INFO Waarschoot januari 2012

download INFO Waarschoot januari 2012

of 16

 • date post

  19-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  6

Embed Size (px)

description

Het gemeentelijk informatieblad van Waarschoot, editie januari 2012

Transcript of INFO Waarschoot januari 2012

 • w w w . w a a r s c h o o t . b e

  info

  1Gemeentelijk infoblad, verschijnt elf maal per jaar, 18de jaargang nummer 1, januari 2012

  5 | Hoedje af voor mama Domino! 6 | Elektronisch betalen 10 | Welkom in het olympisch jaar 2012!

  Foto: Maurice Joy

  prettige feestdagen en een gelukkig 2012!

 • 2Gemeentelijk Infoblad nr 1

  INFO COLOFONgemeentelijk infoblad, verschijnt elf maal per jaar (niet in augustus)18de jaargang nummer 1januari 2012

  Redactieadresgemeente WaarschootcommunicatieambtenaarDorp 19950 Waarschoottel. 09 250 59 02fax 09 250 59 55communicatie@waarschoot.bewww.waarschoot.be

  Eindredactiedienst communicatie met dank aan alle gemeentelijke diensten voor hun medewerking

  Verantwoordelijk uitgeverCollege van burgemeester en schepenen, Dorp 1, 9950 Waarschoot

  Vormgeving en drukVanden Broele, Brugge

  Deadlinegemeentelijk infoblad februari is 3 januari 2012

  Deze uitgave wordt gedrukt op 100 % gerecycleerd papier.

  GemeentehuisDorp 1, 9950 Waarschoottel. 09 250 59 00fax 09 250 59 55info@waarschoot.bewww.waarschoot.be

  openingsuren: maandag 09.00 - 12.00 uur dinsdag 09.00 - 12.00 uur 16.00 - 18.30 uurwoensdag 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 16.00 uur donderdag 09.00 - 12.00 uurvrijdag 09.00 - 12.00 uur1ste zaterdag* van de maand 08.30 - 11.30 uur *enkel de dienst burgerzaken is open, gesloten in augustus

  Alle diensten zijn gesloten op 1 en 2 januari.

  spreekuur burGemeesterelke voormiddag zonder afspraak09.30 -11.00 uurgsm 0476 76 85 27

  spreekuur schepenenna afspraak

  ZittinG Gemeenteraadraadzaal gemeentehuis20.00 uurDe eerstvolgende gemeenteraad is 2 februari.

  Gemeentelijke Openbare bibliOtheekNieuwstraat 6, 9950 Waarschoottel. 09 250 59 50openingsuren:dinsdag 18.00 - 20.00 uurwoensdag 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 16.00 uurdonderdag 18.00 - 20.00 uurzaterdag 09.30 - 11.30 uurzondag 09.30 - 11.30 uurGesloten op 1 januari.

  brandweer waarschOOttel. brand en dringende hulp 100 tel. administratie 09 250 59 40 fax 09 378 31 54e-mail brandweer@waarschoot.be

  Gratis rechtshulp vrij spreekuur van 15.00 uur tot 17.00 uuur in het OCMW gebouw, Dorp 1/124 januari 2012: Vande Rostyne Mary

  ZitdaG wOOnwijZer meetjeslandVoor vragen in verband met verbouwingspremies, sociale leningen, sociale woningen, huurwetgeving, woningkwaliteitkan je iedere woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur terecht op het gemeentehuis.

  Gemeentelijke beGraafplaatsen hOvinGen en bekeopeningsuren:van 1 maart tot en met 1 november:09.00 uur - 18.00 uurvan 2 november tot en met eind februari: 09.00 uur - 17.00 uur

  wachtdienstenreGelinG apOthekers meetjesland Zuid-OOst

  Wachtdienst overdag: tussen 08.30 uur en 22.00 uur

  wa

  chtd

  ien

  sten

  Wachtdienst s nachts: tussen 22.00 uur en 08.30 uur: tel. 0900 10 500 of www.apotheek.be

  07/01 - 14/01 Acke Stationsstraat 7 Waarschoot 09 377 10 79

  Carette-Van De Velde

  Kapellestraat 9 Evergem 09 253 17 80

  14/01 - 21/01 Van Aerde-Geffens Grote Markt 44 Zelzate 09 345 51 48

  Toubast Oosteindestraat 1 Evergem-Belzele

  09 253 04 28

  21/01 - 28/01 Claeys Bredestraatkouter 69 Lovendegem 09 372 88 01

  Claeys Spiedamstraat 2 Rieme 09 344 68 85

  28/01 - 04/02 Vanderplaetsen Elslo 180 Evergem-Kerkbrugge

  09 258 28 58

  Vercauteren Molendreef 10 Lovendegem 09 372 71 39

  wachtdienstreGelinG dOkterstel. 09 233 19 16 - www.huisartsendelieve.be

  wachtdienstreGelinG alGemeen tandarts vlaanderentel. 0903 39 969 (tussen 09.00 uur en 18.00 uur)

 • 3ACTUEEL

  Gemeenteraad

  De belangrijkste beslissingen uit de gemeenteraad van 17 november 2011.

  Beleid Het cultuurbeleidsplan 2012-2013 wordt vastge-

  steld, alsook het reglement voor erkenning van de socio-culturele en culturele verenigingen en het reglement voor de gemeentelijke subsidiring van de socio-culturele en culturele verenigingen.

  Het reglement voor de erkenning van lokale jeugd-werkinitiatieven in Waarschoot en de reglementen

  inzake gemeentelijke subsidiring voor erkende jeugdwerkingen wordt vastgesteld.

  Financin Voor de renovatie van de gemeentelijke feest-

  zaal wordt lot 2 ruwbouw geraamd op 12.077,93 euro en lot 3 - technieken fluda op 15.303,48euro incl. 21% btw.

  INFOsecretariaat, tel. 09 250 59 03, secretariaat@waarschoot.be

  Nieuwjaarsreceptie

  Het college van burgemeester en schepenen en de feest-

  commissie nodigen alle inwoners van Waarschoot uit op

  de gratis nieuwjaarsreceptie die doorgaat op vrijdag 6

  januari 2012 van 18.00 uur tot 20.00 uur op de bin-

  nenkoer van de Sint- Ghislenuskerk.

  Geniet samen met familie, buren en familie van gratis

  warme en koude dranken en klink op het nieuwe jaar!

  Met medewerking van de Waarschootse verenigingen.

  Iedereen is van harte welkom!

  Het gemeentebestuur en -personeel wenst alle inwoners

  een gezond en voorspoedig 2012!

 • 4Gemeentelijk Infoblad nr 1

  ACTUEEL

  Werken Dorpskernvernieuwing

  INFOafdeling gemeentewerken, tel. 09 250 59 73, gemeentewerken@waarschoot.be

  De werken aan de dorpskernvernieuwing zijn ondertussen bezig sinds 26 april 2011. De afgelopen maanden werden de Nieuwstraat en een deel van de Stationsstraat (van Stationsstraat nr. 2 tot aan het kruispunt met de Metaalstraat en Nieuwstraat) voorzien van nieuwe riolering, rijweg, fietspaden, voetpaden en verlichting. Ondertussen zijn ook de werken in de Stationsstraat van Comil Foo tot aan Leonidas ver gevorderd en is de aannemer reeds begonnen aan de werken in de Kerkstraat. Tijdens de kerstvakantie liggen de werken stil en zullen zowel de doorgang Schoolstraat-Stationsstraat als de Kerkstraat open zijn voor doorgaand verkeer. Vanaf maandag 9 januari start de aannemer opnieuw met de werken. Opgelet: vanaf dan wordt de Kerkstraat volledig afgesloten!

  Fase 3 Stationsstraat In december kon in fase 3 Stationsstraat (Stationsstraat nr. 2 tot aan Leonidas) de nieuwe rijweg in beton uitharden en werden de voetpaden en het plein met fontein voor het gemeentehuis aangelegd. Vanaf de kerstvakantie gaat de doorgang Schoolstraat-Stationsstraat opnieuw open voor verkeer. Deze doorgang blijft ook na de kerstvakantie open.

  Fase 3 Kerkstraat In december werd de Kerkstraat vanaf het Dorp tot ongeveer het Sociaal Huis opengebroken voor de aanleg van nieuwe rioleringen. Na de kerstvakantie wordt de Kerkstraat verder opengebroken. Tot aan de kerstvakan-tie wordt het verkeer in de Kerkstraat geregeld met alternerende verkeerslichten. Tijdens de kerstvakantie zal in de Kerkstraat de vertrouwde verkeerssituatie gelden: dubbele rijrichting voor voertuigen en fietsers. Vanaf 9 januari 2012 wordt de doorgang Kerkstraat volledig afgesloten. Enkel voetgangers en fietsers die afstappen kunnen dan nog te voet langs de werken passeren. Het andere verkeer moet omrijden via de bestaande omleidingen.

  BeplantingOp het Dorp ter hoogte van Leonidas staat tijdens de kerstperiode een grote kerstboom. In het voorjaar komt op deze locatie een tulpenboom. In de plantvakken in de Stationsstraat worden amberbomen geplant.

  Vragen?Bij vragen over de dorpskernvernieuwing kan je steeds terecht bij de afdeling gemeentewerken of bij de vertegen-woordiger van de inwoners en handelaars: Paul Dryhoel, Stationsstraat 13, gsm 0473 644 640, paul.dryhoel@telenet.be.

  !Opgelet: alle vooropgestelde planningen zijn onderhevig aan onvoorziene (weers)omstandig-heden. Surf naar www.waarschoot.be voor een update van de werken.!

 • 5ACTUEEL

  Hoedje af voor mama Domino!In de week van 10 tot en met 14 oktober 2011 vier-den de Vlaamse initiatieven voor b u i t e n s c h o o l s e opvang de Week van het IBO. Het thema was dit jaar Goed zo!. Het is immers altijd leuk om een compli-ment te krijgen n te geven, zowel voor kinderen als voor volwassenen. Naar traditionele gewoonte was er

  ook een wedstrijd met dit jaar als titel Hoedje af voor waarbij iemand op een speciale en creatieve manier in de bloemetjes wordt gezet door de kinderen en het team van de buitenschoolse kinderopvang.

  Mama DominoOok Kinderclub Domino nam deel aan de week van het IBO en de wedstrijd en zette Sonia Cryspin in de bloemetjes. Zij vervoert dagelijks de kinderen naar de

  Belleschool. Dankzij haar kunnen de kinderen naschools ook blijven sporten in hun sportclub. Ze brengt hen steeds met de glimlach naar de sportkampen, dans, voetbal ! Kortom, haar aanwezigheid is een absolute meerwaarde voor de buitenschoolse kinderopvang! De kinderen noe-men haar dan ook met trots mama Domino. Mama Domino werd overladen met knuffels, liedjes en geschenk-jes!

  Gewonnen!Per provincie werd door een onschuldige hand een winnaar uitgeloot. Voor de provincie Oost-Vlaanderen won Kinderclub Domino! De buitenschoolse opvang ont-vangt een assortiment hoeden die om te gebruiken in de opvang.

  Sluitingsdagen DominoKinderclub Domino is gesloten tussen kerst en nieuwjaar en uitzonderlijk ook op maandagnamiddag 9 januari 2012. Er is op 9 januari dus wel voorschoolse maar geen naschoolse opvang.

  INFOKinderclub Domino, tel. 09 250 59 27,

  domino@waarschoot.be

  Werken pompstation Oostmoer

  Op 15 januari 2012 starten de werken door de VMM aan het pompstation Oostmoer. Er wordt een overstort-constructie gemaakt waardoor bij wateroverlast een deel van het overtollige vuilvracht afgeleid wordt naar het regenwaterpompstation. Op die manier neemt de druk op de bestaande riolering af en zal de kans op wateroverlast afnemen. Dit is een belangrijke stap in de verdere bestrij-ding van de wateroverlast in onze gemeente.

  De werken worden uitgevoerd in de voortuinstrook van het pompstation. Er is geen inname van de openbare weg. De werken zullen duren tot ongeveer eind