OHM Vani 1e kwartaal 2010

of 52 /52
NR 1 16 e JAARGANG JANUARI /MAART 2010 PRIJS 12,00 PER JAAR n Persoonlijkheidsontwikkeling in het licht van de Bhagavad Gita n Hoe jezelf leren kennen n Spiritueel groeien in relaties in het dagelijks leven

Embed Size (px)

description

nr 1 • 16e jaargang januari/maart 2010 • Persoonlijkheidsontwikkeling in het licht van de Bhagavad Gita • Hoe jezelf leren kennen • Spiritueel groeien in relaties in het dagelijks leven

Transcript of OHM Vani 1e kwartaal 2010

 • NR 1 16e JAARGANG JANUARI/MAART 2010 PRIJS 12,00 PER JAAR

  n Persoonlijkheidsontwikkeling in het licht van de Bhagavad Gita

  n Hoe jezelf leren kennen

  n Spiritueel groeien in relaties in het dagelijks leven

  NR 1 16e JAARGANG JANUARI/MAART 2010 PRIJS

 • Alle lezers wensen wij inspirerende gezellig feestdagen

  en een voorspoedig 2010.

  2 - januari / maart 2010 3 - januari / maart 2010

  OHM-Vani is een uitgave van de Stichting Organisatie voor Hindoe Media. OHM-Vani geeft achtergrondinformatie over de programmas van OHM en maakt melding van relevante ontwikkelingen in de hindoe-gemeenschap. Wij nodigen u uit opmerkingen of commentaar op onze programmas of op dit blad te zenden aan Stichting OHM.

  De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken in te korten, te redigeren of niet te plaatsen. Geplaatste stukken geven niet altijd de visie van de OHM weer.

  Een jaarabonnement kost e 12,-, opzegging dient uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van dat jaar schriftelijk plaats te vinden.

  Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting OHM.

  Eindredactie

  Savitrie Marhe-BenieAat-Lambrt de Kwant

  Auteurs

  Ojas de RondeRobert H. Swami PersaudGodfried IjsselingSavitrie Marhe-BenieRajesh RamnewashAat-Lambert de KwantMedhi Jiwa

  Vincent Duindamt

  Met dank aan

  Bikram Lalbahadoersing

  Chander Mathura

  Sharda BallaEekta Trienekens

  Coverfoto:Fotografie: Eekta TrienekensFotomontage: Adri Segaar

  Grafische verzorging

  Adri Segaar

  Druk Practicum Grafimedia Groep b.v.Hilversum

  Stichting OHM (redactie OHM-Vani)Koninginneweg 81217 KX HilversumTelefoon: 035 - 6260920Fax: 035 - 6280843E-mail OHM: [email protected] OHM: www.ohmnet.nl ABN-Amro: 44.09.38.694

  C O L O F O N

 • 2 - januari / maart 2010 3 - januari / maart 2010

  INHOUDPagina 5

  Pagina 6

  Pagina 9

  Pagina 12

  Pagina 16

  Pagina 17

  Pagina 20

  Pagina 22

  Pagina 26

  Pagina 30

  Pagina 31

  Pagina 36

  Pagina 42

  Pagina 46

  Redactioneel

  Hoe jezelf te leren kennen?

  Persoonlijkheidsontwikkeling in het licht van de Bhagavad Gita

  Speeddaten is gewoon afgaan op je intutie

  Wijze Woorden

  Spiritueel groeien in relaties

  Mahabharata: lessen in het maken van keuzes

  Osho. Een universele mysticus

  Impressies van een Holi-viering

  Boekrecencie:Moeders en dochters, Oost en West

  Ayurveda: een krachtiger persoonlijkheid worden

  OHM Televisie

  OHM Radio De Lotusvijver

  OHM Radio De Zevende Hemel

 • 4 - januari / maart 2010 5 - januari / maart 2010

  DTP | Vormgeving | Gra sch Ontwerp

  ...laat uw blanco papier tot leven komen...

  Flyers/lea ets

  Advertenties

  Brochures

  Huisstijlen

  Posters

  Fotomontages

  logos etc.

  Bel of mail gerust, onze medewerkers zullen u graag te woord staan.

  Eerste Nieuwstraat 66 Telefoon: 06 28 538 7011211 JS Hilversum e-mail: [email protected]

  Wilt u meer informatie?

  Communicatie

  met uw wensen alsmiddelpunt !

  CommunicatieCommunicatieCommunicatieCommunicatie

 • 4 - januari / maart 2010 5 - januari / maart 2010

  RE

  DA

  CT

  IO

  NE

  EL Persoonlijke groei: een boeiend en mysterieus proces.

  Persoonlijke groei, persoonlijke ontwikkeling. Het zijn themas die goed in de markt liggen. Het aantal workshops op dit gebied zegt genoeg, maar vaak blijkt dan dat er niet altijd op de essentie wordt ingegaan Persoonlijke ontwikkeling wil zeggen hoe een persoon ontwikkelt, dat is een ingewikkeld proces dat erg langdurig is en door vele factoren wordt bepaald. Je bent er niet zo maar met het volgen van een of meer workshops, zo blijkt uit de verschillende bijdragenIn de Bhagavad Gita wordt de menselijke ontwikkeling van verschillende kanten belicht. Dit betekent dat, bij serieuze bestudering, het boek aan een ieder handvatten biedt. Wie persoonlijk ontwikkelt en groeit, ontwikkelt ook zijn intutie. Je intutie ontwikkelen wil zeggen dat je steeds helderder leert zien, voelen en weten. Het proces van jezelf leren kennen is mysterieus en boeiend. Steeds meer mensen ervaren het als de essentie van hun bestaan. Jezelf leren kennen is een oneindig proces. Dat komt omdat ons Zelf een misschien wel oneindige diepte heeft. In relaties kun je trouwens ook je persoonlijkheid ontwikkelen. De belangrijkste les die een relatie je kunt leren, is om naar jezelf te kijken. De voorgehouden spiegel moet ons uitnodigen onze eigen binnenwereld te onderzoeken. Dat vermijden we vaak liever. Toch liggen juist daar de veranderingsmogelijkheden. Vaak denken mensen wel dat ze zichzelf goed kennen maar als puntje bij paaltje komt kunnen ze zichzelf ineens verliezen. Wie zichzelf echter kent, kent ook de ander beter. Je zou eigenlijk wel kunnen zeggen dat hoe harder het oordeel over een ander is hoe minder zelfkennis aanwezig is. De Ayurveda spreekt hier over omdat zij veel waarde hecht aan de balans in het leven.Volgens Gandhi is de Kurukshetra, het strijdveld in ons en de strijd van de Pandavas en de Kauravas de strijd die wij elke dag met en in onszelf voeren om de juiste keuzes te maken bij het handelen. Dharma en karma.

  Op 19 januari 2010 is het 20 jaar geleden dat Osho overleed, waaraan in deze OHM-Vani ook aandacht wordt besteed. Voor Osho was persoonlijke groei een bijwerking of een gevolg van meditatie

  Tenslotte ook een persoonlijke impressie van een holi-viering.Het leukste vindt de schrijver ook dat hij Marokkaanse en Turkse buren ziet mee feesten. Van een Turkse collega kreeg hij zelfs een smsje met Subh Holi. Terecht is volgens hem de steeds luidere roep dat phagwa een nationale feestdag moet worden.

  Weer een keur aan artikelen die verder gaan waar onze programmas ophouden. Veel leesplezier! AdK

 • 6 - januari / maart 2010 7 - januari / maart 2010

  Waarom is het zo moeilijk om onszelf te leren kennen? Waarom lijken aspecten van onszelf verborgen, moeilijk te vinden of te ervaren? Je groeiende kennis van wie je ten diepste bent, via het aangaan van de reis naar binnen, geeft antwoord op die vragen, als die reis tenminste serieus wordt aangegaan. In het afpellen van wie we zijn komen we de redenen tegen waarom we die vaak liever verborgen houden. Het is alsof we in het proces van naar onszelf kijken geleidelijk aan iedere beschermende laag van onszelf afleggen. Terwijl we dat doen groeit de verbondenheid met onszelf en met onze omgeving, maar groeit ook een gevoel van kwetsbaarheid. We voelen ons naakt en onbeschermd, om ons zo

  Hoe jezelf te leren kennen?

  te laten zien. De wil onszelf te leren kennen is ontstaan uit een groeiende bewustwording dat onze bescherming ons weliswaar een veilig gevoel geeft, maar ook een afgeschermd of anders gezegd gesoleerd gevoel. We missen de verbinding, het werkelijke diepe contact met de ander en met de wereld. Er lijken twee krachten in onszelf te bestaan: de ene wil ons beschermen: zij zorgt ervoor dat aspecten van onszelf in het verborgene blijven, doordat we ons daarvan tot op zekere hoogte onbewust zijn. Het geeft ons een stabiel, maar ook gesoleerd gevoel. De basisdrijfveer van deze kracht is angst. De tweede kracht wordt gedreven door liefde, en is gericht op groei en ontwikkeling. Die

  Het proces van jezelf leren kennen is mysterieus en boeiend. Steeds

  meer mensen ervaren het als de essentie van hun bestaan. Jezelf

  leren kennen is een oneindig proces. Dat komt omdat ons Zelf een

  misschien wel oneindige diepte heeft. De roep om onszelf te leren

  kennen komt uit ons diepste wezen. Er is een uitnodiging van binnen

  die zegt dat er meer is dan we in ons dagelijkse bestaan misschien

  vermoeden. Er zijn lagen van onszelf die aandacht vragen, maar die

  tegelijkertijd door de tijd heen verborgen zijn geraakt.

  Do

  or: G

  oD

  frie

  D iJ

  ssel

  inG

 • 6 - januari / maart 2010 7 - januari / maart 2010

  kracht komt uit ons diepste wezen, uit onze ziel. De ziel wil gehoord en gezien worden, wil groeien, maar is ingepakt in beschermende maatregelen. De ziel mist het contact, de diepe verbinding. Dat gemis komt van binnenuit. Je zou kunnen zeggen, dat datgene wat beschermd wordt, roept om gezien en gehoord te worden.

  Het pad naar binnen gaanHoe kun je jezelf leren kennen? Ik noem hier vijf niveaus of lagen die wij kunnen benaderen. Het doorwerken van deze lagen brengt ons dieper bij onze ziel of essentie, of misschien zelfs verder, zoals de vijfde laag laat zien.

  Gedrag en gedragspatronenAls je goed kijkt naar jezelf of anderen, zie je dat ieders gedrag een specifieke aard heeft. Het blijkt dat ieder mens gekenmerkt wordt door manieren van doen. Zo zijn er bijvoorbeeld perfectionisten, pessimisten, vechters, analytici, romantici. Het zijn gedragspatronen, die mensen herkenbaar maken. Maar waarom is iedereen verschillend? Dat komt doordat gedurende je leven gedragspatronen gevormd zijn, als antwoord op wat je daarin aantrof. Gedragspatronen zijn een reactie op wat je tegenkwam. Zo is de vechter misschien een vechter geworden omdat hij in zijn jeugd alleen bevestiging kreeg als hij won. Maar gedragspatronen zijn meer dan reacties. Ze verwijzen ook naar diepere lagen van onszelf.

  ZelfbeeldOns gedrag laat flarden zien van wat

  er zich op diepere lagen bevindt. Voor anderen althans. Wijzelf zijn geneigd ons eigen gedrag te bekijken via de bril van ons denken. Zo ontstaan er beelden van onszelf. Die beelden gaan een eigen leven leiden. We geven via ons zelfbeeld onze visie op onszelf, wat niet noodzakelijk betekent dat we ook zijn zoals we onszelf zien. Waarom doen we dit zo? Het is gemakkelijker voor ons mensen om een illusie van controle te hebben. De controle is denkbeeldig, omdat we verkiezen ons te verbinden aan een beeld in plaats van aan de realiteit, die soms anders uitpakt dan wij zelf willen. Zo geeft ons zelfbeeld een denkbeeldige controle.

  Krassen op de zielDe vraag waarom we ons soms liever verbinden aan ons zelfbeeld dan aan de realiteit leidt onvermijdelijk naar onze persoonlijke geschiedenis, ofwel de gebeurtenissen die we hebben meegemaakt die ons hebben gevormd. Wibe Veenbaas (2006) merkt op dat het Griekse woord Charassein, waarvan het woord karakter is afgeleid, krassen betekent. Het karakter of de persoonlijkheid ontstaat door krassen op de ziel. Het bewust worden van deze verwondingen geeft een grote verdieping aan je zelfkennis. Het doet je op een diepe manier inzien waarom je je gedraagt zoals je je gedraagt, en ook waarom je je zelfbeeld hebt gevormd zoals het nu is. Anders gezegd, het leidt de weg naar zelfacceptatie. Het accepteren van wie je bent maakt dat je je zelfbeeld kunt loslaten. Dat maakt de weg vrij naar een diepere laag, die essentie

 • 8 - januari / maart 2010 9 - januari / maart 2010

  genoemd kan worden. EssentieAlle inzichten die we in de bovenstaande lagen hebben gekregen zijn in wezen verhalen over onszelf, over ons verleden, over de wonden die we toen hebben opgedaan en de manieren die we gevonden hebben daar mee om te gaan. Wie zouden we zijn zonder al die gedachten? Wanneer het denken stopt ontstaat de pure ervaring. Dit is het niveau waarop je ervaart wat je ervaart, zonder oordeel, zonder analyse en zonder fi lters of censuur. Het is een moeilijk te bereiken niveau, want het denken (het ego) laat zich niet gemakkelijk stilleggen. Heel soms is het denken even stil, wanneer je bijvoorbeeld verrast wordt door een ervaring, en komt die in volle intensiteit bij je binnen.

  Jezelf ontstijgenEssentiebewustzijn is intens, omdat het denken stopt. Toch is er nog iemand die ervaart en iets dat ervaren wordt. Een subject (ik) en een object (datgene wat ervaren wordt). Hier verdwijnt het ik. In een dergelijke ervaring voel je geen verschil meer tussen jezelf en de wereld om je heen. Je wordt n met de wereld. Wanneer dit gebeurt is er geen sprake meer van jezelf , want alles is n. Je kunt dit een spirituele ervaring noemen, waarbij het ego even wegvalt en daarmee het bewustzijn van jezelf

  als gescheiden van de omgeving. Dit is niet te bereiken door streven of ambitie. Je zou kunnen zeggen dat het je gegeven moet worden. Het enige wat je kunt doen is je ervoor openstellen.

  Ten slotteJezelf leren kennen is een reis zonder een vooraf vastgelegde route. Bovenstaande aspecten kunnen je helpen de reis naar binnen te gaan of voort te zetten. Belangrijkste is, dat de ziel de gids is die van binnenuit de weg toont. Het belangrijkste is, goed te luisteren naar zijn of haar aanwijzingen. n

  Godfried IJsseling is werkzaam bij de Baak, Management Centrum VNO-NCW als trainer en coach. Hij schreef het boek Persoonlijke ontwikkeling - Echtheid in professionaliteit, over de het belang van echtheid of authenticiteit in het professionele leven, dat bereikt kan worden door het ontwikkelen van jezelf. Uitgeverij Scriptum, 2008, ISBN 978 90 5594 622 8

 • 8 - januari / maart 2010 9 - januari / maart 2010

  ZoektochtSteeds en meer willen wij niet alleen een vak leren maar ook onszelf ontwikkelen. Bij het ontwikkelen van onszelf is het nodig dat we ons een aantal belangrijke vragen stellen. Het zijn vragen als: wie ben ik? waarom leef ik? etc. Vragen die richting aan ons leven kunnen geven en die ons kunnen helpen bij het leren kennen van onszelf. In de oeroude Bhagavad Gita kan voor deze zoektocht naar onszelf , deze zoektocht naar het doel van ons leven van onschatbare waarde zijn. Niet alleen voor mensen afkomstig uit de Indiase traditie, maar ook voor de Westerse mens.

  In de Bhagavad Gita wordt de menselijke ontwikkeling van verschillende kanten belicht.

  Dit betekent dat, bij serieuze bestudering, het boek aan een ieder handvatten biedt. Als wij onszelf willen ontwikkelen, willen weten wie of wat wij zijn, is het absoluut noodzakelijk dat wij leren innerlijk heel stil te worden. Alleen dan kunnen wij ontdekken wat werkelijk bij ons hoort en wat door onze omgeving op ons is geprojecteerd. Waarschijnlijk zullen wij tot de ontdekking komen dat wij een leven leiden dat erop gericht is om tegemoet te komen aan de verwachtingen die anderen van ons hebben. Maar is dit het leven dat wij zelf willen leiden? Tonen wij ons echte gezicht aan de wereld? Weten wij eigenlijk wel wat ons echte gezicht is? De Gita houdt ons voor dat wij onze eigenheid moeten (her)vinden. Dit wordt de svadharma genoemd. Wat

  Persoonlijkheids-ontwikkeling in het licht

  van de Bhagavad Gita

  Do

  or: m

  eDi J

  iwA

  In het verleden werd de term een ontwikkeld mens nagenoeg uitsluitend

  gebruikt voor iemand die een goede opleiding had genoten. Tegenwoordig

  vat men dit begrip veel breder op en wordt er niet alleen de mate waarin

  iemand over vaktechnische kennis en vaardigheden beschikt mee bedoeld,

  maar ook het niveau van iemands persoonlijke ontwikkeling.

 • 10 - januari / maart 2010 11 - januari / maart 2010

  hoort echt bij ons en wat niet? Wij moeten leren te luisteren naar onze innerlijke stem en die leren te volgen. Dan zullen wij doen wat bij ons hoort, ook als dit door onze omgeving wordt bekritiseerd. De spirituele zoeker die op zoek gaat naar zijn svadharma wordt in de geschriften dan ook wel vergeleken met een held of heldin. Het vraagt namelijk nogal wat om je eigen koers in het leven te blijven volgen, onafhankelijk van wat de mensen om je heen er van vinden. Toch stelt de Gita het heel duidelijk:

  Onze eigenheid ontdekkenNaast het vinden van de eigen dharma dienen wij ook oog te krijgen voor de eigen natuur, de svabhva. Mensen met ongeveer dezelfde dharma (taak) in het leven, zullen deze taak veelal verschillend uitvoeren omdat hun aard verschilt. Mensen verschillen wat hun aard betreft nu eenmaal van elkaar en we moeten onszelf geen geweld aandoen door onze eigen natuur te veronachtzamen.Harmonieus leven is leven in

  harmonie met onze svadharma n onze svabhva. Om de mens in staat te stellen beide te leren kennen worden in de Bhagavad Gita verschillende wegen beschreven. Deze wegen worden yogas genoemd. Door diep in onszelf te schouwen kunnen we onze eigenheid ontdekken. Leven vanuit deze eigenheid is wat men noemt authentiek gedrag. Alleen door authentiek te zijn, kan men in harmonie met zichzelf en de omgeving leven.De Gita nodigt ons uit om een leven te leiden dat voorbij gaat aan ons

  egocentrische wereldbeeld, waar wij het geluk zoeken in de objecten buiten onszelf, in relaties, bezittingen en aanzien. Deze zijn alle tijdelijk van aard en angst voor het verlies van de voor ons zo belangrijke zaken beheerst ons leven. En dan te bedenken dat de bron van het geluk in onszelf gelegen is en dat die bron onuitputtelijk is. We kijken de verkeerde kant op: we zoeken het geluk buiten onszelf, terwijl het binnen ons gelegen is.

  Het is beter om je eigen plicht (svadharma) te doen, hoe gebrekkig ook, dan de plicht van een ander uit te voeren, hoe goed men dat ook kan. Het is beter om tijdens het uitvoeren van je eigen plicht te sterven, want de plicht van een ander is vol gevaar.

  ( Bhagavad Gita III, 35)

 • 10 - januari / maart 2010 11 - januari / maart 2010

  Deze mysterieuze verzen behoeven enige uitleg. Zolang wij proberen te voldoen aan het beeld dat onze omgeving op ons heeft geprojecteerd en wij proberen ons geluk buiten onszelf te vinden, hebben wij geen verbinding met ons ware Zelf. De Bhagavad Gita zegt dan ook dat ons ware Zelf zich in dat geval als een vijand aan ons voordoet. Als wij echter gevestigd zijn in ons ware Zelf en zo ons leven leiden, doet dit Zelf zich voor als onze vriend. Innerlijke ontwikkeling vereist dat wij deze slag maken: leven vanuit onze eigenheid. Pas dan zijn wij in harmonie, niet alleen met onszelf, maar ook met onze omgeving. Pas dan zijn wij vrij en zijn wij voor ons geluk niet langer van anderen afhankelijk. Dit is de weg die de Gita ons toont en dit proces wordt bevrijding genoemd: bevrijding van wat wij niet zijn

  en worden wat wij altijd al waren. Persoonlijkheidsontwikkeling betekent dat wij onszelf bevrijden van alle beelden die wijzelf en onze omgeving op ons geprojecteerd hebben en gaan leven vanuit onze authenticiteit. Wij hoeven dan niet langer een schijnbeeld op te houden en dit maakt dat wij met veel minder stress in de wereld kunnen functioneren. Op deze manier zullen wij ook een veel gezonder en harmonieuzer leven leiden met veel minder energie verlies. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen in de Bhagavad Gita aanwijzingen kan vinden die bijdragen aan innerlijke ontwikkeling, ook mensen die leven in onze jachtige Westerse samenleving. Hieruit blijkt dat de Bhagavad Gita een spiritueel werk is met een tijdloze boodschap gericht op het bevorderen van het welzijn van alle mensen. n

  Men moet zichzelf door het Zelf verheffen, men moet zichzelf niet verlagen. Want alleen het Zelf is de vriend van het zelf en ook de vijand van het zelf.Voor degene die zichzelf heeft overwonnen door het Zelf, is het Zelf een vriend. Voor degene die zichzelf niet heeft overwonnen is het Zelf een vijand.

  ( Bhagavad Gita VI, 5-6)

 • Do

  or: A

  At-l

  Amb

  rt D

  e Kw

  Ant

  12 - januari / maart 2010 13 - januari / maart 2010

  Do

  or: A

  At-l

  Amb

  rt D

  e Kw

  Ant Toch gebruiken we onze intutie veel

  vaker dan we denken. Er is niets zweverig aan om te erkennen dat we vaak op onze intutie afgaan. Dat zegt ook de Amerikaanse publicist Malcom Gladwell, schrijver van het boek 'intutie'. Volgens hem is er niets zweverigs aan. Hij noemt het 'onbewust denken' en puur rationeel. Het deel van onze hersenen dat razendsnel conclusies trekt, wordt adaptief bewustzijn genoemd. Dat is overigens niet hetzelfde als Freuds onbewuste. Het adaptief onbewuste kunnen we volgens hem zien als een grote computer die snel en geruisloos een heleboel gegevens verwerkt die we

  nodig hebben. Als we bijvoorbeeld een vrachtwagen op ons af zien razen of op het juiste moment in de autospiegel kijken als we willen inhalen. Op zulke momenten ga je niet denken: wat moet ik nu doen als die wagen op me afkomt? Je zorgt ervoor dat je er niet onder komt. Ook als we iemand voor het eerst ontmoeten gebruiken we dit deel van onze hersenen en vaak blijkt die eerste indruk juist te zijn. Om onze intutie te trainen, moeten we volgens Gladwell expert in 'selectieve informatiereductie' worden. Een term die werd gentroduceerd door psycholoog John Gottman en omschreven als 'ons onbewuste

  Er is niEt zwEvErigs aan intutiE

  Speeddaten is gewoon afgaan op je intutie

  We nemen dagelijks snel beslissingen zonder daarbij rationeel lang bij

  stil te staan. Stel je voor! Als we dat zouden doen, zouden we steeds

  vele uren bezig zijn met het afwegen van alle opties en consequenties.

  Iedereen gebruikt zijn of haar intutie al is die bij de een meer

  ontwikkeld dan bij de ander. Toch denken veel mensen dat intutie

  alleen iets is voor vrouwen en zwevers, zonder zich te realiseren dat

  zij dagelijks wel degelijks op hun gevoel of intutie afgaan. Ze zullen

  blijven volhouden dat ze alles onder controle hebben en dat al hun

  beslissingen het gevolg zijn van rationele afwegingen.

 • 12 - januari / maart 2010 13 - januari / maart 2010

  vermogen om razendsnel patronen te ontdekken in situaties en gedrag door het selectief reduceren van de waargenomen werkelijkheid tot flinterdunne informatieplakjes. Met andere woorden: de hersenen scannen pijlsnel een persoon of situatie en vergelijken die informatie met eerder opgeslagen gevoelens en ervaringen. Deze selectieve informatiereductie gebruik je bijvoorbeeld ook tijdens het speeddaten zoals dat werd gedaan drukbezochte workshop speeddating tijdens de maand van de spiritualiteit. Dit is een nieuw fenomeen, maar als er ergens op intutie wordt afgegaan is het wel tijdens deze workshops! Toch zullen de meeste deelnemers volhouden dat ze gewoon op hun eerste indrukken en inzichten afgaan, wat hetzelfde is als op hun intutie afgaan.

  Leren vertrouwen op je impulsenZonder intutie, inspiratie, openbaring en genialiteit zouden wetenschap, techniek, kunst en spiritualiteit zich nooit hebben kunnen ontwikkelen. Maar hoe beschrijf je intutie?Je intutie ontwikkelen wil volgens Mieke Heijermans van intutie & coachingzeggen dat je steeds helderder leert zien, voelen en weten. Gevolg is dat je meer inzicht krijgt in je

  persoonlijke ontwikkeling tot nu toe: hoe je functioneert in je dagelijks leven en waar dat mee te maken heeft. Wij oefenen in het heel direct aanspreken van de intutie waardoor je steeds meer op je impulsen zult gaan vertrouwen. Dit proces zetten we in gang door middel van geleide meditaties, visualisatieoefeningen en oefeningen met het energieveld om je heen.Zij geeft een voorbeeld. Iemand komt naar me toe en zegt veel problemen te hebben met zijn leidinggevende en het er ook al over te hebben gehad in zijn eigen intervisiegroepje. Aan die relatie viel volgens hem niets te verbeteren. Ik zei tegen hem: Een beetje raar want waarom kom je dan hier bij mij om daaraan te werken? En als hij dan vertelt hoe hij met zijn leidinggevende omgaat, kan ik bijvoorbeeld voelen dat die leidinggevende ook zelf onder druk staat! Dat verklaart ook zijn houding tot zijn medewerker en onlangs hoorde ik dat dit klopte. Ik kon heel goed voelen dat zon iemand zijn eigen verlangens niet uitsprak richting zijn leidinggevende en zag ook dat er nog heel veel mogelijkheden

  waren.

  Ruis op de lijnVoor sociaal

  psycholoog/trainer Neranda

  Dekkers is intutie niet iets aparts. Ik heb ooit een jaar lang op een kussentje

 • 14 - januari / maart 2010 15 - januari / maart 2010

  gezeten en was alleen bezig met voelen. Ik kwam toen tot de conclusie dat er meer bestaat dan mijn verstand bevatten kan. Er is informatie, waar vandaan ook, beschikbaar. Mensen vinden dingen uit en tappen het ergens uit. Men ontkent dat je je ergens met je antenne op af kunt stemmen. Dat soort informatie is er, maar er is tegelijk veel ruis op de lijn. Je moet jezelf behoorlijk goed kennen om te weten wat je zoal oppikt niet meer of minder is dan je eigen denken of voelen of dat het werkelijk iets anders is. Als ik dus tegenover iemand zit tijdens een individueel gesprek, kan ik wel voelen wat iemand werkelijk voelt, terwijl hij of zij een heel verhaal ophangt waar ik eigenlijk niet zoveel aan heb. Ik kan dan tegen iemand zeggen dat-ie heel verdrietig of down is, wat dan ook vaak ontkend wordt. Maar ik weet dat het zo is; ik voel dat omdat ik mijn eigen verdriet ken en op die golfl engte kan ik dat ook bij de ander voelen. Ken ik niet mijn eigen verdriet, kan ik dat niet bij de ander voelen. Op je intutie afgaan, houdt overigens niet in dat je pad nu altijd over rozen gaat, maar een pad vol doornen en distels kan achtertaf toch een blessing zijn.

  Fijne neus. Of niet? Zo zegt Judith Esser uit Alkmaar dat zij in haar persoonlijke leven een fi jne neus heeft voor het uitkiezen van leersituaties, maar een minder goede neus voor het creren van een aangenaam, comfortabel leven voor haarzelf. De situaties die ik aantrek, dagen me uit om voor mezelf te gaan staan en de themas schuld

  en slachtofferschap, die me met de paplepel zijn ingegeven, opnieuw te doorvoelen en een schepper te zijn van mijn eigen leven en omstandigheden.

  Verbinding met onze bronHet ontwikkelen van intutie betekent bij jezelf naar binnen leren kijken. Leren leven in het nu, zoals Eckhart Tolle dat zegt. Voelen wat we beleven en ervarenWaarom reageerde ik zo? Waarom oordeelde ik zo hard? Waarom kreeg ik opeens dat onrustige gevoel? Waarom handelde ik zo? Wat had dit alles voor gevolgen. Kortom, als we onze intutie willen aanscherpen is het belangrijk, onze zintuigen de kost geven en steeds weer de tijd nemen voor refl ectie. Zo krijgen we voeding om onze intutie te versterken en krijgen we weer verblinding met onze bron. n

  Februari is de maand van de innerlijke wijsheid. In de Lotusvijver deze maand daarom veel aandacht voor intutie.

 • 14 - januari / maart 2010 15 - januari / maart 2010

  E R C O R E I Z E N i s l i d v a n S G R e n I A T A , d u s u r e i s t o p z e k e r

  ROTTERDAMDordtselaan 144dRotterdamTel 010 484 91 77mail: [email protected]

  Online: www.ercoreizen.nl

  DEN HAAGRegentesseplein 12aDen HaagTel 070 363 95 36 www.ercotravels.com

  Kantoren DELHIBOMBAY en GOA

  G o e d k o o p h o t e l s e n v l u c h t e n o n l i n e b o e k e n : W W W. M A S T H O L I D AY. C O M

  8 daagse shopping tour INDIA vanaf e 620, 8 daagse reis DUBAI vanaf e 650, 15 daagse promotie reis INDIA vanaf e 1280, 22 daagse rondreis BIHAR vanaf e 1750, 15 daagse rondreis ZUID-INDIA vanaf e 1500, 15 daagse reis GOA vanaf e 950, VLIEGTICKETS:

  India vanaf e 425,

  Paramaribo vanaf e 620,

  Eigen appartement in Goa en Rishikesh, eigen luxe autos en mini-bussen in Delhi, Bombay en Goa

 • 16 - januari / maart 2010 17 - januari / maart 2010

  Het verleden kan niet veranderd of verbeterd worden; wat tot de ervaringen van het heden behoort, kan niet en moet niet vermeden worden; maar wat vermeden moet worden zijn storende verwachtingen of vrees voor de toekomst, evenzeer als elke handeling of opwelling die in het verleden of de toekomst smart aan onszelf of anderen veroorzaken.

  De yoga aforismen van Patanjali

  De mens die niet bang is voor het leven, is niet bang om volledig onzeker te zijn, want hij begrijpt dat er innerlijk, psychologisch geen onzekerheid bestaat.

  Krishnamurti

  Ook al regent het goud, uwhonger wordt niet gestild. Begeerte is onblusbaar. Zelfs hemels genot leidt tot pijn en verdriet. De ware volgelingen van de verlichte schept alleen genoegen in het overwinnen van begeerte.

  Uit Dhamapada

  Teveel mensen storten zich op het praktiseren van esoterie en occultisme zonder te hebben geprobeerd hun innerlijke wereld,

  hun gedachten, hun gevoelens te zuiveren. Daarom blijven ze in de onderste lagen van het astrale vlak rondploeteren, zonder ooit de werkelijkheid van de spirituele wereld te kennen.

  Omraam Mikhal Avanhov.Dagteksten.Prosveta 2009

  Wie niet verlangt naar de extremen van worden en niet-worden, hier of in een ander bestaan, legt zich niet neer bij de standpunten van anderen. Hij vormt ook niet de minste notie met betrekking tot geziene, gehoorde of bedachte standpunten . Hoe kun je de wijzen benvloeden die er geen standpunt op nahouden?

  Uit: Sutta-Nipata

  Het juiste inzicht leidt tot geestelijke vrijheid en vindt zijn bekroning in de transcendente wijsheid van de verlossing, indien deze door de volgende vijf elementen wordt geschraagd: deugdzaamheid, een diepgaande kennis van de leer, verhelderende gesprekken, innerlijke rust en inzicht

  Uit: Majjhima-nikaya

  Wijze Wijze Wijze Wijze Wijze Wijze woordenwoordenwoordenwoordenwoordenwoorden

 • 16 - januari / maart 2010 17 - januari / maart 2010

  Wij blijven maar denken dat de relatie die we hebben ons gelukkig moet maken. Ergens ter wereld moet iemand zijn die mij gelukkig kan maken, denken we. En als ik deze wederhelft gevonden heb, zal onze relatie een veilige haven vormen. Lukt het niet met jou, dan misschien met een volgende kandidaat.

  ZelfonderzoekOok in tienertijdschriften vind je allerlei tips die de dominante visie bevestigen. Daardoor genspireerd maakte een meisje onlangs een lijstje met leuke dingen en vervelende dingen van haar vriendje. Ze wist niet of ze met hem verder wilde, dus zette ze letterlijk alle plussen en

  minnen op een rijtje. Ze had iets meer minnen. Maar het briefje slingerde rond en haar vriendje vond het op haar kamer. En hij zei: ik hou van je. Misschien het beste wat je kunt zeggen, en het kwam weer goed. Voor zo lang als een tienerrelatie duurt. In de boeddhistische visie is je relatie een sadhana: niet primair een situatie die je gelukkig maakt, maar een situatie waarin je je kunt ontwikkelen. Die ontwikkeling zal je uiteindelijk gelukkig maken. Ook in het Westen vindt deze visie steeds meer weerklank. Liefdesrelaties zijn bedoeld voor zelfonderzoek, innerlijke groei, voor het contact maken met en oplossen van pijnplekken, duistere delen van het (onder)bewustzijn, voor

  Spiritueel groeien in relaties:

  Do

  or: V

  ince

  nt

  Du

  inD

  Am

  Hoe kunnen nu we ons Ware Zelf ontplooien en zo onze

  relatie tot bloei brengen?

  Misschien denk je wel eens: zal ik een relatiesite bezoeken en daar mijn

  profiel achterlaten, wie weet heb ik wel een match van 98% met een

  andere bezoeker, en dan heb ik de perfecte relatie. Zo zijn we gaan

  redeneren door onze culturele conditionering. Maar heeft een spirituele

  relatie wel te maken met een bezit, met iemand die ergens op je wacht

  of eerder met een houding, een openheid die je zelf kunt ontwikkelen?

 • 18 - januari / maart 2010 19 - januari / maart 2010

  een groeiend bewustzijn van liefde, schrijft Iteke Weeda in haar boek Liefde in vele facetten. Je relatie is ideaal om je spiritueel te ontwikkelen. Want in de ontmoeting met de ander kom je jezelf tegen, met al je positieve eigenschappen, maar ook met je schaduwkanten. Er wordt je een spiegel voorgehouden. In oude Hindoe geschriften wordt een mooie vergelijking gemaakt. In het rotsblok zit een prachtige olifant verstopt. Je hoeft alleen maar met geduld en met gerichte bewegingen van je beitel de olifant aan het licht te brengen. Dat is de rijkdom, de bron in jezelf, of je echte Zelf. Voor een spirituele relatie hoef je niet in eerste instantie naar een prins of prinses in de buitenwereld op zoek te gaan, maar in de binnenwereld om te ontdekken wie je nu echt bent. En welke stukken niet echt bij jou horen, en die je veilig los kunt laten. Hoe kunnen nu we onze olifant ontdekken, ons Ware Zelf ontplooien en zo onze relatie tot bloei brengen?

  Zo kun je je beitel gebruiken:Zorg dat je regelmatig tijd alleen doorbrengt, en breng kwaliteit in je alleen zijn. Dit is altijd van groot belang, of je nu een partner hebt of niet. Een partnerrelatie heeft veel meer kans van slagen als je geleerd hebt hoe je je goed en rustig kunt voelen als je alleen bent met jezelf. Dan hoef je immers geen dingen bij je partner te halen die hij of zij je toch niet kan geven. Als je je binnenkant op orde begint te brengen, zul je merken dat de relatie met je partner, en met anderen in het algemeen, veel beter wordt. En het vermogen

  om lief te hebben groeit mee. De belangrijkste les die een relatie je kan leren, is om naar jezelf te kijken. Je partner krijgt vaak een heel andere kant van je te zien dan dat wat je als imago aan de buitenwereld toont, en dat spiegelt hij of zij naar je terug. De voorgehouden spiegel moet ons uitnodigen onze eigen binnenwereld te onderzoeken. Dat vermijden we vaak liever. Toch liggen juist daar de veranderingsmogelijkheden.

  Emotionele pijnDe eerste stap is altijd dezelfde: kijk bij jezelf naar binnen en vergeef jezelf. Vergeef je zelf alles en alles. Vergeef jezelf onvoorwaardelijk al je fouten. Dat is niet zo makkelijk als het misschien lijkt. Want we kunnen gehecht geraakt zijn aan onze pijn. Vreemd genoeg is pijn niet minder verslavend dan plezier: je kunt er een identiteit, een zelf aan ontlenen.Misschien heb je fouten gemaakt. Je hebt zijn post gelezen, of haar dagboek, of je had een geheime relatie. Je hebt een klap uitgedeeld. Zulke wandaden kunnen je badend in het zweet doen ontwaken, ze kunnen aan je vreten. Maar aan het eindeloos analyses van je zonden en het ontwikkelen van een schuldcomplex heeft niemand wat.Je kunt op die manier een identiteit gaan ontlenen aan pijn die je veroorzaakt hebt, alsof je daardoor zou weten wie je ten diepste bent: een schurk. Eckhart Tolle wijst erop dat je je niet kunt bevrijden van pijn zolang je er voor jezelf een identiteit ontleent. Zolang een deel van je zelfbesef verbonden is aan je emotionele pijn,

 • 18 - januari / maart 2010 19 - januari / maart 2010

  blijf je bij elke poging om die pijn te genezen onbewust geneigd je daartegen te verzetten en je eigen pogingen te saboteren.

  Hetzelfde geldt voor pijn die jou is aangedaan. Als je gekwetst bent door je partner, woedend bent en hem of haar niet kunt vergeven, blijf je rondlopen met een grief. Het kan je leven vervuilen. Omdat je slachtoffer bent van wat jou is aangedaan, leef je niet honderd procent. Misschien heb je iets heel vervelends meegemaakt, misschien iets rampzaligs. Wie ben ik om te zeggen dat je de dader zou moeten vergeven? Dat kun je alleen zelf besluiten. Maar het zou wel jammer zijn van je leven als je besluit dat je voornaamste identiteit die van slachtoffer is. Op die manier reduceer je jezelf tot je kleinere ik, dat deel dat heeft geleden en verder moet lijden.

  Ons innerlijk stemmenspelDe voice dialogue methode maakt zichtbaar dat wij allemaal tal van stemmen (of energien) in onszelf herbergen, waarvan sommige helemaal niet zo aantrekkelijk. Wij moeten aanvaarden dat deze er zijn. Juist ook door onze schaduwkanten onder ogen te zien, zoals jaloezie, woede, enzovoort, kunnen we ervoor zorgen dat deze ons niet onopgemerkt beheersen. Honoreer alle energien in jezelf, niet alleen de serieuze, verantwoordelijke volwassen stemmen.

  Het beste advies is hier om het kind in jezelf een meer centrale plaats in je leven te geven. Wat wil het innerlijke kind zoal? Een mooie opsomming

  gaf Alexander Smit in zijn boek Kennendheid. Ik kies er een paar elementen uit: wandelen in de regen, regenbogen verzamelen, bloemen ruiken, bellen blazen, onderweg stoppen, zandkastelen bouwen, de maan en de sterren bekijken, hallo zeggen tegen iedereen, avonturen beleven, zingen in bad, vrolijk zijn, je gek gedragen, knuffelen en kusjes geven, zomaar lachen en huilen, een beetje zwerven, je gek voelen, je leuk voelen, zorgen op geven en schuld en schaamte, onschuldig blijven, ja en tegelijkertijd nee zeggen en alles doen wat je gelukkig maakt, feest vieren en van het leven genieten.

  Spiritualiteit werkt in relaties, Vincent Duindam, Ten Have, ISBN 9789025958244.

  www.easwaran.org

 • 20 - januari / maart 2010 21 - januari / maart 2010

  De eerste kennismaking met de Mahabharata waren de avonden in Nickerie als onze Adji (oma) in een goed humeur en niet te moe ons de verhalen vertelde die haar ook eens verteld waren. Soms ging het over Shakuntala of Damayanti, verhalen uit het raamwerk van de Mahabharata, soms stukken uit het verhaal zelf. Voor mij waren ze net sprookjes. Je luistert vol spanning ernaar, bent tevreden met het einde en gaat rustig slapen. Bij het ouder worden werd de rol van Adji overgenomen door Phoewa (tante). Die las voor uit een Mahabharata in

  het Hindi. En dan vertelde ze dat de Pandavas de goeden waren en de Kauravas de slechteriken. Soms kon ik dat moeilijk geloven. Bijvoorbeeld toen Bhima zich hield aan zijn eed en het bloed van Dushasana dronk. Vele jaren later, na heel veel lezen voor mijn eigen plezier maar ook voor de literatuurlijst van de Mulo-school en andere opleidingen, las ik de Mahabharata zelf.

  Perceptie goed en kwaadMijn manier van lezen werd benvloed door de opvoeding van het christelijke

  Mahabharata: lessen in het maken

  van keuzes

  Do

  or: s

  AVit

  rie

  mAr

  he

  De Mahabharata is n van de belangrijkste zoniet het belangrijkste

  geschrift van het Hindoesme dat ons leert hoe keuzes te maken in het

  leven. Het verhaal over de strijd van de Pandavas en de Kauravas

  en de keuzes die zij maakten is ook ons verhaal. Volgens sommigen

  uit andere religieuze tradities is het een mensonvriendelijk geschrift

  omdat Krishna (God) hierin aanspoort tot het doden van naasten en

  zelfs familieleden. Hindoes echter zien het als symbool van het gevecht

  tussen goed en kwaad waarbij het goede, mede door Goddelijke

  sturing, altijd overwint. Is het inderdaad zo eenvoudig?

 • 20 - januari / maart 2010 21 - januari / maart 2010

  internaat en school. Door de paters en de onderwijzers werd het christelijk geloof heel gemakkelijk uitgelegd. Als je de Tien Geboden volgt kom je in de hemel zo niet in de hel. Goed en Kwaad waren heel absoluut. Dit en het leren analyseren van een boek voor de literatuurlijst maakten dat ik de Mahabharata anders las dan ik nu doe. De Pandavas die voor Dharma streden moesten mij leren onder andere. goed, waarheidlievend en rechtvaardig te zijn. Maar hoe moest ik Yudhistira goed vinden als hij zijn eigen vrouw Draupadi bij het gokken verloren had? En wat te denken als daarna bij haar vernedering de Pandavas en zelfs Bhisma en Vidura hun mond houden terwijl Vikarna, n van de Kauravas (iemand van de tegenpartij) dat gedrag veroordeelt en Krishna erbij moet komen om haar eer te redden? Deze en andere episodes kon ik niet goed plaatsen in mijn perceptie van Goed en Kwaad

  In de loop der jaren leerde ik dat Goed en Kwaad niet absoluut zijn maar genterpreteerd moeten worden in de context van de omstandigheden waarin men zich bevindt. Ook in het Christendom. Toen Bisschop Muskens een poos geleden zei dat een moeder brood mag stelen als haar kinderen honger lijden haalde hij de context waarbinnen gehandeld wordt erbij. Gandhi die de wereld Ahimsa paramo dharma leerde zei dat alleen als de omstandigheden van dien aard zijn dat geweldloosheid, lafheid zou betekenen dat het dan is toegestaan om geweld te gebruiken. En dt denk ik nu is de essentie van de Mahabharata.

  De problemen in dit epos zijn de dagelijkse problemen die altijd en overal de mens bezighouden. Wat is slecht, wat is goed, wat is beter, wat is vrijheid, wat is waar en wat onwaar, wat is Dharma en wat Adharma. Hoe weten wij welke keuze de beste is?

  Volgens Gandhi is de Kurukshetra, het strijdveld in ons en de strijd van de Pandavas en de Kauravas de strijd die wij elke dag met en in onszelf voeren om de juiste keuzes te maken bij het handelen. Dharma en karma. En wij zijn Arjuna die, gesteund door Krishna, moeten vechten niet om te overwinnen maar om tot Mokhsa te komen. Net als de Pandavas en de Kauravas aan het eind uit de heilige Ganges tevoorschijn komen, bevrijdt van alle wrok en trots, jaloezie en boosheid kortom alle ondeugden. Wat dan overblijft is vrede. n

 • 22 - januari / maart 2010 23 - januari / maart 2010

  Nu, twintig jaar later, wordt in het weekend van 16 17 januari in de Osho Meditatie Centra in Nederland en over de hele wereld dit feit herdacht met feestelijke meditatiedagen. Osho blijkt ons blijvend te kunnen inspireren. Dat is ook wat Dr. Manmohan Singh, premier van India, onlangs zei: Osho zal nog lang in herinnering blijven als een groot filosoof, heilige en mysticus van de vorige eeuw. Zijn leven en werk zullen komende generaties blijven inspireren en zijn krachtige boodschap van de essentile eenheid van de mensheid zal

  ons helpen een nieuwe ethische code te ontwikkelen voor de verbetering van de menselijke conditie.

  Een mens ontwaakt.Wie is Osho en wat is het geheim van Osho? Die vraag werd hem eens op de man af gesteld door Roberta Green, een journalist van Santa Ana Register, toen Osho in Amerika verbleef. De journalist vroeg Osho: Wie bent u? En Osho antwoordde: Ik ben gewoon mezelf. Geen profeet, geen Messias, geen Christus. Maar een gewoon mensnet als u. Roberta Green was

  Osho.Een universele mysticus

  Do

  or: o

  JAs

  th. D

  e r

  on

  De

  Pune (India), 19 januari 1990, nu twintig jaar geleden. In de Boeddhahal van

  de ashram van de Indiase mysticus Osho horen enkele duizenden leerlingen het

  nieuws: Osho heeft zojuist zijn lichaam verlaten. Een schok, ontsteltenis, verdriet.

  De crematie volgt bijna onmiddellijk. Tot diep in de nacht zingen de leerlingen.

  Verdriet, maar ook vreugde. Osho leerde alles in vreugde te aanvaarden. Ook de

  dood van een geliefde Meester.

  De volgende morgen al heel vroeg wordt de ashram overspoeld door journalisten

  uit India en de hele wereld. Men wil alles weten van Osho, de rebelse goeroe

  die de hele wereld wakker schudde. Wat was zijn boodschap? Wat heeft hij

  nagelaten? Als enige tijd later zijn as feestelijk wordt bijgezet in de samadhi

  van de ashram wordt tussen de rozen een kleine gedenksteen zichtbaar: Osho.

  Nooit geboren. Nooit gestorven. Bezocht deze planeet van

  11 december 1931 19 januari 1990.

 • 22 - januari / maart 2010 23 - januari / maart 2010

  het daar niet mee eens en toen zei Osho: Dat is waar! U slaapt nog maar dat is niet zon groot verschil. Eens sliep ik ook nog; en eens bent u in staat te ontwaken. U kunt op dit ogenblik ontwaken, niemand staat dat in de weg. Dus dat verschil heeft gewoon geen betekenis. We raken hier aan het geheim van Osho. Osho is een ontwaakt mens. Osho zelf zegt daarover: Zolang ik me kan herinneren sinds mijn prilste kindertijd - heb ik de poort naar verlichting gezocht. Die gedachte moet ik hebben meegedragen uit mijn vorig leven, want ik herinner me geen enkele dag uit mijn kindertijd in dit leven dat ik er niet naar zocht. Dat wekte natuurlijk argwaan in mijn omgeving. Men kon niet begrijpen waarom ik zo anders was dan andere kinderen, waarom ik vaak uren achter elkaar

  met de ogen dicht bleef zitten, soms de hele nacht aan de rivieroever naar de sterrenhemel bleef kijken. In mijn eigen huis was ik bijna een afwezige geworden. Maar ik vond het heerlijk zoals ik een nietsheid, een niemand, een afwezige was geworden Natuurlijk verklaarde iedereen mij voor gek. Maar voor mij werd die gekte tot meditatie en het hoogtepunt van die gekte opende de poort. Dat gebeurde op 21 maart 1953. Zoals Osho het zegt: Vele levens lang had ik eraan gewerkt gewerkt aan mezelf, geworsteld, gedaan wat maar mogelijk is en er gebeurde niets. En nu begrijp ik waarom er niets gebeurde. De inspanning zelf was de hinderpaal, de ladder zelf stond in de weg, de hele drang om te zoeken was de sta-in-de-weg. Kort voor 21 maart 1953, zeven dagen ervoor, hield ik op aan

  Osho.Een universele mysticus

 • 24 - januari / maart 2010

  mezelf te werken En de dag dat de inspanning stopte, stopte ik ook. Het ik, het onbewuste ego, was doorzien en transformeerde. Osho was ontwaakt in een nieuwe dimensie. Hij had de ware aard van het menszijn ontdekt.

  Vele gezichtspunten ineenVoor de buitenwereld veranderde er niet veel. Osho ging gewoon door met zijn studie fi losofi e aan het Jain College, studeerde daar cum laude af en kreeg een hoogleraarschap fi losofi e aangeboden aan de Universiteit van Jabalpur. Zijn onconventionele en uitdagende benadering van lesgeven trok daar veel studenten, maar met het verstrijken van de jaren ging hij steeds meer tijd besteden buiten zijn lesverplichtingen en begon heel India te bereizen voor openbare spreekbeurten. Daar trok hij vaak duizenden toehoorders. Hij gaf nieuwe uitleg aan traditionele heilige teksten en sprak over de crisis waarin de mensheid terecht was gekomen. Osho:De mensheid beleeft nu een van zijn meest kritische momenten in haar geschiedenis en het is een crisis met ontzaglijke dimensies: of hij wil sterven of hij wordt opnieuw geboren. We kunnen de uitdaging aannemen in een wereldwijde poging het menselijk bewustzijn te transformeren.Om hierover te kunnen communiceren moest Osho het vocabulaire van de moderne mens leren kennen. Osho: Tot ons geluk is de wereld nu zo klein dat je niet plaatselijk bepaald kunt zijn. Of je wilt of niet, je kunt niet lokaal bepaald zijn. Je moet met Confucius rekening houden, je moet Krishna in

  gedachten houden, je moet Socrates in gedachten houden, je moet Bertrand Russel in gedachten houden. Tenzij je aan de wereld denkt als een eenheid, en aan alle bijdragen van de verschillende genien, ben je niet in staat met de moderne mens te praten. Het werk is onmetelijk, maar spannend het vanuit verschillende gezichtspunten onderzoeken van de menselijke genialiteit. Als je het licht van begrip in je hebt, kun je zonder enige moeite tot een synthese komen. Hoe? De synthese zal niet alleen van alle religieuze mystici zijn dat is een deel. De synthese moet ook alle kunstenaars en hun inzichten omvatten, en ook de inzichten van alle

  wetenschappers. Ze lijken, oppervlakkig gezien, niet met elkaar in overeenstemming, tenzij je een diep inzicht hebt in dat waarin ze allemaal kunnen versmelten en n worden.

  Meditaties voor de 21e eeuwDe spreekbeurten beindigde Osho vaak met meditaties. Daarbij ontdekte hij hoe moeilijk de moderne mens kon

 • 24 - januari / maart 2010 25 - januari / maart 2010

  ontspannen. Toen moest ik nieuwe meditatiemethoden bedenken die eerst spanning teweegbrengen meer spanning. Ze doen zoveel spanning ontstaan dat je er gewoon gek van wordt. Dan zeg ik: Ontspan als je dan stopt, val je gewoon van die hoogte in een diepe afgrond. De afgrond is het doel, maar de spanning kun je als middel gebruiken.

  Kern daarbij was: leren aandachtig, zonder oordeel gewaar te zijn. Osho: Getuige zijn is de sleutel die ik mijn leerlingen geef, de meester-sleutel. Ik geef je geen andere discipline, want die zal je niet helpen. Je onbewuste ego is er meteen bij en de discipline zal dat alleen maar bedekken. Je lijkt dan een heilige, maar bent even onbewust als

  daarvoor. Ik ben er alleen in genteresseerd je bewust te maken. En op het moment dat je je bewust wordt van je daden, je gedachten, je gevoelens Als je daar de smaak van te pakken hebt gekregen dan ben je zelfs als je in de hel bent in de hemel. Wie op deze manier mediteert, kan midden in het volle leven staan en tegelijk in de nieuwe dimensie van

  een getransformeerd bewustzijn. Osho noemt dit de geboorte van de nieuwe mens: Mijn boodschap is eenvoudig. Mijn boodschap is een nieuwe mens, homo novus. De nieuwe mens is niet of/of hij is en/en. De nieuwe mens is aards en goddelijk, werelds en onwerelds. De nieuwe mens aanvaardt zijn totaliteit en hij beleeft die zonder enige innerlijke onenigheid, hij is niet gespleten. . Hij transcendeert dualiteit, hij is niet schizofreen. Hij is zinnelijk en spiritueel lichamelijk, opgaande in het lichaam, in de zinnen, genietend van de fysieke wereld en van alles wat het lichaam mogelijk maakt, en bovendien is er een grote bewustheid, een buitengewoon getuige-zijn.

  Vertrouwen in het bestaanAl is Osho niet meer in zijn lichaam, zijn leven en werk is een blijvende bron van inspiratie. Talloze meditatiecentra over de hele wereld getuigen ervan. De ashram in Pune waar Osho leefde is een bloeiend International Meditation Resort met tienduizenden bezoekers per jaar en in Delhi bloeit een vitaal Oshodham. Maar ook Nederland kent een groot aantal Osho Meditatiecentra. Osho liet een groot aantal nieuwe meditaties na en ook 2 500 lezingen in het Hindi en 3 000 in het Engels. Deze zijn neergelegd in 400 boeken, waarvan er meer dan 120 in het Nederlands zijn vertaald. Alles gericht op meditatie en transformatie van het bewustzijn van de moderne mens. n

  www.denieuwemens.euwww.vrienden-van-osho.nl.

 • 26 - januari / maart 2010 27 - januari / maart 2010

  Verliefd met PhagwaIn Zoetermeer kwam vroeger de chautaal groep van Insanyat altijd langs. Wekenlang hadden de mannen geoefend in het zaaltje in Buytenweg. Oom Kasi, Algoe en Bansraj gingen helemaal los in onze woonkamer. Mijn vader was gemeenteraadslid in Zoetermeer en samen met de club van Insanyat introduceerde hij 20 jaar geleden Phagwa op het stadhuis van Zoetermeer.De burgemeester moest er ook aan geloven en werd besprenkeld met poeder en parfum. Later als tiener kreeg phagwa nog een extra dimensie: meisjes! Het werd spannender. Ik was als tiener redelijk onzeker over meisjes. Een beugel hielp ook al niet echt goed om meer zelfvertrouwen te krijgen. Maar met Phagwa durfde zelfs ik los te gaan. Samen met schoolvrienden

  Traditiegetrouw moest bhaudjie Aitrie het ontgelden. Zij kon altijd op een lading water vanaf de eerste etage rekenen. Maar ze beloonde de neefjes en nichtjes altijd aan het eind van de dag met een tien gulden biljet voor het spelen. En nu twintig jaar later vier ik het mijn kinderen. We beginnen eerst op het Transvaalplein in Den Haag. Daar spreken we af met vrienden en familie. Als het kan lopen we mee met de optocht. Dat geeft wel een gevoel van kracht. Kijk, hier zijn we! De Hindustanen van Den Haag brengen u kleur en vrolijkheid! In Transvaal of de Schilderswijk kijkt niemand meer vreemd op van de bonte stoet. Bewoners doen vooral vrolijk mee. Dit jaar willen ook een aantal Nederlandse collegas meelopen. Het lijkt ze zo leuk, ons lentefeest. Zelf weet ik natuurlijk niet beter.

  Impressies van een Holi- viering

  Met alle kleuren van de regenboog op onze kleren en

  gezicht renden we achter elkaar aan op de Violiervaart te

  Zoetermeer. Mijn neef Ranjan probeert met allerlei moves

  mijn nichtje Reshma te ontwijken voor hij een volle lading

  poeder of blom over zich heen krijgt. Ik ben geboren en

  getogen in Nederland en sinds ik me kan herinneren speel ik

  phagwa. Het is een van de leukste feestdagen van het jaar.

  Gek doen met je familie!

  Do

  or: r

  AJes

  h r

  Amn

  ewAs

  h

 • 26 - januari / maart 2010 27 - januari / maart 2010

  Ninke Tewarie, John Mahboeb en Radjesh Mangal zetten we de school op stelten. Op het Erasmus College was er een Hindustaans meisje, een paar klassen hoger dan ik, met blauwe poezenogen. Ik liep normaal gesproken bijna onzichtbaar met een boog om haar heen. Maar die dag greep ik mijn kans en verraste haar met een poederbombardement. Het werkte! We hadden contact en zo fl adderden in mijn buik de eerste vlindertjes. Overigens bleek het uiteindelijk vooral een eenzijdige verliefdheid te zijn, maar dat terzijde. Met mijn vader gingen mijn broertje Vikash en ik ook naar de Holika verbranding in het van Tuylpark. Ik snapte er weinig van, maar het verhaal van de heks Holika vond ik wel spannend. Mijn vader was als geschiedenisleraar een echte verhalenverteller en dikte het natuurlijk zo aan dat je jezelf in de strijd waande tussen het goede en kwade, die van vader Harnakas en zoon Prahlaad. Met als gevolg dat we net zoals in de vechtscnes uit de bollywoodfi lms, achter elkaar aan renden.

  Kleurrijke bendeMijn moeder was ook al dagen bezig met de voorbereiding. Traditiegetrouw maakte ze zoete gerechten zoals goelgoela en natuurlijk bara. Het deerde haar niet dat na afl oop haar woonkamer was veranderd in een grote kleurrijke bende. Het feit dat haar hele familie bijeen was en feest vierde stonden voorop. En onze familie was solidair: nadat we moe gestreden waren, pakte iedereen een bezem of een dweil. Langzaam werd het slagveld weer veranderd in een huiskamer. Nog steeds gaat de hele familie na het feestvieren op het Transvaalplein naar mijn moeder toe. Zolang ze met ons is, zal dat niet veranderen. Wel ga ik goed voorbereid de auto in en uit. Ik geef duidelijke instructies aan mijn twee bengels Ainesh en Kishna hoe ze met poeder op in de auto stil moeten zitten. In de ochtend van Phagwa ben ik een paar uur bezig om de hele auto te bekleden met plastic. Toch ontdek ik altijd weer de volgende dag vlekken boven mijn hoofd. Ergernis ten top natuurlijk. Mijn vrouw Sharda is niet zo van het bepoederen, van kleins af

 • 28 - januari / maart 2010 29 - januari / maart 2010

  aan had ze daar al niets mee. Maar als oudste schoonzoon heb ik het al snel gentroduceerd in haar familie. De nichtjes uit Monster en Houtwijk wachten dan vol spanning bij Nanie op de komst van mausa Rajesh. Nu weet ik dat niemand op Phagwa boos mag worden. Dus ook al kijkt mijn schoonvader bedenkelijk als wij hun woonkamer weer binnen rennen met roze poeder, we doen het gewoon!

  Nationale feestdagDe volgende dag geniet ik altijd na als ik AD Haagsche Courant open sla waar altijd een mooie kleurrijke foto staat van het Phagwafeest in Den Haag. Lange tijd keken we jaloers naar de Hindustaanse Rotterdammers.Onder leiding van de ondernemer Nankoemarsing en radio Amor was het hun gelukt om daar een jaarlijkse optocht te organiseren en de fontein op het Hofplein drie dagen lang gekleurd water te laten spuiten. Dat kon Den Haag toch niet over zich heen laten lopen. Hier hadden we juist slechte ervaringen met phagwa. Elk jaar liep het op het Paul Krugerplein, waar traditiegetrouw de jongeren zich verzamelden, uit de hand. De rol van de politie vind ik nog steeds bedenkelijk. Als je weet dat er gespeeld wordt met poeder, ga dan niet tekeer als Hindustaanse jongeren je inzepen, maar trek beschermende kleding aan, zou ik denken. De rellen tijdens Phagwa gaven aanleiding om de handen ineen te slaan. Dus werden alle verenigingen, ondernemers en welzijnsinstellingen gemobiliseerd.

  De eerste keer was het niet makkelijk om alle Haagse Hindustaanse bloedgroepen op een lijn te krijgen. Maar uiteindelijk sloten de rijen zich. Ondernemers en welzijnsmedewerkers stonden zij aan zij op het Transvaalplein. De eerste optocht stelde niet veel voor, maar de saamhorigheid van de organisatie sloeg over op de deelnemers. De jaren daarop is een stevig festival neergezet. En zie daar, vandaag de dag het grootste en mooiste phagwa festival van Nederland, met dank aan de gemeente. Het leukste vind ik ook dat ik Marokkaanse en Turkse buren zie meefeesten op het plein. Van een Turkse collega kreeg ik zelfs een sms je met Subh Holi. Terecht is de steeds luidere roep dat phagwa een nationale feestdag moet worden.

  Geen grenzenHet mooiste moment van de Haagse optocht is als de stoet het beeld Mahatma Gandhi op het Transvaalplein bij de markt passeert. Er worden kransen om heen gehangen gevolgd door plechtige namaste groeten van de kleurrijke voorbijgangers. Maar vooral wordt zijn beeld besprenkeld. Misschien wel de mooiste culturele symboliek van phagwa. Op de dag van phagwa speelt iedereen met elkaar, zijn er geen grenzen tussen hoge en lage pieten, oud en jong, arm en rijk. De dag biedt juist de gelegenheid tot verzoening.Dat is me van jongs af aan geleerd en geef ik op mijn beurt weer mee aan mijn jongens. n

 • 28 - januari / maart 2010 29 - januari / maart 2010

  Bent U toe aan een positieve verandering in Uw leven?

  KUSH CONSULTANCY LELYSTAD

  Consulten, Workshops, Opleiding

  Praktijk voor Vedische Astrologie,Ayurveda, Yoga & Meditatie

  Tel. 06-45052524 www.naradakush.nl

  De essentie van de Bhagavad Gita

  In eenvoudige en directe taal legt Swami Dayananda de essentie van de Gita uit. Het boek bevat naast gezonde denkwijzen en waarden, alles wat je wilt weten over de spirituele zoektocht. Helder, diepgaand en begrijpelijk voor iedereen.

  Nu verkrijgbaar via www.viveki.nl en in de boekhandel.

  18,50 ISBN 9789078555070, Paperback, 200 blz.

  Swam

  i Dayananda D

  e essentie van de Bhagavad Gita V

  iveki

  Een klassieke interpretatie voor de moderne geest

  Al eeuwenlang is de Bhagavad Gita de belangrijkste filosofische tekst die richting geeft aan het Indiase denken en leven. Haar boodschap is universeel. De Gita legt zich toe op de drie beperkingen die ieder mens ondervindt: onwetendheid, verdriet en sterfelijkheid.

  Het onderwijs van de Bhagavad Gita begint met de gewaagde bewering dat dit stuk voor stuk ongeldige problemen zijn. Ze worden veroorzaakt door onze onwetendheid over de werkelijke natuur van het zelf. Puttend uit de essentie van alle Upanishads, legt de Gita uit hoe het zelf onbeperkt is, onverwoestbaar en ongeboren. Deze kennis bevrijdt je van elk gevoel van beperking. Dit is de essentie van de Bhagavad Gita.

  Swami Dayananda (1930) geeft in dit boek een klassieke Vedanta-interpretatie van de Bhagavad Gita. Hij duikt met grote bezieling en energie in het centrale thema en weet feilloos de belangrijkste verzen te selecteren om haar boodschap naar voren te brengen.

  Swami Dayananda is een zeer gerespecteerde en geliefde Vedantaleraar uit India, die al meer dan veertig jaar over de hele wereld lesgeeft. Hij is erin geslaagd om de diepte van de Bhagavad Gita te ontvouwen, met een helderheid die elke moderne geest zal aanspreken.

  www.viveki.nl

  Swami Dayananda

  De essentie van de Bhagavad Gita

  Viveki

  "DAT JE VERLEDEN

  JE ZO IN DE WEG

  KAN ZITTEN"

  REGRESSIERENCARNATIETHERAPIE

  Is een vorm van psycho/bewustzijnstherapie dat geschikt is voor werken met een breed scala aan klachten, problemen en levens- thema's, waarvoor inzicht, verandering of meer dan wel andere keuze mogelijkheden worden gezocht.

  * Totale gezichts- en lichaamsverzorging * Vergoeding zorgverzekeraar * Lid VNT

  Voor inlichtingen:Savita D. HarpalTel. 035 - 6214405Noordse Bosje 33d1211 BD [email protected]

 • 30 - januari / maart 2010 31 - januari / maart 2010

  Ayurveda: een krachtiger

  persoonlijkheid worden

  Moeders en dochters, Oost en West

  De band tussen moeders en dochters wordt overal ter wereld een heel bijzondere gevonden. Eerst is er alleen maar zorg en liefde maar er komt een tijd dat de generatiekloof invloed krijgt op die band. Als ze daarnaast ook nog in verschillende werelden,oost en west, geboren worden en opgroeien kan die band behoorlijk onder druk komen te staan. Monica Pradhan beschrijft in haar boek De Hindi-Bindi Club op een heel aparte manier deze band. Haar ouders emigreerden in jaren zestig van India, Mumbai naar Amerika. Monica werd in Pittsburgh geboren en groeide op in de betere wijken van Washington. De moeders Meenal, Saroj en Uma, geboren en getogen in India maar wonend in Amerika, komen al jaren bijeen, gekleed in sari, shalwar-kameez of jeans en truitje, om recepten te delen, met elkaar te eten,te praten en te lachen. Hun dochters Kiran, Preity en Rani, geboren en getogen in Amerika, gaven hun de bijnaam de Hindi-Bindi Club. Alle drie komen aan het eind van het jaar thuis om te feestdagen door te brengen in het ouderlijk huis. Ze zijn volwassen vrouwen die proberen hun leven op hun manier te leven maar nog steeds worstelen met de verwachtingen en

  teleurstellingen van hun ouders. Geen van ze is met een Indir getrouwd.Kiran, zelf een arts, is gescheiden van haar Amerikaanse rockzanger en wil haar ouders met wie ze jaren geen contact had, vertellen dat ze op 32-jarige leeftijd klaar is voor een semi-gearrangeerd

  huwelijk. Ze zou daarbij hun hulp willen. Preity is gelukkig getrouwd en moeder van twee kinderen. Maar ze moet de laatste tijd steeds denken aan haar vakantieliefde. Omdat hij moslim was mocht ze van haar ouders geen relatie met hem en dat kan ze hen niet vergeven. Rani is een zeer gengageerde kunstenaar die zich, in alles, gesteund weet door haar man. Maar zij draagt een groot geheim met zich mee. De moeders hebben ook hun levensverhalen die weliswaar heel anders zijn dan die van hun Amerikaanse dochters maar daardoor niet minder aangrijpend. Hun levens in India maar ook de strijd die ze moeten leveren om zich aan te passen in Amerika, hun nieuwe vaderland weet de schrijfster prachtig te verwoorden. Haar boek is een eye-opener, ook voor moeders uit Suriname, die eens hun land verlieten en naar Nederland kwamen, en hun dochters die hun levens in Nederland leven en moeten laveren tussen traditie en moderniteit. n

  BOEKrECEnsiEsA

  Vitr

  ie m

  Arh

  e-be

  nie

 • 30 - januari / maart 2010 31 - januari / maart 2010

  De Ayurveda is immers niet alleen een geneeskunde; haar naam betekent letterlijk: inzicht in het leven en daarmee bedoelt ze het leven van mens, natuur en kosmos. Als mens ben jij met dat alles verbonden. Je kunt je van de natuur en van de kosmos onmogelijk losmaken. Je wordt wat je eet en je groeit naarmate je weet zegt een wijze uitspraak. Met dat laatste wordt dan bedoeld dat je je persoonlijkheid kan laten groeien als je voldoende zelfkennis hebt. De mens die zichzelf niet of nauwelijks kent is vaak slachtoffer van een labiel innerlijk evenwicht. Tegenslagen, ziekten en teleurstellingen kunnen zon mens dan zwaar treffen. Heb je een goed

  inzicht in jezelf, ken je ook je krachten en je mogelijkheden. ZelfkennisVaak denken mensen wel dat ze zichzelf goed kennen maar als puntje bij paaltje komt kunnen ze zichzelf ineens verliezen. Woede-uitbarstingen of harde woorden zijn dan vaak het gevolg en daarna zeggen ze met schaamte dat ze zichzelf niet waren of horen ze dat van anderen. Wie zichzelf echter kent, kent ook de ander beter.

  Ayurveda: een krachtiger

  persoonlijkheid worden

  Do

  or s

  wAm

  i Per

  sAu

  D

  Ze zeggen weleens dat een riethalm sterker is dan een eik. Hoe zit dat?

  Welnu, bij een zware storm zal een eik met een donderend geraas kunnen

  omwaaien, maar een riethalm buigt zich slechts

  en zal na de storm weer fi er rechtop staan. Met

  andere woorden: niet je lichaamsgestalte maakt je

  krachtig, maar je innerlijke veerkracht, de aard van

  je persoonlijkheid. Ook daarover kan de Ayurveda je het

  een en ander vertellen.

 • 32 - januari / maart 2010 33 - januari / maart 2010

  Je zou eigenlijk wel kunnen zeggen dat hoe harder het oordeel over een ander is hoe minder zelfkennis aanwezig is. De Ayurveda spreekt hier over omdat zij grote waarde hecht aan de balans in het leven. En dat is niet alleen een balans tussen jezelf en de wereld, maar ook de balans in jezelf. Zwakke persoonlijkheden verliezen die balans erg snel. Daarom adviseert de Ayurveda aan mensen die daar last van hebben oefeningen te gaan doen in zelfkennis!

  Een van die oefeningen is bijvoorbeeld om op een dag te turven hoe vaak je negatief oordeelt over een ander. En dat niet alleen door wat je zegt maar ook door wat je denkt en voelt. Als je je collega tegenkomt of je buurman of wie-dan-ook en je voelt je direct negatief, dan is dat al een oordeel. Je hebt die persoon immers als negatief bestempeld met je gevoel en dat is

  dus een vinkje. Als de dag om is zul je tot je verbazing merken dat je echt heel wat geturfd zult hebben. Ook het televisiekijken hoort daarbij. Politici die je niet mag, presentators die volgens jou verkeerde dingen zeggen enzovoorts, overal oordeel je over.

  UitstelgedragNu gaat het er niet om dat je moet stoppen met oordelen, nee, dit is slechts een oefening om jezelf beter te leren kennen.*-\ De Ayurveda geeft ook oefeningen per menstype. Heb je bijvoorbeeld een hoog vata-gehalte, dan bestaat de oefening eruit om op je ritme te letten. Een hoog vata neigt er namelijk toe om veel te spontaan te zijn en ritmeloos te leven; dit verzwakt de persoonlijkheid. Ook fysiek zal dit gevolgen kunnen krijgen, vooral naar het zenuwstelsel en de darmen.

  Is de pitta juist weer te hoog dan moet gelet worden op innerlijke verdraagzaamheid. Een hoog pitta maakt vaak onverdraagzaam met alle gevolgen van dien. Ook hierbij kan het lichaam nare gevolgen krijgen zoals ontstekingen en huidklachten.Is de kapha juist weer te hoog dan moet gelet worden op het eigen uitstelgedrag. Mensen met een hoog kapha zijn erg goed in uitstellen en vertragen. Als de kapha hoog blijft dan kunnen uiteindelijk hartproblemen ontstaan en verslijming van de bijholten. Wil je je persoonlijkheid dus versterken, is die zelfkennis dus onmisbaar. Natuurlijk zullen alle menstypen hun eigen zwakke en sterke kanten hebben; toch geldt voor alle doshas (typen) dat een sterke persoonlijkheid zich kenmerkt door

 • 32 - januari / maart 2010 33 - januari / maart 2010

  De allerbeste oefening om een krachtiger persoonlijkheid te worden vinden we in de woorden van Charaka, de grote Ayurvedische arts uit de

  4e eeuw voor onze jaartelling, wanneer hij zegt: gevoel en denken zijn als de vleugels van een vogel: doet n het niet goed, dan stort de vogel neer!Met andere woorden: als je je dreigt mee te laten slepen door je gevoel, denk dan

  even na. Maar als je teveel in je hoofd zit, ga dan weer naar je gevoel. Hoe beter jij je balans kan vinden tussen deze twee vleugels, hoe krachtiger jouw persoonlijkheid worden zal! n

  het begrip consequentie. Als je hebt besloten vanavond vroeg naar bed te gaan, doe dat dan ook, hoe groot de verleiding er weer is om dat niet te doen. Als je besloten hebt om je voeding met meer aandacht en zorg te gaan bereiden laat je dan niet opnieuw verleiden door het maken van de zoveelste magnetronmaaltijd. Iemand die steeds weer excuses heeft om niet consequent te zijn heeft geen stabiel innerlijk. Is die behoefte aan zon stabiel innerlijk echter wel aanwezig, kun je deze stabiliteit bereiken door onder andere dit soort Ayurvedische oefeningen te doen.

  Lata Mangeshkar (THE NIGHTINGALE)

  en Nitin Mukesh in concert in Nederland.

  Zondag 7 februari: Heineken Music Hall, Amsterdam. Maandag 8 februari: Dr. Anton Philips zaal, Den Haag.

  Groot orkest met muziekanten uit Bombay en Avishkar uit Nederland.

  Tickets bij de gebruikelijke voorverkoopplaatsen:Prijzen: van 75,- tot 165,- .

  Vip: 195,-

  Organisatie en informatie:Radhika Cultural Society: 0031654281012 - 0031626942019.

  www.indiaconcert.nl De opbrengst gaat voor 100% naar sociale projecten in India en Nederland.

 • : Afstemming tussen lichaam, geest en ziel

  Onder leiding van Chanderdath Makhan (4e in de generatie Ayurvedische vaidyas) worden traditionele Ayurvedischebehandelingen gegeven, afgestemd op de westerse mens. Frieda de Putter is gespecialiseerd is acupunctuur, ayurveda, levend bloed analyse en ooracupunctuur. Een team van artsen en therapeuten zorgt voor de Ayurvedische behandelingen. Alle behandelingen vinden plaats in hetcentrum met veel zorg en toewijding.

  Met een multi disciplinair team willen we iedereen die bij ons komt voor behandeling, in een zo kort mogelijke tijd helpen. Massage, shirodhara, kruidentherapie, voedings- en leefstijl training, yoga en meditatie zijn onderdeel van een behandeling.We behandelen o.a. : reuma, migraine, fybromyalgie, hoge bloeddruk, prostaatklachten, huidklachten, RSI, maag endarmklachten, diabetes, menstruatie en menopauze klachten.

  Het centrum biedt speciale programmas aan:1. Burn-out programma2. Obesitas (overgewicht) programma3. Gezond ouder worden

  Ayurvedisch coachen. Wij zijn blij dat we het volgende in n sessie kunnen genezen:Allerlei soorten allergien, neiging tot te veel alcohol drinken, roken, eten van chocolade, excessieve eetbuien, fobien enpost traumatische pijnen.

  Gratis diagnose : elke dinsdag van 10.00-12.00 uur en elke vrijdag van 09.00-11.00 is er een gratis diagnose en eenpranabehandeling.

  Voor meer informatie kunt u terecht op onze website of onsbellen. Mississippidreef 81, 3565 CE Utrecht, tel. 030 2734171,www.jade-health.nl, e: [email protected]

  Pancha karma(Ayurvedisch reinigen),Massage,AcupunctuurOntspanningHoge Ayurvedischedarmspoelingen,Levend bloed analyseAyurvedisch coachen,Voeding en leefstijl adviesOpleiding AyurvedischemassageYogaMeditatiePranayama

  34 - januari / maart 2010 35 - januari / maart 2010

 • 34 - januari / maart 2010 35 - januari / maart 2010

 • Televisie

  36 - januari / maart 2010 37 - januari / maart 2010

  Zaterdag 2 januari 11.25 uur Satvik koken

  Werk en gezin leggen druk op mensen. Om rust te vinden grijpen veel mensen naar yoga en meditatie. Hierdoor vindt men vooral geestelijke rust. Het Hindoesme gaat uit van een balans tussen lichaam en geest. Yoga en meditatie zijn hier goed voor.Om balans tussen lichaam en geest te bereiken kijken we ook naar voedsel. Binnen het Hindoesme kennen we o.a. de begrippen vegetarisme en satvik voedsel die hierbij behulpzaam zijn. Wat is satvik voedsel en hoe verhoudt het zich met yoga en meditatie? Wat zeggen Hindoegeschriften hierover? Wie past het toe en uit welke overwegingen?

  Zondag 3 januari 2010OHM Magazine

  Een actueel programma dat ingaat op de sociale, culturele en religieuze ontwikkelingen binnen de Hindoegemeenschap in Nederland. In het Magazine ook aandacht voor de beleving van het Hindoesme door autochtone Hindoes.

  1E KWARTAAL 2010IEDERE ZONDAG

  OP NEDERLAND 2

  15.30 uur

  Herhaling iedere zaterdag11.25 uur

  herhAlinG ZAterDAG 9 JAnuAri

 • Televisie

  36 - januari / maart 2010 37 - januari / maart 2010

  Woensdag 6 januari 16.00 uur Being an Indian (50 minuten)

  Na de succesvolle serie Sporen uit het Oosten blijkt de trein wereldwijd de ideale plaats voor inspirerende gesprekken en bijzondere observaties. In deze documentaire reizen we door India per trein. India staat bekend als een land van armoede en exotische tempels. Maar de laatste twintig jaar heeft het land een enorme sprong voorwaarts gemaakt. Met een groeipercentage van zeven tot tien procent behoort het tot de snelst groeiende economien van de wereld. Ieder jaar stromen honderdduizenden jonge getalenteerde studenten vanuit India over de wereld. De helft van de ICT-ers en medici in de Verenigde Staten is afkomstig uit India. De 21ste eeuw wordt wel de eeuw van India en China genoemd, waarbij India een voorsprong heeft op taalgebied. De voertaal in het Indiase onderwijs is Engels en dat is ook de voertaal in het internationale leven. Treinreizigers vertellen over hun verlangens en hun toekomstdromen in het land waar oude waarden en normen diepgeworteld liggen

  Zondag 10 januari 2010Persoonlijkheidsontwikkeling volgens de Bhagavad Gita

  De inzichten in de Bhagavad Gita hebben als ultieme doel: bevrijding uit de karmische cyclus van leven en dood. Voorwaarde hiervoor is dat je juist (volgens de principes van Dharma) denkt, spreekt en handelt. De basis voor deze eigenschappen ligt in een goede opvoeding en een goede karaktervorming. Mehdi Jiwa is een arts die werkt in Alkmaar. Samen met zijn gezin leeft hij volgens Hindoestische inzichten. Hij probeert ook de kennis van de Bhagavad Gita door te geven aan jongeren door onder andere workshops te organiseren. Volgens Mehdi is een goede karaktervorming en de vorming van een evenwichtig en mensvriendelijke levenshouding alleen mogelijk als je die op de Bhagavad Gita baseert.

  herhAlinG ZAterDAG 16 JAnuAri

 • 38 - januari / maart 2010 39 - januari / maart 2010

  Zondag 17 januariKiezen vanuit je bestemming

  De Ayurveda beschrijft de persoonlijke geaardheid van mensen vanuit geheel andere inzichten dan de Westerse psychologie. De constituties en doshas als principes voor een ieders eigenheid, gaat uit van een holistisch mensbeeld. Hierin wordt de mens behalve als organisme dat uit een biologisch en een en een psychologische component is samengesteld, ook in samenhang gezien met kosmische energien. Keuzes ten aanzien van studie, beroep, leefstijl en kansen, gemaakt vanuit deze gedachte levert andere uitkomsten op, dan keuzes die gemaakt worden vanuit onze huidige gangbare afwegingen waarin materieel succes en maatschappelijke ontplooiing en andere persoonlijke belangen vaak doorslaggevend zijn. Hoe kan de Ayurveda mij helpen mijn persoonlijke ontwikkeling te optimaliseren?

  Zondag 24 januariSingle ouder worden

  In Nederland komen steeds meer 40-plussers alleen te staan. Ze konden geen geschikte partner vinden, zijn gescheiden, weduwe of weduwnaar geworden. Het aantal alleenstaanden neemt sterk toe. Wie geen directe familie of vrienden heeft die zich om hen bekommeren, kan gaandeweg in eenzaamheid en soms zelfs in depressie raken. Hoe kom je ondanks het alleen zijn toch nog op een gelukkige of tevreden manier de periode van het ouder worden door?

  Zondag 31 januari 2010Chatney.nl

  Het jongerenprogramma van OHM, waarin we op humoristische wijze problemen aan de orde stellen die binnen gezinnen ontstaan als gevolg van verschil in zienswijze met betrekking tot de eigen cultuur, traditie of wereldbeeld. Maar ook waarin we jongeren informeren over waarden uit de Hindoetraditie.

  Televisie

  herhAlinG ZAterDAG 6 februAri

  herhAlinGZAterDAG 30 JAnuAri

  herhAlinG ZonDAG 24 JAnuAri

 • TelevisieTelevisie

  38 - januari / maart 2010 39 - januari / maart 2010

  Zondag 7 februari 2010 OHM Magazine

  Een actueel programma dat ingaat op de sociale, culturele en religieuze ontwikkelingen binnen de Hindoegemeenschap in Nederland. In het Magazine ook aandacht voor de beleving van het Hindoesme door autochtone Hindoes.

  Zondag 14 februari 2010 Mahashivratri (De grote nacht van Shiva)

  Shiva is het Goddelijk aspect dat het leven op de wereld regenereert. Nadat het sterven zorgt Shiva voor herschepping. Op de Maha Shivaratri dag/nacht wordt Shiva door haar devoten intens vereerd. Er worden zoete spijzen geofferd, mantras gereciteerd, lofzangen gezongen en gebeden. Shiva heeft verschillende functionele aspecten in zich. Dit jaar is er in het Catharijne Convent in Utrecht een tentoonstelling over Shiva. Onderdeel van deze tentoonstelling is een grote vereringsdienst voor Shiva op deze bijzondere hoogtijdag. In dit programma een verslag van deze vereringsdienst.

  Zondag 21 februari 2010 Vedas, tom tom voor het leven

  Wetenschappers beweren vaak dat de inhoud van de Vedas het denken van primitieve volksstammen weergeven, met af en toe fi losofi sche gedachten. Als niet-hindoes de vertalingen van de Vedas lezen, interpreteren zij de inhoud vaak als of het in de Vedas alleen gaat over het verkrijgen van bezit, zonen en macht. De dieperliggende fi losofi sche betekenis ontgaat hen en het lijkt daardoor of de wetenschappers gelijk hebben. Hindoes geloven dat de Vedas heilig zijn en door God geopenbaard. Zij zien andere boodschappen in deze teksten dan de wetenschapper. Maar wat moet een gewone gelovige met de inhoud van deze tekst?

  herhAlinG ZAterDAG 13 februAri

  herhAlinG ZAterDAG 20 februAri

  herhAlinG ZAterDAG 27 februAri

 • Zondag 28 februari 2010Chatney.nl: gemeenteraadsverkiezingen

  Het jongerenprogramma van de OHM, waarin we aandacht besteden aan de gemeenteraadsverkiezingen die op 3 maart zullen plaatsvinden. In 2006 gingen gingen slechts 30% van de Surinamers, waaronder Hindoestanen naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. De reden voor deze lage opkomst wordt verklaard doordat met name jongeren denken dat lokale politiek weinig inbreng en invloed heeft bij de inrichting van de samenleving. Het aantal Hindoe-raadsleden is mede daarom tot nu toe ook schrikbarend laag geweest. Hoe zit het met de verkiezingen in 2010 ?

  Maandag 1 maart 2010 herhAlinG ZonDAG 7 mAArtHoli 2010

  Holi of lentefeest is vooral een feest van kleur. Mensen strooien gekleurde poeder op elkaar of ze besprenkelen elkaar met gekleurd water. Dit om te benadrukken hoe belangrijk kleur en diversiteit in het leven is. Maar ook de gelijkwaardigheid van kleuren als metafoor voor verschillende soorten mensen, ten opzichte van elkaar. Holi is vooral een familiefeest. Bijna niemand viert het Holifeest als individu. Maar altijd met familie en vrienden en buren. Holi wordt daarom ook als het feest van verzoening en vergeving gezien. OHM besteedt in haar uitzending uitgebreid aandacht aan deze bijzondere feestdag.

  Zondag 14 maart 2010Familieband als zingeving

  Families komen periodiek bij elkaar. Als de een het minder heeft, springt de ander bij. De banden onderling zijn sterk en ze steunen elkaar in moeilijke tijden. Veel Hindoes zien in het onderhouden van een familieband als hierboven beschreven, als roeping. Zij ervaren daarin gevoelens van geluk en het geeft zin aan hun leven. Familiesolidariteit past geheel in hun besef van de dharma. Dit staat haaks op

  Televisie

  40 - januari / maart 2010 41 - januari / maart 2010

  herhAlinG ZAterDAG 6 mAArt

  herhAlinG ZAterDAG 20 mAArt

  herhAlinG ZonDAG 7 mAArt

 • TelevisieTelevisie Televisieeen andere ontwikkeling binnen de Hindoegemeenschap namelijk die van steeds verdergaande individualisering en de behoefte aan zelfbeschikking. Aandacht voor de familie beperkt zich dan tot bijzondere momenten als een huwelijk, een overlijden en bij gesprekken over de erfenis. Hoe geven wij familiesolidariteit, ondanks deze ontwikkelingen toch nog een plek in ons leven?

  Zondag 21 maart 2010 Mahabharata, broedermoord of ultieme boodschap?

  Volgens vele andersdenkenden, met name Christenen, is de Mahabharata een zeer mensonvriendelijk geschrift omdat een Godheid hierin aanspoort tot het doden van je naaste familieleden. Hindoes daarentegen zien in deze strijd een symboliek van het eeuwige principe van overwinning van het goede op het kwade. Van Goddelijke sturing van de kosmos, de relativiteit van het fysieke bestaan en de onsterfelijkheid van de ziel. Een tweede reden die men vaak aanhaalt om de mensonvriendelijke kant van de Mahabharata te verklaren, is de karmafi losofi e. Hierin staat het wezen van handelingen centraal: wat zijn handelingen en wat betekent het als je een handeling verricht. En hoe ga je om met de onverbiddelijkheid van de consequenties van die handelingen. Wat is de spirituele betekenis van de strijd die in de Mahabharata wordt beschreven voor de mens van het hier en nu ?

  Zondag 28 maart 2010Chatney.nl

  Het jongerenprogramma van OHM, waarin we op humoristische wijze problemen aan de orde stellen die binnen gezinnen ontstaan als gevolg van verschil in zienswijze met betrekking tot de eigen cultuur, traditie of wereldbeeld. Maar ook waarin we jongeren informeren over waarden uit de Hindoetraditie.

  herhAlinG ZAterDAG 2 APril

  herhAlinG ZAterDAG 2 APril

  40 - januari / maart 2010 41 - januari / maart 2010

 • 42 - januari / maart 2010 43 - januari / maart 2010

  Radio

  Zondag 3 januari Internetspiritualiteit

  Mensen ontmoeten elkaar via het internet voor allerlei za-ken, en ook voor spiritualiteit. Er ontstaan heel veel groe-pen rondom spirituele themas. De Lotusvijver onderzocht wat internet voor de spirituele zoeker heeft te bieden.

  Zondag 10 januariGenezing door een spirituele ervaring

  Spirituele ervaringen kunnen genezend werken. Dit vertellen enkele mensen die bijvoorbeeld een Bijna dood ervaring hebben gehad. De medische wetenschap kan deze genezingen niet verklaren. In deze Lotusvijver vertellen enkele genterviewden over hun genezing na een spirituele ervaring.

  1E KWARTAAL 2010

  Zondag14.15 - 15.00 UUROP RADIO 5VIA DE ETHER: 747 AMEN VIA DE KABEL:DEN HAAG 88.1 FMAMSTERDAM 96.6 FMROTTERDAM 90.0 FMOF VRAAG UW KABELEXPLOITANT NAAR DE JUISTE FREQUENTIE IN UW REGIO.

  Meer weten o

  ver de

  genterviewd

  en en

  hun achtergr

  ond?

  Meld je aan

  voor de

  Lotusvijver n

  ieuwsbrief

  op www.ohm

  net.nl

 • 42 - januari / maart 2010 43 - januari / maart 2010

  Zondag 17 januariBijna dood ervaring bij kinderen

  Het was raar om zo van een afstand naar jezelf te kijken, heel anders dan wanneer je voor de spiegel staat.Dit schrijft Gerarda van der Veen in haar boek over kinderen die een Bijna dood ervaring hebben gehad. In de Lotusvijver vertelt ze over haar eigen ervaring.

  Zondag 24 januariOsho na 20 jaarOp 19 januari 1990 stierf de omstreden Indiase spirituele meester Bhagwan Shree Rajneesh, later bekend als Osho. In de Lotusvijver vertellen leerlingen van Osho hoezeer de leringen van de meester nog steeds doorwerkt.

  Zondag 31 januariNederlandse Ayurveda studenten in India

  Ayurveda, de Indiase geneeskunst, is een onderdeel van de Vedas. De Vedas zijn geopenbaarde geschriften in de hindoe traditie. In Nederland zijn er diverse opleidingsinstituten die een opleiding in de Ayurveda geven. Daarbij hoort vaak een studiereis door India. De Lotusvijver volgde een groep Ayurveda studenten in India.

  Radio

 • Februari: Maand van de innerlijke wijsheidWe denken rationele wezens te zijn. Toch blijkt dat we de meest wezenlijke beslissingen intutief nemen. Hoe maak je contact met dit deel van jezelf? In 4 a everingen hoort u hoe verschillende mensen, al dan niet bewust, met hun intutie omgaan.

  Zondag 7 februariIntutieve ontwikkeling

  Je hoort iets, voelt of ziet iets, wordt tegengehouden of voelt je energie wegstromen. Je intutie wil je wat zeggen. Maar meestal zijn we ons nauwelijks bewust van deze signalen. Kun je jezelf trainen in het bewust worden van je intutie?

  Zondag 14 februari.Betrouwbare raadgever?

  Sommige mensen kunnen zich overgeven aan het gevoel dat zij ergens bij hebben. Toch hoeven de beslissingen die op basis van een gevoel worden genomen ook niet altijd even goed uit te pakken. Hoe betrouwbaar is onze intutie?

  Zondag 21 februariGebruik maken van je intutie

  Het lijkt zo eenvoudig. Stem je af op wat je echt wil en je intutie zal je hierin leiden. Iets weet wel raad. In de praktijk blijkt dit niet zo vanzelfsprekend. Op welke vlakken is het vooral raadzaam om je intutie te gebruiken en waartoe kan het leiden?

  44 - januari / maart 2010 45 - januari / maart 2010

 • Zondag 28 februariIntutie en de chakras

  De zesde chakra, het voorhoofdschakra of het derde oog, is het centrum van de intutie. Helpt yoga dan om je intutie te ontwikkelen?

  Zondag 7 maartAngst voor de leegte

  Het is moeilijk om met iemand samen te zijn en een minuut lang niets te zeggen. Of in je eentje even aan niets te denken. Er wordt gezegd dat mensen niet tegen leegte kunnen, sterker nog men is bang voor de leegte.

  Zondag 14 maartKrassen op de ziel

  Het karakter of de persoonlijkheid ontstaat door krassen op de ziel. Het bewust worden van deze verwondingen geeft een grote verdieping aan je zelfkennis. In gesprek met Godfried Ijsseling en enkele krassen-ervaarders.

  Zondag 21 maart Zelfbedrog

  Veel mensen zitten vast in denkpatronen en creren zo hun problemen. Dit is een vorm van zelfbedrog. Hoe doorzien we zelfbedrog?

  Zondag 28 maartZijn we gediend met zoveel persoonlijke verhalen?

  Iedereen lijkt tegenwoordig de eigen spirituele verhalen naar buiten te brengen. Wat hebben we eraan, vroeg de Lotusvijver in deze uitzending.

  44 - januari / maart 2010 45 - januari / maart 2010

 • 46 - januari / maart 2010 47 - januari / maart 2010

  Radio De Zevende Hemel

  Zaterdag 2 januariTempelbezoek door de ogen van Tamarah Benima

  Tamarah Benima is een vrouwelijke rabbijn in Amsterdam. Met een verslaggever van de Zevende Hemel bezocht ze een hindoe tempel. Welke beelden had ze vooraf? Wat is haar ervaring?

  Zaterdag 9 januariKind uit twee culturen

  Hindoestanen kiezen hun partner het liefst binnen de eigen Hindoestaanse cultuur. Kinderen waarvan een van de ouders niet Hindoestaans is, klagen vaak dat zij door de Hindoestaanse familieleden niet voor vol worden aangezien. In de Zevende Hemel vertellen deze kinderen wat zij meemaken en hoe zij zich daaronder voelen.

  Zaterdag 16 januariWeet wat je wilt

  Als je je levensbestemming, svadharma, kent dan pas kun een gelukkig leven leiden. Hoe ontdek je wat je cht wilt in het leven? De Zevende Hemel zoekt het uit.

  1e kwartaal 2010

  Zaterdag16.00 - 17.00 uurOP RADIO 5VIA DE ETHER: 747 AMEN VIA DE KABEL:DEN HAAG 88.1 FMAMSTERDAM 96.6 FMROTTERDAM 90.0 FMOF VRAAG UW KABELEXPLOITANT NAAR DE JUISTE FREQUENTIE IN UW REGIO.

 • 46 - januari / maart 2010 47 - januari / maart 2010

  Radio De Zevende HemelZaterdag 23 januariAlleen ouder worden

  Het clich van huisje, boompje, beestje is nog steeds het Hindoestaanse ideaal. Maar het betekent wel dat je een partner moet hebben. Hoe is het om zonder dit ideaal oudte worden? Is het een schrikbeeld of hebben Hindoestanen er ook vrede mee?

  Zaterdag 30 januariSchuif aan in de Zevende Hemel

  In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp.

  Zaterdag 6 februariSchuif aan in de Zevende Hemel

  In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp.

  Zaterdag 13 februari Yoga en meditatie bij Hindoes

  Shiva is een belangrijke goddelijke manifestatie in het hindoesme. Hij is de godheid van yoga en meditatie. Toch is er weinig aandacht voor yoga en meditatie bij vele traditionele hindoes. Hoe komt dat?

  Zaterdag 20 februariSteun incestslachtoffers!

  Steun en erkenning van dierbaren zijn voor incestslachtoffers onontbeerlijk, maar kennelijk lang niet altijd vanzelfsprekend. In dit programma vertelt een incestslachtoffer hoe zij door haar partner gesteund en begrepen voelt, maar verstoten wordt door haar familie.

 • 48 - januari / maart 2010 49 - januari / maart 2010

  Zaterdag 27 februariSchuif aan in de Zevende Hemel

  In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

  Zaterdag 6 maart Schuif aan in de Zevende Hemel

  In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

  Zaterdag 13 maartWorden Hindoestaanse vrouwen onderdrukt?

  Op 8 maart het het weer de Internationale Vrouwendag. Hoe zit het met de emancipatie van de Hindoestaanse vrouw? Ervaren vrouwen de ruimte om zichzelf te ontwikkelen? Tegen welke beperkingen lopen zij vandaag de dag aan?

  Zaterdag 20 maartSchuif aan in de Zevende Hemel

  In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

  Zaterdag 27 maartSchuif aan in de Zevende Hemel

  In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp

  Radio

 • 48 - januari / maart 2010 49 - januari / maart 2010

  Televisie Hindi

  Vert

  Alin

  G D

  oo

  r: D

  icK

  Plu

  KKer

  Ook in 2010 maken we graag anderen blij. Schenk uw relatie, uw goede vriend of uw

  familielid daarom een jaarabonnement op OHM Vani. Zo blijven ze een heel jaar op de

  hoogte van boeiende ontwikkelingen op het gebied van fi losofi e, religie, cultuur en

  spiritualiteit n van alle programmas die OHM op radio en televisie uitzendt.

  Voor maar 12,- maakt u iemand n heel jaar lang blij.

  Voor meer informatie neem contact op met:

  maken we graag anderen blij. Schenk uw relatie, uw goede vriend of uw

  nr 2 15e jaarga

  ng april t/m juli 200

  9 prijs E jaar

  n Lijden en het o

  mgaan met de me

  demens

  gezien vanuit

  het hindoesme

  n Dromen,