De Treffer 2007-2008 - 2007-10-08

16
Spelerspas Zo langzamerhand weet eenieder die zich in het amateurvoetbalwereldje beweegt, wat een spelerspas is hoewel je toch nog wel (gelukkig zelden) glazig wordt aangekeken als je ‘t daarover hebt. Nog even recapituleren. De pas is ingevoerd om betere controle mo- gelijk te maken of spelers die aan wedstrijden deelnemen ook gerechtigd zijn om daar- aan deel te nemen en bij incidenten die gepaard gingen met lichamelijk geweld tijdens wedstrijden de daders eenvoudiger te kunnen identificeren. Die identificatie stelde de KNVB dan weer in de gelegenheid de daders adequaat te straffen en de gewelddadig- heden op de voetbalvelden terug te brengen. Een gigantische operatie werd op touw gezet om honderdduizenden spelers van een pas te voorzien met daarop een fotootje die het mogelijk moet maken de spelers te identificeren. Deze werkzaamheden hebben een zware last op de verenigingen gelegd en leggen dat nog want jaarlijks dienen de spelers die overgaan van de categorie E naar D van een spelerspas te worden voorzien. De spelers die worden overgeschreven naar andere verenigingen en die in de catego- rie D en hoger spelen dienen dan een nieuwe spelerspas te krijgen. Voor het seizoen 2007/2008 heeft sv Diemen meer dan 130 nieuwe passen voor haar spelers ontvangen en om die te krijgen dienen de volgende werkzaamheden te worden verricht. Aan alle E-spelers die overgingen naar de D hebben wij een persoonlijke brief gezonden om hun foto in te leveren. Wij hadden gekozen voor een persoonlijke brief omdat wij vaak constateren dat De Treffer toch niet altijd wordt gelezen of niet geheel. Ondanks deze brief moesten toch spelers erop worden gewezen dat er nog steeds op de foto’s werd gewacht. Na registratie worden de foto’s naar de KNVB gezonden en na ontvangst van de pas worden de passen binnen de vereniging gedistribueerd. Bij overschrijving is het helemaal een gegoochel, ik zal u hiervan de procedure besparen. Het passengedoe is dus een zware last voor de ver- enigingen terwijl het ook nog eens financiële offers vraagt. Dit is het 2e jaar dat wij van de passen gebruik maken en ik voorzie nu al over 3 jaar weer een grote operatie want de passen zijn 5 jaar geldig. Ik ben benieuwd wanneer een evaluatie gehouden zal worden en hoe de uitkomsten van die evaluatie zullen zijn want indien de doelstellingen niet worden gehaald lijkt het mij weinig zin te hebben dit arbeidsintensieve en dure systeem te handhaven. Onze ervaring is dat de passen bijna uitsluitend worden gebruikt indien er een aangewezen scheidsrechter aanwezig is, maar dat clubscheidsrechters zich niet zo druk maken. Als door de introductie van de passen het geweld op de velden wordt teruggedrongen dan vind ik dat een succes en is de actie geslaagd. Dit dienen de kwan- titatieve gegevens bij de evaluatie te laten zien. Overigens krijg ik de indruk dat de KNVB met de spelerspas een nieuwe bron van inkom- sten heeft ontdekt want het volgende hebben wij als vereniging ervaren. Tijdens de 1e bekerwedstrijd van ons 1e zondagelftal bleken de passen van 2 spelers, die het seizoen daarvoor nog in onze A-junioren speelden, nog bij de wedstrijdsecretaris van de jeugd te liggen en die was op vakantie. De scheidsrechter stond toe dat de spelers meespeelden maar maakte daarvan wel een aantekening op het wedstrijdformulier. De spelers wer- den in staat van beschuldiging gesteld en na verweer gevoerd te hebben veroordeeld tot een boete van elk 20 en 3 wedstrijden schorsing. Tevens werd de vereniging beboet met 70 en werd aan het 1e elftal 1 punt in mindering gebracht in de bekercompetitie. Beide spelers zijn in beroep gegaan tegen deze straf en dienen daarvoor elk 45 te be- talen. Dus de KNVB wordt met deze transactie even 200 rijker voor het simpele voorval dat 2 spelerspassen, die er wel waren, niet getoond konden worden. Dit gaat tegen mijn rechtsgevoel in. De spelers waren overigens wel in staat zich te identificeren. Fred Lunstroo van de voorzitter DE TREFFER Clubblad van de sportverening Diemen Opgericht 16 juli 1931 Sportpark De Diemen / Postbus 189 / 1110 AD Diemen 020-699 20 48 / E-mail: [email protected] Voorzitter M.F. Lunstroo tel. 020-6992020 e-mail: [email protected] Secretaris P.P. van Rooij tel. 020- 6951294 e-mail: [email protected] Penningmeester R. Stallinga tel. 020-6004332 e-mail: [email protected] Kontributie-donatie RABOBANK 39.35.09.214 Ledenadministratie H.F. Kroese tel. 020-6901717 Kantinebeheerder A.J. Stellingwerff tel. 020-6992134 Voorzitter jeugdcommissie H.J. Berkhout tel. 020-6995055 Redaktie clubblad M.E. Post tel. 020-6909679 E-mail: [email protected] Clubblad verzending Mevr. M. Stoete tel. 020-6991599 Alle correspondentie betreffende de ledenadministratie sturen naar: H.F. Kroese, Tureluurweg 14A 1113 HA Diemen Jaargang 73 nr. 5 8 oktober 2007

description

 

Transcript of De Treffer 2007-2008 - 2007-10-08

Page 1: De Treffer 2007-2008 - 2007-10-08

Spelerspas

Zo langzamerhand weet eenieder die zich in het amateurvoetbalwereldje beweegt, wat

een spelerspas is hoewel je toch nog wel (gelukkig zelden) glazig wordt aangekeken als

je ‘t daarover hebt. Nog even recapituleren. De pas is ingevoerd om betere controle mo-

gelijk te maken of spelers die aan wedstrijden deelnemen ook gerechtigd zijn om daar-

aan deel te nemen en bij incidenten die gepaard gingen met lichamelijk geweld tijdens

wedstrijden de daders eenvoudiger te kunnen identifi ceren. Die identifi catie stelde de

KNVB dan weer in de gelegenheid de daders adequaat te straffen en de gewelddadig-

heden op de voetbalvelden terug te brengen. Een gigantische operatie werd op touw

gezet om honderdduizenden spelers van een pas te voorzien met daarop een fotootje

die het mogelijk moet maken de spelers te identifi ceren. Deze werkzaamheden hebben

een zware last op de verenigingen gelegd en leggen dat nog want jaarlijks dienen de

spelers die overgaan van de categorie E naar D van een spelerspas te worden voorzien.

De spelers die worden overgeschreven naar andere verenigingen en die in de catego-

rie D en hoger spelen dienen dan een nieuwe spelerspas te krijgen.

Voor het seizoen 2007/2008 heeft sv Diemen meer dan 130 nieuwe

passen voor haar spelers ontvangen en om die te krijgen dienen

de volgende werkzaamheden te worden verricht. Aan alle E-spelers

die overgingen naar de D hebben wij een persoonlijke brief gezonden om hun foto in te

leveren. Wij hadden gekozen voor een persoonlijke brief omdat wij vaak constateren dat

De Treffer toch niet altijd wordt gelezen of niet geheel. Ondanks deze brief moesten toch

spelers erop worden gewezen dat er nog steeds op de foto’s werd gewacht. Na registratie

worden de foto’s naar de KNVB gezonden en na ontvangst van de pas worden de passen

binnen de vereniging gedistribueerd. Bij overschrijving is het helemaal een gegoochel, ik

zal u hiervan de procedure besparen. Het passengedoe is dus een zware last voor de ver-

enigingen terwijl het ook nog eens fi nanciële offers vraagt. Dit is het 2e jaar dat wij van

de passen gebruik maken en ik voorzie nu al over 3 jaar weer een grote operatie want de

passen zijn 5 jaar geldig. Ik ben benieuwd wanneer een evaluatie gehouden zal worden

en hoe de uitkomsten van die evaluatie zullen zijn want indien de doelstellingen niet

worden gehaald lijkt het mij weinig zin te hebben dit arbeidsintensieve en dure systeem

te handhaven. Onze ervaring is dat de passen bijna uitsluitend worden gebruikt indien

er een aangewezen scheidsrechter aanwezig is, maar dat clubscheidsrechters zich niet

zo druk maken. Als door de introductie van de passen het geweld op de velden wordt

teruggedrongen dan vind ik dat een succes en is de actie geslaagd. Dit dienen de kwan-

titatieve gegevens bij de evaluatie te laten zien.

Overigens krijg ik de indruk dat de KNVB met de spelerspas een nieuwe bron van inkom-

sten heeft ontdekt want het volgende hebben wij als vereniging ervaren. Tijdens de 1e

bekerwedstrijd van ons 1e zondagelftal bleken de passen van 2 spelers, die het seizoen

daarvoor nog in onze A-junioren speelden, nog bij de wedstrijdsecretaris van de jeugd te

liggen en die was op vakantie. De scheidsrechter stond toe dat de spelers meespeelden

maar maakte daarvan wel een aantekening op het wedstrijdformulier. De spelers wer-

den in staat van beschuldiging gesteld en na verweer gevoerd te hebben veroordeeld

tot een boete van elk € 20 en 3 wedstrijden schorsing. Tevens werd de vereniging beboet

met € 70 en werd aan het 1e elftal 1 punt in mindering gebracht in de bekercompetitie.

Beide spelers zijn in beroep gegaan tegen deze straf en dienen daarvoor elk € 45 te be-

talen. Dus de KNVB wordt met deze transactie even € 200 rijker voor het simpele voorval

dat 2 spelerspassen, die er wel waren, niet getoond konden worden. Dit gaat tegen mijn

rechtsgevoel in. De spelers waren overigens wel in staat zich te identifi ceren.Fred Lunstroo

van de

voorzitter

DE TREFFERClubblad van de sportverening Diemen

Opgericht 16 juli 1931

Sportpark De Diemen / Postbus 189 / 1110 AD Diemen ( 020-699 20 48 / E-mail: [email protected]

Voorzitter

M.F. Lunstroo

tel. 020-6992020

e-mail: [email protected]

Secretaris

P.P. van Rooij

tel. 020- 6951294

e-mail: [email protected]

Penningmeester

R. Stallinga

tel. 020-6004332

e-mail: [email protected]

Kontributie-donatie

RABOBANK 39.35.09.214

Ledenadministratie

H.F. Kroese

tel. 020-6901717

Kantinebeheerder

A.J. Stellingwerff

tel. 020-6992134

Voorzitter jeugdcommissie

H.J. Berkhout

tel. 020-6995055

Redaktie clubblad

M.E. Post

tel. 020-6909679

E-mail: [email protected]

Clubblad verzending

Mevr. M. Stoete

tel. 020-6991599

Alle correspondentie

betreffende

de ledenadministratie

sturen naar:

H.F. Kroese,

Tureluurweg 14A

1113 HA Diemen

Jaargang 73 nr. 5 8 oktober 2007

Page 2: De Treffer 2007-2008 - 2007-10-08

2 svDiemen / DeTreffer

Offi ciële mededelingenNieuwe ledenMC-LY-42S D.E. de Kleyn 08-11-99 F-pup Julianaplantsoen 247, 1111 XN Diemen tel. 020-7890459MG-KM-193 D.A. van de Adel 10-08-01 F-pup Buitenlust 42, 1111 JK Diemen tel. 020-6994835MG-HN-54S B.J. van Echtelt 15-07-32 NSL Albert Schweitzerstraat 25, 1111 KH Diemen tel. 020-6991815MG-HN-56U B. Elmers 12-08-01 F-pup Distelvlinderweg 100, 1113 LB Diemen tel. 020-6008322MG-KM-15X A.M. Ferdinandus 11-07-00 F-pup Oranjeplantsoen 63, 1111 CG Diemen tel. 020-6904480MG-KM-366 T.P. Gimbergh 13-04-02 F-pup Oranjeplantsoen 55, 1111 CG Diemen tel. 020-4160047MG-JR-946 J. Hoogeveen 12-05-85 ZAT Hector Petersenstraat 11, 1112 LJ Diemen tel. 020-6907739FT-ZK-905 J. Hoogeveen 17-11-88 ZON Hector Petersenstraat 11, 1112 LJ Diemen tel. 020-6907739FR-DN-39T R. van Tilburg 23-08-85 ZAT Prins Hendrikkade 3, 1112 AK Diemen tel. 020-6909323LY-DZ-04M A.D. Hooghart 04-01-96 D-pup Baron G.A. Tindalplein 33, 1019 TW A’dam tel. 06-41558926MG-KM-355 A. Hoogland 27-10-00 F-pup Citroenvlinder 7, 1113 KJ Diemen tel. 020-4000762MG-KM-285 M. Huisman 19-07-01 F-pup Schoolstraat 37, 1111 BN Diemen tel. 020-6635758MG-KM-30A L. Ileken 13-07-01 F-pup Heivlinderweg 2, 1113 KJ Diemen tel. 020-6995987MG-KM-333 Z.B. Leakat 07-08-01 F-pup Albert Loethoelistraat 224, 1111 KZ Diemen tel. 020-6957104MG-KM-24Z F.J. Lukken 27-04-01 F-pup Botterweg 26, 1113 HT Diemen tel. 06-51546797LY-ZL-42I S. Opoku 28-12-98 E-pup Eeftink 3, 1103 AE Amsterdam tel. 06-14544975MG-HN-55T J. Owusu 24-02-97 E-pup Krimpertplein 28, 1104 PH Amsterdam tel. 020-6959151MG-KM-207 G. Prudencia 03-10-00 F-pup Havikskruid 111, 1112 NJ Diemen tel. 06-13082272MG-KM-344 J.K. Schotte 19-01-01 F-pup Vliervlinder 2, 1113 KG Diemen tel. 020-6996543MG-KM-17Z T. Smolders 03-06-00 F-pup Burg. de Kievietstraat 97, Diemen tel. 020-6008091CH-GB-07U S.H. Sumter 29-04-57 ZAT Ebenezer Howardpark 36, 1326 LB Almere MG-KM-182 S. Teixeira 12-10-98 E-pup Rode Kruislaan 31, 1111 NE Diemen tel. 06-42123209MG-KM-16Y G. Turnu 14-02-98 E-pup Groote Peel 8, Diemen tel. 020-6901711FR-DM-046 Y. van Dooren 13-07-91 B-jun Kelbergen 257, 1104 LM Amsterdam FR-HL-77N J. Madidi 13-05-87 ZVB Harmonielaan 10, 1111 PG Diemen tel. 06-14485361FF-SF-44S C. de Smalen 27-07-90A-jun Steenen Kamer 7, TC Diemen tel. 020-6002417

AdreswijzigingCG-NW-93U P.J. Buis wordt: Oranjeplantsoen 79, 1111 CH DiemenGJ-FW-38C J. Willemse wordt: Beukenhorst 503, 1112 BN Diemen

Wie op de scheidsrechter scheldt

hoort niet op of langs het voetbalveld

Verandering lidmaatschapMC-JV-658 B. Witteveen wordt: ZON/ZVB

Bedankt als lidCG-RR-93X T.B. Dijkman NSLFR-FT-31V K. Noord B-junMC-HN93T C.D. Kok F-pup

Sponsornieuws

Wie stappen er nog meer in de sponsortrein van sv Diemen!!!H. Demilt B.V. Organisatieadvies heeft besloten een contract te sluiten voor 3 jaar voor een advertentie in De Tref-fer. Het bedrijf is gevestigd aan de Ouddiemerlaan 533 en verricht de volgende werkzaamheden. Adviseren van or-ganisaties, met name binnen het MKB waarbij tevens het management wordt getraind in managementvaardigheden, daarbij de begeleiding en coach. Daarnaast worden ad interim functies vervuld bij organisaties als Commercieel Directeur. U kunt hen bereiken via [email protected]

Hoe krijgen we nog meer sponsoren??Weet U iemand of een bedrijf in uw naaste omgeving waarvan U weet dat die eigenlijk wel wat voor sv Diemen wil doen geef dit dan door aan de sponsorcoördinator Philip Oomstee, tel: 020-6900929 of 06-4622360 of mail [email protected] secretaris Peter van Rooij, tel: 020-6951294 of 06-23222755 of mail [email protected] deze belangstellenden kunnen we dan onze schitterende nieuwe sponsorbrochure 2007-2008 toe mailen of persoonlijk bezorgen en toelichten.

Page 3: De Treffer 2007-2008 - 2007-10-08

nr. 5 / 8 oktober 2007 3

Wat kost een gele of rode kaart dit seizoen?

Onderstaand een overzicht van de kosten van de registraties en directe straffen (dus de gele en rode kaarten) voor het seizoen 2007-2008 die het bestuur van sv Diemen aan het betreffende lid in rekening zal brengen.Per categorie worden de registraties afzonderlijk opgeteld.

Senioren administratiekostenDe eerste registratie alsmede de eventuele daaropvolgende registratie tot aan de vierde registratie € 12,60Vanaf de vierde registratie elke registratie € 20,00Strafoplegging bij directe straffen, alsmede twee waarschuwingen in een wedstrijd € 20,00

Junioren en pupillen administratiekostenDe eerste registratie alsmede de eventuele daaropvolgende registratie tot aan de vierde registratie € 5,80Vanaf de vierde registratie elke registratie € 11,40Strafoplegging bij directe straffen, alsmede twee waarschuwingen in een wedstrijd € 11,40

Van de bestuurstafel

In de bestuursvergadering van 1 oktober 2007 is, onder andere, het volgende besloten of aan de orde geweest:• Mail van een ouder over onvoldoende begeleiding van de lagere jeugdteams.• De verplichte overgang naar een geautomatiseerde ledenadministratie van de KNVB per 1-

4-2008. Het zoeken van een vrijwilliger die deze taak uit wil voeren.• Het einde van het gedoogbeleid van de KNVB bij het gebruik van alcohol buiten de kan-

tine.• De ontwikkeling van de website www.svdiemen.nl• Het royeren van een aantal leden vanwege het niet voldoen van hun betalingsverplichting

2006-2007.• De stand van zaken bij de senioren zondag, nieuwe trainer en begeleider voor het 2e elftal.• De in rekening te brengen kosten voor zgn. “spijtoptanten” die hun lidmaatschap willen op-

zeggen.• De goedkeuring van diverse jaarverslagen, de nieuwe Statuten en het nieuwe Huishoudelijk Reglement welke

gepresenteerd zullen worden in de Algemene Ledenvergadering.

Mocht dit U aanleiding geven tot vragen en bemerkingen dan kunt U zich wenden tot één van de bestuursleden.

Voor inlichtingen over het doorgaan van de

trainingen, afgelastingen van de wedstrijden

en alle andere informatie kunt u bellen

naar. . .

020-6000085

Spelen 13/14 & 20/21 oktober

A-categorie: 13/14 oktober volledige speelronde 20/21 oktober beker-/inhaalrondeB-categorie: 13/14 oktober volledige speelronde 20/21 oktober volledige speelronde

Pupillen: A-categorie: 13/14 oktober volledige speelronde 20/21 oktober beker-/inhaalrondeB-categorie: 13/14 oktober en 20/21 oktober in totaal 1 volledige speelronde Midden/Zuid staat ingepland op 13/14 oktoberNoord staat ingepland op 20/21 oktober

Voor de B-categorie kan - indien noodzakelijk - een snipperdag worden aangevraagd. Geef dit ruim van tevoren door. Voor de pupillen geldt dat er - in goed onderling overleg met de tegenstander(s) en de KNVB - geschoven kan worden met wedstrijden van 13/14 naar 20/21 oktober en omgekeerd van 20/21 naar 13/14 oktober.

Page 4: De Treffer 2007-2008 - 2007-10-08

4 svDiemen / DeTreffer

Grote Clubactie – Grote Clubactie – Grote Clubactie

Diemen, 8 oktober 2007

Beste jeugdleden en leiders,

Als het goed is hebben jullie inmiddels de intekenlijsten voor de Grote Clubactie ingevuld en inge-

leverd. Hopelijk heeft iedereen op zijn lijst alle familie en bekenden laten tekenen om loten voor

sv Diemen te kopen.

Als je jouw lijst nog niet hebt ingeleverd dien je dit zo spoedig mogelijk te doen. Je kunt deze lijst

afgeven in de kantine of in de brievenbus op Diemerkade 34. Wij zorgen dan dat je de loten in

bezit krijgt.

Als je de lijst al wel hebt ingeleverd heb je nu je loten ontvangen om bij de kopers te brengen.

Hiervoor heb je tot 2 november de tijd. Op dat moment dien je per verkocht lot EUR 2,50 te ont-

vangen van de kopers.

Uiterlijk zaterdag 3 november leveren de spelers de intekenlijsten en het geld in bij de leiders. Per

verkocht lot dient EUR 2,25 aan de leider gegeven te worden (de speler mag immers EUR 0,25

per verkocht lot zelf houden). Wij halen het geld en de intekenlijsten bij de leiders op.

De trekking van de loterij is 22 november zodat alle verkopen voor deze datum moeten gebeuren.

In deze periode maken wij ook de prijswinnaars van de waardebon van EUR 50,00 (per afdeling)

bekend. Je kunt dus nog steeds je best doen om deze prijs te winnen. Nieuwe intekenformulieren

om nog loten te verkopen liggen in de bestuurskamer en deze kun je nog steeds bij ons inleve-

ren.

Als er nog vragen zijn kunnen jullie altijd contact met ons opnemen.

Veel succes met de lotenverkoop!

Bart van Echtelt (020-6991275) en Frank Scheffers (023-5642950)Coördinatoren Grote Clubactie

Page 5: De Treffer 2007-2008 - 2007-10-08

nr. 5 / 8 oktober 2007 5

Wij ontvingen als vereniging de volgende informatie van de gemeente Diemen over de

werkzaamheden die zijn begonnen aan de toegangsweg naar ons sportcompex, op de

Sportlaan.

Geachte dames en heren.

Zoals u allen heeft kunnen constateren is Waternet begonnen met de dijkverzwaring van de dijk

langs De Diemen.

De afspraak dat de sportverenigingen ruim van te voren geïnformeerd zouden worden over de

werkzaamheden met betrekking tot de omleidingroute, duur van het werk en de te verwachten

overlast is niet nagekomen. Hiervoor de excuses van de gemeente Diemen.

Met Waternet zijn de volgende afspraken gemaakt om u te informeren en de bereikbaarheid van

de sportvelden veilig te houden.

• De huidige rijweg van de Sportlaan blijft beschikbaar tot de aannemer van het werk een voor-

ziening van stelconplaten gemaakt heeft voor voetgangers en fi etsers. Auto’s rijden voorlopig

ook nog op de bestaande rijweg. Als de omleiding geheel gereed is gaan de auto’s op de rij-

platen baan rijden en het langzaam verkeer op de stelconplaten baan.

• De verlichting wordt omgezet zodat de omleiding weg verlicht is. Wel kan er enige tijd geen

verlichting zijn in verband met het omzetten en aansluiten van de lichtmasten.

• De aannemer verzorgt een werkplanning, zodra deze akkoord is bevonden door Waternet

wordt de planning bekend gemaakt aan de verenigingen. Houdt u er al wel vast rekening mee

dat het een langdurig werk wordt, omdat er in twee fases gewerkt moet worden i.v.m. het voor-

belasten van het te maken dijklichaam. Hierdoor kan er enige maanden niet gewerkt worden.

• De aannemer is aangeven dat het vooral op woensdagmiddag en in de loop van de vrijdagmid-

dag druk is met kinderen op de Sportlaan. Er is aan de aannemer verzocht rekening te houden

met zijn werkplanning op deze middagen.

• Met betrekking tot de ijsbaan is afgesproken dat de werkzaamheden bij de ijsbaan zoveel mo-

gelijk voor december uitgevoerd worden.

Ik verzoek u voor zover dat mogelijk is leden te informeren over de werkzaamheden, zodra meer

bekend is over de voortgang zal ik u informeren.

Hebt u vragen met betrekking tot het werk of klachten richt deze dan aan:

Opzichter Floris Licht

tel 020 6083891

Er staat een directiekeet op de parkeerplaats hier is de opzichter van Waternet geregeld aanwe-

zig.

Hoogachtend, W. Verbree

Gemeente Diemen tel 0629533662

Brief toegangsweg naar ons sportcomplex

Page 6: De Treffer 2007-2008 - 2007-10-08

6 svDiemen / DeTreffer

Jeugdtreffer Wedstrijdsecretarissen

A-junioren H. Berkhout tel. 020-6995055 D-pupillen H. Berkhout tel. 020-6995055

B-junioren H. Berkhout tel. 020-6995055 E-pupillen G. Hilgen tel. 020-6908436

C-junioren H. Berkhout tel. 020-6995055 F-pupillen A. Uljee tel. 020-6954865

Meisjesvoetbal M. Golsteijn tel. 020-7764909 Mini-pupillen H. Berkhout tel. 020-6995055

sv Diemen C5 – TABA C2 9-3 30 septemberZou de C5 de reeks overwinningen nog kunnen uitbrei-den of zou TABA C2 daar een eind aan gaan maken? TABA bleek een niet te onderschatten tegenstander. Weliswaar had Diemen de eerste tien minuten een veld-overwicht, maar de tegenstander was zeer gevaarlijk met snelle uitvallen. Diemen begon ook een beetje rommelig. Maar juist in een periode dat TABA het veldoverwicht had overgenomen en ons elftal het moest hebben van snelle counters, viel opeens een doelpunt voor Diemen: Barry schoot vanaf de zijkant, waarbij de keeper zich op de bal verkeek. Vrouwe Fortuna zou Diemen nog een hand-je helpen, want even later reageerde de TABA-keeper niet op een houdbaar schot van Rolf: 2-0. Dit betekende echter niet dat Diemen op dat moment sterker was; het middenveld lag te vaak open, de middenvelders bleven te veel vóór hangen, zodat Rowan menige keer in actie moest komen. Maar toen vlak voor rust de bal uit een corner via een TABA-knie in het TABA-doel verdween, kon de wedstrijd nauwelijks meer verloren gaan.Vlak na rust gaf Barry een prachtige voorzet waaruit Em-lyn koeltjes scoorde: 4-0. Hoewel Rowan nog het nodige werk moest verrichten, was het heilig vuur bij TABA een beetje gedoofd. Na een mooie rush van Ivan, kon Rolf de bal intikken. Even later kon Ivan een snelle uitval succes-vol afronden: 6-0. Vervolgens wist TABA eindelijk onze doelman te verschalken: 6-1. Emlyn maakte 7-1. Barry: 8-1. Misschien werden onze jongens toen wat noncha-lant want even later scoorde de tegenpartij via een een-tweetje door het centrum van onze verdediging. En toen twee minuten later het middenveld van Diemen niet te-rugkeerde van een aanval, lag voor de derde keer de bal achter onze goalie in het net. Ivan bracht ten slotte de eindstand op 9-3.

Ruud Keurentjes

Legmeerv. D9 - sv Diemen D8 3-6 (E-top) 29 septemberHet was al snel duidelijk dat hier 2 teams tegen over el-kaar stonden die aan elkaar gewaagd waren. Er werd mooi voetbal gespeeld met mooie passes en goed po-sitiespel. Hoewel Legmeervogels aan de betere hand was, scoorden wij het eerst, 0-1 door Rik die net ingeval-

len was. Al snel daarna werd het 1-1 via een boogbal. Legmeervogels raakte de paal, maar maakte even la-ter toch de 2-1 na goed combineren. We stonden onder stevige druk en konden af en toe gevaarlijk counteren. Legmeervogels raakte ook nog de kruising met een mooi afstandsschot. Hoeveel engeltjes had Nick nog op de lat zitten? Hier hadden we echt mazzel, anders was Leg-meervogels uitgelopen.Na rust een veel gretiger Diemen. We maakten 2-2 door Salim na een reeks van gevaarlijke corners bij het doel van Legmeervogels. Het werd zelfs 2-3 door Bart. De organisatie bij Legmeervogels in de verdediging was be-duidend minder geworden. Wat waren we blij, maar we waren er nog lang niet, want in dezelfde minuut stond het alweer 3-3. Wij dachten meer aan ‘hands’ eigen-lijk. . . Diemen bleef echter de betere ploeg en liep via 2 goals van Rik uit naar 3-5. Het werd uiteindelijk 3-6 door Jeremy na een mooie aanval over meerdere schijven. Een heerlijke wedstrijd.

Martin

I.V.V. E1 - sv Diemen E1 7-1 29 septemberDiemen begon de wedstrijd goed door elkaar de eerste minuten goed aan te spelen. Maar IVV was een goed ingespeeld team waarbij vooral de verdedigers goed stonden en onze spelers weinig ruimte gaven. Het spel ging op en neer met nog wel een bal op de lat en paal, maar lang wist Diemen de nul te houden. Helaas toch na zo’n 12 minuten de eerste tegentreffer. Vervolgens moest Diemen de draad weer oppakken maar hield IVV de druk er op. Vlak voor rust moest Diemen nog een te-gengoal incasseren.In de tweede helft werd er aan het begin weer fanatiek gevoetbald, maar viel helaas de aansluitingstreffer niet. Toen ging er een aantal zaken achter elkaar verkeerd en stonden we tegen een achterstand van 3-0 en 4-0 aan te kijken. IVV maakte vervolgens ook nog eens op een mooie wijze 5-0 en ook 6-0 voordat Boy iets kon terug-doen door de bal in de hoek achter de keeper te tikken. Uiteindelijk bepaalde IVV de eindstand op 7-1. Gelet op het spel van ons in verhouding met dat van de tegenstander helaas een terechte uitslag. Hopelijk zijn

Geen training voor pupillen

In de week van maandag 15 oktober tot vrijdag 19 oktober is er geen training voor alle pupillen en mini’s i.v.m. de herfstvakantie.Op maandag 22 oktober gaan we weer beginnen.

Bram

Page 7: De Treffer 2007-2008 - 2007-10-08

nr. 5 / 8 oktober 2007 7

sp Martinus F9 3 3 0 0 9 23 2ZSGO/WMS F1 2 2 0 0 6 29 0AGB F1 2 2 0 0 6 19 0Ouderkerk sv. F7 3 2 0 1 6 22 7Sloterdijk avv. F3 3 2 0 1 6 7 2Blauw-WitA F8 1 1 0 0 3 9 0Diemen sv. F12 1 1 0 0 3 5 0Legmeervogels F8 3 1 0 2 3 7 15SDZ F11 3 1 0 2 3 5 21Buitenveldert F10 3 0 0 3 0 2 18Pancratius F10 3 0 0 3 0 0 31Roda ‘23 F12 3 0 0 3 0 1 33

we de komende week in staat allemaal elkaar wat meer te steunen in de strijd die we echt moeten aangaan om toch de eerste punten te pakken.

Edwin van den Berg

CTO’70 E1 - sv Diemen E2 1-1 29 septemberOnze derde wedstrijd dit seizoen was tegen CTO’70. Zij hadden gewonnen van WV-HEDW, waar wij met 6-0 van verloren hadden en in de beker hadden ze onze E1 verslagen. Dat zou dus wel zware dobber worden. Om onze mannen mentaal bij te staan was een grote supportersschare aanwezig, ik telde 17 mensen. Of het daardoor kwam weet ik niet, maar al snel bleek dat we veel beter speelden dan in de eerste twee wedstrijden. Het was een op en neer gaande strijd, waarbij er voor beide teams niet al te veel echte kansen waren. CTO kreeg eigenlijk maar één kans. Er werd goed inschoten, vlak langs de paal. Maar Miguel liet zien hoe goed hij kan keepen en tikte de bal naast het doel. Hij speelde een foutloze wedstrijd. Verder gaf onze verdediging met Tim als laatste man en Samantha, Boris en Koen aan de zijkanten bijna geen kans weg. Aan de andere kant werd een schot van Jessey nog net door de keeper naast ge-frommeld en kwam we nog een paar keer goed door. Toch kwamen we op achterstand. Een schot van CTO kwam ongelukkig op Tim’s hoofd, waarna de bal met een boog over Miguel in het doel verdween. Hierna was Yo-ell nog twee keer vlak bij een doelpunt. De eerste keer na goed doorkomen van Koen over de rechterkant, de tweede keer na een schot van Mike.In de tweede helft hadden we al snel een dot van kans toen Yoëll en Mike alleen voor de keeper kwamen, maar helaas, de keeper wist een doelpunt te voorkomen. Een mooi schot van Jessey ging net naast. We kregen een aantal corners, maar die leverden niets op. Gelukkig kwamen we nog aan de zeer verdiende gelijkmaker. Een ongelukkige schot van de keeper van CTO werd door Mike feilloos ingeschoten: 1-1. Ook hierna bleek dat we niet de mindere waren en kregen zelfs de beste kansen. Er werd echter niet meer gescoord. Dit was verreweg onze beste wedstrijd dit seizoen. Er werd geknokt en we konden elkaar veel beter vinden. En dat leverde ons eer-ste punt op. Zeer verdiend. De grote supportersschare heeft genoten en ging zo trots als een pauw naar huis.

Gerard Buskermolen

Voorland E2 - sv Diemen E14 5-1 29 septemberWe wisten natuurlijk dat de wedstrijd tegen Voorland moeilijk zou worden: zij hadden al twee hele grote over-winningen geboekt. De opdracht was dan ook: we gaan scoren en we proberen te voorkomen dat ze een heel grote score maken. Uiteindelijk is het heel goed gelukt. Hoewel we bij de rust met 3-1 achterstonden is de twee-de helft erg hard gewerkt en bleef de E14 goed doorzet-ten. We hebben wel een paar harde overtredingen te-gen gekregen: Sam, Aava en Dino waren aangeslagen maar gingen toch goed door. Als elftalleider heb ik daar de scheidrechter wel (vriendelijk) op aangesproken. On-danks de kracht van Voorland kregen we goede kansen. Aava schoot hard op de paal, Koen stond een paar keer in scoringspositie maar raakte de keeper of kreeg de bal net niet goed, Sam schoot net over de lat en Junior ook. Het was heel goed dat Diemen bleef gaan en bleef pro-beren en het doelpunt dat Koen scoorde werd eerst ook drie keer op doel geschoten voordat hij er in vloog. Hun laatste man was ook heel erg goed. In de verdediging hadden Inderjot, Marc (met een C) Daron en Dino hun

handen vol. Ze deden heel veel goede reddingen. En toch kregen ze de bal steeds weer naar voren en werden we weer gevaarlijk. Er werd ook goed overgespeeld in het uitverdedigen.De tegendoelpunten waren ook hele goede en echte doelpunten waarin de E14 gewoon omspeeld werd. Ie-dereen heeft er veel van geleerd om tegen deze tegen-stander te spelen. Als je met opgeheven hoofd van het veld komt na zo’n moeilijke tegenstander, dan verdien je applaus. Dat hebben we onszelf gegeven in de kleed-kamer.

Theo Arler

sv Diemen F4 - Zeeburgia F3 3-7 29 septemberLaat de uitslag u niet bedriegen er had meer in gezeten. De 2e helft echter waren onze jongens op. De tegenstan-der kon drie keer wisselen wij o keer dat breekt natuurlijk op. Lude begon op doel na een mooie opbouw van ach-teruit gaf Raymond een mooie voorzet waaruit Bas 1-0 scoorde. Als het nog niet regende had dat zomaar kun-nen gebeuren we sprongen een gat in de lucht. Al gauw weer een voorzet uit dezelfde combinatie en hoppa 2-0. Een goede redding van Lude kon niet voorkomen dat Zeeburgia de bal toch nog achter de lijn kreeg 2-1. Een hard werkende achterhoede en dan toch nog de 2-2 te-gen krijgen. Dit was tevens de ruststand.Toch wel een beetje geschrokken van de druk van Zee-burgia begon de 2e helft met John op doel. Al gauw ston-den we 2-3 achter. Mede door de vermoeidheid maar ook omdat we niet allemaal op de toegewezen plek ble-ven werd het al gauw 2-4. Bas scoorde nog 3-4 maar al snel werd het 3-5, 3-6. John keerde nog twee kansen van Zeeburgia. De eindstand was helaas 3-7. Jullie heb-ben goed je best gedaan en we halen zeker onze puntjes nog wel. Maar we krijgen niet voor niets 7 doelpunten tegen. We willen allemaal voor staan en scoren maar als de leider aangeeft dat je moet verdedigen moet je wel proberen je aan die plek te houden. Volgende week weer een nieuwe kans en zoals jullie spelen gaan we hem misschien wel pakken.

Henneke Hoeboer

De F12 is heringedeeld, dit is de nieuwe poule + stand.

Page 8: De Treffer 2007-2008 - 2007-10-08

8 svDiemen / DeTreffer

Mini’s

Celtic-AS Roma 4-0 29 septemberVoordat de kraker tegen AS Roma begint maakt de moe-der van Ryan een teamfoto van de nieuwe helden van Celtic. Het mooie groene tenue wordt trots getoond. Vlak voor de wedstrijd begint het lekker te regenen, net als in Schotland waar Celtic vandaan komt. Je weet het dan al, met dit weer is Celtic op zijn best. Scheidsrechter Theo roept: Jongens hebben jullie er zin in? Ja, schreeuwt ie-dereen in koor. En dat is te merken ook. Vol inzet trekt iedereen ten strijde en als het laatste fl uitje klinkt is de stand 4-0 voor Celtic. De doelpuntenmakers? Dat is de-ze schrijver nog even ontgaan. Teveel nieuwe namen. Maar daar komt nog wel verandering in.

Celtic-Man. United 13-0 29 septemberCeltic heeft na de eerste wedstrijd duidelijk zelfvertrou-wen opgedaan en zet zijn opmars in de Europese com-petitie voort. Man. United wordt onder de voet gelopen onder het toeziend oog van de vele supporters, die on-danks de regen, nog steeds langs de lijn staan (ook voor de andere teams natuurlijk). Floris moet een paar keer de bal van de lijn “sliden” en ziet ook kans om nog een paar keer te scoren. Ook Mohammed weet het net re-gelmatig te vinden. Man. United spits Tiger probeert nog wat penalty’s te versieren door regelmatig in het straf-schopgebied onderuit te gaan. Dit kan de nederlaag ech-ter niet meer voorkomen. Tja, Celtic, wie had dat nou gedacht! Twee overwinningen tegen zulke beroemde te-genstanders.

Richard

De meisjes MD2, is de ME1 geworden, hieronder de nieuwe poule + stand.

Nieuw Sloten sv E8 3 3 0 0 9 10 7Amstelveen/H E3 2 2 0 0 6 21 2Abcoude fc E5 2 2 0 0 6 10 3RKAV E4 2 1 1 0 4 19 2Roda ‘23 E16 3 1 1 1 4 22 14Pancratius E14 3 1 1 1 4 12 11KDO sv E3 3 1 1 1 4 13 17Legmeervogels E11 3 1 0 2 3 19 14AFC E10 3 0 1 2 1 8 11NFC/Brommer E3 3 0 1 2 1 8 14Diemen sv. ME1 1 0 0 1 0 0 14RKAV ME2 2 0 0 2 0 0 33

Enkele aanvullingen/wijzigingen bij de F-pupillen

Bij de F3 is Dennis Ishak de leider, tel. 06-14770615.Bij de F4 is Gerlison Prudencia er bij gekomen.Bij de F4 is de leider,Bij de F5 is Zakaria El Hour er bij gekomen.

Bij de F9 is Pieter Feenstra er bij gekomen.Bij de F10 is Rick van de Wal er bij gekomen.Bij de F1 is Ezra Breedveld er bij gekomen.

Almere sv C7 - sv Diemen C5 1-11 7 oktoberOnder een stralend najaarszonnetje begonnen wij aan onze 4e (uit)wedstrijd tegen Almere, dat 6 punten uit 2 wedstrijden had en op doelsaldo 2e stond. Wij waren gewaarschuwd. Maar al snel was er een veldoverwicht voor Diemen en in de 7e minuut brak Emlyn de score open met een hard schot onder de lat, 0-1. Rolf maakte kort hierna de 0-2 met een strakke schuiver in de bene-denhoek. Achterin zat het weer goed dicht, met centraal de rustige Randy die alles onder controle had, samen met de prima spelende Nico, Shaga, Jamie en uiteraard sluitpost Rowan. Ook op het middenveld kwam Almere er niet aan te pas, door goed samenspel en hard werken van Berend, Thomas, Emiel en Ivan. Marc, kort achter de spitsen (en met nieuwe schoensponsor), schoot een afgeslagen bal strak in het doel, 0-3. De getructe Inan knalde op de paal en het was hierna topscorer Rolf die met een stiftje 0-4 maakte. Emlyn scoorde uit een re-bound 0-5 en Ivan maakte met een beheerste schuiver 0-6. Rust.In de 2e helft ging coach Henk door met zijn befaamde rouleringssysteem. Na de 0-7 van Rolf was het de beurt aan Inan die met een schitterend schot in de rechterbo-venhoek 0-8 maakte. Meteen hierna de 0-9 door weer Rolf en zowaar 1-9 door een kleine communicatiestoring bij Diemen achterin. Op links maakte Barry weer veel meters en was een paar keer dicht bij een doelpunt. Uit

een mooie pass van Emiel maakte Ivan 1-10 en daarna kwam het hoogtepunt van de ochtend, met een fantas-tische boogbal van buiten het strafschopgebied maakte Jamie 1-11, de eindstand. En dat maakt 12 uit 4, tevre-den keerden wij huiswaarts. Klasse jongens! Maar niet overmoedig worden, de weg is nog lang.

Rob Engelhard

Voorland D1 - sv Diemen D3 0-7 7 oktoberDe eerste drie wedstrijden van het seizoen was er al van alles behaald; 1x winst, 1x verlies en 1x gelijkspel. Op deze prachtige zaterdagmorgen stond Voorland D1 op het programma. De D3 ging gelijk in de aanval. De kee-per liep te ver uit met de bal en dit werd bestraft met een vrije trap: Joep haalde keihard uit op de lat, Mitchel stond op de goede plek en maakte in de rebound 0-1. Diemen had er zin in. Uit een mooie aanval over de lin-kerkant scoorde Richel 0-2. De tegenpartij kon er niet goed tegen en begon op elkaar te schelden, tegen onze spelers te schelden en maakte harde overtredingen. Ge-lukkig werd dat direct bestraft door de streng fl uitende scheidsrechter die de spelers van Voorland af en toe 3 minuten langs de kant zette om af te koelen. Het werd nog vervelender voor Voorland. Luc krulde een corner mooi in het doel 0-3. Daarna een fout van de keeper die een schot van Ahmeeyah (of was het Luc) door zijn be-nen liet rollen. Toen ging de vlam pas echt in de pan.

Page 9: De Treffer 2007-2008 - 2007-10-08

nr. 5 / 8 oktober 2007 9

Er werden gemene overtredingen gemaakt op Mitchel en een snoeiharde tackel zorgde ervoor dat Tim de rest van de wedstrijd vanaf de kant moest toekijken. Geluk-kig liet de D3 zich niet imponeren en gingen ze niet in op de opmerkingen van Voorland. Delano maakt net voor de rust 0-5. Voorland probeerde wat terug te doen maar Abe voorkwam dat met een prachtige reddingNa de rust begon de D3 wat rommelig en kreeg Voor-land toch nog wat wel kansjes. Maar de D3 scoorde toch nog 0-6 (Delano uit een voorzet van zus Richel) en Joep maakte de 0-7. Jongens en meiden, ondanks de harde overtredingen en rare opmerkingen van Voorland bleven jullie lekker voetballen en combineren. Een verdiende overwinning!

Elly

sv Diemen D8 – AS’80 D17 5-3 (E-top) 6 oktoberOp deze mooie dag een wedstrijd tegen AS’80 D17, die hebben een hoop jeugdteams. We begonnen met een veel te zware bal, niemand kreeg die bal omhoog of re-delijk weggeschopt. Die werd gelukkig snel vervangen. In het begin van de wedstrijd werd Jeremy onderuit gehaald in het 16m gebied: penalty. Ro-wen schoot hem keurig binnen: 1-0. Jeremy kreeg daarna een dot van een kans, kwam alleen voor de keeper maar schoot net naast. Scoren was volgens mij makkelijker! Weer later maakte Rik de 2-0 door een voorzet van Bram direct binnen te schuiven. Het werd 2-1 uit een cor-ner. Je kon er dus nog niet gerust op zijn en de wedstrijd was dan ook rommelig, passes waren slordig. AS’80 kreeg voor rust nog een grote kans maar het bleef 2-1.Na rust maakte Jesse 3-1. Het spel van ons was wat be-ter en we kregen veel kansen. Rik kreeg een grote kans, Rowen had een goed schot, maar geen scores. AS’80 kwam er soms gevaarlijk uit, dat noemen ze ‘counteren’. Rik had 2 schoten maar helaas allebei recht op de kee-per af. Toch maakte hij 4-1 en kort daarna werd het 5-1 door een mooi afstandsschot van Salim. De buit was bin-nen dacht iedereen, maar AS’80 kwam daarna nog goed terug. Eerst tot 5-2 en daarna tot 5-3. Gelukkig besloot de scheidsrechter dat de tijd erop zat en fl oot af. Rare wedstijd, maar wel terecht gewonnen.

Martin

sv Diemen E1 – Zeeburgia E1 1-8 6 oktoberAan de grootte van de door Zeeburgia meegenomen se-lectie richting onze E2 en E1 werd al snel duidelijk dat het een zware wedstrijd zou worden. Wel 4 wissels in onze wedstrijd bij de tegenpartij en allemaal sterk uit de kluiten gevallen spelers. Toch gingen we moedig de strijd aan probeerden we er alles aan te doen om een puntje te pakken. De jongens deden er alles aan en hielden het nog lang vol voor dat er een tegendoelpunt viel. Maar uiteindelijk scoorde Zeeburgia toch 0-1 en kon Diemen geen vuist terug maken.De ruststand was 0-2 en ook aan het begin van de twee-de helft waren er mogelijkheden dat de wedstrijd kon kantelen. Maar na 0-3 tot en met 0-7 gingen de koppies helaas hangen en vonden we niet de oplossingen. Wel maakte Diemen nog 1-7 (Nidal) maar toch gingen we er met 1-8 met boter en suiker in. Aan jullie instelling ligt het echt niet. Van allemaal weet ik dat jullie er al ’s ochtends vroeg staan. Allemaal al thuis

in tenue en vaak ook al met kicksen. Maar de tegenstand is in deze poule een beetje te groot op dit moment. Hoe op te lossen? Door vooral goed te trainen en bovenal er toch met zijn allen plezier in te houden. Want elkaar iets verwijten is niet terecht. Iedereen heeft vandaag er echt alles aan gedaan.

Edwin van den Berg

sv Diemen E2 - Zeeburgia E2 0-6 6 oktoberHeeft u ooit tegen twee elftallen moeten spelen? Wij wel. Zeeburgia E2 bestond uit 14 spelers. Zo groot is bij ons de voltallige selectie. Wij konden daar toch zeker 1 wis-sel tegenover zetten. Toch begonnen we heel goed. Ge-durende de 1e helft waren we echt aan ze gewaagd. De verdediging hield het goed. De 1e kans van Zeeburgia werd na een mooie redding van Miguel vervolgd door een goede spelhervatting en resulteerde in een kans voor ons. Een mooi genomen corner door Yesse vond het doel net niet. Het harde werken van ons werd met gevaar voor de supporters langs de lijn doorgezet Mau-rice pareerde de bal met zijn kruk maar helaas dit was geen geldige spelhervatting. De ruststand bleef 0-0.De 2e helft begon Zeeburgia met een fris elftal met zo’n 5 nieuwe spelers. Daar schrokken we wel even van, wat al snel resulteerde in een 0-1 achterstand. Al gauw werd deze achterstand uitgebouwd naar 0-4 voor de tegen-stander. De organisatie achterin was zoek. De tactiek van de tegenstander (toegestaan of niet) had gewerkt. We vochten voor wat we waard waren maar hier was niets tegen te doen. De eindstand werd 0-6. Miquel, Bo-ris, Tim, Samantha, Mike, Joel, Yesse en Koen we zien jullie elke week meer een team worden waarin men ook voor elkaar wil werken. Als we dit volhouden gaan we echt nog een keer voor die 3 punten. Ga zo door!!!

Henneke Hoeboer

sv Diemen E3 - Arsenal E2 6-2 6 oktoberNa het verlies van vorige week kwam vandaag Arsenal op bezoek. Luuk was niet geheel fi t maar kwam toch spelen en Jessy was bereid nog een wedstrijd bij ons in te vallen. We begonnen de wedstrijd goed en het was Jhamar die score opende 1-0. Daarna gaf Jessy een voorzet aan Rick die de 2-0 binnentikte. Deniz maakte na een foutje van de keeper 3-0. Voor de rust maakte Arsenal uit een vrije trap 3-1.Na rust ging Diemen weer goed van start. Het was Rick die de 4-1 maakte. Arsenal kwam terug tot 4-2 en werd sterker. Jounes, Luuk en Tristan kregen meer te doen in de verdediging en Lucas stopte een goed schot op doel. Uit een corner schoot Jesse de 5-2 binnen en het was Rick die de eindstand op 6-2 bepaalde. Jongens, dit was weer een goede wedstrijd.

Pieter

FC Amstelland E1 - sv Diemen E5 6-1 6 oktoberIn een prachtig najaarszonnetje mocht de E5 de wei in tegen de E1 van Amstelland, de gedoodverfde favoriet voor de titel. Afgesproken was dat we goed ons best zouden doen, de middenvelders goed moesten helpen met meeverdedigen, de bal niet door het midden zou-den uitverdedigen en vooral. . . plezier hebben en leren van zo’n goede tegenstander. Nou, na twee minuten was het al 1-0 door vreselijke dekkingsfouten bij een corner (hé, dat heb ik eerder getypt. . .). Daarna speelden we eigenlijk goed mee. Onze drie-mans verdediging (afwis-selend Sil, Enrico, Stijn, Berend en even Glenn speelden daarin) hield keurig stand tegen de balvaardige en lepe

Page 10: De Treffer 2007-2008 - 2007-10-08

10 svDiemen / DeTreffer

Voor aanvullende kleding (trainings- werkpakken etc.)

kunt u contact opnemen met

Debbie Langenacker tel. 06-28550456.

tegenspelers. De 2-0 viel doordat onze middenvelders niet snel ge-noeg mee terug waren om een af-geslagen bal te verdedigen. Nadat Hidde net een stapje te kort was gekomen scoorde Youri na een mooie vrije trap van de sterk spe-lende Shaquille 2-1! Daar schrok Amstelland wel even van, want ze

hadden eerder onze E4 met 17-0 de oren gewassen. Dit was andere koek. Ruststand 3-1.In de tweede helft bleef het lang spannend. Amstelland was duidelijk beter, maar keeper Berend stond steeds op de juiste plek en middenvelders Jamie, Shaquille, Ismaiel en Glenn ondersteunden de verdedigers goed. De 4-1 was helaas een cadeautje. Daarna was het af-wachten hoe groot de uitslag zou worden. Eindstand 6-1, waarbij aangetekend moet worden dat zij een heeeele goede keeper hadden en Youri er desondanks toch nog eentje in had kunnen (moeten?) prikken. Goed gespeeld al bieden we aanvallend in dit soort wedstrijden nog te weinig.Pluim van de week voor Ismaiel die de eerste helft ge-dacht moet hebben dat hij geen goed kon doen bij me. In de tweede helft was hij echt steeds op de juiste plek te vinden. Klasse!

Johan Knol

sv Diemen E9 - SDZ E1 4-1 6 oktober Vandaag hadden wij de wedstrijd tegen de mede koplo-per SDZ E1. Wij hadden deze week extra getraind voor een goed resultaat. Nou het heeft geholpen. Het werd 4-1 voor onze jongens door simpel samenspelen en netjes afgeven. De 1e helft stonden we in het begin al sterk te spelen, hadden ook al binnen 10 min. met 3-0 voor kun-nen staan. SDZ had toch ook wat kansen echter Dino had een paar goede reddingen. Maar toen kwam het. Er werd een aanval opgezet door Rowan (de gastspeler). Hij plaatste de bal naar Brandon die met een lage schui-ver de keeper van SDZ verraste 1-0. Het werd toen 2-0 door Rowan met een mooi doelpunt door aangeven van Max. Gijs Stein en Mattijs gaven ook geen ruimte weg achterin en op het middenveld.Na de thee deed SDZ wat terug door de achterstand wat te verkleinen 2-1 en deed iedere ouder met de billen knijpen, maar Dennis en Dirk hielden de boel goed dicht achterin. Brandon had ook een aantal goede reddingen. Maar daarna was het Rowan weer met 3-1 en 4-1 waar-van de 3-1 eentje was van ongekende schoonheid. Ro-wan, namens alle ouders bedankt voor het meespelen.

Chris Stokkart

sv Diemen E14 - Pancratius E18 2-2 6 oktoberNa de nederlaag vorige week bij Voorland hadden we ons voorgenomen om thuis een goede partij te spelen. Helaas heeft Jaimy ons team verlaten dus we waren met acht spelers. De wedstrijd begon heel goed, al snel scoorde Sam met een mooie passeerbeweging op rechts en een strak schot op doel. Hij stond eigenlijk centrale verdediger en had wel moeite om in z’n positie te blij-

ven. Pancratius voetbalde iets beter georganiseerd dan onze E14. Ze waren dan ook heel gevaarlijk en kwamen een paar keer met drie aanvallers door de verdediging. Ze scoorden halverwege de eerste helft 1-1 maar geluk-kig had Sam nog een mooie beweging in petto. Hij pas-seerde de verdediger half en schoot al vallend de bal in het doel: 2-1. Diemen kreeg mooie kansen maar de bal wilde na die twee van Sam er niet meer in. Aava, Koen en Marc moesten ook veel meeverdedigen en daardoor was de scherpte voor het doel misschien wat minder.In de twee helft moest Dino een paar keer snel uitlopen om uitbraken te onderscheppen. Toch kon Pancratius de 2-2 scoren na een mooie aanval. Zo bleef het gelijk in een sportieve wedstrijd. Volgende wedstrijd gaan we voor de counter want Abcoude is een sterk team. Al met al heeft de verdediging met Inderjot, Daron, en Junior niet veel weggegeven, goed gedaan jongens. Tegen Ab-coude hebben we goede verdedigers nodig.

Theo Arler

TABA F1 - sv Diemen F4 1-0 6 oktoberMet een groot aantal toeschouwers begonnen we de wedstrijd tegen Taba. Het leek in het begin of we wat last hadden van het mooie weer en waren wat sloom. Maar dit keer hadden we 2 wissels dus waren we gauw wakker. Gelukkig had de tegenstander ook wat last van de warmte en ging het spel goed heen en weer. De rust-stand was toch 1-0 voor Taba. De limonade had gretig aftrek.Vol goede moed de 2e helft begonnen. Bas had zich aangeboden als keeper en niet omdat het mijn eigen zoon is maar hij deed dit erg goed, net als alle andere spelers overigens die allemaal goed mee bleven verde-digen. Toch een prettige bijkomstigheid als je geen vaste keeper hebt. Na nog een paar leuke kansen voor ons fl oot de scheids af met een eindstand van 1-0 voor Taba. Elke week gaat het beter en geven we de tegenstander steeds minder kans. Nu nog onze eigen kansen benut-ten en dan komt het een keer goed.

Henneke Hoeboer

Page 11: De Treffer 2007-2008 - 2007-10-08

nr. 5 / 8 oktober 2007 11

Mag het ietsje meer zijn?

Vanaf de D-pupillen wordt er met elftallen gespeeld. Niemand die er over peinst om 12 tegen 12 te gaan spelen omdat beide teams een wisselspeler hebben, laat staan dat we 14 tegen 14 gaan spelen omdat beide teams 3 wis-selspelers hebben. Dit gebeurt gewoonweg niet. Bij de E- en F-pupillen spelen we volgens de regels met 7 tegen 7.Waarom zondigen vele clubs hier wel tegen de regels? Waarom gaat men hier wel 9 tegen 9 spelen omdat men 2 wissels heeft? Van diverse clubs, kaderleden krijgen wij deze vraag voorgelegd. Zij begrijpen niet waarom ze zoveel weerstand ontvangen als zij (volgens de regels) 7 tegen 7 willen spelen. Beseffen die clubs dan niet dat er heel be-wust is gekozen voor zeventallen en niet voor elftallen? F-pupillen moeten immers stap voor stap wennen aan het voetbalspel, het kluitjesvoetbal ontgroeien. Ze moeten om hun voetbalkwaliteiten te ontwikkelen veel aan de bal ko-men. Dit is voor hen al moeilijk genoeg. Waarom maken we dit dan nog moeilijker door 8 tegen 8, 9 tegen 9, of zelfs met zijn tienen te gaan voetballen?Kinderen worden op die manier steeds minder in het spel betrokken, het aantal balcontacten wordt zodoende gemi-nimaliseerd. Je ziet er zelfs die bloemetjes gaan plukken omdat ze toch géén bal krijgen. Dit levert zeker géén posi-tieve bijdrage aan hun ontwikkeling als voetballer. Met doorlopend op tijd doorwisselen komen de wissels meer aan bod, dan als je ze als 9e/10e speler laat voetballen.De E-pupillen zijn al meer in staat om samen te spelen, ze krijgen langzaam maar zeker door waar het om gaat als ze moeten aanvallen of verdedigen. Ze leren daarbinnen de juiste keuzes te maken en de juiste voetbalhandelingen uit te voeren. Het is aan ons om hen daarbij te helpen. Om deze reden vereenvoudigen we dus de moeilijke wed-strijdvorm 11 tegen 11 tot 7 tegen 7, en spelen we op een kleiner veld. Aanpassingen ten behoeve van die E-pupil. Aanpassingen om een situatie te creëren waarin ze de tijd en ruimte krijgen om het te leren. In het belang van onze jeugdspelers hopen wij dat de clubs hun kader wil laten inzien dat het 7 tegen 7 toch echt wel wenselijk is binnen het E- en F-pupillenvoetbal.Bij slechte weersomstandigheden (regen en kou) kan in overleg wel gekozen worden om 8 tegen 8 of 9 tegen 9 te spelen.

Verruimende maatregelen

Categorie A Voor categorie A gelden géén verruimende maatregelen, maar blijven de reglementen en bestuursbe-sluiten gehandhaafd. Voor seizoen 2007/’08 geldt voor de categorie A jeugdvoetbal de volgende indeling:• A-, B-, C-junioren vanaf de 1e klasse en hoger;• D-pupillen: 1e divisie, 2e divisie en hoofdklassen.• Tijdens jeugdwedstrijden in de categorie A kunnen geen dispensatiespelers uitkomen. (m.u.v. meisjes).Categorie B Dit betreft de elftallen/teams die spelen in de overige klassen.• A-, B- en C-junioren vanaf de 2e klasse en lager;• D-pupillen vanaf de 1e klasse en lager;• Alle E- en F-pupillen;• Alle meisjes juniorenteams.Verruimende maatregelen, geldend binnen alle districten, voor jeugdteams die uitkomen in categorie B veldvoetbal: 1 Behoudens de reglementaire leeftijdsgrenzen is er geen extra beperkende bepaling van kracht ten aanzien van

speelgerechtigdheid voor elftallen/teams die uitkomen in de klassen ressorterend onder categorie B.2. Ook in de B categorie is er sprake van een verplichte promotie en degradatie. Indien er in categorie B twee of meer

elftallen/ teams gelijk eindigen, bepaalt het doelsaldo welk elftal zich kampioen mag noemen of eventueel degra-dant is. Als bij een gelijk aantal punten ook nog het doelsaldo gelijk is, wordt een beslissingswedstrijd of -reeks vastgesteld.

3. Bij het samenstellen van de speeldagenkalender wordt in categorie B rekening gehouden met de voor- en na-jaarsvakanties. Indien van toepassing, wordt hiervoor door het district voor categorie B een aparte jaarkalender samengesteld.

4. Verzoeken tot vrijstelling worden in de periode van 1 oktober tot 1 maart op soepele wijze in behandeling geno-men, met een maximum van twee wedstrijden per seizoen. Een verzoek tot vrijstelling moet uiterlijk op dinsdag om 12.00 uur op het districtskantoor binnen zijn. Op dagen dat er een inhaal- of bekerprogramma is vastgesteld kan geen vrijstelling worden gegeven.

Invallersbepaling/scheenbeschermers

Bij wedstrijden van A-, B- en C-junioren in de categorie A zijn maximaal vijf wisselspelers (inclusief de doelman) toegestaan. Een speler die eenmaal is gewisseld mag niet meer deelnemen aan de wedstrijd.Bij wedstrijden van A-, B- en C-junioren in de categorie B is het doorlopend wisselen van maximaal vijf wisselspelers toegestaan. Dat betekent dat hier een eenmaal gewisselde speler weer terug mag in het veld.Bij wedstrijden in het gehele pupillenvoetbal (categorie A en B) en bij de meisjes is het doorlopend wisselen van maximaal vijf wisselspelers toegestaan. Dat betekent dat hier een eenmaal gewisselde speler weer terug mag in het veld.Scheenbeschermers Naast het dragen van tenue en schoeisel is het verplicht scheenbeschermers te dragen. De scheidsrechters worden verzocht voor de wedstrijd e.e.a. te inspecteren.

Page 12: De Treffer 2007-2008 - 2007-10-08

12 svDiemen / DeTreffer

ZaalvoetbalWedstrijdsecretaris R.V. Metten tel. 06-45069114

Programma zaalvoetbal 10 oktober t/m 28 november

Datum Tijd W.nr. Wedstrijd Hal Scheidsrechter10 oktober 20.00 10169 svDiemen - Weesp Diemen C. Nauta17 oktober 20.10 139531 B’veldert/D - svDiemen Zuid R. Uiterwijk26 oktober 21.05 139759 KSJB - svDiemen Oostenburg F. Wijngaard31 oktober 20.00 12011 svDiemen - Bijlmer ??? R. v.d. Hulst 9 november 20.10 12850 Muiden - Diemen ??? W. van Ingen

Zaterdag/ZondagWedstrijdsecretaris zondagsenioren B. van Echtelt tel. 020-6991275

Contactpersoon zaterdag-2 ???

Contactpersoon veteranen-1 A.B. van den Hengel tel. 020-6980495

RODA’23 3 – sv Diemen 3 2-2 30 septemberBij ontstentenis van Rolandinho werd de heer Foeke Vis-ser aangewezen om alle papieren formaliteiten voor zijn rekening te nemen. Als extra beloning kreeg hij ook nog es de aanvoerdersband omgegord en het moet gezegd dat hij zijn nieuwe taak met verve vervulde. Wat ‘n klas-bak die ouwe! Bij elk akkefi etje stond hij binnen enkele seconden bij de scheids om zijn zegje te doen. Boven-dien liet hij als linksback ook nog es zien tegen jochies van amper 20 nog zeer goed uit de voeten te kunnen. Onze laatste linie was sowieso goed op dreef met de revelatie van dit en het vorige seizoen Tom Te Nouws op rechts en centraal Het Fenomeen Scheffers en Roel Pullens. De 1e helft speelden we 4-4-2 met debutant Karsten op rechts, Compier op links en centraal ijzer-vreter Barry Te Nouws met Dean. Hoewel we scoorden (Lino na goed doorstomen van dhr. Pullens) stond het niet goed.De 2e helft verhuisde Dean naar de spits, Hassan kwam er in op linksbuiten en Donovan ging op rechts. Lekker ouderwets 4-3-3 dus. Na ‘n heerlijke aanval kwamen we op 2-1 (Jan Maarten op Dona, voorzet op Dean, buiten-kan linkerscheen, goal!). Toen kwam onze enige verde-digingsfout en was Michael geklopt (2-2). We hadden moeten winnen want Dean stuurde Hassan weg die, zijn enige gelukte actie overigens, de keeper verschalkte met ‘n laag schot. De scheids keurde de goal goed om ‘m op appèl van de grensrechter alsnog onterecht af te keuren. Bestolen!

Evert

sv Diemen vet.- Amstelland vet. 2-2 6 oktoberDeze middag was voor de veteranen speciaal omdat de shirts van Van Boggelen Letselexpertise door Cees van Boggelen werden uitgereikt aan de aanvoerder Ton van de Hengel. Bestuurslid Peter van Rooij was daarbij met een toespraakje aanwezig.In het veteranenteam kon hij nog zeker zes personen ontdekken die vroeger onder zijn begeleiding als elftal-leider hebben gespeeld in de zaterdag 1 en 2 en die het nu zeker ook niet slecht deden. Bob Lammers is zijn ta-lenten als keeper zeker nog niet kwijt en met een paar prachtige reddingen hield hij Amstelland lang van het scoren. Het werd 0-1 voor rust en 0-2 kort na rust maar

toen begon de conditie de doorslag te geven. Een aan-tal veteranen traint namelijk nog steeds op donderdag-avond. Diemen kwam zeer sterk terug. Uit een mooie voorzet van Rob Muller kon Peter Revet koppend sco-ren in de kleine hoek. Een nadeel bij Diemen was dat er toch iets te weinig over de linkerkant werd gespeeld. Ruud Minnema en Michael van Oosten stonden verdedi-gend nog hun mannetje. Cees van Olphen en Ton van de Hengel zorgden voor de aanvallende impulsen, Uit een prachtig schot, als een streep, scoorde Eugene Nombe-ris werkelijk de fantastische gelijkmaker 5 min voor tijd in de rechterbovenhoek. Gastspeler was een zekere V. B. zeker niet onbekend binnen onze vereniging. Diemen zou zeker een nog beter resultaat hebben bereikt wan-neer de goed leidende scheidsrechter ( een nieuw talent) Leo Becker iets langer had laten spelen. Het was goed langs de lijn de oud-spelers Cor van Wel en Jan Edig te ontmoeten en Bert van Veen weer eens te zien. Al met al een leuke middag met de zaterdag veteranen.

Peter

sv Diemen 3 – TOS/Actief 2 5-0 7 oktoberHet was prachtig weer die zondag. De Heren van Het Derde traden op Veld 1 aan tegen TOS/Actief 2. Wat ons al weken opvalt is dat het nivo van de tegenstanders echt belabberd is. Zeker met de wetenschap dat wij zelf ook al geen hoogstaand voetbal spelen moet het voor de toevallige voorbijganger geen pretje zijn toeschouwer te zijn bij ‘n wedstrijd in de Reserve 4e Klasse. ‘Hotseknots-begonia’ en ‘lange halen snel thuis’ zijn nog de meest vleiende omschrijvingen van hetgeen er op de mat ge-legd wordt. Toch zijn er in deze chaos nog mensen die kunnen uitblinken. Bij ons zijn dat al wekenlang gastspe-ler Dean van de Zat. 2 (hij scoorde de 2-0, zijn 5e van het seizoen) en Manusje van Alles Tom Nouws die stiekem dreigt zelfs beter dan z’n broertje Barry te worden. Ook JanMaarten liet met ‘n paar wereldgoals zien dat ie d’r wat van kan. Hij scoorde de 1-0 (prachtige kopgoal) en de 3-0 (‘n ziedend schot van 20 meter afstand). Terug van blessureleed Menno Marcinga en Het Rolluik. Beide speelden ‘n meer dan behoorlijke pot. Onze held uit Ha-ren bleek opeens over loopvermogen te beschikken en het Rolluik ging dicht en bleef dicht. De overige 2 goals kwamen van de voet van Lino (4-0) en Barry (5-0, ‘n pen-nel). Op fl uit: Dhr. G. Hibbel, bedankt man!

Evert

Page 13: De Treffer 2007-2008 - 2007-10-08

nr. 5 / 8 oktober 2007 13

sv Diemen 1 – NVC 1 5-7 26 septemberMet Ruben en Raffi die afwezig zijn, een grieperige Per-ry op doel, Dave gebruind terug van vakantie en Kha-lid in ons midden, beginnen we goed aan de wedstrijd tegen NVC. Al snel komen we via Jamahl op een 1-0 voorsprong in de beginminuten van de eerste helft. Hoop doet leven, zeggen ze en zal het dan nu toch echt gaan gebeuren dat we voor het eerst deze competitie de volle drie punten kunnen pakken?Helaas, door te weinig geconcentreerd te voetballen van onze kant, maar ook door dom geluk van NVC (lees: een scheidsrechter), lijkt elke poging op doel van hen een goal te zijn. Al snel na de gelijkmaker, loopt de Naarden-se Voetbal Club snel uit naar een 1-5 voorsprong bij rust. Gefrustreerd, maar ook enigszins overdonderd beginnen we aan de tweede helft waar we al snel merkten dat door overtuiging en inzet veel mogelijk is met dit team. Een team die door individuele klasse zich zeker kan hand-haven in deze poule. Een Stilano met soms prachtige technische acties en daardoor zijn tegenstander voorbij komt, de goed bewegende Khalid die veel vrij aanspeel-baar is en een Perry die beter ging keepen. De tweede helft ging dan ook stukken beter met vier goede doelpun-ten van Khalid, Peter, Stilano en een prachtig schot van Erik uit de tweede lijn. De laatste 5 minuten waren zeer spannend, maar veranderde jammergenoeg niets aan de cijfers. Wel hebben we in de tweede helft een Diemen gezien die goed druk zette op de helft van NVC en daar-door kansen creeërden. Ook de samenwerking als team verliep stukken beter in deze helft, wat we mee moeten en kunnen nemen naar de volgende (beker)wedstrijd te-gen eersteklasser DCG.

Mervyn Kwee

Ter Beek 3 - sv Diemen1 4-4 19 septemberMet Dave op vakantie, Perry geblesseerd, Mervyn op een trouwerij en Stilano licht geblesseerd, was het geen goed vooruitzicht voor de 3e wedstrijd tegen Ter Beek3. Gelukkig kregen wij versterking van Michel uit het 2e die op korte termijn wilde bijspringen. Het leek er in het begin van de wedstrijd op, dat we wederom een zware avond tegemoet zouden gaan. We konden niet voorkomen dat we voor de 3e achtereen volgende keer op achterstand kwamen. Wellicht een teken dat we onze wedstrijden niet scherp genoeg beginnen. Te weinig beweging, te veel ruimte verdedigend vrijlaten en niet genoeg druk uitoefe-nen op de tegenstander zorgden ervoor dat we de eer-ste tegengoals om de oren kregen. We hebben echter genoeg gesproken na de wedstrijd over wat er fout ging, maar gelukkig gingen er vanavond ook een hoop dingen goed. Zo stond Ruben fantastisch te keepen in de goal en kon Raffi in de voorhoede voor een hoop dreiging zor-gen met zijn acties. De achterstand was aan het eind van de 2e helft inmiddels uitgelopen tot 4-2 mede door dekkingsfouten van Stilano en een eigen goal van Ja-mahl. De doelpunten bij Diemen kwamen van Jamahl en Raffi . Er was nog maar 10 minuten te gaan en er moest iets gebeuren dus we gingen druk zetten en dat werkte. De tegenstander raakte in paniek en in eerste instantie kon Raffi uit de draai inschieten en met een mooie coun-ter aanval en combinatie met Raffi kon Stilano net voor het eindsignaal de aansluiting inschieten en was het eer-ste punt van het seizoen een feit! Niet de hele wedstrijd goed spel van DIemen maar het einde maakte een hoop goed. Dat was ook de reden om achteraf in de kantine een klein borreltje te drinken.

Stilano van Embricqs

14 november 20.00 15540 svDiemen - OSO 2 ??? H. van Loon21 november 21.05 11167 Graveland’s - svDiemen ??? E. Boxma28 november 21.55 13850 svDiemen - Hertha ??? S. Moerkamp10 oktober 19.05 9755 svDiemen 2 - B’veldert/D 6 Diemen C. Nauta31 oktober 20.00 11597 svDiemen 2 - Amstelveen 2 ??? M. Kramer 8 november 19.15 12326 Vedette/De R. 12 - svDiemen 2 ??? Y. Wardougan14 november 20.00 15124 VVA/Spartaan 1 - svDiemen 2 ??? VVA/Spartaan22 november 21.55 10666 Parkstad 3 - svDiemen 2 ??? Y. Wardougan17 oktober 19.00 16964 svDiemen 3 - DCG 2 Diemen W. Falize 9 november 21.50 12516 TOB 3 - svDiemen 3 ??? R. Bakker15 november 21.55 15122 svDiemen 3 - CTO’70 1 ??? B. Ben Lamkaddem

23 november 22.00 10822 Arsenal 1 - svDiemen 3 ??? W. Falize27 november 20.10 13280 svDiemen 3 - DVVA 3 ??? W. Schrijver15 oktober 20.10 17587 AZV 9 - svDiemen 4 Emergo M. Makdan 7 november 19.00 12830 svDiemen 4 - Pancratius 5 ??? Diemen21 november 19.00 10829 svDiemen 4 - Golden/Stars 8 ??? Diemen28 november 21.05 13685 Golden/Stars 6 - svDiemen 4 ??? S. Moerkamp10 oktober 22.00 10227 DCG 7 - svDiemen 5 Zuid G. van Hielten31 oktober 21.50 11841 Golden/Stars 11 - svDiemen 5 ??? Golden/Stars 7 november 22.00 13131 svDiemen 5 - ABN/Amro 8 ??? C. Verlaan14 november 19.05 15898 svDiemen 5 - De Dijk 3 ??? H. van Loon21 november 22.05 11290 svDiemen 5 - Ter Beek 8 ??? Diemen30 oktober 21.00 156026 RKAVIC 6 - svDiemen 6 ??? B. Radouane 9 november 22.00 156027 svDiemen 6 - DCG 4 ??? F. Nibbelink13 november 20.55 156028 Dug Out 5 - svDiemen 6 ??? R. Damsteekt19 november 20.10 156029 svDiemen 6 - Fenerbahce 2 ??? Diemen

Zaaldienst10 oktober Diemen 2 man om 19.05 uur aanwezig van het 1e team17 oktoberr Diemen 2 man om 19.00 uur aanwezig van het 3e team

Page 14: De Treffer 2007-2008 - 2007-10-08

14 svDiemen / DeTreffer

Programma 13 & 14 oktoberZaterdag 13 oktober zaterdagsenioren scheidsrechter wed.nr. kl.nr. 14.30 uur Almere 5 - svDiemen 2 155839 5/507 svDiemen vet. 1 vrij 2/C

Zaterdag 13 oktober DEF-pupillen 10.30 uur svDiemen D1 - Haarlem D2 R. Aarts 113955 Hfd.B09.00 10.00 uur Buitenveldert E1 - svDiemen E1 113217 Hfd.C

Zaterdag 13 oktober Meisjes junioren 14.00 uur svDiemen MB1 - Muiden B1 113929 2E

Zondag 14 oktober zondagsenioren 14.00 uur svDiemen - KDO J. Bleije 46313 4F 11.30 uur svDiemen 2 - Voorland 2 M. Mohammed 150652 2/209 11.30 uur NFC/Brommer 2 - svDiemen 3 46640 4/409

Zondag 14 oktober junioren11.15 12.45 uur Waterwijk A1 - svDiemen A1 46575 1M08.30 09.30 uur Geinburgia A1 - svDiemen A2 46752 2L 14.00 uur svDiemen B1 - AS’80 B1 J. Faessen 46176 Hfd.C svDiemen B2 vrij 2P11.15 12.30 uur Almere B4 - svDiemen B3 46357 2Q 12.00 uur svDiemen B4 - DWV B4 46162 3/2909.30 10.30 uur TABA B2 - svDiemen B5 46540 3/34 14.00 uur svDiemen C1 - Zeeburgia C3 J. Groenhard 46157 Hfd.C svDiemen C2 vrij 1O 10.00 uur svDiemen C3 - TABA C1 46336 2V09.00 10.00 uur Muiden C1 - svDiemen C4 46714 3/51 10.00 uur svDiemen C5 - GeuzenM C3 46891 3/5209.15 10.15 uur GeuzenM C5 - svDiemen C7 45950 3/5413.15 14.30 uur Omniworld C10 - svDiemen C8 39795 3/55

Geen glas en ook geen alcohol

Let op: GEEN GLASWERK en ALCOHOL mee naar buiten of buiten de kantine van sv Diemen te nuttigen! De KNVB verbiedt vanwege de veiligheid om glaswerk (glas, fl es) mee naar buiten te nemen. Als dat wordt geconstateerd dan kan dat tot een stevige boete leiden! We hebben al een waarschuwing ontvangen. Dus: geen glas en ook geen alcohol (ook niet in plastic) langs het veld!

Niet betreden

Bij wedstrijden op velden waar een hekwerk omheen staat (2e en 3e kunstgrasveld) mag het publiek (en dat is iedereen die niet direct betrokken is bij de wedstrijd als speler, begeleider of offi cial) NIET het veld betre-den! Ook hier ziet de KNVB scherp op toe, maak het jezelf en de hele club niet moeilijk, blijf achter het hek! Dit geldt ook voor kinderen; ouders, graag dit ook aan uw kroost melden en eventueel kinderen van het veld verwijderen (met elkaar. . . etc).

Bestuur sv Diemen

Inleveren kopij clubblad!Het volgende clubblad komt uit op maandag 22 oktober.

U kunt uw copij tot woensdag 17 oktober 20.00 uur inleveren

van wedstrijden gespeeld in het weekend 13/14.

Van wedstrijden gespeeld in het weekend van 20/21 oktober

tot uiterlijk zondag 21 oktober 20.00 uur

Lever uw verslagen zo snel mogelijk in, niet groter dan 300 woorden!!!

U kunt uw verslag ALLEEN per e-mail insturen naar:

[email protected]

Verslagen die op een ANDERE MANIER of TE LAAT worden ingeleverd, worden NIET geplaatst!!!

Page 15: De Treffer 2007-2008 - 2007-10-08

nr. 5 / 8 oktober 2007 15

Programma 20 & 21 oktoberZaterdag 20 oktober zaterdagsenioren scheidsrechter wed.nr. kl.nr. 14.30 uur svDiemen 2 - Waterwijk 3 97027 5/507 svDiemen vet. 1 vrij 2/C

Zaterdag 20 oktober DEF-pupillen svDiemen D1 vrij Hfd.B11.45 13.00 uur Pancratius D2 - svDiemen D2 137257 1J svDiemen D3 vrij 2/16 13.30 uur svDiemen D4 - Bijlmer D2 68684 3/42 12.00 uur svDiemen D5 - IVV D3 68683 3/43 11.15 uur svDiemen D6 - OSV D4 69128 3/43 09.00 uur svDiemen D7 - De Meer D3 69127 3/44 10.15 uur svDiemen D8 - Hoofddorp D12 69575 4/03 14.00 uur svDiemen MD1 - Buitenveldert MD5 66124 1/05 11.30 uur svDiemen E1 - Abcoude E1 105112 Hfd.C 09.00 uur svDiemen E2 - Türkiyemspor E1 68992 1K 10.15 uur svDiemen E3 - Legmeervogels E5 68991 2/20 11.30 uur svDiemen E5 - TABA E2 68101 2/23 10.00 uur svDiemen E6 - Weesp E4 68990 2/24 10.00 uur svDiemen E7 - Almere E2 68560 2/24 12.45 uur svDiemen E8 - Kadoelen E1 68989 2/25 12.45 uur svDiemen E9 - OSV E5 141305 2/2608.30 09.30 uur DCG E4 - svDiemen E10 68579 2/2609.00 10.00 uur TABA E4 - svDiemen E11 68098 3/72 09.00 uur svDiemen E12 - Bijlmer E1 68480 3/73 09.00 uur svDiemen E13 - Bijlmer E2 154910 3/74 09.00 uur svDiemen E14 - Abcoude E8 68905 3/75 10.00 uur svDiemen ME1 - Abcoude E5 157428 3/67 svDiemen F1 vrij 1/0710.00 11.00 uur Zeeburgia F1 - svDiemen F2 67925 1/0909.00 10.15 uur Almere F2 - svDiemen F3 67918 1/1008.00 09.00 uur De Meer F1 - svDiemen F4 67942 2/1508.00 09.00 uur Pancratius F2 - svDiemen F5 67913 2/1610.15 11.30 uur Almere F4 - svDiemen F6 67917 2/1808.45 09.45 uur Muiderberg F1 - svDiemen F7 68394 2/1809.45 10.45 uur Meteoor F1 - svDiemen F8 68396 3/2510.15 11.15 uur TABA F2 - svDiemen F9 68377 3/2710.30 11.30 uur TOS-Actief F1 - svDiemen F10 67919 3/2808.00 09.00 uur SDZ F7 - svDiemen F11 67957 3/2908.00 09.00 uur Roda’23 F12 - svDiemen F12 157763 4/50

Zaterdag 20 oktober meisjes junioren11.45 13.00 uur TABA MB1 - svDiemen MB1 104603 2E

Zaterdag 20 oktober junioren 17.00 uur svDiemen B1 - Voorland B1 E. Leerdam 155402 Beker

Zondag 21 oktober zondagsenioren 14.30 uur svDiemen - Fenerbahce F. Akkaya 155345 Beker 11.30 uur svDiemen 2 - Velsen 2 R. Buitenweg 150646 2/202 12.00 uur RAP 2 - svDiemen 3 B. Zouhir 39340 4/409

Zondag 21 oktober junioren10.00 11.30 uur Roda’23 A1 - svDiemen A1 A. Taskin 155438 1M10.45 12.00 uur Buitenboys A1 - svDiemen A2 40032 2L09.00 10.00 uur Muiden B1 -svDiemen B2 40013 2P 10.00 uur svDiemen B3 - Nieuw Sloten B1 39818 2Q 12.00 uur svDiemen B4 - Almere B5 39446 3/2909.45 11.00 uur Waterwijk B8 - svDiemen B5 39261 3/3409.45 11.00 uur Fortius C1 - svDiemen C1 K. Yeboah Boateng 155505 Beker svDiemen C2 vrij 1O 10.00 uur svDiemen C3 - AS’80 C2 39615 2V08.30 09.30 uur Buitenboys C4 - svDiemen C4 39994 3/5109.00 10.00 uur De Meer C1 - svDiemen C5 159790 3/52 10.00 uur svDiemen C7 - Abcoude C4 40174 3/54 12.00 uur svDiemen C8 - Ouderkerk C5 46520 3/55

Page 16: De Treffer 2007-2008 - 2007-10-08

16 svDiemen / DeTreffer

De E-top heeft een nieuwe website. Het adres is www.E-TopDiemen.teamwebs.nl Op deze site kan een agenda worden bijgehouden, nieuws, wedstrijduitslagen en standen. Bovendien kunnen er foto’s en fi lmpjes op worden geplaatst. Een andere mogelijkheid is een mail of sms alert naar alle le-den te sturen. Iedereen is vrij om een kijkje te komen nemen. Misschien is Teamwebs ook een idee voor andere teams. Het is geheel gratis. Zie www.teamwebs.nl

De zaalafdeling, ik krijg het woord futsal maar slecht uit m’n computer, is uitgebreid met een zesde team. Het gekke is dat dit team pas eind oktober haar eerste wedstrijd speelt. Ik mag toch aannemen dat de Bond er voor zorgt dat deze heren eerder met hun competitie kunnen beginnen.

Dan heeft de oplettende lezer inmiddels gemerkt dat de MD2 pupillen, meisjes, is verdwenen. Dit team gaat verder als de ME1. Meiden veel sterkte doe je best.

Dan eindigen we bij de allerjongsten, de F12, dit team was wel in een erg zware poule terechtgeko-men. Gelukkig kon na contact met het Bondsbureau de F12 in een andere poule terecht en naar ik hoor gaat het daar beter. Mannen doe je best.

Toen ik vorige week zondag een wedstrijd van de B-junioren ging bekijken schrok ik wel even, op de kunstgrasmat, waar we zeer zuinig op moeten zijn, zag ik veel troep liggen. Ik kan het niet anders zeggen, koffi ebekertjes, snoep etc. Ik heb het maar even opgeruimd, zeker de snoep is een vervelend iets op het veld, je krijgt het er slecht uit als het is gesmolten. Lieve mensen let op dat dit niet gebeurt en als u die troep ziet liggen, ruim het even op. De kunstgrasmat is u eeuwig dankbaar.

Afgelopen zondag was het weer eens raak. De weledele heer Gerard Hibbel fl oot twee wedstrijden, nou en? Dat is tweemaal 90 minuten en ik weet, al ziet hij er veel jonger uit, dat Gerard al een paar jaartjes de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt!!! Gerard chapeau!

Sinds een jaartje is het mogelijk de uitslagen van de thuis gespeelde wedstrijden digitaal aan de KNVB door te geven. Niet dat de wedstrijdformulieren nu zijn verdwenen, stel je voor dat zo’n formu-lier niet helemaal correct is ingevuld, dan mist de KNVB al die boetes die dan snel worden opgelegd.. Maar wat dit weekend duidelijk bleek uit de uitslagen, was dat op zaterdag bijna niets werd gewon-nen en dat op zondag bijna niets werd verloren. Het weer was toch hetzelfde, daar kan het niet aan gelegen hebben.

Aanstaande weekend wordt er weinig gespeeld, alleen de teams die tot de A-categorie behoren spe-len, de B-categorie, bij de sv Diemen het grootste deel van de vereniging heeft vrij. Het een en ander houdt verband met de herfstvakantie.

Voor het eerst sinds vlak voor de tweede wereldoorlog staat er weer een verslag van de veteranen van sv Diemen in het clubblad. De eerlijkheid gebied te zeggen dat secretaris Peter van Rooij, die een sterke band heeft met de zaterdag, dit verslag heeft geschreven.

Dat Zeeburgia bang is voor onze E2 was bekend maar dat zij met veertien (14) spelers kwamen om ze te bestrijden is ongekend en hoewel wij ze er op wezen dat er nooit meer dan vijf (5) spelers door ge-wisseld mogen worden kwamen zij in de tweede helft met een geheel nieuw team dit was zelfs voor onze E2 te veel. Opmerking van de begeleiding van Zeeburgia “wij zijn met kinderen bezig”???

Kleedkamer indeling, het tijdrovende werk van het invullen van het Whiteboard is zins de hulp van Henk van Dijk vervangen door een uitdraai uit de computer, meer is er niet veranderd. Dus als u leest 1g - 4 betekent dat ook nu dat Diemen kleedkamer 1 geel en de tegenstander kleedkamer 4 heeft.

Mini-treffers

Iedere zaterdag- en zondagochtend kunt u om 08.25, 08.55, 09.25 en om 9.55 uur beluisteren of uw

wedstrijd wel of niet doorgaat. Op 103.3 op de kabel en op 106.1 in de ether, dit alles op:

RADIODIEMEN