De Treffer 2009-2010 - 2009-11-28

16
DE TREFFER Clubblad van de sportverening Diemen Opgericht 16 juli 1931 Sportpark De Diemen Postbus 189 1110 AD Diemen 020-699 20 48 E-mail: [email protected] Informatie en communicatie Jaargang 76 nr. 8 23 november 2009 Voorzitter M.F. Lunstroo tel. 020-6992020 e-mail: [email protected] Secretaris P.P. van Rooij tel. 020- 6951294 e-mail: [email protected] Penningmeester R. Stallinga tel. 020-6004332 e-mail: [email protected] Voorzitter jeugdcommissie vacant Kontributie-donatie RABOBANK 39.35.09.214 Ledenadministratie Postbus 189 1110 AD Diemen Kantinebeheerder A.J. Stellingwerff tel. 020-6992134 Redaktie clubblad M.E. Post tel. 020-6909679 e-mail: [email protected] Alle correspondentie betreffende de ledenadministratie sturen naar: sv Diemen Ledenadministratie Postbus 189, 1110 AD Diemen Ik trap een open deur in als ik stel dat wij momenteel in het informatie- en communicatietijdperk leven. Elk mens en organisatie zal zich daaraan moeten aanpassen anders val je buiten de boot. Dit geldt ook voor onze vereniging. In het verleden kon volstaan worden met het mondeling over- brengen van informatie die belangrijk was voor de leden, dat gebeurde dan op trainingsavonden en met name op zondagavond hing de lokale boekwinkel op de Hartveldseweg met de hand geschreven informatie over de vereniging in de etalage, zoals wedstrijdverslagen, commentaar, uitslagen en standen. Tevens werd het publicatiebord in de kantine en het periodiek uitgegeven clubblad druk gebruikt om informatie te verstrek- ken en dat te communiceren met de leden. Ik kan mij de tijd nog herinneren dat de spelers een persoonlijke uitnodi- ging voor het spelen van een wedstrijd in de brievenbus kregen. Met de intrede van het digitale tijdperk zoals de Personal Computer en internet werd een nieuw fenomeen aan de informatie- en communicatietechnie- ken toegevoegd en oude werden overvleugeld. Als vereniging worden wij ermee geconfronteerd dat benodigde infor- matie niet meer in schriftelijke maar in digitale vorm wordt aangeboden. Wedstrijdprogramma’s, uitslagen en standen en overige informatie wor- den nu alleen nog via de KNVB-website aangeboden. Zoals hiervoor ver- meld moest sv Diemen meegaan in de vaart der volken om de boot niet te missen en heeft nu een eigen website waarop de voor de leden benodig- de informatie staat vermeld. Helaas moest dit ten koste gaan van de ge- drukte Treffer. De boekhouding wordt bijgehouden op een zogenoemd financieel pakket en de leden- en contributieadministratie worden op een standaardpakket, genaamd “Sportlink” , bijgehouden. Dit pakket sluist de informatie van leden door naar de KNVB zodat er niet meer gegevens dubbel worden bijgehouden. Indien je een dergelijk systeem hebt dan is het essentieel dat het systeem up-to date is en over de juiste gegevens beschikt. Daarom wordt van de leden gevraagd om die juiste gegevens aan de vereniging te verstrekken want met foute en onvolledige gege- vens werkt het systeem niet. Wij willen het systeem ook wat persoonlijker maken en daarvoor hebben wij uw e-mail adres nodig zodat wij snel en persoonlijk u van de nodige informatie kunnen voorzien. Indien wij nog niet over uw e-mailadres beschikken laat dit dan toekomen aan onze se- cretaris. U maakt hem daarmee erg gelukkig. Vergeet u de contributiebetaling en de eventuele betaling van uw boete niet. Bij niet betalen moeten wij helaas sancties nemen. Fred Lunstroo

description

 

Transcript of De Treffer 2009-2010 - 2009-11-28

DE TREFFERClubblad van de sportverening Diemen

Opgericht 16 juli 1931Sportpark De Diemen Postbus 189 1110 AD Diemen 020-699 20 48 E-mail: [email protected]

Informatie en communicatie

Jaargang 76 nr. 8 23 november 2009

VoorzitterM.F. Lunstroo

tel. 020-6992020e-mail: [email protected]

SecretarisP.P. van Rooij

tel. 020- 6951294e-mail: [email protected]

PenningmeesterR. Stallinga

tel. 020-6004332e-mail: [email protected]

Voorzitter jeugdcommissievacant

Kontributie-donatieRABOBANK 39.35.09.214

LedenadministratiePostbus 189

1110 AD DiemenKantinebeheerderA.J. Stellingwerfftel. 020-6992134

Redaktie clubblad M.E. Post

tel. 020-6909679e-mail: [email protected]

Alle correspondentiebetreffende

de ledenadministratiesturen naar:sv Diemen

LedenadministratiePostbus 189,

1110 AD Diemen

Ik trap een open deur in als ik stel dat wij momenteel in het informatie- en communicatietijdperk leven. Elk mens en organisatie zal zich daaraan moeten aanpassen anders val je buiten de boot. Dit geldt ook voor onze vereniging. In het verleden kon volstaan worden met het mondeling over-brengen van informatie die belangrijk was voor de leden, dat gebeurde dan op trainingsavonden en met name op zondagavond hing de lokale boekwinkel op de Hartveldseweg met de hand geschreven informatie over de vereniging in de etalage, zoals wedstrijdverslagen, commentaar, uitslagen en standen. Tevens werd het publicatiebord in de kantine en het periodiek uitgegeven clubblad druk gebruikt om informatie te verstrek-ken en dat te communiceren met de leden.Ik kan mij de tijd nog herinneren dat de spelers een persoonlijke uitnodi-ging voor het spelen van een wedstrijd in de brievenbus kregen. Met de intrede van het digitale tijdperk zoals de Personal Computer en internet werd een nieuw fenomeen aan de informatie- en communicatietechnie-ken toegevoegd en oude werden overvleugeld.Als vereniging worden wij ermee geconfronteerd dat benodigde infor-matie niet meer in schriftelijke maar in digitale vorm wordt aangeboden. Wedstrijdprogramma’s, uitslagen en standen en overige informatie wor-den nu alleen nog via de KNVB-website aangeboden. Zoals hiervoor ver-meld moest sv Diemen meegaan in de vaart der volken om de boot niet te missen en heeft nu een eigen website waarop de voor de leden benodig-de informatie staat vermeld. Helaas moest dit ten koste gaan van de ge-drukte Treffer. De boekhouding wordt bijgehouden op een zogenoemd financieel pakket en de leden- en contributieadministratie worden op een standaardpakket, genaamd “Sportlink”, bijgehouden. Dit pakket sluist de informatie van leden door naar de KNVB zodat er niet meer gegevens dubbel worden bijgehouden. Indien je een dergelijk systeem hebt dan is het essentieel dat het systeem up-to date is en over de juiste gegevens beschikt. Daarom wordt van de leden gevraagd om die juiste gegevens aan de vereniging te verstrekken want met foute en onvolledige gege-vens werkt het systeem niet. Wij willen het systeem ook wat persoonlijker maken en daarvoor hebben wij uw e-mail adres nodig zodat wij snel en persoonlijk u van de nodige informatie kunnen voorzien. Indien wij nog niet over uw e-mailadres beschikken laat dit dan toekomen aan onze se-cretaris. U maakt hem daarmee erg gelukkig.

Vergeet u de contributiebetaling en de eventuele betaling van uw boete niet. Bij niet betalen moeten wij helaas sancties nemen.

Fred Lunstroo

nr. 8 23 november 2009 2 svDiemen DeTreffer

Officiële mededelingen

De jubilarissen die werden gehuldigd op de Algemene Ledenver-gadering van 9 november 2009, vanwege hun langdurig lidmaatschap. Bert Houweling was helaas niet aanwezig.Staand v.l.n.r.: Bob Lammers (40 jaar), Nico van Buuren(40 jaar) en Peter van Rooij (40 jaar).Zittend v.l.n.r.: Wout Koekkoek (25 jaar), MevrouwP. van Rooij en Simon Haas (50 jaar).

E-mail adressen in het ledenbestandWe missen nog steeds teveel e-mail adressen in het ledenbestand van onze vereniging.Van de ongeveer 975 leden van sv Diemen ontbreken nog steeds 73 mail adressen in ons ledenbestand. Daarnaast zullen er waarschijnlijk ook flink wat mailadressen zijn gewijzigd. Het is voor de communicatie naar de leden uiterma-te belangrijk dat de ledenadministratie zo compleet mogelijk is en blijft. Controleer of in onderstaande lijst uw naam of de naam van uw kind voorkomt.Zo ja, geef dan uw mailadres door aan Peter van Rooij, mail [email protected] u een mailadres dat is gewijzigd geef dit dan ook door aan bovenstaand mailadres.

Lijst met ontbrekende mailadressenAcheampong DA Groot de G Obeng SAchterberg D Hall GJL Palanciyan ZAgyapong R Heemskerk PA Petronia KPAmri M Hillebrand SM Plett DAttia MA Hour El Z Raghoebarsing PAwan SA Houtzager S Revet SBarima D Houweling R Reymond DBlits M Hughes KA Botros M Hughes TA Ruigrok van der Werve jrBredius DG Jakgnouni el I Samorah IBrempong NA Jakgnouni el Z Santuli NAGBrown F Jiawon K Schepers JBruyn de JH Jizhar JBS Seylan YCalmaz J Jorna G Simons JKCerjak FA Kali S Simons TRChang A Kartal M Singh IChang C Kraan K Sluijter TDDipowirono E Lelyveld P Stalenberg NDjamatie Ajaiso G Madern MCT Vries de JDuhra R Meeuwissen S Waalberg JDuinker M Miran Z Warsame GEl Hour Y Mohammed U Welldeiesus NEndogan K Moses T Witte JBFrijhof NS Nieuwendam PLL Groenestein van AJ Nijland IL

Willen ook de diverse leiders de moeite nemen om deze te namen controleren. Wellicht staan hier spelers van hen tussen waarvan zij wel over een mailadres beschikken. Gelieve dit dan ook door te geven aan Peter van Rooij:[email protected]

De secretaris

nr. 8 23 november 2009 3 svDiemen DeTreffer

Bericht voor de vrijwilligers -Vrijwilligersloterij 2009Begin december 2009 ontvangen alle vrijwilligers van sv Diemen een brief van het bestuur waarin zij be-

dankt worden voor hun inzet voor de vereniging in het jaar 2009.Het bestuur probeert om dit elk jaar in een andere vorm te presenteren, eind 2008 is dat gedaan door middel van een Vrijwilligersloterij. Naar onze mening was dat zo-danig succesvol dat wij hebben besloten om dit te herhalen. De vrijwilligers die deel-nemen aan deze loterij kunnen de strook af te knippen, invullen en deponeren in de bus die vanaf 8 december in de kantine staat.

De trekking zal plaatsvinden tijdens onze Nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdag 2 januari om 17.00 uur. Er zijn 5 prijzen t.w. € 25, - € 50, - € 100, -, € 200,- en € 300,-. Wij stellen het natuurlijk zeer op prijs indien je persoonlijk bij de trekking op de nieuwjaarsreceptie aanwezig wilt zijn.Indien er personen zijn die geen brief van het bestuur hebben ontvangen en toch van mening zijn dat zij een actieve vrijwilliger zijn van sv Diemen, dan kunnen zij zich bij de secretaris Peter van Rooij melden. We proberen zo compleet mogelijk te zijn in de inventarisatie maar er kan natuurlijk altijd iets fout gaan.

Bestuur

Foutje?Donderdagavond 12 november 2009 om 19.00 uur stond ik op het parkeerterrein naast de invalideplek-ken. Bij terugkomst bij mijn auto om 20.15 uur zie ik tot mijn verbazing dat er tegen mijn linkervoorkant is aan gereden die richting de weg stond en ja hoor heel sportief geen briefje of zo, maar ik zit met de schade. Op dat moment werd er alleen getraind bij Diemen, dus het is veroorzaakt door een van onze le-den of ouders. Ik hoop dat diegene die dit heeft gedaan zich alsnog wil melden zodat we de zaak netjes kunnen afhandelen.Stuur mij een e-mail en ik neem contact op we zijn toch verzekerd, niet dan? Al vast [email protected]

Jan de Jong

Contributies 2009/2010

Ondanks de oproep per mail om rekening te houden met de contributie-in-ning eind september is de incasso bij 15% van de verstrekte machtigingen geweigerd, in de meeste gevallen wegens onvoldoende saldo. Inmiddels zijn herinneringen aan de betreffende 75 leden verzonden.Ook aan 70 leden die nog per acceptgiro betalen zijn aanmaningen wegens niet voldoen verzonden.Al met al staat nog ruim € 22.000.- aan contributie open! Het aanmanen en herinneren is een kostbare zaak en levert veel extra werk op voor contribu-tieadministrateur Bram Kloosterman .

Wij rekenen erop dat iedereen- met uitzondering van diegenen die een be-talingsregeling hebben getroffen- zo snel mogelijk betaalt.Eind december niet betaald = vanaf 1 januari 2010 niet trainen en spelen!

Roel Stallingapenningmeester

nr. 8 23 november 2009 4 svDiemen DeTreffer

Goed geregeld door RSBS

Hypotheekrentes nu v.a.

Starters-, zelfstandigen- en ZZPʼers hypotheken.

2e hypotheek tot € 100.000,-

zonder dekking/taxatie.

Belastingaangifte v.a. € 24,95.

RROuddiemerlaan 8-D, 1111 HJ Diemen Tel: 020 - 4 16 26 56 E-mail: [email protected]

www.rsbs.nl

Topsponsor FC Volendam Hoofdsponsor SV Diemen

Direct persoonlijk contact met gekwalifi ceerde fi nancieel adviseurs.

Lenen tegen de laagste rente? Kijk op www.rsbs.nl.

Vrijblijvend en kosteloos advies!

Keuze uit meer dan 50 aanbieders waaronder:

Heeft u al een aanbieding van iemand anders? Vraag gerust bij ons een second opinion.

Bel 020 - 4 16 26 56 of ga naar onze website www.rsbs.nl voor een afspraak.

Alle soorten verzekeringen, zowel particulier als zakelijk.

3,9%

6,9%nuv.a.

5,9%nuv.a.

www.rsbs.nl

RSBS adv Stadsgids.indd 1 20-05-2008 10:17:05

nr. 8 23 november 2009 5 svDiemen DeTreffer

Jeugdtreffer Wedstrijdsecretarissen F-pupillen A. Uljee tel. 020-6954865Meisjesvoetbal M. Golsteijn tel. 020-7764909 Wedstrijdwijzigingen E. Oudshoorn tel. 020-6904445

ZaterdagmorgenHet was zaterdagmorgen en het complex lag te glanzen in de zon. Twee velden vol jeugd en ou-ders langs de kant. Gefluit, geschreeuw en gejuich. Het was een sportdag, zoals er zoveel waren in het land. Ook dit complex week niet af van het bekende patroon, een gewone zaterdagmorgen op een ge-woon voetbalveld midden in de competitie.In een doel stond een keepertje dat bijna verloren ging in de immens grote open ruimte, waar hij de bal uit moest houden. Hij gaf zich volledig en had geen oog voor andere dingen, die er in de wereld gebeurden. Hij vloekte een beetje als hij de bal uit het net moest halen en sprong juichend op als dat

aan de andere kant gebeurde. Als hij een bal ving of oppakte, klemde hij die met een triomfantelijk ge-zicht tegen zijn borst. Toen de scheidsrechter voor de laatste maal floot, zuchtte hij enigszins teleurge-steld omdat het al afgelopen was.Hij pakte het flesje water van de grond en stapte zijn doel uit. Maar voordat hij wegliep, stapte hij even opzij naar de afrastering. Hij legde zijn han-den op de bovenste ligger en drukte er een licht kusje op. Hij keek me even aan en zei: ‘Hier stond mijn pappie altijd.’

Dries WeberOvergenomen uit Infobulletin LBA

!!!ZAALVOETBALLEN IN DE KERSTVAKANTIEMAANDAG 28 DECEMBER!!!

Maandag 28 december organiseren we voor de F- en E-pupillen (jongens en meiden)van sv Diemen een zaalvoetbaltoernooi (5 tegen 5)

Lokatie: Sporthal DiemenPrins Bernhardlaan 2 F-pupillen: van 9.30-12.00E-pupillen: van 12.30-15.30

De kinderen hoeven zich niet van te voren aan te melden maar kunnen zich maan-dagochtend in de zaal melden waarna de teams samengesteld worden. We gaan dus niet met bijv. een E2 tegen een E10 spelen; de spelers van de diverse teams worden verdeeld. Vorig jaar was er een hoge opkomst en werd er enthousiast gevoetbald; dat moet dit jaar weer gaan lukken!

We hebben 11 F-teams en 12 E-teams. Van elk team vragen we één afgevaardigde om te helpen met indeling van de teams en het coachen van een team. Het hoeft dus niet de leider zelf te zijn maar een vader, moeder, broer etc. Ook zijn we op zoek naar D-pupillen of C-junioren die de wedstrijden willen fluiten. Meld je svp aan!

Aanmelding van hulp bij Elly Oudshoorn (wedstrijdsecretariaat) via het email adres van de jeugdcommissie: [email protected]

Vermeldt a.u.b. je emailadres en telefoonnummer.

nr. 8 23 november 2009 6 svDiemen DeTreffer

sv Diemen D1 - Roda ‘46 D1 3-2 14 novemberWe moesten het doen zonder Marius, die lag met griep op bed. Voorafgaand aan de wedstrijd was er 1 minuut stilte, omdat er bij Roda ’46 deze week een sterfgeval te betreuren viel. Het was de wedstrijd van de nummer 1 tegen de nummer 2, maar wij hebben een wedstrijd minder gespeeld. Roda had nog niet verloren deze competitie, dus we waren gewaarschuwd, dit is een goede ploeg. Voor het eerst ging het scorebord aan en hield het keurig de tijd en de score bij. En gescoord werd er ook gelukkig, anders heb je er nog niks aan. Eerst was er een geweldige solo van de nr. 10 van Roda, zijn schot belandde geluk-kig voor ons op de paal. Dit was wel een waarschuwing. De eerste helft golfde verder op en neer, we waren zeker niet de mindere ploeg en kre-gen onze kansen. Bij 1 van die kansjes kreeg Rik de bal en schoof hem netjes in de hoek langs de keeper (1-0). Er was nog sprake van hands van Roda maar de scheidsrechter gaf terecht voordeel. Een vrije trap van Guus ging over. Het werd wel 1-1 door slecht uitverdedigen bij ons. Jammer natuurlijk, maar op dat moment wel verdiend voor Roda. Guus kwam nog alleen op de keeper, maar wist niet te scoren. Lorenzo zijn schot verdween voorlangs het doel. Op een aanval van Roda was het Nick die tot 2x toe uitstekend redde, 1x met de arm en 1x met de voet. Hij hield ons daarmee in de wedstrijd. Met 1-1 gingen we rusten.Na rust nog steeds een interessante wedstrijd tussen 2 ploegen die erg aan elkaar gewaagd waren, maar waar Diemen toch steeds meer op de helft van Roda ging spelen. Er was een schot van Salim dat in de defensie smoorde. We maakten de 2-1 via Rik, een beetje frommeldoelpunt, maar hij stond wel weer op de goede plek om het af te maken. Daarna had hij nog een schot van ver dat over ging. Roda gaf niet op en bleef strijden voor de gelijkmaker. Dat lukte ze wonderwel: uit een vrije trap, waar Nick qua hoogte niet bij kon, maakten ze 2-2. Een domper, want we waren eigenlijk de betere partij. Het scorebord gaf al aan dat de 30 minuten verstreken waren, maar de scheidsrechter liet terecht doorspelen vanwege een aantal blessuregevallen. In die allerlaatste minuten zetten we een aanval op over rechts, met Salim die een goede voorzet gaf en weer Rik op de goede plek die de 3-2 binnnenschoot. Een beetje op zijn Duits gewonnen, dat wel.

Martin

Waterwijk D3 - sv Diemen D2 0-9 14 novemberOm met de deur in huis te vallen: een enorm knappe teamprestatie van het steeds beter wordende Die-men. Als technische staf hebben we terecht een buiging voor jullie gemaakt. Mooie goals, goed samenspel en heel veel voetbalplezier en inzet samen.Het was niet makkelijk aan het begin. Een hele natte koude douche viel uit de hemel en de tegenstander zag er sterk uit. Maar Diemen ging vanaf minuut één de strijd aan, won de duels en bleef erg rustig aan de bal. Het duurde nog wel even voordat het eerste doelpunt viel, want de keeper van Waterwijk hield veel tegen. Maar uiteindelijk scoorde Nidal uit een passje van Boy 1-0 en gingen we los. Al snel 2-0 uit een

Sinterklaas bij sv DiemenUit goed ingelichte bronnen hebben wij vernomen dat Sinterklaas ons complex met een bezoek zal vereren en wel op woensdag 2 december.Wij verwachten Sinterklaas met zijn Pieten om 14.30 uur op onze velden. De F-pu-pillen zullen Sinterklaas laten zien hoe goed zij kunnen voetballen in een onderling toernooi. Hopelijk zal Sinterklaas de spelertjes met een fraai cadeau belonen. Het “feest” is om 16.00 uur afgelopen.

Bram

Voorstellen F11Op zaterdag 14 november is de F11 in de stromende regen van start gegaan. Zij speelden een goede wedstrijd tegen het altijd lastige TOS/Actief F7, uitslag 2-2.Het team bestaat uit de volgende spelers:Yassin El Jilali, Zino de Boorder, Dimitri Epeslis, Ethan Junge, Lovien Neijda, Jimmy Schepers, Jesse Bos-kma, Mike Vreeken, Ismail Moro, Mick Woelders en Mena Botros,

Leider: Aron Boskma tel: 020-6927709

nr. 8 23 november 2009 7 svDiemen DeTreffer

hoge bal van achteruit van Jeffrey die Boy mooi intikte. Hierna Lesley uit een voorzet van Scott (3-0) en 4-0 door Boy uit een assist van Lesley. Nidal liet Jamie vrij scoren toen hij 1-op-1 op de keeper af ging en Lesley scoorde 6-0 uit een assist van Scott. Ook de laatste uit de eerste helft werd gemaakt door Lesley uit een voorzet van Scott. Wat een luxepositie, 7-0 na 30 minuten voetballen.In de 2e helft ging het spel nog steeds alleen maar richting de keeper van Waterwijk, maar waren we minder trefzeker en trapten te vaak in de buitenspelval. Wel nog een mooi doelpunt van Youssef uit een voorzet van Nidal en ééntje van Lesley uit een assist van Rick. De 10e die Boris maakte werd helaas afge-keurd. Maar jongens, wat een spel en wat een complimenten kregen jullie van alle supporters van Diemen en zelfs Waterwijk. Danilo, bedankt voor je invalbeurt en langs deze weg alvast het allerbeste voor Mike die helaas zijn teen gebroken heeft en dus even rust moet houden. Tot snel!

Edwin van den Berg

sv Diemen D4 - AS’80 D4 1-3 14 novemberHet moest er eens van komen maar de mannen van de D4 zijn na anderhalf jaar tegen een competitiene-derlaag opgelopen. Ik heb de wedstrijd door de lens van een videocamera bekeken dus u moet het doen met wat sfeerimpressies. In het begin was AS’80 de betere ploeg. Vooral hun speersnelle rechtsbuiten zorgde voor veel dreiging. Na een ongelukkig moment in onze verdediging viel de verdiende 0-1. Vlak daarna had AS’80 een geweldige kans op 0-2, maar de bal ging tegen de paal. Na wat misverstanden aan de andere kant kon Daan zo doorlopen en de 1-1 aantekenen. De rest van de eerste helft was Diemen de betere ploeg met nog een paar grote kansen (prachtige kopbal Jorick net naast, schot Hidde net naast, schot Danny net over, nog net gestopt schot van opnieuw Daan). Ruststand een terechte 1-1.In de tweede helft ging het lang gelijk op. AS’80 scoorde als eerste maar daarna had Diemen pech met bal-len op de paal van Daan en Genno. We bleven drukken en zoals zo vaak valt de goal dan aan de andere kant. Eindstand 1-3. Een leuke wedstrijd tegen een zeer sportieve tegenstander, strak geleid door scheids Michel met aan onze kant keeper Luca als uitblinker.

Johan Knol

GeuzenveldM E2 – sv Diemen E4 3-3 14 novemberDit seizoen had ik tot op de dag van vandaag, het toetsenbord nog niet beroerd voor een verslag. Dit werd mede ingegeven door de beroerde seizoenstart van ons aller E-4. Toen de motor echter op gang kwam, vond ik het wat makkelijk vervolgens wel wat te schrijven. Vandaag na een hectisch einde van onze wedstrijd, heb ik dan eindelijk de geest weer gekregen. Ooit berooft geweest op het voetbalveld? Je portemon-nee zit nog in je zak en je mist géén materiele zaken, maar je bent toch beroofd! De wedstrijd begon mooi met een voorsprong, na een pegel over 30 meter van Jiri. Diverse kansen volgden elkaar op. Ezra op de lat, Alex op de paal etc. Vlak voor rust een vrije trap tegen, die door de scheidsrechter nog even 3 meter naar voren wordt gerold en de gelijk-maker ligt in het net.In de rust is er al gemor over de vele discutabele beslissingen van onze gelegenheid scheids (ballen vóór de lijn uit geven en voordeel situaties affluiten!). “Jongens, we zijn toch véél beter, het komt goed!” We komen door een mooie goal van Ezra weer voor, maar helaas na een lullige goal tegen weer gelijk. Jiri besluit maar weer eens uit te halen en we ko-men terecht voor. De jongens gaan met de rug in de goal liggen en proberen de wedstrijd professioneel uit te spelen. Na 27 minuten attendeer ik de scheids op zijn klokkie, maar die laat doorspelen tot er in de 31e minuut gelijk wordt gemaakt. Hierop fluit hij meteen af en berooft onze jongens van een leuk begin van de Sinterklaas intocht. En waarom? Wij konden de 8e plaats van hun in de competitie overnemen!? Erg triest jongens, jullie waren top vandaag!

Fuerza E-4…Mischa Hoogland

AmstellandU F1 - sv Diemen F1 0-5 14 novemberNadat er een scheidsrechter was opgetrommeld begonnen onze jongens aan deze wedstrijd met maar één doel; winnen! Amstelland werd vanaf het eerste fluitsignaal op eigen helft vastgezet door het opschui-ven van de Diemense verdedigers en door het opkomen van onze aanvallers die het veld breed hielden. Na drie minuten volgde de eerste serieuze doelpoging nadat Floris een mooie pass gaf op Devin en deze hard uithaalde, helaas kon de Amstelland keeper deze bal nog verwerken. De Amstelland keeper had niet lang plezier van dit succes, de corner die hieruit volgde werd door Milco op maat voorgezet waarop Jason zijn hoofd ertegenaan zette, de 0-1 stond op het scorebord. Na dit doelpunt houdt Diemen de druk op de ketel en geeft Amstelland geen lucht. Na een mooie combinatie met Floris, Bradley en Milco aan de basis verdient Diemen wederom een corner. De ingestudeerde corner variant overvalt Amstelland; Milco legt

nr. 8 23 november 2009 8 svDiemen DeTreffer

terug op Justin, die de bal met een krul in het doelgebied laat vallen waar Jason wederom het doel met zijn hoofd weet te vinden, 0-2. Het lijkt wel of corners het geheime wapen van de F1 worden, de zoveelste wordt teruggelegd op Devin die keihard uithaalt en voor de 0-3 tekent. Diemen blijft met mooie combina-ties het spel bepalen en Mo had bijna tijd genoeg om alle gaten in het net te tellen. Helaas voor diegenen die de uitkomst willen weten raakte hij de tel kwijt omdat hij een penalty moest nemen. Een doelpunt van Justin werd afgekeurd na hands van een Amstelland verdediger. Onze goalie verzilverde deze penalty genadeloos en de 0-4 was binnen.De tweede helft was er één van overtredingen. Gelukkig had de F1 versterking gekregen van Poernomo (bedankt!) om de strijd op het veld te blijven voeren. Hoogtepunt in de tweede helft was de derde en de 0-5 van Jason. Dit keer niet met het hoofd maar een prachtig afstandsschot in de kruising, hattrick! Goed gespeeld jongens.

Nereo Schotte

sv Diemen F7 - IJburg F5 0-7 14 novemberDe dag was dan eindelijk aangebroken dat niet alleen de goedheiligman Nederland weer zijn bezoek aandeed, maar vooral omdat we op papier tegen een gelijkwaardige tegenstander zouden spelen. IJburg, dat net als wij, pas 3 punten behaald en zelfs meer tegengoals als onze blauwbloezen moest incasseren. Dit zou voor onze jongens dan eindelijk een wedstrijd moeten worden waarin wij een aantal doelpunten konden maken. We startten vandaag waar we vorige week mee geëindigd waren. Eddie op het doel en net als vorige week stond hij weer goed te keepen en Storm die als laatste man ook weer vandaag de no-dige aanwijzingen gaf aan zijn medespelers. De eerste helft ging het nog gelijk op en werden er een paar kansen gecreëerd zo ging Otniël er als een haas vandoor en liet hij een ieder van IJburg zijn hakken zien, helaas miste hij voor het doel net de scherpte om de bal in de touwen te knallen. Vlak voor de rust wist onze tegenstander toch 2 keer te scoren.In de pauze werd er duidelijk gemaakt dat er vandaag echt kansen zijn om de wedstrijd in ons voordeel te beslissen, maar dan moeten we wel met zijn allen de mouwen opstropen. Met deze instelling gingen onze jongens het veld in maar al snel knalde de tegenstander de 0-3 binnen. De moed zakte bij onze kanjers in de schoenen, hierop wist IJburg gedurende de tweede helft de stand verder uit te breiden naar 0-7.

John

sv Diemen F9 – sv Diemen F8 1-6 14 november Zaterdag 14 november was een speciale dag. Niet alleen omdat Sinterklaas die dag in Diemen zou aan-

komen maar ook omdat de derby tussen F8 en F9 werd gespeeld. Om 9 uur ging de wed-strijd van start. De eerste 5 minuten van de 1e helft ging het spel heen en weer. De elftallen waren aan elkaar gewaagd. In de 7e minuut moest Johnny, de keeper van de F8 in actie komen om zijn doel schoon te houden. Het eerste doelpunt viel in de 10e minuut, toen kon Joram scoren na een voorzet van Faisal. En slechts twee minuten later wist Ahmed 2-0 te maken. Toen F9 in de 15e minuut scoorde stond het 2-1, de wedstrijd bleef dus spannend. Maar net voor de rust nam Ahmed vlak bij het doel een vrije trap en ging de bal er alweer in, waardoor F8 met 3-1 de kleedkamer inging. Lekker gevoel was dat, de limonade smaakte extra lekker.De tweede helft ging F9 fel van start, maar wist dit niet in doelpunten om te zetten. Al snel draaiden de rollen om, F8 begon de druk op F9 op te voeren. De jongens speelden allemaal op hun best, nog beter dan in de eerste helft. Ze passeerden, schoten en combineerden erop los en creëerden mooie kansen. Scoren lukte ook deze helft maar liefst weer drie keer: in de 6e minuut, na een solo, schoot Fassal de bal tussen de benen van de keeper door (

4-1) en in de 13e minuut scoorde hij weer (5-1). Tenslotte, in de laatste minuut, na een rush van Jesse, daarbij geholpen door Jochem, wist Jasper het 6e doelpunt te maken. De wedstrijd was net op tijd vóór de stortbui afgelopen en iedereen had nog tijd genoeg om naar de intocht van Sinterklaas te gaan.

Michéle (moeder Jesse)

De scheidsrechter doet zijn best,als je denkt dat je het beter kunt,

wie houdt jou tegen?

nr. 8 23 november 2009 9 svDiemen DeTreffer

sv Diemen C2 (1e klasse) - SDO C1 (3e divisie) 2-1 21 novemberVoorafgaande aan deze wedstrijd heb ik alle verslagen van SDO gelezen, lang leve internet. En ik wist al vrij snel dat we niet 4-3-3 of 4-4-2 konden spelen we moesten met een verrassing komen of een wonder. Want vorige week was er nog een zwaar verlies tegen CTO. In de warming up al de eerste tegenslag voor Ahmeeyah (ze kreeg een tik tegen haar knie), dus even verzorgen geen probleem, maar terug bij de war-ming up weer een tik tegen dezelfde knie. Dus over en uit voor Ahmeeyah. Jullie begrijpen dat ik nu niet te veel over het technische plan ga vertellen want de toekomstige tegenstanders kunnen dit ook lezen. Maar vooraf heb ik alles besproken en nu moesten de spelers het uitvoeren. En ik moet zeggen het was een zeer zware opdracht want 1 fout en alles kon de mist in gaan.Vanaf de eerste minuut zag het er prima uit en Sal kreeg ook binnen 5 minuten zijn eerste kans PAAL!. Maar na 15 minuten kon Jakob de 1-0 maken pfff lekker. In de 20e minuut, je leest het goed, 2-0 top! Maar het had makkelijk 4-0 kunnen staan want kansen genoeg, SDO kwam en maar niet uit; 1 of 2 kansjes dat was het dan ook. De rust kwam dichterbij en de spelers werden moe.In de rust heb ik verteld dat het gevaarlijk zou gaan worden want SDO (3e div) moest wat gaan doen. En dat ging ook gebeuren, SDO werd gevaarlijker en kon de 2-1 maken. Tijd om spelers te brengen en Die-men kwam weer terug. In de laatste minuut kon Joey F de 3-1 maken maar de keeper van SDO maakte een mooie redding. 2-1 overwinning tegen SDO daar kunnen we trots op zijn. Dus de vraag is: een wonder of een top team. Ik ga voor het laatste EEN TOP TEAM!

Trotse coach Jurry

sv Diemen D1 - Zeeburgia D1 3-5 (beker) 21 novemberAls je voor de beker tegen Zeeburgia D1 moet spelen, weet je bij voorbaat dat je de volgende ronde niet gaat halen. Deze jongens spelen immers 1e divisie samen met Ajax, Feyenoord en AZ. Je kan wel probe-ren ze het zo lastig mogelijk te maken. Ik denk dat we daar in geslaagd zijn. Al in de eerste minuten kreeg Rik een grote kans, hij kwam alleen voor de keeper, maar wist niet te scoren. Daarna konden we gewoon goed meevoetballen met Zeeburgia, dat defensief soms wat nonchalant was. Achterin hadden ze een beer van een verdediger, als je mij had gezegd: die jongen is 16, had ik het ook geloofd. Wat een kracht had die jongen, niet normaal meer. Hij was een kop groter dan onze langste man. Deze jongen maakte wel het verschil. We kwamen voor rust op een 0-2 achterstand. Niet dat Zeeburgia nou zo goed was. Ze kregen 2 aanvallen, en dat waren ook allebei doelpunten. Wij kregen toch ook wel onze kansjes, maar we kwamen niet tot scoren. Het werd 0-1 met een schot dat over Nick in doel verdween en 0-2 door een beoordelings-foutje van Darryl. Hij bukte, waardoor de bal over hem heen ging en de tegenstander over Nick heen kon lobben. Kan gebeuren.Na rust namen wij het initiatief en dat werd beloond. Eerst door Guus die een vrije trap van 25 meter hoog in doel schoot (1-2). Even later kregen we een penalty mee vanwege hands bij Zeeburgia. Lorenzo maakte koelbloedig 2-2. Er leek een verrassing aan te komen maar Zeeburgia pakte de leiding weer terug. De nummer 3 (die grote sterke jongen) kwam vaker mee naar voren en daardoor werd Zeeburgia sterker. Het werd 2-3 door een hard schot van hem en 2-4 die eerst via de paal ging en later een rebound van hem. We bleven vechten voor de bal en gaven nog niet op. Via een vrije trap van Tijs (ook van 25 meter) kwamen we op 3-4. Nick pleegde 2 goeie reddingen op schoten van Zeeburgia. Fysiek werd Zeeburgia wat sterker en wij konden het wat minder belopen allemaal. Nick kon helaas niet voorkomen dat Zeeburgia 3-5 scoorde; hij liet de bal los uit een voorzet en weer die nummer 3 van Zeeburgia was er als de kippen bij. Eigenlijk hebben we vandaag alles goed gedaan. Goed positiespel, hard gewerkt en mentaal zat het ook goed. Als we deze lijn in de competitie kunnen voortzetten, kan het nog een mooi seizoen worden.

Martin

Fortius D2 - sv Diemen D2 1-3 (beker) 21 novemberEen kraker vandaag, uit tegen Fortius. Geduchte tegenstander met veel beweeglijke en fysiek sterke spelers. We waren dus gewaarschuwd en konden aan de bak. Vanaf het beginsignaal voetbalde Diemen goed en werd er goed gecombineerd. Er kon ver weg van het eigen goal gevoetbald worden en we zetten Fortius flink onder druk. Helaas geen doelpunt, wel een prima kans van Boris. Helaas keken we na één uitbraak van Fortius toch tegen een achterstand aan en moest er nog een schepje bovenop. Dat lukte snel en Boy maakte met een prachtig afstandschot de meer dan terechte gelijkmaker. In de tweede helft ook weer een goed Diemen en hadden we mazzel dat hun spits voor open doel naast schoot. Langzamerhand voelde je dat het erin zat en wij de wedstrijd naar onze hand konden zetten. Ze-ker toen de vrije trap van Boy afketste en Youssef van afstand hard de bal in de kruising schoot. Diemen moest stand houden en eigenlijk op zoek gaan naar een veilige voorsprong. De kansen kwamen er en Nidal scoorde 3-1 na een voorzet van links van Jamie. Een enorme ontlading en we gaven dit natuurlijk niet meer uit handen. Diemen bekert door!!!

Edwin van den Berg

nr. 8 23 november 2009 10 svDiemen DeTreffer

TOG E1 – sv DiemenE6 0-3 21 novemberVandaag was het zover. sv Diemen mocht spelen tegen TOG. Na wat inpassen begon de wedstrijd. sv Diemen begon meteen goed te spelen. Achter hielden Chris, Max en Gideon goed schoon. Sebastiaan kreeg veel ballen teruggespeeld. De aanval (Nicky, Tim, Thijs) deed het ook super. Alleen de aanvoerder van TOG kwam af en toe nog aan een schot op doel maar hij werd geblokt of Sebastiaan hield hem keurig tegen. De bal kwam dan goed bij de voorhoede en die maakte er weer een kans van. De 1e helft bleef doelpuntloos :0-0.In de 2e helft nam Nicky een corner wel héél vroeg. Achteraf bleek het niet zo erg want de bal stuiterde via een paar spelers TOG Nicky haalde in 1 keer uit en zo vloog de bal erin! 1-0!!! Daarna probeerde TOG nog een paar keer op doel te schieten maar ook dat ging mis voor TOG. Aravinth nam wat later een corner en Tim kopte hem er prachtig in! Het stond 2-0! Nu zakte TOG in en werden nu echt alle aanvallen meteen gestopt door Chris, Wessel, Max en Gideon. Ongeveer 10 minuten voor tijd schoot Max een bal vanaf de middellijn op doel en de keeper had hem bijná klemvast, maar hij rolde uit zijn handen. Hij zat! 3-0 dit was ook de eindstand. Goed gespeeld en we hopen maar dat Martijn volgende week tegen WV-HEDW kan meedoen.

Max

Zaterdag/ZondagWedstrijdsecretaris zondagsenioren B. van Echtelt tel. 020-6991275Contactpersoon zaterdag-1 S. Wallroth tel. 06-11474485Contactpersoon zaterdag-2 P. Meeuwissen tel. 036-5310476Contactpersoon veteranen-1 A.B. van den Hengel tel. 020-6980495

sv Diemen - AGB 2-1 15 novemberHet is ook wel eens leuk om als ‘teamcoach’ eens niet bij de wedstrijd te zijn (omdat je met het derde mee ‘moet’ doen) dan hoor je de verhalen over de wedstrijd achteraf. Dan hoor je dat Danny Atar heeft ge-scoord en dat Chris Hubeek de winnende voor zijn rekening heeft genomen. Lekker voor een trainer om meerdere scorende spelers in je ploeg te hebben (Kay, Chris, Nigel en Danny). Dan hoor je dat Jeremy Bierma weer eens een ruim voldoende scoort (zoals altijd). Danny Abels als laatste man weer lekker bezig is geweest en dat koploper ZSGO/WMS andermaal heeft verloren en Nederhorst punten verspeelt (tegen onze volgende tegenstander Laren!) en dat we nog maar twee punten achter de koploper staan. En als ik dan rond kwart over zes de kantine uit strompel en ik hoor dat er dan ook nog eens een aantel spelers van het eerste een hapje gaan eten in ’t Pandje dan denk ik “Heerlijk, zo een vriendenploeg”. “We zijn goed bezig”.Als we deze lijn tot de winterstop kunnen volhouden en de lastige uitwedstrijden tegen respectievelijk La-ren (29 november) en Nederhorst (6 december) alsmede de thuiswedstrijd tegen De Vecht (13 december) met minimaal 7 punten kunnen afsluiten dan gaan er nog leuke dingen gebeuren. De afgelopen jaren heb-ben namelijk laten zien dat wij na de winterstop de meeste punten pakken (onze jonge ploeg is namelijk conditioneel redelijk sterk). 29 November Laren uit, vorig jaar speelden we daar gelijk. We hebben geen schorsingen dus trainer René van Vark kan met zijn sterkste elftal aantreden tegen deze stugge tegenstander. Ik ben benieuwd of we in onze “flow” van gewonnen wedstrijden kunnen blijven. Laten we dit volhouden jongens.

Manus van der Vegt

sv Diemen 3 - JOS/W’meer 4 4-2 15 novemberTerwijl het, na de dramatische nederlaag tegen Volewijckers 3, dat prompt uit de competitie gehaald werd (wat ons een plaats winst opleverde in de competitie!), de hele week druilerig en nat was bleek het deze zondag een prachtige herfstdag. Lekker zonnetje, stevig windje. Eindelijk ook es een zondag dat alle zon-dagsenioren gezamenlijk thuis speelden. Helaas verloor het Tweede, maar ‘t Eerste wist in ‘n tumultueuze slotfase de 2-1 winst naar zich toe te halen. Datzelfde Eerste moest het doen zonder vaste teamcoach en mascotte Manus van der Vegt. Voor wie het wou zien gaf hij, ondanks de naweeën van ‘n griepje, op Veld 2 ‘n gratis spitsencursus en al wie er bij was kon alleen maar beamen: die Kuifvlinder die kan d’r wat van en wat ie liet zien was zeer leerzaam! Na ‘n half uur spelen had het inmiddels de 40 gepasseerde feno-meen er al 2 inliggen, typische Gerd Müller goals overigens, kontje d’r in, effe balletje controleren, lekker in ‘t hoekie prikken, en vlak voor rust zet ie ook JM alleen voor de goal. Als Dhr. Winkel gescoord had was het ‘n doelpunt geweest en waren we op 3-0 gekomen maar zijn schot ging voorlangs en, zul je altijd zien, in de daaropvolgende tegenaanval schoot hun spits de bal vanaf de zijlijn tegen de wind in blind op goal. Dhr. Van Schaik, die al 2 weken prima keept, liet zich onnodig verschalken. Oeps, blundertje (2-1).

nr. 8 23 november 2009 11 svDiemen DeTreffer

De 2e helft zakten we te veel in en kreeg JOS meer grip op de wedstrijd wat resulteerde in de gelijkmaker, wederom ‘n klein keepersfoutje van Michael (2-2). Even later behoedde onze gefrustreerde keeper ons echter wel voor de achterstand middels ‘n fenomenale redding op ‘n ziedend schot. Niet veel later sloeg de Kuifvlinder weer zijn vleugels uit en schoot op doel. Blijkbaar had de Watergraafsmeerder keeper goed naar z’n collega aan de overkant gekeken want ook deze bal glibberde tussen twee amechtig grabbelende handen over de doellijn (3-2). Een hattrick! JOS voerde de druk op en de Drie groef zich in rond de 16 en kwam er zo nu en dan uit via felle meestal rommelig uitgevoerde counters. Het was effe billenknijpen voor de supporterschare en de meute geblesseerden langs de kant maar gelukkig zorgde Dhr. Winkel voor al-gehele opluchting door de 4-2 er in te schieten middels het scoren van ‘n goal. Hij eiste ‘n vrije trap vanaf buiten de 16 voor zich op, ondanks wekenlang geklungel op dit gebied zijnerzijds en luidkeelse protesten van zijn medespelers, en schoot de bal voor de verandering es keihard en laag in de verre hoek. De strijd om de 6e plek lijkt vooralsnog in ons voordeel beslist. Na de wedstrijd bleek ook nog es dat Dhr. van der Vegt z’n beste vriend Martin Williams (achterneefje van Robbie, dachten wij) had meegenomen om de boel in de kantine in vuur en vlam te zetten. Reden genoeg voor uw scribent om zo snel mogelijk huis-waarts te keren en dit stukkie in elkaar te flansen. Joechei!

Eef Erwt

ZaalvoetbalWedstrijdsecretaris T. Roelofs tel. 020-6169871

Programma 11 t/m 25 november24-11-2009 21:00 7524 Fico 3 Diemen 2 5e klasse R Bloemhof B. Radouane25-11-2009 20:10 13398 Diemen 1 Parkstad sv 4 4e klasse P Emergo G.J.C. Cordes02-12-2009 20:00 8236 Diemen 2 Vedette/De R 8 5e klasse R Oostenburg 02-12-2009 21:00 8241 Diemen 3 Dijk De 4 6e klasse O Ookmeer 04-12-2009 21:50 13403 Diemen 1 Ouderkerk 1 4e klasse P De Weeren 07-12-2009 20:55 152468 RKAVIC 28 Diemen 1 4e klasse P Sporthoeve M. Moustaadil09-12-2009 20:10 5358 Sp Martinus 3 Diemen 3 6e klasse O Emergo 11-12-2009 22:00 8078 VVGA 1 Diemen 2 5e klasse R De Pijp16-12-2009 22:15 12528 Vedette /R 10 Diemen 3 6e klasse O Landsmeer

ZaaldienstWoensdag 25 november Emergohal sv Diemen 1, 2 man aanwezig om 19.15 uurWoensdag 2 december Oostenburg sv Diemen 2, 2 man aanwezig om 19.45 uur

Inleveren kopij clubblad!Het volgende clubblad komt uit op 7 december.

Van wedstrijden gespeeld in het weekend van 28/29 november,kunt u uw kopij inleveren t/m woensdag 2 december 20.00 uur.

Kopij van het weekend 5/6 december,tot zondag 6 december 20.00 uur.

Lever uw verslagen zo snel mogelijk in, niet groter dan 300 (¼ pagina) woorden!!!U kunt uw verslag ALLEEN per e-mail insturen naar:

[email protected] die op een ANDERE MANIER of TE LAAT worden ingeleverd, worden NIET geplaatst!!!

nr. 8 23 november 2009 12 svDiemen DeTreffer

nr. 8 23 november 2009 13 svDiemen DeTreffer

Uitslagen 14 & 15 novemberDiemen 1 Sporting Noord 1 5 1Diemen 3 Meer de 6 3 5Diemen DA1 Wartburgia DA5 3 0Diemen MB2 Altius MB1 11 1Diemen D1 Roda 46 D1 3 2Diemen D3 Jong Aalsmeer U D2 6 1Diemen D4 AS 80 D4 1 3Diemen D7 Batavia ‘90 D1 2 9Diemen MD1 DSS MD1 2 3Diemen E2 VVA/Spartaan E2 0 2Diemen E6 Meer de E2 6 3Diemen E8 TABA E5 9 0Diemen E9 WV-HEDW E5 1 12Diemen E11 AS 80 E16 13 1Diemen E12 Arsenal ASV E7 2 9Diemen F2 Buitenveldert F2 5 1Diemen F6 VVA/Spartaan F4 1 4Diemen F7 IJburg AFC F5 0 7Diemen F9 Diemen F8 1 6Diemen 1 AGB 1 2 1Diemen 2 HBC 2 2 5Diemen 3 JOS/W’meer 4 4 2Diemen A2 ADO 20 A1 0 1Diemen A3 Geinburgia A1 3 0Diemen B1 Buitenveldert B1 5 1Diemen B3 Omniworld B3 5 3Diemen C1 AFC C1 1 1Diemen C6 Sporting Martinus C4 1 8

Martinus 2 Diemen 2 3 6Waterwijk D3 Diemen D2 0 9Martinus D5 Diemen D6 1 8Sloterdijk MD1 Diemen MD2 9 2Volewijckers E1 Diemen E1 0 11TABA E2 Diemen E3 3 3GeuzenM E2 Diemen E4 3 3Abcoude E3 Diemen E5 0 3AmstellandU E4 Diemen E7 1 1AmstellandUF1 Diemen F1 0 5OSV F2 Diemen F3 4 0GeuzenM F1 Diemen F4 6 0Meer de F2 Diemen F5 6 1Diemen F9 Diemen F8 1 6Meer de F5 Diemen F10 10 3Omniworld B1 Diemen B2 1 0Kon. HFC B4 Diemen B4 15 0DSS B4 Diemen B5 10 1CTO 70 C1 Diemen C2 6 1Roda 23 C3 Diemen C3 0 7Waterwijk C6 Diemen C4 0 2Roda 23 C7 Diemen C5 0 12

Uitslagen 21 & 22 novemberDiemen 2 Ouderkerk 3 2 2Diemen VE1 DCG VE1 5 4Diemen DA1 Ouderkerk DA1 2 1Diemen MB1 OSV MB1 11 1Diemen C2 SDO C1 2 1Diemen D1 Zeeburgia D1 3 5Diemen MD1 BFC MD1 6 5Diemen E9 JOS/W’meer E2 2 6Diemen E11 Batavia ‘90 E4 9 0Diemen F3 Monnickendam F1 1 8Diemen F5 GeuzenM’meer F3 0 8Diemen F6 AFC F9 0 5Diemen 3 Amstelland United 4 5 3Diemen A1 JOS/W’meer A1 2 1Diemen A3 Voorland A1 6 4Diemen B3 Roda 23 B2 3 2 Diemen C6 Ouderkerk C5 7 6

Wartburgia 6 Diemen 3 1 4Altius MB1 Diemen MB2 0 5Fortius D2 Diemen D2 1 3TOG E1 Diemen E6 0 3IJburg AFC E4 Diemen E12 3 2Zeeburgia F2 Diemen F2 10 0DWV F6 Diemen F8 afg. KFC B1 Diemen B4 11 0VVC B1 Diemen B5 AS 80 C1 Diemen C1 Waterwijk C4 Diemen C3 0 5Weesp FC C4 Diemen C4 0 1Buitenboys C9 Diemen C5 0 10

nr. 8 23 november 2009 14 svDiemen DeTreffer

Programma 28 & 29 novemberTijd wed.nr. klasse/poule scheidsrechterWoensdag 25 november16:00 154081 Diemen E4 Ajax E2 2e klasse 19

Zaterdag 28 november thuis14:30 74699 Diemen 2 AFC 10 4e klasse 408 14:30 173818 Diemen MB1 RKDES MB1 1e klasse A 10:45 91968 Diemen D1 Meern De D1 Hoofdklasse C 12:00 96437 Diemen D5 Legmeervogels D7 3e klasse 23 09:00 96445 Diemen D6 Amstelveen D3 3e klasse 25 12:30 96454 Diemen D8 Weesp FC D5 4e klasse 21 12:45 176223 Diemen MD1 HBOK MD1 1e klasse 11 11:30 146058 Diemen E1 WV-HEDW E1 1e klasse 11 09:00 151022 Diemen E3 Amstelland U E3 2e klasse 17 09:00 162898 Diemen E12 HBOK E2 6e klasse 11 10:00 155309 Diemen F1 Dijk De F1 1e klasse 7 09:00 153693 Diemen F3 Zeeburgia F3 2e klasse 10 10:00 146010 Diemen F4 Amstelland U F2 2e klasse 13 09:00 162067 Diemen F5 GeuzenM’meer F2 3e klasse 18 10:15 118300 Diemen F8 CTO 70 F5 6e klasse 12 11:00 118279 Diemen F10 IJburg AFC MF1 7e klasse 17

Zondag 28 november thuis12:00 59025 Diemen B2 Waterwijk B2 1e klasse I 10:00 149658 Diemen B4 Monnickendam B2 2e klasse U 12:00 150168 Diemen B5 Hoofddorp s.v. B3 3e klasse 30 10:00 60735 Diemen C2 DWS C1 1e klasse K P.J.B. Schenk 09:45 61465 Diemen C3 Almere FC C1 2e klasse Z 12:00 158563 Diemen C4 Roda 23 C8 3e klasse 51

Woensdag 25 november uit18:30 173814 OSV MB1 Diemen MB1 1e klasse A

Zaterdag 28 november uit18:30 173814 OSV MB1 Diemen MB1 1e klasse A 14:00 68445 VVA/Spartaan 1 Diemen 1 4e klasse C B. van Beek 11:30 72981 DVVA 12 Diemen 3 5e klasse 505 15:00 126019 Arsenal ASV VE1 Diemen VE1 1e klasse 35+ D 15:00 127385 GeuzenM’meer DA1 Diemen DA1 4e klasse A 11:30 174952 CSW MB1 Diemen MB2 2e klasse F 11:30 96677 Pancratius D3 Diemen D2 2e klasse 22 10:30 96541 Buitenboys D3 Diemen D3 2e klasse 23 09:00 99965 Almere FC D3 Diemen D4 2e klasse 24 09:00 107111 Pancratius E2 Diemen E2 1e klasse 12 10:00 156813 WV-HEDW E3 Diemen E6 2e klasse 19 11:00 135047 TOG E2 Diemen E8 4e klasse 17 09:00 165256 Arsenal ASV E5 Diemen E9 4e klasse 18 10:00 135153 GeuzenM’meer E7 Diemen E10 5e klasse 14 13:00 171209 Buitenboys E17 Diemen E11 6e klasse 13 09:30 122781 RAP F1 Diemen F2 1e klasse 9 11:00 175774 Vlug en Vaardig F2 Diemen F6 5e klasse 14 09:00 117305 GeuzenM’meer F4 Diemen F7 4e klasse 18 11:00 155369 OSV F7 Diemen F9 6e klasse 12

Zondag 28 november uit14:00 36417 Laren 99 1 Diemen 1 4e klasse F R. Wouda 11:30 40075 Fortius 2 Diemen 2 2e klasse C E. Bay 14:00 139516 FIT 3 Diemen 3 4e klasse 412 14:30 56284 Bloemendaal A1 Diemen A1 Hoofdklasse D W. v.d. Geest 11:30 133909 Weesp FC A1 Diemen A2 1e klasse G 12:30 133176 Buitenboys A1 Diemen A3 2e klasse Q 14:30 59421 Kon. HFC B1 Diemen B1 Hoofdklasse C M. Thurnim 10:00 163308 Abcoude B2 Diemen B3 2e klasse S 10:00 60854 Hollandia C1 Diemen C1 Hoofdklasse D R. Raktoe 09:30 158630 Pancratius C6 Diemen C6 3e klasse 49

nr. 8 23 november 2009 15 svDiemen DeTreffer

Programma 5 & 6 december

Kijk op vrijdag vóór dat u moet spelen op de site van sv Diemen.Klik onder Informatie, bij Programma & uitslagen!!!

Klik dan op programma deze week (KNVB website). Dan ziet u waar en hoelaat u moet spelen.

Tijd wed.nr. klasse/poule scheidsrechterZaterdag 5 december thuis14:30 68474 Diemen 1 Nieuw West SV 1 4e klasse C J.P.G.H. Kok14:30 126279 Diemen VE1 Breukelen fc VE1 1e klasse 35+ D

Zondag 6 december thuis10:00 59011 Diemen B1 Abcoude B1 Hoofdklasse C D. Verburg12:00 166202 Diemen B3 AFC B4 2e klasse S 14:00 171819 Diemen B5 VVC B1 3e klasse 30 10:00 60736 Diemen C2 Buitenveldert C1 1e klasse K R. Fräser09:45 170310 Diemen C3 Waterwijk C4 2e klasse Z 12:00 170599 Diemen C4 Weesp FC C4 3e klasse 51 12:00 170670 Diemen C5 Buitenboys C9 3e klasse 52

Zaterdag 5 december uit12:00 73906 Aalsmeer 6 Diemen 2 4e klasse 408 12:00 76859 RAP 4 Diemen 3 5e klasse 50514:30 127599 Ouderkerk DA1 Diemen DA1 4e klasse A 14:30 173824 Zwanenburg MB1 Diemen MB1 1e klasse A 14:00 174956 Gooi ‘t sc MB3 Diemen MB2 2e klasse F 11:00 91664 DOVO D1 Diemen D1 Hoofdklasse C

Zondag 6 december uit14:30 36252 Nederhorst 1 Diemen 1 4e klasse F A. Ögretmen11:00 40574 RKDES 2 Diemen 2 2e klasse C Q. Bogards14:00 54780 Amstelland United 4 Diemen 3 4e klasse 412 14:30 56638 Abcoude A1 Diemen A1 Hoofdklasse D H. Boktari11:30 133910 Velsen A1 Diemen A2 1e klasse G 12:00 161583 Voorland A1 Diemen A3 2e klasse Q 12:00 59233 Weesp FC B1 Diemen B2 1e klasse I 10:00 166211 Abcoude B3 Diemen B4 2e klasse U 12:15 60880 Purmerend C1 Diemen C1 Hoofdklasse D K. Beharie10:00 171463 Ouderkerk C5 Diemen C6 3e klasse 49

Hans Post vierde afgelopen zaterdag dat hij de A.O.W. gerechtigde leeftijd heeft bereikt.Omdat zo duidelijk te laten blijken hoeft nu ook weer niet, maar ja.Zelf beweert hij dat zijn 65-jaren hem niet zijn aan te zien, daar lopen de meningen over uiteen. Hans van harte gefeliciteerd en, samen met Clara nog heel veel gezonde jaren.

nr. 8 23 november 2009 16 svDiemen DeTreffer

Mini-treffers

Iedere zaterdag- en zondagochtend kunt u om 08.25, 08.55, 09.25 en om 9.55 uur beluisteren of uw wedstrijd wel of niet doorgaat. Op 103.3 op de kabel en op 106.1 in de ether, dit alles op:

RADIODiemen

Ik wil u even wijzen op een stukje van de hand van de heer Jan de Jong in dit clubblad. Op 12 november ont-dekte hij dat zijn auto geparkeerd voor de velden van sv Diemen was aangereden. Geen briefje van de dader te vinden. We zijn toch verzekerd schrijft de heer de Jong. Neem even contact met hem op , waarschijnlijk bent u dat vergeten. Toch?

Op de laatst gehouden Algemene Ledenvergadering werden maar liefst zes leden gehuldigd vanwege hun langdurige lidmaatschap: Wout Koekkoek 25 jaar, Bob Lammers 40 jaar, Nico van Buuren 40 jaar, Peter van Rooij 40 jaar en Bert Houweling, helaas niet aanwezig 40 jaar. Je hebt natuurlijk altijd baas boven baas, in ons geval Simon Haas, 50 jaar. Gefeliciteerd heren!

Op donderdag 19 november werd mevrouw Mansouri, moeder van Salim uit de D1, onderscheidden met de “Vrijwilligersonderscheiding van de gemeente Diemen 2009”. Dit voor haar vele werk voor de integratie van de nieuwe Nederlanders in Diemen. Me-vrouw Mansouri van harte gefeliciteerd, sv Diemen is trots op u!

Quincy Duivestein, speler van onze C5 heeft enkele weken geleden een zware operatie ondergaan. Quincy heeft tijd nodig om te herstellen en zal voorlopig niet voetballen. Zijn medespelers en coaches van de C5 hebben hem middels

een grote kaart sterkte geweest. Ook het jeugdbestuur wenst Quincy een goed herstel toe en we hopen hem op termijn weer bij sv Diemen te zien.

Volgende week donderdag, 26 november, is de trekking van de Grote Clubactie. In het volgende clubblad zullen we de gehele uitslagenlijst publiceren.

Op pagina 3 vindt u een bericht van de penningmeester, hij laat weten dat er ruim € 22.000,- aan contri-butie open staat. Het aanmanen en herinneren is een kostbare zaak en levert veel extra werk op voor con-tributiadministrateur Bram Kloosterman. Roel Stallinga eindigt met de mededeling, “eind december niet betaald + vanaf 1 januari 2010 niet trainen en spelen”. Dat kan toch niet de bedoeling zijn beste mensen, als je lid bent van een vereniging dan hoort contributie betalen daarbij. Voor diegenen die nog niet betaald hebben, snel evendoen.

Onze secretaris is op zoek naar de e-mailadressen van leden die dit nog niet hebben opgegeven, kijk even op pagina 2, staat uw naam daar bij, mail hem even naar Peter van Rooij [email protected]

Het afgelopen weekend werden er door teams van de sv Diemen vijf bekerwedstrijden gespeeld, drie werden er gewonnen en u raadt het al twee verloren. De D2 won haar wedstrijd tegen Fortius met 3-1, de C2 tegen het in de derde divisie spelende SDO won met 2-1 en de A1 won haar treffen met JOS/Water-graafsmeer ook met 2-1. Een mooi resultaat van deze teams! Helaas konden de F2 en C1 zich niet plaatsen voor de volgende ronde, jammer.

Afgelopen donderdag is de keepster van de MB 2, Michelle de Brey, op de training verkeerd terechtgekomen, de eerste prognose is gescheurde enkelbanden. Vrijdag, als de enkel minder gezwollen is, wordt bekeken of dit een juiste diagnose is. Wij hopen natuurlijk dat het meevalt en wensen Michelle veel sterkte!

Over zeven dagen gaat de nieuwe site van de KNVB, met daarop alle informatie die u nu kunt vinden op de KNVB-site, “definitief” in gebruik. Ik gebruik aanhalingstekens, want het is al een keer met veertien dagen uit-gesteld. De site heet Voetbal.nl u moet zich daar opnieuw voor aanmelden, doe dit met uw relatienum-mer van de KNVB dan gaat het wat sneller. Ik hoor heel veel klachten over deze nieuwe site, men heeft moeite om zich aan te melden, het is niet gebruiksvriendelijk enz. Ach over een paar maanden weten we niet beter en gaat het weer als vanouds.