Info Blankenberge januari februari maart 2014

Click here to load reader

 • date post

  25-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Stadsmagazine

Transcript of Info Blankenberge januari februari maart 2014

 • infoblankenberge

  Nieuwe tarieven in de bib

  Project De Groote Oorlog zoekt archiefmateriaal

  stadsmagazine - januari, februari en maart 201428ste jaargang - www.blankenberge.be

  Ruimer aanbod vakantieopvang voor de allerkleinsten

  Nomineer jouw kandidaat voor de Sporttrofee

 • Inho

  ud }

  janu

  ari,

  febr

  uari

  & m

  aart

  201

  4

  COLOFON

  Info Blankenberge is een uitgave van de stad Blankenberge en verschijnt vier maal per jaar.

  v.u.: Het college van burgemeester en schepenen communicatieambtenaar: Linda De Mey redactie: Nancy Maes m.m.v. de stadsdiensten

  fotos: Norbert Minne, Skinn, www.krantvanblankenberge.be cordinatie en briefwisseling: Dienst Toerisme Blankenberge, Leopold III-plein,

  8370 Blankenberge lay-out & druk: Skinn - www.skinn.be - 050 31 28 32 - Pathoekeweg 9B05, 8000 Brugge oplage: januari, oktober: 14.000 ex. april, juli: 16.000 ex.

  e-mail: stadhuis@blankenberge.be online: je stadsmagazine kun je ook digitaal bekijken via www.blankenberge.be. De redactie behoudt zich het recht voor artikels niet te

  publiceren, in te korten of te wijzigen. De informatie in dit magazine wordt met de grootste zorg samengesteld. De uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor

  schade als gevolg van niet of onjuiste vermelding van gegevens in dit stadsmagazine.

  Beste inwoners,

  De prachtige halloweenperiode met

  onder andere een meer dan geslaagd

  jeugdfestival en een schitterende stoet

  en de stijlvolle lustrumviering van ons

  Belle Epoque Centrum, zijn nog maar

  net achter de rug of de eindejaarsfees-

  ten kondigen zich reeds aan.

  De betoverende stadsverlichting dom-

  pelt ons onder in een sfeer van gemoe-

  delijke gezelligheid, een sfeer die ook

  u in hoge mate creert. Inwoners en

  handelszaken kunnen bovendien deel-

  nemen aan de stedelijke kerstverlich-

  tingswedstrijd en zorgen zo voor een

  feeriek verlichte stad.

  2014 wordt ongetwijfeld opnieuw een

  boeiend jaar vol nieuwe uitdagingen.

  Het project De Groote Oorlog dat de

  stad Blankenberge in het nieuwe jaar

  presenteert naar aanleiding van 100

  jaar Eerste Wereldoorlog, oogt

  indrukwekkend. Het schetst op een

  educatief verantwoorde manier een

  beeld van het leven in Blankenberge

  en Uitkerke tijdens de bezettingsjaren.

  In 2014 kunt u die tijd herbeleven dank

  zij het beborde WO I-wandel- en

  fietsparcours, het unieke boek getiteld

  Blankenberge en Uitkerke bezet.

  1914-1918 en een gelijknamige,

  thematische tentoonstelling verspreid

  over verschillende stadsgebouwen.

  Voor onze lokale jeugd werken

  enthousiaste leerkrachten uit beide

  onderwijsnetten een specifiek

  pakket uit.

  De sloop van het oude station vordert

  ondertussen goed, zodat in 2014

  gestart kan worden met de bouw van

  een nieuw, multifunctioneel stations-

  complex dat beantwoordt aan de

  moderne normen en vereisten en zo

  een meerwaarde voor onze badstad

  betekent.

  Bij het doorbladeren van deze Info zult

  u merken dat, ondanks de minder

  gunstige financile context, het

  stadbestuur gesteund door talrijke

  particuliere initiatieven binnen een

  dynamische langetermijnvisie blijft

  investeren in de ontwikkeling en

  uitbouw van Blankenberge.

  Wij ervaren dat u dit apprecieert en

  nodigen u dan ook graag uit om

  samen met ons 2014 gezellig in te

  zetten op Nieuwjaar op de markt met

  een hapje en een drankje.

  Patrick De Klerck,

  uw burgemeester

  Nieuws

  Uit in Blankenberge 4-5, 48

  Nieuws 5-8

  Jubilea 8-9

  Handelszaken 10-11

  Cultuur

  Belle Epoque Centrum 12

  Bibliotheek 13-16

  Cultuurcentrum 16-22

  Academie 22

  Sociaal

  Het Lindenhof 23

  OCMW 24-27

  Sociaal Huis 28-29

  Senior 30, 32

  Werkwinkel 31-32

 • Sport

  Sport 33-34

  Jeugd

  Jeugddienst 35-38

  Speelpleinwerking Speelberge 39

  Praktisch

  Milieu 40-42

  Mobiliteit 43

  Praktisch 45-47

  Mijn vereniging is top!6

  Carnavals- duik

  33

  15Saskia De Costerte gast in de bib

  Winter- noodplan

  28

  3

 • CarnavalCarnaval is en blijft een hoogtepunt op de winterse activiteitenkalender. Van 1 tot 4 maart staat opnieuw een

  rist carnavaleske activiteiten op het programma. Hoogtepunt blijft de carnavalsstoet die op zondag 2 maart

  door de straten trekt en telkens een massa kijklustigen naar t steedje lokt. Honderden deelnemers zullen

  weer het beste van zichzelf geven in een wervelende stoet. Wij hadden een babbel met de winnende groep

  (De Waterpolo) en winnende wagen (De Splenterbomme) van 2013.

  HOE BEPALEN JULLIE HET THEMA?Fangio Benoot (De Splenterbomme):

  Sinds dit jaar beslissen alle leden

  mee. Uit alle inzendingen kiest het

  bestuur dan het uiteindelijke thema.

  Dit gebeurt al kort na carnaval. We

  proberen ook rekening te houden met

  lokale gebeurtenissen bij onze keuze.

  De maanden daarna wordt de wagen

  uitgetekend en maken we een proto-

  type van het kostuum. In september

  schieten we dan uit de startblokken.

  Nancy Meyers (De Waterpolo): Wij

  bepalen ons thema telkens aan de

  hand van gebeurtenissen die het afge-

  lopen jaar plaatsvonden. Maar ook

  losse ideen kunnen soms wel eens

  voor inspiratie zorgen bij het kiezen

  van een geschikt thema.

  HOEVEEL MENSEN WERKEN ELK JAAR MEE AAN DE STOET?Fangio: Iedereen die meeloopt in de

  stoet wordt betrokken bij de bouw van

  de wagen of helpt mee met het maken

  van de kostuums. In totaal lopen we

  met ongeveer 50 mensen in de stoet.

  Nancy: Bij ons werken er ook een pak

  mensen mee aan het tot stand komen

  van de stoet. Je mag toch zeker reke-

  nen op in totaal zon 40 mensen die

  zich telkens belangeloos inzetten.

  AAN WELKE EDITIE BEWAREN JULLIE DE MOOISTE HERINNERINGEN?Fangio: Er springt niet echt n editie

  uit. Wij vinden elke editie tof. Elk jaar is

  er voor ons een van veel leute en

  plezier!

  Nancy: Aan elke stoet hangen mooie

  herinneringen vast. Maar persoonlijk

  denk ik dat het jaar waarin ons thema

  Boer Charel was, bij ieder van ons

  toch in het geheugen gegrift staat!

  WAARAAN MOGEN WE ONS VERWACHTEN IN 2014?Fangio: Het thema mag ik niet ver-

  klappen, daarvoor moeten jullie naar

  de stoet komen kijken! Maar omdat

  2014 een jubileumjaar is we vieren

  ons 40-jarig bestaan - steken we

  een tandje bij voor de kostuums en

  de wagen. Daarnaast publiceren we

  een boekje met alle belangrijke

  gebeurtenissen van de vereniging

  n we hebben een speciaal bier

  laten brouwen! Deze tripel van 8

  verkopen we tijdens de

  Kersthappening op het Leopold

  III-plein.

  Nancy: Verwacht jullie maar aan

  heel veel ambiance en plezier in de

  stoet! Wij verklappen ook ons thema

  nog niet maar wat ik wel al kan ver-

  tellen is dat onze kostuums deze

  keer wat minder complex zijn dan bij

  de vorige editie. Maar mooi zijn ze in

  ieder geval!

  INFO & VOLLEDIG PROGRAMMA:

  Dienst Toerisme (Leopold III-plein) of op www.blankenberge.be & www.uitinblankenberge.be.

  De waterpolo

  P

  hili

  p V

  erm

  eu

  len

  FOTOWEDSTRIJD CARNAVAL FOTOGENIEK

  Maak een artistieke foto met als thema carnaval 2014 en win een mooie prijs!

  Alle praktische info en wedstrijdreglement op www.blankenberge.be/carnavalfotogeniek vanaf 15/01/14

  De Splenterbomme

  4

  Nieuws

 • Nieuwjaar op de marktwoensdag 1 januari 2014 - 16 tot 19 uurMuziek met dj Soul Sacrifice,

  coverband Ace and the Jokers,

  kinderanimatie (kindergrime,

  snoepjesfee en ballonartiest) ,

  een hapje en een drankje: d

  manier om het nieuwe jaar goed

  in te zetten. Iedereen welkom!

  Een hapje, een drankje

  Een jenevertje van het dreupelkot

  Standjes van de

  handelsgebuurtenkring Grote

  Markt met de Blankenbergse

  Kokketeute, glhwein,

  chocolademelk en Fristi,

  gebakken mosseltjes, kibbeling

  of oesters.

  Eet- en drankstalletjes van

  diverse handelaars voor een

  hapje of een drankje aan een

  zacht prijsje,

  Het stadsbestuur wenst iedereen

  een gezond en gelukkig nieuwjaar!

  Tijdelijk station in vroegere bibliotheekOp 14 oktober sloot het stationsge-

  bouw Blankenberge de deuren. Sinds

  die dag kunnen reizigers terecht in

  een tijdelijk station in de vroegere

  bibliotheek. Het huidige station wordt

  momenteel gesloopt en zal vervangen

  worden door een nieuw multifunctio-

  neel gebouw met alle stationsfuncties.

  In het tijdelijk stationsgebouw zijn drie

  loketten, een wachtzaal, lockers en

  twee ticketautomaten. Achter het sta-

  tion, aan de kant parking, bevindt zich

  een publieke toiletcontainer. De tijde-

  lijke stationsinfrastructuur is volledig

  toegankelijk voor minder mobiele

  reizigers.

  De fietsers moeten momenteel

  gebruik maken van de fietsenstalling

  naast het tijdelijk stationsgebouw. De

  parking in de Kerkstraat is ook

  gedeeltelijk afgesloten waardoor een

  tiental parkeerplaatsen tijdelijk

  verdwijnen.

  INFO STATIONSPROJECT

  www.stationblankenberge.