ABAB info, april / mei 2016

Click here to load reader

Embed Size (px)

Transcript of ABAB info, april / mei 2016

 • ABAB infoDoe er uw voordeel mee

  1070106_ABAB_Info_A4_kaal.indd 1 14-04-11 08:45

  ABAB Accountants en Adviseurs - Postbus 10085, 5000 JB Tilburg - abab.nl

  1070106_ABAB_Info_A4_kaal.indd 4 14-04-11 08:45

  ABAB info april 2016 Innovatiekrediet: Steun voor veelbelovende en innovatieve projecten De zakelijke auto niet priv gebruiken Bedrijfsopvolgingsregeling voor familiebedrijven

  Kijk voor het laatste nieuws op onze website!

 • abab.nl abab.nl 2 7

  Hoewel bij de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is nagestreefd, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledigheden of onjuistheden.Vanwege het brede en algemene kader van deze nieuwsbrief, is deze niet bedoeld als enige vorm van professioneel advies en derhalve niet zonder meer geschikt voor het nemen van financile beslissingen. Voor toepassing in individuele gevallen raden wij u aan contact met ons op te nemen.

  Innovatiekrediet: Steun voor veelbelovende en innovatieve projecten U wilt investeren in een veelbelovend, innovatief project dat hoge risicos met zich meebrengt? U beschikt over de kennis, de visie en de ambitie, maar u heeft onvoldoende financile middelen? Het is in dat geval lastig om financiering te krijgen bij een bank. Het aflossen van de lening hangt immers grotendeels af van het slagen van het project. De overheid wil de krediet- verstrekking aan dit soort projecten gemakkelijker maken met het Innovatie-krediet. Het Innovatiekrediet is bedoeld voor starters, maar ook voor de gevestigde bedrijven. Het geld is beschikbaar voor de financiering van baanbrekende, technisch vernieuwende projecten die binnen enkele jaren leiden tot nieuwe producten of een technische ontwikkeling van een nieuw product. Het moet gaan om projecten die een technische uitdaging met zich mee brengen en die van groot (commercieel) belang zijn voor de toekomst van uw bedrijf. Belangrijk is dat het project een uitstekend business perspectief biedt. De goedgekeurde projecten zijn meestal hightech ontwikkelingen die focussen op duurzaamheid of een maatschappelijk probleem oplossen. Subsidiefocus heeft recentelijk en in het verleden succesvol Innovatiekredieten aangevraagd. Ook op dit moment lopen er trajecten waarbij Subsidiefocus, samen met de adviseurs van Corporate Finance van ABAB Accountants en Adviseurs, ondersteuning biedt bij het aanvragen van het Innovatiekrediet.

  Beschikbaar budgetIn 2016 is er 60 miljoen beschikbaar voor het Innovatiekrediet. Het Innovatiekrediet bedraagt maximaal 50% van de totale projectkosten. De overige kosten moeten op een andere manier afgedekt zijn. De minimale omvang van een project is 150.000, het maximale krediet dat u kunt krijgen is 10 miljoen. Slaagt uw project niet? Dan hoeft u de lening niet terug te betalen. Is het project in technische zin gelukt, maar kunt u er geen commercieel succes van maken? Dan moet u de lening wel terugbetalen.

  Innovatief in Oost-Nederland? Maak gebruik van OP-Oost!Voor mkbers die gevestigd zijn in Gelderland of Overijssel is het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland (OP-Oost) interessant. Het subsidieprogramma heeft tot doel om innovaties en de koolstofarme economie te stimuleren. De activiteiten moeten passen binnen de sectoren Agro & Food, Health, Hightech Systemen en Materialen (HTSM). Daarnaast wordt gezocht naar crossovers tussen deze sectoren en ICT, water, creatieve industrie, chemie en de maakindustrie.

  Het OP-Oost programma sluit deels aan bij de subsidieregeling MIT. Haalbaarheids- projecten en R&D-samenwerkings-projecten kunnen aangevraagd worden binnen de MIT. De subsidieregeling kent de volgende openstellingen: Grote R&D samenwerkingsprojectenEen subsidieaanvraag kan worden ingediend door twee of meer onafhankelijke samenwerkende organisaties. Het project moet zich richten op de uitvoering van een gezamenlijke experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek in combinatie met experimentele ontwikkeling. Er moet minimaal n mkb-onderneming betrokken zijn, die tenminste 30% van de kosten maakt en betaalt. Het subsidiepercentage binnen deze open- stelling bedraagt maximaal 40%, met een maximum van 2,5 miljoen. Als de samen-werking uit minder dan drie mkb-bedrijven bestaat, wordt dit bedrag verlaagd tot 1,5 miljoen. De subsidie wordt opengesteld door middel van een tender. Alleen de beste projecten komen in aanmerking voor subsidie. De

  eerste openstelling is van 1 maart tot en met 3 mei 2016. De tweede tranche loopt van 1 september tot en met 15 november 2016. Stimulering ProeftuinenEen proeftuin is een voorziening waar producten, processen of diensten die in ontwikkeling zijn, getest kunnen worden in een praktijksituatie. Subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van minimaal twee mkb-ondernemingen die projecten uitvoeren gericht op experimentele ontwikkeling in een proeftuin, de exploitatie van de proeftuin of het upgraden van een bestaande proeftuin. Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 40% voor de experimentele ontwikkeling en 50% voor de bijbehorende exploitatie of upgrade van de proeftuin. Het subsidie-bedrag bedraagt minimaal 200.000 en maximaal 600.000. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot en met 28 februari 2017. De subsidieaanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

  Subsidie voor haalbaarheidsstudies in Noord-BrabantBent u een mkb-ondernemer uit Noord-Brabant en laat u een haalbaarheidsstudie uitvoeren als voorbereiding op een innovatieproject? Mogelijk komt u in aanmerking voor subsidie via de Subsidie- regeling haalbaarheidsstudies Noord-Brabant.

  Subsidieregeling haalbaarheidsstudies Noord-BrabantHet innovatieproject waarop de haalbaarheidsstudie is gericht, moet bijdragen aan het vernieuwen en versterken van het innovatie- en concurrentie-vermogen n verduurzaming van n of meer Brabantse topsectoren of van cross-overs tussen n of meer Brabantse top-sectoren en andere sectoren. De Brabantse topsectoren zijn (Agro)food, High Tech, Biobased economy, Life Sciences, Maintenance en Logistiek. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet u gevestigd zijn in Noord-Brabant of moeten de activiteiten daar plaatsvinden. De haalbaarheidsstudie moet uitgevoerd worden door een ervaren externe partij met verstand van haalbaarheidsstudies. Tevens moet het project worden ondersteund door een goed projectplan met een sluitende begroting.

  sluit met uw opdrachtgever, kan uw opdrachtgever zekerheid krijgen over de loonheffingen. U moet dan wel werken volgens de afspraken in deze model-overeenkomst.

  Van privrekening naar zakelijke rekeningHet kan nodig maar ook aantrekkelijk zijn om vermogen van een privrekening over te brengen naar een zakelijke rekening. Daar is niets mis mee, mits u de spelregels van vermogensetikettering in acht neemt. Vermogensetikettering wil zeggen dat u een vermogensbestanddeel moet aanmerken als verplicht priv-, ondernemings- of keuzevermogen. Van ondernemingsvermogen kan sprake zijn wanneer u geld vanuit uw privrekening overboekt naar uw zakelijke rekening omdat u het geld op korte termijn nodig heeft binnen uw onderneming. Gebruikt u het geld in werkelijkheid niet binnen uw onderneming, dan blijven de op de zakelijke rekening geboekte liquide middelen voor u gewoon tot uw box 3- vermogen behoren. De tenaamstelling en het karakter van een bankrekening (priv of zakelijk) zijn dus niet bepalend voor de fiscale kwalificatie. Het gaat erom waar-voor het geld aantoonbaar is bestemd, dus voor gebruik binnen uw IB-onderneming of voor eigen gebruik.

  Bedenktijd na beindigings- overeenkomstScheiden de wegen tussen u en een werknemer door middel van een beindigingsovereenkomst, dan heeft de werknemer een bedenktermijn van twee weken, mits u deze bedenktijd schriftelijk vastlegt in de beindigingsovereenkomst. Wanneer de bedenktijd niet in de overeen-komst zelf wordt vermeld, geldt een termijn van drie weken. Gedurende

  deze wettelijke bedenktermijn kan de werknemer zonder opgaaf van reden door een schriftelijke verklaring aan de werkgever de overeenkomst ontbinden. De bedenktijd gaat officieel in op de datum waarop de overeenkomst is ondertekend. Eerdere mondelinge afspraken of een voorlopige overeenstemming per e-mail over het beindigen van een arbeids-overeenkomst gelden niet als start voor de twee weken bedenktijd. Voor werkgevers is het daarom van belang dat, na overeen-stemming, de officile papieren zo snel mogelijk worden ondertekend en zijn voorzien van de juiste datum.

  Vergeet btw over plastic tas nietVerstrekt u sinds dit jaar tegen een geringe vergoeding plastic tassen aan uw klanten? Dan bent u verplicht hier 21% btw over af te dragen. Vergeet deze niet mee te nemen in uw btw-aangifte. Neem de verkoop van plastic tassen daarom op als vaste post in uw financile administratie. De verschuldigde btw over de plastic tas mag worden afgerond op hele centen. Maar let op, de gekozen methode dient consistent te worden toegepast. Een tassenverzamelpunt is een goed alternatief voor de verkoop van

  plastic tassen. Op deze manier kunnen klanten hun tassen hergebruiken. In dit geval is btw-heffing niet aan de orde. Ook mag u nog gratis papieren, stoffen en jute tassen aan klanten verstrekken. Zolang deze maar niet zijn voorzien van een plastic coating of voering.

  TransitievergoedingSinds 1 juli 2015 bent u als werkgever een transitievergoeding verschuldigd wanneer een tijdelijke of vaste werknemer ten minste twee jaar bij u in dienst is geweest en zijn arbeidscontract op uw initiatief is beindigd. De transitievergoeding bent u ook verschuldigd wanneer u een zieke werknemer na twee jaar loondoorbetaling ontslaat. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid erkent dat dit onredelijk kan uitpakken voor werkgevers die aantoonbaar hun best hebben gedaan voor re-integratie van hun zieke werknemers. Hij is daarom bereid tot aanpassing van de verplic