2970 info maart-april 2013

Click here to load reader

 • date post

  23-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  238
 • download

  9

Embed Size (px)

description

Gemeentelijk informatieblad van het gemeentebestuur van Schilde.

Transcript of 2970 info maart-april 2013

 • 2970infoInformatieblad Schilde en s-Gravenwezel

  37ste Jaargang - nr 2

  maart-april 2013

  Proefproject gemeenschappelijke zitdag 3

  Werken Waterstraat 6

  Meisjeszaken en vrouwenkwesties 16

  Radio Modernzaterdag 9 maart

  w

  ww

  .mel

  vink

  obe.

  com

 • 2Gemeentenieuws

  In d

  it n

  umm

  er

  Uit de gemeenteraad 2

  Gemeenteberichten 3

  Mobiliteit 7

  Cultuur 9

  Politie en veiligheid 13

  Milieu 15

  Lokale economie 17

  Sport en gezondheid 18

  Sociaal huis 24

  Onderwijs 24

  Adviesraad 25

  Openingsuren 26

  Wachtdiensten 27

  Uit de gemeenteraad

  Heemkring mag zolder Dorpshuis permanent gebruiken De gemeenteraad keurde de gebruiksovereenkomst goed, waardoor de heemkring De Drie Rozen de linker zolder van het Dorpshuis permanent mag gebruiken. Op de zolder komt een archief, een secretariaat en het documentatiecentrum Dr. Jozef Weyns. In de overeenkomst werden de rechten en plichten van zowel de heemkring als het gemeentebestuur vastgelegd.

  Slimme cameras krijgen positief adviesDe gemeenteraad verleende aan de politiezone Voorkempen een positief advies om over te gaan tot het plaatsen van een vast netwerk van nummerplaatlezers. Hiermee kan de politie bijvoorbeeld een gezocht voertuig opsporen. Verder zullen de nummerplaatlezers ingezet worden voor trajectcontrole, waarbij de snelheid van het gemotoriseerd verkeer gecontroleerd wordt over een langere afstand. In Schilde werden de Wijnegemsteenweg en de Waterstraat als eerste trajecten gekozen.

  Uniforme naamplaatjes De gemeenteraad besliste om de naamplaatjes voor de gedenkmuur en de afdekstenen van de urnenkeldertjes op onze begraafplaatsen in eigen opdracht te laten graveren. Elk naamplaatje krijgt voortaan dezelfde uitstraling. De tarieven van de naamplaatjes werden aangepast. De tekst voor een columbariumplaat kan nog altijd in opdracht van de nabestaanden worden gegraveerd. Het tarief van een columbariumplaat verandert niet.

  Gemeente trekt opnieuw duurzaamheidskaartDe gemeente Schilde ondertekende ook dit jaar een samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse overheid om een aantal opdrachten en taken te realiseren op het gebied van milieu en duurzaamheid. De gemeente ontvangt hiervoor een subsidie.

  Jeugdhuis t District heeft officile erkenning op zakJeugdhuis Pivo sloot 2 jaar geleden haar deuren. Maar niet voor lang! Enkele gemotiveerde jongeren staken de koppen bij elkaar en engageerden zich om het jeugdhuis nieuw leven in te blazen met een fris interieur en een nieuwe naam. Jeugdhuis t District is meer dan een plek voor een gezellig babbeltje met een pintje. Er worden ook activiteiten opgezet op maat van jongeren. Het jeugdhuis krijgt ook ondersteuning van de gemeente om haar werking verder uit te bouwen.

  Studie lokale economie De gemeenteraad nam kennis van de studie lokale economie die in het najaar 2012 door studiebureau BRO werd uitgevoerd. Deze studie geeft een toekomstvisie voor de lokale economie in onze gemeente. De provincie heeft deze studie deels gesubsidieerd.

 • 3Proefproject gemeenschap-pelijke zitdag start nu

  Inwoners kunnen een afspraak maken met het voltallig college van burgemeester en schepenen.

  Heeft u een vraag voor het college van burgemeester en schepenen? Of een dossier dat u eens graag met hen zou bespreken? Is het een dossier van algemeen belang? Vanaf nu kunt u een afspraak aanvragen voor de gemeenschappelijke zitdag. Deze wordt elke vierde maandag van de maand georganiseerd van 18.30 tot 19.30 uur. Na drie maanden evalueren we het succes ervan.

  Hoe kunt u hiervoor inschrijven?U neemt contact op met het secretariaat via [email protected] of 03 380 16 21. U geeft aan hen het volgende door: Uw naam en adresgegevens Thema van uw verzoek tot afspraak

  Vervolgens krijgt u een bevestiging van uw afspraak.

  Hoe wordt uw afspraak verder opgevolgd?U krijgt een schriftelijk antwoord op uw vraag. Indien het college van burgemeester en schepenen onmiddellijk een antwoord kan formuleren gebeurt dit ten laatste 8 dagen na uw afspraak. Kan het niet zo snel, dan gaat het dossier naar de juiste dienst voor verdere behandeling. U krijgt dan binnen de 8 dagen de melding wie het dossier behandelt. Na ten laatste 30 dagen krijgt u een finaal schriftelijk antwoord.

  Vastgelegde data 2013Maandag 25 februari van 18.30 tot 19.30 uurMaandag 25 maart van 18.30 tot 19.30 uurMaandag 22 april van 18.30 tot 19.30 uur

  Waarom is huisnummering zo belangrijk?Leesbare huisnummers zijn een handig hulpmiddel voor hulpdiensten, postbodes en bezoekers. Toch zijn veel huisnummers in Schilde niet leesbaar vanaf de rijweg of hangt er een oud, verbleekt en te klein huisnummerbordje. Aan sommige woningen hangt er zelfs geen.

  Waar moet u uw huisnummer hangen?Een huisnummer moet goed zichtbaar zijn vanaf de openbare weg en moet evenwijdig hangen met de openbare weg. Het huisnummer hangt bij voorkeur op de brievenbus. Als het huisnummerplaatje niet op uw brievenbus past, mag het ook op een omheining of paaltje worden gehangen. Staat het gebouw op minder dan 8 meter van het openbaar domein (rooilijn), dan mag u het huisnummer ook op de voorgevel bevestigen.

  En waar moet een huisnummer hangen bij appartementsgebouwen?Appartementsgebouwen hebben niet alleen een huisnummer maar ook een busnummer per wooneenheid. Per appartementsgebouw moet het busnummer op dezelfde manier worden aangebracht. Het hoofdnummer hangt u best op het gebouw als de brievenbussen binnen zijn, of op de brievenbussen zelf als die zich buiten bevinden.

  Bij de gemeente kunt u gratis een huisnummerplaatje afhalen.

  Een huisnummer kan van levensbelang zijn!In geval van nood kan een huisnummer levens redden. De minuten of seconden dat de huisarts, ambulance, politie of brandweer langer moet zoeken, kunnen levensbelangrijk zijn. Zorg er dus voor dat uw huisnummer voldoende groot is en ook zichtbaar in het donker.

  Zorg voor een duidelijk zichtbare huisnummer

  Word Facebookfan van gemeente Schilde

  en blijf op de hoogte van alles wat er in uw gemeente leeft.

  iAfspraak via [email protected] of 03 380 16 21

 • 4Hebt u een woning die u graag wilt verhuren? Bent u zich bewust van het feit dat er veel tijd en energie kruipt in het beheer van uw huurwoning? Indien u dit liever aan iemand anders overlaat, dan kan een sociaal verhuurkantoor (SVK) voor u een oplossing bieden. Het SVK Het Sas is werkzaam in 12 gemeenten in de Voorkempen en dus ook in Schilde.

  Het SVK is uw huurder en is verantwoordelijk voor het nakomen van de huurdersverplichtingen. Het SVK huurt de woning van u en verhuurt die door.Het SVK maakt het huurcontract en de plaatsbeschrijving op, int de huur en stort die tijdig aan u door. Ook herstellingen worden door SVK gecordineerd en opgevolgd. De huurbegeleiding kijkt er op toe dat

  de woning goed wordt onderhouden en doet op regelmatige tijdstippen huisbezoeken.Uw huur wordt gegarandeerd en u kunt aanspraak maken op renovatiepremies.

  SVK Het Sas zorgt ervoor dat de huur altijd stipt op tijd wordt betaald. Zelfs indien de onderhuurder niet betaalt, kunt u zeker zijn dat uw huur wel op tijd op uw rekening staat. U loopt dus zelf niet het risico op dure gerechtelijke procedures door wanbetaling. Misschien kunt u zelfs genieten van een aantal renovatiepremies.

  Een SVK vraagt geen commissieloon. Zij verwachten van u een kwalitatief goede woning, een huurcontract voor een looptijd van negen jaar en een eerlijke huurprijs.

  Om naar het buitenland te kunnen reizen heeft u officile reisdocumenten nodig. Denk er tijdig aan, het zou spijtig zijn als u uw reis zou moeten uitstellen.

  1. Identiteitskaart en Kids-IDVanaf 01/04/2013 worden de tarieven aangepast voor de identiteitskaarten van Belgen voor een normale procedure.

  Praktisch: De verhoging van de tarieven wordt bepaald door

  FOD Binnenlandse Zaken. De levering van een identiteitskaart duurt 2 3

  weken.

  2. Internationaal paspoortSoms volstaat een gewone identiteitskaart of Kids ID-kaart niet, dan moet u een paspoort aanvragen. Voor sommige landen moet uw paspoort ook nog over een vereiste geldigheidsduur beschikken of moet u een visum aanvragen. Dit kan u best controleren op de website van Binnenlandse Zaken: www.diplomatie.be onder de rubriek reisdocumenten.

  Praktisch: De aanvrager komt langs met 2 recente pasfotos

  met witte achtergrond. Tarief volwassenen : 76 euro Tarief minderjarigen: 41 euro (bij de aanvraag van

  een paspoort voor een minderjarige moet steeds de ouder/voogd mee aanwezig zijn.)

  De levering van het paspoort duurt 7 werkdagen. Via een spoedprocedure kan dit mits betaling ook sneller.

  3. Reistoelating minderjarigeIndien uw kind gaat reizen met een reisorganisatie, met de school of alleen, heeft de jongere een ouderlijke toestemming nodig. Dit laat jongeren onder de 18 jaar toe om probleemloos te reizen. Het attest kan u downloaden op onze website onder Burgerzaken /attesten.Diegene die het ouderlijk gezag uitoefent vult dit formulier in en bezorgt het samen met zijn identiteitskaart terug aan onze dienst waar er een wettiging van de handtekening wordt opgezet. Dit attest krijgt u na wettiging onmiddellijk terug mee en is gratis. Reist de jongere buiten de EU, dan duurt de aflevering van dit attest enkele dagen.

  Bevolkingsstatistiek 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012

  Geboorten 114 128 123

  Inschrijvingen 1088 1128 1072

  Overlijdens 162 165 147

  Afschrijvingen 1104 1052 1229

  Aantal inwoners Schilde en s-Gravenwezel 19431 19470 19289

  Aantal inwoners Schilde 13135 13224 13075

  Aantal inwoners s-Gravenwezel 6296 6246 6214

  Aantal Belgen 17739 17785 17674

  Aantal vreemdelingen 1692 16