INFO Waarschoot april 2016

download INFO Waarschoot april 2016

of 16

 • date post

  27-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  3

Embed Size (px)

description

 

Transcript of INFO Waarschoot april 2016

 • www.waarschoot.be

  GEMEENTELIJK INFOBLAD VERSCHIJNT TIEN MAAL PER JAAR 22STE JAARGANG NUMMER 3 APRIL 2016

  I N F O 3

  10

  Gevarieerd aanbod zomerkampen sportdienst

  Volop met de fiets naar de winkel

  3 6

  pagina 11Waarschoot gastgemeente van de Sporteldag op 3 mei

  Laat je spullen her-stellen op 16 april in het Repair Caf

 • www.waarschoot.be

  GEMEENTE WAARSCHOOTGEMEENTEHUISDorp 1, 9950 Waarschoottel. 09 250 59 00 fax 09 250 59 55info@waarschoot.be www.waarschoot.be

  maandag 09.00 - 12.00 uur dinsdag 09.00 - 12.00 uur 16.00 - 18.30 uur woensdag 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 16.00 uur donderdag 09.00 - 12.00 uurvrijdag 09.00 - 12.00 uurExtra openingsuren burgerzakendinsdag 09.00 - 12.00 uur 16.00 - 19.30 uur 1ste zaterdag van de maand 08.30 - 11.30 uur (behalve augustus)

  Spreekuur burgemeesterelke voormiddag van 09.30 tot 11.00 uur zonder afspraakgsm 0476 76 85 27

  Spreekuur schepenenna afspraak

  Zitting gemeenteraadgemeentehuis, zaal t Getouw om 20.00 uurDe eerstvolgende gemeenteraad is op 21 april 2016.

  GEMEENTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEKNieuwstraat 6, 9950 Waarschoottel. 09 250 59 50 bibliotheek@waarschoot.be

  dinsdag 18.00 - 20.00 uurwoensdag 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 16.00 uurdonderdag 18.00 - 20.00 uurzaterdag 09.30 - 11.30 uurzondag 09.30 - 11.30 uur

  RECYCLAGEPARKStationsplein, 9950 Waarschootmaandag geslotendinsdag 14.00 - 17.00 uurwoensdag 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 17.00 uurdonderdag geslotenvrijdag 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 19.00 uurzaterdag 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 17.00 uurzondag gesloten

  SPORTDIENSTSportstraat 3, 9950 Waarschoottel. 09 250 59 35 sportdienst@waarschoot.be

  maandag 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 17.00 uurdinsdag 09.00 - 12.00 uur 16.00 - 18.30 uurwoensdag 14.00 - 17.00 uurdonderdag 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 17.00 uurvrijdag 09.00 - 12.00 uur

  SOCIAAL HUISKerkstraat 7, 9950 Waarschoot

  OCMW-dienstentel. 09 250 59 80 fax 09 250 59 66ocmw@waarschoot.be

  maandag 09.00 - 12.00 uur dinsdag 09.00 - 12.00 uur 16.00 - 18.30 uurwoensdag 09.00 - 12.00 uur donderdag 09.00 - 12.00 uurvrijdag 09.00 - 12.00 uur

  Op maandag-, woensdag-, donderdag-en vrijdagnamiddag: enkel op afspraak.

  gratis rechtshulpvrij spreekuur 16.00 uur tot 18.00 uur26 april 2016: Veerle Schautteet

  Politie LoWaZoNetel. 09 240 74 80 fax 09 378 32 26wijk.waarschoot@lowazone.be www.lowazone.be maandag 09.00 - 12.00 uur woensdag 14.00 - 17.00 uurvrijdag 09.00 - 12.00 uur

  PWA/ Burentel. 09 250 59 89 fax 09 250 59 66pwa@waarschoot.be dinsdag 09.00 - 13.00 uurdonderdag 09.00 - 13.00 uur1ste en 3de zaterdag van de maand 09.00 - 11.00 uur Woonwijzer Meetjesland Gratis advies over wonen

  Elke woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur

  NOODNUMMERSBrandweer/ambulance tel. 100 of 112Politie tel. 101Wachtdienst apothekerstel. 0903 99 000 [1,50 EUR/min.] www.apotheek.be www.geowacht.beWachtdienst dokters tel. 09 228 02 22Wachtdienst tandarts tel. 0903 39 969

  HULPLIJNENAntigifcentrum tel. 070 245 245Awel (voor kinderen en jongeren) tel. 102Card Stop tel. 070 344 344Druglijn tel. 078 15 10 20Hulplijn geweld, misbruik en kindermishandeling tel. 1712Tele-onthaal tel.1600 www.tele-onthaal.be Zelfmoordlijn tel.1813

  NUTSVOORZIENINGENEandis (elektriciteit & aardgas) tel. 078 35 35 34Eandis Gasreuk tel. 0800 65 0 65Defecte straatlamp tel. 0800 6 35 35 www.straatlampen.be De Watergroep tel. 02 238 96 99

  INFO Waarschoot verschijnt tien maal per jaar, niet in februari en augustus

  22ste jaargang nummer 3, april 2016

  Redactieadresgemeente Waarschoot

  dienst communicatie

  Dorp 1, 9950 Waarschoot

  tel. 09 250 59 02 fax 09 250 59 55

  communicatie@waarschoot.be,

  www.waarschoot.be

  Verantwoordelijk uitgeverCollege van burgemeester en schepenen,

  Dorp 1, 9950 Waarschoot

  Vormgeving en drukVanden Broele, Brugge

  Deadline editie mei: 1 april 2016

  COLOFON

  Volg ons op Facebookwww.facebook.com/waarschootwww.facebook.com/vrijetijdwaarschootwww.facebook.com/groups/kinderclubdomino (enkel voor ouders en kinderen aangesloten bij Kinderclub Domino)

  Volg ons op Twitterwww.twitter.com/gemWaarschoot

  INFO

  2

 • Fiets of wandel naar de winkel en maak dubbel kans op mooie prijzen! Van zaterdag 30 april tot en met zaterdag 4 juni neemt onze gemeente, i.s.m Bond Beter Leefmilieu, Gezinsbond en Unizo deel aan de actie Met Belgerinkel naar de Winkel. Hiermee willen we klanten van de handelszaken in Waarschoot aanmoedigen n bedanken om vaker met de fiets of te voet boodschappen te doen.

  Als je te voet of met de fiets naar de winkel trekt, krijg je van de deelnemende handelaar een Belgerinkel-lot met unieke code. Door deze code online te registreren op www.belgerinkel.be, maak je binnen de 24 uur kans op een Belgerinkel-prijs uit de nationale prijzenpot. Daarnaast kan je de loten ook depone-ren in n van de Belgerinkel-boxen die zullen opgesteld staan in het gemeentehuis, de sporthal, Bib, Domino en het

  Sociaal Huis. Hierdoor ding je ook mee naar de gemeente-lijke prijzenpot, waar je kans maakt op mooie prijzen geschon-ken door de deelnemende handelaars en de Belgerinkel fiets geschonken door de gemeente. Je maakt dus twee maal kans op een prijs!Als je de loten niet online kan registreren kan je deze uiteraard ook enkel deponeren in een Belgerinkel-box zo maak je nog steeds kans op de gemeentelijke prijzen! De deelnemende handelaars herken je aan de affiche in de etalage. In het volgend infoblad vind je ook een overzicht.

  Opgelet: wil je kans maken op de gemeentelijke prijzenpot dan moet je de loten ook deponeren in de Belgerinkel boxen de online registratie geldt enkel voor de nationale wedstrijd.

  PrijsuitreikingNa afloop van de campagne worden de winnaars van de gemeentelijke tombola getrokken uit alle ingediende loten in de Belgerinkel-boxen. Zij worden persoonlijk verwittigd en krijgen hun prijs overhandigd tijdens de prijsuitreiking op maandag 27 juni.

  Kleurrijk straatbeeldIn het kader van de Belgerinkel campagne zullen vanaf eind april kleurrijke fietsen onze gemeente opfleuren. Tijdens de Buitenspeeldag op woensdag 13 april steken we alvast een paar oude fietsen in een nieuw kleedje. Zin om mee te doen? Lees hier alvast meer over op pagina 5.

  INFO dienst grondgebiedzaken, sectie milieu en duurzaamheid - milieu@waarschoot.be, tel. 09 250 59 17

  www.waarschoot.be/milieu

  Gratis fietsregistratie geeft het startschot!Op zaterdag 30 april 2016 van 10.00 tot 12.00 uur gaat de Belgerinkelcampagne van start met een gratis fiets-registratie op het dorpsplein. Breng uiteraard je fiets en ook je identiteitskaart (of SIS-kaart) mee. Je ontvangt er alvast een eerste belgerinkel lot.

  Gemeentelijk Infoblad april 2016 nr 3 3

 • Kort uit de gemeenteraadvan 21 januari 2016

  In het kader van het trage wegenbeleid van de provin-cie Oost-Vlaanderen heeft de gemeenteraad het trage wegenplan, de trage wegen-kaarten en actieplan van de gemeente Waarschoot goedgekeurd. Hierdoor kun-nen we beroep doen op de subsidies die de Provincie hiervoor ter beschikking stelt voor aanleg en bewegwijzering van trage wegen. De gemeente is ondertussen in volle voor-bereiding voor de realisatie van een wandel-en fietspad in De Gastels en tussen Renning en de Lievetragel. Trage wegen zijn hoofdzakelijk voor-behouden voor niet-gemotoriseerd verkeer en dus ideaal voor wandelaars, fietsers, ruiters Bovendien kunnen trage wegen ook een belangrijke rol spe-len in het verbinden van natuurgebieden en heb-ben ze soms ook een cultuurhistorische waarde.

  Het gemeentepersoneel gaat volop digitaal en daar-bij hoort een e-policy. Dit is een beleid omtrent het gebruik van de informaticamiddelen gebruikt door het personeel. Aangezien het gemeentebestuur beschikt over vertrouwelijke gegevens van elke bur-ger, is een zorgzame aanpak van groot belang.

  Naar aanleiding van de bezorgdheid rond de over-steekplaatsen aan Beke/Oude Staatsbaan/Legevoorde en Berg over de N9, heeft de gemeen-teraad zich aangesloten bij de vragen van beide buurtcomits aan het Agentschap Wegen en Verkeer. Zo vraagt buurtcomit Berg-Karis o.a een duidelij-kere signalisatie, zoals knipperlichten in beide rich-tingen, een z e b r a p a d -verl ichting en een snel-heidsbeper-king aan de o v e r s t e e k-plaats.

  Voor de nieuwe verkaveling op de oude site Bult zal een nieuwe weg worden aange-legd. Deze weg moest nog een nieuwe naam krij-gen. Hiervoor kregen we twee voorstellen van-uit de cultuurraad: Distelstraat en Varenstraat. Beiden bevatten de naam van een kruid of plant die goed aarden in zavelgrond, zoals de brem gebruikt

  in de naam Bremstraat waarop de nieuwe weg zal aansluiten. De keuze is uiteindelijk gevallen op Varenstraat.

  Veilig en rechtstreeks met de fiets van Waarschoot naar Evergem en EekloIn het kader van het netwerk Lange Afstands Fietspaden (LAF), een initiatief van de provincie Oost-Vlaanderen, heeft Waarschoot een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de provincie en de gemeenten Evergem en Lovendegem voor een traject langs de spoorlijn 58 (Gent-Eeklo). Dit moet uiteindelijk aansluiten op het reeds bestaande fietspad dat al is gerealiseerd tussen Waarschoot en Eeklo.

  De overeenkomst bestaat erin dat de provincie optreedt als bouwheer en zorgt voor het ontwerp en de realisatie van het fietstraject, terwijl elke gemeente ervoor moet zorgen dat de nodige gronden beschikbaar zijn. Na de garantieperiode zullen de fietspaden worden overgedragen aan de gemeenten, die dan voortaan instaan voor het onderhoud. De lange afstandsfiets-

  paden liggen meestal langs kanalen, grote waterlopen, (oude) spoorlijnen en grote wegen.

  Alles zit nog in een voorbereidende fa