DSV Info Bulletin maart 2012

of 56 /56
Info DSV jaargang 13 nummer 2 maart 2012 1 1922 2012 Clubgebouw DSV, Keurkampstraat 5 7415 DL Deventer. Telefoon 0570 607071 Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken De DSV op het internet: www.dsveno.nl

Embed Size (px)

description

DSV Info Bulletin maart 2012

Transcript of DSV Info Bulletin maart 2012

 • Info DSV jaargang 13 nummer 2 maart 2012 1

  1922 2012

  Clubgebouw DSV, Keurkampstraat 5

  7415 DL Deventer. Telefoon 0570 607071

  Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken

  De DSV op het internet: www.dsveno.nl

 • Info DSV jaargang 13 nummer 2 maart 2012 2

 • Info DSV jaargang 13 nummer 2 maart 2012 3

  Het Info-bulletin is het cluborgaan van de Scheidsrechtersvereniging Deventer

  en Omstreken. Het Info-bulletin verschijnt zesmaal per jaar in een oplage van

  300 stuks per keer.

  Redactieadres: Rolklaver 148, 7422 RC Deventer E-mail [email protected]

  De Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken, opgericht 10 februari

  1922, is aangesloten bij de COVS Nederland.

  Het bestuur bestaat uit :

  Gerhard Langenkamp, voorzitter, 0570-614578

  [email protected]

  Jan Krooshof, secretaris, 0548-363608

  [email protected]

  Henk Bluemink, penningmeester 06-10932649

  [email protected]

  Wim Bronsvoort, 2e penningmeester, Werving en Behoud, 06-10624460

  [email protected]

  G Duchatteau, 2e voorzitter, Ontspanningscomm., 0570-633867

  [email protected]

  Martijn de Leest, 2e secretaris, Technische Commissie, 06-51920811

  [email protected]

  Rudie Boone, Opleiding, waaronder spelregels, 0570-650723

  [email protected]

  Correspondentieadres van de vereniging: Beusebergerweg 17, 7451 NG Holten. Bank : Rabobank nr. 31.45.45.700.

 • Info DSV jaargang 13 nummer 2 maart 2012 4

  Elke donderdagvond is er gelegenheid tot training van 19.30-20.30 uur, mits

  anders vermeld in de kalender.

  Maart

  15 Praatavond met informatie Werkgroep Toekomst DSV

  22 Spreekbeurt van Serdar Gozubuyuk, scheidrechter B.V.

  23 DVD film Wie wat bewaart, die hft wat in de huiskamer van clubhuis

  De Keurkamp. Aanvang 20.00 uur en de toegang is gratis.

  29 Vijfde donderdag, derhalve kaarten en sjoelen.

  30 Districtsfinale jeugdspelregelwedstrijd SAO Apeldoorn.

  31 Paasbingo met aantrekkelijke prijzen.

  April

  05 Spelregelavond.

  12 Kaarten en sjoelen.

  14 Wedstrijdbezoek FC Twenthe tegen NAC.

  19 Spreekbeurt van Joop Gall, trainer Go Ahead Eagles.

  26 Praatavond.

  27 Districtsfinale Spelregelwedstrijd, georganiseerd door SZO (Zutphen)

  Mei

  1/2 Schoolvoetbal.

  03 Ontspannende afsluitende avond spelregels seizoen 2011/2012.

  10 Kaarten en sjoelen.

  12 N.K. Jeugdspelregelwedstrijd In Trefpunt Etty Hillesum De Keurkamp.

  17 Praatavond. Wijzigingen voorbehouden. Inleveren kopie Info uitgave mei 2012, uiterlijk 1 mei 2012

  Jaargang 13, nummer 3 verschijnt 17 mei 2012.

 • Info DSV jaargang 13 nummer 2 maart 2012 5

  Van de VoorzitterVan de Voorzitter

  De afgelopen februarimaand is er n geworden om niet te vergeten.

  Op de donderdagavond 9 februari een fantastische karaokeshow,

  hieruit bleek dat de DSV op vele gebieden talenten heeft.

  Op zaterdag 11 februari begonnen de jubileumfestiviteiten met een

  indrukwekkende herdenking in de Ichtuskerk in Colmschate, voor de

  ons ontvallen leden in de afgelopen jaren. Daarna een uitstekend

  georganiseerde en geanimeerde jubileumreceptie bij Boode in

  Bathmen. Ja, en dan s avonds de geslaagde en uitermate gezellige

  feestavond. Deze dag heeft bewezen dat de vereniging DSV uit

  louter vrienden bestaat. Jubileumcommissie hartelijk dank voor

  deze fijne dag. Ook een woord van dank is op zijn plaats aan de

  genodigden en belangstellenden op de jubileumreceptie en de

  lovende woorden gesproken aan het adres van de DSV.

  Het sportcaf bij de firma Boerhof Projectinrichting in Heeten op

  12 maart 2012 ligt nog vers in ons geheugen. Vanaf deze plaats wil ik

  de firma Boerhof dan ook dankzeggen voor de wijze waarop zij

  medewerking hebben verleend aan deze bijzondere activiteit.

  Op 14 april is dan nog het uitstapje naar Enschede, alwaar wij naar

  de voetbalwedstrijd gaan tussen FC Twenthe en NAC. Ook dit

  uitstapje wordt u gratis aangeboden door de jubileumcommissie.

  Maak er gebruik van! Aanmelden kan bij Theo Mansvelt Beck.

  De 90e Algemene Jaarlijkse Ledenvergadering, gehouden op 16

  februari 2012 kende een rustig verloop, zoals wij dit gewend zijn.

  De leden G Duchatteau, Gerard Koldewijn en Hans Noortman

  werden gehuldigd voor hun 25-jarig lidmaatschap, Joop Lodewijk

 • Info DSV jaargang 13 nummer 2 maart 2012 6

  voor 40 jaar en helaas was Gerard Vloedgraven niet aanwezig, die maar

  liefst 50 jaar lid is van ons aller DSV. Een felicitatie is op zijn plaats.

  De verrassing was groot voor mij toen bekend werd gemaakt dat

  G Duchatteau, Rudie Boone, en Theo Mansvelt Beck uit handen van

  Jan Broekhuis de Zilveren COVS-speld in ontvangst mochten nemen,

  heren van harte gefeliciteerd met deze dik verdiende onderscheiding.

  Ikzelf mocht ook delen in de feestvreugde. Ik kreeg namelijk de

  Gouden Scheidsrechter uitgereikt en tijdens de receptie op 11

  februari ben ik benoemd tot Lid van Verdienste KNVB. Beide organi-

  saties wil ik dankzeggen voor deze onverwachte onderscheidingen.

  Na deze jubileumviering is het zaak om het normale ritme weer op te

  pakken. Terugblikken is goed, maar wij moeten vooruit kijken met het

  oog op de toekomst gericht. De komende tijd staan toch weer belang-

  rijke evenementen op het programma en een ieder is gemotiveerd

  bezig om deze evenementen te doen laten slagen.

  Wanneer u deze bijdrage onder ogen krijgt, is de voetbalcompetitie

  weer in volle gang en een belangrijke periode is in zicht voor de clubs

  ten aanzien van van promotie/degradatie. Dit geldt natuurlijk ook voor

  u als scheidsrechter of assistant-scheidsrechter. U kunt uw kennis

  verbreden bij de DSV, uw loopvermogen bijstellen naar boven, waar-

  door u gemakkelijker uw wedstrijden kunt leiden.

  Maak hier gebruik van! Ook de voetbalelftallen hebben er recht op een

  scheidsrechter te krijgen die weet waar hij voor staat en daarnaar

  handelt. Ken hierin uw eigen verantwoordelijkheid.

  Vervolg voorwoord Vervolg voorwoord

 • Info DSV jaargang 13 nummer 2 maart 2012 7

  De voetbalverenigingen die reeds positief hebben gereageerd op de

  brief van Sp. Lochem, dank ik voor hun medewerking. Het is prettig te

  constateren dat ook voetbalverenigingen begaan zijn met het lot van

  (gemolesteerde) scheidsrechters.

  Alle zieken en geblesseerden wens ik vanaf deze plaats een spoedig

  herstel toe en spreek de hoop uit dat zij spoedig weer aan onze

  activiteiten kunnen deelnemen.

  Tot slot wens ik u allen een fijne tijd toe op de velden en/of in de zaal,

  hopelijk dat wij van Fair Play kunnen genieten.

  Tot ziens bij de clubavonden of andere DSV-activiteiten.

  Onze lijfspreuk is en blijft :

  Samen staan wij Sterk

  Gerhard Langenkamp,

  voorzitter

  Vervolg voorwoord Vervolg voorwoord

 • Info DSV jaargang 13 nummer 2 maart 2012 8

 • Info DSV jaargang 13 nummer 2 maart 2012 9

 • Info DSV jaargang 13 nummer 2 maart 2012 10

  Spelregels:Spelregels:

  5 vragen van de commissie5 vragen van de commissie

  Vraag 1

  Een doelverdediger moet proberen een strafschop te stoppen. Vanaf

  welk moment mag hij zijn voeten op de doellijn verplaatsen?

  a) Dit mag hij zelf bepalen.

  b) Vanaf het moment dat de scheidsrechter het signaal geeft om de

  strafschop te nemen.

  c) Vanaf het moment waarop de strafschop is genomen (als de bal is

  getrapt).

  d) Wanneer de speler, die de strafschop neemt, begint met zijn

  aanloop.

  Vraag 2

  Een verdediger (niet de doelverdediger), staande op de doellijn,

  probeert met zijn hand de bal uit het doel te slaan. Hij raakt hierbij

  de bal niet goed, waardoor deze toch in het doel verdwijnt. Wat zal de

  scheidsrechter moeten beslissen?

  a) Hij toont de verdediger de rode kaart en keurt het doelpunt goed.

  b) Hij vermaant de verdediger en keurt het doelpunt goed.

  c) Hij toont de verdediger de gele kaart wegens onsportief gedrag en

  keurt het doelpunt goed.

  d) Hij toont de verdediger de rode kaart en hervat het spel met een

  strafschop.

  Vraag 3

  De doelverdediger draagt een trainingsbroek. Wat is er bepaald over

  de kleur van deze trainingsbroek?

  a) De hoofdkleur van deze broek moet hetzelfde zijn als de kousen

  b) De hoofdkleur van deze broek moet hetzelfde zijn als het shirt

  c) Deze trainingsbroek moet altijd zwart van kleur zijn.

  d) Over de kleur van de trainingsbroek is niets bepaald.

 • Info DSV jaargang 13 nummer 2 maart 2012 11

  Vraag 4

  De scheidsrechter onderbreekt het spel, nadat hij een verdediger het

  speelveld zag verlaten en een wisselspeler die zich aan het warm lopen

  was een klap gaf. Hoe zal de scheidsrechter nu moeten handelen?

  a) Hij toont de verdediger de gele kaart en hervat het spel met een

  scheidsrechtersbal nabij de zijlijn.

  b) Hij toont de verdediger de rode kaart en hervat het spel met een

  indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen het spel

  werd onderbroken.

  c) Hij toont de verdediger de rode kaart en hervat het spel met een

  scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd

  onderbroken.

  d) Hij toont de verdediger de rode kaart en hervat het spel met een

  directe vrije schop wegens het slaan, op de plaats waar de bal was

  toen het spel werd onderbroken.

  Vraag 5

  Tijdens een oponthoud in de eerste helft geeft de trainer aan dat hij

  wil wisselen. De betrokken speler wil echter het speelveld niet

  verlaten en de aanvoerder is ook tegen deze wissel. Wat zal de

  scheidsrechter nu moeten beslissen?

  a) Hij draagt de betrokken speler op het speelveld te verlaten om

  zich te laten wisselen.

  b) Hij geeft de betrokken aanvoerder opdracht om de wissel uit te

  voeren.

  c) Hij laat niet wisselen en gaat verder met de wedstrijd.

  d) Hij toont de betrokken speler een rode kaart wegens onbehoorlijk

  gedrag en laat geen wisselspeler toe.

  Antwoorden maart 2012:

  De antwoorden kunt u vinden verderop in het info-bulletin, na een van de

  artikelen van de commissie Opleidingen.

  1= 2= 3= 4= 5=

 • Info DSV jaargang 13 nummer 2 maart 2012 12

 • Info DSV jaargang 13 nummer 2 maart 2012 13

  De afgelopen winterperiode hebben diverse clubs uit Deventer en

  omstreken een beroep gedaan op de DSV voor scheidsrechters tijdens

  de oefenperiode. Hoewel niet alle geplande wedstrijden in verband met

  de weersomstandigheden doorgang hebben kunnen vinden, bleek dat ze

  nooit tevergeefs een beroep op ons hebben gedaan. Altijd was er een

  scheidsrechter beschikbaar die de wedstrijd kon en wilde fluiten. Ook

  op deze manier laten wij als DSV ons richting de voetbalverenigingen als

  een betrouwbare partner zien.

  Mocht je dit lezen en denken Waar heeft die Bronsvoort het over, ik wil ook wel oefenwedstrijden fluiten maar ik hoor nooit wat. dan zul je waarschijnlijk niet in mijn mailbestand voorkomen. Een mailtje of

  belletje is voldoende om dit op te lossen en dan zal ik, uiteraard per

  wedstrijd wel rekening houdend met het niveau van de betreffende

  wedstrijd, je aan mijn mailbestand toevoegen.

  In het nieuwe jaar is er alweer n persoon die zich als nieuwe begun-

  stiger heeft aangemeld. Het betreft Frans te Riele, bestuurslid en

  clubscheidsrechter van SV Schalkhaar.

  Frans, van harte welkom bij onze club. We hopen dat jij je snel thuis

  voelt en dat we je regelmatig op de clubavonden of andere activiteiten

  tegenkomen.

  Er is verder een verzoek van Activia binnengekomen voor de begeleiding

  van hun clubscheidsrechters. Dit verzoek is doorgespeeld aan de

  commissie Toekomst DSV en zij zijn inmiddels in contact met Activia

  over de precieze invulling hiervan. Verdere info hierover zullen zij

  binnenkort op een praatavond uit de doeken doen.

  Werving en BehoudWerving en Behoud

 • Info DSV jaargang 13 nummer 2 maart 2012 14

  Uit de categorie Lief en Leed is er namens bestuur en leden in de afgelopen maand een attentie bezorgd bij Henk Maatman, Derya Serik

  en Ronny Mulder. Allen hebben te kampen gehad (of kampen nog steeds)

  met fysieke ongemakken en hebben op deze manier gemerkt dat de DSV

  hen niet vergeet.

  In januari werd Geert-Jan Meijer geconfronteerd met het overlijden

  van zijn moeder. Vanaf deze plek, namens een ieder de condoleances aan

  Geert-Jan en zn familie. Veel sterkte toegewenst bij het verwerken van

  het verlies.

  Als bestuur proberen wij op dergelijke zaken zeer alert te zijn, wij

  kunnen echter niet zonder jullie informatie. Het verzoek aan een ieder

  is verder om ons te informeren wanneer mensen minder prettige zaken

  meemaken op het veld, met gezondheidsproblemen kampen, maar ook

  wanneer jubilea gevierd worden of mensen om wat voor reden dan ook

  aandacht verdienen in het kader van Lief en Leed. Kortom: licht ons in!

  De voorbereidingen voor de tradiditionele wedstrijd in Heeten tussen

  het Sallands Streekelftal en Go Ahead Eagles worden langzaamaan ook

  weer opgestart. Met de Eagles is inmiddels contact geweest over het

  bepalen van een datum voor deze 20e jubilieumeditie en tevens laatste

  activiteit van ons jubileumjaar. Bij het schrijven van dit stukje is de

  datum nog niet bekend; hopelijk een volgende keer meer hierover. Voor

  het goed laten verlopen van deze dag zullen we zoals gebruikelijk weer

  een beroep op veel vrijwilligers van de DSV gaan doen. Ik spreek mede

  namens de leden van de commissie Wedstrijd Heeten de hoop uit dat we

  op jullie medewerking kunnen rekenen.

  Tot slot als gebruikelijk de verjaardagskalender. Helaas is in de vorige

  Info in de verjaardagskalender een vervelende fout geslopen. De

  verjaardag van ons aller Henk Baars op 31 januari was wegens technische

  redenen weggevallen. Best vervelend! Henk, via deze weg alsnog van

  Vervolg Werving en BehoudVervolg Werving en Behoud

 • Info DSV jaargang 13 nummer 2 maart 2012 15

  Verjaardagen komende maandenVerjaardagen komende maanden

  harte gefeliciteerd en ik heb inmiddels begrepen dat het een geslaagde dag is

  geweest!

  In de periode maart t/m mei zijn de volgende leden/begunstigers

  jarig. Voor allen: een hele fijne verjaardag toegewenst.

  Maart April Mei

  3 Eric Philippo 3 Marcel Udo 1 Marcel Schoorlemmer

  7 Bram Dijkhuizen 4 Peter Sloenhek 1 Reindert Schrijver

  7 Broer Goudsmit 5 Frans Lugtenberg 4 Elderik Schoolderman

  7 Michel van Schuilenburg 6 Dennis Draaijer 5 Bennie Hermsen

  8 Myrthe van Buuren 8 Herman Veldhoen 8 Theo Hubers

  9 Michael van den Berg 8 Roy Westervoorde 8 Alexander IJsendorn

  9 Herman Bril 10 Stephan Zwier 9 Mike Westendorp

  16 Albert van Brink 11 Wilma Zwier 11 Nienke Marsman

  21 Dick Schneider 16 Jochem Odink 15 Gertie Huisman

  28 Jos Plezier 19 Evert Gerrits 17 Jan Bolink

  19 Geke Vergeer 17 Anton Schutte

  21 Nick Koers 18 Theo Mansvelt Beck

  24 Jan Stegeman 19 Rob Philippo

  25 Joop Lodewijk 20 Frits Veldwijk

  27 Jelle van de Valle 21 Wim van Oosten

  28 Han Marsman 21 Bert van Zoelen

  26 Wim Aarnink Met vriendelijke groet, 27 Gerard Wesselink

  Namens de commissie 29 Wim Tromp

  Werving & Behoud

  Wim Bronsvoort

  Tel: 06 1062 4460

  E-mail: [email protected]

 • Info DSV jaargang 13 nummer 2 maart 2012 16

 • Info DSV jaargang 13 nummer 2 maart 2012 17

 • Info DSV jaargang 13 nummer 2 maart 2012 18

  Wedstrijdbezoek

  FC Twente NAC

  zaterdag

  14 april 2012

  De Jubileumcommissie heeft wederom een prachtige activiteit georgani-

  seerd voor de leden en begunstigers van de DSV.

  De wedstrijd FC Twente - NAC staat dan op het programma.

  Op zaterdag 14 april gaan we met 2 bussen (100 personen) naar de Grolsch

  Veste voor een kosteloos wedstrijdbezoek. De busreis en het toegangs-

  bewijs voor de wedstrijd zijn gratis.

  Uiteraard willen we daar op tijd zijn, dus vertrekken we met een grote bus

  om 17.00 uur vanaf ons DSV clubhuis.

  Na aankomst kunnen we ons op het nabij het stadion gelegen recreatiepark

  Go Planet gaan vermaken (dit is wel op eigen kosten) totdat we het stadion

  ingaan. De wedstrijd begint om 20.45 uur. We verwachten rond 01.00 uur in

  de nacht weer terug te zijn bij ons DSV clubhuis.

  Indien je mee wilt, dan kun je je uitsluitend per e-mail bij Theo Mansvelt

  Beck opgeven.([email protected])

  Wees er snel bij want vol is vol! Degenen die zich reeds hebben opgegeven,

  hoeven dit niet nogmaals te doen.

  Namens de Jubileumcommissie

  Theo Mansvelt Beck

 • Info DSV jaargang 13 nummer 2 maart 2012 19

  De Bonusman

  Opmerkelijk

  Het is heel wat jaren geleden dat een stukje is geschreven door de bonus-

  man. De afgelopen jaren waren er ook weinig positieve dingen te schrijven.

  Elke donderdagavond hoorde je dezelfde teksten en kreten: Wanneer win

  ik eens wat! H, zit mijn balletje met mijn nummer er wel in! Je kan er

  niets van en je bent corrupt en ik klaag je aan. Maar meespelende

  bonusgetalspelers, dit doet me niets!

  Het enige wat ik drie jaar geleden met de commissie heb afgesproken, is

  dat er een trofee zou komen voor degene die het meeste zeurt over het

  bonusgetal. En dit werkte, want de personen die de trofee hadden gewon-

  nen, zijn een stuk rustiger geworden. Zij zetten deze trofee thuis niet in

  het zicht, maar ergens in een hoekje.

  Nu het opmerkelijke van het bonusgetal: Wat me dit seizoen is gebeurd,

  heb ik de afgelopen vijf jaar nog niet eerder meegemaakt. Na een aantal

  malen te hebben gekeken, zag ik dat alle bonusgetalspelers hun vergoeding

  voor dit seizoen al hadden betaald. Ik vind dit een groot compliment waard.

  Dit geeft mij rust en zelfvertrouwen, dat ik het toch redelijk doe.

  Ondanks het verhaal hiervoor. De penningmeester wrijft zich nu al in zijn

  handen. Hij heeft geen last van migraine als hij dit stukje leest. Maar wat

  het allerbelangrijkste is, is dat sinterklaas ook dit jaar weer voor de

  kinderen van onze DSV-leden een leuk cadeau kan kopen. Ik hoop dat het

  volgende seizoen net zo goed verloopt als dit seizoen.

  De Bonusman,

  Gerard Harmelink

  Wist u trouwens dat Gerard gesponsord wordt

  door Sunderland? Wij bedanken onze reporter

  Eric Noortman voor deze fotoshoot > > >

 • Info DSV jaargang 13 nummer 2 maart 2012 20

  Deventer

 • Info DSV jaargang 13 nummer 2 maart 2012 21

  In januari schreef ik nog dat er geen winterstop was. Die is er toch nog

  wel gekomen, zelfs met bijna een Elfstedentocht. Inmiddels wordt

  alweer volop gevoetbald en ligt de competitie nog redelijk op schema.

  Ons trainingsveld bleek niet echt bestand tegen de winter, maar geluk-

  kig wist onze trainer Gerard Harmelink met zijn improvisatievermogen

  wat leuke trainingen in de zaal te verzorgen. Maar als het goed is,

  kunnen we de komende tijd weer op het veld trainen. Dus komt allen!

  In de vorige Info was al te lezen dat de FADO ophoudt te bestaan.

  Intussen heeft de sportraad aangegeven het jaarwisselingstoernooi een

  vervolg te willen geven. De DSV zal ook weer medewerking verlenen om

  scheidsrechters te leveren. Misschien is het juist wel een kans voor ons

  om er een succesvol evenement van te maken, net als de wedstrijd

  Heeten. Binnenkort volgen er gesprekken.

  Op 22 februari was er weer een herhalingscursus voor het gebruik van

  het AED-apparaat. Dit zal elk jaar plaatsvinden. Er zijn weer zes

  personen met vlag en wimpel geslaagd, zodat we ons geen zorgen hoeven

  te maken als er iets mocht gebeuren. Hopelijk niet natuurlijk. En dan

  geen ruzie maken wie het apparaat mag bedienen!

  De eerstkomende belangrijke activiteiten voor de technische commissie

  zijn de veldvoetbaltoernooien. De data staan nu echt vast: 9 juni is het

  Oostelijk kampioenschap in Voorst en 16 juni het Nederlands Kampioen-

  schap in Maastricht.

  Ik had gehoopt in deze Info een volledig programma voor het weekend

  Maastricht bekend te kunnen maken, maar er zijn nog enkele onzeker-

  heden.

  Technische commissieTechnische commissie

 • Info DSV jaargang 13 nummer 2 maart 2012 22

  Wat ik wel kan zeggen is, dat we zaterdagochtend vroeg weggaan en

  dan zondag weer terug, zodat we op tijd terug zijn als het Nederlands

  Elftal die zondagavond moet voetballen.

  Het voetbalteam is vergezeld van een uitgebreid begeleidingsteam,

  waarbij zelfs ook enkele partners van voetballers zullen meegaan. Niet

  iedereen blijft overnachten, er zal zeker een auto eerder teruggaan.

  Van een groepje supporters is bij ons bekend, dat ze zelfs al donder-

  dag of vrijdag weggaan en er een lang weekend Maastricht van gaan

  maken.

  Overige belangstellenden en toeschouwers zijn natuurlijk van harte

  welkom om ook mee te gaan. Voor vragen kun je altijd terecht bij

  Jeffrey van Welsen.

  Tot de volgende keer.

  Namens de Technische Commissie

  Martijn de Leest

  Vervolg Technische commissieVervolg Technische commissie

 • Info DSV jaargang 13 nummer 2 maart 2012 23

  Zoals iedereen heeft kunnen constateren, ziet ons info-bulletin er vanaf

  2012 een stukje dikker uit.

  Voorjaar 2011 werd ondergetekende gevraagd om de kar te trekken met

  betrekking tot het werven van adverteerders/sponsoren. Het bestuur

  vond al langer dat het contact met sponsoren structureler en georgani-

  seerder moest verlopen. Daarnaast hoopte het bestuur dat meer finan-

  cile middelen beschikbaar zouden komen.

  Nadat de richtlijnen hiervoor waren vastgesteld en de doelstellingen

  bekend waren, heb ik tegen deze uitdaging ja gezegd. Allereerst werd

  een presentatiegids uitgebracht die het visitekaartje voor de DSV is

  en de meeste vragen voor de sponsor beantwoordt. Tevens werd vast-

  gesteld dat er geen verschillen in sponsoren worden gemaakt en dat van

  elke branche maar n sponsor wordt toegelaten. Met deze opdracht

  ging ik het veld in, in deze crisistijd.

  Eerst werden de bestaande sponsoren/adverteerders bezocht. Gelukkig

  wilde APC (Auto Poets Centrale), AVK Suzuki, Boerhof Projectinrichters,

  Telstar, UAS en Van Zuuk de contracten wel verlengen tegen de nieuwe

  (verhoogde) tarieven. Ook moesten we helaas afscheid nemen van

  bestaande sponsoren/adverteerders, zoals Bosch, JVG catering en Riwis.

  Hiervoor in de plaats hebben we vele sponsoren benaderd, maar helaas

  niet iedereen bleek bereid te zijn DSV financieel te ondersteunen.

  Gelukkig had ik ook positieve reacties en daarom kunnen we de volgende

  sponsoren van harte welkom heten. Aarnink, Adfinis, Antvelink, Boode,

  Cafe De Boemel, Duchateau, Engel en Bengel, Kaasland, Lieferink

  Horesca, Loohuis, Paul Hafkamp, Rabobank, Steverink, Teamsport.com en

  Veldwijk. Maar liefst 15 nieuwe sponsoren in deze crisistijd.

  Uit de sponsorhoek

 • Info DSV jaargang 13 nummer 2 maart 2012 24

  In totaal hebben we nu 20 sponsoren/adverteerders. Op onze website

  onder het kopje sponsoring zijn al deze sponsoren met hun logos en

  adressen terug te vinden. Velen zelfs met een banner. Wanneer u hier

  op klikt, wordt u automatisch doorgelinkt naar de website van de

  sponsor. Zeker een keer het proberen waard.

  Daar wij de sponsoren niet veel te bieden hebben, zoals reclameborden

  langs een veld of in een zaal, hangt het van ons allemaal af of we de

  contracten eind van dit jaar kunnen verlengen. Daarom roep ik onze

  ontspanningscommissie en alle leden op zo veel mogelijk bij onze

  sponsoren te kopen.

  Uiteraard zijn onze sponsoren welkom op onze bijzondere activiteiten,

  zoals onze jubileumreceptie en diverse lezingen. Bij de meest recente

  lezing van Jaap Uilenberg waren de eerste dan ook aanwezig.

  Volgend jaar zal dan blijken of deze oproep heeft gewerkt. Daar wij

  voor dit jaar aan onze limiet zitten voor advertenties, verkeren we nu

  in de zeer luxe situatie dat we hiervoor een wachtlijst hebben open-

  gesteld. Voor banners is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

  Indien u of iemand anders weet wie hiervoor

  belangstelling heeft, dan hoor ik dat graag.

  Tot zover ons eerste sponsorverslag.

  Erik Nieuwenhuysen

  Vervolg uit de sponsorhoekVervolg uit de sponsorhoek

 • Info DSV jaargang 13 nummer 2 maart 2012 25

 • Info DSV jaargang 13 nummer 2 maart 2012 26

  Jaap Uilenberg in Deventer

  In januari wist de DSV Jaap Uilenberg als spreker te strikken, lid van

  de scheidsrechterscommissie van de Europese voetbalorganisatie

  (UEFA). Met filmbeelden, die ook gebruikt worden om jonge scheids-

  rechters op de UEFA-lijst te ondersteunen, maakte hij duidelijk dat

  respect de basis voor het leiden van het spel is. Respect van de

  scheidsrechters voor de spelers, respect van de spelers voor elkaar

  en alle betrokkenen bij de wedstrijd het zal leiden naar een beter

  verstaan van elkaar. De opleiding bij de UEFA is dan ook gericht op

  communicatie: Hoe verkoop je een beslissing? Hoe ga je om met

  spelers?

  Natuurlijk moet spelregelkennis aanwezig zijn, maar een wedstrijd

  kunnen lezen, controle hebben over het spel en de spelers en de

  emoties (bij jezelf en anderen) in de greep hebben, zijn ook belang-

  rijke bouwstenen voor het leiden van een wedstrijd. De UEFA bege-

  leidt de scheidsrechters door van elke wedstrijd op internationaal

  niveau beelden te maken (of gebruik te maken van TV-opnamen).

  Spreker van de maandSpreker van de maand

 • Info DSV jaargang 13 nummer 2 maart 2012 27

  Deze beelden worden met de scheidsrechter en zijn assistenten

  besproken. Wat ging goed, wat kan beter, waarom werd welke bes-

  lissing zo gemaakt vragen om de scheidsrechter beter te maken.

  Het gaat er -volgens Uilenberg niet om een scheidsrechter af te

  breken, maar om hem/haar te doen groeien.

  Een tweede wijze van begeleiden is het maken van een toets, waarbij

  aan de hand van beelden een mogelijke spelstraf en/of persoonlijke

  straf moet worden aangegeven. Ook de aanwezigen in Deventer (die

  heel wat gewend zijn op hun maandelijkse spelregelavond) kregen

  deze beelden voorgeschoteld en moesten ervaren dat het andere

  beelden waren dan wat zij gewoon zijn.

  Het viel een aantal aanwezige waarnemers/rapporteurs niet mee.

  Niemand slaagde er in om alle 20 beelden juist te plaatsen!

  Ook gaf Uilenberg tips aan de scheidsrechters: bereid je goed voor

  (niet alleen fysiek, maar ook mentaal), probeer er achter te komen

  hoe het met de teams staat (zijn er specialisten, wie zijn de spel-

  makers en dergelijke), instrueer ook de niet-neutrale assistenten

  duidelijk over wat je van hen verwacht en wat zij aan ondersteuning

  van jou krijgen.

  Ten slotte nog enkele nieuwtjes: de doellijntechnologie gaat door en

  de vierde official krijgt ook meer bevoegdheden (een pilot in Itali

  heeft goede resultaten opgeleverd).

  Han Marsman

  Vervolg spreker van de maandVervolg spreker van de maand

 • Info DSV jaargang 13 nummer 2 maart 2012 28

  Jan visserbokaal

  Na een rustperiode van twee maanden was het weer zo ver dat we als

  spelregelteam op 6 februari weer aan de bak moesten.

  En meteen deed zich alweer een probleem voor, want Alexander

  IJsendorn was een weekje op vakantie. En aangezien onze reservebank

  nog steeds leeg blijft, moet ik als coach weer gaan leuren en zeuren om

  iemand bij het team te krijgen. Zes hele weken ben ik daarmee bezig

  geweest, terwijl er binnen onze vereniging zat mensen zijn die ik heel

  graag in ons in het spelregelteam zou willen hebben.

  En zeker niet voor de reservebank, maar in de basis. Dan kan ik weer

  een stapje terugdoen en me alleen bezighouden met coachen. Gelukkig

  was Maikel Spijkerman bereid om het team te completeren.

  Maandagavond dus op pad met Maikel, Han en ikzelf naar Apeldoorn.

  Ons DSV-jurylid { Frits} ging dit keer met eigen vervoer, dus hij kon

  mooi de weg vrijmaken wat betreft de obstakels in het verkeer.

  Deze avond begon goed. We waren als team goed in vorm, en dit

  ondanks dat we er twee maanden maar weinig aan gedaan hadden. De

  problemen begonnen pas echt na de pauze.

  Ik weet niet wat me bezielde, maar ik kon me ineens heel moeilijk

  concentreren.

  Het randgebeuren had bij mij meer de overhand, dan de concentratie.

  Door dit voorval verloor ik onnodig veel punten. Maar de rest van het

  team scoorde gelukkig nog volop. Ik was zo van slag dat ik bijna vergat

  de (vaker besproken in mijn verhaal) hapjes uit te delen.

  Het spelregelteamHet spelregelteam

 • Info DSV jaargang 13 nummer 2 maart 2012 29

  Tegen een uur of half elf zat de wedstrijd erop. Han en stand-in

  Maikel hadden goed gescoord. Bij deze nog wil ik stand-in SPIJKIE

  zeker bedanken voor zijn super inzet.

  Ikzelf had het schaamrood op mijn kaken. Want als team waren we

  er wel achter dat we niet hoog konden scoren. Dit bleek ook wel uit

  het feit dat we deze avond vierde waren geworden als team, en in de

  persoonlijke strijd toch nog de derde plaats hadden veroverd

  (prima). Dit is voor ons en vooral voor mijzelf wel een hele goede les

  geweest. Het heeft ons zeker scherp gemaakt voor de finale dist.

  Oost.

  Hieronder volgt de volledige uislag van deze avond.

  Coach,

  Gerard Harmelink

  Einduitslag Jan Visser Bokaal 2012

  Apeldoorn 1 353 punten

  Apeldoorn 2 323 punten

  Zutphen 305 punten

  Deventer 299 punten

  Doetinchem 255 punten

  Winterswijk 249 punten

  Persoonlijke uislag:

  Frank Willem van Kouwen, Apeldoorn 120 punten (na barrage)

  Rein van Werven, Apeldoorn 120 punten

  Han Marsman, Deventer. 116 punten

  Vervolg spelregelteamVervolg spelregelteam

 • Info DSV jaargang 13 nummer 2 maart 2012 30

  -TECHNISCH BUREAU-

  DUCHATEAUDUCHATEAUDUCHATEAU REPARATIE EN VERKOOP

  AUDIO, VIDEO, DVD, TELEVISIE, WITGOED EN KLEIN

  HUISHOUDELIJK

  C HUYGENSSTRAAT 25, 7412 MD DEVENTER - TELE-

  FOON 0570-614531

  WWW.DUCHATEAU.NL

 • Info DSV jaargang 13 nummer 2 maart 2012 31

  Commissie OpleidingenCommissie Opleidingen

  De jaarlijkse winterstop is weer achter de rug en de bal rolt inmiddels

  weer op veel velden. De meeste scheidsrechters hebben hun eerste

  wedstrijden alweer achter de rug en hopelijk kunnen zij de opgedane

  bagage bij de afgelopen clubavonden toepassen in de praktijk.

  Zo heeft Hans Noortman in februari een bijzonder betoog gehouden

  over de menselijke kant van de omgang met verenigingsassistenten.

  Daarnaast konden de DSV-leden op 1 maart hun waarnemingsvermogen

  testen bij nagebootste buitenspelsituaties, die zijn opgenomen op ons

  eigen trainingsveld.

  De winterstop is een uitstekend moment om de jeugdvoetballers iets

  bij te brengen over de spelregels. De vv Activia, sv Schalkhaar en

  sc Diepenveen hebben gretig gebruik gemaakt van dit aanbod. Een groot

  aantal jeugdvoetballers weet nu dat je uit een doelschop geen buitenspel

  kunt staan, je vanuit de beginschop in n keer kan scoren en dat de

  scheidsrechter de enige is die beslist wanneer hij de voordeelregel

  toepast. Met bijzonder veel plezier hebben wij deze verenigingen weer

  bezocht.

  Ook het spelregelteam heeft van zich laten horen in de winterstop. Nog

  zonder training werd deelgenomen aan de Jan Visser Bokaal, een

  oefenwedstrijd ter voorbereiding van de districtswedstrijden eind

  april. Elders in het Info-bulletin het verslag van de coach.

  Ook de komende periode staat bol van de activiteiten. Een veelzijdig

  programma met voor elk wat wils.

 • Info DSV jaargang 13 nummer 2 maart 2012 32

  Schrijf de hiernavolgende data dan ook nu alvast op in de agenda:

  Donderdag 5 april Video-analyse van een wedstrijd van een van onze leden.

  Zelfreflexie is erg belangrijk als je jezelf wilt ontwikkelen.

  Kom deze avond zien hoe je dat doet!

  Dinsdag 10 april Bijscholingsavond.

  Een avond voor de gemotiveerde scheidsrechter die extra

  bagage wil meekrijgen. Het fluiten gaat niet alleen om spel-regels

  toepassen, maar ook om het verkopen van beslissingen.

  Hoe communiceert de scheidsrechter?

  Wat doet de scheidsrechter goed en wat kan hij anders doen?

  Met behulp van de in het betaalde voetbal welbekende

  laptopsessies gaan we spelsituaties analyseren.

  Vrijdag 27 april Districtsfinale spelregels voor COVS-groepen.

  Moedig het spelregelteam aan dat wekelijks traint met elkaar. Zij

  kunnen jullie steun hard gebruiken en bovendien is het goed voor

  je eigen spelregelkennis!

  Donderdag 3 mei Seizoensafsluiting spelregels.

  Er is opnieuw een bijzonder programma samengesteld op deze

  speciale spelregelavond, het programma blijft een verrassing.

  Tipje van de sluier: aan de avond is een spelelement verbonden.

  Vervolg commissie OpleidingenVervolg commissie Opleidingen

 • Info DSV jaargang 13 nummer 2 maart 2012 33

  Vervolg commissie OpleidingenVervolg commissie Opleidingen

  Zaterdag 12 mei NK spelregels voor de jeugd, in Deventer!

  De meeste competities zijn inmiddels afgelopen, dus geen

  belemmering om er deze zaterdagmiddag niet te zijn! Doe

  met de beeldvragen mee in de zaal en profiteer hiervan op

  de volgende maatwerkbijeenkomsten van de KNVB.

  Tot ziens op onze volgende activiteit!

  De commissie Opleidingen,

  Deventer Scheidsrechtersvereniging e.o.

 • Info DSV jaargang 13 nummer 2 maart 2012 34

  Een spelregel uitgelicht:

  De duidelijke scoringskans: vier criteria Commissie Opleidingen

  In januari 2012 heeft de werkgroep spelregels een aantal kleine

  wijzigingen en aanvullingen aangebracht in de aanvullende instructies

  spelregels veldvoetbal. En aanvulling is het behandelen waard,

  namelijk de duidelijke scoringskans.

  De nieuwe tekst is als volgt:

  De volgende criteria moeten worden toegepast bij de beslissing of er van een duidelijke scoringskans sprake is of niet: 1. Beweegt de aanvallende speler zich rechtstreeks naar het doel van

  de tegenstander toe? Naar de doellijn toe, gaande in de richting van de hoekvlag, zal bijgevolg niet beschouwd worden als een duidelijke scoringskans.

  2. Wat was de positie van de verdedigers ten opzichte van de plaats van de overtreding?

  3. Waar vond de overtreding plaats ten opzichte van het doel van de tegenstander? Hoe groter de afstand naar het doel, hoe minder waarschijnlijk er sprake is van een duidelijke scoringskans.

  4. De waarschijnlijkheid dat de bal in bezit blijft of komt.

  In het verleden was er bij het ontnemen van een duidelijke scoringskans

  sprake van drie criteria. Nu is er een vierde criterium aan toegevoegd.

  Vervolg commissie OpleidingenVervolg commissie Opleidingen

 • Info DSV jaargang 13 nummer 2 maart 2012 35

  De criteria in het kort:

  de afstand tussen de overtreding en het doel;

  de richting van het spel;

  het aantal en de plaats van de verdedigers;

  de waarschijnlijkheid, dat de bal in bezit blijft of komt.

  Kijk voor een compleet overzicht van de wijzigingen c.q. aanvullingen op

  de website www.dsveno.nl onder het kopje downloads. Op deze pagina

  zijn de vijf (!) spelregeldocumenten die momenteel van toepassing zijn,

  bijeengebracht.

  Antwoorden spelregelvragen info-bulletin maart 2012:

  1=A 2=C 3=D 4=B 5=C

  Vervolg commissie OpleidingenVervolg commissie Opleidingen

 • Info DSV jaargang 13 nummer 2 maart 2012 36

  Nieuws vanuit de Ontspanningscommissie

  OntspanningscommissieOntspanningscommissie

  Voor de komende periode heeft de OC weer enkele activiteiten gepland,

  waarbij vooraf genventariseerd zal worden of er voldoende belangstel-

  ling bij de leden en begunstigers bestaat alvorens enig initiatief in deze

  wordt opgestart.

  Zo kan in april/mei een dagdeel gevist gaan worden in een forellenvijver

  om aldaar enkele mooie forellen te verschalken. Voor de partners

  bestaat de mogelijkheid om mee te gaan en de technieken van de

  partner te bewonderen of in het restaurant een versnapering te

  gebruiken.

  Bij voldoende deelname (minimaal 20) kan dan aansluitend in en rondom

  ons clubhuis gezamenlijk worden gebarbecued (eigen gevangen vis klaar

  maken en opeten is mogelijk).

  Voor het dagdeel vissen zal de eigen bijdrage ongeveer 15,- per

  persoon bedragen en bij voldoende deelnemers aan de aansluitende

  barbecue zal voor dit onderdeel nog 7,50 per persoon gerekend

  worden. Vervoer naar de forellenvijver zal middels eigen vervoer en zo

  veel mogelijk samen reizen georganiseerd worden.

  De jaarlijkse fietstocht is weer geagendeerd voor de eerste zaterdag

  in juni (2 juni 2012). Zoals al jaren het geval is, zullen Henk en Toos

  Nijenhuis ons weer verrassen met een schitterende uitgezette fiets-

  tocht, waarna het nadien weer gezellig barbecuen is rondom ons

  clubhuis.

 • Info DSV jaargang 13 nummer 2 maart 2012 37

  Vervolg OntspanningscommissieVervolg Ontspanningscommissie

  Daarna is op 10 juni in samenwerking met de Technische commissie

  een Sixday-toernooi gepland. Hiervoor kunnen teams bestaande uit

  vijf personen zich opgeven. Hiervoor verwachten wij dat zich

  minimaal zes teams zullen aanmelden.

  Bij voldoende belangstelling wil de OC in de maand oktober op een

  vrijdag- of zaterdagavond een Tiroleravond gaan organiseren.

  Gezellig met de partners aan lange tafels genieten van een glaasje

  wijn of een pull bier, braadworst, dit alles met Tirolermuziek omlijst.

  Ook zal op 10 november voor de twaalfde keer een Klaverjas-

  marathon worden gehouden, waarvoor zich nu alweer mensen

  hebben opgegeven.

  Namens de Ontspanningscommissie

  Essenstraat 8,

  7418 BM

  Deventer

  0570-620820

  Watermanstraat

  11

  7324 AJ

  Apeldoorn

  055-3030020

  BANDEN BALANCEREN UITLIJNEN

  VELGEN SCHOKDEMPERS VEREN

  www.steverinkbanden.

  nl

 • Info DSV jaargang 13 nummer 2 maart 2012 38

  Vervolg OntspanningscommissieVervolg Ontspanningscommissie

  Deventer, maart 2012

  Geachte leden, vrienden en begunstigers van de DSV .

  Op zaterdagavond 31 maart 2012 hebben wij in ons clubgebouw

  De Keurkamp weer onze traditionele Paasbingo.

  Om 19.30 uur gaat de zaal open en om 20.00 uur willen we gaan

  beginnen met de eerste ronde. Zoals een ieder van ons weet is de

  ontspanningscommissie weer op zoek gegaan naar goede en leuke

  prijzen.

  U wordt zeker niet teleurgesteld!!! De prijzen zijn weer ouderwets

  en we rekenen natuurlijk op een hoge opkomst !!!!

  KOMT ALLEN, WE REKENEN OP U !!!!!!!!!!!!!!!!

  Introducs ( buren, familie en kennissen ) zijn van harte welkom!!!

  De ontspanningscommissie ( G Duchateau, Elderik

  Schoolderman en Piebe Zwier)

 • Info DSV jaargang 13 nummer 2 maart 2012 39

  Vervolg OntspanningscommissieVervolg Ontspanningscommissie

  Pokeravond DSV 3 maart 2012 Op zaterdagavond 3 maart 2012 hadden we er als OC een nieuwe

  activiteit bij bedacht.

  Toen het bestuur tijdens de laatste medewerkersavond een spelcircuit

  had uitgezet, zagen wij als OC hoe enthousiast een ieder was. Dit leek

  ons wel leuk om hiermee verder te gaan. Het een en ander op papier

  gezet en een datum

  geprikt. Het is altijd

  maar weer afwach-

  ten wie er op afkomt

  en de vraag bij je

  zelf stellen: Komt er

  wel iemand?

  Mondjesmaat

  kwamen enkele aan-

  meldingen binnen en

  de OC begon er in te

  geloven. Elderik wist

  twee personen die

  het pokerspelletje

  goed kenden en deze twee waren bereid om de avond te leiden.

  Op de avond zelf hebben we toch met 18 personen een hele gezellige

  avond gehad die in oktober/november zeker een vervolg krijgt.

  De kosten voor deze avond hadden we laag gehouden. Een ieder moest

  5,- betalen en hier kreeg men een warme hapje en drie consumpties

  voor.

 • Info DSV jaargang 13 nummer 2 maart 2012 40

  Vervolg OntspanningscommissieVervolg Ontspanningscommissie De aanwezigen op deze avond waren heel enthousiast en vonden het een

  goed georganiseerde avond. Toch ook leuk dat wel enkele leden/begun-

  stigers van de DSV aanwezig waren!!

  Wij als OC kijken terug op een zeer geslaagde avond en denken dat er

  op de volgende avond meer mensen mee zullen doen.

  Wat ons als OC wel leuk zou lijken is dat de leden/begunstigers de

  volgende keer zomaar eens op deze avond binnenvallen. De bar is

  geopend, meedoen mag voor een ieder en een biljartje leggen mag geen

  probleem zijn.

  Bij de volgende pokeravond begroeten wij graag leden en begunstigers

  op deze ontspannende avond!!

  Piebe Zwier

 • Info DSV jaargang 13 nummer 2 maart 2012 41

  Technische week 2013Technische week 2013

  We gaan weer naar Turkije, Technische Week in 2013!!

  Na het enorme succes van de trainingsweek van oktober 2011 zijn de

  voorbereidingen voor een volgende editie inmiddels opgestart door de

  werkgroep Technische Week Turkije.

  Technische Week, voor wie??

  De werkgroep heeft de intentie om in het programma meer activiteiten

  met als hoofdthema de arbitrage op te nemen, dan in voorgaande edities

  is gedaan. Absolute voorwaarde voor deelname is dan ook dat de deel-

  nemers zelf ook een actieve rol hebben gespeeld in de arbitrage.

  Hierdoor zullen genteresseerde kandidaten desgevraagd aan de werk-

  groepleden moeten kunnen aantonen dat men in het eigen sportieve

  verleden zelf langere tijd actief is geweest als (assistent-)scheidsrech-

  ter, rapporteur, praktijkbegeleider, waarnemer of in een andere functie

  waar de hobby arbitrage centraal in staat. Een en ander is ter beoor-

  deling van de werkgroep. Deelnemers kunnen geen introducs inschrijven!

  Datum/locatie

  De vertrekdatum zal vermoedelijk 18 oktober 2013 zijn, dit is de

  herfstvakantie voor de regio noord/midden.

  De locatie zal weer in de omgeving Antalya zijn, onder andere ook

  vanwege de goede contacten met de scheidsrechtersvereniging aldaar en

  de mogelijkheden die dit met zich meebrengt.

  Spaarsysteem

  Om de week te bekostigen, zal gespaard gaan worden. De inschrijving

  moet naast inlevering van het formulier (staat op pagina 43) bevestigd

  worden door middel van een eerste inschrijving van 40,- te voldoen

  vr 24 april 2012.

 • Info DSV jaargang 13 nummer 2 maart 2012 42

  Vervolg technische week 2013Vervolg technische week 2013

  Vervolgens volgen nog 17 termijnen van 40,-, te beginnen op

  24 mei 2012 en eindigend op 24 september 2013.

  Het totaalbedrag zal 720,- zijn. De werkgroep houdt het bedrag

  liever ruimer, dan later een extra bijdrage te moeten vragen.

  Doelstelling van de werkgroep is om binnen het budget te blijven, waar

  we voornemens zijn om via fondsenwerving dit bedrag uiteindelijk naar

  beneden te krijgen. Na afloop en aftrek van alle kosten zal het even-

  tueel overgebleven bedrag worden verdeeld en overhandigd of terug-

  gestort op de bankrekening van de deelnemers.

  Inschrijving

  Bij voorkeur vr 24 april 2012, maar tot uiterlijk 1 mei 2012 is het

  mogelijk in te schrijven met inachtneming dat de termijnen tijdig

  betaald worden!

  Dit kan door het inschrijfformulier volledig ingevuld in te leveren bij

  Wim Bronsvoort, dit kan persoonlijk en mag ook per e-mail

  ([email protected]).

  Verplichtingen

  Na inschrijving is het niet meer mogelijk de deelname in te trekken

  zonder financile gevolgen.

  Bij onvoorziene omstandigheden vlak voor de reis zullen wij een

  annuleringsprocedure via de verzekering (mits de deelnemer die

  afgesloten heeft) instellen.

  De deelnemer verplicht zichzelf tot tijdige betaling. Uiterlijk de

  29ste van iedere maand moet het bedrag op de rekening staan.

  Incasso is helaas niet mogelijk. Contante betaling eventueel in overleg.

  De maandelijkse termijn moet worden overgemaakt op:

  Rekeningnr: 101814674 Rabobank Deventer ten name van M.T. de

  Leest onder vermelding van Technische Week 2013.

 • Info DSV jaargang 13 nummer 2 maart 2012 43

  Inschrijfformulier technische weekInschrijfformulier technische week

  INSCHRIJFFORMULIER TECHNISCHE WEEK TURKIJE 2013 INLEVEREN BIJ WIM BRONSVOORT ([email protected])

  Voorletters + achternaam .. (zelfde als in paspoort of ID-card) Adres ..

  Postcode + woonplaats ..

  Geboortedatum ..

  Paspoort/ID-card nr. ..

  Mobiele telefoonnr.

  E-mailadres ..

  Inschrijfdatum ..

  Door ondertekening van het deelnameformulier conformeert de deelnemer zich met het

  volgende: Na inschrijving is het niet meer mogelijk de deelname in te trekken zonder

  financile gevolgen.

  Bij onvoorziene omstandigheden vlak voor de reis zullen wij een annuleringsprocedure via

  de verzekering (mits de deelnemer die afgesloten heeft) instellen. De deelnemer

  verplicht zichzelf tot tijdige betaling. Uiterlijk de 29ste van de maand moet het bedrag

  op de rekening staan. Incasso is helaas niet mogelijk. Contante betaling eventueel in

  overleg. De werkgroep zal dit periodiek controleren. Deelnemers die niet tijdig aan de

  verplichting voldoen, kunnen een waarschuwing verwachten. Vanaf twee waarschuwingen

  kan deelname ontzegd worden. De maandelijkse termijn van 40,- moet worden over-

  gemaakt op: rekeningnr: 101814674 Rabobank Deventer ten name van M.T. de Leest on-

  der vermelding van Technische Week 2013.

  Handtekening deelnemer Handtekening lid werkgroep TW

  Ps: Deelnemer dient zelf een reis-en/of annuleringsverzekering af te sluiten!

 • Info DSV jaargang 13 nummer 2 maart 2012 44

  De ontspanningscommissie van de DSV (Scheidsrechtersvereniging

  Deventer en Omstreken) heeft ook dit jaar in de maand februari

  weer een kaartmarathon georganiseerd. Het was wederom een

  geweldig succes. Op zaterdag 18 februari 2012 waren er 60 deel-

  nemers om 10.00 uur aanwezig.

  Door de fantastische barbezetting, Wilma, Dinie, Piebe en Elderik

  werd een ieder voorzien van een kopje koffie bij binnenkomst, met

  een stuk gebak verzorgd door Ab van Buuren en kon G een ieder

  welkom heten en een korte uitleg geven over de inhoud van de gehele

  dag. Dat het een gezellige en ontspannen dag voor de deelnemers is

  geworden bleek wel uit alle bedankjes van de deelnemers bij het

  verlaten van het clubhuis aan het eind van de middag.

  Na drie bomen te hebben gekaart werden de aanwezigen op prima

  wijze voorzien van een lunch tussen de middag (2 broodjes/kop

  heerlijke bruine bonen of erwten soep gemaakt door Corrie Duchat-

  teau, waarvoor nogmaals dank) en s middags werden allen tijdens de

  overige vier te kaarten bomen ook nog tussendoor voorzien van

  enkele snacks. Daarmee was de inwendige mens weer prima verzorgd.

  Tijdens de pauze werden er enkele loten aan de man/vrouw gebracht

  hetgeen ervoor zorgde dat menig n aan het eind van de middag met

  een leuke prijs naar huis kon terugkeren. Met dank aan de EC voor

  het beschikbaar stellen van een mooie tas met boodschappen.

  Vervolg OntspanningscommissieVervolg Ontspanningscommissie

 • Info DSV jaargang 13 nummer 2 maart 2012 45

  Vervolg OntspanningscommissieVervolg Ontspanningscommissie

  Er werd ook dit maal op sportieve en ontspannende wijze gekaart en

  als uiteindelijke winnaar kwam Mevr. D. Gerrits uit de eindscore

  tevoren, die op voortreffelijke wijze was bijgehouden door Roelof

  Michel. Een eervolle vermelding is hierbij nog weggelegd voor G

  Duchatteau, die als n van de weinige eigen leden die deelnam aan de

  kaartmarathon, beslag wist te leggen op de vierde plaats.

  Namens de OC een woord van dank aan een ieder die op welke wijze

  dan ook heeft zorggedragen voor het welslagen van dit evenement,

  zowel vooraf als tijdens en nadien.

  G Duchatteau

 • Info DSV jaargang 13 nummer 2 maart 2012 46

  Jan Bolink: DSVer in hart en nieren

  Praten met Jan Bolink betekent dat je automatisch bijna 50 jaar

  DSV-historie doorloopt. Immers: hij is al 48 jaar lid, waarvan hij 46

  jaar altijd wel een functie heeft bekleed. Ooit gestart als lid van de

  Ontspanningscommissie en nu nog steeds lid van de Kascommissie en

  de commissie Werving & Behoud. (Deze laatste commissie vindt hij

  trouwens van essentieel belang voor het voortbestaan van de DSV en

  hij besteedt zijn tijd daar ook met volle overtuiging aan!)

  Maar laten we beginnen bij het begin.

  Als jongmaatje bij de toenmalige Bouwmaterialenhandel Klosters

  moest hij op maandagmorgen een of beide heren Klosters wel eens

  naar Floors op de Brink brengen. Daar werd door grootheden als Gerrit

  Eggink, Otto Albers, en vooral Willem Beltman het Deventer voetbal-

  leven doorgesproken en bepaald. Al snel constateerde Beltman

  (toenmalig DSV-voorzitter) dat die jongeman Bolink wel eens een

  bruikbaar scheidsrechter zou kunnen zijn. Zo gezegd zo gedaan en in

  1964 trad Jan daarom toe tot het scheidsrechterscorps (gelijk met

  de latere BV-scheidsrechter Jan Severein), werd uiteraard DSV-lid,

  om in 1966 lid van de OC te worden. In de aanloop naar het 50-jarig

  jubileum (in 1972 weten snelle rekenaars) werd hij vice-voorzitter

  onder Ton Balsink. In wezen was hij al eerder functionerend voor-

  zitter, want Balsink zelf hield zich nog uitsluitend bezig met het

  jubileum. Na dat jubileum werd hij officieel voorzitter, met Gerard

  Vloedgraven als tweede man. Dat bleef hij tot 1978, om vervolgens

  20 jaar het penningmeesterschap op zich te nemen.

  SpraakwatervalSpraakwaterval

 • Info DSV jaargang 13 nummer 2 maart 2012 47

  Vervolg spraakwatervalVervolg spraakwaterval

  Dit tot 1999. Hij zegt dan ook:Je kunt zeggen dat ik ruim 30 jaar met

  het DSV-voorzitterschap te maken heb gehad. Want als weer een

  nieuwe voorzitter aantrad, dan kwam hij regelmatig bij mij voor een

  mening of een advies. Dit uiteraard vanwege mijn langjarige ervaring

  met de DSV.

  Hoogte- en dieptepunten

  Eerlijk gezegd heeft Jan er niet zo veel behoefte aan om hier lang bij

  stil te staan. Als scheidsrechter heb ik nog altijd een vervelend gevoel

  over de manier waarop ik ben gestopt met fluiten. Dat was in 1979,

  door een conflict met de KNVB. Ik ga daar, zeker na al die jaren, niet

  verder op in. Ik moet zeggen dat er in dat opzicht ook weinig is

  veranderd. Ook al is de verhouding KNVB/COVS niet echt slecht, je

  kunt deze ook niet geweldig noemen. Ik besef heel goed dat fluiten

  een hobby is, maar het heeft mij altijd gestoord dat de KNVB in wezen

  weinig waardering toont voor die mensen die het in de weekends

  mogelijk maken dat voetballers onder begeleiding van vrijwilligers hn

  hobby kunnen bedrijven.

  En verder: de DSV heeft ook wel wat zwakkere perioden gekend, maar

  er zat altijd voldoende veerkracht in de vereniging om daar overheen

  te komen. En dan moet ik stellen dat het al door Willem Beltman

  ingestelde vaste clubavond-stramien daar een grote rol in heeft

  gespeeld. Terwijl zeker ook de laatste jaren het bezit van een eigen

  accommodatie de kracht van de DSV aanzienlijk heeft versterkt.

  Ik heb in de loop der jaren op diverse locaties de clubavonden mee-

  gemaakt, maar die omstandigheden waren in de verste verte niet te

  vergelijken met wat we nu hebben. En naar ik begrepen heb zit er qua

  faciliteiten nog meer aan te komen. En als er dan gebouwd of

  verbouwd moet worden dan zal hij ook dan wel weer een rol spelen in

  de bouwbegeleiding, zoals ook bij vorige gelegenheden is gebeurd.

 • Info DSV jaargang 13 nummer 2 maart 2012 48

  DSV staat (bijna) boven alles

  Gevraagd naar verdere bezigheden in de afgelopen 50 jaren tekent Jan

  aan dat hij in elk geval met een warm hart terugdenkt aan de mogelijk-

  heden die zijn werkgever hem, altijd heeft geboden. In het begin heb ik

  al verteld dat de gebroeders Klosters mijn scheidsrechtersactiviteiten,

  ook en vooral binnen DSV-verband, altijd hebben gestimuleerd en

  gesteund. Of het nu ging om

  sponsoring of het ter beschik-

  king stellen van de direc-

  tiekamer voor vergaderingen,

  ik ontving altijd alle mogelijke

  mede-werking. En verder heb

  ik heel bewust bestuurs-

  activiteiten op ander gebied

  van de kant gehouden. Ik wilde

  me volledig inzetten voor de

  DSV, ben trouwens zoals

  ouderen wel weten Deven-

  tenaar van geboorte, en heb

  altijd alleen mijn gezin boven

  de vereniging gesteld. Hoewel:

  mijn vrouw Dirry denkt daar

  misschien anders over. En

  nu ik alweer een jaar of tien

  met pensioen ben heb ik meer

  tijd vrij voor mij n hobbys als

  skin, golfen, hardlopen, fiet-

  sen en gewoon lekker vakantie

  vieren.

  Vervolg spraakwatervalVervolg spraakwaterval

 • Info DSV jaargang 13 nummer 2 maart 2012 49

  Vervolg spraakwatervalVervolg spraakwaterval

  Vergrijzing en ontgroening

  Jan zit niet voor niets in de commissie Werving & Behoud, want de

  vergrijzing baart hem zorgen.Ik heb wel eens gezegd: Laat elke

  40-plusser nou eens een 40-minner werven voor de DSV. Dat moet

  op termijn tot een aanwas leiden van zeker 15 tot 20 leden en dat is

  hard nodig. Want we zitten al jaren op ongeveer hetzelfde leden-

  bestand en dat wordt gemiddeld alleen maar ouder. Zo ben ik zelf drie

  jaar bezig geweest voor ons lid Velic om toch maar zeker te stellen

  dat hij zou blijven fluiten. Hij constateert daarbij dat de DSV nog

  niet eens echt te klagen heeft, want kijkend naar andere verenigingen

  in de regio of de rest van Nederland zijn er COVS-groepen die het

  veel moeilijker hebben.

  Hoewel Jan dus al jaren niet meer fluit is hij nog wel lang actief

  gebleven als rapporteur. Ook een bezigheid waarvoor hij van de kant

  van de KNVB wel wat meer waardering zou willen zien. Ik zei

  altijd: Stuur mij maar naar ABS. Lekker dichtbij en dan kan ik twee

  velden tegelijk volgen. Dat betekende dan ook dat hij twee rapporten

  produceerde en op die manier ook op dat gebied zijn bijdrage aan de

  arbitrage leverde.

  De volgende 10 jaar Bij een 90-jarig jubileum wordt automatisch al veel gesproken over

  een volgende mijlpaal, het 100-jarig bestaan. Uiteraard bestaat er bij

  Jan (en bij wie wel?) geen enkele twijfel dat de DSV ook tegen die

  tijd nog een florissant bestaan leidt. Een van de sterke punten van

  onze vereniging is dat we vooral de laatste 15 tot 20 jaar een goede

  kaderbezetting hebben gekend. Ik bedoel daarmee dat we de bestuurs-

  posten vrijwel altijd met bekwame mensen hebben kunnen invullen

  en dat ook op commissieniveau voldoende mensen zich beschikbaar

  hebben gesteld en nog steeds stellen om al dat werk passend en

  competent te vervullen.

 • Info DSV jaargang 13 nummer 2 maart 2012 50

  Dat komt ook door het karakter van de DSV, dat is gewoon een

  vereniging waarvoor de leden graag inzet tonen. Of dat nou de

  corveeploeg is of het oliebollenteam en alles wat daartussenin zit.

  Vergeet daarbij niet dat we dan ook nog altijd spreken over mensen

  die dit allemaal doen in hun vrije tijd. Niets voor niets worden

  vrijwilligers ook wel aangeduid als het cement van de samenleving.

  En op dat punt is de DSV in al die jaren dat ik eraan verbonden ben

  geweest, een voorbeeld geweest ook voor andere verenigingen.

  Ik ben blij dat ik daar een flinke steen aan heb mogen bijdragen en

  zie met alle vertrouwen uit naar het 100-jarig bestaan.

  Alleen clubmensen in hart en nieren sluiten een gesprek zo af en we

  mogen daarom zonder meer concluderen dat alle onderscheidingen

  die hij in de loop van bijna 50 jaar lidmaatschap heeft ontvangen,

  volledig verdiend zijn geweest!

  Wim van Oosten

  Vervolg spraakwatervalVervolg spraakwaterval

 • Info DSV jaargang 13 nummer 2 maart 2012 51

  De feestweek.

  Eindelijk was het dan zover: de tweede week van februari was aan-

  gebroken. Op 10 februari 2012 bestond onze scheidsrechters-

  vereniging Deventer en omstreken (DSV) 90 jaar.

  Het begon donderdag 9 februari met een speciale clubavond.

  Tijdens een karaoke-avond bleek dat er vele verborgen talenten

  onder de leden waren. Speciale liedjes en dansjes werden vertoond

  onder het oog en gehoor van een (deskundige) jury. Soms speelden

  andere motieven een rol, dan de vertoonde act, maar een vrolijke boel

  was het zeker. Uiteindelijk was Roelof Michel, samen met zijn

  achtergronddanseres Erna Waanders met rieten rokje, de winnaar.

  De laatste ronde werd die avond iets uitgesteld, zodat nog geproost

  kon worden op het echte jubileum van 10 februari. Tegelijkertijd

  werd ook nog even de verjaardag van Derya Serik gevierd. Toeval

  bestaat niet.

 • Info DSV jaargang 13 nummer 2 maart 2012 52

  Zaterdag 11 februari was de grote feestdag en werd het jubileum op

  een zeer waardige wijze gevierd. Tijdens de ochtend werd in de

  Ichtuskerk te Colmschate aan de hand van mooie teksten en passende

  muziek geluisterd, teruggekeken naar het verleden en vooruitgekeken

  naar de toekomst. In een mooie herdenkingsrede kwam bij monde van

  Han Marsman naar voren dat de scheidsrechter op het sportveld de

  verbindingsofficier is, die het mogelijk maakt dat vele sporters op een

  sportwaardige wijze hun hobby/beroep kunnen uitoefenen. Helaas viel

  de belangstelling enigszins tegen, maar dit werd de rest van de dag

  ruimschoots goedgemaakt.

  In de middag was er een uitgebreide receptie bij Boode in Bathmen,

  goed bezocht door voetbal- en

  COVS-verenigingen, verschil-

  lende overige genodigden en ook

  een aantal commissie- en werk-

  groepleden (in totaal 130 aan-

  wezigen). Onder de strakke regie

  van dagvoorzitter Theo Solen en

  met een mooi draaiorgelmuziekje

  op de achtergrond kon iedereen

  zijn zegje doen en ontbrak het ook

  de inwendige mens aan niets.

  Hoogtepunten hierbij waren de uitreiking van een gouden fluitje door

  Ernst Waanders aan de burgemeester van Deventer Andries Heidema

  en de bekendmaking vanuit de KNVB door bestuurslid Stan Burm, dat

  onze voorzitter Gerhard Langenkamp vanwege zijn gewaardeerde en

  trouwe inzet lid van Verdienste van de KNVB is geworden.

 • Info DSV jaargang 13 nummer 2 maart 2012 53

  s Avonds werden leden en donateurs onthaald op een prachtige feest-

  avond, inclusief een heerlijke verzorging door de medewerkers van

  Boode en financieel mogelijk gemaakt vanuit het netwerk van onze

  DSV.

  De mannen van Lotus met onze Rob van Zuuk -twee jaar geleden

  gestopt- hadden nog n keer hun instrumenten tevoorschijn gehaald

  en wisten met hun enthousiasme velen tot een bezoek aan de dans-

  vloer te verleiden. Het zal lastig zijn dit over tien jaar te overtreffen,

  maar de DSV kennende zal dat ook nog wel lukken.

  De activiteiten rondom de feestdag werden afgesloten op 16 februari

  met de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Gerhard Langenkamp

  ontving weer een mooie onderscheiding, zodat hij binnenkort een

  extra jasje moet aandoen om alles kwijt te kunnen. Ditmaal een hoge

  onderscheiding vanuit de COVS zelf: de gouden scheidsrechter. Vier

  andere leden van de DSV ontvingen voor hun inzet de zilveren

  scheidsrechter: Theo Mansvelt Beck, Rudie Boone, G Duchateau en

  Hans Noortman. Voor allen een felicitatie van de commissie DSV 90

  jaar.

  Na deze fantastische week waren de festiviteiten nog niet voorbij.

  Maandag 12 maart jl. was er een Gala Sport Caf in Heeten en op

  14 april een bezoek aan de Grolsch Veste voor een wedstrijd van

  FC Twente. Het kan niet op! In de volgende Info een breed verslag

  van alle festiviteiten.

  Commissie DSV 90 jaar.

 • Info DSV jaargang 13 nummer 2 maart 2012 54

 • Info DSV jaargang 13 nummer 2 maart 2012 55

 • Info DSV jaargang 13 nummer 2 maart 2012 56

  A-PDF Page Cut DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark