OHM Vani 1e kwartaal 2009

52
NR 1 15 e JAARGANG JANUARI /MAART 2009 PRIJS E 12,00 PER JAAR n Belangeloos handelen (hoe) kan dat? n ‘Amma’s knuffels gaan diep’ Interview met de knuffelmoeder n Holi symboliek en spektakel n Belangeloos handelen (hoe) kan dat? n ‘Amma’s knuffels gaan diep’ Interview met de knuffelmoeder n Holi symboliek en spektakel

description

nr 1 • 15e jaargang januari/maart 2009 • Belangeloos handelen: (hoe) kan dat? • 'Amma's knuffels gaan diep': interview met de knuffelmoeder • Holi, symboliek en spektakel

Transcript of OHM Vani 1e kwartaal 2009

Page 1: OHM Vani 1e kwartaal 2009

nr 1 15e jaargang januari/maart 2009 prijs E 12,00 per jaar

n Belangeloos handelen (hoe) kan dat?

n ‘Amma’s knuffels gaan diep’ Interview met de knuffelmoeder

n Holi symboliek en spektakel

n Belangeloos handelen (hoe) kan dat?

n ‘Amma’s knuffels gaan diep’ Interview met de knuffelmoeder

n Holi symboliek en spektakel

Page 2: OHM Vani 1e kwartaal 2009

De medewerkers van OHM wensen u een voorspoedig, gezond en spiritueel 2009

2 - januari / maart 2009 3 - januari / maart 2009

OHM-Vani is een uitgave van de Stichting Organisatie voor Hindoe Media. OHM-Vani geeft achtergrondinformatie over de programma’s van OHM en maakt melding van relevante ontwikkelingen in de hindoe-gemeenschap. Wij nodigen u uit opmerkingen of commentaar op onze programma’s of op dit blad te zenden aan Stichting OHM.

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken in te korten, te redigeren of niet te plaatsen. Geplaatste stukken geven niet altijd de visie van de OHM weer.

Een jaarabonnement kost e 12,-, opzegging dient uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van dat jaar schriftelijk plaats te vinden.

Niets uit deze uitgave mag worden overge-nomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting OHM.

EindredactieSawitrie Marhe-Benie Manon van Dijk

AuteursNancy RozaSharda BallaRob van DijkWierish RamsoekhRobert SwamipersadBikram Lalbahadoersing

Met dank aanBikram LalbahadoersingChander MathuraSharda Balla

Grafische verzorgingExLibras Adri Segaar

Druk Practicum Grafimedia Groep b.v.

Stichting OHM (redactie OHM-Vani)Koninginneweg 81217 KX HilversumTelefoon: 035 - 6260920Fax: 035 - 6280843E-mail OHM: [email protected] OHM: www.ohmnet.nl ABN-Amro: 44.09.38.694

COLOFON

Page 3: OHM Vani 1e kwartaal 2009

2 - januari / maart 2009 3 - januari / maart 2009

INHOUDPagina 5

Pagina 6

Pagina 8

Pagina 11

Pagina 12

Pagina 16

Pagina 18

Pagina 21

Pagina 25

Pagina 30

Pagina 36

Pagina 41

Pagina 42

Pagina 46

Redactioneel

Knuffel en karma: een interview met Amma

Karmayoga voor mensen zoals u en ik

Wijze Woorden

‘Nog te veel meisjes die lijden’

Holi: symboliek en spektakel

‘Je eigen weg ga je alleen’

Geen betere kennis dan zelfkennis

Boekrecensie: Matoeja’s Nederlandstalige Ramayana’

Ayurveda en de Janma Kundali

OHM Televisie

OHM Televisie Hindi

OHM Radio De Lotusvijver

OHM Radio De Zevende Hemel

Page 4: OHM Vani 1e kwartaal 2009

4 - januari / maart 2009 5 - januari / maart 2009adv. oost-west 9-08.indd 1 12-09-2008 16:05:32

Page 5: OHM Vani 1e kwartaal 2009

4 - januari / maart 2009 5 - januari / maart 2009

Re

Da

Ct

IO

Ne

eL

Graaicultuur

De afgelopen maanden zagen we een stroom van berichten voorbijkomen over de gevolgen van de kredietcrisis. Werknemers zijn hun baan, en daarmee een zekerheid in het leven, kwijtgeraakt en anderen zagen de waarde van hun beleggingen verdampen. Het resultaat van de graaicultuur! En deze hebberigheid zal door toezicht van de overheid en andere instanties moeten worden ingeperkt.

Maar er is ook nog een andere benadering; geen toezicht van buitenaf maar cultivering van binnenuit. Daarvoor kent de hindoetraditie filosofische begrippen als karma. In dit nummer van OHM-Vani leest u een aantal artikelen over het karmaprincipe. De redactie vroeg de Indiase heilige Mata Amritanandamayi naar haar visie op karma.

In het artikel ‘Geen betere kennis dan zelfkennis’ zegt Swami Dayananda dat de meeste mensen leven vanuit het besef van onvolmaaktheid. Daarom ondernemen we van alles en nog wat (graaien we ook ) om dat gevoel kwijt te raken. De Swami geeft een permanente oplossing voor dit probleem: bevrijd je van het gevoel dat je onvolmaakt bent, want je bent al volmaakt!

Soms wordt er gezegd dat hindoes gauw bij de pakken neerzitten. Dit zou komen door de karmafilosofie. Dat wat je nu meemaakt heb je verdiend en daar kun je toch niks aan doen. Iemand die zich fel tegen deze gedachte verzet is Dirk van de Wijngaard. Hij heeft het leven van velen veranderd door zijn eigen leven in de waagschaal te leggen en kinderen uit de prostitutie te bevrijden.

Al lezend zult u wellicht opmerken dat er maar liefst vier artikelen over karma gaan. De redactie van OHM-Vani heeft zich voorgenomen om bij elke uitgave een verdiepend thema te behandelen. Verder zijn de aankondigingen van de radio- en televisieprogramma’s achterin het blad geplaatst. Wij zullen het blad blijven verbeteren en verdiepen om u steeds beter van dienst te zijn.

Namens de redactie een voorspoedig jaar met veel zelfkennis!

Page 6: OHM Vani 1e kwartaal 2009

Do

or: D

e r

eDac

tie

6 - januari / maart 2009 7 - januari / maart 2009

Mata Amritanandamayi is een 55-jarige Indiase heilige die

bekend staat om de miljoenen knuffels die ze tot op heden heeft

uitgedeeld. De ervaringen van de knuffels zijn heel verschillend:

ontroering, een moment van geluk of het wegnemen van karma.

Over het wegnemen van karma had de redactie van OHM-

Vani een interview met Amma tijdens haar laatste bezoek aan

Nederland in november 2008.

Amma, mensen zeggen dat u bij de knuffel hun slechte karma wegneemt. Klopt dat?‘De knuffels die ik geef, zijn niet alleen een lichamelijke aanraking. Het is niet de knuffel die je aan een goede vriend geeft, of aan een partner. Het is een knuffel die op een dieper niveau ligt. En of het karma weghaalt? Dat is afhankelijk van de houding en het geloof van de persoon. Heb je een sterk geloof dan is het zo. Kijk maar hoe hindoes erin geloven dat een bad in de heilige rivier de Ganges de gelovigen bevrijdt van hun zonden. Nu, als je voor de rivier staat en naar het (soms) smerige water kijkt met de houding dat je na het bad ziek zal worden, dan zal het je zonden niet wegwassen. Je bent immers zo met jezelf bezig dat jij jezelf niet kunt loslaten. En dat is nu eenmaal nodig om los te komen

een interview met AmmA

Knuffel en karma

van je karma, namelijk loskomen van je identificaties. Dan kun je ook belangeloos handelen, zodat je geen nieuw karma opbouwt.Bekijk de knuffel die Amma geeft (zij spreekt over zichzelf in de derde persoon – red.) als het aanlengen van zout water met zoet water. Doe er genoeg zoet water bij zodat het zoute water zoet wordt en eventueel voor consumptie bruikbaar. Zo helpt Amma mensen door de goddelijke liefde die zij ervaart aan de aanwezigen te geven.’

Ik begrijp dat de houding en het geloof van de persoon heel belangrijk zijn, maar is het ook de bedoeling van Amma zelf om slecht karma van anderen weg te nemen?‘Het doel van Amma is altijd geweest om mensen te helpen. Maar dat kan effectief gebeuren als de houding

Page 7: OHM Vani 1e kwartaal 2009

6 - januari / maart 2009 7 - januari / maart 2009

goed is en het geloof sterk. Ik ben onophoudelijk bezig om iedereen die naar mij toe komt ook te troosten en liefde te geven. Maar dat kan alleen maar als de ander open staat. Iemand die mij komt testen zal testresultaten krijgen en geen liefde, tenzij jij je ervoor openstelt.’

U bent constant bezig, waar haalt u de inspiratie vandaan?‘Kijk, Amma heeft geen verlangen om succesvol te zijn of niet. Het is de gelukzalige ervaring die onuitputtelijk is waardoor Amma gevoed wordt. Amma kan zichzelf dan ook opofferen voor de mensheid. Dit is geen werk.Een moeder zorgt voor haar kind vanuit liefde. Een kindermeisje doet soms dezelfde dingen, maar ziet het als werk. Zij vindt het kind wel leuk maar wil na enkele uren weer met zichzelf bezig

gaan, haar eigen dingen doen. De moeder, echter, ziet het kind als een deel van zichzelf. Zij doet haar werk en verlangt ernaar om weer samen met het kind te zijn. Zo wil Amma er altijd voor de medemens zijn, want we zijn een!’

Veel mensen willen onbaatzuchtig handelen, maar het lukt niet altijd!‘Daarom hebben we een geestelijke leraar nodig. Een goeroe die ver gevorderd is in onzelfzuchtig

handelen, waardoor hij zijn leerlingen kan blijven inspireren en overtuigen dat het mogelijk is

om belangeloos te handelen. Zonder het voorbeeld van een gerealiseerde meester ga je vroeg of laat twijfelen aan het nut van onbaatzuchtig handelen en ga je terug naar het niveau van eigenbelang en gewenste resultaten.’ n

‘Iemand die mij komt testen, zal testresultaten krijgen

en geen liefde’

Page 8: OHM Vani 1e kwartaal 2009

8 - januari / maart 2009 9 - januari / maart 2009

Ik hoef me niet druk te maken over het eindstuk. Het is wellicht publicabel en dan hoort het in het blad thuis of het is niet te lezen en dan moet ik maar accepteren dat schrijven niet mijn ding is. Maar, denkt u misschien, je kunt toch een schrijfcursus volgen en dan je wens om te schrijven realiseren? Het is typisch hindoeïsme om je neer te leggen bij je zogenaamde lot en bij de pakken neer te zitten! Later in het artikel kom ik hierop terug.

Het uitgangspunt van karmayoga is dat wij op elk moment van de dag iets doen, handelen oftewel karma verrichten. Daarmee blijven we indrukken van deze activiteiten in onze geest verzamelen. We noemen het samskara’s. Deze indrukken zullen in de toekomst een uitwerking hebben in onze geest en in ons denken. De indrukken van onze

huidige handelingen vormen voor een groot deel onze toekomst en zetten haar voort. Ze houden de cyclus van geboorte en overlijden in stand. En karmayoga wil de cyclus juist doorbreken; iedere vorm van yoga beoogt dat doel.

Het geheim van handelenHet is reëel om ervan uit te gaan dat de meeste van ons erg veel van dit leven en alles eromheen houden en dat verlichting, uiteindelijke verlossing en alle andere grote woorden voor ons niet van belang zijn. Wij willen het geheim van handelen aanwenden om dit leven op een aangename manier te leiden; een beetje geluk en een beetje spiritualiteit. Wij willen dus geen indrukken in onze geest opslaan die een negatieve uitwerking hebben op onze toekomst!

Karmayoga voor mensen zoals u en ik

Do

or: B

ikr

am L

aLBa

haD

oer

sin

g

Als ik de principes van karmayoga toepas, dan zit ik nu te

werken aan een artikel voor het blad OHM-Vani zonder

dat ik me druk maak om het uiteindelijke resultaat. Van mij

wordt verwacht dat ik toegewijd en geconcentreerd ben. En

natuurlijk moet ik alle kennis en vaardigheden aanwenden in

het spel van de creatie van het artikel.

Page 9: OHM Vani 1e kwartaal 2009

8 - januari / maart 2009 9 - januari / maart 2009

De gedachte dat je dan beter niets kunt doen, omdat je dan ook geen samskara’s verzamelt, gaat helaas niet op. Want niets doen is nog geen toestand van non-activiteit, want ook dan is er sprake van mentale handeling, een geestelijke betrokkenheid tot iets. Ook dat laat een indruk achter in de geest. De Bhagavad Gita spreekt zelfs over huichelaars, mensen die zogenaamd afstand hebben gedaan van de wereld en zich niet inlaten met wereldse activiteiten door hun eigen verlangens te onderdrukken. Je anders voordoen dan je bent is op geen enkele manier goed voor de spirituele groei!

Verlangen en afkeerHoe voorkom je dan dat je geen indrukken in de geest verzamelt? Simpel gezegd komt het erop neer dat je dient te handelen vanuit een onbewogen geest. Het merendeel van de hindoegeschriften, misschien wel van alle religieuze geschriften, gaat over de twee krachten die de

geest uit de rusttoestand halen, namelijk verlangen en afkeer. Haal je een verhaal van welke religie dan ook voor de geest en je zult de kern van verlangen of afkeer er gemakkelijk in herkennen. Wij verlangen naar datgene wat wij aangenaam vinden en zijn bang datgene tegen te komen waar wij een afkeer tegen hebben. Laat uw gedachten hierover gaan!

Waarom hebben we verlangen of afkeer? Grote hindoedenkers geven aan dat we geneigd zijn om ons te hechten aan het huidige leven met alles erop en eraan. Dit hechten betekent ook dat we willen vasthouden aan onze negatieve oordelen over deze of gene. Met andere woorden we zouden heel graag een situatie willen scheppen waarin we

alle vervelende zaken hebben uitgebannen en waarin leuke dingen

honderdvoudig aanwezig zijn. Het is opvallend dat de meeste beelden over het hiernamaals beantwoorden aan deze wens. Wellicht zijn ze ook producten van de twee krachten, verlangen en afkeer.

OnthechtingHindoegeschriften adviseren de mens om een yogisch bestaan te leiden. Dat is vrij zijn van gehechtheden aan het eigen lichaam, relaties en bezittingen. En natuurlijk de emoties, verlangen en afkeer, overstijgend. In deze ideale situatie kan het de yogi niets schelen of hij nu in een paleis woont of door de wouden zwerft. Hij bekommert zich niet om zijn uiterlijk, bekendheid of grote schare leerlingen. Doordat

Wij moeten de yogi niet willen nadoen

Page 10: OHM Vani 1e kwartaal 2009

10 - januari / maart 2009 11 - januari / maart 2009

de yogi onthecht is, raakt de situatie hem niet en hoeft hij ook niets aan de omstandigheden te veranderen. Dit is een heel hoge staat van bewustzijn. In onze ogen legt de yogi zich neer bij wat hem overkomt, maar let wel het raakt niet zijn geest!

Nu moeten mensen als u en ik de yogi niet willen nadoen. Wij hebben niet dat bewustzijn, wij zijn niet onthecht en wij willen een aangenaam leven. Als wij hem volgen dan zijn wij huichelaars. Want we willen altijd wel iets beter hebben, maar veinzen soms dat we tevreden zijn met de huidige omstandigheden. We moeten maar gewoon harder werken om onszelf te kunnen permitteren wat we wensen en vooral niet bij de pakken neer gaan zitten. Hebben we dan nog wat aan karmayoga?

Om die vraag te beantwoorden staan we nog even stil bij de resultaten van onze activiteiten. Hoe worden de gevolgen van je handelingen bepaald? Welnu, daar kan niets fundamenteels over worden gezegd. We hebben wel de wijsheden als: wie goed doet, goed ontmoet; wat ge zaait zult ge oogsten, enzovoorts. Maar wat of wie rekent met ons af? We weten het niet, maar verschillende godsdiensten spreken in de geopenbaarde teksten van een rechtvaardige God. Deze houdt onze goede en slechte handelingen bij en zal ons belonen en bestraffen.

Handelende devotieVoor deze situatie, voor mensen die in het leven staan met hun verlangens en angsten, geeft de Bhagavad Gita een toepasbaar advies: zie je handelingen als een offer aan het Hogere! En leg de resultaten in Zijn handen. Dit vereist vertrouwen en creëert vertrouwen, zodat we niet geheel afhankelijk zijn van verlangen en afkeer. En het offer maakt dat we ons niet volledig hechten aan de handelingen.

En onze wensen? Die leggen we in vertrouwen ook bij het Hogere. Klinkt dit soft? De bestseller van Deepak Chopra (De zeven

spirituele wetten van succes) en The Secret (Rhonda Byrne) maken gebruik van het advies van de Bhagavad Gita. Het is weliswaar in andere woorden gegoten maar het principe is hetzelfde.

Karmayoga voor wereldse mensen wordt zo een vorm van handelende devotie. Vanuit liefde voor het goddelijke in de medemens ondernemen we liefdadigheidsactiviteiten en vervolgens offeren we de inspanningen en resultaten aan diezelfde Goddelijkheid. Dit doen we in vertrouwen opdat wij in het leven zullen krijgen wat vanuit het hogere perspectief goed voor ons is, in plaats vanuit het perspectief van ons kleine ego. n

En onze wensen? Die leggen we in

vertrouwen bij het Hogere. Klinkt dit soft?

Page 11: OHM Vani 1e kwartaal 2009

10 - januari / maart 2009 11 - januari / maart 2009

Toen de nacht viel gingen twee van hen naar een naburig dorp om wat voedsel te halen en de andere twee bleven achter. Toen zij weg waren, kwamen de achterblijvers in de verleiding de klomp goud zelf te houden en zij beraamden het plan de andere twee, wanneer deze terugkwamen, dood te schieten.

Zij die naar het dorp waren gegaan, nuttigden een stevige maaltijd. Terwijl ze met het eten voor de andere twee terugkeerden, bezweken ook zij voor de verleiding de klomp voor zichzelf te behouden en zij smeedden het plan hun metgezellen uit de weg te ruimen. Zo mengden zij vergif in het voedsel dat zij voor hen meebrachten.

Toen zij met het voedsel terugkwamen, schoten de andere twee hen dood. Maar ze hadden honger. Dus begonnen zij onmiddellijk het voedsel dat voor hen meegebracht was, te verorberen. Ze vielen in slaap en werden nooit meer wakker.

De volgende morgen kwam dezelfde Mahatma voorbij op weg naar de rivier voor zijn dagelijkse bad. Hij trof de vier lijken aan, zag ook de goudklomp bij hen liggen en wierp deze, om niet nog meer onheil te veroorzaken, vér in de rivier. n

Uit: Goed Gezelschap, Sri Shantananda Sarasvatiwww.arsfloreat.nl

wijze woorden

De goudklomp

Op een dag gingen vier mannen op zakenreis terwijl ze ter

bescherming vuurwapens meenamen. Zij ontmoetten onderweg

een Mahatma. Hij waarschuwde hen die weg niet te nemen,

omdat er gevaar dreigde, maar de mannen luisterden niet naar

de waarschuwing en zeiden dat zij goed uitgerust waren om elk

gevaar te trotseren. Toen zij verder gingen, zagen zij op de grond een

goudklomp liggen. Verheugd over hun vondst verpakten zij de klomp

in een stuk doek met het idee hem later onderling te verdelen.

Page 12: OHM Vani 1e kwartaal 2009

Do

or: n

ancy

ro

za

12 - januari / maart 2009 13 - januari / maart 2009

U bevrijdt jonge meisjes die tegen hun wil in bordelen zitten in India, Nepal en Bangladesh. De barre omstandigheden waarin deze kinderen (over)leven kunnen wij ons niet voorstellen, hun omgeving is corrupt en duister. Hoe krijgt u het voor elkaar om meisjes uit deze situatie te bevrijden?

Met een verborgen camera en in mijn toeristenoutfit ga ik het desbetreffende bordeel binnen. Wanneer ik binnen ben in een bordeel ga ik gezellig biertjes drinken met de pooier van het bordeel. Hierbij geef ik meer biertjes aan de pooier dan ik zelf drink. Als de pooier op een gegeven moment genoeg biertjes op heeft, vraag ik of er ook jonge meisjes zijn vanaf 7 jaar. Ook vraag ik wat ik allemaal met deze kinderen mag doen. Waarop de

Dirk van de Wijngaard bevrijdt jonge meisjes die tegen hun

wil in bordelen zitten in India, Nepal en Bangladesh. De

barre omstandigheden waarin deze kinderen (over)leven

kunnen wij ons niet voorstellen, hun omgeving is corrupt en

duister.

interview dirk vAn de wijngAArd

‘Nog te veel meisjes die lijden’

pooier, nogal schrikbarend, aangeeft dat je alles met de kinderen mag doen, zolang je maar betaalt. Het bevrijden van zulke meisjes is nog erg moeilijk, omdat soms zelfs de politie corrupt is. Het mag dus ook nooit uitlekken in welk bordeel de meisjes bevrijdt gaan worden. Het bevrijdingsteam en de lokale politie bevrijden samen de meisjes. De ene keer worden er maar 1 of 2 meisjes bevrijd en de andere keer worden ze met tientallen bevrijd. De kinderen zitten vaak in hokjes van 1 á 2 meter en hebben geen ramen. Sommige zitten al jaren in het bordeel en de anderen nog maar net. Als er een inval is geweest, wordt het bordeel gesloten en worden de pooiers en hoerenmadames opgepakt. In totaal hebben we onlangs het tweeduizendste meisje (14 jaar ouder) bevrijd!,en 300

Page 13: OHM Vani 1e kwartaal 2009

© foto: www.michacampagne.nl

12 - januari / maart 2009 13 - januari / maart 2009

ontvoerders,pooiers en hoerenmadams zitten lange gevangenisstraffen uit.

Wat gebeurt er met de meisjes na hun bevrijding?

Eerst worden de meisjes naar het ziekenhuis gebracht. Daar blijkt dat ongeveer 30% van de meisjes HIV heeft. Wanneer de meisjes bevrijdt zijn, informeren we familieleden en laten we die overkomen. De kinderen mogen echter niet meteen naar huis, omdat ze nog helemaal gebrainwashed zijn, en door ons voorbereid worden op de rechtszaak tegen de criminelen.Daarna komen de meisjes in onze weeshuizen of opvangcentrums waar ze: onderwijs krijgen,leren koken, wassen, dansen,karate, en ook jobtrainingen krijgen.

80% van de bevrijde meisjes wil uiteindelijk in een van onze opvangcentra blijven, omdat ze hier veel meer kunnen doen en leren, dan thuis bij hun ouders. In de weeshuizen werken de meisjes als staf, we hebben hierdoor geen vast personeel nodig omdat de meisjes dit erg leuk vinden. Ze verdienen hiermee een goed inkomen.. Ze worden hierdoor een voorbeeld voor hun ouders, familie en vrienden in hun dorp. Ook krijgen ze hierdoor veel zelfvertrouwen en zelfrespect.Nu hebben we jaarlijks ongeveer 16 meisjes die trouwen en een eigen gezin stichten. “Toch komen ze nog elke zondag naar het weeshuis of opvangcentrum komen om een bakkie te doen”, antwoordt Dirk van de Wijngaard lachend.

Page 14: OHM Vani 1e kwartaal 2009

14 - januari / maart 2009 15 - januari / maart 2009

Hoe is het idee ontstaan om meisjes uit bordelen te bevrijden?

Ik heb in miin leven een hele zware klap te verduren gehad. Mijn moeder was verkracht en vermoord in mijn geboortestad Leiden toen ik acht jaar ou was. Op 25 juli 1986 had ik een droom. In mijn droom zag ik een man zitten met een oranje nachthemd aan en een moedervlek in zijn gezicht. Deze man sprak tegen mij met de stem van mijn moeder. Mijn moeder was altijd mijn grote voorbeeld, ze had zelf bijna niets, maar wilde altijd mensen helpen. Door mensen te vragen en te informeren kwam ik erachter dat de man in mijn droom een Indiase guru was, Sathya Sai Baba genaamd. Kort daarna kreeg ik nog een droom. In deze droom zag ik Jezus, hij had een soort zeer oude jute aardappelzak met gaten erin aan en stond in de woestijn. In die droom was ik acht jaar oud ( terwijl ik in werkelijkheid 32 jaar was, toen ik deze droom beleefde!) Jezus pakte mijn hand en trok mij naar hem toe. We liepen door een pad en zagen links van ons mannen die aan het vechten, zuipen en gokken waren. Aan de rechterkant zaten vrouwen en meisjes

zielig en noodlijdend toe te kijken en die hier niets tegen konden doen. Waarop Jezus tegen mij sprak: “Bemoei je met de slachtoffers rechts en niet met links”. Ik besloot 20 jaar geleden om na de droom, twee weken naar India te gaan om Sathya Sai Baba in India te

bezoeken. Toen ik hem gevonden had en met hem sprak, wist hij alles te vertellen over mij en mijn moeder. “Dat kon hij gewoon echt niet weten”, vertelt Dirk van de Wijngaard. Sathya Sai Baba sprak tot mij en zei dat ik kinderen zou gaan helpen. Kort nadat ik hem had gesproken kwam ik een vrouw tegen in de straten van Bangalore. De vrouw stond hulpeloos met haar25 weeskinderen. Deze goed opgeleide vrouw was uit haar ouderlijk huis gezet, omdat ze had gekozen voorhaar liefde en

hulp aan arme weeskinderen. Door dit alles is het idee ontstaan om jonge meisjes te redden. Ik ben uiteindelijk in India gebleven om daar mijn eerste weeshuis op te starten. Inmiddels hebben we in India en Nepal zo’n 80 scholen, weeshuizen en opvanghuizen laten bouwen!

Hoe was het de eerste keer dat u het eerste kind bevrijd had? Hoe voelde dit?

Page 15: OHM Vani 1e kwartaal 2009

De eerste keer had ik 2 zusjes van slechts 10 en 11jaar oud, die waren ontvoerd uit Nepal, bevrijd uit de gruwelijke bordelen van Bombay, India. (2700 kilometer ver weg van hun ouderlijk huis!) . Toen ik de kinderen eindelijk veilig in onze auto had, zei een van de politiemannen:: “laat ze nu maar los”. Maar ik kon ze haast niet loslaten, want ik wilde dat hen nooit weer zoiets zou worden aangedaan. Je moet klein beginnen. Begin bijvoorbeeld in Nederland met bejaarde alleenstaande mensen als vrijwilliger te helpen. En doe dit stukje bij beetje meer. Sai Baba zei tegen mij toen ik vroeg of ik een miljonair mocht ontmoeten om veel massaler ontvoerde meisjes te mogen gaan bevrijden : “Patience! Patience! Otherwise you become a patient.”

U zegt dat het werk dat u doet, opdraagt aan het Goddelijke. Op wat voor manier draagt u het op?

Ik ben blij en dankbaar dat ik een gezonde man ben. En dit gezonde lichaam gebruik ik voor goede werken. De glimlach van een kind doet me zoveel. Ik ben dankbaar dat ik in Nederland geboren ben. Ook ben ik dankbaar voor de zware klap die ik heb gehad, om te beseffen wat ik met mijn leven moest gaan doen.

Tot hoever gaat u in uw werk?

Tot de dood. Als ik gereïncarneerd zou worden, zou ik weer precies hetzelfde doen. Zolang er leed is op de aarde, zal ik altijd verzoeken om terug te keren naar de aarde om mensen te helpen.

Bent u tevreden met wat u dusver al bereikt heeft?

Ik ben nog niet tevreden. We hebben nog te weinig geld om massaler kinderen te kunnen redden uit die gruwelijke bordelen waar ze dagelijks door 20 tot 30 mannen worden verkracht!!!. Ik zou elk moment van de dag kinderen willen bevrijden, maar ik heb hiervoor meer geld nodig. Met meer geld kunnen we massaal kinderen bevrijden. Er zijn nog te veel kinderen die lijden. Mijn wens is dat ik een multimiljonair tegen kom en dat deze ons steunt in onze strijd tegen kinderprostitutie. Om dit feit ben ik boos op God, dat ik nog niet zo’n rijk iemand ben tegen gekomen.

Hoe ziet uw toekomstvisie eruit?

Op nummer één natuurlijk dat er zoveel mogelijk kinderen worden bevrijd. Ten tweede wil ik legalisering van het prostitutiebeleid net zoals in Nederland, zodat er strenge controle uitgevoerd wordt. Dat er alleen meisjes vanaf 21 jaar werkzaam zijn. Die daar zelf beroepsmatig willen werken, dat ze dan alle inkomsten zelf kunnen houden en niet tegen hun wil in gevangenschap worden gehouden, in varkenshokken van slechts 1 bij 2 meter.Het beste gevoel is de meisjes bevrijden, de criminelen laten opsluiten en de kinderen weer verenigen met hun ouders, die ze zo ontzettend gemist hebben!Voor meer info betreffende de bevrijdingen verwijs ik u graag naar onze website: www.peoplestrust.nl n

14 - januari / maart 2009 15 - januari / maart 2009

Page 16: OHM Vani 1e kwartaal 2009

16 - januari / maart 2009 17 - januari / maart 2009

Op de avond voor Holi steken we een brandstapel aan. Dit symboliseert het vuur waarin de jonge Prahlad zich bevond met zijn tante Holika. Het verhaal symboliseert de overwinning van het goede op het kwade. Bij het opbouwen van de brandstapel zetten we er een speciale jonge plant bij als

symbool voor de kwetsbare Prahlad. Na het aansteken van het vuur halen we de plant weg. Immers, Prahlad werd gered. De volgende ochtend verstrooien we de as van de afgekoelde brandstapel. Het kwaad is definitief vernietigd!

Do

or: D

e r

eDac

tie

Holisymboliek en spektakel

De viering van Holi heeft verschillende kanten. Het is de

overwinning van het goede op het kwade, het is een feest

van kleuren, het is een gemeenschapsfeest en het is ook

het feest van oeroude lenterituelen. Dit jaar valt Holi op

de vollemaansdag van 11 maart.

PrahladDe demonenkoning Hiranyakashipu had door middel van ascese vele occulte krachten verworven en hij waande zich oppermachtig. Hij begon zichzelf een godheid te wanen en dwong zijn volk hem te aanbidden. Zijn eigen zoon Prahlad echter, aanbad Vishnu. De demon probeerde eerst met zachte dwang zijn zoon op andere gedachten te brengen, maar toen dat niet lukte kon de koning niets anders dan zijn zoon de doodstraf opleggen. Want dat was de straf voor iedere onderdaan die zich afkeerde van de verering van de koning der demonen. De onderdanen kregen de opdracht Prahlad te doden maar Vishnu gooide telkens roet in het eten en redde zijn devoot. Ten slotte vroeg de koning zijn zus Holika om op een listige manier de jonge Prahlad naar een brandstapel te lokken en erop te gaan zitten. De zus Holika bezat ook duistere krachten; vuur kon haar niet deren. Maar weer schoot Vishnu zijn devoot te hulp en de slechte tante verbrandde tot as.

Page 17: OHM Vani 1e kwartaal 2009

16 - januari / maart 2009 17 - januari / maart 2009

Na de verstrooiing van de as begint het feest. De leden van de Holi zanggroepen besprenkelen elkaar met gekleurd poeder en gekleurd en geparfumeerd water. De omstanders worden niet gespaard. En het kan er nogal hilarisch en heftig aan toe gaan. De vaak geremde hindoestaanse gemeenschap lijkt dan even alle remmen los te gooien. Oud en jong, rijk en arm, hoog en laag; iedereen doet mee. Het bijzondere is dat we elkaar op deze dag bijna niets kwalijk kunnen nemen. De tolerantiegraad is erg hoog.

Tijdens de Holi-periode komen families bijeen. Er wordt natuurlijk lekker gekookt en in een ontspannen sfeer haalt men familieherinneringen op. Hoewel het niet vaak is, nodigen sommige families een Holi muziekgroep bij hen thuis uit om de sfeer erin te brengen. Verder zijn er veel feesten in evenementhallen. Hier zijn de Holi zanggroepen altijd van de partij en er wordt volop met gekleurd poeder en gekleurd water op elkaar gegooid. Dus ga nooit in je nieuwe kleren naar een hindoe nieuwjaarsfeest. En neem extra lakens mee voor de bekleding van je auto. In de grote steden wijst de gemeentelijke overheid speciale locaties aan om in de openlucht Holi te vieren. Het is vaak een spectaculaire bezienswaardigheid. n

‘Rama speelt Holi in Ayodhia, hij speelt op de trommel en zingt,Zijn jongere broer Lachman bespeelt de cimbalen.

De andere twee broers, Bharat en Shatrughan, hebben de spuit voor gekleurd water, En Sita is bezig het water blauw te kleuren.’(Holi songtekst)

Gekleurd poeder en water

Het gekleurde poeder, goelal, werd vroeger gemaakt van gedroogde zaden van bijvoorbeeld de bloemen van de Palashboom. De bloemen van deze boom hebben een helder rode kleur. Men verzamelde de bloemen en droogde ze in de zon. Daarna werden ze vermalen tot poeder. Met dit poeder kleurde men dan ook het water. Tegenwoordig worden er synthetische kleurstoffen voor alle kleuren gebruikt waarin ook micastof is vermengd. Dit geeft een glittereffect.

Page 18: OHM Vani 1e kwartaal 2009

18 - januari / maart 2009 19 - januari / maart 2009

Hoe was dat, een voorbij-de-doodervaring?‘Ik wist eerst niet wat mij overkwam. Ik ben niet religieus opgevoed, maar had wel eens uittredingen waarbij ik voelde dat ik los van mijn fysieke lichaam zweefde. Verder was ik eigenlijk helemaal niet bezig met spirituele zaken. Ik had ook nooit van een voorbij-de-doodervaring gehoord. Die bewuste dag keek ik naar de hemel en het was alsof verleden, heden en toekomst zich voor mij openbaarden. Alsof ik in een grote bibliotheek zat waarin alle informatie besloten lag. Alsof ik de intelligentie had om alles op dat moment te bevatten. Ineens was er dat bewustzijn en mijn hart ging openstaan. Ik kreeg inzicht in mijzelf en in de wereld. Ik weet niet meer hoelang deze ervaring bij elkaar geduurd heeft, maar ik wist

dat alles vanaf nu zou veranderen. Het was de dag dat mijn partner en ik een housewarming gaven om ons nieuwe huis aan vrienden en familie te laten zien. Deze ervaring zette die dag in een ander daglicht.’

Wat veranderde er in jouw leven?‘Ik werd van een stil type een zeer open type. Voorheen durfde ik mij niet te uiten, nu werd het mijn eerste natuur om mijn ervaringen te uiten. Ik was altijd de stille, voelde me vaak eenzaam in relaties met mijn vriendinnen. Nu durfde ik meer dingen uit mijn verleden onder ogen te zien. Ik had bijvoorbeeld geen ideale relatie met mijn moeder. Ik vond dat ik van haar niet de liefde had gekregen waar ik als klein meisje zo naar had verlangd. Ik had daardoor een zeer afstandelijke relatie met haar opgebouwd. Nooit heb ik het daar met

Do

or: s

har

Da

BaLL

a

Je eigen weg ga je alleen

Simone Kuiter (34) was tevreden met haar leven. Ze had alles

op orde: een interessante baan, een nieuw huis en een leuke

partner met wie zij zelfs al aan kinderen dacht. Al haar dromen

waren verwezenlijkt. Maar haar leven veranderde drastisch

toen zij op 14 september 2003 spontaan een bijzondere ervaring

kreeg. Later heeft zij die spirituele ervaring kunnen duiden als

een bijna-doodervaring, of zoals zij het nu liever noemt: een

voorbij-de-doodervaring. Maar het heeft wel haar relatie gekost.

Page 19: OHM Vani 1e kwartaal 2009

18 - januari / maart 2009 19 - januari / maart 2009

haar over willen hebben. De gekwetstheid onder ogen zien vond ik te confronterend. Na de ervaring durfde ik dit stuk wel met mijn moeder te bespreken. Het ruimde meteen iets uit de weg. Ook is mijn levenshouding veranderd. Ik kreeg andere interesses, maakte alles bewuster mee. Maakte ook veel bewuster keuzes, bijvoorbeeld met betrekking tot voeding en vrijetijdsbesteding. Ik wilde stilte en mediteren, religieuze plekken opzoeken, vroeg opstaan, en ik schreef ook brieven aan God. Anderen konden dit niet begrijpen.’

Je brak ook met je partner. Waarom? ‘Precies drie maanden na die bewuste ervaring ben ik bij hem weggegaan. Dat was een erg pijnlijke beslissing. Ook omdat hij de ideale partner was en wij samen alle zaakjes voor elkaar hadden. We wilden bijvoorbeeld graag kinderen samen. Daar werkten we ook naartoe. Na die voorbij-de-doodervaring voelde ik dat er geen kind ging komen. En zeker niet met hem. Ik zag een andere bestemming voor mijzelf. Ik was vreselijk moe, er kwam niets uit mijn handen. Niets interesseerde mij meer. Het contact met hem gaf me geen energie meer. Uiteindelijk denk ik dat het zo heeft moeten zijn. Ik ben pas na die breuk

echt gaan leven. Mensen konden het eerst allemaal niet begrijpen. Ik had immers geen reden om niet gelukkig met hem te zijn? We hadden nooit ruzie. Toen ze zagen hoe goed het mij uiteindelijk deed, kwam er meer begrip. Ik heb ervaren dat je je eigen weg alleen moet gaan. Ik denk niet dat we samen hadden kunnen blijven al

was hij ook een vergelijkbaar pad ingeslagen.’

Hoe kijk je nu naar relaties?

‘Ik wil nog wel graag een relatie. Maar op een andere manier. Ik wil geen relatie die is gebaseerd op onwetendheid, onderbewustzijn

‘Na die ervaring wilde ik stilte en mediteren; anderen konden

dit niet begrijpen’

Simone Kuiter

Page 20: OHM Vani 1e kwartaal 2009

20 - januari / maart 2009 21 - januari / maart 2009

ben naar de kerk geweest en ben veel met Jezus en Maria bezig geweest. Zo kwam ik ook in contact met cardioloog Pim van Lommel. Het voelde alsof ik echt bij de dokter was geweest. Hij vertelde dat 25 miljoen mensen een gelijksoortige ervaring hebben gehad. Ik ben ook geloviger geworden, maar ben nu wel minder bezig met die ervaring. Al die spirituele activiteiten, waar ik mijn energie in gestopt heb zijn hulpmiddelen. Maar daar voortdurend aanspraak op maken duidt voor mij op onvermogen. Ik kan nu ook weer gewoon over gewone dingen praten en dat is wel zo prettig.’ n

Simone Kuiter is oprichter van de stichting Flag (For Love and Grow). Zij helpt met deze stichting dromen van mensen te realiseren. Het doel van Flag is het bevorderen en stimuleren van de wereldvrede.

www.forloveandgrow.com

of aanpassing. Ik wil graag twee autonome mensen zijn die liefde met elkaar delen. Niet om elkaar nodig te hebben of gaten op te vullen. Maar om jezelf bij te zijn. Want je eigen weg ga je alleen. Als je in dat bewustzijn een relatie aangaat is dat volgens mij een goddelijke relatie. Ik heb die relatie nog niet, maar die persoon bestaat wel. Ik denk dat het universum alles regelt…’

Welke betekenis heeft spiritualiteit nu in je leven?‘Voor mij is spiritualiteit je afstemmen op het ongeziene. Ik heb geen speciale vorm of ritueel om dat te doen. Je kunt alles spiritueel maken door het te voelen en er bewust van te zijn. Ik heb in het begin wel veel spirituele activiteiten gedaan. Ik ben naar een handlezeres geweest, heb aan reiki gedaan, numerologie, aurareading, een thema-avond ‘Praten met overledenen’ bezocht, brieven geschreven aan God,

Page 21: OHM Vani 1e kwartaal 2009

20 - januari / maart 2009 21 - januari / maart 2009

Swami Dayananda is een traditioneel leraar in Vedanta, de leer van de Zelfkennis, zoals die gevonden wordt in de Upanishads. In de Nederlandse taal zijn van zijn hand vier boeken verschenen. Swami Dayananda geeft lezingen en leidt retraites overal in de wereld. Tevens organiseert hij veelomvattende opleidingen in Vedanta en Sanskriet (in India en Amerika), om andere leraren te trainen in het doorgeven van de leer van Vedanta en in de traditie van het lesgeven.

VolmaaktSwami Dayananda richt zijn lezingen tot die mensen die zich onvolmaakt voelen, die bevrijding willen, die zich niet meer boos en angstig willen voelen, mensen die volmaakt willen

worden. Bestaat dat dan eigenlijk wel, volmaaktheid? Ja, natuurlijk bestaat volmaaktheid. Het is een simpele staat zonder wensen. Iedereen kent momenten waarin hij niets wenst en volkomen tevreden is. Bijvoorbeeld als je in de natuur wandelt. Meestal echter voel je je onvolmaakt. Je zit vol wensen, je begrijpt niet waarom iets nu juist jou overkomt en je zou willen dat dingen anders waren dan ze zijn. Je zou willen dat je alles begreep van jezelf èn van wat je overkomt. Ja, dan zou je vrij kunnen reageren. Dan zou je je pas echt bevrijd en volmaakt kunnen noemen.

Help, de boom houdt me vast!Er was eens een leerling die al heel lang smachtte naar bevrijding. Zijn

Do

or: r

oB

h. v

an D

ijk

Geen betere kennis dan zelfkennisIedereen heeft wensen. Niemand voelt zich altijd en helemaal

tevreden. Als je bevrijd wilt worden van je gevoel van

onvolmaaktheid, zul je een oplossing moeten vinden voor

jouw probleem. Jouw probleem is namelijk dat je dènkt dat je

onvolmaakt bent. Swami Dayananda Saraswati noemt dat het

fundamentele menselijke probleem. Bevrijding van dat probleem

kan alleen maar via zelfkennis tot stand komen. Die zelfkennis

luidt: je bent volmaakt.

Page 22: OHM Vani 1e kwartaal 2009

goeroe had hem al veel uitgelegd, dus hij wist alles al. Maar hij bleef naar zijn bevrijding uitkijken en werd soms boos en verdrietig vanwege het uitblijven daarvan. Op een dag liepen de leerling en zijn goeroe samen in het bos. Plotseling omarmde de goeroe een boom. Hij begon luidkeels om hulp te roepen, omdat de boom hem niet wilde loslaten. De goeroe vertoonde beurtelings angst voor de boom die sterker was dan hij, verdriet vanwege zijn machteloosheid in gevangenschap, en tenslotte boosheid omdat het hem te lang duurde. De leerling was verbijsterd, maar de goeroe bleef om hulp schreeuwen. De leerling riep hem toe: ‘Meneer, het is niet de boom die u vasthoudt, maar andersom. Laat de boom los en u bent vrij!’ De goeroe liet de boom los en zei vervolgens: ‘Luister. Over dat loslaten vertel ik jou nu al

jaren. Ik heb mijn boom nu losgelaten, maar jij blijft jouw boom vasthouden. Daarmee blijft je wens tot bevrijding bestaan en zijn alle nare emoties zoals angst, verdriet en boosheid, jouw deel. Hoe lang nog?’

Het verkeerde denken ‘Dat is het fundamentele probleem van de mens’, zegt Swami Dayananda, ‘het verkeerde denken over jezelf en over de wereld.’ De Swami geeft een voorbeeld over een moeder of vader. ‘Als je je baby in je handen neemt, ben je gelukkig. Als je tenminste niet aan zijn toekomst denkt of aan zijn gezondheid, enz. Je geniet van de baby zoals hij is, als je je er geen zorgen over maakt. De situatie verandert echter zodra je je zorgen gaat maken over de baby. Je wilt dat de baby wat actiever is. Je wilt misschien dat hij

23 - januari / maart 200922 - januari / maart 2009

Swami Dayananda Saraswati

Page 23: OHM Vani 1e kwartaal 2009

23 - januari / maart 200922 - januari / maart 2009

wat minder zou huilen, enz. Dan wordt het een totaal ander geval. Je kunt niet genieten van de baby. Zodoende, als het met mensen te maken heeft en als je eigen leven erbij betrokken wordt, dan zie je eigenlijk geen feiten. Je ziet die situaties eigenlijk zoals ze geprojecteerd worden door je geest. Je geest die beheerst wordt door zijn eigen begeerte en weerzin.’

Het juiste denkenHet doel van bevrijding, volmaaktheid en onbeperktheid, dient dan ook in de eerste plaats op dat denken gericht te zijn. Hoe? Door het fundamentele probleem te onderzoeken en door het toedienen van ware, dat wil zeggen op waarheid gebaseerde, gedachten. We weten bijvoorbeeld allemaal: geld maakt niet gelukkig, in ieder geval niet volmaakt en voortdurend gelukkig. Een miljonair kan zich echter best gelukkig en vrij voelen als hij aan zijn geld denkt. Maar omdat een miljonair niet voortdurend, de hele dag door, aan zijn geld kan denken, is hij niet voortdurend en volmaakt gelukkig. En zoals jij misschien denkt dat je eerste miljoen je wel volmaakt gelukkig zal maken, zo kan een miljonair gaan denken dat zijn tweede miljoen hem pas echt gelukkig zal maken. Totdat je de rijkste man op aarde bent en gaat denken dat geld weggeven je volmaakt gelukkig kan maken. Maar telkens weer blijkt het geluksgevoel niet volmaakt te zijn, dat wil zeggen niet voortdurend. Volmaaktheid en voortdurend

geluksgevoel kunnen niet afhankelijk zijn van tijdelijke dingen, want ze sluiten elkaar wederzijds uit.

Inspanning is beperkt In zijn voordrachten toont Swami Dayananda aan dat de voortdurende strijd van de mens om gelukkig te worden, tot mislukken gedoemd is, als hij zijn beperkingen te boven wil komen en volmaakt wil worden door middel van het onafgebroken najagen van veiligheid en plezier. Dit vanwege de simpele reden dat die strijd verkeerd gericht is: ze komt voort uit een gebrek aan begrip over het fundamentele menselijke probleem. Alle inspanning, hoe groot of langdurig dan ook, is namelijk beperkt. Daarmee is het resultaat van zo’n inspanning ook beperkt en onvolmaakt. En dus is inspanning nutteloos voor de zelfkennis dat je volmaakt bent.

Waarneming is beperktSwami Dayananda legt ook uit dat behalve inspanning, ook waarneming nutteloos is voor zelfkennis. Hij

gebruikt daarbij het volgende voorbeeld: ‘Een koe heeft waarschijnlijk geen zelfbewustzijn.

Noch zelfkennis. Maar die onwetendheid vormt geen probleem voor de koe. Een koe zegt niet tegen zichzelf: ‘Ik weet dat ik een koe van het zuiverste ras ben, die iedere dag vele liters melk geeft, maar toch schijn ik niet tevreden te zijn met deze rol. Ik vraag mij af wat mijn ware aard is. Ongetwijfeld moet ik toch iets

Bestaat dat eigenlijk wel, volmaaktheid? Ja, natuurlijk!

Page 24: OHM Vani 1e kwartaal 2009

24 - januari / maart 2009 25 - januari / maart 2009

meer zijn dan een levende melkfabriek.’ Een koe wordt niet gehinderd door zelfkennis of zelfonwetendheid. Haar enige problemen zijn honger, dorst, warmte en overleving. Onbekommerd door een gebrek aan zelfkennis en zelfbewustzijn handelt de koe haar zaken af door waarneming en enige elementaire gevolgtrekkingen.’

De noodzaak voor zelfkennisAls er al een oplossing bestaat voor het bijzondere menselijke probleem van zijn voortdurende pogingen om zich van zijn beperkingen te ontdoen en om volmaaktheid te bereiken en eeuwigdurend geluk, dan ligt die oplossing uitsluitend in kennis. Als het je duidelijk is geworden dat je geen vrij en volmaakt tevreden mens kunt worden door inspanning of waarneming, en ook niet door het verkrijgen of loslaten van allerlei dingen, dan besef je dat je ‘kennis over jezelf ’ moet verkrijgen. Het volmaakte en gelukkige individu wat je wilt zijn, kan niet worden gerealiseerd door een proces van ‘wording’. Omdat elke actie per definitie grenzen kent, al was het alleen maar een begin en een eind, kan geen enkele actie de door jou gewenste volmaaktheid voortbrengen. Daarom is er maar één uitweg: niet die van actie, maar die van kennis, zelfkennis.

Zoals gezegd: volmaaktheid bestaat, want iedereen kent die momenten, maar meestal voel je je onvolmaakt en

ontevreden. Als je dus totale bevrijding van onvolmaaktheid wenst, zul je een oplossing moeten vinden voor jouw probleem, namelijk dat je dènkt dat je onvolmaakt bent. Want dat is jouw fundamentele menselijke probleem en de oplossing kan alleen maar via zelfkennis zijn. Zelfkennis leidt tot de volmaakte tevredenheid die je zoekt, want je moet reeds dat volmaakte individu zijn, waarbij de volmaaktheid schuilgaat achter onwetendheid. n

Bron: Inleiding tot Vedanta, Swami Dayananda, uitgeverij Viveki. Een vertaling door Rob H. van Dijk.

Page 25: OHM Vani 1e kwartaal 2009

Boekrecensie

Matoeja’s Nederlandstalige

Ramayana

24 - januari / maart 2009 25 - januari / maart 2009

en heterogeniteit de kroon spant. En omdat mensen als mijn nana op hun beurt beperkt Nederlands spraken, was er sprake van een communicatiekloof.

TaalbarrièreDeze kloof werd verergerd door de schaamte over het slecht Sarnami spreken. De maatschappelijke norm binnen de hindoestaanse groep was onverbiddelijk: als je de eigen taal niet sprak, kende je je eigen cultuur niet goed en moest je je schamen. Uiteindelijk heb ik mij al die jaren niet

Mijn situatie was echter anders dan die van veel andere hindoestanen. Van de kant van beide ouders waren er verschillende pandits (priesters) in de familie. Bovendien woonde mijn nana (grootvader), een zeer vooraanstaande pandit maar bovenal een wijze man, zelfs bij ons thuis in. Wat echter tussen mij en de kennis binnen de familie in stond was de taal. Sarnami versta ik heel goed, maar praten gaat een stuk moeizamer. Zeker als het gaat om complexe zaken als religie, waarbij het hindoeïsme qua filosofische dichtheid

Do

or: W

ier

ish r

amso

ekh

Vanaf mijn negende jaar ben ik, geboren in Suriname, opgegroeid

in Nederland. Een van de schaamtecomplexen in mijn jeugd

betrof de geringe kennis van mijn hindoegeloof. Daarmee bevond

ik mij niet in een unieke situatie, omdat de ‘huis-tuin-en-keuken-

kennis’ van het geloof, zoals meegenomen door de voorouders uit

India, nu eenmaal niet erg diep ging en dit een breder kenmerk

van de hindoestaanse gemeenschap was (en is).

Page 26: OHM Vani 1e kwartaal 2009

26 - januari / maart 2009 27 - januari / maart 2009

gelaafd aan de in de familie aanwezige kennis. Toen ik op de lagere school met figuurzagen een ohm-teken had gemaakt en de meester vroeg naar de betekenis ervan, hakkelde ik maar dat het geen betekenis had en ik zomaar wat had gemaakt. De meester wist waarschijnlijk beter, maar drong verder niet aan op een antwoord. Maar wat schaamde ik mij dat ik zo weinig kon vertellen over mijn geloof. Want gelovig was ik wel, maar dan op de bhakti-manier. Wat mijn ouders wel effectief doorgaven was het geloofsgevoel (devotie) en de symboliek er omheen. Maar zij konden de Nederlands-rationele ‘waaromvragen’ ook niet beantwoorden. De aanwezigheid in tempels en bij katha’s (erediensten) thuis versterkten het oergevoel, maar naarmate ik ouder werd sloeg de verveling steeds vaker toe. Lange betogen in Hindi, waarvan ik slechts flarden begreep. Tijdens de lange zit in tempels vroeg ik mij steeds vaker af, waarom er niet meer uitgelegd werd in het Nederlands. Zeker daar er zo weinig jongeren onder

de tempelgangers waren. De oudere generatie was echter streng. Toen een groepje studenten een keer een katha in het Nederlands organiseerde, stelde een aanwezige oudere: ‘Als je de zon niet kunt zien, moet je de zon niet de schuld geven, maar naar de oogarts gaan.’ Met andere woorden, ga je eigen taal leren!Op latere leeftijd bleek voor mijn generatie de beschikbaarheid van Engelstalige literatuur over het hindoeïsme – later toegankelijker gemaakt door het internet – de redding om meer te weten te komen over het eigen geloof. Maar het is mij altijd een doorn in het oog gebleven, dat ook voor de generaties na mij, met steeds meer kinderen die noch Sarnami noch Hindi praten, er relatief weinig Nederlandstalig materiaal is om meer kennis van het hindoeïsme te verkrijgen.

Matoeja’s Ramayana Deze achtergrond verklaart mijn blijdschap over het uitbrengen in

Page 27: OHM Vani 1e kwartaal 2009

26 - januari / maart 2009 27 - januari / maart 2009

een bruggenbouwer, die mensen uit verschillende godsdiensten bij elkaar bracht. Zijn belangstelling voor het hindoeïsme leidde zo’n vijftien jaar geleden tot de rol van inleider op de Surinaamse televisie bij de uitzendingen van de beroemde Ramayana-serie van Ramanand Sagar. Niet alleen in India maar ook in Suriname trok deze serie veel bekijks, ook buiten de groep van hindoes. Dit bijzondere gegeven werd toegeschreven aan Waagmeester, die probeerde verbindingen te leggen met niet-hindoetradities en de universele thema’s te benadrukken. Na de Ramayana-uitzendingen werd er veel gebeld naar het huis van Waagmeester.

Zijn vrouw Marijke nam vaak de telefoon op en raakte gefascineerd door de vragen over het Ramayana. Nico vroeg haar of ze niet een Ramayana voor jongeren wilde schrijven, omdat daar veel behoefte voor bestond. Bij het schrijven bleef Nico begeleider en inspirator. Toen de toegezegde financiering om het boek uit te geven niet kwam, hebben de Waagmeesters het spaargeld bedoeld voor het kopen van een huis gebruikt om het boek toch uit te brengen. De schoonheid

Suriname van een Nederlandstalige Ramayana door de schrijfster Matoeja. Het is niet alleen de taal maar ook de schrijfstijl die de leesbaarheid vergroot. Matoeja’s Ramayana is toegankelijk voor een brede lezersgroep, maar vooral geschikt voor kinderen. Hoewel het boek 240 pagina’s telt, zorgen de vele illustraties van de bekende Javaans-Surinaamse kunstenaar Soeki Irodikromo en het kleine, handzame formaat met veel open ruimtes op de bladzijden dat het boek makkelijk leest. De schrijfstijl leent zich goed voor voorlezen, waardoor men terugkeert naar de oorspronkelijke orale traditie van het Ramayana.Ter illustratie een citaat:

Matoeja is het pseudoniem van de musicus Marijke Verkuyl. Zij is uit Nederlandse ouders in 1942 in Suriname geboren en woonde vanaf haar veertiende in Nederland. 33 jaar geleden ging zij terug naar Suriname met haar Nederlandse man, de cultureel antropoloog Nico Waagmeester. Zijn werk was gerelateerd aan de rooms-katholieke kerk, maar langzamerhand verbreedde zijn belangstelling zich ook naar andere religies. Waagmeester bleek

Goed dan, Lakshmana zat daar boven in die boom. Hij zat er goed! Hij had een prachtig gevorkte tak voor dat doel uitgezocht. Hij staarde maar wat voor zich uit en bedacht hoe verrukkelijk het moest wezen om een vogel te zijn. Wat een heerlijk gevoel moest het geven om met wijd uitgespreide vleugels meegedragen te worden door de wind. En wat een vrijheid moest je voelen om van zo’n grote hoogte op het wereldse gedoe neer te kijken. Alles wat belangrijk leek, werd dan volkomen onbelangrijk, alsof je even van de eeuwigheid mocht proeven.’

Page 28: OHM Vani 1e kwartaal 2009

28 - januari / maart 2009 29 - januari / maart 2009

van deze daad krijgt extra reliëf door het gegeven dat Waagmeester enkele weken na de boekpresentatie in Suriname in september 2008 overleed. Bij zijn crematie in Weg naar Zee werd het gebed ‘He Ram’ uitgesproken.

Nadere kanttekeningenDe criticus zal vast enkele zaken in Matoeja’s Ramayana vinden, die de theologische toets niet kunnen doorstaan. Leesbaarheid noodzaakt immers altijd een zekere stroomlijning. Matoeja pretendeert echter niet om à la Tulsidas een eigen versie van de Ramayana te brengen, maar poogt simpelweg om in begrijpelijk Nederlands jongeren te interesseren voor het verhaal om daarna het ‘echte’ werk te gaan bestuderen. En daar is ze goed in geslaagd. Bovendien geeft het bestaan van talrijke versies van het Ramayana rechtvaardiging voor eigen accenten door een auteur. Ik kan mij verder voorstellen dat de illustraties van Irodikromo, die zelf affiniteit heeft met het hindoeïsme, voor traditionele hindoes wennen zullen zijn. De gebatikte, Balinees aandoende afbeeldingen lijken niet direct op de bekende Ram en Sita plaatjes van de Surinaamse hindoes. Toch is dit een interessante keuze voor het boek, omdat de theologische hindoedimensie wat wordt verminderd ten gunste van het univeralisme. En het Ramayana, de basis voor het Thaise Ramakien, het Maleise Hikayat Seri Rama en het Khmerse Reamker, is er toch voor iedereen?

De redactie had wel iets scherper kunnen zijn. Zo kent het boek nog wat oud-Nederlandse woorden als ‘hermitage’, ‘voor hen was de leut er vanaf ’, ‘etiquette’, ‘talmen’ en ‘droefgeestig’, waarvoor modernere woorden bestaan.Bovendien zou een apart hoofdstuk gewijd aan de filosofie achter het Ramayana waardevol zijn geweest.

De schaamte voorbijAls veertiger ben ik inmiddels de taalschaamte voorbij. Hierbij hebben mijn reizen door India behoorlijk geholpen. Zo wordt in grote delen van India geen Hindi gesproken. En

als mensen hindoe kunnen zijn in Tamil, Kannada, Maratha en andere Indiase talen, dan waarom niet in het

Nederlands? Taal is een belangrijk onderdeel van cultuur, maar voor religie in essentie een instrument tot begrip. Het christendom wordt ook beleden in alle wereldtalen. Marijke Verkuyl alias Matoeja heeft met een in het Nederlands toegankelijke Ramayana een belangrijke bijdrage geleverd aan het slechten van de taalbarrière voor jongeren. Nu maar hopen, dat er ook uit de hindoestaanse gemeenschap zelf meer bijdragen komen. En tempels met Nederlandstalige diensten. En priesters die niet alleen goed Nederlands spreken, maar ook de boodschappen uit de oude geschriften kunnen vertalen naar het hier en nu. Maar alvast zeer veel dank aan Marijke Verkuyl! n

Wat schaamde ik mij dat ik zo weinig kon vertellen

over mijn geloof

Page 29: OHM Vani 1e kwartaal 2009

28 - januari / maart 2009 29 - januari / maart 2009

Kantoren in ROTTERDAM, DEN HAAG, ALMERE

Online: WWW.ERCOREIZEN.NL

WWW.ERCOTRAVELS.COM

Online boeken: WWW.TICKETBANK.NL

Dordtselaan 144dRotterdamTel 010 484 91 77mail: [email protected]

Regentesseplein 12aDen HaagTel 070 363 95 36

Allendestraat 115AlmereTel. 036 530 00 33

Special deals India (30 kgs inchecken, 1x wijzigen na vertrek) lage ticketprijzen KLM , Lufthansa, Swiss Air , Air India, Jet Airways l 15 daagse promotiereis India € 1280,- l 15 daagse Kennismakingsreis India € 1095,- l 10 daagse Shoppingtour Delhi € 840,- l 22 daagse Bihar tour € 1750,- l 17 daagse Goa & Noord-India € 1735,- l 12 daagse Shopping tour India/Dubai € 1190,- l 21 daagse rondreis ( met KLM) Singapore, Maleisie en Thailand voor € 1850,- l 8 daagse reis Dubai voor € 780,- per persoon

Eigen appartement in Goa en Rishikesh Eigen kantoren en luxe auto s en mini-bussen in Delhi , Bombay en Goa

KLM/SLM tickets naar Suriname voor € 750,-- per persoon ( all-in ).

Speciale tarieven voor de hoogseizoen ( zomervakantie ) naar Suriname

Voor offerte mail [email protected] of [email protected]

Huurhuizen / Hotels in Suriname vanaf €10,- per persoon per nacht (www.surinametour.nl)

E R C O R E I Z E N i s l i d v a n S G R e n I A T A , d u s u r e i s t o p z e k e r

Page 30: OHM Vani 1e kwartaal 2009

30 - januari / maart 2009 31 - januari / maart 2009

De astrologie als geesteswetenschap is al zo oud als de mensheid. Tussen de westerse en vedische astrologie bestaan flinke verschillen maar die manifesteren zich voornamelijk in de uitleg. Hoe dieper je de beide stelsels vergelijkt, hoe meer eenheid je ontdekt. Als wij de Ayurveda naast de westerse astrologie leggen dan kunnen we direct al een vergelijking maken tussen de ‘guna’s’ en de verschillende tekens uit de zodiak (dierenriem). Wie enige kennis van de Ayurveda heeft weet dat de ‘triguna’ over de begrippen sattva, rajas en tamas gaat. Om deze begrippen te vergelijken met de zodiak

dienen we echter alle associaties met ‘goed’ en ‘slecht’ te vermijden, met andere woorden: sattva is dus niet per se goed en tamas niet per se slecht.De sattva moeten we dan zien als het ‘voelen’ waaronder de beweeglijke tekens uit de zodiak vallen, namelijk Tweelingen, Maagd, Boogschutter en Vissen, de rajas is dan het ‘denken’ waaronder de hoofd tekens vallen, namelijk Ram, Kreeft, Weegschaal en Steenbok, en de tamas is dan het ‘willen’, waaronder de vaste tekens vallen, namelijk Stier, Leeuw, Schorpioen en Waterman.In zowel de westerse als de vedische

ayurveda en… de Janma Kundali

Do

or: r

oBe

rt h

. sW

ami P

ersa

uD

De laatste tijd wordt de Ayurveda steeds vaker in

verband gebracht met de zogenaamde Janma Kundali

(ook wel Janam Kundali genoemd), de traditionele

vedische astrologie. ‘Janma’ betekent ‘geboorte’ en

‘Kundali’ wil zoveel zeggen als ‘rondgang’, waarbij dan

gewezen wordt op de rondgang van de sterren. Laten

we in dit artikel eens bekijken wat deze twee stelsels, de

Janma Kundali als vedische astrologie en de Ayurveda als

traditionele geneeskunde, met elkaar te maken hebben.

Page 31: OHM Vani 1e kwartaal 2009

30 - januari / maart 2009 31 - januari / maart 2009

astrologie worden deze schema’s zeer ver uitgewerkt waarbij planeten, huizen en sterren voorkomen en die handelen over zowel de emotionele, idealistische, materialistische en intuïtieve eigenschappen van de mens.

Vedische oorsprongOmdat zowel de Ayurveda als de Janma Kundali samen een vedische oorsprong hebben, is het verband tussen deze wetenschappen gauw gelegd. We moeten echter begrijpen dat de Ayurveda tevens iets biedt, dat niet voorkomt in de Janma Kundali; namelijk de volkomen geestelijke bevrijding van de mens. De Janma Kundali betreft immers, net als de westerse astrologie, de wetenschap over het stoffelijk heelal. De zogenaamde ‘kracht der planeten’ mag dan wel onstoffelijk genoemd worden, zij blijft verbonden aan een fysiek hemellichaam met een naam, vorm, rondgang, beschrijving enzovoorts. De natuurwetten zijn allen onderhevig aan het polaire spanningsveld van de stoffelijke natuur. Zowel de astrologie van het westen als die van India zou je daarom ook kunnen vergelijken met een ‘kosmische gevangenis’.

Kosmische gevangenisJe bent in die kosmische gevangenis geboren en getogen. Het ligt helemaal aan jezelf hoe je je daarin beweegt en hoe je jezelf al dan niet ontwikkelt. De gevangenbewaarders (cipiers) zijn de astrologen die jou de bijzondere wetten van die gevangenis kunnen uitleggen. Ze kunnen je ook aanwijzingen geven met wie je beter wel en met wie je beter niet kan omgaan zodat je verblijf in de gevangenis steeds aangenamer wordt. Uiteraard weet je niet dat je in een gevangenis bent, je denkt dat je in een ‘vrije wereld’ leeft, waarbij de cipiers je goeroes en astrologen zijn en de gevangenisdirecteur is God. Zolang je je met de gevangeniswetten bezighoudt zul je ook gevangen blijven. Maar stel je eens een mens voor, die het intuïtieve weten heeft dat er toch ergens een soort Il

lust

rati

e: w

ww

.ast

rolo

gy.th

amel

.com

Page 32: OHM Vani 1e kwartaal 2009

33 - januari / maart 2009

échte vrijheid bestaat. Als die drang sterk genoeg is, zal deze mens zich wellicht met behulp van een ladder zien te bevrijden. Maar hij moet eerst alle gevangeniswetten (dus de natuurwetten) loslaten! Dat betekent dat hij zich innerlijk moet vrijmaken, niet langer mee moet doen met de voorgeschreven regels. In de huidige realiteit zou dat betekenen dat astrologen, goeroes en goden eerder allemaal in de weg staan dan dat zij de Weg naar bevrijding aanwijzen.

Bevrijding vereist moedZo’n levensopstelling om vrijheid te realiseren vraagt heel veel moed. In onze kosmische gevangenis zal iedere ziel die zich tracht te bevrijden bedreigd worden door andere gevangenen die zich uit angst liever geheel conformeren aan de

plaatselijke wetten. En hierin zit dus het grote verschil tussen de Janma

Kundali en de Ayurveda. De mens die zich nog niet bewust

is van de maya-sluiers om hem heen vergenoegt zich in de astrologische uitleggingen, terwijl de mens die

de maya-sluiers herkent als illusie zich zal beginnen los

te worstelen. De Ayurveda spreekt over de universele vrijheid van de Purusha, die volledig ongebonden is aan welk astrologisch stelsel dan ook. Het is de Prakriti die aan die stelsels gebonden is. Maar je hoeft

de weg van de Prakriti niet te bewandelen als enige

weg. Wie het schijnsel van de Purusha

in zijn eigen ziel ontdekt, zal alle Janma Kundali achterwege laten

en het waarlijke Pad naar

bevrijding gaan

betreden. n

Illustratie: www.individual-astrologie.com

32 - januari / maart 2009

De astrologie is te vergelijkenmet een kosmische gevangenis

Page 33: OHM Vani 1e kwartaal 2009

33 - januari / maart 200932 - januari / maart 2009

"DAT JE VERLEDEN

JE ZO IN DE WEG

KAN ZITTEN"

REGRESSIEREÏNCARNATIETHERAPIE

Is een vorm van psycho/bewustzijnstherapie dat geschikt is voor werken met een breed scala aan klachten, problemen en levens- thema's, waarvoor inzicht, verandering of meer dan wel andere keuze mogelijkheden worden gezocht.

* Totale gezichts- en lichaamsverzorging * Vergoeding zorgverzekeraar * Lid VNT

Voor inlichtingen:Savita D. HarpalTel. 035 - 6214405Noordse Bosje 33d1211 BD [email protected].

Page 34: OHM Vani 1e kwartaal 2009

: Afstemming tussen lichaam, geest en ziel

Onder leiding van Chanderdath Makhan (4e in de generatie Ayurvedische vaidya’s) worden traditionele Ayurvedischebehandelingen gegeven, afgestemd op de westerse mens. Frieda de Putter is gespecialiseerd is acupunctuur, ayurveda, levend bloed analyse en ooracupunctuur. Een team van artsen en therapeuten zorgt voor de Ayurvedische behandelingen. Alle behandelingen vinden plaats in hetcentrum met veel zorg en toewijding.

Met een multi disciplinair team willen we iedereen die bij ons komt voor behandeling, in een zo kort mogelijke tijd helpen. Massage, shirodhara, kruidentherapie, voedings- en leefstijl training, yoga en meditatie zijn onderdeel van een behandeling.We behandelen o.a. : reuma, migraine, fybromyalgie, hoge bloeddruk, prostaatklachten, huidklachten, RSI, maag endarmklachten, diabetes, menstruatie en menopauze klachten.

Het centrum biedt speciale programma’s aan:1. Burn-out programma2. Obesitas (overgewicht) programma3. Gezond ouder worden

Ayurvedisch coachen. Wij zijn blij dat we het volgende in één sessie kunnen genezen:Allerlei soorten allergieën, neiging tot te veel alcohol drinken, roken, eten van chocolade, excessieve eetbuien, fobieën enpost traumatische pijnen.

Gratis diagnose : elke dinsdag van 10.00-12.00 uur en elke vrijdag van 09.00-11.00 is er een gratis diagnose en eenpranabehandeling.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website of onsbellen. Mississippidreef 81, 3565 CE Utrecht, tel. 030 2734171,www.jade-health.nl, e: [email protected]

Voeding en leefstijl adviesOpleiding Ayurvedischemassage

34 - januari / maart 2009 35 - januari / maart 2009

Page 35: OHM Vani 1e kwartaal 2009

34 - januari / maart 2009 35 - januari / maart 2009

OHM stuurt maandelijks een nieuwsbrief

met actuele programma informatie over haar

spirituele programma’s op radio en televisie.

U kunt zich kosteloos aanmelden voor

deze extra service via onze website.

Op dezelfde website kunt u overigens

terecht voor allerhande informatie, en

interactie mogelijkheden over spirituele

onderwerpen.

nieuwsbrief

verdiepend & spiritueel

www.lotusvijver.nl

Page 36: OHM Vani 1e kwartaal 2009

televisie

36 - januari / maart 2009 37 - januari / maart 2009

Zondag 4 januari 14.30 UUR OHM Magazine

Een actueel programma over ontwikkelingen die zich binnen de hindoegemeenschap in Nederland voordoen. We besteden aandacht aan initiatieven en activiteiten die de eigen ‘inworteling’ en inburgering in de Nederlandse samenleving bevorderen.

Zondag 11 januariHoe haal ik het beste uit mezelf?

Zelfkennis is een belangrijke voorwaarde om tot maatschappelijk succes te komen. In Nederland zijn er verschillende instrumenten gangbaar om je mogelijkheden en sterke en zwakke kanten te leren kennen. Zo beschikken we over de beroepskeuze- en intelligentietesten en ook het psychologisch assessment geeft zelfinzicht. In de Indiase traditie kennen we naast dit alles ook de Janam Kundali, die uitgebreide informatie geeft over je persoonlijkheid. Wat is de Janam Kundali en hoe werkt het?

1e kwartaal 2009Iedere zondag

op nederland 2

15.30 uur

Herhaling iedere zaterdag11.25 uur

herhaLing zaterDag 10 januari

herhaLing

zaterDag 17 januari

!

Page 37: OHM Vani 1e kwartaal 2009

televisie

36 - januari / maart 2009 37 - januari / maart 2009

Zondag 18 januariBekeringen zijn uit de tijd

Binnen het christendom is bekeren een Goddelijke opdracht. De “echte” leer naar verlichting en naar het paradijs moet als Gods boodschap aan zoveel mogelijk mensen worden doorgegeven. Het hindoeïsme daarentegen vindt dat alle geloofsovertuigingen, als weg naar verlichting, tot God leiden, omdat de essentie van alle geloofsovertuigingen op hetzelfde neerkomt. Bekering is volgens het hindoeïsme niet nodig, omdat iedereen geboren wordt in een omgeving – en de daarbij behorende geloofsovertuiging – die het beste bij zijn of haar natuur past. Het kan zelfs tot verwarring en ontworteling leiden. Is bekeren daarom niet achterhaald?

Zondag 25 januariChatney.nl

Het jongerenprogramma van OHM waarin we problemen binnen gezinnen op humoristische wijze aan de orde stellen en we jongeren informeren over waarden uit de hindoetraditie. We hebben het dit keer over keuzevrijheid in religieuze context. Het hindoeïsme kent een grote mate van vrijheid als het om de beleving van de eigen religie gaat. Maar soms kan deze vrijheid juist een bron van conflict worden, als de uitkomst van je individuele zoektocht zo omgevingsvreemd is, dat niemand zich meer in deze nieuwe vorm van beleving herkent. Hoe gaan hindoejongeren in Nederland met deze vrijheid om?

Zondag 1 februariOHM Magazine

Een actueel programma over ontwikkelingen die zich binnen de hindoegemeenschap in Nederland voordoen. We besteden aandacht aan initiatieven en activiteiten die de eigen ‘inworteling’ en inburgering in de Nederlandse samenleving bevorderen.

herhaLing zaterDag 24 januari

herhaLing zaterDag 31 januari

herhaLing zaterDag 7 feBruari

Page 38: OHM Vani 1e kwartaal 2009

38 - januari / maart 2009 39 - januari / maart 2009

Zondag 8 februariMantelzorg

Ramesh Ramkhelawan is zorgbehoevend, maar kan zelfstandig in zijn vertrouwde woonomgeving blijven wonen omdat zijn jongere zus hem elke dag komt helpen met schoonmaken, de was, boodschappen doen, koken, etc . Ramesh heeft geluk. Want de zorg die hij van zijn zus krijgt is helemaal afgestemd op zijn persoonlijke situatie. Zijn zus begrijpt precies wat goed voor hem is. Maar het aantal mantelzorgverleners onder hindoes neemt sterk af. Wie tijd over heeft kiest voor een betaalde baan in de reguliere sector. Veel zorgbehoevenden missen de kwaliteit van leven die Ramesh heeft. Hoe maken we mantelzorg aantrekkelijk voor hindoes?

Zondag 15 februari ‘Als je jezelf ontwikkelt, ontwikkel je de wereld’

Voor Swami Dayanand, een van de grote denkers uit India, was dit een lijfspreuk. Voor hem was ontwikkeling een belangrijke voorwaarde om tot een nieuwe wereld te komen en dit laatste was volgens hem een noodzaak.Hij zag dat steeds meer mensen, vanwege gebrek aan zelfinzicht en ontwikkeling, zich kritiekloos achter leiders schaarden die zeiden het allemaal beter te weten. Leiders die hun volgelingen gebruikten als machtsinstrument. Hoe gaan westerse jongeren nu om met dit idee van zelfontwikkeling als dienstbaarheid aan de wereld?

Zondag 22 februariChatney .nl

Het jongerenprogramma van OHM waarin we problemen binnen gezinnen op humoristische wijze aan de orde stellen en we jongeren informeren over waarden uit de hindoetraditie. We hebben het dit keer over nieuwe sociale kringen. Jongeren hebben in tegenstelling tot hun ouders vaak contacten met leeftijdgenoten uit verschillende culturen en subculturen. Hoe ondersteunen hindoewaarden

televisieherhaLing zaterDag 14 feBruari

herhaLing zaterDag 21 feBruari

herhaLing zaterDag 28 feBruari

Page 39: OHM Vani 1e kwartaal 2009

televisie

38 - januari / maart 2009 39 - januari / maart 2009

hen in deze contacten? Of belemmeren de waarden uit de eigen traditie juist een soepel verloop van interacties en vriendschappen met andersdenkenden?

Zondag 1 maart OHM Magazine

Een actueel programma over ontwikkelingen die zich binnen de hindoegemeenschap in Nederland voordoen. We besteden aandacht aan initiatieven en activiteiten die de eigen ‘inworteling’ en inburgering in de Nederlandse samenleving bevorderen.

Zondag 8 maart Maha Shivaratri (de grote nacht van Shiva)

Shiva is het Goddelijke aspect dat het leven op de wereld regenereert. Na het sterven zorgt Shiva voor herschepping. Tijdens de Maha Shivaratri dag en nacht wordt Shiva door haar devoten intens vereerd. Er worden zoete spijzen geofferd, mantra’s gereciteerd, lofzangen gezongen en er wordt gebeden. Shiva heeft verschillende functionele aspecten in zich. We volgen de verering van het aspect Rudre. Waar staat het aspect Rudre precies voor? En wat is de relatie die autochtone devoten met Shiva hebben?

Dinsdag 11 maart en zondag 15 maart Holi 2009

Holi is het lentefeest dat wereldwijd zeer uitbundig wordt gevierd. De viering ervan in het publieke domein is in landen als India en Suriname vrij normaal geworden. Ook in Nederland wordt dit feest steeds meer in het openbaar gevierd. Zoals in Den Haag. Jaarlijks wordt hier op het Paul Krugerplein het Holifeest vrij uitbundig gevierd. In ons programma brengen we een live verslag uit van deze viering. En we gaan met een chautaalgroep (zanggroep) op bezoek bij een ouderenwoongroep.

herhaLing zaterDag 7 maart

herhaLing zaterDag 14 maart

herhaLing zaterDag 21 maart

Page 40: OHM Vani 1e kwartaal 2009

Zondag 22 maartKarmayoga

Karmayoga is onbaatzuchtig handelen. Voor de hindoe een van de belangrijkste doelen in zijn leven. Als karmayogi probeer je in elke situatie, op elk tijdstip van de dag, bij elke activiteit, dus ook in de uitoefening van je baan, zoveel mogelijk belangeloos te handelen. Maar kun je in een samenleving die uitgaat van assertiviteit, zelfprofilering en maatschappelijk succes belangeloos handelen? In dit programma gaan we op zoek naar voorbeelden. Welke innerlijke conflicten levert belangeloos handelen in je werksituatie op?

Zondag 29 maartChatney.nl

Het jongerenprogramma van OHM, waarin we problemen waarin we op humoristische wijze problemen aan de orde stellen welke binnen gezinnen ontstaan als gevolg van verschil in zienswijze met betrekking tot de eigen cultuur, traditie of wereldbeeld. Maar ook waarin we jongeren informeren over waarden uit de Hindoetraditie.

2009 is in Nederland uitgeroepen tot het jaar van de traditie. Ons leven is doordrenkt van tradities. We geven aan sommige tradities heel bewust een plaats in ons dagelijks leven, maar meestal maken tradities een vanzelfsprekend deel van ons leven. De organisatie wil door onderzoek naar het gebruik van tradities vaststellen welke 100 tradities wij als het meest belangrijk ervaren. Hoe zit dat in de Hindoesamenleving in Nederland? Welke tradities vinden wij belangrijk in ons leven en waarom?

televisieherhaLing zaterDag 28 maart

herhaLing zaterDag 4 aPriL

40 - januari / maart 2009 41 - januari / maart 2009

Page 41: OHM Vani 1e kwartaal 2009

televisie televisie Hindi

vert

aLin

g D

oo

r: D

ick

PLu

kker

40 - januari / maart 2009 41 - januari / maart 2009

Page 42: OHM Vani 1e kwartaal 2009

42 - januari / maart 2009 43 - januari / maart 2009

Radio

Zondag 4 januariHet lichaam voelt de ziel

Volgens Mia Leijssen hoeven we de ziel niet in diepe meditatie te ervaren, want in het lichaam kun je de signalen van de ziel voelen. De ziel communiceert via het lichaam met ons. Zo kunnen we zelfs voelen of onze goede voornemens voor het nieuwe jaar steun hebben van onze ziel.

Zondag 11 januariRishi Party

Bij elke volle maan nodigt Saskia Beugel mensen uit voor een feest met bezinning. Met dit ‘feest met een vleugje spiritualiteit’ wil zij zingeving uit de saaie hoek halen. In deze uitzending een verslag van de Rishi full moon party.

Zondag 18 januariDe geboortehoroscoop

Welke mantra past bij je? Op welk Goddelijk aspect kun je het beste mediteren? Hindoes gebruiken de Indiase astrologie vooral voor zulke religieuze vragen. In deze Lotusvijver een zoektocht naar het gebruik van de Indiase astrologie voor religieuze doeleinden en spirituele groei.

1e kwartaal 2009

Zondag14.15 - 15.00 uurop radio 5via de ether: 747 aMen via de kabel:den haag 88.1 FMaMsterdaM 96.6 FMrotterdaM 90.0 FMoF vraag uw kabelexploitant naar de juiste Frequentie in uw regio.

Meer weten over de

geïnterviewden en

hun achtergrond?

Meld je aan voor de

Lotusvijver nieuwsbrief

op www.ohmnet.nl

Page 43: OHM Vani 1e kwartaal 2009

42 - januari / maart 2009 43 - januari / maart 2009

Zondag 25 januari ‘Yoga hielp mij tijdens en na de borstkanker’

’Na de diagnose van borstkanker heeft yoga mij telkens weer rust in mijn hoofd gebracht. Het heeft mij ook energie gegeven om de chemokuren krachtiger te doorstaan’, zegt Petra. De Lotusvijver sprak met (ex-)kankerpatiënten die steun zochten bij de yoga.

Zondag 1 februariLeven in een ashram

In India trekken veel mensen zich terug uit de samenleving om zich te richten op het Goddelijke. Men verblijft dan in een leefgemeenschap, een ashram. Dit centrum is meestal gesticht door een goeroe en de aanwezigen volgen zijn instructies om spiritueel te groeien. In deze Lotusvijver beleeft u het ashramleven mee.

Zondag 8 februari Zoeken naar contact met God

‘Voor mij gaat hindoeïsme over vrijheid, de uiteindelijke bevrijding uit de gehechtheid. Overal waar ik dogma’s zie opduiken, druist dit voor mij in tegen dharma en daarom tegen hindoeïsme.’ Na een veelbewogen leven met ziekte en diepe dalen durfde Ajata Stam op haar 33ste los te laten. Toen ervoer zij God. Een indringend portret van een opwindende zoektocht.

Zondag 15 februariWaardigheid van het leven en euthanasie

Bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden is het legaal om euthanasie toe te passen. Maar sinds enige tijd wordt er ook gesproken over onherstelbaar verlies van waardigheid als een criterium voor euthanasie. Hoe denken hindoes hierover?

Radio

Page 44: OHM Vani 1e kwartaal 2009

Zondag 22 februariBewustzijnservaringen tijdens een coma

Alison Korthals Altes belandde in coma na een auto-ongeluk. In coma op de intensive care had ze uittredingervaringen en ze ontmoette dierbaren die al overleden waren. Haar wens om haar dochter in leven terug te zien heeft haar geholpen in haar strijd tegen de dood. In De Lotusvijver vertelt ze haar ervaringen.

Zondag 1 maart Yoga voor vrouwen in de overgang

Mieke de Bock is yogalerares en dacht dat ze een evenwichtig persoon was. Totdat ze in de overgang terechtkwam. Ze had nooit gedacht dat zij zo sterk op de hormonen zou reageren. Om weer in balans te komen bedacht zij haar eigen yogaoefeningen die nu uitgegroeid zijn tot een speciale yogabegeleiding voor vrouwen in de overgang.

Zondag 8 maart Vertrouwen op je intuïtie

Meestal vertrouwen we het liefst op ons denken. Maar de meest essentiële beslissingen blijk je toch op basis van je intuïtie te maken. Alleen durven we daar minder aandacht voor te vragen. ‘Iets voelt goed’ is vaak geen argument. Durven we wel te vertrouwen op onze innerlijke stem, onze intuïtie?

44 - januari / maart 2009 45 - januari / maart 2009

Page 45: OHM Vani 1e kwartaal 2009

Zondag 15 maart‘Je moet je eigen weg alleen gaan’

Simone Kuiter had een spirituele ervaring die haar hele levenshouding veranderde. Niet alleen haar levenswijze en interesses veranderden, maar ook groeiden zij en haar partner uit elkaar. In De Lotusvijver een gesprek met haar over dit proces.

Zondag 22 maartKun je belangeloos handelen?

Karmayoga is een van de wegen naar het Goddelijke. Hierbij probeert de beoefenaar te handelen zonder zich te hechten aan de resultaten. Maar kan dat wel?

Zondag 29 maartDe laatste fase

Philip Engelen, maker van de beroemde serie over de Bhagavad Gita met Mansukh Patel, zegt dat hij statistisch gezien nog twaalf jaar te leven heeft. Daarom trekt hij zich, samen met zijn vrouw, enkele maanden terug om zich voor te bereiden op de laatste fase van zijn leven. De Lotusvijver sprak hen voor en na hun bezinningsperiode.

44 - januari / maart 2009 45 - januari / maart 2009

Page 46: OHM Vani 1e kwartaal 2009

46 - januari / maart 2009 47 - januari / maart 2009

Radio De Zevende Hemel

Zaterdag 3 januariSterren lezen

Hindoes gebruiken de Indiase astrologie voor religieuze doeleinden, vooral bij geboorte, huwelijk en overlijden. Maar soms interpreteren astrologen eenzelfde sterrenstand verschillend en raken gelovigen in de war. De Zevende Hemel zoekt naar duidelijkheid.

Zaterdag 10 januariOpenheid van hindoes

Hindoes kunnen zonder in geloofsconflict te raken naar een kerk, moskee of synagoge gaan. Immers, het Ene manifesteert zich in verschillende vormen. Deze benadering kan positief bijdragen aan de multireligieuze Nederlandse samenleving. Maar is er wel belangstelling voor deze openheid bij andere godsdiensten?

1e kwartaal 2009

Zaterdag16.00 - 17.00 uurop radio 5via de ether: 747 aMen via de kabel:den haag 88.1 FMaMsterdaM 96.6 FMrotterdaM 90.0 FMoF vraag uw kabelexploitant naar de juiste Frequentie in uw regio.

Vanaf september 2008 maakt OHM in samenwerking met de Boeddhistische Omroep

Stichting (BOS), Nederlandse Moslim Omroep (NMO) en de Nederlands Islamitische

Omroep (NIO) een nieuw multireligieus programma: ‘De Zevende hemel’. Deze te

beluisteren op zaterdag van 15.00 - 19.00 uur, met van 16.00 tot 17.00 uur de OHM.

Het programma Darshan op maandag is daarmee komen te vervallen.

Page 47: OHM Vani 1e kwartaal 2009

46 - januari / maart 2009 47 - januari / maart 2009

Radio De Zevende HemelZaterdag 17 januariWij zijn ook hindoes!

De meeste Nederlandse hindoes hebben hun wortels in Azië. Maar er zijn ook rasechte Nederlanders die het hindoeïsme omarmen. Hoe gaan beide groepen met elkaar om?

Zaterdag 24 januariKies je eigen religieus pakket

Hindoes kunnen van oudsher zelf een eigen religieus pakket samenstellen. Zo kan iemand tegelijkertijd een Shiva-devoot zijn, Sai Baba bezoeken in India en zich ook nog bij de Hare Krishna-beweging thuis voelen. Hoe ver reikt die vrijheid en hoe maken Nederlandse hindoes daar gebruik van?

Zaterdag 31 januariSchuif aan in De 7de Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp.

Zaterdag 7 februariHet ashramleven

Sommige Nederlandse hindoes gaan voor hun spirituele groei een periode naar een ashram in India. In de ashram ben je vrij van huiselijke beslommeringen en volg je de leefwijze en het religieuze pad van de goeroe die de leefgemeenschap heeft gesticht. In De Zevende Hemel vertellen hindoes hun ashramervaringen.

Zaterdag 14 februari Schuif aan in De 7de Hemel In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp.

Page 48: OHM Vani 1e kwartaal 2009

48 - januari / maart 2009 49 - januari / maart 2009

Zaterdag 21 februariWel of geen euthanasie?

Ook hindoes moeten de pijnlijke beslissing nemen bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden om wel of geen euthanasie toe te passen. Vaak zijn families erg gesloten over deze kwestie. De Zevende Hemel vroeg bekende en onbekende hindoes naar hun standpunt over euthanasie.

Zaterdag 28 februariSchuif aan in De 7de Hemel

In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp.

Zaterdag 7 maartShiva’s nacht

Nederlands hindoes afkomstig uit Suriname hebben de Vaishnava-traditie met zich meegenomen. Hierbij hoort vooral de devotie voor Sri Vishnu, Sri Ram of Sri Krishna en bij Shiva horen meer meditatie en yoga. In hoeverre houden Surinaams Hindoestaanse hindoes zich met deze tradities bezig?

Radio De Zevende Hemel

Page 49: OHM Vani 1e kwartaal 2009

48 - januari / maart 2009 49 - januari / maart 2009

Zaterdag 14 maartHoli

In een andere omgeving krijgen feesten en gedenkdagen ook een andere betekenis. Als we tot een Nederlandse vorm van een Holiviering willen komen betekent dit dat we er een andere dan de gebruikelijke invulling aan moeten geven. Wat vinden hindoes daarvan?

Zaterdag 21 maart Belangeloos handelen?

Op de weg van karmayoga probeert de beoefenaar te handelen zonder te hechten aan de resultaten van zijn handelingen. Betekent dit dat je geen belang hecht aan beloning, salaris, erkenning, carrièreperspectieven of een goed gevoel? Is dat mogelijk?

Zaterdag 28 maartNadenken over de dood

Liever denken we niet na over de dood. Totdat zij dichtbij komt en je wel moet. Hoewel hindoes geloven in reïncarnatie en het lichaam hierin ‘slechts’ een tijdelijk voertuig is, blijft de dood onbespreekbaar. Hoe bereiden hindoes zich voor op de laatste fase?

Radio De Zevende Hemel

Page 50: OHM Vani 1e kwartaal 2009

50 - januari / maart 2009 51 - januari / maart 2009

In het nieuwe jaar maken we graag anderen blij. Schenk uw relatie, uw goede vriend

of uw familielid daarom een jaarabonnement op OHM Vani. Zo blijven ze een heel

jaar op de hoogte van boeiende ontwikkelingen op het gebied van filosofie, religie,

cultuur en spiritualiteit èn van alle programma’s die OHM op radio en televisie uitzendt.

Voor e12,- maakt u iemand een heel jaar lang blij.

Voor meer informatie neem contact op met:

• Holi 2008

• Ga je de weg samen of alleen?

• Geweldloos leven

1

14

/ 2008

12,00

■ Yoga en kanker

■ Karma of gewoon ziek?

■ Geweldloosheid

in de Mahâbhârata

NR 2 14

A / 2008 12,00

■ Alleen en gelukkig!

■ In dienst van de koningin

Hindoestanen in de WOII

■ Vivekananda:

Universele religie bestaat al

NR 3 14 / 2008 12,00

NR 4 14 / 2008 12,00

■ 15 jaar OHM

15 jaar hindoeïsme in Nederland

■ Ronald Plasterk, Mansukh Patel

feliciteren OHM

■ Shubh Divali

Wat doen we tijdens het lichtjesfeest?

■ Amma

over de kracht van de vrouw

CADEAU-TIPStichting OHM (redactie OHM-Vani)Koninginneweg 81217 KX HilversumTelefoon: 035 - 6260920E-mail OHM: [email protected]

Page 51: OHM Vani 1e kwartaal 2009

50 - januari / maart 2009 51 - januari / maart 2009

Saraswati Art Publishers

Saraswati Art publishers & DistributeursBezoek onze Literatuurdagen & boekenmarkt

Voor meer informatie: [email protected] of bel Telefoon 020 - 696 64 05

Geef eens een boek cadeau!

Gespecialiseerd in boeken over Hindoestaanse kunst & Cultuur

Verkrijgbaar boeken over: Hindoeïsme - Boeddisme - Islam - Yoga - Ayurveda - Indiase Astrologie - Geschiedenis Klassieke Indiase muziek & dans - Bollywood - Studie methoden Hindi - Urdu - Sanskriet - Hindiboeken

Bezoek onze webwinkel: www.saraswatiart.comen bestel nu bij de grootste webwinkel voor Hindoestaanse / Indiase boeken en CD’s

Page 52: OHM Vani 1e kwartaal 2009

52 - januari / maart 2009

Ayurveda Massagetherapeut: een boeiend vak!

De Hogeschool Ayurveda Geneeskunde verzorgt al jarenlang haar Ayurvedische opleidingen; tientallen Ayurvedische Massagetherapeuten met een goed draaiende praktijk in Nederland, België en Duitsland hebben hun waardevolle diploma’s bij ons gehaald. Onze lessen zijn boeiend, zeer gericht op de praktijk en in helder Nederlands. De Hogeschool staat onder leiding van de ervaren geneesheer en filosoof vaidya Robert H. Swami Persaud, die ook diverse boeken schreef welke allemaal door Servire/Kosmos Z&K (Utrecht) worden uitgegeven.

De opleidingen worden gegeven in Nijmegen en starten steeds in voor- en najaar.

De Ayurveda Praktijk.

De medische Ayurveda praktijk van vaidya Robert H. Swami Persaud is van maandag t/m vrijdag te bezoeken volgens afspraak. U komt voor een eenmalig en uitgebreid consult van ca. 2 uren, waarbij u zonder rompslomp, dure pillen of moeilijke oefeningen te weten komt hoe u uw lichamelijke en geestelijke gezondheid weer helemaal optimaal kunt krijgen!

U krijgt een zeer persoonlijk en duidelijk voedingsadvies en adviezen welke uw leven betreffen. Zelfbewustzijn, inzichtsgroei en energie vormen sleutelwoorden in het consult. Langdurige chronische klachten, overgewicht en malaise nemen allemaal af door een juist voedings- en leefpatroon, geheel afgestemd op uw persoonlijke situatie. Indien gewenst, kunt u na afloop zelfs in uw eigen regio door een van onze meer dan 50 Ayurvedische therapeuten verder behandeld worden.

Het tarief voor het eenmalig, ca. twee uur durende consult bedraagt niet meer dan € 135,- welke door de meeste zorgverzekeraars wordt vergoed. Op de site www.ayurveda-center.com staat de meest aktuele informatie, die moet u zeker even bezoeken!

Even bellen?

Onze telefonistes staan u elke werkdag van 08.00 tot 17.00 uur vriendelijk te woord.

Alle info: tel. 024-641 83 98 (buiten kantoortijden: 024-645 03 16).