Uw huis kopen of verkopen met een NVM makelaar van iBlue … · 2012. 11. 5. · 4e kwartaal 2010...

of 14 /14
Gemeente Landgraaf Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2012

Embed Size (px)

Transcript of Uw huis kopen of verkopen met een NVM makelaar van iBlue … · 2012. 11. 5. · 4e kwartaal 2010...

Page 1: Uw huis kopen of verkopen met een NVM makelaar van iBlue … · 2012. 11. 5. · 4e kwartaal 2010 1e kwartaal 2011 2e kwartaal 2011 3e kwartaal 2011 4e kwartaal 2011 1e kwartaal 2012

Gemeente Landgraaf

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2012

Page 2: Uw huis kopen of verkopen met een NVM makelaar van iBlue … · 2012. 11. 5. · 4e kwartaal 2010 1e kwartaal 2011 2e kwartaal 2011 3e kwartaal 2011 4e kwartaal 2011 1e kwartaal 2012
Page 3: Uw huis kopen of verkopen met een NVM makelaar van iBlue … · 2012. 11. 5. · 4e kwartaal 2010 1e kwartaal 2011 2e kwartaal 2011 3e kwartaal 2011 4e kwartaal 2011 1e kwartaal 2012

Meest verkochte woningtype in het derde kwartaal van 2012

Gemeente Landgraaf

Ontwikkeling woningprijzen

Ook de ontwikkeling van de woningprijzen is gebaseerd op NVM-cijfers. De prijzen van alle woningtypen zijn in

het derde kwartaal van 2012 landelijk gezien gedaald. Regionaal kan dit afwijken.

Toelichting:

Aantal verkochte woningen naar type (NVM)

Het aantal verkopen per woningtype komt tot stand op basis van NVM-cijfers. De cijfers illustreren vooral de

verhoudingen qua verkopen tussen de woningtypen.

Twee onder één kap

Toelichting:

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap

Vrijstaand Appartement Totaal

4e kwartaal 2010 1e kwartaal 2011 2e kwartaal 2011 3e kwartaal 2011 4e kwartaal 2011 1e kwartaal 2012 2e kwartaal 2012 3e kwartaal 2012

transactieprijs in dzd. euro's

0

2

4

6

8

10

12

14

Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

4e kwartaal 2010 1e kwartaal 2011 2e kwartaal 2011 3e kwartaal 2011 4e kwartaal 2011 1e kwartaal 2012 2e kwartaal 2012 3e kwartaal 2012

aantal verkocht

Page 4: Uw huis kopen of verkopen met een NVM makelaar van iBlue … · 2012. 11. 5. · 4e kwartaal 2010 1e kwartaal 2011 2e kwartaal 2011 3e kwartaal 2011 4e kwartaal 2011 1e kwartaal 2012

Gemeente Landgraaf

Verschil tussen vraag- en verkoopprijs (in procenten)

Ontwikkeling looptijden

Toelichting:

De verkooptijd van woningen wordt uitgedrukt in een looptijd in dagen.

Toelichting:

Bij de vraagprijs gaat het hier om de laatste vraagprijs. Daar komen vraag en aanbod samen. Procenten groter

dan nul betekenen in dit geval dat de transactieprijs lager is geweest dan de vraagprijs.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap

Vrijstaand Appartement Totaal

4e kwartaal 2010 1e kwartaal 2011 2e kwartaal 2011 3e kwartaal 2011 4e kwartaal 2011 1e kwartaal 2012 2e kwartaal 2012 3e kwartaal 2012

in procenten

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap

Vrijstaand Appartement Totaal

4e kwartaal 2010 1e kwartaal 2011 2e kwartaal 2011 3e kwartaal 2011 4e kwartaal 2011 1e kwartaal 2012 2e kwartaal 2012 3e kwartaal 2012

looptijd in dagen

Page 5: Uw huis kopen of verkopen met een NVM makelaar van iBlue … · 2012. 11. 5. · 4e kwartaal 2010 1e kwartaal 2011 2e kwartaal 2011 3e kwartaal 2011 4e kwartaal 2011 1e kwartaal 2012

De gewenste woonoppervlakte van een woning is verschillend per type koper. In de verhouding tussen de

verschillende groepen wordt duidelijk waar meer vraag naar is, of van welke groep te weinig woningen

beschikbaar zijn in het aanbod of de voorraad.

Verkochte woningen naar woonoppervlakte

Toelichting:

Gemeente Landgraaf

Ontwikkeling woningprijzen per m2

De prijsontwikkeling per vierkante meter laat soms een andere ontwikkeling zien dan de ontwikkeling van de

'totale' prijs. De prijs per vierkante meter sluit de invloed van de grootte van het pand (beter) uit.

Toelichting:

0

500

1000

1500

2000

2500

Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap

Vrijstaand Appartement Totaal

4e kwartaal 2010 1e kwartaal 2011 2e kwartaal 2011 3e kwartaal 2011 4e kwartaal 2011 1e kwartaal 2012 2e kwartaal 2012 3e kwartaal 2012

prijs per m2 in euro's

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

tot 80 m2 80 tot 100 m2 100 tot 120 m2 120 tot 140 m2 meer dan 140 m2

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

percentage verkopen

Page 6: Uw huis kopen of verkopen met een NVM makelaar van iBlue … · 2012. 11. 5. · 4e kwartaal 2010 1e kwartaal 2011 2e kwartaal 2011 3e kwartaal 2011 4e kwartaal 2011 1e kwartaal 2012

Twee onder één kap

Toelichting:

Ontwikkeling vraagprijzen van het aanbod

Toelichting:

De vraagprijs van het aanbod is in de afgelopen jaren landelijk gezien afgenomen. De prijzen van het aanbod

dalen onder druk van de afgenomen verkopen en verkoopprijzen.

Gemeente Landgraaf

Aantal woningen in aanbod

Meest te koop staand woningtype:

In de afgelopen jaren is de omvang van het aanbod landelijk gezien met meer dan 40% gegroeid. Deze trend is

reeds zichtbaar vanaf 2003, maar is in de laatste jaren versterkt door de kredietcrisis.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

4e kwartaal 2010 1e kwartaal 2011 2e kwartaal 2011 3e kwartaal 2011 4e kwartaal 2011 1e kwartaal 2012 2e kwartaal 2012 3e kwartaal 2012

aantal in aanbod

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap

Vrijstaand Appartement Totaal

4e kwartaal 2010 1e kwartaal 2011 2e kwartaal 2011 3e kwartaal 2011 4e kwartaal 2011 1e kwartaal 2012 2e kwartaal 2012 3e kwartaal 2012

vraagprijs in dzd. euro's

Page 7: Uw huis kopen of verkopen met een NVM makelaar van iBlue … · 2012. 11. 5. · 4e kwartaal 2010 1e kwartaal 2011 2e kwartaal 2011 3e kwartaal 2011 4e kwartaal 2011 1e kwartaal 2012

* Cijfers bijgewerkt tot 2011

* Cijfers bijgewerkt tot 2011

Gemeente Landgraaf

Koopwoningvoorraad

Toelichting:

Toelichting:

De koopwoningvoorraad in Nederland beslaat 56-57 procent van de totale woningvoorraad. De verhoudingen

wijken per gemeente sterk af.

In 2011 is de voorraad van (koop)woningen in Nederland veel minder sterk gestegen dan in eerdere jaren. Dit is

het gevolg van de sterke afname van het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen.

Woningvoorraad naar eigendom en woningtype

11100

11200

11300

11400

11500

11600

11700

11800

11900

2007 2008 2009 2010 2011

woningvoorraad

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Koop eengezinswoning

Koop appartement

Particuliere huur eengezinswoning

Particuliere huur appartement

Sociale huur eengezinswoning

Sociale huur appartement

2007 2008 2009 2010 2011

Page 8: Uw huis kopen of verkopen met een NVM makelaar van iBlue … · 2012. 11. 5. · 4e kwartaal 2010 1e kwartaal 2011 2e kwartaal 2011 3e kwartaal 2011 4e kwartaal 2011 1e kwartaal 2012

* Cijfers bijgewerkt tot 2011

* Cijfers bijgewerkt tot 2011

Aantal nieuwbouwwoningen

Prijs nieuwbouwwoningen

Gemeente Landgraaf

Het aantal nieuw aangeboden nieuwbouwwoningen neemt voor zowel eengezins- (EGW) als voor meergezins-

woningen (MGW) landelijk af. Dit geldt ook voor verkochte nieuwbouwwoningen en opgeleverde meergezins-

nieuwbouwwoningen. Het aantal opgeleverde eengezinsnieuwbouwwoningen is in 2011 landelijk toegenomen.

Toelichting:

Toelichting:

Landelijk gezien dalen de aanbiedprijzen van nieuw aangeboden nieuwbouwwoningen in het afgelopen jaar.

Eenzelfde prijsdaling is zichtbaar bij opgeleverde nieuwbouw-woningen. De prijzen van voor zowel eengezins-

als voor meergezins verkochte nieuwbouwwoningen nemen wel toe.

0

10

20

30

40

50

60

EGW MGW TOT EGW MGW TOT EGW MGW TOT

Aanbod nieuwbouw koopwoningen

Aantal verkochte nieuwbouwwoningen

Aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen

2007 2008 2009 2010 2011

Aantal aangeboden woningen

€ -

€ 50.000

€ 100.000

€ 150.000

€ 200.000

€ 250.000

€ 300.000

EGW MGW TOT EGW MGW TOT EGW MGW TOT

Prijs aanbod nieuwbouw koopwoningen

Prijs verkochte nieuwbouwwoningen

Prijs opgeleverde nieuwbouwwoningen

2007 2008 2009 2010 2011

Vraagprijs/Transactieprijs

Page 9: Uw huis kopen of verkopen met een NVM makelaar van iBlue … · 2012. 11. 5. · 4e kwartaal 2010 1e kwartaal 2011 2e kwartaal 2011 3e kwartaal 2011 4e kwartaal 2011 1e kwartaal 2012

* Cijfers bijgewerkt tot 2011

* Cijfers bijgewerkt tot 2011

Het aantal gereed te komen woningen geeft aan wat er qua woningen aan zit te komen. De gereedgekomen

nieuwbouwwoningen zorgen voor een toevoeging aan de woningvoorraad.

Gemeente Landgraaf

Bouwvergunningen

Nieuwbouwontwikkelingen

Toelichting:

Het aantal verleende bouwvergunningen geeft een signaal voor naderende nieuwbouw. Er wordt steeds meer

ingezet op de bouw van koop- dan op huurwoningen.

Toelichting:

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2007 2008 2009 2010 2011

Huur Koop

aantal bouwvergunningen

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2007 2008 2009 2010 2011

Nog gereed te komen Gereedgekomen

Aantal (nog) gereed (te komen)

Page 10: Uw huis kopen of verkopen met een NVM makelaar van iBlue … · 2012. 11. 5. · 4e kwartaal 2010 1e kwartaal 2011 2e kwartaal 2011 3e kwartaal 2011 4e kwartaal 2011 1e kwartaal 2012

* Stand per 1 januari 2011

Toelichting:

* Stand per 1 januari 2012

Bevolkingsopbouw

Gemeente Landgraaf

Aantal personen naar huishouden

Iedere staaf geeft het aantal personen aan dat voldoet aan deze categorie. In stedelijk gebied is de groep

alleenstaanden over het algemeen veel groter, terwijl in minder stedelijk gebied samenwonenden met en zonder

kinderen de overhand hebben.

Toelichting:

Een mensenleven bestaat uit verschillende fasen met verschillende woonbehoeften. Om de doorstroming te

bevorderen dient er meer aandacht te zijn voor de opbouw van de bevolking.

< 10 jr 12%

10-20 jr 10%

20-30 jr 10%

30-40 jr 10%

40-50 jr 16%

50-60 jr 17%

60-70 jr 15%

70-80 jr 9%

80-90 jr 4%

> 90 jr 0%

< 10 jr 10-20 jr 20-30 jr 30-40 jr 40-50 jr 50-60 jr 60-70 jr 70-80 jr 80-90 jr > 90 jr

Personen in institutionele huishoudens

Overig lid huishouden

Thuiswonend kind

Samenwonend met kinderen

Samenwonend zonder kinderen

Ouder in eenouderhuishouden

Alleenstaand

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Pers

on

en

in

hu

ish

ou

den

s

Page 11: Uw huis kopen of verkopen met een NVM makelaar van iBlue … · 2012. 11. 5. · 4e kwartaal 2010 1e kwartaal 2011 2e kwartaal 2011 3e kwartaal 2011 4e kwartaal 2011 1e kwartaal 2012

Gemeente Landgraaf

Bevolkingsontwikkeling

De grafiek geeft de huidige en toekomstige verhoudingen weer tussen jonge en oudere mensen op de totale

bevolking. In Nederland groeit de categorie 65 of ouder, als gevolg van de vergrijzing, van 15% in 2011 tot ruim

een kwart van de bevolking in 2040.

De grafiek geeft de verwachte omvang van de bevolking weer, in de periode 2011-2040. Naar verwachting zal

rond 2040 het maximum aantal inwoners in Nederland worden bereikt.

Prognose bevolking naar leeftijd

Toelichting:

Toelichting:

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011

2015

2020

2025

2030

2035

2040

0 tot 20 jaar 20 tot 65 jaar 65 jaar of ouder

33500

34000

34500

35000

35500

36000

36500

37000

37500

38000

38500 2011

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Aantal inwoners

Page 12: Uw huis kopen of verkopen met een NVM makelaar van iBlue … · 2012. 11. 5. · 4e kwartaal 2010 1e kwartaal 2011 2e kwartaal 2011 3e kwartaal 2011 4e kwartaal 2011 1e kwartaal 2012

Landgraaf

Heerlen

Kerkrade

Brunssum

Sittard-Geleen

Overig

* Cijfers betreffen jaar 2011

Landgraaf

Heerlen

Kerkrade

Brunssum

Maastricht

Overig

* Cijfers betreffen jaar 2011

Verhuizingen naar Landgraaf vanuit..

Verhuizingen vanuit Landgraaf naar..

Gemeente Landgraaf

Waar komen de mensen die de gemeente binnenkomen vandaan? Vanzelfsprekend is ook hier de grootste

groep afkomstig uit de gemeente zelf.

3%

18%

18%

17%

13%

2%

14%

Waar verhuizen mensen uit de gemeente naartoe? De meeste mensen verhuizen binnen hun gemeente, maar

een groot deel verhuist ook naar elders.

Toelichting:

16%

Aandeel in verhuizingen

Aandeel in verhuizingen

48%

2%

2%

47%

Toelichting:

47% 18%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

La

nd

gra

af

1

2

3

4

5

6

48% 16%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

La

nd

gra

af

1

2

3

4

5

6

Page 13: Uw huis kopen of verkopen met een NVM makelaar van iBlue … · 2012. 11. 5. · 4e kwartaal 2010 1e kwartaal 2011 2e kwartaal 2011 3e kwartaal 2011 4e kwartaal 2011 1e kwartaal 2012

* Stand per 1 januari 2011

* Stand per eind december 2010

Gemeente Landgraaf

Bevolking naar etniciteit

Werkgelegenheid (in dzd. Personen)

Werkgelegenheidcijfers zijn niet voor iedere gemeente even goed gedocumenteerd. Een gebied met een

krachtige economie en groeiende werkgelegenheid trekt meer mensen aan.

Een steeds groter gedeelte van de Nederlandse bevolking is van buitenlandse afkomst. 11 procent van de

Nederlandse bevolking heeft een niet-Westerse achtergrond.

Toelichting:

Toelichting:

77%

20%

3%

Autochtoon Allochtoon westers Allochtoon niet-westers

2,28 25%

3,79 42%

2,95 33%

0 0%

Nijverheid & Energie Comm dienstverl. Niet comm dienst Landbouw

Page 14: Uw huis kopen of verkopen met een NVM makelaar van iBlue … · 2012. 11. 5. · 4e kwartaal 2010 1e kwartaal 2011 2e kwartaal 2011 3e kwartaal 2011 4e kwartaal 2011 1e kwartaal 2012

Aan dit document is de hoogst mogelijke zorg besteed. De grafieken zijn tot stand gekomen op basis van

informatie die beschikbaar is bij de NVM en andere gerenommeerde partijen. Aan de informatie kunnen geen

rechten ontleend worden.

Bron: NVM Marktinfo/Marktanalyse

Grafiek Werkgelegenheid (in dzd. personen) Bron: CBS, per december 2010

Bron: CBS, jaarcijfers 2011Grafiek Verhuizingen vanuit.. naar..

Grafiek Verschil tussen vraag- en verkoopprijs (%)

VERANTWOORDING

Grafiek Prijsontwikkeling prijs per m2

Grafiek Woningvoorraad naar eigendom en woningtype

Bron: NVM Marktinfo/Marktanalyse

Grafiek Koopwoningvoorraad

Bron: CBS jaarcijfers 2011

Grafiek Aantal woningen in aanbod

Grafiek Verkochte woningen naar woonoppervlakte

Bron: NVM Marktinfo/Marktanalyse

In dit rapport zijn grafieken opgenomen die gebaseerd zijn op informatie die uit verschillende bronnen

afkomstig is. Wanneer de informatie bij de NVM vandaan komt of beschikbaar is, is aangegeven in welke

applicatie de informatie gevonden kan worden.

Grafiek Aantal verkochte woningen naar type (NVM)

Bron: CBS, jaarcijfers 2011

Grafiek Bevolking naar etniciteit

Bron: MNW, Monitor Nieuwe woningen

Grafiek Ontwikkeling vraagprijzen van aanbod

Grafiek Nieuwbouwontwikkelingen

Bron: CBS, per 1 januari 2011

Bron: CBS, per 1 januari 2012

Bron: CBS

Grafiek Verhuizingen naar.. vanuit..

Bron: CBS jaarcijfers 2011

Bron: NVM Marktinfo/Marktanalyse

Bron: NVM Marktinfo/Marktanalyse

Bron: NVM Marktinfo/Marktanalyse

Bron: NVM Marktinfo/Marktanalyse

Bron: NVM Marktinfo/Marktanalyse

Grafiek Ontwikkeling looptijden

Grafiek Ontwikkeling woningprijzen

Grafiek Prognose bevolking naar leeftijd

Bron: CBS, jaarcijfers 2011

Bron: CBS, jaarcijfers 2011

Grafiek Aanbod nieuwbouwwoningen

De NVM behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten op dit document voor. Niets uit deze uitgave mag worden

verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of

op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige manier, zonder

voorafgaande schriftelijke toestemming van de NVM. Dit document bevat vertrouwelijke informatie, welke

uitsluitend bestemd is voor de geadresseerde(n). Gebruik of openbaarmaking van deze informatie door derden

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NVM is niet toegestaan. Het is uitdrukkelijk niet

toegestaan een wijziging aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van dit document. Ondanks de

voortdurende zorg en aandacht die de NVM aan de samenstelling van dit document en de daarin opgenomen

gegevens besteedt, geeft de NVM geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de

gegevens. De NVM zal bij naar haar oordeel gebleken misbruik een beroep op haar rechten kunnen doen bij de

daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter.

Grafiek Aantal personen naar huishouden Bron: CBS, per 1 januari 2011

Grafiek Bevolkingsontwikkeling Bron: CBS

Grafiek Verkochte nieuwbouwwoningen

Grafiek Bouwvergunningen

Grafiek Bevolkingsopbouw

Bron: MNW, Monitor Nieuwe woningen

Wanneer u vragen heeft over de inhoud van dit document, neemt u dan contact op met de NVM Servicedesk,

tel. 030-6085222 of email: servicedesk@nvmorg.nl. U kunt ook rapporten van andere gemeenten downloaden

via het NVM-portaal: www.nvm.nl