INFO Waarschoot april 2015

Click here to load reader

 • date post

  08-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Gemeentelijk informatieblad Waarschoot, april 2015

Transcript of INFO Waarschoot april 2015

 • Ken jij de Waarschootse kapelletjes?

  Startactie Belgerinkel

  pagina 10Meetjeslandse sporteldag

  www.waarschoot.be

  123

  Later begint vandaag

  9

  GEMEENTELIJK INFOBLAD VERSCHIJNT TIEN MAAL PER JAAR 21STE JAARGANG NUMMER 3 APRIL 2015

  I N F O 3

 • www.waarschoot.be

  Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op 5 april (Paaszondag) en 6 april 2015 (Paasmaandag).

  GEMEENTE WAARSCHOOTGEMEENTEHUISDorp 1, 9950 Waarschoottel. 09 250 59 00 fax 09 250 59 55info@waarschoot.be www.waarschoot.be

  maandag 09.00 - 12.00 uur dinsdag 09.00 - 12.00 uur 16.00 - 18.30 uur woensdag 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 16.00 uur donderdag 09.00 - 12.00 uurvrijdag 09.00 - 12.00 uurExtra openingsuren burgerzakendinsdag 09.00 - 12.00 uur 16.00 - 19.30 uur 1ste zaterdag van de maand 08.30 - 11.30 uur (behalve augustus)

  Spreekuur burgemeesterelke voormiddag van 09.30 tot 11.00 uur zonder afspraakgsm 0476 76 85 27

  Spreekuur schepenenna afspraak

  Zitting gemeenteraadgemeentehuis, zaal t Getouw om 20.00 uurDe eerstvolgende gemeenteraad is op 2 april 2015.

  GEMEENTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEKNieuwstraat 6, 9950 Waarschoottel. 09 250 59 50 bibliotheek@waarschoot.be

  dinsdag 18.00 - 20.00 uurwoensdag 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 16.00 uurdonderdag 18.00 - 20.00 uurzaterdag 09.30 - 11.30 uurzondag 09.30 - 11.30 uur

  RECYCLAGEPARKStationsplein, 9950 WaarschootOpeningsuren: zie ophaalkalender afval

  SPORTDIENSTSportstraat 3, 9950 Waarschoottel. 09 250 59 35 sportdienst@waarschoot.be

  maandag 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 17.00 uurdinsdag 09.00 - 12.00 uur 16.00 - 18.30 uurwoensdag 14.00 - 17.00 uurdonderdag 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 17.00 uurvrijdag 09.00 - 12.00 uur

  SOCIAAL HUISKerkstraat 7, 9950 Waarschoot

  OCMW-dienstentel. 09 250 59 80 fax 09 250 59 66ocmw@waarschoot.be

  maandag 09.00 - 12.00 uur dinsdag 09.00 - 12.00 uur 16.00 - 18.30 uurwoensdag 09.00 - 12.00 uur donderdag 09.00 - 12.00 uurvrijdag 09.00 - 12.00 uur

  gratis rechtshulpvrij spreekuur 16.00 uur tot 18.00 uur28 april 2015: Schautteet Veerle

  Politie LoWaZoNetel. 09 250 59 25 fax 09 378 32 26wijk.waarschoot@lowazone.be www.lowazone.be maandag 09.00 - 12.00 uur woensdag 14.00 - 17.00 uurvrijdag 09.00 - 12.00 uur

  PWA/ Burentel. 09 250 59 89 fax 09 250 59 66pwa@waarschoot.be dinsdag 09.00 - 13.00 uurdonderdag 09.00 - 13.00 uur1ste en 3de zaterdag van de maand 09.00 - 11.00 uur Woonwijzer Meetjesland Gratis advies over wonenElke woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur

  NOODNUMMERSBrandweer/ambulance tel. 100 of 112Politie tel. 101Wachtdienst apothekerstel. 0903 99 000www.apotheek.be www.geowacht.beWachtdienst dokters tel. 09 228 02 22Wachtdienst tandarts tel. 0903 39 969

  HULPLIJNENAntigifcentrum tel. 070 245 24Awel (voor kinderen en jongeren) tel. 102Card Stop tel. 070 344 344Druglijn tel. 078 15 10 20Hulplijn geweld, misbruik en kindermishandeling tel. 1712Tele-onthaal tel.1600 www.tele-onthaal.be Zelfmoordlijn tel.1813

  NUTSVOORZIENINGENEandis (elektriciteit & aardgas) tel. 078 35 35 34Eandis Gasreuk tel. 0800 65 0 65Defecte straatlamp tel. 0800 6 35 35 www.straatlampen.be De Watergroep tel. 02 238 96 99

  INFO

  INFO Waarschoot verschijnt tien maal per jaar, niet in februari en augustus

  21ste jaargang nummer 3, april 2015

  Redactieadresgemeente Waarschoot

  dienst communicatie

  Dorp 1, 9950 Waarschoot

  tel. 09 250 59 02 fax 09 250 59 55

  communicatie@waarschoot.be,

  www.waarschoot.be

  Verantwoordelijk uitgeverCollege van burgemeester en schepenen,

  Dorp 1, 9950 Waarschoot

  Vormgeving en drukVanden Broele, Brugge

  Deadline editie mei is 1 april 2015

  COLOFON

  Volg ons op Facebookwww.facebook.com/waarschootwww.facebook.com/vrijetijdwaarschootwww.facebook.com/groups/kinderclubdomino (enkel voor ouders en kinderen aangesloten bij Kinderclub Domino)

  Volg ons op Twitterwww.twitter.com/gemWaarschoot

  NIEUWE WACHTNUMMERS!

  2

 • Met Belgerinkel naar de Winkel!

  Van 25 april tot 30 mei 2015 organiseert de gemeente Waarschoot i.s.m Bond Beter Leefmilieu, Gezinsbond en Unizo opnieuw de campagne Met Belgerinkel naar de Winkel.

  Met deze campagne willen we klanten van de handelszaken in Waarschoot aanmoedigen om vaker met de fiets of te voet boodschappen te doen. Deze campagne motiveert inwoners bovendien om meer bij afzonderlijke detailhandels te winkelen. Zo draagt de campagne op diverse domeinen bij aan de leefbaarheid van onze gemeente.

  Elke dag prijs!Klanten die te voet of met de fiets winkelen, worden door de handelaar beloond met een Belgerinkel-sticker met unieke code. Na registratie van deze code via www.belgerinkel.be maak je binnen de 24 uur kans op een Belgerinkel-prijs en neem je ook automatisch deel aan de gemeentelijke tombola.

  Deelnemers die het moeilijk hebben om via het internet te registreren, kunnen de stickers op een spaarkaart kleven en deze deponeren in de spaardozen die je vindt bij alle gemeen-telijke diensten. Deze inwoners maken dan nog steeds kans op de sportieve fiets van Minerva of n van de vele andere mooie prijzen die te winnen zijn met de gemeentelijke tombola.

  Na afloop van de campagne worden de winnaars van de gemeentelijke tombola uit alle onlineregistraties en inge-diende spaarkaarten getrokken. De prijsuitreiking zal dit jaar plaatsvinden op maandag 22 juni. De winnaars worden per-soonlijk verwittigd.

  De deelnemende handelaars herken je aan de affiche in de etalage en vind je in de volgende editie van het gemeentelijk infoblad.

  Kleurrijk straatbeeldVanaf eind april zullen kleurrijke fietsen onze gemeente opfleuren. Zin om de fiet-sen mee een kleurtje te geven? Dat kan tijdens de Buitenspeeldag op woensdag 1 april 2015 van 14.00 uur tot 17.00 uur aan het sportcentrum!

  Startactie BelgerinkelDe Belgerinkelcampagne wordt ook dit jaar feestelijk ingezet. Op zaterdag 25 april 2015 van 10.00 uur tot 12.00 uur geeft Fietsersbond Meetjesland je fiets gratis een klein onderhoud op het dorpsplein: banden krijgen de juiste span-ning en indien nodig wordt de ketting gesmeerd. Je kan je fiets op hetzelfde moment ook gratis laten registreren*. Breng hiervoor je fiets en identiteitskaart (of SIS-kaart) mee. Iedere persoon die deelneemt aan de startactie ontvangt 1 belgerin-kelsticker!

  *Wist je dat je elke eerste vrijdag van de maand (behalve in juli en augustus) je fiets gratis kan laten registreren in het gemeentelijk sportcentrum? Op vrijdag 1 mei (Feest van de Arbeid) is er geen fietsregistratie.

  INFO dienst grondgebiedzaken, sectie milieu, tel. 09 250 59 17, milieu@waarschoot.be

  Gemeentelijk Infoblad april 2015 nr 3 3

 • Kort uit de gemeenteraadvan 5 maart 2015

  De gemeenteraad keurt de aanvraag goed om de heer Antoon Van Hulle de titel van ereburgemeester te verlenen. De aanvraag gaat naar de Vlaamse Minister voor Binnenlands Bestuur die de titel defi-nitief kan toekennen.

  De rekening 2014 van de kerkfabriek Sint-Ghislenus wordt gunstig geadviseerd.

  De gemeente schrijft een nieuwe concessie uit voor de uitbating van de cafetaria in de sporthal die ingaat vanaf 1 juli 2015 en loopt tot 30 juni 2024. Kandidaturen kunnen ingediend worden tot uiterlijk 14 april volgens de voorwaarden bepaald in de open offerteaanvraag.

  De lastvoorwaarden en gunningswijze (onderhan-delingsprocedure zonder bekendmaking) voor het maaien van de wegbermen 2015-2017 wordt goedgekeurd.

  De nieuwe straten in de verkaveling in de H. Verriestlaan zullen Vossenpad en Hazenpad

  heten. De straten in de verkaveling Berg krijgen de namen Zavelput, Bremstraat en A. De Preststraat.

  Het netwerk noodplanning wordt officieel goed-gekeurd. De ambtenaren noodplanning, de com-municatieambtenaren en hulpverleners van de vier gemeenten van de politiezone LoWaZoNe zullen elkaar bijstaan in noodsituaties en oefeningen in het kader van de noodplanning.

  Het OCMW- en gemeentebestuur delen een vei-ligheidsconsulent die het provinciebestuur ter beschikking stelt voor het beveiligen van de per-soonsgegevens. De samenwerking loopt tot en met 31 december 2017 en kost 11.400 euro per jaar.

  De gemeente investeert in 2015 ook in de wer-king van het Lokaal Gezondheidsoverleg en betaalt hiervoor 0,09 euro per inwoner aan de vzw Logo Gezond+.

  De gemeenteraad keurt het verslag van de klachten-behandeling 2013-2014 goed met daarin enkele ver-beterpunten voor de gemeentelijke dienstverlening en de interne procedure bij behandeling van meldingen.

  ! ERRATUM: De algemene gemeentebelasting voor 2015 bedraagt per woning 149 euro en niet 150 euro zoals fou-tief in het vorig gemeentelijk infoblad stond.

  INFO secretariaat, tel. 09 250 59 00, secretariaat@waarschoot.be

  Nieuwe wet naamkeuzeSinds 1 juni 2014 kunnen ouders hun kinderen bij de geboorte de achternaam van de vader, de achternaam van de moeder of een combinatie van beide achternamen (volg-orde naar keuze) geven. De gemaakte keuze geldt voor alle gemeenschappelijke kinderen die nadien worden geboren. Deze keuze is onherroepelijk.

  Voor minderjarige kinderen geboren of geadopteerd vr 1 juni 2014 kan je bij de dienst burgerzaken een dergelijke naamsverandering voor alle kinderen aanvragen vr 31 mei 2015. Daarnaast kan je bij de geboorte of de adoptie van elk nieuw gemeenschappelijk kind, de naam van al uw gemeenschappelijke minderjarige kinderen wijzigen binnen drie maanden na deze geboorte of adoptie.

  Als je reeds een meerderjarig kind hebt, kan je de naam van je andere minderjarige kinderen niet laten aanpassen. Alle gemeenschappelijke kinderen moeten dezelfde naam dragen.

  INFO burgerzaken, tel. 09 250 59 60, burgerzaken@waarschoot.be, www.belgium.be

  4