De Treffer 2010-2011 - 2010-09-12

of 20 /20
D E TREFFER Clubblad van de sportverening Diemen Opgericht 16 juli 1931 Sportpark De Diemen Postbus 189 1110 AD Diemen 020-699 20 48 E-mail: [email protected] De vereniging zijn wij samen Jaargang 77 nr. 3 12 september 2010 Voorzier M.F. Lunstroo tel. 020-6992020 E: [email protected] Secretaris P.P. van Rooij tel. 020- 6951294 E: [email protected] Penningmeester R. Stallinga tel. 020-6004332 E: [email protected] Jeugdcommissie vacant Contribue-donae RABOBANK 39.35.09.214 Ledenadministrae Postbus 189 1110 AD Diemen Kannebeheerder vacant Redace clubblad M.E. Post E: [email protected] Alle correspondene betreffende de ledenadministrae sturen naar: sv Diemen Ledenadministrae Postbus 189 1110 AD Diemen Het seizoen 2010-2011 is weer begonnen. De seleceteams zijn vanaf au- gustus aan het trainen en hebben de eerste ronde van de bekercompee afgewerkt. Met de start van de lagere scholen zijn ook de trainingen van de overige teams begonnen en heeſt een aantal teams oefenwedstrijden gespeeld. In het weekend van 11/12 september is de compee voor alle teams van start gegaan. Voordat er werkelijk gestart kan worden is er veel voorbereiding nodig. Alle materialen worden weer in orde gemaakt (door Abdel en Bram), er wordt gepuzzeld aan het trainingsschema (hoe kunnen we ruim 50 teams kwijt op 2 trainingsvelden?), hoe moeten deze teams worden samengesteld en in welke klassen ingedeeld etc. etc.. Aan het eind van het vorige seizoen en in de afgelopen weken heeſt de jeugdcommissie in samenwerking met de afdelings-coordinatoren hard ge- werkt om voor alle teams trainers en leiders te vinden. Dat is bijna voor alle teams gelukt. Wij zoeken voor de D7, E10 en E11 nog trainers/leiders. Wij doen een drin- gend beroep op ouders om zich hiervoor op te geven. ( jeugdcommissie@ svdiemen.nl). Zonder teamleiders kan een team niet spelen! We merken dat er nog wel veel onbegrip is bij de ouders wat het lid zijn van onze vereniging inhoudt voor kind en ouder en hoe de gang van zaken is. Verderop in deze Treffer vindt u hierover informae (pag. 10). sv Diemen is gegroeid naar een vereniging met circa 600 jeugdleden en draait op de inzet van vrijwilligers. Zonder de inspanning van alle leden kan de vereniging niet funconeren. Gelukkig kunnen wij al rekenen op een groot aantal ouders die meewerken, maar wij blijven een beroep doen op u allen, want: DE VERENIGING ZIJN WIJ SAMEN!!! JC sv Diemen ([email protected]) Ton van den Hengel, Michael Helmer, Metin Köse, Pieter de Jong

Embed Size (px)

description

 

Transcript of De Treffer 2010-2011 - 2010-09-12

Page 1: De Treffer 2010-2011 - 2010-09-12

   DE TREFFERClubblad van de sportverening Diemen

Opgericht 16 juli 1931Sportpark De Diemen Postbus 189 1110 AD Diemen 020-699 20 48 E-mail: [email protected]

De vereniging zijn wij samen

Jaargang 77 nr. 3   12 september 2010

VoorzitterM.F. Lunstroo

tel. 020-6992020E: [email protected]

SecretarisP.P. van Rooij

tel. 020- 6951294E: [email protected]

PenningmeesterR. Stallinga

tel. 020-6004332E: [email protected]

Jeugdcommissievacant

Contributie-donatieRABOBANK 39.35.09.214

LedenadministratiePostbus 189

1110 AD Diemen

Kantinebeheerdervacant

Redactie clubblad M.E. Post

E: [email protected]

Alle correspondentiebetreffende

de ledenadministratiesturen naar:sv Diemen

LedenadministratiePostbus 189

1110 AD Diemen

Het seizoen 2010-2011 is weer begonnen. De selectieteams zijn vanaf au-gustus aan het trainen en hebben de eerste ronde van de bekercompetitie afgewerkt. Met de start van de lagere scholen zijn ook de trainingen van de overige teams begonnen en heeft een aantal teams oefenwedstrijden gespeeld. In het weekend van 11/12 september is de competitie voor alle teams van start gegaan.

Voordat er werkelijk gestart kan worden is er veel voorbereiding nodig. Alle materialen worden weer in orde gemaakt (door Abdel en Bram), er wordt gepuzzeld aan het trainingsschema (hoe kunnen we ruim 50 teams kwijt op 2 trainingsvelden?), hoe moeten deze teams worden samengesteld en in welke klassen ingedeeld etc. etc..Aan het eind van het vorige seizoen en in de afgelopen weken heeft de jeugdcommissie in samenwerking met de afdelings-coordinatoren hard ge-werkt om voor alle teams trainers en leiders te vinden. Dat is bijna voor alle teams gelukt.

Wij zoeken voor de D7, E10 en E11 nog trainers/leiders. Wij doen een drin-gend beroep op ouders om zich hiervoor op te geven. ([email protected]). Zonder teamleiders kan een team niet spelen! We merken dat er nog wel veel onbegrip is bij de ouders wat het lid zijn van onze vereniging inhoudt voor kind en ouder en hoe de gang van zaken is. Verderop in deze Treffer vindt u hierover informatie (pag. 10).

sv Diemen is gegroeid naar een vereniging met circa 600 jeugdleden en draait op de inzet van vrijwilligers. Zonder de inspanning van alle leden kan de vereniging niet functioneren. Gelukkig kunnen wij al rekenen op een groot aantal ouders die meewerken, maar wij blijven een beroep doen op u allen, want:

DE VERENIGING ZIJN WIJ SAMEN!!!

JC sv Diemen ([email protected])Ton van den Hengel, Michael Helmer, Metin Köse, Pieter de Jong

Page 2: De Treffer 2010-2011 - 2010-09-12

nr. 3 12 september 2010 2 svDiemen DeTreffer

Goed geregeld door RSBS

Hypotheekrentes nu v.a.

Starters-, zelfstandigen- en ZZPʼers hypotheken.

2e hypotheek tot € 100.000,-

zonder dekking/taxatie.

Belastingaangifte v.a. € 24,95.

RROuddiemerlaan 8-D, 1111 HJ Diemen Tel: 020 - 4 16 26 56 E-mail: [email protected]

www.rsbs.nl

Topsponsor FC Volendam Hoofdsponsor SV Diemen

Direct persoonlijk contact met gekwalifi ceerde fi nancieel adviseurs.

Lenen tegen de laagste rente? Kijk op www.rsbs.nl.

Vrijblijvend en kosteloos advies!

Keuze uit meer dan 50 aanbieders waaronder:

Heeft u al een aanbieding van iemand anders? Vraag gerust bij ons een second opinion.

Bel 020 - 4 16 26 56 of ga naar onze website www.rsbs.nl voor een afspraak.

Alle soorten verzekeringen, zowel particulier als zakelijk.

3,9%

6,9%nuv.a.

5,9%nuv.a.

www.rsbs.nl

RSBS adv Stadsgids.indd 1 20-05-2008 10:17:05

Page 3: De Treffer 2010-2011 - 2010-09-12

nr. 3 12 september 2010 3 svDiemen DeTreffer

Introductie “verplicht verenigingswerk” door de wnd. voorzitterHet is dan eindelijk zover, sv Diemen gaat in september 2010 ook het “verplichte verenigingswerk” invoe-ren. Om te beginnen zijn dit de “verplichte kantinediensten per team”.In besprekingen tijdens de Algemene Ledenvergadering 2009 en eind 2009 met de kantinestaf is er een duidelijke voorkeur uitgesproken om het “verplichte verenigingswerk” te starten per team en niet individu-eel. Ook was er vrijwel geen voorkeur om een persoonlijke afkoopregeling in te stellen.Nu in september 2010 is het dan eindelijk zover. Het rooster voor najaar 2010 is ingedeeld en wordt ge-publiceerd.Van de vele te regelen zaken voor seizoen 2010-2011 is het goed laten draaien van de kantine in onze prachtige accommodatie natuurlijk een groot aandachtspunt en met name voor wat betreft de bezetting. Verder is het erg belangrijk om de bezoekende verenigingen, het publiek, maar ook onze eigen leden en familie uitstekend te ontvangen. Achter de uitstraling van onze accommodatie mag iedereen toch een goede ontvangst verwachten.Daarom heeft het bestuur het besluit genomen om de leden en de ouders/verzorgers van de jeugdleden te wijzen op de gevolgen van het aangegane lidmaatschap. Het lidmaatschap van sv Diemen is niet meer vrijblijvend. Er wordt iets van onze leden en ouders/verzorgers van jeugdleden verwacht. We hebben er vertrouwen in dat er goed en loyaal wordt samengewerkt en dat we niet hoeven na te denken over sanc-ties.Het systeem van “verplicht verenigingswerk” om een bijdrage te leveren aan het functioneren van de ver-eniging is niet nieuw en bestaat al bij vele andere verenigingen. Nu stapt ook sv Diemen in dit systeem. Afrondend wens ik jullie veel plezier toe. Het is echt leuk werk.

Peter van RooijWnd. voorzitter

Welke taken hebben de kantinemedewerkers en ingeroosterde teamleden?De vaste kantinemedewerkers verdelen de taken en delen de aanwezige teamleden in. Iedere dienst fun-geren de vaste kantinemedewerkers als begeleider.In de ochtenduren zullen de werkzaamheden voornamelijk bestaan uit het zetten en inschenken van koffie en thee, het klaarmaken van broodjes en tosti’s, afwassen en schoonhouden van kantine en keuken. De voorbereidingen in de keuken vinden dan ook plaats, de frituur moet aan en alles moet worden klaargezet. De keuken begint dan al volop te draaien.Alcohol wordt vanaf 13.00 uur geschonken. Ook de mensen van deze dienst dienen de kantine in orde te houden. Dat betekent vuile kopjes en glazen ophalen en spoelen en af en toe een doekje over vuile tafels en de bar halen.De tweede dienst is ook verantwoordelijk voor het opruimen en schoonmaken van de keuken (appara-tuur), het schoonmaken van de bar en alle gebruikte glazen en het opruimen van de kantine, zodat deze weer gereed is voor gebruik de volgende dag.Men mag pas weggaan als de begeleider hiervoor toestemming heeft verleend. Het afronden van de dienst is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De openingstijden van de kantine zijn in principe van één uur voor de eerste wedstrijd tot 17.45 uur laatste ronde. Om 18.00 uur moet de kantine leegstromen, zodat vanaf 18.15 uur opgeruimd kan worden.

Gebruik consumpties tijdens de dienstSpelers en ouders/ verzorgers die dienst hebben, mogen tijdens de verplichte kantinedienst gratis twee consumpties per dienst gebruiken. Daarnaast kan men koffie of thee gebruiken. Het extra eigen gebruik van consumpties dient te worden aangetekend op de altijd aanwezige turflijst.

Alcohol drinken achter de bar is niet toegestaanConform het Bestuursreglement is het gebruik van alcohol achter de bar niet toegestaan.

Uitleg over gebruik apparatuurInstructie over de bediening van de diverse apparaten wordt gegeven door de vaste kantinemedewerkers. Een verkorte instructie op papier bevindt zich in de kantine.

Vragen en problemen: neem contact op met de kantinecommissieVoor vragen over het werk zelf kun je terecht bij de leden van de vaste kantinecommissie.

De kantinecommissie

Page 4: De Treffer 2010-2011 - 2010-09-12

nr. 3 12 september 2010 4 svDiemen DeTreffer

Rooster en toelichting op het roosterOpzet van de roosterindelingIn de ochtenduren zijn veelal de ouders/ verzorgers van de jeugdleden zo veel als mogelijk ingedeeld op dezelfde dag als hun kinderen spelen. Daar waar het jeugdspelers zijn, jonger dan 18 jaar, is de ouder/verzorger verantwoordelijk voor het vervullen van de kantinedienst per team. Men hoeft niet zelf te komen, maar kan ook een familielid, vriend, broer of zus sturen, mits die maar ouder is dan 18 jaar. Jeugdleden van 18 jaar mogen ook zelf staan.

De regel is: als je niet bent afgebeld, dien je altijd te komenVoor alle wedstrijddagen is een rooster opgesteld met een vast aantal spelers/ouders van een team per dienst. Het is mogelijk dat er op een inhaaldag maar weinig wedstrijden zijn. Is dat het geval, dan zal ie-mand van de vaste kantinecommissie via de aanvoerder/leider enkele spelers of ouders een paar dagen van tevoren afbellen. Zo’n afgebelde teamdienst hoeft niet later te worden ingehaald.

Wat doe ik bij afkeuringen?Bij gedeeltelijk afkeuring worden de teamdiensten gewoon gedraaid. Zijn er erg weinig mensen nodig dan zal iemand van de vaste kantinecommissie mensen vooraf afbellen of op de dag zelf toestemming geven om eerder te vertrekken. Ook als het hele district West 1 is afgekeurd, kan er bij sv Diemen gevoetbald worden. Er wordt dan een “alternatief programma” gespeeld. Ook in dat geval dienen spelers en ouders die zijn ingeroosterd gewoon te komen, tenzij zij door de vaste kantinecommissie zijn afgebeld.

Zijn alle teams nu al ingedeeld?Nee, de teams die nu niet zijn ingedeeld, komen in het voorjaar aan de beurt. Ieder team zal 1 of 2 keer een dienst moeten draaien.

Hoe vind ik mijn dienst in het rooster?In het rooster vind u de teams op datum ingedeeld. Het rooster wordt gepubliceerd op www.svdiemen.nl Daarnaast hangt het rooster op het publicatiebord in de kantine en bij de bar. Uw aanvoerder/leider ver-deelt ( in overleg) de kantinedienst binnen het team.

Kantinerooster 18 september t/m 10 oktober 201018-september ochtend F-218-september middag sen.-VET19-september ochtend A-219-september middag C-1

25-september ochtend dedamesKreuger&Burger25-september middag D-326-september ochtend Sen-326-september middag C-4

2-oktober ochtend SEN-ZA-1 2-oktober middag Meis-B-1 3-oktober ochtend SEN-Zo-1 3-oktober middag A-3

9-oktober ochtend dedamesWiel&Poelwijk 9-oktober middag D-410-oktober ochtend C-510-oktober middag C-6

Page 5: De Treffer 2010-2011 - 2010-09-12

nr. 3 12 september 2010 5 svDiemen DeTreffer

Officiële mededelingenVan de bestuurstafel

In de bestuursvergadering van 31 augustus 2010 is, onder andere, het volgende besloten of aan de orde geweest:

• De afwezigheid van onze voorzitter Fred Lunstroo vanwege ziekte.• Het nieuwe kledingcontract met Robeu Sport en Hummel en de diverse sponsors.• Voortgang project TV schermen voor informatie en reclames in de kantine.• De sportieve stand van zaken bij de zondag, zaterdag en jeugd.• Voorbereiding van de Algemene ledenvergadering op 8 november.• De organisatie van de Grote Clubactie.• Invoeren schikkingsvoorstel direct rode kaarten, plan KNVB.• De Treffer.• De snel achteruit lopende optische kwaliteit van onze kunstgrasvelden.• Contributies en jaarrekening.• Terugtrekken DA 1 uit de competitie wegens een tekort aan speelsters.• Opleiding trainers.• De volgende bestuursvergadering wordt gehouden op 5 oktober 2010

Mocht dit U aanleiding geven tot vragen en bemerkingen dan kunt U zich wenden tot één van de bestuursleden.

Schikkingsvoorstel amateurvoetbalVanaf het seizoen 2010/’11 geldt in het gehele amateurvoetbal het schikkingsvoorstel voor overtredingen die bestraft worden met een directe rode kaart. De verenigingen krijgen geen kopie meer van de uitspraak die aan betrokkenen is verzonden maar kunnen deze, zodra het schikkingsvoorstel is verwerkt, direct zien in Sportlink Club.

Spelregels schikkingsvoorstelHet is de bedoeling dat, wanneer een speler met een directe rode kaart van het veld is gezonden, de thuis-spelende vereniging ervoor zorgt dat het wedstrijdformulier de eerstvolgende werkdag na de wedstrijddag voor 12.00 uur in het bezit is van het districtskantoor. Dit is niet van toepassing op de elftallen die gebruik maken van het Digitaal Wedstrijdformulier.De formulieren mogen gescand worden en per e-mail ([email protected]) rechtstreeks gezonden worden aan de afdeling tuchtzaken. Het originele formulier kan vervolgens per post worden nagezonden. De scheidsrechter dient ervoor te zorgen dat het rapport eveneens de eerstvolgende werkdag na de wed-strijddag voor 12.00 uur in het bezit is van het districtskantoor. De rapportformulieren zijn digitaal beschik-baar. Deze kunnen rechtstreeks per e-mail worden gezonden aan [email protected]

Inleveren kopij clubblad!

Het volgende clubblad komt uit op zondag 26 september.U kunt uw verslagen van wedstrijden, gespeeld in het weekend van18/19 september inleveren t/m woensdag 22 september 20.00 uur.

Verslagen van wedstrijden gespeeld in het weekend van 25/26 septemberkunt u inleveren t/m zondag 26 september, 20.00 uur.

Lever uw verslagen zo spoedig mogelijk in.U kunt uw verslag ALLEEN per e-mail, insturen naar:

[email protected]

Verslagen die op een ANDERE MANIER of TE LAAT worden ingeleverd, worden NIET geplaatst!!!

Page 6: De Treffer 2010-2011 - 2010-09-12

nr. 3 12 september 2010 6 svDiemen DeTreffer

sv Diemen D1 – Zeeburgia D1 2-2 30 augustusVanavond de laatste poulewedstrijd tegen het eerste divisieteam van Zeeburgia. Allemaal groot en sterk en altijd een geduchte tegenstander. Vooraf hadden we het al dan niet doorbekeren in eigen hand, evenals Zeeburgia. De eerste helft hadden we de harde wind in de rug. Dit leverde direct een grote kans op voor Zeeburgia toen een terugspeelbal bijna zonder vaart gespeeld werd. Ben maakte een fenomenabele red-ding en hield ons zo goed in de wedstrijd. Er was veel strijd over en weer. Uit een corner en een enorme scrimmage voor het doel was er even geen houden aan, al dachten we dat Scott de bal voor de lijn kon wegkoppen. Maar de scheids keurde het doelpunt goed en nu moesten we flink aan de bak en alles van ons afgooien om een goed resultaat neer te zetten. Dat lukte al toen Jessy de bal uit een vrije trap met wind mee hoog achter de keeper liet verdwijnen. En toen kort voor rust Tristan de bal van Denzel kreeg en ook van ver uithaalde, stonden we ineens aan de goede kant van de score, 2-1.Na rust vreesden we hoge ballen met wind tegen, maar hielden we met zijn allen enorm goed stand. Pas een paar minuten voor tijd viel de gelijkmaker en eindigde de wedstrijd onbeslist. Helaas schieten we er allebei niets mee op en is Almere City zonder zelf te spelen lachende derde, want zij bekeren door. De jongens van de D1 valt niets te verwijten. Een hele knappe wedstrijd in een al heel goede reeks, waar we eigenlijk net begonnen zijn te bouwen aan een hecht team. Ouders en toeschouwers langs de kant. Reali-seer je dat we net bezig zijn op een voor ons allemaal heel erg hoog niveau. Vanaf de zijkant zie ik vooral veel beleving en een steeds hechtere groep. Jongens, we gaan vol vertrouwen de competitie zaterdag in tegen FC Utrecht! Het gaat nu echt beginnen!Tot slot, Nel, bedankt voor je service vanavond. Er was zeker op deze koude avond behoefte aan een lek-ker bakkie voor ons en onze gasten.

Edwin van den Berg

Zeeburgia E-3 - sv Diemen E-2 4-5 1 septemberEen heerlijk nazomers avondje ballen tegen Zeeburgia, stond voor ons aller E-2 op de agenda. Wel voor de beker en omdat we afgelopen zaterdag hadden vergeten te scoren tegen WV-HEDW, moest er en pas-sant even gewonnen worden. Als je dan in de rust met 3-0 achter staat uit bij ZEEBURGIA, dan zie je het even niet meer zitten! Echter de manier waarop dit ontstaan was gaf te denken. We waren helemaal niet de mindere, maar wij hadden onze kansen niet benut en zo nu en dan een paar passen te weinig geno-men.“Patat jongens, als jullie het weten om te draaien! Als jullie de eerste kans nou verzilveren, dan zul je zien wat er zal gebeuren…” Dat hebben wij geweten!!! Het werd 3-1 door Alex en daarna 3-2 door Jiri. Hierop een dodelijke counter van Zeeburgia, die de score weer op 4-2 bracht. De rem was er echter eindelijk vanaf. We gingen hartstochtelijk op zoek naar meer en door eerst Rijan, vervolgens weer Alex en ten slotte Dris, werd deze wedstrijd toch nog gewonnen.Brent keepte wederom sterk, maar kreeg helaas in de eerste helft te weinig ondersteuning van zijn achter-waartse! Hierdoor incasseerde hij vanavond de eerste tegentreffers van het seizoen. Na de patat was hij dat wellicht al weer vergeten… Jongens, we hebben genoten van jullie tweede helft. Ga zo door!

Vamos E-2!!!Mischa Hoogland

Jeugdtreffer WedstrijdcoördinatorenCoördinator A-junioren Paul Smit [email protected]ördinator B-junioren vacatureCoördinator C-junioren Eric Frederikstadt [email protected]ördinator D-pupillen Pieter Buis [email protected]ördinator E-pupillen Yvonne Ceelie [email protected]ördinator F-pupillen Ed van Bentum [email protected] jeugd Elly Oudshoorn [email protected] Menno Golsteijn [email protected]

Page 7: De Treffer 2010-2011 - 2010-09-12

nr. 3 12 september 2010 7 svDiemen DeTreffer

sv Diemen C1 - Purmerend C1 2-1 5 septemberOp een stralende zondagmiddag een lekkere thuiswedstrijd spelen, wat wil je nog meer. Er werden eerst foto’s gemaakt. Purmerend was in het begin de betere ploeg, en dat resulteerde al snel in een treffer, 0-1 achter dus. Langzaamaan nam Diemen het initiatief over. Met schoten van Salim en steekpassjes van Anthony werden we gevaarlijker. Uit een vrije trap van Imad kon Anthony binnenkoppen, 1-1. In de eer-ste helft waren er vlak voor rust nog 2 mooie kansen voor Ilias waarvan 1 keer op de lat, maar hij trof dus geen doel.Na rust pakte Diemen meteen de voorsprong. Weer was het Anthony die 2-1 scoorde uit een mooie aan-val. Diemen hield de rest van de wedstrijd goed stand, hoewel er nog wel druk kwam van Purmerend. Dave pleegde een paar goede reddingen en daarmee werd de eerste wedstrijd in de nieuwe competitie gewonnen.http://www.sv-diemen-c1.teamwebs.nl

Martin

sv Diemen C2 - Almere City C2 3-0 5 septemberDe C2 is uitstekend aan het nieuwe seizoen begonnen. Het weer was ook prachtig en dus werden er eerst individuele- en teamfoto’s gemaakt. Er moest afgerekend worden met Almere City C2. Hans tekende 1-0 aan door een corner die verder door niemand aangeraakt werd. Hij had ook nog een goed schot maar er was gefloten voor buitenspel. Diemen was al snel de betere ploeg en verdedigend kwamen we nauwelijks in de problemen. Er was een kans voor Mitchel en Youssef knalde een afstandsschot keihard op de lat.Na rust hetzelfde beeld. Mitchel kon 2-0 maken na een assist van Senna. Hans maakte er 3-0 van. Die-men was duidelijk de betere ploeg en de verdediging werd nog niet echt getest. Dat zal ongetwijfeld nog wel gaan gebeuren.http://www.sv-diemen-c2.teamwebs.nl

Martin

FC Utrecht D2 - sv Diemen D1 4-1 4 septemberDe meeste spelers stonden vanochtend al ruim voor 7 uur naast hun bed, want de uitwedstrijd bij FC Utrecht stond op het programma. Allemaal heel erg naar uitgekeken, uit bij een BVO, vlak naast het sta-dion Galgewaard op een schitterend complex. Zoals het bij de profs gaat, maakten we vandaag ook mee. Uit de speaker kwam eerst het Eye of the Tiger (Rocky III voor de kenners) en daarna in een rijtje het veld op met een handje voor alle tegenstanders en de officials. Het maakte indruk en zorgde er voor dat we de eerste helft meer met teveel ontzag voor Utrecht speelden dan eigenlijk nodig was. Utrecht kreeg al snel een penalty waar Miguel nog vlak bij zat, 1-0. Diemen creëerde weinig kansen en kon niet voorkomen dat Utrecht voor rust ook 2-0 en 3-0 maakte.In de kleedkamer probeerden we onze spelers ervan te overtuigen dat het klassenverschil niet zo groot was dat we dik zouden moeten verliezen. En dat Utrecht ook kwetsbaar is als we ons eigen spel gingen spelen. Na het fluitsignaal van de scheids kregen we helaas al snel nog een doelpunt tegen, maar kwam het besef bij Diemen dat we door zelf te gaan voetballen meer tegenstand konden bieden. Hierna was het vooral Diemen dat het spel maakte. Mooie combinaties, goed voor elkaar werken en fraaie schoten vanuit de tweede lijn. Kiki had met een keiharde vrije trap op de paal eerst nog even pech. Maar toen ook Diemen een penalty kreeg, scoorde hij de verdiende treffer voor Diemen. Ook nog mooi hard via de paal, maar een beloning voor ons goede spel van de tweede helft. Conclusie: Diemen kan nog steeds prima spel laten zien, als we maar uitgaan van onszelf. We hebben het al vaker laten zien. Ik ga ervan uit dat het aanstaande zaterdag tegen Roda ’46 ook gebeurt.

Edwin van den Berg

sv Diemen F3 - FC Almere F3 6-4 4 septemberVandaag stond de eerste wedstrijd van de nieuwe F3 van dit seizoen op het programma. Fanatiek begon-nen ze aan de wedstrijd. De eerste 5 minuten nog wat rommelig, daarna ging het lopen. Uit een voorzet van Pelle scoorde Yaron heel beheerst het eerste doelpunt van het jaar. Twee minuten later, na een hele snelle aanval scoorde Yannick en weer 2 minuten later maakte Pelle de derde. De F3 was blij, maar vergat dat er ook verdedigd moet worden. Zo kwam Almere op 3-1. Weer wakker geschut maakt Pelle, na een hele mooie combinatie met Jodi de 4-1. Voor rust wist Almere nog de 4-2 te maken en voorkwam Donnie met een schitterende redding vlak voor rust dat Almere nog dichterbij kwam. Na de limonade maakte Almere al heel snel 4-3 en werd het erg spannend. Door heel goed verdedigings-werk van Richie, Chris en Euan kwam er gelukkig niet nog een doelpunt van Almere. Tegen het einde van de wedstrijd maakte Yannick het mooiste doelpunt van de dag, een onhoudbaar schot in de linker-bovenhoek. Uit een corner van Kaj scoorde Tim nog de 6-3. Vlak voor tijd kwam Almere nog terug met een onhoudbaar schot in de verre bovenhoek. 6-4, een mooi begin, jongens, dat wordt vast een heel leuk seizoen!

Petra Brinkhof

Page 8: De Treffer 2010-2011 - 2010-09-12

nr. 3 12 september 2010 8 svDiemen DeTreffer

Gedragskaart spelersGedraag je positief voor team- en clubgenoten:Behandel iedereen zoals jezelf ook behandeld wilt worden.Je komt om samen te voetballen.Blijf af van spullen die niet van jou zijn.Niet vechten, schelden, pesten, beledigen, etc.

Training- en wedstrijdgedrag voor spelers:Kom op tijd voor trainingen en wedstrijden.Draag geschikte sportkleding voor training en tenue sv Diemen voor wedstrijden.Meld je op tijd af voor training/wedstrijd als je niet kunt komen.Luister naar trainers/coach en volg zijn aanwijzingen op.Wees beleefd.Ga pas het veld op als de spelers vóór je klaar zijn.

Omgang met clubgebouw en materiaal:Gebruik het clubgebouw en materiaal waarvoor ze bedoeld zijn.Vandalisme/vernieling wordt niet getolereerd.Meld beschadigingen en gooi afval in de afvalbak.Gebruik spullen alleen met toestemming van trainer of begeleider.Ruim na gebruik je spullen op.Veeg de kleedkamer schoon als je als laatste de kleedkamer verlaat.

Sportiviteit:Gedraag je sportief vóór, tijdens en na de wedstrijd, op en naast het veld.Accepteer beslissingen van de grens- en scheidsrechter.Bied je excuus aan bij een overtreding.Mopper niet op je teamgenoten, maar moedig ze aan.Strijd samen met je team voor een goed resultaat.

Gedragskaart betrokkenenGedrag trainers/coaches:Wees je bewust dat je voor een groep kinderen staat die erg beïnvloedbaar is: jij bent het voorbeeld.Geef spelers zelf zoveel mogelijk verantwoordelijkheid.Positief coachen, geef aan wat de spelers wel kunnen doen.Je vertegenwoordigt de club; in die hoedanigheid kun je ook ouders en toeschouwers aanspreken op hun gedrag.Fouten maken mag, dan vindt er ontwikkeling en groei plaatsVoorkom naderende escalaties.

Gedrag ouders:Wees positief naar uw kind, mindere prestaties horen erbij.Wees sportief in houding en gedrag.Vraag eens of uw kind tevreden was over de wedstrijdKom regelmatig kijken: bij thuis- én uitwedstrijdenMoedig uw kind en zijn team aan op positieve manierLaat het coachen aan de coach overGeef geen commentaar op de wedstrijdleidingMoedig uw kind aan achter het hek, alleen de trainer/coach/leider begeeft zich op het veld.

Gedrag toeschouwers:Moedig enthousiast aan maar geef geen aanwijzingen.Wees beleefd; ook u vertegenwoordigt de club.Geef geen commentaar op de leiding.

Wij zijn samen de vereniging!

Page 9: De Treffer 2010-2011 - 2010-09-12

nr. 3 12 september 2010 9 svDiemen DeTreffer

Diemen F4 - fc Almere F4 1-5 4 septemberDaar gingen ze weer! Onze F4 tegen fc Almere F4. Sam, Samuel, Jaïr, Faissel, Johnny, Jasper en Ouasim speelden een prachtige wedstrijd. Ze kregen het wel zwaar te verduren, want al snel werd Johnny, onze keeper, op de proef gesteld. Een eerste poging tot scoren van Almere werd krachtig gered door Johnny. Er waren veel bijna goals op ons doel, maar de keepertraining werpt zijn vruchten af! Voor de rust werd het 1-0 voor Almere.In de tweede helft scoorde Faissel en bijna had hij er een tweede punt bijgescoord. De grote inzet van onze jongens kon niet voorkomen dat ze helaas toch verloren met 1-5. Prima gespeeld!

Anne-Marie,moeder van Jasper

sv Diemen F5 – Almere F5 2 - 6 4 septemberDe vakantie outfit is weer diep in de kast gesetteld en de mooiste kleren “de voetbalkleding van sv Die-men” is weer voor een lange tijd uit de kast gehaald. De F7 van vorig seizoen is dit jaar getransformeerd als F5. We hebben helaas, maar wel op een zeer leuke manier afscheid genomen van onze captain Storm die de E-tjes gaat versterken. Echter hebben de beide coaches J(osé) M(ourinho) en zijn rechterhand Teun Blind niet stil gezeten. Er werd druk gezocht naar versterkingen voor het middenveld. Wederom slaagden beide mannen erin om 2 toppers naar de F5 te halen, van Ajax werd (Brian) Roy de Roo en van-uit België Mega Tobi(as) Mus gehaald. En dat met de vaste kern van Timo, Dylan B., Otniël, Nick, Eddie Jurre, Brandon en Dylan M, zal de F5 dit seizoen van zich laten horen. Vandaag stond na 2 trainingen de eerste oefenwedstrijd tegen Almere F5 op het programma. We gingen voortvarend van start want al snel kregen Brandon en Nick prachtige kansen om de keeper van Almere te passeren maar helaas stond deze zijn mannetje. Via een geweldig afstandschot wist Almere onze keeper Tobias te passeren en de rust in te gaan met een 0-1 voorsprong.Na genietend van de lekkere limonade schroefde Almere met 2 afstandschoten de stand zelfs naar 0-3. Het was Nick die vandaag met een knal in de uiterste hoek de eerste treffer van de F5 op zijn naam zette. Almere kon o.a. via een klutsbal uitlopen naar 1-6. Timo wist vlak voor tijd een eindsprint in te zetten en met een pegel de keeper toch nog te passeren. Een geflatteerde uitslag want de F5 was vandaag zeker niet de mindere. En met een zeer goed spelende Otniël die vandaag tot blauwbloes van de week werd gekozen kunnen we de komende wedstrijden nog heel veel verwachten.

John

Trainers opgelet!!!Heren trainers de oude postzakken in het “ballenhok” zijn voor algemeen gebruik hang ze daarom terug aan de haken en doe ze niet in uw kast.

Abdel en Bram

De scheidsrechter doet zijn best,als je denkt dat je het beter kunt,

wie houdt jou tegen?

Page 10: De Treffer 2010-2011 - 2010-09-12

nr. 3 12 september 2010 10 svDiemen DeTreffer

INFORMATIE JEUGDAFDELINGOmdat de jeugdcommissie in de afgelopen weken veel vragen kreeg over de gang van zaken, ge-ven we hieronder informatie over het voetballen bij sv Diemen.TEAMLEIDERSDe begeleiding van alle teams bij wedstrijden dient door de OUDERS ZELF te worden gedaan. Voor elk team willen we 2 ouders die de begeleiding op zich nemen. Taken van de teamleiders: communicatie met overige ouders van het team, zorgen dat er op tijd wordt verzameld, het maken van de opstelling, invullen wedstrijdformulier (in bestuurskamer) coachen en wisselen tijdens de wedstrijd (ieder kind krijgt evenveel speeltijd), regelen dat andere ouders fluiten en vlaggen bij thuiswedstrijden, sleutel kleedkamer ophalen, bal en fluit ophalen in de bestuurskamer, uitslag doorgeven na afloop van de thuiswedstrijd en wedstrijd-formulier tekenen, aanspreekpunt voor de afdelingscoördinator.AANWEZIGHEID• Spelers: Voetbal is een teamsport. Het is de bedoeling dat de speler bij ELKE training en ELKE wed-

strijd aanwezig is. Mocht de speler echt niet kunnen spelen of trainen (bijvoorbeeld door ziekte) geef dit dan tijdig door aan de leider van het team zodat er bij wedstrijden voor vervanging gezorgd kan worden.

• Ouders: wij verwachten dat minimaal 1 van de ouders/verzorgers van de jeugdspeler aanwezig is bij de wedstrijden.

TRAININGEN:• het trainingsschema (tijden/velden) hangt op het informatiebord in de kantine en staat op de website

(www.svdiemen.nl) onder ‘Informatie elftallen’KEEPERSTRAININGENsv Diemen verzorgt 1x per week speciale keeperstrainingen. Op het trainingsschema vindt u op welke dag en tijdstip er voor de verschillende afdelingen trainingen worden gegeven. Als uw kind keeper is dan is het belangrijk dat hij bij de speciale keeperstrainingen aanwezig is!THUISWEDSTRIJDEN• Voor thuiswedstrijden verzamelt het team minimaal een half uur voor aanvang van de wedstrijd in de

kantine. Op de informatieborden en op de website (kopje Agenda) vindt u op welk veld het team voetbalt en het kleedkamernummer.

• In de rust krijgen de kinderen limonade; één van de ouders van het team kan dit halen in het limonade-hok bij de kleedkamers. De limonade mag NIET OP HET VELD gedronken worden.

UITWEDSTRIJDEN• Voor UITwedstrijden verzamelt het team minimaal een uur voor aanvang van de wedstrijd op de par-

keerplaats van sv Diemen. Het is de bedoeling dat u SAMEN naar de vereniging gaat waar het team moet voetballen. Het vervoer moet ONDERLING geregeld worden. Laat niet altijd dezelfde ouders rij-den.

• Bijvoorbeeld op de website www.voetbalmaten.nl vindt u alle verenigingen met adressen.AFGELASTINGAls u twijfelt of een wedstrijd of training doorgaat, bel dan bij thuiswedstrijden naar 020-6000085. Op het antwoordapparaat is ingesproken of het wel of niet doorgaat. Op onze website onder het kopje ‘Informatie Elftallen – Afgelastingen’ staat waar u informatie over Afge-lastingen kunt vindenKLEDING• Tijdens de wedstrijden draagt uw kind het sv Diemen tenue. Heeft u nog geen tenue of is het tenue te

klein dan kunt u op vrijdagmiddag terecht tussen 17.00-19.00 uur om een tenue te halen/om te ruilen.• Het is niet de bedoeling dat het wedstrijdtenue tijdens de trainingen wordt gebruikt. Tijdens de trainingen

draagt uw kind eigen trainingskleding.TRAINERS sv Diemen is een vereniging met ruim 600 jeugdleden in ongeveer 45 teams. Voor de niet selectie-teams zoeken wij binnen de vereniging naar ouders die trainingen kunnen geven. Ook proberen wij stagiaires van de sportacademie of het ROC in te zetten. WEBSITEOp onze website www.svdiemen.nl kunt u het laatste nieuws vinden en de agenda voor de wedstrijden. Kijk regelmatig op de website!.

WIJ ZIJN SAMEN DE VERENIGING

Page 11: De Treffer 2010-2011 - 2010-09-12

nr. 3 12 september 2010 11 svDiemen DeTreffer

Zeeburgia C2 - sv Diemen C5 7-0 12 septemberWat zich vorig seizoen al een beetje aankondigde is vandaag bevestigd. Het kick-and-rush voetbal waar-mee dit team jarenlang succes heeft gehad (bijna altijd kampioen) werkt niet meer. Doordat de tegen-standers groter en sneller worden is er steeds minder ruimte om de lange bal lekker neer te leggen. De aanvallers gokken er nog wel steeds op waardoor ze achter hun man blijven hangen en nauwelijks aange-speeld kunnen worden. Iedere lange bal was in de eerste helft dan ook voor Zeeburgia waardoor aanval na aanval op ons doel afkwam. Toch was er een makkelijk gegeven strafschop voor nodig om de score open te breken. Rust 3-0.In de tweede helft ging het al een stuk beter. We speelden met meer mensen op het middenveld en vooral Glenn bracht wat rust en controle. Invaller Yorick (prima gespeeld!) en Jeroen kwamen vaker aan de bal en goed bijsluiten leverde vooral Genno wat kansen op. Door wat ongelukkige momenten in onze verdediging én knappe voetballers bij Zeeburgia liep de score op tot een wat geflatteerde 7-0.Het is even wennen aan het niveau en blijven trainen op de passes en het aanbieden mannen! Het was duidelijk te zien dat degenen die het minst serieus trainen het vandaag het moeilijkst hadden. . .

Johan Knol

sv Diemen D1- Roda ’46 D1 1-1 11 septemberIn een mooi nieuw tenue met de sponsornaam erop kwamen de spelers van Diemen en hun tegenstan-ders gezamenlijk het veld op om er een spannende wedstrijd van te maken. Gevolgd door een camera op een stelling waarmee we willen kijken hoe het met het positiespel gaat, begonnen we goed aan de wed-strijd. Een aantal kansen en goed samenspel, maar geen doelpunten. Diemen was in de laatste minuut nog wel dichtbij toen de bal van Denzel door de keeper tot corner verwerkt werd.Ook in de tweede helft was Diemen de partij die vaker de bal had en het spel probeerde te maken. Een aantal flinke kansen, maar geen doelpunt. Een voetbalwet is dan dat de bal er aan de andere kant in gaat. Helaas gebeurde dat door een foutje achterin van onszelf en keken we dus verbaasd tegen een 0-1 ach-terstand aan. Hierna deden we er echt alles aan om tenminste nog gelijk te maken. Eén op één achterin en volop in de aanval. In de laatste minuut viel de bal uit een vrije trap van Kiki goed en tikte Jordano de meer dan verdiende gelijkmaker in. Voor het eerste competitiepunt is hard geknokt, jongens en het spel was moeilijk op het te hoge gras van het eerste veld. Volgende week uit tegen de koploper Volendam met de opdracht de competitiestand weer helemaal door de war te gooien en de stap verder naar boven te maken. Een lekkere uitdaging, toch?

Edwin van den Berg

GeuzenM D2 - sv Diemen D4 7-5 11 septemberOp de zonnige zaterdag 11 september 2010 is het team D4 van sv Diemen begonnen aan haar eerste competitiewedstrijd. Op het kunstgras van Geuzen Middenmeer was een boeiende wedstrijd te zien met over en weer veel kansen en totaal 12 doelpunten. Helaas voor onze jongens van D4 was Geuzen Mid-denmeer D2 in staat 2 doelpunten meer te scoren en dit bracht de eindstand op 7-5. Tegen de achtergrond van de jongens die dit seizoen voor het eerst in een D-elftal spelen en moeten wennen aan een groter veld en ook bijvoorbeeld de buitenspelval heeft D4 het zeer verdienstelijk gedaan. De fraai uitziende doelpun-ten werden gemaakt door Patrick (een heuse hattrick!)en door Robert en Dean Palmer. D4 is het seizoen veelbelovend gestart en dit zal zeker leiden tot het gauw behalen van de eerste punten.

R. Lammertsen

GeuzenM E1 - sv Diemen E2 5-4 11 septemberNa de uitschakeling in de beker van afgelopen week, begon voor de E-2 vandaag de competitie. Het veld breed houden stond voorop vandaag en eigenlijk natuurlijk ook de winst.Al snel namen we het heft in handen en kwamen na een goal van Alex ook terecht op voorsprong. Een vrije trap van ver dwarrelde echter in keeper Brent zijn kruising en zal waarschijnlijk door de speler die hem nam niet meer overtroffen worden dit seizoen!Ondanks het overwicht gingen we met 1-1 aan de thee. De tweede helft gingen we op zoek naar de voorsprong, maar helaas iets te driftig waardoor de tegenstander er 2-1 van maakte na een spaarzame counter. Gelukkig herstelden we snel en na nog twee doelpunten van Alex en één van Dris stonden we op een 2-4 voorsprong. Helaas vergaten we toen door te gaan en brachten ons zelf daardoor in de pro-blemen. Het werd na twee tegentreffers alsnog 4-4. We gingen weer op zoek naar de winst, maar in de allerlaatste minuut werd de bal tegen de handen van Jay aangeschopt die op 15 meter van de goal stond en zijn lichaam probeerde te beschermen! We kregen een bespottelijke pingel tegen. Keeper Brent stopte hem echter, maar volgens die man met die fluit in zijn mond werd er te vroeg ingelopen. Er werd nogmaals aangelegd, op hetzelfde moment ingelopen en vervolgens wel gescoord… Deze keer keurde die … hem wel goed. Het eindsignaal klonk meteen erachteraan. Wat een farce en ondergetekende kende een sterk gevoel van Deja Vu bij Geuzen Middenmeer! Erg frustrerend voor onze spelers natuurlijk, maar hadden

Page 12: De Treffer 2010-2011 - 2010-09-12

nr. 3 12 september 2010 12 svDiemen DeTreffer

wij deze wedstrijd niet al veel eerder op slot moeten gooien mannen? We zullen het dus maar als een harde les moeten beschouwen en de volgende keer gaat het vast beter!

Vamos E-2!!!Mischa Hoogland

WV-HEDW E5 - sv Diemen E9 2-5 11 septemberEindelijk een droge en zonnige dag. Perfect begin van de competitie. Met onze twee nieuwe spelers: Kevin en Nassim, gaan we er dit jaar tegenaan.Om 10.00 is de aftrap en Alexander begint op doel. Diemen speelt goed naar elkaar over en Christiaan (3x) en Matthijs(1x) zorgen voor de overwinning in de eerste helft: 0-4De tweede helft staat Pieter in de goal. Diemen heeft het moeilijker. WV-HEDW krijgt 3 mooie kansen. De tegenpartij komt deze helft beter op gang en scoortb 2x. Nassim scoort nog eenmaal voor Diemen en de eindstand is: 2-5Een prachtig begin en dit belooft veel goeds voor dit seizoen. De jongens hebben met plezier gespeeld.

Christiaan Mus

CTO F2 – sv Diemen F4 4-3 11 septemberWat hadden de jongens van F4 lang uitgekeken naar de start van de competitie, na een paar trainingen en een oefenwedstrijd was het dan eindelijk zaterdag 11 september, de dag van de eerste wedstrijd. Om 10.00 uur stonden beide elftallen klaar en kon de wedstrijd beginnen. Al in de vijfde minuut scoorde Fais-sel 1-0. De stemming zat er goed in. Het spel ging daarna heen en weer; veel kansen en schoten op doel waren er niet. De laatste minuten van de 1e helft werden spannender. Er waren zelfs 2 goede kansen voor de F4, helaas; de schoten gingen er niet in. De F4 ging de rust in met een kleine voorsprong.In de 2e helft begon CTO druk te zetten, met resultaat; het werd 1-1. CTO is in deze fase sterker maar F4 breekt uit en Faissel zet F4 met een bijzonder mooie stiftbal op een 2-1 voorsprong. Maar CTO verliest de controle over de wedstrijd niet en komt terug. Ze weten zelfs op voorsprong te komen met 3-2. Fais-sel maakt nog een keer gelijk met alweer een mooi geplaatste lob maar uiteindelijk gaat CTO er met de punten vandoor. Einduitslag 4-3 voor CTO. Geen punten maar wel een spannende wedstrijd. Het seizoen is begonnen.

(moeder Samuel)

sv Diemen F5 – de Meer F4 5-0 11 septemberHet voetbalseizoen van de F5 begon al in de vroege ochtenduren op ons eigen vertrouwde sportcomplex. Onze blauwbloezen hadden na een doelpuntloze vakantie honger in goals. Want voordat alle seizoen-kaarthouders hun plek hadden opgezocht wist Brandon met een fraai schot de keeper te passeren. Na deze bliksemstart trachtte onze tegenstander iets terug te doen alleen wisten zij niet dat onze keeper Jurre vandaag geen zin had om te vissen, want hij wist gedurende de 1e helft zijn doel met uitstekend keepers-werk te verdedigen. Vlak voor het rustsignaal was het wederom Brandon die de stand naar 2-0 tilde.Na de limonade en een keeperswissel Eddie voor Jurre ging de F5 vol vertrouwen op jacht naar de eerste 3 punten van het nog prille seizoen. Er werd direct jacht gemaakt om het duel in ons voordeel te beslissen. Dylan B. zag zijn inzet nog tegen de paal belanden maar door goed reageren wist Nick met zijn knie de 3-0 op zijn naam te schrijven. Vele kansen volgden waaronder die van Jurre, Timo en Dylan M alleen wist de keeper van de Meer erger te voorkomen Toch moest hij nog 2 keer de bal uit het net halen. Bij de 4-0 wist Dylan B. knap de keeper te verschalken en de bal als een streep de hoek in te knallen. De 5-0 wist Nick weer op zijn naam te schrijven. Hij is momenteel in een geweldige vorm want de laatste 3 wedstrijden wist hij al 4 keer te scoren. De eretreffer voor de Meer werd door geweldig keeperswerk van Eddie voorkomen. De blauwbloes van deze week werd Dylan M. die vandaag de longen had van een paard want hij bleef maar achter de bal aan rennen.

John

Page 13: De Treffer 2010-2011 - 2010-09-12

nr. 3 12 september 2010 13 svDiemen DeTreffer

Schikkingsvoorstel amateurvoetbalNa de succesvolle pilot in het voorjaar van 2010 heeft het bestuur amateurvoetbal besloten om, met ingang van het seizoen 2010/’11, het schikkingsvoorstel in het gehele amateurvoetbal in te voeren.

Alleen bij een directe rode kaartVooralsnog komen alleen overtredingen die leiden tot een directe rode kaart in aanmerking voor een schikkingsvoorstel. In bepaalde situaties kan de tuchtcommissie echter besluiten om niet tot een schikking over te gaan. Dit is bijvoorbeeld het geval bij zeer ernstige overtredingen.

Meer informatieAlle informatie over het schikkingsvoorstel is te vinden op www.knvb.nl/tuchtzaken

AandachtspuntenScheidsrechter: (en door de KNVB aangestelde assistent of secretaristijdwaarnemer):Bij een directe rode kaart is het van belang dat het rapportformulier zo duidelijk en volledig moge-lijk wordt ingevuld. Voor het veldvoetbal geldt dat dit formulier op de eerstvolgende werkdag na de wedstrijddag, vóór 12:00 uur in het bezit moet zijn van het districtskantoor. Voor het zaalvoetbal geldt dat dit formulier uiterlijk de eerstvolgende werkdag na de wedstrijddag, vóór 24:00 uur in het bezit moet zijn van het desbetreffende kantoor. Uiteraard is het ook van belang de gebruikelijke gegevens duidelijk en volledig op het wedstrijdformulier te vermelden.

Vereniging:Het wedstrijdformulier moet bij een directe rode kaart in het veldvoetbal op de eerstvolgende werkdag na de wedstrijddag, vóór 12:00 uur in het bezit zijn van het districtskantoor. Voor het zaalvoetbal geldt dat dit formulier uiterlijk de eerstvolgende werkdag na de wedstrijddag, vóór 24.00 uur in het bezit dient te zijn van het desbetreffende kantoor. Het tijdig inzenden van het wedstrijdformulier is de taak van de thuisspelende vereniging. Het rapportformulier – dat nu bij een directe rode kaart door beide verenigingen moet worden ingezonden – hoeft niet te worden ingezonden tenzij de tuchtcommissie hier om vraagt.

Speler:Het rapportformulier van de vereniging – met het verweer van de speler die de directe rode kaart heeft gekregen - hoeft pas te worden ingezonden als de tuchtcommissie hier om vraagt. Als de betrokken speler niet akkoord gaat met het schikkingsvoorstel kan hij/zij dit persoonlijk kenbaar maken door middel van een schriftelijk verweerschrift. Dit verweerschrift moet binnen drie werk-dagen na de dagtekening van het schikkingsvoorstel door het desbetreffende kantoor zijn ont-vangen.

Trainer/leider/verzorger:Ook een trainer, leider of verzorger komt bij een directe rode kaart eventueel in aanmerking voor een schikkingsvoorstel. Hiervoor geldt dezelfde procedure als bij de speler.

Rapporteur en waarnemer:Het rapportformulier – dat voorheen bij een directe rode kaart moest worden ingezonden – hoeft niet te worden ingezonden tenzij de tuchtcommissie hier om vraagt.

Page 14: De Treffer 2010-2011 - 2010-09-12

nr. 3 12 september 2010 14 svDiemen DeTreffer

Nieuwe versie trainingsschema en velden seizoen 2010-2011Dag    Tijd  Veld  Veld  Veld  Veld  keepers veldje

      2L  2R  3L  3R  keepers MA 16.00 - 16.30 16.30 - 17.00 F3 F1/F2 17.00 - 17.30 F3 F1/F2 17.30 - 18.00 F3 F1/F2 D3 18.00 - 18.30 D4 MC1/MD1 D3 18.30 - 19.00 D4 MC1/MD1 D3 19.00 - 19.30 C5 MB1 D1/D2 19.30 - 20.00 C5 MB1 D1/D2 20.00 - 20.30 MB1 D1/D2 20.30 - 21.00 A1/A2 zat1/2 21.00 - 21.30 A1/A2 zat1/2 21.30 - 22.00 A1/A2 zat1/2

    2L  2R  3L  3R  keepers DI 16.00 - 16.30 16.30 - 17.00 E1/E2 E3/E4 17.00 - 17.30 D5 E1/E2 E3/E4 17.30 - 18.00 D5 keepers C Mitchel E1/E2 E3/E4 18.00 - 18.30 B3 keepers C Mitchel C3/C4 18.30 - 19.00 B3 keepers B Mitchel C3/C4 19.00 - 19.30 B1/B2/keepers B (Mitchel) C1/C2 19.30 - 20.00 B1/B2 C1/C2 20.00 - 20.30 B1/B2 C1/C2 20.30 - 21.00 A1/A2 zon 1/2 21.00 - 21.30 A1/A2 zon 1/2 21.30 - 22.00 A1/A2 zon 1/2

    2L  2R  3L  3R  keepers WO 14.00 - 14.30 E10/E11 E5/E6 F8/F4/F10 F8/F4/F10 14.30 - 15.00 E10/E11 E5/E6 F8/F4/F10 F8/F4/F10 15.00 - 15.30 E8/E9 E7 F5/F6/F7 F5/F6/F7 15.30 - 16.00 E8/E9 E7 F5/F6/F7 F5/F6/F7 16.00 - 16.30 16.30 - 17.00 F3/F9 F1/F2 D7 D5 17.00 - 17.30 F3/F9 F1/F2 D7 D5 keepers F1/10 Leroy 17.30 - 18.00 F3 F1/F2 D7 C7 keepers F1/10 Leroy 18.00 - 18.30 MC1/MD1 keepers D1/8 RH D3 C7 keepers E1/12 Leroy 18.30 - 19.00 MC1/MD1 keepers D1/8 RH D3 C7 keepers E1/12 Leroy 19.00 - 19.30 D6 C6 D1/D2 19.30 - 20.00 D6/C6/keepers A (Richard Heus) D1/D2 20.00 - 20.30 D6/C6/keepers A (Richard Heus) D1/D2 20.30 - 21.00 A3 vet 1 zat1/2 21.00 - 21.30 A3 vet 1 zat1/2 21.30 - 22.00 A3 vet 1 zat1/2

    2L  2R  3L  3R  keepers DO 16.00 - 16.30 16.30 - 17.00 17.00 - 17.30 E1/E2 E3/E4 17.30 - 18.00 E1/E2 E3/E4 18.00 - 18.30 D5 D4 E1/E2 E3/E4 18.30 - 19.00 D5 D4 B1 MB1 19.00 - 19.30 A1/A2 B1 MB1 19.30 - 20.00 A1/A2 B1 MB1 20.00 - 20.30 A1/A2 zon 1+2 zon 1+2 20.30 - 21.00 zon3 zon4 zon 1+2 zon 1+2 21.00 - 21.30 zon3 zon4 zon 1+2 zon 1+2 21.30 - 22.00 zon3 zon4

Page 15: De Treffer 2010-2011 - 2010-09-12

nr. 3 12 september 2010 15 svDiemen DeTreffer

    2L  2R  3L  3R  keepers VR 16.00 - 16.30 16.30 - 17.00 E7 17.00 - 17.30 D1 E7 17.30 - 18.00 D1 B4 C3 C4 18.00 - 18.30 C5 B4 C3 C4 18.30 - 19.00 C5 B4 C3 C4 19.00 - 19.30 B1/B2 C1/2 C1/2 19.30 - 20.00 B1/B2 C1/2 C1/2 20.00 - 20.30 B1/B2 C1/2 C1/2 20.30 - 21.00 A3 B3 21.00 - 21.30 A3 B3 21.30 - 22.00 A3 B3

De keeperstrainingen zijn weer begonnen voor alle jeugdteams!De dagen en tijden: keepers van F teams: woensdag van 17.00-18.00 door Leroy Kroese (keepersveld)keepers van E teams: woensdag van 18.00-19.00 door Leroy Kroese (keepersveld)keepers van D teams: woensdag van 18.00-19.00 door Richard Heus (2e veld)keepers van C teams: dinsdag van 17.30-18.30 door Mitchel Dijkstra (2e veld)keepers van B teams: dinsdag van 18.30-19.30 door Mitchel Dijkstra (2e veld)keepers van A teams: woensdag van 19.30-20.30 door Richard Heus (2e veld)

Ben je keeper, zorg dan dat je de speciale keeperstrainingen volgt! 

Page 16: De Treffer 2010-2011 - 2010-09-12

nr. 3 12 september 2010 16 svDiemen DeTreffer

ZaalvoetbalZaalcoördinator  T. Roelofs  tel. 06-54223192

Zaalvoetbalprogramma van 15 september t/m 14 oktober24-9-2010 20:10 21443 Fenerbahce 2 svDiemen 1 4e klasse O Caland T.P.M.van Els29-9-2010 19:15 12632 svDiemen 1 Plein83 13 4e klasse O Emergo J.P.H. Baars 8-10-2010 21:55 18195 Parkstad sv 6 svDiemen 1 4e klasse O Ookmeer M. Haddadi14-10-2010 21:50 8444 Vedette/De R 5 svDiemen 1 4e klasse O Landsmeer

21-9-2010 22:00 18351 svDiemen 2 ABN Amro zvc 5 5e klasse R Muiden F. Nibbelink29-9-2010 19:15 6724 KDO 5 svDiemen 2 5e klasse R KDO 6-10-2010 21:50 20741 svDiemen 2 Germaan De 1 5e klasse R Oostenburg Diemen13-10-2010 20:30 10802 APGS 3 svDiemen 2 5e klasse R APGS

22-9-2010 21:10 137593 DCG 7 svDiemen 3 6e klasse N Zuid 29-9-2010 20:55 137594 svDiemen 3 VVGA 2 6e klasse N Oostenburg Diemen 6-10-2010 22:00 137601 RKDES 5 svDiemen 3 6e klasse N Scheg de 13-10-2010 21:50 137604 svDiemen 3 DCG 8 6e klasse N Oostenburg Diemen

15-9-2010 19:15 148705 Ter Beek 3 svDiemen 4 3e klasse I Emergo hal M. Moustaadil24-9-2010 21:05 148706 svDiemen 4 Os Lusitanos 4 3e klasse I Hogendorp Diemen27-9-2010 20:10 148707 svDiemen 4 Fenerbahce s.c. 1 3e klasse I Bijlmer M. Haddadi4-10-2010 22:00 148708 VVA/Spartaan 1 svDiemen 4 3e klasse I Weeren de 13-10-2010 22:00 148709 svDiemen 4 TOB 2 3e klasse I Zuid Diemen

De cursief en rood gedrukte wedstrijden zijn nog niet door de KNVB bevestigd, kijk op Voetbal.nl of deze wedstrijden definitief zijn vastgesteld!!!

1

2

3

4

Zaterdag/ZondagContactpersoon zondagsenioren  M. van der Vegt  tel. 020-6000638Contactpersoon zaterdag-1  S. Wallroth  tel. 06-11474485Contactpersoon zaterdag-2  P. Meeuwissen  tel. 036-5310476Contactpersoon veteranen-1  A.B. van den Hengel  tel. 020-6980495

Swift 8 – sv Diemen 4 3-1 12 septemberHet nieuw opgerichte Diemen 4 ging vandaag op bezoek bij Swift 8, een team dat onder andere bestond uit de twee telgen van Ron Brandsteder. Leiders Daniël en Erwin hadden een veertien-koppige selectie weten te strikken om de punten bij het Olympiaplein weg te kapen. Na 3 minuten leek het vooraf ontwor-pen strijdplan echter al in het water te vallen toen een Swift-aanvaller zich over het uitgestoken been van Jorik liet vallen. De daarop volgende penalty werd onberispelijk in de hoek geschoten: 1-0. Daarna ging de wedstrijd gelijk op met dreigende momenten voor beide doelen maar met uiteindelijk weinig schoten. Toch kwam Diemen 4 knap op gelijke hoogte: een lange bal van achteruit belandde bij gastspeler Michael, die Davy vrij zag staan en de Swift-goalie met een schuivertje kansloos liet: 1-1, wat tevens de ruststand was.Na een peptalk in de rust bleef het lang 1-1 met af en toe wat dreiging van de kant Swift en halverwege de 2e helft kwam de thuisploeg dan ook op een ietwat gelukkige voorsprong: een mislukte voorzet verdween via het been van Davy in het Diemense doel: 2-1. Binnen tien minuten kreeg het vierde dé uitgelezen kans om gelijk te maken: Michael mocht ondanks een vermeende overtreding verder en leek de bal in de krui-sing te krullen, maar zijn schot belandde boven op de lat.En als je zelf niet scoort dan scoort de tegenstander wel, wat even later dus gebeurde. Een Swift-aanvaller ging alleen op de Diemense keeper af en kreeg de bal in de kluts wederom erg gelukkig mee en kon de bal in het lege doel knallen, 3-1. Toch had de slotfase spannender kunnen zijn als Vincent de opgelegde mogelijkheid had benut maar vond helaas de - naar het schijnt vaste coffeeshop bezoeker - Swift-goalie op zijn pad. Ook Daniël kreeg het nog aan de stok met Rick Brandsteder, echter net als de eerdere opstootjes liet de (half)bejaarde scheidsrechter niet helemaal uit de hand lopen. Helaas dus geen punten mee naar Diemen, maar wie weet wat nog komen gaat, zo werd de A3 vorig seizoen na een nederlaag in de 1e wed-strijd toch ook nog kampioen. . .!

Danny Buitenhuis

Page 17: De Treffer 2010-2011 - 2010-09-12

nr. 3 12 september 2010 17 svDiemen DeTreffer

Pasfoto inleverenDe nevenstaande personendienen een pasfoto in te leve-ren. Als er achter je naam initieel staat, lever je een foto in voor een nieuwe spelerspas, staat ergeprolongeerd achter je naam, dan is er een pasfoto nodig om je spelerspas te verlengen.Bedenk: GEEN spelerpasbetekent NIET spelen!!!Schrijf achter op je foto je voor- en achternaam en jegeboortedatum.Je kunt je foto inleveren bij Simon Haas of Marco Stuifzand enanders op dinsdag- endonderdagavond bij een van de aanwezige bestuursleden.

Page 18: De Treffer 2010-2011 - 2010-09-12

nr. 3 12 september 2010 18 svDiemen DeTreffer

Programma 14, 18 & 19 septemberDinsdag 14 september18:30 27388 svDiemen C2 Nieuw Sloten sv C1 Groep 1 26

Zaterdag 18 september14:30 38573 svDiemen 1 Buitenveldert 1 4e klasse C J. de Kloet14:30 94813 svDiemen 2 RAP 6 5e klasse 505 14:30 126127 svDiemen VE1 Arsenal ASV VE1 1e klasse 35+ D 11:20 121290 svDiemen MC1 GeuzenM’meer MC2 2e klasse H 10:30 118944 svDiemen D4 Buitenveldert D3 2e klasse 21 9:00 90317 svDiemen D6 Forza Almere D2 3e klasse 21 10:15 73080 svDiemen E2 Dijk De E2 1e klasse 8 11:15 126949 svDiemen E4 Amstelland United E2 2e klasse 13 9:00 88583 svDiemen E9 TOG E2 4e klasse 17 9:00 103780 svDiemen F2 CTO 70 F1 2e klasse 9 9:00 88562 svDiemen F3 TOG F1 3e klasse 15 10:00 71698 svDiemen F4 Abcoude F3 3e klasse 16 10:00 113945 svDiemen F6 AFC F7 4e klasse 16 9:00 121426 svDiemen F8 GeuzenM’meer F5 5e klasse 13

Zondag 19 september14:00 35493 svDiemen 1 Laren 99 1 4e klasse E C.J.H. Bijvoet14:00 48613 svDiemen 4 Meer de 4 5e klasse 10 12:00 106910 svDiemen A1 KFC A1 4e divisie A R. Jonker10:00 62860 svDiemen A2 Weesp FC A1 1e klasse G S. Hilbrink14:00 63540 svDiemen A3 Meer de A1 2e klasse O 12:00 148905 svDiemen B3 AS 80 B3 2e klasse 5 10:00 66455 svDiemen B4 KDO B1 2e klasse 6 12:00 67569 svDiemen C1 OSV C1 Hoofdklasse D K. Beharie10:00 67216 svDiemen C2 RKDES C1 1e klasse J

UitwedstrijdenZaterdag 18 september10:00 96596 FC Volendam D1 svDiemen D1 2e divisie A J. Vissers 10:30 125377 RAP D2 svDiemen D2 1e klasse F 10:15 96725 Almere FC D1 svDiemen D3 2e klasse 20 9:00 96711 AS 80 D3 svDiemen D5 2e klasse 22 10:30 96650 Waterwijk D8 svDiemen D7 3e klasse 22 10:00 96728 Buitenboys sc. MD2 svDiemen MD1 1e klasse 13 10:30 96598 Zwanenburg E1 svDiemen E1 Hoofdklasse C 10:15 96677 Amstelveen E1 svDiemen E3 1e klasse 10 11:00 96665 GeuzenM’meer E2 svDiemen E6 2e klasse 14 10:30 96667 Voorland E2 svDiemen E7 3e klasse 17 9:00 148358 Pancratius E14 svDiemen E8 4e klasse 18 9:00 96749 Swift E10 svDiemen E10 5e klasse 14 10:15 96631 RODA 23 F1 svDiemen F1 1e klasse 6 9:00 96691 Kadoelen sv F1 svDiemen F5 4e klasse 15 10:00 96702 New Amsterdam F1 svDiemen F7 5e klasse 12 9:30 96583 Tos Actief F7 svDiemen F9 7e klasse 19 8:30 96684 Zuidoost United F3 svDiemen F10 7e klasse 20

Zondag 19 september11:15 45770 ZSGO/WMS 2 svDiemen 2 2e klasse C D.J. Maarsen 14:30 48465 AGB 5 svDiemen 3 4e klasse 13 14:45 65478 AFC B1 svDiemen B1 Hoofdklasse C J.C. Faessen 9:45 65646 GeuzenM’meer B2 svDiemen B2 1e klasse I C. Rietkerk 10:00 67217 Buitenveldert C1 svDiemen C3 1e klasse K 9:00 68023 AS 80 C3 svDiemen C4 2e klasse 3 9:30 68030 TOG C1 svDiemen C5 2e klasse 5 11:30 68029 TABA C3 svDiemen C6 3e klasse 6 12:30 68014 GeuzenM’meer C7 svDiemen C7 3e klasse 7

Page 19: De Treffer 2010-2011 - 2010-09-12

nr. 3 12 september 2010 19 svDiemen DeTreffer

Programma 25 & 26 septemberZaterdag 25 september10:45 105162 svDiemen D1 Ajax D2 2e divisie A D. Verburg 9:00 102206 svDiemen D2 Sporting Martinus D1 1e klasse F 12:30 95551 svDiemen D3 Zuidoost United D1 2e klasse 20 12:15 129282 svDiemen D5 Buitenveldert MD1 2e klasse 22 11:00 121007 svDiemen D7 DCG D5 3e klasse 22 13:30 129018 svDiemen MD1 Waterwijk asc MD2 1e klasse 13 11:30 94858 svDiemen E1 RAP E1 Hoofdklasse C 11:15 93334 svDiemen E3 WV-HEDW E3 1e klasse 10 10:00 86901 svDiemen E6 Tos Actief E2 2e klasse 14 10:00 104741 svDiemen E7 Geinburgia E2 3e klasse 17 12:45 103791 svDiemen E8 CTO 70 E4 4e klasse 18 12:25 118809 svDiemen E10 SDZ E9 5e klasse 14 10:00 107591 svDiemen F1 Pancratius F1 1e klasse 6 9:00 88572 svDiemen F7 TOG F2 5e klasse 12 9:00 100948 svDiemen F9 Nieuw Sloten sv F5 7e klasse 19 9:00 134579 svDiemen F10 AMVJ F4 7e klasse 20

Zondag 26 september11:30 45919 svDiemen 2 Fortius 2 2e klasse C D. Nijsen14:00 48936 svDiemen 3 Dijk De 3 4e klasse 13 10:00 65480 svDiemen B1 Sporting Martinus B1 Hoofdklasse C 12:00 65665 svDiemen B2 CTO 70 B1 1e klasse I C.H. Tulleners 9:45 67244 svDiemen C3 CTO 70 C1 1e klasse K 13:30 68079 svDiemen C4 Waterwijk C3 2e klasse 3 10:00 68066 svDiemen C5 New Amsterdam C1 2e klasse 5 13:45 68060 svDiemen C6 GeuzenM’meer C6 3e klasse 6 12:00 68074 svDiemen C7 Buitenboys C10 3e klasse 7

UitwedstrijdenZaterdag 25 september14:30 38613 DOB 1 svDiemen 1 4e klasse C G. van Maasdam 14:30 87319 EVC 4 svDiemen 2 5e klasse 505 14:30 87333 DCG VE1 svDiemen VE1 1e klasse 35+ D 15:00 126457 Blokkers De A1 svDiemen A1 4e divisie A R.J. Sanou 13:00 96735 Hillegom MB1 svDiemen MB1 1e klasse C 12:15 96758 Buitenboys MC1 svDiemen MC1 2e klasse H 13:00 96657 Tos Actief D1 svDiemen D4 2e klasse 21 9:00 96719 Buitenboys D7 svDiemen D6 3e klasse 21 10:15 96613 IJburg AFC E1 svDiemen E2 1e klasse 8 9:00 96616 Meer de E1 svDiemen E4 2e klasse 13 11:15 96622 Ouderkerk E2 svDiemen E5 2e klasse 14 9:15 96679 Dijk De E5 svDiemen E9 4e klasse 17 10:45 96741 GeuzenM’meer E5 svDiemen E11 5e klasse 13 12:00 96637 Buitenveldert F3 svDiemen F2 2e klasse 9 10:45 96640 Dijk De F2 svDiemen F3 3e klasse 15 10:15 96649 Amstelveen F1 svDiemen F4 3e klasse 16 11:30 96697 IJburg AFC F4 svDiemen F6 4e klasse 16 9:30 96704 Abcoude F6 svDiemen F8 5e klasse 13

Zondag 26 september14:00 35586 SDO 1 svDiemen 1 4e klasse E A. Gerritsen (A’foort) 14:30 49178 GeuzenM’meer 3 svDiemen 4 5e klasse 10 12:00 62880 SVA A1 svDiemen A2 1e klasse G J. Dijs 14:30 139273 Kon. HFC A2 svDiemen A3 2e klasse O 10:45 66681 Almere FC B1 svDiemen B3 2e klasse 5 11:30 66536 Weesp FC B2 svDiemen B4 2e klasse 6 9:15 67580 DSS C1 svDiemen C1 Hoofdklasse D N.M. Vermeij 9:30 67242 Sporting Martinus C1 svDiemen C2 1e klasse J

Page 20: De Treffer 2010-2011 - 2010-09-12

nr. 3 12 september 2010 20 svDiemen DeTreffer

Ik denk dat ik namens uw allen spreek als ik onze voorzitter, Fred Lunstroo, heel veel sterkte wens in deze voor hem, zijn vrouw en kinderen, zware tijd.

Leest u op pagina 1, de harte kreet van de jeugdcommissie van sv Diemen, ik sluit mij daar van harte bij aan. Het motto van de JC: DE VERENIGING ZIJN WIJ SAMEN!Heel belangrijk is ook de “informatie jeugdafdeling” die u op pagina 10 kunt vinden. Er

staat belangrijke informatie in dit artikel. Voor alle ouders van onze jeugdleden, maar ook voor onze jeugdspelers zelf. Lezen dus.

Over belangrijke informatie gesproken, kijk op pagina 6 en lees de “Gedragskaart” voor spelers en alle andere betrokkenen, die de wedstrijden volgen en begeleiden. Doen!

U vindt in dit clubblad ook de allerlaatste versie van het trainingschema, in een oogopslag vindt u de tijd en de plek waar uw zoon/dochter, of uzelf moet trainen. Pagina 18.

Dan vindt u op pagina 15 een oproep aan de spelers om een pasfoto in te leveren, kijk even of je naam er bij staat. Voor bijna alle spelers die worden genoemd is het voor een verlenging van hun spelerspas. Wel even doen, want je weet: GEEN spelerspas betekent NIET spelen!!!Het programma voor de zaalvoetballers is gewijzigd, de vier teams zijn nu apart vermeld, ik hoor wel van onze heren zaalvoetballers of dit bevalt.

Trouwens de zaalvoetbalafdeling is uitgebreid, we spelen nu met vier teams in de ZAAL. Heren van ZAAL-4 van harte welkom en veel succes!Ik wil de ouders van onze jeugdspelers op willen roepen om zich aan te melden als leider van het team van hun zoon-dochter. Geen leiding, niet spelen en dat wilt u toch niet?

Vorige week zondag heeft het vlaggenschip van onze vereniging de ZON-1 met 9-1 verloren??? Ik loop al wat jaartjes mee bij onze vereniging mee, maar zo’n nederlaag heb ik nooit meege-maakt. Een hele grote vergissing?

Kijkt u vooral op de pagina’s 3 en 4, daar kunt u alles vinden over het ingestelde “verenigings-werk”, om het goed te zeggen, het helpen in de keuken en de bar. U vindt het eerste roos-ter hieronder, misschien staat uw team er bij, dan weet u exact wanneer uw team personeel “moet” leveren!

Minitreffers

Kantinerooster 18 september t/m 10 oktober 201018-september ochtend F-218-september middag sen.-VET19-september ochtend A-219-september middag C-1

25-september ochtend dedamesKreuger&Burger25-september middag D-326-september ochtend Sen-326-september middag C-4

2-oktober ochtend SEN-ZA-1 2-oktober middag Meis-B-1 3-oktober ochtend SEN-Zo-1 3-oktober middag A-3

9-oktober ochtend dedamesWiel&Poelwijk 9-oktober middag D-410-oktober ochtend C-510-oktober middag C-6