De Treffer van April

25
COLOFON De Treffer clubblad van Vios. Verschijnt 9 x per jaar Oplage 700 exemplaren CSV VIOS Sportpark Kouwenaar Woestijnweg 63 Postbus 235 8170 AE Vaassen 0578- 573156 Rabobank 364470682 tnv Vios E mail adres [email protected] Internetsite. www.viosvaassen.nl [email protected] Bestuur: Voorzitter: Gerben Smit 055- 5213449 Secretaris : Roelie van Wijngeeren 0578-570911 Penningmeester: Steven Kneppers 0578-561122 Wedstrijdsecretaris: Herman Tiemens 0578-573219 Accommodatie: Wim Vosselman 0578-573110 Voetbal technische zaken: Piet Pol 0578-573366 Pr: Het bestuur Activiteiten : Marjan de Weerd 0578-573303 Jeugdvoorzitter: Hiddo de Vries 0578-576718 Commissies: Ontspanningscommissie: Jan van Werven 0578-573809 Jeugdcommissie: Henri Sellis 06-22968900 Evenementencommissie: Erik de Vries 0578-576718 PR commissie: Richard Smit 0578-574778 / 06-51567118 Vrienden van Vios: Gerard van Gurp 055-5414858 Redactie de Treffer: Peter van Schoonhoven 055-3668346 Bankreknr 531617858 ovv Treffer E mail [email protected] Inhoudsopgave 26 e jaargang nr. 3 april 2012 Pagina 1 Colofon+inhoudsopgave Pagina 2 Van de redaktie Pagina 3 Van de voorzitter Pagina 4/5 Bordsponsor in beeld Pagina 6/7 Matrix Pagina 8/9 Van het bestuur Pagina 10 Voetbalvaria Pagina 11 Vooroordelen Pagina 12 Ledenvergadering Pagina 13 Familieberichten Pagina 14 Prikbord Pagina 15 Uit de media Pagina 16 Kledingsponsoren jeugd Pagina 17 Activiteiten Pagina 18 Scheidsrechters tenue Pagina 19 Diversen Pagina 19/20 70 jaar lid Pagina 21 Rommelpottoernooi Pagina 22 Inschrijfformulier Pagina 23 Kaartstanden Pagina 24 Kleurplaat

description

de treffer van April

Transcript of De Treffer van April

Page 1: De Treffer van April

COLOFON De Treffer clubblad van Vios. Verschijnt 9 x per jaar Oplage 700 exemplaren

CSV VIOS Sportpark Kouwenaar Woestijnweg 63 Postbus 235 8170 AE Vaassen 0578- 573156 Rabobank 364470682 tnv Vios E mail adres [email protected] Internetsite. www.viosvaassen.nl [email protected]

Bestuur: Voorzitter:

Gerben Smit 055- 5213449 Secretaris :

Roelie van Wijngeeren 0578-570911 Penningmeester:

Steven Kneppers 0578-561122 Wedstrijdsecretaris:

Herman Tiemens 0578-573219 Accommodatie:

Wim Vosselman 0578-573110 Voetbal technische zaken:

Piet Pol 0578-573366 Pr:

Het bestuur Activiteiten :

Marjan de Weerd 0578-573303 Jeugdvoorzitter:

Hiddo de Vries 0578-576718

Commissies: Ontspanningscommissie:

Jan van Werven 0578-573809 Jeugdcommissie:

Henri Sellis 06-22968900 Evenementencommissie:

Erik de Vries 0578-576718 PR commissie:

Richard Smit 0578-574778 / 06-51567118 Vrienden van Vios:

Gerard van Gurp 055-5414858 Redactie de Treffer:

Peter van Schoonhoven 055-3668346 Bankreknr 531617858 ovv Treffer E mail [email protected]

Inhoudsopgave

26e jaargang nr. 3 april 2012 Pagina 1 Colofon+inhoudsopgave Pagina 2 Van de redaktie Pagina 3 Van de voorzitter Pagina 4/5 Bordsponsor in beeld Pagina 6/7 Matrix Pagina 8/9 Van het bestuur Pagina 10 Voetbalvaria Pagina 11 Vooroordelen Pagina 12 Ledenvergadering Pagina 13 Familieberichten Pagina 14 Prikbord Pagina 15 Uit de media Pagina 16 Kledingsponsoren jeugd Pagina 17 Activiteiten Pagina 18 Scheidsrechters tenue Pagina 19 Diversen Pagina 19/20 70 jaar lid Pagina 21 Rommelpottoernooi Pagina 22 Inschrijfformulier Pagina 23 Kaartstanden Pagina 24 Kleurplaat

Page 2: De Treffer van April

TREFFER 2

26e jaargang nr.3 april 2012

Een weekje later dan u van ons gewend bent, maar wat maakt dat uit, hij is er. Als u dit leest zullen we weten hoe ons vlaggenschip er voor staat, of een kampioenschap er nog inzet, of moeten we het doen met het behaalde kampioenschap van de 1e periode? Laten we hopen dat ze kampioen worden en zodoende promoveren naar de 2e klasse. Wij wensen ze uiteraard veel succes in de komende wedstrijden. In deze uitgave vindt u zoals gewoonlijk de gebruikelijke artikelen. Hierin zult u ook een uitnodiging vinden voor het rommelpottoernooi met een inschrijvingsformulier. Ook is er een ingelaste vergadering met betrekking tot de laatste bijeenkomst betreffende het kunstgras vraagstuk. Verderop in deze uitgave vindt u de uitnodiging. De inleverdata voor de komende periodes zijn.

21 April 19 Mei Noteer deze data in uw agenda.

De kopie kunt u sturen naar [email protected]

Veel leesplezier.

Page 3: De Treffer van April

TREFFER 3

In deze bijdrage een aantal actuele zaken van de bestuurstafel. Allereerst de VIOS verenigingspas die in ontwikkeling is. Vanuit een eerdere ledenvergadering is naar voren gebracht dat het goed zou zijn voor onze vereniging om een ledenpas in het leven te roepen. Met deze opdracht is het bestuur de afgelopen periode aan de slag gegaan. Er zijn verschillende mogelijkheden hiervoor, van vrij standaard met een “kartonnen” zelfgemaakte uitgave tot een mooie geheel verzorgde pas met veel er op en er aan. Streven van het bestuur is om per het nieuwe seizoen de VIOS verenigingspas te introduceren voor onze leden, vrijwilligers, sponsoren, VOC-leden, Vrienden van VIOS, VIOS relaties, etc. Welke uitvoering wij precies kiezen staat nog niet geheel vast, maar wij willen meer met deze verenigingspas kunnen doen dan alleen een leuke pas voor in de portemonnee beschikbaar stellen. De VIOS verenigingspas zal een pas worden die echt gebruikt gaat worden, niet alleen bij de club, maar bijvoorbeeld ook bij sponsoracties. Binnenkort hoort u meer. Voetballend gaat het goed met ons 1e elftal, wij doen mooi mee om het kampioenschap en belanden nu in de laatste cruciale fase van de competitie. Met een dubbel Paasprogramma voor de boeg (op moment van schrijven) stappen wij een spannende slotfase in. Als voetballiefhebber en als VIOS supporter gewoon een mooie tijd dus! Ik nodig allen uit het 1e elftal door dik en dun te steunen in de aankomende voetbalweken. De gesprekken tussen de gemeente en de andere voetbalverenigingen bevinden zich in een eindfase. Op dit moment wordt er in het Gemeentehuis gewerkt aan een raadsvoorstel die invulling geeft aan de drieslag “Privatiseren, bezuinigen en kunstgras” Voorzichtig kan ik via deze weg melden dat de clubs er met de gemeente uit zijn gekomen hoe het onderhoud en de bezuinigingen in combinatie met de aanleg van kunstgrasvelden in de Gemeente Epe er uit kan zien. Het voorstel zal naar verwachting in mei in de Gemeenteraad aan de orde komen, dus nog voor de zomer weten wij of het voorstel een meerderheid in de Gemeenteraad heeft. De constructieve gesprekken met vertegenwoordigers van de gemeente en andere verenigingen hebben tot een mooi resultaat geleid en VIOS zet de volgende stappen al. Op 23 april a.s. organiseren wij vanaf 19.30 uur, in het verlengde van de ledenvergadering van februari j.l, een nieuwe ledenavond. Tijdens deze avond wil het bestuur u bijpraten over de uitkomsten van de gesprekken en het vervolgtraject. Daarnaast willen wij deze avond gebruiken om met elkaar van gedachten te wisselen over mogelijke acties om aanvullende geldmiddelen binnen te halen waarmee een kunstgrasveld mede gefinancierd gaat worden. Noteer deze datum dus in uw agenda. Van de bestuurstafel kan ik u een aantal bestuurswisselingen aankondigen per eind oktober a.s. Herman Tiemens stopt na 24 jaar trouwe dienst als wedstrijdsecretaris in het bestuur. Henri Sellis heeft aangegeven in te willen stappen als bestuurslid om de post van wedstrijdsecretaris in te gaan vullen. Ik denk een mooie stap voor Herman om Henri in de komende maanden in te kunnen werken. Wim Vosselman gaat nog een periode door voor het onderhoud van de accommodatie. Gezien de privatisering van het onderhoud van de terreinen zal dit een belangrijkere positie worden. Wim kijkt met veel plezier terug op de renovatie van het MFG en zal naast de gebouwen in de komende jaren het onderhoud van de velden gaan aansturen. Piet Pol heeft ook aangegeven een volgende termijn in te willen vullen op voetbalzaken. Aandachtsgebied ligt nadrukkelijk bij het gehele voetbalspectrum, onze jeugdopleiding en natuurlijk doorstroom naar de senioren en onze selecties. Een mooie

Page 4: De Treffer van April

TREFFER 4

post om verder invulling aan te geven en te werken aan de voetbaltoekomst van VIOS. Hiddo de Vries heeft aangegeven te willen stoppen als Jeugdvoorzitter, maar wil wel bestuurlijk actief blijven voor VIOS. Hij gaat zich met name bezighouden met het opzetten en implementeren van projecten en commissies die met name betrekking hebben op de organisatie. Denk hierbij aan het opzetten van de vrijwilligerscommissie of de kledingcommissie met bijbehorend kledingplan. Dit betekent wel dat wij op zoek gaan naar een nieuwe jeugdvoorzitter. Ik zelf heb aangegeven na deze periode mijn voorzittersfunctie neer te willen leggen. Alhoewel mij dit zeer aan het hart gaat, heb ik in de afweging rondom balans tussen gezin, werk, besturen, etc. een keuze gemaakt om terug te treden. Simpelweg heb ik op dit moment te weinig tijd beschikbaar om goed en volledig invulling te geven aan deze belangrijke rol binnen de club. Dus naast de zoektocht van jeugdvoorzitter zal in de komende periode ook vanuit het bestuur naar een voorzitter gezocht worden. Genoeg beweging dus bij de club en dat hoort ook zo wij een vereniging die leeft en blijvend aan haar toekomst werkt. Gerben Smit.

Mag ik mij even voorstellen: Patrick de Vries. Sinds enkele jaren ben ik regelmatig bij c.s.v VIOS te vinden, ondermeer omdat mijn beide zonen voetballen bij deze mooie voetbalvereniging. Robin(10 jaar) is keeper bij de E3, en Luuk(5 jaar) speelt bij de mini-pups, beide gaan zeer graag naar de voetbal. Vrijwel gelijk toen Robin bij VIOS kwam, heb ik besloten een reclamebord te sponsoren, zodat ik ook mijn steentje kan bijdragen voor de club. Pasgeleden trof ik Peter van Schoonhoven aan in de kantine, en hij zei mij dat ik wel een stukje in de Treffer mocht schrijven over mijn bedrijf, waarvoor ik hem hartelijk wil bedanken! Mijn kleinschalige bouwbedrijf ben ik in 1990 gestart, waardoor wij de nodige ervaring en vertrouwen hebben opgebouwd. Onze specialiteiten zijn o.a:

- complete badkamers en keukens - aanbouw - tegelwerken - installatiewerk - levering tegels en sanitair tegen gunstige prijzen - totaalrenovatie - kleinbouw - advies

Page 5: De Treffer van April

TREFFER 5

Flexibiliteit en service staan bij ons hoog in het vaandel, en doordat wij kleinschalig werken, samen met diverse bedrijven, zijn wij doorgaans gunstig geprijsd. Kortom: de complete verbouwing, van sloop tot oplevering realiseren wij voor u, zodat u later niet meer voor verrassingen komt te staan. Ik kom graag eens langs om uw plannen door te spreken, en zal u graag van het juiste advies voorzien. Kijk gerust eens op onze site: www.devriesvaassen.nl en ervaar welk werk wij verrichten met de meeste zorg! Wanneer u ons benadert, zullen wij u voorzien van het juiste advies en bovendien een geheel vrijblijvende offerte. Kwaliteit, daar staan wij voor! Ik hoop eens van u te horen! Met vriendelijke groet, Patrick de Vries. Pastoorsweg 32 8171 PC Vaassen Tel. 0578-571323/06-47686868 www.devrievaassen.nl [email protected]

Page 6: De Treffer van April

TREFFER 6

2011/2012 BA

S

DSV

'61

EFC

'58

Ho

evel

aken

Hu

lsh

ors

t

Oe

ne

Ott

erl

o

SDS'

55

Stro

e

Swif

t'6

4

Ters

chu

urs

e B

oys

Vie

rho

ute

n'8

4

VIO

S

VV

OP

3e Kl. B

C.S.V.

V.I.O.S.

BAS 3-1 Afg. 5-1 2-1 1-1 3-0 3-0 1-3 0-1 2-7

DSV'61 1-2 1-2 3-0 1-1 3-0 2-2 2-2 1-1 0-4 0-3

EFC'58 4-3 1-2 1-1 3-3 1-1 0-2 2-1 0-1 1-5 0-5 0-2

Hoevelaken 3-3 1-0 3-0 0-0 1-0 2-1 2-0 4-2 2-2 3-5 1-1

Hulshorst 0-1 2-2 1-3 2-2 2-0 1-0 0-2 1-3 2-4 0-2 1-2

Oene 1-4 2-2 1-4 0-2 0-0 2-5 3-1 1-2 1-1 0-4

Otterlo 2-1 1-0 0-2 0-3 2-1 2-1 4-4 1-1 0-0 2-2 3-7

SDS'55 1-0 1-2 5-2 8-0 3-3 1-4 2-2 0-0 1-1 Afg.

Stroe 1-4 1-1 1-1 2-1 2-1 5-0 2-3 3-1 1-4 7-0 Afg.

Swift'64 1-1 3-2 2-1 6-1 Afg. 5-2 1-2 4-2 1-0 2-2 Terschuurse Boys 1-3 2-0 4-0 6-6 4-1 2-0 2-0 3-2 4-1 1-1

Vierhouten'84 1-3 0-1 1-2 2-0 Afg. 1-3 5-2 1-2 1-2 1-3

VIOS 2-0 1-1 1-1 5-0 3-2 6-0 0-0 3-0 2-2 5-0 *1* 2-2

VVOP 2-3 1-1 2-1 1-0 2-0 2-0 0-0 0-1 3-2 6-0 2-1

Page 7: De Treffer van April

TREFFER 7

Stand 3B G W G V Pnt V T Saldo

1 VVOP * 20 13 5 2 44 50 21 29

2 VIOS ** 20 12 6 2 42 51 16 35

3 Terschuurse Boys 21 12 6 3 42 49 27 22

4 Hoevelaken 20 10 5 5 35 35 27 8

5 BAS 20 10 3 7 33 44 34 10

6 Stroe 20 9 4 7 31 43 33 10

7 Swift'64 20 8 5 7 29 37 38 -1

8 DSV'61 21 6 8 7 26 30 32 -2

9 Otterlo 21 6 4 11 22 28 45 -17

10 EFC'58 21 5 6 10 21 27 39 -12

11 SDS'55 **** 19 4 7 8 19 32 37 -5

12 Vierhouten'84 *** 20 5 4 11 19 34 50 -16

13 Oene *** 20 2 9 9 15 27 48 -21

14 Hulshorst *** 21 2 4 15 10 19 59 -40

* = Kampioen

**

= Periodewinnaars (3x) 1= 1 > 8 + 2 = 9 > 17 + 3 = 18 > 26 )

*** = Degradatie

**** = Promotie/Degradatie wedstrijden voor 3e Klasse.

Stand bijgewerkt t/m 31 maart.

Jantje staat op school in de toiletten naast de meester te plassen, als Jantje op een gegeven moment klaar is wil hij meteen teruglopen naar de klas. Zij meester roept hem terug en vraagt: “Jantje hebben je ouders je niet geleerd om na het plassen je handen te wassen?” Jantje, niet het domste jongetje van de klas , antwoordt: “Nee meester, mijn ouders hebben het slimmer aangepakt: ze hebben me geleerd om miet over mijn handen te plassen.”

Page 8: De Treffer van April

TREFFER 8

Beste VIOS leden, Op 13 februari jl. vond een extra ledenvergadering plaats bij c.s.v. VIOS met als belangrijkste thema's privatisering onderhoud velden, kunstgras en stichting. Het conceptverslag van deze vergadering stuur ik u hierbij toe, ter informatie. Dit verslag zal in oktober 2012, tijdens de algemene ledenvergadering, definitief worden vastgesteld. Een uitgebreid concept verslag en eventueel de presentatiesheets van deze vergadering zijn op aanvraag in te zien. Stuur daarvoor een mailbericht naar: [email protected]. Met vriendelijke groet, namens Bestuur c.s.v. VIOS Roelie van Wijngeeren Secretaris

===================================================================

C.s.v. VIOS Concept Verslag extra Ledenvergadering 13 februari 2012 Op maandagavond 13 februari jl. waren 35 leden aanwezig bij de speciaal door het bestuur ingelaste ledenvergadering. Op de agenda stonden de beoogde privatisering van het onderhoud van de sportvelden door de gemeente evenals de oprichting van een stichting voor de aanleg van een kunstgrasveld. Bezuiniging en privatisering De Gemeente Epe zal per 1 januari 2013 het onderhoud van alle buitensportvelden overdragen aan de sportverenigingen. Alle verenigingen krijgen hiervoor een onderhoudssubsidie waarin een bezuinigingsoperatie van de gemeente is verwerkt. Met behulp van deze subsidie zullen zij zelf het onderhoud van alle velden moeten verzorgen. Jaar in jaar uit en week in week uit zullen de velden moeten worden bijgehouden. Zoals het er nu naar uitziet, zal c.s.v. VIOS het onderhoud van de velden grotendeels willen uitbesteden. Dit werk is namelijk zeer specialistisch en moet in de piekperiodes met grote regelmaat worden bijgehouden. Er worden gespecialiseerde bedrijven uitgenodigd op basis van een bestek een voorstel te doen. Kunstgras Bij het vaststellen van de strategische agenda voor 2010-2015 is door de leden bepaald dat VIOS een kunstgrasveld wil gaan realiseren. Een kunstgrasveld kan minimaal 30 jaar mee en jaarlijks wel 1500 speeluren aan. In de gepresenteerde berekening wordt helder dat het aanschaffen van een kunstgrasveld de vereniging per jaar meer gaat kosten dan natuurgras met het onderhoud in eigen beheer. Om de realisatie van een kunstgrasveld mogelijk te maken is het bestuur voornemens om een stichting te vormen.

Page 9: De Treffer van April

TREFFER 9

Stichting De penningmeester presenteert het plan voor de stichting. De oprichting van een stichting levert voor de vereniging een BTW voordeel op – deze is aftrekbaar – en daarmee wordt financiering van een kunstgrasveld ook voor VIOS bereikbaar. De voor- en nadelen van de op te richten stichting evenals de kaders waarbinnen een dergelijke stichting zal opereren zijn op deze avond gedeeld met de leden. Gemeentelijke bijdrage Een andere randvoorwaarde voor de uiteindelijke realisatie van het beoogde kunstgrasveld is de financiële bijdrage die mogelijk nog vanuit de gemeente komt. Hoe zijn deze gelden dan binnen de huidige krapper wordende begroting te vinden? Deze vraag is behandeld door de bij de privatiseringsoperatie samenwerkende sportverenigingen in de gemeente Epe. Zij zijn hierover intensief in gesprek met de gemeente en hebben een voorstel gedaan om ruimte te vinden voor een financiering. Ook is aangetoond dat er per vereniging minder grasvelden nodig zijn en daarom minder subsidie. De gedane voorstellen zullen de komende weken verder worden besproken met de gemeente. Tenslotte De leden hebben ingestemd met de door het bestuur voorgelegde voorstellen waaronder de oprichting van een stichting. Tevens hebben zij instemmend gereageerd op de vraag of deze richting, in aanloop naar een kunstgrasveld, de juiste is. Het bestuur belooft dat ze te zijner tijd een terugkoppeling aan de leden zal geven met aanvullende en (nog) concretere informatie. Dit zal het bestuur op gepaste wijze doen zodra daartoe aanleiding is.

===================================================================

628 leden, Wie? Wat? Waar? Beste Vios leden, De laatste jaren is er veel tijd en energie gestoken in het up to date krijgen en houden van de ledenadministratie. Vooral de datum eerste lidmaatschap ontbrak vaak, waardoor we geen goed jubilarissen bestand hadden. Dit is nu bijna …. compleet. Maar ook andere gegevens zijn (nog) niet altijd volledig of kloppend. De komende periode hebben we ons tot doel gesteld om de gegevens in de ledenadministratie aan te vullen, daar waar dit nog niet compleet is. Het gaat dan vooral om e-mail adressen, voornamen, voorletters en telefoonnummers. De communicatie naar de leden wordt een stuk eenvoudiger en sneller als de administratie klopt en volledig is. Om een beeld te geven, hier even wat cijfers op een rijtje:

Totaal aantal spelende én steunende leden 628

Dames/meisjes 88 461 e-mail adressen

Geen telefoonnummer van 46 leden Geen voornaam van 31 leden en zijn de voorletters juist?

3x geen geboortedatum

Page 10: De Treffer van April

TREFFER 10

En, na heel veel zoek- en speurwerk, van 3leden nog geen eerste lidmaatschapsdatum.

Graag zouden we uw/jullie hulp en spontane reactie ontvangen. Stuur daarom vandaag nog een mailtje naar: [email protected] Vermeld hierin:

1. Roepnaam 2. Voorletter(s) 3. Achternaam 4. Geboortedatum 5. Telefoonnummer(s) 6. e-mail adres

Als u het idee heeft dat de oorspronkelijke lidmaatschapsdatum nog niet bij ons bekend is, geef deze dan ook alstublieft door. Natuurlijk geldt ook dat alle toekomstige wijzigingen in de persoonsgegevens correct en op tijd dienen te worden doorgegeven. Alvast hartelijk dank hiervoor. Erica Sluijmers en Roelie van Wijngeeren Ledenadministratie

Ik had een stukje klaar om te versturen, maar bij nader inzien lijkt het me toch niet verstandig om het uit te doen. Soms ben je teleurgesteld in zaken en laat je dat blijken. Het is dan meestal beter even te wachten zodat je wat genuanceerder over de zaak gaat denken en krasse uitspraken achterwege blijven. Ik lees met steeds meer verbazing en afgrijzen de verhalen in de pers over spelers die aan het eind van het seizoen van (amateur)club willen veranderen en dat de gewoonste zaak van de wereld vinden. Ik ben natuurlijk op dit punt niet meer van deze tijd; dat realiseer ik me heel goed. Maar ik blijf er bij dat al dat "geloop" van de ene naar de andere club per saldo weinig oplevert. Als je nu ziet, dat bij één van de Apeldoornse verenigingen een aantal tweede-elftalspelers van club verandert omdat ze bij hun eigen vereniging niet aan bod komen voor het eerste elftal, dan is dat toch een slechte zaak voor de vereniging. Want deze jongens hebben vaak in de jeugd alle elftallen doorlopen en op het moment, dat ze de stap naar het eerste elftal zouden moeten maken, is er geen plaats omdat anderen van buiten de club zijn aangetrokken om de plaatsen in het eerste elftal in te nemen. En als dat dan ook nog gepaard gaat met betaling aan spelers, dan zijn de clubbelangen helemaal in het geding, zeker op het moment dat de sponsor, die de betaling mogelijk maakte, afhaakt. Gelukkig is van dat laatste bij onze vereniging geen sprake. Dat betekent misschien wel, dat we onze beperkingen moeten kennen als het gaat om het maximaal haalbare sportieve niveau, maar daar hoeft het plezier voor het spelletje op geen enkele wijze onder te lijden.

Page 11: De Treffer van April

TREFFER 11

Terug naar de werkelijkheid: Ons eerste elftal is helaas bezig de kansen op een kampioenschap behoorlijk te verspelen. Ik hoop dat er spoedig een kentering ten goede zal komen en dat we aan het eind van het seizoen toch nog wat te vieren zullen hebben. Wim van der Maten.

Ik wilde het eens hebben over vooroordelen. Met name de vooroordelen die mij ter ore zijn gekomen over Appe Gorelikow. Na het faillissement van ons teamlid, elftal en clubsponsor is de stroom van geruchten en roddels en vooral vooroordelen weer in volle kracht losgebarsten. Ongelofelijk hoe snel dit gaat. Ongelofelijk ook welke wilde verhalen er de ronde gaan. Appe en zijn gezin hebben al een moeilijke tijd achter de rug met het heengaan van Marion. Ook hier had een ieder wel een mening over. De uiterlijke schijn heeft dat oordeel beïnvloed. Een moeilijke en zware tijd voor het gezin dat zich hier lang niet door iedereen gesteund heeft gevoeld. Sommige mensen zijn hem met de nek gaan aankijken omdat Albert volgens hun te snel een andere vriendin had …naar hun smaak dus… Het geluk is hem niet door een ieder gegund lijkt het. Ik heb zelf ook mijn twijfels gehad over de snelheid waarmee Albert een nieuwe vriendin had. Ik heb het voor me gehouden en geprobeerd hier geen oordeel over te vellen omdat ik niet alle “ins en outs” kende. Kan het niet gewoon zo zijn dat Albert moeilijk alleen kan zijn en daarom graag iemand aan zijn zijde heeft? Is dat zo’n ramp dan? De één is gewoon sneller als een ander toch? Het faillissement is ook zo iets. Iedereen wist hoe het zou gaan, en iedereen wist wat Albert moest doen. En sterker nog…..iedereen wist wat hij verkeerd had gedaan! Ook weer een verhaal van “ins en outs” dus. Wist iedereen over de “lijken in de kast” bij de overgenomen bedrijven? Wist iedereen over de betaling misstanden met de gemeente? Zo zijn er nog legio dingen die het faillissement hebben veroorzaakt. Ja, Albert zal ook best zijn fouten gemaakt hebben. Maar in plaats hem te steunen en achter hem te staan als hij dat nodig heeft , branden een aantal mensen hem met veel genoegen af. Wij hebben het hier over een clubsponsor, elftal sponsor. Hij hoefde dit niet te doen hoor!!!! Hij deed dit omdat hij dit wilde! Hart voor de club noemen ze dit. Albert is lid van ons elftal en als zodanig word hij door ons gesteund……omdat dat zo hoort en uit respect. En vooroordelen laten we liever achterwege, steun kan hij beter gebruiken denk ik. Het 4e elftal wenst Abert veel geluk en wijsheid in de toekomst. We hopen dat je ook deze moeilijke tijd weer doorkomt. Appe, die huid is dik genoeg hoor, komt wel goed! Vios 4 Henk Boeve

Page 12: De Treffer van April

TREFFER 12

LEDENAVOND

Kunstgras bij VIOS in 2013!

Wat hebben we nog nodig?

Maandagavond 23 april 2012

Vanaf 19.30 uur

Het bestuur van c.s.v. VIOS organiseert een ledenavond op maandag 23 april a.s. Tijdens deze avond zullen de laatste ontwikkelingen rondom de privatisering van het onderhoud van de velden en het kunstgras worden gepresenteerd. Om een kunstgrasveld te realiseren is ook nog veel extra geld nodig. Waar halen we dit vandaan? Welke ideeën heeft u om grote of kleine geldacties te organiseren? Welke hulp kunt u bieden? Daarom een dringende oproep aan álle VIOS leden: kom op maandagavond 23 april naar het clubgebouw en denk en help mee om gezamenlijk te komen tot creatieve ideeën en acties.

Page 13: De Treffer van April

TREFFER 13

Op 16 maart j.l. is Yannick geboren, zoon en broertje van Dennis , Dorina en Nouvel van Gortel. Namens allen van harte gefeliciteerd.

Wij bedanken langs deze weg de Vrienden van Vios en de dinsdagmiddagploeg voor hun bezoek en attenties die ik tijdens mijn ziekte mocht ontvangen. Georgette en Henk Bakker.

Page 14: De Treffer van April

TREFFER 14

Geacht bestuur Een reactie naar aanleiding van het door de heer P. van Schoonhoven geschreven artikel in de Treffer van de 26e jaargang van maart 2012 pagina 11, onder het kopje gelezen voor u. Hierin wordt geschreven over de plicht van verenigingen vanaf een bepaalde klasse om hun wedstrijden af te werken op kunstgras teneinde achterstanden te voorkomen. Vallen er hier geen inkomsten uit te generen door verhuur aan andere verenigingen, zodat de onderhoudskosten verlaagd kunnen worden? Martin van Triest.

P.S. Dit geldt uiteraard alleen voor verenigingen die over een kunstgrasveld beschikken.

DENK AAN ONZE SPONSOREN, ZIJ STEUNEN ONS LATEN WIJ HEN STEUNEN DOOR ONZE AANKOPEN BIJ HEN TE DOEN.

Page 15: De Treffer van April

TREFFER 15

Dames welbeschouwd is het jullie schuld dat hedendaagse profvoetballers in een vermeende opwelling van orgastische vreugde hun shirts uit trekken en daarvoor worden bestraft met kaarten en schorsingen. Die blijdschap is net zo nep als de clubliefde van de heren en het ontbloten van ’t bovenlijf geschiedt aanzienlijk bewuster dan tot nu toe werd aangenomen. De kereltjes, vaak nog hartstikke jong, zouden gegrepen worden door de euforie van ’t gescoorde doelpunt even de kop kwijtraken en dientengevolge halfnaakt over ’t gras gaan rennen…. Ja m,n neus! Ze denken, helder en ijdel,op zo’n moment maar aan één ding: hun eigen mini-oneman-show, gedragen door ego en in ’t krachthonk opgepompte torso, bij voorkeur uitbundig bedekt met plaatjes ingespoten inkt. Toen het voetbal nog echt was, had je Johan Cruijff die zijn doelpunten vierde met twee hindestappen aangevuld met een sierlijk sprongetje, waarbij de rechtervuist al even ethisch verantwoord door de lucht kliefde. Dat was kunst en dus riekend naar gras en dus perfect passend in een vol stadion vol mannen. Ook was daar Rinus Israel, ijzeren Rinus, z’n blijdschap over een treffer tonend door kaarsrecht terug te lopen naar z’n eigen helft, onderwijl met beide handen opwaartse duwende bewegingen makend. Pose van een dokwerker, bezig met het tillen van kratten in een scheepsruim en dus perfect passen bij de geest van Feijenoord. Moet je nu eens kijken…..De heertjes voetballen alsof ze langer in de studio van een choreograaf hebben doorgebracht dan op het trainingsveld, hetgeen met name in geval van een doelpunt tot huiveringwekkende taferelen leidt. Complete paringsdansen, inclusief sensueel bedoeld gedraai met de heupen, bij voorkeur met het shirt in de hand. Wel eens een heteroman gezien die z’n bovenlijf ontbloot en erotische bewegingen maakt voor een meneer? Ik ook niet. Dus dames, die aanstellerij is voor jullie bestemd. Tijdje geleden gezien hoe vrouwelijke collega’s een blad in elkaar draaiden voor in voetbal geïnteresseerde meiden en wat stond er op de cover? De gespierde blote body van een spits. En binnenin een hele reportage: wie is de lekkerste op het veld? Dat is vragen om Chippendale’s op noppen. Of nog erger: mannetjes die ter hoogte van de cornervlag wiegbewegingen maken om vrouwen te laten zien hoe geweldig zij ook zijn als jonge vaders…. Daarom zou onder iedere stadionstoel een kotszak moeten komen . Voor echte kerels. Geschreven door Bert Dijkstra, journalist van de telegraaf.

Page 16: De Treffer van April

TREFFER 16

VIOS Junioren spelen in nieuwe tenues!

De VIOS voetballers in de leeftijd van 12 tot 16 jaar spelen in hun nieuwe tenues. GMM Luchttechniek B.V en Egbert Veldhuis kwekerij en hovenier en Neijenhuis Schoenen en Sport uit Vaassen zijn de drie bedrijven die zich als kledingsponsor hebben verbonden aan deze VIOS talenten. Vaassen, 23 maart 2012 c.s.v. VIOS uit Vaassen heeft een nieuw kledingsponsorconcept ontwikkeld en heeft deze met succes geïntroduceerd bij verschillende sponsoren en ondernemers die verbonden zijn bij deze zaterdag familie voetbalvereniging. Afgelopen zaterdag werden de eigenaren van de genoemde bedrijven door de voetballers in de bloemetjes gezet. Meer dan 60 junioren in de leeftijd van 12 t/m 15 jaar spelen nu het mooie VIOS tenue met eenduidige sponsoruitingen. De spelers en begeleiders zijn trots op hun nieuwe outfit en bedankten de sponsoren voor deze inzet wat resulteert in nog meer spelplezier. Het nieuwe VIOS kledingsponsorconcept heeft in zich dat een bedrijf niet specifiek één elftal sponsort, maar bij een specifiek cluster van elftallen de sponsoruiting naar voren laat komen. Naast het cluster junioren heeft VIOS nog meerdere cluster gevormd, bijvoorbeeld het G-voetbal, recreanten, prestatiegericht, Dames-/meisjes voetbal, zaalvoetbal, etc. Al vele bedrijven hebben zich verbonden aan een van deze clusters. Op de foto een groot aantal van de VIOS spelers rondom Dick Visch (GMM) en Egbert Veldhuis van de gelijknamige kwekerij en hovenier. Voor meer info kunt u contact opnemen met Gerben Smit (voorzitter) 06-30733790

c.s.v. VIOS is een voetbalvereniging uitkomend in de zaterdag 3e klasse van de KNVB. VIOS is een sterk groeiende vereniging met 630 leden waar senioren-, junioren- en jeugd-teams actief zijn. De vereniging heeft een breed voetbalaanbod.Naast diverse selectie-elftallen zijn G-voetbal, dames/meisjes elftallen, 5 jarigen, recreatietrainingen en zaalvoetbalteams actief. Naast de reguliere competitie organiseert de vereniging haar eigen 4x4 competitie voor de pupillen. VIOS heeft 24 mei 2010 haar 75 jarig bestaan gevierd. In die 75 jaar heeft VIOS een hechte band met het dorp Vaassen en haar inwoners opgebouwd. Een echte vereniging met naast de voetbalactiviteiten diverse nevenactiviteiten die het verenigingsgevoel versterken en de sociale banden binnen en buiten de club verstevigen. VIOS werkt middels een Strategische agenda 2010-2015 op een planmatige manier aan het kwalitatief uitbouwen van haar vereniging.

Page 17: De Treffer van April

TREFFER 17

vr 20-04-12 Kaarten VIOS 19.30

do 26-04-12 Bingo VIOS 19.30

wo mei-12 Schoolvoetbal VIOS 13.00

vr 11-05-12 Ouder-Kind voetbal VIOS n.n.b.

vr 18-05-12 Pokertoernooi A en ouder VIOS 19.00

do 24-05-12 Sponsoravond VIOS 19.30 o.v.b.

vr 25-05-12 Voorjaarsfeest met verkiezing verenigingsman/vrouw VIOS 20.00 o.v.b.

za 26-05-12 Rommelpottoernooi VIOS 09:00 o.v.b.

za 26-05-12 Receptie Kampioenen VIOS 15:00 o.v.b.

woe/zat 16-05-12 t/m 19-05-12 D pupillenkamp o.v.b.

vrij/zat 15-06-12 t/m 16-06-

12 Pupillenkamp E-teams o.v.b

Page 18: De Treffer van April

TREFFER 18

VOC steekt VIOS clubscheidsrechters in het nieuw!

########### Einde bericht############# De VIOS Ondernemers Club (VOC) zorgt dat de VIOS clubscheidsrechters er weer

perfect bijlopen. Vaassen, 23 maart 2012 VIOS heeft een groot aantal clubscheidsrechters in haar midden, vrijwilligers die regelmatig op zaterdag een wedstrijd van de Geel zwarten uit Vaassen in goede banen willen leiden. De

waardering voor deze scheidsrechters is groot en dat is de VOC leden ook niet ontgaan. Clubscheidsrechters dienen er tip top bij te lopen en met de nieuwe tenues, aangeboden door deze ondernemers van de VOC, is dit helemaal op orde. De VIOS Ondernemers Club is een netwerkclub van ondernemers die in 2010 is opgericht en zich ten doel heeft gesteld c.s.v. VIOS te ondersteunen haar vooraanstaande rol in het amateurvoetbal te behouden en uit te breiden. In de VOC zijn al meer dan 30 bedrijven met elkaar verbonden. De VOC is een jonge, en groeiende club die in de eerste periode van haar bestaan al verschillende activiteiten heeft georganiseerd. Afgelopen januari zijn de

Page 19: De Treffer van April

TREFFER 19

ondernemers met elkaar naar Barcelona geweest om met elkaar te netwerken en een bezoek te brengen aan een wedstrijd van FC Barcelona. Voor meer informatie kunt u terecht op de site van de VOC www.viosondernemersclub.nl Op de foto ziet u een de bestuursleden Dick Visch (voorzitter), Gert van der Ziel (secr.) en Harry de Jong (penningmeester) die de tenues met VOC logo aan een delegatie van de clubscheidsrechters overhandigen. Voor meer info kunt u contact opnemen met Gerben Smit (voorzitter) 06-30733790

Schoolvoetbal De regio finale’s worden dit jaar op 9 mei gehouden en wel op de velden van Vios. Verhuisbericht. Bordsponsor Ligtenberg Makelaardij is verhuisd van de Marijkeweg naar de Talhoutweg 32 8171 MB te Vaassen.

Bezoek aan de heer en mevrouw Volkerink. Op vrijdag 23 maart j.l. hebben ondergetekende en onze voorzitter Gerben Smit een bezoek gebracht aan de heer Ab Volkerink en zijn vrouw. Aanleiding was het heugelijke feit dat de heer Volkerink dit jaar 70 jaar!! lid is van onze vereniging. Als club laten we een dergelijk feit natuurlijk niet zomaar voorbij gaan. Omdat mevrouw Volkerink nogal ziek is en een onmisbare schakel vormt in de VIOS carriere van Ab, was het besluit niet zo moeilijk om Ab thuis in zijn eigen omgeving samen met zijn vrouw eens even in het zonnetje en de bloemen te zetten. Aller hartelijkst worden we ontvangen door meneer Volkerink die bij de deur al opmerkt : aha , daar is Vios, waarmee hij natuurlijk niets teveel zegt. Binnenkomend worden we door dochter Hannie ontvangen en zien we mevrouw Volkerink op de bank liggen… met naast zich het VIOS jubileumboek als haar naslagwerk. Ze begint direct te vertellen. Ja ik ben dan weliswaar bedlegerig (en passant deelt ze ons mee, al ca. 5-6 jaar !! niet echt meer buiten te zijn geweest, (waardoor ook meneer Volkerink niet meer de wedstrijden van ons 1e bezoekt) maar ik weet alles van VIOS. Op zaterdag na elke wedstrijd komt dochter Hannie samen met haar man Peter (Koorn) even langs om verslag te doen van de wedstrijd en om samen even het programma boekje van de

Page 20: De Treffer van April

TREFFER 20

wedstrijd door te nemen. Supporters in hart en nieren ondanks “het ziek zijn”. Na een carriere bij de korfbal afdeling van wat toen nog de omni vereniging VIOS was, kreeg mejuffrouw van Essen verkering met “Ab”. Als zus van Chris Essen was ze natuurlijk wel bekend met de VIOS voetbal wereld. Ab vult haar aan en begint te vertellen over het roem -ruchte VIOS uit de jaren 50 en 60,waar hij deel van uit mocht maken, en waar hij als rots in de branding achter in de verdediging zijn mannetje stond, daarbij luid aangemoedigd door zijn vrouw. Moeiteloos noemt hij de namen en bijzondere kenmerken op van de toenmalige 1e elftal spelers .Een bijzonder kenmerk noemde hij de grote handen van Peter van Schoonhoven (kolnschuppen werden ze genoemd) waardoor hij menige bal zo uit de lucht kon plukken en hem tot een goede keeper maakte. Vele namen en situaties herinnerd hij zich , daarbij aangevuld door mevrouw Volkerink. Ze vullen hun dagen met het volgen van allerlei sporten, waar ze samen ook heel veel van weten. Alle Europese competities worden opgenoemd, maar ook tennis wordt graag gevolgd. Onder het genot van een heerlijke kop koffie met een feestelijke plak cake, vliegen de anekdotes en verhalen over VIOS van toen door de kamer. Af en toe gevolgd door een kritische noot vol van mevrouw Volkerink, hoe VIOS het anders had kunnen en moeten doen. Ab al sussend , “moeder dat ging nu eenmaal zo” als de “vrede stichter” die hij ook menigmaal in het veld is geweest vlgs de prachtige verhalen. Het officiële gedeelte vervulde beiden met trots, een VIOS speld niet met een jaartal er op, maar als blijk voor de vele jaren “trouwe dienst en het geel zwarte hart” dat beiden nog steeds bezitten. De planning was om een half uurtje te blijven , maar na een gezellig uur moesten we (helaas) de leuke anekdotes onderbreken, op weg naar een volgende afspraak. Tijdens het afscheid sprak mevrouw Volkerink de wens uit nog eens iets van de nieuwe accommodatie te mogen zien. We beloofden haar te voorzien van een mooie foto reportage van ons prachtige sportpark. Bij de buitendeur beloofde meneer Volkerink als 1e te helpen met het inzaaien van het kunstgras, als we zover zijn .We houden hem eraan!. Nagenietend gaan op weg naar de volgende afspraak, voldaan dat we nog zulke trouwe leden(en we hebben er gelukkig nog meer!)hebben mogen bezoeken en huldigen. Dat ze VIOS nog maar lang samen mogen volgen, ook op afstand. Gerard van Gurp.

Page 21: De Treffer van April

TREFFER 21

Zaterdag 26 mei 2012 is het weer zover, dan organiseren wij het befaamde CSV VIOS rommelpot toernooi. Een toernooi voor iedereen die een connectie heeft met VIOS (oud)-spelers, (oud)-begeleiding, sponsoren, ouders, vrijwilligers, vrienden. Een toernooi waar gezelligheid en sportiviteit weer voorop staat. De opzet in vergelijking met voorgaande jaren hebben wij iets veranderd, er zijn een aantal elementen bij ingebracht om het nog leuker en gezelliger te maken. In de ochtend starten wij met het 4x4 toernooi voor de E en F elftallen, daarna zijn de C en D jeugd aan de beurt om onderling een rommelpot toernooi te spelen. Het rommelpottoernooi voor de volwassenen ( ouder dan 16 jaar ) en de A en B elftallen starten in het begin van de middag. Hier word gespeeld met teams van 7 tegen 7.. Gedurende de hele dag zullen er verschillende activiteiten op het sportpark plaatsvinden voor jong en oud. De activiteiten die deze dag gehouden zullen worden zijn o.a:

- springkussens - penalty shoot-out - schminken - enveloppenspel ( met leuke prijzen te winnen ) - schiet het konijn - spijker slaan

En uiteraard zal er ook aan de inwendige mens worden gedacht met uiteraard de beruchte VIOS BBQ. Inschrijven voor de D en C –jeugd zal via de leiders van hun eigen teams lopen. Inschrijven voor teams die mee willen doen met de volwassenen kan gedaan worden door het inschrijf formulier in te leveren of te mailen naar Henri Sellis ( [email protected]) Wij hopen op een grote opkomst op deze leuke en sportieve dag, wat toch altijd weer een hoogtepunt is van het aflopende voetbalseizoen. Met sportieve en zonnige groet, Organisatie CSV VIOS rommelpot toernooi

(Ronald Snijder, André Vogel, Henri Sellis en Marcel Strijk)

Page 22: De Treffer van April

TREFFER 22

Inschrijf formulier Rommelpot toernooi volwassenen Team naam : ……………………………………. Namen spelers/speelsters en leeftijd: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: Dit formulier graag inleveren bij of doormailen naar Henri Sellis Mailadres: [email protected]

Page 23: De Treffer van April

TREFFER 23

Eindstand Klaverjassen

Eindstand Jokeren

Elzen mevr G 5 25768

Berkhof mevr S 5 259

Mulderij dhr. M. 5 25071

Dollenkamp mevr B 5 277

Brummel dhr H 5 25010

mevr G Koetsier, 5 282

Fikse dhr R. 5 24052

Dijkkamp-Vink mevr 5 292

Kamphuis dhr A 5 24663

Karman mevr W 5 298

Wagenvoort dhr A 5 24034

Esman dhr A 5 310

Vries dhr. L. 5 23883

Maurik mevr R van 5 328

Elzen dhr R 5 24279

Brummen mevr A v 5 330

Smit dhr. B. 5 23858

Liefers mevr B 5 333

Elzen dhr S 5 23569

Lohuizen mevr N v 5 338

Berentsen dhr T 5 23756

Schoonhoven dhr F 5 341

Bosch Dhr. H. 5 23317

Riphagen mevr 5 368

Karman dhr P 5 23591

Vries de mevr M 5 375

Bakker dhr H 5 23139

Schoonhoven mevr 5 378

Wieringen mevr B van 5 23103

Jonker mevr W 5 381

Dijkkamp dhr H 5 22594

Lohuizen dhr T van 5 398

Kamphuis dhr H 5 24624

Smit mevr W 5 436

Uitert dhr M van 5 23830

Strunk mevr A 4 232

Koelewijn dhr D 5 23227

Jonker mevr B 4 249

Töpfer dhr T 5 22866

Niekamp Mevr B 4 257

Dijkkamp dhr H 5 22594

Uitert mevr. A. 4 261

Töpfer mevr J 5 22563

mevr Mattijssen H 4 274

Liefers dhr W 5 22541

Berkhof mevr T 3 173

Werven dhr J van 5 22329

Rodijk Mevr J 3 193

Langevoort mevr H 5 22205

Stegeman mevr J 3 195

Mossel dhr D van 5 21931

Sangers mevr J 3 196

Brummen dhr G van 5 21909

Beumer dhr G 3 215

Mulder dhr J 5 21692

Mossel mevr M van 2 112

Strijk mevr Sj 4 17843

Akdemir 2 172

Berentsen mevr B 4 16929

Mevr. H. Langevoort 1 62

Akdemir dhr H 3 16193

Pelamonia mevr G 1 65

Beumer dhr G. 3 15547

Fikse M 1 79

Kamphuis dhr J 3 14995

Kamphuis mevr M 1 80

Pol dhr H 3 12375

Lies Party 1 100

Angelier Dhr D 2 8890

Krol mevr H 1 124

Pol dhr A 2 8518 Bosch dhr G. 1 4833 Gerritsen dhr H 1 4291 Berkhoff mevr. S 1 4020 Mossel mevr M van 1 4000 Gerritsen mevr T 1 3641

Page 24: De Treffer van April

TREFFER 24

KLEURPLAAT

Page 25: De Treffer van April

TREFFER 25