De Treffer 2010-2011 - 2010-12-05

15
Eind 2010 begint nu echt te naderen Voorzier vacant Secretaris P.P. van Rooij tel. 020- 6951294 [email protected] Penningmeester R. Stallinga tel. 020-6004332 [email protected] Jeugdcommissie Vacant Contribue-donae RABOBANK 39.35.09.214 Ledenadministrae Postbus 189 1110 AD Diemen Kannebeheerder M.C. Bekker tel. 020-6954106 [email protected] Redace clubblad M.E. Post [email protected] Alle correspondene betreffende de ledenadministrae sturen naar: sv Diemen Ledenadministrae Postbus 189 1110 AD Diemen De Treffer Clubblad van de sportvereniging Diemen Opgericht 16 juli 1931 Postbus 189 - 1110 AD Diemen 020-6992048 [email protected] Jaargang 77 nr. 9 5 december 2010 We moeten de komende periode besteden om een opvolger te vinden voor onze oud-voorzitter Fred Lunstroo. Het bestuur heeft met de jeugd- commissie een profiel samengesteld en de ambities voor de vereniging vastgelegd waarin een nieuwe voorzitter zich moet kunnen vinden. We streven er naar in elk geval komend voorjaar een nieuwe voorzitter te kunnen presenteren. Eerst het goede nieuws De kantinedienst loopt volgens de kantinemedewerkers steeds beter. Zij hebben zo nu en dan zelfs (sinds jaren) een vrije middag in het weekend. Op een enkele uitzondering na levert nu elk team zijn bijdrage. De roos- ters staan 3 weken vooruit op de website, de ingeroosterde teams krijgen via een Sportlink mail ongeveer 2 weken van te voren te lezen wanneer het team is ingedeeld, het rooster hangt ook bij het afhaalbuffet. Met 57 teams verwachten we dat elk team hooguit 1 of 2 keer per seizoen wordt ingeroosterd. Waar we vele andere verenigingen horen klagen over het grote tekort aan vrijwilligers heeft sv Diemen niet echt te klagen. Uit de recente na- jaarsinventarisatie is gebleken dat van 1 januari 2010 tot heden ongeveer 170 personen bezig zijn geweest met regelmatig vrijwilligerswerk voor sv Diemen. Er zijn natuurlijk in de periode juni/juli afvallers maar in augus- tus loopt het weer aan. In alle geledingen van de vereniging zijn deze vrijwilligers met een taak voor de club bezig. Maar het kan nog beter; de sponsorcommissie, kledingcommissie en werkploeg zijn onderbezet en we willen toch ook wel erg graag weer een activiteitencommissie voor onze vereniging. Op zaterdag 27 november is wethouder Sport, Lex Scholten, bij onze ver- eniging op bezoek geweest. Helaas kon hij vanwege een afkeuring niet het hoge niveau van onze D-pupillen zien in een wedstrijd tegen AZ D2. We hebben natuurlijk de wethouder onze problemen ten aanzien van de training en wedstrijdcapaciteit onder de aandacht gebracht en het om- bouwen van het hoofdveld naar kunstgras met verlichting gepromoot. Nu het minder goede nieuws In een clubblad uit 2008 las ik een artikel over “emoties”. Het ging over irritaties over en weer waardoor onbeheersbare emoties ontstaan. Soms zelfs met onduidelijke redenen. De laatste weken zijn er een aantal zaken aan de gang tussen jeugdtrainers en de jeugdcommissie die hebben ge- leid tot het onmiddellijk terugtreden van een trainer en leider van de C2. Dit is zeer spijtig en maar één groep wordt daar de dupe van. Namelijk de jeugd. Zit het een keer zwaar tegen en ben je het niet met elkaar eens maak dan in elk geval het seizoen af zodat kinderen niet de dupe worden van meningsverschillen tussen volwassenen. Volg het advies uit de Treffer van 2008. Blijf rustig en laat allerlei voorval- len niet ontaarden in nare ongewenste situaties. Soms doet tot tien tellen wonderen. . . En daar sluit ik mij bij aan. Peter van Rooij Wnd.-voorzitter

description

 

Transcript of De Treffer 2010-2011 - 2010-12-05

Page 1: De Treffer 2010-2011 - 2010-12-05

Eind 2010 begint nu echt te naderenVoorzittervacant

SecretarisP.P. van Rooij

tel. 020- [email protected]

PenningmeesterR. Stallinga

tel. [email protected]

JeugdcommissieVacant

Contributie-donatieRABOBANK 39.35.09.214

LedenadministratiePostbus 189

1110 AD Diemen

KantinebeheerderM.C. Bekker

tel. [email protected]

Redactie clubblad M.E. Post

[email protected]

Alle correspondentiebetreffende

de ledenadministratiesturen naar:sv Diemen

LedenadministratiePostbus 189

1110 AD Diemen

DeTreffer

Clubblad van de sportvereniging DiemenOpgericht 16 juli 1931Postbus 189 - 1110 AD Diemen020-6992048 [email protected]

Jaargang 77 nr. 95 december 2010

We moeten de komende periode besteden om een opvolger te vinden voor onze oud-voorzitter Fred Lunstroo. Het bestuur heeft met de jeugd-commissie een profiel samengesteld en de ambities voor de vereniging vastgelegd waarin een nieuwe voorzitter zich moet kunnen vinden. We streven er naar in elk geval komend voorjaar een nieuwe voorzitter te kunnen presenteren.

Eerst het goede nieuwsDe kantinedienst loopt volgens de kantinemedewerkers steeds beter. Zij hebben zo nu en dan zelfs (sinds jaren) een vrije middag in het weekend. Op een enkele uitzondering na levert nu elk team zijn bijdrage. De roos-ters staan 3 weken vooruit op de website, de ingeroosterde teams krijgen via een Sportlink mail ongeveer 2 weken van te voren te lezen wanneer het team is ingedeeld, het rooster hangt ook bij het afhaalbuffet. Met 57 teams verwachten we dat elk team hooguit 1 of 2 keer per seizoen wordt ingeroosterd.Waar we vele andere verenigingen horen klagen over het grote tekort aan vrijwilligers heeft sv Diemen niet echt te klagen. Uit de recente na-jaarsinventarisatie is gebleken dat van 1 januari 2010 tot heden ongeveer 170 personen bezig zijn geweest met regelmatig vrijwilligerswerk voor sv Diemen. Er zijn natuurlijk in de periode juni/juli afvallers maar in augus-tus loopt het weer aan. In alle geledingen van de vereniging zijn deze vrijwilligers met een taak voor de club bezig. Maar het kan nog beter; de sponsorcommissie, kledingcommissie en werkploeg zijn onderbezet en we willen toch ook wel erg graag weer een activiteitencommissie voor onze vereniging.Op zaterdag 27 november is wethouder Sport, Lex Scholten, bij onze ver-eniging op bezoek geweest. Helaas kon hij vanwege een afkeuring niet het hoge niveau van onze D-pupillen zien in een wedstrijd tegen AZ D2. We hebben natuurlijk de wethouder onze problemen ten aanzien van de training en wedstrijdcapaciteit onder de aandacht gebracht en het om-bouwen van het hoofdveld naar kunstgras met verlichting gepromoot.

Nu het minder goede nieuwsIn een clubblad uit 2008 las ik een artikel over “emoties”. Het ging over irritaties over en weer waardoor onbeheersbare emoties ontstaan. Soms zelfs met onduidelijke redenen. De laatste weken zijn er een aantal zaken aan de gang tussen jeugdtrainers en de jeugdcommissie die hebben ge-leid tot het onmiddellijk terugtreden van een trainer en leider van de C2. Dit is zeer spijtig en maar één groep wordt daar de dupe van. Namelijk de jeugd. Zit het een keer zwaar tegen en ben je het niet met elkaar eens maak dan in elk geval het seizoen af zodat kinderen niet de dupe worden van meningsverschillen tussen volwassenen.Volg het advies uit de Treffer van 2008. Blijf rustig en laat allerlei voorval-len niet ontaarden in nare ongewenste situaties. Soms doet tot tien tellen wonderen. . . En daar sluit ik mij bij aan.

Peter van RooijWnd.-voorzitter

Page 2: De Treffer 2010-2011 - 2010-12-05

  nr. 9  5 december 2010 2 svDiemen DeTreffer

Goed geregeld door RSBS

Hypotheekrentes nu v.a.

Starters-, zelfstandigen- en ZZPʼers hypotheken.

2e hypotheek tot € 100.000,-

zonder dekking/taxatie.

Belastingaangifte v.a. € 24,95.

RROuddiemerlaan 8-D, 1111 HJ Diemen Tel: 020 - 4 16 26 56 E-mail: [email protected]

www.rsbs.nl

Topsponsor FC Volendam Hoofdsponsor SV Diemen

Direct persoonlijk contact met gekwalifi ceerde fi nancieel adviseurs.

Lenen tegen de laagste rente? Kijk op www.rsbs.nl.

Vrijblijvend en kosteloos advies!

Keuze uit meer dan 50 aanbieders waaronder:

Heeft u al een aanbieding van iemand anders? Vraag gerust bij ons een second opinion.

Bel 020 - 4 16 26 56 of ga naar onze website www.rsbs.nl voor een afspraak.

Alle soorten verzekeringen, zowel particulier als zakelijk.

3,9%

6,9%nuv.a.

5,9%nuv.a.

www.rsbs.nl

RSBS adv Stadsgids.indd 1 20-05-2008 10:17:05

Page 3: De Treffer 2010-2011 - 2010-12-05

  nr. 9  5 december 2010 3 svDiemen DeTreffer

Brief van oud voorzitter Fred Lunstroo

Page 4: De Treffer 2010-2011 - 2010-12-05

  nr. 9  5 december 2010 4 svDiemen DeTreffer

Officiële mededelingenNieuwjaarsreceptie

Op zaterdag 8 januari 2011 wordt de nieuwjaarsreceptie gehouden, aanvang 15.00 uur. Alle leden, ouders, supporters, trainers en sponsoren worden van harte uitgenodigd om het Nieuwe jaar met een hapje en een drankje op een sportieve manier te openen.De traditionele wedstrijd Oud sv Diemen tegen de huidige sv Diemen selectie wordt natuurlijk ook weer gespeeld! Zowel van de zaterdag- als de zondagafdeling.Aanvang van deze wedstrijden: 14.30 uur.Maak een goede start in 2011 en bezoek de Nieuwjaarsreceptie van sv Diemen.

Het bestuur

Wintersluiting

Om al onze spelers en medewerkers de nodige rust te geven rond de jaarwisseling zullen er geen trainingen en wedstrijden worden geprogrammeerd vanaf maandag 20 december 2010 tot

3 januari 2011.Daarna kan heel sv Diemen weer vol aan de bak voor het behalen van sportieve successen.

Het bestuur

Van acceptgiro naar automatische incassoUit de notulen van de ALV 2010

De penningmeester komt daarna met een extra onderwerp voor besluitvorming. Hij legt uit dat we nog ongeveer 150 acceptgiroklanten hebben en dat dit extra kosten en moeite kost voor de con-tributieadministratie. Het bestuur wil een project starten om deze 150 acceptgiroklanten over te zetten op automatische incasso. De ALV gaat bij acclamatie akkoord met het bestuursvoor-stel om voor seizoen 2011-2012 voor de acceptgiroklanten, die weigeren over te gaan naar automatische incasso, een contributieverhoging toe te passen van € 10,00.

Van de bestuurstafel In de bestuursvergadering van 30 november 2010 is, onder andere, het volgende besloten of aan de orde geweest:• Procedure opvolging oud-voorzitter Fred Lunstroo. • Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 8 januari 2011.• Subsidiebeschikking Meerlandenfonds voor een Girl Powertoernooi.• Eindejaars brief medewerkers en attentie.• Goedkeuring van de notulen van de Algemene Ledenvergadering op 8-11.• Vaststelling van de actiepunten vanuit de notulen ALV. • Inning contributie 2010-2011/aanpak van de wanbetalers.• Project omzetten acceptgiro’s naar automatische incasso.• Stand van zaken in de kantine/onderlinge verstandhoudingen.• Verloop verplichte kantinediensten.• Vervangen grote serie spelerspassen.• Stand van zaken in de jeugdafdeling; sportief/onderlinge verstandhoudingen etc.• Het laten spelen van “niet voor sv Diemen speelgerechtigd spelers”.• De volgende bestuursvergadering wordt gehouden op 25 januari 2011Mocht dit U aanleiding geven tot vragen en bemerkingen dan kunt U zich wenden tot één van de bestuurs-leden.

Page 5: De Treffer 2010-2011 - 2010-12-05

  nr. 9  5 december 2010 5 svDiemen DeTreffer

Start competitie veldvoetbal 2011/2012Het seizoen 2010/’11 is in volle gang, maar de voorbereidingen voor het seizoen 2011/’12 worden al ge-troffen. Hieronder enige belangrijke data.

In de speeldagenkalender 2011/’12 is een belangrijke aanpassing gedaan voor het bekerprogramma van B- en C-Junioren alsmede de pupillen. Er worden uitsluitend bekerwedstrijden in de poulefase gespeeld op zaterdagen (3 & 24 september en 5 november) en er is geen midweeks bekerprogramma meer op midweekse avonden voor het seizoen. Hierdoor wil West I de verenigingen in staat stellen met alle jeugd-teams uit de B-categorie in te schrijven voor het bekertoernooi. West I zal meer categorieën onderschei-den waardoor er nog meer gradaties ontstaan in het bekertoernooi om alle teams zoveel als mogelijk van gelijk niveau tegen elkaar te laten spelen. De bekertoernooien in de B-categorie starten op 4 en 5 septem-ber en krijgen in de loop van het najaar een vervolg.

Competitie veldvoetbal, categorie AZaterdag 3 september/zondag 4 september 2011Voor de start van de categorie A van het reservevoetbal kan per district, afhankelijk van de vakantieperi-ode, een afwijkende startdatum worden vastgesteld.

Bekercompetitie veldvoetbalPoulewedstrijden hoofd- en 1e klassenRonde 1: 20/21 augustus 2011Ronde 2: 24 augustus 2011Ronde 3: 27/28 augustus 2011

2e, 3e en 4e klassers: ‘het komt eraan!’Direct na de winterstop wordt er een begin gemaakt met het gebruik van het digitale wedstrijdformulier (DWF) in alle tweede, derde en vierde klassen van het standaardvoetbal in West I. In de tweede en derde

week van januari 2011 worden er regionale instructiebij-eenkomsten gepland om alle verenigingen kennis te laten maken met het digitale wedstrijdformulier.

Voor diegene die de wedstrijdformulieren regelt voor/bij het eerste elftal is dit een belangrijk moment. Ook alle scheidsrechters worden door middel van informatieavon-den geïnstrueerd. Ook is het van groot belang dat in alle clubhuizen een computer of laptop aanwezig is om via

sportlink.club het digitale wedstrijdformulier in te kunnen vullen.

Bij aanvang van het seizoen 2011/’12 wordt het digitale wedstrijdformulier ook geïntroduceerd in de vijfde en zesde klassen. De clubs uit deze klassen worden hier later over geïnformeerd.

Page 6: De Treffer 2010-2011 - 2010-12-05

  nr. 9  5 december 2010 6 svDiemen DeTreffer

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond

© KNVB 2010

Speeldagenkalender 2011/’12 West I A-categorie

Senioren Standaard

A-categorie Senioren + A-, B- en C-Junioren + 2e, 3e, 4e div. D-pupillen

B categorie Senioren + A-Junioren Schema 12 + 14

B-categorie B- en C-Junioren + pupillen

Datum 20/21-08-2011 Beker Beker 24/25/26-08-2011 Beker Beker 27/28-08-2011 Beker Beker 03/04-09-2011 1 1 Beker Beker 10/11-09-2011 2 2 2 2 17/18-09-2011 3 3 3 3 24/25-09-2011 4 4 Beker Beker 01/02-10-2011 5 5 5 5 08/09-10-2011 6 6 6 6 15/16-10-2011 7 7 7 7 22/23-10-2011 Beker/inhaal Beker/inhaal 1 ---- 4:4 29/30-10-2011 8 8 8 8 05/06-11-2011 9 9 Beker/inhaal Beker/inhaal 12/13-11-2011 10 10 10 10 19/20-11-2011 11 11 11 11 26/27-11-2011 Beker/inhaal Beker/inhaal 4 4 03/04-12-2011 12 12 12 9 10/11-12-2011 13 13 13 1 17/18-12-2011 Beker/inhaal Beker/inhaal Beker/inhaal + 23 Beker/inhaal 24/25-12-2011 Vrij Vrij Vrij Vrij 31/12-01/01-2012 Vrij Vrij Vrij Vrij 07/08-01-2012 Vrij Vrij Vrij Vrij 14/15-01-2012 Inhaal/beker Inhaal/beker Inhaal/beker + 24 Inhaal/beker 21/22-01-2012 14 Inhaal/beker 9 Inhaal/beker 28/29-01-2012 15 14 14 1 04/05-02-2012 16 15 15 2 11/12-02-2012 17 16 16 3 18/19-02-2012 Carnaval

Inhaal/beker Inhaal/beker Inhaal/beker Inhaal/beker

25/26-02-2012 Inhaal/beker Inhaal/beker Inhaal/beker + 25 Inhaal/beker 03/04-03-2012 18 17 17 4 10/11-03-2012 19 18 18 5 17/18-03-2012 20 Inhaal/beker Inhaal/beker Inhaal/beker 24/25-03-2012 21 19 19 6 31/03-01/04-2012 22 Inhaal/beker 26 7 07/09-04-2012 Pasen

Inhaal/beker Inhaal/beker Inhaal/beker Vrij

14/15-04-2012 23 20 20 8 21/22-04-2012 24 Inhaal/beker Inhaal/beker 9 28/29-04-2012 Inhaal/beker 21 21 10 05/06-05-2012 25 22 22 Bekerfinales 12/13-05-2012 26 Na-competitie Bekerfinales 16-05-2012 Na-competitie ? Na-competitie

Page 7: De Treffer 2010-2011 - 2010-12-05

  nr. 9  5 december 2010 7 svDiemen DeTreffer

  Jeugdtreffer WedstrijdcoördinatorenCoördinator A-junioren Paul Smit [email protected]ördinator B-junioren Chiel Simons [email protected]ördinator C-junioren Eric Frederikstadt [email protected]ördinator D-pupillen Pieter Buis [email protected]ördinator E-pupillen vacature [email protected]ördinator F-pupillen Ed van Bentum [email protected] jeugd Elly Oudshoorn [email protected] Menno Golsteijn [email protected]

!!!Zaalvoetballen voor F- en E-pupillen in de kerstvakantie– woensdag 29 december - blaashal!!!

Woensdag 29 december organiseren we weer voor de F- en E-pupillen van sv Diemen een zaalvoetbal-toernooi (5 tegen 5).

Locatie: BlaashalPrins BernhardlaanF-pupillen: van 09.30-12.00E-pupillen: van 12.30-15.30

De kinderen hoeven zich niet van te voren aan te melden maar kunnen zich woensdag in de blaashal melden waarna de teams samengesteld worden. We gaan dus niet met bijv. een E2 tegen een E10 spelen; de spelers van de diverse teams worden ver-deeld.

Wij zoeken D-pupillen en C-junioren die willen helpen om teams te begeleiden en te fluiten. Meld je hier-voor aan bij Elly Oudshoorn via: [email protected]

Mededeling van de jeugdcommissieSinds dit seizoen werken we met coördinatoren voor de diverse afdelingen. De coördinatoren zijn het di-recte aanspreekpunt voor de diverse afdelingsteams en zij staan in nauw contact met de jeugdcommissie.

Voor de B-afdeling was er nog een vacature maar inmiddels hebben we Chiel Simons bereid gevonden om B-coördinator te worden.Chiel is te bereiken via het mailadres: [email protected] en via telefoonnummer 0653478189

De functie van E-coördinator werd vervuld door Yvonne Ceelie maar helaas heeft Yvonne besloten haar functie neer te leggen. Wij bedanken Yvonne voor haar inzet!Voorlopig zal de jeugdcommissie aanspreekpunt zijn voor de E-teams, ondertussen gaan wij op zoek naar een nieuwe E-coordinator. Mocht u hiervoor belangstelling hebben meldt u zich dan aan via:[email protected]

JC sv DiemenTon van den Hengel, Metin Köse, Michael Helmer, Pieter de Jong

Page 8: De Treffer 2010-2011 - 2010-12-05

  nr. 9  5 december 2010 8 svDiemen DeTreffer

  Ajax verliest weer!   

Onderstaand verslag zou in het vorige nummer geplaatst worden, helaas heeft de redactie dit ver-geten. Vandaar nu de plaatsing van de eerste wedstrijd van de F12.

Fortius F4 – sv Diemen F12 5-5 30 oktoberDe eerste competitie wedstrijd.Een dag van tevoren werd gevraagd door de ouders van Davey of het mogelijk was dat er opnames ge-maakt konden worden. De opnames werden verzorgd door Sipke Jan Bouwsma (o.a. presentator van Opsporing verzocht). Hij was een collega van de moeder van Davey en hij zag een leuk item om Davey en de medespelers te volgen bij hun eerste competitie wedstrijd. We verzamelden ons rond 10.30 (de wedstrijd zou in eerste instantie ge-speeld worden om 09.00, maar Fortius verzocht ons of wij om11.00 konden spelen). Helaas had Fortius geen scheidsrechter en was de vader van Yayha bereid om te fluiten. We trapten af om 11.20. Fortius begon sterk en we kregen de bal niet weg uit ons doelgebied. Door een te korte uittrap van doelman Renzo kreeg de tegenstander de bal en schoot raak 1-0. Daarna uit een kluts kwam 2-0. Door een handsbal van Aram kregen we helaas een penalty tegen 3 -0. De Jongens werden eindelijk wakker en we kregen kansen om te scoren. Maar helaas hadden we nog geen geluk.Na de pauze begonnen Diemen F 12 te voetballen en binnen 10 minuten hadden we er 5 gescoord.Jay (3x) Amar ray (1x) en Aram (1x). Het spel werd beter iedereen ging vol in de strijd. Blue was onze rots in de branding achterin, Davey als opkomende balvaste middenvelder. Renzo was als keeper niet meer bang, en de uittrappen werden beter. Jesse en Jahya moeten nog een beetje wennen maar gingen de strijd op het middenveld wel aan, Aram is onze alleskunner en Amar Ray liet zich ook niet kennen. Jay onze spits had kansen genoeg en heeft beloofd elke wedstrijd minimaal 3 x te scoren.(daar hou ik je aan). Helaas begon onze kracht een beetje weg te vloeien, we hadden ook geen wissel en onze tegenstander had er drie (ik hoop de volgende keer twee nieuwe spelers te krijgen). Het lukte ons niet om ons voor-sprong te behouden, Er werd nog twee keer gescoord door Fortius en de wedstrijd eindigde dan ook gelijk namelijk 5-5.Al met al was het een erg spannend wedstrijd.

Rick SewbalakLeider F 12

Ajax D3 - sv Diemen D1 2-3 (vrs.) 24 novemberEen avond na de grootste thuisnederlaag van Ajax in de Champions League (0-4 tegen Real Madrid) mochten wij op de Toekomst proberen het jonge Ajax partij te bieden. Aan het begin van de wedstrijd waren we te makkelijk en dachten we die ”kleintjes” de baas te zijn door alleen met ze mee te hoeven lo-pen. Dat bleek zeker niet het geval en we moesten meer geconcentreerd spelen. Ajax maakte al snel een mooie 1-0 door een schot van ver dat fraai onder de lat en de kansloze Miguel verdween. Hierna werd het ons duidelijk dat we er wat aan moesten doen. Diemen trok het initiatief naar zich toe en iets wat we graag wilden zien, gebeurde. Diemen begon te combineren. Korte passjes naar elkaar, bij balbezit de ruimte zoeken en de tegenstander snel onder druk zetten bij balverlies en als een blok gegroepeerd spelen. Dit leidde tot heel veel kansen. Eerst een bal op de paal van Tristan en een kans van Jamil die er net niet in ging. Jairo scoorde de gelijkmaker en Diemen ging door. We kregen geen penalty toen Jamil onderuit gehaald werd, maar scoorden snel daarna de 2-1, weer door Jairo. Hierna scoorde Jamil 3-1 waarmee we met een goed gevoel naar de kleedkamer gingen.In de tweede helft probeerde Ajax zich terug te knokken en werd het nog wel een echte wedstrijd. Diemen kreeg voor de tweede keer geen strafschop toen Reyza door de uitkomende keeper werd omgekegeld. Ja-mil schoot op de paal en Diemen vergrootte de voorsprong dus niet. Vlak voor tijd werd het nog 2-3, maar Diemen was de uiteindelijke terechte treffer doordat ze veel meer kansen creëerden dan Ajax.Nog wel vermeldenswaardig is het debuut van keeper Sebastian die de laatste 10 minuten bij Diemen on-der de lat stond. Debuteren bij Ajax op de Toekomst, dat vergeet je je leven lang niet meer. Ik kijk uit naar een leuke wedstrijd tegen AZ. Rust allemaal lekker uit en zet deze goede lijn door zaterdag.

Edwin van den Berg

Page 9: De Treffer 2010-2011 - 2010-12-05

  nr. 9  5 december 2010 9 svDiemen DeTreffer

GeuzenM. C1 - sv Diemen C1 3-2 (beker) 28 novemberLaatst speelde de C2 hier ook en die wisten de stand met veel moeite op 1-1 te houden. Vandaag de beurt aan de C1, maar dan voor de beker. Het veld was wit, maar er kon gewoon gespeeld worden. Het begin ging nog gelijk op, zowel kansen voor ons (Salim en Rik) als voor GeuzenMiddenmeer. Dave had een goeie redding met zijn voet. Op een vrije trap van Salim liet de keeper de bal los, maar kon Marwan er net niet goed genoeg bij om te scoren. Diemen pakte de leiding met een prima doelpunt van Jeroen (0-1), waar Emmanuel eerst nog miste. Vlak voor rust maakte Salim er nog schitterend 0-2 van met een mooie lob over de keeper, die dacht dat de bal naast ging. Niks aan de hand dus, een 0-2 voorsprong met de rust, wat wil je nog meer.Marwan kreeg een kopkans, maar hij kopte over. Salim zat goed bij een terugspeelbal die te zacht leek, maar net goed genoeg was. Het spelbeeld veranderde na rust aan-zienlijk en GeuzenMiddenmeer begon steeds meer aan te dringen. Marwan moest noodgedwongen naar de verdediging, omdat Imad en Bart geblesseerd waren. Dat pakte niet goed uit. Uit een counter kon Geu-zenMiddenmeer met hun snelle aanvallers 1-2 maken en vlak daarna ook de 2-2. Onze verdediging was een gatenkaas en de Geuzen konden daar van profiteren. Anthony kreeg nog een grote kans maar zijn inzet ging net naast. Weer hield Dave ons in de wedstrijd met een prima redding, maar toch kon Geuzen in de laatste minuut 3-2 maken. Daarna was er nog een heel goed schot van Ilias, maar de keeper redde dit goed.De C1 ligt hiermee ook uit het bekertoernooi. Er was voor, tijdens en na de wedstrijd nog veel discussie over het beleid van de Jeugdcommissie en het daarmee samenhangende aftreden van Jurry. In deze wed-strijd werd er door gewisseld en kwam iedereen aan bod. Daarmee werd voldaan aan het beleid, maar werd er ook onnodig verloren door de vele omzettingen. . . Wie kan daar nou blij van worden?

Martin

Hercules D2 - sv Diemen D4 3-3 (vrs.) 27 novemberOp een spiksplinternieuw sportcomplex in een beginnende winterse sfeer heeft onze D4 een vriendschap-pelijke wedstrijd gespeeld tegen Hercules D2 uit de Zaanstreek. Zittend op een heuse tribune en omgeven door ouders met dekens op schoot, mutsen op het hoofd, winterjassen en handschoenen aan was de wed-strijd zeer boeiend om naar te kijken. Hercules kwam gelijk op voorsprong, maar dat was vooral te wijten aan een vroeg moment van onachtzaamheid van onze jongens. Het gaf een schrikeffect de goede kant op

en Seth wist magistraal met een hoekschop de bal met effect in de goal te krijgen (1-1). Mees miste maar net een goal door een afstandschot welke met een boog net achter de lat op het doel belandde. Kort daarop kwam het snel omschake-lende Hercules op een voorsprong, maar onze ‘runner’ Tim wist heel knap ver-dedigers te omzeilen en de keeper te passeren en bracht de stand op 2-2 . Onze jongens observeren waarschijnlijk de vele voetbalprogramma’s, want de goal van Dean middels een prachtig lobje was er ook al één om in te lijsten (2-3). Helaas

wist Hercules met een penalty nog gelijk te scoren (3-3). Een aantal goede reddingen van Delano voor-kwam, dat het gelijkspel werd weggegeven en zo keerden onze jongens met een gelijke eindstand richting de kleedkamer. De ouders en uw verslaggever gingen met een blij gemoed richting kachel en koffie.

R. Lammertsen

DWV E3 - sv Diemen E9 3-1 27 novemberOndanks de kou, was het veel leuker dan een Champions League wedstrijd. Hier kregen we de ene mooie aanval na de andere te zien. Ook deze wedstrijd van de E9 was dus heel leuk om naar te kijken. Met mooi combinatievoetbal konden we vaak voor het doel komen. Helaas hadden we ook deze week helemaal geen geluk bij de afwerking. Pas na meerdere kansen kon Matthijs met een mooi geplaatst schot de 1-0 scoren. Uit een van de weinige aanvallen van de tegenstander werd de gelijkmaker gescoord. Met een 1-1 stand gingen we de kleedkamer in, en we gingen met een man minder de kleedkamer uit, want Moos kon vanwege zijn bevroren voeten niet meer meedoen.Ook in de tweede helft werd er volop aangevallen, en ook nu kregen we weer volop kansen. Maar de bal wilde er gewoon niet in, en zoals zo vaak gebeurt, dan vallen ze dus aan de andere kant. Zo kon het dan ook gebeuren dat we de wedstrijd uiteindelijk met 3-1 verloren, terwijl we veruit de betere ploeg waren.Jullie hebben weer enorm je best gedaan en het is dan ook heel jammer dat het niet werd beloond met de overwinning en de drie punten. De penalty’s gingen er deze keer wel gewoon lekker in, net als de patatjes met.

Rick

Page 10: De Treffer 2010-2011 - 2010-12-05

  nr. 9  5 december 2010 10 svDiemen DeTreffer

BFC F8 - sv Diemen F6 2-13 (vrs) 27 novemberHelaas geen competitie voor de F6, we waren vrij. Gelukkig kwam er een aanvraag van BFC voor een vriendschappelijke wedstrijd. Nu hoef je dit geen twee keer te vragen aan onze jongens, die hadden daar natuurlijk wel oren naar. Maar net zo belangrijk, de ouders hadden dat ook. Het werd nog wel even span-nend met het weer. Er waren winterse buien voorspeld en ’s ochtends was het ook inderdaad wit buiten. Na meerdere keren contact te hebben gehad met BFC was het zeker dat de wedstrijd gewoon kon door-gaan. Dus ondanks de vlokjes die naar beneden kwamen zijn we op weggegaan naar Bussum.Om niet te veel jongens langs te kant te hebben staan, zijn we de wedstrijd begonnen met 8 tegen 8. Die-men begon weer sterk aan de wedstrijd, goede combinaties en inzet en als snel volgende de kansen. Wat we even vreemd vonden was dat de spelers van BFC moesten lachen als we de bal net naast mikten of op de paal schoten. Ze hadden er duidelijk nog geen weet van wat er ging gebeuren, wanneer uiteindelijk het vizier op scherp was gezet en Diemen begon te draaien. Na 10 minuten kon BFC nog net de gelijkmaker maken, 1-1, voordat Diemen echt los kwam. Zo gingen we met 7-1 de rust in.De kou, sneeuw en waarschijnlijk ook het spel van Diemen had veel effect op BFC. Bij aanvang tweede helft konden nog maar 5 spelers worden opgesteld. Onze mannen toonden zich echte bikkels en trokken zich de omstandigheden niet aan. Om toch de wedstrijd te kunnen afmaken hebben we besloten om één van onze jongens mee te laten doen bij BFC om zo met 6 tegen 6 de wedstrijd uit te spelen. Door loting was het Jules die de tweede helft BFC verder hielp. Jules was direct de gevaarlijkste man bij BFC en zorg-de zelfs voor de enige tegentreffer in de tweede helft. Bravo voor Jules! Wederom hadden we met deze uitslag een aantal doelpuntenmakers, hier volgen ze in willekeurige volgorde; Lucas 1x, Ayran 2x, Olivier 1x, Jonathan 2x en Dani maar liefst 7x.Net als vorige week was de uitslag niet meer zo belangrijk, maar wel manier waarop werd gespeeld. Door het spel breed te houden en goed over te spelen werden veel kansen gecreëerd. Ook werd niet zelfzuchtig gespeeld en elkaar de kansen gegund. Mannen dit was een goede generale repetitie voor de wedstrijd van volgende week, wanneer we het moeten opnemen tegen Abcoude. Goed gespeeld.

Johan

Inleveren kopij clubblad!

Het volgende clubblad komt uit op zondag 19 december.U kunt uw verslagen van wedstrijden, gespeeld in het weekend van11/12 december inleveren t/m woensdag 15 december 20.00 uur.

Verslagen van wedstrijden gespeeld in het weekend van 18/19 decemberkunt u inleveren t/m zondag 19 december, 20.00 uur.

Lever uw verslagen zo spoedig mogelijk in.U kunt uw verslag ALLEEN per e-mail, insturen naar:

[email protected]

Verslagen die op een ANDERE MANIER of TE LAAT worden ingeleverd, worden NIET geplaatst!!!

De wedstrijden van 4 en 5 december waren afgelast!

Page 11: De Treffer 2010-2011 - 2010-12-05

  nr. 9  5 december 2010 11 svDiemen DeTreffer

Bericht van de Jeugdcommissie: Aanstelling Technisch JeugdcoördinatorMet ingang van 1 december 2010 is Marciano Sleeswijk aangesteld als Technisch Jeugdcoördinator bij sv Diemen. Marciano zal deze functie tot eind van dit seizoen 2010/2011 naast zijn huidige functie van hoofdtrainer A-junioren selectie vervullen. Wij wensen Marciano veel succes.

Hieronder de introductie door Marciano:

Ik ben Marciano Sleeswijk, de meeste mensen bij sv. Diemen kennen mij denk ik wel. Voor de mensen die mij nog niet kennen, ik zit al behoorlijk wat jaren in het trainersvak.Bij sv Kadoelen ben ik 4 jaar werkzaam geweest, zowel als trainer, als technisch jeugdcoördinator en ook ben ik medeverantwoordelijk voor het oprichten van de meisjes/dames afdeling. In die 4 jaar heb ik ook nog een half jaar de E1 en één jaar de C1 van OSV getraind. Na deze 4 jaar ben ik bij sv Diemen de A1 gaan trainen/coachen en dat doe ik tot op heden nog steeds. Vorig jaar heb ik ook nog bij Nieuw-Sloten de E1 getraind, maar door het promoveren van de A1 van sv Diemen naar de 4de divisie was het niet meer mogelijk om deze uitdaging met een andere club te combineren. Op dit moment ben ik al 7 jaar trainer/coach van

de sv Diemen A1 en tevens ook de hoofdtrainer van de A-junioren.Na wat mooie trainersjaren ben ik gevraagd om de nieuwe technisch jeugdcoördinator van de club te wor-den. Aangezien ik vorig jaar succesvol mijn cursus technisch jeugdcoördinator bij de KNVB heb afgerond en dus gediplomeerd ben, lijkt deze functie mij een mooie manier om hier een vervolg aan te geven. Dit houdt in dat ik per direct de nieuwe technisch jeugdcoördinator van de club ben geworden. Wel maak ik dit seizoen als trainer/coach van de A1 af. In mijn nieuwe rol van technisch jeugdcoördinator zal ik mij onder andere gaan bemoeien met de opleiding van de spelers en trainers binnen de club. Dit houdt in dat veel mensen binnen de club met mij te maken zullen krijgen; ik kijk dan ook uit naar een prettige samenwerking met iedereen.

Met vriendelijke sportgroet,Marciano Sleeswijk

Inleveren pasfoto’s voor nieuwe spelerspas. Laatste oproep!!!!!!Een groot aantal spelerspassen moet van de KNVB worden vervangen, dit moet voor eind 2010 gereed zijn. In de Treffer zijn al een aantal oproepen geplaatst om de pasfoto in te leveren maar een flink aantal personen heeft dit nog niet gedaan.Willen de volgende spelers met spoed hun pasfoto inleveren. De pasfoto moet zijn voorzien van naam en geboortedatum achter op de foto.

De pasfoto kan op de volgende manieren worden ingeleverd.• Per post, naar; sv Diemen, postbus 189, 1110 AD Diemen;• In een gesloten envelop in de brievenbus van Marco Stuifzand, Henry Dunantlaan 83 Diemen;• Inleveren in het clubhuis op donderdagavond of op zondag bij Marco Stuifzand of Simon Haas.Als het inleveren binnen 2 weken niet is gedaan dan kan je na de winterstop niet spelen, je spelerspas is dan verlopen. Geen pas betekent “NIET SPELEN”.

Andro, A.G. Bakker, R.P. Dekker, M.P.Holthuizen, P.J. Jong, D.C. de Lems, J.Lunstroo, E. Marcet, D.J. Melick, R. vanRahim, S. Ruijpers, B.M. Ruygrok, N.E.Schuurman, B. Slooten, G.Y. Stefels, M.Tool, J. Wilnis, S.D. Winkel, J.M.Witteveen, T.

Heb je in de tussenliggende periode je pas al ingeleverd dan wordt alles keurig afgerond. Denk er om zon-der spelerspas benadeel je niet alleen jezelf maar ook je team.Bedankt voor de medewerking

Marco Stuifzand

Page 12: De Treffer 2010-2011 - 2010-12-05

  nr. 9  5 december 2010 12 svDiemen DeTreffer

1

2

3

4

ZaalvoetbalZaalcoördinator  T. Roelofs  tel. 06-54223192

Zaalvoetbalprogramma van 8 december t/m 4 februari 8-12-2010 21:50 13675 svDiemen 1 Elbalta 4 Oostenburg 15-12-2010 20:55 21423 svDiemen 1 Legmeervogels 3 Oostenburg 16-12-2010 20:10 8444 Vedette/De R. 5 svDiemen 1 Landsmeer 14-01-2011 22:00 137578 DVVA 4 svDiemen 1 Oostenburg

8-12-2010 21:55 18949 Dijk De 1 svDiemen 2 Ookmeer 15-12-2010 22:00 162811 RODA 23 3 svDiemen 2 Scheg de 12-01-2011 19:15 16057 svDiemen 2 RODA 23 3 Emergo hal 19-01-2011 22:00 4155 ABN Amro 5 svDiemen 2 Sporthallen Zuid 02-02-2011 20:55 8853 svDiemen 2 KDO 5 Oostenburg

15-12-2010 21:55 162704 svDiemen 3 Ter Beek 4 Sporthallen Zuid 5-01-2011 21:20 1137641 Vedette/De R. 10 svDiemen 3 Landsmeer 12-01-2011 20:15 137658 Badhoevedorp 2 svDiemen 3 Sporthoeve 19-01-2011 21:05 137662 svDiemen 3 VVA/Spartaan 5 Emergo hal 02-02-2011 22:05 137669 Schollevers 4 svDiemen 3 Sporthallen Zuid

10-12-2010 20:10 148715 Vedette/De R. 4 svDiemen 4 Landsmeer J.P.H. Baars12-01-2011 21:00 148716 svDiemen 4 Ter Beek 3 Sporthallen Zuid21-01-2011 22:00 148717 Os Lusitanos 4 svDiemen 4 Aristos 04-02-2011 21:00 1148718 Fenerbahce 1 svDiemen 4 Ookmeer

Brief C-selectie juniorenZondag 21 november ontving de redactie een brief van Bram Kloosterman over de perikelen bij de C1 en C2. Na overleg met het bestuur werd besloten de brief in het volgende clubblad te plaatsen.In de bestuursvergadering van dinsdag 30 november heeft het bestuur besloten dat de brief niet in het clubblad geplaatst zal worden, dit omdat er nog overleg plaatsvindt.

Tinus PostRedacteur De Treffer

Afzeggen bij niet trainenWillen alle jeugdtrainers die niet gaan trainen, dat afzeggen bij diegene die kantinedienst heeft. dat zijn over het algemeen vaste mensen dus dat kan niet moeilijk zijn en wij komen niet voor niets.

groetjes Nel

Page 13: De Treffer 2010-2011 - 2010-12-05

  nr. 9  5 december 2010 13 svDiemen DeTreffer

Zaterdag 11 december14:30 38892 svDiemen 1 Nita 1 4e klasse C A. Jeukens 14:30 94519 svDiemen 2 SCW 3 5e klasse 505 14:30 164884 svDiemen VE1 Zuidoost United VE2 1e klasse 35+ D 9:00 121007 svDiemen D7 DCG D5 3e klasse 22 9:00 129153 svDiemen E2 DWV E1 1e klasse 8 9:00 77525 svDiemen E6 Meer de E2 2e klasse 14 9:00 162538 svDiemen F11 SDZ F11 7e klasse 47 9:00 162539 svDiemen F12 Nieuw Sloten sv F4 7e klasse 47

Zondag 12 december14:00 36528 svDiemen 1 TOG 1 4e klasse E E.W. Schans 14:00 53419 svDiemen 4 Swift 8 5e klasse 10 12:00 87426 svDiemen A1 EDO hfc A1 4e divisie A F. Wezel 10:00 63040 svDiemen A2 DCG A1 1e klasse G C.R.M. Koopman 14:00 157218 svDiemen A3 Meer de A2 3e klasse P 10:00 65539 svDiemen B1 Dijk De B1 Hoofdklasse C S. Hilbrink 12:00 65851 svDiemen B2 JOS/W’graafsmeer B1 1e klasse I H. El Hadef 12:00 67639 svDiemen C1 Castricum C1 Hoofdklasse D R.R Raktoe 10:00 67386 svDiemen C2 RODA 23 C1 1e klasse J A.R. van de Biezen

UitwedstrijdenZaterdag 11 december10:30 96588 Roda 46 D1 svDiemen D1 2e divisie A R. van Kleef13:00 125382 Nieuw Sloten sv D1 svDiemen D2 1e klasse F 11:15 96606 Chabab E1 svDiemen E1 Hoofdklasse C 9:30 96676 DCG E1 svDiemen E3 1e klasse 10 11:30 96618 New Amsterdam E1 svDiemen E4 2e klasse 13 9:30 96743 IJburg AFC E5 svDiemen E8 4e klasse 18 9:00 96636 AFC F4 svDiemen F2 2e klasse 9 9:00 144037 Amstelveen F5 svDiemen F10 7e klasse 20 12:30 151993 AS 80 MC1 svDiemen MC1 2e klasse H

Zondag 12 december11:30 46681 Geinburgia 2 svDiemen 2 2e klasse C R. Aidala12:00 53307 Blauw Wit A. 3 svDiemen 3 4e klasse 13 12:00 154660 AS 80 B3 svDiemen B3 2e klasse 5 11:00 153893 Waterwijk B8 svDiemen B4 3e klasse 10 10:00 67389 Abcoude C2 svDiemen C3 1e klasse K 9:30 68520 Pancratius C3 svDiemen C4 2e klasse 3 10:00 68517 Ouderkerk C3 svDiemen C7 3e klasse 7

Programma 11 & 12 december

Winter

Nu de winter weer op komst is; enkele tips:De kunstgrasvelden kunnen bijna altijd gebruikt worden, alleen als er na een vorstperiode dooi inzet kunnen de velden niet gebruikt worden tot de vorst uit de grond is (opdooi). Sneeuw op het veld hoeft voor wat betreft het veld geen belem-mering te zijn, maar de trainers bepalen of er getraind wordt.Is er sprake van een algehele afgelasting in West 1 (pagina 603 teletekst NOS). Dan kunnen de kunstgrasvelden meestal nog gebruikt worden. Trainers/leiders kunnen van te voren al een veld voor een oefenwedstrijd of training bespreken via Elly en/of Bram. Die coördineren op basis van wie het eerst komt wie het eerst speelt, jeugd in de ochtend tot 13.00 uur senioren ‘s middags na 13.00 uur.

Abdell, Bram

Page 14: De Treffer 2010-2011 - 2010-12-05

  nr. 9  5 december 2010 14 svDiemen DeTreffer

Zaterdag 18 december14:30 126205 svDiemen VE1 Meteoor VE2 1e klasse 35+ D 10:45 97057 svDiemen D1 AZ D2 2e divisie A L. Bouwer 9:00 118938 svDiemen D2 Buitenveldert D2 1e klasse F 10:30 167064 svDiemen D7 Waterwijk D8 3e klasse 22 9:00 80084 svDiemen E5 Zeeburgia E5 2e klasse 14 9:00 162550 svDiemen F11 svDiemen F12 7e klasse 47

Zondag 19 december12:00 52704 svDiemen 3 WV-HEDW 3 4e klasse 13 12:00 61519 svDiemen 4 JOS/W’graafsmeer 6 5e klasse 10 10:00 153892 svDiemen B4 Almere FC B3 3e klasse 10 10:00 68619 svDiemen C5 WV-HEDW C2 2e klasse 5 12:00 68419 svDiemen C6 AFC C7 3e klasse 6 10:00 68627 svDiemen C7 Legmeervogels C4 3e klasse 7

UitwedstrijdenZaterdag 18 december11:00 96608 Zeeburgia E3 svDiemen E2 1e klasse 8 10:15 149881 Sporting Martinus E1 svDiemen E3 1e klasse 10 9:00 96628 Zeeburgia F2 svDiemen F1 1e klasse 6 9:00 162550 svDiemen F11 svDiemen F12 7e klasse 47

Zondag 19 december12:00 157210 RKDES A2 svDiemen A3 3e klasse P 12:00 65514 DWV B1 svDiemen B1 Hoofdklasse C R. Jonker11:45 154669 AFC B3 svDiemen B3 2e klasse 5

Kijk op de dag vóór dat u moet spelen op de site van sv Diemen.Klik onder Informatie, bij Programma & uitslagen!!!

Klik dan op programma deze week. Dan ziet u waar en hoelaat u moet spelen.

Programma 18 & 19 december

De scheidsrechter doet zijn best,als je denkt dat je het beter kunt,

wie houdt jou tegen?

Page 15: De Treffer 2010-2011 - 2010-12-05

  nr. 9  5 december 2010 15 svDiemen DeTreffer

Minitreffers

Iedere zaterdag- en zondagochtend kunt u om 08.25, 08.55, 09.25 en om 9.55 uur beluisteren of uw wedstrijd wel of niet doorgaat. Op 103.3 op de kabel en op 106.1 in de ether, dit alles op:

RADIO Diemen

Het volgende clubblad komt officieel uit op zondag 19 december, maar i.v.m. met de nieuwe indelingen van de teams in de B-categorie en dus ook eindstanden komt het clubblad zeer waarschijnlijk op woensdag of donderdag 22 december uit. De verslagen en/of mededelingen moe-ten wel op de tijden zijn ingeleverd zoals op pagina 10 in dit club-

blad vermeld.Van het voetblad ELF ontvingen wij weer een bal, geschonken door FC NL, Exclusive Sportswear. Hartelijk dank!!!

Op woensdag 29 december wordt er weer het traditionele zaal-voetbaltoernooi (5 tegen 5) gehouden, voor E- en F-pupillen. Het toernooi wordt gehouden in de Blaashal aan de Prins Bernhardlaan, naast de traditionele hal. De F-pupillen beginnen om 09.30 uur tot 12.00 uur. De E-pupillen spelen van 12.30 uur tot 15.30 uur. Voor dit toernooi worden D-pupillen en C-junioren gezocht om de wedstrijden te fluiten, even doen.Op zaterdag 8 januari 2011 wordt de nieuwjaarsreceptie gehouden, aanvang 15.00 uur. Alle leden, ouders, supporters, trainers en sponsoren worden van harte uitgenodigd om het Nieuwe jaar met een hapje en een drankje op een sportieve manier te openen.

De traditionele wedstrijd Oud sv Diemen tegen de huidige sv Diemen selectie wordt natuur-lijk ook weer gespeeld! Zowel van de zaterdag- als zondagafdeling. Aanvang van deze wedstrij-den: 14.30 uur. Maak een goede start in 2010 en bezoek de Nieuwjaarsreceptie van sv Diemen.

Om al onze spelers en medewerkers de nodige rust te geven rond de jaarwisseling zullen er geen trainingen en wedstrijden worden geprogrammeerd vanaf maandag 20 december 2010 tot 3 januari 2011. Daarna kan heel sv Diemen weer vol aan de bak voor het behalen van sportieve successen.

Het afgelopen weekend is er niet gevoetbald, terecht dacht ik, jammer, vooral voor de teams uit de B-categorie, die krijgen geen kans meer om dit in te halen. Zij beginnen eind januari aan de voorjaarsreeks.

Het Sinterklaastoernooi voor onze F-pupillen afgelopen woensdag, de Sint had toegezegd zijn eigen toernooi te komen bezoeken, kon helaas vanwege het te koude weer niet doorgaan. Was dinsdag het toernooi al vanwege het weer gehalveerd, later op de avond bleek het weer zo slecht te worden dat de leiding van het toernooi wel moest besluiten, tot afgelasting. Ik neem aan dat Sinterklaas de kadootjes heeft achtergelaten.

Als er nog gevoetbald wordt in de weekenden voor de Kerst, kijk dan goed op de site van sv Diemen/Voetbal.nl om te zien of er iets gewijzigd is. Er bestaat een grote kans dat de Bond eventueel wedstrijden van het afgelopen weekend tussen gaat voegen. Er bestaat dan de kans dat aanvangstijden gaan verschuiven.

Per 1 december is Marciano Sleeswijk door de JC benoemd tot Technisch Jeugdcoördinator, Marciano blijft dit seizoen hoofdtrainer van de A-junioren selectie. Marciano veel succes!

Nog steeds zijn er leden die geen pasfoto hebben ingeleverd voor hun nieuwe spelerspas. Nog 19 leden moeten dit doen, u weet geen pas NIET SPELEN. En dat is niet wat we willen, toch?