OHM Vani 4e kwartaal 2009

download OHM Vani 4e kwartaal 2009

If you can't read please download the document

description

nr 4 • 15e jaargang oktober/decemer 2009 • Muziek en spiritualiteit • Geworteld in wat blijft • De Bhagavad Gita in het dagelijks leven

Transcript of OHM Vani 4e kwartaal 2009

 • nr 4 15e jaargang oktober/decemer 2009 prijs E 12,00 per jaar

  n Muziek en spiritualiteit

  n Geworteld in wat blijft

  n De Bhagavad Gita in het dagelijks leven

 • 2 - oktober / december 2009 3 - oktober / december 2009

  OHM-Vani is een uitgave van de Stichting Organisatie voor Hindoe Media. OHM-Vani geeft achtergrondinformatie over de programmas van OHM en maakt melding van relevante ontwikkelingen in de hindoe-gemeenschap. Wij nodigen u uit opmerkingen of commentaar op onze programmas of op dit blad te zenden aan Stichting OHM.

  De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken in te korten, te redigeren of niet te plaatsen. Geplaatste stukken geven niet altijd de visie van de OHM weer.

  Een jaarabonnement kost e 12,-, opzegging dient uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van dat jaar schriftelijk plaats te vinden.

  Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting OHM.

  Eindredactie

  Savitrie Marhe-BenieAat-Lambrt de Kwant

  Auteurs

  Raj Mohan

  Ojas de Ronde

  Kyra de Vreeze

  Robert H. Swami Persaud

  Eekta Trienekens

  Aat-lambrt de Kwant

  Met dank aan

  Bikram Lalbahadoersing

  Chander Mathura

  Sharda BallaCover:

  Eekta Trienekens

  Grafische verzorging

  Druk Practicum Grafimedia Groep b.v.Hilversum

  Stichting OHM (redactie OHM-Vani)Koninginneweg 81217 KX HilversumTelefoon: 035 - 6260920Fax: 035 - 6280843E-mail OHM: [email protected] OHM: www.ohmnet.nl ABN-Amro: 44.09.38.694

  C O L O F O N

  Wij Wensen U een

  Shubh Divali

 • 2 - oktober / december 2009 3 - oktober / december 2009

  INHOUDPagina 5

  Pagina 6

  Pagina 9

  Pagina 12

  Pagina 16

  Pagina 17

  Pagina 20

  Pagina 26

  Pagina 27

  Pagina 30

  Pagina 36

  Pagina 41

  Pagina 42

  Pagina 46

  Redactioneel

  Muziek en spiritualiteit

  Geworteld in wat blijft

  Wortels of vleugels, hoofd of hart?

  Wijze woorden

  Mag je uit elkaar voor je spirituele ontwikkeling?

  De Bhagavad Gita in het dagelijks leven (deel I - II)

  Boekrecensie

  Alle Prakritis aan Tafel

  De Ayurveda en de Mexicaanse griep

  OHM televisie

  OHM televisie Hindi

  OHM Radio De Lotusvijver

  OHM Radio De Zevende Hemel

 • 4 - oktober / december 2009 5 - oktober / december 2009

  DTP | Vormgeving | Grafisch Ontwerp

  ...laat uw blanco papier tot leven komen...

  u Flyers/leaflets

  u Advertenties

  u Brochures

  u Huisstijlen

  u Posters

  u Fotomontages

  u logos etc.

  Bel of mail gerust, onze medewerkers zullen u graag te woord staan.

  Eerste Nieuwstraat 66 Telefoon: 06 28 538 7011211 JS Hilversum e-mail: [email protected]

  Wilt u meer informatie?

 • 4 - oktober / december 2009 5 - oktober / december 2009

  Re

  Da

  Ct

  IO

  Ne

  eL

  Wortels en vleugels

  November is de Maand van de Spiritualiteit. Mensen zoeken naar een beterevenwicht tussen materile welvaart en geestelijk en lichamelijk welzijn.Het thema is dit jaar wortel schieten.

  De redactie heeft bij de samenstelling van deze editie gemeend mensen aan het woord te laten die hun weg proberen te vinden of hebben gevonden tussen traditionele religiositeit, nieuwe spiritualiteit en de vele tussenvormen. Ze vertellen over wortels en ontworteling over takken en bladeren en over vleugels en aarden. Misschien herkent u zich in hun verhalen.

  De discussie over het wel of niet uitbreken van een grieppandemie is noggaande. De Ayurveda biedt u veel mogelijkheden om weerstand op te bouwen doormiddel van goede voeding en een aangepaste levenswijze.

  Wij wensen u een Shubh Divali op 17 oktober, fijne feestdagen in decemberen een gezond en spiritueel 2010.

  De redactie

  il

  lust

  rati

  e: A

  dri S

  egaa

  r

 • Do

  or: r

  aj M

  oh

  an

  6 - oktober / december 2009 7 - oktober / december 2009

  Uiteraard speelt haar of zijn expertise hierbij een belangrijke rol maar het is ze-ker niet het belangrijkste. Inspiratie heeft ook geen kleur en kent geen cultuur maar draait om haar eigen as.Jezelf uiten via een kunstvorm is niet slechts behouden aan de kunstenaar maar is een van de basis spirituele behoeften van de mens. Naarmate iemand zich spi-ritueel ontwikkelt, neemt de behoefte tot het uiten ervan in de kunsten alleen maar toe. In veel culturen is samenzang bijvoor-beeld een veel voorkomende uiting zoals in West -Europa, India en Afrika. Ook buiten deze werelddelen is daar sprake van een dergelijke cultuur en is daar ook behoefte aan.

  De Bhagavad Gita (letterlijk Lied van de Heer), een van de belangrijkste heilige geschriften uit het Hindoesme, zegt bijvoorbeeld dat zingen bij de mens hoort.De stem is tenslotte het na-tuurlijke instrument dat de mens met zich draagt en dus ook de meest voor de hand liggende.

  Muziek en spiritualiteit

  interreligieuze kunstervaringInterculturaliteit is een concept waar-bij men ervan uit gaat dat de verschil-lende levende culturen naast elkaar kunnen bestaan, elkaar wederzijds zullen benvloeden, zonder echter geheel te verdwijnen. Alleen is het besef ervan niet in alle lagen van de bevolking doorgedrongen. Angst voor verlies van de oorspronkelijke cultu-rele componenten en identiteit spelen daarbij vaak een belangrijke rol. In mijn pogingen om verschillende muziekculturen bij elkaar te brengen en te vermengen, beland ik telkens weer in verschillende werelden waarbij ik mezelf regelmatig betrap op on-derschatting van het grote belang van die samenwerking. Ik ging er immers steeds van uit dat muziek op zichzelf voldoende is om met de deskundigen de verschillende stijlen met elkaar te vermengen tot een mooi geheel. Door deze technische kruisbestuiving werd ik weer bepaald bij mijn eigen filosofie van kunstuiting en vooral de beleving ervan. De energie die vrijkomt bij

  Interculturaliteit en diversiteit in de kunsten

  Inspiratie laat zich niet bepalen, maar ontstaat vanzelf.

  Denkt de kunstenaar bij inspiratie dat de creatie die daaruit

  voortkomt van zichzelf is of realiseert hij dat hij maar een

  doorgeefluik is? Dit is afhankelijk van het spirituele stadium

  waarin de artiest zich bevindt.

 • 6 - oktober / december 2009 7 - oktober / december 2009

  mijn reguliere concerten er-voer ik dan bij deze eerste technische vermenging nog niet. Het klopte wel maar innerlijk voelde ik het niet.

  Op een dergelijk moment ga ik naar binnen om na te gaan waarom het dan niet lukt om in dat energieveld te komen. Het is voor mij immers een voorwaarde om kunst te scheppen Het komt zelden voor dat het niet lukt om met de nieuw gecreerde muziek in dat gebied van hoger bewustzijn te komen maar als het gebeurt, zie ik het als een proef. Ik weet dan dat er iets is dat ik over het hoofd heb gezien of waarover ik te laconiek dacht. In mijn meditatie vind ik dan antwoorden. Wanneer je zoekt in cha-os vind je chaos, wanneer je zoekt in leegte vind je alles. Soms moet ik meer

  onderzoek doen naar de culturele aspecten van een muziekstuk of gedicht, de andere keer meer in de gevoelsbe-leving. En soms wordt het me gewoon gegeven zoals de minnezang uit het Hooglied. Dan brengt iemand het letterlijk naar mij toe en weet ik dat dit een godde-lijke opdracht is. Want tijdens het werken aan

  zon stuk merk ik dat het mij weinig moeite kost om iets nieuws te creren uit een ouder werk: Nieuw eraan is de vorm zoals de taal of compositie. Wat gelijk blijft is de goddelijke energie. Ik vertrouwde er op dat de kracht van de schitterende tekst van het Hooglied intact bleef wanneer ik er een Indiaas lied van maakte.

  wanneermuziek wordt gepeeld met geniale virtuositeitis het onnavolgbaaren soms ook mooi

  maar wordt het gespeeld met engelachtige goedheidis het goddelijk

  gedicht: Raj Mohan

  Hooglied 8,6-7

  Leg mij als een zegel op je hart,draag mij als een zegel om je arm

  Liefde is onstuitbaar als de dood,hartstocht ongenaakbaar als de krocht

  Flitsen vuur is zij, een bliksemschicht,liefdevlam waarin Zijn wezen licht

  Liefde, niet te blussen door de vloed,door geen stromen wordt zij overspoeld

  Wie met geld of goed naar liefde grijpt,is veracht, ja diep veracht is zij

  Ek mohar jaise mujhko tum dil pe lagaalo,ek mohar jaise pehanlo tum kalaayee men apni

  Prem nishchit hai maut ki tarhaa,bhaav pahunch se baahar hai paataal ki tarhaa

  Chamakti aag hai woh, ek bijli,premagan jis men Unki rooh chamakti hai

  Prem jwaar se bujh nahin saktaa,koi bhi dhaaraa se doob nahin saktaa

  Dhan daulat se jo prem ko jhapatataa,granaa ke yogya hai woh, ati granaa ke yogya

  Minnezangen uit het Hooglied

  Nederlandse vertaling: Kees Waaijman, hindi vertaling: Raj Mohan

 • 8 - oktober / december 2009 9 - oktober / december 2009

  Het is deze energie die het publiek raakt of ontroert. Ook dit is de genade van God en heeft het niet alleen te maken met esthetiek en kwaliteit. Goddelijke schoonheid gaat verder dan de schoonste kunsten. Deze is niet meetbaar en zeker ook niet uit te leggen en ik zal daartoe dan ook geen poging doen. In het Boeddhisme mogen vergevorderde monniken niet naar kunstuitvoeringen gaan of zich op welke wijze dan ook bezig houden met kunst tenzij deze meditatief is zoals het maken van mandalas. De vraag is dan waarmee mensen die het genot van zelfs de schoonste kunsten niet meer koesteren vervuld. In ieder geval zijn er dus mensen -noem ze heiligen- die weten dat er een kracht, een genot is dat veel groter en krachtiger is en dat die ervaring veel verder gaat dan bij de kunst.

  India, jazz en operaIn een opmerkelijk spannende samenwerking met twee Utrechtse vocalisten Denise Jannah (jazz) en Anthony Heidweiller (bariton) wilde ik drie verschillende muziekdisciplines en muziekculturen namelijk Indiase, Jazz en opera op een dusdanige wijze vermengen dat de toehoorder op een gegeven moment alleen maar muziek zou horen en niet bezig zou zijn met de achtergronden van de verschillende muziekstijlen en talen. Op dat niveau hebben tekst en muziek een

  ondergeschikte rol en speelt de energie die vrijkomt de hoofdrol. Daarvoor is de intentie waarmee je op het podium staat erg belangrijk. Wanneer je wilt imponeren kan dat ook gebeuren maar iemand raken is een ander verhaal. Technisch raffinement en virtuositeit zijn voor mij dan ook niet voldoende om muziek te maken.Ik wil wat ik voel en ervaar bij het maken van muziek of een voordracht, met mijn toehoorders delen. Daar bid ik om en daar mediteer ik op. Ook al zou de toehoorder slechts een tiende deel voelen van wat ik ervaar bij het zingen. Dit is een hogere vorm van delen, een hogere vorm van goed doen voor de mensheid. Niet goed doen om goed te willen doen maar zo handelen dat het goede vanzelf gebeurt. Het contact met een ander buiten je eigen culturele groep, via een handdruk, een muziekstuk of een ander gebaar is, is pas zuiver wanneer je werkelijk beseft dat je in wezen niet van elkaar verschilt. Pas dan zullen de verschillen wegvallen en wordt de weg naar intermenselijk contact vrij. Een compositie bestaat niet maar uit n toon maar uit verschillende. En al deze tonen hebben een authentiek karakter en verschillen van elkaar maar in een lied worden ze een collectief om zodoende schoonheid te creren. n

  terwijl de ziel prioriteit geeft aan hogere zaken laat de creativiteit nog even op zich wachten en is de geest geduldig gedicht: Raj Mohan

 • 8 - oktober / december 2009 9 - oktober / december 2009

  Onthecht je aan alle dingen om je heen, aan je relaties, aan alles wat je lief is. Alleen dan kun je loskomen van de wereld , de smaak van het goddelijke vinden en de wereld in liefde dienen. Dit waren de woorden van de novicemeester van het christelijke klooster waar ik op jonge leeftijd intrad. Daarmee begon een leven in ascetische afzondering, waarin ik afstand deed van de normale behoeften van een mens: behoefte aan slaap, lekker eten en drinken, geld, bezit, status, seksualiteit, eigen wil. Noem maar op. Ik deed afstand van alle dingen die me aan deze aarde zouden kunnen binden. Aanvankelijk bracht dit loslaten een intens gevoel van bevrijding. Alsof je in een luchtballon rechtstreeks naar de hemel opsteeg. Maar na een tijdje kwamen oude patronen en verlangens terug en wilde je weer terug naar de

  aarde waar je toch je wortels had. Dat werd echter beschouwd als een valse verlokking en je leerde voorturend nog meer ballast overboord te gooien. Tot ook dat niet meer hielp.

  Crisis Ik begon me af te vragen of ik wel op de goede weg was. Hoe lang zou het nog duren voor ik werkelijk thuis kwam? Een heel leven? Dat was voor mij te lang. Er moest ook tijdens dit leven innerlijke vrijheid, vrede en vreugde mogelijk zijn. Niet alleen als een voorbijgaand moment, maar als een blijvende staat.Ik begon tot God te bidden. Maar God bleek ver weg. Diegenen met wie ik hierover sprak maakten me toen duidelijk dat ik me nog meer moest onthechten aan het uiterlijke. Maar klopte dit? Zou ik niet een andere weg moeten vinden?

  Geworteld in wat blijftD

  oo

  r: o

  jas

  Th. D

  e r

  on

  De

  Onthechting is een belangrijk thema in alle spirituele tradities.

  De bedoeling is los te komen van de buitenwereld, om zo meer

  tijd en ruimte te vinden voor je innerlijke wereld.

  Maar om dat goed te doen is een kunst, de echte levenskunst.

  Dat heb ik ook in mijn eigen leven ervaren. Mijn leven als

  monnik in een christelijk klooster was onthecht, uiterlijk los

  van alles wat begeerte of afweer kon oproepen. En toch was het

  moeilijk innerlijke vrede en vreugde te vinden. Die werd pas

  gevonden tijdens een bezoek aan India.

 • 10 - oktober / december 2009 11 - oktober / december 2009

  Ik stortte mezelf in het werk en zette me in voor iedereen die me nodig had, maar dat hielp niet veel. Als het even rustig was, begon ik weer te piekeren. Het werd steeds onrustiger en donkerder in me en om me heen. Had ik nog een plaats om te rusten? Ik herkende me maar al te goed in het lied van Huub Oosterhuis, ex-priester en dichter, Een mens te zijn op aarde: De bomen hebben wortels, de bomen mogen stevig staan, maar mensen moeten verder gaan. De vossen hebben holen, maar mensen weten heg noch steg, zijn altijd naar hun huis op weg.

  Nieuwe wegenEen vriend zei me op dag: Je piekert zoveel. Dat haalt toch niets uit. Je hebt alleen maar pieker-ervaringen, geen echte piek-ervaring. Misschien moet je dat hoofd van je tot rust brengen en een meditatiecursus volgen. Dan leer je met je hart te zien. Dat voelde goed en ik vroeg mijn overste of ik dit mocht doen. Hij vond het een goed idee. Mediteren bleek anders dan bidden. Het bracht ontspanning en vrede. En ik begon te voelen dat dit mij gemakkelijk in mijn centrum bracht. Ik raakte er ge-aard door en begon weer van het leven te genieten. Af en toe kon ik zien hoe ik aan het denken was, hoe mijn gevoelens over iemand waren. En dat gebeurde zonder dat ik er een oordeel over had. Het verstoorde me niet. Ik kon daarna ook gemakkelijker mijn werk doen, projecten opzetten, mezelf inzetten voor een betere wereld. Zou dit mijn weg zijn? Er waren ook aarzelingen. Mediteren ging gemakkelijk en bracht vrede zowel in mezelf als om me heen. Maar

  twijfel begon als een worm aan me te knagen. Waar was God nu gebleven in dit hele spel? Ik bad niet meer tot hem, zoals ik van te voren had gedaan. En zou ik niet verstrikt raken in de dingen van de wereld en egostisch gaan leven? In feite was ik bang de wortels van mijn christelijke traditie te verliezen. De oude patronen van een diepgelovige christen bleken dieper geworteld dan ik vermoed had. Ik moest een beslissing nemen.Het was opnieuw een vriend die me het advies gaf een aantal weken te gaan mediteren. En dan in het land waar hierover al een lange traditie bestaat: India. Hij was juist teruggekomen van de ashram van Sri Ramana Maharshi in Tiruvannamalai en raadde me die aan. Dat leek me een goed idee en ik kreeg verlof zes weken te gaan mediteren.

  Phot

  o: e

  nerg

  yenh

  ance

  men

  t.org

 • 10 - oktober / december 2009 11 - oktober / december 2009

  Loskomen van je egoHet bezoek aan de ashram veranderde mijn leven. Er vond een diepgaand zelfonderzoek plaats en er kwam helderheid op wezenlijke punten. In de gesprekken die ik voerde met anderen in de ashram werd me duidelijk waar mijn blinde vlek zat met betrekking tot onthechting. Mijn idee van onthechting bleek tamelijk naef. Het ging immers niet om onthechting aan uiterlijke dingen waar je je aan vast kunt klampen, want dan kon je er nog aan blijven denken of er naar verlangen. Het ging om het loskomen van degene die vastklampt: je ego, je persoonlijkheid, je denken en voelen. Zolang je je daarmee identificeert is er immers van werkelijke bevrijdende onthechting geen sprake. Je blijft dan geworteld in iets wat komt en gaat. Dat geldt voor een yogi aan de Ganges, die van zijn totale onthechting ook een geweldige egotrip kan maken. Maar ook voor een westerse monnik. Het duurde even voor het tot me doordrong. Ik had mijn ego nooit als zodanig gezien. Het is een grote stap voor een traditionele christen om dit inzicht toe te laten in zijn eigen leven. Een traditionele christen hecht er grote waarde aan hoe zijn persoonlijkheid er in Gods ogen uit ziet. Is zijn denken vroom en zijn gedrag godvruchtig? God oordeelt immers over goed en kwaad en heeft in de Bijbelse geschriften duidelijk aangegeven welke kriteria hij daarvoor aanlegt. En nu zouden deze kriteria toch nog n obstakel de identificatie met je ego - ongemoeid laten? Nu zou je na je dood niet meer bij God kunnen aankomen met de opmerking: Ik ben die en die,

  u kent me wel. En kijk eens naar mijn goede daden. U heeft een beloning daarvoor beloofd en die zou ik nu graag ontvangen. Inderdaad, deze gehechtheid aan het ego dat gestraft of beloond kan worden bleek mijn blinde vlek en zou moeten verdwijnen. Maar hoe? .

  God in je zelf vindenHet antwoord bleek even onthutsend als eenvoudig: niet door er tegen te vechten, maar door het in liefde te zien zoals het is. Dat zien was me in de meditaties als overkomen, maar daar had ik de diepte niet van gezien. Die werd me duidelijk in Tiruvannamalai. Iemand gaf mij een tekst van Ramana waarin hij zegt: Wie is God? Het waarnemen van je denken. Je denken wordt waargenomen door jezelf, je ziel. Dat heldere waarnemen is God. Dat sloeg in! Dat werd herkend. Whaw! Het ego kon gezien worden als iets buiten mijn wezenlijke Ik en kon worden losgelaten als het ik dat ik ben. De identificatie ermee was verbroken. De Waarnemer was God zelf, het werkelijke Ik. Het was een onbeschrijfelijke doorbraak. Dagen lang was er helder geluk. Het werd het begin van een intens proces, waarin ik steeds meer geworteld raakte in dat wat niet voorbijgaat maar eeuwig IS. In de jaren daarna heb ik herhaaldelijk mensen mogen ontmoeten die deze weg gegaan zijn. Als het over de waarheid gaat, is het Oosten een onuitputtelijke schat. n

  Ojas Th. de Ronde www.denieuwemens.eu

 • Do

  or: e

  ekTa

  Tr

  ien

  eken

  s

  12 - oktober / december 2009 13 - oktober / december 2009

  De wortels van bomen zijn meestal niet zichtbaar en zo is het ook met de meeste mensenwortels. Maar bij bomen is het vaak wel zo dat de wortels op de een of andere manier een afspiegeling zijn van de kroon van de boom, en andersom dus ook. En misschien is dit ook zo bij mensen, van buiten kun je min of meer zien waar iemand vandaan komt en wat voor achtergrond die persoon heeft maar de echte dieperliggende wortels worden pas blootgelegd na vele gesprekken en samenzijn. Zelfs je eigen wortels en al hun vertakkingen ontdek je soms pas heel laat. Hoe je geworteld bent heeft veel te maken met waar je vandaan komt, waar je thuis hoort. Met spirituele wortels is het ook zo, ze zijn als luchtwortels, waar je ook gaat, ze zijn met je en

  ze voeden zich met energie uit je omgeving. En misschien zijn ze in die zin ook wel een afspiegeling van je zichtbare kroon.

  Omdat ik familie in Nederland en India heb stond ik vroeger nooit stil bij de vraag waar ik nu echt hoor, of ik een Nederlander ben of een Indir, ik hoefde er niet over na te denken want ik was allebei. Althans, dat dacht ik. De buitenwereld echter dacht er anders over, voor Nederlanders was ik toch echt een Hollandse en voor Indirs een Indir, wel fijn natuurlijk maar wat te doen in een situatie waarin je met allebei te maken hebt? Bovendien krijg ik ook vaak het idee dat de Nederlander/ Indir gewoon verwachtte dat je liever dat bent, wat zij zijn, beter kan toch niet?

  Wortels of vleugels, hoofd of hart?Hoe zit het met jouw spirituele wortel? Vroeg een vriendin

  mij laatst. Ik heb een tijdje moeten nadenken en kwam tot de

  ontdekking dat het een onderwerp is dat me altijd wel op de

  een of andere manier heeft beziggehouden. Vreemd dat ik daar

  nu pas achterkom, ik beeld al jaren bomen en hun wortels af

  in mijn schilderijen. Maar ja, de vraag kwam natuurlijk niet

  zomaar.

 • 12 - oktober / december 2009 13 - oktober / december 2009

  Wortelconflict? Beetje wel, ik voel me namelijk cht allebei, ik besef dat ik op sommige vlakken veel Hollandser ben dan ik dacht maar andersom ook dat ik Indiaas ben op gebieden waarvan ik het niet verwachtte. Mijn spirituele kant is duidelijk Indiaas. Ik denk dat mijn Nederlandse kant mijn rationele kant is en mijn emotionele, en dus ook spirituele kant meer Indiaas. Ik ben er namelijk van overtuigd dat je emotionele kant grotendeels door je moeder benvloedt wordt. Zo weet ik nog dat ik als klein meisje een keer midden in de nacht wakker werd gemaakt door mijn nani (oma) die me meenam naar een nachtelijke recitatie in de gurudwara, ik ging vol verbazing helemaal op in de muziek en mensenmassa. Het was alsof iedereen daar als een wezen ademde, zong, keek, luisterde, aanwezig was.

  Het heeft ook zo zijn voordelen niet echt ergens bij te horen. Zo was het als kind in India altijd heerlijk, alles mocht en als je iets verkeerd deed, dan kwam dat doordat je van buiten kwam en toch niet alles kon begrijpen. Later echter bleek Nederland een groter paradijs, daar mocht je als kind dan niet zo veel maar zodra je meerderjarig wordt kan niemand je nog iets maken. Terug in India was het na mijn achttiende minder ontspannen, dat had natuurlijk ook te maken met het feit dat ik een vrouw ben. Je kon niet eens alleen de deur uit om wat kleine boodschappen te halen. Ik begon toen wel iets meer te begrijpen van de bijna

  magische wereld zoals mensen die daar kunnen ervaren. Het spirituele is overal, het wordt ook wel voor lief genomen want is immers altijd aanwezig. Het is meer een houding ten opzichte van de wereld om je heen. Ik begreep niet altijd hoe dat precies zat maar sommige dingen, daar deed je gewoon aan mee omdat het op de een of andere manier goed voor je was. Achteraf bevalt deze benadering van spiritualiteit mij wel. Waarom zou alles verklaard en uitgelegd moeten worden? Hoe dan ook zat ik steeds met mijn Hollandse hoofd op uitleg te wachten van iets dat mijn Indiase hart al lang begreep.

  Als je nergens echt bij hoort, heb je dan wel wortels?Ik weet niet zo zeker hoe het zit met die wortels, wat we wel hebben zijn banden, relaties, met mensen, banden met plekken, dingen, dieren. Die banden maken dat je je geworteld voelt. Die bepalen of je wel of niet kunt aarden. Hoewel ik het grootste deel van mijn jeugd in Nederland doorbracht heb ik altijd veel meer banden gevoeld met het kleine dorpje van mijn oma in India waar we met mijn moeder regelmatig naar toe gingen, deze bezoekjes duurden trouwens vaak wel vier tot acht maanden. Wel ietsjes langer dan de tijd die we nodig hadden voor het kopje thee dat ik bij mijn Hollandse oma kreeg. Ik heb me vaak afgevraagd hoe het kan dat we ons zo ver van huis toch zo thuis voelden. Maar het is duidelijk het waren de banden met de mensen daar. Mensen hebben

 • 14 - oktober / december 2009 15 - oktober / december 2009

  dat soort wortels nodig, wortels als vleugels.

  Wij wortelen niet zomaar, en wortel schieten doen we al helemaal niet. Het groeien van spirituele wortels kost enorm veel tijd, en soms, wanneer we die tijd niet krijgen of maken, krijgen we dus ook geen wortels. Sommige planten hebben luchtwortels, die kunnen overal terecht komen en leven van wat de lucht brengt. Ik heb me vaak afgevraagd of ik ook zo ben. Toch schilder ik nog steeds veel bomen, soms zonder maar meestal

  mt wortels. Zou het schilderen van zon boom mijn diepste verlangen weergeven? Ze zeggen wel eens dat elk schilderij eigenlijk een zelfportret is, maar schilder ik mezelf dan zoals ik ben of zoals ik zou willen zijn? Waar voel ik me thuis?

  Tijdens deze speurtocht naar mijn spirituele wortels realiseerde ik mij vaak hoe fijn het is niet echt ergens bij te horen, wortelvrij te zijn.

  Wortels zijn goed maar met vleugels kom je verder. n

  illustratie: Adri Segaar

 • 14 - oktober / december 2009 15 - oktober / december 2009

  Kantoren in ROTTERDAM, DEN HAAG, ALMERE

  Online: WWW.ERCOREIZEN.NL

  WWW.ERCOTRAVELS.COM

  Online boeken: WWW.TICKETBANK.NL

  Dordtselaan 144dRotterdamTel 010 484 91 77mail: [email protected]

  Regentesseplein 12aDen HaagTel 070 363 95 36

  Allendestraat 115AlmereTel. 036 530 00 33

  Special deals India (30 kgs inchecken, 1x wijzigen na vertrek) lage ticketprijzen KLM , Lufthansa, Swiss Air , Air India, Jet Airways l 15 daagse promotiereis India 1280,- l 15 daagse Kennismakingsreis India 1095,- l 10 daagse Shoppingtour Delhi 840,- l 22 daagse Bihar tour 1750,- l 17 daagse Goa & Noord-India 1735,- l 12 daagse Shopping tour India/Dubai 1190,- l 21 daagse rondreis ( met KLM) Singapore, Maleisie en Thailand voor 1850,- l 8 daagse reis Dubai voor 780,- per persoon

  Eigen appartement in Goa en Rishikesh Eigen kantoren en luxe auto s en mini-bussen in Delhi , Bombay en Goa

  KLM/SLM tickets naar Suriname voor 750,-- per persoon ( all-in ). Speciale tarieven voor de hoogseizoen ( zomervakantie ) naar Suriname

  Voor offerte mail [email protected] of [email protected]

  Huurhuizen / Hotels in Suriname vanaf 10,- per persoon per nacht (www.surinametour.nl)

  E R C O R E I Z E N i s l i d v a n S G R e n I A T A , d u s u r e i s t o p z e k e r

 • Wijze woorden

  16 - oktober / december 2009 17 - oktober / december 2009

  Alles wat bezield en onbezieldis in dit universum wordt bestuurd door de Heer en is Zijn eigendom.Men behoort daarom alleen de dingen aan te nemen die men nodig heeft voor zichzelf en die ieder als zijn deel krijgt toegemeten; en men behoort geen andere dingen aan te nemen, want men weet heel goed aan wie ze toebehoren.

  (Uit: Sri Isopanishad)

  Wie vrij is van standpunten , kent geen banden; wie bevrijdt is door inzicht, kent geen dwaasheden, maar wie zijn toevlucht neemt tot meningen en filosofische standpunten loopt in de wereldrond en ergert anderen.

  (Uit: Sutta-nipatta)

  Vrij zijn is niet alleen het kunnen doen wat we willen of het ontsnappen aan invloeden van buitenaf. Het is het volledig begrijpen van de problematiek van de afhankelijkheid.

  (Krishnamurti)

  Spiritualiteit is creativiteit en bewustzijn. Het is niet religieus en kent geen dogmas. Spiritualiteit betekent creatief potentieel.Of dat nou muziek, pozie of technologie is. Een spirituele leider is het symbool van de gezamenlijke ziel van een groep individuen.Hij kanaliseert de energie en creativiteit

  (Deepak Chopra)

  Door zijn ogen te sluiten en stil te zitten, verandert een onwetende niet in een wijze. Maar degene die het goede koestert en het kwade mijdt, die begrijpt wat goed en kwaad werkelijk zijn.is een ware meester.Hij zal geen levend wezen kwaad doen.

  (Uit: Dhamammanpada)

 • 16 - oktober / december 2009 17 - oktober / december 2009

  Agnes Colijn (46) was negentien jaar getrouwd. Zij is op jonge leeftijd, 19 jaar, getrouwd en werd moeder toen zij 24 was. Is ook snel gaan werken en heeft dat ook altijd gedaan. Haar spirituele ontwikkeling begon toen zij na een verhuizing in een crisis terecht kwam, een burn out eigenlijk. Haar spirituele ontwikkeling riep in haar huwelijk wel de nodige spanningen op. Haar partner kon niet meer volgen waarmee zij bezig was. Ze wilde dit wel graag delen, ook de inzichten die ze had en hoe ze daartoe gekomen was. Dat kon ik niet bij hem kwijt, want hij was nogal sceptisch. Het sprak hem ook totaal niet aan. Voor mij was dit de aanleiding toch mijn eigen weg te gaan. Ik kreeg inzichten in (mijn eigen

  rol, daarin,) hoe ons huwelijk in elkaar zat, wat mijn rol daarin was en wat mijn behoeftes op dat moment waren. De behoeftes die ik aan het begin van ons huwelijk had waren totaal anders dan19 jaar later en ik zag dat ik ook andere verwachtingen van een relatie. Daarna ging het allemaal snel; we hadden elkaar niet zo veel meer te zeggen en ik zag ook wel wat irritatie bij hem. Agnes is dan ook steeds meer haar eigen gang gegaan.Haar kinderen werden groter, zodat zij en haar man ook steeds meer op elkaar waren aangewezen. Ze vond zich te jong om in een huwelijk te blijven wat haar niet bracht wat zij graag wilde. Ze besloot dan ook dit bespreekbaar te maken, waarna ze samen tot de conclusie kwamen dat het beter was

  Mag je uit elkaar gaan voor je eigen

  spirituele ontwikkeling?

  Do

  or: L

  aMb

  rT

  De

  kwan

  T

  Relatie of huwelijken houden niet altijd stand. Iets dergelijks doet zich ook

  voor bij mensen, vooral vrouwen, die zich spiritueel zijn gaan ontwikkelen.

  Eerdere interesses lijken minder belangrijk en kunnen niet meer met de

  partner gedeeld worden. Hun belangstelling voor spiritualiteit, het deelnemen

  aan workshops en bijeenkomsten en de vaak vele boeken op dit gebied die

  gelezen worden, leidt dan ook vaak tot spanningen en irritaties bij de partner.

 • 18 - oktober / december 2009 19 - oktober / december 2009

  het huwelijk te beindigen. Door de problemen bespreekbaar te maken ging dit zonder al te grote conflicten.Ik heb in mijn omgeving te vaak gezien dat mensen te lang blijven hangen terwijl de relatie is doodgebloed waarna de relatie geforceerd uit elkaar kan klappen. Wij hebben het rustig kunnen doen omdat we tijdig signaleerden dat het zo niet langer kon en zo onze conclusies hebben kunnen trekken.

  Wel heeft Agnes Colijn eerder geprobeerd bij haar partner ook belangstelling te wekken voor het belang van spiritualiteit en reflectie en ze was ook teleurgesteld dat zij daarin niet slaagde.

  . Ik had zeker samen met hem willen gaan, maar helaas was dat niet mogelijk. Ik ben nu zeven jaar verder en ik kan zeggen dat het me heel veel heeft gebracht. Spijt heb ik niet; ik weet dat ik juist heb gehandeld.

  Vooral blijven communiceren Het thema voor dit programma is niet alleen een thema dat Danielle Pasma (40aan het hart ligt: verschillen tussen mannen en vrouwen, de manier van omgaan met elkaar, zijn aspecten waarmee zij ook in haar praktijk te maken heeft. Danille is natuurcoach, klassiek homeopaat en geeft workshops in spirituele natuurbeleving. Zij heeft regelmatig te maken met vrouwen die willen scheiden om spiritueel verder te groeien. Zelf is haar relatie na twaalfenhalf jaar beindigd. Wat spiritualiteit betreft, heeft zij achteraf het idee dat zij haar partner wat had

  meegesleeptDoor zijn reacties kreeg ze het gevoel dat zij in haar eigen spirituele ontwikkeling werd geremd. Toen zij eenmaal op eigen benen stond, is haar ontwikkeling ook in een stroomversnelling terechtgekomen en bleek dat het beindigen van de relatie door haar partner, voor haar toch heel gunstig was . Mijn ex - partner is later ook zijn eigen spirituele weg gegaan, maar het is bij hem wel veel boekenwijsheid. Ik leg meer de nadruk op de ervaring. In mijn workshops zeg ik ook dat het niet zozeer gaat om boekenkennis. Belangrijk weliswaar, maar ga het maar ervaren. Je kunt dus ook beiden de spirituele weg gaan, maar toch in je eigen spirituele ontwikkeling worden geremd omdat de een meer in het hoofd zit en de ander meer bij het hart, het gevoel.In haar huidige relatie speelt spiritualiteit bij haar partner ook een belangrijke rol, ook al vindt hij daarin zijn eigen vorm. Het is iets wat hen beiden bindt. Een relatie waar een partner geen belangstelling heeft voor spiritualiteit is voor Danielle ondenkbaar, omdat het zon belangrijk deel van haar leven uitmaakt. Dat wil ze ook met haar partner kunnen delen en ze kan zich voorstellen dat vrouwen hun huwelijk of relatie verbreken als hun man of partner die belangstelling niet deelt. Ze ziet dat ook regelmatig in haar praktijk. Hoewel mijn partner, los van mij, een andere weg gaat, denken we in de kern hetzelfde. Het hoeft voor mij ook niet zo dat we alles gezamenlijk doen; we beleven veel samen, in die zin dat we er over praten en elkaar voeden en prikkelen. Een heel andere situatie dus

 • 18 - oktober / december 2009 19 - oktober / december 2009

  dan in mijn vorige relatie, waarin ik het gevoel had dat ik het was die het bepaalde.

  In haar praktijk komt zij regelmatig vrouwen tegen die zich in hun spirituele ontwikkeling gefrustreerd voelen. Ze hoort vrouwen vaak vertellen dat een partner dat niet goed begrijpt of niet wil begrijpen en ze dat dus niet met hun partner kunnen delen. Dit hoeft volgens haar niet te betekenen dat dit problemen oplevert, maar ze hoort wel bepaalde verhalen dat hun partner hen helemaal niet meer volgen kan. De relatie komt dan op een ander level. Ik maak ook wel vrouwen mee die het helemaal niet eens kunnen vertellen en op veel onbegrip, maar ook wel op boosheid stuiten bij hun partner. Ik heb zelfs meegemaakt dat vrouwen niet via de bank wilden betalen omdat manlief er anders achter zou komen dat zij bij mij geweest was. Daar is dus ook geen sprake meer van eerlijkheid. Blijf dus altijd communiceren!

  Je partner in zijn wezen zien.Dat het inderdaad ook anders kan blijkt uit het verhaal van Els van Coolwijk. Bij haar heeft haar spirituele ontwikkeling niet geleid tot een scheiding Zij is intens bezig met de

  Bhagavad Gita en geeft duidelijk aan dat ook wat relatie betreft de Bhagavad Gita haar gids is. Haar panter heeft niets met yoga of de Gita. Ze vroeg zich dan ook wel eens af hoe dat in de toekomst moet en of ze dan niet uit elkaar groeien. Je kunt dan kiezen voor je eigen spiritualiteit en uit elkaar gaan of, zoals de Bhagavad Gita zegt, in hem ook het goddelijke zien. Ik zie in hem zijn wezen en het maakt dan eigenlijk geen verschil dat hij meer met wiskunde bezig is dan met yoga of de Bhagavad Gita. Bovendien stimuleert hij mij waar ik mee bezig ben, dat is het mooie. Ik heb wel eens last van mn rug en heb reuma. Dan brengt hij me naar een workshop toe en wacht bij wijze van spreken voor de deur tot ik er weer uit kom. Hij stimuleert mij dus met mn eigen dingen Ook al noemt hij zich een wezenloze vrijdenker en ketter ik vind hem een heel spiritueel mens. Door het omgaan met de Bhagavad Gita wordt je dus ook milder in je oordelen. Trouwens, als je beiden intens met spiritualiteit bezig bent, kan het ook flink botsen hoor! n

  Op 4 en 11 oktober zijn Agnes Colijn en Danielle Pasma in de uitzending van de Lotusvijver op Radio 5.

 • 20 - oktober / december 2009 21 - oktober / december 2009

  Do

  or: L

  aMb

  rT

  De

  kwan

  T Gandhi en de Bhagavad Gita Monique Briggeman is een van de oprichters van Yogacentrum Yogiya. Zij was al op zeer jonge leeftijd genteresseerd in yoga. Na lange tijd intensief yogalessen te hebben gevolgd heeft zij zich uiteindelijk gediplomeerd tot yoga-, meditatie-, zwangerschapsyoga- en kinderyogadocent.Door haar brede interesse in yoga heeft zij opleidingen, cursussen, retraites, seminars etc. gevolgd in onder andere

  Hatha Yoga, Raja Yoga, Bhakti Yoga, Dru Yoga, Poweryoga en Kinderyoga. Haar liefde voor yoga brengt haar nog steeds bij vele leraren en tradities.

  Monique Briggemans raakte door Gandhi genteresseerd in de Bhagavad Gita. Ze schafte later de versie van Mansukh Patel (1) aan.Door zich te verdiepen in het leven van Gandhi begreep ze dat er bepaalde hoofdstukken waren waar hij erg mee bezig was, zoals hoofdstuk 2 shloka 55

  De Bhagavad Gita in het dagelijks leven (1)

  Een goede kennis zei eens: De Bhagavad Gita moet je niet alleen

  lezen, dan wordt het slechts boekenwijsheid, je moet het ervaren en

  ernaar leven. De Bhagavad Gita moet je leven.

  De Bhagavad Gita (Het lied van God) is niet alleen een van de

  grootste spirituele en filosofische klassiekers, maar ook de essentie

  van de vedische wijsheid van India over het spirituele wezen van

  de mens, zijn gebondenheid in de cyclus van geboorte en dood en

  uiteindelijk zijn relatie met God.

  Vervul daarom voortdurendzonder gehechtheid uw noodzakelijke plicht, want doet de mens ongehecht zijn plicht, dan bereikt hij het hoogste.

  Bhagavad Gita

 • 20 - oktober / december 2009 21 - oktober / december 2009

  t/m 72. Zij leest die nog steeds. Er zijn ook 8 shlokas in hoofdstuk 12, die ze heel bijzonder vindt en regelmatig leest. Het gaat erover hoe je God op een juiste manier kan dienen. Dat gaat over duidelijkheid. Monique heeft ooit een psychose gehad, waardoor ze erg gesteld is op duidelijkheid. Ze had behoefte aan een richtlijn voor het indelen van haar leven. Als ik in de war was hoefde ik de Bhagavad Gita maar open te slaan en ik had een richtlijn voor die dag waaraan ik mij vast moest houden. Dat vind ik sowieso met de Bhagavad Gita van Mansukh Patel heel mooi. Ook op momenten dat ik erg met mijzelf bezig was of me heel zielig voelde, of heel belangrijk. Nou, dan staat er in de Bhagavad Gita en in het commentaar van Mansukh: richt je op het gebed van Franciscus. Het gebeurt heel vaak dat ik die bladzijde opensla. Dan denk ik, o ja, probeer niet zozeer getroost te worden naar draai het eens om.

  Voor Monique was en is Gandhi haar grote inspiratiebron, zeker als het gaat om de Bhagavad Gita. Zijn lijfspreuken sloka 55 t/m 72 van hoofdstuk 2, zijn eveneens voor haar erg belangrijk geworden. Er gaat geen week voorbij zonder dat ze die leest

  Sri Krishna geeft hier zo prachtig weer hoe een mens in het leven dient te staan. Er zijn drie belangrijke momenten in mijn leven geweest waarbij de Gita van groot belang was. Allereerst toen ik in juni 2005 opgenomen was op de gesloten psychiatrische afdeling van het Erasmus MC. Misschien kun je je er

  een voorstelling van maken hoe mijn 'medepatinten' waren en hoe de sfeer en de energie daar was?Ik had mijn Gita meegenomen en ik sloeg hem open op hoofdstuk 6 en las shloka 30-32. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik zowel naar mijzelf als naar mijn medepatinten op een liefdevolle manier kon kijken en dat ik wellicht mijn nieuwe 'vrienden' kon bijstaan en helpen zover als ik dat kon.

  Bevrijd van wrok door de GitaMarlie Maessen kreeg acht jaar geleden borstkanker op het moment dat zij dit te horen kreeg, wist zij dat ze een andere koers moest gaan varen. Zij zag die tumor als een soort opgehoopte wrok die ze met zich meedroeg. Dit kwam doordat zij er moeite mee had dat zij niet had gestudeerd.Ik had nog een folder thuis liggen waarin informatie stond over een workshop Kind van het Licht. Je gaat dan helemaal teug naar het kind dat je was en dat we allemaal nog in ons hebben. Dr bleek ook mijn pijn te zitten. Ik ben daarmee aan de slag gegaan. Daarna zag ik Louise en Philip Engelen in een programma over de Bhagavad Gita ik kocht meteen de boeken en gaf me op voor de workshops. Een paar weken voordat die cursus begon werd ik iedere ochtend met een steen in mijn maag wakker omdat ik bang was dat dit veel te hoog was gegrepen. Dat vertelde ik Louise ook, maar ze wist mij, achteraf gelukkig, over te halen toch te komen. Het heeft mijn leven compleet veranderd. De Bhagavad Gita heeft mij bevrijd van onder andere mijn wrok, mijn boosheid, mijn angsten, mijn pijn.

 • 22 - oktober / december 2009 23 - oktober / december 2009

  Vanaf dat moment is mijn leven alleen maar rijker geworden en ik denk er nooit meer aan dat ik die diplomas niet heb. Marlie Maessen vindt zowel inspiratie bij de Bhagavad Gita als de Bijbel. Dat heb ik aan die twaalf films over Jezus overhouden. Zowel de Gita als de boodschap van Jezus zijn voor mij een dagelijkse inspiratiebron.

  Onbaatzuchtig handelenUsha Bhageloe is in Suriname geboren. Ze heeft min of meer een religieuze opvoeding gehad. Zij hoorde wel veel over de Bhagavad Gita en over Arjuna vertellen, maar begreep er toen niet veel van. Ze zag wel in dat het iets groots en heel belangrijks was. Ze kreeg er eigenlijk niet veel van mee en is later in Nederland het belang van de Bhagavad Gita zelf gaan ontdekken en is ook Hindi gaan leren. Later ook Sanskriet. Zolang zij zich kan herinneren vroeg zij zich af waarom de dingen gaan zo als ze gaan. Ik vroeg me af waarom een mensenleven,met zo veel verdriet en pijn gepaard gaat. Ik kreeg van iemand een Gita cadeau en dacht toen, wat moet ik er mee, ik kan immers geen Sanskriet lezen. Korte tijd later kwam er iemand op mijn pad om mij vertrouwd te maken met het Sanskriet. Ik kocht ook de 2 - delige Gita van Life Foundation. Door de Nederlandse uitleg van de shlokas was het wat makkelijker te begrijpen. Zo probeerde ik mij te verdiepen in de Bhagavad Gita en had behoefte aan spirituele begeleiding Ik ontmoette

  iemand die vertelde over Bhagavad Gita- lessen en ik herinner mij nog dat ik heel intens verlangde naar zon begeleiding.

  Uiteindelijk kreeg Usha Bhageloe een folder van Louise en Philip Engelen met informatie in handen over hun workshops met de Bhagavad Gita

  In haar eerste Gita-week heeft ze veel geleerd en ervaren. Ik had vroeger wel meer iemand vanuit de Gita, over Arjuna horen vertellen maar begreep niet waarom die Arjuna nu zo vaak ter sprake kwam, en waarom Krishna zo benadrukt dat hij het gevecht moet aangaan met zijn eigen familie. Nu weet ik dat Arjuna de mens voorstelt met al zijn vragen en onzekerheden en het een gevecht voorstelt tegen je eigen ego. Onbaatzuchtige handelen is een belangrijk les voor mij. Ik heb in mijn leven vaak wat voor mijn naaste willen betekenen. Ik deed dat met veel plezier, maar onbewust wilde ik aardig gevonden worden en dat heeft veel pijn en verdriet veroorzaakt. Dankzij de Bhagavad Gita heb ik geleerd, wat onbaatzuchtig handelen is. Ik mag blij zijn iets voor iemand te betekenen, maar mag er niets voor terug verwachten. Hoewel ik dit ergens wel wist kreeg ik dit inzicht door het omgaan met deze teksten. Zo kom ik in het leven van alledag de levenslessen tegen. De Bhagavad Gita leeft voor mij. Iedere dag weer. n

  1. Op weg met de Bhagavad Gita. Stichting Live Foundation. 2001

 • 22 - oktober / december 2009 23 - oktober / december 2009

  Tijdens de begrafenis van haar schoonmoeder droeg Ans samen met haar vriend Waldy een tekst voor. In dat verhaal kwam de boodschap uit de Gita naar voren: dat ze niet echt bij ons weg zou gaan, maar dat ze onsterfelijk was. Dit ontroerde alle aanwezigen. Het mooie is dat die eeuwenoude wijsheid uit de Gita nog steeds zo levend is en zo universeel. Niet alleen wij vonden er troost bij, maar ook mijn schoonvader, die enorm veel verdriet had en zijn vrouw nog steeds heel erg mist. Hoewel hij de Gita niet kent, is die boodschap z universeel. En in momenten van groot verdriet herinneren wij ons dit en putten daar troost en kracht uit.

  Zij begint iedere morgen met lezen in de Bhagavad Gita en weet dan weer waar het over gaat. Vaak raak je gedurende de dag weer de weg kwijt en dan herinner je je weer, dat het niet om jou gaat.

  Centraal in de Gita staat de vraag hoe wij in alle aardse verwarring een rustpunt in onszelf kunnen vinden. Dat spreekt me enorm aan. Het omschrijft precies waar het om gaat. In alle verwarring van deze wereld, te midden van alle onrust en alle stress, roept de Gita mij voortdurend op om steeds opnieuw weer naar binnen te keren en dat rustpunt in mijzelf te vinden. Dat helpt mij heel erg en houdt me op het juiste spoor.

  De Bhagavad Gita in het dagelijks leven (II)

  Do

  or: L

  aMb

  rT

  De

  kwan

  T

  Ans Krietemeijer geeft sinds 2003 yogales. Zij is in 1999 begon-

  nen met een docentenopleiding en is daar in aanraking gekomen

  met de Bhagavad Gita. Haar dagelijks, persoonlijke leven wordt

  gedragen door de Bhagavad Gita, ook in de lessen die zij geeft.

  Laat alles losen neem met geheel je hartje toevlucht tot Mij alleen.

  Ik zal je bevrijden van alle onwetendheid.Er is geen reden voor angst, zorgen of verdriet.

  Bhagavad Gita, hfd. 18, vers 66

 • 24 - oktober / december 2009 25 - oktober / december 2009

  De Bhagavad Gita integrerenHaar naam ontving Sharada Devi (Rian Verhoeven) van Sri Vasudeva (1) en ze verbleef ook in diens ashram. In 1998 volgde zij een yoga-docenten- opleiding bij Rob Obermeyer, Yogacentrum Utrecht. In deze vierjarige opleiding werd gebruik gemaakt van de wijsheid uit de Bhagavad Gita. Ook werd eenmaal per jaar door jaargroep drie de hele Bhagavad Gita gelezen voor de andere jaargroepen. Bovendien moesten er lessen worden voorbereid op bijvoorbeeld shlokas uit de Bhagavad Gita. Rian Verhoeven vindt het van groot belang dat deze wijsheid, deze handleiding voor het leven, die de Gita eigenlijk is, wereldkundig gemaakt wordt. Vanaf die tijd loopt de Gita in haar leven als leidraad om een goed mens te zijn.

  Rian werkt als trainer, coach en stoeit steeds om de Bhagavad Gita te integreren in werksituaties, zonder die overigens expliciet te noemen. Bijvoorbeeld: hoe werk je nou doelgericht, zonder genteresseerd te zijn in het resultaat? Zij noemt in dit verband een organisatie waar de deadline heilig is (en niet de Gita).

  De teksten uit de Bhagavad Gita vertaalt Rian ook naar haar dagelijks leven. In haar yoga-lessen wijst zij ook op het belang om ernaar te leven, ieder moment van de dag. De Gita als leidraad voor je doen en laten, je beslissingen, het verwerken van

  verdriet of woede. Dat geldt ook voor mijzelf natuurlijk en ik oefen dagelijks (en faal) in

  de praktijk, steeds weer. Als ik geconfronteerd wordt met boosheid of gerriteerdheid

  van mensen, is er ter plekke een multidimensionaal bewustzijn: ik ben de doener, ik kijk naar het proces dat zich afspeelt in mij, buiten mij, bij

  de ander, wat mijn les hierin is en waarom ik juist nu hiermee

  geconfronteerd wordt.

  Begrijpen vanuit het hartgebied Rians leven is tijdens de yoga-docenten-opleiding nogal radicaal veranderd, en niet alleen door yoga maar vooral ook door de Bhagavad Gita waar Rob Obermeyer veel nadruk op legde en die als een rode draad door de opleiding liep. In het begin begreep ik er niet zoveel van, maar Rob zei dat die verzen er niet zijn om begrepen te worden met het hoofd

  Nooit was ik niet, nooit waart gij niet, nooit waren al die vorsten daar er eenmaal niet.

  Nooit zullen zij, nooit zullen wij er niet meer zijn.

  Bhagavad Gita, hfd. 2, vers 12

 • 24 - oktober / december 2009 25 - oktober / december 2009

  maar op een dieper niveau, gevoeld en doorleeft moeten worden in het hart. Hij vertelde dat de Gita vroeger in de Oosterse landen bij iedere gelegenheid in een soort meditatieve toestand werd voorgelezen. Rob adviseerde om de Bhagavad Gita ook thuis te lezen en er een oefenritueel van te maken. Zijn idee was dat wanneer je met de Gita begint, dit de hele dag doorwerkt. Tijdens de opleiding heb ik dat met groot plezier gedaan en is het een gewoonte geworden. Meer gentegreerd in mijn leven. Ik gebruik hiervoor drie soorten Gitas omdat iedere vertaling weer anders is. Ik lees dan een paar verzen die ik vervolgens zing. Daarna lees ik de andere vertalingen. En heel vaak blijkt ook dat wat ik begrijp vanuit het vers, klopt met wat ik ervaar; ik krijg dan als het ware een boodschap vanuit de Bhagavad Gita. Ik moet er dan wel naar handelen. En eigenlijk beschrijft de Gita allemaal wat ik diep down in mijn innerlijk al wel weet. Ik word weer herinnerd hoe ik een goed mens kan zijn.

  Momenten voorbij laten gaan.Els van Coolwijk is zich door haar omgang met de Bhagavad Gita ervan bewust geworden dat zij soms plotseling bepaalde dingen wilde. Ze wijst op het belang niet steeds aan die impulsen toe te geven Ik moet even wat eten, of drinken. Vooral in de avonduren nog even een drankje of een hapje. Heel gezellig hoor, maar echt nodig is het niet. Wat ik geleerd heb is dat iedere keer als je onderzoekt waarom die behoefte ontstaat, of als je het even laat liggen, je er achter komt

  waarom je onrustig bent. Er is even een aanleiding waar je je realiseert, h, ik ben even geraakt door iets, wat zich dan uit door te denken aan wat eten of nieuwe schoenen kopen. Zulke dingen dus. Ik ben me bewust van mijn onzekerheden die ik hiermee ga voeden.

  Door iedere keer gevolg te geven aan een ingeving of plotseling verlangen: ik moet iets hebben, voed je jezelf in je onmacht om ermee om te gaan. Maar als je even wacht en het moment voorbij laat gaan (dat zegt de Gita ook!) train je daarmee je wilskracht, je kracht.

  Els van Coolwijk noemt als voorbeeld hoe zij omging met haar moeder, waar ze uit schuldgevoel drie of vier keer per week naar toe ging. Bij haar was het eigenlijk nooit goed,want je gaat altijd weer weg en je laat haar altijd weer achter en ik ging dan ook steeds weer met een zwaar gevoel weg. Nu kan ik zeggen dat ik het niet kan opbrengen dan n keer in de week en als ik een goede week heb of vakantie, misschien twee keer in de week. Ik sla het nu ook wel eens over zodat ik negen dagen niet geweest ben. Maar ik ga dan pas als ik het echt kan opbrengen en als ik echt aandacht kan geven. Ik bedenk dus ook geen smoesjes meer om niet te gaan, maar zeg het eerlijk. Ook weer zon Gita-les. n

  (1) Sri Vasudeva is de oprichter en spirituele

  leider van Blue Star Trinidad & Tobago Hij is

  schrijver van verschillende boeken, waaronder

  Zoek het Zelf in je.

 • 26 - oktober / december 2009

  De Vedische astrologie

  Het bijzondere van dit boek is in

  de eerste plaats dat het een complete beschrijving geeft van het analyseren en interpreteren van een Vedische geboortekaart.Daarnaast wordt in Deel II stapje voor stapje uitgelegd hoe we de Vedische Maankalender kunnen gebruiken bij het plannen van dagen of tijdstippen die het meest gunstig door de planetaire invloeden worden ondersteund. Narada Kush (Kush Visser) is niet alleen auteur van vele boeken, hij is ook een ervaren leraar in de takken van de Vedische wetenschap en heeft beide kwaliteiten in dit boek samengebracht. Het toont aan dat alle onderdelen van de Vedas, zoals medi-tatie, yoga, ayurveda en vastu (architec-tuur) naar hetzelfde doel van innerlijke vrede, wijsheid en geluk leiden. De Vedische astrologie is de oudste vorm van astrologie. De Vedische hymnen zijn door de oude zieners waargeno-men in de peilloze diepten van hun mystieke ervaringen en in de vorm van klanken of mantras naar de opper-vlakte gebracht. Deze astrologie, in het Sanskriet Jyotish genoemd, is volgens Kush een van de grootse geschenken die de Vedas voor de mensheid hebben nagelaten; ze is de wiskunde van de natuur. Jyotish betekent: innerlijk licht

  ( het goddelijke licht dat in ieder mens aanwezig is) en ten doel heeft het licht in ons te doen ontwaken. Het gebeurt nog al eens dat critici van astrologie in het algemeen, ook de Vedische astrolo-gie afwijzen. Aan de wetenschappelijke waarde van Jyotish niet hoeft te worden getwijfeld.De hele structuur van de schepping is gebaseerd op de werking van natuurwetten, die altijd dezelfde zijn. De cycli van de Zon, de Maan en de planeten, kunnen met uiterste precisie worden berekend. Is het niet van ongewone en superieure klasse dat de Vedische geleerden het antwoord van het ontstaan en de ontwikkeling van het universum vooral in zichzelf zochten? Zo boven, zo beneden. Verder wijst hij erop dat Yjotish er dus van uit gaat dat de mens onlosmake-lijk met het universum is verbonden. Ayurveda, de holistische gezondheids-benadering en een zus van Jyotish, leert dat ieder mens een uniek lichaamstype heeft, prakriti genaamd. Op dezelfde wijze, leert Jyotish, dat ieder mens ook een unieke planetaire constitutie heeft.Al met al een heel boeiend boek dat veel nieuwe inzichten biedt. Het is een basis- en werkboek, en ook een hand-leiding voor het dagelijks leven. n

  LdK

  Boekrecensie

 • 26 - oktober / december 2009 27 - oktober / december 2009

  alle Prakritis aan tafel Wie voor het eerst met de eeuwenoude gezondheidsweten-

  schap Ayurveda te maken krijgt, kan overweldigd zijn door de

  immens uitgebreide kennis. Enerzijds biedt deze wetenschap

  individualiteit en flexibiliteit door ieder mens als uniek te

  beschouwen en, gerelateerd daaraan, een andere behandeling

  te bieden. Zo zou je voor dezelfde klacht, in een andere

  periode een heel verschillend gezondheidsprogramma kunnen

  volgen. Deze individualiteit en dynamiek kunnen echter ook

  voor onzekerheid zorgen.

  Do

  or: k

  yra

  De

  Vree

  ze Ayurveda werkt met het principe van constitutieleer: ieder mens heeft een eigen unieke constitutie, ook wel prakriti genaamd. Deze constitutie blijft je hele leven lang hetzelfde. Wel zorgen omgevingsfactoren zoals de seizoenen, de werksfeer en de mensen waarmee we omgaan dat onze basisconstitutie uit balans kan raken waardoor we tijdelijk een ander gezicht laten zien. Deze onbalans wordt ook wel dosha genoemd. Wij zijn dus als mens n met onze omgeving, die van grote invloed is. Verandering van omgeving zorgt ervoor dat andere aspecten van onszelf kunnen worden aangesproken.

  Tijdelijke onbalans Een voorbeeld: Wanneer je een vata-pitta constitutie hebt, betekent dit dat vata meest dominant is. Je bent bijvoorbeeld erg slank, gaat in gesprekken makkelijk van de hak op

  de tak en hebt een nerveus karakter. Je leeft in balans door voldoende rust te nemen en jezelf tegoed te doen aan massages, stoombaden en rustgevende muziek. Stel, je verhuist naar een Zuid-Amerikaans land, een continent waar het element vuur sterk overheerst. Denk bijvoorbeeld aan de macho cultuur, het gebruik van chilipeper en het warme vochtige weer en opeens komt pitta, doorgaans slechts bijrijder, als meest dominant naar voren. Je krijgt last van ontstekingen, bent gerriteerd en hebt last van woede- aanvallen. Wanneer iemand je dan zou ontmoeten, zou hij zeggen: overduidelijk een pitta type. Maar dit is slechts een tijdelijke onbalans. Door een periode volgens pitta leefregels te leven, kan je constitutie (vata-pitta) weer in balans komen. De adviezen die je krijgt kunnen dus van moment tot moment veranderen.

 • Preventiemiddel Waarom is het dan nodig onze constitutie te kennen?Om de simpele reden dat het een belangrijk preventiemiddel is. Door het volgen van de leefregels gekoppeld aan jouw constitutie krijgen ziektes en klachten geen kans en voel jij je goed in je vel.Nu even heel praktisch. In een samengesteld gezin waar alle drie de constituties en alle variaties van combinaties voorkomen, kan het koken van een voor iedereen passende maaltijd een uitdaging zijn. Stel, je man is een pitta-vata type. Hij is een aanwezige persoonlijkheid die, niet alleen aan de eettafel, het hoogste woord voert. Je dochter is kapha-vata, een rustig meisje dat lang over haar maaltijd doet en in gedachten op hele andere plekken is. Je zoon is vata-kapha, een echte spring in het veld die constant van tafel wil om te laten zien welke uitvindingen hij die dag bedacht heeft. Jijzelf bent een kapha-pitta type, rustig van aard maar die soms verrassend gepassioneerd uit de hoek kan komen. Hoe ga je hier nu mee om? Wat ga je koken? Hoe zorg je ervoor dat alle constituties ondersteund worden? Hiervoor heeft Ayurveda een oplossing: koken volgens het tridoshic concept. Eten dat goed is voor elke constitutie! Ik heb een drietal tips voor je op een rijtje gezet zodat je niet alleen overheerlijke maaltijden maar ook een eettafel vol met blije en gezonde prakritis voorgeschoteld krijgt. n

  28 - oktober / december 2009 29 - oktober / december 2009

  TIP 1: Schaf de volgende tridoshic producten aan, zorg dat je ze altijd in huis hebt en gebruik ze volop!

  Voorbeelden van Tridoshic producten:Ghee, Zonnebloemolie, Honing, Granaatappel, Rozijnen (geweekt), Blauwe Bessen, Mango, Wortelen, Basmati Rijst, Witte Aardappel, Couscous.

  TIP 2: Ook de specerijen en kruiden waarmee gekookt wordt zijn van groot belang. Hiermee kan je een maaltijd omtoveren tot een heus paradijs voor alle prakritis! Zorg dat je een heel breed aanbod aan kruiden en specerijen in huis hebt zodat je alle maaltijden kan aanpassen.

  Voorbeelden van Tridoshic Kruiden & Specerijen:Koriander, Peterselie, Basilicum, Kaneel, Komijn, Pepermunt, Rozemarijn, Saffraan, Kurkuma.

  TIP 3: Wat ik zelf graag doe is simpelweg producten in huis halen waar ik zin in heb, zonder te denken aan een specifieke constitutie. Bijvoorbeeld: wortel en appel. Ik maak een grote bak met geraspte wortel en appel en verdeel het dan over drie kleinere bakken. De eerste bak bereid ik zo dat het goed is voor vata, de tweede voor pitta en de derde voor kapha. Zo werk je efficint, houd je rekening met individuele behoeftes en het is nog leuk ook om die drie verschillende maar toch heel gelijkende salades te zien!

 • 28 - oktober / december 2009 29 - oktober / december 2009

  Vata:Rasp wortel en appel. Zorg voor een verhouding van 3 op 1.Roerbak de wortel kort, meng de warme wortel met de appel.Snij prei in kleine ringetjes en roerbak.Laat de rozijnen wellen in warm water.Gebruik kaneel, olijf olie, honing en citroensap als dressing.Gebruik walnoten als topping.

  Pitta:Rasp wortel en appel. Verhouding van 1 op 2Meng dit met de rauwe prei ringetjes.Voeg de gedroogde rozijnen toe.Gebruik kokosolie, munt en appeldiksap als dressing.Gebruik roergebakken tofu blokjes als topping.

  Kapha:Rasp wortel en appel. Verhouding 1 op 1. Meng dit met een ui, die in kleine blokjes is gesneden.Voeg gedroogde rozijnen toe.Gebruik zonnebloemolie, kaneel, gemberpoeder en appeldiksap als dressing. Gebruik gekiemde kikkererwten als topping.

  Kyra de Vreeze is voedingsdeskundige en therapeute. Ze geeft workshops, lezingen en trainingen over voeding en leefstijl. Met haar kennisplatform BLOOHM wil ze laten zien dat iedereen een gezond, duurzaam en rijk leven kan leiden, hoe klein je budget ook is.

  De slogan van BLOOHM is:

  Pay Little, Live Large, Do Good. www.bloohm.nl

  RECEPT voor Kyras Wortelschietende Salade:

  Wortelen zijn (voor pitta met mate) tridoshic. Wortelen staan erom bekend dat

  ze een sterk aardende kwaliteit hebben. Vooral voor vata erg belangrijk aan-

  gezien ze licht van energie zijn, de neiging hebben weg te dromen en wel wat

  sterke wortels kunnen gebruiken.

 • 30 - oktober / december 2009 31 - oktober / december 2009

  Inmiddels spreken we niet meer van Mexicaanse griep maar van Nieuwe Influenza 1 (H1N1).

  De technische omschrijvingen en dergelijke laten we hier achterwege omdat daar voldoende informatie over beschikbaar is. Als Ayurvedische artsen dienen we eerst alle aandacht te vestigen op de preventie, want opnieuw geldt het devies: 'voorkomen is beter dan genezen'. Juist in het voorkomen van ziekten heeft de Ayurveda altijd haar effectiviteit bewezen. In de eerste plaats natuurlijk door de persoonlijke programma's die ze tot haar beschikking heeft. Omdat de Ayurvedische geneeskunde zich primair richt op het persoonlijke type van ieder individu, worden van een

  dergelijk individu de 'eigen' zwakke plekken opgespoord waardoor er een persoonlijke immuniteit kan worden opgebouwd. En hoewel het griepvirus natuurlijk geen enkel onderscheid maakt tussen de menstypen, kunnen we toch wel zeggen dat het vooral de kapha- en de vatatypen zullen zijn die het meest onder de griepverschijnselen zullen gaan lijden.

  Geen vleeswarenEr bestaan echter ook algemene programma's (dus voor alle menstypen) waardoor je je sterker kunt maken; heel bekend in de Ayurveda is bijvoorbeeld het begrip 'rasayana', waaronder zowel voedingsrichtlijnen, therapeutische behandelingen als middelen verstaan worden die de eigen immuniteit (bekend als 'ojas')

  De ayurveda en de Mexicaanse griep

  Nu er een pandemie dreigt van een nieuw griepvirus zal ook de

  Ayurveda alles in het werk moeten stellen om juist in deze dagen

  haar waarde te bewijzen. Het grootste nut van de Ayurveda zit m

  immers in de preventie. Wie eenmaal besmet is zal aangewezen zijn

  op antivirale middelen met al hun bijwerkingen. Daarom zullen wij

  nu aandacht besteden aan maatregelen waarmee je je het beste kunt

  wapenen tegen de dreigende griepgolf.

  Do

  or: r

  obe

  rT

  h. s

  waM

  i Per

  sau

  D

 • 30 - oktober / december 2009 31 - oktober / december 2009

  aanmerkelijk verhogen. Ten aanzien van de voedingsrichtlijnen is het als eerste aan te bevelen om koude voeding zoveel mogelijk te vermijden en meer te kiezen voor warme voeding. Ga de komende tijden maar eens zowel 's-middags als 's-avonds lekker warm eten. De Ayurveda zegt ook heel duidelijk dat een virus als micro-organisme zich slecht handhaven kan in een schoon intern milieu, dus in een rein lichaam. De Ayurvedische dokters uit het oude India mochten onder andere om die reden dan ook geen vleeswaren gebruiken of alcohol drinken, wat wij in deze tijd nog zouden moeten uitbreiden met het verbod op roken. Immers, een vervuild lichaam trekt eerder en sneller micro-organismen aan dan een rein lichaam. Dr. Albert Schweitzer is hier een voorbeeld van

  toen hij in de diepe binnenlanden van Afrika de meest zieke mensen hielp (vooral melaatsen) zonder zelf ooit besmet te raken.

  Regelmatige olie massagesDoor een tijd lang vleesloos te eten reserveer je ook kostbare energie van je lichaam (die anders gebruikt zou worden om het vlees te verteren) zodat deze energie dienstbaar gemaakt kan worden aan je weerstand. Het is dan wel belangrijk dat je voldoende fruit en groenten eet, het liefst zoveel

  Dr. Albert Schweitzer

 • foto: www.ayurvedicyogi.com

  32 - oktober / december 2009 33 - oktober / december 2009

  mogelijk van biologische oorsprong. Ben je meer van het vatatype, gebruik dan wat meer zoete voedingsmiddelen zoals basmatirijst, tarwe en lekker zoet fruit. Ben je meer van het kaphatype, gebruik dan wat meer pikante of scherpe voedingsmiddelen maar vermijd zoveel mogelijk zout en melkproducten. Voor alle menstypen geldt dat regelmatige oliemassages ook erg goed zijn om de eigen immuniteit te verhogen. Er bestaan daar drie mogelijkheden voor: je doet het zelf, je laat het doen door iemand die je kent of je laat het doen door een erkend professional. Als je het zelf doet gebruik je een redelijke hoeveelheid koudgeperste sesamolie die je even lekker warm maakt. Masseer jezelf al zittend vanaf je voeten tot aan je hoofd en dan weer terug. Je dient er ruim 20 minuten over te doen. Dit geldt ook voor de jou bekende die je masseert. De Ayurveda professional zal enkele olin gebruiken die speciaal op je type gebaseerd zijn, waarbij 'basugandar' en 'bali tailam' daar deel van kunnen uitmaken. Kortom: massages vormen een niet te onderschatten behandeling om je weerstand heel sterk te maken; het is jammer dat de reguliere wereld daar niet opkomt. De Ayurveda kent ook vele hooggeconcentreerde kruidensupplementen die preventief gebruikt kunnen worden. Vooral typisch Indiase kruiden als 'surasa' en 'arusi' - nu ook in Nederland hier en daar verkrijgbaar - versterken de menselijke 'ojas'. Wie zulke supplementen combineert met juiste voedingsrichtlijnen wapent zich het beste tegen de dreigende griepgolf.

 • Ook dit najaar maken we graag anderen blij. Schenk uw relatie, uw goede vriend of

  uw familielid daarom een jaarabonnement op OHM Vani. Zo blijven ze een heel jaar

  op de hoogte van boeiende ontwikkelingen op het gebied van filosofie, religie, cultuur

  en spiritualiteit n van alle programmas die OHM op radio en televisie uitzendt.

  Voor maar e12,- maakt u iemand n heel jaar lang blij.

  Voor meer informatie neem contact op met:

  nr 2 15

  a / 2009

  12,00

  n Lijden en het o

  mgaan met de me

  demens

  gezien vanuit

  het hindoesme

  n Dromen,

  een wondervo

  lle Werkelijkheid

  n Amitav Ghosh

  en de reis tot

  Kala Pani

  n Lijden en het o

  mgaan met de me

  demens

  gezien vanuit

  het hindoesme

  n Dromen,

  een wondervo

  lle Werkelijkheid

  n Amitav Ghosh

  en de reis tot

  Kala Pani

  nr 3 15

  / 2009

  12,00

  n Loslaten en v

  an het leven houd

  en

  n Indir zijn in h

  et buitenland

  n The power of

  simplicity

  nr 4 14

  / 2008

  12,00

  n 15 jaar OHM

  15 jaar hindoe

  sme in Nederland

  n Ronald Plaste

  rk, Mansukh Pate

  l

  feliciteren OH

  M

  n Shubh Divali

  Wat doen we

  tijdens het lichtje

  sfeest?

  n Amma

  over de krach

  t van de vrouw

  CADE

  AU-TI

  PStichting OHM (redactie OHM-Vani)Koninginneweg 81217 KX HilversumTelefoon: 035 - 6260920E-mail OHM: [email protected]

  nr 1 15

  / 2009

  12,00

  n Belangeloos h

  andelen

  (hoe) kan dat?

  n Ammas knuff

  els gaan diep

  Interview met

  de knuffelmoede

  r

  n Holi symb

  oliek en spektake

  l

  n Belangeloos h

  andelen

  (hoe) kan dat?

  n Ammas knuff

  els gaan diep

  Interview met

  de knuffelmoede

  r

  n Holi symb

  oliek en spektake

  l

  32 - oktober / december 2009 33 - oktober / december 2009

  Ayurveda als preventieWanneer de griepsymptomen zich al voordoen dan dient in de eerste plaats de huisarts daarvan in kennis te worden gesteld. De Ayurveda kent ook geneeskrachtige planten zoals Amlaka die zowel in poedervorm als in capsules wordt aangeboden. Deze mogen echter niet de plaats innemen van de door de huisarts voorgeschreven anitivirale middelen. Daarnaast mag de patint wel thee drinken die getrokken is uit een combinatie van gember, kaneel en kardemom. Indien er al koorts aanwezig is, is 3 x daags een kop

  basilicumthee ook aan te raden (waarbij alle melk dient te worden vermeden).

  Samenvattend kunnen we dus zeggen dat de Ayurveda een belangrijke rol speelt in het preventieprogramma tegen de gevaarlijke Nieuwe Influenza 1. Aandacht voor voeding, energiegevende massages en enkele preventieve kruiden versterken de immuniteit waardoor het nieuwe virus het niet makkelijk wordt gemaakt zich in je te nestelen; het is de moeite waard! n

 • : Afstemming tussen lichaam, geest en ziel

  Onder leiding van Chanderdath Makhan (4e in de generatie Ayurvedische vaidyas) worden traditionele Ayurvedischebehandelingen gegeven, afgestemd op de westerse mens. Frieda de Putter is gespecialiseerd is acupunctuur, ayurveda, levend bloed analyse en ooracupunctuur. Een team van artsen en therapeuten zorgt voor de Ayurvedische behandelingen. Alle behandelingen vinden plaats in hetcentrum met veel zorg en toewijding.

  Met een multi disciplinair team willen we iedereen die bij ons komt voor behandeling, in een zo kort mogelijke tijd helpen. Massage, shirodhara, kruidentherapie, voedings- en leefstijl training, yoga en meditatie zijn onderdeel van een behandeling.We behandelen o.a. : reuma, migraine, fybromyalgie, hoge bloeddruk, prostaatklachten, huidklachten, RSI, maag endarmklachten, diabetes, menstruatie en menopauze klachten.

  Het centrum biedt speciale programmas aan:1. Burn-out programma2. Obesitas (overgewicht) programma3. Gezond ouder worden

  Ayurvedisch coachen. Wij zijn blij dat we het volgende in n sessie kunnen genezen:Allerlei soorten allergien, neiging tot te veel alcohol drinken, roken, eten van chocolade, excessieve eetbuien, fobien enpost traumatische pijnen.

  Gratis diagnose : elke dinsdag van 10.00-12.00 uur en elke vrijdag van 09.00-11.00 is er een gratis diagnose en eenpranabehandeling.

  Voor meer informatie kunt u terecht op onze website of onsbellen. Mississippidreef 81, 3565 CE Utrecht, tel. 030 2734171,www.jade-health.nl, e: [email protected]

  Pancha karma(Ayurvedisch reinigen),Massage,AcupunctuurOntspanningHoge Ayurvedischedarmspoelingen,Levend bloed analyseAyurvedisch coachen,Voeding en leefstijl adviesOpleiding AyurvedischemassageYogaMeditatiePranayama

  34 - oktober / december 2009 35 - oktober / december 2009

 • 34 - oktober / december 2009 35 - oktober / december 2009

 • televisie

  36 - oktober / december 2009 37 - oktober / december 2009

  Zondag 4 oktober 2009OHM Magazine

  Een actueel programma dat ingaat op sociale, culturele en religieuze ontwikkelingen binnen de hindoesamenleving in Nederland. In het Magazine ook aandacht voor de beleving van het Hindoesme door autochtone Hindoes.

  Zondag 11 oktober 2009 Asha, een legende op haar eigen manier! De 76-jarige Asha Bhosle is een bijzondere vrouw. Als zus van een grote zangeres heeft ze zichzelf los moeten koppelen van haar familie en zich in haar jonge jaren moeten bewijzen. Na een aantal hits bereikte ze in de jaren 70 met haar carrire ongekende hoogtes door liedjes te zingen van componist en echtgenoot R.D. Burman, zoals Dum Maro Dum en Mehbooba. Samen brachten zij voor het eerst wereldse invloeden in Bollywoodliedjes. Ook tegenwoordig zet ze zich in voor de samensmelting van het Oosten en het Westen. Zelfs in haar meest recente albums zien we duetten tussen Asha en bijvoorbeeld Boy George, REM, maar ook Bollywoodsterren als Sanjay Dutt, Anil Kappoor en Mithun Chakraborty. Naast haar muzikale carrire praten we ook uitgebreid met Asha Bhosle over de inspiratie, overtuiging en kracht die ze haalt uit het Hindoesme.

  4e kwartaal 2009Iedere zondag

  op nederland 2

  15.30 uur

  Herhaling iedere zaterdag11.25 uur

  herhaLing zaTerDag 10 okTober

  herhaLing zaTerDag 17 okTober

 • televisie

  36 - oktober / december 2009 37 - oktober / december 2009

  Zaterdag 17 oktober 2009, 18.30 uur !Divali

  Divali, het lichtfeest van de Hindoes, is een feest van bezinning en vooral van overwinning. Overwinning van het licht op duisternis, van goed op kwaad, wijsheid op onwetendheid. Wie het kwade of de eigen onwetendheid overwint is een gelukkig mens, zegt de Hindoetraditie. In deze extra uitzending staan we stil bij het Divalifeest. Het Divalifeest is nog niet bekend bij iedereen in de Nederlandse samenleving. Wij kijken naar gezinnen die Divali vieren samen met anderen, met bijvoorbeeld hun buren. Dit jaar wordt in de Haagse wijk Transvaal het Divalifeest in het openbaar gevierd. Ook daar neemt OHM een kijkje.

  Zondag 25 oktober 2009 Chatney.nl: Een spirituele carrire?

  Carrire maken en spiritualiteit gaat dit samen? Is het niet zo dat bij het opbouwen van een topcarrire je eigen belang moet stellen? Vr het belang van anderen? Is het niet zo dat je dan lange dagen moet maken en daarbij geen tijd hebt om te mediteren? In deze Chatney.nl gaan Narsingh en Zhunaysha op onderzoek uit om te kijken of spiritualiteit en carrire samengaan.

  Zondag 1 november 2009 OHM Magazine

  Een actueel programma dat ingaat op sociale, culturele en religieuze ontwikkelingen binnen de hindoesamenleving in Nederland. In het Magazine ook aandacht voor de beleving van het Hindoesme door autochtone Hindoes.

  Zondag 8 november 2009 Being an Indian dl 1

  Rob Hof, winnaar van de Zilveren Nipkovschijf 2007, reist opnieuw per trein de wereld rond. De trein blijkt wereldwijd de ideale plaats voor inspirerende gesprekken en bijzondere observaties. India staat bekend als een land van armoede en

  herhaLing zonDag 18 okTober

  herhaLing zaTerDag 7 noVeMber

  herhaLing zaTerDag 14 noVeMber

  herhaLingzaTerDag 31 okTober

 • 38 - oktober / december 2009 39 - oktober / december 2009

  exotische tempels. Maar de laatste twintig jaar heeft het land een enorme sprong voorwaarts gemaakt. Met een groeiper-centage van zeven tot tien procent behoort het tot de snelst groeiende economien van de wereld. Ieder jaar stromen honderdduizenden jonge getalenteerde studenten vanuit India over de wereld. De helft van de ICT-ers en medici in de Verenigde Staten is afkomstig uit India. De 21ste eeuw wordt wel de eeuw van India en China genoemd, waarbij India een voorsprong heeft op taalgebied. De voertaal in het Indiase onderwijs is Engels en dat is ook de voertaal in het internationale leven. Treinreizigers vertellen over hun verlangens en hun toekomstdromen in het land waar oude waarden en normen diepgeworteld liggen

  Zondag 15 november 2009Being an Indian dl 2

  Het vervolg van de treinreis van Rob Hof in India, waarbij nieuwe reizigers ontmoet.

  Zondag 22 november 2009Je bent jong en je gelooft

  Christelijke, joodse, islamitische en hindoe jongeren brengen samen een weekend door op een landgoed in Deventer en gaan met elkaar in gesprek over verschillende actuele themas. Naast deze gesprekken ontvangen de jongeren ook gasten zoals Ella Vogelaar, Rabijn Soetendorp, Sherita Narain; met hen praten ze over hun dagelijks leven.

  Zondag 29 november 2009Chatney.nl: Muziek als uiting van devotie

  Het jongerenprogramma van de OHM, waarin thema op een humoristische wijze naar voren worden gebracht. In deze uitzending staan we stil bij als uiting van devotie. Mantras en bhajans zijn verschillende manieren om je tot God te richten. In deze Chatney.nl kijken Narsingh en Zhunaysha hoe jongeren muziek gebruiken om zich te richten tot God.

  televisie

  herhaLing zaTerDag 21 noVeMber

  herhaLing zaTerDag 5 DeceMber

  herhaLing zaTerDag 28 noVeMber

 • televisie

  38 - oktober / december 2009 39 - oktober / december 2009

  Zondag 6 december 2009OHM Magazine

  Een actueel programma dat ingaat op sociale, culturele en religieuze ontwikkelingen binnen de hindoesamenleving in Nederland. In het Magazine ook aandacht voor de beleving van het Hindoesme door autochtone Hindoes.

  Zondag 13 december 2009Ayurveda in de moderne samenleving

  Voor de moderne samenleving zijn economische groei en technologische ontwikkeling belangrijke pijlers. Onze hiermee samenhangende leefstijl heeft de afgelopen jaren veel schade toegebracht aan zowel het milieu als aan onze gezondheid. Ziekten als huid- en luchtwegallergien zijn in hevigheid en frequentie toegenomen. De reguliere geneeskunde houdt zich voornamelijk bezig met symptoombestrijding en het ontwikkelen van nieuwe medicijnen. Gezondheidsklachten duiden op een verstoring van de onderlinge samenhang. Welke therapeutische methodieken kent de Ayurveda om deze verstoring die zich concreet in bijv allergische klachten uit, te behandelen?

  Zondag 20 december 2009Satvik koken

  Werk en gezin leggen druk op mensen. Om rust te vinden grijpen veel mensen naar yoga en meditatie. Hierdoor vindt men vooral geestelijke rust. Het Hindoesme gaat uit van een balans tussen lichaam en geest . Yoga en meditatie zijn hier goed voor. Om balans tussen lichaam en geest te bereiken kijken we ook naar voedsel. Binnen het Hindoesme kennen we o.a. het vegetarisme en satvik voedsel die hierbij behulpzaam zijn. Wat is satvik voedsel en hoe verhoudt het zich met yoga en meditatie? Wat zeggen Hindoegeschriften hierover? Wie past het toe en uit welke overwegingen?

  herhaLing zaTerDag 26 DeceMber

  herhaLing zaTerDag 12 DeceMber

  herhaLing zaTerDag 19 DeceMber

 • Zondag 27 december 2009Chatney.nl

  Het jongerenprogramma van OHM, waarin we problemen waarin we op humoristische wijze problemen aan de orde stellen welke binnen gezinnen ontstaan als gevolg van verschil in zienswijze met betrekking tot de eigen cultuur, traditie of wereldbeeld. Maar ook waarin we jongeren informeren over waarden uit de Hindoetraditie.

  40 - oktober / december 2009 41 - oktober / december 2009

  herhaLing zaTerDag 2 januari

 • televisie Hindi

  Ver

  TaLi

  ng D

  oo

  r: D

  ick

  PLu

  kker . .

  : ( ) - , - ? : , ! ( ) () . . - : ( ) Den Haag Transvaal : ( ) - : ( ) : Being an Indian, ( ) ... : Being an Indian, ( ) ... : ( ) , , Ella Voge-laar, Rabbijn Soetendorp, Sherita Narain : : ( ) , : ( ) : ( ) - ? : ( ) : ( ) , , ! Nederlandse Publieke Omroep - www.ohmnet.nl

  40 - oktober / december 2009 41 - oktober / december 2009

 • 42 - oktober / december 2009 43 - oktober / december 2009

  Radio

  Zondag 4 oktober Alleen spiritueel verder, deel 1 De spanningen begonnen in haar huwelijk toen Agnes Colijn met haar spirituele ontwikkeling begon. Ze zag dat haar behoeften in de relatie anders waren dan 19 jaar geleden toen ze trouwde. Ze hebben erover gesproken en de conclusie was duidelijk, Agnes zou alleen verder gaan. In deze Lotusvijver het verhaal van Agnes Colijn.

  Zondag 11 oktober Alleen spiritueel verder, deel 2 Ik wist dat we vooral spiritueel gezien niet bij elkaar pasten maar wilde niet nadenken over het beindigen van de relatie, al voelde ik dat ik stagneerde. Uiteindelijk verbrak hij de relatie, vertelt Danilla Pasma. In haar coaching gesprekken komt ze veel vrouwen tegen die voor hetzelfde dilemma staan.

  4e kwartaal 2009

  Zondag14.15 - 15.00 uurop radio 5via de ether: 747 aMen via de kabel:den haag 88.1 FMaMsterdaM 96.6 FMrotterdaM 90.0 FMoF vraag uw kabelexploitant naar de juiste Frequentie in uw regio.

  Meer weten o

  ver de

  genterviewd

  en en

  hun achtergr

  ond?

  Meld je aan

  voor de

  Lotusvijver n

  ieuwsbrief

  op www.ohm

  net.nl

 • 42 - oktober / december 2009 43 - oktober / december 2009

  Zondag 18 oktober & Zondag 25 oktober Spiritualiteit en geluk Oorspronkelijk komen mensen op het spirituele pad omdat men op zoek is naar verbinding met het hogere. Maar steeds meer zoekers zeggen gelukkig te willen worden met spiritualiteit. De Lotusvijver onderzoekt deze verschuiving in het doel van spiritualiteit.

  November, maand van de spiritualiteitHet thema dit jaar van de maand van de spiritualiteit is wortel schieten. Ik dit kader behandelt OHM in vijf radiogesprekken verschillende themas met mensen die zich in hun spirituele ontwikkeling laten leiden door het geschrift de Bhagavad Gita. Dit filosofisch werk bestaat uit 701 versregels en bespreekt vrijwel alle belangrijke ideen uit het hindoesme, maar is tegelijkertijd uiterst praktisch van aard.

  Zondag 1 november Bhagavad Gita deel 1 Gesprek met Marli Maasen , Usha Bhageloe en Monique Briggeman over hoe de Bhagavad Gita richting geeft op hun levenspad.

  Zondag 8 november Bhagavad Gita deel 2 Gesprek met Marli Maasen , Usha Bhageloe en Monique Briggeman over hoe de Bhagavad Gita richting geeft op hun levenspad.

  Radio

 • Zondag 15 november Bhagavad Gita deel 3 Gesprek met Marli Maasen , Usha Bhageloe en Monique Briggeman over hoe de Bhagavad Gita richting geeft op hun levenspad.

  Zondag 22 november Bhagavad Gita deel 4 Gesprek met Rian Verhoeven , Els van Coolwijk en Ans Krietmeijer hoe de Bhagavad Gita hun leven heeft veranderd.

  Zondag 29 november Bhagavad Gita deel 5 Gesprek met Rian Verhoeven , Els van Coolwijk en Ans Krietmeijer hoe de Bhagavad Gita hun leven heeft veranderd.

  Zondag 6 december & Zondag 13 december Was het maar anders gegaan! In twee uitzendingen van de Lotusvijver kijken genterviewden terug op hun leven dat zij anders hadden willen invullen.

  44 - oktober / december 2009 45 - oktober / december 2009

 • Zondag 20 december De stroom verleggen In deze Lotusvijver een portret van Ineke Rabbering, de drijvende kracht van Spirituele Management Tafel. Deze organisatie helpt professionals om werk en spiritualiteit te integreren. Het motto van Ineke is: Verleg je stroom en je ziet zoveel meer.

  Zondag 27 december Een nieuwe tijd breekt aan Sinds enkele jaren is de Oneness University zeer actief om mensen tot verlichting te brengen zodat er vanaf november 2012 een nieuwe tijd op aarde zal aanbreken. De Lotusvijver sprak met enkele actieve leden van de Oneness University.

  44 - oktober / december 2009 45 - oktober / december 2009

 • 46 - oktober / december 2009 47 - oktober / december 2009

  Radio De Zevende Hemel

  Zaterdag 3 oktober Gandhi en de Internationale Dag van Geweldloosheid

  In deze uitzending een verslag van de activiteiten van de Dag van geweldloosheid. Deze dag is uitgeroepen door de Verenigde Naties ter gelegenheid van de geboortedag van Mahatma Gandhi op 2 oktober.

  Zaterdag 10 oktober Schuif aan in de Zevende Hemel In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp.

  Zaterdag 17 oktober Divali De Zevende Hemel onderzoekt de veranderingen die dit familiefeest ondergaat ten gevolge van de steeds verdergaande individualisering bij Hindoes.

  4e kwartaal 2009

  Zaterdag16.00 - 17.00 uurop radio 5via de ether: 747 aMen via de kabel:den haag 88.1 FMaMsterdaM 96.6 FMrotterdaM 90.0 FMoF vraag uw kabelexploitant naar de juiste Frequentie in uw regio.

 • 46 - oktober / december 2009 47 - oktober / december 2009

  Radio De Zevende HemelZaterdag 24 oktober Schuif aan in de Zevende Hemel In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp.

  Zaterdag 31 oktober Schuif aan in de Zevende Hemel In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp.

  Zaterdag 7 november Jongvolwassen in de Mandir De christelijke kerken spreken van een gat in de kerk. Hiermee wordt bedoeld dat zeer weinig jongvolwassenenzich tot de kerk aangetrokken voelen. Hoe staat het met het gat in de mandir?

  Zaterdag 14 novemberSchuif aan in de Zevende Hemel In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp.

  Zaterdag 21 november & Zaterdag 28 novemberZorg in Suriname Het schrikbeeld van veel Nederlandse Hindoestanen is ziek te worden tijdens een verblijf in Suriname. Dat weerhoudt hen er dan ook van te remigreren of voor langere tijd in dat land te verblijven. In hoeverre klopt dit beeld met de werkelijkheid? OHM deed een onderzoek

 • 48 - oktober / december 2009 49 - oktober / december 2009

  Zaterdag 5 decemberGeven in het hindoesme Op de dag van Sinterklaas onderzoekt OHM in de Zevende Hemel de betekenis van geven en schenken in de hindoe cultuur.

  Zaterdag 12 december Schuif aan in de Zevende Hemel In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp.

  Zaterdag 19 december Schuif aan in de Zevende Hemel In deze Zevende Hemel een discussie over een actueel onderwerp.

  Zaterdag 26 december Kerst bij hindoes Sommige hindoes vieren op hun eigen manier het kerstfeest. De tolerantie van de hindoetraditie geeft hen hiervoor de ruimte. In deze Zevende Hemel gesprekken met hindoes voor wie het kerstfeest een diepere betekenis heeft.

  Radio

 • 48 - oktober / december 2009 49 - oktober / december 2009

  Radio

  Bent U toe aan een positieve verandering in Uw leven?

  KUSH CONSULTANCY LELYSTADConsulten, Workshops, Opleiding

  Praktijk voor Vedische Astrologie,Ayurveda, Yoga & Meditatie

  Tel. 06-45052524 www.naradakush.nl

  De essentie van de Bhagavad Gita

  In eenvoudige en directe taal legt Swami Dayananda de essentie van de Gita uit. Het boek bevat naast gezonde denkwijzen en waarden, alles wat je wilt weten over de spirituele zoektocht. Helder, diepgaand en begrijpelijk voor iedereen.

  Nu verkrijgbaar via www.viveki.nl en in de boekhandel.

  18,50 ISBN 9789078555070, Paperback, 200 blz.

  Swam

  i Dayananda D

  e essentie van de Bhagavad Gita V

  iveki

  Een klassieke interpretatie voor de moderne geest

  Al eeuwenlang is de Bhagavad Gita de belangrijkste filosofische tekst die richting geeft aan het Indiase denken en leven. Haar boodschap is universeel. De Gita legt zich toe op de drie beperkingen die ieder mens ondervindt: onwetendheid, verdriet en sterfelijkheid.

  Het onderwijs van de Bhagavad Gita begint met de gewaagde bewering dat dit stuk voor stuk ongeldige problemen zijn. Ze worden veroorzaakt door onze onwetendheid over de werkelijke natuur van het zelf. Puttend uit de essentie van alle Upanishads, legt de Gita uit hoe het zelf onbeperkt is, onverwoestbaar en ongeboren. Deze kennis bevrijdt je van elk gevoel van beperking. Dit is de essentie van de Bhagavad Gita.

  Swami Dayananda (1930) geeft in dit boek een klassieke Vedanta-interpretatie van de Bhagavad Gita. Hij duikt met grote bezieling en energie in het centrale thema en weet feilloos de belangrijkste verzen te selecteren om haar boodschap naar voren te brengen.

  Swami Dayananda is een zeer gerespecteerde en geliefde Vedantaleraar uit India, die al meer dan veertig jaar over de hele wereld lesgeeft. Hij is erin geslaagd om de diepte van de Bhagavad Gita te ontvouwen, met een helderheid die elke moderne geest zal aanspreken.

  www.viveki.nl

  Swami Dayananda

  De essentie van de Bhagavad Gita

  Viveki

  "DAT JE VERLEDEN

  JE ZO IN DE WEG

  KAN ZITTEN"

  REGRESSIERENCARNATIETHERAPIE

  Is een vorm van psycho/bewustzijnstherapie dat geschikt is voor werken met een breed scala aan klachten, problemen en levens- thema's, waarvoor inzicht, verandering of meer dan wel andere keuze mogelijkheden worden gezocht.

  * Totale gezichts- en lichaamsverzorging * Vergoeding zorgverzekeraar * Lid VNT

  Voor inlichtingen:Savita D. HarpalTel. 035 - 6214405Noordse Bosje 33d1211 BD [email protected].

 • 50 - oktober / december 2009 51 - oktober / december 2009

  Reisbureau Capricho Tours n Albert Cuypstraat 43 n 1072 CL AmsterdamTel.: +31(0)20 673 73 42 n Fax: +31(0)20 375 46 75 n e-mail: [email protected]

  Paramaribo KLM en SLM retourtarieven laagseizoen 1 maand reeds vanaf 635,- euro, (incl. alle belastingen).

  India KLM - AI - OS - AY enz. naar diverse steden met lage retourtarieven, met extra bagage en n keer de terugreis kosteloos wijzigen. Verzorgde reizen samengesteld naar uw wensen.De tours met het aantal dagen en de gewenste steden/plaatsen worden in overleg met u samengesteld.

  Onze specialiteit is ook het samenstellen van spirituele- en religieuze reizen. In India wordt de tour door erkende reisleiders begeleid.

  Tevens bemiddelen wij voor Suriname de hotelreserveringen en vakantiehuizen.

  Reisbureau Capricho Tours is lid van SGR en ANVR en is erkend IATA

 • 50 - oktober / december 2009 51 - oktober / december 2009

  Saraswati Art publishers & DistributeursBezoek onze Literatuurdagen & boekenmarkt

  Voor meer informatie: [email protected] of bel Telefoon 020 - 696 64 05

  Geef eens een boek...

  ...of een CD c