De Vaart - 2007-2008 - nr. 2 - herfst 2007

10
Vrije Basisschool De Vaart Patersonstraat 98 8020 OOSTKAMP tel.-fax 050 82 62 67 gsm 0477 60 83 26 [email protected] www.vbsmoerbrugge.be Schooljaar 2007-2008 26 oktober 2007 nr. 2 NOVEMBERBEZINNING tijd heelt geen wonden tijd leert je leven met verdriet en wachten zeer geduldig tot je weer schoonheid ziet en tot de tederste herinneringen zo diep vertakt zijn in je ziel dat ze die zere plekken kunnen overgroeien Kris Gelaude KALENDER Oktober 2007 Vr 26 L3-L4: Kunstproject “Mens in beeld en verbeelding” L1: Neerhofdierenfestival in de Beurshalle te Brugge Lagere afdeling - Oktoberrapport 18.00 uur - Terugkomdag leerlingen L6 (‘06-‘07) Ma 29 Begin herfstvakantie November 2007 Ma 05 Hervatting van de lessen Instapdag voor nieuwe kleuters Di 06 L1: Intergenerationele activiteit “Wandelen op het kerkhof” 20.00 uur: Infoavond i.v.m. het leerplan Frans en de nieuwe methode ‘Bonjour les enfants’ (iedereen welkom) Wo 07 9.00 uur: Fietsencontrole Do 08 L2: Op stap met de boskoffer (Bulscampveld Beernem) Vr 09 Pedagogische werkdag – kinderen vrij Ma 12 20.00 uur: Vergadering ouderraad Wo 14 Kleuters – L6: Sportdag 1 “Alles met de bal” 17 – 25 november 2007 : voorleesweek Ma 19 20.00 uur: 1 ste crea-avond ouderraad (iedereen welkom) Vr 23 L6: Tobo-project (naar het secundair onderwijs) Zo 25 14.00 uur: Zwemmarathon in De Valkaart Ma 26 L3-L4: Alles met de bal (sportactiviteit) 20.00 uur: 2 de crea-avond ouderraad (iedereen welkom) Di 27 Kl – L1: Grootouderfeest in CC. De Valkaart (voormiddag) Wo 28 L1: Medisch onderzoek December 2007 Di 04 13.30 – 15.30 uur: Openklas voor nieuwe kleuters Do 06 Sinterklaasfeest Ma 10 20.00 uur: 3 de crea-avond ouderraad (iedereen welkom) Do 13 Vanaf 19.00 uur: Praktische voorbereidingen kerstmarkt (helpers zijn welkom) Vr 14 Vanaf 17.00 uur: Kerstmarkt Ma 17 L4-L5: Intergenerationele activiteit: Zangnamiddag in RVT St.- Jozef Wo 19 9.00 uur: Lagere afdeling: Adventsviering in de kerk (ouders, grootouders en parochianen zijn welkom) Do 20 Internationale dag van de rechten van het kind L5: Medisch onderzoek Vanaf 16.15 uur: Rapportavond voor lagere afdeling Ma 24 Start kerstvakantie Di 25 11.15 uur: Kerstviering met KiKoMo in de St.-Godelievekerk met levende kerststal Januari 2008 Za 05 Sterzingen - 17.00 uur: Driekoningenviering in de St.- Godelievekerk met levende kerststal door kinderen Ma 07 Hervatting van de lessen - Instapdag voor nieuwe kleuters

description

De Vaart - 2007-2008 - nr. 2 - herfst 2007

Transcript of De Vaart - 2007-2008 - nr. 2 - herfst 2007

Page 1: De Vaart - 2007-2008 - nr. 2 - herfst 2007

Vrije Basisschool De Vaart Patersonstraat 98 8020 OOSTKAMP tel.-fax 050 82 62 67 gsm 0477 60 83 26 [email protected] www.vbsmoerbrugge.be

Schooljaar 2007-2008 26 oktober 2007

nr. 2

NNOOVVEEMMBBEERRBBEEZZIINNNNIINNGG

tijd heelt geen wonden tijd leert je leven met verdriet en wachten zeer geduldig tot je weer schoonheid ziet en tot de tederste herinneringen zo diep vertakt zijn in je ziel dat ze die zere plekken kunnen overgroeien

Kris Gelaude

KKAALLEENNDDEERR

Oktober 2007

Vr 26 L3-L4: Kunstproject “Mens in beeld en verbeelding”

L1: Neerhofdierenfestival in de Beurshalle te Brugge

Lagere afdeling - Oktoberrapport

18.00 uur - Terugkomdag leerlingen L6 (‘06-‘07)

Ma 29 Begin herfstvakantie

November 2007

Ma 05 Hervatting van de lessen

Instapdag voor nieuwe kleuters

Di 06 L1: Intergenerationele activiteit “Wandelen op het kerkhof”

20.00 uur: Infoavond i.v.m. het leerplan Frans en de nieuwe

methode ‘Bonjour les enfants’ (iedereen welkom)

Wo 07 9.00 uur: Fietsencontrole

Do 08 L2: Op stap met de boskoffer (Bulscampveld Beernem)

Vr 09 Pedagogische werkdag – kinderen vrij

Ma 12 20.00 uur: Vergadering ouderraad

Wo 14 Kleuters – L6: Sportdag 1 “Alles met de bal”

17 – 25 november 2007 : voorleesweek

Ma 19 20.00 uur: 1ste crea-avond ouderraad (iedereen welkom)

Vr 23 L6: Tobo-project (naar het secundair onderwijs)

Zo 25 14.00 uur: Zwemmarathon in De Valkaart

Ma 26 L3-L4: Alles met de bal (sportactiviteit)

20.00 uur: 2de crea-avond ouderraad (iedereen welkom)

Di 27 Kl – L1: Grootouderfeest in CC. De Valkaart (voormiddag)

Wo 28 L1: Medisch onderzoek

December 2007

Di 04 13.30 – 15.30 uur: Openklas voor nieuwe kleuters

Do 06 Sinterklaasfeest

Ma 10 20.00 uur: 3de crea-avond ouderraad (iedereen welkom)

Do 13 Vanaf 19.00 uur: Praktische voorbereidingen kerstmarkt

(helpers zijn welkom)

Vr 14 Vanaf 17.00 uur: Kerstmarkt

Ma 17 L4-L5: Intergenerationele activiteit: Zangnamiddag in RVT St.-

Jozef

Wo 19 9.00 uur: Lagere afdeling: Adventsviering in de kerk

(ouders, grootouders en parochianen zijn welkom)

Do 20 Internationale dag van de rechten van het kind

L5: Medisch onderzoek

Vanaf 16.15 uur: Rapportavond voor lagere afdeling

Ma 24 Start kerstvakantie

Di 25 11.15 uur: Kerstviering met KiKoMo in de St.-Godelievekerk met

levende kerststal

Januari 2008

Za 05 Sterzingen - 17.00 uur: Driekoningenviering in de St.-

Godelievekerk met levende kerststal door kinderen

Ma 07 Hervatting van de lessen - Instapdag voor nieuwe kleuters

Page 2: De Vaart - 2007-2008 - nr. 2 - herfst 2007

OONNZZEE NNIIEEUUWWEE CCOONNTTAACCTTGGEEGGEEVVEENNSS

Vrije Basisschool De Vaart Patersonstraat 98 8020 OOSTKAMP tel.-fax 050 82 62 67 gsm 0477 60 83 26 [email protected] www.vbsmoerbrugge.be

LLIIEEFF EENN LLEEEEDD

Iemand vergeten? Laat het ons gerust weten en wij vermelden het in de volgende schoolkrant!

Onze innige deelneming bij het overlijden van:

Jurgen Poelman, de papa van Quinten Poelman (K3) Robert Bogaert, de overgrootvader van Ibe (L3) en Lars (K1A) Bogaert Marcel Depont, de levensgezel van de grootmoeder van Kenneth (L3) en Kaylee (K3) Cleynhens Maria Vanhee, de overgrootmoeder van Melissa Hermy (L5) en Maïté Rossel (K1A) Leon Ballegeer, de overgrootvader van Waris De Vylder (L2) en Michiel De Baets (K2) Onze gelukwensen bij de geboorte van:

Lies, de zus van Jolien Dendooven (K1A)

ZZOONNDDAAGG 22 SSEEPPTTEEMMBBEERR –– VVRREEDDEESSHHEERRDDEENNKKIINNGG

Naar jaarlijkse gewoonte was er in Moerbrugge een bevrijdingsherdenking aan het vredesmonument aan de brug. Dit jaar vond de huldiging plaats op zondag 2 september. Het feestcomité van Moerbrugge met medewerking van het gemeentebestuur van Oostkamp wil de ‘Slag van Moerbrugge’ (8-12 september 1944), die intussen een geschiedkundige betekenis gekregen heeft, levendig houden voor de bevolking en vooral voor de kinderen. Aan het slot van de bevrijdingsherdenking sprak onze directeur de aanwezigen toe: Ofschoon het schooljaar nog niet begonnen is, willen onze kinderen en hun ouders en leerkrachten een bijdrage leveren aan de jaarlijkse bevrijdingsherdenking. Met dit gebaar willen zij duidelijk maken dat wij met z’n allen ons permanent voor de vrede moeten inzetten. Wij leren onze kinderen geloven dat vrede begint in onze gedachten, in ons eigen hart. Vrede begint thuis, in de buurt, op school, in onze eigen omgeving. Iets aardigs zeggen tegen iemand, een compliment geven, elkaar helpen. Onze kinderen willen er alvast samen werk van maken en zo hun steentje bijdragen aan de wereldvrede waar wij allen van dromen. Als iedereen dat deed, dan zou er veel meer vrede zijn in de wereld. Hun slogan: “Ik droom van een school, waar wij elkaar geen pijn doen, wordt vandaag: ik droom van een wereld waar wij elkaar geen pijn doen”. De stilte werd tastbaar toen Meester Frederik en Juf Caroline die vredesboodschap vertolkten in het lied “Love shine a light” en de kinderen tientallen witte ballonnen voor vrede de lucht in stuurden. Marlies Laethem en Janne Boddaert brachten daarbij een vredesgedicht:

Witte ballonnen voor alle kinderen

die vandaag niet naar buiten durven. Witte ballonnen voor kinderen die bang zijn

voor wat komen gaat. Witte ballonnen voor alle kinderen

die hun vader of moeder hebben verloren. Witte ballonnen

voor vaders en moeders die hun kinderen hebben verloren. Witte ballonnen

voor de vrede in de wereld.

Page 3: De Vaart - 2007-2008 - nr. 2 - herfst 2007

VVRRIIJJDDAAGG 77 SSEEPPTTEEMMBBEERR –– VVRRIIJJEE BBAASSIISSSSCCHHOOOOLL DDEE VVAAAARRTT

De start van het nieuwe schooljaar ligt al een eindje achter ons. De start in “De Vaart” verliep vlot. Samen met de 207 kinderen wil het hele schoolteam kleur steken in het nieuwe schooljaar. Vanaf 3 september is de officiële naam van onze school : “Gesubsidieerde Vrije Basisschool De Vaart”. Die naam is de uitdrukking van ideeën, die terug te vinden zijn in ons opvoedingsproject. De naam verwijst enerzijds naar de vaart die hier vlakbij loopt en anderzijds ook figuurlijk naar goede vaart. Er is de jongste jaren heel wat veranderd in onze school qua pedagogische aanpak en infrastructuur. De nieuwe naam werd spelenderwijs aan de kinderen en hun ouders bijgebracht met een zoeknamiddag waarbij stukken van een schilderij van “De Vaart” moesten worden gevonden. Tijdens het slotspektakel met muziek en poëzie werden talrijke kleurrijke ballonnen de lucht ingelaten.

De wind door de bomen Vaartschepen langs de vaart Genieten van het landschap De zon schijnend in het water Fietsers die goedendag zeggen

Kinderen die spelen En wij leren

de natuur op papier te zetten De wind door de haren

We genieten met elkaar in het landschap

De wind door de bomen, het geruis van de bladeren De wind die ons gezicht streelt

De schepen die stilletjes door het water glijden, het zomerlicht weerspiegeld in het water

Vee dat rustig in een weide aan het grazen is Genieten van het mooie landschap en

het neerdwarrelen van de bladeren Fietsers die langs de vaart rijden om ook te genieten

van het landschap en de rust

VVRRIIJJDDAAGG 55 OOKKTTOOBBEERR –– IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE DDAAGG VVAANN DDEE LLEEEERRKKRRAACCHHTT

Op vrijdag 5 oktober werden de leerkrachten in de bloemetjes gezet. De basisboodschap is overal dezelfde “Wij waarderen u”. Overal ter wereld geven leerkrachten het beste van zichzelf. Omdat de samenleving steeds ingewikkelder wordt en omdat ouders minder tijd aan hun kinderen kunnen besteden is de opvoedende taak van de leerkracht steeds groter geworden. Voor de kinderen en het schoolteam van de vrije basisschool De Vaart kreeg de internationale dag van de leerkracht een mondiaal tintje. Zij vroegen op deze dag aandacht voor het onderwijs en de rol van de leerkracht wereldwijd. Meer dan 100 miljoen kinderen nemen vandaag niet deel aan deze wereldwijde school. Zoiets kan ons niet onberoerd laten. Nochtans engageerden de wereldleiders zich in 2000 om tegen 2015 basisonderwijs te garanderen voor alle kinderen. Met z’n allen moeten wij hen daaraan herinneren. De boodschap was heel krachtig: “Elk kind, waar ook ter wereld, heeft recht op onderwijs!“. Daarom doen we mee met de actie Saved by the bell. We laten om 15.00 uur onze schoolbel rinkelen. Samen met de schoolbellen uit Peru, Congo, India, de Filippijnen, Tanzania … en Guatemala luiden we één grote bel, voor één grote wereldwijde school.”

Page 4: De Vaart - 2007-2008 - nr. 2 - herfst 2007

Om dit belmoment voor te bereiden, bracht Emilie Lefevere voor de schoolkinderen een aangrijpend getuigenis over kinderen uit Tanzania die niet naar school kunnen. Voor hen zongen de Moerbrugse kinderen het lied “Vrolijke vrienden” in het Swahili en zorgden daarbij voor begeleiding op authentieke Afrikaanse instrumenten. Als slot van deze actie bracht pastoor Jan Vanden Berghe, medewerker Pax Christi Vlaanderen, alle aanwezigen samen in een grote kring voor het bidden van het Onze Vader.

ZZOONNDDAAGG 77 OOKKTTOOBBEERR -- DDIIEERREENNZZEEGGEENNIINNGG

Op donderdag 4 oktober was het werelddierendag. Op werelddierendag wordt niet alleen in de media, maar ook op scholen, door dierenartsen, … veel aandacht besteed aan de dieren en hun welzijn. Ook voor onze school is het een geliefde dag om in de klas het onderwerp 'dieren' aan de orde te stellen. De datum werd op 4 oktober bepaald, omdat op die dag het feest van de heilige Franciscus van Assisi gevierd wordt, die bekend stond als een groot dierenvriend. De parochie “Sint-Godelieve”, de landelijke rijvereniging (LRV) en onze school sloegen de handen

in elkaar en organiseerden op zondag 7 oktober een dierenzegening. Wij begonnen met een eucharistieviering om 11.15 uur in de St.-Godelievekerk. Die viering stond in het teken van de vriendschap tussen mens en dier. Alle kinderen die een bijzondere zorg koesteren voor een (klein) huisdier waren op die dag met hun kat of konijn, vogel of vis, hond of hamster… welkom in onze kerk. Het kinderkoor KiKoMo luisterde de viering op. Tijdens de viering lieten we ons inspireren door de heilige Franciscus van Assisi, die ons met heel veel liefde leerde omgaan met de schepping en met alle levende wezens. Ook voor ons is de natuur een kostbaar geschenk dat we met veel liefde willen koesteren. Na de viering trokken we samen naar het Moerbruggeplein voor de zegening van alle dieren, groot en klein. Daar wachtten intussen de wandelruiters van de landelijke rijvereniging (LRV De Waterkant) voor een zegening van paard en ruiter. Het werd een feestelijk gebeuren voor de diertjes en hun baasjes.

Page 5: De Vaart - 2007-2008 - nr. 2 - herfst 2007

VVRRIIJJDDAAGG 55 OOKKTTOOBBEERR -- HHAANNDDDDOOEEKKEENNKKAAAARRTTIINNGG

Bedankt voor alle steun en aanwezigheid!Bedankt voor alle steun en aanwezigheid!Bedankt voor alle steun en aanwezigheid!Bedankt voor alle steun en aanwezigheid!

Dit jaar heeft de kaarting 1.551,69 euro opgebracht. Deze opbrengst wordt integraal gebruikt voor de hoekeninrichting van de kleuterklassen.

WWWWWW..VVBBSSMMOOEERRBBRRUUGGGGEE..BBEE

Sinds begin september zit onze schoolwebsite in een nieuw kleedje. Administratief bediende juf Marijke en ICT-coördinator meester Bart hebben samen een nieuwe lay-out ontworpen. Op de site kan je nog altijd de oude, vertrouwde dingen terugvinden, zoals nieuws uit de klassen, actua, maandmenu, links voor leerlingen en ouders, sport, …

Maar er is nog iets nieuws aan onze site: iedere klas heeft vanaf nu een eigen weblog. De leerkracht plaatst hierop regelmatig zelf iets nieuws: foto’s, wat hebben de leerlingen vandaag geleerd, een leuke activiteit, … Het is echt de moeite om eens een kijkje te nemen!!!

Page 6: De Vaart - 2007-2008 - nr. 2 - herfst 2007

MMAAAANNDDAAGG 2222 OOKKTTOOBBEERR –– KKLLEEUUTTEERRSS NNAAAARR DDEE KKEERRMMIISS

De parochieraad van onze St.-Godelievparochie trakteerde onze kleuters met twee ritjes op de kermismolen. Van de heer Herman Vermassen, penningmeester van de parochieraad, kregen we volgend schrijven: Directeur Dirk, beste leerkrachten

In het weekend van 21 oktober ’07 wordt er op onze St.-Godelieveparochie de jaarlijkse najaarskermis gevierd. Bij het

voorbijrijden aan de kerk kan men er niet naast kijken want sinds enige dagen hebben de kermisattracties het

Moerbruggeplein ingenomen. Ze doen er ons eigenlijk aan herinneren dat op de derde zondag van de maand oktober, nu 74

jaar geleden in het jaar 1933, onze St.-Godelievekerk plechtig werd ingewijd. Toen werd er heel wat gefeest rond dat voor

Moerbrugge heuglijk gebeuren.En zoals steeds heeft men hier de traditie in ere gehouden door dat feest elk jaar opnieuw in

herinnering te brengen. De oorlogsjaren van WO II zullen hierop de enige uitzondering zijn geweest.Vroeger was de kermis een

groot feest waarbij de volledige Moerbrugse gemeenschap betrokken en aanwezig was en dus ook de school.

Dat VBS De Vaart een niet onbelangrijke hoeksteen uitmaakt van onze huidige parochiegemeenschap, staat buiten kijf. Het

bestuur en het schoolteam leggen er de basis voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.Verder stel ik vast dat het

een traditie geworden is om elk jaar de kleuters op “kermismaandag” in de kermisvreugde te laten delen.

Omdat ik de deelname aan dit herinneringsfeest belangrijk vind, zal ik bij onze parochieraad het voorstel verdedigen om het

grootste deel van de onkosten die hieraan verbonden zijn, te betalenmet de kas van de parochieraad en dit elk jaar te

herhalen.Zo steunen we vanuit de parochieraad één van de belangrijkste takken uit onze Moerbrugse gemeenschap. Ik ben

er rotsvast van overtuigd dat mijn voorstel ook de goedkeuring zal wegdragen van de volledige raad.

Tevens wil ik daarbij de goede samenwerking tussen de school en de parochiegemeenschap onderstrepen.

Als het weer het nu niet laat afweten, wordt het opnieuw een heel mooi moment voor onze kleinsten. Veel succes hierbij.

Met vriendelijke groeten

Herman Vermassen

Page 7: De Vaart - 2007-2008 - nr. 2 - herfst 2007

BBOONNJJOOUURR LLEESS EENNFFAANNTTSS

Frans leren als vreemde taal blijft in ons land een zinvolle opdracht. Ook de groeiende internationalisering binnen Europa verhoogt de vraag naar kennis van vreemde talen. Om een vreemde taal te verwerven, moeten taalleerders een lange weg afleggen. De leerkrachten van de derde graad leggen daarvan de fundering. Ze zetten kinderen namelijk op weg naar een streefdoel: vlotte communicatie in het Frans. Zulk streefdoel overstijgt natuurlijk de opdracht van een basisschool. De kinderen initiëren in een vreemde taal is nochtans zeer belangrijk. En hoe beter die instap verzorgd wordt, hoe groter de kans is dat jonge taalleerders enthousiast worden om een vreemde taal te leren en gemotiveerd blijven om er later nog andere te leren. Net zoals voor moedertaalopvoeding, staat bij het initiële onderwijs in het Frans het taalgebruik en de communicatievaardigheid voorop. Meer bepaald mondelinge taalvaardigheid, luisteren en spreken dus, krijgt de grootste aandacht. Om te kunnen communiceren in een vreemde taal dienen taalleerders een basiswoordenschat en een aantal fundamentele taalstructuren te verwerven. Het leerplan Frans vermeldt die beperkte, maar elementaire kennis zeer duidelijk. Zo wordt een minimum basiswoordenschat van vijfhonderd woorden aangereikt. Grammaticale inzichten worden aangebracht voor zover ze een hulp zijn voor de leerlingen om efficiënt Frans te leren. In Vlaanderen mogen in de basisschool vanaf de derde graad wekelijks drie lestijden, dus 3 x 50 minuten, besteed worden aan Frans. Sinds kort voorziet de wetgever ook de mogelijkheid aan de schoolbesturen om op vrijwillige basis te starten met initiatie Frans vanaf de kleuterklas. Dat moet evenwel gebeuren in overleg met directie, leraars en ouders. In onze school gebruiken we als methode ‘Bonjour les enfants’. Deze methode baseert zich volledig op de te bereiken eindtermen en einddoelstellingen van het leerplan Frans. Voor alle leerlingen van het eerste leerjaar secundair onderwijs gelden de eindtermen van het basisonderwijs als gemeenschappelijk startniveau. Toch horen we wel eens vanuit enkele secundaire scholen dat lagere schoolkinderen te weinig Franse bagage meekrijgen. Ook bezorgde ouders beginnen zich dan vragen te stellen… Laat ons eerlijk blijven! Spelen deze scholen het wel fair? Leggen zij de lat niet te hoog? Sluiten zij wel naadloos aan op wat het leerplan en de eindtermen van onze basisschool vragen? In het leerplan voor de eerste graad van het secundair onderwijs staat nochtans duidelijk dat ‘men moet rekening houden met verschillen in aanleg en motivatie alsook met eventuele voorsprong of handicaps die sommige leerlingen van thuis of uit de basisschool zouden hebben meegebracht. Vooral tijdens de eerste maanden van het eerste leerjaar, zal men de progressie dienen aan te passen aan de mogelijkheden van de klasgroep, zonder daarom de meer gevorderde leerlingen te frustreren of te demotiveren.’

Op dinsdag 6 november is er om 20.00 uur een informatieavond in de refter van onze school. De heer Eddy Tant, auteur van de methode ‘Bonjour les enfants’ komt toelichting geven bij het leerplan Frans en bij de methode. Alle geïnteresseerden zijn welkom.

Page 8: De Vaart - 2007-2008 - nr. 2 - herfst 2007

VVEERRKKEEEERRSSVVEEIILLIIGGHHEEIIDD

Verkeersveiligheid aan de schoolpoort Tijdens de ouderraad van 8 oktober kwam de verkeersveiligheid aan de schoolpoort uitvoerig aan bod. Meerdere suggesties lagen op tafel. Er was het voorstel om de straat permanent éénrichtingsverkeer te maken of er was het idee om onderling tijdens het ogenblik van het brengen en ophalen zelf spontaan in eenzelfde richting te rijden. Dit laatste zorgt echter wel onmiddellijk voor een parkeerprobleem. Men kan dan enkel vlot rechts van de baan parkeren. Indien men aan de andere zijde van de weg wil staan moet men de wagen draaien aangezien men volgens de wetgeving in een tweerichtingsstraat een wagen niet links tegen de verkeersrichting in mag parkeren. De optie van het zelf onderling afspreken voor éénrichtingsverkeer leek ons om die reden dan ook niet uitvoerbaar. Het permanent invoeren van een éénrichtingsverkeer is een andere optie. Op die manier kan met terug aan beide zijden van de weg parkeren en kan er een vlottere doorstroming gebeuren. Die optie vergt onmiddellijk een aantal infrastructuurwerken. Daarenboven vrezen wij dat een vlottere doorgang van het verkeer ook zal gepaard gaan met een hogere snelheid van het verkeer. Vanuit de ouderraad opteren wij er daarom voor het tweerichtingsverkeer te behouden. Op die wijze ontstaat er een natuurlijke remming van het verkeer. De auto’s passeren heel langzaam en vormen op die manier geen gevaar voor onze kinderen. Als ouderraad willen wij meteen een oproep doen om gebruik te maken van alternatieven zoals te voet en met de fiets. Op die manier kunnen we allemaal ons steentje bijdragen tot een vlottere doorstroming. Wanneer de wagen dan toch wordt gebruikt, vragen wij wat begrip en geduld. Op die wijze tonen wij meteen aan onze kinderen wat hoffelijkheid in het verkeer betekent.

Aangekondigde fietsencontrole In samenwerking met politiezone Het Houtsche is er op woensdag 7 november een fietsencontrole op onze school. Dit is een goed moment om enkele tips mee te geven om het fietsen aangenaam en veilig te laten verlopen: � Je kind moet over een goede fiets beschikken. Dat betekent: aangepast zijn aan grootte, volledig uitgerust

zoals het hoort én goed onderhouden.

� Een fietshelm is niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen, zeker voor kinderen. Het dragen van een fietshelm vermindert de ernst van hoofdletsels aanzienlijk en kinderen vallen veel vaker dan volwassenen.

� Laat je kind felle kleuren dragen als het fietst en liefst een fluohesje met reflecterende banden, zo is het zichtbaar van op een afstand.

� Als je fietst in een regenjas met kap op, is je zicht beperkt bij het links, rechts en achterom kijken. Hou daar rekening mee!

� Leer je kind altijd op- en afstappen langs de rechterkant van de fiets, dat is veiliger.

� Hou er rekening mee dat kinderen hun omgeving anders zien dan volwassenen. Ze bekijken alles van op een andere hoogte. Probeer je daarom steeds zoveel mogelijk te verplaatsen in het gezichtspunt van je kind.

� Ga regelmatig fietsen met je kind, hoe meer je oefent, hoe sneller je kind het fietsen zal beheersen. Start altijd in een veilige en rustige omgeving.

� Maak je kind geleidelijk aan vertrouwd met trajecten die het later alleen zal moeten afleggen: de route naar school, naar de bibliotheek, naar de jeugdbeweging, … Stippel op voorhand samen de veiligste weg uit. Dat is niet altijd de kortste!

� Maak voor je vertrek duidelijke afspraken met je kind, vb. aan dat bepaald kruispunt stoppen we altijd.

� Bespreek op voorhand de belangrijkste verkeersregels en leer je kind goed kijken en luisteren naar het verkeer.

� Kinderen tot 9 jaar mogen met een kinderfiets met een wieldiameter van max. 50 cm op de stoep rijden, zelfs als er een fietspad is.

� Rij altijd links naast je kind, of als dat niet kan erachter.

� Geef zelf altijd het goede voorbeeld: respecteer de verkeersregels, voorzie mogelijk gevaar en hou rekening met andere verkeersdeelnemers.

Page 9: De Vaart - 2007-2008 - nr. 2 - herfst 2007

SSPPOORRTT OOPP SSCCHHOOOOLL

September

Zondag 16 september 2007 Straatvoetbal voor meisjes L5-L6 Meisjes Woensdag 19 september 2007 IGOS-minivoetbaltornooi L5-L6 Jongens Maandag 24 september 2007 Sportdag L1-L2-L3 Oktober

Vrijdag 5 oktober 2007 Klassencompetitie voetbal L6 Vrijdag 5 oktober 2007 Klassencompetitie netbal L4 Maandag 8 oktober 2007 Sportdag L4-L5-L6 Zondag 14 oktober 2007 Straatvoetbal voor meisjes L5-L6 Meisjes Vrijdag 19 oktober 2007 Knikkernamiddag L1 Vrijdag 19 oktober 2007 Knikkernamiddag L2 Woensdag 24 oktober 2007 Veldloop L1-L2-L3-L4-L5-L6

November

Vrijdag 23 november 2007 Klassencompetitie trefbal L5 Vrijdag 23 november 2007 Klassencompetitie trefbal L3 Zondag 25 november 2007 Zwemmarathon L1-L2-L3-L4-L5-L6 Maandag 26 november 2007 Alles met bal L3-L4 Januari

Donderdag 10 januari 2008 American Games L5-L6 Woensdag 23 januari 2008 Ijsschaatsen L6 Februari

Dinsdag 19 februari 2008 Kronkeldidoe L1-L2 Donderdag 28 februari 2008 Meester op de fiets L3-L4 Maart

Vrijdag 7 maart 2008 Hockeyinitiatie L1 Vrijdag 7 maart 2008 Hockeyinitiatie L2 Woensdag 19 maart 2008 IGOS Zweminstuif L3-L4-L5 April

Woensdag 9 april 2008 Zweminstuif L3-L4-L5 Vrijdag 18 april 2008 Hip hop dans L3 Vrijdag 18 april 2008 Hip hop dans L5 Juni

Vrijdag 6 juni 2008 Tennisinitiatie L4 Vrijdag 6 juni 2008 Tennisinitiatie L6 Vrijdag 20 juni 2008 Rollebolle K2-K3

Page 10: De Vaart - 2007-2008 - nr. 2 - herfst 2007

OOMM TTEE KKLLEEUURREENN