Info Bulletin april 2014

download Info Bulletin april 2014

of 40

 • date post

  28-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  6

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Info Bulletin april 2014

 • Info DSV jaargang 15 nummer 2 april 2014 1

  1922 2014

  Clubgebouw DSV, Keurkampstraat 5 7415 DL Deventer. Telefoon 0570 607071

  Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken

  De DSV op het internet: www.dsveno.nl

 • Info DSV jaargang 15 nummer 2 april 2014 2

 • Info DSV jaargang 15 nummer 2 april 2014 3

  Het Info-bulletin is het cluborgaan van de Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken. Het Info-bulletin verschijnt zesmaal per jaar in een oplage van

  300 stuks per keer. Redactieadres: Rolklaver 148, 7422 RC Deventer E-mail pk.zwier@home.nl De Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken, opgericht 10 februari

  1922, is aangesloten bij de COVS Nederland. Het bestuur bestaat uit :

  G Duchatteau, voorzitter, 06-13334408 g.duchatteau@home.nl

  Martijn de Leest, secretaris, 06-51920811 secretaris@dsveno.nl

  Henk Bluemink, penningmeester 06-10932649

  henk_bluemink@hotmail.com

  Wim Bronsvoort, 2e penningmeester, Werving en Behoud, 06-10624460 wimbronsvoort@hotmail.com

  Jeffrey van Welsen, 2e secretaris, Ontspanningscommissie, 06-38301397

  jeffreyvanwelsen@hotmail.com

  Derya Serik, Technische Commissie, 06-23996664 madcops@msn.com

  Rudie Boone, 2e voorzitter, Opleidingen, waaronder spelregels, 06-51115969

  rudieboone@gmail.com

  Correspondentieadres van de vereniging: Schrijvertje 23, 7423 HS Deventer. Bank : Rabobank nr. 31.45.45.700

 • Info DSV jaargang 15 nummer 2 april 2014 4

  Elke donderdagavond is er gelegenheid tot training van

  19.30-20.30 uur, mits anders vermeld in de Info

  April

  17 april Praatavond 24 april Gastspreker Jeroen Sanders

  Mei

  1 mei Behandeling van de spelregels 8 mei Klaverjassen, sjoelen en darten

  10 mei NK 2014 Jeugdspelregelwedstrijden 15 mei Praatavond

  22 mei Klaverjassen, sjoelen en darten 29 mei Geen clubavond, Hemelvaartsdag

  Juni

  5 juni Klaverjassen, sjoelen en darten 12 juni Snufjesavond

  20 juni Zomerreces

  Nog nader te bepalen is of het clubhuis geopend is voor het gezamenlijk kijken naar de poulewedstrijden WK 2014 wanneer

  Nederland speelt.

  Wijzigingen voorbehouden

  Inleveren kopij Info uitgave juni 2014, uiterlijk 1 juni 2014

  Jaargang 15, nummer 3 verschijnt 19 juni 2014

 • Info DSV jaargang 15 nummer 2 april 2014 5

 • Info DSV jaargang 15 nummer 2 april 2014 6

  Van de VoorzitterVan de Voorzitter De 92ste Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van 20 februari 2014

  stond voor een groot deel in het teken van het tussentijdse aftreden van Gerhard langenkamp als voorzitter van de DSVeno. Een welover-wogen besluit dat door Gerhard uitgebreid is toegelicht in ons Info-

  bulletin en door hem met toch enige waarneembare emoties tijdens de JALV nogmaals toegelicht. Onder aanwezigheid van een groot aantal leden en genodigden heeft

  Gerhard na 13 jaren van grote inzet, visie en leiderschap de voorzitters-hamer overgedragen aan ondergetekende. Maar gelukkig voor de club houden zijn werkzaamheden voor de club hiermee niet op en zal hij nog

  menig uurtje in en rondom ons (zijn) clubhuis vertoeven. Iets waar wij als vereniging hem erg dankbaar voor zijn.

  Ook tijdens deze JALV werd een lid van onze vereniging voor zijn vele verrichte en nog steeds actieve werkzaamheden jegens en voor de vereniging naar voren gehaald en benoemd tot Lid van Verdienste. Vanaf deze plaats nogmaals de felicitaties aan Piebe Zwier.

  Een vereniging die al meer dan 90 jaren bestaat, kent meestal ook enke-le jubilarissen en zo konden de heren Erik Teunissen, Rudi Middendorp,

  Bennie Hermsen en Herman Jeurlink gehuldigd worden voor hun 25-jarig lidmaatschap, voor een 40-jarig lidmaatschap werd Jan Stegeman gehul-digd en ons ere-lid Jan Bolink was met 50 jaar lidmaatschap de jubilaris

  die de rij sloot om gehuldigd te worden deze avond. Ook voor hen vanaf deze plaats de felicitaties. Met als kanttekening dat Herman Jeurlink op eigen verzoek niet gehuldigd wilde worden en afzag van het bijbehoren-

  de geschenk, vanwege zijn opzegging als lid ingaande het komende jaar. Met de wisseling van het voorzitterschap heeft ook een kleine verschui-

  ving in de bestuursfuncties plaatsgevonden en is de opengevallen bestuurszetel Technische Commissie door Derya Serik ingenomen, na benoemd te zijn als bestuurslid en gaat Jeffrey van Welsen de Ontspan-

  ningscommissie als portefeuillehouder onder zijn hoede nemen.

 • Info DSV jaargang 15 nummer 2 april 2014 7

  Vervolg Voorwoord Vervolg Voorwoord Tevens zijn de plaatsvervangende DB-leden gekozen, bestaande uit

  Rudie Boone vice-voorzitter, Wim Bronsvoort vice-penningmeester en Jeffrey van Welsen vice-secretaris, zijn de commissieleden benoemd en herbenoemd en kunnen wij gezamenlijk met alle overige vrijwilligers die

  onze vereniging rijk is, de schouders er onder zetten en het beleid dat al jaren een goed fundament blijkt te zijn, gebruiken om verder uit te bouwen.

  De eerste activiteiten van de nieuw gekozen Ontspanningscommissie zijn alweer uitgevoerd, zoals de klaverjasmarathon die wederom

  geslaagd was met 64 deelnemers en de ontspanningsavond die door de commissie geheel in het teken werd gezet van een thema: Itali. Dit in een sfeervolle aankleding met landseigen drankjes en hapjes en ijs na,

  en de invoering van een dartcompetitie naast het gebruikelijke klaver-jassen en sjoelen. Hiermee heeft de commissie zich duidelijk op de kaart gezet en belooft dit wat voor de komende te organiseren evene-menten. Zo staat er op 5 april de Paasbingo op de agenda en hoopt de

  commissie op een grote opkomst van de leden. Een spreekbeurt verzorgd door Dennis Demmers, assistent-trainer GA

  Eagles op donderdag 27 maart kon gelet op de hoge opkomst, aandacht en interactie met de zaal bijgeschreven worden als een geslaagde avond.

  Op het moment van samenstellen van het voorwoord is het nog niet bekend of de NK Jeugdspelregelwedstrijden 2014 georganiseerd gaat

  worden door de DSVeno. De laatste berichten vanuit de LCS zijn niet hoopvol naar aanleiding van de meer en meer tanende belangstelling van de jeugd om kennis te nemen van de spelregels. Dat het overigens niet

  alleen met de jeugd het geval is maar eveneens bij de COVS-verenigin-gen stemt mij des te meer teleur. Spelregelkennis is immers een essen-tieel onderdeel van het voetbalspel.

 • Info DSV jaargang 15 nummer 2 april 2014 8

  Vervolg VoorwoordVervolg Voorwoord Op het moment dat de strijd om het kampioenschap en lijfsbehoud in de

  Eredivisie nog volop gaande is, kunnen wij nog niet mededelen of de wedstrijd tussen Go-Ahead Eagles en het Sallands Streekelftal door-gang zal vinden. Afhankelijk van de resultaten in de laatste wedstrijden

  van de Eagles zijn de details bekend en zal het laatst gehouden gesprek tussen Adrie Steenbergen en het bestuur een vervolggesprek krijgen.

  Voor alle overige actuele zaken en activiteiten verwijs ik een ieder graag naar de wekelijks verschijnende nieuwsbrieven per mail, het Info-bulle-

  tin en de prachtige site van de DSVeno.

  Verder wens ik vanaf deze plaats, alle geblesseerden en zieken een voorspoedig herstel toe.

  Zij die actief en eventueel ondersteunend uitvoering geven aan het

  leiding geven van en tijdens voetbalwedstrijden, heel plezier en succes.

  En zoals al in de afgelopen jaren, blijft onze lijfspreuk:

  Samen staan wij Sterk.

  G Duchatteau,

  Voorzitter

 • Info DSV jaargang 15 nummer 2 april 2014 9

 • Info DSV jaargang 15 nummer 2 april 2014 10

 • Info DSV jaargang 15 nummer 2 april 2014 11

  Verjaardagen komende maandenVerjaardagen komende maanden Voor allen geldt uiteraard: een hele fijne verjaardag toegewenst:

  Met vriendelijke groet Namens de commissie Werving & Behoud

  Wim Bronsvoort Tel: 06 1062 4460

  E-mail: wimbronsvoort@hotmail.com

  April Mei Juni

  5 Frans Lugtenberg 1 Marco Schoorlemmer 4 Nico Prins

  6 Dennis Draaijer 1 Reindert Schrijver 6 Hans van Duren

  8 Herman Veldhoen 4 Elderik Schoolderman 6 Teun Jansen

  10 Stephan Zwier 5 Bennie Hermsen 7 Ronny Broekman

  11 Wilma Zwier 8 Theo Hubers 7 Henny Dollenkamp

  16 Jochem Odink 8 Alexander IJsendorn 7 Ernst Waanders

  19 Evert Gerrits 9 Mike Westendorp 9 Pascal Smeenk

  19 Geke Vergeer 11 Nienke Marsman 9 Herman Verhoef

  20 Floris Duy 15 Ger8e Huisman 11 Johan Sterling

  21 Nick Koers 17 Jan Bolink 15 Ab van Buuren

  24 Jan Stegeman 17 Anton Schu:e 19 Johan Hoogboom

  25 Joop Lodewijk 18 Johan van Dijk 21 Reint Dragt

  27 Jelle van de Valle 18 Theo Mansvelt Beck 24 Rene Temmink

  28 Han Marsman 19 Rob Philippo 27 John Bakker

  20 Frits Veldwijk

  21 Wim van Oosten

  21 Bert van Zoelen

  26 Wim Aarnink

  27 Gerard Wesselink

  29 Wim Tromp

 • Info DSV jaargang 15 nummer 2 april 2014 12

 • Info DSV jaargang 15 nummer 2 april 2014 13

  De afgelopen maanden heeft de KNVB de spelerspascontrole verplicht inge-voerd voor alle wedstrijden in het amateurvoetbal. In de eerste weken hebben

  wij zelf ervaren dat veel clubscheidsrechters deze controle (nog) niet uitvoeren in de B-categorie.

  Spreek hen daarop aan, in je eigen belang, aangezien jij er steeds op wordt

  aangesproken bij de vereniging. We spelen ook niet met 12 tegen 12 als het koud is en er zijn veel wisselspelers bij beide teams. Zo moet het uitvoeren

  van de passencontrole ook een begrip worde