Info Bulletin februari 2014

download Info Bulletin februari 2014

of 44

 • date post

  11-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  2

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Info Bulletin februari 2014

 • Info DSV jaargang 15 nummer 1 februari 2014 1

  1922 2014

  Clubgebouw DSV, Keurkampstraat 5 7415 DL Deventer. Telefoon 0570 607071

  Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken

  De DSV op het internet: www.dsveno.nl

 • Info DSV jaargang 15 nummer 1 februari 2014 2

 • Info DSV jaargang 15 nummer 1 februari 2014 3

  Het Info-bulletin is het cluborgaan van de Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken. Het Info-bulletin verschijnt zesmaal per jaar in een oplage van

  300 stuks per keer. Redactieadres: Rolklaver 148, 7422 RC Deventer E-mail pk.zwier@home.nl De Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken, opgericht 10 februari

  1922, is aangesloten bij de COVS Nederland. Het bestuur bestaat uit :

  Gerhard Langenkamp, voorzitter, 0570-614578

  GLangenkamp1943@kpnmail.nl

  Martijn de Leest, secretaris, 06-51920811 secretaris@dsveno.nl

  Henk Bluemink, penningmeester 06-10932649

  henk_bluemink@hotmail.com

  Wim Bronsvoort, 2e penningmeester, Werving en Behoud, 06-10624460 wimbronsvoort@hotmail.com

  G Duchatteau, 2e voorzitter, Ontspanningscomm., 0570-633867

  g.duchatteau@home.nl

  Jeffrey van Welsen, 2e secretaris, Technische Commissie, 06-38301397 jeffreyvanwelsen@hotmail.com

  Rudie Boone, Opleiding, waaronder spelregels, 0570-650723

  rudieboone@kpnmail.nl

  Correspondentieadres van de vereniging: Schrijvertje 23, 7423 HS Deventer. Bank : Rabobank nr. 31.45.45.700.

 • Info DSV jaargang 15 nummer 1 februari 2014 4

  Elke donderdagavond is er gelegenheid tot training van

  19.30-20.30 uur, mits anders vermeld in de Info

  Februari

  20 92ste Algemene Jaarlijkse Ledenvergadering. Aanvang om 20.00 uur!

  Deze avond is er geen gelegenheid voor training!

  27 Praatavond. Aanvang om 21.00 uur.

  Maart

  01 Klaverjasmarathon. Opgave bij Piebe Zwier of G Duchatteau.

  06 Behandeling van de spelregels.

  13 Klaverjassen en sjoelen.

  20 Gastspreker of praatavond.

  27 Praatavond of gastspreker.

  April

  03 Behandeling van de spelregels.

  05 Paasbingo in de huiskamer van ons clubhuis De Keurkamp.

  10 Klaverjassen en sjoelen.

  11 Districtsfinale Oost Spelregels voor scheidsrechters in De Keurkamp.

  17 Praatavond.

  24 Gastspreker.

  Wijzigingen voorbehouden

  Inleveren kopij Info uitgave april 2014, uiterlijk 1 april 2014

  Jaargang 15, nummer 2 verschijnt 17 april 2014.

 • Info DSV jaargang 15 nummer 1 februari 2014 5

 • Info DSV jaargang 15 nummer 1 februari 2014 6

  Van de VoorzitterVan de Voorzitter De eerste uitgave Info 15e jaargang nr. 1 2014 ligt weer voor u. De maand februari is al jaren de maand dat de Algemene Jaarlijkse Ledenvergadering wordt gehouden.

  Een maand waarin wordt teruggekeken op het vorige jaar, tevens en heel belangrijk is dat in die vergadering de toekomst van onze vereniging wordt bepaald door bestuur en leden. Ook in deze vergadering worden bestuur en commissieleden weer benoemd of herbenoemd. Geen echt nieuws zult u denken.

  Toch wil ik hier even bij stilstaan, want er komt een opvolger voor mij als voorzitter. Na 13 jaar voorzitter te zijn geweest van onze mooie scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken, komt hier een einde aan op 20 februari 2014. Ik heb 13 jaar gewerkt voor deze club en met heel veel plezier. Toch heb ik gemeend om in 2012 kenbaar te maken dat ik in 2014 tussentijds zou aftreden. Ik heb dit toen gedaan met mijn volle verstand en daar sta ik nog steeds voor honderd procent achter.

  Terugkijkend op de periode van voorzitter hebben wij met elkaar veel ups en downs gekend, gelukkig heel veel meer ups dan downs. Mede door inzet van allen is onze vereniging geworden wat het nu is, een stabiele vereniging die in de wijde omtrek hoog aanzien heeft verworven. Ik spreek de hoop uit dat het gevoerde beleid van de afgelopen jaren wordt gecon-tinueerd door het bestuur en dat wij allen het beleid onder-steunen. Deze club heeft mij ook veel gegeven in moeilijker tijden en ik ben de club hiervoor dankbaar.

 • Info DSV jaargang 15 nummer 1 februari 2014 7

  Vervolg voorwoord Vervolg voorwoord De onderscheidingen die ik als voorzitter van deze club in ontvangst heb mogen nemen, hebben de warmte voor deze club alleen maar vergroot. Vanaf deze plaats wil ik een ieder hartelijk dankzeggen voor het vertrouwen in mij gesteld als voorzitter de afgelopen 13 jaar. Dit zal dan ook mijn laatste bijdrage zijn aan de rubriek Van de Voorzitter. Ik wens G Duchatteau alle succes en plezier toe bij het uitoefenen van zijn nieuwe functie als voorzitter. Verder heeft u kunnen inzien dat toch enkele verschuivingen hebben plaatsgevonden binnen bestuur en commissies, die ik eveneens veel succes, maar vooral plezier toewens. De Nieuwjaarsbijeenkomst op 2 januari 2014 is wederom een enorm succes geworden. Meer dan 80 personen wisten die avond de weg naar De Keurkamp te vinden, waarvoor dank. Ons zaalvoetbalteam heeft op zaterdag 4 januari 2014 prima gepresteerd. Het team wist door te dringen tot de halve finale, echter deze ging verloren tegen een sterk NOT met 21. De strijd om de derde en vierde plaats werd meer dan verdiend gewonnen door de DSV, ditmaal met 2-1 winst. Wij hebben uiteraard heel sportief gespeeld en met respect naar elkaar toe, eveneens richting arbitrage en tegenstan-ders. Wij hbben helaas ook ditmaal geen sportiviteitprijs in de wacht kunnen slepen. Blijkbaar is dit de DSV niet gegund.

 • Info DSV jaargang 15 nummer 1 februari 2014 8

  Vervolg voorwoordVervolg voorwoord Op donderdag 23 januari 2014 hebben wij de enqute bespro-ken. Onze huiskamer was zoals gewoonlijk meer dan goed bez-et. Er is heel veel bruikbaar materiaal aangeleverd door de deelnemers, waarvoor dank. Het bestuur zal deze avond evalueren en hier zeker op terugkomen. Vanaf deze plaats wens ik alle zieken en geblesseerden een spoedig herstel toe. Nogmaals dank ik een ieder voor het vertrouwen in mij gesteld en verwacht u zeker terug te zien op de wekelijkse club-avonden. Onze lijfspreuk is en blijft: Samen staan wij Sterk. Gerhard Langenkamp, Voorzitter

  Ik wil iedereen hartelijk danken, ook namens Ans, voor alle belang-

  stelling die een ieder heeft getoond tijdens mijn ziekte.

  Dit heeft zeker bijgedragen aan mijn herstel. Ik was dan ook blij

  afgelopen donderdag weer in het clubhuis aanwezig te zijn.

  Rob van Zutphen

 • Info DSV jaargang 15 nummer 1 februari 2014 9

 • Info DSV jaargang 15 nummer 1 februari 2014 10

 • Info DSV jaargang 15 nummer 1 februari 2014 11

  Verjaardagen komende maandenVerjaardagen komende maanden Voor allen geldt uiteraard: een hele fijne verjaardag toegewenst:

  Met vriendelijke groet Namens de commissie Werving & Behoud

  Wim Bronsvoort Tel: 06 1062 4460

  E-mail: wimbronsvoort@hotmail.com

  Februari

  Maart

  4 Koen Rooks 3 Eric Philippo 5 Frans Lugtenberg

  5 Barbaros Zungur 7 Bram Dijkhuizen 6 Dennis Draaijer

  9 Wilco Lobbert 7 Broer Goudsmit 8 Herman Veldhoen

  10 Derya Serik 8 Myrthe van Buuren 10 Stephan Zwier

  12 Dyon Fikkert 9 Herman Bril 11 Wilma Zwier

  12 Hans Joos3nk 16 Albert van Brink 16 Jochem Odink

  15 Wim Bronsvoort 17 Mario Julius 19 Evert Gerrits

  15 Rudi Middendorp 21 Dick Schneider 19 Geke Vergeer

  18 Evert-Jan Eggink 25 Orhan Arslan 20 Floris Duy

  19 Edwin Mulder 28 Jos Pleizier 21 Nick Koers

  22 Ans Peters 30 Djarno Brokelman 24 Jan Stegeman

  22 Frans te Riele

  25 Joop Lodewijk

  23 Roelof Timmermans

  27 Jelle van de Valle

  25 Rinie Nijenhuis

  28 Han Marsman

  25 Tom Overmars

  26 Marc Haverkamp

  27 Hanneke Schaap

  28 Sjoerd Nanninga

  29 Maarten Hulst

  April

 • Info DSV jaargang 15 nummer 1 februari 2014 12

 • Info DSV jaargang 15 nummer 1 februari 2014 13

  De maanden december en januari zijn vaak rustige maanden voor de

  commissie. Geen clubavonden en geen spelregelwedstrijden. Toch heeft

  de commissie niet stilgezeten, vandaar een kort overzicht.

  Met ingang van de ledenvergadering verwelkomen we een nieuw com-

  missielid, een naam die velen waarschijnlijk bekend in de oren zal klink-

  en. Al sinds jaar en dag maakt Alexander IJsendorn deel uit van het

  sterrenspelregelteam der DSV, dat onder leiding van Gerard Harmelink

  al diverse prijzen in de wacht heeft weten te slepen. Alexander zal de

  plaats van Gerard Harmelink innemen in de commissie en zal ongetwij-

  feld nieuwe ideen meebrengen voor de DSV.

  Gerard, via deze plaats nogmaals bedankt voor al je bewezen diensten

  de afgelopen 14 jaar. Als langstzittende commissielid zonder bestuurs-

  functie was je ook de laatste jaren vol energie en ging vooral altijd heel

  secuur en zorgzaam te werk. De activiteiten die onder jouw leiding

  werden georganiseerd, verliepen zoals het jou betaamt altijd geheel

  vlekkeloos. Bedankt voor de goede samenwerking!

  In de winterstop hebben we verder op verzoek van SV Schalkhaar een

  spelregelavond voor de clubscheidsrechters verzorgd. Deze avonden

  zijn altijd leerzaam. Zo blijken bij veel voetbalclubs de club-

  scheidsrechters op geen enkele wijze door hun vereniging genformeerd

  te zijn over de verplichte spelerspascontrole in de B-categorie (vanaf 1

  januari alle senioren en vanaf 1 maart ook alle jeugdteams).

  Ook in het voorjaar staat weer een aantal activiteiten op het

  programma.