De Treffer 2010-2011 - 2011-01-23

20
Schenking aan het gemeentearchief; Collectie Van der Weele Voorzier vacant Secretaris P.P. van Rooij tel. 020- 6951294 [email protected] Penningmeester R. Stallinga tel. 020-6004332 [email protected] Jeugdcommissie Vacant Contribue-donae RABOBANK 39.35.09.214 Ledenadministrae Postbus 189 1110 AD Diemen Kannebeheerder M.C. Bekker tel. 020-6954106 [email protected] Redace clubblad M.E. Post [email protected] Alle correspondene betreffende de ledenadministrae sturen naar: sv Diemen Ledenadministrae Postbus 189 1110 AD Diemen De Treffer Clubblad van de sportvereniging Diemen Opgericht 16 juli 1931 Postbus 189 - 1110 AD Diemen 020-6992048 [email protected] Jaargang 77 nr. 11 23 januari 2011 In de plaatselijke bladen stond enkele weken geleden het korte bericht dat sv Diemen een archief heeſt geschonken aan de gemeente Diemen. Het gaat hier om zodanig uniek materiaal dat dit in ons eigen clubblad een toelichng behoeſt om te laten zien wat een individueel lid voor de vereniging en de gemeente kan betekenen. Ons oud ere-lid, Wim van der Weele (overleden in 2005) heeſt gedurende zijn lang- durig lidmaatschap van DVAV en daarna sv Diemen alle gedrukte clubbladen van de vereniging stelselmag verzameld en daarna laten inbinden als boeken. Hiermee is een prachg parculier archief tot stand gebracht dat de periode 1936-2004 beslaat. Dit archief is nog steeds in het bezit van de familie Van der Weele die eind 2009 aan Tinus Post ( redacteur De Treffer) aangaven dat zij een goede plek zochten om dit archief voor de historie te bewaren. Begin 2010 vond het eerste gesprek plaats tussen mevrouw Van der Weele en dochter Wil met de secretaris en Tinus Post over het archief. We kwamen overeen om te probe- ren dit voor de familie en vereniging belangrijke archief onder te brengen in het archief van de gemeente Diemen. Opslag in ons clubgebouw was te risico vol voor de verdere toekomst. Na een gesprek met Taco van Dam ( eindredacteur Historische Kring Diemen) ontvingen wij een mooie brief van de Historische Kring Diemen over de cultuurhistori- sche waarde van dit archief. Deze brief diende ter ondersteuning bij onze aanvraag aan de gemeente. Dit was de start van een langdurig proces dat op 27 januari 2011 zijn besluit gaat vinden op het gemeentehuis met een formele overdracht aan de Burgemeester van Diemen. Om alles sluitend en juridisch te regelen is er ongeveer een jaar wederzijds in goede harmonie gesproken met ambtenaren en wethouders en over en weer brieven geschre- ven en zelfs contracten ondertekend. De gemeentearchivaris heeſt dit archief zelfs de officiële naam gegeven van Collece Van der Weele. Het archief zal nu onder opmale omstandigheden goed worden be- waard en in de toekomst beschikbaar zijn voor historisch onderzoek over het vereni- gingsleven in Diemen. Hoewel deze werkzaamheden niet in direct contact staan met het daadwerkelijke voet- bal en “er even bij moeten worden gedaan” zijn ze toch noodzakelijk om het verleden van DVAV /sv Diemen vast te leggen voor de historie. Er is veel jd ingestoken maar we kijken met voldoening uit naar 27 januari wanneer de formele overdracht gaat plaats vinden. Mogelijk blijkt onze huidige redacteur Tinus Post in staat om de Collece van der Weele met zijn opgespaarde clubbladen vanaf 2004 tot eind juni 2009 aan te vullen. Dit zou de Collece nog meer compleet maken. Eind juni 2009 is een belangrijk moment want toen is sv Diemen overgestapt van een papieren clubblad naar een digitaal clubblad. Hoe we dit goed moeten archiveren en te kunnen ontsluiten in de verre toekomst is een probleem dat we nog zullen moeten oplossen. Tot slot; Mevrouw van der Weele en kinderen wij willen jullie bedanken voor de overdracht van het archief van Wim aan de gemeente. Peter van Rooij; wnd. voorzitter

description

 

Transcript of De Treffer 2010-2011 - 2011-01-23

Page 1: De Treffer 2010-2011 - 2011-01-23

Schenking aan het gemeentearchief; Collectie Van der WeeleVoorzittervacant

SecretarisP.P. van Rooij

tel. 020- [email protected]

PenningmeesterR. Stallinga

tel. [email protected]

JeugdcommissieVacant

Contributie-donatieRABOBANK 39.35.09.214

LedenadministratiePostbus 189

1110 AD Diemen

KantinebeheerderM.C. Bekker

tel. [email protected]

Redactie clubblad M.E. Post

[email protected]

Alle correspondentiebetreffende

de ledenadministratiesturen naar:sv Diemen

LedenadministratiePostbus 189

1110 AD Diemen

DeTreffer

Clubblad van de sportvereniging DiemenOpgericht 16 juli 1931Postbus 189 - 1110 AD Diemen020-6992048 [email protected]

Jaargang 77 nr. 1123 januari 2011

In de plaatselijke bladen stond enkele weken geleden het korte bericht dat sv Diemen een archief heeft geschonken aan de gemeente Diemen. Het gaat hier om zodanig uniek materiaal dat dit in ons eigen clubblad een toelichting behoeft om te laten zien wat een individueel lid voor de vereniging en de gemeente kan betekenen.

Ons oud ere-lid, Wim van der Weele (overleden in 2005) heeft gedurende zijn lang-durig lidmaatschap van DVAV en daarna sv Diemen alle gedrukte clubbladen van de vereniging stelselmatig verzameld en daarna laten inbinden als boeken. Hiermee is een prachtig particulier archief tot stand gebracht dat de periode 1936-2004 beslaat. Dit archief is nog steeds in het bezit van de familie Van der Weele die eind 2009 aan Tinus Post ( redacteur De Treffer) aangaven dat zij een goede plek zochten om dit archief voor de historie te bewaren.

Begin 2010 vond het eerste gesprek plaats tussen mevrouw Van der Weele en dochter Wil met de secretaris en Tinus Post over het archief. We kwamen overeen om te probe-ren dit voor de familie en vereniging belangrijke archief onder te brengen in het archief van de gemeente Diemen. Opslag in ons clubgebouw was te risico vol voor de verdere toekomst. Na een gesprek met Taco van Dam ( eindredacteur Historische Kring Diemen) ontvingen wij een mooie brief van de Historische Kring Diemen over de cultuurhistori-sche waarde van dit archief. Deze brief diende ter ondersteuning bij onze aanvraag aan de gemeente.

Dit was de start van een langdurig proces dat op 27 januari 2011 zijn besluit gaat vinden op het gemeentehuis met een formele overdracht aan de Burgemeester van Diemen. Om alles sluitend en juridisch te regelen is er ongeveer een jaar wederzijds in goede harmonie gesproken met ambtenaren en wethouders en over en weer brieven geschre-ven en zelfs contracten ondertekend.De gemeentearchivaris heeft dit archief zelfs de officiële naam gegeven van Collectie Van der Weele. Het archief zal nu onder optimale omstandigheden goed worden be-waard en in de toekomst beschikbaar zijn voor historisch onderzoek over het vereni-gingsleven in Diemen.

Hoewel deze werkzaamheden niet in direct contact staan met het daadwerkelijke voet-bal en “er even bij moeten worden gedaan” zijn ze toch noodzakelijk om het verleden van DVAV /sv Diemen vast te leggen voor de historie. Er is veel tijd ingestoken maar we kijken met voldoening uit naar 27 januari wanneer de formele overdracht gaat plaats vinden.

Mogelijk blijkt onze huidige redacteur Tinus Post in staat om de Collectie van der Weele met zijn opgespaarde clubbladen vanaf 2004 tot eind juni 2009 aan te vullen. Dit zou de Collectie nog meer compleet maken. Eind juni 2009 is een belangrijk moment want toen is sv Diemen overgestapt van een papieren clubblad naar een digitaal clubblad. Hoe we dit goed moeten archiveren en te kunnen ontsluiten in de verre toekomst is een probleem dat we nog zullen moeten oplossen.Tot slot;Mevrouw van der Weele en kinderen wij willen jullie bedanken voor de overdracht van het archief van Wim aan de gemeente.

Peter van Rooij; wnd. voorzitter

Page 2: De Treffer 2010-2011 - 2011-01-23

  nr. 11  23 januari 2011 2 svDiemen DeTreffer

Goed geregeld door RSBS

Hypotheekrentes nu v.a.

Starters-, zelfstandigen- en ZZPʼers hypotheken.

2e hypotheek tot € 100.000,-

zonder dekking/taxatie.

Belastingaangifte v.a. € 24,95.

RRJoop Geesinkweg 701, 1096 AZ Amsterdam Tel: 020 - 4 16 26 56 E-mail: [email protected]

www.rsbs.nl

Topsponsor FC Volendam Hoofdsponsor SV Diemen

Direct persoonlijk contact met gekwalifi ceerde fi nancieel adviseurs.

Lenen tegen de laagste rente? Kijk op www.rsbs.nl.

Vrijblijvend en kosteloos advies!

Keuze uit meer dan 50 aanbieders waaronder:

Heeft u al een aanbieding van iemand anders? Vraag gerust bij ons een second opinion.

Bel of meldt u aan via onze website www.rsbs.nl voor een afspraak.

Alle soorten verzekeringen, zowel particulier als zakelijk.

2,9%

5,3%nuv.a.

4,9%nuv.a.

www.rsbs.nl

Page 3: De Treffer 2010-2011 - 2011-01-23

  nr. 11  23 januari 2011 3 svDiemen DeTreffer

Officiële mededelingen

Speel mee voor sv Diemen en maak wekelijks kans op € 100.000De VriendenLoterij is de loterij met het clubhart van Nederland. Veel mensen spelen mee voor hun ver-eniging en maken zelf elke week kans op grote geldprijzen. Het mooie van de VriendenLoterij is dat de deelnemer zelf kan kiezen naar welk goed doel de opbrengst van het lot gaat. Zo is het dus ook mogelijk om mee te spelen voor sv Diemen!

Meespelen voor sv Diemen is heel eenvoudig. Ga naar www.vriendenloterij.nl of bel naar 0900 – 300 1400 en bestel uw loten! Hierdoor speelt u mee met de VriendenLoterij en steunt u direct sv Diemen. En het mooie is, u maakt wekelijks kans op duizenden prijzen oplopend tot € 100.000! Voor slechts € 2,20 per week speelt u mee. En het mooie is, wint u een prijs dan mag u dezelfde prijs ook aan vijf vrienden geven! Wint u een auto? Dan winnen uw 5 deelnemende vrienden ook. Wint u de wekelijkse € 100.000, dan mag u nog eens € 100.000 verdelen onder uw vijf vrienden.

sv Diemen wint in ieder geval, want elke maand gaat 50% van de opbrengst direct naar onze clubkas. Een makkelijker manier om sv Diemen te steunen is bijna niet mogelijk. Bestel dus snel uw loten en speel mee!

Alvast bedankt voor uw steun aan sv Diemen.

Wijziging in het verstrekken en ruilen van wedstrijdkledingHet uitdelen van wedstrijdkleding aan nieuwe spelers(sters) en het omruilen van kapotte en te kleine kleding zal niet meer op de vrijdagmiddag plaats vinden.Vanaf 24 januari is de volgende regeling van toepassing:Voor senioren, A-, B- en C- junioren wordt de wedstrijdkleding uitgegeven door Philip Oomstee op de dinsdagavonden tussen 19.00 en 20.00 uur.Voor F-, E-, D- pupillen wordt de kleding uitgeven door Clara Post op de woensdagmid-dag tussen 14.00 en 17.00 uur.In beide gevallen dient u vooraf contact op te nemen met Philip Oomstee,tel 06- 46223605; hij kan dan vooraf de kleding uitzoeken en de maatvoering bespreken.

Terugtreden Nel van Oosten- kantinezakenDoor opgelopen inhoudelijke verschillen van inzicht over hoe de kantine moet worden gerund binnen een vereni-gingsorganisatie en daarnaast wrijvingen binnen de kantinegroep heeft Nel van Oosten door het inleveren van haar bescheiden ons laten weten dat zij zich terugtrekt uit de functie kantinezaken.Al langere tijd bestond er verschil van inzicht met de meest direct betrokken bestuursleden en haar collega’s in de kantine. Reeds eerder stond zij op het punt zich terug te trekken. De samenwerking met het nieuw aangetreden be-stuurslid kantinezaken Marc Bekker is niet tot stand gekomen.Alles overziend neemt het bestuur nu dan ook definitief kennis van haar terugtreden en zal worden geprobeerd de kantinegroep zonder Nel van Oosten weer verder op- en uit te bouwen.Daarbij realiseren wij ons als bestuur goed dat er de komende periode grote onvolkomenheden kunnen ontstaan in het beheer van de kantine. Dat nemen we voor lief met het perspectief van een nieuwe uitdaging. Wij hopen dat nieuwe personen zich zullen aandienen om binnen de kantinegroep een taak op zich te nemen.Nel van Oosten heeft grote verdiensten gehad voor sv Diemen. Meer dan 15 jaar is zij actief geweest voor de werk-zaamheden in de kantine, ook in voor haar zeer moeilijke periodes. Zij deed de inkoop en organisatie en stond zelf vaak achter de bar. Van de kerstversieringen maakte Nel altijd zeer veel werk.Dit alles heeft er toe geleid dat aan haar in 2001 de Chapeau speld is uitgereikt en zij in 2007 benoemd is als Lid van Verdienste van sv Diemen.Aan alles komt, door wat voor oorzaken ook, echter een eind.Wij bedanken Nel voor haar grote inzet voor sv Diemen en wensen haar het beste voor de toekomst.

Bestuur

Page 4: De Treffer 2010-2011 - 2011-01-23

  nr. 11  23 januari 2011 4 svDiemen DeTreffer

Veel gestelde vragen

ik word vriend van mijn club en maak elke week kans op prachtige prijzen!Ja,

Elke weekkans op DUIZENDENprijzen!

1 Wat kost een Vriendenlot? Een lot kost € 2,20 per week. De inleg is

maandelijks bij 4 zondagen € 8,80 en bij 5 zondagen € 11,00. 2 Hoeveel geld gaat er naar de clubkas? De hel� van uw inleg gaat rechtstreeks

naar de clubkas.

3 Wat kunt u winnen? Iedere week maakt u gegarandeerd kans

op duizenden prijzen. Dit zijn prijzen als   etsen, auto’s, LCD-tv’s, maar ook geldprijzen oplopend tot € 100.000,-! Prijzen worden automatisch op uw rekening gestort of thuisbezorgd.

Wint u een prijs? Dan mag u deze prijs ook aan 5 deelnemende vrienden geven! Wint u bijvoorbeeld een auto, dan mag u ook 5 auto’s weggeven aan uw vrienden.

4 Hoelang gaat u meespelen? Opzeggen kan schri� elijk op ieder gewenst

moment. De VriendenLoterij hanteert geen opzegtermijn.

5 Hoe oud moet u zijn om mee te doen? Deelnemers moeten minimaal

18 jaar oud zijn. 6 Waar kunt u de uitslagen vinden? • www.vriendenloterij.nl • NOS Teletekst pagina 551

* Doo

rhal

en w

at n

iet v

an to

epas

sing

is

3 loten

Ik steun mijn club:

Ik speel mee voor mijn club met:

0332.0009

Speel mee voor onze club!

Ik machtig hierbij de VriendenLoterij N.V. tot schri� elijke wederopzegging om de inleg per trekking (14 per jaar) van mijn bovenstaande bankrekening af te schrijven. De inleg is maandelijks bij 4 zondagen € 8,80 en bij 5 zondagen € 11,00. De inleg van de twee extra trekkingen bedraagt € 8,80. Deelname houdt in: aanvaarding van het deelnemersreglement, verkrijgbaar via www.vriendenloterij.nl of 0900-300 1400 (20cpm). Opzeggen kan op elk gewenst moment. De loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie onder nummer 5664428/10/DSP d.d. 17 december 2010.

Stuur dit formulier zonder postzegel op naar: VriendenLoterij, Antwoordnummer 116, 1100 WC Amsterdam

Winnen is leuker met de VriendenLoterij

Naam m/v*

Adres

Postcode

Woonplaats

E-mail

Bankrekening

Telefoonnummer

Datum

Handtekening

2 loten 1 lot

Speel mee in de VriendenLoterij voor

310089

sv Diemen

Page 5: De Treffer 2010-2011 - 2011-01-23

  nr. 11  23 januari 2011 5 svDiemen DeTreffer

Staand v.l.n.r.: Kiara Angelino, Nana Darko, Tessa de Ruiter, Zhane Sanders, Jelena Mancic en Daphne Does.Zittend v.l.n.r.: Laura Hunnink, Nasheya Weinchard, Lisa Marsman en Melisa de Bray.

sv Diemen meisjes D1 grandioos KAMPIOEN

Staand v.l.n.r.: Nick Akkermans, Melvin

Blits, Anwar el Bardai, Lorenzo Cuvalay,

William Boakye, Enrico Dipowirono,

Jay Huijsers, Amar Natha, Farhan

Thakoersingh en Brian van Doorn.

Zittend v.l.n.r.: Justin Huijsers, Samson van

der Sande, Dairrick Barima en Demio de

Kleijn.

sv Diemen D6 ongeslagen KAMPIOEN

Page 6: De Treffer 2010-2011 - 2011-01-23

  nr. 11  23 januari 2011 6 svDiemen DeTreffer

  Jeugdtreffer WedstrijdcoördinatorenCoördinator A-junioren Paul Smit [email protected]ördinator B-junioren Chiel Simons [email protected]ördinator C-junioren Eric Frederikstadt [email protected]ördinator D-pupillen Pieter Buis [email protected]ördinator E-pupillen Simon Ilcken [email protected]ördinator F-pupillen Ed van Bentum [email protected] jeugd Elly Oudshoorn [email protected] Menno Golsteijn [email protected]

Jaarlijks zaalvoetbaltoernooigroot succes!!!

Woensdag 29 december, in de Kerstvakantie, hebben we het jaarlijkse zaal-voetbaltoernooi voor de Etjes en Fjes van sv Diemen georganiseerd in de Blaashal. ‘s Morgens waren er 50 Fjes van verschillende teams; ‘s middags ruim 30 Etjes. De voetballertjes werden ter plekke in teams verdeeld en er werd een onderling toernooitje gehouden. Na een aantal weken zonder voet-bal op de velden zag je dat de kinderen er weer zin in hadden. Het enthousi-asme en fanatisme was groot!De teams werden begeleid en gefloten door D en C pupillen van diverse teams. Jongens bedankt, top dat jullie geholpen hebben! Ook wil ik Bram, Magdy en Yvonne bedanken voor de hulp bij de organisatie!

Elly Oudshoornwedstrijdsecretariaat Jeugd sv Diemen

sv Diemen D1 – DWV D1 4-0 vriendschappelijkTer voorbereiding op de VTT finalewedstrijd komende zaterdag in Alkmaar (ouders, grootouders en an-dere fans, kom allemaal kijken bij AFC ’34 in Alkmaar!) een lekkere koude avondwedstrijd tegen het fysiek sterke DWV, een Hoofdklasser. Het veld is net weer sneeuwvrij en de kou is nog helemaal niet uit de lucht, maar vanavond stonden ze er bijna allemaal weer. Helaas wel twee zieken, Jessy en Rick (die ons nog wel rillend in de dug-out kwam steunen). Vanaf het begin een lekkere pot voetbal tegen een heel sportief elftal. Diemen gaf achterin helemaal niets weg. Miguel kon het Donald Duckie van André niet rustig lezen, want hij werd met een flink aantal spelhervattingen goed in het teamspel betrokken. De linies daarvoor speel-den heel gedisciplineerd en schakelden hun tegenstanders allemaal goed uit. Het creëren van kansen liet nog wel op zich wachten, maar er stond een goed team op het veld. In het tweede kwart speelde Kiki zich vanaf de middenlijn helemaal vrij en kon de verdediging van DWV hem niet af spelen. Een prachtige rush en een verdiende 1-0. Vlak daarna bereidde Reyza een mooie goal voor door Jamil vrij voor het open doel aan te spelen, die dit buitenkansje natuurlijk mooi verzilverde. Met een verdiende stand van 2-0 zochten we de warmte en de lekkere thee op.In de tweede helft was het in het eerste deel ervan echt genieten. Mooie combinaties, soms één keer ra-ken en weer vrijlopen en veel goed uitgespeelde aanvallen. Waarbij we twee keer scoorden (één via een eigen doelpunt en één door Kiki), maar er nog wel een paar meer hadden kunnen maken. Maar vooral jul-lie speelvreugde deed me erg goed vanavond. Er werd flink gelachen onder elkaar maar iedereen speelde goed voetbal. Ik hoop zaterdag weer zo van jullie te kunnen genieten. Veel succes!

Edwin van den Berg

Page 7: De Treffer 2010-2011 - 2011-01-23

  nr. 11  23 januari 2011 7 svDiemen DeTreffer

Finale VTT toernooi sv Diemen D1 – Wieringerland D1: 3-3 Wieringerland w.n.s. 4-5 8 januariVandaag in Alkmaar de grote finale tegen Wieringerland. Na eerst wat regen komt de storm opzetten en hebben we te maken met een harde wind dwars over het veld. Jammer, deze gure omstandigheden, ook voor de fans en organisatie. De wedstrijd begint rommelig met heel veel ingooien aan één kant van het veld waar de bal maar niet weg lijkt te kunnen komen. Tim zal wel spierpijn hebben van het vele ingooien vandaag. Scott scoort zijn eerste goal van het seizoen via een afstandschot dat niet door de keeper is in te schatten. Dat geeft Diemen een im-puls dat ook direct een tijd lang erg sterk gaat spelen. Maar geen tweede goal en helaas wel eentje tegen door de sterke spits van Wieringerland die op sommige momenten echt niet te stoppen bleek.Ruststand 1-1 en met veel overtuiging in de kleedkamer maakten we ons gereed voor de tweede helft. Het goede spel werd niet voortgezet en Diemen kwam na 15 minuten zelfs op achterstand. Een bal van ver ging hard de kruising in, hard over een kansloze Jordano en Miguel heen. Nu was het erop of eronder. Uit een corner van Kiki scoorde Jordly prachtig met zijn hoofd de verdiende gelijkmaker. Diemen drong nog aan maar kon in de reguliere speeltijd niet nog een keer scoren. Dus verlengen, twee keer 10 minuten. Diemen begon sterk en scoorde 3-2 door Reyza. Iedereen dacht Wieringerland hiermee gebroken te heb-ben, maar in de tweede verlenging kwamen ze toch weer terug en was 3-3 de terechte eindstand. Hierna de noodzakelijke penaltyreeks. Achtereenvolgens scoorden Scott, Jordly, Kiki en Denzel. Maar ook Wie-ringerland was medogenloos. En toen Diemen miste, faalden ze niet en hadden wij het nakijken.Het verschil was minimaal, iedereen heeft zich geamuseerd langs de kant (wel koud gehad) en we heb-ben er alles aan gedaan. In de landelijke finale in de zomer komen we ze vast tegen. Ik heb genoten van het VTT toernooi.

Edwin van den Berg

D1 verliest na strafschoppen

Net als bij de Championsleauge finale, eerst handje schudden van leiding en tegenstanders.

AS’80 – sv Diemen C1 0-4 16 januari’t Was al weer zeven weken geleden dat de C1 haar laatste wedstrijd gespeeld had en sindsdien hadden we de vervelende nasmaak van de bekernederlaag tegen GeuzenMiddenmeer niet weg kunnen spoelen. Maar vandaag in Almere tegen AS’80 waren er nieuwe kansen. Van beide kanten werd er voorzichtig aan de wedstrijd begonnen, maar al snel kreeg AS’80 haar eerste kans. Luc had geluk dat zijn ingreep op de doorgebroken spits niet met een penalty bestraft werd. Daarna nam de C1 het heft stevig in handen. Met name op het middenveld schakelden Thierry, Hans (overgekomen van de C2) en Jeroen hun tegenstan-ders goed uit en kreeg de aanval voldoende kansen om te scoren. Een doelpunt bleef echter lang uit. Totdat vijf minuten voor rust de keeper van AS’80 zich grandioos verkeek op een voorzet van Imad die ge-dragen door de wind hoog in de linkerkruising verdween: 0-1. Een paar minuten later was Anthony attent bij slecht uitverdedigen van AS’80 en kon gemakkelijk scoren. Een mooie ruststand dus van 0-2.Na de rust, met Nidal (ook overgekomen van de C2) voor Ilias op links, bleef het spelbeeld hetzelfde. Die-men domineerde en AS’80 was alleen gevaarlijk met lange ballen door het centrum van de verdediging. Jeffrey en Bart slaagden er steeds met steun van Imad en Luc in de aanvallen onschadelijk te maken en bij de enkele echt gevaarlijke kansen voor AS’80 stond Davy z’n mannetje met een paar fraaie reddingen. Aan de andere kant van het veld liep de score ondertussen rustig op naar 0-4 door doelpunten van Je-roen en opnieuw Anthony. Het hadden er eigenlijk wel wat meer mogen zijn, maar het is wel vaker in dit seizoen gebleken dat de C1 soms moeite heeft om na fraaie aanvallen het doel te vinden. Salim plaatste nog wel een paar mooie rushes langs de rechterkant, maar stuitte op het laatste moment steeds op een voet van een van de verdedigers van AS’80 of de keeper. Na de 0-4 was de wedstrijd echter gespeeld en konden ook Marwan en Tim nog hun minuten maken. Een verdiende overwinning voor de C1 en hopelijk de eerste van een mooie reeks. Rik en Lorenzo, nog bedankt voor jullie inzet in de eerste seizoenshelft. Veel succes met de C2!

Bert Zeeman

Page 8: De Treffer 2010-2011 - 2011-01-23

  nr. 11  23 januari 2011 8 svDiemen DeTreffer

Almere City FC C2 – sv Diemen C2 3-2 16 januariEindelijk weer eens een wedstrijd voor de C2 na de extra lange winterstop, die versterking had gekregen van Rik en Lorenzo uit de C1, maar die aan de andere kant Hans en Nidal zag vertrekken naar de C1.

Hierdoor werd Tijs aanvoerder. Ook waren er nog zaken van de jeugdcommisie die iedereen had beziggehouden, maar gelukkig is Jurry weer terug als trainer van de C2.Het begin van de wedstrijd ging redelijk gelijk op, kansjes aan beide kanten. Rowen schoot over en bij ons ging een schot van Almere net naast. Geleidelijk aan werd Almere City iets sterker en kreeg het de betere kansen. Ze hadden dan ook de wind mee. Een boogbal werd goed gepakt door Nick en even later verdween een bal bij ons tegen de paal. We gingen al uit van een 0-0 ruststand maar vlak voor rust wist Almere toch nog te scoren. Bij een vrije trap kon iemand de achterlijn halen en voorzetten. De verdediging stond te slapen en Almere kon binnenkoppen. 0-1 achter dus bij rust.

Na rust een ontketend en herboren Diemen. Ik stond zelf nog niet op het veld en er was al 1-1 gemaakt. Mitchel kon intikken na een prima voorzet van Lorenzo. Eenmaal bij het veld aangekomen zag ik Rowen alweer overknallen. Even later was er een kansje voor Joey, die gestopt werd door de keeper. Uit een cor-ner kon Lorenzo knap binnenkoppen en stonden we met 1-2 voor. Youssef had een geweldig schot van afstand, maar het ging net over. Lesley, koud in het veld, kreeg het al snel aan de stok met zijn verdedi-ger, die constant irritante duwtjes uitdeelde. Het bleef bij een vechtpartijtje waar gelukkig geen kaarten bij werden uitgedeeld. Twee van de rode soort hadden hier niet misstaan, maar de scheidsrechter, die wel meer niet zag, liet dit ook op zijn beloop gaan. Helaas kon Diemen de punten niet vasthouden. Het werd 2-2 uit een actie waarbij onze verdediging werd uitgespeeld. In de allerlaatste minuut kregen we nog een tegendoelpunt, waardoor de wedstrijd alsnog verloren ging met 3-2. Een gelijkspel was echter meer op zijn plaats geweest.

Martin

sv Diemen D1 – FC Utrecht D2 3-3 15 januariNadat onze D2 knap met 4-2 hun competitiewedstrijd gewonnen had, moesten onze jongens vandaag flink aan de bak tegen FC Utrecht. Jessy en Rick zijn helaas nog steeds niet hersteld, dus net krap aan 11 man, met gelukkig drie spelers van de D2 achter de hand. FC Utrecht heeft sterke snelle aanvallers die het de verdediging direct moeilijk maakten. We kregen steeds net even te weinig tijd om de bal goed aan te nemen en het eerste balverlies leidde tot de 1-0 voor de tegenstander. Waar al vaker door de trainers op gehamerd is, pakte direct goed uit. 1-0 achter betekent geen verloren wedstrijd. Vanaf het tegendoel-punt beet Diemen zich vast in FC Utrecht. Stevige, maar eerlijke duels en van voor tot achter flink storen. De keeper verwerkte een afstandsschot van Reyza helemaal verkeerd en de bal ging vervolgens over de doellijn, 1-1. Hierna de verdiende voorsprong. Nadat Bryce en Tristan de bal van de tegenstander ontfut-seld hadden, passte Tristan diep op Jamil die Jairo mooi in scoringspositie bracht. Mooie aanval, prima goal. Met 2-1 vóór de rust in is een weelde die direct na de thee in rook op ging door een fel FC Utrecht. Ook hier een situatie van de bal wel of niet over de lijn (waar blijft de FIFA met die camera’s?) en weg voorsprong. FC Utrecht werd steeds sterker. Eerst scoorde het in buitenspelpositie, dus afgekeurd maar vlak voor tijd via de paal toch de 2-3. Duurde de wedstrijd net weer even te lang voor ons en stonden we weer met lege handen? Nee, hoor! Net in blessuretijd was het Bryce die uit een afgeslagen corner (uiteraard met links) de bal heel hard, beheerst en vooral koelbloedig strak in de kruising liet verdwijnen. Daar kon zelfs Stekelenburg niet bij! Natuurlijk nog een paar lange billenknijp minuten en nog een goede invalbeurt van Boris, maar Diemen hield stand en het punt tegen Utrecht kwam verdiend binnen.Complimenten jongens, een goed begin van de tweede seizoenshelft.

Edwin van den Berg

sv Diemen D4 – FC Almere City D5 4-4 15 januariOp de inmiddels weer groen geworden voetbalvelden speelde onze D4 verdienstelijk tegen de gasten van FC Almere City . De eerste helft kenmerkte zich door drie doelpunten uit ‘dode’ speelmomenten, zoals dit vaak wordt aangeduid. FC Almere City kwam zelfs met 0-2 voor dankzij doelpunten ontstaan uit corners. Seth scoorde beheerst 1-2 middels een terechte penalty en de 2-2 van Robert was er één om in te lijsten. Een mooi afstandschot joeg de bal met de goede boog over de keeper het doel in.De tweede helft liet hetzelfde beeld zien als die voor de rust. FC Almere City kwam snel op 2-3, maar een snelle uitbraak van Lorenzo en goal op zijn naam bracht de stand weer op gelijke hoogte. Een goede aan-vallende periode bracht onze D4 zelfs op voorsprong nadat een goede voorzet van Lorenzo netjes werd

Page 9: De Treffer 2010-2011 - 2011-01-23

  nr. 11  23 januari 2011 9 svDiemen DeTreffer

afgerond door Tim van de E (4-3) . Door ongelukkig uitverdedigen kwam FC Almere City toch nog op 4-4 en dan heb ik gelijk de eindstand gemeld.Ga zo door jongens, met dit spel zullen doelpunten en competitiepunten niet uitblijven.

René Lammertsen

sv Diemen F3- WVHEDW 5-5 15 januariNa een lange winterstop mochten de mannen eindelijk weer aan de bak! Nog voor de oude competitie, volgende week start de voorjaarscompetitie. De F3 had er zin in! Iedereen was aanwezig en onze jarige Tim opende al heel snel de score 1-0! Dat beloofde wat. . . Helaas ging het daarna mis. Het werd 1-1, 1-2, 1-3 en zelfs 1-4. Dat zijn we niet gewend van de F3. Maar de jongens gaven niet op. Nog voor de rust maakte Yaron 2-4.Na de limonade gaf Richie een heel mooi schot op goal, van verre afstand raakte hij de lat, ook knap! Toen begon Pelle aan zijn hattrick, 3 keer achter elkaar in 6 minuten tijd. Ineens stond het 5-4. De wedstrijd duurde iets te lang. . . Na een uitval van WVHEDW werd het toch nog 5-5.Niet gewonnen, maar zeker goed gespeeld en vanuit een 1-4 achterstand gelijk spelen met 5-5 is iets om trots op te wezen jongens! In de kleedkamer kregen de jongens allemaal een zakje chips van Tim. Nog van harte gefeliciteerd!

Petra Brinkhof

sv Diemen F6 - Abcoude F5 3-3 15 januariNa een lange periode van ‘gedwongen’ rust was het dan eindelijk zover. We konden weer aan de bak met een thuiswedstrijd tegen Abcoude. Helaas was Lucas nog niet voldoende hersteld van een griep en moest verplicht toekijken. Daarentegen was bij Dani het gips van zijn pols en hij kon weer voetballen. Abcoude stond net boven ons in de competitie en hoopte, door een overwinning op Diemen richting de eerste plaats te klimmen. Diemen draaide met een derde plaats lekker mee in de top en was dus een geduchte tegen-stander om de poulewinst.

Abcoude begon zeer goed aan de wedstrijd, en Diemen moest een beetje bijkomen uit een winterroes. Snel kwamen we met 1-0 achter en Abcoude bleef druk houden op ons doel. Met een snelle tegencounter was het Ayran die de gelijkmaker maakte voor ons. Sven was eerste helft keeper en was gelukkig als eerste ontwaakt uit de winterslaap. Een groot aantal kansen, welke al door Abcoude werden geteld, hield hij uit zijn doel. Ge-luk was helemaal aan onze kant toen Amr beheerst een snelle counter afmaakte en ervoor zorgde dat Diemen met een 2-1 voorsprong de rust in ging. Het was nogal tegen de verhouding in maar daar zullen we zeker niet over klagen.Tweede helft werd de strijd iets gelijkwaardiger, desondanks werd de achterstand van Abcoude omgebogen tot een voor-

sprong voor onze gasten, 2-3. Slot van de wedstrijd was spannend en uiteindelijk bracht Amr Diemen op gelijke hoogte met Abcoude, 3-3. Gezien het wedstrijdbeeld kunnen we hier goed mee leven.Deze wedstrijd werden we bijna verslagen met onze eigen wapens. Abcoude speelde heel goed positie-spel en konden elkaar daardoor goed vinden. De kop is er weer af en ik verwacht dat de F6 komende za-terdag weer de draad kan oppakken van voor de winterstop.

Johan

RKDES F9-sv Diemen F10 1-0 15 januariEindelijk na weken mochten we weer de wei in. Weliswaar voor een wedstrijd die nog meetelde voor de najaarscompetitie maar dat mocht de pret niet drukken. Ondanks het koude weer en de heersende griep-epidemie hadden we wederom de volle bezetting van 10 man. Het was een twijfelgeval of deze wedstrijd door kon gaan daar het van te voren hard had geregend. RKDES had in de najaarscompetitie maar 6 punten behaald dus zou voor onze mannen te doen moeten zijn. Mijn complimenten voor het overspelen wat ik zaterdag heb gezien, er werd elkaar wat gegund. Iets wat eigenlijk weer een beetje te ver doorsloeg daar we vergaten meer op goal te schieten. Ondanks dat wij zeker het overwicht hadden was het toch RKDES dat vlak voor rust uit een verre hoek hoog raak schoot, onhoudbaar voor Joas.Tweede helft geprobeerd alles op alles te gooien maar door veel valpartijen bij de tegenpartij lag het spel te vaak stil waardoor we niet lekker in het ritme kwamen.Aankomende zaterdag beginnen we met de voorjaarscompetitie en ik heb er alle vertrouwen in dat we er dan klaar voor zijn.

Ed

Page 10: De Treffer 2010-2011 - 2011-01-23

  nr. 11  23 januari 2011 10 svDiemen DeTreffer

Bovenstaande spelers moeten nog een pasfotoinleveren voor een (nieuwe) spelerspas!!!

Geen pas betekent NIET spelen!

Page 11: De Treffer 2010-2011 - 2011-01-23

  nr. 11  23 januari 2011 11 svDiemen DeTreffer

Inleveren kopij clubblad!

Het volgende clubblad komt uit op zondag 6 februari.U kunt uw verslagen van wedstrijden, gespeeld in het weekend van

29/30 januari inleveren t/m woensdag 2 februari 20.00 uur.Verslagen van wedstrijden gespeeld in het weekend van 5/6 februari

kunt u inleveren t/m zondag 6 februari, 20.00 uur.Lever uw verslagen zo spoedig mogelijk in.

U kunt uw verslag ALLEEN per e-mail, insturen naar:

[email protected]

Verslagen die op een ANDERE MANIER of TE LAAT worden ingeleverd, worden NIET geplaatst!!!

Nevenstaande spelers moeten nog een pasfoto

inleveren voor een (nieuwe) spelerspas!!!

Geen pas betekent NIET spelen!

Page 12: De Treffer 2010-2011 - 2011-01-23

  nr. 11  23 januari 2011 12 svDiemen DeTreffer

Mededeling van de JeugdcommissieTot ons genoegen kunnen wij berichten dat Simon Ilcken vanaf heden de taken van Coördinator E-pupillen op zich heeft genomen. Simon is te bereiken via het mailadres: [email protected] . Wij wensen hem veel succes.

JC sv DiemenTon van den Hengel, Metin Köse, Pieter de Jong, Michael Helmer

Geschenk van onze Topsponsor Hachi voor de D-selectie Zoals bekend fungeert Japans Restaurant Hachi aan de Muiderstraatweg 5 in Diemen met ingang van dit seizoen als Topsponsor van onze D-selectie. In de maand december 2010 heeft onze sponsor aangegeven zeer tevreden te zijn met de samenwerking en een gebaar te willen maken door de jeugdselectie D1 en D2 van een extra bijdrage te voorzien. Met het geld wat beschikbaar is gekomen zullen wij de selectie voorzien van sportartike-len die zij nog niet tot hun beschikking hebben. Wij zijn onze sponsor zeer dankbaar voor deze geste.

JC sv DiemenTon van den Hengel, Metin Köse, Pieter de Jong, Michael Helmer

Oproep - hulp gezocht bij het paastoernooi op 23 en 25 april In het Paasweekend (zaterdag 23 en maandag 25 april) organiseert sv Diemen zoals elk jaar een een F, E en D pupillen toernooi. Wij zijn al druk bezig met het uitnodigen van verenigingen om mee te doen. Voor en tijdens het toernooi moet er ook van alles georganiseerd worden. Ik zoek mensen die willen helpen met* organisatie van de Tombola/loterij * meedenken over en organiseren van activiteiten rondom het toernooi Help je mee? Stuur dan een reactie naar Elly Oudshoorn via:[email protected]

Voor coaches, trainers en de supporters langs de kantGeachte coaches, trainers, ouders en andere mensen die niet in het veld staan maar daarbuiten,Net als velen sta ik iedere zondag langs de lijn om spelers van sv Diemen aan te moedigen. Net als zo veel anderen ben ik echt fanatiek. En net als zoveel anderen ga ik soms verbaal te ver. Ik word dan terug-gefloten door de mensen om mij heen, want terecht voor kinderen ben je een voorbeeldfunctie. Daarnaast is het als supporter van sv Diemen, voor de club ook geen meerwaarde.Bovenstaande is zeker van groot belang voor de trainers en coaches. Deze mensen hebben een spilfunc-tie binnen de club en daar wordt naar gekeken. Naast de cursussen die deze mensen volgen, zouden ook gesprekken over taalgebruik en omgang met anderen ter tafel moeten komen. Zondag 23 januari was het weer zover. Een coach volledig uit zijn dak, scheldend tegen grensrechter, scheidsrechter, met een woordenschat die niet voor herhaling vatbaar is. Dit is sv Diemen onwaardig. Ik waardeer al het werk dat deze mensen doen, al die tijd die ze erin steken. Maar. . . dat geeft niemand het recht om je zo onbeschoft langs het veld te gedragen, al lopen de emoties hoog op.Het is voor sv Diemen geen visitekaartje en voor de spelers een slecht voorbeeld. En als iemand dan “te ver” gaat en hij wordt hierop gewezen door vele mensen, blijf dan niet doorgaan. . . het schaadt de club en spelers gaan echt niet beter voetballen.

Rob Waalwijk, supporter van vele elftallen binnen sv Diemen

Page 13: De Treffer 2010-2011 - 2011-01-23

  nr. 11  23 januari 2011 13 svDiemen DeTreffer

sv Diemen C2 - Roda’23 C1 1-2 23 januariWe misten Youssef (mee met de C1) en Rik (blessure aan de knie). Het begin van de wedstrijd was voor Roda, dat het met schotjes van afstand probeerde. Daarna ging het verder gelijk op en er waren weinig kansen aan beide kanten. Verdedigend stond het wel goed, maar het was verder allemaal wat tam. Op het eind van de 1e helft was er een goede kans voor Joey F. die een mooie voorzet kreeg nadat Mitchel goed werk had verricht aan de linkerkant. Maar dat was wel het hoogtepunt van de eerste helft.Na rust werd het spannender. Bij een uitbraak van Roda moest Nick redding brengen wat hij goed deed. Later werd het dan toch 0-1 voor Roda doordat de bal niet voldoende weggewerkt werd en over Nick heen gelobd werd. Diemen begon daarna ook kansjes te creëren o.a. via Lorenzo en Lesley, maar steeds stond de keeper van Roda in de weg. Door dit heen en weer voetbal kwam er veel ruimte op het middenveld en dat zorgde voor veel counters aan beide kanten. Er trad af en toe ook wat paniek op achterin. Er kwam meer druk van Diemen wat zich uitte in een aantal corners, maar de afwerking liet op zich wachten. Weer kreeg Lorenzo een grote kans maar hij schoot weer tegen de keeper. Daarna kon Roda bijna de 0-2 maken, maar het lukte Diemen om de 1-1 te ma-ken via Lesley die vrij vanaf links de 16 meter kon binnenlopen en via de lat kon binnenschieten. Met nog enkele minuten op de klok moest Diemen dit toch zien te redden, maar het ging helaas weer pijnlijk fout, net als vorige week. Tijs kreeg onverwachts de bal van Nick, verspeelde die aan de tegenstander en die kon de bal naar een medestander voor een lege goal passen (1-2). Waarom wordt die bal niet naar voren gerost? Met nog enkele minuten te spelen hoef je van mij niet meer op te bouwen en moet je juist geen risico’s meer nemen en blij zijn met een punt. Nu sta je weer met lege handen terwijl je gewoon een punt verdient. Balen!

Martin

Roda ’46 D1- sv Diemen D1 0-2 22 januariVandaag een wedstrijd op het programma waar Diemen de punten echt moet pakken en Roda echt voor haar laatste kansen streed. De voorbereiding verliep stroef doordat er nog wat spelers met griepklachten zijn en de spoeling dus dun is van fitte spelers. Roda begint aanvallend en goed combinerend aan de wed-strijd en het lijkt erop dat we achteruit moeten. Maar al snel komt het initiatief meer bij onze jongens te lig-gen en duiken we een paar keer op bij het doel van Roda. Maar Roda heeft een goede keeper. Mooie red-dingen uit onder meer twee vrije trappen van Scott (één weer op de lat natuurlijk) en een blanco ruststand. In de tweede helft probeert Diemen weer het doel te zoeken wat pas lukt als de keeper ongelukkig met let-sel aan zijn neus het veld heeft moeten verlaten. Eerst lukte het Jamil nog niet toen hij alleen tegenover de ingevallen keeper stond, maar een paar minuten later prikt hij de bal mooi in de rechterbenedenhoek. Een verlossende goal voor Diemen. Onze verdedigers houden alles potdicht achterin en Roda is niet bij mach-te kansen te creëren. Als even later Bryce scherp oplet en reageert op de keeper die een schot loslaat, is de buit met 2-0 bijna binnen. Een verdiende overwinning en de weg naar boven is ingezet. Volgende week tegen de koploper Volendam zou een puntje thuis erin moeten zitten als alles klopt, jongens. Jullie hebben een week de tijd je allemaal erop voor te bereiden.

Edwin van den Berg

sv Diemen D4 - AS’80 D5 0-1 22 januariOnze D4 ging goed van start tegen de bezoekers uit Almere. Echte uitgespeelde kansen waren er niet in het begin, maar er was wel veldoverwicht. Ook het middenveld en de verdediging deden goed hun werk en wisten de aanvallen van AS’80 in de kiem te smoren. De ruststand was 0-0 en het beloofde een span-nende tweede helft te worden.Jammer was de snelle 0-1 in de tweede helft en ietwat tegen de verhouding in. D4 wist meer kansen te creëren en knappe schoten van Sven en Yorick en een aantal andere pogingen hadden de gelijkmaker kunnen zijn. Helaas, het zat er niet in en het bleef 0-1.

Dat neemt niet weg, dat onze D4 een fantastische wedstrijd heeft gespeeld, de jongens hard hebben gewerkt en met opgeheven hoofd kunnen toewer-ken naar de volgende wedstrijd.

R. Lammertsen

sv Diemen F1 – VVV Spartaan F2 5-3 22 januariHoogste tijd om weer eens een stukje te schrijven over de sportieve ver-richtingen van onze F1 in dit nieuwe seizoen. Na een goede oefenpartij tegen de eigen E3, twee weken geleden, die weliswaar verloren werd maar waar we toch zeker de eerste helft (minstens) gelijkwaardig waren en de vorige week sterk gewonnen uitwedstrijd tegen AFC F1 (2-3) kregen we vandaag de F2 van VVA Spartaan op bezoek. De harde wind die de afge-

Page 14: De Treffer 2010-2011 - 2011-01-23

  nr. 11  23 januari 2011 14 svDiemen DeTreffer

lopen zaterdagen over de voetbalvelden waaide was gelukkig gaan liggen wat het voor de spelers en de toeschouwers een stuk aange-namer maakte. Een ander opvallend detail was de nieuwe outfit van Joost, die zeker de mode volgt van de laatste trainer van Ajax, netjes hoor!Dan de wedstrijd, Diemen begon aanvallend en al vrij snel waren er kansen voor Raphael en Salim om de score te openen maar de bal-len gingen langs de verkeerde kant van de paal of werden voorlangs geschoten. Zo maakte Diemen het spel en kwam de tegenstander eigenlijk niet over de middenlijn, tot die eerste counter van Spartaan die gelijk een doelpunt opleverde, 0-1. De coach reageerde direct en bracht Aaron in, die binnen no-time van afstand de gelijkmaker inschoot. Met nog een paar tellen tot de rust kreeg Spartaan een cor-ner, die door ons slecht verwerkt werd waardoor de bal zo voor de

voeten van hun spits viel, 1-2, dat was balen.Maar goed, er was nog een helft om deze stand om te buigen naar winst. Wat er allemaal gezegd is door Joost in de rust is onbekend maar nog voor ondergetekende, na een kopje koffie, terug was bij het veld stond het al 2-2, een treffer van Raphael heb ik gehoord. Diemen speelde de 2e helft gewoon goed en kwam met goals van Swen, Aaron en nog eens Raphael op een 5-2 voorsprong en met nog een handvol gemiste kansen maakte dat het een leuke wedstrijd.Een groot compliment voor onze voortreffelijke verdediging en keeper die de tegenstander bijna geen kansen heeft gegeven, het laatste doelpunt was voor Spartaan toen de wedstrijd al gespeeld was. Top jongens!

Peter van Eijk

sv Diemen F3 - OSV F2 10-0 22 januariVandaag de eerste wedstrijd van de nieuwe voorjaarscompetitie. Allemaal al om 8.15 aanwezig, lekker vroeg jongens!In de vorige competitie verloor de F3 van OSV en dus waren we een beetje gespannen. Na 1 minuut al bleek dat niet echt nodig. Tim opende de score na een voorzet van Euan. De druk werd meteen doorgezet, de eerst volgende aanval deed Tim het nog een keer: 2-0 binnen 4 minuten! Daarna werd het even een beetje spannend, OSV probeerde een paar keer aan te vallen, maar de verdedigers Kay, Richie en Jodi lieten ze er niet doorheen. Een enkele bal die wel bij het doel kwam werd natuurlijk door Donnie gestopt. Even voor rust scoorde Tim zijn 3e van vandaag, een hattrick! Pelle maakte er vlak daarna nog 4-0 van.De tweede helft lieten de jongens OSV niet meer komen. Yannick dacht “Wat Tim kan, kan ik ook” en scoorde al snel de 5-0. De 6-0 was een mooi doelpunt van Chris, na goed voorbereidend werk van Yaron. 7-0 en 8-0 waren 2 kopietjes van elkaar: een steekballetje van Pelle op Yannick die beide keren beheerst scoorde. De 2e hattrick van vandaag. Maar nadat Euan tekende voor de 9-0, maakte Yannick er nog 10-0 van! 4 doelpunten in 1 helft, hoe noem je dat eigenlijk? Het is in ieder geval heeeeel goed!

Petra Brinkhof

SDW F1 – sv Diemen F5 8-3 22 januariEindelijk was het dan zover onze blauwbloezen mochten de wei weer in. Na 2 maanden geen wedstrijd meer gespeeld te hebben konden onze jongens weer aan het werk. Voorlopig nog even zonder onze spits Brandon die zich ophoudt onder heerlijke omstandigheden zo’n 25 gra-den. Vandaag traden onze helden aan tegen SDW F1. In de eerste helft liet onze tegenstander zien wat effectief voetbal is. Van de 6 kansen knalden ze er 5 in, de een nog mooier dan de ander. Toch lieten onze mannen zich niet wegspelen want ook wij kregen vol-doende mogelijkheden zo wist Nick en Dylan B. in het eerste bedrijf ook te scoren.In de rust vloeide de limonade rijkelijk alleen misten onze jongens die heerlijke koekjes. In de tweede helft verving Eddie onze doelman Jurre (die vandaag ook eens mee wou voetballen), die zich positioneerde op het middenveld. De F5 kreeg ook deze helft grote kansen zo zagen on-der andere Roy en Tobias hun inzet die van de lijn werd gehaald. Jurre knalde de bal van zo’n 20 meter in de bovenhoek maar helaas keerde de keeper ook deze inzet. Alleen Dylan B. wist nog met een pegel de 7-3 op het scorebord te zetten. Onze reservekeeper Eddie was van-daag de blauwbloes van de week deze wist menige inzet in de 2e helft te keren. Het opmerkelijke van vandaag was dat er geen koekjes waren maar wel een enorme oliebol die niet alleen voorzien was van

Page 15: De Treffer 2010-2011 - 2011-01-23

  nr. 11  23 januari 2011 15 svDiemen DeTreffer

krenten maar ook nog van een fluit. Aan de geflatteerde overwinning van SDW valt niets te zeggen die was verdiend maar het optreden van deze man was hopelijk zijn laatste. Nu mag je niet veel zeggen tegen de scheidsrechter want we moeten blij zijn dat er iemand is om te fluiten, onze jongens en de aanhang hebben zich dan ook zeer netjes gedragen en geen onvertogen woord gezegd. Zo hebben zij naar mijn mening laten zien dat wij bij sv Diemen beschikken over een zeer sportieve aanhang.

John

Arsenal F2 - sv Diemen F6 5-2 22 januariAfgelopen oktober won de F6 nog ruim van Arsenal F4, dit maal was de F2 van Arsenal de tegenstander. Deze ploeg had zeker meer in zijn mars waardoor een spannende wedstrijd ontstond. Nadat de parkeer-automaten op het IJsbaanpad waren voorzien van de nodige eu-ro’s konden we beginnen aan de wedstrijd. Alleen Jonathan ont-brak bij Diemen vanwege ziekte, we wensen hem beterschap. Arsenal begon vroeg met het zetten van druk op ons doel. Al snel kwam een ongelukkige bal recht voor de voeten van een tegenstander, waardoor deze Diemen op een 1-0 achterstand zette. Bekomen van de schrik ontstonden de eerste aanvallen van de kant van Diemen. Met een afstandschot was het Lucas die ons op gelijke hoogte bracht, 1-1. De strijd ging behoorlijk gelijk op. Uit een hoekschop was het Sven die Diemen zelfs op voorsprong bracht 1-2. Echter werd als snel de stand weer op gelijke hoogte gebracht door Arsenal, 2-2. Dit was ook de rust-stand.Tweede helft werd op zoek gegaan naar de voorsprong. Hierbij werd echter een belangrijk aspect ver-geten. Bij een afgeslagen aanval is het zaak snel om te schakelen naar de verdedigende taken. Dit ge-beurde te langzaam of niet. Gevolg hiervan was dat met regelmaat wel drie tegenstanders vrij voor onze goal kwamen. Deze kansen lieten onze gastheren niet onbenut waardoor Arsenal eigenijk vrij simpel kon uitlopen naar 5-2.Onze eigen aanvallen miste net het venijn en geluk om doeltreffend te zijn waardoor we niet konden aan-haken. Voorbeeld hiervan was een mooi schot van Ayran op de lat. Eindstand was jammer maar het was toch een lekkere wedstrijd. Volgende keer weer een lekkere wedstrijd maar dan ook met een dito uitslag.

Johan

sv Diemen F10 - TOS-Actief F7 4-3 22 januariWe gingen voortvarend van start na een aantal kansen van Cam’ron prikte hij de 1-0 achter de TOS doel-man. Al snel verloren we de controle over de wedstrijd. Binnen korte tijd stonden we 1-3 achter. Toch was het vertrouwen aanwezig. Nadat Luuk zelfs slidings begon te nemen wisten we dat het goed kwam. Nog tweemaal Cam’ron en eenmaal Kenneth zorgde ervoor dat de punten in Diemen bleven. Zelfs Thijs die volgens mij zijn zwembroek nog aan had kon het niet laten de laatste 10 minuten mee te doen. Mijn com-plimenten voor het vertoonde spel. . . dik en dik verdiend.

Groeten Ed

Page 16: De Treffer 2010-2011 - 2011-01-23

  nr. 11  23 januari 2011 16 svDiemen DeTreffer

Zaterdag/ZondagContactpersoon zondagsenioren M. van der Vegt tel. 020-6000638Contactpersoon zaterdag-1 Contactpersoon zaterdag-2 S. Wallroth tel. 06-11474485Contactpersoon veteranen-1 A.B. van den Hengel tel. 020-6980495

sv Diemen 3 - WVHEDW 3 4-1 16 januariDeze topper tussen de nummers 1 en 2 (Fortius, ‘n wedstrijd meer gespeeld, effe niet meegerekend) was al meerdere keren uitgesteld. Eén keer op verzoek van ons, de nummer 2, en zo’n twee keer door de aan-houdende winterstop. Maar goed ook want nu hadden enkele spelers de kans zich in vorm te voetballen in de nieuwjaarswedstrijd tegen de Eén (‘n geflatteerd 6-0 verlies) en die ene training op de donderdag die nog wel doorging (wel 5 spelers kwamen opdagen!). In de uitwedstrijd hadden we het erg moeilijk tegen ‘n goed voetballend Eendracht Doet Winnen maar door zeer gogmisch telkens 1 of 2 goals voorsprong te nemen gingen de 3 punten uiteindelijk naar ons (5-4).Ook deze keer was Hortus de bovenliggende ploeg qua voetbal aangaat betreffende maar door uiterst geconcentreerd spel van de geslepen oude vossen van de Drie en in het bijzonder ‘n paar prachtige red-dingen van Dhr. Visser bleef het lange tijd 0-0. En wederom, net als toen, waren het de Gogmeboys die de leiding namen. Dhr. Ibrahim leverde de bal op eigen helft in bij Dhr. Holthuizen. De pass van Peter op Dhr. Baggio was prachtig maar het uitlopen van de keeper van Wilhelmina Vooruit onnodig en erg dom. Deano, die tot dan toe alles fout had gedaan, bedacht zich niet en schoot de bal met ‘n subtiele lob over de verbouwereerde sluitpost (1-0). Niet veel later kopte Dhr. Vegt de bal tegen ‘n uitgestoken arm en bracht Dhr. Scheffers via ‘n pennel zijn seizoenstotaal op 6 (2-0). In de hierop volgende fase hadden we WV bijna op de knieen maar kregen juist zij ‘n enorme kans. Frank gooide echter de familiejuwelen in de strijd en caramboleerde de bal van de lijn.Vandaag was er niet één uitgesproken uitblinker, iedereen haalde minimaal ‘n 7, maar waren er toch ‘n paar spelers die voorop in strijd gingen. Ik noemde al Dhr. Holthuizen, die schoffelde, passte en zelfs loopacties deed terwijl het spel stil lag maar ook Dhr. Van Hoogwaarden, eigenlijk spelend op ‘n plek waar z’n moeder het niet mee eens is (voorstoppert). Wederom was de zelfbenoemde Assistman cruciaal in ‘t scoreverloop. Hij heroverde net na rust ‘n bal nadat ie ‘m net verspeeld had vlak nadat ie ‘m veroverd had en speelde Deano vrij die, net als Tevez de avond ervoor, zich langs enkele verdedigers en de keeper slalomde voor ‘n majestueuze 3-0 voorsprong. De WVHEDW’ers, die al uiterst getergd uit de kleedkamers waren gekomen, zetten nog ‘n tandje bij en creëerden kans op kans. Maar de voetbalgoden waren blijk-baar met ons want verder dan ‘n handvol 100% kansen, waaronder een schot dat op de lat uiteenspatte, kwam het niet. Bovendien brachten wij Dhr. Compier die Dhr. Buis uitstekend verving. Pieter verzwikte zijn enkel vlak nadat ie de uitzinnige supportersschare tot extase bracht met zijn wekelijkse panna. Martien eerde de geblesseerde met ‘n welhaast nog mooier poortje. Goed, WV scoorde alsnog ‘n goal maar toen stond het al 4-0 omdat Manus voor de 2e keer besloot om de bal in plaats van op doel op ‘n arm te koppen. En wéér was het Dhr. Scheffers die de pingel benutte (zijn 7e al dit seizoen). Grote kans dat Wilhelmina Vooruit Hortus Eendracht Doet Winnen 3 dit seizoen alsnog kampioen wordt want wij verspeelden tegen mindere tegenstanders wél punten en zij tot nu toe niet. Maar wat wil je met 3 clubs tegelijk? Nochthans gaan we het hen héél moeilijk maken!

Evil Eef

JOS/Watergraafsmeer 6 – sv Diemen 4 3-1 16 januariKoning Winter regeerde in december met harde hand en mede dankzij de kerstperiode zijn we al zo’n week of zes van voetbalwedstrijden verstoken. Deze week leek regen wederom roet in het eten te gooien, maar gelukkig kon er dan toch eindelijk gevoetbald worden. Op een knollenveld van DVVA - aangezien de twee kunstgrasvelden van JOS al bezet waren - traden we met een krappe selectie (12 man) aan tegen nummer 3 JOS. Deze ploeg liet vandaag niet bepaald blijken dat ze zich aan de top van de ranglijst bevinden, maar gezien de thuisstatistieken (slechts één gelijkspel en zes zeges) dus een zware uitwedstrijd. Ook vandaag was er weer een hoofdrol voor de fluitist van dienst, die in een heus ouderwetse korte broek de wedstrijd besloot te leiden. Voetballend ging het nogal lastig op de knollentuin en veel kansen vielen er dan ook niet te noteren. Een goedlopende aanval van de thuisploeg werd halverwege de 1e helft zowaar tot een doelpunt gepromoveerd (1-0), ware het niet dat er onderweg sprake was van hands. Roelof Luinge vond dat de bal met de schouder werd gespeeld (da’s toch ook hands???) en keurde het doelpunt goed. Niet veel later kreeg JOS de deksel op de neus voor deze foutieve beslissing: een terugspeelbal op de JOS goalie was de doelman te machtig en liet de bal afsnoepen door Mitchel, die hier wel raad mee wist

Page 17: De Treffer 2010-2011 - 2011-01-23

  nr. 11  23 januari 2011 17 svDiemen DeTreffer

1

2

3

4

ZaalvoetbalZaalcoördinator T. Roelofs tel. 06-54223192

Zaalvoetbalprogramma van 26 januari t-m 21 maart26-1-2011 22:05 20829 svDiemen 1 Vedette/De R 5 Sporthallen Zuid R.C.A.M. Bakker28-1-2011 22:00 8444 Vedette/De R 5 svDiemen 1 Landsmeer R.C. van der Hulst25-2-2011 21:05 15779 Legmeervogels 3 svDiemen 1 Emergo hal J.A.M. Kolk 2-3-2011 20:10 150986 svDiemen 1 Knooppunt ‘t 2 Emergo hal G.J.C. Cordes

2-2-2011 20:55 8853 svDiemen 2 KDO 5 Oostenburg A.M. Bergen 9-2-2011 21:55 15183 Germaan De 1 svDiemen 2 Ookmeer 17-2-2011 21:05 12867 svDiemen 2 APGS 3 Landsmeer 24-2-2011 22:00 7718 svDiemen 2 VVGA 1 Sporthallen Zuid S.O. Kolf16-3-2011 21:05 24209 svDiemen 2 TOB 5 Emergo hal J.P.H. Baars

26-1-2011 22:00 137649 svDiemen 3 Badhoevedorp 2 Ronald McDonald Centre 2-2-2011 22:05 137669 Schollevers 4 svDiemen 3 Sporthallen Zuid16-2-2011 22:00 137675 VVGA 2 svDiemen 3 Ronald McDonald Centre23-2-2011 20:10 137658 Badhoevedorp 2 svDiemen 3 Sporthoeve 9-3-2011 20:00 215042 svDiemen 3 VVA/Spartaan 5 Oostenburg

26-1-2011 21:00 148721 svDiemen 4 Golden Stars 6 Sporthallen Zuid R. Marchand 4-2-2011 21:00 148718 Fenerbahce 1 svDiemen 4 Ookmeer 9-2-2011 21:55 148719 svDiemen 4 VVA/Spartaan 1 Sporthallen Zuid Y. Wardougan18-3-2011 22:00 148723 svDiemen 4 Elbalta 2 Bindelwijk G.J.C. Cordes21-3-2011 19:15 148724 Plein83 9 svDiemen 4 Zuid

Let op! De wedstrijden in rood zijn nog in concept en nog niet definitief bevestigd door de bond.

en de bal in het lege doel schoof: 1-1, tevens de ruststand.De 2e helft was van Diemen-kant erbarmelijk, maar de uiteindelijke nederlaag was totaal onnodig en ook (helaas) weer aan scheidsrechterlijke dwalingen toe te schrijven. Zo kwam de 2-1 uit een vrije trap, die overigens knap in de korte hoek binnengeschoten werd, die was toegekend wegens gevaarlijk spel. Fra-pant was alleen dat er geen tegenstander van JOS in de buurt stond. Tussendoor zag de man in het zwart tot tweemaal toe een handsbal en daarmee ook een penalty en een kans op de gelijkmaker al dan niet bewust over het hoofd. De 3-1 viel ook uit een onterecht gegeven vrije trap, die bij de 2e paal werd bin-nengekopt.Na afloop leek de scheids z’n fouten toch wel toe te geven door ons een biertje aan te bieden, wat door de dan nog aanwezige teamleden zeker niet afgeslagen werd.

Danny

sv Diemen 4 - JOS/W’meer 6 1-3 23 januariNa de uitwedstrijd vorige week bij JOS volgde vandaag return in Diemen. Ajax gaf voorafgaand aan deze wedstrijd al het goede voorbeeld door kansloos te verliezen, iets wat wij hoe dan ook wilden verkomen. Met een aantal invalkrachten wegens afwezigheid van basiskrachten Tim en Erwin begonnen we eigenlijk net zoals Ajax tegen Utrecht: binnen tien minuten keken we al tegen een kansloze 0-2 achterstand aan. De 0-1 kwam voort uit een ingooi en werd hard in de kruising binnengewerkt, de 0-2 was een niet al te hard schot wat invalkeeper Foeke toch te machtig was. Daarna voetbalde het 4e aardig mee met nummer 3 JOS en creëerde een aantal kansen, maar het vizier stond vandaag niet bepaald op scherp.Na rust had Diemen het betere van het spel, wat wel resulteerde in een aantal gevaarlijke momenten voor de goal van JOS, een beloning in de vorm van een doelpunt bleef echter uit. En geheel in stijl van Cruijff’s gezegde viel de goal wel aan de andere kant (0-3). Het desondanks geïrriteerde JOS bleef vervolgens maar doorzeiken tegen jan en alleman en had de mazzel dat dat niet afgestraft werd. Even later werd een terecht gegeven vrije trap voor het doel van JOS weer eens luidruchtig becommentarieerd. Met het nodige venijn schoot Dean uiteindelijk de bal wel een keer knap achter een kansloze JOS-keeper: 1-3. Daarna bleef het toch nog spannend, maar uiteindelijk vond de scheids het wel welletjes met de spanning en be-sloot na 42 minuten een einde aan de wedstrijd te breien.

Danny

Page 18: De Treffer 2010-2011 - 2011-01-23

  nr. 11  23 januari 2011 18 svDiemen DeTreffer

Programma 28, 29 & 30 januariVrijdag 28 januari19.00 uur vrs. svDiemen C1 AZ onder 14

Zaterdag 29 januari10:45 125552 svDiemen D1 FC Volendam D1 2e divisie A C. Rietkerk 9:00 153980 svDiemen D2 JOS/W’graafsmeer D1 1e klasse F 13:30 207100 svDiemen D3 Tos Actief D1 2e klasse 34 12:15 200162 svDiemen D5 Geinburgia D1 3e klasse 36 12:45 81049 svDiemen E1 Zwanenburg E1 Hoofdklasse C 12:00 192978 svDiemen E2 ZSGO/WMS E1 1e klasse 19 9:00 195298 svDiemen E3 Fortius E2 1e klasse 20 10:15 171518 svDiemen E4 Weesp FC E3 2e klasse 26 9:00 193146 svDiemen E5 Amstelveen E1 2e klasse 27 12:00 170662 svDiemen E9 Geinburgia E2 4e klasse 29 11:30 185664 svDiemen E10 RODA 23 E13 6e klasse 26 11:30 181831 svDiemen E11 Arsenal ASV E6 6e klasse 27 10:00 169780 svDiemen F4 Vlug en Vaardig F1 3e klasse 28 9:00 173984 svDiemen F5 Tos Actief F2 4e klasse 32 11:00 180455 svDiemen F8 GeuzenM’meer F5 5e klasse 20 9:00 215458 svDiemen F9 Jong Aalsmeer United F12 7e klasse 44 10.00 178028 svDiemen F11 Nieuw Sloten sv F4 7e klasse 51 11:00 209499 svDiemen F12 Arsenal ASV F6 7e klasse 49

Zondag 30 januari11:35 46809 svDiemen 2 ZSGO/WMS 2 2e klasse C O. de Ruyg14:00 53746 svDiemen 3 AGB 5 4e klasse 13 10:00 65540 svDiemen B1 AFC B1 Hoofdklasse C 12:00 67653 svDiemen C1 DCG C2 Hoofdklasse D J. Vissers 9:45 67414 svDiemen C3 Buitenveldert C1 1e klasse K D. Avakian12:00 210379 svDiemen C4 Kon. HFC C2 2e klasse 8 10:00 210554 svDiemen C5 GeuzenM’meer C3 3e klasse 4 14:00 209877 svDiemen C6 Geinburgia C2 3e klasse 12 14:00 210593 svDiemen C7 AFC C8 3e klasse 14

UitwedstrijdenZaterdag 29 januari14:30 38907 Buitenveldert 1 svDiemen 1 4e klasse C W.J. Bouwman 14:30 87322 RAP 6 svDiemen 2 5e klasse 505 15:30 87335 Arsenal ASV VE1 svDiemen VE1 1e klasse 35+ D 16:15 126450 KFC A1 svDiemen A1 4e divisie A M. Bruggeling 9:00 206426 Weesp FC D3 svDiemen D4 2e klasse 37 11:30 206441 Pancratius D8 svDiemen D6 3e klasse 40 11:30 206422 DCG D5 svDiemen D7 3e klasse 43 9:30 190555 Tos Actief E4 svDiemen E6 2e klasse 28 10:00 190563 WV-HEDW E4 svDiemen E7 3e klasse 29 9:00 184069 WV-HEDW E5 svDiemen E8 4e klasse 30 13:00 172310 Abcoude F2 svDiemen F2 2e klasse 16 9:30 172312 Voorland F1 svDiemen F3 3e klasse 35 9:30 172339 Tos Actief F5 svDiemen F7 5e klasse 21 10:30 214861 JOS/W’graafsmeer F5 svDiemen F10 7e klasse 43 9:30 209329 DCG F7 svDiemen F13 7e klasse 50 12:30 204327 KDO MC1 svDiemen MC1 2e klasse N

Zondag 30 januari14:00 36661 Vecht de 1 svDiemen 1 4e klasse E J.G. Reingoud 12:00 53590 Meer de 4 svDiemen 4 5e klasse 10 11:30 63045 Weesp FC A1 svDiemen A2 1e klasse G J.F.J. Gruijthuijsen 11:30 157219 New Amsterdam A1 svDiemen A3 3e klasse P 12:30 65902 Buitenboys B1 svDiemen B2 1e klasse I 9:00 211130 Swift B1 svDiemen B3 2e klasse 10 10:30 211201 VSV B4 svDiemen B4 3e klasse 18 10:00 67413 RKDES C1 svDiemen C2 1e klasse J J. van Agteren

Page 19: De Treffer 2010-2011 - 2011-01-23

  nr. 11  23 januari 2011 19 svDiemen DeTreffer

Zaterdag 5 februari14:30 38957 svDiemen 1 DOB 1 4e klasse C P. de Vries14:30 89385 svDiemen 2 EVC 4 5e klasse 505 14:30 120383 svDiemen VE1 DCG VE1 1e klasse 35+ D 12:30 200238 svDiemen D3 Zuidoost United D1 2e klasse 34 9:00 206550 svDiemen D6 Buitenboys D6 3e klasse 40 10:30 202807 svDiemen D7 GeuzenM’meer D3 3e klasse 43 10:15 170658 svDiemen E4 Geinburgia E1 2e klasse 26 10:15 178742 svDiemen E8 JOS/W’graafsmeer E3 4e klasse 30 10:15 194205 svDiemen F1 AFC F1 1e klasse 12 9:00 194860 svDiemen F2 TOG F1 2e klasse 16 9:00 187483 svDiemen F3 RKDES F4 3e klasse 35 9:00 191896 svDiemen F7 CTO 70 F4 5e klasse 21 9:00 174229 svDiemen F12 Jong Aalsmeer United F11 7e klasse 49 11:30 197344 svDiemen MB1 SVW 27 MB1 1e klasse A

Zondag 6 februari14:00 54385 svDiemen 4 GeuzenM’meer 3 5e klasse 10 12:00 129414 svDiemen A1 Blokkers De A1 4e divisie A S. Kisoenpersad10:00 63076 svDiemen A2 SVA A1 1e klasse G R.G.J. Beyer14:00 157220 svDiemen A3 RKDES A2 3e klasse P 12:00 65917 svDiemen B2 GeuzenM’meer B2 1e klasse I K. Beharie12:00 211096 svDiemen B3 Buitenveldert B2 2e klasse 10 10:00 67420 svDiemen C2 Sporting Martinus C1 1e klasse J D. Verburg

UitwedstrijdenZaterdag 5 februari 9:30 96593 Ajax D2 svDiemen D1 2e divisie A J.G.A. Groenhard11:30 125379 Sporting Martinus D1 svDiemen D2 1e klasse F 10:30 206425 Ouderkerk D2 svDiemen D4 2e klasse 37 12:30 206434 Zeeburgia D5 svDiemen D5 3e klasse 36 10:30 96601 RAP E1 svDiemen E1 Hoofdklasse C 11:00 190542 Zeeburgia E3 svDiemen E2 1e klasse 19 9:00 190569 SDZ E1 svDiemen E3 1e klasse 20 9:00 190557 Pancratius E5 svDiemen E6 2e klasse 28 10:00 190571 GeuzenM’meer E4 svDiemen E9 4e klasse 29 11:00 184071 DRC E3 svDiemen E10 6e klasse 26 9:00 184065 Kadoelen sv E2 svDiemen E11 6e klasse 27 9:00 172318 Legmeervogels F4 svDiemen F4 3e klasse 28 10:00 172328 Sloterdijk F2 svDiemen F5 4e klasse 32 9:00 215357 RODA 23 F6 svDiemen F6 4e klasse 29 9:30 172345 Abcoude F6 svDiemen F8 5e klasse 20 11:00 214877 RKDES F9 svDiemen F9 7e klasse 44 9:00 215405 Zuidoost United F5 svDiemen F10 7e klasse 43 9:00 192517 Fortius F4 svDiemen F11 7e klasse 51 11:45 209328 RODA 23 F15 svDiemen F13 7e klasse 50 11:45 204325 Sporting Martinus MC1 svDiemen MC1 2e klasse N

Zondag 6 februari14:00 36862 Laren 99 1 svDiemen 1 4e klasse E A.D.J. van Laar11:30 46918 Fortius 2 svDiemen 2 2e klasse C P. Sopjes11:30 54145 Dijk De 3 svDiemen 3 4e klasse 13 11:30 65549 Sporting Martinus B1 svDiemen B1 Hoofdklasse C D.A. Lyesen 9:30 67665 OSV C1 svDiemen C1 Hoofdklasse D V.E. Kleij10:00 210132 Legmeervogels C2 svDiemen C4 2e klasse 8 11:30 210138 OSV C4 svDiemen C5 3e klasse 4 10:00 210369 RODA 23 C6 svDiemen C6 3e klasse 12 9:30 210410 Buitenboys C10 svDiemen C7 3e klasse 14

Kijk op de dag vóór dat u moet spelen op de site van sv Diemen.Klik onder Informatie, bij Programma & uitslagen!!!

Klik dan op programma deze week. Dan ziet u waar en hoelaat u moet spelen.

Programma 5 & 6 februari

Page 20: De Treffer 2010-2011 - 2011-01-23

  nr. 11  23 januari 2011 20 svDiemen DeTreffer

Minitreffers

Iedere zaterdag- en zondagochtend kunt u om 08.25, 08.55, 09.25 en om 9.55 uur beluisteren of uw wedstrijd wel of niet doorgaat. Op 103.3 op de kabel en op 106.1 in de ether, dit alles op:

RADIO Diemen

Het is laat, heel laat maar het moet even. Ik wens u een gezond en sportief 2011.

Quinten Helmer (E1) is uitgenodigd voor een serie trainingen bij AZ. Deze trainingen zijn ge-start op woensdagmiddag 12 januari, voor een periode van 4 weken. Quinten heel veel succes in Alkmaar.

Colin Seedorf (B1) is door Ajax uitgenodigd voor een trainingsstage. Ook voor jou veel succes bij onze grote buurman!!!

Via het Voetbalblad ELF ontvingen we maar liefst vijf speelballen van onze hoofdsponsor RSBS. We danken Bert Steen de grote man achter RSBS hartelijk voor deze geste.

De D1 heeft het niet gered, de finale van het VVT toernooi werd na een gelijke eindstand (2-2) en ook gelijk na verlenging (3-3) verloren na het nemen van strafschoppen (5-4). Niet ge-treurd mannen, nu op naar de landelijke finale!

Salim Mansouri en Bart Schreurs (beiden C1) zijn uitgenodigd voor het spelen van een selec-tiewedstrijd voor spelers onder 14. De wedstrijd is op dinsdag 18 januari gespeeld op het veld van de KNVB op sportpark Riekerhaven. Uit welingelichte bron heb ik vernomen dat Salim en Bart een goede wedstrijd hebben gespeeld, nu maar afwachten of de trainers dat ook vinden.

Jordly Petronia, Jaïro Schet en Jordano Braafheid ( D1) zijn alle drie uitgenodigd voor het spelen van een selectiewedstrijd voor spelers onder 13, dit om te komen tot de samenstelling van het interregionale team jongens onder 13 Centraal.Zij speelden deze wedstrijd op woens-dag 12 januari ook op sportpark Riekerhaven.

De Zwaluwen Jeugd Actie heeft vorig jaar maar liefst € 243.000 opgebracht. Tweederde van de opbrengst is gegaan naar het Prinses Beatrixfonds voor onderzoek naar spierziekten. Een-derde van de opbrengst wordt besteed aan doelen die te maken hebben met de doelstelling van de Zwaluwen Jeugd Actie.

Ik mag de meisjes MD1 van harte feliciteren met het behaalde kampioenschap, liefst 138 doelpunten gemaakt en slechts 13 tegen, dan ben je de terechte kampioen!!!

Komend weekend begint voor de teams spelend in de B-categorie de voorjaarscompetitie, alle teams zijn opnieuw ingedeeld, zoveel mogelijk naar het gepresteerde in de najaarscompetitie.

U heeft ongetwijfeld gemerkt dat als u op Voetbal.nl kijkt de uitslagen van de thuis gespeelde wedstrijden al snel te zien zijn, zowel zaterdag als zondag. De man die daar iedere keer weer voor zorgt: Henk van Dijk, goeie service Henk!

Afgelopen week kreeg ik even bezoek van Geus Koeman, de man die als enige op een modder-veld met schone kleren van het veld kwam. Geus vroeg me aan alle bekenden de groeten over te brengen en dat doe ik graag.

Aanstaande vrijdag 28 januari speelt de C1 een vriendschappelijke wedstrijd tegen AZ onder 14. Aanvang 19.00 uur, u komt ook even kijken?