TTM.nl oktober 2010

Click here to load reader

 • date post

  06-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  231
 • download

  6

Embed Size (px)

description

Oktobereditie van TTM.nl, met daarin een test van de MAN TGX 18.400 EEV, een voorbeschouwing van de beurs ICT & Logistiek 2010, een nabeschouwing van de IAA 2010, een inzichtelijke reportage over de logistiek van racebanden bij Bridgestone Motorsport en een test kleintransport van de Fiat Doblò Cargo Natural Power.

Transcript of TTM.nl oktober 2010

 • Lichte en zuinige fleettruckbeursRondje IAA 2010

  nieuwsDuurzaamheid past bij Scania Beers

  sentimenteel materieelDe T-Ford van Noordendorp

  nieuwsFeest rond Truck of the Year 2011

  nieuwsTransportsector heeft geen visie

  test kleintransportFiat Dobl Natural Power

  oktober 2010nummer 10

  Test MAN TGX 18.400 EEV

  magazine voor eigen en beroepsvervoer

  voorbeschouwing beurs

  Veel actie op ICT & Logistiek 2010

  01_Cover.qxp 12-10-10 12:39 Pagina 1

 • Een

  mer

  k va

  n D

  aim

  ler

  Doe de Fuel Duel in onze Actros en kom erachter wie de zuinigste is. Kijk op www.fuelduel.nl

  Wij wensen Scania, DAF, Volvo, MAN, IVECO en Renault heel veel succes.

  TRUCKS. LEASING & FINANCIERING. FLEETMANAGEMENT. SERVICE & ONDERDELEN.

  02_Mercedes:02 12-10-10 10:07 Pagina 2

 • www.ttm.nl oktober 2010 | 3

  Vergeleken met de eerder door TTM geteste 440er is de 400 pk sterke EEV versie van de MAN TGX ongeveer evenzuinig maar ietsje minder snel. Het eigen gewicht van de wagen is uitgesproken laag

  4-5 >- Commentaar

  - Uitreiking Trofeen Truck ofthe Year en Van of the Year

  - Agenda

  6 >- CAO: werkgevers bieden vijf

  procent

  8-9 >- Test Fiat Dobl op aardgas

  - Klein Transport Vakbeurs

  10-11 >- Duurzaam ondernemen past

  goed bij Scania Beers BV

  - Han Vallenduuk: Is dateRRUg?

  18-19 >- Distributie reportage: Na

  veertien jaar Formule 1 houdtbandenproducent Bridge-stone het aan het eind van ditseizoen voor gezien in dezeraceklasse. Het Japanse con-cern wil zich namelijk eengroener imago aanmeten.

  21-28 >- De IAA in Hannover liet zien

  dat er in de transportbrancheduidelijk weer een positievetrend gaande is.

  29-33 >- De ontwikkelingen in ICT

  staan nooit stil. Dat bewijstICT & Logistiek ook dit jaarweer, al is nog steeds te mer-ken dat de economische om-standigheden hun stempeldrukken op de investerings-bereidheid in de transport-sector.

  3435 >- Vorig najaar introduceerde

  NACHON haar ERP-systeemvoor transport, gebaseerd opMS Dynamics NAV.

  36-37 >- In 2009 werd de Chainware

  software voor transport, wa-rehousing, expeditie, douaneen servicelogistiek vollediggerestyled.

  38 >- Nieuwe producten

  4041 >- Sentimenteel Materieel:

  De T-Ford van Noordendorp

  42 >- Blikvanger en colofon

  in dit nummer:

  pagina 14-17 test

  pagina 18-20 reportage

  pagina 21-28 beurs

  Veel nieuws van de IAA

  Zuinige fleettruck

  Meer dan 270 wereldpremires van nieuwe producten telde de laatste IAA. Voor de nabeschouwing selec-teerde TTM daaruit de belangrijkste noviteiten op het gebied van trucks en bedrijfsautocomponenten

  Logistiek Bridgestone F1-banden geoliede machineVoorafgaand aan de F1-race op het Belgische circuit Spa Francorchamps liet de scheidend bandenleveran-cier onder meer zien hoe de logistiek en de distributie van de Potenza racebanden is georganiseerd

  inhoud

  03_Inhoud.qxp 12-10-10 13:13 Pagina 3

 • Het lijkt er nu eindelijk dat alternatieve aandrijvingen en

  energiedragers door gaan breken, althans aan de aanbod

  zijde. Op de laatste IAA wemelde het van de elektrische be-

  stelautos, hybride voertuigen en aardgastrucks. Daarmee

  wordt tegelijk zichtbaar welke richtingen gekozen zijn. Alter-

  natieven als bio diesel of methanol lijken af te vallen als al-

  ternatief. Althans op s werelds grootste trucktentoonstelling

  was er niets van te zien. In alle gevallen gaat het om voer-

  tuigen die fors duurder zijn dan de gewone versies. Dat is

  dan ook precies waar de schoen wringt: Voor de transporteur

  of de fleetowner lijkt aanschaf van dergelijke voertuigen

  nauwelijks haalbaar om de simpele reden dat de kilometer

  kostprijs te hoog ligt dan wel de terugverdientijd te lang is.

  Aardgas lijkt wat dat betreft overigens nog het aantrekke-

  lijkst. Wat je nu al in de praktijk ziet zal zich dan ook wel

  voort zetten: een bedrijf koopt n of enkele van dergelijke

  voertuigen eigenlijk alleen vanuit het oogpunt van public

  relations. Kijk eens hoe goed ik met het milieu om ga!

  Willen alternatief aangedreven, milieuvriendelijke voertui-

  gen zich echt op grote schaal doorzetten dan zullen er de

  nodige stimulansen moeten komen. Om te beginnen van de

  overheid. Die heeft de komende tijd geen geld voor premies

  maar het veranderen van wetgeving waardoor je met alter-

  natief aangedreven voertuigen meer mag, is iets wat geen

  geld hoeft te kosten. Verder moeten ook verladers een bij-

  drage leveren. De huidige praktijk is dat zij van de vervoer-

  der wel CO2 reductie eisen maar er meteen bij vertellen dat

  het geen geld mag kosten. Als je ziet dat men er in de le-

  vensmiddelendetailhandel wl in slaagt de consument

  meer geld uit de zak te kloppen voor biologische melk of mi-

  lieuvriendelijk geteelde aardappelen moet er toch ook iets

  mogelijk zijn met schone goederendistributie?

  P.C. Wieman | hoofdredacteur ttm.nl

  Alternatieven te duurDe Mercedes-Benz Ategois gekozen gekozen tot In-ternational Truck of theYear 2011. Belangrijkereden is het feit dat Daim-ler van de Atego eenhybride versie ontwik-kelde die productierijp endus te koop is. Fiats Doblwerd tijdens de IAA ten-toonstelling in Hannoveronderscheiden als Interna-tional Van of the Year2011.

  Alleen het nieuwe uiterlijk, waarmeede Atego meer in lijn werd gebrachtmet grote broer Actros, is natuurlijkniet genoeg om Truck of the Year teworden. Van belang voor de jurywaren ook de wijzigingen in het in-terieur en het nieuwe secondaireremsysteem waardoor slijtage aande wielremmen wordt terugge-bracht. Maar de doorslag gaf uitein-

  delijk toch de 12 tons hybride versievan de Atego. Het gaat om het deeerste hybride truck in het distribu-tiesegment, het segment bij uitstekwaar het hybride concept tot zijnrecht komt. De hybride Atego kanbij lage snelheden volledig elektrischrijden, is voorzien van een eco-rollsysteem voor energie terugwinningen bezit een start/ stop systeem.Alles bij elkaar zijn brandstof- en dusCO2 besparingen mogelijk van 10tot 15 procent. Belangrijk is volgensjuryvoorzitter Gianenrico Griffini datde wagen kan worden gereden zon-der enige noemenswaardige trainingof scholing.

  Nieuwe Dobl bekroondFiat kreeg de prijs voor de zesdekeer in de afgelopen vijftien jaar.Ook het eerste model Dobl was alonderscheiden. De voornaamstereden waarom de Dobl won wasde enorme verscheidenheid aan vari-

  Feestelijke uitreiking in Hannover

  Mercedes-Benz ATruck of the Year

  Producterijpe hybrideDe belangrijkste reden waaromMercedes won was de beschik-baarheid van de hybride versievan de Atego. Op de foto zijn de be-langrijkste hybride componentente zien

  advertentie

  4 | oktober 2010 www.ttm.nl

  commentaar nieuws

  04-05_Nieuws.qxp:04-05 12-10-10 14:40 Pagina 4

 • anten waarin de auto leverbaar is.Zo zijn er meerdere wielbases lever-baar en is de carrosserie ook inmeerdere hoogtes te bestellen. Bo-vendien is de Dobl met het groot-ste laadvolume ook meteen degrootste in zijn klasse. Bijzonder isverder dat de Dobl ook leverbaar isal chassis-cabine met een open laad-bak. Al met al is het aantal specifica-tie mogelijkheden zo groot datiedere gebruiker er op maat zijneigen Dobl mee kan samenstellen.Verder waardeerde de jury de hogemate van comfort die de Doblbiedt. Het comfortniveau is in be-stelautos de laatste jaren in t alge-meen fors toegenomen. De industrierealiseert zich steeds meer dat debestuurdersstoel van een bestelautoeen werkplek is waar mensen veleuren per dag doorbrengen. De velemotoren waarmee de Dobl kanworden geleverd was een anderpunt dat door de jury hoog werdgewaardeerd. Op de eerste plaatszijn er de MultiJet motoren die niet-tegenstaande hun kleine cilinderin-houd een fraai koppel en eenaantrekkelijk vermogen leveren.

  Daarnaast wordt de Dobl desge-wenst geleverd met een aardgasmo-tor of met geheel elektrischeaandrijving. Beide versies worden af-fabriek geleverd waardoor zowel deaardgas Dobl als de elektrische va-riant volledig onder de Fiat serviceen garantie bepalingen vallen. Deverkiezing van de International Vanof the Year was spannend. De OpelMovano/Renault Master konden opveel stemmen rekenen (107) maarwerden toch verslagen door de FiatDobl Cargo, met 128 punten. Denieuwe Mercedes-Benz Vito wasmet 46 punten hekkensluiter. Datkwam tevens omdat de wagen erglaat in het seizoen werd gentrodu-ceerd waardoor niet alle juryleden inde gelegenheid waren de auto te rij-den.

  Nieuwe onderscheidingBinnen de jury van International Vanof the Year wordt al langere tijd dediscussie gevoerd of pickups ook totde bestelwagens moeten wordengerekend en dus mee kunnen din-gen naar de jaarlijkse Award. Vorigjaar is beslist dat dit niet het geval is

  en dat het beter is voor de pickupseen eigen Award in te stellen. Deeerste Pickup Award ging naar Vol-swagen voor de de nieuwe Amarok.De Amarok overtuigde de jury doorzijn offroad capaciteiten, maar ookdoor on-road capaciteiten. Die wor-den namelijk steeds belangrijker indit segment, want er wordt steedsvaker veel op asfalt, en minder off-road gereden.

  26, 27 en 28 oktober

  Klein Transport VakbeursDe Klein Transport Vakbeursricht zich op kopers en gebrui-kers van bestelautos tot 3500kg, aanhangwagens, bedrijfs-wageninrichting, accessoiresen meer. Naast proefrijden innieuwe modellen bestelautosen BE-combinaties zijn er novi-teiten te zien zoals de nieuweMercedes-Benz Vito en denieuwe Volkswagen Caddy.www.evenementenhal.nl

  3 en 4 november 2010

  ICT & LogistiekVakbeurs voor ICT-toepassin-gen en -diensten in de logis-tiek.www.ict-en-logistiek.nl

  5 november 2010

  De wijzigingen voor 2011in het ADR Aandacht voor de wijzigingenin het ADR, toepassing in hetdagelijks gebruik van de voor-schriften, bewaarplicht vanhet vervoerdocument.www.crosstrainingen.nl

  25 november 2010

  Fleet Management Bestel- & Vrachtwa-gensTijdens dit congres wordende belangrijkste ontwikkelin-gen binnen de transportwe-reld behandeld. Het doel isom de aanwezige fleet mana-gers en wagenparkbeheer-ders te helpen bij hetoptimaal beheren van hunfleet. www.heliview.nl

  PrijsuitreikingJury voorzitter Gianenrico Griffini (rechts) samen met de winnaars vlnrGeorg Weiberg (hoofd product engineering), Hubertus Troska (hoofd Mer-cedes-Benz trucks) en Andreas Renschler (hoofd Daimler Trucks, lid Raadvan Bestuur Daimler)

  Voor de zesde keerFiat won de International Van ofthe Year trofee voor de zesde keer.Juryvoorzitter Pieter Wieman (l)overhandigde de trofee aan Fiatshoogste bedrijfswagenbaas Lo-renzo Sistino.

  Punten InternationalTruck of the Year1 Mercedes-Benz Atego 1272. Volvo FM/FX 823. Scania V8 series 45

  Punten InternationalVan of the Year 20111. Fiat Dobl 1282. Opel Movano/

  Renault Master 1073. Mercedes Benz Vito 46

  Punten Pickup Award 20111. Volkswagen Amarok 612. Nissan Navara 243. Toyota HiLux 184. Ford Ranger 174. Isuzu D-max 145. Mitsubishi L200 10

  nz Atego Internationalear 2011

  www.ttm.nl oktober 2010 | 5

  agenda

  04-05_Nieuws.qxp:04-05 12-10-10 14:40 Pagina 5

 • Fiat DoblCargo MaxiNatural Power

  1

  6 | oktober 2010 www.ttm.nl

  Fiat Dobl Cargo Maxi Natural Power

  Dobl gaat bioDe kersverse International Van-of-the-Year 2011, deFiat Dobl Cargo, is nu ook in ons land verkrijgbaar alsNatural Power. Natuurlijke kracht staat in dit gevalvoor aandrijving op aardgas. Wat presteert de Italiaanop CNG?

  Nog niet eerder reed TTM.nl vooreen test kleintransport in de DoblCargo. Daarom bekijken we meerst maar eens goed. De lengtevalt meteen op, maar de Doblkwam dan ook naar de redactie inMaxi-uitvoering, met een 35 cm lan-gere wielbasis dan normaal. Dedesigners, onder wie de Duitser metde Nederlandse naam Peter Janssen,hebben een topprestatie geleverd,want zeker het front van de DoblCargo ziet er potent en krachtig uit.De auto is in alle dimensiesgegroeid, hij ziet er ook flink watforser uit dan zijn voorganger.Behalve aan de stickers en het logoNatural Power is aan niets te ziendat het om een aardgasauto gaat.Dat zie je wel als je even onder deauto kijkt. Daar zijn in totaal 5 tanksvan in totaal 130 liter (of 22 kg)keurig weggewerkt. Er zijn ook viertanks mogelijk, dan herbergt deDobl 95 liter (16 kg) aan aardgas.Met vier tanks aardgas kom je 270km ver volgens Fiat, een tankje erbijbetekent maximaal 370 km. Er is

  dan ook nog een benzinetank aanboord van 22 liter, voor nog eens300 km reikwijdte.

  Blue & MeDe cabine is eveneens van moderndesign, het dashboard is genspi-reerd op de Fiat personenautos. Eris voldoende bergruimte in deDobl, onder meer een vak bovenhet hoofd. Jammer is dat er maarn bekerhouder is. Apart zijn dedeurhendels, die je naar bovenmoet trekken om de deuren te ope-nen. Onze testauto beschikte Fiatsmultimediasysteem Blue & Me (insamenwerking met Windows) zat inonze Dobl. Met een USB-stick kaneigen informatie in het systeemworden geladen. De laadruimte islekker groot, zeker in deze Maxi uit-voering. Er is 4,1 kuub laadvolumebeschikbaar, er mag 935 kg wordengeladen. Dat is iets minder dan dedieseluitvoering, maar mr danmenig concurrent met een diesel-motor! In de vergelijkingstest diezusterblad Bestelauto eerder dit jaar

  uitvoerde met de Dobl en concur-rentie uitvoerde, kwam hij als eenvan de beste naar voren. Jammer iswel dat in de laadruimte nu hetreservewiel moet huizen, wantonder de auto zitten natuurlijk degastanks.

  SpotgoedkoopFiat gebruikt voor deze Dobl metNatural Power standaard een 1.4 T-Jet motor, die zowel kan lopen opeuro loodvrij als aardgas (CNG compressed natural gas). De motorlevert maar liefst 120 pk en 206Nm, hij is pittig en heeft trekkrachtzat. Fiat geeft zelf een verbruik aanvan 5,9 kg per 100 km, wij redeniets minder zuinig en kwamen uitop 5,4 kg. Nog altijd netjes, wanthet betekent dat de reikwijdte opaardgas volgens onze berekeningendik 400 km is, meer dan Fiat zelfaangeeft. Hoe het ook zij, aardgastanken (dat in steeds meer plaatsenin Nederland kan) is lekker goed-koop. Wij waren voor een volle tank(of tanks dus eigenlijk) precies 17euro kwijt! Met een totale actieradi-us van 670 km is de Dobl NaturalPower daarom een serieuze optievoor transport in t klein.

  Arjan Velthoven

  test kleintransport

  2

  3

  4

  5

  06-07_Nieuws minitest.qxp 12-10-10 13:22 Pagina 6

 • Specificaties en metingen

  Merk Fiat

  Type Dobl Cargo Maxi

  SX 1.4 T-Jet Natural

  Power

  Inhoud (cc) 1368

  Vermogen (pk) 120

  Koppel (Nm/toeren) 206/2000

  Afmetingen uitwendig lxbxh (cm) 474 x 183 x 188

  Wielbasis (cm) 310

  Laadruimte lxbxh (cm) 215 x 150 x 128

  Tilhoogte (cm) 58

  Eigen gewicht (kg) 1515

  Nuttig laadvermogen (kg) 935

  Max. Aanhangwagengewicht (kg) 1000

  Geluidsniveau bij 80/120 km/uur (dBA) 63/70

  Acceleratie 0-80 km/h (sec) 10,5

  Acceleratie 80-120 km/h (sec) 10,4

  Brandstofverbruik

  (gecombineerd, onbeladen) 5,4 kg/100 km

  CO2-uitstoot (gr/km) 134

  Aanschafprijs basismodel () 17.795,-

  Prijs zoals getest () 19.380,-

  Alle prijzen excl. BPM en excl. BTW

  1) StrakDe cabine is strak van ontwerpen biedt veel bergruimte.

  2) WielDe laadruimte is groot, hetlaadvermogen hoog. Het reser-vewiel moet door de CNG-tanks in de laadruimte huizen.

  3) LampjeMet dit knopje valt te schake-

  len tussen benzine en aardgas.Brandt het lampje, dan rijd je opbenzine.

  4) NetjesDe CNG-tanks zijn netjes weg-gewerkt onder de auto.

  5) BeproefdAls motor dient de beproefde T-Jet (met turbo) dus. Power is ergenoeg.

  er

  www.ttm.nl oktober 2010 | 7

  nieuws

  In de Evenementenhal Gorinchemvind van 26 tot en met 28 oktobera.s de Klein Transport Vakbeursplaats. De beurs richt zich op kopersen gebruikers van bestelautos tot3500 kg, aanhangwagens, bedrijfs-wageninrichting, accessoires enmeer. Naast proefrijden in nieuwemodellen bestelautos en BE-combi-naties legt de beurs dit jaar hetaccent op Noviteiten. Zo vindt eronder andere de Nederlandse inro-duictie plaats van de nieuweMercedes-Benz Vito. Volkswagenkomt er met de nieuwe Caddy enzal daar de spectaculaire Caddy BlindDrive introduceren. Naast noviteitenop het gebied van nieuwe bedrijfs-wagens staan op de Klein TransportVakbeurs ook leveranciers van toebe-horen voor bestelautos met nieuweproducten zoals Bott, Moplan en

  Veel actie op KleinTransport Vakbeurs

  Sortimo. Verder zijn er een tweetalsymposia waarop EVO en Continen -tal Automotive de bezoeker informe-ren over de nieuwe wetgeving metbetrekking tot de rijtijden. Aan deorde komt de ondermeer vraag ofwel dan geen tachograaf gebruiktmoet worden in bedrijfswagens metaanhangwagen. Veel actie ook op hegebied van de BE voertuigeni. Hetbedrijf BE-Combi en andere leveran-ciers van dergelijke voertuigen tonenhun allernieuwste modellen bestelau-tos en BE-combinaties. In het kadervan de Nationale Proef rijdagen be -staat verder de mogelijkheid kenniste maken met de nieuwste milieuzui-nige bestelautos. Ook het proefrij-den met aardgas en elektrisch aan-gedreven bestelautos is mogelijk..Meer inlichtingen via de websitewww.evenementenhal.nl/

  Naast een nieuwe release vanORTEC Transport & Distributionintroduceerde ORTEC op haar jaar-lijkse Plandag een nieuwe versie vanritplanningssysteem Shortrec. Net alsbij ORTEC TD werd de functionaliteitverder uitgebreid en kreeg de plan-software een nieuwe look&feel omhet gebruikersgemak te verhogen.Op het gebied van transport enlogistiek vernieuwde ORTEC zowelShortrec, het ritplanningssysteemvoor (fijnmazige) distributie alsORTEC TD, dat is bedoeld voordiverse soorten planningen, waaron-der internationaal transport en bulk-transport. In deze versie is delook&feel van de plansoftware ver-beterd, terwijl ook een aantal nieu-we functies werd toegevoegd in detoepassingen voor intermodaal, con-tainer-, tank-/vloeistoffen- en pallet-transport. Een opvallende noviteit inORTEC TD is verder de webclient,waarmee de gebruiker via internettoegang heeft tot het ritplannings-systeem. Deze oplossing wordt viaeen pilot bij Versteijnen Logistics inTilburg de komende tijd verder uit-gewerkt. De nieuwe verse vanShortrec kenmerkt zich onder ande-

  ORTEC vernieuwtplansoftware

  re door Een algoritmiek waaraanflink is gesleuteld, aldus productmanager Ronald van Schieveen. Alsvoorbeeld noemt hij dat Shortecintelligenter weet om te gaan metde huidige rijtijdenwet en regelge-ving. Voor een betere en snellereweergave van informatie pasteORTEC diverse zaken aan de kaartaan zoals een extra mogelijkheid omoverzicht te houden over de grotehoeveelheid icoontjes. Via eenexplode-optie zijn alle acties op nlocatie in beeld te brengen, lichtVan Schieveen toe. Ook kan de plan-ner het planscherm nu zelf aanpas-sen aan zijn eigen wensen, o.a. doorkolommen toe te voegen of te ver-wijderen.Net als in ORTEC TD voegde ORTECaan de routeberekening in Shortreceen CO2-calculator toe. VanSchieveen: De CO2-calculator laatde planner zien wat de uitstoot isper auto, rit, en per totale planning.Dit kan daarmee gebruikt wordenals Key Performance Indicator. Ookhouden beide ritplanningssystemennu rekening met gebruikelijke file-vertragingen op een groot aantalwegen.

  06-07_Nieuws minitest.qxp 12-10-10 13:22 Pagina 7

 • Medio september ontving JosBadia, Managing Director van ScaniaBeers BV, voor het gehele Scaniadealernetwerk in Nederland, inclu-sief het importbedrijf, het certificaatErkend Duurzaam uit handen vanBOVAG directeur Koos Burgman.Het certificaat is een initiatief vanBOVAG en wordt uitgevoerd in sa-menwerking met het Instituut voorDuurzame Mobiliteit (IvDM). Dit in-stituut beoordeelt een bedrijf viaeen intensieve controle op eenstructureel duurzame bedrijfsvoe-ring. Dat alle dealers het certificaatin n keer krijgen is bij Scania BeersBV mogelijk omdat alle dealers, opvijf na, volle dochters zijn van ScaniaBeers BV. De vijf zelfstandige dealer-bedrijven en werkplaatsen hebbenoverigens ook meegedaan aan de

  zelfscan Erkend Duurzaam en ver-kregen het certificaat eveneens. Alledealers, en dus ook de zelfstandige,opereren volgens dezelfde routinesen hanteren dezelfde uitgangspun-ten. De uitgangspunten daarvoorzijn vastgelegd in de Scania DealerOperating Standards. Henk Rot-man: Die Dealer Operating Stan-dards zijn door ons speciaal voor hetnetwerk in de Benelux uitgebreidmet een aantal extra eisen. Die uit-gebreide Standards, door ons aan-geduid als DOS Extra, komenovereen met ongeveer 80 procentvan de eisen zoals ISO 9001 diestelt. Door in die standards een aan-tal zaken op het gebied van Duur-zaam Ondernemen collectief teregelen maak je het voor de indivi-duele dealers eenvoudiger aan de

  eisen voor het Certificaat ErkendDuurzaam te voldoen. En op eenaantal punten misschien nog welmeer dan ISO 9001 want met namehet aspect maatschappelijk verant-woord ondernemen ligt op dezemanier explicieter vast. Voordeelvoor Scania Beers BV is dat de com-binatie DOS Extra met Certificaat Er-kend Duurzaam kostentechnischaantrekkelijker is dan ISO. Rotman:Je doet het met eigen mensen, inons geval anderhalve FTE, en het isgentegreerd in je eigen organisatie.Bij ISO heb je te maken met externefunctionarissen en dat kost ons per-soneel simpelweg tijd. Het kwamtrouwens ook qua timing goed uitwant ons huidige ISO certificaatloopt eind dit jaar af. Scania wasdestijds met ISO 9001 de eerste or-ganisatie in de bedrijfsautobranchedie dit certificaat haalde. Aad Ver-kade, Manager BOVAG Truckdealersstelt: Er is wel een groot verschiltussen Erkend Duurzaam en DealerStandards. De standards zijn ver-plicht om je dealercontract temogen behouden. Erkend Duur-

  zaam gaat uit van vrijwillige hande-lingen van het dealerbedrijf om zijnbedrijfsvoering op het gebied vanMaatschappelijk Verantwoord On-dernemen, want daarover gaat Er-kend Duurzaam, te verbeteren enook te borgen.

  Scherp houdenOp de vraag of extern toezicht eenexterne organisatie op naleven vande normen niet effectiever is danwanneer eigen mensen dat doenantwoordt Rotman: Ik realiseer medonders goed dat een dergelijke ge-dachte voor de hand kan liggen.Daarom zullen onze controleurs de-zelfde criteria hanteren als de ex-terne auditors. Bovendien denk ikdat er genoeg onderlinge competitieis om alle dealers en alle personeelscherp te houden. Je wilt in je eigenorganisatie en ten opzichte van jeeigen collegas niet uit de toon val-len. Verkade voegt daaraan toe:Ook binnen Erkend Duurzaamvindt externe toetsing plaats. Enneem van mij aan, je krijgt het nietkado. Maar omdat meer van de

  8 | oktober 2010 www.ttm.nl

  nieuws

  1) Scherp houdenHenk Rotman denkt dat er genoeg onderlinge competitie is om alle dealers en alle personeel scherp te houden.

  2) Zelfde werkwijzeIn alle Scania werkplaatsen treft de klant de zelfde werkwijze aan.

  3) CertificaatPersoneel van n van de vestigingen trots met het nieuwe certificaat.

  De hele Scania organisatie ontving onlangs het certifi-caat Erkend Duurzaam. Henk Rotman legt uit dat datcertificaat samen met Scanias eigen Dealer OperationStandards Extra een kwaliteitsgarantie biedt die een al-gemene kwaliteitsstandaard als ISO 9001 tenminsteevenaart.

  Scania Service Directeur Henk Rotman:

  1

  2 3

  Certificaat Erkend Duurzaam sluitgoed aan bij eigen Scania standaards

  08-09_Nieuws Scania.qxp 12-10-10 13:32 Pagina 8

 • net gezien

  www.heuver.comHeuver Bandengroothandel uit Harden-berg heeft zijn webshop volledig ver-nieuwd. De webshop is vollediggentegreerd met de website,www.heuver.com, en daardoor vooralle internetgebruikers inzichtelijk is. De vernieuwde webshopkenmerkt zich verder door grotere gebruikersvriendelijkheid, be-tere zoek- en navigatiemogelijkheden en een opgefriste vormge-ving. De online shop biedt een overzichtelijke keuze voor deklanten van grondverzet-, truck-, landbouwbanden (B-to-B). Daar-naast is het randassortiment bestaande uit binnenbanden, wielenen ventielen gemakkelijk vindbaar in de shop.

  www.transportindicator.nlVia de Transportindicator kan iedereen inn oogopslag zien of het vrachtverkeer inNederland toe- of afgenomen is. De gege-vens waarop die waarneming is gebaseerdzijn afkomstig van de Adviesdienst Verkeeren Vervoer van Rijkswaterstaat. Die regi-streert via 28 meetpunten in het hoofdwegennet het aantal zwarevrachtwagens per tijdsinterval. Via een abonnement van 59,95per jaar krijgt men elke maand de meest recente Transport -indicator in zijn mailbox.

  www.ttm.nl oktober 2010 | 9

  eigen kracht van de organisatie ende mensen wordt uitgegaan is deborging sterk. Overigens blijft hethoofdkantoor in Breda wel ISO ge-certificeerd. Naar zeggen van HenkRotman wordt er op dealerniveauvrijwel niet meer naar ISO 9001 ge-vraagd. Bij grote klanten en bij deoverheid ligt dat anders, die vragener in tenders nog wel naar. Rotman:Die grote klanten doen in eerste in-stantie zaken met het hoofdkantooren dus is het correct om daarvoorwel een ISO certificering te hou-den.

  PraktijkVraag is natuurlijk wat de klant in depraktijk merkt van het certificaatDuurzaam Ondernemen. Rotman:Scania Beers BV heeft op de zesdeelgebieden van Duurzaam Onder-nemen, te weten Inkoop, Bedrijfs-voering, Communicatie, Verkoop,Financiering en Personeel het bewijsgeleverd maatschappelijk verant-woord en duurzaam handelen in allegeledingen van de bedrijfsvoeringverankerd te hebben. De klantmerkt dat als eerste. Zo wordt in ver-koopgesprekken altijd gezocht naartransportoplossingen die een mini-male belasting van het milieu tot

  gevolg hebben. Bij duurzaam on-dernemen in het truckbedrijf draaithet om aanbieden van duurzametransportoplossingen. De steedsgroeiende vraag naar voertuigenmet een lage CO2-uitstoot en laagbrandstofverbruik bijvoorbeeld kanmet het huidige Scania-programmauitstekend worden ingevuld. Alsgeen ander informeert Scania BeersBV klanten over de mogelijkhedenvan schoon en duurzaam transport.Daarbij denken we verder dan deautos die we nu afleveren: in dewerkplaatsen worden de voertuigenop een duurzame manier onderhou-den en wordt gewerkt met duur-zame materialen. Verder heeft deklant de garantie dat het niet uitmaakt bij welke Scania werk-plaats hij zijn voertuigen brengt. Bijalle treft hij de zelfde werkwijze enhet zelfde kwaliteitsniveau aan.Duurzaam betekent verder dat erbinnen Scania Beers BV aandacht isvoor het welzijn van de medewer-kers door goede arbeidsomstandig-heden en toekomstperspectieven tebieden. Buiten het bedrijf neemtScania Beers BV zijn maatschappe-lijke verantwoordelijkheid doorde ondersteuning van diverseprojecten.

  www.fta.co.ukDe Britse brancheorganisatievoor het eigen vervoer FTAheeft haar website volledigvernieuwd. FTA deed dat naeen enqute onder de ledenwat ze precies van een websiteverwachten. Resultaat is datde website nu ook te bekijken is via de mobiele telefoon en via andere kleine schermen. Verder is de navigatie verbeterd en is hetaantal downloadbare documenten vergroot. De site scoort maande-lijks 2 miljoen pageviews.

  www.voordeeltrailer.nlVoordeeltrailer is een website die pro-beert om eigenaren van onbeletterdetrailers te koppelen aan degenen die be-hoefte hebben aan rijdende reclame-ruimte. Trailereigenaren, waarondereigen rijders, kunnen zich via deze web-site inschrijven en mediapartner worden. Na de aanmelding neemtVoordeeltrailer.nl contact met het bedrijf op om een afspraak temaken. Bij de adverteerders mikt men op de langlopende campag-nes. Men beseft dat je niet zomaar alles kwijt kunt op de zijkantenvan een trailer of bakwagen.

  Het Certificaat Erkend Duur-zaam van BOVAG Truckdea-lers is erg populair ondertruckdealers. Inmiddels heb-ben al vijf truckdealers en eenvolledige dealernetwerk hetcertificaat behaald. Het eersteindividuele truckdealerbedrijfdat de scan succesvol haddoorlopen, is Harbers Trucks.Dit bedrijf heeft tijdens de pi-lotfase actief bijgedragen aande totstandkoming van descan. Naast Harbers (Volvo)heeft ook Schouten Iveco deel-genomen aan de ontwikke-lingsfase van het certificaatErkend Duurzaam voor truck-dealers. Ook dit bedrijf is alseen van de eerste bedrijvenErkend Duurzaam gecertifi-ceerd. In chronologische volg-orde hebben de volgendebedrijven de beoordeling doorIVDM (Instituut voor Duur-

  zame Mobiliteit) succesvoldoorstaan:1. Harbers Trucks2. Bluekens Truck & Bus3. Scania Beers4. Iveco Schouten5. EMA AutomobielgroepDeze bedrijven hebben opkorte termijn nadat de scanbeschikbaar is gesteld, hetcertificaat bemachtigd. Dit iseen bijzondere prestatie enBOVAG Truckdealers is ergtrots op haar leden. Nog nietal deze certificaten zijn uitge-reikt omdat BOVAG Truckdea-lers de bedrijven zelf de keuzelaat over het moment en demanier waarop de feestelijkeuitreiking van het certificaatplaatsvindt. De uitreiking vanhet certificaat is een mooiekans op extra publiciteit in deregio en naar de klanten vanhet bedrijf.

  Populair certificaat

  nieuws

  08-09_Nieuws Scania.qxp 12-10-10 13:32 Pagina 9

 • Mark Haverlach is Europees distribu-tiemanager bij InterfaceFlor en lidvan het platform Duurzame Logis-tiek. In de vier jaar dat hij verant-woordelijk is voor de Europeselogistiek van deze wereldwijd opere-rende vloerbedekkingenproducent,ging het bedrijf terug van vijftig naarnog geen tien contractpartners inhet wegvervoer. Haverlach heeft dusenige ervaring met wegtransportbe-drijven. Hij zegt erover: De margesvan de transportsector staan mo-menteel zwaar onder druk, waar-door de focus nog meer op de prijsis komen te liggen. De huidige, tradi-tionele overlevingscultuur van dewegvervoerder laat geen ruimte overvoor innovaties of focus op duur-zaam ondernemen. De weinige,duurzame initiatieven die wordenopgestart, gebruiken duurzaamheidalleen als marketingtool en blijken inde praktijk onwerkbaar. Zo zie je datvervoerbedrijven wel aan de wegtimmeren met alternatieve aangedre-ven voertuigen die minder CO2 pro-duceren maar in de praktijk slechtseen beperkt aantal van die voertui-gen tot hun beschikking blijken tehebben. De transportsector ken-merkt zich door het ontbreken vaneen strategische visie, weinig totgeen samenwerkingsverbanden metcollegas en veel wantrouwen tussenvervoerders en verladers. Het directegevolg hiervan is een te hoog kos-tenniveau, onnodig hoge CO2-emis-

  sies en lage rendementen. Duurzaamondernemen ontbreekt in de geheletransport- en logistieksector.Haverlach: Als ik met de acht oftien vervoerders aan tafel zit waarwij zaken mee doen, valt me op datdie onderling nauwelijks informatieuitwisselen. Ze delen geen kennisover praktische ervaringen met bij-voorbeeld chauffeurstrainingen, eenlagere begrenzersnelheid (moet ditgeen snelheidbegrenzer zijn??) of al-ternatieve brandstoffen. Ze zien dieknow-how kennelijk als een soortbedrijfsgeheim.

  Performance partnershipOm uit deze vicieuze cirkel te komenis volgens Mark Haverlach een men-taliteitsverandering noodzakelijk

  waarin verladers een grote rol moe-ten spelen. Verladers moeten vol-gens Haverlach aansturen op eenperformance partnership met hunvervoerder waarbij de focus ligt opde gezamenlijke kostenbeperking enniet op prijs. Investeren in een langetermijn relatie en samenwerken omde kosten te beperken is volgenshem van primair belang. Binnen hetperformance partnership wordt hetverwezenlijken van duurzame doel-stellingen vergemakkelijkt, omdat deprijs niet langer het vertrekpunt is.InterfaceFlor betoogt dat niet alleenmet de mond maar handelt er ooknaar: vervoerders krijgen contractenvoor drie tot vijf jaar met uitzicht opverlenging. Maar we spreken welduidelijk kritische performance indi-

  catoren met elkaar af aldus Haver-lach. Verder komt het bedrijf in heteerste kwartaal van volgend jaar meteen internetplatform waar de ver-voerders niet alleen hun opdrachtenuit kunnen halen maar ook informa-tie kunnen invoeren over bijvoor-beeld het duurzaamheidaspect.

  Middelgrote transporteursOverigens doet Haverlach het liefstzaken met middelgrote transportbe-drijven vanwege de betere beheers-baarheid. Transporteurs met 50 tot100 autos. Die bedrijven weten zelfgoed aan wie ze werk uitcharterenen kunnen vaak een beter en snellerantwoord geven op allerlei vragenvan operationele aard, ook als hetom duurzaamheid gaat. Als het

  10 | oktober 2010 www.ttm.nl

  Duurzame logistiek komtniet van de grond doorfocus op prijs en Navel-staren beperkt strategi-sche bedrijfsvoering.Zomaar twee uitsprakenvan Mark Haverlach, sindsenkele maanden Ambas-sadeur Duurzame Logis-tiek. TTM vroeg hem wathij daarmee precies be-doelt.

  InterfaceFlor European Distributionmanager Mark Haverlach:

  Transportsector heeft geen visieen geen onderling vertrouwen

  nieuws

  10-11_Nieuws Haverlac.qxp 12-10-10 13:35 Pagina 10

 • nieuws

  De afkorting ERRUzegt u (nog) niets,maar die staat voorEuropean Register

  of Road Transport Undertakings. Juist. Uw trans-portbedrijf komt uiteindelijk in een Europees re-gister terecht. Dat wil zeggen men werkt aan eenkoppeling tussen de nationale registers. Maardan moeten die nationale registers wel elektro-nisch zijn. De Europese Unie mikte aanvankelijkop 31 december 2010, maar dat is intussen nogeen jaar uitgesteld. Veel landen hebben natuur-lijk nog een kaartenbak. Andere landen lopenver voor op, maar hoe koppel je de systemen? Enwie het gaat uitvoeren? Is dat de combinatieIVW-NIWO of de RDW? De eersten hebben veelverstand van beroepsvervoer. De RDW weer vaninternationale registratiesystemen. Of loopt deKIWA als lachende derde met deze kluif weg.Dat zal de Nederlandse vervoerder vast minderboeien. Hij wil weten wat er in dat register komtte staan. Nou, daar komen met name negatievedingen over vervoerders in te staan. Er zullenernstige en herhaalde overtredingen worden ge-registreerd. Uit de stukken van de Commissieblijkt zelfs dat bij zeer ernstige overtredingen,ongeacht in welk land begaan de vergunningwordt ingetrokken. Dat valt de Nederlandse ver-voerder koud op het dak, maar in Engeland kanje al twee weken je vergunning kwijtraken als ereen wiel van je vrachtwagen afloopt. In het mijbekende geval hobbelde dat wiel over de mid-denbermbeveiliging heen en kwam tot stilstandaan de andere kant zonder iets te raken. Maarafgelopen week werd een Franse vrachtwagen-chauffeur in hechtenis genomen, omdat hij eenongeluk beging waarbij een jong Nederlandsgezin omkwam. Deze chauffeur had reeds zijn 12punten en reed zonder rijbewijs. De vrachtwa-gen kreeg een klapband en ook de vervoerder isgearresteerd vanwege slecht onderhoud. In detoekomst zal deze vervoerder, als hij zich in Ne-derland aanmeldt voor een vervoersvergunning,het nakijken hebben. Tenminste als de registersgekoppeld gaan worden. Eenieder zal het ge-bruik van registers op deze wijze kunnen billij-ken. Maar dan wel allemaal meedoen. Dat moetook wel, want het is Europese wetgeving. De ter-mijnen waarbinnen de lidstaten aan hun wette-

  lijke plicht moeten voldoen staan vast. Maar hoevaak zie je niet dat landen pas na jaren onderdruk van een procedure bij het Europese Hof vanJustitie morrend instemmen. Het korten op over-heidsuitgaven lees schrappen van ambtenaren- zal ertoe leiden dat veel van de wetten nietworden uitgevoerd. Recent werd mij pas duide-lijk dat Griekenland 18 jaar achter loopt. Nu paswillen ze vervoersvergunningen vrijgeven. Aldie kleine ondernemers die veel geld hebben be-taald voor hun vergunning staan nu op hun ach-terste benen. Een blik in de Europese wetgevinghad hen kunnen behoeden voor het kopen vaneen vergunning. En hoe zit het in andere lidsta-ten? Nederland loopt natuurlijk weer voorop, zo-veel was wel duidelijk tijdens een symposiumpjedat onlangs werd gehouden. Er was al wat on-derzoeksgeld tegen aangegooid. Twee bureausen een advocatenkantoor hadden geadviseerd.Vragen vanuit de zaal of vervoerend Nederlandniet ongerust moet zijn, als andere landen onzedatabase met wat werd genoemd de 7 hoofdzon-des konden bestuderen. Achter de tafel werd dieongerustheid wel gedeeld, maar je moet ergensbeginnen en het is toch nodig dat zaken wordengeharmoniseerd. Mijn advies om de automati-sche aansprakelijkheid van de werkgever voorovertredingen van rijtijden nu dan maar eens na72 jaar te veranderen, werd welwillend aange-hoord. Andere landen spreken in principe dechauffeur aan, om pas bij de werkgever uit tekomen, als blijkt dat deze het vervoer niet zoda-nig organiseert dat de chauffeur zijn rij- en rust-tijden niet kan aanhouden. Zo hoort het ookEuropees. Nu komt alles op het conto van de ver-voerder en dan zou het best kunnen, dat buiten-landse autoriteiten vinden dat Nederlandsebedrijven wel heel veel overtredingen maken.Het laat zich raden hoe de Nederlandse vervoer-ders dan worden behandeld! Gelukkig waren devertegenwoordigers uit de vervoersbranche hethartgrondig met mij eens. Gezien de politiekerichting van deze dagen is de tijd rijp om de au-tomatische aansprakelijkheid van werkgevervoor rijtijden eens aan te pakken. In 1952 vondprofessor Pompe het al gek dat de werknemer in de Rijtijdenwet meer als hulpbehoevende dan als verantwoordelijk persoon werd be-schouwd.

  Han Vallenduuk | Advocaat te Haarlem, gespecialiseerd in het wegvervoer

  sociaal

  Is dat ERRUg?gaat om het transport over langereafstanden is InterfaceFlor qua duur-zaamheid al ver gevorderd. Men ge-bruikt waar mogelijk spoor enbinnenvaart en ziet er ook op toedat het voor- en natransport een zoduurzaam mogelijk karakter heeft.De focus ligt bij InterfaceFlor de ko-mende periode dan ook voor hetgrootste deel op de laatste schakel inde logistieke keten. Men schakeldedaar binnen de Benelux al over opgroupage in plaats van dedicatedtransport in waardoor de vrachtwa-gens met een hogere beladingsgraadrijden. Haverlach: Verder zullen wein de fijnmazige wat betreft verduur-zaming vooral moeten hebben vanalternatieve aandrijvingen en alterna-tieve energiedragers.

  Mission statement Duurzaamheid was binnen Interfa-ceFlor al een Leitmotiv lang voordathet woord bij het grote publiek be-kend werd. Mark Haverlach: Onzeoprichter Ray Anderson werd toen-tertijd genspireerd door dit concept.Hij raakte ervan overtuigd dat bedrij-ven duurzaam moesten opereren.Sinds die tijd is duurzaamheid naastwinst maken n van de speerpun-ten van onze bedrijfsfilosofie. Wewillen een onderneming zijn diezowel de ecologische systemen res-pecteert, de negatieve invloed ophet milieu minimaliseert, als de be-drijfsresultaten optimaliseert. Viaonze Mission Zero willen we in2020 geen negatieve impact meeruitoefenen op het milieu en uitein-delijk zelfs een herstellende bijdrageleveren. Om deze doelstelling terealiseren heeft InterfaceFlor eenomvangrijk programma ontwikkeldwaarbij op zeven fronten wordtomgeschakeld naar duurzame alter-natieven. Die fronten zijn: voorko-men van verspilling, schadelijkeemissies vermijden, hernieuwbareenergie inzetten, de kringloop slui-ten, efficint transporteren, betrok-kenheid creren en innovatiefondernemen. De duurzaam opere-rende wegvervoerder is dus maarn schakel in de totale keten van demilieufilosofie van InterfaceFlor.

  P.C. Wieman

  www.ttm.nl oktober 2010 | 11

  10-11_Nieuws Haverlac.qxp 12-10-10 13:35 Pagina 11

 • De Duitse transporteur Fehrenktterheeft drie jaar geleden zeven nieuwetrekker-opleggercombinaties van ver-schillende grote Europese merken ingebruik genomen om hun kwaliteitin de dagelijkse praktijk gedurendelangere tijd te kunnen vergelijken.Het ging om een DAF XF, een IvecoStralis, een MAN TGA, een Merce-des-Benz Actros, een Renault Pre-mium, een Scania R en een Volvo FH.Alle wagens hadden vergelijkbaremotorvermogens en deden hetzelfde werk: het transport door heelEuropa van landbouwmachines, trac-toren, aanhangers en bestelwagens.Als overall winnaar kwam de Mer-cedes-Benz Actros uit de bus met de

  12 | oktober 2010 www.ttm.nl

  nieuws

  hoogste scores voor zuinigheid, cabi-neconcept, techniek, kwaliteit vande werkplaatsen en service- en distri-butienet. Een mooie plek was er ookvoor de Renault Premium Routewant die kwam uit de bus als detruck met de laagste kilometerkost-prijs. Tijdens de drie jaar durendetest legde de Renault 401.325 kilo-meters af. De totale bedrijfskostenwaren met 63,64 cent per kilometerde laagste van de zeven getestevrachtwagens. De test werd geza-menlijk georganiseerd door de Spe-dition Fehrenktter en de Duitseuitgeversgroep ETM Verlag, uitgevervan de vaktijdschriften Trans Aktuell,Lastauto Omnibus en Fernfahrer.

  Internationaal transportbedrijf Vander Lee uit Delft heeft de Schadepre-ventieprijs 2010 van Nationale-Neder-landen gewonnen. Volgens de jurytoont Van der Lee aan dat schadepre-ventie loont: in drie jaar tijd halveerdede transporteur het aantal schadege-vallen, wat een premiekorting vantienduizenden euro's betekent. Uithet juryrapport: "Een voorbeeldbe-drijf, want Van der Lee is al jarenovertuigd van schadepreventie enveilig gedrag. De gehele organisatievan Van der Lee is actief met veiligwerken en preventie is geen eenma-

  lig gebeuren maar binnen alle lagenvan de bedrijfsvoering verankerd. Vander Lee hanteert hierbij het BBS prin-cipe (Behaviour Based on Safety), ac-tief preventiebeleid dat aantoonbaarleidt tot minder schade en daarom deterechte winnaar van de Schadepre-ventieprijs 2010," Op de foto hetmoment van de uitreiking. Fred Tous-saint, Directeur Bedrijven Schade bijNationale-Nederlanden overhandigtde Schadepreventieprijs aan Fransvan der Lee, Directeur van Van derLee uit Delft. Ruud van der Lee enRob van der Lee kijken toe.

  Schadepreventieprijsvoor Van der Lee

  Mercedes Actros en Renault Premium winnaars in Duitsevergelijkingstest

  Volvo trucks. driving progress

  Het begint met de nieuwe, efficinte Volvo FM, de ongevenaarde toewijding van de Volvo Trucks-dealer n een breed scala aan

  toonaangevende ondersteunende diensten. Een goed voor-beeld is Fuel Management Service. Hiermee verlaagt u uw brandstofverbruik en u verbetert de vakbekwaamheid van uw chauffeurs. Daarnaast heeft u lagere onderhouds- en reparatiekosten en een lagere uitstoot van CO2 en andere schadelijke gassen. Bij Volvo krijgt u meer dan alleen een truck - u krijgt the art of efficiency. Wilt u meer weten?

  Kijk op www.volvotrucks.nl of neem contact op met uw Volvo Trucks-dealer.

  De nieuwe FM: meer dan alleen een truck

  efficiency ten top

  www.volvotrucks.nl

  advertentie

  12_Nieuws.qxp 12-10-10 10:19 Pagina 12

 • Transportondernemerssturen scherper met Visionplanner

  Management rapportage voor transportin combinatie met elk TMS systeem

  www.visionplanner.nl

  Te Koop gevraagd voor export, alle merken en typen vrachtwagens,

  opleggers- en schadewagens.

  Tel. 010-222 22 00 / Fax 010-222 22 10

  SPRENGELMEIJER TRUCKS B.V.SPRENGELMEIJER TRUCKS B.V. IMPORTEXPORT

  78

  Altijd onderwegAltijd onderweg

  Meld u nu aan voor de gratis wekelijkse nieuwsbrief

  www.ttm.nl

  Van de laadkleppen die bij u in gebruik zijn wilt u maar n ding: dat ze veiligop en neer gaan. Zonder gelazer, om het maar eens op zijn Hollands te zeggen.De Arbowet vereist dat laadkleppen minimaal eenmaal per jaar worden gekeurd.Door jaarlijks de LPK (Laadkleppen Periodieke Keuring) uit te laten voeren, bentu verzekerd van een laadklep die voldoet aan de meest actuele veiligheidseisen.

  Waarom LPK: (# #"$rd door gecerticeerde keurmeesters(!"roeven uitgevoerd door TV

  Alle grote laadklepfabrikanten kiezen voor LPK!

  veilig op en neerKeuringsstation in uw buurt? Kijk op www.lpk.nl

  Ikwilgeengelazer!

  13_adv:13 12-10-10 13:41 Pagina 13

 • 14 | oktober 2010 www.ttm.nl

  MAN TGX 18.400 EEV

  Lichte enzuinige fleettruck

  EEV staat voor Enhanced Environ -mentally friendly Vehicle. Nog weerschoner dus dan euro 5 en maareen heel klein stapje verwijderd vanEuro 6. De EEV-norm moet wordengezien als een stimuleringsnorm enheeft geen juridische basis zoalsEuro 5 nu en Euro 6 straks.Transportbedrijven laten graag aanhun klanten zien dat ze het milieuserieus nemen en dan is de EEVtruck natuurlijk een goed middel om

  dat te onderstrepen. Verladers ophun beurt eisen steeds vaker eenCO2 footprint van de transporton-dernemer of nemen in de tendergewoon de eis op dat een bepaaldeCO2 reductie moet worden gehaald.Ook dan is de EEV truck een goedantwoord. Daarmee is niet gezegddat de EEV norm een soort van alibifunctie vervult: EEV trucks zijn weldegelijk uitermate schoon. Wie zijnzakdoek voor de uitlaat van een EEV

  truck houdt zal merken dat die nietvervuilt. Er zijn stedelijke gebiedendie dermate zijn vervuild dat eenEEV truck daar schonere gassen uit-stoot dan de lucht de wordt ingea-demd. Het verschil tussen Euro 5 enEEV motoren is ook bij MAN op deeerste plaats een kwestie van ande-re software. Daarnaast worden vijfin plaats van vier katalysatoren in dedemper gebouwd. Een roetfilter isniet aanwezig bij de SCR-EEV-uit-voering. Voor de TGS- en TGX-serieheeft MAN verder de D20 van 320tot 440 pk en de D26 480 pk-versieklaar voor EEV. De grote D28 680pk V8-motor voldoet sinds mei2009 standaard aan de EEV-norm.Geen van de genoemde motoren

  heeft volgens MAN een roetfilternodig.

  Ontwikke lingenBij Euro 5 werden door veel truckfa-brikanten nieuwe technieken toege-past waardoor vaak een verbeteringvan het brandstofverbruik werdbereikt. De komst van EEV dwingtweer tot het opnieuw maken vanhet huiswerk op dit gebied, om nogmaar te zwijgen over Euro 6. Demilieuwinst die bij Euro 6 wordtgeboekt is zeer gering, terwijl ersprake is van grote investeringen dieeigenlijk niet meer in verhoudingstaan tot de bereikte verbeteringvan de uitlaatgassamenstelling.Ziehier de reden waarom MAN

  Vorig jaar testte TTM de 440 pk sterke MAN die de EEVnormen haalde op basis van Euro 4. Nu kreeg TTM dekans om het 400 pk sterke broertje te testen dat even-eens aan de EEV norm voldoet maar dan op basis vanEuro 5 waarbij ook MAN naar de AdBlue moest grijpen.

  test

  14-17_Test.qxp:14-17 12-10-10 14:34 Pagina 14

 • www.ttm.nl oktober 2010 | 15

  afzag van het construeren van eenEuro 5-motor die de norm haalt metuitsluitend een systeem van uitlaat-gasrecirculatie (EGR) in combinatiemet een roetfilter. Het kon nietmeer uit en de investeringen warenniet meer terug te verdienen metalweer een volgende norm in aan-tocht. Want terwijl sommige ver-voerders terecht- dus nog EEV-trucks overwegen richt de truckin-dustrie zich op Euro 6. Algemeenwordt er vanuit gegaan dat er bijEuro 6 sprake is van een combinatievan EGR en SCR. Dus n AdBlue nEGR, wat hoge eisen zal stellen aande motorkoelsystemen. Dat nood-zaakt veel truckfabrikanten tot ver-groten van grills en van motorruim-

  tes zodat er meer lucht doorheenkan stromen.

  LuchtcompressorDe geteste MAN 18.400 EEV metXLX-cabine haalt de EEV-norm dusmede met behulp van AdBlue. Inhet dashboard bevindt zich eenmeter waarop te zien is of en hoe-veel AdBlue er nog in de tank zit.De 400 pk variant is een van delaatste versies van MANs bekende10,5 liter motor, een blok dat des-tijds werd ontworpen indachtig dehuidige en komende emissie-nor-men. Het is feitelijk een vorm vandownsizing in de truckindustriewan menig fabrikant heeft meercilinderinhoud nodig voor dit ver-

  mogens niveau. Kenmerken van demotor zijn een Bosch Common Railsysteem met achtgatsverstuivers incilinders die een boring hebben van120 mm. Het maximum vermogenwordt al geleverd bij 1.600 toerenen de motor houdt die output van400 pk vast tot 1.900 toeren.Mooie cijfers, maar het maximumkoppel wordt zelfs al bij duizendkrukasomwentelingen gehaald. Dedan afgegeven 1900 Newtonmeterhoudt deze motor vast tot 1.400toeren. Bij de constructie van demotor is veel aandacht besteed aanbrandstofverbruik. Zo is de lucht-compressor uitschakelbaar. De com-pressor schakelt in wanneer deluchtdruk in de ketels een te lage

  waarde bereikt en draait dus nietde hele tijd voor spek en bonenmee. Dat levert een besparing opvan brandstof en van CO2, alsmedegeluidsemissie. De motorolie kan,mits er gebruik wordt gemaakt vandoor MAN goedgekeurde smeer-middelen, tot 120.000 kilometer inhet carter blijven. Dan dient de 42liter motorolie vervangen te wor-den.

  GewichtsbesparingMAN moedigt de klanten aan omte kiezen voor een TipMatic auto-maat, al was het maar omdat zonautomaat zestig kilogram lichter isdan een handbak. Inmiddels ismeer dan zeventig procent van de

  14-17_Test.qxp:14-17 12-10-10 14:34 Pagina 15

 • 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 (km)(m)600500400300200100

  0

  Grens Bergh Dortmund Siegen Oberhausen Grens BerghLimburg

  IAutobahn

  (vlak)

  IIAutobahn(berg-op)

  IIIBundes-strasse

  VIAutobahn(berg-af)

  VAutobahn

  (vlak)

  16 | oktober 2010 www.ttm.nl

  Euro 4/5 Frontaalopp. (m )

  Brandstofverbruik(l/100 km)

  Gemiddelde snelheid(km/u - Autobahn)

  Aantal schakelingen(Dortmund - Siegen)

  AdBlue verbruik(L/100 km)

  1,683,128,59,8

  1,381,330,09,8

  1,982,929,99,75

  nvt

  nvt

  nvt

  1482,228,29,9

  Mercedes-Benz Axor 1840(401 pk)

  MAN TG-A 18.430(430 pk)

  Iveco Stralis AS 440S45T/P(450 pk)

  DAF 85.410 (450 pk)

  81,830,99,9 nvt nvt

  nvt

  MAN TGV 18.440 Euro 4 (440 pk)

  2

  29,1 gem 81,7 gem 1,6 gem

  1,677,528,410,0 nvtMAN TGX 18.400 (400 pk)

  Kilometers, liters en tijden > testroute

  Overzicht TTM testresultaten in de klasse 350 tot 450 pk

  MAN 18.400 EEV

  Traject Afstand(km) Tijd Brandstof Gem. verbruik Gem. snelheid(km) (uur) (liter) (l/100 km) km/uur

  I 108,4 1.24 28,1 25,9 77,5II 116,8 1.25 38,7 33,1 85,5III 59,3 1.15 23,0 38,8 47,4IV 158,1 2.13 45,0 28,4 745V 66,4,4 0.49 16,4 24,7 81,4

  Totaal 509,4 7.03 151,2 29,7 77,7Totaal 45,2 5.48 128,2 28,4 77,6(Excl.Bstrasse)

  witte streep rijdt of er overheengaat, werken velen op de zenuwen.Verder was de truck voorzien vanACC ofwel Adaptive Cruise Controlen van de MAN EasyStart beterbekend als terugrolrem. Tenslotteware er elektronisch geregeldeschokdempers gemonteerd. Bij dezedempers wordt de demperinstellingpermanent en traploos aangepastaan de belading, aan het wegdekof aan de rijstijl. In het rijden merkje er niet veel van maar dat geldtvoor de meeste veiligheidsvoorzie-ningen: Je merkt er pas wat van op

  TGS- en TGX-en die van de bandlopen met de TipMatic bak uitge-rust. Er zijn dus nog klanten dieliever zelf schakelen, waarmee je,voor wat betreft de aanschaf van jetransmissie, goedkoper uit bent.Deze TGX is verder met een reeksvan veiligheid verhogende extrasuitgerust zoals ESP en het al langerbestaande ABS en ASR. Daarnaastwas er een Laneguard systeem aan-wezig maar dat schakelen we netals de meeste berijders- altijd met-een uit. De telkens opklinkende sig-nalen als je een keer te dicht bij de

  het moment dat het nodig is. De demperregeling kan via eenschakelaar in het dashboard wor-den in- of uitgeschakeld.

  Stap voorwaartsDe TGX cabine is een enorme stapvoorwaarts vergeleken met de TGA-cabine. Zeker wat het uiterlijkbetreft heeft MAN eindelijk de spij-ker op de kop geslagen. De cabineis ook in een flits herkenbaar alsMAN waaraan zeker de glimmende,dichte grille bijdraagt. Binnenin isde verandering echter het meestmerkbaar. De cabine is rondomluchtgeveerd. De XLX heeft, mits dechauffeur niet groter is dan 1 meter80, stahoogte op de motortunnel.In het interieur veel mooie stoffenom het geheel af te werken. Deschuiflades vooraan in de midden-console zijn een vondst. Het onder-bed is voorzien van een lattenbo-dem en heeft maten die voldoendezijn voor het merendeel van dechauffeurs. Boven was in onze uit-voering van de TGX cabine eennoodbed gemonteerd bestemdvoor incidentele overnachtingen.Voor de portieren van de TGA geldtdat ze aan de binnenkant keurigzijn afgewerkt en dat ze aan debuitenkant ver naar onderen door-lopen. Daardoor worden de opstap-treden netjes afgedekt waardoor zeschoon blijven en is de XLX-cabinebeter gestroomlijnd. De ruimteboven de voorruit wordt goedbenut en de van buitenaf bereikba-re opbergvakken hebben een grote,makkelijke toegangsklep waar jedroog onder kunt staan. Het grote,multifunctionele stuurwiel wentsnel en het stuurt toch nauwkeurig

  genoeg om precies te kunnenmanoeuvreren, denk aan achteruitrijden en aandocken. Via de knop-pen in het stuurwiel kan een heleserie functies worden bediend: aande rechterkant zijn dat Tempomat,ACC en Bremsomat terwijl links deknoppen zitten voor radio, telefoonen menukeuze voor het scherm inhet dashboard. De enige dissonantis dat de spiegelhuizen aan degrote kant zijn. Die beperken hetzicht schuin voorwaarts enigszins,wat lastig kan zijn bij het naderenvan kruisingen en rotondes. MANheeft de spiegelhuizen ietsje verdervan de cabine af gezet, zodat dechauffeur tussen cabinestijl en spie-gelhuis door kan kijken. Voor watbetreft die dode hoeken, kunnende Duitsers een voorbeeld nemenaan Volvo en Scania, die veel min-der last van dit probleem hebbendank zij spiegelhuizen met eenbetere stroomlijn en dankzij spie-gels met enige bolling.

  Net verbruikVergeleken met de eerder geteste440er scoort de MAN 18.400 eennagenoeg gelijk brandstofverbruikmaar wel bij en lagere gemiddeldesnelheid. Dat die gemiddelde snel-heid fors lager is dan die van de440 ligt voor een deel aan het ver-keersbeeld van de dag waaropgetest werd. Normaal zie je van eenpaar pk meer of minder weinigterug in snelheid. Het brandstofver-bruik van de MAN is sowieso keurigwant het zit behoorlijk onder hetgemiddelde in de klasse van 350tot 450 pk. Niet geweldig waren deprestaties van de motorrem. Degeteste MAN was voorzien van deMAN EVBec rem ofwel de elektro-nisch gecontroleerde uitlaatrem. Dieheeft drie standen maar zelfs in dehoogste stand en in de zesde ver-snelling moest op onze afdalings-test nog met de voetrem wordenbijgeremd om onder de vereiste 40km/uur te blijven. Daar wreekt zichhet relatief geringe slagvolume vande motor. Voor het overige magworden vastgesteld dat MAN metdeze 18.400 een prima fleettruckaanbiedt die een laag eigengewicht van net 7 ton combineertmet een mooi brandstofverbruik enbovendien de chauffeur alles biedtwat zijn hart begeert.

  P.C. Wieman

  test

  14-17_Test.qxp:14-17 12-10-10 14:34 Pagina 16

 • 1) InstapDe instap van de TGX vol-doet aan alle normen,geen probleem dus voorde chauffeur. Het TGX-portier is ver naar bene-den doorgetrokken vooroptimale stroomlijn vande cabine.

  (2) DemperOp het dasboard kan viaen knop de elektronischeregeling van de schok-dempers bediend worden.

  (3) OpbergruimteDe laden voor onder hetdashboard zijn een vondst

  (4) Te grootDe spiegelhuizen zijn fors,de dode hoek wordt eronnodig groot door.

  (5) MultifunctioneelHet multifunctionelestuurwiel is groot kant enstuurt fijn.

  (6) StahoogWie niet groter is dan 1meter 80 kan rechtopstaan. Het bovenbed istrouwens een bed van hethangmat type voor inci-dentele overnachtingen

  www.ttm.nl oktober 2010 | 17

  VoertuigMerkMANTypeTGX 18.400 4x2 BLS

  MotorTypeD2066 LF58 Euro 5 EEVSlagvolume10,5 literVermogen294kW/400pkKoppel1900Nm bij 1000-1400 omw/min.

  Aandrijflijn, onderstelTransmissieTipMatic 12 AS 2130 DD 12 gangenBanden voorMichelin 315/70 R 22,5 XZA 2Banden achterMichelin 315/70 R 22,5 XDA 2Vering voorParaboolVering achterVier balgen lucht, ECASBanden opleggerMichelin 385/65 R 22,5 X Energy

  Specificaties testvoertuigEigen gewicht (kg)7020 bij 400 liter diesel en 75 literAdBlueGewicht tijdens test (ton)40Hoogte kopschot oplegger (m)4.00Frontaal oppervlak (m2)10Achterasreductie2,85:1Motortoerental bij 80 km/h, hoogste gang1.200SpoilersDak, zijfendersGeluidsniveau bij 80 km/h64 dB(A)

  Basisprijs 102.750,-Prijs zoals getest 140.210,-

  ImporteurMAN Nederland BV Stuartweg 2, 4130 EB Vianen Tel: 0347 36 32 11 Fax: 0347 36 32 28 www.man-trucks.nl

  MAN TGX 18.400 EEV specificaties en metingen

  1 2

  3

  5 6

  4

  14-17_Test.qxp:14-17 12-10-10 14:34 Pagina 17

 • 18 | oktober 2010 www.ttm.nl

  distributie

  Na veertien jaar Formule 1 houdt bandenproducentBridgestone het aan het eind van dit seizoen voorgezien in deze raceklasse. Het Japanse concern wil zichnamelijk een groener imago aanmeten. Voorafgaandaan de F1-race op het Belgische circuit SpaFrancorchamps liet de scheidend bandenleverancieronder meer zien hoe de logistiek en de distributie vande Potenza racebanden is georganiseerd.

  Een raceweekend op het Europesevaste land is voor Bridgestone bijnaeen thuiswedstrijd te noemen. Voorde dertiende Formule 1 race van ditseizoen op Spa Francorchamps in deBelgische Ardennen arriveerden de

  Potenza-banden per truck ruim eenweek voor aanvang van de race. Viade Kanaaltunnel is het racerubbernaar het circuit gebracht. De ban-den worden voor de races opgesla-gen in een centraal gelegen ware-

  house-faciliteit in Langley in debuurt van het Londense vliegveldHeathrow. Het rubber voor de banden isafkomstig van plantages in Zuid-Oost Azi die Bridgestone in eigenbeheer heeft. De productie van dediverse racebanden (droogweer-,intermediate- en regenbanden)vindt vervolgens plaats in productie-faciliteiten in Kodaira City, in debuurt van Tokio. Dit jaar zijn in dezefabriek voor de Formule 1 in totaal44.000 banden geproduceerd diegebruikt worden voor negentienraces. Voor de GP2, de raceklasseonder de Formule 1, worden debanden geproduceerd in het techni-

  sche centrum van Bridgestone inRome. Na een uitvoerige kwali-teitscheck krijgen de banden eenidentificatienummer van ons en ooknog voor ieder raceweekend eenbarcode van de FIA (de internationa-le automobielfederatie die verant-woordelijk is voor de organisatie vande Formule 1 races). Met deze bar-code kan de FIA exact nagaanwelke banden bij welke teamsterecht zijn gekomen. Maar ookwelke coureurs er gebruik van heb-ben gemaakt en of de teams welvoldoen aan het bandenreglement,zegt James Gresham, LogisticsService Manager bij BridgestoneMotorsport.

  Logistiek Bridgestone F1-banden geoliede machine

  Einde aan rubberrelatie

  1

  IshibashiBandenproducent Bridge -stone (in het Japans: Kabu -shiki-gaisha Burijisuton) isopgericht in 1931 door ShojiroIshibashi. Het woord bridge-stone is de letterlijke Engelsevertaling van Ishibashi het-geen stenen brug betekent.In 1997 deed de Japanse ban-denproducent haar intrede inde Formule 1 tijdens deGrand Prix van Melbourne inAustrali. Na het afhakenvan Michelin in 2007 wasBridgestone de af ge lopendrie jaar de enige bandenle-verancier in het Formule 1circus. Pirelli neemt na veer-tien jaar het stokje over vande Japanse bandenleveran-cier die de autoracerij defini-tief de rug toekeert. Er gaanoverigens wel geruchten datBridge stone overweegt terugte keren in de Le Mans-series. In deze raceklasse,waar ook de 24 uur van LeMans onder valt, heeft debandenleverancier nog geenwedstrijden gewonnen.

  18-20_Disrep.qxp 11-10-10 14:07 Pagina 18

 • www.ttm.nl oktober 2010 | 19

  Milieuvriendelijk imagoHet transport van de banden naarhet warehouse in Langley gaat ver-volgens opmerkelijk genoeg niet pervliegtuig maar zoveel mogelijk perboot. Dat ligt in lijn met het beleidvan de FIA dat vooral inzet op eenkostenreductie van het transport enhet streven om Formule 1 eenmilieuvriendelijker imago te geven,aldus Gresham. Tijdens het seizoenworden duizenden banden opgesla-gen in Langley en in de winterwordt de faciliteit gebruikt voortestsessies. Voor iedere Europeserace (negen dit jaar) wordt aan hetbegin van het seizoen in het maga-zijn, dat een vloeroppervlak heeftvan 4.600 vierkante meter, maga-zijnstellingruimte gereserveerd waarde banden klaar liggen voor trans-port richting een Europees circuit.Naast de warehouse-functie, dateen capaciteit heeft voor 30.000banden, is Langley ook een onder-

  komen voor engineers en anderestafleden van Bridgestone.

  Als na Francorchamps de laatsteEuropese race is gereden in hetItaliaanse Monza dan vinden er nogvijf races plaats buiten het Europesecontinent. De distributie van dePotenzas en ook de benodigdebandenapparatuur naar deze circuitsin Singapore, Japan, Korea, Brazilien Abu Dhabi gaat dan rechtstreeksvanuit thuisbasis Japan. Gresham:Voor deze races buiten Europakunnen we in totaal twaalf ton aanvracht laten afleveren op een circuiten ongeveer veertig man personeelopgedeeld in technici, monteurs,managers en PR en stafpersoneel.

  Diverse bandensetsVoor het transport van de F1-ban-den naar de Europese circuits zetBridgestone een vloot van tientrucks (met standaard Euro 5) in:

  zeven 32 tons trucks voor de ban-den, n voor de reserveonderde-len, eentje voor transport van ban-denapparatuur en een truck voorhet vervoer van de engineers mee-ting en hospitality room. Tijdenselke race heeft Bridgestone vijftigman personeel aan het werk. Zodrade chauffeurs eenmaal gearriveerdzijn op het circuit zijn ze gelijk ookactief als bandenmecanicien.Gresham hierover: Voor een race-

  weekend in Francorchamps trans-porteren we 1.800 banden. Met dittransport zijn we gemiddeld tweedagen onderweg voordat we op hetcircuit zijn. Iedere coureur krijgt tij-

  dens een weekend de beschikkingover elf setjes droogweerbanden(zes harde en vijf zachte banden),vier intermediate sets en drie paarregenbanden. Het onderkomen van Bridgestonefungeert in aanloop naar en tijdenseen raceweekend als een soorte-ment van bandenwinkel. Op dewoensdagavond voor de race staater een team klaar om de bandenom de velgen te bevestigen, op teblazen en uit te lijnen voor deteams. Dit gebeurt overigens vol-gens een vast protocol: het teamdat vorig jaar het kampioenschapwon, is ook als eerste aan de beurtom zijn bandenset af te komenhalen. De teams moeten zelf de vel-gen aanleveren bij montageafdeling.Gresham: Tijdens de trainingen ende race zelf houden we onze engi-neers en technici nauwgezet detemperatuur en druk van de bandenin de gaten. Daarnaast staan de

  Voor eenrace vervoe-ren we 1.800banden

  1) AfscheidNa veertien jaar verlaatBridgestone de Formule 1.

  2) Transport2) Vanaf Langley worden dePotenzas met Euro 5 trucks naarde Europese circuits gebracht.

  3) VelgenTeams leveren zelf de velgen enBridgestone voorziet ze van debanden.

  4) Unieke barcodeBanden zijn voorzien van eenunieke barcode van de FIA.

  3 4

  2

  18-20_Disrep.qxp 11-10-10 14:07 Pagina 19

 • 5) Diverse bandensetsDe teams beschikken over setjesdroogweer-, intermediate enregenbanden

  6) Banden retourBanden gaan na de race weerretour naar de Japanse banden-leverancier

  20 | oktober 2010 www.ttm.nl

  distributie

  mensen van ons bandenmontage-team standby als er op het laatstemoment nog iets gedaan moet wor-den. Na de race worden alle bandengestript van hun velgen waarna zevervolgens worden teruggestuurdnaar Japan voor verdere analyse ofworden gerecycled voor gebruik inenergiecentrales.

  Veel geleerdTijdens het Grand Prix-weekend vanFrancorchamps gaven twee hogebazen van Bridgestone, HiroshiYasukawa (directeur BridgestoneMotorsport) en HirohideHamashima (directeur tyre develop-ment) een toelichting op het ver-trek uit de Formule 1. Yasukawa:We willen ons meer gaan richten

  op de ontwikkeling van milieuvrien-delijke banden voor de personenau-to-industrie. Bovendien begon hetleveren van banden aan zowel deF1- als GP2-teams een forse kosten-post te worden. Desondanks heb-ben we veel geleerd in onze F1-periode, met name op het gebiedvan veiligheid en het verminderenvan brandstofconsumptie, doordatwe de kennis uit deze raceklasseweer konden toepassen voor regu-liere auto- en truckbanden.Hamashima benadrukte dat metname op het logistieke vlak in de14 jaar dat Bridgestone actief is inde F1-wereld er veel veranderd is.We hebben het respect voor dewijze waarop we onze logistiekorganiseren echt moeten winnen bij

  de teams. De eerste vier jaar hadonze bandenlogistiek geen prioriteit

  maar in de loop van de tijd hebbenze steeds meer waardering gekre-gen voor het feit dat we er keer opkeer in slagen om alle banden optijd bij de circuits te krijgen. Daarzijn we vooral in geslaagd dooronder meer de goede relaties diewe hebben opgebouwd met eenbelangrijke partner als BritishAirways.

  PirelliNa dit seizoen neemt Pirelli hetstokje over van Bridgestone alsbandenleverancier van de Formule1. Nadat dit nieuws bekend werd,verschenen er berichten in demedia dat Bridgestone niet vanplan was om de Italianen te bege-leiden bij de organisatie van hunbandenleveranties voor het komen-de seizoen. Yasukawa: We herkennen ons niet in deze bericht-geving. Ons is er alles aan gelegenom de overdracht aan de nieuwebandenleverancier zo soepel mogelijk te laten verlopen. We zullen Pirelli dus waar mogelijk hel-pen.

  Bas Dijkhuizen

  Banden -logistiek had in de F1geen priori-teit

  7) ThuiswedstrijdSpa Francorchamps is bijnaeen thuiswedstrijd voorBridgestone

  8) Nieuwe bandenleve-rancierPirelli is volgend seizoenpreferred bandenleveranciervan de F1

  9) RegenbandenTeams maakten volopgebruik van regenbanden tijdens de vrije trainingen op het circuit Spa-Francor -champs

  5

  7

  8

  6

  9

  18-20_Disrep.qxp 11-10-10 14:07 Pagina 20

 • IAA Hannover

  www.ttm.nl oktober 2010 | 21

  De bezoekersaantallen zijn hogerdan de 200.000 waarop de organi-satoren hadden gerekend maar blij-ven onder het recordjaar 2006, toenmeer dan 265.000 mensen de poor-ten van het Messecomplex inHannover passeerden. Vergelekenmet de laatste IAA lag het bezoe-kersaantal dit jaar tussen de 5 en 9procent lager maar over de afgelo-pen tien jaar gerekend ligt IAA 2010precies in de statistische trend. Het

  aantal exposanten lag dit jaar met1751 ruim 16 procent onder datvan 2008 toen de beurs 2084 deel-nemers telde. Ook het tentoonstel-lingsoppervlak nam af en wel met15 procent. Het aandeel van de bui-tenlandse exposanten lag op 55procent met Turkije als grootste enChina op plaats twee. Wel eenrecord dit jaar was het aantalwereldpremires: maar liefst 272nieuwe producten werden op de

  IAA door exposanten voorgesteld.Volgens de organisatoren markeertIAA 2010 een ommekeer in debedrijfsautobranche: wereldwijdtrekken de bedrijfsautoverkopenaan en schrijven de truckfabrikantenweer zwarte cijfers. Geen euforie,wel realisme, zeggen de organisa-toren bij monde van MatthiasWissmann. De exposanten warentevreden over de hoge kwaliteit vanhet bezoek. Het aantal vakbezoe-kers lag op doordeweekse dagen opcirca 93 procent ten opzichte van2008 %. Wanneer de weekeindenmeegeteld worden lag dat percenta-ge toch nog op 89 procent. Iederederde vakbezoeker was in de auto-branche werkzaam, iedere vierde inhet goederentransport. Drie van devier vakbezoekers zijn beslissers, bij

  Geen euforie, wel realismeMet een kleine 250.000 bezoekers en 1750 exposantenuit 43 landen wordt de Internationale AutomobilAusstellung 2010 in Hannover door de organisatorenals geslaagd betiteld. De stemming op de beurs konvolgens VDA-voorzitter Matthias Wissmann wordengekenschetst als realistisch optimisme.

  de buitenlandse bezoekers ligt datpercentage op 86. Een kwart vanalle vakbezoekers kwam uit het bui-tenland, drie van de vier buitenland-se vakbezoekers kwam uit de EU.De gemiddelde leeftijd van de IAAvakbezoeker lag op 41 jaar, degemiddelde priv bezoeker was met40 jaar niet veel jonger. De datumvan de volgende IAA ligt ook alvast: van 20 tot en met 27September 2012. In dat zelfde jaar,maar dan in mei, vindt in ons landde Bedrijfsauto RAI plaats. De vraagdie iedereen stelt is in hoeverre onzeeigen RAI nog een internationaalkarakter zal kunnen hebben met deIAA zo kort erna. Op de volgendepaginas vindt u een overzicht vanbelangrijk IAA nieuws op het gebiedvan trekkend materieel.

  IAA 2010

  21-28_IAA.qxp 11-10-10 14:50 Pagina 21

 • 22 | oktober 2010 www.ttm.nl

  DAF aan top trekkersegment in Europa

  Van Klein Duimpje naar nummer 1 iseen fraaie sprong waar deAmerikaanse bazen van DAF blij meezullen zijn. Maar de volgende uitda-ging is al gedefinieerd want topmanHarry Schippers zei op de dag voorde opening van de IAA dat hetbedrijf de komende tijd moet groeienin de segmenten waarin men kenne-lijk niet zo hard of helemaal nietgegroeid is: de bakwagen voor aller-lei toepassingen op maat van deklant, een segment waarin de mar-ges voor een truckleverancier meest-al beter zijn dan in het felbevochtentrekkersegment. Op de IAA stand was te zien waarDAF de accenten gaat leggen: com-pleet opgebouwde voertuigen zoalseen drie-assige LF55 met Saxas op -bouw voor de drankendistributie,een drie-assige CF75 vuilniswagenmet HN Schrling opbouw, eentwee-assige CF65 met koelopbouwvan Schmitz Cargobull, een drie-assi-ge CF85 met VDL haak-arm-systeem,een drie-assige CF85 met container-afzetsysteem van Gergen, een vier-assige CF85 met Meiller-kipper eneen drie-assige XF105 met de inDuitsland zeer populaire BDF-opbouw. Een nieuwe ontwikkeling die eigen-lijk voor dat zelfde segment bestemdis, is de nieuwe LF hybride truck. Nogvr het einde van het jaar start DAFde productie van de DAF LF hybride,een 12 tons distributietruck metparallel hybridesysteem. De wagen is

  uitvoerig getest bij klanten onder demeest uiteenlopende omstandighe-den. Met de hybridetechnologiewordt een reductie in brandstofver-bruik en daarmee CO2-emissiegerealiseerd van 10 tot 20 procent,afhankelijk van de inzet. DAF is naMercedes de tweede Europesetruckfabrikant die op dit momenteen hybridetruck in productie neemt.Net als de anderen heeft ook dehybride LF een parallel diesel/elek-trisch hybride-systeem. De truckwordt dus aangedreven door de die-selmotor, de elektromotor of dooreen combinatie van beide. De LF isuitgerust met de 4,5 liter PACCAR FRdieselmotor in EEV-uitvoering die116 pk levert. Het accupakket weegt100 kilo en is volledig opgeladengoed voor twee kilometer elektrischrijden. Tijdens elektrobedrijf blijft -netals bij alle anderen- de dieselmotorwel stationair meedraaien voor deaandrijving van stuurpomp en com-pressor. In de beleving van de voet-ganger maakt het dus weinig verschilmet een gewone dieseltruck. Intotaal is de DAF LF45.160 hybridezo'n 300 kilogram zwaarder dan dereguliere uitvoering. DAF start delevering van de LF hybride in Groot-Brittanni, Nederland, Duitsland,Frankrijk en Belgi, landen waarvanmarktonderzoek heeft aangetoonddat de belangstelling voor hybride-voertuigen het grootst is. Afhankelijkvan het succes van de LF hybride opdeze markten zal DAF besluiten hetvoertuig ook in andere landen in hetstandaard leveringsprogramma op tenemen. DAF biedt de LF hybridestandaard aan via PACCAR Financialmet een full operational leasecon-tract zodat de DAF-dealer geduren-de de looptijd van het contract even-tuele updates kan doorvoeren.DAF liet op de IAA een speciale BlueEdition' zien van de XF105 SuperSpace Cab die zich onderscheidtdoor een bijzondere lakkleur en eenextra complete uitrusting. DezeXF105 Blue Edition' is in een gelimi-teerde serie leverbaar, helaas exclu-sief voor de Duitse markt. De truck

  wordt aangedreven door de 460 pk-sterke 12,9 liter PACCAR MX-motor,gekoppeld aan een geautomatiseer-de AS-Tronic twaalfversnellingsbak.Tot de uitrusting behoren onderandere Skylights, Xenon verlichting,een compleet aerodynamica-pakket,Alcoa aluminium velgen en lucht-

  Met een marktaandeel van 21 procent in het segmentvan de zware trekker is DAF nu in Europa de nummern. DAF wil nu groeien in het bakwagensegment. Opde IAA lanceerde het merk een hybride versie van de LF.

  hoorns. De cabine van de BlueEdition' onderscheidt zich dooronder andere een lederen stuurwiel,koelkast, standverwarming, een uit-gebreide audio-installatie en natuur-lijk DAF's bekende Night Lock' datde bestuurder beschermt tegeninbraak en beroving.

  Blauwe DAFLeuk gedaan, maar hij komt niet naar ons land: de blauwe XF105.

  HybrideDAF is na Mercedes de tweedetruckfabrikant die een hybridetruck in productie neemt

  IAA Hannover

  Carrier Transicold lanceert denieuwe Vector 1550Carrier lanceerde op de IAA de nieu-we Vector 1550 koelmachine vooropleggers. De Vector 1550 is, net alsde grotere 1850, een volledig elektri-sche machine en biedt een koelver-mogen van 14.800 W met een lagerbrandstofverbruik dan de voorgaan-de machine. Dat wordt bereikt dooreen naar zeggen van Carrier gepa-tenteerde combinatie van een her-metische compressor met een eco-nomizer waardoor het brandstof-verbruik van de 1,5 liter dieselmotor

  aanzienlijk omlaag wordt gebracht.De economizer verhoogt het koel-vermogen tot 40% tijdens pull-down en verlaagt het vermogenautomatisch tijdens de temperatuur-regelingsfase. De hoeveelheid vermo-gen wordt op basis van de koelings-fases geregeld. Dit zorgt voorgenoemde verlaging van het energie-verbruik zonder de koelketen te ver-storen. De Vector 1550-koelmachinezorgt niet alleen voor snellere pulldown maar bereikt het gewensteset-point tot 25% sneller dangebruikelijk. De temperatuur kanbovendien bijzonder nauwkeurigworden geregeld (+/- 0,3C). Devolledig elektrische technologie vande Vector 1550 zorgt, ongeachtweersomstandigheden, voor eenconstante verwarmingscapaciteit van8.800 W. Dit betekent dat de machi-ne zeer snelle ontdooiing biedt. DeVector 1550 is met een eigengewicht van739 kilo tevens een vande lichtste koelmachines die op demarkt verkrijgbaar is. De machineheeft een geluidsniveau van 71 dBA.

  21-28_IAA.qxp 11-10-10 14:50 Pagina 22

 • EcoStralisOp de stand van Iveco debuteerde de EcoStralis

  www.ttm.nl oktober 2010 | 23

  Nette Iveco truck voor Emerging MarketsSamen met haar Chinese partnerNaveco ontwikkelde Iveco onder detypenaam Leoncino een lichte truckdie speciaal is bestemd voor Afrika,Zuid-Amerika en het Midden

  Oosten. Men sluit echter niet uit datde wagen ook in sommige Oost-Europese landen te koop komt. HetGVW van de wagen ligt tussen de3,5 en 7 ton, de motorvermogensvariren van 116 tot 140 pk. Mengebruikt de oude Sofim motor diedestijds in de Iveco Daily en sommigeFranse bestelautos werd gemon-teerd. Er zijn twee cabinebreedteswaarvan op de foto het smalstemodel met 1635 mm breedte tezien. De grote versie is bijna tweemeter breed. Net als bij de lichteJapanse trucks zitten bestuurder enbijrijder op de motor. Opvallend isverder het lekker forse veerpakketzowel voor als achter: Geschikt voorde overbelading die in dergelijke lan-den gebruikelijk is. De naam Leon -cine komt van het inmiddels nietmeer bestaande Iveco merk OM.

  Iveco laat toekomst zien

  De Glider is een aerodynamischgeoptimaliseerde truck die in dezevorm niet toepasbaar is in de huidi-ge transportpraktijk. Zo is de bodemgeheel gesloten wat natuurlijk enfraaie verlaging van de luchtweer-stand betekent maar bij het oprijden

  van de eerste de beste veerbootgaat het waarschijnlijk al mis.Afgezien van de stroomlijn treftmen in de truck veel meer innova-tieve zaken aan zoals elektriciteits-opwekking uit vernieuwbare ener-giebron. Op het dak zitten namelijk

  flexibele zonnecellen met eenoppervlak van twee bij twee meterdie voor alle in de cabine benodigdeenergie zorgen. Verder was er de premire van deEcoStralis. Eco staat daarbij voorecologie en economie. Bij de motoris een nieuwe balans gevonden tus-sen prestaties en CO2-productie.Ook zijn er veel aerodynamischeverbeteringen aangebracht en zakenals bandenspanningbewaking. Ivecobiedt bij de EcoStralis ook eenchauffeurstraining aan. Uiteraard

  De Iveco Glider was de aandachtstrekker op de standvan het Italiaanse truckmerk dat als enige kans zagook tijdens de laatste twee crisisjaren uit de rode cij-fers te blijven. De Glider is een toekomstvisie maarveel realistischer is de Iveco EcoStralis.

  stond er op de IAA ook een EcodailyElectric in de kleur van DHL, n vande klanten die dit voertuig al in depraktijk gebruikt. De eerste studievan dit voerruig dateert al van1986. De actieradius is 90 tot 130kilometer en het meergewicht nietmeer dan 300 kg. Ook met aardgasis Iveco al geruime tijd actief. Menlevert zowel een Ecodaily als eenStralis op aardgas, in beide gevallengaat het om CNG ofwel gecompri-meerd aardgas.Aerodynamisch

  Als deze Glider de toekomst van Iveco is, dan ziet-ie er zonnig uit

  21-28_IAA.qxp 11-10-10 14:51 Pagina 23

 • 24 | oktober 2010 www.ttm.nl

  Concept S aandachtstrekker bij MAN

  Zoals te zien is de vorm van de trek-ker compleet anders dan die vanhet huidige model doordat de vier-kante vorm compleet is verlaten. Inplaats daarvan is de cabine wigvor-mig. Het designmodel is in de wind-tunnel louter en alleen op aerodyna-mica geoptimaliseerd. Met het con-cept voertuig wil MAN laten zienwelk potentieel er nog in truckssteekt als het gaat om de verdereoptimalisering van de vorm qualuchtweerstand. Men wil ook eenbijdrage leveren aan de discussie inEuropa over andere lengtematen

  van trucks in geval van toepassingvan aerodynamische hulpmiddelen.Met de door MAN ontwikkelde con-cept-cabine is het in combinatie meteen gewone oplegger niet mogelijkbinnen de wettelijke lengte matente blijven. Het is dus nog afwachtenin hoeverre de Concept S realiteit isof dat MAN slechts droomt van eenmooie toekomst. MAN had het verder op de IAAvooral veel over KonsquentEffizient'. Duurzaamheid en efficien-cy, daar gaat het vooral om bij het

  merk uit Mnchen. De slogan wasdan ook overal op de stand te zien.Op de stand stond dan ook eengeoptimaliseerde TGX 18.440 4x2BLX met XLX cabine. Downsizing is in, maar MAN pasthet zelfs al toe op aardgasmotoren.MAN presenteerde op de stand eennieuwe E0836 motor die 220 tot280 pk levert. Daarmee kan eenkleinere, zuiniger motor wordengemonteerd in het zelfde voertuig.Konsquent Effizient' dus. De nieu-we motor voldoet aan EEV en heeft

  Een absolute publiekstrek-ker bij MAN op de IAAstand was de Concept S,een truck die door zijnuitgekiende aerodynami-sche vorm tot wel 25 pro-cent brandstof kan bespa-ren.

  ToekomsttruckDie Concept S ziet er geweldig uit, maar in welke mate hij reel is voor de toekomst, valt te bezien

  Nieuwe motorDe nieuwe E0836 motor, die wewellicht in distributietrucks terugkunnen zien.

  IAA Hannover

  EVENEMENTENHAL GORINCHEM

  26, 27 en 28 oktober 201014.00-22.00 uur

  een onderhoudsinterval tot 30.000kilometer. De E0836 is bedoeld voorbussen, maar de nieuwe motor isook erg geschikt voor de binnenstaden daarmee voor distributietrucks. MAN gebruikte de IAA ook om haarnieuwe mobiliteitsserviceMillionMobility te introduceren. Diegarandeert een miljoen probleem-vrije kilometers, in maximaal achtjaar, tegen een volgens MAN 'aan-trekkelijke', vaste prijs. MAN startmet MillionMobility in 2011, heteerst in Duitsland.

  advertentie

  21-28_IAA.qxp 11-10-10 14:51 Pagina 24

 • www.ttm.nl oktober 2010 | 25

  Scania komt met gasmotoren

  De motor is vooral bedoeld vooropenbaar vervoer en voertuigen alshuisvuiltrucks. De motor is leverbaarin vermogens van 270 en 310 pk enpast in de P-modellen van Scaniamet zowel de korte, de dag- als delage versie van de cabine. De chas-sis' kunnen worden geleverd in 4x2

  of 6x2 configuratie en met volledigeof gedeeltelijke luchtvering.Standaard is een Allison zesgangsautomatische versnellingsbak. Hetgaat dus om de vijfcilindermotorvan Scania die ook al in Euro 5 enEEV versie te krijgen waren.Uiteraard werden voor gasgebruikde cilinderkoppen gemodificeerdonder andere door er bougies in temonteren. Er is verder een aange-paste kleinere turbolader gemon-teerd. De verbranding is lean' en maaktgebruik van een closed-loopLambda controlesysteem. Daardoorpast het motormanagement sys-teem de motor automatisch aan degebruikte gaskwaliteit. De motor isdaardoor geschikt voor gewoonaardgas, biogas of een mengsel

  daarvan. De tank bevat 640 litergecomprimeerd aardgas wat vol-doende is om 200 km af te leggen.Het gas is verdeeld over vier afzon-derlijke tanks die zijn gemaakt vanvezelkoolstof materiaal. Daardoorzijn ze meer dan 400 kilo lichter danwanneer staal zou zijn gebruikt. Detanks gaan naar zeggen van Scania

  Scania liet op de IAA stand zien dat men zorg voor hetmilieu hoog in het vaandel heeft staan. Scania lanceer-de een gasversie van de 9,3 liter dieselmotor.

  20 jaar mee. Verder toonde Scaniamotoren geschikt voor gebruik vanbiodiesel en ethanol. Men heeftmet deze brandstof vele jaren eva-ring want in Stockholm rijden almeer dan 120 jaar Scania bussen opethanol. De CO2 emissie van derge-lijke motoren is tot 60 procent lagerdan diesels.

  Niet te zienAan bijna niets is te zien dat het hier om een Scania op gas gaat. Detanks zijn links en rechts van het chassis weggewerkt.

  Bestaande motorScania bewerkte een bestaandeversie van de 9,3 liter dieselmotorvoor gebruik met gas.

  Nieuwe koelmotor van Mitsubishi

  Die heeft meteen flink het nakijken,want de TU100SA is eigenlijk inalles flink verbeterd. Zo is de nieuwekoelmotor maar liefst 415 mm klei-ner dan zijn voorganger en maarliefst 53 kg lichter. Duurzaamheidgeldt ook hier, want de zelfaange-

  Heifo greep de IAA aan om haar nieuwe koelmotorTU100SAE te laten zien. De TU100SA is bedoeld voormontage aan de zijkant van het chassis en volgt deTU73 op.

  dreven TU100SA verbruikt maarliefst tot 38,9 procent minderbrandstof dan de TU73. Hij is ookveel stiller, en wel 9 db(A). DeTU100SAE verbruikt ook tot 26 procent minder koelmiddel dan deTU73. Zijn koelcapaciteiten zijn

  maximaal 10.500 W, ook een verbetering ten opzichte van de

  TU73, die maximaal 8490 kw lever-de.

  De NV400 is een grote 3,5 tonsbestelauto die is afgeleid van deRenault Master en de Opel Movano.De voorganger van de NV400, deInterstar, was dat ook al, maar werdnooit zo'n groot succes als de broersvan Renault en Opel. Het is dan ookmaar zeer de vraag of deze nieuwe

  Verrassing bij Nissan: de NV400Op de stand van Nissan stond twee dagen lang eenmodel verborgen achter een wit gordijn. Toen dat gor-dijn viel stond er een model waar niemand op gere-kend had: de Nissan NV400.

  Nissan, die pas volgend jaar op demarkt komt, wel de achterstand inmarktintroductie in kan halen. DeNV400 heeft overigens wel een flinkstoerdere neus dan zowel de Opelals de Renault. Nissan maakte nogniet bekend met welke motoren deNV400 gaat rijden.

  Nissan had ook nieuws te meldenrond de NV200. Die werd gepresen-teerd meteen gekoeldelaadruimte,maar ookmet eengeavanceerdcamerasys-teem ge -naamdAround ViewMonitor.Daarmee kan

  door middel van meerdere camera'sop het voertuig aan de voor-, zij- en

  achterkantgekekenworden.Dat is extraveilig bij rij-den in bij-voorbeeldnauwesteegjes ofwinkelstra-ten metpubliek.

  21-28_IAA.qxp 11-10-10 14:51 Pagina 25

 • 26 | oktober 2010 www.ttm.nl

  IAA Hannover

  Mercedes showt Actros in zwart-wit

  Beide stonden prominent op de IAAstand van Mercedes en trokken veelpubliek. De brede dubbele streepover de buitenzijde is karakteristiekvoor de buitenkant, samen metchroom elementen aan de spiegels,traptreden in staal en LED daglich-ten. Van binnen zijn beide trucks zomogelijk nog spectaculairder. Dat isduidelijk ook, want tijdens de tijddat TTM.nl bij Mercedes-Benz was,waren beide trucks permanentbezet. Een andere publiekslieveling was deMercedes-Benz Atego. Hoe kan het

  ook anders als je net totInternational Truck-of-the-Year 2011bent verkozen! De Atego stond erin verschillende uitvoeringen, ennatuurlijk ook als hybride. Nieuw bij Mitsubishi Fuso was deCanter E-cell, een volledig elektri-sche uitvoering van de Canter. Deversie op de stand was een 3,5 tmodel, dat een actieradius heeft van120 km. Dat lijkt niet veel meer vol-gens Fuso is het meer dan degemiddelde dagelijkse afstand inlokale distributie. De elektromotorlevert maximaal 70 kw en een maxi-

  mum koppel van 300 Nm. AlleCanters met dieselmotoren voldoen

  Net als op de vorige IAA had Mercedes-Benz designerBertrand Janssen zich uitgeleefd op de Actros. Datresulteerde in maar liefst twee modellen om van tewatertanden: de Black Liner en de White Liner.

  tegenwoordig overigens standaardaan Euro 5 en EEV.

  advertentie

  21-28_IAA.qxp 11-10-10 14:51 Pagina 26

 • www.ttm.nl oktober 2010 | 27

  Volvo presenteert truck op LNG

  Momenteel voert Volvo Trucks daar-om de eerste praktijktesten uit mettrucks die rijden op een combinatievan methaan en diesel. "De inzetvan (bio)gas geeft ons een mogelij-ke oplossing voor een van de groot-ste problemen van het moment -het verlagen van de CO2-uitstoot",verklaart Lars Mrtensson, Environ -mental Director van Volvo Trucks. Een technologie waar Volvo veelvertrouwen in heeft, is methaan-die-sel: een combinatie van gas en die-sel. Het grootste gedeelte van deaandrijving komt uit methaan eneen kleine hoeveelheid diesel dientals een soort vloeibare spark plugom het gas aan te steken. Als vloei-baar gas wordt gebruikt in plaats

  van samengeperst gas is het resul-taat dat er veel langer gereden kanworden op een tank. "Dit is een uitstekende oplossing.Het maakt gebruik van de hogeenergie-efficiency van de dieselmo-tor en combineert dat met de lageemissies van methaan. Ik vind heteigenlijk een perfecte combinatie",verklaart Magnus Swahn, directeurvan het consultancy bedrijfConlogic. Dit jaar voert Volvo Trucks verschil-lende praktijktesten met methaan-diesel motoren uit waarvan sommi-ge met ruim 70 procent gas alsbrandstof. Anderen draaien op eenmix van biodiesel: fossiele dieselgecombineerd met zogenaamde

  Op de stand van Volvo Trucks trok de FM op methaan-gas n diesel de aandacht. Volgens Volvo is methaan-gas het meest geschikte alternatief voor olie als brand-stof voor dieselmotoren. Bovendien biedt gas serieuzemogelijkheden als brug naar het gebruik van klimaat-neutraal biogas. Vooral in combinatie met een diesel-motor heeft gas verschillende voordelen.

  Elektrische bestellers bij Citron en Peugeot

  De elektrische auto's verschijnenvolgend jaar zowel in personenauto-als bestelautoversie. Bij de bestelau-

  to wordt achter de voorstoelen eenvlakke laadvloer ingebouwd. Deelektromotor heeft een power van

  Ht grote nieuws bij zowel Peugeot als Citron was de lancering van de bedrijfsau-toversies van hun gezamenlijke elektrische stadsauto. Bij Peugeot heet die iOn - datwordt dan iOn Cargo, Citron heeft het over de C-Zero.

  groene diesel geproduceerd uitduurzame grondstoffen. "De doelstelling is dat we motorenlaten draaien op 80 procent groenbiogas en 20 procent groene bio-

  diesel als brandstof. Dit zal leidentot een CO2-uitstoot 80 procentlager dan die van een conventione-le dieselmotor", concludeertMrtensson.

  64 pk, met een maximum koppelvan 180 Nm. De autootjes hebbenbeide achterwielaandrijving. De actieradius bedraagt maximaal130 km. Het laden van de accu'sduurt aan de 220 V - stekker 6 tot 7uur. Wie 400 V bij 125 A tot zijnbeschikking heeft, krijgt al in 30minuten 80 procent van alle beno-digde energie weer in de accu. Metde veiligheid van beide auto's zithet wel goed. ABS, ASR en ESP zijnstandaard, net als 6 airbags. Beideauto's zijn voornamelijk bedoeldvoor gebruik in de stad en zijn ookallebei voorzien van een plug-inaansluiting. Stekker erin en ladenmaar dus. Peugeot en Citron delen ook deelektrische versies van de Berlingoen Partner Origin. 3000 liter aanlaadvolume is behoorlijk iets meer

  dan de kleine stadsbestellers, alleende actieradius van 120 km geeftaan dat deze auto's de regio totwerkgebied hebben. Ook nieuw bij zowel Peugeot alsCitron: een nieuwe 1.3 HDi dieselvan 75 pk met een Start-stop func-tie voor de Bipper en Nemo.Langzaamaan krijgen ook anderemodellen in de productgamma vande merken Start-stop voorzieningen.ESP is vanaf nu ook standaard opbeide modellen.

  21-28_IAA.qxp 11-10-10 14:51 Pagina 27

 • 28 | oktober 2010 www.ttm.nl

  IAA Hannover

  In de fabrieken te Sarajevo waar Volkswagen ooit hetoude model Caddy produceerde, loopt sinds enige tijdde EcoCarrier elektrische bestelauto van de band.Kostprijs: vanaf 25.880 euro.

  De EcoCarrier is leverbaar met korteen lange wielbasis. De versie metkorte wielbasis heeft een laadvermo-gen van 370 kg en mag een aan-hanger tot 450 kg trekken. In dekorte laadbak passen twee europal-lets. Uiteraard kunnen ook anderelaadbakken worden gemonteerd.Een opbouw van eigen ontwerpbehoort eveneens tot de mogelijkhe-den. Fabrikant EcoCraft gebruiktonderhoudsvrije lood-gel accu's meteen levensduur van 800 tot 1.200laadcycli. De actieradius van dewagen bedraagt tussen de 60 en 80km op een volle lading, terwijl eentopsnelheid mogelijk is van 75km/uur. Deze is elektronischbegrensd. Opladen kan via een nor-maal 220 volt-stopcontact in zo'n 8tot 10 uur tijd. Volgens importeurElipo bedragen de stroomkosten noggeen 5 eurocent per kilometer. Voor

  de EcoCarrier hoeft overigens geenwegenbelasting betaald te worden. De basisprijs van een model