OHM Vani 3e kwartaal 2010

of 52 /52
NR 3 16 e JAARGANG JULI / SEPTEMBER 2010 PRIJS E 12,00 PER JAAR n Vakantie en spiritualiteit n De heiligheid van India moet je leren zien n Ecolonie. Een van de eilanden van de toekomst

Embed Size (px)

description

nr 3 • 16e jaargang juli/september 2010 • Vakantie en spiritualiteit • De heiligheid van India moet je leren zien • Ecolonie, één van de eilanden van de toekomst Een van de eilanden van de toekomst

Transcript of OHM Vani 3e kwartaal 2010

Page 1: OHM Vani 3e kwartaal 2010

nr 3 16e jaargang juli/september 2010 prijs E 12,00 per jaar

n Vakantie en spiritualiteit

n De heiligheid van India moet je leren zien

n Ecolonie. Een van de eilanden van de toekomst

Page 2: OHM Vani 3e kwartaal 2010

Er is genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht.

(Mahatma Gandhi)

2 - juli / september 2010 3 - juli / september 2010

OHM-Vani is een uitgave van de Stichting Organisatie voor Hindoe Media. OHM-Vani geeft achtergrondinformatie over de programma’s van OHM en maakt melding van relevante ontwikkelingen in de hindoe-gemeenschap. Wij nodigen u uit opmerkingen of commentaar op onze programma’s of op dit blad te zenden aan Stichting OHM.

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken in te korten, te redigeren of niet te plaatsen. Geplaatste stukken geven niet altijd de visie van de OHM weer.

Een jaarabonnement kost e 12,-, opzegging dient uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van dat jaar schriftelijk plaats te vinden.

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting OHM.

Eindredactie

Savitrie Marhe-BenieAat-Lambert de Kwant

Auteurs

H. de BlaauwRobert H. Swami PersaudAat-Lambert de KwantMedhi JiwaSavitrie Marhe-BenieH. RambaranS. Ramlal-Jagmohansingh

Met dank aan

Bikram LalbahadoersingChander MathuraSharda BallaAvinandha RamsoedhPaul van der Velde

Cover ontwerp en grafische verzorging

(Adri Segaar)

Druk

Practicum Grafimedia Groep b.v.Hilversum

Stichting OHM (redactie OHM-Vani)Koninginneweg 81217 KX HilversumTelefoon: 035 - 6260920Fax: 035 - 6280843E-mail OHM: [email protected] OHM: www.ohmnet.nl ABN-Amro: 44.09.38.694

C O L O F O N

Foto: Adri Segaar

Page 3: OHM Vani 3e kwartaal 2010

2 - juli / september 2010 3 - juli / september 2010

INHOUD

Pagina 5

Pagina 6

Pagina 10

Pagina 18

Pagina 21

Pagina 25

Pagina 28

Pagina 31

Pagina 32

Pagina 38

Pagina 42

Pagina 46

Redactioneel

De heiligheid van India moet je leren zien

Ecolonie: een van de eilanden van de toekomst

Vakantie en Spiritualiteit

Boeken: Zomerrecensies

De Sari en de betekenis van de kleuren

Vrijheid van godsdienst

Wijze woorden

Ayurveda en vrije tijd

OHM televisie

OHM Radio De Lotusvijver

OHM Radio De Zevende Hemel

Page 4: OHM Vani 3e kwartaal 2010

4 - juli / september 2010 5 - juli / september 2010

DTP | Vormgeving | Grafisch Ontwerp

. . . laat uw blanco papier tot leven komen...

u Flyers/leaflets

u Advertenties

u Brochures

u Huisstijlen

u Posters

u Fotomontages

u logo’s etc.

Bel of mail gerust, onze medewerkers zullen u graag te woord staan.

Eerste Nieuwstraat 66 Telefoon: 06 28 538 7011211 JS Hilversum e-mail: [email protected]

Wilt u meer informatie?

lente

zomer

herfst

winterElk seizoen een eigen spirituatiteit...

Page 5: OHM Vani 3e kwartaal 2010

4 - juli / september 2010 5 - juli / september 2010

Re

Da

Ct

IO

Ne

eL

In deze OHM-Vani aandacht voor vakanties in min of meer spiritueel perspectief.Het is goed ervoor te waken overal het etiket “spiritueel”op te plakken. Zo zijn er ook al spirituele dating sites: een fenomeen waaraan De Lotusvijver op 26 september aandacht schenkt. Mensen hebben kennelijk steeds meer behoefte aan diepgang in een relatie, aan een spirituele partner.Wie googelt naar spirituele vakanties komt op talloze hits en veelbelovende sites, maar wat is een “spirituele” vakantie nu eigenlijk? Is zo’n vakantie enkel spiritueel als je het als zodanig gaat benoemen?Maar hoe ziet zo’n spirituele vakantie eruit? Komen we spiritueler terug of zijn we net zo moe van het shoppen van de ene spirituele plek naar de andere. Intus-sen neem je wel je rugzakje en ballast van thuis mee waardoor we vaak niet dat zien wat we zouden kunnen zien als we met andere ogen ernaar zouden kijken. Paul van der Velde zegt in het artikel “De heiligheid van India moet je leren zien”terecht dat je je eerst in een bepaalde cultuur moet inleven, wil je de heilig-heid van een bepaalde plek ervaren. “Om dat te voelen moet je een attitude ont-wikkelen en doormaken en dan ga je het na een poosje pas zien of voelen wat die pelgrims daar zien en ervaren. Die kijken echt naar een andere wereld dan wij..

Er is dus niet zoiets als een spirituele vakantie.We zijn spirituele wezens en dragen die goddelijke vonk in ons en hoeven dus niet overal het etiket spiritueel op te plakken en ook niet op zoek te gaan naar dé spirituele vakantie.

Wat men probeert te bereiken met de vakantie, namelijk het ‘leeg’ worden en het diep ontspannen, is ook het doel van veel systemen voor spirituele ontwikke-ling, zoals de verschillende yoga- en de meditatiesystemen, zegt Medhi Jiwa in zijn artikel vakantie en spiritualiteit. “Door gebruik te maken van deze systemen verliezen wij gedurende het jaar veel minder energie en blijven wij vitaler en opgewekter. Hierdoor zullen wij ook minder uitgeput de zomer in gaan.”

Voor wie op deze manier leeft, maakt het niet zoveel uit op welke manier de vakanties worden doorgebracht. Je neemt je spiritualiteit mee, waar je ook naar toe gaat.

AdK

Page 6: OHM Vani 3e kwartaal 2010

6 - juli / september 2010 7 - juli / september 2010

Paul van der Velde komt als wetenschappelijk reisbegeleider in Azië heel vaak enorme groepen Japanners en Koreanen tegen die vaak achter zo’n vlaggetje aanlopen. “Als je ooit in Japan bent geweest, weet je dat dit ook echt noodzakelijk is, want het is daar zo druk, dat je om te voorkomen dat elkaar kwijtraakt, wel achter zo’n vlaggetje moet aanlopen en als je op Sri Lanka komt op de plek waar de zoon van Asoka geland zou zijn om daar het boeddhisme te brengen, zie je daar groepen Japanners die samen

De heiligheid van India moet je leren zien

met een Japanse monnik daar hun gebeden staan te zingen. Twee weken later kom je ze op het strand tegen. Het is deze combinatie van recreatie en die spirituele dimensie die je daar nogal eens tegen komt. In Azië is dat trouwens een heel oude traditie. Als je een pelgrimsoord in India bezoekt, heb je daar vlak in de buurt vaak een pretpark liggen; dat wordt gewoon gecombineerd en ook dat is een oude traditie Zo gingen zo’n vijftienhonderd of achttienhonderd jaar geleden de Indiërs naar de pretparken; dat waren vaak mooie parken die buiten de stad lagen. Daar waren theaters waar musici en toneelgezelschappen optraden, maar je zag daar in die tijd ook asceten. Niet dat die daar nu ook pret aan het maken waren, maar de kloosters lagen wel vaak naast de pretparken. Het was een combinatie van theaterbezoek, heerlijk eten en tegelijk ook naar een predikende monnik of asceet luisteren.”

“Wij Nederlanders zouden de vakantie van een met de camera

rondrennende Amerikaan die in een paar dagen Amsterdam en

Keukenhof doet, niet bepaald spiritueel willen noemen. Toch kan die

Amerikaan deze vakantie wel degelijk als een spiritueel iets ervaren.

Wij denken: hoe kun je hierin ontspannen zijn.”

AAt

de

KwAn

t

Page 7: OHM Vani 3e kwartaal 2010

6 - juli / september 2010 7 - juli / september 2010

Tibet werd begin 20e eeuw het etherische rijk bij uitstek genoemd waar de kennis van het oude Atlantis, het oude Egypte en Alexandrië bewaard zou worden. Maar de toegang tot dat soort ‘geheimen’ kan eerder gevonden worden in een soort ‘geestelijk’ Tibet. Wij hebben vaak een beeld waarin de tijd als het ware stil is blijven staan, maar het is een plek zoals overal. Om die fijnstoffelijke vibraties te voelen moet je je eerst grondig in die cultuur verdiept en ingeleefd hebben. Paul van der Velde weet waarover hij spreekt. Hij begeleidt 4 à 5 keer per jaar studiereizen naar landen in zuid, zuid-oost en centraal Azië en is vaak in die landen geweest en verbleef daar ook geruime tijd.Hij is hoogleraar Aziatische religies aan de Radboud-universiteit in Nijmegen bij de faculteit Religiestudies en doceert daar onderwijs voor Hindoeïsme en Boeddhisme. De reizen die hij begeleidt zou je “spirituele vakanties” kunnen noemen. Het is maar wat je onder spiritualiteit verstaat, zegt Van der Velde. “Je kunt je eindeloos verliezen in discussies over wat spiritualiteit precies is. Het gaat er om dat iemand zelf zijn of haar vakantie als zodanig wil benoemen. Is dat enkel maar een uitje om bij te komen van de werkstress; lekker even op het strand bakken. Of is het een manier om je zelf hervinden, waarmee het begrip ‘zelfhervindende vakanties’ wordt geïntroduceerd ofwel, de connectie tussen jezelf en je ziel of wat dan ook herstellen. Het herstellen van de disbalans die is ontstaan.”

Een spiritueel land? Vakanties zijn dus van alle tijden

en je komt ze in alle vormen tegen. Zo wijst Paul van der Velde op de pelgrimstochten. Mensen lieten hun werk en gezin een poosje los en ging een hele andere wereld in waar ze ook totaal andere mensen tegenkwamen. Jaren later kwamen ze,als het goed was, terug en pakten de draad weer op.We kunnen dit volgens hem een vorm van vakantie noemen, hoewel pelgrims vaak door wat ze meemaakten het niet altijd als heel plezierig ervaren zullen hebben. Mensen waren in de oudheid hoe dan ook vaak bezig met vormen van ontspanning; denk in dit verband aan de theaters in Rome, al ging het daarbij niet zachtzinnig toe, maar vandaag de dag kijken we naar geweld op tv en games. Wie nu op Google ‘spirituele vakanties’ intikt, stuit op talloze hits en mogelijkheden van spirituele reizen. Paul van der Velde: “Het lijkt erop dat mensen om zichzelf terug te vinden, denken dat ze zo veel mogelijk naar Verweggistan moeten; des te verder des te beter. Een land dat vooral trekt is Tibet. Veel mensen gaan naar Tibet toe omdat dit ook wordt gezien als het meest spirituele land en de naam heeft erg beschadigd te zijn door China. Het zijn ook zelfverkennende reizen. Vooral Tibet is in verband hiermee bijzonder in trek. Zelf heb ik in het verleden ook zeer avontuurlijke reizen naar Tibet gemaakt en ook begeleid. Mensen slapen in kloosters, hebben toch vrij weinig comfort en soms lijden ze ook ontberingen en ongemak, maar dat hebben ze er graag voor over. Wat je ook wel meemaakt is dat mensen teleurgesteld zijn als het land dat ze bezoeken niet aan hun verwachtingen

Page 8: OHM Vani 3e kwartaal 2010

8 - juli / september 2010 9 - juli / september 2010

voldoet. Zo was er een vrouw die tijdens een groepsreis naar Bhuhan echt hoopte dat ze Shambala zou vinden. Maar ja, het zijn toch echt moderne landen en het gaat ook daar vaak net zoals het hier gaat. In Bhutan is de lokale bevolking verplicht de lokale klederdracht te dragen, maar lopen wel in Nikes sportschoenen. Nou, dat is voor sommige westerlingen heel schokkend hoor. Ze zien dat monniken niet zo heilig zijn als ze gedacht hadden. Wij hebben vaak een beeld waarin de tijd als het ware stil is blijven staan, maar het is een plek zoals overal. Je mag je dan natuurlijk ook wel afvragen waarom die heiligheid en goddelijkheid het liefst in oosterse landen wordt gezocht, terwijl die uiteraard ook in eigen land te beleven is.”In zijn boek Nachtblauw (1) beschrijft Paul van der Velde de mysterieuze wereld van Brindavan, een klein stoffig dorpje in Noord-India. Volgens

de traditie heeft de god Krishna daar zijn jeugd doorgebracht, wat volgens de bewoners nog merkbaar is. De bomen en vogels van Brindavan

zijn bevrijde wezens. Ze leven op aarde, maar zijn in feite deelnemers aan Krishna’s mystieke spel, het Lila. Varkens en apen zijn incarnaties van mensen die in hun vorig leven aan seks en drank verslaafd waren.

Het ‘geestelijke’ Brindavan Van der Velde verbleef lange tijd in het dorpje en nam deel aan vele rituelen. Hij woonde bij verschillende Brahmaanse families, in Ashrams en trok op met pelgrims. Hij beschrijft de diepe devotie van de pelgrims, maar ook de spanningen, de roddels en het gedrag van hebberige priesters. Het is ook een toeristische trekpleister, maar als je het dorpje zelf ziet en meemaakt, is het een en al drukte. “Het is een dorpje zoals er duizenden zijn in Noord India en zo bijzonder is het in eerste instantie niet”, zegt hij. “Om dat te voelen moet je een attitude ontwikkelen en doormaken wat die pelgrims zien en ervaren. Dat ga je na een poosje ook zien en dan voel je wat zij voelen. Ze kijken echt naar een andere wereld dan wij. Dat kun je ook merken aan de manier waarop zij dat dorpje beschrijven; zij zien daar paradijsbloemen bloeien waar je in eerste instantie vuilnishopen ziet. Dat moet je dus leren zien, dat gaat niet vanzelf.

Teleurgestelde HindoestanenEr is een toenemend aantal Hindoe-stanen dat India bezoekt om daar hun roots te vinden. Een deel is enthousiast maar een ander deel is teleurgesteld. Paul van der Velde kent Hindoestanen die zijn teruggegaan.”Het zijn mensen die terug zijn gegaan naar het dorpje en stadje waar hun voorouders zo’n 140 jaar geleden vandaan zijn geko-men. Het hervinden van de ‘familie’ is ook heel ontroerend, en in korte tijd is de hele familie teruggevonden. Maar ik heb ook verhalen gehoord van diepe teleurstelling. Men hoopte daar het

Page 9: OHM Vani 3e kwartaal 2010

8 - juli / september 2010 9 - juli / september 2010

oude, religieuze India terug te vinden. Het India dat in de geschriften wordt beschreven. Hindoestanen uit Neder-land hadden verwacht dat het land zou wemelen van de heiligen en goeroes. Maar India is nu toch ook echt een modern en vaak ook een hard land. Ik zei al en dat zeg ik ook tegen de Ne-derlandse Hindoestanen, de heiligheid van India moet je leren zien.”Zelf is Van der Velde op plekken

geweest waar hij voelde dat er wat bijzonders gaande is, maar niet alleen in India, ook in bijvoorbeeld Mongolië of China,en ook in Nederland. “Ik heb dus niet enkel in India dat gevoel; je hoeft niet naar een bepaald land te gaan om wat heiligheid te ervaren. Het heeft ook sterk met je eigen gesteldheid, je eigen verwachtingspatroon te maken.” n

Ter illustratie noemt Paul van der Velde een bezoek aan de tempel van Tirupati in Andhra Pradesh. “Je vertrekt met een bus hindoes uit Cennai. Onderweg worden er opnames gedraaid met de 1008 namen van Venkateshvar, dat is de naam van Vishnu daar ter plekke. Ergens onderweg wordt er gestopt bij een restaurant met een grote speeltuin. Iedere pelgrim komt daar een laddu eten, een soort suikerbol. We rijden door naar het begin van de heuvel, daar wordt van bus gewisseld en in enorm tempo rijdt een lokale bus verder tegen de heuvel op. Eenmaal bij de tempel voltrekken zich allerlei uitermate prozaïsche zaken, er moet betaald worden, ik moet een verklaring tekenen dat ik ondanks mijn christelijke achtergrond toch vertrouwen heb in Venkateshvar. Door allerlei lange gangen loop je met het gezelschap waarmee je inmiddels een band hebt opgeboúwd door naar het centrale heiligdom. De mensen kijken reikhalzend uit en opeens barst er iemand uit in : ‘Govinda!

Govinda!’, er gaat een siddering van ontzag door de hele menigte, er wordt gehuild, geschreeuwd.

Je kunt niet onbewogen blijven en dat blijf je ook niet. Een keer toen ik er was werd ik zelfs direct weer teruggestuurd door de priesters naar het beeld: ‘Jij komt van zo ver... Nog een keer!’. De meeste hindoes laten in Tirupati hun haar afscheren als offer ter plekke. Eenmaal terug in je hotel realiseer je je pas. Wat gebeurde er eigenlijk? Nou dit soort ervaringen. Of je nu zelf een diepe spirituele belevenis hebt gehad of niet, de devotie van de mensen om je heen is ronduit roerend.

Page 10: OHM Vani 3e kwartaal 2010

ecolonie: een van de eilanden

van de toekomstAls bewoner van de ecologische/spirituele woon- en

werkgemeenschap Ecolonie in de Vogezen wil ik graag enige

uitleg geven over de spirituele dimensie ( een van de vele

dimensies) van deze bijzondere plek.

10 - juli / september 2010 11 - juli / september 2010

Sinds 1998 heb ik mijn steentje mogen bijdragen aan de ontwikkeling ervan. Sinds het ontstaan in 1989 mocht ik dit doen met al die duizenden vrijwilligers, bewoners en gasten uit de hele wereld, en dan vooral uit Nederland. Ecolonie mogen we zien als een mixture van een klooster, kibboets, boerderij en camping/gastenverblijf. Maar in wezen is er voor deze unieke plek geen soortnaam te vinden omdat het daarmee vastgelegd, vastgepind zou worden.Ik geef er de voorkeur aan het te omschrijven als een organische beweging van al die duizenden mensen die het centrum als gast of vrijwilliger bezoeken Het is een open ontmoetingsplek voor bewust levende, creatieve mensen die daadwerkelijk inhoud willen geven aan begrippen als ecologie, duurzaamheid, leefbaarheid, gezondheid, verbondenheid, spiritualiteit, authenticiteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid

en die deze levensthema’s in hun dynamische samenhang willen zien en (be)leven. Robert Pirsig (van de bestseller ‘Zen en de kunst van het motoronderhoud’ uit de jaren ’70) zou spreken van een plek met veel Dynamische Kwaliteit.Ecologie, kunst en spiritualiteit.

Ongeveer zeventien bewoners zijn de ‘dragers’ van dit project. Zij vertegenwoordigen de continuïteit en sturen de verdere ontwikkeling aan

Zij wonen op Ecolonie op basis van een gemeenschappelijke visie waarvan de uitgebreide versie te lezen is op de website. De bewoners hebben voor Ecolonie gekozen omdat zij op deze plek de kans krijgen vorm te geven aan hun idealen. Dat laatste betekent dat zij dát werk kunnen doen waar hun hart ligt; dat ze met ziel en zaligheid bezig zijn en ze, het vooral wat hun levensvisie betreft, het niet bij woorden

Hen

KjAn

de

BlAA

uw

Page 11: OHM Vani 3e kwartaal 2010

10 - juli / september 2010 11 - juli / september 2010

hoeven te laten. Meewerken aan de ontwikkeling van deze organisch, utopische, open gemeenschap, waar ecologie en mystiek een belangrijke rol spelen, betekent hard werken, luisteren, liefhebben, ontmoeten en nadenken.

De bewoners verdienen geen salaris. Zij ontvangen een klein beetje zak- en kleedgeld en alles wat zij met elkaar verdienen wordt in de verdere ontwikkeling van het project gestoken. De drie hoofdthema’s van Ecolonie zijn ecologie, kunst en spiritualiteit. Deze drie thema’s worden in hun samenhang in diverse vormen zichtbaar gemaakt. Bijvoorbeeld in de biologische groenten- en kruidentuin, de geitenboerderij annex kaasmakerij, het kunstatelier, de bakkerij, winkel, kapel en zoveel meer. De camping en het gastenverblijf

met zeventien kamers en eenenveertig bedden, maken het mogelijk zoveel gasten te ontvangen die komen voor hun rust en ontspanning of actief zijn in workshops of meehelpen in de tuinen.

Zin geven aan het levenIn het kader van dit artikel voor de levensbeschouwelijke Hindoe omroep, wil ik speciaal nader ingaan op het begrip spiritualiteit. Ik licht het er even omdat de essentie van de visie van Ecolonie er vooral op neerkomt,dat het geestelijke aspect niet expliciet een naam krijgt maar

dient te blijken uit wat er daadwerkelijk vorm wordt gegeven. Ecolonie heeft er daarom bewust voor

gekozen het begrip spiritualiteit ‘open’ te houden. Dat wil zeggen dat Ecolonie niet een christelijke, boeddhistische, antroposofische of

Als het woord daad wordt, is het doel bereikt….

Page 12: OHM Vani 3e kwartaal 2010

12 - juli / september 2010 13 - juli / september 2010

anderzijds een levensbeschouwelijke gemeenschap is. Open wil zeggen dat de bewoners het begrip spiritualiteit als een fundamentele levensoriëntatie zien van waaruit zin wordt gegeven aan zowel individuele als collectieve ervaringen en die mede tevens het handelen van de mens bepaalt. Spiritualiteit helpt ons een diepere betekenis van de werkelijkheid te onderkennen en de ‘verplichting’ die daar vanuit gaat serieus te nemen. Anders gezegd: dáár is sprake van spiritualiteit waar mensen in hun dagelijks leven geïnspireerd worden om vorm en inhoud te geven aan hun ‘antwoord-zijn’ op de uitnodiging van “de

scheppende oerkracht”. En ondanks of dankzij alle weerstanden, bezwaren en moeilijkheden, zin te geven aan het leven. Iedereen op Ecolonie kan op eigen wijze vorm geven aan dit ‘antwoord-zijn’, binnen de regels die daar voor gesteld zijn. Dit zijn niet alleen hele

praktische leefregels die het tolerante samen leven mogelijk moeten maken, maar wordt ook mede bepaald door de ecologische doelstelling.We spreken hier over het begrip spiritualiteit omdat dit de laatste twintig jaar in ons taalgebied meer en meer wordt gehanteerd om er een bepaalde geestelijke ervaring, beleving en gedachtegang mee aan te duiden. Dit in

Iedereen op Ecolonie kan op eigen wijze vorm geven

aan dit ‘antwoord-zijn’, binnen de regels die daar

voor gesteld zijn. Dit zijn niet alleen hele praktische leefregels die het tolerante

samen leven mogelijk moeten maken, maar

wordt ook mede bepaald door de ecologische

doelstelling.

Page 13: OHM Vani 3e kwartaal 2010

12 - juli / september 2010 13 - juli / september 2010

tegenstelling tot het meer kerkelijke begrip religie. Spiritualiteit zou in dit verband geassocieerd kunnen worden met het begrip goddelijkheid in ons zelf en religie meer met het begrip God op afstand

Ecolonie is in 1989 ontstaan maar nog steeds worden als een soort reactie op een zich sterk individualistisch ontwikkelende samenleving, soortgelijke initiatieven genomen.De samenhang in de ‘boven-individuele sociale dwarsverbanden’ als families, wijken, dorpen, verenigingen en kerken

zijn de laatste twintig jaren steeds meer verdwenen. In deze chaotische overgangsperiode zijn de stofwolken langzaam aan het optrekken en wordt het steeds duidelijker dat er weer geïnvesteerd dient te worden in die samenhang, in het milieu, in kleinschaligheid; kortom in de

menselijke maat.

En die menselijke maat is een sociale maat. Mensen zijn sociale wezens en hebben elkaar nodig om mens te zijn; om een identiteit te ontwikkelen om zichzelf daaraan te kunnen beleven.De inzet om de focus weer te verplaatsen naar deze menselijke maat dient dan ook

bij voorkeur gezamenlijk gedaan

Ecolonie heeft er daarom voor gekozen het begrip

spiritualiteit ‘open’ te houden wat wil zeggen dat Ecolonie niet een

christelijke, boeddhistische, antroposofische of

aan de andere kant levensbeschouwelijke

gemeenschap is.

Page 14: OHM Vani 3e kwartaal 2010

14 - juli / september 2010 15 - juli / september 2010

we vooraan in dit artikel noemden als ecologie, duurzaamheid, authenticiteit, maatschappelijke verantwoordelijkheid e.d.

Eilanden van de toekomstHet ontstaan en de ontwikkeling

van Ecolonie kan in dit licht gezien worden als een

experiment van bezielde pioniers die vallen en opstaan vorm geven aan bovenstaand gedachtegoed. Het is Ken Carey geweest die in zijn boekje ‘Gewekt door het licht’ in dit verband spreekt over ‘eilanden van de

toekomst’.Hij schrijft: “Naarmate je

je meer gaat oriënteren op een

te worden, zonder daarmee de individualiteit te verliezen. In tegenstelling tot vroegere sociale bewegingen als socialisme en communisme, waar eigenheid en individualiteit werden ondergesneeuwd door een vaak mensonterende ideologie, zal juist nu deze individualiteit de basis moeten zijn van een nieuwe sociale beweging. Hopelijk is de mensheid rijper, meer volwassen geworden om deze volgende stap in de evolutie mogelijk te maken. Deze ‘stap’ zal een open organische beweging dienen te zijn die zich richt op de begrippen die

Page 15: OHM Vani 3e kwartaal 2010

14 - juli / september 2010 15 - juli / september 2010

nieuwe manier van in de wereld staan, zul je je aangetrokken voelen tot bepaalde centra waar de trillingsfeer meer bevorderlijk is voor een gezond functioneren. Deze centra zullen de brandpunten zijn waaromheen de organen van het Planetaire Wezen zich gaan vormen. Er zullen in zekere zin eilanden van de toekomst gaan ontstaan in een oceaan van het verleden. Binnen hun trillingsveld zal de Nieuwe Tijd tot bloei komen en zich op een organische manier over de Aarde uitbreiden.”

Uit dit citaat blijkt wel dat op het moment dat je spreekt over een toekomst die om andere vormen vraagt, ook de taal zal dienen te veranderen. Het begrip Planetaire Wezen is mogelijk een synoniem voor God of de scheppende oerkracht, of ‘het Midden’, de term die wij gebruiken als we het niet benoembare

willen duiden. De tijd zal leren of wij er in de loop der jaren erin zullen slagen die open en dynamische gemeenschap die we voor ogen hebben en waar we nu getuige van zijn, kunnen continueren. We willen ervoor waken niet te vervallen in oude gewoontes van vastlegging en dus van institutionalisering.

We hopen dat we nog vaak in ons gastenboek het volgende citaat mogen lezen:“Eindelijk een open ontmoetingsplaats die geestelijk/ideologisch niet stuurt, maar ruimte laat voor eigen ontwikkelingsprocessen en tegelijkertijd een onmiskenbare eigen authentieke identiteit heeft. Wat een geschenk om deze levende paradox te mogen meemaken! Ik ga verrijkt naar huis.” n

Informatie: www.ecolonie.euFoto’s afkomstig van bovenstaande site.

Page 16: OHM Vani 3e kwartaal 2010

16 - juli / september 2010 17 - juli / september 2010

Bent U toe aan een positieve verandering in Uw leven?

KUSH CONSULTANCY LELYSTADConsulten, Workshops, Opleiding

Praktijk voor Vedische Astrologie,Ayurveda, Yoga & Meditatie

Tel. 06-45052524 www.naradakush.nl

"DAT JE VERLEDEN

JE ZO IN DE WEG

KAN ZITTEN"

REGRESSIEREÏNCARNATIETHERAPIE

Is een vorm van psycho/bewustzijnstherapie dat geschikt is voor werken met een breed scala aan klachten, problemen en levens- thema's, waarvoor inzicht, verandering of meer dan wel andere keuze mogelijkheden worden gezocht.

* Totale gezichts- en lichaamsverzorging * Vergoeding zorgverzekeraar * Lid VNT

Voor inlichtingen:Savita D. HarpalTel. 035 - 6214405Noordse Bosje 33d1211 BD [email protected].

Hier had uw advertentie kunnen staan!

Voor meer informatiebel of mail

Telefoon: 035 - [email protected]

Page 17: OHM Vani 3e kwartaal 2010

16 - juli / september 2010 17 - juli / september 2010

E R C O R E I Z E N i s l i d v a n S G R e n I A T A , d u s u r e i s t o p z e k e r

ROTTERDAMDordtselaan 144dRotterdamTel 010 484 91 77mail: [email protected]

Online: www.ercoreizen.nl

DEN HAAGRegentesseplein 12aDen HaagTel 070 363 95 36 www.ercotravels.com

Kantoren DELHIBOMBAY en GOA

G o e d k o o p h o t e l s e n v l u c h t e n o n l i n e b o e k e n : W W W. M A S T H O L I D AY. C O M

4 8 daagse shopping tour INDIA vanaf e 620,–

4 8 daagse reis DUBAI vanaf e 650,–

4 15 daagse promotie reis INDIA vanaf e 1280,–

4 22 daagse rondreis BIHAR vanaf e 1750,–

4 15 daagse rondreis ZUID-INDIA vanaf e 1500,–

4 15 daagse reis GOA vanaf e 950,– VLIeGTICkeTS:

India vanaf e 425,–

Paramaribo vanaf e 620,–

Eigen appartement in Goa en Rishikesh, eigen luxe auto’s en mini-bussen in Delhi, Bombay en Goa

Page 18: OHM Vani 3e kwartaal 2010

18 - juli / september 2010 19 - juli / september 2010

Reizen naar verre landen en andere continenten zijn bijzonder populair. Bovendien neemt de hang naar luxe en comfortabele vakanties toe. Toch kan een mens ook heel eenvoudig vakantie houden, thuis of in eigen land, als wij er maar voor zorgen dat de stress die er die ons zoveel energie heeft doen verliezen, even van ons wordt weggenomen. Het is belangrijk dat men zich weer ‘leeg’ maakt en bevrijdt van de last die men op zijn schouders voelt drukken. Dit ‘leeg’ maken betekent ook een ‘loslaten’ en een diep ontspannen. Het is in dit verband goed om te weten dat het woord ‘vakantie’ afkomstig is van het Latijnse woord ‘vacare’ dat ‘leegmaken’ betekent.

Voor een effectieve vakantie is het dus niet voldoende om een mooie, verre reis te maken. We moeten goed in de gaten houden wat wij nodig hebben. Soms is rust het meest belangrijk soms activiteit. Het doel is niet alleen om te genieten, maar ook om te herstellen, zodat wij weer fit aan het werk kunnen. Helaas wordt de vakantie nogal eens gebruikt om helemaal ´los´ te gaan. Te veel eten en drinken op de vakantie bestemming, te veel zon en inactiviteit helpen niet mee om in een goede conditie te komen, integendeel, op deze wijze brengen wij onszelf nog verder uit balans. Het is daarom goed begrijpen waarvoor wij de vakantie willen gebruiken en wat wij nodig hebben. Bovendien gaan wij meestal niet alleen op vakantie, maar

Vakantie en Spiritualiteit

Med

Hi j

iwA

De zomer staat voor de deur en ik denk dat veel mensen uitkijken naar

de vakantie om weer even bij te tanken en uit te rusten van een drukke

en hectische tijd. Het is een feit dat wij gedurende het jaar in ons werk

en gezin en verdere sociale leven veel energie verliezen. Niet zelden uit

zich dit in toenemende vermoeidheid en een verlies aan enthousiasme

en vitaliteit. Een tijdje rust, verandering van omgeving en even geen

stress helpen om weer op te laden. De laatste tijd lijkt het echter alsof

wij steeds verder moeten reizen om een goede vakantie te hebben.

Page 19: OHM Vani 3e kwartaal 2010

18 - juli / september 2010 19 - juli / september 2010

met ons gezin of onze vrienden. Dan is het ook belangrijk te kijken wat zij nodig hebben om weer helemaal fit te worden. Al met al is het plannen van een vakantie een hele klus.

SabbaticalVakantie is overigens niet het enige middel dat gebruikt kan worden om weer te herstellen en bij te tanken. Er komt steeds meer aandacht voor een sabbatical. Het woord komt uit de Bijbelse traditie waar het de eenjarige rustperiode van het akkerland betekent die volgens de wetten van Mozes in acht moest worden genomen na een periode van zes jaar bebouwing. In onze tijd is een sabbatical een periode van een aantal maanden of een jaar waarin men vrijgesteld is

van de normale werkzaamheden en de tijd krijgt om zich te verdiepen of bij te scholen in iets dat los staat van het werk dat men normaal doet. Het is een periode van bezinning en het creëert de mogelijkheid om een diepe wens of ideaal te verwezenlijken. Steeds meer bedrijven geven hiertoe de gelegenheid. In veel arbeidsvoorwaarden is sinds 2006 de levensloopregeling opgenomen die de ruimte schept om een sabbatical te nemen.

Een derde vorm is het houden van retraites. In ons land is dit nog niet zo gebruikelijk, maar het is een effectieve manier om weer helemaal tot rust te komen. We kunnen de tijd gebruiken voor het stellen en overwegen van

Foto: Jeannette Rijnsburger

Page 20: OHM Vani 3e kwartaal 2010

20 - juli / september 2010 21 - juli / september 2010

vragen waar in het drukke leven van alle dag geen plaats is. Deze retraites bestaan meestal uit een eenvoudig dagritme, veel rust, gezonde voeding en meditatie of gebed. Daarnaast wordt er meestal studie, yoga of een andere spirituele discipline aangeboden. Zowel het fysieke lichaam als onze geest krijgen de tijd om te herstellen en in de rust en stilte kunnen wij weer zicht krijgen op de zaken die er echt toe doen in ons leven. Stilte is in onze samenleving steeds moeilijker te vinden. Overal is lawaai en onrust. Veel mensen vinden stilte zelfs onaangenaam en proberen de stilte te verdrijven door te pas en te onpas de radio of andere muziek aan te zetten. Het is echter juist in de stilte dat wij goed kunnen luisteren naar onszelf zonder dat wij afgeleid worden. We moeten de stilte weer gaan waarderen en haar gebruiken om niet nodeloos veel energie kwijt te raken.

Vakantie, sabbaticals en retraites helpen alle mee om mensen weer in een betere balans te brengen en bevorderen de vitaliteit en het enthousiasme. Het zijn geen ‘luxeartikelen’, maar krachtige middelen om de gezondheid,

zowel lichamelijk als geestelijk, te bevorderen.

VitalerWat men probeert te bereiken met de vakantie, namelijk het ‘leeg’ worden en het diep ontspannen, is ook het doel van veel systemen voor spirituele ontwikkeling, zoals de verschillende yoga- en de meditatiesystemen. Door gebruik te maken van deze systemen verliezen wij gedurende het jaar veel minder energie en blijven wij vitaler en opgewekter. Hierdoor zullen wij ook minder uitgeput de zomer in gaan. Het is goed om gedurende de komende vakantie eens te overwegen hoe wij onszelf in een betere conditie kunnen krijgen en houden, zodat wij minder afhankelijk zijn van de ons toegemeten jaarlijkse hoeveelheid vakantiedagen om onze verloren energie weer aan te vullen. Ik wens u allen een goede en heilzame vakantie toe! n

Dr. Mehdi Jiwa is arts en voorzitter van de Stichting Filosofie en Meditatie. De SFM organiseert diverse retraites in Nederland en Frankrijk. Voor informatie zie www.cynham.nlHeeft u vragen of opmerkingen t.a.v. dit artikel, zend deze dan naar [email protected]

Foto: Adri Segaar

Page 21: OHM Vani 3e kwartaal 2010

20 - juli / september 2010 21 - juli / september 2010

Mama Tandoori In zijn nieuwste boek Mama Tandoori vertelt de in Rotterdam opgegroeide, maar in Bombay geboren Ernest van der Kwast een geromantiseerd verhaal over zijn familie. Het begint met zijn Indiase moeder die als jonge vrouw naar Nederland komt met twee koffers vol kostbare sieraden. Wanneer zij zich de ‘hoekige Nederlandse taal’ eigen probeert te maken in de bibliotheek van de Erasmus Universiteit, valt de Hollandse Theo Van der Kwast als een blok voor de Indiase schone en vraagt haar kort daarop ten huwelijk. Ze trouwen, vestigen zich in Rotterdam Kralingen en krijgen drie zonen, waarvan Ernest de jongste is. Het boek is een weergave van zijn belevenissen in het Nederlands-Indiase huishouden. Hierbij komen ook verhalen van andere familieleden uit India aan bod. De rode draad in het geheel is zijn moeder, de opmerkelijke Veena Ahluwalia. Ze leeft onder het motto ‘gratis is goed’, wordt onweerstaanbaar aangetrokken door de meest buitenissige aanbiedingen en probeert bij iedere transactie genadeloos af te dingen, waarbij ze menig verkoper tot waanzin drijft. Het boek bevat veel humor, maar de

ZomerrecensiesSH

Anti

e R

AMlA

l-jA

gM

oH

AnSi

ng

H

Speciaal voor de zomermaanden heeft de redactie een

paar prachtige boeken uitgelicht.

Page 22: OHM Vani 3e kwartaal 2010

22 - juli / september 2010 23 - juli / september 2010

humor in het boek heeft een tragische ondertoon, wat vooral duidelijk wordt in de verhalen over Ashirwad, de oudste zoon in huize Van der Kwast die verstandelijk gehandicapt is. Verder zijn verschillende elementen in het verhaal voor veel Hindoestaans-Nederlandse jongeren herkenbaar. De achtergrond van de schrijver van het boek – half Nederlands, half Indiaas en één migrantenouder, is niet helemaal hetzelfde als de meeste Hindoestaanse jongeren, maar juist de combinatie van verschillen en overeenkomsten zorgen ervoor dat het boek zeer interessant en plezierig is om te lezen. N

Een atlas van onmogelijk verlangenHet romandebuut van Anuradha Roy is schitterend leesvoer voor de zomer. Laat je meevoeren naar de prachtige flora en fauna en de historische ruines van het plaatsje Songarh. Naar een verhaal waarin de markante huizen een bijna even grote rol spelen als de hoofdpersonen. In een Atlas van onmogelijk verlangen staan Bakul en Mukunda centraal, een meisje en een jongen die rond 1920 samen opgroeien aan de rand van een kleine industriestad in wording. Zij is de dochter van de archeoloog Nirmal en de kleindochter van fabriekseigenaar Amulya. Hij is een wees. Een jongen die Amulya uit medelijden adopteerde en die uitgroeit tot Bakuls ideale speelkameraad. Maar er ontstaan strubbelingen als de kinderen de puberleeftijd naderen. De familie is dan niet langer meer gecharmeerd van de innige vriendschap van de twee jongeren en alhoewel vader Nirmal beseft dat hij zijn dochter er ontzettend

veel pijn mee doet, stuurt hij Mukunda naar een kostschool in Calcutta.

In de vele jaren daarna volgen we het leven van Mukunda in de grote stad. In dit nieuwe leven kan hij het geluk niet vinden. Wanneer hij zijn jeugdliefde dan eindelijk na een tiental jaren weerziet, blijkt zijn liefde voor haar dieper te zijn dan hij ooit had verwacht. Uiteindelijk overwint de liefde, maar de prijs die daarvoor moet worden betaald is hoog. Een atlas van onmogelijk verlangen speelt in een andere tijd, maar is een verhaal van alle tijden, waarin iedereen zich kan verplaatsen: een onmogelijke liefde als gevolg van een klassenverschil. Of dit nu wordt veroorzaakt door rigide kastesystemen in India of de minder zichtbare maar evenzeer strikte rangen en standenverschillen in Europa, doet verder niets af aan de verscheurde gevoelens van geliefden die als gevolg daarvan niet bij elkaar kunnen zijn. N

FamiliekwestiesHet verhaal van het boek Familiekwesties van de Indiase Rohinton Mistry speelt zich af in de jaren ’90 in Mumbai. Nariman Vakeel is een 79-jarige weduwnaar en hoofd van een kleine familie. Hij leeft met zijn twee stiefkinderen in zijn eens zo statige woning. Hij lijdt aan de ziekte van Parkinson en wanneer hij zijn enkel ook nog eens breekt, willen zijn stiefkinderen van hem af. Uiteindelijk wordt hij gedwongen om bij zijn dochter, haar man en hun twee zonen in te trekken. Narimans aanwezigheid in het huishouden wordt

Page 23: OHM Vani 3e kwartaal 2010

22 - juli / september 2010 23 - juli / september 2010

niet op prijs gesteld. Het huis, dat hij voor ze gekocht had, is zeker niet de idyllische veilige haven die hij zich had voorgesteld. De wisselwerking tussen alle familieleden is prachtig en treffend beschreven. Maar het boek dat verschillende generaties en generatieconflicten als uitgangspunt heeft, dwingt ook tot nadenken. De problematiek van de weduwnaar Nariman Vakeel, die zijn toekomst als een idyllisch paradijs temidden van zijn kinderen en kleinkinderen voor zich zag, maar hierin wordt teleurgesteld, is namelijk vergelijkbaar met de situatie van veel Hindoestaanse ouderen in Nederland. De oudere generatie Hindoestanen, geboren en getogen in Suriname, komen uit een wij-cultuur, met sterke hechte relaties. Vanuit huis hebben deze Hindoestaanse ouderen altijd verwachtingen gekoesterd rondom de oude dag. Dat de kinderen hen dan zouden opvangen. Dat ze oud zouden worden omringd door kinderen en kleinkinderen. Het joint family systeem is echter veel minder aanwezig in Nederland, terwijl uit onderzoek blijkt dat veel Hindoestaanse ouderen dit als een gemis ervaren.

De vraag is hoe we de zorg voor Hindoestaanse ouderen nu en in de toekomst vorm gaan geven. Kiezen we ervoor om de ouderen op te nemen in het huis van de kinderen? Is het bejaardenhuis een reële optie? Of is een balans hiertussen haalbaar? Voor antwoorden op deze vragen biedt het boek van Rohinton Mistry de nodige inspiratie. N

Het huis van de moskeeDe Iraanse schrijver Kader Abdolah kwam in 1988 als politiek vluchteling in Nederland, leerde Nederlands met behulp van de boekjes van Annie M.G. Schmidt en begon zelfs in deze taal te schrijven. Nu wordt hij gerekend tot één van de beste schrijvers van het land. Het Huis van de moskee speelt zich af van eind jaren zestig tot in de jaren negentig van de twintigste eeuw. De familie van Aga Djan is al eeuwenlang de belangrijkste familie in de Iraanse stad Senedjan. Zij wonen in het huis naast de Djomè-moskee. Van generatie op generatie komt de imam van de moskee uit de familie van Aga Djan, een groot tapijthandelaar die aan het hoofd staat van de bazaar. De eerste sprookjesachtige hoofdstukken van het boek beschrijven de gematigde jaren onder bewind van de Amerika gezinde sjah, de latere grimmige hoofdstukken gaan over de dictatoriale heerschappij van Khomeini. Volgens Abdolah maakt de roman veel duidelijk over de ontwikkeling van de radicale Islam, maar bovenal schetst hij het beeld van een familie die leeft volgens de grondslagen van de Islam, waarbij de puur menselijke aspecten van deze religie de boventoon voeren. In een tijd waarin de Islam van alle kanten onder vuur ligt, kan het geen kwaad om aandacht te schenken aan de prachtig geschreven boodschap van Kader Abdolah. N

Zonder liefde valt best te levenWanneer Westerlingen schrijven over India komen bijna altijd de gebruikelijke clichés over de armoede,

Page 24: OHM Vani 3e kwartaal 2010

24 - juli / september 2010 25 - juli / september 2010

het kastesysteem en de exotische gebruiken aan bod. Kan dit ook anders? Degenen die zich altijd hebben afgevraagd hoe een Surinaams-Hindoestaanse Nederlander schrijft over India, moeten beslist het boek Zonder liefde valt best te leven van de publicist Anil Ramdas lezen. Het boek bestaat uit de stukken die hij voor NRC Handelsblad schreef in zijn tijd als buitenlandcorrespondent in India. In dit boek valt op dat Ramdas geen klassieke journalistieke stukken schrijft. Ramdas besteedt wel aandacht aan algemene journalistieke items, maar evengoed aan de eenvoudige mangoverkoper aan de overkant van de straat. Aan het eind van zijn verblijf in India, schrijft hij hierover: “De beste correspondent is de eenzame correspondent. De correspondent die zich niet al te zeer laat leiden door nieuwswaarde en belangwekkendheid, de correspondent die ook zijn eigen waarneming en fascinatie volgt. Of desnoods achter alle andere journalisten aanholt, maar die dan niet dezelfde richting opkijkt. Er naast kijken, dat is in drie woorden wat ik bedoel.”

Voor Hindoestaanse Nederlanders is het bijzonder interessant om te lezen over India door de ogen van Ramdas, en dit vervolgens te vergelijken met de eigen ervaringen. Steeds meer Hindoestaanse Nederlandsers reizen immers af naar het land van hun voorouders. Vooral het hoofdstuk over de tocht naar Bihar, een van de deelstaten waar veel Surinaamse Hindoestanen oorspronkelijk vandaan komen, zal door veel Hindoestanen

met aandacht worden gelezen. Ramdas heeft een scherpe kritische schrijfstijl, zoals we van hem gewend zijn. Niet iedereen zal het ook altijd met hem eens zijn, maar het leuke is wel dat zijn schrijfsels vaak triggeren tot verder nadenken. Het nodigt uit om op zoek te gaan naar de grenzen van je eigen standpunten, naar nieuwe verbanden en invalshoeken en de diepere betekenis achter dingen. In het kort hebben we daarmee de ultieme functie van de literatuur gedefinieerd, een oneindig cyclisch proces beginnend bij een getalenteerde bevlogen schrijver en eindigend bij een even getalenteerde intelligente lezer, die de geschreven woorden tot leven wekt in de verbeelding. N

Page 25: OHM Vani 3e kwartaal 2010

24 - juli / september 2010 25 - juli / september 2010

De laatste jaren wordt door vrouwen veel meer aandacht besteed aan de kledij bij feestelijke of religieuze gelegenheden. Vooral jongeren ziet

men steeds meer gekleed in uit-eenlopende soorten sari’s. De kleur speelt bij velen een belangrijke rol. De keuze

wordt vaak bepaald door een persoonlijke voorkeur zonder daarbij te letten op de speciale betekenis

ervan. Behalve bij bruidjes en hun moeders. Die dragen rood en geel.

In India echter heeft ieder aspect van het leven een speciale betekenis.

Zo ook de kleur van de kledij. In Rajasthan dragen vrouwen gele sluiers met rode motie-ven om aan te geven dat ze in

blijde verwachting zijn en hopen een zoon te baren. In het noorden van India

zijn er vrouwen die na de geboorte van hun kind zeven dagen lang een gele sari dragen omdat ze een aantal reinigings-rituelen moeten ondergaan. De eerste ceremonie bij een huwelijk wordt ver-

De Sari en de betekenis van de kleuren

Vijf jongedames stonden in een modezaak met elkaar te

overleggen welke kleur sari het beste paste. Ik begreep uit

hun gesprek dat een nicht ging trouwen en zij wilden op de

bruiloft allemaal een sari dragen. De één wilde een Saloni-sari

de andere een Kaveri-sari. Saloni en Kaveri zijn personages

uit een soap van Zee-tv. Saloni is een traditionele deugdzame

schoondochter en Kaveri een moderne, kattige vrouw die graag

haar schoonheid zo goed mogelijk wil laten zien.

Page 26: OHM Vani 3e kwartaal 2010

26 - juli / september 2010 27 - juli / september 2010

richt door de bruid met haldi, turmeriek, in te smeren en haar cosmetisch en ritueel te reinigen. Daarna wordt ze gekleed in een gele sari.

Symboliek van kleurenDe symboliek van kleuren speelt al vanaf de Vedische tijd een belangrijke rol. Het Sanskriet woord voor kaste is ‘varna’ dat letterlijk kleur betekent. Hierbij werd varna gekoppeld aan de kleur van het bewustzijn en pas later aan het kastenstelsel. De kleur die bij Brahmanen hoorde was wit. Van Shudra’s werd aangenomen dat ze op een onwetend bewustzijns-niveau waren dus hoorden donkere kleuren bij hun. Kleuren worden ook gekoppeld aan de energiecen-tra, de Chakras, in ons lichaam. De kleuren uit ons innerlijk worden geprojecteerd in ons leven door ons handelen m.a.w. ons bewustzijnsniveau is gekoppeld aan een bepaalde kleur. Vanuit die gedachtengang koos men voor een bepaalde kleur van de kledij.De kleur die door Brahmanen werd gedragen was wit ook omdat het gebruik van kleurstof als onrein werd beschouwd. Later veranderde dit en droegen vrouwen uit die kaste, vooral in het westen en zuiden, heldere kleuren. Tegenwoordig is kleur veel belangrijker geworden voor vrouwen en wordt wit vooral bij poojas en crema-ties gedragen. Het wordt nooit tijdens huwelijken gedra-gen omdat wit de kleur van rouw en onthechting is. De kleuren saffraangeel en oranje wor-den al eeuwen geassocieerd met religie en ascetisme. Oranje is de diepste kleur van zonlicht en staat voor

Page 27: OHM Vani 3e kwartaal 2010

26 - juli / september 2010 27 - juli / september 2010

de eenheidsgedachte tussen kosmisch en individueel bewust-zijn. Sadhus en diegenen die in de laatste levensfase ( sanyaas) verkeren en openstaan voor die eenheid door verzaking, hullen zich in deze kleur. Rood wordt geassocieerd met Chattris, de kaste van heersers en strijders, maar wordt tegenwoordig door alle bruiden gedragen. Het is de kleur die staat voor passie en hartstocht en vooral vruchtbaarheid. Bij één van de rituelen bij het huwelijk, Mati

Kore (vruchtbaarheidsritueel), moet rood gedragen wor-den.

Groen werd veel door Vaishyas, de kaste van handelaren, kooplui en klerken gedragen en staat voor voorspoed. Van deze kaste wordt veron-dersteld dat ze in goeden doen zijn. In sommige

gebieden in het zuiden van India is een groene bruidssari niet ongewoon. Het dragen van blauw werd overgelaten aan

Shudras. Het fermentatieproces om indigo te ver-krijgen werd als onrein gezien. Zwart en blauw werden gezien als kleuren die onheil en verdriet voorspelden. Tegenwoordig is blauw een veel gedragen kleur en moderne oudere vrouwen en weduwen hebben een voorkeur voor sari’s in pastelblauw, zwart en groen in plaats van het traditionele wit.

Traditie versus moderniteitDe mode-industrie heeft ervoor gezorgd dat de traditionele gedachten over de kleur

van kleding beïnvloed zijn geworden door westerse kleurconcepten. De kaste speelt nagenoeg geen enkele rol meer. Tegenwoor-

dig laat menig vrouw of meisje haar keuze afhangen van de stemming of de kleur van ogen, haar en huid. Of door de keus van Nim Sood, de machtigste vrouw van India als het om de sari gaat. Ze ontwerpt of verkoopt ze niet. Zij bepaald wat in de TV soaps gedragen wordt. Traditie en moderniteit kan zij heel goed combine-ren en het resultaat kan heel mooi zijn. Dat zien we de komende tijd op de vele bruiloften. n

Page 28: OHM Vani 3e kwartaal 2010

28 - juli / september 2010

Over de toepassing van dit wetsartikel valt best het een en ander te zeggen. Eén van de zaken die opvallen is de betekenis die soms aan deze wet wordt gegeven. Door sommige personen en groepen bijvoorbeeld wordt ‘godsdienstvrijheid’ vertaald in de vrijheid om anderen het eigen geloof op te dringen en te bekeren. Het doel heiligt daarbij de methode en de middelen.

Wat verstaat men in het hindoeïsme onder ‘godsdienstvrijheid’?Het levensbeschouwelijke hindoeïsme – dat zich onderscheidt van andere vormen, zoals het ritualisme en

het volksgeloof, is een eenvoudige levensvisie. Zij gaat ervan uit dat ons ware zelf, het Atman, identiek is aan hetzelfde Bewustzijn dat het gehele universum doordringt (aham bramha asmi), draagt en schraagt. Dat Ene - God - is de enige Waarheid. De Waarheid kennen (God kennen) is dus jezelf kennen. De realisatie daarvan is het levensdoel dat het hindoeïsme de mens voorhoudt. De beoefening ervan, het streven om het ultieme doel - zelfrealisatie - te bereiken is de weg naar verlossing (moksha).Het hindoeïsme benut vele methoden en technieken (alle vormen van yoga) om het ultieme

H.R

AMBA

RAn

Vrijheid van godsdienst

Tegenwoordig hebben velen de mond vol van vrijheid van

meningsuiting en van godsdienstvrijheid. Deze vrijheden behoren

tot de fundamentele rechten en maken deel uit van de Universele

Verklaring van de Rechten van de Mens. Vrijheid van godsdienst

is in de Nederlandse grondwet opgenomen. “ Een ieder heeft

recht op vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst; dit recht

omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te

veranderen. Evenals de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen

zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst

of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door

praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van

geboden en voorschriften ( Artikel 18).

Page 29: OHM Vani 3e kwartaal 2010

28 - juli / september 2010 29 - juli / september 2010

doel te kunnen bereiken: kennis, toewijding, dienstbaarheid en andere bekwaamheden zoals offerhandelingen, afhankelijk van de behoefte en het vermogen; het temparament en het karakter (svabhava) van de belijder, de zoeker. Het hindoeïsme heeft naast het levensbeschouwelijke ook een theïstisch aspect en erkent een Schepper die de kosmische orde handhaaft via de wet van karma en reïncarnatie.

Het hindoeïstische theïsme neemt vele vormen aan – zoals de verering van Shiva, Vishnu, Lakshmi, Káli of

Durga. De vorm die het aanneemt, hangt af van de plaats, de tijd, de omstandigheden en de vooruitgang die de belijder heeft gemaakt op het pad van de zelfrealisatie. Hiermee biedt het hindoeïsme plaats en ruimte aan haast alle vormen van godsdienstige vereringen. In de advaita-vedanta (non-dualisme of monisme) bereikt het hindoeïsme het hoge niveau dat de menselijke geest tot nu toe heeft bereikt. Op dat niveau is de mens in staat het Absolute te ervaren. De hoogste werkelijkheid, het Absolute, wordt met de term Brahma (Brahman) aangeduid. Het gaat boven iedere beperking van tijd en ruimte, oorzaak

Foto: Bart (picasaweb.google.com)

Page 30: OHM Vani 3e kwartaal 2010

30 - juli / september 2010 31 - juli / september 2010

of gevolg uit en staat boven elke persoonlijke godheid (zie Atharva-veda (13:5): sa eva eka, ekvrideka eva ‘het is één en slechts één’; sarve asmin deva, ekvrito bhavanti ‘alle deva’s zijn één (in Hem)’. Het Absolute vormt de grond waar zelfs de Schepper uit voortkomt.Het Absolute is niet geboren, en heeft geen vorm. Het openbaart zich als het universum, neemt daarin ontelbare vormen aan en doet dat wat gedaan wordt. Het Atman (de ziel) is niet alleen één met het Absolute, maar is ook één met ‘sat-cit-ananda’. Het verschil zit in het bewustzijn: dat moet groeien om die eenheid te ervaren. Door de nadruk te leggen op Dat (tat) - Het Zelf - en de erkenning van de vele vormen waarin Dat zich manifesteert (openbaart), biedt het hindoeïsme ruimte aan verdraagzaamheid, mededogen en syncretische tendensen die het typeert. Door deze grondhouding geeft het hindoeïsme niet alleen eerbied aan het menselijk denken, maar toont het respect aan zowel mens als milieu, die gezien worden als manifestaties van God.

Hindoes zien religie als een middel tot zelfrealisatie en kunnen zowel binnen als buiten hun traditie diverse wijzen en spirituele paden accepteren en respecteren. De berg moet immers beklommen worden om de top te bereiken; vast staat niet van welke kant of langs welke weg. Aan de voet van de berg mogen de wegen en het panorama langs de helling verschillen, maar aan de top aanschouwt men eenzelfde schouwspel.Het hindoeïsme dat Hetzelf in tal van vormen ziet en eert, zich niet beperkt tot welke specifieke vorm of formule, persoonlijkheid of dogma dan ook, is daarom geen gesloten systeem. Het schrijft niet voor iedereen één bepaalde vorm voor en biedt niet iedereen dezelfde techniek of methode aan. Er bestaan tal van systemen en filosofieën binnen het hindoeïsme, onderling verschillende opvattingen over wat met ‘God’ wordt bedoeld. Daarom mag een Hindoe zelf invulling geven aan het eigen geloof. Dit noemen Hindoes vrijheid van godsdienst. n

Foto: Adri Segaar

Page 31: OHM Vani 3e kwartaal 2010

30 - juli / september 2010 31 - juli / september 2010

Ons geluk en onze zielenrust zijn afhankelijk van het feit dat we doen wat we juist en fatsoenlijk achten, en niet dat we doen wat anderen zeggen of doen.

Onze daden tellen. Gedachten zijn, hoe goed ze op zich ook mogen zijn, als valse parels zolang ze niet in daden worden omgezet.

Wanneer Ahimsa, geweldloosheid, een geloofsbekentenis moet zijn, dan moet ze alomvattend zijn. Men kan niet op het ene terrein geweldloos zijn en op het andere gewelddadig. Dan betreft het een strategie en niet een levenskracht.

In het woordenboek van de waarheidszoeker (Satyagrahi) bestaat het woord ‘nederlaag’ niet. Het doorgaan van zijn strijd is voor hem de beloning.

Wie van een ander iets verwacht, geeft zijn vrijheid weg.

Bang zijn voor de dood is hetzelfde als bang zijn om een oud en versleten kleed weg te gooien.

De geest die van de waarheid vervuld is zal al zijn daden op het einddoel richten.”

Gebed is de sleutel van de ochtend en de grendel van de avond.

Het gebed is geen ijdel pleziertje van oude vrouwen. Als men het juist begrijpt en benut is het het machtigste middel tot de actie.

Mahatma Gandhi

Wijze Woorden

Page 32: OHM Vani 3e kwartaal 2010

32 - juli / september 2010 33 - juli / september 2010

Jazeker kan dat .En we kunnen garanderen dat een vakantie die op z’n ‘Ayurvedisch’ gevierd wordt altijd slaagt. Maar eerst moet je je eens afvragen waartoe jouw vakantie eigenlijk dient. Is het een soort ‘verplichte’ vakantie omdat je werkgever dat nu eenmaal bepaalt? Is het een min of meer zelf gekozen vakantie? Hoe graag ga je naar een bepaalde bestemming? Wat ga je daar doen? Een goede vakantie revitaliseert, brengt tot balans en geeft nieuwe zin en frisheid. Maar helaas zien we vaak het omgekeerde; dan komen mensen vermoeid terug, uitgeblust en gestrest van de reis.

Voel - vakantiesEen ‘Ayurvedische vakantie’ is een tijd van heerlijke rust, ontspanning en het

opnieuw opdoen van energie. Maar je moet ook rekening houden met je persoonlijke menstype. Onze vaste lezers is vaker uitleg gegeven over de menstypes die aangeduid worden met de begrippen vata, pitta en kapha. Ieder individu heeft steeds het meeste baat bij een vakantie die het beste aansluit bij zijn eigen type. Een mens met een hoge vata bijvoorbeeld slóópt zichzelf met lange reizen en kunnen daar beter van afzien. Vata-types hebben het meeste baat bij vakanties in eigen land of in landen die niet zo heel ver liggen. In de vakantie moeten ze lekker vroeg uit de veren en leuke dingen gaan doen; het vata-type heeft het meest aan zogenaamde ‘voel-vakanties’: dansen, massages, heerlijke lichaamsverzorging, paardrijden, kanovaren, lekkere hapjes proeven en

ayurveda en je vrije tijd

do

oR: R

oBe

Rt H

. Sw

AMi P

eRSA

ud

Omdat de Ayurveda niet alleen een geneeskunde is maar

ook en vooral een levensleer moeten wij ook kijken naar wat

ze zegt over onze vrije-tijdsbesteding. Binnenkort breken de

vakantieperioden weer aan en hebben we weer wat meer tijd

voor onszelf. Maar als je eens wist hoeveel stress dat aan

heel veel mensen geeft! Voorbereiding, organiseren, plannen,

rekening houden met kinderen en ga zo maar door. Kun je ook

‘op z’n Ayurvedisch’ vakantie vieren?

Page 33: OHM Vani 3e kwartaal 2010

32 - juli / september 2010 33 - juli / september 2010

wandelingen zijn voor hun het beste. Het vata-type moet zoveel mogelijk uit zijn dag halen; daarom moeten zij niet teveel uitslapen maar ook weer niet te laat naar bed gaan. Mensen met een hoog vuurgehalte, dus de pitta-types, hebben het meest aan avontuurlijke vakanties. Zij moeten vooral heel veel doén: onderzoeken, experimenteren, vreemde landen bezoeken en daar van alles opsteken, talen leren van die landen, op excursie gaan, gerechten koken en riskante tochten ondernemen. Pitta-types doorkruisen de bossen, klimmen in de bergen en gaan diepzeeduiken. Het pitta-type moet zoveel mogelijk zijn nieuwsgierigheid bevredigen, dan pas is zijn vakantie geslaagd.

In het kapha-type staat het aarde-

element dominant; in tegenstelling tot het vata-type zal het kapha-type zijn reis reeds lang van tevoren hebben georganiseerd. Is een vata-type wat meer van de ‘last-minute’ partij, het kapha-type heeft niet van dat avontuurlijke. Als hij op reis gaat mag dat wel een vreemde en misschien wel mysterieuze bestemming zijn, de voorbereiding is tot in de puntjes geregeld. Een kapha-type zal ook niet gauw als een pitta-type in een kano gaan zitten, nee, hij bezoekt het liefst musea, oude kerken, bibliotheken en gebouwen met een bijzondere architectuur. Het kapha-type gaat vervolgens van alles lezen over wat hij ziet. Hij neemt de tijd en geniet van het onderzoeken. Indien twee partners van het tegengestelde type zijn, dus een kapha en een vata, dan kun je

Foto: Adri Segaar

Page 34: OHM Vani 3e kwartaal 2010

34 - juli / september 2010 35 - juli / september 2010

rekenen op problemen tenzij de een zich helemaal opoffert voor de ander. Een vata-type wil wel een oude kerk bezoeken en een pitta-type ook, maar al gauw zal dan de onrust toeslaan. Deze types immers letten op de tijd, wat een kapha-type niet doet omdat hij in staat is de tijd onbewust voorbij te laten gaan. Het vata-type telt het aantal overblijvende vakantiedagen, het kapha-type doet dat niet. Het pitta-type wil zoveel mogelijk ondernemen wat ook vaak onrust met zich meebrengt. Daarom leert de Ayurveda ons om ons bewust te zijn van ons individueel type. Als je veel vata hebt, zoek dan rust en vooral regelmaat; als je veel pitta hebt, concentreer je dan eens wat meer op slechts enkele

objecten of doelen van je vakantie en ga niet proppen; en als je veel kapha hebt, denk dan vooral ook aan wat meer lichaamsbeweging.

GroeienGa je samen met je partner en jullie zijn tegengestelde types, dan is het advies om nóch jezelf helemaal op te offeren noch alles naar je toe te trekken. Mensen met tegengestelde types kunnen juist enorm groeien door ‘het andere’ ook eens bij zichzelf toe te laten. En daar is een vakantie juist een heel goede gelegenheid voor.

Een hele fijne en ontspannende vakantie toegewenst! n

Foto: Adri Segaar

Page 35: OHM Vani 3e kwartaal 2010

Pancha karma(Ayurvedisch reinigen),Massage,AcupunctuurOntspanningHoge Ayurvedischedarmspoelingen,Levend bloed analyseAyurvedisch coachen,Voeding en leefstijl adviesOpleiding AyurvedischemassageYogaMeditatiePranayama

Jade Ayurvedic Healthcenter staat al meer dan vijftien jaar garant voor het beste wat Ayurveda te bieden heeft. Het Jade concept, waarbij Ayurveda gecombineerd wordt met Chinese geneeskunde en Westerse geneeskunde, is enorm effectief gebleken bij het verhelpen van vele klachten.

Chanderdath Makhan, Ayurvedisch arts en arts in de Chinese geneeskunde, heeft echter altijd de droom gehad om een centrum neer te zetten waar mensen op een totale en leuke manier aan hun gezondheid kunnen werken. Het doel van Ayurveda is uiteindelijk niet om een ziekte te behandelen, maar om te zorgen dat iemand gezond blijft en met volle teugen van het leven kan genieten.

Na vijftien jaar wordt de droom werkelijkheid. In Augustus 2010 opent Jade de deuren van haar gloednieuwe centrum in het mooie Houten. Het centrum is helemaal volgens de principes van de Vastu Shastra gebouwd en ingericht. Vastu Shastra is de wetenschap van het bouwen en inrichten, in harmonie met de natuur en vergelijkbaar met het Chinese Feng Shui. Onze cliënten zullen hierdoor de rust al ervaren op het moment dat zij ons centrum binnenstappen. De perfecte locatie en het doordachte ontwerp van het gebouw stelt ons in staat om onze cliënten nog meer aan te kunnen bieden op het gebied van gezondheid en ontspanning.

Wees welkom in ons nieuwe centrum in Houten en dompel Uzelf onder in de Wereld van pure weldaad. Of u nu komt voor behandeling van een klacht, een les yoga of meditatie, voor een Ayurvedische kookworkshop, voor een heerlijke maaltijd in ons restaurant, voor de lekkernijen in onze biologische eetwinkel, voor een Ayurvedische schoonheidsbehandeling, voor ultieme ontspanning in onze welness…Jade Ayurvedic Healthcenter in Houten heeft alles in huis om u weer in balans te krijgen.

Daarnaast heeft het nieuwe Jade een grote zaal en een mooie ontvangstruimte, uitgerust met alle faciliteiten, om te verhuren voor cursussen, lezingen en congressen

Voor meer informatie bel ons gerust op tel. 030-2734171U kunt ook mailen naar : [email protected] bezoek onze website : www.jade-health.nl

Betreed de wereld

die pure weldaad heet

Tot ziens in

Jade Ayurvedic

healthcenter

Tuibrug 13991 LC Houten

Pure Weldaad in Houten...

34 - juli / september 2010 35 - juli / september 2010

Page 36: OHM Vani 3e kwartaal 2010

televisie

36 - juli / september 2010 37 - juli / september 2010

Zondag 4 juli 2010Het Hindoehuwelijk dl 1

“Het huwelijk zal voltrokken worden volgens de Hindoe-ritus” zo luidt doorgaans tekst op een uitnodigingskaart voor een Hindoehuwelijk. Maar wat is een huwelijk volgens de Hindoe-ritus eigenlijk? In de zomermaanden trouwen tientallen jonge stellen op deze manier. Ze kiezen vaak bewust voor het Hindoe huwelijk. In een tweedelige documentaire zetten we alle rituelen en de betekenis hiervan op een rijtje.

Zondag 11 juli 2010Het Hindoehuwelijk dl 2

Het vervolg van de documentaire over het Hindoehuwelijk.

Zondag 18 juli 2010 Tantra als bron van de kracht

Tantra staat in Nederland vooral bekend als een stelsel van technieken die genot, met name seksueel genot kan optimaliseren. Toch is Tantra in z’n originele context een filosofie die inzichten aanreikt om tot zelfrealisatie te komen. Welke diepere inzichten liggen aan deze voorschriften ten grondslag?

3e kwartaal 2010Iedere zondag

op nederland 2

15.30 uur

Herhaling iedere zaterdag11.25 uur

HeRHAling zAteRdAg 10 juli

HeRHAling zAteRdAg 17 juli

HeRHAling zAteRdAg 24 juli

Page 37: OHM Vani 3e kwartaal 2010

televisie

36 - juli / september 2010 37 - juli / september 2010

Zondag 26 juli 2010 Chatney.nl Muziek en Devotie

Binnen het Hindoeïsme is bhakti een veelgebruikte manier om uiting te geven aan je toewijding tot God. Bhakti is een devotionele overgave aan God, op een manier die je verbindt met het Goddelijke. En dat kan door middel van muziek! In deze Chatney.nl kijken we naar jongeren die muziek onder andere gebruiken om in contact te komen met het Goddelijke.

Zondag 1 augustus 2010 Karma Yoga

Karma yoga is onbaatzuchtig handelen. Voor de Hindoe een van de belangrijkste doelen in zijn leven. De karma yoga filosofie gaat ervan uit dat je in elke situatie, op elk tijdstip van de dag, bij elke activiteit, dus ook in de uitoefening van je baan, zoveel mogelijk belangeloos probeert te handelen. Maar kun je in een samenleving die uitgaat van assertiviteit, zelfprofilering en maatschappelijk succes, belangeloos handelen? In dit programma gaan we op zoek naar voorbeelden. Welke innerlijke conflicten lever het proberen ervan in je werksituatie?

Zondag 8 augustus 2010Hoe haal ik het beste uit mezelf?

Zelfkennis is een belangrijke voorwaarde om tot maatschappelijk succes te komen. In Nederland zijn er verschillende instrumenten gangbaar om je mogelijkheden sterke en zwakke kanten te leren kennen. Zo kennen we bijvoorbeeld de beroepskeuze- en intelligentietesten. Maar ook het psychologisch assessment geeft zelfinzicht. In de Indiase traditie kennen we naast dit alles ook de janamkundali, die uitgebreid informatie geeft over je persoonlijkheid. Wat is de janamkundali en hoe werkt het?

HeRHAling zAteRdAg 14 AuguStuS

HeRHAling zAteRdAg 31 juli

HeRHAling zAteRdAg 6 AuguStuS

Page 38: OHM Vani 3e kwartaal 2010

38 - juli / september 2010 39 - juli / september 2010

Zondag 15 augustus 2010 Asha Bhosle, een rebelse legende uit India

Asha Bhosle is een bijzondere vrouw. Als zus van een grote zangeres heeft ze zichzelf los moeten koppelen van haar familie en zich in haar jonge jaren moeten bewijzen. Na een aantal hits bereikte ze in de jaren ’70 met haar carrière ongekende hoogtes door liedjes te zingen van componist en echtgenoot R.D. Burman, zoals Dum Maro Dum en Mehbooba.Een gesprek met met Asha Bhosle over haar muzikale carrière en over de inspiratie, overtuiging en kracht die ze haalt uit het Hindoeïsme.

Zondag 22 augustus 2010 The Iron Pillar

The Iron Pillar of Delhi is een zeven meter hoge pilaar die bekend staat om de materialen die hiervoor zijn gebruikt. Men gaat er namelijk van uit dat deze pilaar die meer dan 6 ton weegt is neergezet door Chandragupta Vikramaditya rond 400 na Christus. Dit staat namelijk in de inscriptie die te vinden is op de pilaar. De pilaar staat symbool voor de goddelijke manifestatie Vishnu. Het bijzondere aan deze ijzeren pilaar is dat nu na ruim 1600 jaar het object geen enkele tekens van corrosie vertoont. In deze documentaire wordt de mysterie van the Iron Pillar ontrafeld.

Zondag 29 augustus 2010 Wonen en werken in India

India een economisch grootmacht die niet meer weg te denken uit wereld. Alles wat in India gebeurd is interessant en wordt door iedereen in de wereld bekeken. India is ook het land waar onze voorouders vandaan komen. Hoe kijken wij Nederlandse Hindoes naar het land? In deze documentaire maken wij kennis met Perdiep Janki. Perdiep leerde in Nederland zijn Indiase vrouw kennen en trouwde met haar. Na een aantal jaar in Nederland te hebben gewoond, besluiten ze om naar India te gaan. Perdiep woont en werkt daar en heeft zijn bestemming gevonden. Waarom? Perdiep vertelt het ons. Ook leren we

televisie

HeRHAling zAteRdAg 4 SePteMBeR

HeRHAling zAteRdAg 28 AuguStuS

HeRHAling zAteRdAg 21 AuguStuS

Page 39: OHM Vani 3e kwartaal 2010

televisie

38 - juli / september 2010 39 - juli / september 2010

met Devi Boerema kennen. Als Indiase is zij geadopteerd door Nederlandse ouders. Naarmate ze ouder werd wilde ze toch steeds meer weten over haar geboorteland. Inmiddels werkt Devi in India als journaliste en deed als eerste buitenlandse journaliste verslag van de aanslagen in Mumbai op het Taj Hotel. Wat is er zo spannend aan het wonen en werken in een metropool als Mumbai?

Zondag 5 september 2010 OHM Magazine

In dit programma volgt OHM actuele ontwikkelingen die zich binnen de Hindoegemeenschap in Nederland voordoen. We besteden o.a aandacht aan initiatieven en activiteiten die er binnen de Hindoegemeenschap worden ontwikkeld met als doel het bevorderen van de eigen inworteling en burgerschap in de Nederlandse samenleving.

Zondag 12 september 2010 Portret van Sonu Nigam

Sonu Nigam staat bekend als een van beste zangers uit India. Een muzikant die op verschillende gebieden bezighoudt met muziek. Verschillende muziekgenres zijn allemaal de revue gepasseerd in Sonu Nigam’s carrière, van liedjes uit Bollywoodfilms tot Indiase popnummers gespeeld met grote orkesten. In deze documentaire maken wij persoonlijk kennis met Sonu Nigam. Wie is deze artiest, waar haalt hij zijn inspiratie vandaan? En wat betekent het Hindoeïsme voor hem in zijn leven?

Zondag 19 september 2010 Nada Yoga

Nada Yogi is een weg van eenwording met het kosmisch bewustzijn door klank; meestal door van mantra’s. Volgens kenner is Nada yoga heilzaam voor lichaam en geest. Nada yogi Surajit Das combineert Nada Yoga met Indiase klassieke muziek. Deze combinatie heeft een helende werking en brengt je in contact met je innerlijke diepten. Maar wat is Nada Yoga precies? En hoe werkt het?

HeRHAling zAteRdAg 11 SePteMBeR

HeRHAling zAteRdAg 18 SePteMBeR

HeRHAling zAteRdAg 25 SePteMBeR

Page 40: OHM Vani 3e kwartaal 2010

televisie

40 - juli / september 2010 41 - juli / september 2010

Zondag 26 september 2010 Chatney.nlHet jongerenprogramma van OHM, waarin we op humoristische wijze problemen aan de orde stellen welke binnen gezinnen ontstaan als gevolg van verschil in zienswijze met betrekking tot de eigen cultuur, traditie of wereldbeeld. Maar ook waarin we jongeren informeren over waarden uit de Hindoetraditie.

HeRHAling zAteRdAg 2 oKtoBeR

40 - juli / september 2010

Page 41: OHM Vani 3e kwartaal 2010

Pancha karma(Ayurvedisch reinigen),Massage,AcupunctuurOntspanningHoge Ayurvedischedarmspoelingen,Levend bloed analyseAyurvedisch coachen,Voeding en leefstijl adviesOpleiding AyurvedischemassageYogaMeditatiePranayama

Welkom bij Jade Ayurvedic Healthcenter. Betreed de wereld van Ayurveda, de eeuwenoude Indiase gezondheidswetenschap. Gun jezelf ultieme ontspanning. Een bezoek aan Jade Ayurvedic Healthcenter betekent Pure weldaad voor lichaam en geest.

Het centrum staat onder leiding van Chanderdath Makhan, Ayurvedisch Arts en arts in de Chinese geneeskunde. Hij heeft zijn hele leven al de droom gehad om een centrum op te zetten waar er meer gebeurde dan het geven van behandelingen alleen. Hij wilde een plek creëren waar mensen konden werken aan een gezonde en gelukkige levensstijl. Samen met een team van therapeuten uit verschillende disciplines heeft hij zijn droom verwezenlijkt, en het eerste Ayurvedic lifestyle centrum opgezet.

Hier kunnen oliemassages, kruidentherapie, acupunctuur, voedings- en lifestyle advies, yoga, meditatie, fysiotherapie, orthomanuele geneeskunde, Welness, Ayurvedische schoonheidsbehandelingen, een biologisch restaurant en een Ayurvedische voedingswinkel onderdeel zijn van uw behandeling. Of u nou komt voor een specifieke klacht of voor pure ontspanning, we passen ons altijd aan aan uw wensen. Het doel blijft altijd:

In een zo kort mogelijke tijd de cliënt in goede gezondheid van het leven laten genieten.

Naast behandelingen bieden wij mensen de mogelijkheid om zelf aan hun gezondheid en welzijn te werken. Door het verzorgen van lezingen, workshops en cursussen kunnen mensen kennis en vaardigheden opdoen om hun leven in balans te brengen. Kom meer te weten over mantra’s, kook mee tijdens de kookworkshop of doe mee met een yoga cursus. Ons programma wordt voortdurend vernieuwd en uitgebreid. Houd onze website in de gaten voor informatie!

Maak kennis met Jade Ayurvedic Healthcenter en kijk wat we voor U kunnen betekenen. We nodigen U uit om gebruik te maken van onze gratis diagnose welke plaatsvindt op dinsdag van 10.00-12.00 uur en vrijdag van 09.00-12.00 uur en 14.00-16.00 uur.

Voor meer informatie kunt U terecht op onze website; www.Jade-health.nl. of kunt u ons bellen op tel.nr. 030-2734171

Jade Ayurvedic Healthcenter - Tuibrug 1 - 3991 LC Houten

40 - juli / september 2010 41 - juli / september 201040 - juli / september 2010

Page 42: OHM Vani 3e kwartaal 2010

42 - juli / september 2010 43 - juli / september 2010

Radio

Zondag 4 juliEnergie om tot Eenheid te komen

Bianca van Ooijen ging enkele jaren geleden voor negen maanden naar India. Daar heeft ze zich ondergedompeld in de verscheidenheid van de Indiase spiritualiteit. Uiteindelijk vond ze in de Oneness University haar weg. Bianca is inmiddels geïnitieerd en mag anderen ‘energie geven’.

Zondag 11 juliYoga in een Dominicaans klooster

Er zijn mensen die yoga als een dwaalweg zien. Maar Margriet van Kampen verenigt de Dominicaanse levensstijl met haar yoga levenshouding. Ze ziet veel overeenkomsten; de zoektocht naar waarheid en de waarde van de natuur en stilte.

Zondag 18 juliTeleurgesteld in ´spirituele vrienden´

Ook de bloeiende healingspraktijk van Katz werd getroffen door de economische crisis. Ze kwam op straat te staan. Op dat moment had ze hulp verwacht van haar ´spirituele vrienden´, maar die bleken in de praktijk hartstikke materieel en zelfzuchtig te zijn. Katz vertelt over haar teleurstelling.

3e kwartaal 2010

Zondag14.15 - 15.00 uurop radio 5via de ether: 747 aMen via de kabel:den haag 88.1 FMaMsterdaM 96.6 FMrotterdaM 90.0 FMoF vraag uw kabelexploitant naar de juiste Frequentie in uw regio.

Meer weten over de

geïnterviewden en

hun achtergrond?

Meld je aan voor de

Lotusvijver nieuwsbrief

op www.ohmnet.nl

Page 43: OHM Vani 3e kwartaal 2010

42 - juli / september 2010 43 - juli / september 2010

Zondag 25 JuliYoga en borstkanker

Yvonne Mekaoui hoorde in 2004 dat ze borstkanker had. Het was alsof ze aan het voorportaal van haar eigen begrafenis stond. Toen begon haar spirituele zoektocht. Dankzij yoga weet ze hoe positieve ervaringen steun kunnen bieden in het proces van heling.

Zondag 1 augustus30 jaar Radha Desh

In de Belgische Ardennen ligt al dertig jaar het Benelux centrum van de Hare Krishna organisatie. De organisatie werd aanvankelijk als een sekte gezien, maar is uitgegroeid tot een spiritueel centrum van betekenis.

Zondag 8 augustusOefenen in loslaten

Julia (39) gaf haar baan op, want ze wilde onafhankelijk zijn van geld. Eigenlijk wil ze aan geen enkele vorm van gehechtheid toegeven. Haar doel is om los te komen van de angstvallige drang naar zekerheid. Heeft ze nu een monnikenbestaan of geniet ze ook wel van het leven?

Zondag 15 augustusLeefwijze van de toekomst?

In 1989 werd in Noord Frankrijk een leefgemeenschap Ecolonie gesticht. Het berust op drie pijlers; ecologie, kunst en spiritualiteit. In deze Lotusvijver een sfeerverslag van het leven van pioniers die met vallen en opstaan vorm geven aan hun bezieling.

Radio

Page 44: OHM Vani 3e kwartaal 2010

Zondag 22 augustusVoor spiritualiteit kan ik nog steeds naar India?

In de zeventiger jaren ging men naar India voor spiritualiteit. Meditatie was toen nieuw en men wilde meteen bij de bron zijn. Staat India nog steeds aangeschreven als de bakermat van spiritualiteit?

Zondag 29 augustus De bijna-dood-ervaring veranderde Lucia

Enkele jaren geleden had Lucia een bijna-dood-ervaring tijdens de bevalling van haar zoon. Eerst begreep ze niet wat haar was overkomen, maar toen ze het langzamerhand doorkreeg dat zij ‘aan de andere kant’ heeft mogen kijken, vond ze geen gehoor bij haar dierbaren. Nu heeft Lucia haar ervaring een plaats kunnen geven, maar is wel geheel anders gaan leven.

Zondag 5 SeptemberAngst om alleen te blijven

Je wordt ouder en het nog steeds geen vaste partner in beeld. De angst om alleen te blijven slaat toe. Misschien toch maar met de minder ideale partner genoegen nemen? Hoe groot is de angst en wat heb je ervoor over?

Zondag 12 SeptemberSpirituele vrienden

Tijdens de yogales of bij de cursus Bhagavad Gita deel je veel met je medecursisten. Maar privé zouden het beslist je vrienden niet zijn. Maar met je vrienden deel je niet je belangstelling voor spirituele onderwerpen. Spirituele vrienden, bestaan ze eigenlijk?

44 - juli / september 2010 45 - juli / september 2010

Page 45: OHM Vani 3e kwartaal 2010

Zondag 19 SeptemberWonen met gelijkgestemden

Nog steeds zijn er mensen die graag en naar tevredenheid in een leefgemeenschap wonen, zoals in de jaren zestig en zeventig leven in een commune helemaal ‘in’ was. Hebben de huidige leefgemeenschappen een andere structuur? Hoe is het wonen in een leefgemeenschap?

Zondag 26 SeptemberVind je spirituele partner!

Op zoek naar een relatie met een gelijkgestemde? Spirituele dating sites zijn bedoeld voor mensen die een partner zoeken met belangstelling voor spiritualiteit. Welke criteria hanteren mensen die op deze sites actief zijn? En hoe vaak vind je daar wat je zoekt?

44 - juli / september 2010 45 - juli / september 2010

Page 46: OHM Vani 3e kwartaal 2010

46 - juli / september 2010 47 - juli / september 2010

Radio De Zevende Hemel

Zaterdag 3 juliHindoestaanse in de R & B

Zangeres Pravini Baboeram (1985) wil niet blijven ’steken’ in het Hindoestaanse muziekcircuit, dat altijd in de marge zal blijven in Nederland. Zij wil het grote publiek bereiken met commerciële muziek. Hoeveel kans maakt zij?

Zaterdag 10 juli Waterbeheer India

Water is een schaars goed in een miljoenenstad als Delhi. Naast het bizarre klimaat heeft de stad te lijden onder de alsmaar toenemende vraag naar water. Hoe ernstig is de situatie en welke waterproblemen spelen er in de Indiase hoofdstad?

Zaterdag 17 Juli Waterbeheer India

Milieu-activist Suren Balachandran probeert de waterproblematiek in Delhi aan te pakken. Hij voelt zich mede verantwoordelijk voor de vervuilde rivieren, daling van de grondwaterspiegel en de onbekommerde instelling van veel van zijn mede-inwoners van de stad. OHM volgt Suren in zijn strijd om het tij te keren en Delhi’s watervoorziening te verbeteren.

3e kwartaal 2010

Zaterdag16.00 - 17.00 uurop radio 5via de ether: 747 aMen via de kabel:den haag 88.1 FMaMsterdaM 96.6 FMrotterdaM 90.0 FMoF vraag uw kabelexploitant naar de juiste Frequentie in uw regio.

Page 47: OHM Vani 3e kwartaal 2010

46 - juli / september 2010 47 - juli / september 2010

Radio De Zevende HemelZaterdag 24 juliTeleurgesteld in de Hindoestaanse jeugd

Mevrouw Mala Eckhart-Angna, politica in Amsterdam, zegt teleurgesteld te zijn in de Hindoestaanse jongeren. Over deze uitspraak gaat zij in discussie met deze jongeren. Waarom is zij teleurgesteld en wat kunnen de jongeren hier nog aan doen?

Zaterdag 31 juli Drank en overal een vriendinnetje

De Baithak gana is de traditionele Hindoestaanse muziek. Bij de artiesten van deze genre hoort een levensstijl van drank en vrouwen. Het schijnt dat de artiesten van de jongere generatie deze levensstijl voortzetten. Wat vinden Hindoestanen hiervan?

Zaterdag 7 augustus Schuif aan in de Zevende Hemel

Discussie naar aanleiding van een actueel onderwerp.

Zaterdag 14 augustusHindoes en moslims

India is nu al meer dan 60 jaar onafhankelijk van het Britse koninkrijk en heeft een turbulente ontwikkeling doorgemaakt. Aanslagen en religieuze conflicten halen vaak het internationale nieuws. Bestrijden Indiase hindoes en moslims elkaar echt zoals we vaak lezen? Luister naar de andere kant van deze discussie.

Zaterdag 21 augustus Waarom groeit India?

Samen met China vertoont India een spectaculaire economische groei. India zal op een gegeven moment de Europese welvaart inhalen. Hoe komt het dat India zo hard groeit?

Page 48: OHM Vani 3e kwartaal 2010

48 - juli / september 2010 49 - juli / september 2010

Zaterdag 28 augustusVrouwen aan de macht

Net als in de meeste wereldreligies kent het Hindoeïsme ook vooral mannen die leiding geven aan religieuze organisaties. Vrouwen krijgen meestal een ondersteunende functie toebedeeld. Daar lijkt nu heel langzaam verandering in te komen. We praten met de enkele vrouwen op leidende posities in de Nederlandse Hindoe gemeenschap.

Zaterdag 4 September Schuif aan in de Zevende Hemel Discussie naar aanleiding van een actueel onderwerp.

Zaterdag 11 SeptemberSchuif aan in de Zevende Hemel

Discussie naar aanleiding van een actueel onderwerp.

Zaterdag 18 SeptemberSchuif aan in de Zevende Hemel

Discussie naar aanleiding van een actueel onderwerp.

Zaterdag 26 SeptemberSchuif aan in de Zevende Hemel

Discussie naar aanleiding van een actueel onderwerp.

Radio

Page 49: OHM Vani 3e kwartaal 2010

48 - juli / september 2010 49 - juli / september 2010

Page 50: OHM Vani 3e kwartaal 2010

50 - juli / september 2010 51 - juli / september 2010

Reisbureau Capricho Tours n Albert Cuypstraat 43 n 1072 CL AmsterdamTel.: +31(0)20 673 73 42 n Fax: +31(0)20 375 46 75 n e-mail: [email protected]

Paramaribo KLM en SLM retourtarieven laagseizoen 1 maand reeds vanaf 635,- euro, (incl. alle belastingen).

India KLM - AI - OS - AY enz. naar diverse steden met lage retourtarieven, met extra bagage en één keer de terugreis kosteloos wijzigen. Verzorgde reizen samengesteld naar uw wensen.De tours met het aantal dagen en de gewenste steden/plaatsen worden in overleg met u samengesteld.

Onze specialiteit is ook het samenstellen van spirituele- en religieuze reizen. In India wordt de tour door erkende reisleiders begeleid.

Tevens bemiddelen wij voor Suriname de hotelreserveringen en vakantiehuizen.

Reisbureau Capricho Tours is lid van SGR en ANVR en is erkend IATA

Page 51: OHM Vani 3e kwartaal 2010

50 - juli / september 2010 51 - juli / september 2010

Saraswati Art publishers & DistributeursBezoek onze Literatuurdagen & boekenmarkt

Voor meer informatie: [email protected] of bel telefoon 020 - 696 64 05

Geef eens een boek...

...of een CD cadeau!!

Gespecialiseerd in boeken over Hindoestaanse kunst & CultuurVerkrijgbaar boeken over: Hindoeïsme - Boeddisme - Islam - Yoga - Ayurveda - Indiase Astrologie - Geschiedenis Klassieke Indiase muziek & dans - Bollywood - Studie methoden Hindi - Urdu - Sanskriet - Hindiboeken

Bezoek onze webwinkel: www.indiaseboeken.comen bestel nu bij de grootste webwinkel voor Hindoestaanse / Indiase boeken en CD’s

nieuw!

Saraswati Art Publishers

WoordenboekNederlands - HindiHindi - Nederlandsmet Romaanse transcriptie. Gebonden 790 pag prijsE32,50 Introductieprijst/m juni 2010

E29,50

Page 52: OHM Vani 3e kwartaal 2010

Ayurveda Massagetherapeut: een boeiend vak!

De Hogeschool Ayurveda Geneeskunde verzorgt al jarenlang haar Ayurvedische opleidingen; tientallen Ayurvedische Massagetherapeuten met een goed draaiende praktijk in Nederland, België en Duitsland hebben hun waardevolle diploma’s bij ons gehaald. Onze lessen zijn boeiend, zeer gericht op de praktijk en in helder Nederlands. De Hogeschool staat onder leiding van de ervaren geneesheer en filosoof vaidya Robert H. Swami Persaud, die ook diverse boeken schreef welke allemaal door Servire/Kosmos Z&K (Utrecht) worden uitgegeven.

De opleidingen worden gegeven in Nijmegen en starten steeds in voor- en najaar.

De Ayurveda Praktijk.

De medische Ayurveda praktijk van vaidya Robert H. Swami Persaud is van maandag t/m vrijdag te bezoeken volgens afspraak. U komt voor een eenmalig en uitgebreid consult van ca. 2 uren, waarbij u zonder rompslomp, dure pillen of moeilijke oefeningen te weten komt hoe u uw lichamelijke en geestelijke gezondheid weer helemaal optimaal kunt krijgen!

U krijgt een zeer persoonlijk en duidelijk voedingsadvies en adviezen welke uw leven betreffen. Zelfbewustzijn, inzichtsgroei en energie vormen sleutelwoorden in het consult. Langdurige chronische klachten, overgewicht en malaise nemen allemaal af door een juist voedings- en leefpatroon, geheel afgestemd op uw persoonlijke situatie. Indien gewenst, kunt u na afloop zelfs in uw eigen regio door een van onze meer dan 50 Ayurvedische therapeuten verder behandeld worden.

Er geldt een laag uurtarief van niet meer dan € 76,50 dat door de meeste zorgverzekeraars wordt vergoed. Op de site www.ayurveda-center.com staat de meest aktuele informatie, die moet u zeker even bezoeken!

Even bellen?

Onze telefonistes staan u elke werkdag van 08.00 tot 17.00 uur vriendelijk te woord.

Alle info: tel. 024-641 83 98 (buiten kantoortijden: 024-645 03 16).