pels, Lucas van Heumen, Sam Oomstee, Sam Peterson, Liam Peterson en Raphaël Boakye Sarfo.Leider: Sathis Bahadoer tel. 4631368

F-7: Dylan Muuren, Nick de Roo, Storm Rooze, Brandon Tjon A Pauw, Dylan Blom, Jurre Kreuger, Jafaar Rassi, Otniël Tuinfort, Timo van Berkum en Eddie dos Santos Smit.Leiders: Johan Muuren tel. 6950758Leiders: Ed Smit tel. 6656537F-8: Faissal Ait Laachir, Johnny Beekveld, Joram Beijne, Jair Grishaver, Ahmed Moro, Jochem van Trigt, Samuel Keizer en Jasper Hoogenhout.Leidster: Sandra Grishaver tel. 06-41913328F-9: Pelle Brinkhof, Dani Groenewoud, Kaj Heemskerk, Zaner Miran, Donnie Schinning, Ritchie Schin-ning, Lennard Terborg, Stijn van Breenen, Sven van Es en Jules Verschuren.Leider: Johan van Es tel. 6957624F-10: Tim Driesenaar, Caleb Haile, Dyon Lorist, Stijn van de Meer, Bastian Souisa, Jodij Sowidjojo, Amos Engels, René Does, Jip Veenman en Sam Langelaar.Leider: Rogier Driesenaar tel. 4639204

Bram Uljee

Inleveren kopij clubblad!Het volgende clubblad komt uit op 12 oktober.

Van wedstrijden gespeeld in het weekend van 3/4 oktober,kunt u uw kopij inleveren t/m woensdag 7 oktober 20.00 uur.

Kopij van het weekend 10/11 oktober,tot zondag 11 oktober 20.00 uur.

Lever uw verslagen zo snel mogelijk in, niet groter dan 300 (¼ pagina) woorden!!!U kunt uw verslag ALLEEN per e-mail insturen naar:

[email protected]

Page 11: De Treffer 2009-2010 - 2009-09-28

nr. 4 28 september 2009 11 svDiemen DeTreffer

sv Diemen D1 - Nieuwland D1 8-1 26 septemberWeer een stralende mooie dag, wanneer wordt het herfst? Niet dat het van mij moet hoor. . . Eindelijk begonnen we eens goed aan een wedstrijd, of de tegen-stander slap, het is maar hoe je het bekijkt. Binnen 15 minuten stonden we al op een 3-0 voorsprong. Via een goeie aanval kon Rik de 1-0 binnentikken. Uit een vrije trap van Tim kon Tijs de 2-0 binnenschieten. In de 15e minuut maakte weer Tijs met een kopbal uit een corner de 3-0. Beter konden we niet starten. Guus raakte nog de lat. Voor rust maakte Rik nog 4-0 doordat bij Nieuwland slecht opgebouwd werd in de defensie. Tijs en Guus werden gewisseld. Prompt speelde Bart ook te kort op Nick terug, waardoor de tegenstander kon scoren. Uit een vrije trap van Rowen was er een goede redding van de keeper. 4-1 dus met rust.

Na rust gingen we goed verder voetballen. Uit een corner kopte Lorenzo netjes binnen, 5-1. Uit een schot van Salim dat gestopt werd door de keeper, kon Lorenzo scoren in de rebound, 6-1. Rik kwam alleen af op de keeper, wou hem omspelen, maar die pakte hem echter de bal af. We kregen ook nog een penalty mee, uit een scrimmage voor het doel van Nieuwland. Lorenzo benutte deze buitenkans erg cooltjes, 7-1. Via een counter van Diemen kon Guus heerlijk binnenknallen, 8-1. Miguel, keeper van de D2 kwam erin. Hij toonde meteen zijn talent met een fraaie redding en de wil om bij corners de bal uit de lucht te willen plukken (ondanks zijn geringe lengte). Een heerlijke wedstrijd voor Diemen D1. Zo willen we er nog wel meer!

Martin

sv Diemen D2 – Weesp D2 6-2 26 septemberOp voorhand zou het een zware kluif kunnen worden. Weesp had vorige week dik gewonnen en Diemen was nog puntloos. Gelukkig werd de gekozen strategie vanaf het eerste fluitsignaal prima uitgevoerd. We zaten er direct bovenop en gaven Weesp geen enkele kans rustig op te bouwen. Al snel volgde de eerste treffer. Uit een voorzet van achteruit van Tim de Jong kwam Youssef alleen voor de keeper te staan en scoorde hij fraai 1-0. Snel daarna 2-0 door Koen uit een pass van Tim de Jong. Diemen kreeg vele corners en uit ééntje schoot Scott hard in en kon Rick de bal goed binnen tikken. 4-0 werd het door Nidal die de bal onder de uitkomende keeper doorschoof na een voorzet van Tim Hoeboer. Boy zorgde voor de mooi-ste in de eerste helft. Van afstand schoot hij de bal ver in de hoek na een assist van Koen. Met een 5-0 voorsprong dus de rust in na een helft waar we echt niets weggaven en onze verdedigers achterin heel scherp stonden op te letten.De 2e helft was wat rommeliger. Wel maakte Miguel een hele mooie zwevende redding na een goede vrije trap van Weesp. Maar toch was er bij Diemen wat minder concentratie en geluk en kon Weesp twee keer scoren zonder dat het ook maar het idee kreeg een puntje te kunnen pakken overigens. Helemaal niet toen Jamie uit een voorzet van Rick de eindstand op 6-2 bracht en de eerste drie punten konden worden bijgeschreven. Een goede wedstrijd en een hele goede eerste helft! Het beste commentaar kwam van een paar druk analyserende opa‘s van de tegenpartij. “Het lijkt er wel op dat ze met zijn veertienen tegen de elf van ons voetballen. Ze zitten er steeds direct bovenop”. Complimenten dus allemaal dik verdiend.

Edwin van den Berg

Roda’23 D4 – sv Diemen D3 0-1 26 septemberAnders dan de uitslag doet vermoeden speelde de wedstrijd van de D3 tegen Roda zich af op de helft van Roda. Dankzij de uitstekende keeper van Roda kon Yoell pas laat in de tweede helft het bevrijdende doelpunt maken zodat er weer drie punten konden worden bijgeschreven. In de eerste helft waren er al vele kansen: Yoell schoot op de paal, een penalty genomen door Dave werd gestopt en ook in de rebound stond deze keeper weer goed. Arsenyo (de keeper van de D3) had weinig te doen doordat de verdediging van de D3 het prima dichthield.Na rust gingen de aanvallen gewoon verder de D3 begon na een aantal omzettingen nog beter te draaien. Een afstandschot van Devin werd door de keeper onderschept, Yoell schoot op doel maar de keeper zat er met de voet tussen. Gelukkig bleef de D3 erin geloven en kon na een mooie aanval Yoell met een mooie effectbal de keeper toch verschansen. Daarna volgde nog een kopbal van Bian vanuit de corner en een schot van Yoell op de keeper. Geen moment kon Roda gevaarlijk worden. Na 3 wedstrijden hebben jullie de maximale score behaald en de nul gehouden.

Yvonne Ceelie

Page 12: De Treffer 2009-2010 - 2009-09-28

nr. 4 28 september 2009 12 svDiemen DeTreffer

sv Diemen D4 - Omniworld D6 8-1 26 septemberDiemen begon goed aan deze wedstrijd. Spits Genno kreeg gelijk een paar goed kansen maar de bal wilde er nog niet in. Even later had Danny er wel twee in liggen (op aangeven van respectievelijk Glenn en Genno). Deze wedstrijd zat er gelukkig meer voetbal in dan vorige week. Middenvelders Glenn, Stein, Niels, Dex en Hidde werden steeds in het spel betrokken waardoor we minder gedraaf en meer voetbal kregen. Uit een afgeslagen aanval krulde Hidde de bal met links fraai binnen, 0-3. Verder liet de goede keeper van Omniworld het niet komen. De laatste tien minuten van de eerste helft nam Diemen het te makkelijk op. De tegenstanders scoorden een keer en Glenn moest onze sterke keeper Luca op de lijn te hulp komen. Rust 3-1.Vlak na rust was de wedstrijd gespeeld. Na goed doorzetten van Glenn kon Genno zijn eerste doelpunt binnentikken. Even later scoorde Genno randje buitenspel opnieuw (5-1). Buit binnen en dat beseften de tegenstanders ook. Zij begonnen te pruttelen tegen scheids Michel, die toch een prima wedstrijd floot. Glenn scoorde met het hoofd uit een corner van Daan (6-1), de sterk spelende Sil haalde spectaculair een bal van onze doellijn (nog steeds 6-1) en vervolgens scoorde Genno nogmaals (7-1). Verdedigers Jorn, Luuk, Tim en Sil kwamen verder niet meer in de problemen. Na een vervelend incident waarbij een speler van Omniworld zijn handen liet wapperen was het slotakkoord voor Daan. Hij scoorde met een prachtige lob na aangeven van Danny. Eindstand 8-1.

Johan Knol

De Dijk F1 - Diemen F1 3-4 26 septemberIn het zonnetje, op een mooie plek naast de Schellingwouderbrug, begon de wedstrijd voortvarend. Na 5 minuten een ingooi van Bradley naar Devin die goed doorspeelde naar Milco (0-1). Vlak daarna gaf Justin de bal naar Milco die met een grote boog via de binnenkant paal 0-2 maakte. Dit liet De Dijk niet op zich zitten en via een corner werd het 1-2. Jullie bleven sterk doorgaan. Bart, Justin, Jason en Floris vingen de ballen op en speelden snel naar de voorhoede, zodat de keeper van De Dijk heel wat schoten op hem af zag komen. Helaas voor ons gingen ze er niet in; ook de vrije trappen wilden niet lukken. Gelukkig werd vlak voor de rust het goede spel en alle inspanning toch beloond. Na een bal van Milco op Bradley gaf Bradley een mooie lob over de tegenstanders heen. Milco die goed doorgelopen was, scoorde de 1-3; klasse heren.

Ook na de rust begonnen jullie sterk. Na een paar minuten ging Miles in de aanval en kon Justin dit afma-ken (1-4). Daarna zakten jullie in en kon De Dijk meer opkomen. Mo had in de eerst helft niet veel te doen, maar moest nu actiever aan de gang. Hij verrichte een paar mooie reddingen en het spel ging gelijk op. Van beide kanten kwamen er kansen, maar die van ons wilden er niet meer in. De Dijk benutte deze wel (2-4). En vlak voor het eind werd onze verdediging weer op het verkeerde been gezet. Mo kwam goed uit en pakte de bal, maar nam volgens de scheidsrechter ook de speler iets te fel mee. Vrije trap tegen (3-4) en tevens de eindstand. De 1e helft was klasse; de 2e helft iets minder. Maar toch weer een gewonnen wedstrijd en Milco voor de 2e keer op rij een hattrick!

Judith

sv Diemen F4 - Bijlmer F2 0-8 26 septemberWe waren bij Zeeburgia al gewaarschuwd voor deze tegenstander. Toen we begonnen aan de wedstrijd leek dat niet te kloppen. Ze waren wel beter maar we konden door goed verdedigen lang de 0-0 vasthou-den. Na de 0-1 bleven we goed spelen en kregen een paar mogelijkheden. Bijlmer had echter een goede verdediger die alle gaten dicht liep.De tweede helft begon goed maar na de 0-2 en 0-3 geloofden onze spelers er niet meer in. Complimenten voor Bas die de meeste doelpunten om zijn oren kreeg maar toch zijn best bleef doen. Verdedigen begint namelijk bij de verdedigers maar omdat wij erg moe werden konden spelers van Bijlmer vrij inkoppen of inschieten. De volgende wedstrijd gaan we proberen om de hele wedstrijd geconcentreerd te blijven spe-len.

Peter Heemskerk

Page 13: De Treffer 2009-2010 - 2009-09-28

nr. 4 28 september 2009 13 svDiemen DeTreffer

TABA F4 - sv Diemen F7 7-0 26 septemberEen prachtige ochtend om te voetballen zonnetje scheen mooie tijd (11:30) we gingen ervoor zitten. Na nog geen minuut stonden we door een afstandschot al op 1-0 achterstand. Het leek wel of we het nodig hadden om wakker te worden. Daarna ging het steeds beter (hoewel de uitslag dit niet deed vermoeden) er werd ouderwets geknokt om elke bal. Ondanks dat TABA fysiek sterkere spelertjes had rondlopen kre-gen ze het niet kado van ons. Eerste helft hadden we aan Brandon een fantastische keeper die er enorm veel voor ons heeft tegen gehouden. We gingen rusten met een 4-0 achterstand.In de tweede helft hebben we als leeuwen staan verdedigen want alleen met een lucky, een afstand schot hoog onder de lat en een penalty in twee keer kon TABA nog op 7-0 komen. Het leek wel of het vandaag niet mocht zelfs een razendsnelle Dylan die alleen op de keeper liep raakte jammer genoeg nog de paal. Verliezen op deze manier is niet erg want jullie hebben echt je best gedaan tegen “grotere jongens” wij als ouders hebben van jullie genoten. Volgende wedstrijd schieten wij er 7 in. . .

Een trotse vader

sv Diemen F8 - Meteoor F2 4-0 26 septemberSpel begon en F8 was fantastisch. Jasper speelde bijna een doelpunt. Maar de F8 ging verder en ging goed in de aanval. Toen kwam er het mooie doelpunt van Faissal,1-0 prachtig. Een goeie aanval van de tegenpartij werd gestopt door Johnny. Het spel werd voornamelijk gespeeld op de helft van de tegenpartij. Er werd heel goed gespeeld. De eerste helft was voorbij en de zon scheen nog heerlijk. Tijdens de pauze heerlijke limonade en een goede sfeer. Vader van Joram floot de wedstrijd.Zo net weer begonnen met de tweede helft en ja hoor weer een doelpunt gemaakt door Faissal, nu dan 2-0. Ze speelde goed en met veel plezier. Voorzet van Johnny naar Joram wat een mooi doelpunt ople-verde. Yes 3-0. En daar kwam weer een aanval van Joram en ja weer een doelpunt, nu dan 4-0. Sam deed voor de eerste keer mee met F8 en deed goed zijn best. We kunnen zeggen ze hebben met zijn allen een uitstekende wedstrijd gespeeld.

Awet Kidane (moeder van Joram)

DWV F6 - sv Diemen F9 7-5 26 septemberWederom een prachtige ochtend om te voetballen op een mooi veld bij DWV. Twee ploegen die aardig aan elkaar waren gewaagd. We kwamen 2 keer op achterstand maar konden tot tweemaal toe mooi terugko-men via 2 treffers van Dani. Met een nette 2-2 de rust in.Na de rust gaf de wedstrijd hetzelfde beeld. Helaas wederom 2 tegentreffers. We behielden de aansluiting na een doelpunt van Ritchie. Wegens een harde bal op keeper Donnie moesten we wisselen van keeper en in een verwarrende periode die volgde moesten vrij snel achterelkaar 3 doelpunten prijsgeven. Geluk-kig hervonden wij ons en konden nog wat terugdoen middels een doelpunt van Dani en één van Donnie. Dit bracht de eindstand op het bord. Een leuke partij voetbal, op naar de volgende wedstrijd. Beterschap voor Pelle en Zaner.

Johan

Page 14: De Treffer 2009-2010 - 2009-09-28

nr. 4 28 september 2009 14 svDiemen DeTreffer

Voor inlichtingen over het doorgaan van de trainingen, afgelastingen van de wedstrijden en alle andere informatie kunt u bellen naar. . . 020-6000085

Amsterdam S S 2 – sv Diemen 3 3-1 13 septemberVandaag de eerste competitiewedstrijd voor de zondag drie en wel uit bij Seref Spor op het bijna braaklig-gende Riekerhaven. Zonder de geblesseerden Marco en Eef Erwt én de zieke hr. Pullens begon de Drie goed aan de wedstrijd en liet goed veldspel zien, wat binnen tien minuten tot een terechte voorsprong leidde: Dhr. Scheffers stoomde op, en na een goede één twee met MikeyMike schoot hij de bal in de verre hoek langs de kansloze Seref-keeper: 0-1. Vervolgens werd vergeten de score uit te breiden na onder meer twee goede kopkansen voor dhr. Booy en schoten uit de tweede lijn van dhr. Winkel. Hierna werd Se-ref Spor terug in de wedstrijd geholpen middels een pingel: ondergetekende trok volgens de scheids een speler van Seref binnen de 16 onderuit, al meende hij zelf dat ‘ie onderuit werd geduwd door het slachtof-fer himself. 1-1 dus, wat ook de ruststand betekende. Na een bakkie (Turkse?) thee rust voetbalde Diemen aardig verder, al leidde dit net niet tot kansrijke po-gingen, al had Gattuso toch twee keer de mogelijkheid om tot een treffer te komen. En tja, dan geldt ook in dit geval het Cruijffiaanse gezegde “Als je zelf niet scoort, dan scoort de tegenstander wel.” Dit gebeurde inderdaad ook aan het eind van de wedstrijd, wat resulteerde in zelfs 2 treffers voor onze Turkse “vrien-den”, die naast houthakken (slechts één gele kaart!?!) pas na de wedstrijd sportief deden in plaats van eerder. Quote van de dag komt op naam van dhr. Buis: “We hebben dom gespeeld tegen deze drollenploeg”. Helaas pindakaas, hopelijk volgende week tegen ‘Tot Ons Genoegen’ wel de eerste drie punten dit sei-zoen?

Danny

Competitiestart zaterdag 1Het is bij ons allemaal bekend: ‘Een goed begin is het halve werk.’ De zaterdag 1 van sv Diemen heeft dit seizoen wel een zeer povere start en als het gezegde waar is, staat het team nog een lang en zwaar jaar te wachten. Diemen speelde vóór het begin van de competitie 3 bekerwedstrijden tegen twee 3e klassers en één 2e klasser. Voor de goede orde; de zaterdag 1 speelt dit seizoen in de 4e klasse KNVB. Het was dus geen verrassing dat alle drie de wedstrijden verloren gingen. Het doelsaldo waarmee de poulefase werd afgesloten was een teleurstelling: 4 voor en 21 tegen. Hopelijk worden we volgend jaar in een wat eerlijkere poule ingedeeld.Toch werden de lichtpuntjes uit die wedstrijden naar voren gehaald om met nog enig zelfvertrouwen te beginnen aan de eerste competitiewedstrijd. Met Nieuw West als eerste tegenstander had Diemen niet te klagen. Dit team promoveerde namelijk vorig seizoen ook naar de 4e klasse en dus zouden er behoorlijke kansen moeten zijn om de eerste 3 punten van het seizoen mee naar huis te nemen. Die kansen waren er in overvloed. Helaas stonden de viziertjes niet op scherp en had de tegenstander aan één doelpunt genoeg om de wedstrijd te winnen, eindstand 1-0. De tweede opponent was van een iets groter formaat: Wartburgia degradeerde vorig seizoen uit de 3e klasse. Het was niet zien, want Diemen kreeg de eerste helft weer de meeste kansen, maar ook 1 op 1 met de keeper slaagden we er niet in om te scoren. Wart-burgia liep in de 2e helft uit naar 0-3. Diemen kwam nog heel dichtbij toen Dean zijn rentree maakte. De spits van Diemen bewees weer eens zijn waarde toen hij een uur nadat hij op Schiphol geland was zijn eerste doelpunt alweer maakte; 1-3. Tim zorgde voor de 2-3. Diemen had zelfs nog kans op het eerste punt van het seizoen als de scheidsrechter een paar seconde langer had laten doorspelen. Dean scoorde namelijk nog met zijn hoofd toen het laatste fluitsignaal al had geklonken.

Robin van Tilburg

Zaterdag/ZondagWedstrijdsecretaris zondagsenioren B. van Echtelt tel. 020-6991275Contactpersoon zaterdag-1 S. Wallroth tel. 06-11474485Contactpersoon zaterdag-2 P. Meeuwissen tel. 036-5310476Contactpersoon veteranen-1 A.B. van den Hengel tel. 020-6980495

Page 15: De Treffer 2009-2010 - 2009-09-28

nr. 4 28 september 2009 15 svDiemen DeTreffer

sv Diemen 3 - TOG 2 1-3 20 septemberAls je moet spelen tegen een team waarvan je jaren geleden al met dodelijk gemak won omdat ze wer-kelijk een enorme drollenploeg zijn en dan enkele jaren later speel je weer tegen ze en je wordt gewoon terecht van de mat geveegd wat zegt dat dan over je eigen ploeg? Het is al enkele weken duidelijk dat de Drie van de Diemer Es Vau een stel leuke voetballers zijn, maar wel al aardig op leeftijd. We hebben wel jonge aanvulling gekregen vanuit de A-tjes, en het moet gezegd dat onze beste speler vandaag Jhr. Buitenhuis was die op rechtsback de pannen van het dak speelde, maar feit blijft dat de wat oudere heren de kar niet meer kunnen trekken. Vooral in de omschakeling van balbezit (BB) naar balbezit tegenstander (BBT) hebben we de kracht en de snelheid niet om te kunnen omschakelen. Op zich spelen we best wel verzorgd voetjebal maar er is altijd wel iemand die in de opbouw zomaar de bal verliest waarna het alle hens aan dek is voor de achterste linie. Bovendien missen we voorin iemand die gewoon de bal tussen de palen prikt als de kans daarvoor zich aandient. Moussa Bembélé doet erg zijn best en Mikey Mike houdt de bal goed vast maar ook de omschakeling van BBT naar BB verloopt zo traag dat de aanwezige toe-schouwers maar met moeite hun gegeeuw kunnen onderdrukken... Tijd voor de heren van de Drie om er es keihard tegen aan te gaan. Wellicht dat we op de training wat meer kunnen werken aan onze beperkin-gen zodat de nadelen misschien in voordelen omgezet kunnen worden. Of zijn we verworden tot net zo’n drollenploeg als die drollenploegen waar we alsmaar van verliezen?

Evil Eef Erwt

AGB 6 - sv Diemen 3 4-3 27 septemberVan AGB kejje niet winnen alleen maar verliezen. Vorig jaar zorgden de sloten naast het veld voor enorm oponthoud. Zeker een kwartier werd verspeeld aan het dreggen naar de bal. Toen bleek dat we terug in de wedstrijd dreigden te komen en we rond de 90e minuut de 3-2 scoorden, floot de arbiter prompt af. Deze keer eenzelfde scenario. We kwamen veel te snel achter, wederom in de omschakeling, we probeerden nog op buitenspel te spelen maar zonder grens had dat weinig zin (1-0). Daarna begon het tijdgerek: elke wissel duurde minstens 3 minuten (mét opschrijven en veel gepraat), van elke, wel of niet écht plaatsge-vonden, overtreding werd gebruik gemaakt om minuten te blijven liggen terwijl rondom het slachtoffer ver-schillende praatgroepen ontstonden over van alles en nog wat, waar de scheids uitgebreid aan meedeed. Ondertussen werd een regelrechte volleybalredding binnen de 16 er, natuurlijk, buiten gelegd. Toch kwa-men we op 1-1, een lepe goal van Dhr. Scheffers die de keeper omspeelde na een prachtpass van JM.De 2e helft begonnen we ronduit slecht en we lekten door uitermate slordig verdedigen 2 goals (3-1), al was één daarvan volgens vlagger van dienst buitenspel. Ondertussen bleef het getraineer maar doorgaan. In ’n pittig duel poogde ’n AGB-er Mikey op z’n smoel te timmeren, gelukkig voor die jongen miste ie ‘m want, aldus de scheids: “Een slaande beweging is alleen geel!” En na legitieme protesten onzerzijds: “Ik bepaal m’n eigen regels!” Hier bleef men lekker ook nog es 10 minuten over door discuzeuren. Dhr. Winkel scoorde uit ’n vrije trap (3-2) en wij lieten er weer 1 door (4-2). We zetten aan voor ’n slotoffensief en toen Dhr. Buis rond de 90e min. de 4-3 er inlegde hoopten we tegen beter weten in dat de fluitist toch minimaal een paar seconden extra tijd zou bijtrekken. Niet dus. . .Het fenomeen Clubscheids is voor ’n net ouwe mannenteam als wij toch ’n groot probleem aan ’t worden. Vandaar dat er geopperd werd om zelf ook ’n partijdige Man in het Zwart te gaan zoeken als we dit seizoen nog aan de punten willen komen. Wie wil?

Eef Erwt

Voor het ZAALVOETBALPROGRAMMA kijk op pagina 19.

Page 16: De Treffer 2009-2010 - 2009-09-28

nr. 4 28 september 2009 16 svDiemen DeTreffer

Page 17: De Treffer 2009-2010 - 2009-09-28

nr. 4 28 september 2009 17 svDiemen DeTreffer

Programma 3 & 4 oktoberDatum Tijd Wed.nr. Klasse PouleZaterdag 3 oktober thuis03-10-2009 09:00 96424 Diemen D2 RKAVIC D2 2e klasse 22 03-10-2009 09:00 150986 Diemen E3 Kadoelen sv E1 2e klasse 17 03-10-2009 09:00 135298 Diemen E5 Ouderkerk E3 2e klasse 20 03-10-2009 09:00 135309 Diemen E7 GeuzenM’meer E4 3e klasse 25 03-10-2009 09:00 118253 Diemen F9 CTO 70 F5 6e klasse 12 03-10-2009 10:00 118259 Diemen F1 Amstelland United F1 1e klasse 07 03-10-2009 10:15 106731 Diemen E2 Blauw Wit Amsterdam E1 1e klasse 12 03-10-2009 10:15 118264 Diemen F3 Abcoude F2 2e klasse 10 03-10-2009 10:15 156807 Diemen E4 Diemen E6 2e klasse 19 03-10-2009 10:15 96441 Diemen D5 Meer de D3 3e klasse 23 03-10-2009 11:30 129490 Diemen MB1 VSV MB1 1e klasse A 03-10-2009 11:30 106721 Diemen E1 OSV E2 1e klasse 11 03-10-2009 11:30 100592 Diemen MD2 Buitenveldert MD6 1e klasse 13 03-10-2009 11:30 118261 Diemen F2 Zeeburgia F2 1e klasse 09 03-10-2009 11:30 151037 Diemen F4 Meer de F1 2e klasse 13 03-10-2009 11:30 118293 Diemen F7 TABA F5 4e klasse 18 03-10-2009 12:45 98812 Diemen D3 Pancratius D4 2e klasse 23 03-10-2009 13:00 147342 Diemen MB2 Hertha MB1 2e klasse F 03-10-2009 13:00 96451 Diemen D8 Buitenboys D13 4e klasse 21 03-10-2009 14:15 126278 Diemen VE1 Blauw Wit A VE1 1e klasse 35+ D 03-10-2009 14:30 128197 Diemen DA1 Meer de DA2 4e klasse A 03-10-2009 14:30 74695 Diemen 2 RAP 5 4e klasse 408

Zondag 4 oktober thuis04-10-2009 10:00 60741 Diemen C2 TABA C1 1e klasse K 04-10-2009 11:30 40834 Diemen 2 Abcoude 3 2e klasse C 04-10-2009 12:00 56659 Diemen A1 Zwanenburg A1 Hoofdklasse D 04-10-2009 12:00 59908 Diemen B3 AFC B3 2e klasse S 04-10-2009 14:00 46726 Diemen 3 Swift 6 4e klasse 412 04-10-2009 14:00 150660 Diemen C6 Buitenboys C10 3e klasse 53

Zaterdag 3 oktober uit03-10-2009 08:45 142560 DSS MD1 Diemen MD1 1e klasse 1103-10-2009 10:30 91651 CDW D1 Diemen D1 Hoofdklasse C03-10-2009 14:30 68403 Parkstad sv 1 Diemen 1 4e klasse C03-10-2009 14:00 73297 Germaan De 3 Diemen 3 5e klasse 50503-10-2009 10:15 156807 Diemen E4 Diemen E6 2e klasse 1903-10-2009 10:30 96327 Waterwijk D4 Diemen D4 2e klasse 2403-10-2009 09:00 154308 WV-HEDW F3 Diemen F5 3e klasse 1803-10-2009 12:00 117399 CTO 70 F3 Diemen F6 4e klasse 1703-10-2009 09:00 124452 IJburg AFC F7 Diemen F8 6e klasse 1203-10-2009 10:00 135041 Meteoor E2 Diemen E8 4e klasse 1703-10-2009 10:30 145481 IJburg AFC E3 Diemen E9 4e klasse 1803-10-2009 09:30 118537 Tos Actief F7 Diemen F10 7e klasse 1703-10-2009 13:45 111981 Buitenboys E16 Diemen E11 6e klasse 1303-10-2009 09:00 111974 Meer de E5 Diemen E12 6e klasse 11

Zondag 4 oktober uit04-10-2009 12:30 60750 Omniworld C1 Diemen C1 Hoofdklasse D04-10-2009 14:00 37248 Muiderberg 1 Diemen 1 4e klasse F04-10-2009 14:30 58875 DCG B1 Diemen B1 Hoofdklasse C04-10-2009 12:00 133904 Omniworld A2 Diemen A2 1e klasse G04-10-2009 12:00 59220 Ouderkerk B1 Diemen B2 1e klasse I04-10-2009 09:30 61561 Pancratius C5 Diemen C3 2e klasse Z04-10-2009 12:00 133169 Blauw-Wit A FC A3 Diemen A3 2e klasse Q04-10-2009 09:00 61978 Almere FC C3 Diemen C4 3e klasse 5104-10-2009 12:00 149651 IVV B1 Diemen B4 2e klasse U04-10-2009 14:00 57718 Ouderkerk A2 Diemen A4 3e klasse P04-10-2009 11:00 150161 DSS B3 Diemen B5 3e klasse 30

Kijk op vrijdag vóór dat u moet spelen op de site van sv Diemen.Klik onder Informatie, bij Programma & uitslagen!!!

Klik dan op programma deze week (KNVB website). Dan ziet u waar en hoe laat u moet spelen.

Page 18: De Treffer 2009-2010 - 2009-09-28

nr. 4 28 september 2009 18 svDiemen DeTreffer

Programma 10 & 11 oktoberDatum Tijd Wed.nr. Klasse PouleZaterdag 10 oktober thuis10-10-2009 09:00 134932 Diemen F5 KSJB F1 3e klasse 18 10-10-2009 09:00 96443 Diemen D6 AFC D8 3e klasse 25 10-10-2009 09:00 145486 Diemen E9 TABA E6 4e klasse 18 10-10-2009 09:00 138175 Diemen F10 KSJB F2 7e klasse 17 10-10-2009 09:00 111232 Diemen E11 Buitenboys E15 6e klasse 13 10-10-2009 10:00 155290 Diemen F1 JOS/W’graafsmeer F1 1e klasse 07 10-10-2009 10:00 118286 Diemen F6 DRC F1 4e klasse 17 10-10-2009 10:15 135042 Diemen E8 GeuzenM’meer E5 4e klasse 17 10-10-2009 10:45 91976 Diemen D1 Delta Sports D1 Hoofdklasse C 10-10-2009 11:00 148872 Diemen F8 Geinburgia F3 6e klasse 12 10-10-2009 11:15 100593 Diemen MD2 GeuzenM’meer MD2 1e klasse 13 10-10-2009 11:15 156808 Diemen E6 Zeeburgia E5 2e klasse 19 10-10-2009 12:15 96434 Diemen D4 Roda 23 D5 2e klasse 24 10-10-2009 14:30 68468 Diemen 1 KSJB 1 4e klasse C

Zondag 11 oktober thuis11-10-2009 09:00 61461 Diemen C3 AFC C6 2e klasse Z 11-10-2009 09:00 150162 Diemen B5 Badhoevedorp B1 3e klasse 30 11-10-2009 09:00 150662 Diemen C6 Waterwijk C9 3e klasse 53 11-10-2009 10:30 149652 Diemen B4 Volewijckers B1 2e klasse U 11-10-2009 10:30 138060 Diemen C5 AFC C7 3e klasse 52 11-10-2009 10:45 59012 Diemen B1 Waterwijk B1 Hoofdklasse C 11-10-2009 12:00 60731 Diemen C1 VVA/Spartaan C1 Hoofdklasse D 11-10-2009 12:15 59032 Diemen B2 GeuzenM’meer B1 1e klasse I 11-10-2009 12:30 133905 Diemen A2 DWS A1 1e klasse G 11-10-2009 13:30 61466 Diemen C4 Abcoude C5 3e klasse 51 11-10-2009 14:00 37707 Diemen 1 Swift 1 4e klasse F 11-10-2009 14:30 58486 Diemen A4 Buitenboys A2 3e klasse P 11-10-2009 15:00 133170 Diemen A3 Almere FC A1 2e klasse Q

Zaterdag 10 oktober uit10-10-2009 09:30 100744 HBOK MD1 Diemen MD1 1e klasse 1110-10-2009 11:15 106415 DWV E2 Diemen E1 1e klasse 1110-10-2009 14:30 125864 Bloemendaal VE1 Diemen VE1 1e klasse 35+ D10-10-2009 14:30 129217 Overbos MB1 Diemen MB1 1e klasse A10-10-2009 15:00 127349 Buitenveldert DA2 Diemen DA1 4e klasse A10-10-2009 09:00 105672 Swift E2 Diemen E2 1e klasse 1210-10-2009 09:30 117609 Abcoude F1 Diemen F2 1e klasse 0910-10-2009 10:15 95492 Sporting Martinus D3 Diemen D2 2e klasse 2210-10-2009 11:00 147343 Maarssen MB1 Diemen MB2 2e klasse F10-10-2009 14:30 73343 Hoofddorp s.v. 3 Diemen 2 4e klasse 40810-10-2009 09:00 98675 Weesp FC D3 Diemen D3 2e klasse 2310-10-2009 10:45 120511 SDOB F1 Diemen F3 2e klasse 1010-10-2009 12:00 150994 Dijk De E3 Diemen E3 2e klasse 1710-10-2009 09:00 105550 JOS/W’graafsmeer E3 Diemen E4 2e klasse 1910-10-2009 09:00 145984 WV-HEDW F2 Diemen F4 2e klasse 1310-10-2009 10:15 135299 Sporting Martinus E4 Diemen E5 2e klasse 2010-10-2009 11:15 95424 Legmeervogels D6 Diemen D5 3e klasse 2310-10-2009 10:00 122352 WV-HEDW F5 Diemen F7 4e klasse 1810-10-2009 11:30 135310 Tos Actief E2 Diemen E7 3e klasse 2510-10-2009 09:00 99328 GeuzenM’meer D7 Diemen D8 4e klasse 2110-10-2009 09:30 118530 Tos Actief F5 Diemen F9 6e klasse 1210-10-2009 09:30 135149 Tos Actief E4 Diemen E10 5e klasse 14

Zondag 11 oktober uit11-10-2009 14:30 144744 Purmersteijn A1 Diemen A1 Hoofdklasse D11-10-2009 09:30 60714 Waterwijk C2 Diemen C2 1e klasse K11-10-2009 11:00 39834 Brederodes 2 Diemen 2 2e klasse C11-10-2009 10:00 59872 Sporting Martinus B2 Diemen B3 2e klasse S11-10-2009 11:30 55628 DRC 3 Diemen 3 4e klasse 412

Kijk op vrijdag vóór dat u moet spelen op de site van sv Diemen.Klik onder Informatie, bij Programma & uitslagen!!!

Klik dan op programma deze week (KNVB website). Dan ziet u waar en hoe laat u moet spelen.

Page 19: De Treffer 2009-2010 - 2009-09-28

nr. 4 28 september 2009 19 svDiemen DeTreffer

Mini-treffers

Iedere zaterdag- en zondagochtend kunt u om 08.25, 08.55, 09.25 en om 9.55 uur beluisteren of uw wedstrijd wel of niet doorgaat. Op 103.3 op de kabel en op 106.1 in de ether, dit alles op:

RADIODIEMEN

Ahmeeyah Valk is als enig lid van sv Diemen uitgenodigd voor het spelen van een selectiewedstrijd op don-derdag 1 oktober. Het is een selectiewedstrijd voor meisjes onder 15 jaar. Ahmeeyah heel veel succes!!!

Oud-voorzitter Jaap Manshanden had vorige week problemen, bij een val van zijn fiets op de camping had hij zoveel last van zijn voet, dat lopen een zeer groot probleem was. Zaterdags kon hij bij sv Diemen zijn werk in de besuurskamer niet verrichten. Maar Jaap (still going strong) was woensdagmiddag bij de opening van de “mini-arena” toch weer present. Fijn dat je er weer bent Jaap en denk er om, wees zuinig op jezelf.

De verkopers van de loten van de Grote Clubactie (onze jeugdleden) kunnen hun lijst van verkochte loten inleveren bij hun leider of in de bestuurskamer van de club. Op zaterdag 10 oktober zijn Bart van Echtelt en Frank Scheffers, de organisatoren van de Grote Clubactie, aanwezig in de bestuurskamer om de loten uit te

reiken. Een vraagje aan de leiders om die ochtend bij hen langs te komen om de loten aan de kinderen te kunnen uitdelen.

De mini-arena is onmiddellijk een groot succes bleek woensdag al, ook de pan-nakooi had gretig aftrek. De ruimte tussen het eerste en derde veld ziet er nu schitterend uit, de vier banieren (met het logo en de naam sv Diemen er op) ge-ven het geheel een feestelijk uiterlijk. Ik hoop en reken er ook op dat de senioren

er in principe geen gebruik van zullen maken. De jeugd eerst en daarna de “ouderen”. Toch?

Ik ontving van Jan Muller een van de allereerste clubbladen van toen nog D.V.A.V. Een nummer van de eerste jaargang uit 1936. Adri Schroeijers had op mijn verzoek al een ingelijst exemplaar van de omslag van het laatste clubblad ingelijst. In de commissiekamer hangen de twee broederlijk naast elkaar.

Het is toch jammer dat op maandag- en vrijdagavond de kantine niet open is. Waarom niet? Geen mensen die dat op die avond willen doen. Als er dan zoals vorige week op maandag een avondwedstrijd is, mis je toch je kopje koffie hoor. Is er dan helemaal niemand die een avondje in de week wil opofferen? U bepaalt zelf de uren natuurlijk.

ZaalvoetbalWedstrijdsecretaris T. Roelofs tel. 020-6169871

Programma 30 september t/m 28 oktober30-09-2009 20:00 8054 VVA/Spartaan 3 Diemen 3 6e klasse O Oostenburg02-10-2009 19:15 132064 VVGA 4 Diemen 1 4e klasse P Oostenburg02-10-2009 20:10 12602 Fenerbahce s.c. 2 Diemen 2 5e klasse R Sporthoeve06-10-2009 21:05 13406 Diemen 1 Golden Stars 10 4e klasse P Muiden07-10-2009 20:55 8232 Diemen 2 Geinburgia 1 5e klasse R Bijlmer07-10-2009 21:00 8252 Diemen 3 VVGA 2 6e klasse O Ookmeer14-10-2009 20:00 4816 DVVA 5 Diemen 2 5e klasse R Oostenburg14-10-2009 19:15 9040 Dug Out 5 Diemen 3 6e klasse O Zuid16-10-2009 21:05 153116 Elbalta 6 Diemen 1 4e klasse P Emergo21-10-2009 20:00 35483 Diemen 1 DVVA 1 Groep 2 14 Bijlmer26-10-2009 21:05 13401 Diemen 1 Nieuw Sloten sv 1 4e klasse P Muiden28-10-2009 21:50 8244 Diemen 3 DCG 7 6e klasse O Oostenburg

ZaaldienstDinsdag 6 oktober sv Diemen 1, aanwezig om 19.00 uur

Page 20: De Treffer 2009-2010 - 2009-09-28

nr. 4 28 september 2009 20 svDiemen DeTreffer