Info bulletin september 2013

download Info bulletin september 2013

of 36

 • date post

  30-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  1

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Info bulletin september 2013

 • Info DSV jaargang 14 nummer 5 oktober 2013 1

  1922 2013

  Clubgebouw DSV, Keurkampstraat 5

  7415 DL Deventer. Telefoon 0570 607071

  Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken

  De DSV op het internet: www.dsveno.nl

 • Info DSV jaargang 14 nummer 5 oktober 2013 2

 • Info DSV jaargang 14 nummer 5 oktober 2013 3

  Het Info-bulletin is het cluborgaan van de Scheidsrechtersvereniging Deventer

  en Omstreken. Het Info-bulletin verschijnt zesmaal per jaar in een oplage van

  300 stuks per keer.

  Redactieadres: Rolklaver 148, 7422 RC Deventer E-mail pk.zwier@home.nl

  De Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken, opgericht 10 februari

  1922, is aangesloten bij de COVS Nederland.

  Het bestuur bestaat uit :

  Gerhard Langenkamp, voorzitter, 0570-614578

  GLangenkamp1943@kpnmail.nl

  Martijn de Leest, secretaris, 06-51920811

  secretaris@dsveno.nl

  Henk Bluemink, penningmeester 06-10932649

  henk_bluemink@hotmail.com

  Wim Bronsvoort, 2e penningmeester, Werving en Behoud, 06-10624460

  wimbronsvoort@hotmail.com

  G Duchatteau, 2e voorzitter, Ontspanningscomm., 0570-633867

  g.duchatteau@home.nl

  Jeffrey van Welsen, 2e secretaris, Technische Commissie, 06-38301397

  jeffreyvanwelsen@hotmail.com

  Rudie Boone, Opleiding, waaronder spelregels, 0570-650723

  rudieboone@kpnmail.nl

  Correspondentieadres van de vereniging: Schrijvertje 23, 7423 HS Deventer. Bank : Rabobank nr. 31.45.45.700.

 • Info DSV jaargang 14 nummer 5 oktober 2013 4

  Elke donderdagavond is er gelegenheid tot training van

  19.30-20.30 uur, mits anders vermeld in de Info

  Oktober 2013

  17 21.00 uur: nog niet bekend in verband met week Turkije

  24 21.00 uur: nog niet bekend in verband met terugkomst week Turkije

  31 21.00 uur: vijfde donderdag kaarten en sjoelen

  November 2013

  02 Bowlingavond in het Bowlingcentrum op de Worp. Opgave is gewenst!

  07 21.00 uur: behandeling van de spelregels

  14 21.00 uur: kaarten en sjoelen

  16 Klaverjasmarathon in De Keurkamp. Liefhebbers maak er gebruik van!

  21 21.00 uur: Gastspreker

  23 Bezoek Sint Nicolaas aan onze kinderen en kleinkinderen

  28 21.00 uur: Bezoek Sint Ncolaas

  December 2013

  05 21.00 uur: wel clubavond/vrije avond

  12 21.00 uur: kaarten en sjoelen

  21 Traditionele Kerstbingo in De Keurkamp

  Wijzigingen voorbehouden

  Inleveren kopij Info uitgave december 2013, uiterlijk 1 december 2013

  Jaargang 14, nummer 6 verschijnt 12 december 2013.

 • Info DSV jaargang 14 nummer 5 oktober 2013 5

 • Info DSV jaargang 14 nummer 5 oktober 2013 6

  Van de VoorzitterVan de Voorzitter Het ledental van onze vereniging geeft een stijgende lijn te zien. Het is

  verheugend te noemen dat het trainingsbezoek dit seizoen eveneens een

  stijgende lijn te zien geeft ten opzichte van voorgaande jaren.

  Prettig ook te constateren dat veel jongere scheidsrechters aan de

  training deelnemen. Voor beide trainers een stimulans om toch maar ie-

  dere donderdagavond aanwezig te zijn om de training te verzorgen.

  Ik spreek de hoop uit dat het een blijvertje zal blijken te zijn.

  Een plezierige bijkomstigheid is ook dat de opkomst op de clubavond een

  stijgende lijn te zien geeft, ook al was deze in het verleden meer dan

  goed.

  Prettig te constateren dat de DSV in de behoefte voorziet om

  scheidsrechters te binden aan de club en daarnaast de COVS niet te

  vergeten. Wel moeten wij proberen deze ingezette lijn vast te houden

  en zelfs uit te breiden. Ook de wijze waarop de Commissie Opleidingen in

  nauwe samenwerking met Werving en Behoud de verenigingen bezoekt,

  geeft een positieve tint aan onze vereniging. Zo zelfs dat men vele uit-

  nodigingen ontvangt om bij de clubs in de wijde omgeving deze wegwijs

  te maken in de spelregels van het voetbalspel.

  De prachtige nieuwe bar in ons clubhuis is op donderdagavond 3 oktober

  2013 officieel in gebruik genomen, voorafgaand aan de spelregelavond.

  De Commissie Opleidingen bedankt voor uw welwillende medewerking om

  enige tijd hiervoor beschikbaar te stellen.

  Ik moet toch even wat rechtzetten. In de Info uitgave september heb ik

  in mijn voorwoord een vergissing gemaakt. Bij de fantastische organisa-

  tie van de medewerkersavond heb ik de naam van Jeffrey verwisseld

  met Sjoerd. Jeffrey excuses en alsnog bedankt voor je inzet die avond.

 • Info DSV jaargang 14 nummer 5 oktober 2013 7

  Vervolg voorwoord Vervolg voorwoord Teleurstellend was dat de aangekondigde lezing van de heren Booy en

  Demmers op 19 september 2013 geen doorgang kon vinden, dit om voor hen

  moverende redenen. Jammer, mogelijk dat later in dit seizoen Wim van

  Oosten opnieuw een poging zal wagen. Voor de belangstellenden van buiten

  de vereniging die speciaal voor de sprekers kwamen, vanaf deze plaats

  onze excuses.

  De Technische week naar Turkije staat voor de deur. Daarom zal er een

  aangepast weekprogramma zijn voor de thuisblijvers. Donderdag 17 en mo-

  gelijk 24 oktober is er uiteraard wel training op het normale tijdstip en de

  aanvang van de clubavond zal ook om 21.00 uur plaatsvinden, echter in-

  houdelijk is op het moment van schrijven niet bekend hoe het programma

  er zal uitzien. Vanaf deze plaats wens ik de deelnemers (recordaantal

  deelnemers van 39) aan de technische week in Turkije veel genoegen en

  dat zij met plezier hierop terug kunnen kijken. Vanzelfsprekend wens ik

  ook de thuisblijvers twee fijne clubavonden toe in ons steeds fraaier

  wordende clubhuis De Keurkamp.

  Penningmeester Henk Bluemink heeft donderdag 26 september 2013

  tijdens de praatavond middels een open discussie inspraak gegeven van wat

  de vereniging de komende jaren te doen staat om de vereniging in stand te

  houden. Hieruit is gebleken dat de vele aanwezigen zich betrokken voelen

  bij het wel en wee van deze club en met steun van een ieder heb ik het

  geloof dat de Scheidsrechtersvereniging Deventer en Omstreken een

  prachtige tijd tegemoet gaat.

  Voor de organisatie van het Arbitragehuis, gehouden op 25 september

  2013 in ons clubhuis De Keurkamp viel de belangstelling enigszins tegen.

  De aanwezige scheidsrechters waren voetbalscheidsrechters en lid van de

  DSV. De SV Heeten was wel vertegenwoordigd door twee personen. Clubs

  die toegezegd hadden om te komen, bleven weg zonder berichtgeving.

 • Info DSV jaargang 14 nummer 5 oktober 2013 8

  Vervolg voorwoordVervolg voorwoord

  Het heeft tijd nodig om goed in te burgeren, ook al omdat de andere

  sportbonden het niet kennen van een cluster van arbitrage binnen hun bond.

  En mogelijk is er vooralsnog drempelvrees om bij voetbalscheidsrechters

  binnen te komen. De organisatie blijft positief en beseft dat het tijd kost

  om scheidsrechters van andere sportbonden zover te krijgen dat zij open

  staan voor dit initiatief. De DSV-ers wil ik danken voor hun aanwezigheid.

  De maanden november en december komen er weer aan en dit betekent dat

  vele activiteiten worden ontplooid binnen de DSV met onder andere de

  bowlingavond, klaverjasmarathon, Sint Nicolaasfeest voor onze kinderen en

  kleinkinderen, het als vanouds gezellige en ontspannende bezoek van de

  goedheiligman en niet te vergeten de kerstbingo, oliebollen bakken en de

  traditionele oudejaarsavondviering.

  Lees de activiteitenkalender er op na voor de juiste data van deze

  activiteiten. De O.C. zal deze activiteiten ook wel publiceren met de

  data erbij.

  Niets meer aan de orde zijn wens ik al onze zieken en geblesseerden een

  spoedig herstel en ik spreek de hoop uit dat zij snel weer inzetbaar zijn in

  het maatschappelijk leven.

  Neem goede nota van de activiteiten in de activiteitenkalender!

  Onze lijfspreuk is en blijft: Samen staan wij Sterk.

  Gerhard Langenkamp,

  Voorzitter

 • Info DSV jaargang 14 nummer 5 oktober 2013 9

 • Info DSV jaargang 14 nummer 5 oktober 2013 10

 • Info DSV jaargang 14 nummer 5 oktober 2013 11

  Verjaardagen komende maandenVerjaardagen komende maanden Voor allen geldt uiteraard: een hele fijne verjaardag toegewenst:

  Met vriendelijke groet Namens de commissie

  Werving & Behoud

  Wim Bronsvoort

  Tel: 06 1062 4460

  E-mail: wimbronsvoort@hotmail.com

  8 Eric Nieuwenhuijsen

  10 Geert Jan Meijer

  11 Gerhard Langenkamp

  11 Hans Noortman

  13 Marnix Mulder

  13 Richard van Remmen

  17 Rens Bluemink

  17 Bennie Reusken

  18 Ben Keizer

  20 Nannette Roetert

  26 Rob van Zutphen

  27 Jan Tepperik

  29 Pieter Jansen

  29 Hans Plette

  Oktober November

  1 Roelof Michel

  2 Wilco Jansen

  3 Elly Frequin - Velthuis

  4 Louk Hartong

  6 Paul Kamphuis

  8 Betsy van Huizen-Witteveen

  9 Michiel Grijpma

  12 Theo Brack

  12 Henk Nijenhuis

  12 Annemarie Rensink

  13 Bertus Zwerus

  14 Henk Eilerts

  14 Jitze Hitman

  16 Hans ten Napel

  20 G Duchatteau

  21 Gerard Harmelink

  22 Bart Donders

  22 Martijn de Leest

  23 Hans Harleman

  24 Herman Jeurlink

  25 Ab Brilleman

  27 Herman Schoneveld

  December 1 Gerben Smeenk 1 Gerard Veneman 2 Gerard Vloedgraven 4 Pim van