De Treffer 2008-2009 - 2008-11-10

of 16 /16
Voorzitter M.F. Lunstroo tel. 020-6992020 e-mail: [email protected] Secretaris P.P. van Rooij tel. 020- 6951294 e-mail: [email protected] Penningmeester R. Stallinga tel. 020-6004332 e-mail: [email protected] Voorzitter jeugdcommissie H.J. Berkhout e-mail: ([email protected]) Kontributie-donatie RABOBANK 39.35.09.214 sv Diemen ledenadministratie Postbus 189 1110 AD Diemen Kantinebeheerder A.J. Stellingwerff tel. 020-6992134 Redaktie clubblad M.E. Post tel. 020-6909679 e-mail: [email protected] Clubblad verzending Mevr. M. Stoete Alle correspondentie betreffende de ledenadministratie sturen naar: sv Diemen Ledenadministratie Postbus 189, 1110 AD Diemen DE TREFFER Clubblad van de sportverening Diemen Opgericht 16 juli 1931 Sportpark De Diemen / Postbus 189 / 1110 AD Diemen 020-699 20 48 / E-mail: [email protected] 1e Paal Plantage De Sniep Jaargang 75 nr. 7 10 november 2008 van de voorzitter Vrijdag 31 november j.l. is de 1e paal geslagen van Plantage De Sniep, een woonwijk van 1200 huizen dat zal worden gerealiseerd op De Sniep en op de grond welke wordt begrensd door Muiderstraatweg, Sportlaan en Krieken- oord. Dus onze toekomstige buren. Het project zal worden gerealiseerd door Rabo-Vastgoed en Dura Vermeer. Onze vereniging was voor deze feestelijke gebeurtenis uitgenodigd, Peter van Rooij, Philip Oomstee en ondergetekende waren aanwezig. De genodig- den verzamelden in een tent bij het verkoopkantoor aan de Muiderstraat- weg en werden opgewacht door een heuse Engelse bobby. Het geheel had een Engels tintje omdat de straatnamen van de eerste serie huizen die wor- den gebouwd allen een Engelse oorsprong hebben. Na het Engelse kopje thee genuttigd te hebben vertrok het gezelschap voorafgegaan door een doedelzakspeler naar de plaats alwaar de 1e paal de grond in moest verdwijnen. De bobby had zich inmiddels getransformeerd in een En- gelse lord en verrichtte het openingsritueel waarbij hij nadrukkelijk de kin- deren van de kopers van de huizen betrok. Wethouder Leo Worm, voorzien van laarzen, helm en een bouwjas klaarde de klus voortreffelijk. Wederom onder leiding van de doedelzakspeler keerden wij terug naar de feesttent alwaar de wethouder een overzicht gaf van de historie van de Sniep en de totstandkoming van dit ambitieuze project. Daarna vertolkte Nico Bos, di- recteur van Rabo-bank Amsterdam, de rol van de Rabo-bank in dit project en gaf aan dat Rabo buiten de uitoefening van haar functie zoals bankieren en vastgoedrealisatie altijd iets voor de plaats doet alwaar een project wordt gerealiseerd. Hij riep wethouder Leo Worm (namens de gemeente Diemen) en Fred Lunstroo (namens sv Diemen) naar voren en hij overhandigde te- zamen met de Louis Tjoeng (namens Rabo-Vastgoed) aan beide heren een cheque van 7.500 euro, welk bedrag in overleg tussen de gemeente Diemen en sv Diemen zal worden besteed op het sportcomplex van sv Diemen. Het bestuur van sv Diemen is zeer verguld met dit geschenk. Ook de start van het project is van groot belang voor sv Diemen want sport- park “De Diemen” komt nu tegen een woonwijk aan te liggen wat sociaal natuurlijk ideaal is. Tevens kan de wijk nieuwe leden voor onze vereniging opleveren. Inmiddels zijn wij met de gemeente Diemen overeengekomen dat het zogenoemde modderveldje gelegen tussen onze 3 velden zal wor- den voorzien van kunstgras, een boarding en 2 doeltjes en indien de finan- ciën het toelaten, eventueel zal worden uitgebreid met baskets, pannakooi e.d. Een voorwaarde is wel dat kinderen uit de buurt gebruik mogen maken van deze faciliteit hoewel onze vereniging altijd prioriteit geniet. Wij zullen ons wel moeten realiseren dat een sterke uitbreiding van het ledental slechts gerealiseerd kan worden als onze accommodatie hierop wordt aangepast. Fred Lunstroo

Embed Size (px)

description

 

Transcript of De Treffer 2008-2009 - 2008-11-10

Page 1: De Treffer 2008-2009 - 2008-11-10

Voorzitter

M.F. Lunstroo

tel. 020-6992020

e-mail: [email protected]

Secretaris

P.P. van Rooij

tel. 020- 6951294

e-mail: [email protected]

Penningmeester

R. Stallinga

tel. 020-6004332

e-mail: [email protected]

Voorzitter jeugdcommissie

H.J. Berkhoute-mail: ([email protected])

Kontributie-donatie

RABOBANK 39.35.09.214

sv Diemen ledenadministratie

Postbus 189

1110 AD Diemen

Kantinebeheerder

A.J. Stellingwerff

tel. 020-6992134

Redaktie clubblad

M.E. Post

tel. 020-6909679

e-mail: [email protected]

Clubblad verzending

Mevr. M. Stoete

Alle correspondentie

betreffende

de ledenadministratie

sturen naar:

sv Diemen

Ledenadministratie

Postbus 189,

1110 AD Diemen

DE TREFFERClubblad van de sportverening Diemen

Opgericht 16 juli 1931

Sportpark De Diemen / Postbus 189 / 1110 AD Diemen ( 020-699 20 48 / E-mail: [email protected]

1e Paal Plantage De Sniep

Jaargang 75 nr. 7 10 november 2008

van de

voorzitter

Vrijdag 31 november j.l. is de 1e paal geslagen van Plantage De Sniep, een

woonwijk van 1200 huizen dat zal worden gerealiseerd op De Sniep en op de

grond welke wordt begrensd door Muiderstraatweg, Sportlaan en Krieken-

oord. Dus onze toekomstige buren. Het project zal worden gerealiseerd door

Rabo-Vastgoed en Dura Vermeer.

Onze vereniging was voor deze feestelijke gebeurtenis uitgenodigd, Peter

van Rooij, Philip Oomstee en ondergetekende waren aanwezig. De genodig-

den verzamelden in een tent bij het verkoopkantoor aan de Muiderstraat-

weg en werden opgewacht door een heuse Engelse bobby. Het geheel had

een Engels tintje omdat de straatnamen van de eerste serie huizen die wor-

den gebouwd allen een Engelse oorsprong hebben. Na het Engelse kopje

thee genuttigd te hebben vertrok het gezelschap voorafgegaan door een

doedelzakspeler naar de plaats alwaar de 1e paal de grond

in moest verdwijnen.

De bobby had zich inmiddels getransformeerd in een En-

gelse lord en verrichtte het openingsritueel waarbij hij nadrukkelijk de kin-

deren van de kopers van de huizen betrok. Wethouder Leo Worm, voorzien

van laarzen, helm en een bouwjas klaarde de klus voortreffelijk. Wederom

onder leiding van de doedelzakspeler keerden wij terug naar de feesttent

alwaar de wethouder een overzicht gaf van de historie van de Sniep en de

totstandkoming van dit ambitieuze project. Daarna vertolkte Nico Bos, di-

recteur van Rabo-bank Amsterdam, de rol van de Rabo-bank in dit project

en gaf aan dat Rabo buiten de uitoefening van haar functie zoals bankieren

en vastgoedrealisatie altijd iets voor de plaats doet alwaar een project wordt

gerealiseerd. Hij riep wethouder Leo Worm (namens de gemeente Diemen)

en Fred Lunstroo (namens sv Diemen) naar voren en hij overhandigde te-

zamen met de Louis Tjoeng (namens Rabo-Vastgoed) aan beide heren een

cheque van 7.500 euro, welk bedrag in overleg tussen de gemeente Diemen

en sv Diemen zal worden besteed op het sportcomplex van sv Diemen. Het

bestuur van sv Diemen is zeer verguld met dit geschenk.

Ook de start van het project is van groot belang voor sv Diemen want sport-

park “De Diemen” komt nu tegen een woonwijk aan te liggen wat sociaal

natuurlijk ideaal is. Tevens kan de wijk nieuwe leden voor onze vereniging

opleveren. Inmiddels zijn wij met de gemeente Diemen overeengekomen

dat het zogenoemde modderveldje gelegen tussen onze 3 velden zal wor-

den voorzien van kunstgras, een boarding en 2 doeltjes en indien de fi nan-

ciën het toelaten, eventueel zal worden uitgebreid met baskets, pannakooi

e.d. Een voorwaarde is wel dat kinderen uit de buurt gebruik mogen maken

van deze faciliteit hoewel onze vereniging altijd prioriteit geniet. Wij zullen

ons wel moeten realiseren dat een sterke uitbreiding van het ledental slechts

gerealiseerd kan worden als onze accommodatie hierop wordt aangepast.

Fred Lunstroo

Page 2: De Treffer 2008-2009 - 2008-11-10

nr. 7 / 10 november 2008 2 svDiemen / DeTreffer

Nieuwe ledenR.R. MacNack 20-06-1991 A-jun. Gouden Leeuw 733, 1103 KR Amsterdam tel. 020-6904690E.A. Kracht 13-09-1967 NSL. Rietgors 29, 1111 VP Diemen tel. 020-6954693R. Schouten 23-02-1968 NSL. Houtbosch 31, 1111 sp Diemen tel. 020-6994899N. Akkerman 09-10-1997 D-pup. Heivlinderweg 31, 1113 KS Diemen tel. 020-6995664F. Ait Laachir 28-09-2002 F-pup. Beukenhorst 129, 1112 BP Diemen tel. 020-4650164J.P. van Beekveld 18-07-2002 F-pup. Burg. de Kievietstraat 21, 1111 GJ Diemen tel. 020-6902269J. Beijene 27-05-2001 F-pup. Rode Kruislaan 781, 1111 NZ Diemen tel. 020-6935372J. Korang 21-04-2000 F-pup. Waterkant 20, 1112 RD Diemen tel. 020-6957859A. Menelik 14-03-2002 F-pup. Buytenweg 28, 1111 TB Diemen tel. 020-6008158J. Grishaver 03-09-2002 F-pup. Tuinbouwstraat 21a, 1097 XP Amsterdam tel. 06-36077152

AdreswijzigingY. Yamali wordt: Martin Luther Kinglaan 206, Diemen

Bedankt als lidJ. Daniël E-pup.L. Faydherbe E-pup.J. Heuder E-pup.M. Maduro D-pup.

Offi ciële mededelingen

Sponsornieuws

sv Diemen is er de laatste maanden in geslaagd weer een aantal nieuwe sponsors aan te trekken of bestaande overeenkomsten aan te passen. Hierbij een overzicht.- ORDAS, de enige Citroëndealer in Diemen, op het industrieterrein Verrijn Stuart, Volmerstraat 6-10, tel 020-

6903847 heeft besloten het reclamebord dat al bijna 20 jaar op ons sportpark hangt te vernieuwen en daartoe een nieuw 5 jarig contract af te sluiten. Daarnaast blijft er de advertentie in het clubblad De Treffer. Voor uw nieuwe aankoop, lease en onderhoud van uw Citroën dus naar ORDAS.

- Door wijziging in de naamgeving van notaris Bakker naar het Diemer Notariaat Kroes + Mokkum is door de nieu-we notarissen besloten om het huidige, 15 jaar oude, reclamebord te vernieuwen en te vervangen door 2 borden. Voor al uw notariële zaken naar Muiderstraatweg 15-a.

- Vita4Health is een nieuwe partner van de vereniging. Zij hebben zich verbonden met een advertentie en een ban-ner op de website. Daarnaast zal door het bedrijf een sportmedische rubriek verzorgd gaan worden in het clubblad De Treffer.

Vita4Health houdt zich bezig met het adviseren, ontwikkelen en uitvoeren van onder andere Preventief Medische Onderzoeken, advies over en verkoop van voedingsupplementen en reizigeradvies en vaccinaties. De dienstver-lening is zowel gericht op verenigingen/stichtingen als ook de particuliere markt en de bedrijven markt. Voor meer informatie mail naar [email protected]

- F.W. Kuypers B.V. Aannemingsbedrijf heeft al een advertentie in De Treffer en gaat sv Diemen nu verder onder-steunen met een reclamebord. Zoekt u een all- round aannemingsbedrijf ? Zij zijn het vertrouwde adres voor o.a. grote en kleine verbouwingen, het plaatsen van dakkapellen binnen één dag en het uitbouwen van uw woning. U kunt hen bellen voor een vrijblijvende prijsopgave. Kijk verder op de website www.fwkuypers.nl Zij zijn geves-tigd op het industrieterrein Verrijn Stuart, Treubweg 37.

- Eetcafé ’t Pandje, bij een ieder bekend in Diemen aan de Ouddiemerlaan 11, heeft besloten het verouderde recla-mebord te vernieuwen. Daarnaast blijven ze natuurlijk adverteerder in het clubblad. Hun slogan “Niet de enige in Diemen maar wel de gezelligste” maken ze keer op keer waar. We zullen nog lang onze weg vinden Beijnes aan de Ouddiemerlaan 11.

Hoe krijgen we nog meer sponsoren??Weet U iemand of een bedrijf in uw naaste omgeving waarvan U weet dat die eigenlijk wel wat voor sv Diemen wil doen geef dit dan door aan de sponsorcoördinator Philip Oomstee, tel: 020-6900929 of 06-4622360 of mail [email protected] secretaris Peter van Rooij, tel: 020-6951294 of 06-23222755 of mail [email protected] deze belangstellenden kunnen we dan onze schitterende sponsorbrochure 2008-2009 toe mailen of persoon-lijk bezorgen en toelichten.

M. Zijne ZON.K. Elhaigoune ZVB.M. Creton F-pup.

Page 3: De Treffer 2008-2009 - 2008-11-10

nr. 7 / 10 november 2008 3 svDiemen / DeTreffer

Van de bestuurstafel

In de bestuursvergadering van 28 oktober 2008 is, onder andere, het volgende besloten of aan de orde geweest:• Voorbereiding Algemene Ledenvergadering, als grootste onderwerp uitvoerig doorgesproken.• Situatie van een aantal ernstig zieken doorgesproken.• betaling boetes 2008-2009, door een foute interpretatie bij de KNVB moeten we

weer terug naar het systeem van de “boetebrieven”, directe inname van de spelers-kaarten van wanbetalers.

• Alle boetes 2007-2008 zijn na te veel moeite voldaan.• Inning contributies en sponsorgelden 2007-2008, voortgang besproken.• Stand van zaken senioren.• Jaarrekening 2007-2008 en begroting 2008-2009 zijn vrijwel gereed, de kascom-

missie komt bijeen.• Nieuwjaarswedstrijd besproken en datum vastgesteld.• Verslagen over diverse bijeenkomsten met de gemeente doorgenomen.

Mocht dit U aanleiding geven tot vragen en bemerkingen dan kunt U zich wenden tot één van de bestuurs-leden.

Inning boetes

Door het Bestuur is op 4 december 2006 besloten dat met ingang van 1 januari 2007 de door de KNVB opgelegde boetes (incl. Administratiekosten KNVB) zullen worden doorberekend aan de betreffende personen. Via de KNVB was een mail ontvangen dat iedereen, ook voor een gele kaart, een brief ontving van de KNVB. Dit blijkt achteraf niet zo te zijn. Daarom moeten we weer overgaan op de oude wijze van inning van de boetes in plaats van automatische incasso. De werkwijze is als volgt

Oude wijze van inningAlle betrokkenen hebben tot op heden een persoonlijke “boetebrief” van de vereniging ontvangen. Daarin staat de hoogte van de boete aangegeven en de datum en wedstrijd welke de boete betreft. Tevens staat het reke-ningnummer van sv Diemen aangegeven waarop het geld binnen één maand moet worden gestort. Anders volgt directe schorsing en inname van de spelerspas.Inmiddels is reeds een fl ink aantal brieven naar spelers verzonden

Bestuur

Jeugdtreffer Wedstrijdsecretarissen

A-junioren H. Berkhout tel. 020-6995055 D-pupillen H. Berkhout tel. 020-6995055

B-junioren H. Berkhout tel. 020-6995055 E-pupillen A. Jessurun tel. 020-6951417

C-junioren H. Berkhout tel. 020-6995055 F-pupillen A. Uljee tel. 020-6954865

Meisjesvoetbal M. Golsteijn tel. 020-7764909 Wedstrijdwijzigingen E. Oudshoorn tel. 020-6904445

VVH Velserbroek A1 - sv Diemen A1 0-3 2 novemberNa een wereldreis van meer dan een uur waren we op het sportcomplex aangekomen. Maar dat maakte niet uit. De A1 stond voor een duidelijke zaak. PERIODE KAM-PIOEN worden. De eerste helft was de boel een beetje aftasten, Er gebeurde aan beide kanten niet veel, totdat er net voor rust werd gescoord door Sharif.Na een toespraak van de trainer was de tweede helft wat leuker om naar te kijken. De tweede goal werd gescoord door Jermy, na een assist van Sjoerd. Het periode kam-pioenschap zat in de zak. Maar om dat nog even zeker te stellen scoorde Kevin na een voorzet van Chris. Dit team is geweldig, vorig seizoen gepromoveerd naar de hoofdklasse en nu periodekampioen en boven aan in de hoofdklasse. Het is een lust om naar te kijken. Gefelici-teerd en nog even een vraag wanneer is het feestje.

EEN TROUWE SUPPORTER

sv Diemen A4 - Arsenal A1 5-0 2 novemberEven voorstellen, sinds korte tijd is sv Diemen een A4 rijker, een team samengesteld uit een aantal spelers ko-mende uit de A 2 en de A 3 die over waren en samen een dusdanig sterk team vormen dat ze hoger ingedeeld zijn dan de A3. Met onze vaste keeper Mendel weer op goal en een ploeg die op scherp stond startte Diemen vol strijdlust tegen het sterke Arsenal die normaal gesproken handig combineren en de bal het werk laten doen, maar ze hadden niet op zoveel weerstand gerekend en na 30 min. nam Diemen zelfs brutaal de leiding via een mooie goal van Michael A 1-0. Arsenal ging hierna furieus in de aanval, maar Diemen gaf weinig weg, want de verde-diging stond goed, het middenveld stoorde goed en de aanvallers verdedigden ook goed terug en vooral keeper Mendel verrichtte een aantal goede reddingen, zodat de rust met 1-0 aanbrak.

Page 4: De Treffer 2008-2009 - 2008-11-10

nr. 7 / 10 november 2008 4 svDiemen / DeTreffer

Advertentiepagina

Page 5: De Treffer 2008-2009 - 2008-11-10

nr. 7 / 10 november 2008 5 svDiemen / DeTreffer

weer in het linker rijtje. Ook de koplopers hebben al de nodige punten verspeeld, dus wie weet wat er deze com-petitie nog allemaal mogelijk is.

Rob Engelhard

Ajax D3 - sv Diemen D1 0-2 1 novemberEen duel tussen de nummer 2 en 3 van de competitie dus dat beloofde vuurwerk te worden. Ajax begon met zijn tactisch en technisch spelletje van 1x raken en snel op elkaar inspelen. Wij hadden daar in eerste instantie geen antwoord op. Alleen een paar vrije trappen van Tijs van de linkerkant van het veld. Een geweldige redding van Dave hield ons in de wedstrijd. We gingen rusten met een 0-0 stand.Na rust was Ajax eerst nog de betere ploeg, maar wij trokken de wedstrijd steeds meer naar ons toe. Eerst moest er nog wel een doelpunt van Ajax afgekeurd wor-den wegens buitenspel. Daarna had Rik een gevaarlijke volley met een stuit, waar de Ajax-keeper best wel moei-te mee had. Uit een corner van Jeremy kon Rik de 0-1 binnenkoppen. De Ajax-leiding hoorde ik nog zeggen: ‘Niks aan de hand, geen paniek’. Nou volgens mij moes-ten daar alle alarmbellen afgaan. . . Wederom kreeg Ajax een gevaarlijke kans, maar weer was het buiten-spel. Ajax raakte steeds meer uit zijn spel en wij namen het initiatief over. Anthony schoof terug naar het midden-veld. Rik ging van rechtsbuiten naar de spitspositie en na een goede solo van Alfred kon hij binnentikken: 0-2. Het is dat hij nog getackeld werd na een counter en met een geweldig schot de lat trof, anders had de score zelfs hoger kunnen uitvallen. Misschien hadden we dan iets teveel van het goede gekregen. We delen nu de eerste positie samen met DWS, dat een beter doelsaldo heeft. Een topprestatie van het hele team!

Martin

sv Diemen D2 - Swift D3 14-0 1 november Vorige week schreef ik dat er teveel gemiste kansen wa-ren; deze week werden de meeste kansen wel benut. Swift is nauwelijks over de middenlijn geweest, mede door ons goed spelende verdediging (Genno, Bram, Bart, Marius, Boris en Tim R). Onze keeper heeft over de hele wedstrijd denk ik 3 ballen gehad en stond op deze koude zaterdagochtend te verNICKelen. Het eerste doelpunt viel al na 2 minuten en met 8-0 gingen we aan de limonade.In de 2e helft lieten de doelpunten wat langer op zich wachten en werd er in het begin slordig met de kansen omgesprongen. De doelpunten werden vandaag ge-maakt door Marius (mooie knal!), Lesley (3x), Tim (knal van links), eigen doelpunt van Swift, Jeroen (3x met een

En dat hebben ze laten zien, want met enorme inzet van de hele ploeg hield Diemen stand en wist via Michel M zelfs de 2-0 te maken. Arsenal ging nog meer aandrin-gen en dat speelde Diemen in de kaart want in de laatste 15 min. counterde Diemen er lustig op los en een mooie aanval over rechts werd afgerond door Michael A die 3-0 aantekende. Even later een vrije trap die Davy nam en die liet de bal met een fraaie krul in de linker kruising belanden, een hele fraaie en maar liefs 4-0. Arsenal ging nog vol voor een eretreffer, die kwam er wel, maar dan wel aan de andere kant waar Michael M knap een snelle dieptepass beheerst afrondde en de eindstand op 5-0 voor Diemen bepaalde. Mannen een geweldig goed ge-speeld duel waar coaches en toeschouwers van genoten hebben.

Een Fan langs de Zijlijn

Forza Almere B1 - sv Diemen B4 3-6 2 novemberOp papier moest dit kunnen. Diemen begon goed aan de wedstrijd en kreeg ook meteen kansen. Een door Rolf in de 3e min. ingekopte corner werd wegens duwen? afge-keurd. Kort hierna een penalty voor Forza Almere. Geluk-kig keerde Rowan de ingeschoten bal perfect. En uit de tegenaanval maakte Rolf de verdiende 0-1. Een misver-standje tussen Nico en Rowan betekende 1-1 en even later maakte de boomlange dispensatiespits van Forza zelfs 2-1. In de 35e min. draaide Emlyn goed weg van zijn tegenstander en schoot de 2-2 binnen. Op slag van rust werd een voorzet van rechts koelbloedig door Bar-ry ingeschoten. De grensrechter vlagde voor buitenspel maar werd door zijn eigen clubscheidsrechter overruled, 2-3 dus. Onder luide verwensingen richting scheidsrech-ter wierp de grensrechter zijn vlag tegen het gras, met als resultaat dat eerstgenoemde z’n fl uit woedend inle-verde. Wij dachten even aan het openingsstukje in ‘De Treffer’ van vorige week. Rust. Onder een kopje thee werd door interim-coach Ron ver-zocht de rust in het veld te bewaren. En met een voor tweederde nieuw arbitraaltrio werd aan de 2e helft be-gonnen. Diemen bleef gewoon voetballen en was beter. Jaimy en Jeroen waren dicht bij een doelpunt. Maar het was Emlyn die na goed doorgaan 2-4 maakte en even later ook de 2-5, een fraaie hattrick! Een droge schuiver van Jeroen betekende 2-6. Forza kreeg hierna een tweede penalty maar ook deze werd door ‘penaltykiller’ Rowan gestopt. Uiteindelijk wist Forza nog 3-6 te maken maar de drie punten zaten bij Diemen in de tas. Een enerverende mid-dag dus in Almere. Als we dit resultaat volgende week thuis tegen Ouderkerk kunnen herhalen, staan we zeker

Inleveren kopij clubblad!Het volgende clubblad komt uit op 24 november

U kunt uw kopij van wedstrijden gespeeld in het weekend 15/16 november

tot woensdag 19 november 20.00 uur inleveren.

Verslagen van wedstrijden in het weekend 22/23 november

tot zondagavond 23 november 20.00 uur!!!

Lever uw verslagen zo snel mogelijk in, niet groter dan 300 (¼ pagina) woorden!!!

U kunt uw verslag ALLEEN per e-mail insturen naar:

[email protected]

Verslagen die op een ANDERE MANIER of TE LAAT worden ingeleverd, worden NIET geplaatst!!!

Page 6: De Treffer 2008-2009 - 2008-11-10

nr. 7 / 10 november 2008 6 svDiemen / DeTreffer

zuivere hat-trick) en Salim (5 doelpunten achter elkaar in de 2e helft waarvan 1 mooie omhaal; hoe heet dat in voetbaltermen?) Goed voor het doelsaldo jongens!

Elly

sv Diemen D3 - RKAVIC D2 3-1 1 novemberNa de gemakkelijke overwinning van vorige week waar we (10-0) wonnen, was het deze keer toch moeilijker. We waren de hele eerste helft druk aan het aanvallen maar scoren lukte maar niet. Af en toe kwam de tegen-stander ook gevaarlijk door en dat kwam met name door hun nummer 9. Uiteindelijk lukte het Eline toch om te scoren. Met een prachtig schot gaf ze ons de voorsprong (1-0). Maar de tegenpartij kwam nog voor het einde van de eerste helft terug (1-1).In de tweede helft bleven we aanvallen en gelukkig lukte het Mitchel een mooi doelpunt te maken en het was (2-1). RKAVIC kwam ook regelmatig door en de overwinning was zeker nog niet binnen. Gelukkig hield de verdedi-ging stand en konden we RKAVIC op 1 doelpunt houden. Na een uittrap van Abe kwam de bal uiteindelijk bij Mike, die een voorzet gaf waarna Yoell de eindstand noteerde (3-1). Het was een moeilijke wedstrijd maar we hebben in een vriendelijke strijd gewonnen en daar gaat het om. Gelukkig hebben we deze tweede topper (na Ouderkerk vorige week) ook gewonnen. De komende wedstrijden zullen we de trend proberen door te zetten.

M. Hoogland

SDZ D4 – sv Diemen D4 3-4 1 novemberWe begonnen weliswaar met winst op De Dijk; maar daarna verloren we tweemaal van Pancratius en van Ar-senal en de laatste wedstrijd tegen Portugal verloren we met maar liefst 14-0. Niet echt een stijgende lijn dus. Het was daarom niet zo vreemd dat we zaterdag de wedstrijd tegen SDZ met enige zorg tegemoet zagen, ook omdat onze topscoorder sinds vorige week niet meer bij ons in het team zat. Dit was de eerste wedstrijd met onze nieu-we voorhoede en wat niemand had verwacht gebeurde: er werd prima vrijgelopen, prachtige passes werden ge-geven en vanaf het begin had Diemen het veldoverwicht. Het regende schoten op het doel van SDZ, en met een ruststand van 2-0 voor Diemen had SDZ niet te klagen. Na de rust moest de D4 een tijd wachten op de tegen-standers en waarschijnlijk was hierdoor de concentratie een beetje verslapt. SDZ wist door te breken en geheel tegen de verhouding in werd het 2-1. Een tweede SDZ-doelpunt kwam voort uit een corner. Een onhoudbare kopbal deed de bal in de touwen belanden. Maar sv Die-men bleef goed voetballen en na prachtig samenspel werd het 3-2. Opnieuw had Diemen veldoverwicht, maar via een counter kwam SDZ toch weer ons strafschopge-bied. Daar struikelde een SDZ-speler over een graspol en de scheids gaf een penalty. Ze hadden uiteindelijk de doelpaal nodig om de bal erin te krijgen, maar het stond wel 3-3 en de minuten tikten weg. De bal kwam op het middenveld en na wat heen en weer spelen, be-sliste Michael met een vlammend schot de wedstrijd. Als

een streep ging de bal van ver buiten het strafschopge-bied recht in de kruising van SDZ. Een wereldgoal! Als team won de D4 op een fantastische manier. De tegen-standers zijn dus gewaarschuwd, want nou komt de D4 eraan!

Arjen Kikkert

Legmeervogels D6 - sv Diemen D7 0-6 1 november 2008De D7, het team dat al jaren in nagenoeg dezelfde sa-menstelling speelt en wederom in deze competitie boven aan staat moest vandaag tegen Legmeervogels D6. Als gebruikelijk rijd de hele stoet van negen auto’s achter elkaar aan. We komen eerst in de mooie kantine met lek-kere warme chocolademelk. Die hebben we nodig want het is koud. Onze mannen en vrouw weerstaan de kou als gladiatoren. De D7 Speelt mooi spel. De aanval wordt ingezet door Ronald. Kamil maakt al snel 1-0. De Leg-meervogels boden redelijk tegenstand. Het spel speelt zich rond de middenlijn af. Toch lukt het Dino om 2-0 te maken. De aanvallen werden in de kiem gesmoord. De verdediging door Dennis & Dirk moesten toch een aantal malen in actie komen. Echter de voorhoede door Danilo die erg op dreef was en Elvis maakten dat Dino 3-0 maakte. Brandon die de eerste helft op doel stond had weinig te doen. In de pauze even naar binnen om op te warmen.In de tweede helft was sv Diemen direct vrij fel. Devin maakte het 4-0. Samantha gaf een prachtige assist naar Elvis die zorgde voor 5-0. Anthonie gaf een paar van zijn inmiddels beruchte schoten naar de andere kant van het veld. Stein heeft aan zijn oma laten zien dat zijn team echt goed is. Gijs ging langszij en speelde Didier aan die de Legmeervogels weer wist terug te dringen. Elvis gaf een prachtige solo en maakte 5-0. Helaas was Max niet aanwezig hij moest vanwege een blessure thuis blijven. Wij wensen hem sterkte en hopen dat hij er de volgen-de wedstrijd er weer bij is. Brandon zorgde voor de 6-0. Mooie wedstrijd!

Sylvia van der Woerd

Ouderkerk D6 - sv Diemen D8 0-4 1 novemberTegenstander Ouderkerk en de scheidsrechter stonden bij het begin van de tweede helft al enige tijd op het veld, maar nog geen spoor van de Diemen D8. Het was nogal fris buiten, hetgeen het oponthoud zou kunnen veroor-zaken dat de arbiter deed besluiten het team zelf op te halen. Nee, dat het zo lang duurde voordat ze het veld betraden lag aan de wat uitgelopen stevige bespreking van Diemen-coach René en zijn assistent Edwin. De technische staf was niet tevreden over de prestaties in de eerste helft. Die werd weliswaar afgesloten met een 0-1 voorsprong door een doelpunt van Youri, aan de strijdwijze schortte het een en ander. Te weinig strijdlust en een gapend gat op het middenveld, omdat de beide li-nies niet goed aansloten. Het praatje van René en Edwin had in ieder geval effect op het spel in de tweede helft.Er werd geconcentreerder gespeeld en de verdediging zat er nu ook meer bovenop. De aanvallen werden vrij-

Voor inlichtingen over het doorgaan van de

trainingen, afgelastingen van de wedstrijden

en alle andere informatie kunt u bellen

naar. . .

020-6000085

Page 7: De Treffer 2008-2009 - 2008-11-10

nr. 7 / 10 november 2008 7 svDiemen / DeTreffer

laas jongens, jullie hebben vandaag goed gevoetbald en geknokt voor een goed resultaat, maar het zat er niet in. Ik ben blij met het voetbal wat ik heb gezien en jullie in-zet, dat zat goed maar wij moeten de scherpte nog beter vasthouden. Als dat lukt ben ik ervan overtuigd dat wij onze volgende wedstrijd echt gaan winnen.

Metin Köse

sv Diemen E4 – DCG E5 12-0 1 novemberVandaag trad de E4 aan tegen DCG E5, deze tegenstan-der had tot nu toe maar 1 punt bemachtigd en het werd ook snel duidelijk dat er vandaag een grote uitslag op het scorebord zou komen te staan. Mees scoorde de 1-0, Patrick de 2-0. Dean maakte de 3-0, Patrick en Chelsea tekenden voor de 4-0 en de 5-0.Na de rust was de opdracht om iedere veldspeler uit het team te laten scoren. Dit lukt: Dardy maakte 2 doelpun-ten (7-0), Patrick scoorde de 8-0. Verdediger Luis wist de keeper ook te passeren 9-0. Patrick kwam alleen voor de keeper en speelde hem gemakkelijk uit 10-0. Toen was het de beurt aan Kevin die maakt de 11-0. Met nog 1 mi-nuut op de klok werd laatste man Donny naar voren en die haalde snoeihard uit. Dit resulteerde in de eindstand 12-0. Ook keeper Samson heeft vandaag weer goed ge-speeld. In dit soort wedstrijden is het als keeper moeilijk om scherp te blijven maar hij heeft de weinige kansen die de tegenstander had goed gekeerd.Prima gedaan!

Yvonne Ceelie

sv Diemen E7 – WV-WEDW E5 3 - 0 1 novemberOp instructies van de coach namen jullie vanaf het begin goed het initiatief. Dit resulteerde in een aantal aanval-len met goed samenspel. Echter het geluk om echt te scoren bleef maar uit. Goede aanvallen vanuit de rech-terfl ank passes van Tim op Dean, die mooie voorzetten gaf, werden veelal door de keeper geweerd. Ondanks het grote overwicht van Diemen wist de E7 pas halver-wege de eerste helft te scoren, Jorik 1-0. Het middenveld met Niels, Yannick, Tim en Marc bleef druk uitoefenen maar tot de rust wilde het maar niet lukken. Ballen wer-den net gemist, iets te zacht ingeschoten, door een lat of de kruising tegen-gehouden en ook hun keeper hield goed stand.De tweede helft moesten we helemaal weer in het spel komen en kregen onze verdedigers Tim en Sven het te verduren. Ook Delano moest zijn kwaliteiten laten zien en kreeg het weer warm van al die doelschoppen. Tim verloste het team van de tegenslag met een fraai af-standschot, 2-0. Het ging weer wat lopen en we wisten elkaar -metname over de rechterfl ank- weer te vinden. Op een pass van Dean scoorde Niels de beslissende goal, 3-0. Wellicht waren het toch de zenuwen, immers Pat-TV was there!! Gelukkig kan de coach de komende week (volgende week vrij) de band analyseren en samen met jullie een mooie strategie uitwerken over het houden van posities, toch. . .?

de scheids

sv Diemen E10 – Arsenal E8 3-2 1 novemberVandaag moest het gebeuren! De koploper kwam op be-zoek en bij winst lag de koppositie open. Voor de wed-strijd werd en nog wat gedold, maar er waren ook wel wat zenuwen. Toch ging Diemen goed van start: De ver-dediging deed zijn werk goed. Met Max als slot op de verdediging en Gideon en Wessel die goed opkwamen werd er leuk gekaatst met de voorhoede. Na een aantal

wel vanaf het begin doeltreffend afgesloten. Uit een voorzet van Youri schoot Nidal de bal in de kleine hoek, 0-2.Youri zelf maakte er niet lang daarna 0-3 van en uit een voorzet van hem zorgde Damian Woerlee voor 0-4. Ouderkerk kwam er nog wel enkele keren uit, het zorgde echter voor geen gevaar. Door de winst bleef de D8 on-geslagen. Met vijf winstpartijen en een gelijkspel staat de ploeg op een stevige tweede plaats achter Muiderberg dat nog geen punt verloor. Maar die hebben ons nog niet getroffen. . .

Cees Kramer

sv Diemen E1 - AS’80 E1 1-3 1 novemberNa drie weken geen competitievoetbal was er vandaag op voorhand een goede kans drie punten te pakken en op zoek te gaan naar de aansluiting naar boven. Helaas liep het anders en beleefden spelers, staf, scheids en ouders een teleurstellend potje. Er was onvoldoende rust om de tegenstander simpel uit te spelen met eenvoudige combinaties. AS’80 was harder in de duels en had het geluk dat het in de eerste helft uit 4 kansen 3 doelpunten maakte. Diemen hield open huis en verzuimde zelf de kansen te benutten. Onze spelers raakten paal en lat en stuitten keer op keer op een voortreffelijk goed keepende speler van AS’80. Hierdoor dus een ruststand van 0-3 en werk te verrichten voor onze leiders.In de tweede helft probeerde iedereen het wel maar bleef de onrust voortbestaan. Jezelf geen tijd gunnen de bal eerst aan te nemen, van te ver te snel geschoten en vele buitelingen met teveel theater aan de zijde van AS’80. Kopietjes van Suarez! Bah! Scheids Cees nam geheel terecht de beslissing een speler van AS’80 eruit te stu-ren die Tristan zonder enige schaamte onderuit schopte. Hierdoor kreeg hij het verder helemaal te verduren bij een opgefokte groep ouders uit Almere. Jammer dat het zo liep en zoals eerder gezegd geen excuus voor het verlies. Vergeet ik bijna nog te melden dat Devin met een fraai schot in de tweede helft voor 1-3 zorgde. Jon-gens, als we een team als AS’80 een volgende keer van de mat willen spelen, zullen we zelf ook allemaal diep moeten gaan en met onze kwaliteiten ertegenaan moe-ten gaan. Na al het trainingswerk en de teambuilding van twee weken terug moet het zeker gaan lukken. Ga uit van je eigen krachten!

Edwin van den Berg

sv Diemen E2 - WV-HEDW E1 3-4 1 november Al heel lang wachtten wij op onze eerste overwinning en wij hoopten dat dit vandaag zou gaan lukken. In de kleedkamer hebben wij uitvoerig gesproken over ons strijdplan en het was nu zaak om het goed uit te voeren. Op het veld lieten wij het vanaf het eerste fl uitsignaal gelukkig ook zien. Met veel overtuiging, inzet en goed spel zetten wij de tegenstander snel vast en creëerden wij goede kansen. Het werd snel 1-0 en zelfs 2-0, wat geheel verdiend was. Jammer genoeg verslapten wij als elftal en lieten wij de tegenstander onnodig weer in de wedstrijd komen. Het werd 2-1 en daarna 2-2 wat ook de ruststand was.In de pauze konden wij de boel weer op scherp zetten en pakten wij de draad weer op. Wij scoorden verdiend de 3-2. Jammer genoeg gaven wij het weer weg. De tegen-stander maakte gelijk en daarna werd het 3-4. Wij maak-ten dezelfde fout als in de eerste helft. Daarna hadden wij nog kansen op de gelijkmaker, maar daar waar bijna iedere kans van de tegenstander een doelpunt werd, hadden wij de pech dat de bal er maar niet in wilde. He-

Page 8: De Treffer 2008-2009 - 2008-11-10

nr. 7 / 10 november 2008 8 svDiemen / DeTreffer

U kunt iedere vrijdag van 17.00 tot 19.00 uur uw kleding afhalen!

aanvallen en een soms wat slordige afwerking, was het Wessel die Diemen verdiend op 1-0 zette. Diemen drong daarna aan, maar ondanks goed spel van Thijs en Nicky op de fl anken, kwam die 2e goal er niet. En was Arsenal dan helemaal niet gevaarlijk? Jazeker wel, want nadat Sebastiaan enkele reddingen op zijn naam had, lag de bal er kort voor rust toch in. In de rust wees de coach iedereen weer even op het simpele spel, aannemen en afspelen.Ondanks dat ook in de 2e helft meerdere kansen kwa-men, zaten Kwabena en Martijn niet helemaal lekker in het spel. Na 10 minuten in de 2e helft was het opeens 1-2 en dat was natuurlijk niet de bedoeling. Na wat om-zettingen, zette iedereen een tandje bij en toen viel al-les weer op zijn plaats. De voorhoede vond elkaar weer. Thijs sleurde wat hij kon en werd Man of the Match door de 2-2 en de 3-2 te scoren. Bij deze voorsprong gaf ook de rest van de voorhoede extra gas en Aravinth, Martijn en Kwabena liepen wat ze konden. Even leek het nog mis te gaan, nadat vanaf de middellijn een knal van Ar-senal lang onderweg was en er via de onderkant van de lat in leek te gaan. Echter de lat bracht uitkomst en Die-men vocht zich naar het eindsignaal. SUPER jongens! Gefeliciteerd!

Marten

sv Diemen E11 - Ouderkerk ME1 6-1 1 novemberDe kou viel mee, het team was redelijk compleet, de jon-gens gebrand op een beter resultaat dan het gelijkspel van vorige week; alle ingrediënten voor een goede wed-strijd. 8 jongens van Diemen tegen 9 meisjes uit Ouder-kerk. De jongens bleken dit keer sterker. Er werd goed gespeeld. Hier en daar een echte combinatie, zo nu en dan een goede solo. De gebruikelijke goaltjesdieven pakten hun punten, maar ook Dries scoorde! Het hele team was blij. Keeper Pim had weinig te doen vandaag. Een vrije trap net buiten het strafschopgebied ging er vlak onder de lat in. Als je dan al springend niet bij de lat komt, tja dan heet dat onhoudbaar! Met 6-1 ging het team blij van het veld.

Ruud GimberghVader van Pim (keeper)

Pancratius F3- sv Diemen F3 2-1 1 novemberBeide teams stonden voor het begin van de wedstrijd 2e in de competitie, waarbij Diemen meer doelpunten had. Daardoor werd de aanval meteen fl ink ingezet het was duidelijk dat het een spannende wedstrijd zou wor-den. Door een doelpunt van Sioux werd het 0-1 en dat bleef het tot de rust. In de 2e helft begon de tegenpartij meteen met behoorlijke aanvallen en kwamen de jon-gens niet door hun verdediging heen. Bij de tegenpartij speelde 1 meisje mee en het moet gezegd, die kon voet-ballen! Zij maakte ook de gelijkmaker en toen begon de strijd pas echt. Helaas ontbrak het onze jongens in het veld aan wat felheid, welke bij de tegenstander ruim aan-wezig was. Het werd 2-1. Ondanks de aanwijzigingen van Erle en Peter en de wanhopig schreeuwende moe-ders (die het liefst zelf het veld op gingen. . . zat er geen 2e doelpunt meer in. Wel nog een mooie kans tegen de paal. Jammer! De extra trainingen van Peter zullen jullie goed doen jongens! Wel een hele leuke wedstrijd.

Etwaria

RKDES F1 - sv Diemen F4 2 - 4 1 novemberDit keer moesten we tegen RKDES. Helaas was Mo - onze keeper - er vandaag niet, dus Floris ging de 1e helft op doel. Al na een paar minuten, scoorde Bradley een fantastisch doelpunt. Nadat RKDES van de schrik beko-men was, ging deze in de aanval en werd het 1-1; helaas niet te houden voor Floris. We bleven echter sterk door-gaan en al gauw maakte Devin 2-1. Na een paar goede reddingen van Floris, werd het toch 2-2. En toen kwamen onze mannen pas echt op stoom. Achter werd sterk ver-dedigd door Jay, Quinten en Bart en voorin waren Swen, Devin en Bradley te sterk voor de tegenstander. Devin scoorde nog eens 2x - een echte hattrick (klasse Devin). Voldaan gingen we de rust in.De 2e helft ging Bart keepen. Ook nu werd weer door iedereen goed gespeeld. Bart hield nog een paar goe-de ballen tegen en ook onze aanvallen gingen onver-minderd door, maar er werd van beide kanten niet meer gescoord. Ruststand werd ook eindstand. Jullie groeien met elke wedstrijd en laten je niet meer zomaar van de bal zetten. Ook duels om de bal worden onbevreesd aangegaan. Een groot compliment voor allemaal.

Judith

Abcoude F4- sv Diemen F6 3-5 1 november“Wat lopen onze jongens er prachtig bij” door sponsering van de opa’s; Tom en Cor en enkele vaders hebben zij n.l. allemaal een regenjack in de kleuren van Diemen ge-kregen. Dank jullie wel allemaal!! Het was dan ook een goed gezicht om de jongens zo te zien warmlopen. Vol goede moed en zin werd er van start gegaan, er werd heel hard gewerkt door zowel de spitsen als de verdedi-gers. Leuk is het om te zien dat er steeds meer overzicht en oog voor het samenspel is. Abcoude was echter alert en hield het achter goed dicht. Het werd dan ook eerst 1-0 voor Abcoude. We lieten ons niet uit het veld slaan en maakten 1-1 Helaas door een eigen fout bij een cor-ner van Abcoude gingen we met 2-1 de rust in.De peptalk deed weer wonderen en meteen werd er fel op de bal gespeeld, wat zich beloonde in een 2-2. Er werden zelfs driehoekjes gespeeld waaruit de spitsen Bobby en Justin wisten te scoren. Hierdoor kwamen we op een 2-4 voorsprong. Abcoude wist nog een keer te scoren, maar door een voltreffer van Robin en wat mooie actie’s van onze keeper Mitchel eindigde de wedstrijd in een winst van 3- 5 in ons voordeel. “jongens jullie heb-ben hard gewerkt” Ga zo door!!!

ROY

sv Diemen F7 - OSV F4 1-1 1 novemberDe mannen werden weer op hun gebruikelijke posities gezet en de wedstrijd kon beginnen. . . Na slechts 5 mi-nuutjes lag de eerste er al weer in voor ons, na een goed afgeronde aanval van Raul! Onze stormloop op het OSV doel hield aan, maar de bal wilde er helaas geen tweede keer in. Het werd wel duidelijk, dat onze tegenstander van een behoorlijk niveau was en over een zelfs over meer dan behoorlijke keeper beschikte! Wij gingen dan ook met een 1-0 voorsprong de rust in. Dit kwam voor-namelijk, omdat bijna iedereen op een andere positie liep, dan hij was toegewezen! Alleen de verdediging met Brent op rechts en Justin op links en als keeper Miles, stond goed.

Page 9: De Treffer 2008-2009 - 2008-11-10

nr. 7 / 10 november 2008 9 svDiemen / DeTreffer

Het hopen was de tweede helft, op een snelle tweede treffer, zodat de tegenstander de moed dan zeker zou opgeven! De eerste tien minuten waren we weer vol in de aanval! De tweede vijf minuten waren voor OSV, die ons zonder echte kansen te creëren onder druk zette. Het onvermijdelijke gebeurde, toen een door ons van rich-ting veranderde voorzet van rechts, ongelukkig de goal in hobbelde. Ik kreeg toen een fl ashback naar die mooie zondag middagen in “de Meer”, wanneer Ajax soms hun overmacht ook niet kon doordrukken. Zij kregen dan ook net als wij, de deksel op het hoofd gedrukt! Wij kregen daarna nog één vrije trap tegen, die gelukkig recht op keeper Seger werd afgeschoten. Hierna werd het weer éénrichtingsverkeer, naar de goal van OSV. Jongens, jul-lie hebben allemaal hard gewerkt, maar misschien was dit wel eens een keer nodig. Als jullie begrijpen waarom het mis ging, dan zijn wij nog steeds op titel koers!!!

F-7 for everMischa Hoogland

De Meer F3 - sv Diemen F8 1-2 1 novemberOp deze morgen een lastige tegenstander dat wisten we van te voren. Gelukkig was iedereen, op ondergeteken-de na, wel uitgeslapen in tegenstelling tot vorige week. De Meer begon sterk en kreeg de eerste kansen. Lang-zamerhand kwamen we meer in het ritme wat zichtbaar werd door mooie kansen voor Neo en Poernomo. Het rustsignaal kwam voor ons gevoel iets te vroeg daar we de wedstijd goed in handen hadden. Ruststand 0-0.Na de Limonade gingen we door waar we waren geble-ven. Door twee doelpunten binnen korte tijd door Neo kwamen we op een 0-2 voorsprong. Het leek een veilige voorsprong totdat de Meer terug kwam tot 1-2. De laatste 5 minuten was het oud-hollands punten verdedigen dus pompen en verzuipen. De gebruikelijke voorhoede stond zelfs mee te verdedigen en hield daarom ook stand. Wel-licht ben ik een beetje partijdig maar heb samen met de andere ouders, opa’s en oma’s enorm genoten hoe jullie je deze zaterdag naar een overwinning hebben geknokt. Het duel om de derde plaats is voorlopig in ons voordeel beslist. In deze vorm krijgt koploper OSV het in Diemen nog zwaar tegen ons. Alle behaalde punten zijn welkom maar deze drie hebben jullie dubbel en dwars verdiend. Klasse Mannen

Ed Smit

Roda’23 F10 - sv Diemen F9 6-1 1 novemberDe F9 stond er vandaag goed voor: het hele team was compleet in alle vroegte in Amstelveen en de kou viel gelukkig mee. Het team startte enthousiast aan deze uit-wedstrijd. Maar. . . al snel scoorde Roda’23 het eerste doelpunt. Dat was even balen. sv Diemen verdedigde goed, maar er liepen toch steeds twee jongens van Ro-da 23 vrij voor het doel van de tegenstander. Tijdens de eerste helft verliep de wedstrijd niet zo goed: met de rust stonden onze jongens 5-0 achter. Maar na een oppeppende toespraak van coach Rajen ging het in de tweede helft stukken beter. Er werd goed verdedigd door sv Diemen en Roda’23 kreeg geen kans om weer te scoren. sv Diemen kwam steeds dichterbij het doel van de tegenstander. Dave gaf een prachtige voorzet aan Rony, en die maakte een superdoelpunt. Roda’23 kreeg helaas nog één keer de kans om te sco-ren. De eindstand werd uiteindelijk 6-1. Rony, Bas E., Robin en Kyle: jullie hebben heel goed gekeept. Op naar de volgende wedstrijd!

Mary Elmers

Waterwijk MF1 - Diemen F11 2-2 1 novemberGelukkig weer een nieuwe wedstrijd, de vorige willen we heel graag vergeten niet vanwege de uitslag, maar meer om de manier van leiding geven van één van de begelei-ders van het commandoteam van AMVJ, die nogal losse handjes had Vandaag tegen de meisjes van Waterwijk, de wedstrijd verliep redelijk gelijkopgaand, maar in de 19e minuut ging Mats er als een haas vandoor en werd op een meter of 10 van het doel neergelegd. Hij nam zelf de vrije trap en die ging er als een streep in 0-1.Tijd voor de limonade en de keeperswissel Mika verde-digde de 2e helft het doel i.p.v Sven, maar dat Sven niet alleen ballen kan stoppen maar ook kan scoren liet hij direct in de 1e minuut na rust zien en bracht de stand op 0-2. Hierna werden de jongens een beetje overmoedig en in de 30e en de 35e minuut trok Waterwijk de stand weer naar 2-2, al met al een terechte uitslag en een spor-tieve wedstrijd. De strafschoppen reeks werd door ons met 3-5 gewonnen en er zaten er een paar in waar me-nig prof jaloers op zou zijn.

John

Kadoelen MB1 - sv Diemen MB1 5-3 1 novemberBeide teams zochten hartstochtelijk de aanval, waardoor het spel de gehele wedstrijd heen en weer golfde. Beide ploegen kregen ook mogelijkheden. Kadoelen was het gelukkigst in de eerste helft. Een cadeautje zorgde voor een voorsprong voor de meiden uit Amsterdam Noord. Vlak voor rust counterde de ploeg zelfs naar 2-0. Dat was erg zuur voor Diemen, want voetballend waren de blauwwitte echt niet minder. Diemen had pech, een dui-delijke handsbal in de zestien werd niet gezien door de leidsman, waardoor Diemen geen penalty kreeg, waar ze wel recht op had. Na rust schakelde Diemen nog een tandje bij. Toch was het Kadoelen dat naar een veilige 3-0 voorsrong kwam. Maar met Diemen weet je het nooit. Cherelle zorgde voor een verdiende treffer (3-1), oog in oog met de keepster faalt ze zelden. Niet veel later werd het zelfs 3-2 en de aansluiting was daar. Diemen ging er in geloven en Kadoelen werd steeds meer terugge-drongen. Conditioneel zijn de Diemenmeiden verder dan Kadoelen. Een goed afstandsschot van Suy-endra werd nog gekeerd door de uitstekende doel-vrouw van Kadoelen, maar Robyn was zeer attent bij de tweede paal en schoot de verdiende gelijkmaker binnen (3-3). Maar Kadoelen was vandaag toch de gelukkigste en Diemen had erg veel pech. Vlak na de gelijkmaker scoorde Kadoelen, van-uit buitenspelpositie. Er werd gevlagd, maar de scheids weigerde de goal af te keuren. Weer pech dus! Diemen bleef goed voetballen en keihard werken. Het kreeg zelfs 5 100% kansen om opnieuw op gelijke hoogte te komen, maar helaas werden de kansen niet benut. In de slotfa-se scoorde Kadoelen, 5-3, een gefl atteerde overwinning voor Kadoelen. Meiden, goed gevoetbald, veel inzet en werklust, goede combinaties, maar het zat vandaag niet mee. Jullie mogen trots zijn op jezelf en elkaar.

Menno Golsteijn

Page 10: De Treffer 2008-2009 - 2008-11-10

nr. 7 / 10 november 2008 10 svDiemen / DeTreffer

sv Diemen MC1 - HMS MC1 7-0 1 novemberDe MC1 heeft de smaak goed te pakken in de 2e klasse H. Afgelopen zaterdag kwam het Utrechtse HMS op be-zoek. Vanaf de aftrap was duidelijk dat Diemen de baas was op haar eigen hoofdveld en over de beste speel-sters beschikte. De bal werd steeds goed overgespeeld en de ploeg maakte een gretige indruk. Dit kwam ook tot uiting in de score. Sunniva scoorde twee maal bin-nen het kwartier. Vooral haar tweede treffer was beeld-schoon, de bal verdween in het kruis. Ook Isabel was als midmid prima op dreef. Zij verdubbelde de stand naar 4-0 door twee heel uitgekiende treffers. Noelle schoot in de laatste minuut voor rust nog op de paal. 4-0 was de ruststand.

Na rust beten de bezoekers wat meer van zich af, maar echt gevaarlijk werden ze niet. Diemen keek het de eer-ste 10 minuten na rust even aan en besloot vervolgens weer om te gaan voetballen. Als Diemen iets beter de ruimte had benut en iets rustiger was geweest, had de stand makkelijk in de dubbele cijfers kunnen komen. Toch werden er nog een aantal goede goals gemaakt, Sunniva scoorde net als voor rust twee keer en ook Thie-sha maakte een knappe goal. 7-0 eindstand, netjes. We gaan vrolijk verder richting de subtop.

Menno Golsteijn

Portugal A1 - sv Diemen A4 0-0 9 november Nadat het team vorige week het sterke Arsenal had ver-slagen moesten ze vandaag uit tegen de koploper Portu-gal, dat nog alles gewonnen had, dus kon Diemen bewij-zen dat het iedere tegenstander lastig kan maken. Vanaf de aftrap gaf Diemen prima partij en speelde bij vlagen goed voetbal, dat leverde een aantal kansen op via Mi-chael M en Michael A die beiden gemist werden. Diemen gaf verdedigend weinig weg zodat Portugal moeilijk in hun spel kon komen, zodat de rust met 0-0 aanbrak.In de 2e helft heeft de ploeg alles gegeven, alleen het geluk ontbrak eraan om een goal te scoren, en telkens stond de uitstekende keeper van Portugal een treffer in de weg. In de slotminuut was er nog een schitterende aanval van Michael A over links die 5 man uitspeelde en Mo op maat bediende, maar diens inzet werd helaas net gestopt. Opnieuw liet Diemen een sterke indruk ach-ter en een overwinning was verdiend geweest voor het hele team met de uitblinkers Tim en Michael A. Al met al een verdienstelijk gelijkspel bij de koploper die tegen hun eerste verliespunten aanliep. Als Diemen zo blijft spelen zijn er zeker meer punten te halen.

Een Fan langs de Zijlijn

sv Diemen B4 – Ouderkerk B4 10-0 9 novemberMeteen vanaf het begin was Diemen duidelijk sterker dan de tegenstander. Het veldoverwicht werd ook snel in doelpunten omgezet. Emlyn had na vorige week de smaak goed te pakken en maakte in drie(!) minuten (6e, 7e en 8e minuut) 1-0, 2-0 en 3-0, de snelste hattrick die ik ooit heb gezien. Er werd goed samengespeeld en de inzet was prima. Ook de 4-0 na een half uur spelen was van Emlyn. Wouter maakte laag langs de grond 5-0 en Jaimy uit een harde vrije trap 6-0. Rust.Na rust viel de doelpuntenmachine even stil maar in de 65e minuut scoorde Marc met een schuiver 7-0 en even later tekende Rolf voor 8-0. Een mooie voorzet van Barry werd door Wouter afgerond, 9-0. En het slotakkoord was Jeroen, die de keeper omspeelde en de eindstand op het scorebord bracht, 10-0. Keeper Rowan hield zijn doel schoon en de verdediging en het middenveld hadden de wedstrijd volledig onder controle en speelden nagenoeg foutloos. De laatste twee weken 6 punten, een prima re-sultaat! En we klimmen dus fl ink op de ranglijst. Volgen-de week naar Roda 23, dat is waarschijnlijk een sterkere tegenstander maar het moet kunnen. Over de gebeurte-nissen na de wedstrijd (coaching, trainingen etc.) zal de komende week uitleg worden gegeven. Jammer dat het zo gelopen is.

Rob Engelhard

sv Diemen C4 - Pancratius C5 3-3 9 novemberHelaas heb ik mijn verslag van de uitwedstrijd tegen BlauwWit te laat ingeleverd. Jullie kunnen het nog lezen op de website Voetbal21.nl. Daarop staat een teampa-gina van Diemen C4 met het verslag. We moeten bin-nenkort daarop maar eens een teamfoto plaatsen.De wedstrijd van vandaag beleefde ik weer eens als toe-schouwer. Het was wel fris maar gelukkig droog. Vanaf de aftrap ging Diemen voortvarend in de aanval en wer-den de aanvallen van Pancratius goed verdedigd. De 1-0 kwam op van Younnes. De 2-0 was een beauty en kwam ook van de voet van Younnes; een prachtige boogbal over de keeper. De rust brak aan met 2-0.Jammer dat de rust ons geen goed deed, want we ston-den amper op het veld en Pancratius maakte 2-1. Zoals zo vaak gebeurt: de goal valt dan aan de andere kant. Een bal komt uit de kluts en ja dan moeten we wel goed verdedigen en dat gebeurde helaas onvoldoende (2-2). Na nog een paar gemiste kansen van Diemen schoot Kevin nu eens raak. Alle kansen die we kregen smoor-den ondanks soms mooi aanvalsspel. Door een verde-digingsfout kwam de rechtsbuiten van Pancratius alleen voor onze keeper en de rechtsbuiten hield zijn hoofd koel en scoorde de 3-3. Er werd nog fl ink aangedrongen van beide kanten maar er werd niet meer gescoord. Gezien de stand van beide teams in deze poule vond ik dit een uitslag waarvoor ik vooraf blij mee was geweest. Als ik echter achteraf kijk dan had Diemen deze wedstrijd moe-ten winnen. Er zijn voldoende kansen geweest om Pan-cratius nog vóór rust op een grotere achterstand te zet-ten dan 2-0. Ik merk wel dat het veldspel steeds beter wordt en dat er soms goed wordt samengespeeld. Ga dus zo door want er zit vooruitgang in dit elftal.

Ad

ADO’20 D1 - sv Diemen D1 2-0 8 novemberVoorafgaand aan de wedstrijd had ik het gevoel dat we wel eens konden gaan verliezen vandaag. Je kan nu eenmaal niet alles blijven winnen. Met een aangetaste ploeg (Joey was ziek afwezig, Alfred was ziek geweest en een geblesseerde Anthony) gingen we op weg naar Heemskerk. Het voetbal dat we lieten zien was echter niet goed genoeg. ADO bleek ook een taaie tegenstan-der te zijn, waar we veel problemen mee hadden. Met een paar kansen aan beide zijden (Jeremy over en Al-fred op de paal) gingen we met 0-0 rusten.Het moest gewoon beter om hier te gaan winnen. Vlak na rust kreeg ADO ineens een penalty. In wat gewoon een fair duel om de bal leek tussen Emanuel, Tijs en de tegenstander, kreeg die laatste het voordeel van de twijfel. De penalty verdween in de touwen en we ston-

Page 11: De Treffer 2008-2009 - 2008-11-10

nr. 7 / 10 november 2008 11 svDiemen / DeTreffer

den met 1-0 achter. Dat was ons nog niet gebeurd deze competitie geloof ik. We deden er alles aan om het nog gelijk te trekken. Toen hun keeper hands maakte buiten de 16, schoot Jeremy in tweede instantie de bal tegen de lat. Na nog een paar kansen van ons (Anthony, Guus 2x) gingen we alles of niets spelen. Bart kwam op de plek van Tijs, die doorschoof naar het middenveld. Rik schoof van die plek door naar de rechtsbuitenpositie. Het mocht allemaal niet baten en als klap op de vuurpijl kre-gen we uit een counter van ADO nog een tegengoal: 2-0. Of je nou met 1-0 of 2-0 verliest, dat maakt weinig uit, we hebben geknokt voor het gelijke spel. Jammer dat een penalty het breekpunt van de wedstrijd betekende. Vol-gende week tegen DWS kunnen we de schade al weer inhalen.

Martin

Ankaraspor D1 - sv Diemen D2 1-4 8 november Lekker zonnetje; pas om 12.00 uur spelen (dit is weer eens wat anders dan om 8 uur verzamelen). Ankaraspor had al een aantal keren dik verloren dit seizoen dus de D2 verwachtte ook een grote zege vandaag maar dat viel tegen. Al na 5 minuten maakte Lesley uit een voorzet van Salim de 0-1. Dat beloofde wat. Maar de D2 voet-balde slordig; de bal werd zo maar naar voren getrapt, schoten op doel vanaf bijna de middenlijn. Kortom, er zat weinig lijn in. De snelle spits van Ankaraspor probeerde een aantal keer wat terug te doen maar onze verdedi-ging had hem goed in de tang. Pas tegen het einde van de 1e helft zorgde Lesley voor de 0-2 op het scorebord.De 2e helft werd er wel wat beter gevoetbald en samen gespeeld. De grensrechter werkte niet echt mee; bij el-ke gevaarlijke uitval van Diemen ging de vlag omhoog. Bram maakte met een mooi schot van rechts 0-3 en even later zorgde Lesley voor de 0-4. Ankaraspor kwam bijna niet over de middenlijn maar toch wist de snelle spits een doelpunt te maken (1-4). Keeper Nick kreeg maar weer heel weinig ballen vandaag; met een mooie uitval voorkwam hij dat er nog een tegendoelpunt kwam. Er had meer gescoord moeten worden jongens (en meisje). Misschien is 9.00 uur spelen toch een betere tijd voor de D2. . .

Elly

Amstelveen D2 - sv Diemen D3 1-7 8 novemberDit keer moest Diemen tegen Amstelveen. Bij de eerste helft werden de kansen niet goed benut het bleef lang 0-0. Na 20 min. nam Niels een hoekschop die midden op Mitchell kwam en hem mooi inkopte. Met een pass van Kevin A naar Joel was het 0-2. En vlak voor rust maakte Amstelveen met mazzel 1-2.In de rust sprak Evert ons aan en de tweede helft ging toen veel beter waardoor wij steeds de bal hadden en op het veld van de tegenpartij waren. De 1-3 kwam Kevin A met rechts. Abe had niet veel te doen maar toch kwam hij één keer helemaal goed uit zijn doel. De 1-4 was van Daniel S een intikkertje. 1-5 Daniel A, 1-6 ook Daniel A en Niels met een hard schot was de eindstand 1-7.

Jeffrey

sv Diemen D8 - Legmeervogels D6 6-0 8 novemberEen reguliere overwinning van de D8 die zich al snel af-tekende. Damian Woerlee had weinig moeite met zijn te-genstander en snelde hem links en rechts voorbij. Dat bracht hem al na vijf minuten vrij voor de keeper 1-0. Uit een voorzet van hem tikte Nidal de bal droog langs de Legmeerdoelman, 2-0. Het spel van de D8 was bij vla-

gen fl itsend en andermaal Nidal passeerde enkele ver-dedigers en bracht de stand op 3-0. Youri ging hierna alleen op de keeper af, werd gevloerd, maar scheids-rechter Twan zag er geen strafschop in. Het werd hem vergeven want door zijn inzet kunnen de andere ouders steeds langs de kant blijven staan. Legmeervogels had er weinig tegenin te brengen. Zelden kwam de ploeg er-uit en als dat zo was stuitte men op de sterke Diemen-defensie. Voor rust werd het zelfs 4-0 door een fraaie treffer van Henry, die de bal bijna in slow motion in de bovenhoek knalde.De tweede helft was doelman Carvey vervangen door Lucas. In tegenstelling tot Carvey kreeg hij nog veel werk te verrichten, hetgeen hem overigens prima afging. Met enkele sterke reddingen hield hij de tegenpartij van een doelpunt af. Dat Diemen, na rust wat ongeconcentreerd, nog de eindstand van 6-0 bereikte was voornamelijk te danken aan Nidal, de uitblinker deze middag. Slalom-mend door de verdediging van Legmeervogels was hij niet te stoppen en bracht zijn doelpuntenreeks deze wedstrijd op vier.

Cees Kramer

sv Diemen E1 - Roda ‘23 E1 3-5 8 november Na een leerzaam oefenpotje afgelopen woensdag (wel verloren van OFC 0-2) vandaag een gelegenheid om te zien waar we echt staan in de competitie. Roda hebben we al vaker getroffen. Een keer winst, een keer verlies dus een goede graadmeter. De eerste 10 minuten heb ik een goed spelend Diemen gezien dat alles deed wat er van tevoren in de kleedkamer gezegd was. Snel storen, posities houden, bij balbezit groot maken en bij geen bal-bezit juist klein. En strijd! Dus reden voor complimenten. En kansen kwamen er dan ook. Het was Kenneth die de score opende na een mooie lange pass van Scott. Zou het dan gaan lukken vandaag? Roda trapte af en Die-men ging gelijk door met jagen. Maar na balverlies van Diemen scoorde Roda direct de gelijkmaker en ook nog eens 1-2. Wat een domper. Twee foutjes en twee ballen achter Miguel. Maar Diemen herpakte zich en met veel vechtlust werd de eerste helft afgerond. Op slag van rust viel de verdiende gelijkmaker, een intikker van Jessy na een schot van Kenneth. Maar oh oh wat kwam Diemen slecht de kleedkamer uit voor de tweede helft. Ze oogden alsof ze al dik achter stonden in plaats van nu juist Roda de duimschroeven aan te draaien. Het was dan ook niet verrassend dat de 2-3 viel. En net als je denkt dat Diemen zich herpakt, dwarrelt een bal vanuit een onmogelijke hoek in het goal en staat Diemen kansloos 2-4 achter. Als dan ook vlak daarna de 2-5 op eenvoudige wijze valt is de wedstrijd eigenlijk gespeeld. Diemen probeert het dan nog zeker wel en zoekt de aanval. Scott maakt nog de verdiende 3-5, maar genoeg is het niet. Jullie zullen het zelf moeten oppakken jongens door hard te trainen en veel wedstrij-den te spelen. En steun elkaar als team!

Edwin van den Berg

sv Diemen E4 – Roda’23 E5 4-3 8 novemberVanaf vandaag wordt er door de E4 gestreden tegen alle teams die in de top van het klassement staan. De eer-ste uitdaging was tegen Roda’23 E5. De E4 moest erg hard werken en ze kwamen zelfs op achterstand 0-1. Gelukkig maakte Patrick de gelijkmaker maar toch was het weer Roda dat de 1-2 binnenschoot. Tijdens de rust werd er wat gemopperd op elkaar terwijl het beter is om elkaar op te peppen, winnen doe je samen maar verlie-

Page 12: De Treffer 2008-2009 - 2008-11-10

nr. 7 / 10 november 2008 12 svDiemen / DeTreffer

zen ook!In de tweede helft met de wind mee kon Chelsea de ge-lijkmaker inschieten (2-2). Roda wist weer de 2-3 te sco-ren. Patrick maakte gelijk 3-3. In de tweede helft werd er heel hard gewerkt door de E4, de druk op het doel van Roda was dan ook groot. In de laatste minuut scoorde Patrick toen de winnende goal! Jullie hebben je goed staande gehouden tegen deze ploeg. Ik vind het heel knap dat jullie de achterstand steeds wisten weg te wer-ken en zelfs de wedstrijd nog wonnen.

Yvonne Ceelie

Nieuw Sloten F2 - sv Diemen F4 2 -3 8 novemberHelaas werd al vlot de score geopend door de tegen-stander. Het doelpunt schudde wel weer even iedereen wakker en toen begon voor ons de wedstrijd. Mo stond goed te keepen en gelukkig voor ons ging een aantal ballen op de lat en paal. Datzelfde gold alleen ook voor ons. Bradley was goed balvast en kwam vaak tot schot, maar helaas wilden ze er niet in. Na een sterk opgezette aanval over rechts die achterin begon, gaf Bradley een prachtige bal voor. Ian scoorde vervolgens de verdiende 1-1. Zo gingen we de rust in.Na de rust pakten onze mannen het goed op. De bal werd in het midden al opgevangen door Quinten, Devin en Swen en zij maakten het veld lekker breed. In de één op één duels waren ze sterker dan de tegenstander en zo kregen we meer grip op de wedstrijd. Na een afgesla-gen aanval nam Quinten z´n kans waar en schoot de bal hoog in de hoek (1-2). Tegen het eind van de wedstrijd, zakte het tempo wat in en werd er slordiger gespeeld. Bart, Floris en Jay moesten wat metertjes afl eggen, maar konden steeds hun voet er net nog tussen zetten. Ongeveer 10 minuten voor het eind kon de keeper de bal niet onder controle krijgen, wat meedogenloos afge-straft werd door Bart, die de bal in de uiterste hoek bin-nen tikte (1-3). Daarna werd het toch nog erg spannend want door onoplettendheid achterin bij ons werd het toch nog 2-3. En in de laatste minuut, stond de tegenstander weer op schietkans. Gelukkig waren Bart en Floris er nu goed bij. Wederom een leuke wedstrijd. Jammer genoeg kreeg Devin last van z’n knie, waardoor hij wat minder lekker kon spelen dan vorige week. Hopelijk heeft hij er de komende wedstrijd geen last meer van.

Judith

sv Diemen F-7 – Blauw Wit F-5 6-0 8 novemberVandaag een thuiswedstrijd tegen Blauw Wit, die de-zelfde tenues dragen als wij! Wij moesten dan ook rode hesjes dragen, om verwarring te voorkomen. De jongens stonden beter op hun posities dit keer, maar begonnen zeer afwachtend aan de wedstrijd. Naarmate de eerste helft vorderden zetten wij meer pressie, maar de aanval-len strandde vaak in oneindig voortdurende dribbels (hé Chris?). We kregen wel kansen, gaven niks weg, maar toch gingen we met de brilstand de rust in!De tweede helft begonnen we veel beter en bij de eer-ste de beste aanval kregen we een corner. Deze schoot Raul er via het been van een tegenstander in. Een klein gelukje, maar na zo veel pech de laatste tijd, ook wel weer verdiend! Toen Lucas de tweede erin pegelde, was het verzet bij de tegenstander gebroken! Lucas scoorde hierna de derde, Raul de vierde, Alex de vijfde en nog-maals Raul voor de 6-0 eindstand!!! Een onvervalste hat-trick voor Raul en achterin (Justin, Brent, Seger en Miles) weer de nul gehouden. Chapeau voor de verdediging, jullie zorgen er voor dat onze voorwaartse lekker vrijuit

kunnen aanvallen! Volgende week een hele belangrijke wedstrijd jongens, die jullie zo moeten beginnen, als jul-lie de tweede helft begonnen. Op tijd naar bed toe vrijdag dus. . .

F-7 for everMischa Hoogland

Amstelveen F5 - sv Diemen F8 0-15 8 november Wederom een zonnige ochtend. Erg vroeg weer verza-melen bij Diemen en met in ons achterhoofd dat we twee-de stonden na de fantastische wedstrijd van vorige week gingen we op weg naar Amstelveen. Vooraf zei ik nog gekscherend niet meer als 13 doelpunten maken want dan is me inkt van me pen op. Het krachtverschil werd al direct duidelijk na de aftrap. Binnen 10 minuten had Moos al een glaszuivere hattrick erin liggen 0-3. Daarna werd het een beetje chaotisch en erg op een kluitje ge-voetbald. In de drukte wist Ronen nog net voor rust de 0-4 binnen te tikken.Na de limonade toen Ronen “mocht uit rusten op goal” werd er goed overgespeeld voorin, Amstelveen had niets meer in te brengen, Neo die teleurgesteld was dat hij als reserve begon prikte er wederom 5 in vandaag. Da-niel die een aantal keren hard van grote afstand op goal schoot maakte uiteindelijk zijn eerste doelpunt d.m.v. een intikkertje. Zelfs onze vast eerste helft keeper Mattijn zorgde voor de 0-7 en de 0-14. Dat Moos het niet alleen de eerste helft op zijn heupen had bewees hij de twee-de helft door er nog maar 3 in te schieten. Amstelveen kreeg geen tijd om adem te halen. Niets dan complimen-ten voor deze overwinning en zelfs wanneer er nog meer gegund wordt aan elkaar was de score nog hoger uitge-vallen. Wederom grote klasse mannen !!

Ed Smit

sv Diemen F11 - sv Diemen F12 1 – 2 8 novemberVandaag was het dan zover de wedstrijd tegen de F12, waar we eerder dit seizoen 2 keer tegen gespeeld heb-ben en met 9-0 en 11-0 van hebben verloren. De jongens waren gebrand op een goed resultaat zeker na het spel van de laatste weken. Alleen vandaag één afzegging van Dylan wegens een longontsteking (jongen van harte beterschap). We begonnen de eerste helft zeer sterk en iedereen hield zich aan de afspraak wat betreft hun posi-tie alleen de kansen die we kregen ontbrak net even dat beetje geluk, ook de F12 gaf goed tegenstand. Ondanks de goede strijd werd er niet gescoord en zochten we de kleedkamer op. Na onze vaste wissel van Keeper Sven die de 1e helft altijd het doel verdedigd nam Joni het de 2e helft over. Ook de 2e helft ging gelijk op. In de 24e mi-nuut verdedigde Sven uit maar schoot de bal tegen het been van een speler van de F12, de bal vloog onhoud-baar hoog in de touwen. Een paar minuten later was het opnieuw raak en keken we tegen een 0-2 achterstand aan. Sven gaf professioneel aan weer op het doel te wil-len, waar ook direct gehoor aan werd gegeven. We gin-gen nu vol op de aanval en al snel werd er door Mika de 1-2 gescoord. Nadien kregen we nog goede kansen maar de paal en Britt de keepster van de F12 keerde onze mogelijkheden. Jongens ga zo door want dat we met de week beter spelen is door velen langs de lijn op-gevallen.

John

Page 13: De Treffer 2008-2009 - 2008-11-10

nr. 7 / 10 november 2008 13 svDiemen / DeTreffer

sv Diemen 2 - RKDES 2 4-2 2 novemberDe laatste 4 wedstrijden leverden de twee, twee keer winst en twee keer een gelijkspel op. Het vertrouwen was daarom groot om ook vandaag weer een goede uitslag neer te zetten. Zolang wij de tegenstander geen ruimte geven door er vanaf minuut één bovenop te zitten kunnen wij het iedere tegenstander moeilijk maken, dat bleek vandaag wel weer. Zonder onze dirigent en aan-voerder op het middenveld ( Alex Schwegler, die op va-kantie is) begonnen we aan deze wedstrijd. Door een prachtige vrije trap van Dirk Stroop kwamen we na 20 minuten spelen op een 1-0 voorsprong. De eerste helft was een gelijkopgaande wedstrijd met kansen over en weer. RKDES kwam voor de rust op een verdiende 1-1.Ook na de rust ging het spel gelijk op, waarbij beide ploegen elkaar weinig ruimte gaven. 20 minuten voor tijd kwam Diemen door een kopbal van Van der Vegt op 2-1, maar zoals zo vaak dit seizoen maakte RKDES direct daarna uit een strafschop 2-2. Andermaal Van der Vegt, na werkelijk een schitterende actie van de man in vorm Ischa Gast, zette Diemen op een 3-2 voorsprong. De mooiste goal van de middag bewaarde Diemen voor het laatst. Na een prachtige één twee tussen de jongelingen Tijmon Groen en Richard Ensink, waarbij laatst genoem-de de bal op mooie wijze de kruising indraaide, 4-2.Weer een heerlijke middag voor de twee die de laatste vijf wedstrijden ongeslagen is en daaruit 11 punten heeft vergaard. Met de meeste goals voor en bijna de meeste tegen gebeurd er altijd wel wat met dit strijdteam. Rest mij nog te melden dat Jordy Cornel vandaag de nummer “10” positie op een zeer goede manier heeft ingevuld.

Martin van der Vegt

Amstelland United 5 – sv Diemen 3 7-1 2 novemberVorige week verloren we van de koploper De Dijk met 6-0. Amstelland United 5 verloor slechts met 1-0 van de-zelfde ploeg. We waren gewaarschuwd. Of toch niet? Ok, dus niet, want we stonden al weer na een paar mi-nuten op achterstand omdat onze dikbuikige linksachter Dhr. Molenberg zich verkeek op zijn directe tegenstan-der en Dhr. Van Schaik te vroeg uitkwam (1-0). De 2-0 viel al snel hierna. Reden genoeg om es lekker te gaan voetballen. We werden langzamerhand wat beter, Dhr. De Rond schoot in deze fase vanaf 30 meter keihard op de lat, tot Dhr. Molenmans besloot de wedstrijd in het slot te gooien door in het centrum de bal voor het doel langs te passen waar Dhr. Scheffers geen raad mee wist maar een lepe Amstellander des te meer (3-0). Een gebles-seerde Dhr. Van Schaik liet nog één goal door (4-0) alvo-rens hij zich liet wisselen door alweer een Mollenzeiker. Deze junior deed het uiteindelijk beter dan zijn voorgan-ger want hij liet er maar 3 door. . . De enige tegengoal kwam van Dhr. Babel die de keeper lobde maar toen was de wedstrijd allang gespeeld. Goed, dat was het. Ik ga maar snel stoppen, anders moet ik huilen. Nog m’n ex-cuses voor al die fouten, heren. Snif!

Evert

sv Diemen zat 1 – Bloemendaal zat 1 3-3 8 novemberNa 3 minuten spelen is het Dean die alleen op de keeper af gaat voor de 1-0, maar helaas de keeper redt. In de 18de minuut wordt een aanval van Bloemendaal afgesla-gen en mag Diemen aan een aanval bouwen. Dit resul-teerde dat Dean en Jaimy alleen op de keeper afgaan. Het is Dean die de bal af geeft aan Jaimy en de 1-0 is een feit. Nog geen 5 minuten later wordt er een onnodi-ge overtreding gemaakt op een speler van Bloemendaal aan de zijkant van het strafschopgebied. De vrije trap wordt in de korte hoek geschoten en laat de keeper van Diemen kansloos 1-1. Na ruim een half uur krijgt Diemen nog een grote kans, maar geen van de drie spitsen kreeg de bal erin. De rust is dan ook 1-1. De tweede helft be-gon zoals de eerste helft eindigde. Het spel golfde heen en weer zonder dat een van de ploegen echt gevaarlijk werd. Het is dan ook wachten tot de 68ste minuut als Dean de bal krijgt op de middenlijn en zijn maatje Don-novan alleen op de keeper afstuurt en Donnovan maakt geen fout en verschalkt de keeper 2-1. Een antwoord van Bloemendaal laat na de 2-1 niet lang op zich wach-ten en in de 75ste minuut maakt Bloemendaal dan ook 2-2 door onoplettendheid in de achterhoede bij Diemen. Vijf minuten voor tijd wordt een aanval van Bloemendaal afgeslagen en Diemen gaat meteen in de counter. Dean kopt de bal op de middenlijn door op Donnovan. Hij is at-tenter dan de verdediger van Bloemendaal en mag weer alleen op de keeper afgaan en ook dit keer faalt Donno-van niet en schiet de 3-2 binnen. Vanaf de aftrap zoekt Bloemendaal meteen weer de aanval. Dit leidt uiteinde-lijk tot een corner. Door een blunder van de keeper komt Bloemendaal weer op gelijke hoogte (3-3).

De reporter van de zaterdag 1

Swift - sv Diemen 1-1 9 novemberNa de goede overwinning van vorige week, was het de bedoeling om die lijn door te trekken tegen Swift. We kwamen al meteen goed uit de startblokken door een kans te creëren waardoor Danny alleen voor de keeper verscheen, maar die kans helaas niet benutte. Daarna was het vooral Diemen dat probeerde te voetballen en ook het veldoverwicht had zonder dat in goals uit te druk-ken. Tot ongeveer 5 minuten voor rust, toen Danny na een prachtige individuele actie knap afrondde en Die-men op voorsprong zette. De ban leek gebroken, maar in blessuretijd van de eerste helft kwam Swift tegen de verhouding in gelijk door de eerste mogelijkheid gelijk te benutten.Vlak na rust kreeg Diemen een tegenslag te verwerken doordat Oscar na een overtreding met rood van het veld werd gestuurd. Blijkbaar had de scheids al in de gaten dat dat niet terecht was, aangezien vlak daarna een spe-ler van Swift ook mocht gaan douchen. Door de 10 te-gen 10 situatie werden de ruimtes op het veld groter en begonnen de kansen zich aan te dienen. Swift werd nog een paar gevaarlijk met een bal tegen de paal en een schot waarop Lars prachtig redde. De grootste kansen waren echter voor Diemen. Good old Mannie was 2 keer dichtbij een kopdoelpunt en ook Gio had de winnende op zijn schoen. Helaas werd de ruststand ook de eindstand en gingen we met een slecht gevoel naar huis, want de 3 punten zaten er zeker in.

Kay Minnema

Zaterdag/Zondag

Zaalvoetbalprogramma

vindt u op pagina 16.

Page 14: De Treffer 2008-2009 - 2008-11-10

nr. 7 / 10 november 2008 14 svDiemen / DeTreffer

Programma 15 & 16 novemberZaterdag 15 november zaterdagsenioren scheidsrechter wed.nr. kl.nr. 14.30 uur DWV - svDiemen W. van Mourik 91647 5B 14.45 uur Pancratius 4 - svDiemen 2 91596 5/508 14.30 uur Altius vet. - svDiemen vet. 70303 1/C

Zaterdag 15 november pupillen 10.45 uur svDiemen D1 - DWS D1 R. Aarts 70046 Hfd.B09.15 10.30 uur AFC D5 - svDiemen D2 135037 2/02108.30 09.30 uur Legmeervogels D3 - svDiemen D3 135034 2/023 12.15 uur svDiemen D4 - Buitenveldert D3 164862 4/012 09.00 uur svDiemen D5 - Buitenveldert D5 135497 3/029 12.15 uur svDiemen D6 - Monnickendam D2 168473 3/024 11.00 uur svDiemen D7 - De Meer D2 135495 4/013 12.00 uur svDiemen D8 - Muiderberg D1 135018 4/01409.30 10.30 uur JOS/W’meer E1 - svDiemen E1 91458 Hfd.E10.45 12.00 uur KDO E1 - svDiemen E2 137237 1/01208.30 09.30 uur DCG E4 - svDiemen E3 137231 2/01810.30 11.45 uur Roda’23 E4 - svDiemen E4 137228 2/019 svDiemen E5 vrij 3/02908.45 10.00 uur NVC E10 - svDiemen E6 137264 4/01807.45 08.30 uur Swift E6 - svDiemen E7 162373 3/02709.00 10.00 uur De Meer E7 - svDiemen E8 134770 6/00809.00 10.15 uur Roda’23 E14 - svDiemen E9 137156 6/00910.15 11.30 uur Pancratius ME2 - svDiemen E10 145407 6/01012.00 13.00 uur Buitenveldert ME 4 - svDiemen E11 137136 6/010 10.00 uur svDiemen F1 - Buitenveldert F1 135175 1/007 10.00 uur svDiemen F2 - Abcoude F2 135174 2/012 10.00 uur svDiemen F3 - Buitenveldert F2 135173 2/013 09.00 uur svDiemen F4 - Swift F2 135172 2/014 13.30 uur svDiemen F5 - RAP 2 172950 3/019 09.00 uur svDiemen F6 - RKAVIC F3 135170 3/020 09.00 uur Nieuw Sloten F3 - svDiemen F7 165725 4/022 11.00 uur svDiemen F8 - Buitenveldert F5 135169 6/013 11.00 uur svDiemen F9 - Nieuw Sloten F6 135176 6/014 09.00 uur svDiemen F10 - Amstelveen F4 135644 6/014 09.00 uur svDiemen F11 - Martinus F4 134602 6/015 svDiemen F12 vrij 6/015

Zaterdag 15 november meisjes13.15 14.30 uur Zwanenburg MB1 - svDiemen MB1 156977 1C 13.15 uur svDiemen MC1 - Maarssen MC3 156479 2H07.45 08.45 uur Buitenveldert MD5 - svDiemen MD1 159399 1E11.00 12.00 uur Buitenveldert ME1 - svDiemen ME1 137246 5/014

Zondag 16 november zondagsenioren 14.00 uur svDiemen - NFC/Brommer Th. Verbij 52774 4F 11.30 uur svDiemen 2 - Zeeburgia 2 C. Gnade 52755 2/203 14.00 uur svDiemen 3 - DRC 2 M. Adghir 36441 4/412

Zondag 16 november junioren 12.00 uur svDiemen A1 - HBC A1 N. Adluni 52014 Hfd.D 14.00 uur svDiemen A2 - Waterwijk A3 36426 2O13.30 14.45 uur Roda’23 A5 - svDiemen A3 172808 3P sv Diemen A4 vrij 3N 10.00 uur svDiemen B1 - De Wherevogels B1 H. Abdullah 36423 Hfd.C 12.00 uur svDiemen B2 - AS’80 B2 J. Faessen 36422 1i09.30 10.45 uur Almere B3 - svDiemen B3 161320 2W10.00 11.15 uur Roda’23 B6 - svDiemen B4 52326 3/031 10.00 uur svDiemen B5 - Pancratius B6 52487 3/03211.45 13.00 uur Omniworld C3 - svDiemen C1 J. Groenhard 36698 Hfd.D09.00 10.00 uur Zeeburgia C4 - svDiemen C2 36699 1L 09.45 uur svDiemen C3 - AFC C7 52150 3/05109.00 10.00 uur Ouderkerk C3 - svDiemen C4 52477 3/05108.15 09.30 uur Waterwijk C6 - svDiemen C5 52315 3/05208.15 09.30 uur Buitenboys C8 - svDiemen C6 36694 3/054

Page 15: De Treffer 2008-2009 - 2008-11-10

nr. 7 / 10 november 2008 15 svDiemen / DeTreffer

Programma 22 & 23 novemberZaterdag 22 november zaterdagsenioren scheidsrechter wed.nr. kl.nr. svDiemen vrij 5B 14.30 uur svDiemen 2 - WV-HEDW 18 79568 5/508 14.30 uur svDiemen vet. 1 - AGB vet. 2 66591 1C

Zaterdag 22 november pupillen svDiemen D1 vrij Hfd.B 09.00 uur svDiemen D2 - Fortius D3 114824 2/021 10.30 uur svDiemen D3 - AFC D14 114789 2/02313.15 14.30 uur SDZ D4 - svDiemen D4 164863 4/01209.00 10.00 uur TOS/Actief D3 - svDiemen D5 113424 3/02911.45 13.00 uur OSV D4 - svDiemen D6 164874 3/02408.45 10.00 uur NFC/Brommer D2 - svDiemen D7 113377 4/01311.15 12.30 uur Roda’23 D11 - svDiemen D8 113837 4/014 11.30 uur svDiemen E1 - Omniworld E1 79415 Hfd. E 11.30 uur svDiemen E2 - Legmeervogels E1 112813 1/012 11.30 uur svDiemen E3 - Pancratius E3 112812 2/018 12.45 uur svDiemen E4 - SDZ E4 112811 2/019 12.45 uur svDiemen E5 - SCW E2 112810 3/029 10.15 uur svDiemen E6 - Batavia’90 E3 112809 4/018 10.15 uur svDiemen E7 - TABA E5 162374 3/027 11.30 uur svDiemen E8 - Nieuw Sloten E7 114679 6/008 09.00 uur svDiemen E9 - De Dijk E6 112743 6/009 09.00 uur svDiemen E10 - Roda’23 E15 114611 6/010 09.00 uur svDiemen E11 - GeuzenM E9 112742 6/01008.15 09.30 uur Legmeervogels F1 - svDiemen F1 113133 1/00709.15 10.15 uur Ouderkerk F2 - svDiemen F2 113004 2/01210.00 11.15 uur Legmeervogels F2 - svDiemen F3 113132 2/01308.45 10.00 uur Sporting Maroc F1 - svDiemen F4 113104 2/01409.00 10.15 uur SCW F1 - svDiemen F5 113142 3/01909.45 11.00 uur Portugal A’dam F1 - svDiemen F6 113124 3/020 09.00 uur svDiemen F7 - DWS F5 165726 4/02210.00 11.15 uur Legmeervogels F12 - svDiemen F8 113134 6/01308.00 09.00 uur Martinus F9 - svDiemen F9 113125 6/01409.30 10.45 uur SDZ F10 - svDiemen F10 112562 6/01408.00 09.00 uur SDZ F11 - svDiemen F11 113497 6/01508.00 09.00 uur SCW MF1 - svDiemen F12 113004 6/015

Zaterdag 22 november meisjes13.00 14.30 uur Velsen MB1 - svDiemen MB1 156897 1C09.15 10.30 uur Waterwijk MC1 - svDiemen MC1 156482 2H 12.45 uur svDiemen MD1 - TOS/Actief MD1 112883 1E 10.15 uur svDiemen ME1 - Parkstad E1 159769 5/014

Zondag 23 november zondagsenioren 14.30 uur ‘t Goy - svDiemen G. ten Hoven 47555 4F svDiemen 2 vrij 2/203 12.00 uur WV-HEDW 4 - svDiemen 3 E. Hoogenhout 33386 4/412

Zondag 23 november junioren13.00 14.30 uur Omniworld A2 - svDiemen A1 (beker) 171864 B322010.45 12.00 uur Muiden A1 - svDiemen A2 33373 2O 12.00 uur svDiemen A3 - Waterwijk A5 172817 3P11.30 12.45 uur Waterwijk A4 - svDiemen A4 172338 3N svDiemen B1 vrij Hfd. C svDiemen B2 vrij 1i 12.00 uur svDiemen B3 - De Meer B1 166734 2W 10.00 uur svDiemen B4 - AS’80 B5 44793 3/03108.30 09.30 uur KDO B3 - svDiemen B5 173312 3/032 svDiemen C1 vrij Hfd. D svDiemen C2 vrij 1L09.00 10.00 uur WV-HEDW C2 - svDiemen C3 44456 3/051 14.00 uur svDiemen C4 - GeuzenM C3 44616 3/051 10.00 uur svDiemen C5 - Waterwijk C7 44782 3/052 09.45 uur svDiemen C6 - Roda’23 C9 33357 3/054

Page 16: De Treffer 2008-2009 - 2008-11-10

nr. 7 / 10 november 2008 16 svDiemen / DeTreffer

Als er nog jeugdleden zijn die het geld van de loten van de Grote Clubactie nog moeten inleveren ver-

zoeken de coördinatoren dit zo spoedig mogelijk te doen. De trekking van de loterij is 20 november

en in de volgende Treffer zal de uitslag en de bekendmaking van degene die de meeste loten heeft

verkocht worden gepubliceerd.

De onbekende gulle gevers, die via “Passie voor Sport” zeven ballen geschonken

hebben aan de sv Diemen, worden hartelijk bedankt. Dat scheelt ons weer in de

ballenhuishouding.

Een van mijn goede vrienden klaagt de laatste tijd over lekke banden na de

training. Niet alleen van hemzelf maar ook van zijn kinderen en zelfs van zijn

vrouw, die dan een wedstrijd van haar kroost heeft bekeken. Ik houd het op toeval, want bij de sv Diemen zijn

toch geen vervelende mensen die banden lek prikken?

Onze vaste medewerker Piet van Dijk is weer op onze velden gesignaleerd, om preciezer te zijn bij de kleed-

kamers. Piet is daar de vaste regisseur. Hij regelt de handel en wandel achter, met vragen kan je altijd bij hem

terecht, nu Piet weer aanwezig is betekent het niet dat de ouders niets meer hoeven te doen, vele handen ma-

ken licht werk, toch? Piet fi jn dat je er weer bent.

Ik was zondag bij een wedstrijd van onze B2 tegen Geinburgia B1, 3-1 voor Diemen. Maar daar wilde ik het

niet over hebben, ik heb daar een clubscheidsrechter bezig gezien waar van je denkt zag ik die maar iedere

wedstrijd. Geen kaarten gezien, geen stemverheffi ng niets. Hij was wel de baas, geen opstootjes, geen geduw

en getrek, grote klasse. Geinburgia mag blij zijn met zo’n scheidsrechter!

Mini-treffers

Iedere zaterdag- en zondagochtend kunt u om 08.25, 08.55, 09.25 en om 9.55 uur

beluisteren of uw wedstrijd wel of niet doorgaat. Op 103.3 op de kabel en op 106.1

in de ether, dit alles op:

RADIODIEMEN

Programma zaalvoetbal 12 november t/m 10 decemberDatum Tijd W.nr. Wedstrijd Hal Scheidsrechter12 november 21.05 19181 svDiemen 1 - Bijlmer 1 Diemen P. Welter26 november 20.55 20203 Husky - svDiemen Dudok Arena P. Timmermans10 december 21.00 20885 svDiemen - Hertha Diemen J. Heemskerk10 december 22.00 155063 Plein’83 6 - svDiemen 2 Diemen J. Heemskerk28 november 20.55 19947 svDiemen 2 - Buitenveldert 6 De Weeren E. Dekker12 november 20.55 140365 Dug Out 4 - svDiemen 4 Zuid Dug Out19 november 21.00 31998 svDiemen 4 - Os Lusitanos 8 Diemen Diemen26 november 22.00 31996 svDiemen 4 - DCG 7 Ookmeer Diemen 3 december 21.55 31993 svDiemen 4 - Amstelveen 5 Diemen Diemen10 december 21.00 144169 De Dijk 5 - svDiemen 4 Zuid De Dijk

Zaaldienst 3 december Diemen 2 man om 19.00 uur aanwezig van het 4e team10 december Diemen 2 man om 21.00 uur aanwezig van het 2e team

ZaalvoetbalWedstrijdsecretaris R.V. Metten tel. 06-45069114