Thema 1 de Wet Van Ohm RC v1

12
 Thema 1 De Wet van Ohm  Versie 1

Transcript of Thema 1 de Wet Van Ohm RC v1

Page 1: Thema 1 de Wet Van Ohm RC v1

5/17/2018 Thema 1 de Wet Van Ohm RC v1 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/thema-1-de-wet-van-ohm-rc-v1 1/12

 

Thema 1

De Wet van Ohm

 

Versie 1

Page 2: Thema 1 de Wet Van Ohm RC v1

5/17/2018 Thema 1 de Wet Van Ohm RC v1 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/thema-1-de-wet-van-ohm-rc-v1 2/12

 

Regio College Monteur Elektrotechnische installaties

Inhoudsopgave

Inleiding ……... ……………………………………. 3

Tijdsduur ……... …………………………………… 4

Voorkennis ……... ………………………………… 4

Doelen ……...... …………………………………… 4

Leermiddelen … …………………………………... 4

Eindresultaat / inleveren / afsluiting ………………. 4

Overzicht kerntaak / werkprocessen / competenties 5

Opdracht 1: Afspraken / Planning .………………… 6

Opdracht 2: De theorie achter de techniek ………… 8

Opdracht 3: Vakkennis ………………………...….. 8

Opdracht 4: Meten ……... ………………………… 9

Opdracht 5: Basis handvaardigheid elektrotechniek 9

Opdracht 6: Talen. ………………………………… 10

Opdracht 7: LL&B ………………………………... 10

Opdracht 8: Evaluatie……………………………... 10

Aftekenlijst ……………………………………….. 11

Beoordelingsformulier …………………………… 12

Thema 1 De wet van Ohm 2

Page 3: Thema 1 de Wet Van Ohm RC v1

5/17/2018 Thema 1 de Wet Van Ohm RC v1 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/thema-1-de-wet-van-ohm-rc-v1 3/12

 

Regio College Monteur Elektrotechnische installaties

Inleiding

Ergens aan de voet van de Alpen inFrankrijk ligt de Mont Ventoux. De MontVentoux wordt door tour-de-francewielrenners vaak onderschat. Volgens dekaart van Frankrijk heeft deze berg eenhoogte van zo’n 2000 meter, echter hoevende wielrenners maar 1700 meter te klimmenom de top te bereiken. Hoe dat kan? Aande voet van de berg ligt het plaatsje Bedoin.Bedoin wordt wordt gezien als het startpuntvan de klim. Bedoin zelf ligt op een hoogtevan zo’n 300 meter.Er is afgesproken dat de hoogte van eenberg gemeten wordt vanaf het niveau van

de zeespiegel, deze is namelijk overal hetzelfde (eb en vloed zijn hier buiten beschouwinggelaten). Als je van te voren geen afspraken maakt kun je dus niet zeggen hoe hoog een bergis. Je zou, in ons voorbeeld, wel kunnen zeggen dat de top van de Mont Ventoux 2000 meter hoger ligt dan de zeespiegel. Je kunt ook zeggen dat de top van de berg 1700 meter hoger ligtdan de het plaatsje Bedoin.Met spanning is ook zoiets aan de hand. De meeste mensen beweren dat er 230 Volt op eenwandcontactdoos staat (op het ene contact van de wandcontactdoos is de bruine fasedraadaangesloten en op het andere contact de blauwe nuldraad).De spanning op de fasedraad is 230Volt hoger dan op de nuldraad. Je kunt ook zeggen dat een bepaalde spanning altijd gemetenmoet worden ten opzichte van een andere spanning. Bij wisselspanning meten we de spanningvan de fase ten opzichte van de nul en bij gelijkspanning de spanning van de plus ten opzichte

de min. Als er een spanningsverschil tussen 2 contacten is dan kan er een stroom tussen deze 2contacten gaan lopen. De grote van deze stroom is afhankelijk van de weerstand tussen deze 2contacten. Als je een apparaat, bijvoorbeeld een stofzuiger,op een wandcontactdoos aansluitdan plaatst je eigenlijk een weerstand tussen de contacten van de wandcontactdoos en kan er een stroom door het apparaat gaan stromen.Er is een bepaalde verhouding tussen spanning, stroom en weerstand. Deze verhouding wordtuitgelegd in hoofdstuk: ‘Wet van ohm’ uit het boekje Elektriciteit van Signaal.

Thema 1 De wet van Ohm 3

Page 4: Thema 1 de Wet Van Ohm RC v1

5/17/2018 Thema 1 de Wet Van Ohm RC v1 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/thema-1-de-wet-van-ohm-rc-v1 4/12

 

Regio College Monteur Elektrotechnische installaties

Tijdsduur

4 weken.

Voorkennis

Voordat je aan dit thema begint moet je het VMBO- of het Assistent Monteur-diploma hebben.

 Let op!

 Als Rekenen en het lezen en schrijven van de Nederlandse taal voor jou geen probleem geeft, dan geef je

dat door aan de docent, zodat hij of zij jou kan helpen.

Doelen

Theorie

o Je verdiept je in de theorie die nodig is om de begrippenkennis te vergroten, waardoor je jouw vak beter 

kan uitoefenen.

Handvaardigheid

o In dit thema worden de basisvaardigheden praktijk elektrotechniek uitgevoerd.

Practicum meten

o Je leert omgaan met meetinstrumenten en je kunt metingen op de juiste wijze uit voeren. Ook leer je

wat de gemeten resultaten betekenen.

Leermiddelen

o Signaalboeken voor de theorie (deze zijn voor deelnemers van Installatiewerk en Tetrix in de

Themamap per Thema gebundeld)

o Handboeken voor de Elektromonteur voor de vakkennis (deze zijn voor deelnemers van Installatiewerk 

en Tetrix in de Themamap per Thema gebundeld)

o Handvaardigheidboek met praktijkopdrachten

Eindresultaat / inleveren / afsluiting

Van dit thema maak je alle opdrachten en die lever je ingebonden (bijvoorbeeld met een nietje erin) in bij

 jouw docent.

De opdrachten schrijf je zelf uit. Je kopieert niet van internet maar schrijft het in eigen woorden. Jouw

docent geeft jou de gelegenheid om jouw werk zelf te corrigeren en eventuele fouten te verbeteren. Het

gemaakte werk lever je in bij jouw docent.

Afsluiting

De theorie wordt afgesloten met een toets en als het cijfer onvoldoende is maak je een herkansing.

Thema 1 De wet van Ohm 4

Page 5: Thema 1 de Wet Van Ohm RC v1

5/17/2018 Thema 1 de Wet Van Ohm RC v1 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/thema-1-de-wet-van-ohm-rc-v1 5/12

 

Regio College Monteur Elektrotechnische installaties

Overzicht kerntaak / werkprocessen / competenties

Voor dit thema is onderstaande van toepassing:

Kerntaak:

 Installeert Elektrotechnische Installaties

Werkprocessen:

 1. Voorbereiden installatie werkzaamheden

 2. Assembleren van deelproducten

 3. Demonteren van componenten en kabels/leidingen

 5. Aanleggen van kabels en leidingen

 6. Plaatsen en monteren componenten

 7. Beproeven van installatie

 10.Afronden installatiewerkzaamheden

Competenties:

 E. Samenwerken en overleggen

 K. Vakdeskundigheid toepassen

 L. Materialen en middelen inzetten

 R Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten

 T Instructie en procedures opvolgen

Thema 1 De wet van Ohm 5

Page 6: Thema 1 de Wet Van Ohm RC v1

5/17/2018 Thema 1 de Wet Van Ohm RC v1 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/thema-1-de-wet-van-ohm-rc-v1 6/12

 

Regio College Monteur Elektrotechnische installaties

Opdracht 1: Afspraken / Planning

De docent verdeelt de groep in groepjes van 2 personen.

In jouw groepje verdelen jullie de taken en je geeft aan wie wat gaat doen.

Sommige onderdelen kun je alleen uitvoeren, andere ga je samen met jouw teamleden uitvoeren.Hieronder geef je de verdeling van de taken aan.

 Afspraken  Taakverdeling

Wie Doet wat

Thema 1 De wet van Ohm 6

Page 7: Thema 1 de Wet Van Ohm RC v1

5/17/2018 Thema 1 de Wet Van Ohm RC v1 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/thema-1-de-wet-van-ohm-rc-v1 7/12

 

Regio College Monteur Elektrotechnische installaties

Van de gemaakte afspraken maak je een planning, deze planning bespreek je met de docent.

In de eerste kolom planning komt jouw planning wanneer een opdracht is afgerond

In de tweede kolom houd je per week bij wat je werkelijk heb gedaan.

Planning

Planning wanneer afgerond Wat heb ik per week gedaan?

Week 1

Weeknr:

Theorie

Vakkennis

Handvaardigheid

Meten

Talen

LL&B

Week 2

Weeknr:

Theorie

Vakkennis

Handvaardigheid

Meten

Talen

LL&B

Week 3

Weeknr:

Theorie

Vakkennis

Handvaardigheid

Meten

Talen

LL&B

Week 4

Weeknr:

Theorie

Vakkennis

Handvaardigheid

Meten

Talen

LL&B

Thema 1 De wet van Ohm 7

Page 8: Thema 1 de Wet Van Ohm RC v1

5/17/2018 Thema 1 de Wet Van Ohm RC v1 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/thema-1-de-wet-van-ohm-rc-v1 8/12

 

Regio College Monteur Elektrotechnische installaties

Opdracht 2: De theorie achter de techniek 

Iedereen die verder wil in zijn vak zal moeten leren. Of het nu gaat om handvaardigheid, materiaal kennis of 

elektriciteitsleer, ze zullen allen bijdragen aan een beter vakmanschap. Bij deze opdracht leer je de theorie

achter de techniek.

o Deze opdracht doe je alleen.

o Je bestudeert de theorie.

o Je maakt de vragen die in het boek staan.

o Als je het niet snapt, overleg je dit met jouw groepje, samen weet je meer dan alleen.

o Als jouw groepje het ook niet weet ga je naar de docent.

Bestudeer de theorie en maak de vragen van:

Signaalboek Elektriciteit:

o Hoofdstuk Elektriciteit.o Hoofdstuk Wet van Ohm

 De opgaven moeten helemaal uitgeschreven worden en dan ingeleverd.

Toets

De theorie wordt afgesloten met een toets. Als het cijfer onvoldoende is maak je een herkansing.

Opdracht 3: Vakkennis

Wanneer je een elektrotechnische installatie gaat aanleggen heb je kennis nodig over gereedschappen,

materialen en de veiligheidsvoorschriften die in de NEN 1010 staan. Ook moet je tekening kunnen lezen. Al

deze dingen zijn gebundeld in de Handboeken voor de elektromonteur van Kenteq.

o Deze opdracht doe je alleen.

o Je bestudeert de theorie.

o Je maakt de vragen die in het boek staan.

o Als je het niet snapt, overleg je dit met jouw groepje, samen weet je meer dan alleen.

o Als jouw groepje het ook niet weet ga je naar de docent.

Bestudeer de theorie en maak de vragen van:

Handboek voor de elektromonteur:

o Hoofdstuk Elektrische Installaties

o Hoofdstuk Elektrotechnische tekeningen

o Hoofdstuk Lichtschakelingen

o Hoofdstuk Ronde installatiebuis

Toets

De vakkennis wordt afgesloten met een toets. Als het cijfer onvoldoende is maak je een herkansing.

Thema 1 De wet van Ohm 8

Page 9: Thema 1 de Wet Van Ohm RC v1

5/17/2018 Thema 1 de Wet Van Ohm RC v1 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/thema-1-de-wet-van-ohm-rc-v1 9/12

 

Regio College Monteur Elektrotechnische installaties

Opdracht 4: Meten

- Meten met de universeelmeter.

- Meten van stroom, spanning en weerstand.

- Meten weerstandskarakteristiek.

o Ik vraag aan de docent de meetopdrachten die horen bij dit thema.

o Deze opdrachten voer ik met mijn team uit.

o Als ik klaar ben laat ik de docent de opdrachten nakijken.

Opdracht 5: Basis handvaardigheid elektrotechniek 

Montage:

o Maak onderstaande opdrachten volgens de voorgeschreven normen, materialen en maten.

o Laat je praktijkbegeleider de opdrachten controleren.

Opdrachten:

o Buisinstallaties 1 t/m 3

o Lichtschakelingen 1 t/m 3

o Kabelinstallaties 1 + 2o Materiaalbewerken 1

o Tekenen 1 t/m 6

Tekenen:

o Teken bij elke lichtschakeling die je maakt het stroomkringschema, het bedradingschema en het

leidingschema.

Thema 1 De wet van Ohm 9

Page 10: Thema 1 de Wet Van Ohm RC v1

5/17/2018 Thema 1 de Wet Van Ohm RC v1 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/thema-1-de-wet-van-ohm-rc-v1 10/12

 

Regio College Monteur Elektrotechnische installaties

Opdracht 6: Talen

Opdrachten:

- maken plan van taakverdeling/planning- informatie verzamelen

- rapporteren

- basisvaardigheden Office Word

De opdrachten voor Nederlands en een vreemde taal worden tijdens de hiervoor ingeroosterde lessen

verstrekt door de vakdocent.

Opdracht 7: LL&B

De opdrachten voor Leren, Loopbaan en Burgerschapscompetenties worden tijdens de hiervoor 

ingeroosterde lessen verstrekt door de vakdocent.

Opdracht 8: Evaluatie

Je geef aan wat je geleerd hebt van dit thema.

Ook geef je aan wat je goed vind aan dit thema en wat volgens jou beter kan aan dit thema.

Thema 1 De wet van Ohm 10

Page 11: Thema 1 de Wet Van Ohm RC v1

5/17/2018 Thema 1 de Wet Van Ohm RC v1 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/thema-1-de-wet-van-ohm-rc-v1 11/12

 

Regio College Monteur Elektrotechnische installaties

Aftekenlijst deelnemer: Thema 1: De Wet van Ohm

Opdrachten Datum Beoord

eling

Naam docent Paraaf  

docent

Opdracht 1: Planning 

Planning ingevuld

Aan planning gehouden

Opdracht 2: Theorie

Theorieopgaven ingeleverd

Theorietoets

Opdracht 3: Vakkennis

Vakkennisopg. ingeleverd

Vakkennistoets

Opdracht 4: Meten

Meting 1

Meting 2

Meting 3 (alleen doen)

Opdracht 5: handvaardigheid 

Opdracht buisinstallaties

1 t/m3

Opdracht lichtschakelingen

1 t/m 3

Opdracht kabelinstallaties1 + 2

Opdracht materiaalbewerken

1

Opdracht tekenen 1 t/m 6

Opdracht 6: Talen.

Opdracht 7: LL&B

Opdracht 8: Evaluatie

Thema 1 De wet van Ohm 11

Page 12: Thema 1 de Wet Van Ohm RC v1

5/17/2018 Thema 1 de Wet Van Ohm RC v1 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/thema-1-de-wet-van-ohm-rc-v1 12/12

 

Regio College Monteur Elektrotechnische installaties

EINDBEOORDELINGSFORMULIER 

  thema: De wet van Ohm opmerkingen

 

naam deelnemer:

overige groepsleden:

   B  e  o  o  r   d  e   l   i  n  g   O

   /   V   /

   GSamenwerking / werkhouding:  

Houdt zich aan de gemaakte afspraken 

Kan zelfstandig werken 

 Neemt initiatief  

Is gemotiveerd bezig (zit niet steeds te

 praten of andere dingen te doen) 

Maakt afspraken over taakverdeling met

overige groepsleden (indien van toepassing) 

Kan samenwerken (indien van toepassing)

Eindbeoordeling O / V / G

Aangeleverde opdrachten/verslag: 0

 Alle opdrachten zijn uitgevoerd (zie

aftekenlijst)  

Verzorging, lay-out 

Spelling, grammatica, eigen woorden 

 Netheid afbeeldingen (tekeningen,

grafieken, tabellen) 

logische opbouw, verhaallijn 

Bronvermelding 

Op tijd ingeleverd  

Eindbeoordeling O / V / G

Thema afgerond

Eindbeoordeling O / V / G

 NAAM DOCENT DATUM  

 PARAAF DOCENT 

Thema 1 De wet van Ohm 12