De Treffer 2008-2009 - 2008-09-15

of 14 /14
Voorzitter M.F. Lunstroo tel. 020-6992020 e-mail: [email protected] Secretaris P.P. van Rooij tel. 020- 6951294 e-mail: [email protected] Penningmeester R. Stallinga tel. 020-6004332 e-mail: [email protected] Voorzitter jeugdcommissie H.J. Berkhout e-mail: ([email protected]) Kontributie-donatie RABOBANK 39.35.09.214 sv Diemen ledenadministratie Postbus 189 1110 AD Diemen Kantinebeheerder A.J. Stellingwerff tel. 020-6992134 Redaktie clubblad M.E. Post tel. 020-6909679 e-mail: [email protected] Clubblad verzending Mevr. M. Stoete Alle correspondentie betreffende de ledenadministratie sturen naar: sv Diemen Ledenadministratie Postbus 189, 1110 AD Diemen DE TREFFER Clubblad van de sportverening Diemen Opgericht 16 juli 1931 Sportpark De Diemen / Postbus 189 / 1110 AD Diemen 020-699 20 48 / E-mail: [email protected] AFC Ajax en sv Diemen starten samenwerkingsverband Jaargang 75 nr. 3 15 september 2008 Met bovenstaande kop begon het persbericht dat wij eind augustus lieten uit- gaan . De volledige tekst van het persbericht luidde als volgt: Het bestuur van sv Diemen heeft besloten om een samenwerkingsverband met Ajax aan te gaan. In de bestuursvergadering van 26 augustus is besloten met onze vereniging aan te sluiten bij het bestaande samenwerkingsverband in de regio Amsterdam Ajax- HET (Hoofdklasse, Eersteklasse en Tweedeklasse)/overige vereni- gingen. sv Diemen besloot niet in te gaan op het aanbod van AZ om de lopende samenwerkingsovereenkomst met de Alkmaarders met 2 jaar te verlengen. Deze samenwerking is de afgelopen periode voor beide partners goed verlopen. Met Ajax is de vereniging in een vergevorderd stadium ten aanzien van de af te sluiten overeenkomst. sv Diemen verwacht veel van deze samenwerking. Voor nadere informatie bij sv Diemen: P.P. van Rooij, secretaris sv Diemen 020- 6951294. Bij Ajax: H. de Regt, coördinator scouting 020-3119116. Dat wij niet meer met AZ verder wilden had niet te maken dat de samenwerking niet goed zou zijn, integendeel, onze jeugdcommissie heeft een zeer goed ge- voel aan de samenwerking overgehouden. Echter Alkmaar ligt toch niet naast de deur en toen zich de mogelijkheid voordeed om met Ajax samen te werken, gaven wij daaraan gevoelsmatig te voorkeur. Ajax is jarenlang onze buurman in De Meer geweest en veel Diemenaren hebben menig wedstrijd van die vereni- ging gevolgd. De staantribune “Diemenzijde” was zeer bekend. De Arena ligt wel wat verder weg echter het belangstellingsveld van onze leden is toch wel op de regio Amsterdam gericht. Tevens zullen jeugdleden bij een overgang naar Ajax minder problemen hebben met de reisafstand en ook de studie zal wat makke- lijker kunnen verlopen wat weer ten goede komt van hun welzijn. Het bestuur heeft niet alleen gevoelsmatig gekozen voor Ajax maar ook de voorwaarden van de samenwerking ten opzicht van die van AZ hebben zwaar meegewogen. De samenwerkingsovereenkomst is gericht op doorstroming van talent en dat dit op een ordelijke wijze geschiedt zoals stages, overschrijving en de terug- komst van spelers indien zij niet slagen. Ajax zal sv Diemen bijstaan op het voet- baltechnische vlak zoals technisch overleg, het geven van demonstratietrainin- gen, advies op voetbaltechnisch en medisch gebied. Zoals eerder gezegd verwacht het bestuur veel van deze samenwerking en de naam Ajax zal ook op sv Diemen stralen wat zeer goed voor ons imago is. Wij kregen van verschillende kanten felicitaties waaronder die van wethouder Ruud Grondel van de gemeente Diemen. In de pers werd er ook aandacht aan be- steed, helaas hebben wij in De Diemer Courant niets kunnen vinden. Niet onver- meld dient te blijven dat ons oud lid en nu donateur Dick van Heijningen, die als scout bij Ajax fungeert, het initiatief heeft genomen en de eerste contacten heeft gelegd. Dick bedankt. Fred Lunstroo van de voorzitter

Embed Size (px)

description

 

Transcript of De Treffer 2008-2009 - 2008-09-15

Page 1: De Treffer 2008-2009 - 2008-09-15

VoorzitterM.F. Lunstroo

tel. 020-6992020e-mail: [email protected]

SecretarisP.P. van Rooij

tel. 020- 6951294e-mail: [email protected]

PenningmeesterR. Stallinga

tel. 020-6004332e-mail: [email protected]

Voorzitter jeugdcommissieH.J. Berkhout

e-mail: ([email protected])

Kontributie-donatieRABOBANK 39.35.09.214

sv Diemen ledenadministratiePostbus 189

1110 AD DiemenKantinebeheerderA.J. Stellingwerfftel. 020-6992134

Redaktie clubblad M.E. Post

tel. 020-6909679e-mail: [email protected]

Clubblad verzendingMevr. M. Stoete

Alle correspondentiebetreffende

de ledenadministratiesturen naar:sv Diemen

LedenadministratiePostbus 189,

1110 AD Diemen

DE TREFFERClubblad van de sportverening Diemen

Opgericht 16 juli 1931Sportpark De Diemen / Postbus 189 / 1110 AD Diemen ( 020-699 20 48 / E-mail: [email protected]

AFC Ajax en sv Diemen starten samenwerkingsverband

Jaargang 75 nr. 3 15 september 2008

Met bovenstaande kop begon het persbericht dat wij eind augustus lieten uit-

gaan . De volledige tekst van het persbericht luidde als volgt:

Het bestuur van sv Diemen heeft besloten om een samenwerkingsverband met

Ajax aan te gaan. In de bestuursvergadering van 26 augustus is besloten met onze

vereniging aan te sluiten bij het bestaande samenwerkingsverband in de regio

Amsterdam Ajax- HET (Hoofdklasse, Eersteklasse en Tweedeklasse)/overige vereni-

gingen. sv Diemen besloot niet in te gaan op het aanbod van AZ om de lopende

samenwerkingsovereenkomst met de Alkmaarders met 2 jaar

te verlengen. Deze samenwerking is de afgelopen periode voor

beide partners goed verlopen. Met Ajax is de vereniging in een

vergevorderd stadium ten aanzien van de af te sluiten overeenkomst. sv Diemen

verwacht veel van deze samenwerking.

Voor nadere informatie bij sv Diemen: P.P. van Rooij, secretaris sv Diemen 020-

6951294. Bij Ajax: H. de Regt, coördinator scouting 020-3119116.

Dat wij niet meer met AZ verder wilden had niet te maken dat de samenwerking

niet goed zou zijn, integendeel, onze jeugdcommissie heeft een zeer goed ge-

voel aan de samenwerking overgehouden. Echter Alkmaar ligt toch niet naast

de deur en toen zich de mogelijkheid voordeed om met Ajax samen te werken,

gaven wij daaraan gevoelsmatig te voorkeur. Ajax is jarenlang onze buurman in

De Meer geweest en veel Diemenaren hebben menig wedstrijd van die vereni-

ging gevolgd. De staantribune “Diemenzijde” was zeer bekend. De Arena ligt wel

wat verder weg echter het belangstellingsveld van onze leden is toch wel op de

regio Amsterdam gericht. Tevens zullen jeugdleden bij een overgang naar Ajax

minder problemen hebben met de reisafstand en ook de studie zal wat makke-

lijker kunnen verlopen wat weer ten goede komt van hun welzijn. Het bestuur

heeft niet alleen gevoelsmatig gekozen voor Ajax maar ook de voorwaarden

van de samenwerking ten opzicht van die van AZ hebben zwaar meegewogen.

De samenwerkingsovereenkomst is gericht op doorstroming van talent en dat

dit op een ordelijke wijze geschiedt zoals stages, overschrijving en de terug-

komst van spelers indien zij niet slagen. Ajax zal sv Diemen bijstaan op het voet-

baltechnische vlak zoals technisch overleg, het geven van demonstratietrainin-

gen, advies op voetbaltechnisch en medisch gebied.

Zoals eerder gezegd verwacht het bestuur veel van deze samenwerking en de

naam Ajax zal ook op sv Diemen stralen wat zeer goed voor ons imago is. Wij

kregen van verschillende kanten felicitaties waaronder die van wethouder Ruud

Grondel van de gemeente Diemen. In de pers werd er ook aandacht aan be-

steed, helaas hebben wij in De Diemer Courant niets kunnen vinden. Niet onver-

meld dient te blijven dat ons oud lid en nu donateur Dick van Heijningen, die

als scout bij Ajax fungeert, het initiatief heeft genomen en de eerste contacten

heeft gelegd. Dick bedankt.Fred Lunstroo

van de voorzitter

Page 2: De Treffer 2008-2009 - 2008-09-15

nr. 3 / 15 september 2008 2 svDiemen / DeTreffer

Spelregels voor het aanleveren van kopij

Ook dit seizoen is het weer mogelijk om uw wedstrijdschema’s, verslagen en mededelingen te mailen.

Ons e-mail adres is: [email protected] De redactie heeft een paar spelregels opgesteld hoe we de ver-

slagen graag zien aangeleverd.

• Verslagen mogen niet groter zijn dan 300 woorden = een kwart pagina in “de Treffer”. Te lange versla-

gen worden ingekort tot de juiste lengte.

• Biedt uw verslag a.u.b. in één alinea aan. Om de kosten van de Treffer te beheersen worden verslagen

uiteindelijk zonder alinea’s en witregels geplaatst. Gebruik uw “enter”-toets dus niet tijdens het typen

anders moeten wij die weer verwijderen. Dus niet na iedere regel op uw scherm een “enter” geven.

• Geen spaties voor een punt, komma, dubbele punt, etc., wel er na natuurlijk.

• Graag de kopregel zoals u die altijd in het clubblad ziet, dus “sv” i.p.v. “SV”, ook geen punten tussen “sv”,

“Diemen”, i.p.v. “DIEMEN”, dus sv Diemen.

• Altijd uw naam onder het verslag en geen spaties voor uw naam, dus “naam” en dan enter.

• Geef bij uw verslag de volgende titel: “naam elftal”, “datum wedstrijd”.

Bijvoorbeeld: “F5 15 november”, of “D1 22 november”, of “ZON-3 16 november”.

• Als er 2 verslagen van één wedstrijd worden ingeleverd, wordt het eerst aangeleverde verslag ge-

plaatst.

• Als u iets anders dan verslagen stuurt, geef dan onder “onderwerp” een korte beschrijving.

• De juiste aanleveringstijd en datum staan in ieder clubblad vermeld, let u daar goed op. Vaak worden

er verslagen te laat ingeleverd. U moet begrijpen dat de e-mail op zondagavond voor de laatste maal

om acht uur wordt geopend en daarna niet meer, dus te laat betekent geen plaatsing.

• Verder blijven wij natuurlijk hopen dat u ons clubblad van uw verslagen blijft voorzien.

Namens de redactie M.E. Post

Offi ciële mededelingenNieuwe ledenW. Beijnes 24-07-2002 F-pup. M.L. Kinglaan 368, 1111 LR Diemen tel. 020-4110153B. Bekker 19-02-1998 E-pup. Agaatvlinder 5, 1113 KL Diemen tel. 020-6954106C. Bekker 07-12-1994 C-jun. Agaatvlinder 5, 1113 KL Diemen tel. 020-6954106S. Bosgraaf 17-04-1982 ZON. Lindengouw 46, 1351 LD Almere tel. 06-29140951K. Endogan 09-12-1996 D-pup. Acaciastede 22, 1112 EZ Diemen tel. 06-21551196G. Giovanni 13-01-1990 A-jun. Kleiburg 538, 1104 EA Amsterdam tel. 06-38369295S. Karbet 05-02-2001 F-pup. Geerdinkhof 614, 1103 RM Amsterdam tel. 020-4020694E. dos Santos Smit 20-05-2002 F-pup. Vlasdonk 4, 1112 JG Diemen tel. 020-6656537M. van Eijk 14-05-2002 F-pup. Vredelust 5, 1111 VB Diemen tel. 020-6433415F. Ekkerman 23-07-1983 ZAT. A. Dürerweg 136, 1328 TL Almere tel. 06-41424973L. Helbing 06-05-1999 E-pup. Copernicusstraat 19, 1098 JC Amsterdam tel. 020-6935666R. Hofmann 24-07-2001 F-pup. Kerwin Lucasstraat 32, 1112 LH Diemen tel. 020-6957650I. Kolar 09-11-1979 ZON. Marco Polostraat 37, 1057 WD Amsterdam tel. 06-15460652A. Ofori 19-09-1991 A-jun. Nieuwersluis 98, 1106 PR Amsterdam tel. 020-6829687R. van Veen 18-09-1974 ZAT. Hoofenburg 141, 1191 NE Ouderkerk a/d/ Amstel tel. 020-6909162J. Tabares 28-09-1990 A-jun. Sijsjesstraat 44, 1021 CW Amsterdam tel. 020-6371451C. Kenton 02-09-1999 E-pup. Waterlandplein 120, 1024 LZ Amsterdam tel. 06-15085455

Nieuwe donateurB.J. van Echtelt Albert Schweitzerstraat 25, 1111 KH Diemen

AdreswijzigingD. van den Berg wordt: Stammerdijk 38, 1112 AB Diemen tel. 06-53231143

Bedankt als lidF. Tharkoesingh E-pup.B.J. van Echtelt NSL.L. Portielje B-jun.

Page 3: De Treffer 2008-2009 - 2008-09-15

nr. 3 / 15 september 2008 3 svDiemen / DeTreffer

U kunt iedere vrijdag van 17.00 tot 19.00 uur uw kleding afhalen!

Aanmelden als KNVB liddoor elftalleiders, clubscheidsrechters, trainers en hulptrainers etc.

Door de werkzaamheden aan het nieuwe ledenadministratiesysteem Sport Link is ons gebleken dat een zeer groot aantal elftalleiders, clubscheidsrechters, trainers en hulptrainers geen lid zijn van de vereniging sv Diemen.De KNVB stelt ons verplicht om iedereen die een taak of functie vervult binnen de vereniging als lid aan te melden bij de KNVB. Het bestuur ondersteunt deze verplichting van de KNVB. Het lidmaatschap van sv Diemen brengt voor deze personen namelijk het grote voordeel met zich mee dat zij op een bepaald aantal gebieden mede-verzekerd zijn door de KNVB. Dit is zelfs van toepassing tijdens het gaan naar de wedstrijden en naar huis en andere offi ciële activiteiten van de vereniging. Wanneer u zich inschrijft wordt u in onze administratie een zogenaamd Niet Spelend Lid met KNVB functie. Dit kost u niets ( dus NUL EURO) want de vereniging draagt de inschrijvingskosten bij de KNVB. Er is dus geen enkele reden om u niet in te schrijven.Wat moet u doen; Vraag uw bestuurslid om een aanmeldingsformulier van sv Diemen of download deze van de web-site www.svdiemen.nl Vul het formulier volledig in en geef uw functie of taak binnen de vereniging aan. Stuur het formulier op naar de Le-denadministratie, Postbus 189, 1110 AD DIEMEN of geef het af aan een bestuurslid. De ledenadministratie zal dan uw aanmelding zo snel mogelijk verwerken. Bij voorbaat dank voor de medewerking in uw eigen voordeel.

Secretaris

Oproep aan alle leden (pupillen, junioren, senioren en NSL)Verzamelen E-mail adressen

Het nieuwe systeem van ledenadministratie Sportlink heeft de mogelijkheid om E-mailadressen te registreren en om vanuit het programma te mailen naar degenen waarvan het mailadres is geregistreerd. Deze mogelijkheid kan de communicatie binnen de vereniging sterk verbeteren. Dus doe ik hierbij een dringende oproep aan alle leden om hun mailadres aan mij door te geven. Dit kan zeer simpel door een mailtje te sturen aan [email protected] Voeg direct ter controle ook nog het tele-foonnummer en 06-nummer toe. Wij stellen het zeer op prijs wanneer jullie dit willen doen. Het is een voordeel voor het bestuur, leiders en overige medewerkers wanneer we de beschikking krijgen over een groot bestand aan mail-adressen.

P.P. van Rooij-secretaris

Collectieve verzekeringenDoor de KNVB is in het verleden ten behoeve van haar leden een tweetal collectieve verzekeringen afgesloten: een collectieve ongevallenverzekering en een collectieve aansprakelijkheidsverzekering. Ook voor het seizoen 2008/’09 is de dekking ongewijzigd gehandhaafd.

Toelichting collectieve ongevallenverzekeringDe ongevallenverzekering biedt dekking bij ongevallen als gevolg waarvan leden van de KNVB blijvend invalide ra-ken. Voorwaarde daarbij is dat het ongeval plaatsvindt tijdens het verrichten van activiteiten voor/bij de vereniging. Tevens bestaat er onder omstandigheden een beperkte dekking voor medischeen tandheelkundige kosten. Er is hierbij sprake van een zogenaamde secundaire dekking. Dit betekent dat kosten eerst bij de eigen verzekering die-nen te worden geclaimd.

Toelichting collectieve aansprakelijkheidsverzekeringDe aansprakelijkheidsverzekering is eveneens een secundaire verzekering. Deze verzekering biedt dekking aan zowel individuele leden, als aan verenigingen. Op deze verzekering kan een beroep worden gedaan wanneer een lid van de KNVB aansprakelijk wordt gesteld voor de schade aan goederen of letsel van personen en de eigen ver-zekering niet of niet voldoende dekking biedt. Het onderscheid tussen deze verzekeringen kan in het kort als volgt worden weergegeven:De verzekerde bij de ongevallenverzekering is degene die schade lijdt.De verzekerde bij de aansprakelijkheidsverzekering is degene die schade toebrengt.Voor een beknopt dekkingsoverzicht wordt verwezen naar de landelijke informatie in het Bewaarnummer op knvb.nl. Voor meer informatie en de benodigde schadeaangifteformulieren verwijzen wij u graag naar:www.knvb.nl/juridische_zaken

Page 4: De Treffer 2008-2009 - 2008-09-15

nr. 3 / 15 september 2008 4 svDiemen / DeTreffer

Advertentiepagina

Page 5: De Treffer 2008-2009 - 2008-09-15

nr. 3 / 15 september 2008 5 svDiemen / DeTreffer

Pasfoto’sEr zijn nog een aantal leden die geen pasfoto hebben ingeleverd voor hun spelerspas.

U weet geen SPELERSPAS = NIET SPELEN!

JeugdtrefferWedstrijdsecretarissen

A-junioren H. Berkhout tel. 020-6995055 D-pupillen H. Berkhout tel. 020-6995055B-junioren H. Berkhout tel. 020-6995055 E-pupillen vacantC-junioren H. Berkhout tel. 020-6995055 F-pupillen A. Uljee tel. 020-6954865Meisjesvoetbal M. Golsteijn tel. 020-7764909

AFC B7 - sv Diemen B3 2-5 7 septemberHet was voor sommige spelers laat geworden op het Diemer Festijn zaterdagavond. Toch vertrokken wij om 8:00 uur met 12 spelers richting Sportpark ‘Goed Ge-noeg’ in Buitenveldert. Bij afwezigheid van coach Henk koos het ongediplomeerde gelegenheidsduo S en R voor een 4-3-3 opstelling en werd gestart met linksbui-ten Barry, Emlyn in de spits en Emiel hangend op rechts (hier was lang over nagedacht). Al in de 2e min. kon Em-lyn na een pass van Jeroen met een schuiver 0-1 la-ten aantekenen. Diemen had een licht veldoverwicht en kreeg ook meer kansen. Jeroen tikte in de 15e min. half vallend ter hoogte van de penaltystip de 0-2 binnen. Na wat technische hoogstandjes van Emlyn gevolgd door een strakke voorzet, maakte de getergde Rolf in de 25e min. met een droog hard schot 0-3. Het sportief spelende AFC werd wat sterker maar wist dit niet in doelpunten uit te drukken. Berend, Jeroen en Marc controleerden het middenveld en achterin zat het goed dicht met Nico op rechts en Jaimy op links. Beide backs waren overigens deze week even niet mobiel bereikbaar na de diefstal van hun telefoons vorige week bij Swift. Verder Thomas en Shaga centraal en Rowan uiteraard als sluitpost in de goal. 0-3 bij Rust.Vlak na rust werd het 0-4 door Emlyn na een lange pass van Nico. Even hierna raakte de vallende Shaga de bal ongelukkig met de hand binnen de zestien, penalty voor AFC, 1-4. Goed doorzetten en ook nog zelf afronden door Rolf betekende 1-5. Marc testte nog even de kwa-liteit van het AFC-doel met een streep op de paal maar Diemen kwam verder niet meer tot scoren. Vlak voor tijd maakte AFC nog 2-5, de eindstand. Wederom een leuke wedstrijd met als voornaamste pluspunt dat er echt als team werd gespeeld. De gewenste vorm begint te ko-men.

Rob Engelhard

TerreindienstU heeft ongetwijfeld gemerkt dat op zaterdag, Piet van Dijk de terreindienst en dus de limonade nog niet verzorgt, hij is nog een maandje afwezig. Ik roep dan ook de leiders/sters op er voor te zorgen, denk ook aan de tegenpartij. Wat houdt het in? Bekers vullen met limonade, nagebruik bekers omspoelen, kleedkamers droogtrekken.

Bram Uljee

sv Diemen D1 - Stormvogels D2 6-0 6 septemberDe eerste competitiewedstrijd alweer voor de D1. Van-daag moest het dan gebeuren. Weken van training gin-gen hieraan vooraf en enkele beker- en oefenwedstrij-den. Waar staan we, was de grote vraag. Die vraag werd in de eerste helft al beantwoord. Met een uitblinkende Anthony nam Diemen al snel het voortouw. Na een paar schoten van Ahmeeyah en Tijs (corner) over het doel, was het Anthony die uit een counter de eerste goal maak-te (1-0). Even later, ik was nog aan het typen van het eer-ste doelpunt, stond het alweer 2-0. Dat ging lekker dus. Er werd goed gecombineerd door Ahmeeyah en Anthony en daardoor kon Guus zeer fraai scoren in de bovenhoek (3-0). Uit een voorzet van rechts kon Anthony de bal niet goed aannemen, maar stuiterde hij voor Joey die er wel raad mee wist (4-0). We waren veel beter en gretiger in de duels dan Stormvogels. Voor rust kregen we nog een paar kansen van Jeremy en weer Anthony.Na rust gingen we verder met het goede spel. We moes-ten elkaar beter coachen, zei André, en vragen om de bal. Stormvogels werd nauwelijks gevaarlijk voor onze goal. Anthony was gewisseld voor Rik. Ook hij kan sco-ren, dat weten we. Uit een corner maakte hij uit de kluts 5-0. Na kansen van Rowen (vrij trap over) en een schot van Luc dat naast ging, was het weer Rik met een mooi hoog afstandsschot waar de keeper het nakijken had (6-0). Ik denk een goed begin van wat een mooie com-petitie belooft te worden.

Martin

sv Diemen D2 - WV-HEDW D2 14-0 6 septemberDe 2e bekerwedstrijd in de poule en weer een doelpun-tenspektakel. De D2 begon wat rommelig aan de wed-strijd; de bal werd zomaar weggeschoten en er werd niet goed overgespeeld. Toen de jongens doorhadden dat WV-HEDW vandaag niet over de middenlijn zou komen en dat ze ook niet bang hoefden te zijn voor de grote beer op het middenveld begon het te lopen. Eerst nog

Page 6: De Treffer 2008-2009 - 2008-09-15

nr. 3 / 15 september 2008 6 svDiemen / DeTreffer

U kunt iedere vrijdag van 17.00 tot 19.00 uur uw kleding afhalen!

wat goede kansen voordat de 1-0 erin geschoten werd door Lesley uit een goede voorzet van Richell. Er werd nu wel goed samengespeeld en het moet gezegd wor-den dat de D2 niet egoïstisch speelt. Ze spelen de bal netjes naar de man (of vrouw) toe die er net even iets be-ter voor staat om een doelpunt te maken. Met 6-0 ging de D2 aan de limonade, na doelpunten van Salim, Lesley, penalty van Tim, weer Salim en Delano. Nick de keeper had de eerste helft 1 terugspeelbal gekregen. Om Nick nog verder uit te laten rusten voor de wedstrijd met de D1 ging Abe de 2e helft op doel; die kreeg maar liefst 2 (!) terugspeelballen. Ook in de 2e helft kwam WV-HEDW er helemaal niet aan te pas. Het middenveld en de ver-dediging zorgden ervoor dat ze niet over de middenlijn kwamen. Diemen breidde de score uit naar 14-0 door doelpunten van Jeroen (prachtige lob!), Lesly, Jesse 2x (de eerste werd nog bijna van de doellijn gehaald), Tim, Salim en Richel (2x). We kunnen nu al concluderen dat de 2e ronde van de beker is gehaald!

Elly

sv Diemen E1 - RODA ‘23E1 3-1 6 septemberNa met plezier wat fl itsen te hebben gezien van andere Diemen teams waarbij de F2 het moeilijk had tegen een sterk CTO en de D2 WVHEDW van het veld speelde, was het de beurt aan onze eigen jongens. Een goede voorbespreking en daarna moest iedereen er staan van-af het eerste fl uitsignaal van de altijd correct fl uitende scheids Cees. De partijen waren aan elkaar gewaagd en iedereen had het moeilijk met de strak over het veld staande wind. Roda dwong een groot aantal kansen af maar de verdediging stond goed. Toch kwam de 1-0 sco-re van Roda als niet onverdiend. Er moest nu echt aan getrokken worden, begreep iedereen gelukkig direct. En de gelijkmaker viel dan ook snel. Een mooie pass van Koen die via Scott in de kluts met de keeper uiteinde-lijk door Tristan werd binnengelopen. Diemen kreeg nog een paar goede kansen en uit een ingebrachte voorzet verdween de bal hoog in het doel van Roda via een on-gelukkige tegenspeler. 2-1 Ruststand.In de 2e helft kwam Roda weer beter uit de startblok-

ken dan Diemen en waren we erg blij dat er goed ver-dedigd werd en Roda een aantal keren naast of over schoot. Aava, Tim en Kenneth verzetten veel werk en Miguel was een goede sluitpost. Toen de gelijkmaker uit-bleef scoorde Tristan in een mooi één-op-éen duel met de laatste man de bevrijdende 3-1. Roda zette nog wel aan maar de tijd was in het voordeel van Diemen dat uit-eindelijk stand hield. Een mooie prestatie weer als team eruit gesleept tegen een sterke Roda dat jullie nog twee keer in de competitie zullen treffen. Jullie zijn gewaar-schuwd maar ook Roda weet nu dat jullie er allemaal voor gaan. Gefeliciteerd en veel succes komende week tegen Abcoude, als ik één keer een wedstrijd zal moeten missen.

Edwin van den Berg

TOV Baarn F7- sv Diemen F7 1-13 Vandaag een wedstrijd helemaal in Baarn. Wij waren met zijn zevenen en hadden voor het eerst dus geen wissels vandaag. De mannen moesten dus hard werken zonder kans op wisselpauze. Seger begon op doel. Bin-nen 5 minuten staan we al met 1-0 voor . Daarna waren onze jongens niet meer te stoppen en maakten alle spe-lers nog minstens 1 doelpunt. Het was me iets teveel om bij te houden wie hoeveel doelpunten maakte want het werden uiteindelijk 13 doelpunten voor ons! En dit kwam niet omdat we erg zwakke tegenstanders hadden want zij kwamen soms heel sterk terug.Baarn lieten we in de tweede helft met 8 spelers spelen omdat dit misschien wat evenwicht in het spel zou kun-nen brengen maar tevergeefs, de F7 trein van Diemen was niet te stoppen. Miles die in de tweede helft keepte had nog een mooie redding en hij was zo sportief de te-genstander ook een doelpunt te gunnen. Leuk gespeeld jongens! Als wat jongens iets minder voor het eigenbe-lang gekozen hadden dan was de uitslag nog gekker ge-weest, maar dit zijn natuurlijk niet voor niets oefenwed-strijden. Het samenspelen ging alweer beter dan vorige week. Volgende week gaat de F7 trein naar Uithoorn. Ik verheug me er nu al op!

Simon

Inleveren kopij clubblad!Het volgende clubblad komt uit op 29 september

U kunt uw kopij van wedstrijden gespeeld in het weekend 20/21 septembertot woensdag 24 september 20.00 uur inleveren.

Verslagen van wedstrijden in het weekend 27/28 septembertot zondagavond 28 september 20.00 uur!!!

Lever uw verslagen zo snel mogelijk in, niet groter dan 300 (¼ pagina) woorden!!!U kunt uw verslag ALLEEN per e-mail insturen naar:

[email protected] die op een ANDERE MANIER of TE LAAT worden ingeleverd, worden NIET geplaatst!!!

Page 7: De Treffer 2008-2009 - 2008-09-15

nr. 3 / 15 september 2008 7 svDiemen / DeTreffer

Zandvoort D1 - sv Diemen D1 1-6 13 septemberZandvoort uit, daar was ik nog nooit geweest om te voet-ballen met de boys. En al helemaal niet zo vroeg in de ochtend; 8 uur vertrokken uit Diemen dus. De leiding was prima verzorgd. Een jonge scheidsrechter in tenue en 2 assistent scheidsrechters, ook in tenue met reclame van Specsavers er op. Alledrie van Zandvoort, dat zie je niet vaak. In de wedstrijd namen we eigenlijk meteen het voortouw. Via een vrije trap van Tijs vanaf 16m die over de keeper heen ging, kwamen we op 0-1. Anthony kreeg een goeie kans maar verzilverde hem niet. Er werd een doelpunt afgekeurd voor buitenspel en een schot van Anthony werd nog van de lijn gehaald. Door een lob van Jeremy kwamen we op 0-2. Dit was ook de ruststand. In de rust benadrukte André dat we er nog niet waren. Als ze 1 doelpunt zouden scoren, zouden ze terug in de wedstrijd kunnen komen. Aan ons de taak om dat te voorkomen.Met wat wissels gingen we de 2e helft in. Rik erin en Anthony eruit. Rik wist 0-3 en 0-4 te maken. De ene met een mooi afstandsschot en de andere laag in de hoek. Later was Anthony er weer in gekomen, Rik naar rechts-buiten en Ahmeeyah eruit. Anthony wist te scoren, hoe is me even ontgaan, want we stonden een speler van de tegenstander te verzorgen met een bloedende mond. Hij was tegen Emanuel aangelopen, ja dat kan hard aanko-men. Even later kregen we een vrije trap tegen rond het 16m-gebied. Deze ging erin, 1-5 dus. Hierop moesten we natuurlijk nog iets terug doen en dat lukte warempel via Anthony (1-6) uit een uitgespeelde counter. Weer een uitstekend resultaat mannen (en dame!).

Martin

PSCK D2 - sv Diemen D2 0-22 13 septemberDe laatste bekerwedstrijd tegen PSCK. De pechvogel van (nu al) het seizoen Joey deed niet mee vanwege een gebroken pols. De vorige twee bekerwedstrijden hadden we dik gewonnen; dat moest vandaag ook lukken. Na 5 minuten stond de D2 al met 0-4 voor. Er waren veel kansen; de paal werd deze wedstrijd ook veel geraakt! Er was de 1e helft slechts 1 aanval van de tegenpartij; keeper Nick moest uitkomen na een terugspeelbal en kwam hard op zijn schouder terecht. Voor rust werd het nog 0-7.Nick had toch wel last van zijn schouder; het was de be-doeling dat Bart op doel ging maar met het inschieten klapte zijn duim dubbel (later in het ziekenhuis bleek die zwaar gekneusd te zijn). Dan maar de 3e reserve-keeper Tim R in het tenue gehezen. Nick kwam de tweede helft nog wel in het veld als speler en maak-te maar liefst 3 doelpunten (waar-onder 1 kopbal). Het werd een doel-puntenfestijn en de wedstrijd eindigde in 0-22. Doelpun-ten van Richel (6x), Jesse (3x), Tim (2x), Salim, Delano (3x), Lesley (2x), Dave (2x), keeper Nick (3x). Goed werk D2, door naar de volgende beker-ronde en volgende

week wacht het eerste competitieduel.Elly

Abcoude E1 - sv Diemen E1 2-1 13 septemberWe hadden de eerste twee wedstrijden in de bekerpou-le gewonnen. Edwin, onze vaste recensent, had een snoepreisje en het weer was guurder dan we verwacht-ten. We begonnen dan ook erg onrustig aan de wed-strijd. Toch kwamen we op voorsprong toen Koen de bal vanaf de achterlijn terugspeelde op Jessey, die daaruit heel beheerst scoorde. Even later kwam Koen alleen op het doel af en was het bijna 2-0. Maar ook Abcoude kreeg goede kansen. Daarna kon een schot van Tristan nog net door de keeper naast het doel worden gewerkt. Helaas kwam Abcoude vlak voor rust toch op 1-1. Het begon met het omverlopen van Tim. Iedereen zag hierin een overtreding, behalve de scheidsrechter. Daar had-den we het toch al niet zo op begrepen, want eerder had hij ook al een forse overtreding op een speler van ons zo maar voorbij laten gaan. Speelden we voor de rust al niet goed, na rust was er helemaal weinig lijn meer te ontdekken. Gelukkig stond Miguel nog goed te keepen. Dat was een van de weinige lichtpuntjes. Tim en Aava wisten nog bijna zekere doel-punten te voorkomen, maar halverwege de tweede helft kwamen we toch op achterstand doordat een schot van Abcoude ongelukkig op een voet terecht kwam en over Miguel in het doel zeilde. Toen onze geliefde scheids ook nog een minuut of vijf te vroeg affl oot, hadden we het helemaal met hem gehad. Stafschoppen hebben we niet meer genomen. Wel nog even napraten over ons eigen spel en over de scheids. Na eerdere dubieuze er-varingen in Abcoude, wordt mijn motto: Abcoude uit, al-tijd feest. Het enige positieve bericht kwam na de wed-strijd. Roda’23 bleek niet zo erg dik gewonnen te heb-ben, waardoor we op doelsaldo alsnog onze bekerpoule gewonnen hebben. Volgende week begint de competitie en moeten we het goede spel van de vorige wedstrijden weer oppakken.

Gerard Buskermolen

sv Diemen E2 - Fortius E1 6-1 13 september Nu de bekercompetitie voor ons is afgelopen kunnen we hierop terugblikken. In de eerste twee wedstrijden be-gonnen wij scherp en namen wij telkens de leiding. He-laas voor ons vloeiden de krachten in de tweede helft weg en waren wij niet altijd scherp genoeg waardoor wij beide wedstrijden verloren. Het waren overigens (twee-dejaars) E1 elftallen die net wat verder zijn dan wij. Het

was deze zater-dag zaak om in ieder geval on-ze laatste wed-strijd te winnen. Ook nu weer begonnen wij goed en waren wij de baas op het veld wat re-sulteerde in een terechte voor-sprong. Toch waren wij even niet scherp ge-noeg waardoor het 1-1 werd. Gelukkig lieten

Page 8: De Treffer 2008-2009 - 2008-09-15

nr. 3 / 15 september 2008 8 svDiemen / DeTreffer

jullie je niet uit het veld slaan en maakten snel weer 2-1.Na de rust kwamen wij met veel geluk op 3-1 waardoor wij makkelijker gingen voetballen. Veel leuke combina-ties, er werden veel kansen gecreëerd en ook omgezet in mooie doelpunten, waardoor het uiteindelijk 6-1 werd. Jullie hebben in de tweede helft bijna geen kansen meer weggegeven en lieten zien dat jullie heel goed kunnen voetballen, met veel inzet als het nodig is en waarbij jullie elkaar ook helpen als het moet. Zo sluiten wij de beker-competitie in ieder geval met een overwinning af en kun-nen wij met een goed gevoel uitkijken naar onze eerste competitiewedstijd tegen Zeeburgia. Ervaring leert dat dit pittige wedstrijden zijn, dus zaterdag moeten wij er vanaf het begin direct staan. Ik heb er vertrouwen in.

Metin Köse

sv Diemen E7 – GeuzenM E3 6-1 13 septemberNa een toernooitje en de wedstrijd van afgelopen week tegen JOS (9-2) waren we al weer een beetje op elkaar ingespeeld. Na de tactische tips van de coach begonnen we de wedstrijd sterk en speelden de bal goed over naar elkaar. Toen Jorick de bal diep gespeeld kreeg, kwam hij vrij voor de keeper en scoorde direct 1-0. Het spel ging daarna over en weer. We hadden even wat moeite met verdedigen en het “houden van ons mannetje”. Geuzen-Middenmeer kreeg een corner die Delano niet kon pak-ken en Niels net niet meer van de lijn kon afhalen, jam-mer, het was 1-1. We lieten de kopjes niet hangen en aangemoedigd door coach Erik gingen we opnieuw de aanval in. Al snel scoorde Jannick een schitterend doel-punt en stonden we terecht weer voor, 2-1. We waren het einde van de eerste helft te sterk voor de Geuzen. Na samenspel uit een corner met Sven scoorde Tim 3-1. Uit een goed aangespeelde corner van Dean scoorde Niels met een strak afstandschot dat hoog in het doel belandde, 4-1.De tweede helft startten we moeizaam, het goede sa-menspel uit de eerste helft zagen we niet direct meer terug. Regelmatig moesten grote Tim en Sven in de ver-dediging alle zeilen bijzetten en ook Marc moest af en toe wat wegpoetsen. Gelukkig kregen we aan het eind van de tweede helft weer onze vleugels en scoorde eerst Dean met een mooi afstandschot, 5-1. Daarna gaf Niels een mooie pass op Jorick die de eindstand bepaalde, 6-1. Jongens goed gespeeld, het publiek heeft genoten. Houdt het samenspel en de posities, die de coach geeft, goed vast, dan gaan we nog vele mooie wedstijden be-leven!! Ricardo bedankt voor het fl uiten, je was een per-fecte scheids (welke vader biedt zich aan?).

vader van Marc en Tim

OSV F2 - sv Diemen F2 1-1 13 septemberHet was druilerig weer maar we hoopten allen op een opwekkende wedstrijd. Opwekkend was hij zeker de eerste 10 minuten. Sommigen waren de avond ervoor wezen stappen en hadden fl ink doorgehaald in de disco anderen waren op tijd naar bed gegaan. Het verschil was gelukkig niet te merken. Na een goed genomen corner van Lude kopte Bas de 1-0 in. Wat een doelpunt, al rea-geerde jullie reporter misschien wat te enthousiast. OSV stond ook niet stil en zo kwam er ook voor hun een kans waar onze keeper Nazzaro goed tussen zat en tot een hoekschop tikte. Gelukkig liepen de corners bij OSV niet zo goed en gingen we met een voorsprong de rust in. OSV begon fel aan de tweede helft, deze felheid zet-te zich voort langs de kant waar er een waar opstootje plaatsvond tussen de wisselspelers van beide teams. Wat was daar gebeurd? We horen het graag volgende week. De Diemense achterhoede met Twan, Berdan en Bradley moesten hard aan de bak maar konden helaas niet voorkomen dat OSV uit (toch) weer een corner de 1-1 intikte. Uiteraard niet zo’n mooi doelpunt als de onze. Maar hij telde wel. Ook onze jongens in de voorhoede met Milco, Dris en Safraaz deden nog hun best maar 1-1 werd ook de eindstand. Volgende week volgt de compe-titie, als jullie het spel wat jullie vaak in de eerste helft laten zien wat langer volhouden en misschien wat beter luisteren in de kleedkamer naar wat jullie coaches pro-beren duidelijk te maken dan kan het een leuk seizoen worden, en wie weet volgt er dan na de wedstrijden wat vaker een derde helft met een hapje en een drankje of een snoepje. Alle jongens goed jullie best gedaan en op naar de volgende wedstrijd.

Henneke Hoeboer

Legmeervogels F-11 – sv Diemen F-7 1-5 13 septemberNa deze zomer heerlijke wedstrijden in het zonnetje te hebben gespeeld, konden onze toppers vandaag in de regen aan de bak. Wij hoopten vandaag, na een paar rui-me uitslagen in ons voordeel, op iets meer tegenstand. Brent mocht beginnen in de goal, met Alex en Justin als zijn persoonlijke bodyguards. Lucas, Wester en Miles na-men het middenveld voor hun rekening. Voorin stonden de snelle wendbare Christiaan en scherpschutter Raul. Onze toppers lieten een fantastische eerste helft zien, met prachtige staaltjes combinatievoetbal! Het was aan het goede spel van de tegenstander te danken, dat we slechts met 1-0 (van Raul!) de rust in gingen. In de rust bleven onze mannen gewoon op het veld een balletje tik-ken, terwijl onze tegenstander de kleedkamer opzocht. De tweede helft ging Lucas op goal, met ditmaal Brent en Wester als bodyguard. Justin, Alex en Miles stonden op het middenveld en voorin wederom Christiaan met Raul. Na de rust werd het klasseverschil toch wel duidelijk en wonnen we na nog 2 doelpunten van Raul en 2 doelpun-ten van Alex, uiteindelijk met 5-1. Het werd onze beste oefenwedstrijd tot nu toe! De toppers waren scherp en lieten zien dat ze klaar zijn voor de competitie. Het feit dat we sinds vorige week pas echt serieus aan het trainen zijn, belooft nog veel voor de verdere ontwik-keling van deze talentvolle toppers.

F-7 for ever Mischa Hoogland

Page 9: De Treffer 2008-2009 - 2008-09-15

nr. 3 / 15 september 2008 9 svDiemen / DeTreffer

Zaterdag/ZondagWedstrijdsecretaris zondagsenioren B. van Echtelt tel. 020-6991275Contactpersoon zaterdag-1 S. Wallroth tel. 06-11474485Contactpersoon zaterdag-2 P. Meeuwissen tel. 036-5310476Contactpersoon veteranen-1 A.B. van den Hengel tel. 020-6980495

Almere - sv Diemen 4-2 6 septemberMet spits Dean in het doel heeft de zaterdag-1 haar eer-ste competitiewedstrijd met 4-2 verloren van titelkan-didaat fc Almere. Eerste keeper Stephan was een dag voor de wedstrijd niet in staat om het doel te verdedigen en dus was improvisatie op de wedstrijddag noodzake-lijk. Ondanks het verlies mag er toch tevreden worden teruggekeken op de wedstrijd. Meer dan de helft van het team van Almere was vorig jaar nog actief in de 2e klas-se. De wedstrijd stond dan ook in het teken van zo min mogelijk tegendoelpunten incasseren en, voor zover mo-gelijk, gevaarlijk zijn via de counter. Vooral in het begin van de wedstrijd stond de organisatie niet goed. Almere maakte daar dankbaar gebruik van en het duurde dan ook niet lang voordat de thuisploeg met 3-0 voor stond. Via een goed uitgespeelde counter kon Jaimy op aan-geven van Donna voor de rust iets terug doen. Dezelfde Jaimy bracht nog hoop op een goed resultaat toen hij zijn ploeg na de rust op 3-2 bracht. Die hoop was echter snel verdwenen, omdat Sander na een woordenwisse-ling met de scheidsrechter zijn tweede gele kaart kreeg. Ook met 10 man hield sv Diemen de 11 van Almere nog goed in bedwang, maar uiteindelijk delfde het team toch het onderspit: 4-2.

Robin van Tilburg

sv Diemen – U.N.O. 4-1 13 septemberNa een slechte ochtend (qua weer) klaarde het ’s mid-dags gelukkig weer op voor de tweede competitiewed-strijd van de zaterdag 1. Na een zwak begin van beide kanten kreeg U.N.O. na ongeveer tien minuten spelen zijn eerste kans. Vanaf dit moment bleef U.N.O. aandrin-gen. De uitvallen van sv Diemen waren de gehele eerste helft ongevaarlijk, dat kwam mede door onzuiver spel. Na de rust vonden er enkele wissels plaats en wordt dui-delijk dat sv Diemen voor de aanval gaat. Ook de voorzit-ter merkt dit op en zet zelfs het scorebord aan. Dit pakt goed uit, want direct na de aftrap wordt er door Dean (nr.9) de 1-0 gemaakt. Slechte dekking vanuit sv Die-men bezorgt U.N.O kort hierna de gelijkmaker. Het gelijk spel heeft een korte duur, want door wederom een doel-punt van Dean (nr.9) komt sv Diemen al snel op voor-sprong. Het verdedigingswerk van sv Diemen blijft matig waardoor de tegenstander gevaarlijk blijft, maar hier niet van weet te profi teren. Na een aanval van sv Diemen wordt er een vrije trap toegekend door de scheidsrech-ter. U.N.O. is het hier echter niet mee eens en een rode kaart moet volgen. Er is goed opgelet door de jongens van sv Diemen tijdens de training, want de ingestudeer-de vrije trap werd goed uitgevoerd, maar leverde naast blijdschap van de trainer helaas niks op. Door een slech-te uitrap van de keeper aan de kant van U.N.O. kwam de bal voor de voeten van Robin (nr.8) die met een pun-ter de 3-1 binnenschiet. Ondanks dat U.N.O. nog maar met tien man op het veld stond, kon sv Diemen hier niet echt van profi teren. Gelukkig bracht de extra tijd nog een lichtpuntje aan de kant van sv Diemen door een treffer van Donovan (nr.10). Ondanks matig spel gelukkig drie punten voor sv Diemen.

Bert van Veen

Page 10: De Treffer 2008-2009 - 2008-09-15

nr. 3 / 15 september 2008 10 svDiemen / DeTreffer

ZaalvoetbalWedstrijdsecretaris R.V. Metten tel. 06-45069114

sv Diemen 1 – Allen Weerbaar 3 3-3 3 septemberDe eerste wedstrijd van het seizoen is altijd spannend. Dan wil je er staan. Een goed begin is het halve werk, en zo. De afgelopen anderhalve maand hebben we ook hard getraind, zodat we fi t aan de wedstrijd konden be-ginnen. Een team met een paar nieuwe mensen, dat is toch altijd weer even wennen. Woensdagavond 3 sep-

tember om 20.00 uur was het zover, het eerste van Die-men (futsal dus) begon aan het nieuwe seizoen.Het werd een leuke en goeie wedstrijd. Diemen kwam twee keer op voorsprong dankzij mooie goals van Sti-lano en Khalid via goeie aanvallen, maar gaf beide keren ook de voorsprong uit handen en kwam zelfs op achter-stand door enerzijds slecht verdedigen, maar anderzijds

JOS-W’meer vet. – sv Diemen 3 4-6 14 septemberOp 14 september 2008 verscheen ‘n volkomen ver-nieuwd edoch toch vertrouwd Diemen 3 binnen de lijnen van het kunstgrasveld bij JOS/Watergraafsmeer alwaar we mochten aantreden tegen de Veteranen van de thuis-club. Deze wedstrijd werd georganiseerd door één van onze nieuwe aanwinsten Sander. Onze bejaarde tegen-strevers lieten zich de 1e helft behoorlijk de kaas van het brood eten. Dat het bij rust slechts 3-0 stond (Mike, Lino en Ivan scoorden) voor de van gogmiek en zweet drui-pende Gogmeboys was slechts te wijten aan het vrolijk vendelzwaaien van een zeer jeugdige grensrechter, het evenzo trieste gefl uit van de door JOS opgestelde arbi-ter maar het bovenal missen van legio kansen (dat wordt trainen op afronden , heren!).Het vele wisselen werkte ook niet in ons voordeel en in een lichtelijk chaotische 2e helft wisten de ouwetjes van JOS eerst terug te komen naar 3-3 en later, nadat Ivan ons weer op voorsprong had geschoten, tot 4-4. Een blamage lag op de loer maar gelukkig wisten wij ons te herpakken voor een eindsprint en toen Jan Maarten de 5-4 van ongeveer 30 meter in het doel lobde was het ver-zet van het JOS-Oudstrijderslegioen gebroken en mocht onze op één na oudste speler, Dhr. Euforie, zijn eerste goal in deze eeuw maken en aldus de eindstand op het scorebord te brengen: 6-4.Al met al een begin om op voort te borduren.

Evert

KDO - sv Diemen 1-4 14 septemberNa een teleurstellende seizoensopening tegen Geinbur-gia stond vandaag de altijd lastige uitwedstrijd bij KDO op het programma. De spelers waren erg gemotiveerd om de eerste overwinning van het seizoen te boeken. Dit leidde tot een uitstekende eerste helft waarin we binnen 3 minuten al met 0-2 voor kwamen via prachtig opgezette aanvallen. De 0-1 werd binnengekopt door Mike Nieman na een goede voorzet van Faisel. De 0-2 werd binnen geknalt door Patrick Scholte na een prachtige steekbal van Mike Nieman. Na een kwartier lag de derde goal ook in het mandje na een koele afronding van Danny Atar. Hierna hielden we het overwicht op het hele veld en KDO kwam er niet aan te pas. De 0-4 ruststand werd bereikt door een doelpunt van Boaz Saam na een voorzet van Danny Atar.Na rust probeerde KDO om aan te dringen wat over de hele 2e helft resulteerde in 2 kansen waarvan er één verzilverd werd. Zodoende eindigde de wedstrijd in een prima 1-4 overwinning. Volgende week Ouderkerk uit en hopen dat we deze lijn door kunnen trekken.

Kay Minnema

Page 11: De Treffer 2008-2009 - 2008-09-15

nr. 3 / 15 september 2008 11 svDiemen / DeTreffer

Programma zaalvoetbal 2 t/m 24 septemberDatum Tijd W.nr. Wedstrijd Hal Scheidsrechter19 september 20.10 15836 De Baron 1 - svDiemen 1 De Meent P. Gomez24 september 20.05 16015 svDiemen 1 - OSO 2 Diemen Y. Wardougan 3 oktober 19.15 150101 The Boys/F 1 - svDiemen 1 Oostenburg W. van Ingen10 oktober 21.05 17040 Muiden 1 - svDiemen 1 Muiden W.N.A.15 oktober 19.00 150106 svDiemen 1 - Legmeervogels 1 Diemen W. Falize22 oktober 20.00 150153 svDiemen 1 - Bijlmer 1 Oostenburg J. Heemskerk16 september 21.55 15557 Amstelveen 2 - svDiemen 2 De Bloemhof B. Radouane23 september 22.00 16291 svDiemen 2 - Weesp 5 Zuid J. Baars 7 oktober 21.05 16776 Amstelglorie 2 - svDiemen 2 Zuid J. Baars24 september 19.10 11551 svDiemen 3 - Golden Stars 7 Diemen Y. Wardougan 1 oktober 20.10 159193 Plein’83 7 - svDiemen 3 Bijlmer Plein’8310 oktober 21.05 11606 Dug Out 3 - svDiemen 3 Zuid Dug Out17 september 19.55 31991 svDiemen 4 - Vedette/R. 10 Diemen Y. Wardougan24 september 22.05 31992 Roda’23 4 - svDiemen 4 Bankras Roda’23 8 oktober 19.00 31993 svDiemen 4 - Amstelveen 5 Diemen Diemen

Zaaldienst17 september Diemen 2 man om 19.00 uur aanwezig van het 4e team24 september Diemen 2 man om 19.00 uur aanwezig van het 3e team 8 oktober Diemen 2 man om 19.00 uur aanwezig van het 4e team15 oktober Diemen 2 man om 19.00 uur aanwezig van het 1e team

Zaalvoetbalreünie

Henk van Dijk, Co Pietersma, Henk de Bruin en Ron Metten willen in oktober een zaalvoetbalreü-nie organiseren. Het gaat dan vooral om de spelers van vroeger. De organisatoren hebben al een aardige lijst met namen verzameld, zij willen die lijst zo compleet mogelijk maken.Het is de bedoeling om deze reünie te houden op zaterdag 4 oktober in sporthal Diemen aan de Prins Bernhardlaan. Er wordt dan een potje gezaalvoetbald en natuurlijk een drankje en een hapje.Als u denkt daar wil ik ook bij zijn, mail dan even naar Ron Metten: [email protected] Nadere informatie volgt, als de lijst compleet is, zal iedereen aangeschreven worden.

Ron Metten

door mooie goals en goeie aanvallen van de tegenstan-der. Gelukkig maakt Khalid via een mooie actie uiteinde-lijk toch nog 3-3, waardoor de schade enigszins beperkt bleef.Het spel gaf gelukkig vertrouwen voor de komende wed-strijden. Er wordt rustig gespeeld en de kwaliteiten zijn aanwezig. Een kort voorstelrondje: David is de betrouw-bare en ervaren keeper, die soms nog te graag wil mee-voetballen en vergeet dat zijn primaire kwaliteiten op de lijn liggen. Perry is een sterke verdediger die (soms iets te) graag mee naar voren wil. Stilano is een rustfactor achterin, maar is ook vaak voorin te vinden en heeft een prima pass. Khalid is de dribbelaar, de man met de actie en het scorend vermogen. Raffi is de man van de pass en het verwoestende schot (hoewel dat deze wedstrijd nog niet te zien was). Dave heeft het renvermogen om zowel voorin zijn actie te maken, als tot op de doellijn mee te verdedigen. En Jamahl, die zien we volgende keer in actie, want die was er even niet. De kop is er af, op naar de volgende wedstrijd!

David Kok

Weesp 1 – Diemen 1 7-5 8 septemberHet goede spel van de eerste wedstrijd konden we he-laas niet doortrekken in de tweede, zelfs niet met een compleet team en dus vier wissels en onze nieuwe trai-ner op de bank. Zeker de eerste helft stapelden we fout op fout. Eigenlijk had het gehele team een off-day. Nou waren de goals van de tegenstander ook wel ietwat ge-lukkig met enkele snoeiharde punters die recht in de kruising vlogen (of dan toch geen geluk?). Enige posi-tieve van de wedstrijd is eigenlijk dat we de eerste helft met 5-2 hebben verloren, maar de tweede helft op in-zet met 2-3 gewonnen hebben. Uiteindelijk koop je er geen brood voor, maar goed, het is iets. Doelpunt van de avond kwam overigens wel op naam van Diemen. De voorzet van Stilano belandde op het hoofd van Raffi die snoeihard de bal hoog in het doel (en die doelen zijn niet zo hoog bij zaalvoetbal) kopte. Overige doelpunten kwamen op naam van Khalid, Quincy en Dave (2x). Vol-gende keer hopelijk verhaaltjes van wedstrijden die we gewonnen hebben.

David Kok

Page 12: De Treffer 2008-2009 - 2008-09-15

nr. 3 / 15 september 2008 svDiemen / DeTreffer

Programma 20 & 21 septemberZaterdag 20 september zaterdagsenioren scheidsrechter wed.nr. kl.nr. 14.30 uur DEM - svDiemen F. Ouarghi 147881 5B 14.30 uur RKAVIC 8 - svDiemen 2 81179 5/508 14.30 uur SDZ vet. - svDiemen vet. 66917 4/F

Zaterdag 20 september pupillen 10.45 uur svDiemen D1 - Roda’23 D1 R. Aarts 67052 Hfd.B09.00 10.00 uur TABA D2 - svDiemen D2 117645 2/02108.00 09.00 uur Roda’23 D4 - svDiemen D3 117650 2/023 13.00 uur svDiemen D4 - DWS D5 116234 3/024 09.00 uur svDiemen D5 - WV-HEDW D3 116233 3/029 13.30 uur svDiemen D6 - ZSGO/WMS D2 116232 4/012 12.00 uur svDiemen D7 - TOS/Actief D4 116231 4/013 12.00 uur svDiemen D8 - Roda’23 D10 115757 4/01408.00 09.00 uur Zeeburgia E1 - svDiemen E1 81040 Hfd.E08.00 09.00 uur Zeeburgia E2 - svDiemen E2 116089 1/01208.00 09.00 uur SCW E1 - svDiemen E3 116126 2/01809.00 10.15 uur Pancratius E5 - svDiemen E4 116085 2/01910.30 11.30 uur TOS/Actief E2 - svDiemen E5 116086 3/02909.45 11.00 uur Buitenboys E10 - svDiemen E6 116087 4/01808.15 09.30 uur Legmeervogels E9 - svDiemen E7 116113 6/00808.30 09.30 uur TOS/Actief E5 - svDiemen E8 117501 6/00809.45 10.45 uur CTO’70 E3 - svDiemen E9 116102 6/00910.00 11.15 uur Ouderkerk E8 - svDiemen E10 117446 6/01008.45 10.00 uur Arsenal E8 - svDiemen E11 115994 6/01008.15 09.30 uur De Dijk E7 - svDiemen E12 116127 7/010 10.00 uur svDiemen F1 - Pancratius F1 115919 1/007 10.00 uur svDiemen F2 - Pancratius F2 115918 2/012 10.00 uur svDiemen F3 - sp Martinus F3 115917 2/013 09.00 uur svDiemen F4 - Arsenal F1 115916 2/014 09.00 uur svDiemen F5 - SCW F2 115915 3/019 09.00 uur svDiemen F6 - Pancratius F5 115914 3/020 09.00 uur svDiemen F7 - Legmeervogels F12 115426 6/013 11.00 uur svDiemen F8 - De Dijk F6 115913 6/013 11.00 uur svDiemen F9 - SDZ F10 115920 6/014

svDiemen F10 vrij 6/014 11.00 uur svDiemen F11 - SCW MF1 115344 6/015 12.00 uur svDiemen F12 - Roda’23 F11 115815 6/015

Zaterdag 20 september meisjes 14.00uur svDiemen MB1 - Buitenboys MB1 156991 1C 14.30 uur svDiemen MC1 - TABA MC2 156441 2H12.30 13.45 uur BFC MD1 - svDiemen MD1 142687 1E

svDiemen ME1 vrij 5/014

Zondag 21 september zondagsenioren 14.00 uur Ouderkerk - svDiemen A. Kolsteeg 45894 4F 11.00 uur Legmeervogels 2 - svDiemen 2 M. Issazadeh 45888 2/203 14.00 uur svDiemen 3 - ZSGO/WMS 3 A. Sahin 33840 4/412

Zondag 21 september junioren 12.00 uur svDiemen A1 - DWS A2 C. van Loon 45309 Hfd.D 14.00 uur svDiemen A2 - CTO A1 33825 2D10.00 11.15 uur KDO A2 - svDiemen A3 33766 3P 10.00 uur svDiemen B1 - Waterwijk B1 C. Tulleners 33822 Hfd.C 12.00 uur svDiemen B2 - Buitenboys B1 F. Los 33821 1i10.30 11.30 uur Amstelland United B1 - svDiemen B3 45945 2W 10.00 uur svDiemen B4 - Muiden B1 45940 3/031 14.00 uur svDiemen B5 - Roda’23 B7 45775 3/03210.00 11.30 uur Kon. HFC C1 - svDiemen C1 F. Smal 33761 Hfd.D08.15 09.30 uur Buitenboys C2 - svDiemen C2 33759 1L 12.00 uur svDiemen C3 - Voorland C1 45442 3/05108.00 09.00 uur AFC C7 - svDiemen C4 45117 3/051 10.00 uur svDiemen C5 - Almere C3 45929 3/05208.45 10.00 uur Ouderkerk C5 - svDiemen C6 33753 3/054

Page 13: De Treffer 2008-2009 - 2008-09-15

nr. 3 / 15 september 2008 13 svDiemen / DeTreffer

Programma 25, 27 & 28 septemberDonderdag 25 september zondagsenioren scheidsrechter wed.nr. kl.nr. 20.00 uur svDiemen 2 (zon.) - Abcoude 3 T. Ruiter 46211 2/203

Zaterdag 27 september zaterdagsenioren 14.30 uur svDiemen - RAP B. Huisen 8261 5B 14.30 uur svDiemen 2 - RKAVIC 7 82577 5/508 14.30 uur svDiemen vet. - TOB vet. 1 148211 4/F

Zaterdag 27 september pupillen10.00 11.30 uur Abcoude D1 - svDiemen D1 67381 Hfd.B

svDiemen D2 vrij 2/021 12.00 uur svDiemen D3 - Weesp D3 120422 2/02310.00 11.15 uur DWV D5 - svDiemen D4 118593 3/02408.00 09.00 uur JOS/W’meer D3 - svDiemen D5 144276 3/02908.30 09.30 uur De Dijk D3 - svDiemen D6 118552 4/012

svDiemen D7 vrij 4/01308.00 09.00 uur BFC D7 - svDiemen D8 119016 4/014 11.30 uur svDiemen E1 - AFC E1 82425 Hfd.E 11.30 uur svDiemen E2 - Fortius E1 118920 1/012

svDiemen E3 vrij 2/018 10.15 uur svDiemen E4 - NFC/Brommer E4 118918 2/019 12.45 uur svDiemen E5 - KDO E3 118917 3/029 09.00 uur svDiemen E6 - Weesp E6 118916 4/018 10.15 uur svDiemen E7 - De Meer E7 118915 6/008 11.30 uur svDiemen E8 - RKDES E6 120312 6/008 09.00 uur svDiemen E9 - CTO’70 E4 118850 6/009 09.00 uur svDiemen E10 - Nieuw Sloten E8 120245 6/010 12.45 uur svDiemen E11 - Pancratius ME2 145401 6/010 09.00 uur svDiemen E12 - Roda’23 ME1 118849 7/01009.15 10.30 uur RAP F1 - svDiemen F1 118178 1/00708.00 09.00 uur Roda’23 F2 - svDiemen F2 118260 2/01208.30 09.30 uur TOS/Actief F3 - svDiemen F3 118269 2/01310.00 11.15 uur Legmeervogels F4 - svDiemen F4 118280 2/01408.15 09.30 uur Legmeervogels F5 - svDiemen F5 118281 3/01908.00 09.00 uur NFC/Brommer F1 - svDiemen F6 118291 3/02008.30 09.30 uur De Dijk F6 - svDiemen F7 118757 6/01308.00 09.00 uur De Meer F5 - svDiemen F8 118184 6/013

svDiemen F9 vrij 6/014svDiemen F10 vrij 6/014

08.00 09.00 uur Roda’23 F11 - svDiemen F11 118758 6/01509.00 10.00 uur Buitenveldert MF1 - svDiemen F12 118275 6/015

Zaterdag 27 september meisjes11.45 13.00 uur Waterwijk MB2 - svDiemen MB1 156803 1C09.50 11.15 uur Houten MC2 - svDiemen MC1 84710 2H 12.45 uur svDiemen MD1 - Roda’23 MD3 118991 1E 10.15 uur svDiemen ME1 - TOG E2 118826 5/014

Zondag 28 september zondagsenioren 14.00 uur svDiemen - Laren’99 G. ten Hoven 46229 4F

svDiemen 2 vrij 2/203 11.30 uur ZRC/Herenmarkt 2 - svDiemen 3 34123 4/412

Zondag 28 september junioren12.30 14.00 uur Concordia A1 - svDiemen A1 C. Koopman 46450 Hfd.D08.45 10.00 uur IVV A1 - svDiemen A2 34106 2D 14.00 uur svDiemen A3 - AS’80 A3 34219 3P10.45 12.00 uur DCG B2 - svDiemen B1 A. Schuurman 34103 Hfd.C08.30 09.30 uur Buitenveldert B1 - svDiemen B2 B. de Vries 34104 1i 12.00 uur svDiemen B3 - Waterwijk B4 46921 2W08.45 10.00 uur Legmeervogels B6 - svDiemen B4 46756 3/03110.45 11.45 uur AFC B7 - svDiemen B5 46926 3/032 12.00 uur svDiemen C1 - AS’80 C1 R. Raktoe 34213 Hfd.D 10.00 uur svDiemen C2 - Amstelland United C1 34212 1L08.30 09.30 uur Blauw Wit A C6 - svDiemen C3 46252 3/051 14.00 uur svDiemen C4 - Roda’23 C7 46751 3/05109.00 10.00 uur Ouderkerk C4 - svDiemen C5 46749 3/052 10.00 uur svDiemen C6 - Roda’23 C8 34206 3/054

Page 14: De Treffer 2008-2009 - 2008-09-15

nr. 3 / 15 september 2008 14 svDiemen / DeTreffer

Zondagmiddag, halfzes, telefoon, de voorzitter aan het apparaat. “Weet jij dat aanstaande zondag

Amsterdam autovrij is?”, nou ik had er wel van gehoord, maar wist niet dat dit aanstaande zondag

het geval is. Ik heb het even nagekeken, het geldt alleen voor de C4 die naar AFC op De Boelelaan

gaat, gelukkig de schade valt mee. Kijk het programma voor de 21ste nog even goed na, misschien is

hier en daar iets veranderd. En. . . voorzitter bedankt!!!

Op pagina 2 kunt u lezen hoe u uw verslagen voor het clubblad ”moet” inleve-

ren. De redactie stelt het zeer op prijs als u zich aan deze ”spelregels” wilt hou-

den!

Het duurt nog even, maar toch. In het eerste weekend van de herfstvakantie,

18/19 oktober is er slechts een klein programma, twee wedstrijden thuis op zaterdag en vier op zondag, hoe

het er uitziet bij de uitwedstrijden is nog niet bekend. Het tweede weekend van de herfstvakantie wordt er vol-

op gevoetbald, op zaterdag is het complex van de sv Diemen volledig bezet, idem dito op zondag met negen

wedstrijden. Het lijkt me duidelijk dat dan ook uit alle teams zullen spelen. Geef dus snel aan de leiders en trai-

ners door of je wel of niet kunt spelen die weekenden, dan kan sv Diemen eventueel de wedstrijd verzetten.

De bekerwedstrijden zijn bijna allemaal achter de rug met afwisselende resultaten. De Zon-1 gaat verder

evenals A-1 die het wel heel goed gedaan heeft, de B-2 doet ook van zich spreken en wint driemaal, dus gaat

verder, de C-1 en C-2 wisten zich niet te plaatsen voor de volgende ronde. De D2 sloeg zijn slag in de laatste

wedstrijd (22-0)? De E-1 gaat, ondanks een nederlaag in de laatste wedstrijd, met een beter doelsaldo toch

verder, van de F1 weet ik het nog niet zeker. Deze teams zien we dus terug in de volgende ronde!!!

Ik wijs nu nog maar een keer op de vraag van onze secretaris, om uw 06 nummer en uw e-mailadres aan hem

door te geven zodat dat verwerkt kan worden in de administratie van de KNVB, waar sv Diemen eventuele

berichten makkelijker via de e-mail bij u kan brengen.

Aanstaande weekend begint de competitie voor alle teams, na de bekerwedstrijden en competitiewedstrij-

den voor de teams die in de A-categorie spelen, wordt het nu voor alle teams menens. Veel succes allemaal,

denk er om het is maar een spelletje en de scheidsrechter(ster) is net een gewoon mens, net als je vader of

moeder, of je man of vp zeg het iedere keer weer, zonder scheidsrechter gaat het niet lukken.

WEES ZUINIG OP DE SCHEIDSRECHTER!!!

Mini-treffers

Iedere zaterdag- en zondagochtend kunt u om 08.25, 08.55, 09.25 en om 9.55 uur beluisteren of uw wedstrijd wel of niet doorgaat. Op 103.3 op de kabel en op 106.1 in de ether, dit alles op:

RADIODIEMEN