INFO Waarschoot maart 2014

download INFO Waarschoot maart 2014

of 16

 • date post

  06-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  224
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Gemeentelijk informatieblad Waarschoot, maart 2014

Transcript of INFO Waarschoot maart 2014

 • Gemeentelijk infoblad verschijnt tien maal per jaar 20ste jaarGanG nummer 2 maart 2014

  I N F O 2

  Vangnachten zwerfkatten

  Meerjarenplan 2014-2019

  pagina 7Lets do it tegen zwerfvuil!

  Sportlaureaten 2013

  www.waarschoot.be

  4 6 10

 • GEMEENTE WAARSCHOOT

  GEMEENTEHuiSDorp 1, 9950 Waarschoottel. 09 250 59 00 fax 09 250 59 55info@waarschoot.be www.waarschoot.be

  maandag 09.00 - 12.00 uur dinsdag 09.00 - 12.00 uur 16.00 - 18.30 uurwoensdag 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 16.00 uur donderdag 09.00 - 12.00 uurvrijdag 09.00 - 12.00 uur1ste zaterdag* van de maand 08.30 - 11.30 uur *enkel de dienst burgerzaken is open, gesloten in

  augustus

  Spreekuur burgemeesterelke voormiddag van 09.30 tot 11.00 uur zonder afspraakgsm 0476 76 85 27

  Spreekuur schepenenna afspraak

  Zitting gemeenteraadgemeentehuis, zaal t Getouw om 20.00 uurDe eerstvolgende gemeenteraad is op 27 maart 2014.

  GEMEENTElijkE OpENbARE bibliOTHEEkNieuwstraat 6, 9950 Waarschoottel. 09 250 59 50 bibliotheek@waarschoot.be

  dinsdag 18.00 - 20.00 uurwoensdag 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 16.00 uurdonderdag 18.00 - 20.00 uurzaterdag 09.30 - 11.30 uurzondag 09.30 - 11.30 uur

  RECyClAGEpARkStationsplein, 9950 WaarschootOpeningsuren: zie ophaalkalender afval

  SpORTdiENSTSportstraat 3, 9950 Waarschoottel. 09 250 59 35 sportdienst@waarschoot.be

  maandag 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 17.00 uurdinsdag 09.00 - 12.00 uur 16.00 - 18.30 uurwoensdag 14.00 - 17.00 uurdonderdag 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 17.00 uurvrijdag 09.00 - 12.00 uur

  SOCiAAl HuiSKerkstraat 7, 9950 Waarschoot

  OCMW-dienstentel. 09 250 59 80 fax 09 250 59 66ocmw@waarschoot.be

  maandag 09.00 - 12.00 uur dinsdag 09.00 - 12.00 uur 16.00 - 18.30 uurwoensdag 09.00 - 12.00 uur donderdag 09.00 - 12.00 uurvrijdag 09.00 - 12.00 uur

  gratis rechtshulpvrij spreekuur 16.00 uur tot 18.00 uur25 maart 2014: Kim Martens

  Politie LoWaZoNetel. 09 250 59 25 fax 09 378 32 26wijk.waarschoot@lowazone.be www.lowazone.be maandag 09.00 - 12.00 uur dinsdag 09.00 - 12.00 uur woensdag 14.00 - 17.00 uurdonderdag 09.00 - 12.00 uurvrijdag 09.00 - 12.00 uur

  PWA/ Burentel. 09 250 59 89 fax 09 250 59 66pwa@waarschoot.be dinsdag 09.00 - 13.00 uur donderdag 09.00 - 13.00 uur1ste en 3de zaterdag van de maand 09.00 - 11.00 uur Woonwijzer Meetjesland Gratis advies over wonenElke woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur

  NOOdNuMMERSBrandweer/ambulance tel. 100 of 112Politie tel. 101Wachtdienst apothekers www.apotheek.be tel. 0900 10 500 (09.00 uur tot 22.00 uur) tel. 0903 922 48 (22.00 uur tot 09.00 uur) www.apotheek.be www.geowacht.beWachtdienst dokters tel. 09 233 19 16Wachtdienst tandarts tel. 0903 39 969

  HulplijNENAntigifcentrum tel. 070 245 24Awel (voor kinderen en jongeren) tel. 102Card Stop tel. 070 344 344Druglijn tel. 078 15 10 20Hulplijn geweld, misbruik en kindermishandeling tel. 1712Zelfmoordlijn tel.1813

  NuTSVOORZiENiNGENEandis (elektriciteit & aardgas) tel. 078 35 35 34Eandis Gasreuk tel. 0800 65 0 65Defecte straatlamp tel. 0800 6 35 35 www.straatlampen.be De Watergroep tel. 02 238 96 99

  Info

  www.waarschoot.be

  INFO Waarschoot verschijnt tien maal per

  jaar, niet in februari en augustus

  20ste jaargang nummer 2, maart 2014

  Redactieadres

  gemeente Waarschoot

  dienst communicatie

  Dorp 1, 9950 Waarschoot

  tel. 09 250 59 02 fax 09 250 59 55

  communicatie@waarschoot.be

  Verantwoordelijk uitgever

  College van burgemeester en schepenen,

  Dorp 1, 9950 Waarschoot

  Vormgeving en druk

  Vanden Broele, Brugge

  Deadline

  editie april is 28 februari 2014

  COlOFON

  Volg ons op Facebookwww.facebook.com/waarschootwww.facebook.com/vrijetijdwaarschootwww.facebook.com/groups/kinderclubdomino (enkel voor ouders en kinderen aangesloten bij Kinderclub Domino)

  Volg ons op Twitterwww.twitter.com/gemWaarschoot www.twitter.com/pzlowazone

  2

 • Kringwinkel zamelt 1 miljoen kg inMeer dan 1 miljoen kg zoveel tweedehandsspullen kwamen er in 2013 bij De Kringwinkel Meetjesland terecht. Het is voor het eerst in haar geschiedenis dat de organisatie die magische kaap bereikte.

  Toen ik, na de opstart in 1999, in 2000 aan het roer van de organisatie kwam, heerste in het Meetjesland nog redelijk wat ongeloof over de slaagkansen van kringloopactiviteiten, ver-telt afgevaardigd bestuurder Ronny Vandeputte. 14 jaar later slagen we erin om 1 miljoen kg in te zamelen, te verwerken en kwaliteitsvolle spullen te verkopen in vier goed draaiende winkels in Eeklo, Aalter, Maldegem en Assenede.

  De 1 miljoenste kg is ook een symbolische kg waarmee de Kringwinkel en gemeentebesturen bewijzen dat onze activiteiten in het Meetjesland broodnodig zijn.

  Dankzij de goede samenwerking met de gemeentebestu-ren (Aalter, Assenede, Kaprijke, Knesselare, Maldegem, Sint-Laureins, Waarschoot en Zomergem) en stad Eeklo kunnen we blijven bouwen aan een maximalisering van het productherge-bruik en een betere bekendheid van de kringloopactiviteiten in onze regio, vervolgt communicatieverantwoordelijke Sofie Schoonackers.

  Kevin De Keyser uit Waarschoot liet spullen ophalen en zorgde in december 2013 onbewust voor de historische kaap van 1 miljoen kg. Het is niet de eerste keer dat ik beroep doe op

  de ophaaldienst: het is gratis, gemakkelijk en bovendien hou ik er niet van om zaken weg te werpen die nog bruikbaar zijn. Het levert hem meteen een jaar gratis Kringwinkelen op!

  Samenwerkingsovereenkomst verlengdDe samenwerkingsovereenkomst tussen De Kringwinkel Meetjesland vzw en de gemeente Waarschoot werd ver-lengd voor de periode van 1 januari 2014 tot 31 december 2019 (zitting gemeenteraad 24 oktober 2013). De gemeente betaalt een vergoeding aan het kringloopcentrum voor het inzamelen, klaarmaken voor verkoop en verkopen van de herbruikbare goederen. De Kringwinkel ontvangt van de gemeente een subsidie gebaseerd op het aantal inwoners ( 0,30/inwoner).

  De gemeentebesturen zorgen mee dat de Kringwinkel de afvalberg verkleint en jobs creert voor mensen die elders -om welke reden dan ook- moeilijk aan de slag kunnen.

  De Kringwinkel gebruikt volgende inzamelwijzen: afhaling herbruikbare goederen winkelpunt om goederen te brengen of te

  kopen recyclagepark hergebruikcontainer (CPher) containerpark: textielcontainer (CPtex) huis-aan-huisinzameling textielwaren (HAH) textielcontainers op toegewezen plaatsen

  INFO Kringwinkel Meetjesland, Slachthuisstraat 2b te Eeklo, tel. 09 377 77 74, www.kwmeetjesland.be, www.facebook.com/

  DeKringwinkelMeetjesland

  < Kevin De Keyser zorgde voor de historische kaap van 1 mil-joen kg bij de Kringwinkel en mocht een waardebon ontvan-gen uit handen van commu-nicatieverantwoordelijke Sofie Schoonackers, ondervoorzitter Willy De Clerck en afgevaardigd bestuurder Ronny Vandeputte (rechts) van de Kringwinkel vzw.

  Onze tweede RETROBEURS wordt een leuk nostalgisch dagje uit. We zorgen voor MEER KASSAS, MEER PARKING & MEER RETRO!

  GRATIS INKOM www.kwmeetjesland.be VAN 10 TOT 18 UUR

  8 MAARTEEKL O

  SLACHTHUISSTRAAT 2B

  ONTDEK ONZE LEUKSTE RETROS IN AVANT-PREMIERE OP FACEBOOK

  KOM EENS PIEPENOP DE RETROBEURS!

  Gemeentelijk Infoblad maart 2014 nr 2 3

 • Meerjarenprogramma 2014-2019In de gemeenteraadszitting van 12 december 2013 werd het meerjarenplan 2014-2019 vastge-steld. Het gemeentebestuur heeft daarbij drie duidelijke doelen voor ogen: geen belastingverho-ging, focussen op de kerntaken van het gemeentebestuur n financieel positief eindigen in 2019. Het werd een moeilijke oefening waarbij het bestuur duidelijke keuzes maakte in functie van het gewenste beleid en de beschikbare financile middelen. Tezelfdertijd werden reglementen opge-frist, vereenvoudigd en aangepast aan de huidige tijd.

  3 investeringsprioriteiten1. Wateroverlast aan de Bellebargie en Akkerstraat:

  Het college lost het probleem van de wateroverlast op (2014) en start aansluitend de sociale woonprojecten op in de Akkerstraat (12 sociale koopwoningen en 12 sociale huurwoningen) en aan de Bellekerk (10 sociale koopwoningen).

  2. Beheersen van de afvalberg: In overeenstemming met de VLAREMA normen en de afspraken binnen I.V.M. past Waarschoot haar tarieven rond afvalver-werking aan. Het uitgangspunt is de vervuiler betaalt. Het milieupark voldoet niet meer aan de vereisten en zal grondig hertekend worden. We spreken vanaf 2014 van recyclagepark.

  3. Verkeersveiligheid en mobiliteit: Het mobili-teitsplan wordt aangepast aan de huidige situatie. De schoolomgeving, die straks drie leerjaren meer te verwerken krijgt, wordt in samenspraak met de school aangepast (zie pag. 8)

  Onderhoud wegen, fiets- en voetpaden Herstellen fietspad Arisdonk rechts (2014) Herstellen verzakkingen Molenstraat (2014) Affrezen en nieuwe toplaag: Zoutweg (2014), t Hand (2014), Weverstraat (2014), Tuinbouwstraat (2014), Weststraat (2015),

  Jagerpad (2017) Renovatie van trage wegen i.f.v. functionele en recreatieve verbinding (2014) Omvormen kruispunt Daasdonk en 2de fase Bosstraat (i.s.m. Evergem) (2014-2015) Heraanleg Bos (2018)

  4

 • Project in ontwikkeling in PatronagiestraatNa de verhuis van de jongensschool naar de Verbindingsweg (gepland in september 2016) komt deze site vrij. De eerste ideen worden momenteel gevormd en afgetoetst: bouw van sociale woningen, dienstverlenende centra en inrichting par-keerplaatsen. Het gemeentebestuur onderzoekt de mogelijk-heid tot publiek-private samenwerking of samenwerking met een sociale huisvestingsmaatschappij.

  Aanbieden van betaalbare woningen Akkerstraat (12 soc. koopwoningen en 12 soc. huurwonin-

  gen) MBV Bellebargie (10 soc. koopwoning