De Treffer 2007-2008 - 2008-03-17

14
DE TREFFER Clubblad van de sportverening Diemen Opgericht 16 juli 1931 Sportpark De Diemen / Postbus 189 / 1110 AD Diemen 020-699 20 48 / E-mail: [email protected] Website sv Diemen Voorzitter M.F. Lunstroo tel. 020-6992020 e-mail: [email protected] Secretaris P.P. van Rooij tel. 020- 6951294 e-mail: [email protected] Penningmeester R. Stallinga tel. 020-6004332 e-mail: [email protected] Kontributie-donatie RABOBANK 39.35.09.214 Ledenadministratie H.F. Kroese tel. 020-6901717 Kantinebeheerder A.J. Stellingwerff tel. 020-6992134 Voorzitter jeugdcommissie H.J. Berkhout tel. 020-6995055 Redaktie clubblad M.E. Post tel. 020-6909679 E-mail: [email protected] Clubblad verzending Mevr. M. Stoete tel. 020-6991599 Alle correspondentie betreffende de ledenadministratie sturen naar: H.F. Kroese, Tureluurweg 14A 1113 HA Diemen Sinds kort heeft sv Diemen een geheel vernieuwde website. Wij hebben er tot op heden nog weinig ruchtbaarheid aan gegeven omdat er nog veel werk ver- zet dient te worden, om de website in een dusdanige staat te brengen waar- van wij zeggen; “dit is wat wij moeten hebben” . Wat er nu al staat is het aanzien waard. Veel dank zijn wij verschuldigd aan Peter van Rooij die alle informatie die nu reeds op de site staat heeft aangeleverd en aan Erwin Lunstroo die de site heeft gebouwd en de aangeleverde informatie erop heeft geplaatst. Voorlopig zullen wij ons concentreren om de zogenoemde statische of vaste informatie op de site te plaatsen, daarna zal overgegaan worden tot het plaatsen van dynami- sche of variabele informatie zodat de site gebruikt zal worden als communicatie met onze leden. Als gezegd bouwt Erwin de site maar is geen content manager zoals dat heet. Pe- ter van Rooij met hulp van Tinus Post zullen verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de site en zij zullen die dan ook van informatie voorzien. Het in één hand houden van deze functies heeft als voordeel dat uitsluitend van de huisstijl van sv Diemen gebruik gemaakt zal worden, zoals lettertypes, lettergroottes, gebruik van hoofdletters en kleuren. Tevens fungeren zij als een sluis die verslagen en artikelen controleren op taal- en stijlfouten en deze eventueel kuizen van uitdrukkingen die wij als ver- eniging niet naar buiten willen brengen. Hetzelfde als nu gebeurt met ons blad “De Treffer” . Het doel is de website aan het einde van dit seizoen geheel operati- oneel te hebben en de site te gebruiken als het communicatiemiddel tussen de sv Diemen en haar leden visa versa en de service aan de leden te verhogen door onder andere koppeling naar andere sites om de leden van benodigde informa- tie te voorzien. De website zal veel informatie die nu in “De Treffer” staat vermeld overnemen, daardoor zal de functie van “De Treffer” veranderen en zal de uitgave van ons geliefde blad waarschijnlijk binnen afzienbare tijd ten einde komen. De schatting is dat de laatste Treffers in 2009 zullen verschijnen. Natuurlijk heeft niet iedereen een personal computer en hebben niet al onze leden toegang tot het internet. Voor die groep zal een oplossing gevonden moeten worden om kennis te nemen van die informatie die nodig is om als volwaardig lid van sv Diemen te fungeren. De vooruitgang is echter niet tegen te houden en wij zeker niet de eerste vereni- ging die het clubblad zal vervangen door een website. Digitalisering neemt steeds een grotere vlucht, de KNVB gaat ons daarin voor. Willen wij blijven meedoen dan zullen wij ons moeten aansluiten. Een recent voordeel is dat “De Treffer” aanwezig is op de website als digitaal clubblad, u kunt uw lijfblad downloaden zoals dat heet. Indien u opmerkingen of suggesties over de website heeft laat het dan weten aan Peter of Tinus. Fred Lunstroo Jaargang 74 nr. 15 17 maart 2008 van de voorzitter

description

 

Transcript of De Treffer 2007-2008 - 2008-03-17

Page 1: De Treffer 2007-2008 - 2008-03-17

DE TREFFERClubblad van de sportverening Diemen

Opgericht 16 juli 1931

Sportpark De Diemen / Postbus 189 / 1110 AD Diemen ( 020-699 20 48 / E-mail: [email protected]

Website sv DiemenVoorzitter

M.F. Lunstroo

tel. 020-6992020

e-mail: [email protected]

Secretaris

P.P. van Rooij

tel. 020- 6951294

e-mail: [email protected]

Penningmeester

R. Stallinga

tel. 020-6004332

e-mail: [email protected]

Kontributie-donatie

RABOBANK 39.35.09.214

Ledenadministratie

H.F. Kroese

tel. 020-6901717

Kantinebeheerder

A.J. Stellingwerff

tel. 020-6992134

Voorzitter jeugdcommissie

H.J. Berkhout

tel. 020-6995055

Redaktie clubblad

M.E. Post

tel. 020-6909679

E-mail: [email protected]

Clubblad verzending

Mevr. M. Stoete

tel. 020-6991599

Alle correspondentie

betreffende

de ledenadministratie

sturen naar:

H.F. Kroese,

Tureluurweg 14A

1113 HA Diemen

Sinds kort heeft sv Diemen een geheel vernieuwde website. Wij hebben er tot

op heden nog weinig ruchtbaarheid aan gegeven omdat er nog veel werk ver-

zet dient te worden, om de website in een dusdanige staat te brengen waar-

van wij zeggen; “dit is wat wij moeten hebben”. Wat er nu al staat is het aanzien

waard. Veel dank zijn wij verschuldigd aan Peter van Rooij die alle informatie die

nu reeds op de site staat heeft aangeleverd en aan Erwin Lunstroo die de site

heeft gebouwd en de aangeleverde informatie erop heeft geplaatst. Voorlopig

zullen wij ons concentreren om de zogenoemde statische of vaste informatie op

de site te plaatsen, daarna zal overgegaan worden tot het plaatsen van dynami-

sche of variabele informatie zodat de site gebruikt zal worden als communicatie

met onze leden.

Als gezegd bouwt Erwin de site maar is geen content manager zoals dat heet. Pe-

ter van Rooij met hulp van Tinus Post zullen verantwoordelijk zijn voor de inhoud

van de site en zij zullen die dan ook van informatie voorzien. Het in één hand

houden van deze functies heeft als voordeel dat uitsluitend

van de huisstijl van sv Diemen gebruik gemaakt zal worden,

zoals lettertypes, lettergroottes, gebruik van hoofdletters en

kleuren. Tevens fungeren zij als een sluis die verslagen en artikelen controleren

op taal- en stijlfouten en deze eventueel kuizen van uitdrukkingen die wij als ver-

eniging niet naar buiten willen brengen. Hetzelfde als nu gebeurt met ons blad

“De Treffer”. Het doel is de website aan het einde van dit seizoen geheel operati-

oneel te hebben en de site te gebruiken als het communicatiemiddel tussen de

sv Diemen en haar leden visa versa en de service aan de leden te verhogen door

onder andere koppeling naar andere sites om de leden van benodigde informa-

tie te voorzien.

De website zal veel informatie die nu in “De Treffer” staat vermeld overnemen,

daardoor zal de functie van “De Treffer” veranderen en zal de uitgave van ons

geliefde blad waarschijnlijk binnen afzienbare tijd ten einde komen. De schatting

is dat de laatste Treffers in 2009 zullen verschijnen. Natuurlijk heeft niet iedereen

een personal computer en hebben niet al onze leden toegang tot het internet.

Voor die groep zal een oplossing gevonden moeten worden om kennis te nemen

van die informatie die nodig is om als volwaardig lid van sv Diemen te fungeren.

De vooruitgang is echter niet tegen te houden en wij zeker niet de eerste vereni-

ging die het clubblad zal vervangen door een website.

Digitalisering neemt steeds een grotere vlucht, de KNVB gaat ons daarin voor.

Willen wij blijven meedoen dan zullen wij ons moeten aansluiten. Een recent

voordeel is dat “De Treffer” aanwezig is op de website als digitaal clubblad, u kunt

uw lijfblad downloaden zoals dat heet.

Indien u opmerkingen of suggesties over de website heeft laat het dan weten

aan Peter of Tinus.

Fred Lunstroo

Jaargang 74 nr. 15 17 maart 2008

van de

voorzitter

Page 2: De Treffer 2007-2008 - 2008-03-17

nr. 15 / 17 maart 2008 2 svDiemen / DeTreffer

Nieuwe ledenMH-JQ-90I D. Barima 05-11-1998 E-pup Egeldonk 916, 1103 AK Amsterdam tel. 06-51517492MH-JX-699 D. v.d. Craats 19-12-1994 C-jun Zeezigt 98, 1111 TM Diemen tel. 020-6002059MH-JQ-919 S.J. Dinant 25-09-2000 F-pup Zeezigt 51, 1111 TK Diemen tel. 06-14874888MH-JQ-88D B. Faber 05-11-2001 F-pup Raadhuisstraat 8, 1111 BL Diemen tel. 020-6003017MH-JQ-92A M. Gakmak 10-09-2001 F-pup Krenteboompjeshof 10, 1112 GP Diemen tel. 020-6957318MH-JM-418 C.C. Griffi th 14-09-2000 F-pup Empangeni 21, 1103 AS Amsterdam tel. 020-7770116FY-YK-36V S.D.J. Kapel 03-01-1995 D-pup Koningspalmplein 9, 1104 DE Amsterdam tel. 020-6953373MH-JQ-89E D. Kerpentier 02-11-1999 F-pup Zeezigt 336, 1111 TS Diemen tel. 020-7723601FX-BN-53D S.M. Oehlers 03-02-1993 C-jun Rode Kruislaan 377, 1111 NH Diemen tel. 020-8856250MH-JM-39D P. Hamid 01-01-2002 F-pup Kolgans 96, 1111 WH Diemen tel. 06-19300636MH-JM-40H Y. Salem 06-11-2001 F-pup Distelvlinderweg 15, 1113 KA Diemen tel. 06-12527111

AdreswijzigingLY-HM-658 M.L. de Raad wordt: Argusvlinder 1, 1113 LJ Diemen

Bedankt als lidGC-GP-556D J. Langenacker D-pupFZ-XX-76A R.T. Ketelaars B-junFT-YG-603 P.M. Buur A-jun

Offi ciële mededelingen

Van de bestuurstafel

In de bestuursvergadering van 4 maart 2008 is, onder andere, het volgende besloten of aan de orde geweest:• Opdracht voor het verbeteren van de geluidsinstallatie;• Bespreking voor de wijziging van de ledenadministratie;• Het gesprek met de gemeente over het onderhoud van de accommodatie en de Sportlaan;• Stand van zaken schenking scorebord;• Opdracht verlening uitvoeren opdrachten vanuit de rapportage Brandveiligheid;• Stand van zaken contributie inning;• Idem, inning sponsorgelden, advertenties en reclameborden;• Stand van zaken sponsorwerving; het kan nog beter;• Akkoord aanpassing sponsortarieven 2008-2009;• Contributietarieven 2008-2009;• Aanpassingen meubilair, bar en keuken.

Mocht dit U aanleiding geven tot vragen en bemerkingen dan kunt U zich wenden tot één van de bestuurs-leden.

Volgend seizoen

Ook al loopt dit seizoen nog wel even door, wat betreft de begeleiding zijn we alweer met het volgende bezig. Met René van Vark, trainer van de 1, hadden we vorig jaar gezien de goede resultaten en de prima reacties uit de spelers-groep afgesproken voor twee seizoenen met een tussentijdse evaluatie in februari/maart van dit seizoen. In dit ge-sprek hebben we besloten samen verder te gaan. We zijn van mening dat voor de mindere resultaten duidelijk aan-wijsbare oorzaken zijn; spelersgroep, trainer en bestuur zijn onverminderd positief. René voorspelde voor de zondag tegen Muiden een 6-0 overwinning, ik had hem even van hoogmoedswaan willen betichten maar ben blij dat ik m’n mond heb gehouden. Tevens voorspelde hij een kampioenschap in zijn laatste seizoen bij de sv., dus wie weet. . . Voor de 2 hadden we deze jaargang een slechte start op het trainersfront. Renato Tuur heeft ons toen uit de brand geholpen door de trainingen op de dinsdag- en de donderdagavonden voor zijn rekening te nemen. Gezien ook hier de positieve geluiden hebben we besloten volgend seizoen op vaste basis met elkaar door te gaan, Renato zal dan ook op de zondagen bij de begeleiding zijn.Tot slot van onze externe krachten hebben we nog onze kersverse verzorger Adam Barrszczowski. Adam werkt bij ons deels voor studiepunten aan de Hogeschool van Amsterdam afd. Fysiotherapie. Hij hoopt in oktober af te stude-ren. We hebben met zijn studiebegeleider gesproken en kunnen ook volgend seizoen weer gebruik maken van een student, Adam en/of een ander. Een verzorger van buiten behoort ook nog tot de mogelijkheden. Dus ook hier is een en ander ingevuld.Blijft het restant van dit seizoen over. De 1 lijkt zich na een mindere periode toch in de middenmoot te handhaven, enige zorg bestaat over de 2 die er eigenlijk goed voorstond in de res 2e klasse maar waar de stand door het weg-vallen van DCG er opeens voor ons minder rooskleurig uitziet. Maar enfi n, is er iets om voor te gaan zullen we maar zeggen.

Bart van Echtelt

Page 3: De Treffer 2007-2008 - 2008-03-17

nr. 15 / 17 maart 2008 3 svDiemen / DeTreffer

Jeugdtreffer Wedstrijdsecretarissen

A-junioren H. Berkhout tel. 020-6995055 D-pupillen H. Berkhout tel. 020-6995055

B-junioren H. Berkhout tel. 020-6995055 E-pupillen G. Hilgen tel. 020-6908436

C-junioren H. Berkhout tel. 020-6995055 F-pupillen A. Uljee tel. 020-6954865

Meisjesvoetbal M. Golsteijn tel. 020-7764909 Mini-pupillen H. Berkhout tel. 020-6995055

Sjef van der Heidentoernooi - PAASTOERNOOIOp zaterdag 22 en maandag 24 maart spelen we weer ons paastoernooi. Het toernooi is voor onze E-, F- en Mini- pupillen en meisjes. Hieronder vinden jullie de tijden waarop jullie verwacht worden.

E-pupillensv Diemen E1 maandag 24 maart 12:30sv Diemen E2 maandag 24 maart 12:30sv Diemen E3 maandag 24 maart 8:30sv Diemen E5 maandag 24 maart 8:30sv Diemen E6 maandag 24 maart 12:30sv Diemen E7 maandag 24 maart 10:30sv Diemen E8 maandag 24 maart 10:30sv Diemen E9 maandag 24 maart 12:30sv Diemen E11 maandag 24 maart 12:30sv Diemen E12 maandag 24 maart 14.30sv Diemen E13 maandag 24 maart 10:30sv Diemen E14 maandag 24 maart 10:30

F-pupillensv Diemen F1 zaterdag 22 maart 14:30sv Diemen F2 zaterdag 22 maart 14:30sv Diemen F3 zaterdag 22 maart 14:30sv Diemen F4 zaterdag 22 maart 14:30sv Diemen F5 zaterdag 22 maart 14:30sv Diemen F6 zaterdag 22 maart 12:30sv Diemen F7 zaterdag 22 maart 12:30sv Diemen F8 zaterdag 22 maart 8:30sv Diemen F9 zaterdag 22 maart 10:30sv Diemen F10 zaterdag 22 maart 10:30sv Diemen F11 zaterdag 22 maart 12:30sv Diemen F12 zaterdag 22 maart 8:30sv Diemen F13 zaterdag 22 maart 8:30

Damessv Diemen MD1 maandag 24 maart 8:30sv Diemen ME1 maandag 24 maart 8:30

Mini’ssv Diemen Barcelona zaterdag 22 maart 8:30sv Diemen Celtic zaterdag 22 maart 10:30sv Diemen Juventus zaterdag 22 maart 12:30sv Diemen Liverpool zaterdag 22 maart 8:30sv Diemen ManUnited zaterdag 22 maart 10:30sv Diemen Real Madrid zaterdag 22 maart 14:30

sv Diemen C1 – Abcoude C1 4-0 10 maartNormaliter als de C1 speelt moet ik zelf ook spelen (met de Zon. 3). Als zij thuis spelen speel ik uit en vice versa. Zodoende was het pas de 3e keer dat ik onze helden kon bekijken. Vorige week had de C1 zich geblameerd door van ‘n slecht spelend Zeeburgia te verliezen (3-1) zodat er tegen Abcoude uit ‘n ander vaatje getapt moest worden. Zonder Armando (geschorst) maar mét Khaleb van de D1 op rechtsachter zat de C1 er in ‘n felle maar sportieve wedstrijd bovenop. Halverwege de 1e helft ver-stuurde Daan ‘n steekpass op Bas, die op zijn beurt met ‘n afgemeten voorzet Sisi van dichtbij liet scoren (1-0). Aangezien Abcoude zéér behoudend 4-4-2 speelde liet coach Alain in de 2e helft Cerezo doorschuiven om naast Rahir centraal op het middenveld te gaan spelen. Flink doorjagen op de keeper bezorgde Diemen ‘n in-gooi. Deze werd door de Witte Kanu doorgekopt waar-door Sisi zijn tweede kon binnenschieten (2-0). Nu was het hek van de dam. Eerst kregen Khaleb, Sisi, Rahir en vooral Bas hun terechte applauswissels. Daarna werd ‘n slim verkregen pennel gedecideerd door Jordan binnen-geschoten (3-0). Tot slot zorgde Daan, na ‘n prachtige combinatie met Cerezo, voor de 4-0. Het is voor deze van centrale verdediger tot spitta omgebouwde reus al zijn 4e goal in 4 opeenvolgende wedstrijden. Het leverde

Eerste volle winst voor de E-1hem al met al, mede gezien 2 grote missers, waarvan 1 na ‘n sublieme aanval en ‘n afgemeten voorzet van Jelle, slechts ‘n patatje op. Mensenkinderen!

Evert

Omniworld D11 - sv Diemen D8 5-6 8 maartNa alle commotie van deze week (trainer René stapte op) moesten we vandaag naar Almere. Assistent Attie gaat er ook mee stoppen, maar besloot deze wedstrijd nog wel te coachen. Een cruciaal du-el om in de top van de poule te blij-ven, dus verlies zou pijnlijk zijn. Bart was nog op vakantie. Al na 2 minuten kwamen we op achterstand te staan (1-0). Nog niet iedereen was met zijn hoofd bij de wedstrijd denk ik, want we leden veel balverlies. Gelukkig maakte Salim snel daarna de 1-1 met een knap schot. Rik kopte over uit een corner. Omniworld had toch het beste van het spel en maakte 2-1 en 3-1. Dat ging ineens wel heel snel, maar we lieten het daar echter niet bij zitten. Uit een voorzet van Salim kon Jeremy intikken: 3-2. Ge-

Page 4: De Treffer 2007-2008 - 2008-03-17

nr. 15 / 17 maart 2008 4 svDiemen / DeTreffer

Advertentiepagina

Page 5: De Treffer 2007-2008 - 2008-03-17

nr. 15 / 17 maart 2008 5 svDiemen / DeTreffer

lukkig gingen de gevaarlijke vrije trappen van Omniworld ruim over of naast. Vlak voor rust scoorde Rik nog de 3-3 met een lage schuiver in de hoek. Het was een erg span-nende wedstrijd die gelijk op ging.Beide ploegen kregen na rust kansen om de score ver-der uit te bouwen. Wij deden dat het eerst via Rik (3-4), maar daarna kwam Omniworld toch weer langszij, om-dat Tijs de bal niet goed wegwerkte (4-4). Celso werd op de rechtsbuiten positie gezet, Tim in de verdediging. Dat had zijn effect, want we konden uitlopen naar 4-6 via Jeremy en Salim. Hierbij zag de keepster van Omniworld er niet altijd goed uit. Intussen hield Nick nog een goed schot tegen, maar hij kreeg later nog wel een lob over zich heen (5-6). Na deze goal werd het nog ontzettend spannend, het was pompen of verzuipen voor ons. Celso werd weer naar de verdediging gehaald en alle zeilen moesten worden bijgezet. Er werden alleen nog maar ballen weggetrapt zonder te kijken, kortom paniek alom. Tijs maakte zijn eerdere fout goed door nog enkele scho-ten te weren. En de goal bleef verder schoon!

Martin

De Dijk D3 - sv Diemen D9 2-2 8 maartNa twee weken geen wedstrijd moest de D9 aantreden tegen de Dijk D3. Steinmar speelde vandaag mee met de D9. Een van de spelers van de Dijk was erg groot waar-

door de D9 aarzelend aan de eerste helft begon. Het was dan ook deze jongen die het eerste doelpunt snoeihard van grote afstand scoorde. Hierna herpakte Diemen zich en de D9 kwam een aantal keer gevaarlijk voor het doel

van de Dijk. Maar helaas werd er niet één omgezet in een doelpunt. De grote jongen blesseerde zich ernstig en kon niet meer verder (later bleek het een gebroken spaakbeen te zijn). Vlak voor de rust raakte Donovan ook nog geblesseerd aan de enkel en hij kon niet meer verder spelen helaas. Er stond dus een 1-0 achterstand op het scorebord in de rust.De tweede helft was koud begonnen of de Dijk scoorde de 2-0 doordat de D9 niet geconcentreerd begon. Ook nu werd Diemen sterker naarmate de tweede helft vor-derde en er werden weer veel kansen gecreëerd maar de verdediging van de Dijk stond goed en ook hun kee-per deed het prima. Jeffrey wist uiteindelijk de 2-1 te ma-ken en Diemen bleef druk zetten en zo kon Lorenzo de 2-2 inschieten. Zeer goed gedaan!

Yvonne Ceelie

Volendam E2 - Diemen E1 1-2 8 maartNet drie dagen na de kleine nederlaag tegen koploper Buitenveldert hebben jullie het gefl ikt! Een zeer verdien-de overwinning in en tegen Volendam. Yes! Yes! Yes! Van harte gefeliciteerd met dit succes dat jullie terecht ook al-lemaal breeduit vierden. Het was niet makkelijk met de eerste helft volop wind tegen en een goed combinerend Volendam dat veel meer balbezit had. Maar er werd met man en macht verdedigd en het bleef 0-0 tot de rust.In de tweede helft maakte Diemen goed gebruik van de omstandigheden en kwam het steeds vaker in de buurt van het doel van Volendam. Een paar kansjes die er net niet in gingen maar daarna scoorde Mike direct vanuit een corner. Blijdschap volop, maar Volendam liet direct zien dat de wedstrijd nog niet gelopen was en maakte gelijk. De beste kansen waren er daarna toch weer voor

Diemen. Nidal speelde eerst de laatste man uit en maak-te daarna oog in oog met de keeper heel cool 1-2. Daar-na werd het nog even fl ink spannend en sprong Diemen slordig om met voldoende kansen om de wedstrijd de-fi nitief te beslissen. Iedereen voelde de spanning in de laatste minuten waarbij we toch allemaal hoopten dat Diemen stand zou houden. En dat gebeurde zodat de eerste volle winst binnen is. De verschillen met de tegen-standers zijn echt klein dus dit hoeft echt niet de enige overwinning te zijn. Met zoveel vechtlust als vandaag zal het zeker nog wel een keer lukken binnenkort. Vol trots,

Edwin van den Berg

Hoofddorp E7 - sv Diemen E5 3-6 8 maartJuist deze dag is op het nieuws geweest dat Johan Cruijff zijn opdracht bij Ajax teruggeeft. Reden voor de techni-sche staf van Diemen E5 direct contact met hem op te nemen. We wachten af. Diemen E5 kan op technisch vlak nog wel wat goede adviezen gebruiken. Dat bleek ook tijdens de wedstrijd uit tegen Hoofddorp E7. Hoe-wel de reeks dit nieuwe seizoen anders doet vermoeden loopt het niet altijd gesmeerd. Na een gelijkspel volgden drie overwinningen en de top nadert, maar dat is nog niet speltechnisch. Zo ook in Hoofddorp waar we in het och-tendgloren aantraden op een veld met doelen met hand-balafmetingen en negen tegen negen, hetgeen aardige kluitjesvoetbaltaferelen opleverde. De kleine doeltjes konden niet verhinderen dat een Hoofddorpspeler de bal uit een corner van Shaquille achter zijn eigen doelman rommelde. Het eerste Diemendoelpunt kwam van Jamie die een van de lat terugspringende bal makkelijk intikte. Onze gebruikelijke mindere momenten leverden Hoofd-dorp twee doelpunten op en onze doelman Goof voor-kwam erger.In de rust enkele harde woorden en dat hielp. Uit een lob van Youri zorgde Jamie voor de 2-3 Jamie werd uit een pass van Youri in staat gesteld de 2-4 aan te tekenen. Andermaal aarzelend optreden van Diemen leverde op-nieuw een tegentreffer op 3-4. Maar een opleving stelde de overwinning veilig via treffers van Shaquille en Youri, 3-6.

Cees Kramer

sv Diemen E14 - Roda’23 E16 2-1 8 maartVandaag zagen we een wedstrijd die we met 6-0 had-den kunnen winnen of met 3-2 hadden kunnen verlie-zen. De eerste aanvallen waren van Roda dat goed van start ging met een spits die goede acties maakte. Roda speelde echter niet genoeg met elkaar. De E-14 kreeg langzaam het overwicht en er werd heel goed samenge-speeld en overgespeeld. De vooruitgang van de E-14 is groot en leuk om te zien op het veld. Er waren werkelijk heel mooie aanvallen bij waar het hele middenveld en de aanval aan mee deed. De bal wilde maar niet meewer-ken en kwam op de paal, de lat of werd tegen de keeper aangeschoten. Totdat vlak voor rust Marc een vrije trap er met een mooie boog inschoot. Kort daarop scoorde

Reymond vanuit een kluitjes si-tuatie. Zo gingen we rusten met een verdiende 2-0 voorsprong. Dino had toen nog niet veel te doen gehad op doel.In de tweede helft begonnen we goed maar al gauw vond de E-14 het wel best. Het midden-veld met Timo, Michael en Marc wilde niet meer terugkomen, de

Page 6: De Treffer 2007-2008 - 2008-03-17

nr. 15 / 17 maart 2008 6 svDiemen / DeTreffer

Voor inlichtingen over het doorgaan van de

trainingen, afgelastingen van de wedstrijden

en alle andere informatie kunt u bellen

naar. . .

020-6000085

aanval met Koen, Sam, en Junior bleef voorin en wilde allemaal op rechts voetballen. Achterin liepen Inderjot en Daron niet hard genoeg om de aanvallers van Roda in te halen. Timo maakte een prachtige actie door vijf spe-lers te passeren. Die ging er net niet in, jammer. Maar hij vond het daarna ook wel genoeg voor deze wedstrijd. Roda kreeg zomaar een groot overwicht. Ze scoorden ook 2-1 uit een uitbraak alleen voor onze keeper Dino. Die dacht dat hij z’n handen niet hoefde te gebruiken bij een doorgebroken speler. Hij moest daarna nog een paar keer (goed) onderscheppen en toen was het (geluk-kig) afgelopen. Als het nog langer had geduurd dan wa-ren er voor Roda zeker meer in gegaan. Toch ook deze wedstrijd gewonnen. Dat is goed, maar het scheelde niet veel.Volgende week tegen Legmeervogels moeten we de he-le wedstrijd blijven voetballen!!! Afgesproken?

Theo Arler

sv Diemen F3 - Meteoor F1 4-2 8 maartNa een goeie warmingup begon de F3 heel sterk te voetballen en onze mannen kwamen snel op ‘n 1-0 voor-sprong, dankzij ‘n doelpunt van Michael. En de wedstrijd ging heel goed de jongens speelden heel goed en door het goede over spelen zie je dan ontstaan er doelpunten en deze keer een mooi doelpunt van Mees. En Diemen bleef goed spelen en als je goed speelt dan lukt ook al-les want er volgde een samenspel van Wessel en die speelde weer over naar Ilyaas en die speelde over naar Michael en die scoorde weer en was de stand 3-0 voor Diemen. Na het eerste afgekeurde doelpunt van Diemen zie je dat de jongens van F3 doorgaan met voetballen. De tegenstanders gedroegen zich echt heel vervelend zowel tegen de F3 als tegen de ouders van de F3 en scheids en tegen de trainer van de F3.Maar gelukkig gingen we rusten dan denk je dat alles wel rustig geworden is maar helaas het werd erger door Meteoor dat zich echt misdroeg. Na een paar kleine fout-jes van F3 werd het 3-1 en door een eigen doelpunt van Shaquille werd het 3-2. Maar gelukkig na een mooie ac-tie van Shaquille maakte hij het 4de doelpunt voor Die-men. Ik vind dat de F3 elke keer laat zien dat ze sterker worden. Knap hoor jongens ga zo door en ouders ook bedankt, tot de volgende wedstrijd

Dennis Ishaksv Diemen F6 – SDZ F6 4-2 8 maartNa een week wachten door de afgelasting, mocht F6 op-nieuw proberen te winnen en zich richting de koppositie te bewegen. Toch leek het hele team dat niet direct te be-seffen. Na 10 seconden lag de bal al achter Sebastiaan. Na de nodige aanwijzingen vanaf de zijlijn leek iedereen beter bij de les. Door wat meer druk te zetten was het uiteindelijk Thijs die met een laag schot de stand gelijk bracht. Ondanks dat zowel voor- als achterhoede hun best deden glipten er af en toe SDZ-ers door en een paar minuten voor rust was het 1-2.Coach Peter had echter de juiste toon in de rust te pak-ken en Diemen kwam goed uit de startblokken. Thijs en

Martijn zorgden met goed samenspel voor aanvoer naar Kwabena die met een hard schot de 2-2 binnenschoot. Toen was het tijd voor Amber om zich voorin in een heuse scrimmage te gooien en via haar hoofd en de te-genstander Diemen op voorsprong te zetten. In de fase daarna ging de strijd gelijk op en lag de verdediging met Gideon, Max, Amber en Franklin af en toe open, maar ze hielden stand. Voorin waren het Martijn, Aravinth, Kwa-bena en Thijs die de klus moesten klaren. En dat deden ze. Met weer een harde knal liet Kwabena eerst de lat nog trillen, maar enkele minuten later was het wel raak en stond Diemen op 4-2. Gelukkig hield Sebastiaan nog een paar ballen knap tegen zodat F6 blij de armen in de lucht kon gooien.Jongens goed teruggevochten, ga zo door en scheids-rechter (vader van Franklin) bedankt voor de vakkundige leiding.

Marten

Batavia’90 F6 – sv Diemen F13 0-6 8 maartHelaas ook dit keer geen thuiswedstrijd, maar ditmaal naar Lelystad. Vandaag moest het dan maar eens ge-beuren en. . . ., wattttt eennnnn wedstrijd!!! We hebben ze opgerold, daarna weer uitgerold en toen nog eens opgerold. We waren vandaag heer en meester! Een schoolvoorbeeld van dominant voetbal (toch Marco?). Ik heb vandaag geen matige spelers aan onze zijde kunnen ontdekken, alleen goed, beter en best. Afi jn, de wedstrijd dan. Virtenley opende de score nadat diversen vuurpijlen nog geen doel konden treffen. Onze eerste wissel Raul, scoorde de volgende bijna direct nadat hij het veld in kwam! Floris maakte met een bekeken schot doelpunt nummer drie. Daar gingen we dan ook gelijk mee de rust in.In de tweede helft maakte Raul er gelijk maar 4-0 van! Ondanks zijn mooie doelpunten, vergat hij niet ook zijn verdedigende taken uit te voeren. Lucas pegelde van buiten de 16 meter de vijfde er daarna in en Christiaan verzorgde het toetje voor ons met de zesde goal! Justin, Alex, Miles en Seger hadden een beetje pech, dat ze niet konden scoren, maar speelden allemaal een goede wed-strijd!!! En Brent? Die zag slechts een keer een tegen-stander op zich afkomen, die hij in het gras liet bijten (wel fair op de bal, maar genadeloos hard!). Daarna begreep de tegenstander dat op dat deel van het veld helemaal geen eer viel te behalen en beperkte zich toen maar op het voorkomen van een monsteruitslag.Jongens, ik word zowaar bijna enthousiast! En volgen-de week onze één na laatste uitwedstrijd (zonder één wedstrijd thuis, Bram?) tegen de nummer één NVC, mis-schien een stuntje???

F-13 for ever!Mischa Hoogland

Beste Mischa,Het is niet Bram die de wedstrijden vaststelt, maar dat doet de KNVB district West 1. Het is wel erg ver-velend, maar een zoete troost, zaterdag 29 maart spelen jullie thuis!!!

Page 7: De Treffer 2007-2008 - 2008-03-17

nr. 15 / 17 maart 2008 7 svDiemen / DeTreffer

Kalender uittoernooien sv Diemen

Hierbij vindt u de uittoernooien van onze teams in het voorjaar. Daar kunt u vast rekening mee houden, houdt de dag daarvoor vrij. Ik wil vast aangeven dat het spelen van de toernooien geen vrijblijvende zaak is. Behandel het als een competitiewedstrijd. Wij willen graag dat alle teams er zijn. Leiders, kunt u dit vast afstemmen met de spelers en ou-ders. Met dank aan Eric Otto voor het behandelen van de uitnodigingen. Reacties: Eric Otto [email protected]

Groet,Herman Berkhout

team datum club plaats

A1 Pasen EuroSporting Assen

17 mei Noordwijk Noordwijk

A2 18 mei Alkmaarsche Boys Alkmaar

B1 Pasen EuroSporting Assen

17 mei Noordwijk Noordwijk

B2 Pasen EuroSporting Assen

18 mei Alkmaarsche Boys Alkmaar

B3 24 mei SVV Scheveningen Scheveningen

B4 Wordt nog gezocht

B5 Wordt nog gezocht

C1 17 mei Noordwijk Noordwijk

24 mei Bergschenhoek Bergschenhoek

C2 17 mei SV Ilpendam Ilpendam

1 mei SVV Scheveningen Scheveningen

C3 18 mei LSVV Zuid Scharwoude

1 juni BFC Bussum

C4 1 mei SVV Scheveningen Scheveningen

1 juni BFC Bussum

C5 18 mei Alkmaarsche Boys Alkmaar

1 juni BFC Bussum

C7 18 mei LSVV Zuid Scharwoude

1 juni BFC Bussum

C8 17 mei LSVV Zuid Scharwoude

D1 1 mei Zie nieuwe D1/D2

10/11 mei Eurosportring Berlijn

17 mei Noordwijk Noordwijk

24 mei Bergschenhoek Bergschenhoek

31 mei BFC Bussum

D2 1 mei Zie nieuwe D1/D2

10/11mei Eurosportring Berlijn

31 mei BFC Bussum

D3 1 mei Zie nieuwe D1/D2

10/11mei Eurosportring Berlijn

25 mei IVV Landsmeer

31 mei BFC Bussum

D4 25 mei Alkmaarsche boys Alkmaar

31 mei BFC Bussum

D5 25 mei IVV Landsmeer

31 mei BFC Bussum

D6 17 mei LSVV Zuid Scharwoude

31 mei BFC Bussum

D7 17 mei LSVV Zuid Scharwoude

31 mei BFC Bussum

D8 1 mei SVV Scheveningen Scheveningen

10 mei DWS Amsterdam

31 mei BFC Bussum

D9/D10 Zie toernooien E6/E9

Nwe

D1/D2 1 mei SVV Scheveningen Scheveningen

E1 1 mei Zie Nieuwe D1, D2

17 mei BFC Bussum

31 mei IVV Landsmeer

E2 17 mei BFC Bussum

24 mei Alkmaarsche Boys Alkmaar

E3 17 mei BFC Bussum

24 mei Alkmaarsche Boys Alkmaar

E5 17 mei BFC Bussum

31 mei FC Purmerend Purmerend

E6 17 mei BFC Bussum

31 mei FC Purmerend Purmerend

E7 17 mei BFC Bussum

31 mei FC Purmerend Purmerend

E8 10 mei BFC Bussum

18 mei LSVV Zuid Scharwoude

E9 1/2 mei SV Ruwaard Arnhem

10 mei BFC Bussum

24/25 mei Amsterdam Cup

E11 10 mei BFC Bussum

17 mei Forza Almere Almere

E12 10 mei BFC Bussum

17 mei Forza Almere Almere

E13 10 mei BFC Bussum

17 mei Forza Almere Almere

E14 10 mei BFC Bussum

17 mei Forza Almere Almere

F1 12 mei Super F ’t Gooi

F2 10 mei BFC Bussum

18 mei Sv Ilpendam Ilpendam

F3 10 mei BFC Bussum

17 mei LSVV Zuid Scharwoude

F4 10 mei BFC Bussum

17 mei LSVV Zuid Scharwoude

24 mei Alkmaarsche Boys Alkmaar

F5 10 mei BFC Bussum

17 mei RKAVIC

F6 10 mei BFC Bussum

17 mei LSVV Zuid Scharwoude

F7 10 mei BFC Bussum

17 mei LSVV Zuid Scharwoude

F8 10 mei BFC Bussum

24 mei Alkmaarsche Boys Alkmaar

F9 10 mei BFC Bussum

17 mei LSVV Zuid Scharwoude

F10 17 mei BFC Bussum

24 mei Alkmaarsche Boys Alkmaar

F11 17 mei BFC Bussum

F12 17 mei BFC Bussum

F13 12 mei DRC Durgerdam

17 mei BFC Bussum

Minis 17 mei BFC Bussum

MB1 23 mrt VSV Velserbroek

12 mei ARC Alphen a/d Rijn

17 mei TOV Baarn

1 jun IVV Landsmeer

7/8 juni weekend LOL

MD1 17 mei TOV Baarn

24 mei SC ’t Gooi Hilversum

7/8 juni weekend LOL

MD2 7 jun BFC Bussum

ME1 25 mei IVV Landsmeer

7 jun BFC Bussum

7/8 juni weekend LOL

Page 8: De Treffer 2007-2008 - 2008-03-17

nr. 15 / 17 maart 2008 8 svDiemen / DeTreffer

sv Diemen C5 – Omniworld C7 5-0 16 maartOmniworld C7 stond vooraf op de derde plaats, dus de verwachting was dat het niet makkelijk zou worden. In de eerste minuten kreeg Rowan meteen enkele schoten

op doel te verwerken. Diemen zat er echter ook vanaf het be-gin fel op en dat betaalde zich al na vier minuten uit via een doel-punt van Rolf: 1-0. Daarna hiel-den beide teams elkaar redelijk in evenwicht. Toen Jaimy een puike vrije trap nam, gingen de handen al juichend de lucht in, maar de bal ketste buiten be-reik van de keeper af op de lat. Het spel ging mooi op en neer, zodat het publiek door de span-

ning de gestaag neerdalende regen volledig vergat. Voor de keepers waren de natte bal en het natte veld echter wel complicerende factoren. Toen de prima uitgekomen Rowan zich één keer liet verrassen door de bal, bracht Shaga redding, zodat de stand na een voortreffelijke eer-ste helft nog steeds 1- 0 was. Al snel in de tweede helft zette Ivan na een mooie actie voor op Emlyn: 2-0. Toen vijf minuten later de scheids-rechter vergat te fl uiten voor buitenspel, kon Emlyn op aangeven van Rolf de 3-0 laten aantekenen. Het echte vuur bij Omniworld was er toen een beetje uit, terwijl het bij Diemen bleef branden. Een schot van Berend vanaf de rand van het strafschopgebied betekende 4-0. Toen twee minuten voor het eind Rowan gepasseerd werd, bracht Shaga (na afl oop uitgeroepen tot Man of the Match) op-nieuw redding. Voordat de scheidsrechter affl oot, onder-streepte Emiel de formidabele inzet van het team nog eens met een vijfde doelpunt: 5-0. Om zijn waardering uit te drukken voor die inzet (200 %!), trotseerde coach Henk na afl oop in de kleedkamer zijn rugpijn en maakte een buiging voor het team.

Ruud Keurentjes

SDZ D10 - sv Diemen D8 0-2 15 maartDe eerste wedstrijd onder leiding van de nieuwe coach-es Ton en Michael. Beide hebben dit al eerder gedaan, dus dat kun je wel aan hen overlaten. Er werd een nieu-we afkorting geïntroduceerd PLOF (Plezier, Leren, Ont-wikkelen en Fatsoen). Het spreekt voor zich wat hiervan de bedoeling is. De vorige wedstrijd tegen SDZ vonden we onszelf tekort gedaan. We waren beter maar verloren toch de wedstrijd met 2-1. Dat moest deze keer anders. Al na 5 minuten kwamen we op voorsprong door een volley van Rik (0-1). Een uitstekend begin. De scheids-rechter was vrij streng, er werd slecht ingeworpen en het minste fysieke contact werd afgefl oten. We kwamen op

Selectiewedstrijden 2008-2009

Maandag 31 maart 19:00 NVC E1 - Diemen E1 19:00 NVC E2 - Diemen E2 Woensdag 2 april19:00 NVC E3 - Diemen E319:00 NVC E4 – Diemen E4

Donderdag 3 april19:00 Diemen D2 - NVC D219:00 Diemen D1 - NVC D1

Dinsdag 15 april19:00 NVC D3 - Diemen D3

De betreffende spelers worden hier binnenkort voor uitgenodigd.Voor de junioren worden binnenkort ook selectiewedstrijden met NVC bekendgemaakt. Tevens zijn er selec-tiewedstrijden met sv Ouderkerk en Swift in de maak.

0-2 door een schitterende pass van Jeremy naar Salim. Deze wist hier wel raad mee. SDZ was wel regelmatig gevaarlijk voor ons doel en schoot een keer in het zijnet bij ons. Uit hun corners ontstond echter weinig gevaar.Na rust wisten we de wedstrijd te controleren. We speel-den voornamelijk op de helft van SDZ en we creëerden nog verschillende kansen. Er werd nog een doelpunt af-gekeurd van Rik wegens buitenspel. Hierover bestond bij ons grote verbazig, want de voorzetter (Salim) stond al bijna op de achterlijn. Af en toe stonden we onder druk van SDZ. Een vrije trap werd goed gepakt door Nick en uit een counter moest Nick ook nog optreden wat hij voortreffelijk deed. Rowen schoot nog een vrije trap over. Een uitstekende overwinning waarmee we stevig aan kop gaan in de poule.

Martin

De Meteoor D2 - sv Diemen D9 3-2 15 maartVandaag stond de return tegen de Meteoor op het pro-gramma. De D9 met gastspeler Max ging voortvarend van start. Er werd goed overgespeeld en er werden strakke passes gegeven en snel resulteerde dit in de 0-1 die prachtig gemaakt werd door Lorenzo. Daarna werd het ook nog 0-2 door Pa-trick. Naarmate de wedstrijd vorderde verslapte de D9 en kwam de Metoor beter in de wedstrijd en dit resulteerde in een 2-2 ruststand.Ook na de rust wilde het niet meer luk-ken. De uitstekende keeper van de Me-teoor voorkwam heel wat treffers van de D9, de Meteoor zelf scoorde nog wel waardoor de 3-2 eindstand op het scorebord ver-scheen. Het was een leuke en sportieve wedstrijd.

Yvonne Ceelie

sv Diemen E5-sv Diemen E7 7-4 15 maartEen waar doelpuntenfestijn in de topper van de E5 te-gen de E7. Topper omdat de E5 de eerste plaats op de ranglijst inneemt en de E7 tweede stond. Lieten we in het vorige verslag nog weten dat Johan Cruyff best eens zou kunnen langskomen voor wat adviezen. Johan, even goede vrienden, het hoeft niet meer. Natuurlijk sluipen er af en toe nog wat onregelmatigheden in het spel, zoals het niet terugkomen van verdedigers en middenvelders bij een tegenaanval, maar het wordt steeds minder. De E5 begon sterk aanvallend en dat resulteerde spoedig in de 1-0 van Jamie na aangeven van Glenn. Een fraai indraaiende corner van Shaquille zorgde voor 2-0. Aar-zelend optreden van de verdediging stelde de E7 in staat terug te komen 2-1, maar andermaal een treffer van Ja-mie leverde de 3-1 op. Weer kon de E7 terugkomen 3-2.

Page 9: De Treffer 2007-2008 - 2008-03-17

nr. 15 / 17 maart 2008 9 svDiemen / DeTreffer

Glenn, in goede vorm, knalde zijn ploeg naar 4-2. Ander-maal te weinig doortastend optreden en weer kon de E7 tegen scoren, 4-3.In de tweede helft liep de E5 pas goed uit. Weer Glenn na een pass van Jaquille, 5-3 en Jamie uit een corner 6-3. Opmerkelijk hoe die kleine Jamie de bal inkopte. Hij is de laatste weken erg trefzeker en komt in het nieuwe seizoen niet voor niets in de E-selectie. Ondanks het overwicht van de E5 kon de E7 toch nog een keer sco-ren. Toen was het gebeurd met de tegenstand en liepen we uit naar 7-4 door een afstandschot van Shaquille. Het had hoger kunnen uitpakken. Jamie, Youri en Sjaquille waren dicht bij een doelpunt, maar paal en sterk kee-perswerk van de E7-doelman voorkwamen een “hand-baluitslag”.

Cees Kramer

Legmeervogels E16 - sv Diemen E14 5-6 15 maartDit was een wedstrijd waarin alle spelers een eigen op-dracht hadden. Dino hield diverse ballen door snel uit te lopen en de bal klemvast te nemen. Inderjot en Daron ondersteunden elkaar heel goed. Ze zijn echt een per-fecte verdediging aan het worden. Koen vocht mee om de bal terug te veroveren bij balverlies voorin. Sam ver-zorgde de passes vanuit het midden, evenals Junior van achteruit. Hoewel Junior heel graag mee naar voren wil. Sam kwam eenmaal in de tweede helft mee naar voren en schoot de bal er knap in. Als je weer teruggaat (naar de middenstip) dan is dat heel goed Sam. Mi-chael vocht met Marc op het middenveld om de bal waarbij Marc af en toe meeging naar voren. Marc scoorde daaruit tweemaal met mooie strakke schoten, en Michael eenmaal na een heel mooie actie vanaf de linkerkant van het veld. Reymond zorgde op rechts voor mooie passes voor het doel en scoorde zelf ook eenmaal. Timo zou acties maken en liet zien dat hij een hele goede voetballer is met een mooie passeerbewe-ging: hij passerde er in een keer vijf, waarvan eentje zelfs tweemaal. Helaas ging de bal er toen niet in. Meer acties maken Timo!!! Bij rust stonden we 4-2 voor. In de tweede helft ging het heel gelijk op en het was jam-mer dat aan het eind bij 6-3 voor, Diemen een beetje ophield met meeverdedigen. Zo kwam Legmeervogels met diverse uitbraken en meerdere aanvallers voor Dino te staan. Daaruit scoorden ze zomaar tweemaal en werd het toch nog spannend. Uiteindelijk een goede overwin-ning en een leuke wedstrijd met veel doelpunten. Goed gedaan jongens!!! De opstelling wordt al een beetje au-tomatisch aangenomen en ook vastgehouden. Als de opdrachten nog een beetje beter gaan lukken en ieder-een de laatste vijf minuten ook nog meeverdedigt, dan is de E14 onverslaanbaar.

Theo Arler

sv Diemen F1 - Sporting Martinus F2 1-2 16 maartZaterdagochtend moesten we tegen Sporting Martinus voetballen. De vorige keer dat we tegen ze moesten hadden we 1-6 gewonnen dus we dachten er nogal mak-kelijk over, maar dat hadden we beter niet kunnen doen! In de eerste helft stonden we met 1-0 voor met een doel-punt van Scander.

Maar in de tweede helft ging het mis, want ze kwamen terug en het werd 1-1. Snel daarna scoorden ze nog een doelpunt en werd het 1-2. We hadden daarna nog kansen maar die gingen helaas allemaal mis. De scheidsrechter fl oot de wed-strijd ten einde en we hadden met 1-2 verloren. Je kon zien dat we een aantal weken niet hadden getraind want het sa-menspel was knudde! Jongens laat de laatste wedstrijden nog even zien wat jullie kunnen om zo het seizoen toch nog goed af te sluiten.Volgende week krijgen we een verslagje van Lorenzo.

Groetjes,Dean en Dardy

sv Diemen F3 - OSV F2 7-1 15 maartDe tegenstander van vandaag was OSV F2. De wed-strijd begon heel goed voor de F3 die snel wist te scoren, de doelpuntenmaker natuurlijk onze Roni, 1-0 voor Die-men. Na een kleine verdedigingsfout van Diemen, maak-te OSV de gelijkmaker 1-1. En de tegenstander dacht ha die zit er in maar de F3 kwam sterk terug door goed over te spelen en daar viel het doelpunt voor Diemen F3 en dit keer was de doelpuntenmaker Michaël en de stand werd 2-1 VOOR Diemen F3. Even voor de rust maakte Mees een prachtige doelpunt en de stand werd 3-1 voor Diemen F3. Met een 3-1 stand gingen we de rust in, dat is een lekker gevoel.Na de rust zag iedereen hoe de F3 echt OSV F2 over klaste met prachtig voetbalspel en natuurlijk was te zien hoe Prins en Shaquille sterk verdedigde. Maar de F3 liet mooi voetbal zien met verschillende mooie doelpunten achter elkaar. Onze doelpunten werden achter elkaar gemaakt door Michael het 4de doelpunt en nog een keer Michael het 5de doelpunt en door een paar prachtige kapbewegingen van Ilyaas maakte Ilyaas het 6de doel-punt en natuurlijk maakte onze spits Jiri het 7de prachti-ge doelpunt. De eindstand werd voor de Diemen F3 7-1. Knap gedaan jongens ga zo door ik ben heel trots op jul-lie en bedankt voor het MOOIE VOETBAL SPEL.

Dennis Ishak

sv Diemen F6 – Swift F3 4-7 15 maartNa een week zonder training (door de storm) was het zover. De strijd om de 1e plek kon losbarsten tegen de koploper. In de uitwedstrijd werd onnodig verloren met 2-1, dus er was hoop. Helaas waren Martijn en Sebas-tiaan in Euro Disney en moesten we improviseren. Tot vlak voor het begin was het onduidelijk of we voldoen-de spelers hadden. Gelukkig kwam Skander met Amber

mee, zodat we uiteindelijk 1 wissel hadden. Doordat we veel voorhoe-despelers hadden, was het lastig om een vertrouwde opstelling te maken. Alleen Max stond op z’n vertrouw-de plek achterin. Na een moeizame start (0-2) kwam Diemen langzaam op stoom. Met Gideon in de goal en Thijs rechtsachter stond er een goe-de verdediging ondanks dat dit niet hun normale plek is. Maar, eerlijk

Page 10: De Treffer 2007-2008 - 2008-03-17

nr. 15 / 17 maart 2008 10 svDiemen / DeTreffer

Voor iedereen

eenVrolijk

is eerlijk, beiden deden het zeer goed. Dat Franklin hierdoor naar rechtsachter verhuisde deerde hem niet. Jongens be-dankt dat jullie een keertje op een andere plek wilden spelen. Dan de wedstrijd: he-laas liep het niet zoals we wilden, na een snelle 0-2 liep Diemen achter de feiten aan en iedere keer als we dachten dich-terbij te komen, ging er toch weer een-tje in. De ruststand was 2-4 en in de rust wilde iedereen nog steeds winnen.Na rust zette Diemen druk en werd het 3-4, maar de 3-5 volgde snel. Na 4-5 werd Swift onrustig en hing een ge-lijkmaker in de lucht. Wederom trof het noodlot Diemen en ongelukkig hobbelde de bal vanuit een kluts, via de paal er in. Toen was Diemen gebroken en volgde de 4-7. Ondanks goals van Skander (2x), Kwabena en Aravinth mocht het niet zo zijn, maar Diemen heeft zijn huid duur verkocht! Skander bedankt dat je ons wilde helpen.

Marten

sv Diemen F8 - Amstelland F3 4-0 15 maartNa de nederlaag van vorige week tegen Buitenveldert, moesten de jongens zich bewijzen dat ze als team, ook een goede wedstrijd kunnen spelen. Gelukkig hebben ze daar deze week gehoor aan gegeven. Vanaf het begin ging Diemen direct in de aanval, en bevond zich meer bij het doel van de tegenstander. Een schot van Wesley op het doel werd door de keeper van Amstelland met het hoofd tegengehouden. Na elf minuten was het wel raak, Wesley maakte het eerste doelpunt. Dat smaakte naar meer, en dat gebeurde ook, want vier minuten la-ter volgde het tweede doelpunt. Wederom gemaakt door Wesley.Na een welverdiende rust begonnen de jongens zelfver-zekerd aan de tweede helft. Amstelland kreeg enkele kansen die goed tegen werden gehouden door Tijn. sv. Diemen bleef in de aanval, wat resulteerde dat Wesley na veertien minuten opnieuw scoorde. In de laatste mi-nuten kreeg sv Diemen nog een vrije trap tegen, gelukkig ging deze naast. Jody stond in goede positie waardoor hij vrij stond om het vierde doelpunt te scoren. Het was

een leuk gespeelde wedstrijd waarin de jongens hebben bewezen dat ze als team goed samen kunnen spelen. Wij (ouders) hebben met veel plezier naar deze wedstrijd gekeken.

Corinne Ter Laage

NVC F16 - sv Diemen F13 8-0 15 maartDe begeleiding is weer met hun voetjes op de aarde ge-zet deze wedstrijd! Het was afzien aan de zijlijn en on-danks dat het vanaf minuut één moeilijk was, hebben onze jongens niet de handdoek geworpen. Het was een leerzame wedstrijd voor ons om te zien wie de betere verdedigers zijn in ons team. Brent “Gomez” was goud waard deze wedstrijd en werd gesteund door Lucas en Justin. Zo nu en dan werd er een shirtje vastgehouden om te testen of het materiaal wel goed was. Anderen gooi-den er een schaar uit om de scheenbeschermers te testen. Bij een 4-0 achterstand, brak Floris uit en liep alleen op de doelman af! Hij werd neerge-haald en dat had normaal ge-sproken dus rood geweest. Als dat zo was, dan hadden we toch een andere uitslag gezien!!! Hij kreeg slechts een vrije trap en die werd door hem in de krui-sing getrapt. Een verdediger kon dit niet aanzien en haalde de bal met zijn hand uit de goal. Hoera, een pingel!!! Lucas nam hem maar had de pech dat de bal via de lat daarna van de lijn afstui-terde. Als het niet loopt, dan gaat alles mis. Daarna was de kaars uit en bleef het bij damagecontrol. Hier en daar een beetje tijd rekken, kwam ons zeker niet slecht uit. Volgende wedstrijd gaat het vast beter jongens!!! Wel is dat meteen weer een zware wedstrijd tegen een be-kende tegenstander, n.l. de “Buitengirls”. Het wordt onze eerste thuiswedstrijd en hopelijk kunnen we ons tegen hen revancheren.

F-13 for everMischa Hoogland

Page 11: De Treffer 2007-2008 - 2008-03-17

nr. 15 / 17 maart 2008 11 svDiemen / DeTreffer

Vader en zoon

De bal was nog rond toen ik ermee balde

en gladjes langs mijn tegenstanders gleed.

We speelden het leer eerder diep dan breed,

geen tactische opdracht die dat vergalde.

Geen mens ook die kwalijke kreten bralde,

wanneer men onnozel balverlies leed.

Met supporterssteun die er echt toe deed

en humor die van de tribunes schalde,

had voetbal de attractieve facetten

die ik tegenwoordig node ontbeer.

‘Raadgevingen’ als “Haal die speler neer!”

zijn inmiddels ijzeren voetbalwetten.

Hoe dan ook, ze kunnen me niet beletten

mijn zoon te steunen op het veld van eer,

want als hij zijn voet zet tegen het leer,

word ik in hem weer even de vedette.

Mart Pullens

Zaterdag/ZondagWedstrijdsecretaris zondagsenioren B. van Echtelt tel. 020-6991275

Contactpersoon zaterdag-2 ???

Contactpersoon veteranen-1 A.B. van den Hengel tel. 020-6980495

sv Diemen – Muiden 8-1 9 maartNa een slechte serie was het vandaag de dag om weer uit het dalletje te klimmen en om ons te revancheren van de eerste ontmoeting tegen Muiden.Vanaf de eerste minuut was het al duidelijk dat Diemen het spel wilde maken en dat Muiden loerde op wat uit-braken d.m.v. lange ballen. Na 20 minuten was het dan eindelijk raak door een goal van Akkie. Daarna bleven we ons eigen spel spelen wat snel in meer doelpunten resulteerde. We gingen de rust in met een voorsprong van 4-0. Zo een stand zorgt er altijd voor dat de thee ex-tra lekker smaakt.Na de rust probeerde Muiden aanvallender te spelen. Maar na 5 minuten was het alweer raak. Door een mo-ment van concentratie verlies wist Muiden helaas toch de eer te redden. Maar Diemen was weer even wakker geschud en ging verder met scoren wat zorgde voor een einduitslag van 8-1. Diemen had weer wat rechtgezet met een aantal fraaie doelpunten onder andere een om-haal van Danny. Kay wist vandaag 3x het net te vinden evenals Danny. En Akkie wist ook 2x te scoren volgende week staat Amsterdam Seref Spor op het programma dus weer op jacht om verder uit het dal te klimmen.

Lars Haas

Arsenal 2 – sv Diemen 3 5-0 16 maartIn ‘n fase van de competitie waar er voor ons geen pot-ten meer te breken zijn strompelen we naar het einde van het seizoen. We voetballen nog niet eens zo slecht maar we kunnen het meestal maar één helft volhouden. Zo ook vandaag tegen Arsenal uit, altijd lastig. Een goeie 1e helft maar wel een goal tegen. Het 1e van Arsenal had blijkbaar vrij want de bank zat boordevol met wis-sels en de heren werden gecoacht door ‘n oude beken-de van Diemen 1, Dhr. Zandwijken. Blijkbaar was onze vriend er niet van doordrongen dat wij op ‘liefhebber’-niveau acteren en speelde het klaar om bij werkelijk élk duel op het veld luidkeels ‘n vrije trap voor Arsenal op te eisen. Gelukkig liet de Man in het Zwart zich niet door hem beïnvloeden. Reden van het verlies was dus lou-ter bij onszelf te zoeken. Té weinig beleving, té weinig voetbal. De enige man die qua gogmiek het voortouw nam liet het halverwege afweten om naar Ajax te gaan. Martien bedankt! Idem dito qua dat aangaat betreft! Das duidelijk. . .

Evert

Page 12: De Treffer 2007-2008 - 2008-03-17

nr. 15 / 17 maart 2008 12 svDiemen / DeTreffer

ZaalvoetbalWedstrijdsecretaris R.V. Metten tel. 06-45069114

Programma zaalvoetbal 19 maart t/m 25 aprilDatum Tijd W.nr. Wedstrijd Hal Scheidsrechter28 maart 21.05 23904 Hertha - svDiemen De Scheg W.N.A 2 april 20.55 24747 svDiemen - Baron Oostenburg G. van Hielten11 april 20.10 25527 OSO 2 - svDiemen De Zandzee F. Burgers18 april 21.05 17145 Victoria - svDiemen Kerkelanden J. v.d. Zwaan 4 april 20.10 25123 FIT 2 - svDiemen 2 Muiden F. Nibbelink 9 april 19.00 25258 svDiemen 2 - VVA/Spartaan 1 Diemen W. Falize19 maart 22.05 23597 DVVA 3 - svDiemen 3 Bankras A. Diaz26 maart 19.55 18801 svDiemen 3 - Vedette/R 15 Diemen Diemen14 april 22.00 20184 ABN/Amro 6 - svDiemen 3 Zuid ABN18 april 20.10 25270 CTO’70 1 - svDiemen 3 Bindelwijk Mw. Z. Eliasi25 april 20.10 24330 svDiemen 3 - The Boys 2 Oostenburg F. Wijngaard24 maart 20.00 20593 GoldenStars 8 - svDiemen 4 Zuid GoldeStars25 maart 21.05 19119 Roda’23 3 - svDiemen 4 Emergo J. Baars11 april 20.15 26025 svDiemen 4 - Badhoevedorp 4 Gaasperdam Diemen15 april 20.10 203906 Badhoevedorp 4 - svDiemen 4 Badhoevedorp W. Golta19 maart 21.05 24184 svDiemen 5 - TOB 5 De Scheg Diemen26 maart 19.00 20499 svDiemen 5 - DCG 7 Diemen Diemen 9 april 20.55 26034 De Dijk 3 - svDiemen 5 Zuid R. Damsteek16 april 19.00 25105 svDiemen 5 - UBA Sport 1 Diemen W. Falize23 april 21.50 169544 svDiemen 5 - De Dijk 3 Oostenburg Diemen27 maart 20.10 156022 TSV 1 - svDiemen 6 Emergo B. Radouane 4 april 22.25 156041 Fico 2 - svDiemen 6 De Bloemhof Fico 9 april 19.55 156042 svDiemen 6 - Dug Out 5 Diemen W. Falize16 april 20.55 156035 svDiemen 6 - AZV 7 Oostenburg A. Diaz

Zaaldienst26 maart Diemen 2 man om 19.00 uur aanwezig van het 3e team 2 april Oostenburg 2 man om 20.00 uur aanwezig van het 1e team 9 april Diemen 2 man om 19.00 uur aanwezig van het 6e team

Inleveren kopij clubblad!Het volgende clubblad komt uit op maandag 31 maart.

U kunt uw kopij tot woensdag 26 maart 20.00 uur inleveren

van wedstrijden gespeeld in het weekend 22/24 maart.

Van wedstrijden gespeeld in het weekend van 29/30 maart

tot uiterlijk zondag 30 maart 20.00 uur.

Lever uw verslagen zo snel mogelijk in, niet groter dan 300 (¼ pagina) woorden!!!

U kunt uw verslag ALLEEN per e-mail insturen naar:

[email protected]

Verslagen die op een ANDERE MANIER of TE LAAT worden ingeleverd, worden NIET geplaatst!!!

Page 13: De Treffer 2007-2008 - 2008-03-17

nr. 15 / 17 maart 2008 13 svDiemen / DeTreffer

Programma 29 & 30 maart

Zaterdag 29 maart zaterdagsenioren scheidsrechter wed.nr. kl.nr. 14.30 uur svDiemen 2 - Almere 5 155858 5/507 14.30 uur svDiemen vet. 1 - Fortius vet. 2 166888 2/c

Zaterdag 29 maart DEF-pupillen09.00 10.30 uur EDO D1 - svDiemen D1 132850 Hfd.B10.15 11.30 uur Pancratius D2 - svDiemen D2 175164 2/03309.45 11.00 uur sp Maroc D1 - svDiemen D3 175168 2/036 13.15 uur svDiemen D4 - TOB D1 175588 3/08308.30 09.30 uur DWS D5 - svDiemen D5 175631 3/08511.30 12.45 uur DWV D5 - svDiemen D6 175386 3/085 12.00 uur svDiemen D7 - De Meer D3 175380 3/087 12.30 uur svDiemen D8 - Stormvogels/Telstar D6 175587 4/002 10.15 uur svDiemen D9 - DWV D6 175589 3/086 14.45 uur svDiemen D10 - Weesp D4 175381 3/089 12.15 uur svDiemen E1 - Weesp E1 132598 Hfd.C. 09.00 uur svDiemen E2 - Arsenal E1 185675 1/02010.15 11.30 uur RKAV E3 - svDiemen E3 186064 2/04009.30 10.45 uur Sloterdijk E3 - svDiemen E5 185665 2/042 10.00 uur svDiemen E7 - Hoofddorp E7 186033 2/042 11.00 uur svDiemen E8 - Roda’23 E10 186032 2/04308.45 10.00 uur Arsenal E3 - svDiemen E11 185309 3/126 11.00 uur svDiemen E12 - De Meer E5 185520 3/13810.15 11.30 uur sp Martinus E10 - svDiemen E13 185544 3/132 09.00 uur svDiemen E14 - Kadoelen E3 202969 3/13910.15 11.30 uur Pancratius F2 - svDiemen F1 196592 1/016 10.00 uur svDiemen F2 - Zwanenburg F1 196601 1/01810.30 11.45 uur Roda’23 F2 - svDiemen F3 197396 2/02310.30 11.30 uur Buitenveldert F3 - svDiemen F4 196659 3/04909.00 10.00 uur VVA/.Spartaan F2 - svDiemen F5 196615 2/02408.00 09.00 uur Kadoelen F1 - svDiemen F6 197457 3/05008.00 09.00 uur Fortius F3 - svDiemen F7 197451 3/06209.15 10.30 uur RAP F2 - svDiemen F8 196411 3/056 11.00 uur svDiemen F9 - OSV F4 196998 4/10208.45 10.00 uur RKDES F4 - svDiemen F10 196443 3/060 10.00 uur svDiemen F11 - SDO F3 196401 4/12508.30 09.30 uur Sloterdijk F3 - svDiemen F12 196596 4/106 09.00 uur svDiemen F13 - Buitenboys MF1 204249 5/022

Zaterdag 29 maart meisjes junioren/pupillen09.30 10.45 uur Amstelveen MB1 - svDiemen MB1 132822 2E11.45 13.00 uur Roda’23 MD3 - svDiemen MD1 178579 1/012 10.00 uur svDiemen ME1 - SDO ME2 204026 3/166

Zondag 30 maart zondagsenioren 14.00 uur ‘t Gooi - svDiemen M. Meekes 60658 4F 14.45 uur AFC 4 - svDiemen 2 T. Ruiter 150665 2/202 14.00 uur svDiemen 3 - CTO’70 2 61525 4/409

Zondag 30 maart junioren 12.00 uur svDiemen A1 - Swift A2 143123 1M10.15 11.30 uur De Meer A1 - svDiemen A2 61454 2L08.45 10.00 uur Almere B2 - svDiemen B1 J. Gruijthuijsen 60511 Hfd.C09.00 10.00 uur De Meer B1 - svDiemen B2 61434 2P 10.00 uur svDiemen B3 - Waterwijk B4 60692 2Q10.45 12.00 uur DWV B4 - svDiemen B4 205071 3/29 14.00 uur svDiemen B5 - Almere B8 61432 3/3410.30 12.00 uur DCG C2 - svDiemen C1 J. Vissers 60495 Hfd.C 12.00 uur svDiemen C2 - AS’80 C1 61057 1O08.30 09.30 uur Waterwijk C3 - svDiemen C3 169407 2V10.45 12.00 uur AS’80 C5 - svDiemen C4 61423 3/51 svDiemen C5 vrij 3/52 10.00 uur svDiemen C7 - DWS C4 166463 3/50 10.00 uur svDiemen C8 - Swift C5 153930 3/55

Page 14: De Treffer 2007-2008 - 2008-03-17

nr. 15 / 17 maart 2008 14 svDiemen / DeTreffer

Een heel belangrijk weekend staat voor de deur, het Sjef van der Heiden Paastoernooi. Het eerste Sjef van der

Heidentoernooi werd gehouden op 11 en 13 april 1998. Er is fl ink wat werk verricht deze weken en veel men-

sen zijn dit weekend, Paaszaterdag 22 en Paasmaandag 24 maart, in de weer om dit toernooi te doen slagen.

Als u als ouders zorgt dat uw kinderen er zijn en. . . op tijd gaat dit toernooi een geweldige happening worden.

Tot zaterdag!!!

Velen van u vragen zich misschien af wie was Sjef van der Heiden? Welnu, Sjef

was jarenlang de jeugdvoorzitter en drijvende kracht van de jeugdcommissie,

die alles over had voor “zijn” pupillen. Hij zorgde er ook voor dat de overgang

van sportpark De Diemen naar sportpark Spoorzicht moeiteloos verliep voor de

jeugd. Hij organiseerde een loop van het “oude” naar het “nieuwe” complex. Buitendien was Sjef een bemin-

nelijk persoon die in de vereniging vele vrienden had. Veel en veel te jong overleden, een man waard om een

toernooi naar te vernoemen.

Een vraag aan de leiders van de E- en F-pupillen, wilt u zo vriendelijk zijn na afl oop van de wedstrijden, thuis

gespeeld, de uitslag in de bestuurskamer even te melden. Henk van Dijk verzamelt de uitslagen, zodat ze later

digitaal bij de Bond kunnen worden aangemeld. Soms wordt dit vergeten en moeten “we” achter de uitsla-

gen aan en dat kost nog weleens moeite. Tenslotte wilt u toch dat de uitslag in de offi ciële standenlijst van de

KNVB wordt vermeld.

Ik wil u er even op attent maken dat Bram Uljee, de wedstrijdcoordinator van de F-pupillen een nieuw e-mail-

adres heeft. Mailt u naar Bram doe dat dan naar [email protected]

Denkt u er aan dat in de nacht van 29 op 30 maart de zomertijd ingaat? U zet dan de klok één uur

vooruit. NIET VERGETEN!!!

Een nieuwe knie was er gereserveerd voor Simon Haas, ik dacht zijn rechter. Dinsdag ging Simon het AMC in

en hij zou zaterdag wel weer thuis te zijn. Tijdens zijn operatie bleek er een cyste in de weg te zitten, die werd

dan ook maar meteen verwijderd. De operatie verliep voorspoedig en Simon zag zijn plan om zaterdag naar

huis te gaan helemaal zitten. Trap lopen ging goed, zelf uit bed en. . zelf naar het toilet allemaal prima. Wel

deed het hier en daar een beetje pijn, maar wie Simon kent weet dat hij van ijzer is, dus niet zeeuren. Alleen

een grote bloeduitstorting en een zwelling gooiden roet in het eten, zodat er nu, zondagmiddag, het er naar

uitziet dat Simon woensdag naar huis gaat. Welkom thuis Simon en het allerbeste.

De afgelopen week werden er twee noodverlichtingen, plus toebehoren afgeleverd in de kantine, de goede

gever wil niet genoemd worden, dat kan, maar. . Namens de fi nanciële afdeling van sv Diemen heel hartelijk

dank!

We missen de laatste veertien dagen Ina Sterenborg in de keuken en ook bij het vervaardigen van ons club-

blad De Treffer. Het gaat niet echt lekker met haar, het AMC heeft ze in die twee weken van voor tot achter

gezien bij de verschillende onderzoeken. Het is nog niet in orde, we zullen haar dus nog wel even missen. Ina

het allerbeste en we wensen je een snel herstel.

Vanaf dinsdag 1 april gaat ook bij de sv Diemen de ledenadministratie digitaal. Ging het dan slecht bij ons?

Neen, verre van dat. Maar de grote KNVB heeft dit verplicht gesteld. Er gaat dus het e.e.a. veranderen wat

betreft het inleveren etc. van de inschrijfformulieren, en waar u schriftelijk uw opzegging moet doen. In het

volgende clubblad zal dit u duidelijk worden gemaakt.

Het betekent ook ons afscheid, wat zijn functie betreft, van onze “eminence grise” Henk Kroese, die de leden-

administratie vele jaren op zeer nauwkeurige wijze voerde. Een clubman in hart en nieren en. . ons oudste

lid in jaren. Henk werd vorige week 83!!! Henk bedankt voor al die jaren dat jij jouw tijd aan onze club spen-

deerde!!!

Mini-treffers

Iedere zaterdag- en zondagochtend kunt u om 08.25, 08.55, 09.25 en om 9.55 uur

beluisteren of uw wedstrijd wel of niet doorgaat. Op 103.3 op de kabel en op 106.1

in de ether, dit alles op:

RADIODIEMEN