INFO Waarschoot november 2014

Click here to load reader

 • date post

  06-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Gemeentelijk informatieblad Waarschoot, november 2014

Transcript of INFO Waarschoot november 2014

 • I N F O 9

  Eerbetoon 11 november

  Camerabewaking stationsbuurt

  pagina 3Informatievergadering Trage Wegen

  www.waarschoot.be

  165

  Bespaar op je energiefactuur

  7

  GEMEENTELIJK INFOBLAD VERSCHIJNT TIEN MAAL PER JAAR 20STE JAARGANG NUMMER 9 NOVEMBER 2014

 • www.waarschoot.be

  Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op zaterdag, 1, zondag 2, maandag 10 en dinsdag 11 november.

  GEMEENTE WAARSCHOOTGEMEENTEHUISDorp 1, 9950 Waarschoottel. 09 250 59 00 fax 09 250 59 55info@waarschoot.be www.waarschoot.be

  maandag 09.00 - 12.00 uur dinsdag 09.00 - 12.00 uur 16.00 - 18.30 uurwoensdag 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 16.00 uur donderdag 09.00 - 12.00 uurvrijdag 09.00 - 12.00 uur1ste zaterdag* van de maand 08.30 - 11.30 uur *enkel de dienst burgerzaken is open, gesloten in augustus

  Spreekuur burgemeesterelke voormiddag van 09.30 tot 11.00 uur zonder afspraakgsm 0476 76 85 27

  Spreekuur schepenenna afspraak

  Zitting gemeenteraadgemeentehuis, zaal t Getouw om 20.00 uurDe eerstvolgende gemeenteraad is op 27 november 2014.

  GEMEENTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEKNieuwstraat 6, 9950 Waarschoottel. 09 250 59 50 bibliotheek@waarschoot.be

  dinsdag 18.00 - 20.00 uurwoensdag 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 16.00 uurdonderdag 18.00 - 20.00 uurzaterdag 09.30 - 11.30 uurzondag 09.30 - 11.30 uur

  RECYCLAGEPARKStationsplein, 9950 WaarschootOpeningsuren: zie ophaalkalender afval

  SPORTDIENSTSportstraat 3, 9950 Waarschoottel. 09 250 59 35 sportdienst@waarschoot.be

  maandag 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 17.00 uurdinsdag 09.00 - 12.00 uur 16.00 - 18.30 uurwoensdag 14.00 - 17.00 uurdonderdag 09.00 - 12.00 uur 14.00 - 17.00 uurvrijdag 09.00 - 12.00 uur

  SOCIAAL HUISKerkstraat 7, 9950 Waarschoot

  OCMW-dienstentel. 09 250 59 80 fax 09 250 59 66ocmw@waarschoot.be

  maandag 09.00 - 12.00 uur dinsdag 09.00 - 12.00 uur 16.00 - 18.30 uurwoensdag 09.00 - 12.00 uur donderdag 09.00 - 12.00 uurvrijdag 09.00 - 12.00 uur

  gratis rechtshulpvrij spreekuur 16.00 uur tot 18.00 uur25 november 2014: De Muynck Kristof

  Politie LoWaZoNetel. 09 250 59 25 fax 09 378 32 26wijk.waarschoot@lowazone.be www.lowazone.be maandag 09.00 - 12.00 uur woensdag 14.00 - 17.00 uurvrijdag 09.00 - 12.00 uur

  PWA/ Burentel. 09 250 59 89 fax 09 250 59 66pwa@waarschoot.be dinsdag 09.00 - 13.00 uurdonderdag 09.00 - 13.00 uur1ste en 3de zaterdag van de maand 09.00 - 11.00 uur Woonwijzer Meetjesland Gratis advies over wonenElke woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur

  NOODNUMMERSBrandweer/ambulance tel. 100 of 112Politie tel. 101Wachtdienst apothekers www.apotheek.be tel. 0900 10 500 (09.00 uur tot 22.00 uur) tel. 0903 922 48 (22.00 uur tot 09.00 uur) www.apotheek.be www.geowacht.beWachtdienst dokters tel. 09 233 19 16Wachtdienst tandarts tel. 0903 39 969

  HULPLIJNENAntigifcentrum tel. 070 245 24Awel (voor kinderen en jongeren) tel. 102Card Stop tel. 070 344 344Druglijn tel. 078 15 10 20Hulplijn geweld, misbruik en kindermishandeling tel. 1712Zelfmoordlijn tel.1813

  NUTSVOORZIENINGENEandis (elektriciteit & aardgas) tel. 078 35 35 34Eandis Gasreuk tel. 0800 65 0 65Defecte straatlamp tel. 0800 6 35 35 www.straatlampen.be De Watergroep tel. 02 238 96 99

  INFO

  INFO Waarschoot verschijnt tien maal per jaar, niet in februari en augustus20ste jaargang nummer 9, november 2014

  Redactieadresgemeente Waarschoot dienst communicatieDorp 1, 9950 Waarschoottel. 09 250 59 02 fax 09 250 59 55communicatie@waarschoot.be, www.waarschoot.be

  Verantwoordelijk uitgeverCollege van burgemeester en schepenen, Dorp 1, 9950 Waarschoot

  Vormgeving en drukVanden Broele, Brugge

  Deadline editie december is 27 oktobereditie januari-februari is 28 november

  COLOFON

  Volg ons op Facebookwww.facebook.com/waarschootwww.facebook.com/vrijetijdwaarschootwww.facebook.com/groups/kinderclubdomino (enkel voor ouders en kinderen aangesloten bij Kinderclub Domino)

  Volg ons op Twitterwww.twitter.com/gemWaarschoot

  2

 • Trage wegen doen bewegenInfovergadering buurtwegen, kerkwegels, trage wegen in WaarschootTrage wegen zijn wegen voor wandelaars, fietsers, ruiters, kortom wegjes en paden voor niet-gemotoriseerde verkeer. Ze worden ook wel veldwegen, buurtwegen of voet- en kerkwegels genoemd.

  Deze trage wegen zijn vaak vergeten wegen. Nochtans zijn trage wegen zeer nuttig. Ze zijn rustig en mooi om langs te wandelen en te fietsen. Ze bieden bovendien een veilig alter-natief aan zwakke weggebruikers, bijvoorbeeld voor de school-gaande jeugd of voor korte verplaatsingen naar de bakker of naar het werk.

  De gemeente heeft heel wat vergeten of weinig gekende autoluwe wegen. Deze wegels en paden zijn niet alleen prachtige wandel- en fietsroutes maar ook een verkeersveilig alternatief voor zwakke weggebruikers.

  Viola Van Rossum, projectmedewerker Regionaal Landschap Meetjesland: Overtuigd van de meerwaarde van deze wegen werkt het gemeentebestuur van Waarschoot samen met vzw Regionaal Landschap Meetjesland en de Provincie Oost-Vlaanderen, om met de lokale gebruikers en de betrok-kenen een lokaal herstel- en ontwikkelingsplan trage wegen op te maken. We willen samen met u bekijken hoe we het netwerk aan trage wegen in de toekomst aantrekkelijker en veiliger kunnen maken.

  We zoeken vrijwilligers die willen meehelpen aan het herstelplan en de inventarisatie van trage wegen in Waarschoot.

  Op donderdag 13 november 2014 om 19.30 uur in zaal t Getouw van het gemeentehuis (2de verdieping), Dorp 1 te Waarschoot wordt een eerste informatieavond georgani-seerd waarop vertegenwoordigers van alle lokale verenigingen zullen worden uitgenodigd. Uiteraard is iedereen die gen-teresseerd is in trage wegen ook welkom. Geef gerust een seintje als je je die avond niet kan vrijmaken, maar toch meer informatie wil of genteresseerd bent om mee te werken aan dit trage-wegenproject.

  Viola Van Rossum: Tijdens de informatieavond zal u een toelichting krijgen over het herstelproject en na afloop krijgt u de kans om u als vrijwilliger op te geven om in de werkgroep te zetelen en de trage wegen in Waarschoot te inventariseren. Achteraf worden de inventarisaties gebundeld in een evalua-tiekaart, die we op een tweede overlegavond zullen voorleg-gen en bespreken en waar achteraf uw mening ook nog over gevraagd wordt. Het eindresultaat wordt nadien voorgesteld aan het gemeentebestuur die er op zijn beurt concreet mee aan de slag kan voor een opknapbeurt van de trage wegen in de Waarschoot!

  INFO vzw Regionaal Landschap Meetjesland op 050 70 00 42 of viola.vanrossum@RLM.be

  dienst grondgebiedzaken, tel. 09 250 59 15 of grondgebiedzaken@waarschoot.be

  Gemeentelijk Infoblad november 2014 nr 9 3

 • Kort uit de gemeenteraadvan 9 oktober 2014

  De gemeenteraad stelt het retributiereglement vast voor toeristische producten met daarin

  de tarieven voor de post-kaarten van Waarschoot. Een pakket van 12 post-kaarten kost 6 euro is na vaststelling door het college te koop in het gemeentehuis, bij boek-handel Buysse, Smatch en Spar.

  Kennisname van het meerjarenplan 2015-2020 en goedkeuring zonale verdeelsleutel, inventaris over-dracht roerende goederen en dotatie hulpverle-ningszone Meetjesland.

  De Hulpverleningszone Meetjesland is n van de 6 Oost-Vlaamse zones die in werking treedt op 1 janu-

  ari 2015. De nieuwe zone bestaat uit de brandweer-diensten van Eeklo, Aalter en Maldegem (zogenaam-de Z-korpsen); de kleinere korpsen van Kaprijke, Waarschoot, Zomergem en Nevele (C-korpsen) en de gemeenten Sint-Laureins en Knesselare die momen-teel over geen eigen korps beschikken. Deze korpsen werken momenteel al nauw samen bij interventies, oefeningen en opleidingen. De hervorming moet zorgen voor een volledig uniforme dienstverlening en administratie binnen eenzelfde hulpverlenings-zone.

  Kennisname van het engagement van de gemeen-te voor het sensibilisatieproject Vroegtijdige zorgplanning (zie pag. 10).

  INFO secretariaat, tel. 09 250 59 03, secretariaat@waarschoot.be

  Test je verkeerskennis en win!Erik Van Looy is het ongeschoren gezicht van De Grote Verkeersquiz!, de online quiz van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) die vorig jaar meer dan 65.000 deelnemers telde. Quizzen kan tot 30 november 2014 via www.degroteverkeers-quiz.be. Je krijgt 20 meerkeuzevragen voorgeschoteld over de

  wegcode, kwetsbare weggebruikers, verkeersveiligheid en duur-zame mobiliteit. Wie minstens 14 op 20 haalt, maakt al kans op een prijs! De hoofdprijs is een reischeque van 1.000 euro!

  Geen doorgaand verkeer in Beke Op vrijdag 31 oktober 2014 en vrijdag 21 november 2014 is vanaf 11.00 uur tot en met 18.00 uur geen doorgaand ver-keer mogelijk in Beke vanaf de N9 tot de Lousberglaan. Je kan omrijden via N9, Kere en Weststraat.

  De straat wordt gedurende deze twee dagen afgesloten zodat de firma Ter Beke veilig haar machines naar een nieuwe productie-lijn kan verhuizen.

  INFO afdeling gemeentewerken, tel. 09 250 59 73, gemeentewerken@waarschoot.be

  4

 • Nieuwe treinuren vanaf 14 december!Vanaf zondag 14 december wijzigt de dienstregeling van de verschillende treinen. Ondanks aandringen van het stadsbe-stuur Eeklo en het gemeentebestuur Waarschoot, wordt s och-tends tussen Eeklo en Gent een piekuurtrein afgeschaft zodat s ochtends maar n trein naar Gent zal overblijven tus-sen 07.00 uur en 08.00 uur. Het gemeentebestuur betreurt deze beslissing en vraagt verder overleg met de NMBS in de hoop dat zij in de toekomst alsnog extra treinen voorzien.

  Informeer je tijdig omtrent de nieuwe uren zodat je niet voor verrassingen komt te staan! Je kan de nieuwe dienstregeling nu al raadplegen via www.nmbs.be, de nmbs-app op je smart-phone, tel. 02 528 28 28 (