De Treffer 2010-2011 - 2010-09-26

18
D E TREFFER Clubblad van de sportverening Diemen Opgericht 16 juli 1931 Sportpark De Diemen Postbus 189 1110 AD Diemen 020-699 20 48 E-mail: [email protected] De VIDEO-Wall is in gebruik Jaargang 77 nr. 4 26 september 2010 Voorzier M.F. Lunstroo tel. 020-6992020 E: [email protected] Secretaris P.P. van Rooij tel. 020- 6951294 E: [email protected] Penningmeester R. Stallinga tel. 020-6004332 E: [email protected] Jeugdcommissie vacant Contribue-donae RABOBANK 39.35.09.214 Ledenadministrae Postbus 189 1110 AD Diemen Kannebeheerder vacant Redace clubblad M.E. Post E: [email protected] Alle correspondene betreffende de ledenadministrae sturen naar: sv Diemen Ledenadministrae Postbus 189 1110 AD Diemen Iedereen kan het sinds zaterdag 18 september in de kanne zien. De VIDEO Wall op de rode wand in de kanne is in gebruik genomen. Hiermee is een project van ruim een half jaar voorbereiding operaoneel geworden en hebben we een nieuw medium in gebruik om adverteerders aan ons te binden en leden extra informae te verschaffen. Er moeten natuurlijk nog de nodige technische verbeteringen worden uitgevoerd en we zullen heus nog wel een keer een tegenvaller hebben. Maar er is weer een fase afgerond. We gaan nu de fase in waarbij we van de VIDEO Wall een commercieel succes moeten gaan maken. Het contracteren van adverteerders is voor de komende periode de hoofd- taak. Na afronding van deze fase gaat de bijzondere dank en waardering uit naar de volgende personen: Peter Mörs (automasering), Alex Schwegler (leveranes), Simon Haas (uit- voering), Rob Dubelaar (elektra en bekabeling), Philip Oomstee (klantenwerving), Schijf Interieurbemmering (uitvoering), VisionBeeldvormers (klantondersteuning), Mulcopy (brochure). Bijzondere dank aan 2 financiële sponsoren voor de investering in de hardware t.w.: ILIONX en GUIDE IT. Zij krijgen een extra vermelding bij hun gras advertene. Overigens kunnen we nog een aantal sponsoren voor de investering in de hardware gebruiken. Ook zij krijgen dan een gras advertene voor 3 jaar en een extra vermelding op het scherm over de schenking. Hiervoor kan contact worden opgenomen met Peter van Rooij of Philip Oomstee. Foto’s voor de VIDEO Wall Op 29 augustus hebben we in de rubriek “nieuws” op de website een oproep geplaatst om zo veel mogelijk digitale foto’s te mogen ontvangen als beeldvullend materiaal van spelers, teams, toernooien etc. Hiervan is nog te weinig gebruik gemaakt door de leden. Toch hebben we leuk materiaal ontvangen waaronder zelfs filmpjes van You Tube van de D1. Dus stuur alsnog materiaal in. Met name ook gedigitaliseerd historisch materiaal. Wedstrijd teamfoto’s We hebben we op 29 augustus in de rubriek “nieuws” op de website een wedstrijd uit- geschreven voor de teams die de mooiste digitale teamfoto 2010-2011 met de naam van het team op de foto kan insturen. Daarnaast een persoonlijke foto van al de individuele spelers met hun naam op de foto. Dit betekent dus foto’s maken van het team en de diverse spelers. Fotoformaat voor foto’s met tekst 1920 x 1080. De namen er in fotoshop- pen, deze bewerkingen kan elke oprechte amateur op zijn computer uitvoeren. Dus ook de leden, ouders, grootouders van de teams. Het bestuur stelt aan het winnende team van deze wedstrijd een setje training T-shirts met opdruk beschikbaar. Het dagelijks bestuur is de jury van deze wedstrijd. Dus ouders, spelers en leiders doe jullie best om deze wedstrijd te winnen en zeer regelmag met je teamfoto’s op de VIDEO WALL in de kanne te komen. Minimaal 5 teams moeten aan deze wedstrijd deelnemen om tot een wedstrijd te komen. De foto’s kunnen worden ingezonden naar Peter Mörs; [email protected] Foto’s van de C1 en C2 zijn inmiddels al geplaatst op de VIDEO Wall en kunnen een goed voorbeeld zijn. De inzendtermijn sluit eind oktober waarna de winnaar bekend zal worden gemaakt. P.P. van Rooij wnd. Voorzitter

description

 

Transcript of De Treffer 2010-2011 - 2010-09-26

Page 1: De Treffer 2010-2011 - 2010-09-26

   DE TREFFERClubblad van de sportverening Diemen

Opgericht 16 juli 1931Sportpark De Diemen Postbus 189 1110 AD Diemen 020-699 20 48 E-mail: [email protected]

De VIDEO-Wall is in gebruik

Jaargang 77 nr. 4   26 september 2010

VoorzitterM.F. Lunstroo

tel. 020-6992020E: [email protected]

SecretarisP.P. van Rooij

tel. 020- 6951294E: [email protected]

PenningmeesterR. Stallinga

tel. 020-6004332E: [email protected]

Jeugdcommissievacant

Contributie-donatieRABOBANK 39.35.09.214

LedenadministratiePostbus 189

1110 AD Diemen

Kantinebeheerdervacant

Redactie clubblad M.E. Post

E: [email protected]

Alle correspondentiebetreffende

de ledenadministratiesturen naar:sv Diemen

LedenadministratiePostbus 189

1110 AD Diemen

Iedereen kan het sinds zaterdag 18 september in de kantine zien. De VIDEO Wall op de rode wand in de kantine is in gebruik genomen. Hiermee is een project van ruim een half jaar voorbereiding operationeel geworden en hebben we een nieuw medium in gebruik om adverteerders aan ons te binden en leden extra informatie te verschaffen.Er moeten natuurlijk nog de nodige technische verbeteringen worden uitgevoerd en we zullen heus nog wel een keer een tegenvaller hebben. Maar er is weer een fase afgerond.We gaan nu de fase in waarbij we van de VIDEO Wall een commercieel succes moeten gaan maken. Het contracteren van adverteerders is voor de komende periode de hoofd-taak.Na afronding van deze fase gaat de bijzondere dank en waardering uit naar de volgende personen: Peter Mörs (automatisering), Alex Schwegler (leveranties), Simon Haas (uit-voering), Rob Dubelaar (elektra en bekabeling), Philip Oomstee (klantenwerving), Schijf Interieurbetimmering (uitvoering), VisionBeeldvormers (klantondersteuning), Multicopy (brochure).Bijzondere dank aan 2 financiële sponsoren voor de investering in de hardware t.w.: ILIONX en GUIDE IT. Zij krijgen een extra vermelding bij hun gratis advertentie. Overigens kunnen we nog een aantal sponsoren voor de investering in de hardware gebruiken. Ook zij krijgen dan een gratis advertentie voor 3 jaar en een extra vermelding op het scherm over de schenking. Hiervoor kan contact worden opgenomen met Peter van Rooij of Philip Oomstee.

Foto’s voor de VIDEO WallOp 29 augustus hebben we in de rubriek “nieuws” op de website een oproep geplaatst om zo veel mogelijk digitale foto’s te mogen ontvangen als beeldvullend materiaal van spelers, teams, toernooien etc. Hiervan is nog te weinig gebruik gemaakt door de leden. Toch hebben we leuk materiaal ontvangen waaronder zelfs filmpjes van You Tube van de D1. Dus stuur alsnog materiaal in. Met name ook gedigitaliseerd historisch materiaal. Wedstrijd teamfoto’sWe hebben we op 29 augustus in de rubriek “nieuws” op de website een wedstrijd uit-geschreven voor de teams die de mooiste digitale teamfoto 2010-2011 met de naam van het team op de foto kan insturen. Daarnaast een persoonlijke foto van al de individuele spelers met hun naam op de foto. Dit betekent dus foto’s maken van het team en de diverse spelers. Fotoformaat voor foto’s met tekst 1920 x 1080. De namen er in fotoshop-pen, deze bewerkingen kan elke oprechte amateur op zijn computer uitvoeren. Dus ook de leden, ouders, grootouders van de teams.Het bestuur stelt aan het winnende team van deze wedstrijd een setje training T-shirts met opdruk beschikbaar. Het dagelijks bestuur is de jury van deze wedstrijd. Dus ouders, spelers en leiders doe jullie best om deze wedstrijd te winnen en zeer regelmatig met je teamfoto’s op de VIDEO WALL in de kantine te komen. Minimaal 5 teams moeten aan deze wedstrijd deelnemen om tot een wedstrijd te komen.De foto’s kunnen worden ingezonden naar Peter Mörs;  [email protected]’s van de C1 en C2 zijn inmiddels al geplaatst op de VIDEO Wall en kunnen een goed voorbeeld zijn.De inzendtermijn sluit eind oktober waarna de winnaar bekend zal worden gemaakt.

P.P. van Rooijwnd. Voorzitter

Page 2: De Treffer 2010-2011 - 2010-09-26

  nr. 3  12 september 2010 2 svDiemen DeTreffer

Goed geregeld door RSBS

Hypotheekrentes nu v.a.

Starters-, zelfstandigen- en ZZPʼers hypotheken.

2e hypotheek tot € 100.000,-

zonder dekking/taxatie.

Belastingaangifte v.a. € 24,95.

RROuddiemerlaan 8-D, 1111 HJ Diemen Tel: 020 - 4 16 26 56 E-mail: [email protected]

www.rsbs.nl

Topsponsor FC Volendam Hoofdsponsor SV Diemen

Direct persoonlijk contact met gekwalifi ceerde fi nancieel adviseurs.

Lenen tegen de laagste rente? Kijk op www.rsbs.nl.

Vrijblijvend en kosteloos advies!

Keuze uit meer dan 50 aanbieders waaronder:

Heeft u al een aanbieding van iemand anders? Vraag gerust bij ons een second opinion.

Bel 020 - 4 16 26 56 of ga naar onze website www.rsbs.nl voor een afspraak.

Alle soorten verzekeringen, zowel particulier als zakelijk.

3,9%

6,9%nuv.a.

5,9%nuv.a.

www.rsbs.nl

RSBS adv Stadsgids.indd 1 20-05-2008 10:17:05

Page 3: De Treffer 2010-2011 - 2010-09-26

  nr. 3  12 september 2010 3 svDiemen DeTreffer

Officiële mededelingen

Zwaluwen Jeugd Actie brengt 230.000 euro opDe 51e editie van de Zwaluwen Jeugd Actie heeft dit jaar 243.000 euro opgeleverd. Duizenden jeugdvoet-ballers voetbalden dit bedrag bijeen voor het Prinses Beatrix Fonds. De cheque met de opbrengst werd zaterdag 18 september door de jeugdspelers van vv Odijk overhandigd aan Laetitia Griffith, voorzitter van het Prinses Beatrix Fonds.

Onder het motto ‘gezonde maatjes voetballen voor hun gehandicapte kameraadjes’ werden er de afgelo-pen weken diverse toernooien gehouden in het hele land. De sluitingsdag van de Zwaluwen Jeugd Actie vond dit jaar plaats bij sv Odijk, uit district West I. Hier werden de leden van A.N.V.V. ‘De Zwaluwen’ en de vrijwilligers uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het overhandigen van de cheque. RevalidatiecentrumEerst bracht het gezelschap een bezoek aan revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht. Hier kregen zij een presentatie over het werk in het revalidatiecentrum dat tot doel heeft patiënten, jeugd en volwassenen met diverse aandoeningen en/of ziekten zo zelfstandig mogelijk terug te laten keren in de samenleving. Daarna ging het gezelschap naar de sportzaal van het centrum waar een aantal kinderen bezig was met sport- en spelactiviteiten. Hier overhandigde Jan Bredie, voorzitter van de Zwaluwen Jeugd Actie, een cheque van 6000 euro aan de directie van De Hoogstraat. Ook dit bedrag was bijeen gevoetbald door de jeugd van de KNVB en wordt besteed aan de aankoop van twee rolstoelen die in de eigen werkplaats verder worden aangepast. Terug bij sv Odijk stond het voetbal weer centraal. De E-pupillen van sv Odijk en CSW speelden een wed-strijd tegen elkaar, net als de G-jeugdteams van Patria uit Zeist en DVSU/Forza Friends uit Utrecht. Onthullen van de chequeHet wachten was echter op hét grote moment: de bekendmaking van de opbrengst van de Zwaluwen Jeugd Actie 2010. Zeven E-pupillen en hun leider verschenen op het veld, ieder een bord voor zich met een afgeplakt cijfer. Langzaam werden de cijfers onthuld en nadat het bedrag van 243.000 euro zichtbaar werd, klonk er luid applaus. Laetitia Griffith, voorzitter van het Prinses Beatrix Fonds, had het laatste woord. Zij bedankte iedereen die dit jaar bij de Zwaluwen Jeugd Actie betrokken is geweest voor hun inzet, met name de jeugdige voetbal-lers en voetbalsters. Volgend jaar wordt de sluitingsdag van de Zwaluwen Jeugd Actie georganiseerd door een vereniging in het district West II.

Inleveren kopij clubblad!

Het volgende clubblad komt uit op zondag 10 oktober.U kunt uw verslagen van wedstrijden, gespeeld in het weekend van

2/3 oktober inleveren t/m woensdag 6 oktober 20.00 uur.Verslagen van wedstrijden gespeeld in het weekend van 9/10 oktober

kunt u inleveren t/m zondag 10 oktober, 20.00 uur.Lever uw verslagen zo spoedig mogelijk in.

U kunt uw verslag ALLEEN per e-mail, insturen naar:

[email protected]

Verslagen die op een ANDERE MANIER of TE LAAT worden ingeleverd, worden NIET geplaatst!!!

Page 4: De Treffer 2010-2011 - 2010-09-26

  nr. 3  12 september 2010 4 svDiemen DeTreffer

  Jeugdtreffer WedstrijdcoördinatorenCoördinator A-junioren Paul Smit [email protected]ördinator B-junioren vacatureCoördinator C-junioren Eric Frederikstadt [email protected]ördinator D-pupillen Pieter Buis [email protected]ördinator E-pupillen Yvonne Ceelie [email protected]ördinator F-pupillen Ed van Bentum [email protected] jeugd Elly Oudshoorn [email protected] Menno Golsteijn [email protected]

1/8e finale VTT toernooi ADO D1 - sv Diemen D1 1-2Nadat eerder het Voetbal Talenten Toernooi West I geen doorgang kon vinden door het slechte weer is bepaald dat het toernooi verder wordt gespeeld als een soort bekercompetitie. Diemen moest vanavond naar Heemskerk voor een uitwedstrijd bij ADO. Weer geen prachtige weersomstandigheden, want met een enorme windstoten en harde regenslag moesten de spelers uitvechten wie door kon naar de volgende ronde. Diemen miste een flink aantal spelers door midweekse schoolkampen, maar gelukkig deden Wou-ter, Boris en Dyani mee. De eerste helft met de wind meer mee dan tegen was de bal meer bij Diemen dan bij ADO. Al snel scoorde Diemen toen de keeper van ADO dacht een aantal spelers te kunnen uittik-ken en Reyza van een meter of twintig met een mooi beheerst schot scoorde. Daarna was Diemen wel de bovenliggende partij maar verzuimde het de score rustig uit te bouwen. Nadat de verdediging van ADO sterk onder druk gezet werd door een goed jagend Diemen onder leiding van Jairo maakten ze een fout en speelde een verdediger de bal hard over het gras terug naar het al leeg staande doel.Met een goede voorsprong gingen we de strijd van de tweede helft aan met vooral de tegenwind als voor-naamste hindernis. We kregen de bal niet goed weg, maar ADO slaagde er niet in ons echt onder druk te zetten. Het werd nog even spannend toen ADO vlak voor tijd 1-2 maakte maar in de laatste anderhalve minuut kon het Diemen geen pijn meer doen. En dus bekert Diemen door in dit VTT toernooi.

Edwin van den Berg

sv Diemen C1 - OSV C1 3-3 19 septemberDe C1 moest aantreden tegen OSV, waarvan in de beker nog met 7-0 werd gewonnen. Het was al snel duidelijk dat er nu een compleet ander team stond. Hoewel Diemen in het begin de betere ploeg was met kansen voor Rik en Salim (allebei een kopbal, die van Salim zelfs op de lat), kwam de C1 toch eerst op

achterstand te staan. Een vrije trap verdween helaas mooi over Dave heen (0-1). Tja, daar was even niet op gerekend. De fase die daarop volgde was voor OSV met schoten naast ons doel en voorlangs. Wij konden daar alleen schoten van Salim en Anthony tegenover zetten. Het was allemaal niet goed genoeg.Van een betrouwbare bron hoorde ik dat Magdy een donderspeech hield in de rust. Die bleek zijn uitwerking te hebben, want de tweede helft was net begon-nen en Ilias had zijn doelpunt er al in liggen. Toch was Diemen nog niet wakker want meteen daarna maakte OSV al weer 1-2. Dave ging iets te vroeg liggen

daar. Het werd nog erger voor Diemen, want uit een vrije trap werd een volley knap in doel geschoten. Dave was daar kansloos op (1-3). Magdy nam maatregelen en wisselde Rik voor Emmanuel om sterker

Extra doelen

Op het derde veld zijn vanaf maandag 27 september 2 grote verplaatsbare doelen be-schikbaar die dienen, na gebruik, terug gezet te worden in de uitsparingen van het hekwerk aan de slootkant.De losse pupillen doelen zullen buiten het derde veld opgeborgen worden.

Abdel, Bram

Page 5: De Treffer 2010-2011 - 2010-09-26

  nr. 3  12 september 2010 5 svDiemen DeTreffer

op het middenveld te zijn, want daar werden we overlopen. Diemen kwam goed terug in de wedstrijd door een mooi doelpunt van Jeroen na een knappe solo (2-3). Diemen werd sterker en geloofde er weer in. Ilias schoot voorlangs en Lorenzo miste net de bal op een voorzet van Salim. Een pegel van OSV ging over en een omhaal van Lorenzo werd van de lijn gehaald. Na een vrije trap van Jeroen ging een volgende kans van Lorenzo er wel in (3-3). Als we in de eerste helft net zo gespeeld hadden als in de tweede, dan hadden we dit gewoon kunnen winnen.

Martin

sv Diemen C2 - RKDES C1 7-1 19 septemberVandaag heeft de C2 wederom een hoge score behaald. Met Magdy nu langs de kant in plaats van de net geopereerde Jurry, werd gemakkelijk gewonnen van RKDES dat eerder met 16-1 een pak voor de broek kreeg van GeuzenMiddenmeer. Zoals vaker kwam de C2 wat traag op gang. In de eerste helft werd ge-scoord door Wendy uit een vrije trap en door Nidal na een voorzet van Hans. Nidal kreeg nog wat kansen maar het bleef 2-0 in de eerst helft. Senna raakte via de keeper de lat en een bal van Mitchel ging voor-langs en in de rebound raakte Nidal nog de paal. Kwam RKDES dan nooit voor ons doel? Jawel, bij een corner redde Nick uitstekend.Ook vlak na rust moest eerst Nick er aan te pas komen, voor we verder gingen met scoren. Het was eerst Ronald die er 3-0 van maakte, waarna RKDES zowaar een tegentreffer kon maken (3-1). Wendy schoot een vrije trap schitterend in de kruising (4-1), waarna Ronald weer voor 5-1 aantekende met een mooi lobje. Het slot was voor Ahmeeyah. Haar eerste doelpunt kwam tot stand met hulp van Joey H. en het tweede met hulp van Ronald, nadat zijn schot geweerd werd door de keeper en de bal voor haar voeten terecht kwam.

Martin

TOG C1 - sv Diemen C5 6-0 19 septemberTOG had vorige week met 12-0 gewonnen en wij met 7-0 verloren, dus we wisten een beetje wat we kon-den verwachten. Na twee minuten stond het door verkeerd dekken aan onze kant al 1-0 en we vreesden het ergste. Maar. . ., Luka keepte uitstekend en de verdediging met Samantha, Sil, Hidde, Dex en invaller Tim stond als een huis. TOG was wel sterker, maar aanvallers Thije, Daan en Jeroen waren af en toe ook dreigend. De strijd werd uitgevochten op het middenveld waar Stein, Genno en Glenn het zwaar hadden omdat de tegenstanders veel van positie wisselden en gewoon knappe voetballers waren. Het was jam-mer dat er vlak voor rust nog twee goals wat makkelijk ingingen. Rust 5-0.In de tweede helft schoof coach Michel wat met de posities waardoor we op het middenveld meer man-kracht (m/v) kregen. Daardoor ontstond een evenwicht waarbij TOG wel beter bleef maar er minder kan-sen voor beide doelen ontstonden. Dat er vlak voor tijd bij ons nog eentje invloog was jammer. Eindstand 6-0. Toch was iedereen best tevreden na afloop. We hadden een heel goede tegenstander prima partij gegeven en het spel was zeker twee klassen beter dan vorige week.

Johan Knol

FC Volendam D1 - sv Diemen D1 8-1 18 septemberDat we het zwaar zouden krijgen, was al vooraf bekend door de goede uitslagen van Volendam. Het was een prachtige bijkomstigheid dat we in het Kras Stadion mochten spelen en dat we ons nieuwe uittenue mochten inwijden. Helaas werden we al na 40 seconden met de neus op de feiten gedrukt en keken we tegen een 1-0 achterstand aan. Allemaal goede bedoelingen maar het genieten van het spelen in het sta-dion moest snel wijken voor keihard werken om de schade zo klein mogelijk te houden. Volendam speelde heel verzorgd. Tikken, tikken en nog eens tikken. Weinig balbezit voor Diemen. Na twee minuten stond het al 2-0 en met een 4-0 ruststand kregen we er flink van langs.In de tweede helft waren we wel wat rustiger en was de spanning er bij ons van af. Volendam liep uit naar 5-0 en 6-0. Gelukkig profiteerde Reyza goed van wat onachtzaamheid achterin bij Volendam en scoorde hij de eretreffer. Ondanks een paar mooie reddingen van Miguel in de tweede helft werd het 8-1 en had Scott enorme pech toen hij van een meter op 30 de bal hoog over de keeper heen helaas op de lat terecht zag komen. Dat hebben we vaker van hem gezien, een beetje zijn handelsmerk bij Diemen en enorm jam-mer. Maar kansen om te scoren komen er nog genoeg. Wat denken jullie van Ajax thuis komende zater-dag? Het was een mooie ervaring en elk team uit onze competitie is waarschijnlijk een maatje te klein voor het sterke Volendam dat ons zeer gastvrij en toegankelijk heeft ontvangen. Zoals gezegd, zaterdag weer een nieuwe wedstrijd en dus zeker een nieuwe kans.

Edwin van den Berg

Page 6: De Treffer 2010-2011 - 2010-09-26

  nr. 3  12 september 2010 6 svDiemen DeTreffer

sv Diemen D4 - Buitenveldert D3 5-5 18 septemberEen neutraal toeschouwer zou de wedstrijd sv Diemen D4 tegen Buitenveldert D3 typeren als een zeer spannende wedstrijd met een terechte eindstand. Als sv Diemen D4-supporter voelde het jammer, dat onze gasten in de laatste minuut nog de gelijkmaker wisten te scoren. Maar laten we niet op de feiten voor-uitlopen. Onze jongens begonnen stroef op het echte gras op veld 1. De middenvelders en de verdedi-gers hadden het moeilijk met de snelle counterachtige uitbraken van Buitenveldert en dit gaf Buitenveldert na 20 minuten al een forse voorsprong van 0-3. De schrik van deze snelle achterstand deed D4 wakker schudden en deed de wedstrijd gelukkig kantelen. Mees scoorde vlak voor de rust (1-3).Peptalk van Erik en Tony en de limonade in de rust brachten D4 zeer knap terug in de wedstrijd. Met hard werken en goed positiespel, een hattrick van Tim vd H. op mooi aangeven van Patrick en Lorenzo, en een kopbal van Patrick gaf een verrassende comeback en stand 5-3. Een raak afstandschot van Buitenveldert (5-4) leek D4 niet van de winst af te kunnen houden. De laatste minuten waren zinderend van spanning met een heen en weer gaand spelbeeld. Wachtend op het eindsignaal van de scheidsrechter kwam toch nog de gelijkmaker (5-5) waarna de 2 teams na een sportieve wedstrijd met elk 1 punt naar de kleedkamer vertrokken. Zo heeft onze D4 het eerste punt binnen en met voortzetting van het harde werken en goede voetbal in de volgende wedstrijden kunnen meer punten niet uitblijven.

René Lammertsen

AS ’80 D3 – sv Diemen D5 2-1 18 septemberHet was vandaag vroeg verzamelen. Om 7.45 waren we bij sv Diemen en om 9.00 konden we beginnen in Almere. Nadat we vorige week met 5-2 hadden verloren van Buitenboys was het nu tijd voor eerherstel. En dat kwam er ook. De trainingen hebben al hun nut bewezen. D5 begon goed aan de wedstrijd al was het AS‘80 dat druk probeerde te zetten. Doordat Diemen de buitenspel-val steeds beter gaat beheersen zetten Gideon, Timo, Max, Wessel en Chris om de haverklap bui-tenspel. Toch kon dit niet verhinderen dat AS ‘80 op 1-0 kwam. Daarna wilde AS’80 doordrukken, maar bleef Diemen overeind en kreeg zelfs enkele kansen. Voorin waren het Yves en Daniel die regelmatig probeerden door te drukken. Ze werden daarbij ondersteund door Martijn, Thijs en Nick. En jawel de beloning voor het harde werken kwam er van de voet van Tim: 1-1. In het vervolg van de 1e helft moesten de verdediging en Sebastiaan nog een aantal keren aan de bak. Sebas keepte gelukkig een topwedstrijd want in z’n eentje hield hij een aantal zekere goals tegen. Toch werd het voor rust nog 2-1. Het was een buitenspel-doelpunt, maar ja iedereen maakt wel eens een foutje.Na de rust ging Diemen steeds beter spelen en was een gelijkmaker zeker verdiend geweest. We waren er af en toe dicht bij, maar de bal wilde er steeds net niet in. Jongens, jullie hebben goed gestreden en voelen elkaar steeds beter aan. Blijft goed met elkaar praten in het veld en geef nooit op! Inzet is de sleutel tot succes.

Marten

Zwanenburg E1 – Diemen E1 2-3 18 septemberVanaf de 1e minuut was het duidelijk dat dit een zwaardere klus zou worden dan vorige week. Het spel ging in het begin over en weer zonder echte kansen. Na een corner van Zwanenburg werd de bal goed weggewerkt en via Zaid ging de bal naar Raymond die z’n snelheid goed benutte en Diemen op voor-sprong zette (1-0). Daarna zakten jullie wat in; niet fel op de bal wat Zwanenburg de kans gaf om in hun spel te komen (1-1). Door een foutje achterin kwam er zelfs bijna een tegen-doelpunt, maar gelukkig kon Shaquille met een achterwaartse sprong de bal nog wegkoppen. Aan het eind van de 1e helft kwamen jul-lie terug en werd er weer goed samengespeeld. Geen lange ballen meer, maar mooie aanvallen waarvan Zaid er een goed hard inschoot (1-2). De 2e helft begon goed met veel kansen: Quinten net over; Shaquille te zacht geschoten, zodat de bal van de lijn werd gehaald; Zaid over gekopt; mooie corner van Mees door Bart over gekopt. . . Doordat het scoren maar niet lukte, zakten jullie weer terug, waardoor het middenveld voor Zwanenburg was. Na een vrije trap tegen werd het zelfs 2-2. Jullie maakten het wel erg spannend hoor. Gelukkig hield de verdedi-ging stand - met een extra compliment voor Twan die z’n tegenspeler goed onder controle had en Roni die prima keepte. Na een snelle aanval van Shaquille bleef Zaid goed kijken, hield de rust en omspeelde de keeper en scoorde het winnende doelpunt (2-3).De tegenstander was sterk en groot en ondanks de bemoeienissen van de leiders/ coaches van Zwanen-burg, bleven jullie voetballen en je eigen spel spelen. Klasse hoor!!!

Judith

Page 7: De Treffer 2010-2011 - 2010-09-26

  nr. 3  12 september 2010 7 svDiemen DeTreffer

Amstelveen E1 - Diemen E3 2-5 18 septemberNadat de eerste wedstrijd van de competitie door de KNVB uit het programma was gehaald mocht de E3 eindelijk het seizoen openen tegen Amstelveen E1. Meteen na de aftrap werd de tegenstander op de ei-gen helft vastgezet. Er werd goed gecombineerd en de weg naar het doel van de tegenstander werd mak-kelijk gevonden. Helaas vonden mooie schoten van o.a. Jason en Bradley niet de juiste weg tussen de palen. Na opnieuw een goede opbouw van achteruit weet Floris een passende pass bij Devin af te leveren die de bal achter de keeper weet te werken. Ondanks het goede spel, waarbij de tegenstander zelden de middenlijn over kon komen, komen de doelpunten niet vanzelf aanwaaien. Een afstandsschot van Milco ging net over en een doelpoging van Mats werd door de keeper gestopt. Als Amstelveen al een doelpoging waagt wordt deze vakkundig door onze goalie Miles gestopt. Het was wachten tot de twintigste minuut voordat Riley, op een pass van Justin, het net liet bollen voor de 0-2.Na de limonade ging de aanvalsdrift van de E3 gewoon door. In de vijfde minuut wordt een combinatie, met Riley en Devin, fraai afgewerkt door Bradley, 0-3. Na een nieuwe aanvalspoging opgezet door Floris, Jason en Justin weet de laatste de bal, net voor de achterlijn, voor te geven waarna Mats beheerst het doel weet te vinde n. Met deze stand leek het “kat in ‘t bakkie”. Een zekere overwinning, of toch niet? Na deze “zekere” voorsprong is de organisatie en concentratie ver te zoeken bij de E3. Amstelveen weet dan ook binnen vier minuten twee keer te scoren en krijgt weer hoop. De resterende tijd tot het eindsignaal lijkt eeuwig te duren (of werd er veel blessuretijd bijgeteld?). Gelukkig weet Riley zo’n beetje in het laatste fluitsignaal de 2-5 te maken en is de winstpartij een feit.

Nereo Schotte

sv Diemen E4 - Amstelland United E2 4-3 18 septemberNa de nederlaag van vorige week gingen de jongens gemotiveerd het veld op. In de 1e helft stond Lucas als keeper. Ons team ging meteen in de aanval en was niet van plan vandaag te verliezen. De eerste aanval was van Samuel die samen met Mohammed bijna de voorsprong maakte. De tegenstander kwam echter eerder tot scoren en het stond snel 0-1. Dit hadden ze net even nodig want kort hierop werd het 1-1 door een doelpunt van Samuel. Wester zorgde ervoor dat het geen 1-2 werd echter bij het wegkoppen van de bal kreeg hij de schoen van een tegenstander tegen zijn oog met als resultaat een behoorlijk blauw oog. Vlak voor de rust was er nog een mooie actie van Mohammed en Zino maar helaas kwam hier geen doelpunt uit. Ezhra scoorde de 2-1.In de 2e helft ging Sven op keep en Lucas het veld in. De tegenstander kreeg kans om 2-2 te scoren maar daar waren de teamleden niet van gediend en Lucas zorgde ervoor dat het hierna heel snel 3-2 werd. Ro-nen en Lucas zorgden nog voor een mooie actie Vervolgens kon de 4-2 gemaakt worden door een mooie voorzet van Dave naar Ezhra die ervoor zorgde dat ook dit een mooi doelpunt werd. Een mooie wedstrijd waarbij beide keepers ook niet vergeten mogen worden want zij hebben beide diverse ballen van de te-genstander uit het doel gehouden. Jongens fantastisch gespeeld we gaan natuurlijk proberen om het ko-mende zaterdag weer zo mooi te doen!

Branca Leakat

Roda’23 F1 – sv Diemen F1 8-3 18 septemberVandaag stond Roda23 op het programma. Een van de sterkste tegenstanders in de competitie waarvan bijna nog nooit gewonnen was. Leuk die statistieken! Gelijk na de aftrap, met de eerste aanval scoorde Roda de 1-0, waren we al begonnen dan? Dat Diemen nog niet helemaal scherp stond kwam waarschijn-lijk doordat er geen warming-up enz. gedaan was omdat we te laat op het sportpark arriveerde. Gelukkig herpakte de F1 zich snel en kon er gevoetbald worden, vooral over de linkerkant was er ruimte om aan te vallen. Na een paar kleine kansen voor onze spitsen was het Mika die met een afstandschot de gelijkma-ker inschoot. Op dat moment dacht iedereen dat het een echte wedstrijd zou worden, met misschien een stunt, maar niets was minder waar. Roda zette vol de aanval in en wist nog 2 maal onze keeper Lucas te passeren. Het was ook vooral het vroeg storen van onze opbouw dat het spelen voor ons erg lastig maakte. Poernomo kreeg nog een bal vol in z’n gezicht en ging k.o. gelukkig kon hij door. Swen maakte nog een geweldige omhaal die net geen doel trof waardoor we gingen rusten met 3-1.Na de rust was het voor ons eigenlijk alleen maar tegenhouden en hopen op een snelle tegenaanval maar ondanks alle inzet liep Roda uit naar 5-1. Diemen wist nog wel terug te komen tot 5-3 met 2 mooie doel-punten van Aaron maar Roda gaf de voorsprong niet meer uit handen en won uiteindelijk met 8-3. Jongens de sterkste tegenstanders hebben jullie nu gehad dus vanaf volgende week gaan jullie de wedstrijden gewoon weer winnen!

Peter van Eijk

Page 8: De Treffer 2010-2011 - 2010-09-26

  nr. 3  12 september 2010 8 svDiemen DeTreffer

sv Diemen F3- TOG F1 1-6 18 septemberVandaag trapte de F3 voor de 2e officiële competitie wedstrijd af. De jongens van TOG waren allemaal wat groter, de meesten ook een jaartje ouder. Maar de F3 begon goed, er werd fanatiek verdedigd en goed overgespeeld. Na een snelle aanval legde Tim de bal goed naar rechts, precies op de voet van Pelle, die hem hard in het doel schoot. 1-0 voor! Voor de rust maakte TOG nog wel de 1-1.Helaas ging het de 2e helft iets minder goed. TOG kwam goed op dreef en door vermoeidheid en teleur-stelling dat we achter stonden werd er niet meer zo goed verdedigd. Snel werd het 1-2, 1-3 en 1-4. Daarna kreeg Diemen nog wel een paar goeie kansen, maar de keeper van TOG stond er ook niet voor niets. In de laatste minuten werd het nog 1-5 uit een corner en na een snelle uitval ook nog 1-6. De uitslag. Jammer jongens, volgende week weer een kans. Dan gaan we op bezoek bij De Dijk.

Petra Brinkhof

Kadoelen F1 - sv Diemen F5 0-10 18 septemberNa vorige week de eerste zege te hebben geboekt stond vandaag op papier een lastige uitwedstrijd tegen de F1 van Kadoelen op het programma. Bij aankomst was het wachten op de tegenstander die na nege-nen aan kwamen huppelen. Onze blauwbloezen hadden dus een lange warming-up gemaakt, en stond Kadoelen dus letterlijk en figuurlijk net koud in het veld toen Brandon al binnen 2 minuten het openings-doelpunt noteerde. In eerste instantie wist de keeper het schot nog te keren maar in de rebound moest hij zijn meerdere erkennen. Dit was het begin van een wedstrijd van de F5 dat echt als een team speelde. De 0-2 kwam op naam van Tobias Mus die zijn 1e goal in zijn carrière hoog in het dak van het doel schoot. De 0-3 was er een die nu al in aanmerking komt voor de mooiste van het seizoen, Timo knalde van 20 meter de bal in de kruising van het doel, waarvan het net aan het eind van de dag nog natrilde. De 0-4 was al-

weer de 5e in 4 wedstrijden voor Nick die na een schot van Dylan B. de rebound veilig inschoot. Vlak voor de rust was het Dylan Blom die de 0-5 met een schot in de uiterste hoek plaatste.In de 2e helft lieten we Kadoelen met een man meer spelen, om iets meer druk op onze blauwbloezen te zetten, maar dit werkte alleen maar averechts, de F5 intercity was vandaag niet te stoppen. De 0-6 vlak na rust was er weer een van Dylan B. Het werd 0-7 door Brandon. De 0-8 kwam op naam van Eddie dos Santos Smit die met een knal in de bovenhoek ook zijn 1e goal maakte, helaas was zijn vader/mede-leider er voor de 1e keer niet bij (hij stond bij de F10 te coachen???). Hij werd wel live op de hoogte gehouden door middel van een sms

bombardement. De 0-9 werd weer gemaakt door Dylan B, zijn naamgenoot Dylan Muuren tekende fraai en nog wel met zijn linker voor de eindstand met dubbele cijfers, waardoor het scorebord rare kuren kreeg want deze kon de score niet meer verwerken. De Blauwbloes van vandaag werd met o.a. J.(ol) M.(artin) in de Jury unaniem gegeven aan Timo.

John

sv Diemen F6 - AFC F7 3-1 18 septemberDe F6 begint het seizoen goed. Na de eerste oefenwedstrijd tegen Almere, die met 7-1 werd gewonnen, was vorige week de eerste competitiewedstrijd. Uit tegen NFC werd met 2-4 gewonnen. Een spannende wedstrijd met doelpunten van Lucas, Dani en 2x Jules. Het leek wel een interland, aangezien het een ge-heel Engels team van NFC betrof.Vanochtend stond AFC op het programma. Het was mooi weer en iedereen was present. De ploegen wa-ren aan elkaar gewaagd, toch was het Diemen dat halverwege eerste helft op voorsprong kwam door een mooi doelpunt van Dani. Een hard schot vanaf de rechts. AFC ging op zoek naar de gelijkmaker en vond deze. Op het schot was Jules kansloos 1-1. Dit was ook de ruststand.Na de rust kwam AFC fel uit de startblokken en beleefden we spannende momenten voor het Diemen doel. Gelukkig stond Sven goed te keepen en weigerde zich te laten passeren. Met regelmaat kwam Die-men er gevaarlijk uit. Halverwege de tweede helft was het Jules die ons op voorsprong bracht, uit een snelle aanval, die werd afgerond met een venijnig schot. Het spel bleef spannend op en neer gaan. Jules wilde nog een extra feestje vieren op zijn verjaardag en kon een mindere uittrap van de AFC keeper op-pikken en Diemen op een veilige marge van 3-1 brengen. De winst was binnen. Mannen gefeliciteerd. Op naar de volgende wedstrijd bij IJburg.

Johan

Page 9: De Treffer 2010-2011 - 2010-09-26

  nr. 3  12 september 2010 9 svDiemen DeTreffer

ZuidOost United F3 - sv Diemen F10 7-1 18 septemberVandaag de eerste keer dat de F10 zijn opwachting maakte in een officiële wedstrijd. De F3 van ZuidOost United was direct een tegenstander van formaat. Wij nog zoekende naar de juiste plekken voor al onze mannen gingen flitsend van start. Binnen 2 minuten had Skip de eer om de 0-1 binnen te tikken. Wellicht geschrokken van ons razende start kwam Zuidoost United op stoom en voor de rust stond het 5-1 voor de thuisclub.In de rust (zonder limonade) hebben we een paar kleine afspraakjes gemaakt en de tweede helft ging weer voortvarend van start. Uiteindelijk maakte de tegenstander nog maar 2 doelpunten mede door het goede verdedigende werk. Voor een eerste keer dat jullie samenspeelden denk ik dat er langs de lijn een paar trotse ouders stonden. Laten we de komende wedstrijden proberen nog een paar kleine afspraken te maken over wie voor, op het midden en wie achter speelt en het gaat helemaal goed komen met dit team. Een kleine aantekening voor de ouders; het is verplicht om met scheenbeschermers te spelen dus gaarne de volgende wedstrijd zorgen dat het materiaal van onze jongens in orde is. Zaterdag om 9:00 thuis dan gaan we er weer tegen aan.

Ed (een trotse pa)

DSS C1 - sv Diemen C1 3-3 26 september Om 9.15 uur in Haarlem spelen betekent zondag om 6.30 uur opstaan. Ai! Even zoeken nog in Haarlem, een aantal stond voor het Kinheim honkbalstadion daar vlakbij, je moest nog even een zijstraatje nemen. Ook DSS bleek een honkbalafdeling te hebben. Maar wij kwamen toch echt voetballen. De scheidsrechter zou niet misstaan in een aflevering van ‘Man bijt hond’. Hij was wat fors gebouwd en waggelde over het veld, rennen kon ie niet. Je moest niet wagen commentaar op hem te hebben, want je kreeg verbaal het een en ander terug. Niet dat hij slecht floot, absoluut niet. In het begin weinig kansen voor beide teams. Pas na een kwartier kwam het wat op gang. De keeper van DSS verdedigde niet goed uit en Salim, die de bal wist te onderscheppen, kon binnenschieten, 0-1. Daarna kreeg DSS 2 corners en bij de eerste dook Dave er al over heen, bij de tweede zat ie ook mis en daarvan wist DSS te profiteren (1-1). Salim kon het niet laten een bal in te schieten nadat er buitenspel was geconstateerd. Daarna brak een betere fase aan van DSS met schoten over ons doel. Een kopbal van Salim uit een vrije trap werd goed gestopt door de keeper. De ruststand bleef 1-1.Na rust kreeg Salim een grote kans, maar zijn schot ging naast. Helaas werd er in de 16m iets te opzich-tig geduwd door ons en dat leverde DSS een penalty op: 2-1. Maar weer was het de defensie van DSS die ons een handje hielp en een fout beging waar wij van konden profiteren: Anthony kon 2-2 scoren. Het bleef op en neer gaan, het was niet te voorspellen wie er ging winnen. We speelden niet erg goed, eigen-lijk veel te onrustig. Weer kregen we een tegentreffer: een bal van de zijkant die er normaal niet in kan vloog over alles en iedereen heen (3-2). Een lucky, maar die telt ook. Dit gebeurde in een fase dat Diemen eigenlijk beter was, we verdienden gewoon een gelijkspel. Anthony kapte knap 2 man uit maar zijn schot ging naast. Er was toch nog gerechtigheid: in blessuretijd werd Rik in de 16m geduwd/getackeld en ook wij kregen een penalty: Anthony schoot droog de verdiende 3-3 binnen. Sommigen (waaronder de trainer) durfden niet te kijken. . .

Martin

Verzorgen limonade op zaterdag Wekelijks wordt de limonade verzorgd door Piet van Dijk. Omdat Piet nog tot eind oktober op vakantie is, zette Bram Uljee bij de afgelopen thuiswedstrijden op zaterdag de limo-nade klaar. Echter, Bram is vanaf volgende week op vakantie. Dit betekent dat de D, E en F teams zelf in de rust limonade voor het eigen team EN voor de tegenstander moeten maken. Graag na afloop de bekers even omspoelen en weer netjes in de kast zetten. Dus vanaf zaterdag 2 oktober ZELF limonade verzorgen in de rust.

Groeten,Elly Oudshoorn

secretariaat Jeugd

Page 10: De Treffer 2010-2011 - 2010-09-26

  nr. 3  12 september 2010 10 svDiemen DeTreffer

Martinus C1 - sv Diemen C2 3-3 26 september(4 pagina’s !! ingekort tot ‘normale’ grootte). Aan de supporters van de C2 heeft het niet gelegen. Die wa-ren in grote getale meegereisd naar Amstelveen. En dan de verrassing: een prachtige kunstgrasmat sier-de het hoofdveld. Vorig jaar lag daar nog het beruchte knollenveld. De aftrap van Martinus. Wat krijgen we nu? Binnen de minuut zit ie erin. Pats boem! Bij Martinus welteverstaan. Alsof de C2 aan een routineklus was begonnen. Geweldige actie van Ronald. Klassieke schijnbeweging - waarom zie we dat zo weinig? - en vervolgens prachtige pass op Ahmeeyah - die zoals altijd met goed inzicht speelt, op tijd naar voren stormt, en . . . toen was het zo maar 0-1. De druk van Martinus wordt voelbaar. In de 6e minuut een venijnig schot op doel. Pffft! En Youssef? Die krijgt het steeds drukker en daardoor beslist niet makkelijker. Twee minuten later weer een kans voor Martinus. Zucht . . . alweer naast. Wat is er toch mis met die schutters van Martinus? Die gasten weten van geen ophouden. Rust.Aftrap door Diemen. En warempel. Je houdt het niet voor mogelijk. Gaan we nu de eerste helft weer over-spelen? Niet lang na de aftrap is er een ingooi door Diemen. De bal komt voor de voeten van Youssef die hem direct doortikt naar Hans. Hans ziet Nidal vrij staan en geeft met links een bal door de lucht op maat aan Nidal en die heeft er wel trek in. Vorige week gescoord en dat moet een vervolg hebben. Dat lek-kere hapje laat hij niet aan zijn neus voorbij gaan. Beheerst werkt hij de bal waar hij hoort. In het net van de tegenstander: 0-2! Wie had dat gedacht? Niemand dus! Goeie genade! Diemen staat daar een partij te voetballen waar liefhebbers hun mond bij aflikken. Combineren en grossieren in goede passen. Snel, kort, automatisch tikken. Kortom, een voetbalmachine in optima forma. Dat kan dus nog leuk worden. Het enige dat ik vergeet is te applaudisseren. Daarvoor gaan we elke wedstrijd mee. Tenslotte kunnen de spe-lers ook met het openbaar vervoer, nietwaar? Ik zie een overrompelend spel van Diemen. En dan gebeurt het onvermijdelijke. Wendy, onze steunpilaar, vrije passenspecialist en redder in de nood blokt verkeerd. Dat houdt altijd een groot risico in. Haar mannetje glipt haar voorbij en of dat nog niet genoeg is moet die persoon ook nog eens keihard uithalen. Dank u! 1-2. Toch weer een kans voor Diemen. Een prachtige breedtepass van Ronald van rechts naar links - daar ben ik gek op - en kijk wie staat daar te trappelen van ongeduld? Jazeker! Dat is weer die nummer 13 van Diemen. Slim zijn en dat is Nidal; hij speelt op het juiste moment Senna in de voeten. Dank je wel, denkt Senna, en nu ik weer. En zo hoort het ook te zijn. Pats! 1-3! . Nick ligt tussen een lage voorzet voor het doel. Hij krijgt de bal niet klemvast en ja hoor Martinus scoort 2-3. . Dat kleine snelle beweeglijke mannetje dat bij Martinus was ingevallen bij de tweede speelhelft, zet Ronald op het verkeerde been en heeft blijkbaar nog een zesde versnelling in huis. Vol gas laat hij Ronald achter zich langs de lijn. Sprint brutaal door tot in de buurt van de 16 meter en haalt vanuit een onmogelijke hoek verwoestend uit. Onhoudbaar! Maar wel 3-3. En dan ook nog eens te bedenken dat dit knulletje normaal als verdediger speelt bij Martinus. .

Uw ad hoc verslaggever Hans van de Mortel sr.

Er is een tweeling geboren!!!

WijzijnblijdatwijweertweenieuweFteamskunnenaanmeldenbijdeKNVB.EnweldeF11endeF12.Zaterdag25septemberj.l.hebbenbeideteamshuneerstewedstrijd,tegenelkaar,gespeeld.

In de F11 spelen:JobBonvie,AbelBonvie,JelleMulder,LorenzoGentile,ZarzinhoEdam,NomanAsmat,PatrickHartman,RobindeBonisenDeejayAugustin.

In de F12 spelen:ArmanArik,BlueWindster,Amar-RayHoebba,DaveyNoor,RenzoSew-balak,JesseMiddelburg,JayWijdenbosch,EnesElYahiaoui,AmirElArienYahylElKha-diri.

AankomendeweekwordendezeteamsaangemeldbijdeKNVBzodatzeingedeeldkun-nenwordenindecompetitie.WanneerdeindelingbekendiszalditindeTreffervermeldworden.Wijwensendejongensveelsuccesenveelvoetbalplezier.

Eddy van BentumCoördinator F pupillen

Page 11: De Treffer 2010-2011 - 2010-09-26

  nr. 3  12 september 2010 11 svDiemen DeTreffer

Voor wie het hele verslag wil lezen: http://sv-diemen-c2.teamwebs.nl/index.php?class=MatchReport&action=ShowOneMatchReport&teamweb_id=4211&id=31448&season_id=2879

sv Diemen C5 - New Amsterdam C1 1-6 26 septemberNa de sterke tweede helft tegen TOG van vorige week waren we vol goede moed. Helaas, na twee mi-nuten was het al 0-1 toen de speersnelle rechtsbuiten van de nieuwe amsterdammers ons zijn hielen liet zien. De rest van de eerste helft waren de tegenstanders de betere ploeg. Diemen deed wat het kon, coach Michel schoof met posities maar de score liep langzaam verder op. Vlak voor rust vielen wel heel makkelijk de 0-4 en 0-5 en ik zag het even somder in.Na rust echter een heel andere wedstrijd. Er werd nu door de Diemenaren geknokt om iedere bal en er kwamen kansen. Grote kansen zelfs, maar ongelukkig afwerken en die vermaledijde buitenspelval voor-kwamen lang dat we scoorden. Tot Charlie goed werd weggestuurd en keurig afrondde. Onze eerste com-petitiegoal! Vlak voor tijd vloog er bij ons nog een in, eindstand 1-6. Onze wedstrijden verlopen tot nu toe volgens een vast patroon: een snelle tegengoal, een fikse inzinking vlak voor rust waarna de wedstrijd gelopen is en dan een veel betere tweede helft. We weten dus wat ons volgende week te doen staat, scherp beginnen en dat de hele wedstrijd volhouden! Kom op mannen, jullie kunnen het.

Johan Knol

sv Diemen D1 - AFC Ajax D2 0-3 25 septemberOp het sportpark was het vandaag een gezellige drukte met een overvol parkeerterrein en veel aanloop want Ajax D2 kwam bij ons op bezoek. Erg benieuwd waren we hoe we stand zouden houden tegen deze BVO. Dit team staat onder leiding van de oud-profs Heini Otto en Dennis Bergkamp (die ooit met een fe-nomenaal doelpunt Argentinië op het WK van 1998 uitschakelde) en kent een aantal zeer getalenteerde spelers. Voor onze jongens dus weer de gelegenheid zich in de kijker te spelen en de eer van Diemen goed te verdedigen.Vanaf de aftrap speelde Diemen geconcentreerd en werd onze D1 niet direct door Ajax verrast. Ajax had wel meer balbezit maar Diemen zat er steeds goed tussen. Er waren zelfs nog een paar kansen voordat Ajax het eerste doelpunt scoorde. Niet direct een enorme goed uitgespeelde aanval, maar iets beter oplet-ten dan dat wij deden. Voor rust kreeg Ajax nog een paar mooie kansen, maar was de wedstrijd dus verre van helemaal verloren.In de tweede helft werd een aantal veranderingen in ons elftal doorgevoerd en moest Jordano noodge-dwongen met een blessure naar de kant. Ajax scoorde 2-0 en met een hard hoog schot ook nog 3-0. Er kwam nog een bal op de paal, maar de schade bleef goed beperkt tegen het grote Ajax. Zoals André vooraf gezegd had een wedstrijd voor iedereen om vooral van te genieten. Veel publiek, gelukkig geen regen toen wij speelden en de bevestiging dat we met een leuk stel jongens in een sterke competitie best goed mee kunnen. Zeker nadat we nu al 3 BVO’s hebben gehad is het tijd te gaan oogsten, jongens, en de weg naar boven in te zetten.

Edwin van den Berg

sv Diemen D2 - Sporting Martinus D1 3-0 25 septemberNa de teleurstellende nederlaag van twee weken geleden hadden wij vandaag de kans dit van ons af te spelen. De omstandigheden waren prima. Het begon met een goed initiatief van Denzel om in de kleedka-mer de jongens op te peppen, dit werd op het veld nog eens herhaald. Wij begonnen vanaf het begin sterk en waren de baas op het veld. De linies sloten goed op elkaar aan, wij combineerden goed, gaven geen kansen weg en creëerden zelf veel kansen die de eerste helft helaas niet werden benut.In het begin van de tweede helft scoorden wij volkomen verdiend de 1-0 en liepen daarna uit naar 2-0 en 3-0. Wij hadden volop kansen om de score verder uit te bouwen maar verzuimden in de afwerking. Uitein-delijk een volkomen verdiende overwinning waarbij wij ook hebben gezien dat wij combinerend goed kun-nen voetballen, kansen creëren maar ook goed verdedigen. Natuurlijk valt er nog het nodige te verbeteren, maar het is belangrijk het goede gevoel van de overwinning en het spel van vandaag vast te houden en dit verder te verbeteren. Ik ben ervan overtuigd dat dit gaat lukken.

Metin Köse

TOS Actief D1 - sv Diemen D4 5-0 25 septemberDe eerste herftbladeren lagen op het kunstgras van TOS Actief waar sv Diemen D4 haar uitwedstrijd speelde. Onze jongens begonnen sterk aan de wedstrijd en het eerste kwartier speelde het spel zich hoofdzakelijk af in het doelgebied van TOS Actief. Goede kansen van onder andere Patrick met een af-standschot en Lorenzo met een bal op de lat leverden bijna een doelpunt op. De 1-0 voor TOS Actief was gezien het spelbeeld in het begin enigszins tegen de verhouding. Fysiek waren veel jongens van TOS Ac-tief fors groter en dat speelde D4 uiteindelijk parten. Op sommige posities waren onze jongens bijna een

Page 12: De Treffer 2010-2011 - 2010-09-26

  nr. 3  12 september 2010 12 svDiemen DeTreffer

‘kop’ kleiner. In de tweede helft werd dit krachtsverschil doorslaggevend, de wedstrijd eindigde met een 5-0 winst voor de thuisclub. Ons team heeft goed zijn best gedaan en met name een pluim voor Delano, die met een aantal prima bijna Stekelenburg-achtige reddingen de bal uit het doel wist te houden.

René Lammertsen

sv Diemen E3 – WV HEDW 2-9 25 septemberEr zijn van die wedstrijden waarvoor het wat meer moeite kost om een verslagje in elkaar te draaien. Dit was er zo eentje. De voorbereiding op de wedstrijd kon niet beter; eerst konden de jongens wat inspi-ratie opdoen bij de eerste helft van de D1 tegen Ajax, daarna mochten de E3 jongens aantreden tegen WV-HEDW. De wedstrijd begon flitsend waarbij Diemen met korte combinaties de aanval zocht. Na drie minuten wist Mats uit een voorzet van Devin te scoren en de voorsprong was daar. Helaas zorgde een aar-zelende Diemense defensie ervoor dat een minuut later de 1-1 op het scorebord stond. WV-HEDW kreeg de smaak te pakken en wist kort daarna de 2-1 te maken. De wedstrijd ging bij deze score redelijk gelijk op maar de paar kansen die de E3 kreeg misten het doel. Het was wachten tot de 22e minuut toen Lucas (bedankt voor het meespelen!) vanuit de rebound met zijn schot het net wist te vinden, 2-2. Na rust, toen de limonade nog maar net door de keel was, wist WV-HEDW de 2-3 al te maken. Dit was het begin van een doelpuntrijke tweede helft. In plaats van een team, stonden de jongens met ieder een eigen plan op het veld. De tegendoelpunten vlogen de E3 om de oren. “Gelukkig” stopte de teller, met dank aan goalie Miles, bij de stand van 2-9 en kon er gedoucht worden. Het is jammer om te zien dat een goed team een wedstrijd zo kan weggeven.

Nereo Schotte

sv Diemen E6 - Tos Actief E2 0-7 25 septemberGeweldig alle spelers waren aanwezig, het zonnetje scheen, tien mannen vol goede moed en de wedstrijd begon. . . Milan had zijn keepersoutfit (mooi!) aan en ging op doel. De eerste tien minuten hadden we de verdediging goed voor elkaar. De tegenpartij deed zijn uiterste best om te scoren, maar dat lukte ze niet. Hendro (onze blokker) Seger en Bas hielden de bal van de tegenstander goed op afstand, Milan hield er een paar tegen, maar helaas het tij keerde en Tos scoorde het eerste doelpunt: 0-1. Het middenveld: Garo, Julian, Storm en Ryan hebben hard gewerkt om de bal af te pakken en naar onze mannen voorin te spelen. Rony, Seger en Amis deden hun best om te scoren, een paar keer waren ze echt gevaarlijk, maar er kwam helaas geen doelpunt. Tussendoor een kleine regenbui. Het werd 0-7 we hadden verloren, maar let op: met penalties schieten maakten we Tos wél in. Ik moet nog even wat kwijt: de scout van Ajax was aanwezig en ik raakte toevallig met hem aan de praat. Hij zag kwaliteit bij jullie en was zeker van plan om nog eens langs te komen. Dus mannen: ”Wees op je hoede”!

Nia Hurkmans

De Dijk E5- sv Diemen E9 2-3 25 septemberNa op woensdag te hebben getraind, was het weer tijd om een wedstrijd te spelen, dit keer tegen het team van De Dijk E5 in Amsterdam-Noord. Wat leuk was dat er veel ouders waren meegegaan om de E9 te zien spelen. We gingen goed van start en als gauw scoorde Mathijs de 0-1, iedereen blij natuurlijk. Door dit

Voetbalprogramma in de weekenden van de herfstvakantie(23/24 oktober en 30/31 oktober)

Van 25 oktober t/m 29 oktober is het herfstvakantie in onze regio. Hou er aub re-kening mee dat in het tweede weekend van de herfstvakantie (30/31 oktober) een competitie-programma gepland staat. Het 1e weekend (23/24 oktober)  is gere-serveerd voor beker- en inhaalwedstrijden en zal er een beperkt aantal wedstrij-den zijn. Mocht u nu al weten dat uw kind een van deze weekenden afwezig is, meldt dit dan zo snel mogelijk bij de leider van het team. Die kan er dan rekening mee houden en eventueel spelers lenen bij andere teams.

Elly Oudshoornwedstrijdsecretariaat jeugd sv Diemen

Page 13: De Treffer 2010-2011 - 2010-09-26

  nr. 3  12 september 2010 13 svDiemen DeTreffer

doelpunt gingen we echter weer teveel naar voren lopen en vergaten we om ook goed te blijven verdedi-gen. De Dijk scoorde dan ook met een mooi afstandschot de 1-1 vlak voor de rust.Na de rust hadden we het nog steeds erg moeilijk om De Dijk van het scoren te houden, het was vooral aan Sagar te danken dat het 1-1 bleef. Uiteindelijk scoorde Christiaan uit een van zijn bekende solo’s de bevrijdende 1-2 . We bleven erg haastig voetballen, hierdoor maakte de Dijk opnieuw gelijk (wat was het spannend !). Toen Pieter toch de onverwachte winnende 2-3 scoorde waren we natuurlijk erg blij. Omdat na de wedstrijd niemand via de paal of lat scoorde kon Rick de gevulde koeken zelf opeten dat wordt dus nog oefenen !

Martin de Vries

De Dijk F2 - sv Diemen F3 1-4 25 septemberNa een professionele warming-up door trainer Ronald begon de F3 vandaag fanatiek aan de wedstrijd. De eerste minuten kregen Pelle en Christiaan al meteen goede kansen. Toch maakte De Dijk het eerste doelpunt van de wedstrijd. 1-0 achter, maar de mannen bleven positief en gingen gewoon door met aan-vallen. Dat werd beloond! Christiaan maakte al snel de 1-1 met een hard schot. Een paar minuten later nam Christiaan een corner, Yannick gaf een mooie voorzet en Yaron maakte het prachtig af. De 1-3 werd gemaakt door een afstandschot van Pelle. Eigenlijk kreeg de Dijk de rest van de 1e helft geen kans meer om terug te komen, onze verdedigers Jodi en Kay lieten ze er niet meer door.De tweede helft werd de Dijk even iets sterker, maar wij hebben Donnie, die weer een paar geweldige red-dingen had. Vervolgens scoorde Euan heel beheerst de 1-4. Dat kon niet meer stuk. Even kwam de Dijk nog dichtbij maar Donnie en Richie hielden samen het doel schoon. De broers lagen naast elkaar heel even geblesseerd op de grond, maar de bikkels stonden al gauw weer op. Een leuke wedstrijd jongens en verdiend gewonnen!

Petra Brinkhof

Amstelveen F1- sv Diemen F4 9-3 25 septemberHet was een leuke wedstrijd voor de jongens van de F4,ondanks dat ze niet hebben gewonnen. De tegen-partij voetbalde goed maar wel zonder al het getekkel en getrap wat er normaal gesproken toch wel bij zit. Het was een gezellige wedstrijd. Het weer was een beetje raar, zo was er zon en zo regende het weer waardoor de jongens redelijk nat waren geworden en de bal bij de keeper door zijn handen gleed.De F4 bleef wel zijn best doen maar het werd uiteindelijk toch 9-3 voor Amstelveen F1.

Sandra Grishaver-Frank (moeder Jair)

AFC IJburg F4 - sv Diemen F6 1-2 25 septemberAllereerst welkom voor de 2 nieuwe spelers van de F6, Amr en Ayran. De F6 moest aantreden voor het derde competitieduel tegen IJburg. Dat beloofde een leuke confrontatie te worden, aangezien IJburg ook nog ongeslagen was. Met wat lichte spatjes regen en een flinke wind begonnen aan de wedstrijd op het nieuwe veld van IJburg. Het was inderdaad een gelijk opgaande strijd tussen 2 ploegen die wilden voetbal-len voor de winst. Na spannende momenten voor beide doelen gingen we met 0-0 de rust in.Na rust hadden we iets meer windvoordeel, we konden dit echter nog niet goed benutten. Het leek te gaan eindigen in een 0-0, waar iedereen wellicht tevreden mee was geweest. Het geweld barstte echter pas los in de laatste 10 minuten. IJburg kreeg de mogelijkheid om op voorsprong te komen door een, vrij gemakkelijk gegeven, penalty. Wij hadden echter Sven op doel staan die roet in het eten gooide en de bal uit het doel hield. Even later moesten we dan toch het hoofd buigen toen IJburg op voorsprong kwam bij een snelle uitbraak van meerdere spelers. De F6 ging vervolgens direct op jacht naar de gelijkmaker en niet veel later joeg Dani de bal tegen de touwen om een verdiende 1-1 te laten noteren. In plaats van hier genoegen mee te nemen gingen we de laatste minuten voor de overwinning. Het was in de slotfase uit-eindelijk Ayran die van afstand, met een diagonaal schot de overwinning bezegelde en IJburg zeer teleur-gesteld achterliet. Leuke en spannende wedstrijd en uiteindelijk terug naar Diemen met een overwinning. Mannen gefeliciteerd, goed gedaan!

Johan

Kantinerooster 2 t/m 10 oktober 2010  2-oktober  ochtend  SEN-ZA-1  2-oktober  middag  Meis-B-1  3-oktober  ochtend  SEN-Zo-1  3-oktober  middag  A-3

  9-oktober  ochtend  de dames Wiel & Poelwijk  9-oktober  middag  D-410-oktober  ochtend  C-510-oktober  middag  C-6

Page 14: De Treffer 2010-2011 - 2010-09-26

  nr. 3  12 september 2010 14 svDiemen DeTreffer

Zaterdag/ZondagContactpersoon zondagsenioren M. van der Vegt tel. 020-6000638Contactpersoon zaterdag-1 Contactpersoon zaterdag-2 S. Wallroth tel. 06-11474485Contactpersoon veteranen-1 A.B. van den Hengel tel. 020-6980495

AGB 5 – sv Diemen 3 0-4 19 september

Ce n’est pas une stukkie:

Volgers van Diemen 3, voorheen de Gogmeboys, weten het al een tijdje, Evert schrijft geen stukkies meer. Aanleidingen genoeg: medespelers die min of meer ‘eisen’ dat je er eentje schrijft, de door het slechte voetbal zeer downe stemming en het daaruit voortvloeiende onderlinge gesjacherijn… Qua persoonlijke noot mag ik mijn drieledig blessureleed (achillespees, rug en ouderdom) toch wel als slap excuus ge-bruiken om de Treffer links te laten liggen. De Treffer in zijn huidige vorm is nou ook niet uitnodigend je talenten de vrije loop te laten. Van de jongens die ik train leest NIEMAND ‘em om maar es een voorbeeld te noemen. Je moet ‘muis’-technisch wel erg digitaal zijn om je weg naar het aloude clubblad te vinden. Maar genoeg gezeurd!Want er werd ook nog gevoetbald. Na vier dramatische nederlagen moesten we naar AGB. Een club waar je nooit kan winnen. Extreem partijdige clubscheidsen en zeer vuig spel van thuisploeg. Deze keer moesten we tegen ’n jongere ploeg dan in andere jaren. Door griep en blessuregevallen, hoewel Mous bliksemsnel genezen bleek van ´n liesbreuk opgelopen de avond te voren, moest de Drie zijn uiterste best doen meer dan elf mensen op de been te krijgen. Zeer te prijzen in deze is Dhr. Van der Vecht, Manus voor intimi, die maar liefst twee spelers van het Tweede zover wist te krijgen met ons mee te doen. De heren Tummers en Leautaud knoopten de adviezen van de geslepen oudjes goed in de oren. Vooral Dhr. Tum-mers liet zich gewillig meerdere malen onder de graszoden schoffelen om als reactie met een vlammend afstandschot de ruststand op het scorebord te zetten (1-0). De scheids poogde de wedstrijd nog om te keren middels het geven van ’n rode prent aan Dhr. Holthui-zen, maar kwam bedrogen uit want we wisten in de slotfase zelfs nog uit te lopen naar 4-0 (1 maal Dhr. De Graeve en nog 2x Dhr. Tummers, waaronder een bloedmooie lob en een prachtige een-twee met Mies de Vrigevige). Daan en Osbourne moeten nog genoemd, dachten wij, want zij deden ook mee!

Eef Erwt

sv Diemen 4 – sv de Meer 4 3-2 19 septemberNa de nederlaag in de eerste competitiewedstrijd vorige week uit bij Swift stond vandaag de thuiswedstrijd tegen de Meer op het programma. Lang was het wachten op het internationale team van de Meer, met onder andere een Colombiaan en andere Spaans sprekende spelers in de gelederen, en met ruim een kwartier vertraging kwamen ze uiteindelijk het veld op draven. Diemen begon fel aan deze thuiswedstrijd, wat binnen vijf minuten resulteerde in de verdiende 1-0 voorsprong via Davy, die knap de keeper van de Meer passeerde op aangeven van Tim. Binnen tien minuten leek de wedstrijd al beslist toen Erwin Vincent wist te vinden en Vincent voor de 2-0 aantekende middels een mooi schot in de kruising. Daarna zakte Diemen wat terug en liet de Meer wat meer in z’n spelletje komen met wat kleine kansjes, echter vlak voor de rust werd het toch 2-1.Na een bakkie thee begon Diemen fris aan de 2e helft en leek er lange tijd niet zoveel aan de hand. Mede dankzij de hulp van de scheidsrechter werd de Meer weer in de wedstrijd geholpen: een niet al te best weggewerkte bal werd met de arm aangenomen door een de Meer-speler, die daarna wel gelegenheids-keeper Bernard met een mooie boogbal wist te verschalken: 2-2. Hierna trok Diemen de wedstrijd weer naar zich toe, met onder andere een kopbal van Niels net over de lat en een goede kans voor Davy alleen voor de keeper. De scheidsrechter leek de Meer de helpende hand te willen bieden door voor onnozele dingen opeens gele kaarten tevoorschijn te toveren voor Mehmet en ondergetekende en andersom dit te negeren, wat tot grote woede leidde van de andere Diemen-spelers. Vlak voor tijd kon ‘ie er echter niet onderuit dat Michael binnen de zestien onderuit werd gehaald: strafschop! Diezelfde Michael zorgde voor de terechte eindstand door de penalty hard en zuiver in de linkerhoek te schieten: 3-2!

Danny

Page 15: De Treffer 2010-2011 - 2010-09-26

  nr. 3  12 september 2010 15 svDiemen DeTreffer

ZaalvoetbalZaalcoördinator T. Roelofs tel. 06-54223192

Zaalvoetbalprogramma van 27 september t/m 27 oktober

1

2

3

4

29- 9-2010 19:15 12632 svDiemen 1 Plein83 13 4e klasse O Emergo hal J.P.H. Baars 8-10-2010 21:55 18195 Parkstad sv 6 svDiemen 1 4e klasse O Ookmeer M. Haddadi14-10-2010 22:00 8444 Vedette/De R 5 svDiemen 1 4e klasse O Landsmeer H. Mac-Intosh27-10-2010 19:15 150974 Knooppunt ‘t 2 svDiemen 1 4e klasse O Zuid Y. Wardougan

29- 9-2010 19:15 6724 KDO 5 svDiemen 2 5e klasse R KDO 6-10-2010 21:50 20741 svDiemen 2 Germaan De 1 5e klasse R Oostenburg13-10-2010 20:30 10802 APGS 3 svDiemen 2 5e klasse R APGS22-10-2010 22:00 151793 RODA 23 3 svDiemen 2 5e klasse R Bloemhof de27-10-2010 20:00 7718 svDiemen 2 VVGA 1 5e klasse R Oostenburg

29- 9-2010 20:55 137594 svDiemen 3 VVGA 2 6e klasse N Oostenburg13-10-2010 21:50 137604 svDiemen 3 DCG 8 6e klasse N Oostenburg20-10-2010 21:05 137613 svDiemen 3 Vedette/De R 10 6e klasse N Emergo hal27-10-2010 20:55 137720 svDiemen 3 DVVA 8 6e klasse N Oostenburg

27- 9-2010 20:10 148707 svDiemen 4 Fenerbahce s.c. 1 3e klasse I Bijlmer M. Haddadi13-10-2010 21:05 148709 svDiemen 4 TOB 2 3e klasse I Zuid P. Landwehr J22-10-2010 22:00 148708 VVA/Spartaan 1 svDiemen 4 3e klasse I Oostenburg

sv Diemen 3 - De Dijk 3 3-2 26 septemberEnkele seizoenen geleden was De Dijk 3 kampioen in onze klasse. De ploeg die tegen ons aantrad was slechts nog voor de helft hetzelfde team: een degelijk spelende meute grijsaards aangevuld met op het laatste moment nog aanschuivende jonge gasten van het 2e, een beetje zoals wij maar dan meer van hetzelfde. Wijzelf waren na de verrassende uitoverwinning bij AGB in een volslagen euforische stemming. Het blijkt dat je met de juiste mix jonkies én ervaring tegen de meeste tegenstanders hoge ogen kunt gooien. Deze week werden we op jeugdig vlak uit de brand geholpen door Melvin, die vorige week er ook al bij was, en Wolf. Later in de wedstrijd schoof ook Daantje aan om de drie punten over de streep te trek-ken. Maar het uiteindelijke scoren van meer goals dan de tegenstander, een zeer probaat middel om een wedstrijd te winnen namelijk, wordt nog steeds door de ouwetjes gedaan. De eerste kwam op naam van Dhr. Winkel, de laatste tijd behoorlijk in opspraak zijnde wegens zijn altijd te laat zijn en de daarbij volgens hem volkomen onterechte consequenties (wissel...), die een prachtpass van Zieke Mies in één keer van 25 meter over de keeper lepelde (1-0). De Dijk kwam gelijk door een slecht verwerkte corner. Eh... meer een totaal niet verwerkte corner, dus (1-1).Voetballend was het zeker niet slecht, Mikey Mike als voorstopper kon lekker doorschuiven naar het mid-denveld. Dhr. Vecht was wederom een goed aanspeelpunt, al kwam hij moeizaam op gang. Dhr. Ayoubi werkte zich ‘n slag in de rondte met de altijd getergde Hr. Holthuizen in z’n kielzog. Dhr. Scheffers als laatste man begint steeds beter te draaien en onze onlangs gescoute nieuwe keeper, Dhr. Visser, was ongenaakbaar.In de 2e helft kwamen we terecht op 2-1 (Mannie’s 1e) want we waren op dat moment gewoon de betere ploeg. Nu waren ook de heren Buis en Molewijk in de ploeg gekomen. Dhr. Schuurman nam de vlag en Dhr. Compier de benen (kuitblessure). De Dijk trachtte via een enthousiast vlaggende vlaggenier alle Die-mer aanvallen weg te wuiven maar kwam bedrogen uit toen Mannie werd vrijgespeeld en de scheids es besloot het zoveelste vlagsignaal, volgens omstanders overigens onterecht deze keer, te negeren. Dhr. Van der Vecht speelde soepel de keeper uit en bracht tot veler tevredenheid de 3-1 op het scorebord.Dat we daarna de wedstrijd gedecideerd probeerden uit te spelen was niet naar Foeke’s wens. Meneer vond het wel leuk zo, hij houdt wel van spannende potjes, en schoot via de spits van De Dijk de bal in het eigen doel. En zo werd het toch nog spannend het laatste kwartier maar we sleepten de 3 punten over de meet op ons tandvlees door het vuur (of andersom, dat kan ook...) waarna we ook voor de 2e week op rij de 3e helft naar ons toe trokken.

Evil Erwt

Verslag zondag-4 op pagina 18

Page 16: De Treffer 2010-2011 - 2010-09-26

  nr. 3  12 september 2010 16 svDiemen DeTreffer

Zaterdag 2 oktober12:30 108398 svDiemen MB1 DSS MB1 1e klasse C 10:45 103400 svDiemen D1 Purmerend D1 2e divisie A F. Breebaart 9:00 80960 svDiemen D2 Abcoude D1 1e klasse F 12:30 97858 svDiemen D3 Almere City FC D4 2e klasse 20 12:15 99341 svDiemen D5 Almere City FC D6 2e klasse 22 11:30 114574 svDiemen E1 Jong Aalsmeer U E1 Hoofdklasse C 10:15 93362 svDiemen E2 WV-HEDW E2 1e klasse 8 9:00 77524 svDiemen E5 Meer de E2 2e klasse 14 9:00 126936 svDiemen E7 Amstelland United E4 3e klasse 17 11:15 118965 svDiemen E10 Buitenveldert E5 5e klasse 14 11:15 88593 svDiemen E11 TOG E3 5e klasse 13 11:00 77681 svDiemen F2 Fortius F1 2e klasse 9 9:00 86891 svDiemen F5 Tos Actief F2 4e klasse 15 10:00 122916 svDiemen F6 Arsenal ASV F4 4e klasse 16 10:00 95186 svDiemen F7 WV-HEDW F4 5e klasse 12 9:00 83529 svDiemen F9 Zuidoost United F2 7e klasse 19

Zondag 3 oktober14:00 35703 svDiemen 1 Ouderkerk 1 4e klasse E J.J. van der Veer 11:30 46008 svDiemen 2 VVA/Spartaan 2 2e klasse C A.J.M. Driest 12:00 63688 svDiemen A3 Zwanenburg A2 2e klasse O 14:00 148913 svDiemen B3 Buitenboys B3 2e klasse 5 10:00 66639 svDiemen B4 Waterwijk B4 2e klasse 6 12:00 67583 svDiemen C1 Buitenboys C1 Hoofdklasse D R. Hardeman 10:00 67250 svDiemen C2 Pancratius C1 1e klasse J A.R. van de Biezen 9:45 67261 svDiemen C3 Nieuw Sloten sv C1 1e klasse K J. Vissers

UitwedstrijdenZaterdag 2 oktober14:30 148409 Amstelveen 7 svDiemen 2 5e klasse 505 14:30 87332 Blauw Wit A VE1 svDiemen VE1 1e klasse 35+ D 14:45 126451 Zouaven De A1 svDiemen A1 4e divisie A R. Breedt10:30 96754 Waterwijk MC3 svDiemen MC1 2e klasse H 10:45 96656 AS 80 D2 svDiemen D4 2e klasse 21 9:00 96717 TABA D3 svDiemen D6 3e klasse 21 9:00 152897 WV-HEDW D4 svDiemen D7 3e klasse 22 10:30 140019 Muiden D2 svDiemen MD1 1e klasse 13 10:15 149881 Sporting Martinus E1 svDiemen E3 1e klasse 10 10:00 96618 New Amsterdam E1 svDiemen E4 2e klasse 13 10:30 96661 Voorland E1 svDiemen E6 2e klasse 14 8:30 152422 Zuidoost United E4 svDiemen E8 4e klasse 18 11:15 96683 DWV E3 svDiemen E9 4e klasse 17 11:00 96632 Amstelland United F1 svDiemen F1 1e klasse 6 10:30 96641 Meer de F3 svDiemen F3 3e klasse 15 9:30 96646 NFC/Brommer F1 svDiemen F4 3e klasse 16 10:00 96706 WV-HEDW F5 svDiemen F8 5e klasse 13 9:00 144037 Amstelveen F5 svDiemen F10 7e klasse 20

Zondag 3 oktober12:00 49267 Fortius 3 svDiemen 3 4e klasse 13 11:30 149754 FIT 2 svDiemen 4 5e klasse 10 11:30 62894 Velsen A1 svDiemen A2 1e klasse G 11:30 65488 VVW B1 svDiemen B1 Hoofdklasse C K. Norbruis10:00 65682 Almere City FC B2 svDiemen B2 1e klasse I 9:30 68164 Sporting Martinus C2 svDiemen C4 2e klasse 3 11:00 68178 Geinburgia C1 svDiemen C5 2e klasse 5 9:00 68177 Geinburgia C2 svDiemen C6 3e klasse 6 10:30 68154 VVC C1 svDiemen C7 3e klasse 7

Programma 2 & 3 oktober

Kijk op de dag vóór dat u moet spelen op de site van sv Diemen.Klik onder Informatie, bij Programma & uitslagen!!!

Klik dan op programma deze week. Dan ziet u waar en hoelaat u moet spelen.

Page 17: De Treffer 2010-2011 - 2010-09-26

  nr. 3  12 september 2010 17 svDiemen DeTreffer

Zaterdag 9 oktober14:30 38648 svDiemen 1 Zuidoost United 1 4e klasse C V.D. van Unen14:30 124101 svDiemen 2 Amstelveen 6 5e klasse 505 14:30 88717 svDiemen VE1 Bloemendaal VE1 1e klasse 35+ D 12:00 103591 svDiemen A1 Huizen A1 4e divisie A L. Beumer12:15 88500 svDiemen MC1 Tos Actief MC1 2e klasse H 12:15 90015 svDiemen D4 Weesp FC D3 2e klasse 21 9:00 88473 svDiemen D6 Tos Actief D3 3e klasse 21 10:30 152902 svDiemen D7 Almere FC D6 3e klasse 22 9:00 100979 svDiemen E3 Nieuw Sloten sv E2 1e klasse 10 10:15 86888 svDiemen E4 Tos Actief E1 2e klasse 13 11:00 89973 svDiemen E6 Weesp FC E3 2e klasse 14 11:00 90011 svDiemen E8 Weesp FC E4 4e klasse 18 9:00 116842 svDiemen E9 DRC E2 4e klasse 17 10:00 99004 svDiemen F1 TABA F1 1e klasse 6 9:00 99012 svDiemen F3 TABA F2 3e klasse 15 10:00 80998 svDiemen F4 Zeeburgia F6 3e klasse 16 11:00 123538 svDiemen F8 Meteoor F1 5e klasse 13 9:00 104317 svDiemen F10 NFC/Brommer F3 7e klasse 20

Zondag 10 oktober14:00 49974 svDiemen 3 DRC 2 4e klasse 13 14:00 49735 svDiemen 4 Tos Actief 3 5e klasse 10 12:00 62902 svDiemen A2 Sp Krommenie A1 1e klasse G 10:00 65493 svDiemen B1 Abcoude B1 Hoofdklasse C D.D. Adriaans12:00 65710 svDiemen B2 SDZ B1 1e klasse I D. van Velzen12:00 68258 svDiemen C4 AFC C3 2e klasse 3 10:00 68246 svDiemen C5 Tos Actief C1 2e klasse 5 14:00 68240 svDiemen C6 Buitenboys C9 3e klasse 6 10:00 68253 svDiemen C7 AFC C8 3e klasse 7

UitwedstrijdenZaterdag 9 oktober14:00 96733 OSV MB1 svDiemen MB1 1e klasse C 11:00 96595 Hollandia D1 svDiemen D1 2e divisie A R.C. van Zwol13:00 125372 Zeeburgia D4 svDiemen D2 1e klasse F 14:00 96721 Batavia ‘90 D1 svDiemen D3 2e klasse 20 11:00 96710 Waterwijk D4 svDiemen D5 2e klasse 22 9:00 149565 Kadoelen sv MD1 svDiemen MD1 1e klasse 13 10:00 96600 Ouderkerk E1 svDiemen E1 Hoofdklasse C 9:00 96610 IVV E1 svDiemen E2 1e klasse 8 12:00 96624 Geinburgia E1 svDiemen E5 2e klasse 14 9:30 96669 Tos Actief E4 svDiemen E7 3e klasse 17 11:00 96748 Legmeervogels E11 svDiemen E10 5e klasse 14 11:15 96742 DWV E4 svDiemen E11 5e klasse 13 10:30 96635 RAP F2 svDiemen F2 2e klasse 9 9:00 96693 Ankaraspor F1 svDiemen F5 4e klasse 15 9:00 96698 Amstelveen F2 svDiemen F6 4e klasse 16 11:00 96700 OSV F6 svDiemen F7 5e klasse 12

Zondag 10 oktober14:00 35781 Baarn sv 1 svDiemen 1 4e klasse E H.P. Sio12:00 46100 Abcoude 3 svDiemen 2 2e klasse C R.T.C. van Donkelaar12:00 63795 Concordia sv A2 svDiemen A3 2e klasse O 12:45 148917 Waterwijk B3 svDiemen B3 2e klasse 5 10:00 66709 Abcoude B2 svDiemen B4 2e klasse 6 11:45 67593 Ouderkerk C1 svDiemen C1 Hoofdklasse D E. Verbrugge12:00 67271 RAP C1 svDiemen C2 1e klasse J 10:00 67277 Blauw Wit A C1 svDiemen C3 1e klasse K J.P. Jambroes

Kijk op de dag vóór dat u moet spelen op de site van sv Diemen.Klik onder Informatie, bij Programma & uitslagen!!!

Klik dan op programma deze week. Dan ziet u waar en hoelaat u moet spelen.

Programma 9 & 10 oktober

Page 18: De Treffer 2010-2011 - 2010-09-26

  nr. 3  12 september 2010 18 svDiemen DeTreffer

Voorzitter Fred Lunstroo laat weten dat hij de grote belangstelling die hij ontvangt zeer op prijs stelt, de telefoontjes, de kaarten, bloemen, geweldig allemaal, hartelijk dank.

Quinten Helmer, Shaquille Imanuel, Zaid el Jakgnouni, Raymond Mensah en Mees Scheffers zijn uitgenodigd voor vier trainingen de vrijdagen 1, 8, 15 oktober en 5 november. Zij worden dan op de velden van OSV verwacht. De uitnodiging komt van het districtsbestuur van de KNVB.

Er worden over het hele land 3000 talentvolle spelers uitgenodigd, geboren in 2000. Ik wens jullie heel veel succes en geniet er van.

Een drukke dag afgelopen zaterdag, de mensen in de kantine had-den hun handen vol. Ook de parkeerplaats gaf blijk van overbelas-ting, gelukkig kunnen er heel wat voitures een plaats vinden.

In dit clubblad kunt u van de hand van Eddy van Bentum, coördinator van de F-pupillen, dat deze week twee nieuwe teams worden ingeschreven de F11 en de F12, van harte welkom en veel succes!!!

De komende weken wordt van de ouders van de D-, E- en F-pupillen verwacht dat zij in de rust van de wedstrijd van hun zoons/dochters zorgdragen voor de limonade voor het team waar in zij spelen. Trouwens dat geldt ook voor het bezoekende team en wilt u na afloop de bekers even afspoelen en op de gewenste plaatsachter laten.

Van 25 oktober t/m 29 oktober is het herfstvakantie in onze regio. Hou er aub rekening mee dat in het tweede weekend van de herfstvakantie (30/31 oktober) een competitie-programma gepland staat. Het 1e weekend (23/24 oktober) is gereserveerd voor beker- en inhaalwedstrij-den en zal er een beperkt aantal wedstrijden zijn. Mocht u nu al weten dat uw kind een van deze weekenden afwezig is, meldt dit dan zo snel mogelijk bij de leider van het team. Die kan er dan rekening mee houden en eventueel spelers lenen bij andere teams. Dit laat Elly Ouds-hoorn even weten. Neem uw maatregelen als dat nodig mocht zijn.

Minitreffers

Geuzen/M’meer 3 - sv Diemen 4 4-3 26 septemberZonder vaste krachten Erwin (vakantie) en Daniël (hamstring) – die vandaag zeer verdienstelijk als coach langs de lijn stond – en mét zaterdagkrachten Coen en Jaimy moest vandaag het als 2e geklasseerde Geuzen/M’meer verslagen worden. Het eerste kwartier had Geuzen vooral het heft in handen, met onder andere een bal op de paal. Daarna kwam Diemen beter in de wedstrijd,wat resulteerde in een verdiende 0-1 voorsprong. Davy werd de diepte ingestuurd en leek zich bij de achterlijn vast te lopen, maar wist toch een voorzet te geven. Deze werd door Tim op juiste waarde geschat door voor de Geuzen-keeper op te duiken en raak te koppen. Even later volgde via een vloeiende aanval de 0-2: Jaimy werd weggestuurd van eigen helft en één op één met de keeper legde hij de bal af op de meegelopen Coen, die zodoende het doelpunt op z’n naam kreeg. Vervolgens leek de genadeklap aan Geuzen toegediend te worden, nadat Jaimy knap vrijgezet werd voor de keeper en scoorde. De 90-minuten lang wapperende meneer langs de lijn stak ook nu weer z’n vlag in de lucht en met succes: het zuivere doelpunt werd afgekeurd. Vlak voor rust, we schrijven inmiddels de 50e minuut, kwam Geuzen via een goedkoop gegeven strafschop na een handsbal op 1-2, wat tevens de ruststand was.Na rust ging de trukendoos van het uit voornamelijk oud-eerste elftal spelers bestaande Geuzen open, waarbij de scheidsrechter een bedenkelijke hoofdrol ging spelen. Bij de onverdiende gelijkmaker (2-2) was ‘ie nog niet betrokken: Geuzen’s nummer 5 schoot de bal à la Eyong Enoh tegen FC Twente de avond ervoor onberispelijk in de linkerhoek achter een verslagen Jasper. Vlak daarna kwam Diemen toch weer op voorsprong: na een goed uitgevoerde counter bediende Jaimy Davy op maat: 2-3! Geuzen voerde vervolgens de druk op, maar wist niet te scoren uit de vele geboden kansen. De scheids liet alleen wel er-rug lang doorspelen, waardoor Diemen in de 95e minuut toch bezweek onder de druk: 3-3. De man in het zwart haalde echter nog ergens drie minuten extra tijd vandaan, waarin de thuisploeg jammerlijk genoeg ook nog mazzelig met een 4-3 zege aan de haal ging…

Danny