De Treffer 2009-2010 - 2009-12-07

16
DE TREFFER Clubblad van de sportverening Diemen Opgericht 16 juli 1931 Sportpark De Diemen Postbus 189 1110 AD Diemen 020-699 20 48 E-mail: [email protected] Kennisdagen KNVB Jaargang 76 nr. 9 7 december 2009 Voorzitter M.F. Lunstroo tel. 020-6992020 e-mail: [email protected] Secretaris P.P. van Rooij tel. 020- 6951294 e-mail: [email protected] Penningmeester R. Stallinga tel. 020-6004332 e-mail: [email protected] Voorzitter jeugdcommissie vacant Kontributie-donatie RABOBANK 39.35.09.214 Ledenadministratie Postbus 189 1110 AD Diemen Kantinebeheerder A.J. Stellingwerff tel. 020-6992134 Redaktie clubblad M.E. Post tel. 020-6909679 e-mail: [email protected] Alle correspondentie betreffende de ledenadministratie sturen naar: sv Diemen Ledenadministratie Postbus 189, 1110 AD Diemen Buiten het besturen van uw vereniging en het vervullen van representatieve verplichtingen van die vereniging, dienen de bestuurders zich ook bezig te hou- den met alles wat zich niet binnen de lijnen van de voetbal afspeelt. Aangezien de wereld om ons heen verandert, zullen wij als bestuur daarop moeten inspe- len. De KNVB denkt met ons mee en afgelopen vrijdag werd een zogenaamde ken- nisdag georganiseerd waarvan het de bedoeling was, de bestuurders van voet- balverenigingen kennis bij te brengen over bepaalde actuele zaken. Bij deze zeer druk bezochte bijeenkomst in Alkmaar werd gestart met een plenaire ses- sie waarin een trendwatcher een beeld schetste van wat de trends zijn in de samenleving en wat wij als vereniging waarschijnlijk kunnen verwachten in de toekomst. De volgende plenaire presentatie had als onderwerp het vin- den en behouden van sponsors omdat zonder sponsors een vereniging bijna geen bestaansrecht meer heeft. Het volgende onderdeel van het programma was de deelname aan twee work- shops. Er waren vijf workshops t.w. van Amstel bier, Nuon, Price Waterhouse Coopers, Arbo Unie en de KNVB. sv Diemen had de keuze laten vallen op de workshops van Amstel Bier en Nuon waarvan de respectievelijke onderwerpen waren: verbetering van kwaliteit en effectiviteit van de kantine en beïnvloeding van energiegebruik van het clubgebouw. Van dit laatste had Nuon twee voor- beelden gemaakt (pilots), namelijk van een grote vereniging en van een kleine. Het leuke was dat de grote vereniging sv Diemen was. Gedurende een week heeft er allerlei meetapparatuur in ons clubgebouw gehangen die precies regi- streerden wat ons gebruik was op elk moment van de dag. Na de evaluatie van de workshops bewoog het gezelschap zich naar het AZ-sta- dion alwaar wij in de Kees Kist lounge welkom werden geheten door technisch- directeur Marcel Brands waarna Aloys Wijnker een uiteenzetting gaf over het technische jeugdbeleid van AZ, de scouting en de samenwerking met amateur- verenigingen in de regio. Het weer was inmiddels van dien aard dat het buffet van erwtensoep, boeren- kool met worst en hutspot met een gehaktbal zeer toepasselijk was en zich zeer goed liet smaken. Afsluitend bekeken wij de wedstrijd AZ – Vitesse dat minder goed afliep voor AZ en naar later bleek ook voor trainer Ronald Koeman. Al met al een nuttige dag voor ons en een aantal bestuurders van onze club was van de straat. Fred Lunstroo van de voorzitter

description

 

Transcript of De Treffer 2009-2010 - 2009-12-07

Page 1: De Treffer 2009-2010 - 2009-12-07

DE TREFFERClubblad van de sportverening Diemen

Opgericht 16 juli 1931Sportpark De Diemen Postbus 189 1110 AD Diemen 020-699 20 48 E-mail: [email protected]

Kennisdagen KNVB

Jaargang 76 nr. 9 7 december 2009

VoorzitterM.F. Lunstroo

tel. 020-6992020e-mail: [email protected]

SecretarisP.P. van Rooij

tel. 020- 6951294e-mail: [email protected]

PenningmeesterR. Stallinga

tel. 020-6004332e-mail: [email protected]

Voorzitter jeugdcommissievacant

Kontributie-donatieRABOBANK 39.35.09.214

LedenadministratiePostbus 189

1110 AD DiemenKantinebeheerderA.J. Stellingwerfftel. 020-6992134

Redaktie clubblad M.E. Post

tel. 020-6909679e-mail: [email protected]

Alle correspondentiebetreffende

de ledenadministratiesturen naar:sv Diemen

LedenadministratiePostbus 189,

1110 AD Diemen

Buiten het besturen van uw vereniging en het vervullen van representatieve verplichtingen van die vereniging, dienen de bestuurders zich ook bezig te hou-den met alles wat zich niet binnen de lijnen van de voetbal afspeelt. Aangezien de wereld om ons heen verandert, zullen wij als bestuur daarop moeten inspe-len.

De KNVB denkt met ons mee en afgelopen vrijdag werd een zogenaamde ken-nisdag georganiseerd waarvan het de bedoeling was, de bestuurders van voet-balverenigingen kennis bij te brengen over bepaalde actuele zaken. Bij deze zeer druk bezochte bijeenkomst in Alkmaar werd gestart met een plenaire ses-sie waarin een trendwatcher een beeld schetste van wat de trends zijn in de samenleving en wat wij als vereniging waarschijnlijk kunnen verwachten in de toekomst.

De volgende plenaire presentatie had als onderwerp het vin-den en behouden van sponsors omdat zonder sponsors een vereniging bijna geen bestaansrecht meer heeft.

Het volgende onderdeel van het programma was de deelname aan twee work-shops. Er waren vijf workshops t.w. van Amstel bier, Nuon, Price Waterhouse Coopers, Arbo Unie en de KNVB. sv Diemen had de keuze laten vallen op de workshops van Amstel Bier en Nuon waarvan de respectievelijke onderwerpen waren: verbetering van kwaliteit en effectiviteit van de kantine en beïnvloeding van energiegebruik van het clubgebouw. Van dit laatste had Nuon twee voor-beelden gemaakt (pilots), namelijk van een grote vereniging en van een kleine. Het leuke was dat de grote vereniging sv Diemen was. Gedurende een week heeft er allerlei meetapparatuur in ons clubgebouw gehangen die precies regi-streerden wat ons gebruik was op elk moment van de dag.

Na de evaluatie van de workshops bewoog het gezelschap zich naar het AZ-sta-dion alwaar wij in de Kees Kist lounge welkom werden geheten door technisch-directeur Marcel Brands waarna Aloys Wijnker een uiteenzetting gaf over het technische jeugdbeleid van AZ, de scouting en de samenwerking met amateur-verenigingen in de regio.

Het weer was inmiddels van dien aard dat het buffet van erwtensoep, boeren-kool met worst en hutspot met een gehaktbal zeer toepasselijk was en zich zeer goed liet smaken. Afsluitend bekeken wij de wedstrijd AZ – Vitesse dat minder goed afliep voor AZ en naar later bleek ook voor trainer Ronald Koeman.Al met al een nuttige dag voor ons en een aantal bestuurders van onze club was van de straat.

Fred Lunstroo

van de voorzitter

Page 2: De Treffer 2009-2010 - 2009-12-07

nr. 9 7 december 2009 2 svDiemen DeTreffer

Officiële mededelingen

E-mail adressen in het ledenbestandWe missen nog steeds teveel e-mail adressen in het ledenbestand van onze vereniging.Van de ongeveer 975 leden van sv Diemen ontbreken nog steeds 73 mail adressen in ons ledenbestand. Daarnaast zullen er waarschijnlijk ook flink wat mailadressen zijn gewijzigd. Het is voor de communicatie naar de leden uiterma-te belangrijk dat de ledenadministratie zo compleet mogelijk is en blijft. Controleer of in onderstaande lijst uw naam of de naam van uw kind voorkomt.Zo ja, geef dan uw mailadres door aan Peter van Rooij, mail [email protected] u een mailadres dat is gewijzigd geef dit dan ook door aan bovenstaand mailadres.

Lijst met ontbrekende mailadressenAcheampong DA Groot de G Obeng SAchterberg D Hall GJL Palanciyan ZAgyapong R Petronia KPAmri M Hillebrand SM Plett DAttia MA Hour El Z Raghoebarsing PAwan SA Houtzager S Revet SBarima D Houweling R Reymond DBlits M Hughes KA Botros M Hughes TA Ruigrok van der Werve jr Jakgnouni el I Samorah IBrempong NA Jakgnouni el Z Santuli NAGBrown F Jiawon K Schepers JBruyn de JH Jizhar JBS Seylan YCalmaz J Jorna G Simons JKCerjak FA Kali S Simons TRChang A Kartal M Singh IChang C Kraan K Sluijter TDDipowirono E Lelyveld P Stalenberg NDjamatie Ajaiso G Madern MCT Vries de JDuhra R Meeuwissen S Waalberg JDuinker M Miran Z Warsame GEl Hour Y Welldeiesus NEndogan K Moses T Frijhof NS Nieuwendam PLL Groenestein van AJ

Willen ook de diverse leiders de moeite nemen om deze te namen controleren. Wellicht staan hier spelers van hen tussen waarvan zij wel over een mailadres beschikken. Gelieve dit dan ook door te geven aan Peter van Rooij:[email protected]

De secretaris

NieuwjaarsreceptieOp zaterdag 2 januari 2010 wordt de nieuwjaarsreceptie gehouden, aanvang 15.00 uur. Alle leden, ouders, supporters, trainers en sponsoren worden van harte uitgenodigd om het Nieuwe jaar met een hapje en een drankje op een sportieve manier te openen.De traditionele wedstrijd Oud sv Diemen tegen de huidige sv Diemen selectie wordt natuurlijk ook weer gespeeld! Zowel van de zaterdag- als zondagafdeling. Aanvang van deze wedstrijden: 14.30 uur.

Om 17.00 uur vindt de feestelijke trekking van de Vrijwilligers Loterij 2009 plaats. Alle vaste vrijwilligers hebben een persoonlijke brief van het bestuur ontvangen om deel te nemen aan deze loterij. Vanaf dinsdag 8 december kunt u uw strookje in de daarvoor bestemde bus in de kantine deponeren.Maak een goede start in 2010 en bezoek de Nieuwjaarsreceptie van sv Diemen.

Page 3: De Treffer 2009-2010 - 2009-12-07

nr. 9 7 december 2009 3 svDiemen DeTreffer

Goed geregeld door RSBS

Hypotheekrentes nu v.a.

Starters-, zelfstandigen- en ZZPʼers hypotheken.

2e hypotheek tot € 100.000,-

zonder dekking/taxatie.

Belastingaangifte v.a. € 24,95.

RROuddiemerlaan 8-D, 1111 HJ Diemen Tel: 020 - 4 16 26 56 E-mail: [email protected]

www.rsbs.nl

Topsponsor FC Volendam Hoofdsponsor SV Diemen

Direct persoonlijk contact met gekwalifi ceerde fi nancieel adviseurs.

Lenen tegen de laagste rente? Kijk op www.rsbs.nl.

Vrijblijvend en kosteloos advies!

Keuze uit meer dan 50 aanbieders waaronder:

Heeft u al een aanbieding van iemand anders? Vraag gerust bij ons een second opinion.

Bel 020 - 4 16 26 56 of ga naar onze website www.rsbs.nl voor een afspraak.

Alle soorten verzekeringen, zowel particulier als zakelijk.

3,9%

6,9%nuv.a.

5,9%nuv.a.

www.rsbs.nl

RSBS adv Stadsgids.indd 1 20-05-2008 10:17:05

Page 4: De Treffer 2009-2010 - 2009-12-07

nr. 9 7 december 2009 4 svDiemen DeTreffer

Bericht voor de vrijwilligers - Vrijwilligersloterij 2009

Begin december 2009 ontvingen alle vrijwilligers van sv Diemen een brief van het bestuur waarin zij be-dankt worden voor hun inzet voor de vereniging in het jaar 2009.Het bestuur probeert om dit elk jaar in een andere vorm te presenteren, eind 2008 is dat gedaan door middel van een Vrijwilligersloterij. Naar onze mening was dat zo-danig succesvol dat wij hebben besloten om dit te herhalen. De vrijwilligers die deel-nemen aan deze loterij kunnen de strook af te knippen, invullen en deponeren in de bus die vanaf 8 december in de kantine staat.

De trekking zal plaatsvinden tijdens onze Nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdag 2 januari om 17.00 uur. Er zijn 5 prijzen t.w. € 25, - € 50, - € 100, -, € 200,- en € 300,-. Wij stellen het natuurlijk zeer op prijs indien je persoonlijk bij de trekking op de Nieuwjaarsreceptie aanwezig wilt zijn.Indien er personen zijn die geen brief van het bestuur hebben ontvangen en toch van mening zijn dat zij een actieve vrijwilliger zijn van sv Diemen, dan kunnen zij zich bij de secretaris Peter van Rooij melden. We proberen zo compleet mogelijk te zijn in de inventarisatie maar er kan natuurlijk altijd iets fout gaan.

Bestuur

Contributie 2009/2010

Ondanks de oproep per mail om rekening te houden met de contributie-in-ning eind september is de incasso bij 15% van de verstrekte machtigingen geweigerd, in de meeste gevallen wegens onvoldoende saldo. Inmiddels zijn herinneringen aan de betreffende 75 leden verzonden.Ook aan 70 leden die nog per acceptgiro betalen zijn aanmaningen wegens niet voldoen, verzonden.Al met al staat nog ruim € 22.000.- aan contributie open! Het aanmanen en herinneren is een kostbare zaak en levert veel extra werk op voor contribu-tieadministrateur Bram Kloosterman.

Wij rekenen erop dat iedereen- met uitzondering van diegenen die een be-talingsregeling hebben getroffen- zo snel mogelijk betaalt.Eind december niet betaald = vanaf 1 januari 2010 niet trainen en spelen!

Roel Stallingapenningmeester

De kantine is gesloten

van maandag 21 december 2009 t/m zondag 3 januari 2010.Op zaterdag 2 januari wordt de Nieuwjaarsreceptie gehouden!

Page 5: De Treffer 2009-2010 - 2009-12-07

nr. 9 7 december 2009 5 svDiemen DeTreffer

Van de bestuurstafel

In de bestuursvergadering van 24 november 2009 is, onder andere, het volgende besloten of aan de orde geweest:• De introductie van Martin van der Vegt in het bestuur en het voorstellen van Cor Verwoert als lid van de

jeugdcommissie als vertegenwoordiger van de meisjes en dames.• Follow- up van de Algemene Ledenvergadering en de diverse actiepunten.• De verdere uitwerking van het verenigingswerk in de kantine moet voor eind 2009

klaar.• Stand van zaken rond de wedstrijdkleding, huidige contract / nieuw contract, offertes

vragen bij leveranciers door de kledingcommissie.• Het herstel van de dakbedekking boven de keuken, schilderen kleedkamers ed.• Stand van zaken in de diverse actief spelende afdelingen.• Voorbereiding van de extra activiteiten rond de nieuwjaarsbijeenkomst.• Het inrichten van een buitenterras volgens de richtlijnen van de KNVB.• Het toenemende gebruik van glaswerk buiten.• De komende gesprekken met de gemeente over het onderhoud van het sportpark.• Het terugtrekken van de A 4 uit de competitie en de afwikkeling daarvan.• Inkopen van gevarieerde en gezonde producten in de kantine.

Mocht dit U aanleiding geven tot vragen en bemerkingen dan kunt U zich wenden tot één van de bestuursleden.

Uitreiking trainingspakken aan de A1 en A2 junioren

Op dinsdagavond 1 december werden er trainingspakken uitgereikt aan de selectie van de A-junioren, dit zijn de A1 en A2. Door bemiddeling van leider/trainer Raymond Aarts hebben we voor de eerste keer een zogenaamde combisponsor gevonden. De 32 trainingspakken zijn geschonken door C1000 Verboom

in combinatie met Laminaat Outlet Amster-dam.Het logo van C1000 Verboom siert de voor-zijde van het trainingspak en het logo van La-minaat Outlet Amsterdam siert de achterzijde van de mooie trainingspakken.Daarnaast ontvangt de vereniging van hen een financiële bijdrage voor de jeugdafde-ling.Laminaat Outlet Amsterdam is al een be-kende sponsor van sv Diemen (kleding B1 en B2) maar C1000 Verboom is voor de sv Diemen een nieuwe sponsor. Zij staan in de sponsorlijst op de website:www.svdiemen.nl daar kunt u de details be-kijken.Helaas konden de heren Verboom en Schreu-der zelf niet aanwezig zijn, daarom werden de honneurs waargenomen door de heer Zsom, bedrijfsleider van C1000.Het bestuur bedankt beide partners voor de-ze schenking en hoopt dat dit kan bijdragen aan nog betere resultaat van de A junioren.

De scheidsrechter doet zijn best,als je denkt dat je het beter kunt,

wie houdt jou tegen?

Page 6: De Treffer 2009-2010 - 2009-12-07

nr. 9 7 december 2009 6 svDiemen DeTreffer

1e prijs: € 100.000,- belastingvrij 17100452e prijs: € 10.000,- belastingvrij 06154573e prijs:16-daagse rondreis door Europa voor 2 personen t.w.v. € 2.500,- 26037584e-8e prijs:Een week met 4 personen in een luxe appartement van Emma Apartments in Zell am See t.w.v. € 1.500,-0025926 0903141 1606667 3083144 3292937 9e-11e prijs:4-daagse citytrip naar een hoofdstad in Europa voor 2 personen t.w.v. € 750,-1676504 3418392 3708795 12e-21e prijs:Luxe kofferset van Gabol t.w.v. € 320,-0127439 0161251 0636447 1345610 13490161495704 1541264 3113820 3242561 326884222e-31e prijs:WelnessClubs lidmaatschap van 3 maanden voor 2 personen t.w.v. € 300,-0177065 0240371 0654360 0763175 07725430781319 0886194 2500777 2873776 323033932e-49e prijs:Arrangement bij Snowworld; hotelovernachting incl. ontbijt en 8 uur pistetoegangincl. materiaalhuur voor 2 personen t.w.v. € 245,-0159506 0168596 0170791 0596528 08301910940137 0981157 1289581 1393652 14429221728994 2505547 2733648 2950989 31929803240342 3371675 358931750e-74e prijs:4 Entreekaarten Bobbejaanland t.w.v. € 124,-0112829 0151999 0297607 0455732 05316510576486 0610994 0727094 0744953 07695360830665 1201803 1287421 1445040 14466511541485 1582115 1701943 2777821 28450203269622 3521699 3530530 3650701 367919375e-79e prijs:Masita sportkleding naar keuze t.w.v. € 100,-1078076 1687528 2748315 3304015 358596680e-99e prijs:4 Entreekaarten Madame Tussauds t.w.v. € 84,-0124920 0291873 0308839 0370296 04608060466236 0543414 0686637 0713176 08346920856101 1359785 1483603 1560433 15650211581952 2636366 3073097 3405543 3446438100e-109e prijs:4 Entreekaarten Attractiepark Duinrell t.w.v. € 72,-0235689 0241683 0574069 0860904 10598981107433 1710283 2521447 2912553 2941975110e-134e prijs:1 uur skiën incl. materiaal bij SnowWorld voor 2 personen t.w.v. € 59,-0191692 0243286 0328050 0647194 06942000954342 0992259 1013257 1192161 12266631356954 1365707 1598211 1606464 26279202698919 2716187 2786557 2801624 29018132926971 3042420 3146016 3261158 3462145135e-144e prijs:Fonduen bij SnowWorld voor 2 personen t.w.v. € 47,-0006532 0171707 0631223 0674319 13304891739630 2778657 2991621 3144037 34087198 extra prijzen:Canvas Campingholiday t.w.v. € 250,-0212497 0411479 0437700 1075655 12394941460388 1583777 3575072Prijzen op eindcijfers:

Laatste zes cijfers goed: € 450,-: 667704

Laatste vijf cijfers goed: € 400,-: 55289

Laatste vier cijfers goed: Midweek- of weekendverblijf bij Landal GreenParks t.w.v. circa € 350,-: 6079

Laatste twee cijfers goed: € 5,-: 93

Uitslag

Grote

Clubactie

Page 7: De Treffer 2009-2010 - 2009-12-07

nr. 9 7 december 2009 7 svDiemen DeTreffer

Jeugdtreffer Wedstrijdsecretarissen F-pupillen A. Uljee tel. 020-6954865Meisjesvoetbal M. Golsteijn tel. 020-7764909 Wedstrijdwijzigingen E. Oudshoorn tel. 020-6904445

!!!ZAALVOETBALLEN IN DE KERSTVAKANTIEMAANDAG 28 DECEMBER!!!

Maandag 28 december organiseren we voor de F- en E-pupillen (jongens en meiden)van sv Diemen een zaalvoetbaltoernooi (5 tegen 5)

Lokatie: OpblaashalPrins Bernhardlaan 2, naast de sporthal F-pupillen: van 9.30-12.00E-pupillen: van 12.30-15.30

De kinderen hoeven zich niet van te voren aan te melden maar kunnen zich maan-dagochtend in de zaal melden waarna de teams samengesteld worden. We gaan dus niet met bijv. een E2 tegen een E10 spelen; de spelers van de diverse teams worden verdeeld. Vorig jaar was er een hoge opkomst en werd er enthousiast ge-voetbald; dat moet dit jaar weer gaan lukken!

We hebben 11 F-teams en 12 E-teams. Van elk team vragen we één afgevaar-digde om te helpen met indeling van de teams en het coachen van een team. Het hoeft dus niet de leider zelf te zijn maar een vader, moeder, broer etc. Ook zijn we op zoek naar D-pupillen of C-junioren die de wedstrijden willen fluiten. Meld je svp aan!

Aanmelding van hulp bij Elly Oudshoorn (wedstrijdsecretariaat) via het email adres van de jeugdcommissie: [email protected]

Vermeldt a.u.b. je emailadres en telefoonnummer.

Inleveren kopij clubblad!Het volgende clubblad komt uit op 21 december.

Van wedstrijden gespeeld in het weekend van 12/13 december,kunt u uw kopij inleveren t/m woensdag 16 december 20.00 uur.

Kopij van het weekend 19/20 december,tot zondag 20 december 20.00 uur.

Lever uw verslagen zo snel mogelijk in, niet groter dan 300 (¼ pagina) woorden!!!U kunt uw verslag ALLEEN per e-mail insturen naar:

[email protected] die op een ANDERE MANIER of TE LAAT worden ingeleverd, worden NIET geplaatst!!!

Page 8: De Treffer 2009-2010 - 2009-12-07

nr. 9 7 december 2009 8 svDiemen DeTreffer

E-11 najaarskampioen

De kampioenen samen met hun coach op de foto.Staand v.l.n.r.: Steven, Jasper, Steve, Justin, Rick en Lewis.In het midden v.l.n.r.: Bobby, Mitchel, Roy (coach) en Robin.Liggend Robin Tang. Foto: Roland ten Teije

sv Diemen E9 – sv Diemen E10 2-1 25 novemberWoensdagmiddag 25 november stond de oefenwedstrijd E9 - E10 op het programma. In deze wedstrijd kreeg de E10 de aftrap, maar de E9 veroverde de bal en ging direct in de aanval. Jody kreeg een enorme kans, die maar net over het doel ging. Hierna kreeg de E10 een goede kans. De bal kwam in het doel-gebied van de tegenstander. Het was een één-tegen-één situatie. Maar keeper Guido bracht redding en pakte de bal goed. In de 13e minuut schoot Jody op de keeper en de bal kaatste terug in de voeten van Jody. Hij schoot hem feilloos in de rechterhoek, 1-0 voorsprong voor de E9. David, speler van de E9, speelde de bal zachtjes terug. De E10 nam over, de bal werd op rechts gespeeld, het doel werd niet ver-dedigd echter het schot werd goed door Jelle verdedigd. Slecht wegkoppen door een E9-speler gaf een E10-speler de mogelijkheid om uit te halen, maar de bal kwam tegen de paal. Via een andere kans ging de bal net naast het doel van de E9. Even later werd een fout in de verdediging van de E9 toch afgestraft, 1-1. Dit was tevens de ruststand. In de tweede helft ging de E9 veel verdedigender spelen. De E10 trok ten aanval. Maar via goed verdedigen en goed keeperswerk van Guido liep het goed af voor de E9. Tien minuten voor tijd bracht Jody de eindstand toch op 2-1, via een schot in de linkerhoek. Een gelijkspel was een meer terechte uitslag geweest. Ondanks dat er weinig doelpunten werden gemaakt was het toch een leuke en nuttige oefenwedstrijd.

Moeder van Jelle

sv Diemen D1 - De Meern D1 2-1 28 novemberDe dag voor deze wedstrijd was de B-categorie al afgelast. Het was een dag van regen en wind. Gelukkig heeft Diemen 2 kunstgrasvelden, hierdoor konden wij gewoon spelen. Miguel van de D2 was er ook bij, maar zou alleen ingezet kunnen worden bij een grote voorsprong. Guus had pijn aan zijn voet en ging in de wissel. Rowen ging op zijn plek spelen. Eerst hadden we de wind mee, niet altijd een voordeel, veel schoten naar voren zijn dan te hard. Er waren over en weer weinig kansen in het begin, veel van het spel speelde zich af op het middenveld. Er was een goede kans voor Rik op een voorzet van Lorenzo, maar zijn schot ging net over. We kwamen met 0-1 achter door geklungel in de verdediging na een corner. Ge-lukkig wisten we voor rust nog gelijk te maken, na een prima pass van Guus op Rik. Deze wist de keeper te omzeilen en kon binnentikken (1-1). Met deze stand gingen we ook rusten.Na rust hadden we de wind tegen en de uittrappen van de keeper van de Meern kwamen heel ver op onze helft terecht. Met een voorzet van Salim had de keeper veel moeite, maar hij kon hem nog stijlvol wegtik-ken. Salim deed van zich spreken in deze fase door een aantal goede schoten op doel. Steeds was het echter de uitstekende keeper die de ballen er uit hield. Wel wist Rik de 2-1 te maken na een chaotische si-tuatie voor het doel van de Meern. Rik kon binnenschieten. De Meern was aanvallend niet gevaarlijk in de 2e helft, maar wist nog wel druk te zetten op het eind. Een schot van Salim werd nog ternauwernood van de lijn gehaald. Op een schot van Guus wist de keeper weer te redden. Complimenten voor deze keeper! Trouwens het hele team van de Meern was zeer sportief. De Meern wist nog wel ons doel te vinden, maar dit werd afgevlagd en afgefloten voor buitenspel. Weer een miniem verschil in doelpunten, maar Diemen was wel weer de betere partij vandaag en kreeg ook de meeste kansen. Vooral de tweede helft was weer van een goed niveau. Volgende week met de bus naar Veenendaal!

Martin

Page 9: De Treffer 2009-2010 - 2009-12-07

nr. 9 7 december 2009 9 svDiemen DeTreffer

De Grote Clubactie

Het zit er alweer op. Crisis, recessie, wat ze ook beweren, wij hebben er weinig last van gehad. Ook dit jaar 1000 loten verkocht. Jongens en meisjes, hartelijk dank! 1900 Euro voor de clubkas. Kan de club weer leuke dingen van doen.Beste verkopers per afdeling: D-2 Boris Brinkhof 55 loten, E-6 Max Suurmeijer 130 (!) loten en F-3 Euan Palmer 45 loten. Hun prijs 50,00 Euro ieder hebben ze reeds ontvangen. En als je je soms mocht afvragen waar je het allemaal voor doet, Guido Spork: zo zien we het graag (zie onder). Speciale dank aan Henk van Dijk, Clara Post en Nel van Oosten voor de ondersteuning.Zo, na een aantal seizoenen houden wij het voor gezien, dank aan de jeugdleden en vooral hun ouders waar we steeds maar een beroep op deden en jullie betrokkenheid.

Tot langs en op de velden,Frank Scheffers en Bart van Echtelt

Sinterklaas op bezoek bij de F-pupillen van sv Diemen

Woensdagmiddag 2 december be-zocht Sinterklaas met zijn Pieten het sportcomplex van sv Diemen. De F-pupillen speelden daar een onderling toernooitje. Tijdens de limonadepau-ze arriveerde de Sint in de kantine. Gelukkig waren toen net alle speler-tjes binnen.Na de begroeting van de Sint werden de beste wensen uitgesproken voor al de talenten van sv Diemen. Piet gaf aan dat er toch minstens een lied moest worden gezongen. “Zie ginds komt de stoomboot” kwam er uit 100 kelen perfect uit. Daarna gingen de Sint en de spelers naar buiten voor het vervolg van het toernooi. Sint gaf aan dat hij naar een paar talenten voor FC Barcelona kwam kijken. Over

enkele jaren weten we of dat gelukt is.Sint, Pieter en alle medewerkers en organisatoren worden bedankt voor hun grote inzet.

Page 10: De Treffer 2009-2010 - 2009-12-07

nr. 9 7 december 2009 10 svDiemen DeTreffer

Geen trainen in de Kerstvakantie voor de pupillen

In de Kerstvakantie is er geen trainen voor de pupillen. De laatste training is op woens-dag 16 december en we gaan weer beginnen op woensdag 6 januari!Fijne Feestdagen en een sportief en gezond Nieuwjaar!

Bram

DOVO D1 – sv Diemen D1 2-3 5 decemberWe gingen met een gesponsorde bus naar DOVO in Veenendaal. De firma Denslagen uit Amsterdam was ons alweer gunstig gezind. Onze dank is groot! Door diverse ouders was er koffie aan boord geregeld met speculaaskoek. Het was immers 5 december. Marius moest helaas met griep thuisblij-ven. Zeer relaxed kwamen we aan bij DOVO waar we de hoofdkleedkamer toebedeeld kregen. Een mooie grote kleedkamer met massagetafel. We keken wel even raar op toen er tijdens onze wedstrijd verteld werd, dat er een ander team zich daar even ging douchen, omdat ze zich daarvoor ook in deze kleedkamer hadden omgekleed. Alle spullen hadden ze mee naar buiten genomen. Toen wij in de rust terugkeerden, waren er nog een paar aan het aankleden. Toch vreemd, als er bijna geen wedstrijden zijn die dag. Verder was de ontvangst allerhartelijkst.We begonnen uitstekend aan de wedstrijd. We tikten DOVO helemaal weg en wisten al na 10 minuten het net te vinden. Lorenzo gaf de bal voor en Rik kon binnenschieten (0-1). Er werd prima gecombineerd. We kregen kansen via Rik en Rowen om de voorsprong uit te bouwen, maar ze wilden er niet in. Op een gegeven moment was het een flipperkast voor de goal van DOVO, maar weer geen doelpunten. Daarna zakte het bij ons wat in en DOVO kwam beter in de wedstrijd. Ze wisten voor rust 1-1 te maken door een schot van de nummer 10 dat over Nick heen ging. Het was niet eens een kans. Nick moest nog een prima redding plegen om het gelijk te houden. Dit bleef verder de ruststand.Na rust kwamen we weer prima uit de startblokken en hadden de overhand in de wedstrijd. Op een voorzet over grote afstand van Rowen wist Salim binnen te tikken (1-2). Even later liet Rowen zien dat hij het ook alleen kan. Een bal die na een corner niet goed werd weggewerkt door DOVO, kwam voor zijn voeten en met een harde schuiver ging ie het doel in (1-3). DOVO kwam nauwelijks op onze helft. Net toen ik hier-van een notitie had gemaakt, scoorde DOVO de 2-3 zomaar uit het niets. Nogal tegen de verhouding in op dat moment, maar ja, de bal blijft rond. Daarna wordt het natuurlijk nog even spannend, maar DOVO kreeg geen kans meer om nog gelijk te maken. Met een prima stemming in de bus togen we terug naar Diemen.

Martin

Martinus D3 - sv Diemen D2 0-2 5 decemberGelukkig mochten we vandaag aantreden tegen Martinus dat eerder al afgelast was. ’s Ochtends heel veel regen en een onbespeelbaar parkeerterrein maar gelukkig ging het door op het kunstgras en stopte

het met regenen toen wij arriveerden. De trainers vroegen zich af wat iedereen van Sinterklaas zou krijgen vanavond, zelf hoopten ze op drie punten. Dat zou weer een goede stap vooruit zijn. Vanaf de aftrap had Diemen steeds het initiatief en speelde de wedstrijd zich af op de helft van de tegenstander. Wel veel combinaties maar te weinig het volledige speelveld benut en dus maakten we het ons zelf moeilijk. Wel werd er gescoord voor rust. Lesley zette via een corner hoog voor en Nidal kopte bin-nen.

In de tweede helft ook weer een goede verdediging en alles achterin onder controle. Het duurde wel lang voordat de veilige marge van 0-2 was bereikt. Uit weer een corner van Lesley kwam de bal via Nidal voor de voeten van Youssef die de bal in het doel schoot. Weer dus een stap vooruit en de kansen in eigen hand voor een goede positie op de ranglijst. Fijne Sinterklaas en op naar de volgende finale.

Edwin van den Berg

Voor inlichtingen over het doorgaan van de trainingen, afgelastingen van de wedstrijden en alle andere informatie kunt u bellen naar. . . 020-6000085

Page 11: De Treffer 2009-2010 - 2009-12-07

nr. 9 7 december 2009 11 svDiemen DeTreffer

Zaterdag/ZondagWedstrijdsecretaris zondagsenioren B. van Echtelt tel. 020-6991275Contactpersoon zaterdag-1 S. Wallroth tel. 06-11474485Contactpersoon zaterdag-2 P. Meeuwissen tel. 036-5310476Contactpersoon veteranen-1 A.B. van den Hengel tel. 020-6980495

sv Diemen 3 - AmstellandU 3 5 - 3 22 novemberWat een geweldige wedstrijd heeft de Drie weer gespeeld! Uitblinker was ditmaal Danny Buitenpost. Hij was weer overal aanwezig en heeft zelfs gescoord. Oog in oog met de keeper bleef hij ijskoud en werkte de bal over de doellijn. Vader Jaap was helaas naar zijn geliefde Ajax maar moeder Buitenhuis was op haar post. Verder was Manus ook weer in bloedvorm met drie goals op aangeven van Dean. Wat verder opviel was de goede invalbeurt van Evert Meulensteen, onze techniektrainert. Met zijn fluwelen touch was hij heersend op het middenveld, met zoon Daan in de rug op de linksback. Wat een familie, zoveel talent. Abe komt er ook aan. Jan-Maarten was net uit Epe terug en Moes speelde niet zijn gelukkigste wedstrijd. Peter en Mies passen zich steeds beter in het team en we staan goed in de tweede periode. Roland kopte vlak voor tijd nog even een bal weg, in de kleedkamer kwam hij weer bij met de woorden; “Is er al een potje gemaakt?” Jongens volgende week FIT uit om 14:00 uur, 13.15 verzamelen.

Een gelukkige keeper

AVV FIT 3 – sv Diemen 3 3-0 29 novemberNa 2 weken in dromenland te hebben vertoefd staan we weer met beide voeten op de grond. Zes punten hadden we gesprokkeld en we waren opgeklommen naar de 4e plaats(!) mede dankzij Dhr. Vegt die er in die 2 potjes effe 5 inlegde. Vandaag sloot ie op het allerlaatste moment aan en we hoopten mét hem weer met de winst naar huis te keren. Maar onze selectie was behoorlijk gereduceerd. We misten zo’n 7 basis-spelers waaronder niet de minsten (Mikey Mike bijvoorbeeld mag nog geen bal koppen nu ze zijn porem verbouwd hebben). Van de 13 opgedraafde spelers sukkelden er enkelen met blessures, ik noem Dhr. Pullens, Dhr. Compier en als vanzelfsprekend Dhr. Molenbreuk. Bovendien was Mies ‘n beetje misselijk na ’n avondje doorzakken in ’t Pandje (waar ie overigens slechts 7,5 liter tot zich nam) en ’n bijkomend virusje. De minuten die hij meedeed waren dan ook funest voor het verdere verloop van de wedstrijd. We startten weer als vanouds. Het Standbeeld liet zijn man lopen en Jhr. Buitenhuis de zijne. De voorzet werd verzilverd: binnen 5 minuten 1-0 achter. De Muis liet zich wisselen en Gattuso ging op rechtshalf en na wat omzettingen kwam Refael op voorstopper waar hij de verdere wedstrijd de pannen van het dak speelde met in zijn rug eerst Roël, 1e helft, en later Dhr. Panna Buis, 2e helft. Ondanks ’n furieus begin van ’n re-delijk jong en goed combinerend FIT bleef het maar 1-0 en naargelang de wedstrijd vorderde kregen we steeds meer vat op het spel wat uiteindelijk resulteerde in 1 écht goeie kans: Moestie passeerde op onna-volgbare wijze een paar mannetjes en zette Mannie vrij voor de goal. Zijn schot werd met ’n glanzparade van de keeper nét corner getikt. Als het 1-1 was geworden was het ’n totaal andere wedstrijd geworden, laat dat duidelijk zijn!De 2e helft hielden we nog lang stand maar ’n team met ’n gemiddelde leeftijd van midden 30 moet het uiteindelijk toch afleggen tegen jongens van in de 20. Rond de 60e minuut viel de 2-0 en een kwartiertje later ook de 3-0. Overigens werden we niet overlopen maar buiten wat frivool gecombineer kwamen we niet meer aan voetballen toe en ondanks de vele corners, die JM allemaal keurig bijhield, kregen we ook geen kans meer. Einde verhaal. . .

Eef Erwt

Familie sportdag op zondag 30 mei

Nel van Oosten en Bram Uljee hebben, net als vorig jaar, het plan om een familiedag te organiseren, op zondag 30 mei 2010. Iedereen kan inschrijven voor deze dag, bijvoor-beeld voor het spelen van een wedstrijd tussen vaders en moeders tegen hun kinderen, of een toernooitje onderling gewoon er een leuke dag van maken. Er wordt ook gedacht aan het houden van een barbecue.U kunt zich aanmelden bij Nel van Oosten of Bram Uljee, vol = vol.

Page 12: De Treffer 2009-2010 - 2009-12-07

nr. 9 7 december 2009 12 svDiemen DeTreffer

Page 13: De Treffer 2009-2010 - 2009-12-07

nr. 9 7 december 2009 13 svDiemen DeTreffer

Uitslagen 28 & 29 november

Uitslagen 5 & 6 december

ZaterdagDiemen E4 Ajax E2 1 7Diemen D1 Meern De D1 2 1

ZondagDiemen B2 Waterwijk B2 1 0Diemen B4 Monnickendam B2 1 5Diemen B5 Hoofddorp s.v. B3 0 6Diemen C2 DWS C1 0 4Diemen C3 Almere FC C1 0 4Diemen C4 Roda 23 C8 14 1

ZaterdagOSV MB1 Diemen MB1 0 10VVA/Spartaan 1 Diemen 1 7 4

ZondagFIT 3 Diemen 3 3 0Weesp FC A1 Diemen A2 5 2Kon. HFC B1 Diemen B1 0 2

ZaterdagDiemen 1 Nieuw West SV 1 6 3

Diemen VE1 Breukelen fc VE1 0 7

ZondagDiemen B1 Abcoude B1 3 1Diemen B3 AFC B4 1 8Diemen B5 VVC B1 0 7Diemen C2 Buitenveldert C1 3 2Diemen C4 Weesp FC C4 7 0Diemen C5 Buitenboys C9 11 2

ZaterdagAalsmeer 6 Diemen 2 afg. RAP 4 Diemen 3 2 1Ouderkerk DA1 Diemen DA1 afg. Zwanenburg MB1 Diemen MB1 0 9Gooi ‘t sc MB3 Diemen MB2 afg. DOVO D1 Diemen D1 2 3Martinus D3 Diemen D2 0 2

ZondagNederhorst 1 Diemen 1 afg. RKDES 2 Diemen 2 AmstellandU 4 Diemen 3 1 2Abcoude A1 Diemen A1 Velsen A1 Diemen A2 afg. Voorland A1 Diemen A3 Weesp FC B1 Diemen B2 2 1Abcoude B3 Diemen B4 3 0Purmerend C1 Diemen C1 2 1Ouderkerk C5 Diemen C6 afg.

Programma 7 t/m 16 december07-12-2009 20:55 152468 RKAVIC 28 Diemen 1 4e klasse P Sporthoeve M. Moustaadil09-12-2009 20:10 5358 Sp Martinus 3 Diemen 3 6e klasse O Emergo 11-12-2009 22:00 8078 VVGA 1 Diemen 2 5e klasse R De Pijp16-12-2009 22:15 12528 Vedette /R 10 Diemen 3 6e klasse O Landsmeer 04-01-2010 21:55 8239 Diemen 2 Golden Stars 13 5e klasse R Bijlmer Heemskerk, J.06-01-2010 21:50 14665 TOB 7 Diemen 3 6e klasse O Oostenburg TOB13-01-2010 21:50 8249 Diemen 3 APGS 2 6e klasse O Oostenburg Diemen13-01-2010 19:15 8697 Badhoevedorp 2 Diemen 1 4e klasse P Sporthoeve Bhugwansingh, S.22-01-2010 21:05 178568 KDO 1 Diemen 1 Groep 2/05 KDO

ZaaldienstMaandag 4 januari Bijlmer sp. sv Diemen, 2 man aanwezig om 20.45 uur

ZaalvoetbalWedstrijdsecretaris T. Roelofs tel. 020-6169871

Page 14: De Treffer 2009-2010 - 2009-12-07

nr. 9 7 december 2009 14 svDiemen DeTreffer

Programma 12 & 13 december

Kijk op vrijdag vóór dat u moet spelen op de site van sv Diemen.Klik onder Informatie, bij Programma & uitslagen!!!

Klik dan op programma deze week (KNVB website). Dan ziet u waar en hoelaat u moet spelen.

Tijd wed.nr. klasse/poule scheidsrechter

Zaterdag 12 december thuis14:30 74696 Diemen 2 Amstelveen 4 4e klasse 408 12:30 128191 Diemen DA1 RKAVIC DA1 4e klasse A H. Zehenpfenning14:30 173826 Diemen MB1 Concordia sv MB1 1e klasse A 14:30 174959 Diemen MB2 Breukelen fc MB1 2e klasse F 10:45 91971 Diemen D1 Argon D1 Hoofdklasse C R. Aarts09:00 98813 Diemen D3 RAP D3 2e klasse 23 10:30 139414 Diemen D7 Vecht de D2 3e klasse 29 12:00 96453 Diemen D8 AS 80 D13 4e klasse 21 11:30 100501 Diemen MD1 HBOK MD1 1e klasse 11 10:15 106728 Diemen E2 Buitenveldert E2 1e klasse 12 09:00 151028 Diemen E3 DWV E3 2e klasse 17 09:00 135154 Diemen E10 TOG E3 5e klasse 14 11:30 162901 Diemen E12 Meer de E5 6e klasse 11 10:10 118263 Diemen F2 Chabab F1 1e klasse 09 09:00 118294 Diemen F7 DRC F3 4e klasse 18 09:00 118250 Diemen F9 Abcoude F8 6e klasse 12

Zondag 13 december thuis14:00 37709 Diemen 1 Vecht de 1 4e klasse F L. Bouws11:30 40836 Diemen 2 Concordia sv 2 2e klasse C P.H. Gräper14:00 46729 Diemen 3 Adam Seref Spor 2 4e klasse 412 12:00 56651 Diemen A1 Roda 23 A1 Hoofdklasse D S. Hilbrink10:00 133911 Diemen A2 Assendelft A1 1e klasse G 14:00 161641 Diemen A3 Swift A1 2e klasse Q 10:00 166220 Diemen B4 EVC B1 2e klasse U 12:00 60723 Diemen C1 AS 80 C1 Hoofdklasse D J. Vissers09:45 171465 Diemen C6 Waterwijk C5 3e klasse 49

Zaterdag 12 december uit14:30 67599 Wartburgia 1 Diemen 1 4e klasse C C. Berg14:30 126767 RKAVIC VE1 Diemen VE1 1e klasse 35+ D 15:00 59443 Zaanlandia B1 Diemen B1 (LET OP!) Hoofdklasse C M. Pot10:45 96261 AS 80 D2 Diemen D2 2e klasse 22 13:00 100294 Jong AalsmeerU D3 Diemen D4 2e klasse 24 11:30 98910 Pancratius D9 Diemen D5 3e klasse 23 08:30 100560 GeuzenM’meer MD2 Diemen MD2 1e klasse 13 10:00 154068 Meer de E2 Diemen E4 2e klasse 19 11:15 135305 CTO 70 E1 Diemen E5 2e klasse 20 10:00 156814 Bijlmer E2 Diemen E6 2e klasse 19 10:00 135316 Fortius E3 Diemen E7 3e klasse 25 09:30 135048 Dijk De E5 Diemen E8 4e klasse 17 09:00 145498 WV-HEDW E5 Diemen E9 4e klasse 18 09:00 158001 AS 80 E16 Diemen E11 6e klasse 13 10:30 146014 IJburg AFC F1 Diemen F4 2e klasse 13 10:00 123780 TOG F1 Diemen F5 3e klasse 18 10:00 163379 VVA/Spartaan F4 Diemen F6 5e klasse 14 11:00 155370 OSV F7 Diemen F8 6e klasse 12 08:30 118371 TABA F6 Diemen F10 7e klasse 17

Zondag 13 december uit09:30 166199 Pancratius B3 Diemen B3 2e klasse S 11:30 171825 Kon. HFC B5 Diemen B5 3e klasse 30 12:30 60806 Buitenboys C2 Diemen C2 1e klasse K E. Mulder13:30 170313 Omniworld C5 Diemen C3 2e klasse Z 12:30 170608 Forza Almere C1 Diemen C4 3e klasse 51 09:30 170676 Buitenboys C10 Diemen C5 3e klasse 52

Page 15: De Treffer 2009-2010 - 2009-12-07

nr. 9 7 december 2009 15 svDiemen DeTreffer

Programma 19 & 20 december

Kijk op vrijdag vóór dat u moet spelen op de site van sv Diemen.Klik onder Informatie, bij Programma & uitslagen!!!

Klik dan op programma deze week (KNVB website). Dan ziet u waar en hoelaat u moet spelen.

Tijd wed.nr. klasse/poule scheidsrechter

Zaterdag 19 december thuis14:30 74691 Diemen 2 Sporting Martinus 2 4e klasse 408 14:00 126272 Diemen VE1 GeuzenM’meer VE2 1e klasse 35+ D 14:30 174947 Diemen MB2 VIOD MB1 2e klasse F 09:00 165140 Diemen D4 Sporting Martinus D2 2e klasse 24 10:30 96442 Diemen D5 WV-HEDW D4 3e klasse 23 09:00 175765 Diemen F6 Vlug en Vaardig F2 5e klasse 14 09:00 118251 Diemen F9 Dijk De F6 6e klasse 12

Zond)ag 20 december thuis12:00 59027 Diemen B2 Omniworld B1 1e klasse I A. Moolhuizen12:00 59909 Diemen B3 Pancratius B3 2e klasse S 12:00 60746 Diemen C2 CTO 70 C1 1e klasse K R. Jonker

Zaterdag 19 december uit15:00 132988 Meer de 6 Diemen 3 5e klasse 505 12:00 177479 Amstelveen DA1 Diemen DA1 Groep 1 01 11:00 176778 Kadoelen sv MB1 Diemen MB1 Groep 1 07 10:30 91940 Roda 46 D1 Diemen D1 Hoofdklasse C 11:30 96677 Pancratius D3 Diemen D2 2e klasse 22 10:30 96541 Buitenboys D3 Diemen D3 2e klasse 23 09:00 139393 Waterwijk D9 Diemen D7 3e klasse 29 10:45 99299 AS 80 D14 Diemen D8 4e klasse 21 09:00 176259 GeuzenM’meer MD2 Diemen MD2 1e klasse 13 09:30 156805 Ajax E2 Diemen E6 2e klasse 19 11:00 162886 GeuzenM’meer E8 Diemen E12 6e klasse 11 09:00 118036 WV-HEDW F1 Diemen F1 1e klasse 07 09:00 154331 Zeeburgia F7 Diemen F5 3e klasse 18

Zondag 20 december uit14:00 36417 Laren’99 1 Diemen 1 4e klasse F R. Wouda11:30 40075 Fortius 2 Diemen 2 2e klasse C S. Er14:30 56284 Bloemendaal A1 Diemen A1 Hoofdklasse D P. Borst09:00 60424 AFC C1 Diemen C1 Hoofdklasse D A. van de Biezen09:30 171460 Waterwijk C5 Diemen C6 3e klasse 49

Amstelland United 4 – sv Diemen 3 1-2 6 decemberDit was de wedstrijd de dag na Sinterklaas. Al moest Het Rolluik naar huis om Pakjesavond een dag te laat en in de middag te gaan vieren. Dit was ook de wedstrijd van de tackles met twee gestrekte benen, de zo-genaamde Afrikaanse tackle. Nummer 14 van Amstelland kende vooral de Surinaamse variant, brokobana (wat zoveel betekent als gebroken benen, al heeft bana ook een andere betekenis), en paste hem onge-veer 3 maal toe. De 3e keer op Keeper Van Schaik die er daardoor later dan ook geblesseerd af moest. Niet nadat hij één keertje vissen moest, overigens. Het was namelijk ook de wedstrijd van de gure regen en de harde wind. Wederom was het de Nummer 14 die optimaal gebruik maakte van de rugwind toen hij blind de bal naar voren roeide en ‘m tot zijn stomme verbazing in het net zag belanden (1-0).Het was ook de wedstrijd van de keepers. Waar Amstelland anderhalf uur bleef geloven in hun brave vlie-genvanger gebruikten wij wel drie topkeepers! Dhr. Scheffers nam het voor de 2e helft namelijk over van Roland, die er was ingekomen voor Michael, maar zelf naar huis moest om. . .) enfin. Dit betekende dat er wat omzettingen nodig waren. Het werd aldoende ook de wedstrijd van de jonkies. Refa (19) en Daan (16) bemanden het centrum geflankeerd door jonge gasten als Dhr. Buitenhuis (20) en Jhr. Molenkrans (45). Hozanna (19) liet ’n mindere 1e helft volgen door ‘n geïnspireerde 2e, waarin hij Nummer 14 volkomen uit de wedstrijd speelde. Ook Moes (19) stond op het veld en had, onder toeziend oog van z’n Pa, welgeteld één gelukte actie. Trouwens, dit was wel de wedstrijd van de Oudjes. Dhr. Compier (38) scoorde uit ’n kortgenomen corner, die normaliter nooit lukken, met ’n prachtige boogbal die prachtig insloeg in de verre hoek (1-1, aangever Brian, leeftijd onbekend, maar ook niet meer de jongste). De winnende treffer werd gescoord door Mies (37) die die ene gelukt actie van Dhr. Ayoubi op waarde wist te schatten. Moes z’n voorzet van de achterlijn werd door De Muis keihard ingekopt en teisterde de touwen en liet Amstelland ontredderd met lege handen achter. Dit was dé wedstrijd!

Evil Erwt

Page 16: De Treffer 2009-2010 - 2009-12-07

nr. 9 7 december 2009 16 svDiemen DeTreffer

Mini-treffers

Iedere zaterdag- en zondagochtend kunt u om 08.25, 08.55, 09.25 en om 9.55 uur beluisteren of uw wedstrijd wel of niet doorgaat. Op 103.3 op de kabel en op 106.1 in de ether, dit alles op:

RADIODiemen

Even voor de duidelijkheid, het zaalvoetbaltoernooi voor de E- en F-pupillen op maandag 28 decem-ber is niet in de sporthal waar anders altijd wordt gespeeld, maar in de opblaashal op het veld van Zeeburg, naast de hal waar anders gespeeld wordt. Dus let goed op!!!

Rond de komende feestdagen is de kantine gesloten van maandag 21 december 2009 t/m zondag 3 januari 2010.

Op zaterdag 2 januari vindt de traditionele nieuwjaarsreceptie plaats in de kantine, aanvang 15.00 uur. Vóór aanvang van de receptie worden er twee wedstrijden OUD tegen JONG gespeeld, door de zondag- en de zaterdagafdeling.

Op diezelfde nieuwjaarsreceptie vindt om 17.00 uur de trekking van de Vrijwilligers Loterij 2009 plaats. Alle vaste vrijwilligers hebben (of krij-gen) een persoonlijke brief van het bestuur om deel te nemen aan deze loterij. U bent van harte uitgenodigd de trekking bij te wonen.

Marjan Stoete, tijdens onze “papieren Treffertijd”, de vrouw die zorgde voor de verzending van het clubblad, heeft bij een val van de fiets een barst in haar knie opgelopen. Toch nog naar huis gefietst, maar na een slechte nacht alsnog maar naar de Spoedeisende Hulp, waar na een foto, de barst duidelijk te zien was, nu zit haar been tot in haar lies in het gips, wel groen, het wordt tenslotte kerst. Op 5 januari krijgt Marjan te horen of alles weer in orde is. Mar het aller-beste.

Heeft u uw contributie al betaald? Nee! Dan zou ik dat maar snel doen, als u eind december niet heeft betaald betekent dit dat u per 1 januari niet meer mag spelen en trainen. Snel nog een doen. (zie pagina4).

De uitslag van de Grote Clubactie vindt u op pagina 6. Ik hoop dat u een prijs(je) in de wacht heeft gesleept.

De organisatoren van de Grote Clubactie en dit vele jaren lang, Frank Scheffers en Bart van Ech-telt, hebben aangegeven dat dit jaar hun laatste was als organisatoren van dit geheel. Frank en Bart hartelijk dank voor jullie inzet al die jaren, het was een paar maanden behoorlijk hectisch, maar jullie kwamen met hulp van anderen er altijd uit. Jullie kunnen en mogen trots zijn op het, ieder jaar weer, behaalde resultaat!!! CHAPEAU.

Afgelopen woensdag kwam de Sint en zijn Pieten op bezoek bij de F-pupillen, ge-lukkig bleken alle spelers van sv Diemen zich goed te hebben gedragen het afge-lopen jaar. De Sint vertelde dat hij ook als scout voor Barcelona goed had gekeken naar de kwaliteiten van de F-jes en. . . de Sint was zeer onder de indruk van de grote kwaliteiten van onze spelertjes. De organisatoren van dit festijn worden hartelijk bedankt.

LET OP! In de Kerstvakantie is er geen trainen voor de pupillen vanaf 16 december, er wordt weer begonnen op woensdag 6 januari!