OHM Vani 3e kwartaal 2000

48
INFOBLAD OHM • PROGRAMMA’S 6 e jaargang nr. 3 • juli/september 2000 • prijs ƒ 7,50 ( 3,41) • Mansukh Patel • Vriendschap met eenzaamheid • De Lotusvijver • Mansukh Patel • Vriendschap met eenzaamheid • De Lotusvijver

description

7e jaargang nr. 3 • juli / september 2000• Mansukh Patel • Vriendschap met eenzaamheid • De Lotusvijver

Transcript of OHM Vani 3e kwartaal 2000

Page 1: OHM Vani 3e kwartaal 2000

INFOBLAD OHM • PROGRAMMA’S

6e jaargang nr. 3 • juli/september 2000 • prijs ƒ 7,50 (€ 3,41)

• Mansukh Patel

• Vriendschap met eenzaamheid

• De Lotusvijver

• Mansukh Patel

• Vriendschap met eenzaamheid

• De Lotusvijver

OHMvani 3 2000 09-08-2005 17:16 Pagina 1

Page 2: OHM Vani 3e kwartaal 2000

het beste indiase restaurant in de stad...!

INDIA PALACE

Gevers Deynootplein 223(links van het Kurhaus, achter Sea life Center)

ScheveningenTelefoon: (070) 354 44 57 Fax (070) 358 41 86

afhaalcentrum. ook voor uw catering

DJ en dans mogelijkheden voor al uw feestjes, verjaardagen, trouwerijen, conferenties en andere soorten feestjes.

Menu voor kinderfeestjes vanaf ƒ 15,- per kind.Carering service over heel Nederland.

al 12 jaar lang,

DORDTSELAAN 144-D • 3073 GL ROTTERDAM • TELEFOON 010-484 91 77 • FAX 010-4846534REGENTESSEPLEIN 12A • 2562 EV DEN HAAG • TELEFOON 070-363 95 36 • E-mail:[email protected]

ERCO REIZEN IS LID

VAN

DUS..,DUS..,U REIST OPU REIST OP ZEKERZEKER

GOEDKOPE KLM/SLM tickets naar Suriname

SPECIALE AANBIEDING NAAR SURINAME MET CITY BIRD VIA BRUSSEL

RONDREIS MAURITIUS 15 dagen voor fl. 2.095,-(verblijf in Dookee of Oceanic apt. 5 dagen tours, 1 boottocht en transfers)Vertrek: 02 sept., 16 sept., 30 sept., 14 okt.. (divali-toer), 28 okt., 11 nov. en 25 nov.

SPECIALE RONDREIZEN IN LUXE APPARTEMENTEN EN HOTELS(vraag de brochure)

VERZORGDE RONDREIS NAAR INDIA16 daagse rondreis vertrek 8 juli, 22 juli en 17 sept.. voor fl. 2.350,- (p.p.)22 daagse rondreis vertrek 22 juli voor fl. 2.699,- (p.p.)

22 daagse rondreis vertrek 16 sept. voor fl. 2.699,- (p.p.)Bombay, Bangalore, Mysore, Delhi, Agra, Haridwar, Rishikesh, Jaipur, Amber e.d.(verblijf in 4/5 sterren hotels met ontbijt, tours, transfers entreegelden e.d.)

15 daagse rondreis vertrek 9 sept. voor fl. 1.995,- (p.p.)

VERRE OOSTEN21 dgn Thailand/Maleisie/Singapore/

Bangkok, Phuket, Penang, Kuala Lumpurvertrek: 28 sept. 2000 voor fl. 2.950,-

16 dgn Thailand, Bangkok, Pattaya e.d. voor fl. 2.150,-vertrek: elke dag

vrvraag aag onzeonze

folder me

folder mett

speciale speciale

ttarievenarieven !!

BEZOEK ONZE WEBSITE:

www.ercotravels.com

OHMvani 3 2000 09-08-2005 17:16 Pagina 2

Page 3: OHM Vani 3e kwartaal 2000

C O L O F O N

OHM-Vani is een uitgave van de StichtingOrganisatie voor Hindoe Media. OHM-Vanigeeft achtergrond informatie over de pro-gramma’s van OHM en maakt melding vanrelevante ontwikkelingen in de Hindoege-meenschap. Wij nodigen u uit opmerkin-gen of commentaar op onze programma’sof op dit blad te zenden aan StichtingOHM.

De redactie behoudt zich het recht voor omingezonden stukken in te korten, te redi-geren of niet te plaatsen. Geplaatste stuk-ken geven niet altijd de visie van de OHMweer.

Een jaarabonnement kost Fl. 20,-. Opzegging dient uiterlijk 1 maand voor hetverstrijken van dat jaar schriftelijk plaats tevinden.

Niets uit deze uitgave mag worden overge-nomen zonder voorafgaande schriftelijketoestemming van

Stichting OHM.Eindredacteur: G. Rolsma

De volgende personen hebben bijgedragen aan dit nummer:

M. Gautam, Mihdi Jiwa, W. Callewaert, A.B. Tewarie, D. Dendooven

R. Swami Persaud, A. Bierdja, S. Biere, V. Bhagwandin, B. Lalbahadoersing

C. Morssink,

Coverfoto: Ger Rolsma (fotograaf)

Anjana Orie (OHM-Radio)Amar Marhé (OHM-Radio)

Grafische verzorging:NOS-Omroepdrukkerij

Adri Segaar

Stg. OHM (redactie OHM-Vani)

Koninginneweg 81217 KX Hilversum

Telefoon 035 - 6260920Fax: 035 - 6280843

E-mail: [email protected] ABN-Amro: 44.09.38.694

juli / september 2000

II NN HH OO UU DD

Redactioneel 5.

TV 6.

TV Hindi 9.

Radio zondag 10.

Radio Hindi 12.

Radio Maandag 14.

Mansukh Patel 17.

Zijn Hindoes fundamentalisten? 21.

Vriendschap met eenzaamheid 24.

Kabir, de woeste predikant 27.

De geschiedenis van Arya Samaj 30.

De Lotusvijver 35.

Indiërs bij Ieper 37.

AYURVEDA en:

De gezondheid van de huid 41.

Tat tvam asi? 43.

OHMvani 3 2000 09-08-2005 17:16 Pagina 3

Page 4: OHM Vani 3e kwartaal 2000

Mr Drs T. BissessurADVOCAAT & PROCUREUR

• Strafzaken• Echtscheidingen• Kort Gedingen• WAO-zaken• Verblijfsvergunningen• Letselschade• Ontslagzaken• Schadeprocedures

Grotewaard 1 • 2716 XPGrotewaard 1 • 2716 XP ZoetermeerZoetermeerTTel: 079 - 352 15 16 • Fax 079 - 352 19 82el: 079 - 352 15 16 • Fax 079 - 352 19 82

Noord, Oost, Zuid, WestSurinam Air Travel The Best!!

De laagste tarieven en groepskortingen naar o.a.Azië, Mauritius, Suriname,

Dubai, Zuid Afrika enz.,

voor meer informatie:Telefoon: 030-2321516

Fax: 030-2322500Amsterdamsestraatweg 91

3513 AC Utrecht

Elke maand groepsreizen naar Mauritius!

Lid SGR nr 2319 - K.v.K. 072319

Surinam Air TravelV O O R A L U W R E I Z E N

Tewarie & Partners Accountants en Belastingadviseurs

Parmessar & Tjon A TenAccountants en Belastingadviseurs

T&H Groep Accountants & Belastingadviseurs bestaat uit:• Tewarie Accountants en Belastingadviseurs• Parmessar & Tjon A Ten Accountants & Belastingadviseurs• Admi Services, administratieve dienstverlening voor het midden & kleinbedrijf.

T&H Groep is uitgegroeid tot een organisatie met een gevarieerd samengesteldepraktijk voor controle, beoordeling en samenstellingsopdrachten.Naast adviespraktijk en de financiële-administratieve begeleiding biedt de organisatie tevens fiscale dienstverlening.

Een belangrijk uitgangspunt is de betrokkenheid bij de cliënt, waarbij kortecommunicatielijnen zowel binnen als in de relatie met de cliënt een belangrijke rol spelen.

Naast de specialisten in eigen huis beschikt T&H Groep over een met zorgontwikkeld contactennetwerk van externe onafhankelijke adviseurs uit diverse disciplines.

Nederland: Oranje Nassaulaan 55 • 1075 AK Amsterdam.Tel: 020-6711256 • Fax: 020-6737272

Suriname: Mr. F.H.R. Lim A Poststraat 19 • Postbus 1700, Paramaribo.Tel: 474452 • Fax: 474643 enOranje Nassaustraat 53 • Nieuw Nickerie. Tel: 0231979

K.B. Tewarie RA

P. Parmessar FB

M.L.J. Braspenning AA

Mr. L. Krokke-Toffoli

Drs. Ing. W.N.B. Tewarie RE

OHMvani 3 2000 09-08-2005 17:16 Pagina 4

Page 5: OHM Vani 3e kwartaal 2000

5

juli / september 2000

R E D A C T I O N E E LHindoefundamentalisme, wat isdat? Bestaat dat wel? Hoe tolerantde Hindoefilosofie ook is, wanneermensen anderen het basisrecht ont-zeggen een andere opinie of over-tuiging te hebben, dan is onder-drukking nabij. In deze OHM-Vanieen visie vanuit de Hindoegemeen-schap op het Hindoefundamentalis-me.

Binnen de Hindoegemeenschap iseen veel gehoorde klacht dat OHMte weinig te zien is op televisie ente horen op de radio. Daarom heb-ben wij zendtijduitbreiding aange-vraagd bij het Commissariaat voorde Media. Helaas heeft het Commis-sariaat voor de Media negatief opons verzoek gereageerd en slechtseen half uurtje per jaar extra zend-tijd op televisie toegewezen. Naastdeze tegenvaller ook veel positiefnieuws:

De heer Rahman, één van debelangrijkere televisieproducentenontving rond Koninginnedag eenlintje voor al zijn films en televisie-programma's, kortom voor zijngehele oeuvre. Wij feliciteren hemmet zijn benoeming tot Ridder inde Orde van Oranje Nassau.

Enkele jaren geleden zond OHM deeerste vijf delen uit rond het filoso-fisch-spirituele boekwerk de

Bhagavad Gita. Mansukh Patel gafzijn interpretatie van de Gita enmaakte het daarmee toegankelijkvoor een groot publiek. Wij kregenveel reacties, waarvan opvallendveel van jongeren. Een vaak voorko-mende vraag was om een vervolgop deze serie te maken. PhilipEngelen heeft dat als producent nugedaan. OHM herhaalt in augustusde eerste vijf delen en aansluitendvier niet eerder vertoonde delen inseptember. Volgend jaar wordenweer een aantal delen uitgezondentot dat alle hoofdstukken zijnbehandeld. Overigens is één deelvan deze serie bekroond tijdens hetFilmfestival van Hamburg.

Op televisie herhalen wij tijdens dezomervakantie eerder uitgezondenprogramma’s. Heeft u die al gezien,stem dan af op OHM-Radio. Diebrengt iedere week op zondagmid-dag het spirituele programma ‘deLotusvijver’ voor een breed publieken op maandagavond een actueelprogramma voor luisteraars dieHindoestani verstaan. In dit kwar-taal besteedt OHM-Radio speciaalaandacht voor de Vedantafilosofie,de samenvatting van de kennis uitde Veda's .

Voor dit kwartaal wens ik u veellees, kijk- en vooral luisterplezier.

Ger Rolsma

OHMvani 3 2000 09-08-2005 17:16 Pagina 5

Page 6: OHM Vani 3e kwartaal 2000

6

juli / september 2000

TVDerde Kwartaal 2000op Nederland 1

Sat-Chit-Anand / Deepak Chopra (deel 1 & 2).Deepak Chopra weet in het Westen de aandacht te trekken van grote groe-pen, waaronder managers, filosofen, wetenschappers en geïnteresseerdeleken. Hij combineert het vedische gedachtengoed zodanig met de Westersefilosofie en wetenschap dat hij een aansprekende spirituele boodschap weette brengen. Vernieuwend zijn vooral zijn theorieën over de relatie tussenlichaam, geest, ziel en gezondheid (herhaling jan. 1999).

Hariprasad Chaurasia (deel 1 & 2)Pandit H. Chaurasia heeft de bamboefluit (bansuri)door zijn meesterschap een volwaardige plaats gege-ven binnen de Indiase klassieke muziek. Daarnaastheeft hij de Indiase muziek door zijn talent geïntro-duceerd in het Westen. In een tweedelige serie vertelthij tijdens een boottocht over de Amsterdamse grach-ten en in India waar hij zijn inspiratie uit put. Verderzijn er optredens van hem in Nederland te zien. (herhaling)

Bhagavad Gita: Krishna de aantrekkelijke (proloog)In deze serie geeft de mysticus Mansukh Patel zijn visie op de verschillendehoofdstukken van de Bhagavad Gita. De Bhagavad Gita is een wijsgerigboek, onderdeel van de Mahabharata, waarin een antwoord wordt gezochtop belangrijke levensvragen. Mansukh Patel weet jong en oud met zijninterpretaties te boeien. De proloog en de eerste vier hoofdstukken zijn eer-der uitgezonden. Dit jaar wordt de serie voortgezet met de hoofdstukkenvijf tot en met acht.

Zondag 2 & 9 juli herhaling zat. 8 & 15 juli om 10.30 uur

Zondag 16 & 23 juli herhaling zat. 22 & 29 juli om 10.30 uur

Zondag 30 juli herhaling zat. 5 aug. om 10.30 uur

OHMvani 3 2000 09-08-2005 17:16 Pagina 6

Page 7: OHM Vani 3e kwartaal 2000

7

juli / september 2000

Bhagavad Gita: De vertwijfeling(Hoofdstuk I)

Bhagavad Gita: De glimlach van Krishna(Hoofdstuk II)

Bhagavad Gita: Het juiste handelen(Hoofdstuk III)

Bhagavad Gita: Wijsheid in actie (Hoofdstuk IV)

Bhagavad Gita: De ontbrekende schakel(Hoofdstuk V)

Bhagavad Gita: Lessen in meditatie(Hoofdstuk VI)

Bhagavad Gita: De weg van liefde(Hoofdstuk VII)

Bhagavad Gita: De weg naar vrijheid(Hoofdstuk VIII)

Zondag 6 augustus herhaling zat. 12 aug. om 10.30 uur

Zondag 13 augustus herhaling zat. 19 aug. om 10.30 uur

Zondag 20 augustus herhaling zat. 26 aug. om 10.30 uur

Zondag 27 augustus herhaling zat. 2 sept. om 10.30 uur

Zondag 3 september herhaling zat. 9 sept. om 10.30 uur

Zondag 10 september herhaling zat. 16 sept. om 10.30 uur

Zondag 17 september herhaling zat. 23 sept. om 10.30 uur

Zondag 24 september herhaling zat. 30 sept. om 10.30 uur

OHMvani 3 2000 09-08-2005 17:16 Pagina 7

Page 8: OHM Vani 3e kwartaal 2000

CD-ROM

CD-ROM

CD-ROM

Ayurvedischmateriaal

direct uit de bronDhanvantari-Ayurveda(Engelstalig)Deze CD-ROM geeft u inzicht in de kennisvan Ayurveda, de Indiase holistischegeneeswijze geba-seerd op een completenatuurlijke kruiden-filosofie.

Patanjali-Yoga (Engelstalig)Deze CD-ROM geeft u een gedetailleerdeintroductie in ‘Patanjali Yoga’ en haar uit-gangspunten. Een ‘must’ voor elke yoga-beoefenaar.

Massage & Marma Therapy(Engelstalig)Deze CD-ROM geeft u inzicht in de kennisvan systematische lichaamsmassaget.b.v. comfort, ontspanning en een goedegezondheid. (IBM PC & MAC compatible)

Info en bestellingen, ook voor oplei-dingen en consulten:Ayurvedisch Gezondheidscentrum NederlandThijssestraat 16, 2521 ZL Den Haag,telefoon: 070-3192546

Almere, Amsterdam, Borgerhout (B), Den Haag, Made, Nijmegen, Nijverdal, Zwolle

CD-ROM’s per stuk Fl. 145,- (bij alle drie tesamen Fl. 120,- per stuk). Bestellen: giro 4208366, t.n.v. A.K. Mehta - Den Haag, o.v.v. Artikel.

Min. systeemvereisten: MS-Windows 3.11 of hoger,8 MB RAM (16 MB RAM aanbevolen), geluidskaart.

"DAT JE VERLEDENJE ZO IN DE WEG

KAN ZITTEN"

REGRESSIEREGRESSIEREÏNCARNAREÏNCARNATIETHERAPIETIETHERAPIE

Is een vorm van psycho/bewustzijnstherapie

dat geschikt is voor werken met een breed

scala aan klachten, problemen en levens-

thema's, waarvoor inzicht, verandering of

meer dan wel andere keuze mogelijkheden

worden gezocht.

Voor inlichtingen:Savita D. HarpalTel. 035 - 6214405’s-Gravenlandseweg 152 a1217 GA Hilversum

• Doku / Drama• Doku / Drama

• Producent van film en video producties• Producent van film en video producties

• Ruim 35 jaar ervaring in creativiteit en kwaliteit• Ruim 35 jaar ervaring in creativiteit en kwaliteit

FILMS INTERNAFILMS INTERNATIONALTIONAL

Laan van Meerdervoort 316 • 2563 AM Den HaagTe l e f o o n : 0 7 0 - 3 6 5 8 2 1 8 • F a x : 0 7 0 - 3 6 5 3 7 1 6

e - m a i l : r f i f i l m s @ c a s e m a . n e t

Laan van Meerdervoort 316 • 2563 AM Den HaagTe l e f o o n : 0 7 0 - 3 6 5 8 2 1 8 • F a x : 0 7 0 - 3 6 5 3 7 1 6

e - m a i l : r f i f i l m s @ c a s e m a . n e t

OHMvani 3 2000 09-08-2005 17:16 Pagina 8

Page 9: OHM Vani 3e kwartaal 2000

9

juli / september 2000

OHMvani 3 2000 09-08-2005 17:16 Pagina 9

Page 10: OHM Vani 3e kwartaal 2000

10

juli / september 2000

Waarom ben ik een hindoe?In de maand juli zal de Lotusvijver een reeks van vijf gesprekkenvoeren met uiteenlopende hindoes die om hun eigen redenen hin-doe zijn en die het hindoeïsme op hun eigen manier beleven.Immers, er zijn veel vormen van hindoeïsme. Er zijn hindoes die ineen persoonlijke godheid geloven en er zijn hindoes die geloven dat

het Allerhoogste zuiver bewustzijn is. Erzijn hindoes die menen dat de mens eenGoddelijke ziel heeft die uiteindelijk weerin het Goddelijke zal opgaan. En er zijnhindoes die geloven dat de menselijke zielaltijd een afzonderlijk bestaan van hetGoddelijke zal leiden. Sommigen menendat rituelen met de grootste zorg moetenworden uitgevoerd, terwijl anderen naarde intentie achter de handelingen kijken.

Terecht wordt er gezegd dat iedere hindoe zijn eigen invulling aanhet hindoeïsme geeft. In deze serie maakt u kennis met de rijkewereld van het hindoeïsme.

Op vakantie met de Stichting voor Filosofie en MeditatieSinds kort heeft de Stichting voor Filosofie en Meditatie een centrumin het noorden van Frankrijk, waar zij op een nieuwe manier metyoga en meditatie omgaan. In dit centrum maken jonge kinderen,met of zonder hun ouders, spelenderwijs kennis met yoga en medi-tatie. Ook kunnen volwassenen zich gedurende een vastgestelde

Zondag Radio 515 .00-16 .00

Zondag 2, 9, 16, 23 en 30 juli 2000 van 15.00-16.00 uur

Zondag 6 &13 augustus 2000 van 15.00-16.00 uur

Zondag van 15.00-16.00 uur op Radio 5 of AM/MW 1008 KHZ en via dekabel: Den Haag 88.1 ◆ A’dam 96,6 FM ◆ R’dam 89.9 FM of vraag uwkabelexploitant naar de juiste frequentie in uw regio.

OHMvani 3 2000 09-08-2005 17:17 Pagina 10

Page 11: OHM Vani 3e kwartaal 2000

11

juli / september 2000

periode afzonderen van de buitenwereld om zich bijvoorbeeld te wij-den aan de meditaties uit de Bhagavad Gita. OHM-radio bezocht ditcentrum en sprak met de aanwezige kinderen en volwassen.

Devotie in het Hindoeïsme Bij menigeen leeft het beeld dat het hindoeïsme slechts uit yoga, filo-sofie en meditatie bestaat. Echter, evenals andere wereldreligies kentook het hindoeïsme devotionele stromingen. Niet alleen de HareKrishna beweging, maar ook de Sai Baba en Mata Amritandamayigeven belangrijke impulsen aan de devotionele traditie binnen hethindoeïsme. Enkele dagen geleden organiseerde de universiteit vanLeuven een driedaagse conferentie over deze devotionele traditie. Indeze uitzending hoort u een verslag van deze conferentie. (zie ook pag. 27)

De Hare Krishna in het nieuwe millenniumDe Hare Krishna beweging kende een stor-machtige groei in de zestiger en zeventigerjaren. In die periode telde de organisatieduizenden leden, vooral mannen en vrou-wen die zich als sanyassins hadden laten ini-tiëren en zich dag en nacht inzetten om deboodschap van Shri Krishna te verspreiden.Het beeld van de zingende en dansendedevoten staat nog helder voor de geest. In

tegenstelling tot de beginperiode leidt de stroming tegenwoordigeen vrij stil bestaan. De boekverkopers zijn uit het straatbeeld verd-wenen en de Hare Krishna gezangen in de straten van Amsterdamzijn een zeldzame verschijning geworden. Hoe komt dat?

Inleiding in de Advaita VedantaDe Advaita Vedanta is één van de belangrijkste spiritueel filosofischestromingen uit India. Hierbij gaat men ervan uit dat de mens deel uit-maakt van één en hetzelfde onderliggend bewustzijn. Het is als methet begrip ruimte. Zo staan bijvoorbeeld verschillende huizen welis-waar afzonderlijk van elkaar, maar ze staan in één en dezelfde ruimte

Zondag 20 augustus 2000 van 15.00-16.00 uur

Zondag 27 augustus 2000 van 15.00-16.00 uur

Zondag 3&10 september 2000 van 15.00-16.00 uur

OHMvani 3 2000 09-08-2005 17:17 Pagina 11

Page 12: OHM Vani 3e kwartaal 2000

12

juli / september 2000

OHMvani 3 2000 09-08-2005 17:17 Pagina 12

Page 13: OHM Vani 3e kwartaal 2000

13

juli / september 2000

en de huizen worden ook gevuld door diezelfde ruimte. Door medita-tie en scherpe innerlijke waarneming kan men inzicht in deze filoso-fie verwerven. Dan kan men zelf ervaren dat het bewustzijn de enigeonveranderlijke werkelijkheid is. Is dat verlichting? In twee afleverin-gen hoort u een inleiding op de Advaita Vedanta. (zie pag. 43)

Advaita Vedanta en de hersenenDe heer dr. H. Romijn is neuroloog en houdtzich vooral bezig met de werking van onzehersenen. Vanuit zijn theoretisch onderzoekkomt hij tot de conclusie dat bewustzijnoveral aanwezig is. Dit is een zuiver AdvaitaVedantische visie. Opvallend is dat de heerRomijn zonder kennis te hebben van deAdvaita Vedanta tot dit inzicht is gekomen.

Op welke manier komt men vanuit het inzicht in de werking van onzehersenen tot de Advaita Vedanta-filosofie? In deze uitzending eengesprek met dr. Romijn.

De Advaita Vedanta wetenschappelijk getoetstOp maandag 18 september organiseerden OHM en de Faculteit derWijsbegeerte van de Erasmusuniversiteit een studiedag over deAdvaita Vedanta. In deze uitzending hoort u een uitgebreide reporta-ge. (Zie pagina 43.)

Zondag 17 september 2000 van 15.00-16.00 uur

Zondag 24 september 2000 van 15.00-16.00 uur

OHMvani 3 2000 09-08-2005 17:17 Pagina 13

Page 14: OHM Vani 3e kwartaal 2000

5

14

juli / september 2000

RADIOMAANDAG van 21.00-22.00 uur op Radio 5 of AM/MW 1008 KHZ en via de kabel: Den Haag 88.1◆ A’dam 96,6 FM◆ R’dam 89.9 FM of vraaguw kabelexploitant naar de juiste frequentie in uw regio.

maandag 21.00-22.00

Gyaan SangeetDe meeste religieuze liederen zijneen uiting van devotionele gevoelensvoor het Goddelijke. Het zijn muzika-le gebeden waarin Gods liefde engrootsheid worden bezongen. Eenkleinere categorie religieuze liederenis de gyaan sangeet. Hierin vertellenmystici over hun ervaringen met degeestelijke wereld. Ook geven zij indeze liederen spirituele aanwijzin-gen, net zoals zij dat in persoonlijkegesprekken of tijdens publieke lerin-gen doen. In twee afleveringenbesteedt OHM-radio aandacht aan detraditie van de gyaan sangeet.

Bhangra in NederlandDe laatste jaren is de traditionele muziek van Punjab, de bhangra,wereldwijd populair geworden. In West-Europa hebben de EngelseSikhs met de bhangradiscotheken en muziekbands een belangrijk bij-drage geleverd aan het bekend worden van dit genre. Welke rolheeft de Nederlandse Sikhgemeenschap gehad bij de stijging van depopulariteit van de bhangra?

Maandag 3 & 10 juli van 21.00-22.00 uur

Maandag 17 juli van 21.00-22.00 uur

OHMvani 3 2000 09-08-2005 17:17 Pagina 14

Page 15: OHM Vani 3e kwartaal 2000

15

juli / september 2000

Hindoe Tamils in NederlandNederland kent een Tamilgemeenschap van ongeveer 15.000 men-sen. De meesten zijn vanuit Sri Lanka als vluchteling naar Nederlandgekomen als gevolg van de oorlog tussen de Tamils en Singhalezen.Hier in Nederland hebben de Tamils in een relatief kort tijdsbestekeen eigen cultureel netwerk met tempels en andere instituten opge-bouwd. Zij zijn hierdoor in staat om de eigen hindoe cultuur te bele-ven en over te dragen op de jongere generaties. Opvallend is dat dehindoe Tamils weinig contacten hebben met de Surinaams-Nederlandse hindoes. Andersom hebben ook weinig Surinaamse hin-does initiatieven ondernomen om op het gebied van de religie encultuur met Tamils samen te werken. Hoe komt dat?

Jonge hindoes in de culturele wereldJongeren zijn de toekomst, dus moet er in de jongeren worden geïn-vesteerd, luidt een bekende uitspraak. En vervolgens zien we,ondanks vele culturele en religieuze activiteiten, dat er onder dehindoes erg weinig evenementen zijn om de jongere generatie teboeien. Komt dit doordat men er nog steeds in gelooft dat de cul-tuur in familieverband wordt overgedragen? Kan het zijn dat de cul-turele organisaties niet in staat zijn ideeën te ontwikkelen die dejongeren aanspreken? In een drieluik onderzoekt OHM-Radio doorgesprekken met jongeren, organisatoren van evenementen enwetenschappers de mogelijke oorzaken van het uitblijven van dedeelname van hindoejongeren.

Janamashtimi op Radha DeshOHM brengt een uitgebreide reportage vande viering van de geboorte van Shri Krishnavanuit het kasteel Radha Desh. Eigenlijkheet het kasteel, dat het Hare Krishnahoofdkwartier van de Benelux is, Chateaude Petit Somme. Dit kasteel is door ShrilaPrabhupada, de stichter van de HareKrishna beweging, persoonlijk aangewezen

Maandag 24 juli & 31 juli van 21.00-22.00 uur

Maandag 7, 14 & 21 augustus van 21.00-22.00 uur

Maandag 28 augustus van 21.00-22.00 uur

OHMvani 3 2000 09-08-2005 17:17 Pagina 15

Page 16: OHM Vani 3e kwartaal 2000

16

juli / september 2000

als één van de belangrijke, spirituele centra van deze beweging inWest-Europa. Daarom worden de Hindoe hoogtijdagen hier grootsgevierd op Radha Desh. Zo ook de geboortedag van Shri Krishna (22augustus).

Yoga en MeditatieDe afgelopen decennia is de belangstelling voor yoga en meditatiesterk gegroeid. Aanvankelijk waren het vooral de westerlingen diezich met deze spirituele oefeningen bezighielden. De meesteHindoestanen oriënteerden zich sterker op onze cultuur en gods-dienst. Toch lijkt daar nu een verandering in te komen. Steeds vakergeven Hindoestanen aan zich met yoga en meditatie bezig te hou-den. Waarom deze verandering en hoe wordt yoga en meditatie inde traditionele godsdienstbeleving ingepast?

VooroudervereringBij de eerste generatie hindoes in Suriname(begin 20ste eeuw) nam de vooroudervere-ring (pitri puja) een belangrijke plaats inhet godsdienstige leven. De verering wasvoornamelijk bedoeld om de overledenenop hun zielenreis te ondersteunen.Tegenwoordig vindt dit ritueel nog slechtsin enkele families plaats. Hoe komt het datdit ooit zo belangrijke ritueel aan betekenisaan het inboeten is?

Conferentie 125 jaar Arya SamajAfgelopen weekend hield de Federatie Arya Samaj Nederland(FASNed) een conferentie waarin zij stilstond bij de verworvenhedenvan 125 jaar Arya Samaj. Deze beweging is in 1875 door SwamiDayanand in leven geroepen onder het motto terug naar de Veda’s.De FASNed evalueerde en stelde een aantal doelen voor de toekomstvast. In deze uitzending hoort u een reportage van deze conferentie.

Maandag 4 & 11 september van 21.00 22.00

Maandag 18 september van 21.00-22.00 uur

Maandag 25 september van 21.00 -22.00 uur

OHMvani 3 2000 09-08-2005 17:17 Pagina 16

Page 17: OHM Vani 3e kwartaal 2000

T

Mansukh Patelen het vervolg van de Bhagavad Gita.

Twee jaar geleden zond OHM een serie van vijf delen uit over de BhagavadGita. De eerste vier hoofdstukken van dit filosofische en spirituele werk

zijn besproken door de mysticus Mansukh Patel. De reacties op deze seriewaren overweldigend: veel kijkers vroegen informatie en er werd aange-drongen op een vervolg. Vooral veel jongeren toonden interesse in deBhagavad Gita. Door de serie ging de Gita voor hen leven.

G. ROLSMA

juli / september 2000

17

Tijdens en na de vakantie herhaaltOHM de eerste vijf delen en zendteen vervolg uit. In het kader vandeze serie hield OHM een interviewmet Mansukh Patel over deBhagavad Gita.

Waarom heeft u meegewerkt aanhet maken van een serie over deBhagavad Gita?Als jongere liep ik altijd al met deBhagavad Gita op zak. Het gaf mijhet besef hoe waardevol het was in

zijn praktische toepassing. Tijdensmijn "Peace walks"in Bosnië kwamik Philip van Engelen tegen, die mijvroeg om mijn medewerking. Pas nalang aandringen en een schenkingvan 1008 kaarsen -het aantal namenvan Krishna - ben ik bezweken voorzijn verzoek. Na OHM heeft de LifeFoundation geld gevonden om eenvervolg te maken op de eerste vijfdelen.

Als jongere was u al geïnteresseerdin de Gita. Wat was de oorzaak vandeze fascinatie? Bij volwassenen stimuleert de Gitaiets wat ik "subjectieve power"noem. Dat is de kracht, de energiedie mensen stimuleert om in ditleven te streven naar vrede, recht-vaardigheid en verzoening.Jongeren hebben vaak iets van hunpassie voor het leven verloren. Zijdoorzien de tradities, de omgangs-vormen en ervaren die als beteke-nisloos. De Gita gaf mij de prakti-sche zaken die ik als jongere nodighad. Als jongere leef en verander je

OHMvani 3 2000 09-08-2005 17:17 Pagina 17

Page 18: OHM Vani 3e kwartaal 2000

18

juli / september 2000

● Ten tweede biedt het concepten over de psychologie van de geest;de bouw, de werking en de inte-griteit van de geest.

● Verder geeft het idealisten een nastrevenswaardig doel. Het biedt de maatschappij iets unieks, zoals Einstein zijn relativiteitstheorie ontdekte en bekend maakte.

● Ten vierde draagt de Gita zorg voor de voeding van het spiritu-ele en de ziel. Iedereen ontmoet uitdagingen in het leven, waarbijwe behoefte hebben om een die-pere kracht te raadplegen.

● Tot slot bereik je het hoogste niveau indien je je als mensafvraagt waar je vandaan komt.Is er een schepper? Wanneer je deze fundamentele vraag bevestigend beantwoord dan volgt de vraag wat is dan mijn relatie dan met hem.

Toen u een teenager was, welkniveau sprak u het meeste aan? Toen ik jong was wilde ik dat ieder-een mij graag mocht. Ik was niet zosociaalvoelend in die tijd. Ik wildedat mensen dachten dat ik een aar-dig persoon was. ‘s-Avonds zatenmijn ouders en ik bij elkaar, wijwoonden toen in Kenia. Er wasgeen televisie. In plaats daarvanlazen we uit de Gita. Zij vertelden

niet van jaar tot jaar, maar van dagtot dag of zelfs van uur tot uur.Jongeren die geen richting kunnengeven aan hun leven kunnen hetslachtoffer worden van verslavingenzoals drugs, gokken, alcohol ofongezonde voeding. De Gita geeftze sturing en inspiratie om hunleven tegemoet te treden vanuiteen nieuw perspectief. Niet zomaareen perspectief, zoals je in een boekkan lezen, maar het vult je, jelichaam en geest. De Gita geeftraad op vele niveaus:

● Allereerst geeft de Gita richtlij-nen voor een gezonde levensstijl.

OHMvani 3 2000 09-08-2005 17:17 Pagina 18

Page 19: OHM Vani 3e kwartaal 2000

mij de verhalen en mijn moederzong over de Gita. Ik viel dan inmijn moeders schoot in slaap alsmijn vader aan mijn moeder voor-las. De sfeer was zo vredig en vol-maakt. Mede daardoor kwam deGita al vroeg voor mijtot leven. Toen ik naarEngeland kwam uit Keniawas ik nogal gezet. DeGita leerde mij gezond televen, waardoor ik afviel. Na de universiteit werdhet tweede en derdeniveau belangrijker. Ikzag dat iemand die veelkennis bezat respectontving van zijn omge-ving. De psychologischeinteractie was geba-seerd op een attractiefconcept waarvan ikdacht dat het op kennisstoelde. Ik dacht dat jebeoordeeld werd opwat je wist en niet,zoals ik later ontdekte,op wie je van binnenbent. Dat was ook mijnonschuld. Zoals Mozeszijn staf had, heb ik nu mijn Gita. Indeze fase van mijn leven geeft hetmij vooral kracht.

Wat is het belangrijkste voor u aande Gita?De Gita geeft mij helderheid en rustvan denken, waarmee ik verant-woorde besluiten kan nemen ombijvoorbeeld anderen te helpen.

Maar dat is niet het belangrijkste.Alle niveaus zijn voor mij geïnte-greerd. De Gita geeft mij een ont-zettend sterke intuïtieve kracht.Antwoorden komen uit het niets.Problemen lossen op door lezing

van Gita. Misschienwordt je gesaboteerd,misschien wordt jebekritiseerd, misschienlijkt het probleem onop-losbaar, misschien is eriemand in je naasteomgeving net overle-den. Als je de Gitaopent, ben je weer instaat te glimlachen. Jezou iedere dag 2 à 3minuten moeten lezenin de Gita. Lees één oftwee slokas en kijk naarde wind, hoe die eenblad beweegt. Mensenzouden iedere dag eengoddelijk moment moe-ten beleven.

Wat is uw favorietehoofdstuk?Afhankelijk van de pro-

blemen die je in het leven ervaart,wend ik me tot verschillende hoofd-stukken. Hecht je ontzettend sterkaan materie of personen, dan kun jeveel inspiratie putten uit hoofdstuk2 (Sloka’s 65-72). Speelt hebzucht enschaamte een belangrijke rol in jeleven, dan kun je bijvoorbeeldhoofdstuk 12 (sloka’s 13-20) lezen.Daarin vindt je fantastische advie-

19

juli / september 2000

OHMvani 3 2000 09-08-2005 17:17 Pagina 19

Page 20: OHM Vani 3e kwartaal 2000

zen. Als je veelt piekert of zorgenmaakt of stress ervaart, lees danhoofdstuk 6, waarin je kunt lezenhoe je jezelf kun ontspannen enverlichting kun vinden. Als je wiltbegrijpen waarom het leven somséén groot probleem is, lees dan bij-voorbeeld hoofdstuk 1. Wil je meerweten over de schepping en hoe jeje daartoe verhoudt, lees danhoofdstuk 13. Over de kracht vangod lees je in hoofdstuk 15. Zo kentiedere sectie zijn eigen bijdrage aande kwaliteit van leven. De Gita iseen continue ontdekkingstocht. Toen ik met gehandicapte kinderenwerkte zocht ik dingen in de Gitadie hun zouden aanspreken. Ikzocht iets meer poëtisch met eendiepere betekenis om hen te raken.Dat veranderde mijn perspectief opde Gita. Via de Gita kon ik anderenbereiken en inspireren

De Gita beschrijft de kennis die nietveroudert, die generatie op genera-tie waardevol blijft en een leidraadkan vormen in je leven. De Gitaheeft zoveel bijzondere en mooieadviezen.Krishna zegt in de Gita: ga iets doenmet je leven, zit niet stil, verlamtdoor gewoonte, traditie of angst,maar handel en ga op avontuur injezelf en in de wereld. De Gita laatje het licht zien, en geeft een per-spectief op het leven en kan debrug zijn om je leven een nieuwewending te geven. ❖

De serie over de Bhagavad Gitabegint op zondag 30 juli.

20

juli / september 2000

Rembrandtplein 17 • 1017 CT AmsterdamTel.: 020-5353535 • Fax: 020-6384001

E-mail: [email protected]: www.mtv-adam.nl

STICHTINGmigranten televisie

AMSTERDAM

•• video post produkties

•• video registraties

•• documentaires

•• bedrijfsfilms

•• commercials

•• clips

STICHTINGmigranten televisie

AMSTERDAM

Lees 'India Nu'

Het enige Nederlandstalige tijdschrift over India!

• Cultuur en Religie• Politiek en Economie• Samenleving en Milieu

Recent verschenen specials over o.m. vrouwen engezondheidszorg, Religie en maatschappij, sport inIndia. India Nu is een tweemaandelijks blad.Een jaarabonnement kost ƒ 35,- , losse nummers ƒ 7,-

India Nu wordt uitgegeven door de LandelijkeIndia Werkgroep, een organisatie die vanuit

Nederland wil bijdragen aan een menswaardigbestaan van (kans)armen in India.

Voor meer informatie:Tel: 030-2321340, www.antenna.nl/liw

OHMvani 3 2000 09-08-2005 17:17 Pagina 20

Page 21: OHM Vani 3e kwartaal 2000

M

Nationalisme en fundamentalismezijn geen equivalenten.Nationalisme gaat over de voorlief-de voor het eigen volk en/of heteigen land. Nationalisme kan zichbijvoorbeeld ontwikkelen wanneermen zich los wil rukken van eenkoloniale overheerser.Communalisme verdedigt godsdien-stige waarden als de godsdienstaangevallen wordt.Het begrip fundamentalisme werdin twintiger jaren in de V.S. geborentoen protestants-christelijke groe-pen hun waarden en normenbegonnen te verdedigen tegen hetopkomende liberalisme en moder-nisme. Fundamentalisten geloven inéén god, in een boek waarin Godswoord geschreven staat, in éénhemel en voor de zondaars en deongelovigen in een eeuwige hel.Jezus Christus is de redder en de bij-

bel het enige boek. In de islambestaat er geen andere god danAllah en Mohammed is zijn profeet,de koran is het enige boek. Hetchristendom en de islam passen indeze ideologie. Echter, niet allechristenen en moslims zijn funda-mentalisten! Fundamentalisten ken-merken zich door een intolerantehouding ten opzichte van anderegodsdiensten en overtuigingen.Vaak interpreteren zij letterlijk hunheilige geschriften en streven eenbepaalde staatsvorm na. In tegenstelling tot het christendomen de islam geloven veel hindoes inBrahma, Ishvar en Bhagawan in abs-tracte vorm en in Ram, Krishna enShiva in manifeste vorm, doch allenverkondigen dezelfde waarheid.Vedas, Ramayana, Gita, Purana’szijn de heilige boeken van de hin-does. Het hindoeïsme kent veel

21

juli / september 2000

ZIJN HINDOES FUNDAMENTALISTEN?

Men generaliseert ten onrechte als men hindoes als fundamentalistenbetitelt. De eenheid van een groep met gemeenschappelijke interesse

uit zich vooral in cultuur, taal, godsdienstige waarden en het gebied waarinzij leven. Deze elementen vormen de bronnen van regionalisme en nationa-lisme. Beide spelen een belangrijkere rol wanneer mensen economisch wor-den uitgebuit en van hen bedelaars wordt gemaakt. Als de psychologischezekerheid van een mens wordt bedreigd en zijn grenzen overschreden wor-den, reageert hij via wettige middelen of speelt voor eigen rechter.Dergelijke reacties worden door media vaak uitgelegd als regionalisme,nationalisme, communalisme of fundamentalisme.

DR. M.K.GAUTAM

OHMvani 3 2000 09-08-2005 17:17 Pagina 21

Page 22: OHM Vani 3e kwartaal 2000

juli / september 2000

22

‘meesters’ die onder ander Rishis,goeroes, Shankaracharya's, swamiesen sadhoes genoemd worden.Hindoes worden ook wel Vedics,Arya’s, Vaisnava’s, Smartha’s,Shaiva’s, Shakta’s of Lingayatsgenoemd. Het hindoeïsme overleef-de de afgelopen eeuwen door zijnvermogen ver-nieuwingen teintegreren. DeIndiase bescha-ving is daardoorde resultante vanalle bijdragenvan de mensendie in India leef-den. Dezebeschaving heeftals grondslag dewaarden liefde,geweldloosheid,respect en toler-antie. Hindoes alseen groep inIndia vormen nietde natie, maarIndia is de optel-som van regiona-le volkeren metdezelfde cultuur, erfenis en waar-den. Fundamentalisten zien hunreligie als de enige juiste, zij tolere-ren geen andere godsdienst en wei-geren met de moderne tijd mee tegaan. Bij hindoes heeft God ver-schillende namen en vormen.Hindoes hebben verscheidene lera-ren, leerscholen en boeken terbevordering van zelfrealisatie. Dit is

een persoonlijk proces dat nietopgelegd kan worden aan anderen.Fundamentalisten willen terug naareen vroegere periode of leven naarde tradities en gewoontes van dezeperiode, zonder enige aanpassingaan de huidige tijd, ongeacht inwelke land zij verblijven (bijvoor-

beeld de Amishin de V.S.). Dewetten van hunheilige boek die-nen vaak zo striktmogelijk nage-leefd te worden.Hindoes levenmet de begrip-pen desha, kalaen sthiti (land,tijd en omstan-digheden).Hindoes inSuriname,Mauritius, Fiji,Trinidad enNederland heb-ben geleerd omzich aan te pas-sen aan hunomstandigheden.

Hindoes kennen het begrip bekerenniet. Verschillende wegen leidennaar de realisatie van de waarheid.Hindoeïsme is een levensfilosofie.Om die reden respecteren en tolere-ren Hindoes andere religies.In 1996 werden hindoes als funda-mentalisten betiteld omdat zij bezitnamen van de geboorteplaats vanRama (Ayodhya) door de Babri mos-

OHMvani 3 2000 09-08-2005 17:17 Pagina 22

Page 23: OHM Vani 3e kwartaal 2000

23

juli / september 2000

kee te vernietigen. De vraag of deBabri Masjid gebouwd werd op degeboorteplek en tempel van Ramaof niet, werd door moslims gene-geerd. Hindoes eisten die plek opnaar aanleiding van archeologischebewijzen en oude geschriften(Skanad Purana, 15-20) dat Ramadaadwerkelijk werkelijk op dieplaats geboren was. Al werd ditdoor veel hindoes als een heiligestrijd gezien, belangrijke kenmer-ken van het fundamentalisme, zoalshet streven naar een overheersendestaatsgodsdienst op grond van éénvisie, ontbreken in dit geheel.Sommige hindoes werden ook fun-damenalisten genoemd omdat zijgeassocieerd worden met de politie-ke partij, de B.J.P. (Bhartiya JantaParty). De B.J.P. voerde als partijoppositie tegen de regerendeCongrespartij. De Congrespartijnegeerde lange tijd de belangenvan de meerderheid van de hindoesen gaf meer prioriteit aan de belan-gen van andere groepen. De schei-ding van India in twee partijen (hin-doe-moslim) werd in 1947 een feit.Een resultaat was onder meer datGandhi vermoord werd door eenteleurgestelde Indiase hindoe, eenlid van de RSS en de HindoeMahasabha. Gandhi werd verwetendat hij niet in staat was geweest ‘dehindoe erfenis’ te redden. Dezemoord is vergelijkbaar met demoord op Martin Luther King in deV.S. De regering van Nehru verboodhindoe organisaties en gaf die een

ondergeschikte politieke en maat-schappelijke rol, echter, tolereerdemoslimorganisaties onder de dek-mantel van secularisme.Deze ongelijkheid werd gebruiktdoor de hindoe B.J.P., V.H.P. ( VisvaHindu Parishad ) en andere hindoeorganisaties als strijdpunt in de ver-kiezingen. De Babri moskee werdeen plek van hindoe nationalisme.Er is nooit een bewust plangemaakt de moskee te vernielen,het was een niet te stuiten emotio-nele uitbarsting van een woedendemenigte hindoes. Het resultaat waseen kettingreactie waarbij veel hin-doe tempels in Pakistan enBangladesh werden vernield engeplunderd. De wereldpers betitel-de de verwoesters van de moskeeals fundamentalisten. Het is waardat nationalisme een drijfveer voorde hindoes werd, maar om hen fun-damentalisten te noemen, is eenuitspraak die voorbij gaat aan alleachtergronden.Tegenwoordig zit de BJP met ande-re politieke partijen in de regering.De BJP bestaat uit moslims, christe-nen, sikhs en hindoes. Zij voelenzich Indiërs en India is hun moeder-land en hun natie. Hindoes zijnzeker regionalisten, nationalisten entrots op hun beschaving, maarbeslist geen fundamentalisten. Zijzijn de mensen die het secularismein stand houden, passend bij hetideaal om andere religies en tradi-ties in India welkom te heten. ❖

OHMvani 3 2000 09-08-2005 17:17 Pagina 23

Page 24: OHM Vani 3e kwartaal 2000

S

24

juli / september 2000

Ook de stilte die wij in ons huis enop ons werk tegenkomen, kan alsbedreigend worden ervaren en veel-al wordt deze opgevuld door hetgebruik van televisie en radio. Vaakzetten we de televisie of radio nietaan om naar een programma te kij-ken of te luisteren dat we interes-sant vinden en waar we bewustvoor gekozen hebben, maar veelalom een onbestendig gevoel weg tedrukken of te overstemmen.Daarnaast nemen we er vaak nogeen borrel bij of een ander middeldat de geest verdooft, net zolangtot het onbestendige en lege gevoelverdwenen is.Het spreekt vanzelf dat de echteoplossing voor het probleem opdeze manier niet te vinden is. Men

kan ook leren op een anderemanier naar de eenzaamheid te kij-ken en men kan leren met een-zaamheid om te gaan. In wezen isieder mens alleen. Ieder mens wordtalleen geboren en zal alleen ster-ven. Dit wordt echter meestal ont-kend en de meeste mensen jagenhet een of andere doel na om maarniet te hoeven voelen dat zij inwezen alleen zijn. Maar ieder mens,hoe fortuinlijk zijn of haar levenook zal verlopen, zal vroeg of laatweer worden teruggeworpen opzichzelf. Vaak wordt ouderdomgeassocieerd met eenzaamheid,maar ook veel jonge mensen komenin situaties terecht, waarin zij alleenzijn of zich eenzaam voelen.Het is niet verstandig om steeds

Vriendschap met eenzaamheidStilte, alleen zijn en eenzaamheid kan men op zeer veel verschillende

manieren ervaren. Stilte kan heel rustgevend zijn, het kan ‘vol verwach-ting’ zijn, maar het kan ook heel bedreigend zijn. Over het algemeen kunnenwij niet goed lange tijd alleen zijn en zoeken wij een ‘opvulling’ voor de‘leegte’. Wanneer er een gevoel opkomt van ‘alleen zijn’ of ‘er niet bij horen’,dan ervaren wij dit als iets ‘leegs’ of verdrietigs. Veel van onze activiteiten inhet leven zijn erop gericht om de leegte en de eenzaamheid niet te voelen.Ook de relaties die wij aangaan met andere mensen zijn er vaak op gerichtom het gevoel van eenzaamheid te boven te komen. De deelname aanbepaalde activiteiten, het uitgaan en het bezoeken van vrienden en vrien-dinnen kunnen gebruikt worden als een opvulling voor de innerlijke leegte.Toch leert de ervaring dat deze opvulling van de leegte in de meeste geval-len tijdelijk is en dat er onherroepelijk een tijd komt dat de eenzaamheidweer terugkeert.

MEHDI JIWA

OHMvani 3 2000 09-08-2005 17:17 Pagina 24

Page 25: OHM Vani 3e kwartaal 2000

25

juli / september 2000

weer de eenzaamheid te proberente ontvluchten en te wachten tothet lot ons toch weer confronteertmet de eenzaamheid. Beter is hetom te leren met de eenzaamheidom te gaan en er als het warevriendschap mee te sluiten. Deopvoeding van een mens is, naarmijn mening, niet afgerond als eenjonge volwassene niet heeft geleerd‘op eigen benen te staan’; andersgezegd: een mens moet ‘onafhan-kelijk’ zijn. Deze woorden zijn nietnieuw, hoewel men er verschillendover kan denken. Toch realiserenmaar weinig mensen zich dat ditbetekent dat men kanomgaan met de eenzaam-heid. Zolang men bangis voor de eenzaam-heid, is er geen spra-ke van op ‘eigenbenen staan’.Zowel de opvoedingals de ontwikkelingvan de mens, die eropgericht zijn om de menswerkelijk tot volle bloei telaten komen, moeten de mens leren met de eenzaamheid vriend-schap te sluiten. Van oudsher heb-ben de grote spirituele leerscholenen systemen de mensen geleerd omhiermee om te gaan. De grote lera-ren zoals Jezus, Mohammed, deBoeddha en vele andere bekendeen minder bekende leraren zijn onsvoorgegaan.

Hoe kan men leren met eenzaam-heid om te gaan? Dit is niet eenvou-

dig in een maatschappij die gerichtis op het ontkennen en verdovenvan het gevoel van eenzaamheid.Veel mensen leven in eenzaamheiden lijden hieronder, hoewel er altijdmensen zijn die weten hoe zijvriendschap moeten sluiten meteenzaamheid.Eén van de belangrijkste stappen indit proces is dat men leert dat allesvoor het werkelijke geluk van demens niet buiten zichzelf te vindenis maar reeds in zichzelf aanwezigis. Veel hiervan is misschien nog inzaadvorm aanwezig en moet nogtot bloei komen, maar het besef dat

het alles in potentie aanwe-zig is is, geeft de mens de

moed om door te gaan.

Welke methode menook volgt, er zijnaltijd een paar alge-mene regels en tech-

nieken. De mensmoet, bijvoorbeeld,

leren om zijn eigen geesttot rust te brengen. De ver-

schillende concentratie-, meditatie-en reflectiemethoden die in de ver-schillende tradities worden gege-ven, zijn een groot hulpmiddel. Ookde omgang met gelijkgestemdemensen (satsanga) is van grotewaarde. Daarnaast is het belangrijkdat er geschikte plaatsen zijn waarmensen zich op individuele basiskunnen terugtrekken voor kortereof langere tijd en waar zij huneigen proces in alle rust kunnendoormaken. Helaas zijn er in onze

OHMvani 3 2000 09-08-2005 17:17 Pagina 25

Page 26: OHM Vani 3e kwartaal 2000

26

juli / september 2000

samenleving maar weinig plaatsenwaar mensen zich kunnen terug-trekken en waar zij een goedebegeleiding kunnen krijgen bij ditdelicate proces.Ook op de lagere en middelbarescholen wordt er niet of nauwelijksaan dit belangrijke aspect aandachtbesteed, terwijl onze kinderen vooreen belangrijk deel van hun ontwik-keling afhankelijk zijn van hetonderwijssysteem. Het is een misvat-ting te denken dat men het omgaanmet eenzaamheid alleen kan lerenals men volwassen is. Ook kinderenhoren het te leren; aan kinderenkan men gemakkelijk leren om stilte zitten en in zichzelf te rusten. Dit‘terugkeren tot de bron’ is er dusvoor jong en oud.

De grote druk en stress in onzemaatschappij roepen als het wareom een oplossing. Het is belangrijkde mensen de mogelijkheid te bie-den om met de eenzaamheidvriendschap te sluiten. Steeds meermensen komen erachter dat mate-riële welstand niet het uiteindelijkegeluk zal brengen waar ieder mensnaar op zoek is. Men moet eenandere weg inslaan en deze weg isniet nieuw. Hij is te vinden in alletradities en is van alle tijden. Ermoeten plaatsen komen waar ditweer mogelijk is.De Stichting Filosofie en Meditatieheeft een uitgebreid studie- en acti-viteitenprogramma in Amstelveenen in het retraitecentrum ‘deCynham’ te Egmond aan den Hoef,

dat erop gericht is de mens in con-tact te brengen met zijn of haardeels verborgen mogelijkheden.Innerlijke ontspanning en rust zijnhierbij belangrijke voorwaarden.Sinds kort is er ook een retraitecen-trum in Brognon in Noord Frankrijk,waar mensen zich langere tijd kun-nen terugtrekken en kunnen lerenhoe zij vriendschap kunnen sluitenmet de eenzaamheid en wat hetallerbelangrijkste is in hun leven.Naast retraites op basis van indivi-duele programma’s zullen hier in dezomer ook programma’s voor kinde-ren en ouders worden verzorgd diegericht zijn op ontspanning, yoga,concentratie en creativiteit. Hopelijk zullen jong en oud hierkunnen ontdekken dat stilte endiepe innerlijke rust niet het ver-schrikkelijke gevoel van eenzaam-heid zijn, maar een bron van ener-gie en creativiteit die als een dier-bare vriend met de mens meereistop zijn lange en veelal onvoorspel-bare reis. ❖

Luister ook naar ons radioprogram-ma op zondag 6 & 13 augustus opradio 5

(Voor meer informatie: Telefoon 072 - 5070760)

OHMvani 3 2000 09-08-2005 17:17 Pagina 26

Page 27: OHM Vani 3e kwartaal 2000

I

27

juli / september 2000

Kabir. Een naam als eenklok. Toen zijn stervens-uur naderde, rond1450 (volgens som-migen leefde Kabir300 jaar lang, vol-gens anderen 120jaar. De mogelijkedata zijn wellicht1398 als jaar van zijngeboorte en 1448 alshet jaar van zijn overlij-den) hoorden de honderdenomstanders voor de laatste keer zijnvinnige stem. Laat me alleen in mijnhut om te sterven. Moslims en hin-does vochten om het recht hem temogen begraven of cremeren, maarvolgens de traditie maakte Kabirbeide voor de laatste keer belache-lijk. Toen zij eindelijk de hut bin-nenkwamen en de lijkwade oplicht-ten, vonden zij alleen een boeketbloemen.

Aan de koning van Benares, waardit zich afspeelde, werd de helft vanhet boeket gegeven om te creme-ren, de andere helft werd door demoslims eervol begraven. Nochtanshad Kabir zijn leven lang de hypo-crisie en riten van moslim én hindoe

priesters scherp gehekeld.Zij trachtten verschillen-

de malen hem te ver-moorden. Slechtsdoor goddelijke tus-senkomsten konKabir ontsnappen.Toch vochten ophet einde van zijn

leven hindoes enmoslims om zijn lijk.

Zijn geboorte, alweer vol-gens de traditie, was al even won-derbaar en een even sterk tekenvoor de tijden waarin hij leefde.Zijn naam laat duidelijk blijken dathij een moslim was, maar latere hin-doe generaties hadden daar moeitemee. Er ontstond een legende. Infeite was de moeder van Kabir eenjonge brahmaanse weduwe, diemiraculeus werd bevrucht door dezegen van de grote heiligeRamanand! Om schande te vermij-den liet ze de baby in een korfje opeen meer wegdrijven. Een moslimechtpaar vond het kind en voeddehet op. Er zijn tientallen babies inde Indische heiligenlevens die huneerste uren op het water hebbendoorgebracht en bij allen wordt

De woeste predikant Kabir

De

wereld is zot.

Als ik de waarheid spreek

willen ze me doden.

Als ik leugens vertel

geloven ze

mij.

In Leuven (België) vond een congres plaats over devotionele traditie binnenhet Hindoeïsme. In dat kader schreef dhr. M. Callewaert een artikel over

Kabir als representant van de Bhaktitraditie.

PROF. DR. WINAND M. CALLEWAERT

OHMvani 3 2000 09-08-2005 17:17 Pagina 27

Page 28: OHM Vani 3e kwartaal 2000

28

juli / september 2000

duidelijk gesteld datde heilige, in eenmoslim of een lagekaste familie opge-voed, in feite van(hoge) brahmaanseafkomst was!

In 1915 maakteRabindranathTagore een Engelsevertaling van eenhonderdtalGezangen van Kabir.Toen Frederick VanEeden er eenNederlandse ver-taling van verzorgde en Kabir zo bijons bekend maakte, kon hij niet

weten dat de mees-te door Tagore ver-taalde gezangenniet van Kabir zelfzijn! Kabirs gezan-gen werden eeu-wenlang mondelingdoorgegeven,bewerkt en uitge-breid. Het is nietgemakkelijk tebepalen wat nu pre-cies van hem is enwat door anderenaan het corpuswerd toegevoegd.Zelfs de inleiding

op Tagore's werk door MissUnderhill staat vol fouten en ver-

FROM INDIA, WITH LOVE.Een groot deel van onze boeken overoosterse filisofie en religie importeren

we rechtstreeks uit India, maar ook uit Sri Lanka, China,

Hong Kong en Amerika

Natuurlijk hebben we ook Nederlandseboeken over deze onderwerpen in huis!

Wilt u onze nieuwe catalogus met ruim 150pagina’s informatie ontvangen?

Stort dan ƒ. 7,50 op giro 300744 t.n.v

AU BOUT DU MONDE

BOEKENSingel 313 • 1012 WG Amsterdam

Tel.: 020-625 13 97

OHMvani 3 2000 09-08-2005 17:17 Pagina 28

Page 29: OHM Vani 3e kwartaal 2000

29

juli / september 2000

keerde interpretaties. Ik baseer mijnselectie en eigen Nederlandse ver-taling op de meest recente tekstkri-tische uitgaven.

De vraag blijft wie Kabir is en hoehij miljoenen in India vroeger en nuheeft kunnen inspireren. Tot opvandaag zal zelfs de meest verwes-terde hindoe toch nog een of andervers van Kabir kunnen citeren. Ookin het prestigieuze Heilig Boek vande sikhs werden 217 gezangen vanKabir opgenomen (anno 1604).Kabirs charisma moet zo grootgeweest zijn dat tot eeuwen latergrote dichters-mystici bereid warenhun eigen mooie gezangen te ver-spreiden met de naam van Kabir,niet met hun eigen naam.

Kabir is wellicht een unicum inIndia. Hij is een heilige voor de hin-does, voor de moslims en voor desikhs, terwijl hij voor zijn volgelin-gen een Nederdaling is van Godzelf. Voor nationalisten in het Indiaonder de Britten was hij de voor-vechter van harmonie tussen hin-does en moslims hoewel hij beidensterk bekritiseerde, voor de progres-sieven is hij het boegbeeld vansociale hervorming, een kloekebestrijder van arrogante brahmanenen van het principe van onaanraak-baarheid. Hij is de vrijgevochtenWilhelm Tell die ongestraft zijnmening kan zeggen, en dat zegt opeen wijze die zijn gezangen eenhoge literaire waarde geven. Door

sommigen wordt hij met deBoeddha of met Luther vergeleken.Maar Kabir was geen prins. Hij waseen wever uit een lage kaste en wasdaar fier op.

Hij behoorde tot een groep dieenkele generaties vroeger tot deislam was overgegaan. Kabir waswellicht ongeletterd. Hij schreefniet, maar zong. Zijn gezangen wer-den door vele zangers en groeperin-gen overgenomen en doorgegeven,maar vooral door de volgelingenvan Kabir werd zijn traditie metgrote eerbied bewaard. Die groepe-ring heeft nu nog heel wat tempelsen centra verspreid over geheelIndia.

Zijn volgelingen kwamen uit deislam en uit het hindoeïsme, tweetegengestelde werelden die hij nietprobeerde te verzoenen. Hij be-streed de huichelarij in beide enverwachtte hetzelfde van wie hemwilde volgen. ❖

Ik heb mijn huis in brand gestoken,

zie ik heb de

toorts nog in mijn hand.

Als iemand mij volgen wil,

zal ik ook zijn huis in de as leggen.

OHMvani 3 2000 09-08-2005 17:17 Pagina 29

Page 30: OHM Vani 3e kwartaal 2000

I

30

In Swami Dayanands vedisch modelvan lichaam en geest wordt grof-weg een indeling gemaakt tussenhet grofstoffelijke voedsel- en ener-gielichaam, het fijnstoffelijke sub-tiele lichaam en de onsterfelijkeatman. Door de regels van de dhar-ma (deugden en de ethische voor-schriften) in praktijk te brengen kanmen zelfverwerkelijking (mokhsa)bereiken. Naast beheersing van defysische omgeving moest men tege-lijkertijd aandacht besteden aanbeheersing van de innerlijke wereld,een basisvoorwaarde voor de ont-wikkeling van de gemeenschap. In

Swami Dayanands vedisch modelbestaat er een onpersoonlijke, alwe-tende en alomtegenwoordigeschepper, ongeboren en onsterfelijk.Het geheel van morele wetten ennatuurlijke wetmatigheden weer-spiegelt de schepper. Door kennis-verwerving en het leven volgensmorele gedragsregels te leiden kanmen de grootsheid van de schepperervaren. De kringloop van geboorteen dood kan men eerder ontstijgendoor de zwakkere medemens tebeschermen. Innerlijke verlichtingen harmonie in religieuze eenheid

juli / september 2000

De geschiedenisvan Arya Samaj en haar uitdagingen voor de toekomst

In 1875 is de Arya Samaj in Bombay opgericht met als doel de integrale ont-wikkeling van mens en maatschappij tot stand te brengen op basis van de

vedische filosofie. Wat had de Arya Samaj in het sterk verdeelde religieuzeIndia nog toe te voegen. Haar oprichter Moel Shanhker Tewarie, die na inwij-ding tot sanyasie de naam kreeg van Swami Dayanand, wees de religieuzebeleving van zijn Shaivistische familie van de hand. Tijdens zijn zoektochtnaar de ware kennis zag hij tal van misstanden. In de Britse kolonie heersteschrijnende armoede en veroorzaakte het rigide kastenstelsel beperkte ont-wikkelingsmogelijkheden en rechteloosheid voor grote delen van de bevol-king. Vooral vrouwen hadden het zwaar. Na jarenlange omzwervingen kwamhij in contact met swami Virjanand, die hem hielp de vedische teksten in haarvolle omvang te doorgronden. Het resultaat van zijn spirituele ontdekkings-reis was overweldigend. De vedische mantras bleken de sleutel tot spirituelekennis te zijn die op een logisch consistente wijze op elkaar aansloot.Kenners, onder anderen de grote yogi en wijsgeer Aurobindo (Arvind),bevestigen Swami Dayanands juiste interpretaties.

DRS. A.B. TEWARIE

OHMvani 3 2000 09-08-2005 17:17 Pagina 30

Page 31: OHM Vani 3e kwartaal 2000

31

juli / september 2000

te kunnen ontwikkelen overeen-komstig zijn aanleg en karakter.Optimale ontwikkeling en benut-ting van menselijke potenties vor-men de basis voor een vredigesamenleving met grote innerlijkekracht en zonder vreemde overheer-sing. Gebleken kwaliteiten en nietovergeërfde rechten moeten bepa-len hoe de samenleving wordt inge-richt. Niet alleen dienen er scholente komen; iedereen, ook kastelozenen vrouwen, moeten deze kunnenbezoeken. Alleen zo kan een duur-zame maatschappelijke veranderingtot stand gebracht worden. Hiertoemoet ook de armoede bestredenworden. Een individu moet in zijnbasisbehoeften kunnen voorzien omzich spiritueel te kunnen ontwikke-len. Bijgeloof en sektarisme moetenbestreden worden om zo de onder-

leiden tot verheffing van de (hin-doe)samenleving. Voortdurend zelf-onderzoek moest mensen inzichtgeven in hoe zij hun leven haddeningericht om zo persoonlijk geluken een harmonieuze gemeenschapte bereiken. De boodschap dat iederindividu het recht heeft om zichlichamelijk, intellectueel en spiritu-eel te ontwikkelen was niet nieuw,maar Swami Dayanand had de uit-gangspunten, op basis waarvan deintegrale ontwikkeling van desamenleving ter hand genomen konworden, opnieuw bloot gelegd.

De Arya Samaj streeft ernaar dathet individu zich realiseert zelf ver-antwoordelijk te zijn voor zijn per-soonlijke ontwikkeling. De geschrif-ten stellen dat iedereen het rechtheeft en de kans moet krijgen zich

OHMvani 3 2000 09-08-2005 17:17 Pagina 31

Page 32: OHM Vani 3e kwartaal 2000

32

juli / september 2000

linge samenhang tussen mensen ende daaruit voortkomende innerlijkekracht van een samenleving te ver-groten.

Swami Dayanand moedigde talent-volle jongeren aan te studeren aantechnische universiteiten in hetWesten. Hij weersprak het idee datmen onrein zou worden als menzijn voet op vreemde bodem zouzetten. Een beter technologisch ont-wikkeld India kon zowel zijn pro-ductie(capaciteit) als het aantal wer-kenden vergroten. Zo kon dearmoede bestreden worden. Indiamoest om zijn eigen productiebeslis-singen te kunnen nemen vrij zijnvan Britse overheersing. De macht

moest in handen van het volkkomen. Het verzet tegen de Brittenwerd door deze ideeën sterkgevoed.

In onze welvarende maatschappijworden de basisbehoeften redelijkbevredigd. Onderwijs en medischezorg zijn voor iedereen toeganke-lijk. Desondanks ervaren veel men-sen een leegte in hun jachtigbestaan en zoeken zij naar geluk ende zin van het leven. In het vedischmodel gaat het niet om status, maarom de lichamelijke, intellectuele enspirituele ontwikkeling van het indi-vidu en de daaruit voortvloeiendeverheffing van de gemeenschap.Men moet dan wel een zekere

OHMvani 3 2000 09-08-2005 17:17 Pagina 32

Page 33: OHM Vani 3e kwartaal 2000

33

juli / september 2000

graad van spirituele ontwikkelinghebben bereikt. Wij hebben te veelaandacht voor het grofstoffelijkevoedsel- en energielichaam en teweinig voor het fijnstoffelijke sub-tiele lichaam en de onsterfelijkeatman. Hebzucht, jaloezie, haat,valse trots en woede beheersen ons.Yoga kan ons helpen deze in toomte houden. Wanneer wij aan onzepersoonlijkheid werken volgens hetvedisch model zal er naast aandachtvoor het intellect ook aandacht zijnvoor spirituele kennis en vaardigen.Dan kan de mens zijn negatief zelf-beeld afleggen en zich zelf beterbegrijpen en accepteren. De vraag isof wij in staat zullen zijn institutieste creëren waar onze persoonlijkeontwikkeling op vedische leest kanplaats vinden.De vedische boodschap blijft ookvoor onze maatschappij, waarin(grote) sociale misstanden bestaan

en mensen het leven als zinlooservaren, actueel. Arya Samaj, devereniging van weldenkenden wilde mensheid op een hoger planbrengen door de Vedische filosofiezoals Swami Dayanand die uitlegde.David Frawley, directeur van theAmerican Institute of Vedic studies,merkte het volgende op. "De men-sen hadden toen een rijk spiritueelleven, maar een arm materieelbestaan (naar hedendaagse maat-staven), de mensen in onze samen-leving leiden een rijk materieelbestaan maar arm spiritueel leven."Er zal nog veel werk verzet moetenworden om hier een evenwicht in tebereiken. ❖

Luister naar ons radioprogrammaop maandag 25 september

om 21.00 uur

OHMvani 3 2000 09-08-2005 17:17 Pagina 33

Page 34: OHM Vani 3e kwartaal 2000

Ayurveda-Biological-Remedies

Import en distributie van Ayurvedische voedingssupplementenVademecum opvraagbaar alleen voor artsen en therapeuten

Ayurveda-Damyanti-Cosmetica

Ayurvedische cosmetica

Saidhanvantari-Ayurvedic-Institute

Ayurvedische opleidingen

European Academy of Ayurveda, verbondenaan de Open Universiteit van Poona

1 jarig: Ayurvedic Technician (diploma)3 jarig: Ayurvedic Practitioner (diploma)Docenten

Drs. Ing. E.B.S. Premdani, MD (Ayurveda)

Prof. Dr. P.H. Kulkarni, Ayurvedic scientist

Cursus Levend-Bloed-Analyse en H.L.B.Diploma Bradford Research Institute

Premdani-Health-ClinicAyurveda-Pancha-KarmaDrs. Ing. Etienne Premdani - MD (Ayurveda)

Prof. Dr. P.H. Kulkarni - Ayurvedic scientist

Rijksstraatweg 195, 3956 CM LEERSUM

Tel. 0343 - 46 13 00 / Fax 0343 - 46 01 39

Mobiel 0653 - 44 39 62 / 0628 - 81 81 74

E-mail [email protected]

Internet http://www.ayurvedicclinic.com

Kennis van het gezond leven. DeAyurveda is een gezondheidsweten-schap, die afkomstig is uit India. Daarwordt zij al jaren beoefend. Ayurvedais gericht op het voorkomen en gene-zen van ziekten.

Ook in Nederland kunt u nugebruikmaken van deze methode.Voor diagnostiek, behandeling, voe-dingsadviezen, Pancha Karma enopleiding, kunt u contact opnemenmet de Ayurvedische arts A.K. Mehta.

Ayurveda

Tel.: 070 - 319 25 46Almere, Amsterdam, Borgerhout (B), Den Haag, Made, Nijmegen, Nijverdal, Zwolle

Ayurvedisch Gezondheidscentrum

NederlandThijssestraat 16

2521 ZL Den Haag

Andre’s CaribbeanTravel

PARAMARIBO!KLM/SLM/AIRFRANCE

Singel 240(hoek Raadhuisstraat

tegenover het postkantoor)1016 AB AMSTERDAM-Centrum

Tel: 020-6223959Robin PremdhaniDirecteur

OHMvani 3 2000 09-08-2005 17:17 Pagina 34

Page 35: OHM Vani 3e kwartaal 2000

35

juli / september 2000

Sharmila, jij presenteert sinds 5 jaarhet programma 'de

Lotusvijver'. Indeze periode

hebben weeen schataan onder-werpenbehan-deld.Welkeonderwer-

pen hebbeneen bijzonde-

re indruk op jegemaakt?

Er zijn veel onderwer-pen die een indruk hebben achter-gelaten, bijvoorbeeld het persoonlij-ke verhaal van Amma Adhe, eenTibetaanse vrouw die ongeveer 27jaar lang in Chinese gevangenissenheeft gezeten. Na haar vrijlatingheeft zij de Dalai Lama in Indiaopgezocht. Toen de Dalai Lama hetverhaal van Amma Adhe had aange-hoord vroeg hij haar deze geschie-denis op te schrijven. Zeer aangrij-pend. Aan de andere kant is hetzeer inspirerend te lezen hoe AmmaAdhe door een rotsvast vertrouwenzeer zware ontberingen heeft over-leeft en uiteindelijk zonder wrok,nee, eerder vergevingsgezind dege-nen die haar gevangen hieldentegemoet kan treden.

In de uitzending zeg je dat 'deLotusvijver' een spiritueel program-ma is. Het verhaal van Amma Adheis tragisch politiek geladen.Dat zijn extra facetten van het ver-haal. Voor mij is het verhaal spiritu-eel, omdat zij bepaalde normen enwaarden in de praktijk brengt, zoalsvergevingsgezindheid.

Ben jij zelf spiritueler gewordendoor dit programma?Het is moeilijk hierop te antwoor-den. Ik kan wel zeggen dat ik eengroei heb meegemaakt in de afge-lopen jaren. Maar hoe weet ik nu ofdit door het werk voor deLotusvijver' komt dan wel doorandere werkzaamheden? DeLotusvijver heeft me in ieder gevalbewust heeft gemaakt van eengroot aantal zaken op het gebiedvan de spiritualiteit.

Kun je enkele voorbeelden geven?We besteden sinds het nieuwe jaarveel aandacht aan interreligieuzegesprekken. Er bestaan nog steedsveel vooroordelen over elkaar, zelfstussen Hindoes onderling. Daaromvind ik het goed dat de Lotusvijveraandacht vestigt op de overeen-komsten tussen mensen in plaatsvan de verschillen. Vooral het pra-ten met elkaar, niet alleen Hndoesonderling, maar ook de interreli-

De LotusvijverB. LALBAHADOERSING

SHA

RM

ILA

RA

MB

AR

AN

OHMvani 3 2000 09-08-2005 17:17 Pagina 35

Page 36: OHM Vani 3e kwartaal 2000

geuze dialoog isvan enorm

belang vooronze toe-komst. Laatsthoorde ik nogdat een pro-fessor tijdenseen collegezich afvroeg of

er ook hindoesin Nederland

waren. Nou datzegt toch genoeg!

Vanuit het hindoeïsme geloven wedat de verschillende wegen naardezelfde waarheid leiden.Doorgaans hebben hindoes, boed-dhisten, christenen, joden en mos-lims dezelfde boodschappen voorde mensheid. In de uitzending heb-ben we vele gasten ontvangen dievanuit hun eigen spirituele ervaring

komen tot dezelfde liefde en mede-menselijkheid.

Heb je een missie uit te dragen?Nee, ik zou niet zeggen dat ik eenmissie heb uit te dragen. Missieklinkt opdringerig en betweterig. Ikheb iets te bespreken met de luiste-raars. Ik ken de waarheid niet en demeeste mensen ook niet. Ik biedwel informatie aan waar mensengebruik van kunnen maken. Wat zedaarmee doen, ligt natuurlijk in huneigen handen. Ik hoop dat mensende kennis die ze via de Lotusvijveropdoen, op een positieve manier inhun leven kunnen toepassen. Deontspannen sfeer van de Lotusvijverleent zich ook voor een open com-municatie. We zijn dan ook altijd erg blij metreacties van de luisteraars.❖

36

juli / september 2000

Het OHM radio-team

AN

JAN

AO

RIE

(RES

EAR

CH

ER)

OHMvani 3 2000 09-08-2005 17:17 Pagina 36

Page 37: OHM Vani 3e kwartaal 2000

T

Eind oktober 1914 moest hetIndische leger de Duitse vloedgolftegenhouden tussen Hollebeke enMesen. Het was de eerste keer datzij aan het westelijk front ingezetwerden. De omstandigheden van

hun vuurdoopwaren verschrikke-lijk: het was koud,het regende enhet loopgravensys-teem was in dieeerste oorlogsda-gen nog bijlangeniet zo uitge-bouwd als later inde oorlog waar-door de Indiërsmoesten schuilenin ondiepe, mod-derige grachten.De verliezenwaren groot: het57ste Wildes Rifles

verloor tijdens de twee laatstedagen van oktober 1914 maar liefst300 man van de 750 die het batal-jon telde. Ook maakten de Indiërshun naam van "dappere soldaten"meer dan waar. Voor zijn inzet op

37

juli / september 2000

Indiërs bij Ieper in de Eerste Wereldoorlog

Tijdens de Eerste Wereldoorlog bevonden zich rondom de Vlaamse stadIeper soldaten van meer dan 30 verschillende nationaliteiten. Vooral de

Britten hadden geen schroom om massaal troepen uit hun toenmaligewereldrijk in "Flanders Fields" in te zetten. In de Ieper Salient (een salient ofsaillant is een boogvormige uitstulping van de frontlijn; in dit geval dus omde stad Ieper heen) verbleven in verhouding tot sommige andere troepen uitde Britse kolonies, zoals de Canadezen of Australiërs, relatief weinig Indiërs.Zij hebben echter een belangrijke rol gespeeld tijdens de Eerste Slag bij Ieper(oktober-november 1914) en de Tweede Slag bij Ieper (april-mei 1915).

D. DENDOOVEN, IN FLANDERS FIELDS MUSEUM (IEPER, BELGIË)

OHMvani 3 2000 09-08-2005 17:17 Pagina 37

Page 38: OHM Vani 3e kwartaal 2000

Ieper een gat in de geallieerdefrontlijn geslagen. In allerijl mar-cheerde de Indische Lahore divisiein één etmaal naar Ieper waar ze op25 en 26 april doodop arriveerde.Zonder nauwelijks enige rust wer-den de Indiërs in de strijd gewor-pen. Er was geen informatie over denieuwe positie van de Duitse loop-graven noch op welke afstand zezich bevonden. In de open veldenmoest er als het ware blind aange-vallen worden. Het resultaat waseen inferno. Het 47ste Sikh regi-ment verloor 348 man op een totaalvan 444, wat ca 80 % is! Hetbestond haast niet meer. De aanvaleiste bijna 2000 slachtoffers, zonderdat er ook maar enig resultaatgeboekt was. Bovendien hadden deDuitsers die namiddag van 26 april1915 opnieuw de gasflessen geo-pend. Verschillende honderden

29 oktober 1914 bij Hollebeke kreegKhudadad Khan van het 129steBaluchis als allereerste Indiër in degeschiedenis de grootste Britse mili-taire onderscheiding, het VictoriaCross. Khudadad had een mitrailleurgaande blijven houden nadat al zijnmakkers gesneuveld waren en ookhijzelf reeds zwaar gewond was. Alsbij wonder slaagde hij er zelfs inzich bij zijn compagnie aan te slui-ten nadat hij zijn wapen onklaargemaakt had.

In de daaropvolgende maandenspeelt het Indische verhaal zichvooral af, net over de Frans-Belgische grens bij het dorpjeNeuve-Chapelle. Tot eind april 1915.Na de eerste "geslaagde" gasaanvaluit de wereldgeschiedenis op 22april 1915 was er ten noorden van

38

juli / september 2000

OHMvani 3 2000 09-08-2005 17:17 Pagina 38

Page 39: OHM Vani 3e kwartaal 2000

kwamen op een gruwe-lijke manier om.

Ook de daar-op volgendedagen wer-den de aan-vallen her-haald, steedstevergeefs.Begin mei 1915ging het Indischeleger terug naar haar sec-tor bij Neuve-Chapelle. In de IeperSalient hadden ze enkele duizendendode kameraden achtergelaten.

Na mei 1915 zouden aan hetVlaamse front slechts sporadischnog Indiërs te zien zijn, maar achterhet front, in het steungebied, ver-bleven met zekere regelmaat"Indian labourers" (Indische werk-lieden in dienst van het Britseleger). Het is boeiend te zien hoe deplaatselijke bevolking, die voor 1914nauwelijks in contact kwam metvreemdelingen, tegenover deIndiërs stond. Achiel VanWalleghem, pastoor van Dikkebus,noteerde op 6 juni 1915 de volgen-de notitie, die niet van enige xenof-obe trekjes gespeend is:"Verscheidene Indiaansche troepenzijn ook op de parochie meest langsde kant van Vlamertinghe. Zwartvan velle, gekleed als engelsche sol-daten uitgenomen het hoofd kun-stig in eenen doek gehuld. Zij spre-ken engelsch en sommigen ook

39

juli / september 2000

fransch, zij zijn zeernieuwsgierig en vra-

gen en talenvele. Zij gaan

eene halveuur verre ommelk, staanalles te

bezien wan-neer men ze

bestelt, zijn zeerwantrouwig, doch

zijn zelve niet te betrou-wen en als zij kunnen weglopenzonder te betalen zij zullen het voorde ruzie niet laten. Zij komen uitmet hun indiaansch geld, de ruppee(2.80) en zijn kwaad dat de men-schen het niet willen aanveerden.Zij verstaan niet (of gebaren het) deweerde van ons geld niet, en wan-neer zij doen wisselen willen meer

OHMvani 3 2000 09-08-2005 17:17 Pagina 39

Page 40: OHM Vani 3e kwartaal 2000

juli / september 2000

plaatsen in de Vlaamse Westhoeken er waren bovenal de honderdenIndische namen op de IeperseMenenpoort (een monument waar-op de namen van 55.000 vermistengebeiteld zijn). Aan deze situatievan onwetendheid over de Indischeaanwezigheid tijdens de "GrooteOorlog" kwam in 1999 verandering.Onder impuls van de Europese sikh-gemeenschap die de 300ste verjaar-dag van het moderne sikhisme (deKhalsa) in Ieper vierde, werd bijHollebeke een bescheiden monu-ment ter ere van de Indische solda-ten van 1914-1918 opgericht, op deplek waar zij 85 jaar geleden voorde eerste maal in de strijd gewor-pen werden. Tegelijk werden inGroot-Brittannië een aantal boekenover het onderwerp gepubliceerd.Op die wijze krijgen de Indischetroepen ruim 80 jaar na het eindevan de eerste wereldbrand alsnogde aandacht die zij verdienen. Hetonderkennen van de gemeenschap-pelijke geschiedenis die we delenkan eveneens tot meer begrip entolerantie leiden tussen deEuropeanen en de hier levendemensen van Indische afkomst. ❖

NOOT: HET TOENMALIGE INDIA OMVATTE DE HUIDIGE STATENPAKISTAN, INDIA, BANGLA DESH EN NEPAL. WANNEER INONDERSTAANDE TEKST OVER "INDIËRS" GESPROKEN WORDT,DIENT MEN DE INWONERS VAN HET TOENMALIGE INDIA TE VER-STAAN.

40

weerhebben dan zij gegeven heb-ben. Ook hebben de menschen lie-ver geene zaken met hen te doen.Zij zijn int algemeen vriendelijk enbeleefd, toch de nieuwsgierigheidheeft de bovenhand en zij zullen uvan top tot teen bezien en zien bij-zonderlijk geern door de venstersder huizen. Zij bakken eene soortvan pannekoeken en eten ook eenzeker zaad dat zeer sterk van smakeis."

Tot voor aan aantal jaar was de rolvan de Indische troepen inVlaanderen tijdens de EersteWereldoorlog een beetje vergeten.Er waren natuurlijk de sporadischeIndische grafzerkjes op verschillen-de van de 160 militaire begraaf-

Statenlaan 78 * 2582 GR Den Haag

Tel. 070 - 3586187

AAKHRI BIDAAIAAKHRI BIDAAIuitvaartverzorging

VVoor de melding van een sterfgeval oor de melding van een sterfgeval zijn wij dag en nacht bereikbaarzijn wij dag en nacht bereikbaar..

Aakhri BidaaiAakhri Bidaaiis een uitvaartonderneming

voor allochtonen.

Aakhri BidaaiAakhri Bidaairegelt uitvaarten volgens

uw geloof,cultuur en ook inuw eigen taal.

OHMvani 3 2000 09-08-2005 17:17 Pagina 40

Page 41: OHM Vani 3e kwartaal 2000

J

41

juli / september 2000

De Ayurveda heeft als natuurge-neeskunde ook hier speciale aan-dacht voor. Immers, alsgeneeskunde vanIndia weet zijals geenander watteveelzonlichtvoor jehuid kanbeteke-nen! Omdatin de Ayurvedade preventiebovenaan staat, zal ze ereerst op wijzen om overmatig zon-licht zo goed mogelijk te vermijden.Indiërs zullen niet gauw gaan zon-nebaden om een bruine kleur tekrijgen want dat hebben ze al.

Mensen met een witte huid zullendaarom eerder de kans lopen omeen verbrande huid op te lopen

door teveel zon. In de Ayurvedawordt dan kokosolie aanbevolen ter

voorkoming of ter gene-zing van een ver-

brande huiddoor de zon.

Je kunt ookeen pastamaken vande geleivan aloë

vera meteen klein

beetje geelwor-telpoeder (haridra,

maar ook bekend als hardi)en dat op de pijnlijke plekken sme-ren. Heb je dat allemaal niet in huis,dan is ook ghee (geklaarde boter),wat veel Hindoestanen meestal welin huis hebben, bijzonder goed.

Maar je kunt ook een gemberkom-presje maken. Neem dan 2 lepeltjesgemberpoeder en 1 lepeltje haridra

AYURVEDA en: de gezondheid van je huid.

Juist in de zonnige zomermaanden is het belangrijk op je huid te passen.Vooral mensen met een gevoelige huid of huidklachten moeten uitkijken

met teveel zonlicht. Verbranding van de gezonde huid of verergering vanhuidklachten zijn situaties die je vermijden moet. Nu zijn er in de handel talvan crèmes en zonnebrandoliën te koop. Niet iedereen echter wenst dit tegebruiken vanwege de vele kunstmatige stoffen die erin verwerkt zijn. Enhet is een feit, dat al deze stoffen via de huid ook in het bloed opgenomenworden. Maar wat dan?

VAIDYA ROBERT SWAMI PERSAUD.

OHMvani 3 2000 09-08-2005 17:17 Pagina 41

Page 42: OHM Vani 3e kwartaal 2000

juli / september 2000

er met de ghee een papje vanmaken. Hiervan smeer je een kleinbeetje over de pijnlijke plekken.Doe dat twee keer per dag. Niemwerkt genezend en verzachtend.Indien de brandwonden ernstigerzijn en de bovenstaande remediesonvoldoende, dan kun je ook naastdeze remedies de niem drogen, erverse thee van maken en opdrinken.In sommige landen, waaronderNederland, zijn ze ook verkrijgbaarals nimba-capsules. 2 capsules perdag is voldoende, in combinatie metde huidmiddeltjes die hierboven zijnbeschreven. Maar nogmaals: bij veelzonlicht is voorkomen beter dangenezen! ❖

(geelwortel). Doe er een beetjewater bij en maak er een zachtepasta van die je over een gaasjestrijkt. Leg dit over de pijnlijke pleken bevestig het met een stukje ver-band. Het moet een dag óf eennacht blijven zitten.

Een van de beste middelen is niem.De kans dat je verse niembladerenin Nederland kunt krijgen is niet zogroot. Daarom: mocht je dezezomer naar Suriname gaan én jezou last van je huid hebben, weetdan dat de niembomen in Surinamepraktisch overal groeien. Vermengenkele niemblaadjes met wat kokos-melk of ghee. Je moet de niem-blaadjes echt helemaal fijnmalen en

Marbella Property Advisors s.lMarbella Property Advisors s.lPesonal advice. Dream homes

“Uw vertrouwens partner in het buitenland”

Spreekt het volgende u aan?

♦ Zon, zee en strand

♦ Een heerlijk klimaat (het hele jaar door gem. 23 graden)

♦ Op 2,5 uur vliegen van Nederland

♦ Een prachtige natuur

♦ Een ontspannen manier van leven

♦ Een jaarlijkse verhoging van uw kapitaal van op z’n minst 25%

Zo ja, neem dan een vandaag nog kontakt op met Marbella Property Advisors, want wij kunnen U dit alles aanbieden.

Investeren en tegelijkertijd genieten van de Costa Del Sol (Zuid-Spanje), terwijl uw rendement tenminste 25% per jaar bedraagt!

Dit alles onder ‘persoonlijke’ begeleiding van ons Nederlands-Hindoestaan sprekend team.

U kunt direct (en vrijblijvend met ons hoodkantoor bellen:

Marbella Property Advisors s.lMarbella Property Advisors s.lTel/fax: 0034 952932075 of direkt met mevr. L Ramsahai 0034 619 000 692. E-mail: [email protected]

42

OHMvani 3 2000 09-08-2005 17:17 Pagina 42

Page 43: OHM Vani 3e kwartaal 2000

43

juli / september 2000

De kennis die wij uit onze dagelijkseervaringen putten, wordt geken-merkt door al de scheidingen entegenstellingen die wij bewust envooral onbewust aanbrengen. NietIk ben Dat ervaren wij, maar Ik benDat niet. Eindeloos zijn de verschijn-selen die wij gewaar worden. Hierben ik en daar buiten mij is al hetandere met al zijn talloze vormen,namen en vaak onaangenameeigenschappen. Tat tvam asibeweert nu juist op de meest kern-achtige wijze dat er geen wezenlijkonderscheid is tussen het ware Zelf(Atman) en het Absolute (Brahman).Atman en Brahman zijn, volgens deOepanishads, identiek; zij staanvoorbij alle mogelijke scheidingenen tegenstellingen, voorbij de vor-men, namen en welke eigenschap-pen dan ook. Er is sprake van a-dvaita, van non-dualiteit. Geenenkele tegenstelling of gescheiden-heid blijkt dan nog reëel. Buiten het

grenzeloze Atman = Brahman(ziel=God) kunnen we ons nietsvoorstellen. Alles rust en voltrektzich hierbinnen, alles wordt erdoorgedragen en doordrongen.

Tot zover voor velen in theoretischezin niets nieuws onder de zon: eenkind kan de Oepanishadische wasdoen. Maar wat betekent deze ab-stracte formule met haar ogen-schijnlijk o zo heldere eenvoud vaneen elegante natuurkundige verge-lijking nu werkelijk in ons eigenleven? Althans, wat kan zij voor onsbetekenen, meer dan alleen eenfraaie dichterlijke, academische ofpseudo-diepzinnige uitspraak?Haar levende betekenis kan nietzonder meer worden geopenbaard;zij moet letterlijk en figuurlijk wor-den ontdekt door het pad vaninzicht op te gaan; van oudsher deweg van jñana-yoga genoemd.Ware kennis kan volgens de

VTat tvam asi? Velen hebben wel eens gehoord van de beroemde Sanskrietspreuk tat

tvam asi (Jij bent Dat) uit de Oepanishads, de bijna drieduizend jaar oudereligieus-filosofische dialogen uit India. Samen met onder andere deBhagavad Gita worden de Oepanishads gerekend tot de rijke verzamelingteksten die gezamenlijk het slotstuk van de Veda’s vormen, de Vedanta. DezeOepanishads geven in een levendige stijl allerlei tijdloze discussies tussenleraren en hun leerlingen weer over de aard van onze kennis en onze wer-kelijkheid. Niet alleen handelen zij over de kennis van ons persoonlijke zelf -onze meest intieme binnenwereld - maar ook over onze kennis van alles watbuiten ons schijnt te bestaan, zoals andere wezens, de dingen, de natuur, dewereld, het universum, god, goed en kwaad.

VINOD BHAGWANDIN

OHMvani 3 2000 09-08-2005 17:17 Pagina 43

Page 44: OHM Vani 3e kwartaal 2000

44

juli / september 2000

Vedanta alleen worden gerealiseerddoor de spiegelingen van het eigenzelf volledig bewust tegemoet tetreden. Alleen door werkelijk, moe-dig en open - oftewel volledigbewust, ernstig en aandachtig - despiegelingen van het eigen zelftegemoet te treden, kan volgens deVedanta ware kennis worden gere-aliseerd. Hier weerklinkt het aloudeken uzelve. Naast dit pad van kennis(jñana) wordt er overigens een aan-tal andere paden naar ultieme zelf-realisatie onderscheiden, zoals hetpad van devotie (bhakti) en het padvan handelen (karma). Afhankelijkvan de persoonlijkheid en ontwikke-ling kiest men het pad dat hem ofhaar in deze levensfase of in dit

leven past. Deze paden worden ookwel als aanvullingen op elkaarbeschouwd of als verschillendeaspecten van een en dezelfde wegnaar bevrijding (moksha).

Hoe onderzoeken wij nu ons zelf enwat is het zelf eigenlijk? Atman =Brahman is hier doel en middel,vraag en antwoord tegelijk. Doordit indachtig te zijn en te beamen,kunnen wij voortdurend ons zijn enons bewustzijn bewust zijn en ver-ruimen. Ook kan de weg van deontkenning worden gevolgd, zoalsverwoord in een andereOepanishadische kernspreuk ‘neti,neti’ (niet dit, niet dat). Dan zienwij in wat wij allemaal niet zijn.Niet dit lichaam, niet deze geest.Tat tvam asi en neti, neti zijn tweekanten van een en dezelfde munt.

Door deze reflectie op onszelf enonze situatie kunnen wij tot eensteeds doorleefder inzicht komen.Dit inzicht kan ook tot stand komendoor de spiegels die het gesprek ofde persoon van de ander - in hetbijzonder de goeroe - ons biedt. Zokan het diepe, vervullende maarniet zelfzuchtige inzicht dagen datwij en de ander niet samenvallenmet al datgene waar wij tot dan toeonszelf en de ander mee vereenzel-vigden. Wij zien in dat door die ont-perking of ont-spiegeling van ons-zelf en de ander wij niet wezenlijkverschillen van de ander. Advaita zalzich steeds meer kunnen realiseren:steeds minder zullen wij ons zelf

Health and Training Center

Ayurvedische (Oud Indiase) behandelingen,Massage (Tuina, Shiatsu, Qi-Gong),

Acupunctuur, Prana (Universele) Therapie,Touch For Health, Levend Bloed Analyse

Lessen: Tai Chi Chuan, Kung Fu, Qirobics,

Qi-Gong/Yoga/Meditatie

Cursussen/Opleidingen: Ayurvedische Geneeswijzen, Oosterse Massage,

Prana-Therapie, Acupunctuur, Afvallen

Elke dinsdag van 10.00 - 11.30 uurGratis diagnose en Prana-behandelingen

Chan Makhan: Chinese Doctor/Ayurvedisch Therapeut

Frieda de Putter: Acupuncturiste

Adelaarstraat 13, 3514 CA UtrechtTel.: 030 - 2734171

J J A D EA D E

OHMvani 3 2000 09-08-2005 17:17 Pagina 44

Page 45: OHM Vani 3e kwartaal 2000

45

juli / september 2000

beperkt beschouwen als een afge-scheiden knooppunt of verzamelingvan bepaalde eigenschappen(guna’s) en allerhande innerlijke enuiterlijke conditioneringen.

De onwetendheid (avidya of ajñana)van onze beperkte persoonlijke ken-nis bestaat dus uithet geloof in deverschijnselen diezich als tegenstel-lingen en schei-dingen in ons den-ken voordoen. Ditwordt door inzichtdoorzien en door-broken door despanningen diehet beperkte den-ken met zich mee-brengt los telaten. Ons ver-knoopte zelf-zijnwordt daarmeeontward en ver-ruimd. Van eenspeelbal van allesen iedereen wor-den wij speelbal, speelveld, speleren het spel zelf. Openheid, oftewelde waarheid (Sat), het bewust-zijn(Chitt) en de vreugde (Ananda) vanAtman = Brahman zullen zich danals vanzelf aandienen en spontaanbloeien. Er ontstaat een kennis dietranspersoonlijk is, als een licht datdoor en over ons en alles schijnt.Wij verwezenlijken en (h)erkennendan steeds meer onze fundamentele

persoonlijkheid, die zich niet laatvatten in conceptuele en psycholo-gische termen: ons ware Zelf. Dezeblijkt alomtegenwoordig en er altijdgeweest te zijn. Onscheidbaar per-soonlijk-onpersoonlijk is zij subtielaanwezig in alles in de wereld vanverschijnselen die wij als feiten

waarnemen(maya).

Nu lijkt dit alleseen zeer zware, zoniet onmogelijkeopgave voor ons,alledaagse mensendie geen heiligenkunnen of willenzijn. Maar wij hoe-ven slechts te star-ten met een gerin-ge inspanning:eenvoudigweg kij-ken naar en ver-trouwen op onzepersoonlijke intuï-tieve ervaring - deervaring dat wijniet alleen maar

zijn wat wij zijn volgens onze maat-schappelijke rollen en volgens deeigenschappen en begrenzingen dieons zijn toegedicht. Hebben wijimmers niet nu en dan de indrin-gende ervaring dat wij niet volledigsamenvallen met ons lichaam, onzegevoelens, onze gedachten of han-delingen? Verliezen wij niet somsons van alles verlangende ego inmomenten van volledige ontspan-

OHMvani 3 2000 09-08-2005 17:17 Pagina 45

Page 46: OHM Vani 3e kwartaal 2000

146

juli / september 2000

uit het opdelen van de wereld inallerlei tegendelen spreekt een ver-zaking van al wat is. Advaita richtzich op de wereld zoals wij die vanalle dag kennen en tegelijkertijd opde grondslag van al wat is, opBrahman. Terwijl wij bij al deze ensoortgelijke termen en frasen intuï-tief beseffen, dat ook zij steedstekort schieten als omschrijving vande ultieme werkelijkheid, weten wijook dat ze ernaar verwijzen kunnenen ons de weg wijzen. ❖

Luister ook naar onze radioprogramma’s op

zondag 3,10,17 en 24 september

nenheid? Ervaren wij niet af en toeeen niet onder woorden te brengeneenheid met dat wat buiten ons is?Wij hoeven dus niets nieuws teleren, maar slechts in te zien watwij reeds weten en ervaren: nietalleen theoretisch, maar ook prak-tisch kan een kind deOepanishadische was doen!

Al deze al te menselijke ervaringen- hoe nietig en onbewust dan ook -

van het tat tvam asi en het neti,neti kunnen onze aandacht krachtigdoen richten op de mogelijkheidvan de advaita van Atman =Brahman, op de werkelijkheid vanSat, Chitt en Ananda. Hier is geensprake van wereldverzaking. Juist

Traditionele gezondheidsleer

AyurvedaLezingen, opleidingen en behandelingen

Ayurveda Health Center- gevestigd in SANADOME Nijmegen -

Postbus 463, 6600 AL Wijchen,tel.: 024 - 641 83 98, fax: 024 - 645 03 16

● zeer nauwkeurige constitutiebepaling● Ayurvedische behandelingen,

van massage tot kuren● 4-jarige beroepsopleiding● lezingen in het hele land

OHMvani 3 2000 09-08-2005 17:18 Pagina 46

Page 47: OHM Vani 3e kwartaal 2000

15Kervelstraat 30-34 • Telefoon: (31) 55 366.46.66

7322 PW Apeldoorn • Telefax: (31) 55 366.85.97Nederland • E-mail: [email protected]

Digital International Tv Standards ConversionVideo Duplication, TV-Postproduction Facility

15 jaar in

business

TV-PostproductieWij verzorgen: op Lineair en op Non-Lineair Digitale normen de verwerkingen van TV-programma's,Commercials en Bedrijfsfilms.Wij produceren van script tot eindmontage van: TV-Documentaires, Corporate-Video en Commercials.Wij maken Computer-Animaties van logo's tot productie-processen.Wij hebben ENG-Production-crews.

Digital Video-normvertalenWij kunnen video omzetten van en naar verschillende videosystemen: NTSC, PAL SECAM.(ook Braziliaans PAL-M en Argentijns PAL-N).Wij werken met een HIGH BAND BROADCAST QUALITY Converter Compleet van en naar elke videomastertape:Digital D3, Digital Betacam, 1"C-Format Betacam-SP, Mll, BVU, U-matic, S-VHS, DV, Hi-8.

Video - duplicerenWij werken met kwaliteits VHS-video dupliceermachines.Wij kunnen dupliceren in elke gewenste hoeveelheid, alles in real time.Wij dupliceren op hoogwaardige TAVS videocassettes en op videocassettes naarkeuze: BASF, SONY.Wij zorgen voor een professionele videoband-presentatie d.m.v. bedrukte stickers, diverse videoboxen en colour inlay.

OHMvani 3 2000 09-08-2005 17:18 Pagina 47

Page 48: OHM Vani 3e kwartaal 2000

De Vedische cultuur, filosofie,religie en wetenschap in devorm van strip en literaireboeken.

Ook voor Bhagavad-Gita,Bhagavatam, Vegetarische kookboeken, etc.

Ook voor Bhagavad-Gita,Bhagavatam, Vegetarische kookboeken, etc.

Voor meer informatie over abonnementen:Gopal Jiu Publications,

Postbus 21342, 3001 AH, Rotterdam.Tel.: (010) 202 65 65, Fax: (010) 202 58 68.

Internet: www.gopaljiu.com

Nieuw!Interactieve CDengelse/sanskriet versie

Niet-leden ƒ48,00Leden ƒ33,00

Nieuw!Interactieve CDengelse/sanskriet versie

Niet-leden ƒ48,00Leden ƒ33,00

OHMvani 3 2000 09-08-2005 17:18 Pagina 48