Frontier Magazine 15.5 september / oktober 2009

18
GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | jaargang 15.5 | nummer 86 | september | oktober 2009 NL o 4,95 | België o 5,95 Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's Close Encounters in Brabant Patricia Cori & SIRIUS Einde van het MATERIALISME Van wie is DNB En verder in dit nummer: De wederopstanding van het Nazi-persoonsbewijs | De depressie-epidemie | Vaccineren of niet? | Maya Mysteriën ontwaken | I Tjing kalender september en oktober | Interview met Henk Trentelman | Frontier Symposium | Lucas Slager: In de ban van het leven | Maya-astrologie | Asperge tegen kanker | Smudging: de kracht van heilige rook | De rol van Saturnus in de evoluatine van het heelal | Frontier Award 2009 | Boekenkatern en meer...

description

Tweemaandelijks grensverleggend magazine over wetenschap, spiritualiteit, geschiedenis, mysterie, gezondheid, achtergrond, nieuwe boeken en DVD's.

Transcript of Frontier Magazine 15.5 september / oktober 2009

Page 1: Frontier Magazine 15.5 september / oktober 2009

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | jaargang 15.5 | nummer 86 | september | oktober 2009 NL o 4,95 | België o 5,95

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

Close Encounters in Brabant

Patricia Cori & SiriuSEinde van het MAtEriAliSME

Van wie is DNBEn verder in dit nummer:De wederopstanding van het Nazi-persoonsbewijs | De depressie-epidemie | Vaccineren of niet? | Maya Mysteriën ontwaken | i Tjing kalender september en oktober | interview met Henk Trentelman | Frontier Symposium | Lucas Slager: in de ban van het leven | Maya-astrologie | Asperge tegen kanker | Smudging: de kracht van heilige rook | De rol van Saturnus in de evoluatine van het heelal | Frontier Award 2009 | Boekenkatern en meer...

Page 2: Frontier Magazine 15.5 september / oktober 2009

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | Nr 14.1 | januari | februari 2008 NL o 4,95 | België o 5,95

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

GEHEIM van de

INCA

RATELBAND

REVOLUTIE

Oplossing

ENERGIECRISIS

Mayasymboliek in het dagelijks leven

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | Nr 14.2 | maart | april 2008 NL o 4,95 | België o 5,95

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

holle ruimtesonder de piramides

Apollo 17: uitgelicht en ontmaskerd

wonderbaarlijk Mineraal SuppleMent

2012 enVrijmetselaars

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | Nr 14.3 | mei | juni 2008 NL o 4,95 | België o 5,95

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

Het wondermiddel

MMS

Volg de Maya energie

Wat gebeurt

er tussen

nu en 2012?

Verborgen

agenda van

NASA

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | Nr 14.4 | juli | augustus 2008 NL o 4,95 | België o 5,95

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

Melk: niet zo goed voor elk

Geheimen van de NASA

Willem middelkoop over de kredietcrisis

Codex Alimentarius

En verder in dit nummer:project Camelot | Sitchin’s Twaalfde planeet | Supermagneetstroomconvertors | Het symbool

voor eenheid: gevederde slang | Afbraak van het onderwijs | de (on)mogelijkheden van mmS |

Frontier Symposium 2008 | Grensverleggende producten | maya-astrologie | Boekenkatern

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | Nr 14.5 | september | oktober 2008 NL o 4,95 | België o 5,95

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

Vaccin tegen

baarmoederhalskanker

veilig?

Het mysterie van Gotische Kathedralen

De UFO Hackers

Hemelse boodscHapper

maudy Fowler

En verder in dit nummer:

De aesculaap en de misleiding van de mensheid | centre Lothlorien | Grenswetenschap.nl | Frontier

symposium 2008 | Het geheim van Zionsburg | kristallen schedels | rotsvast bewijs voor prehistorisch

Poollicht | Barack Obama, de Brzezinski coup | stevia | Maya-astrologie | Boekenkatern

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | Nr 14.6 | november | december 2008 NL o 4,95 | België o 5,95

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

De genezende kracht van CAyeNNe peper

Symbool van ons leven

De opkoMSt van het VierDe rijk

Economie vannooit gEnoEg

en verder in dit nummer:Kosmologie van de drie werelden | De verborgen agenda van NASA, deel 4 | Paul Harmans over UFO's |

Gardasil vs baarmoederhalskanker, deel 2 | Frontier Symposium 2008 | Elke Maya Zonnezegel is te ervaren

in specifiek gedrag | Grenswetenschap.nl | Maya-astrologie | Privacy: roepende in de woestijn | Kunst met

een verhaal | Daan de Wit over de volgende oorlog | Eco Lodge(ic) | Pompeii | Boekenkatern en meer...

Grenzen verleggen?SPIRITUALITEIT | WETENSCHAP | MYSTERIE | ACHTERGROND | GESCHIEDENIS | GEZONDHEID

abonnementen informatiePostbus 10681 1001 Er AmsterdamTel: 020-3309151 | e-mail: [email protected]

abonnementsprijsEen jaar abonnement op Frontier Maga-zine (6 nummers) kost in Nederland € 28,95 en in Europa € 36,-Een 2-jarig abonnement (12 nummers) kost in Nederland € 50,- in Europa € 72,-

cadeau-abonnementCadeau-abonnementen lopen automa-tisch af. De gever van een cadeau-abon-nement ontvangt zelf het welkomstge-schenk. De ontvanger krijgt een brief waarin staat dat het abonnement van u afkomstig is.

ingangsdatum abonnementuw abonnement gaat in met het eerst-volgende nummer (Frontier 15.6), indien wij uw aanmelding en betaling voor 31 oktober 2009 hebben ontvangen.

abonnementsvoorwaarden• Aanbiedingen in dit nummer zijn

geldig tot en met 31 oktober 2009.• Het abonnementsgeld dient bij vooruit-

betaling te worden voldaan d.m.v. een automatische incasso. Betaling via een toegestuurde factuur is ook mogelijk.

• Welkomstgeschenken worden verstuurd na ontvangst van het abonnementsgeld.

• Uw adreswijziging graag minimaal 3 weken voor verhuizing opgeven.

• Alle abonnementen gelden tot wederopzegging en worden zonder opzegging automatisch met een jaar verlengd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

• Het opzeggen van uw abonnement dient, schriftelijk of per email, minimaal 6 weken voor afloop van de abonne-mentsperiode te geschieden.

• De abonnementsaanbiedingen gelden alleen voor nieuwe abonnees die de afgelopen 2 jaar geen abonnement op Frontier Magazine hadden.

• Woont u of de ontvanger niet in Neder-land, neem dan telefonisch of per email contact op met Frontier.

• Prijswijzigingen voorbehouden.

welkomstgeschenken:(bij een 1 jaar abonnement)

5 oude nummers kado:Frontier Magazine 12.6, 13.1, 13.2, 13.3 en 13.4

(bij een 2 jarig abonnement)

12 oude nummers kado:Frontier Magazine 11.4, 12.1, 12.2, 12.3 12.4, 12.5, 13.1, 13.2, 13.3 en 13.4 plus twee willekeu-rige oude nummers uit de eerste 10 jaargangen.

OF

13-moon diary of natural time2009 - 2010 (t.w.v. € 20,13)Met deze Engelstalige agenda kan je in één oogopslag zien welke dag het is, zowel in de (gewone) Gregoriaanse kalender als in de 13 Manen Kalender. Je kunt opzoeken wat de dag betekent en je activiteiten daarop afstem-men. En je leert de ‘13 Manen Horoscoop’ van jezelf en je vrienden uitrekenen en uitleggen. De kleurrijke, mooi geïllustreerde en gebonden agenda biedt alles wat een gewone agenda biedt en nog veel meer.

Neem of geef een jaar of twee-jarig abonnement op (6 nummers voor € 28,95 of 12 nummers voor € 50,-) en kies een welkomstgeschenk.

Page 3: Frontier Magazine 15.5 september / oktober 2009

september | oktober 2009 15.5 Frontier 3

COLOFON FRONTIER MAGAZINE

Jaargang 15.5 nummer 86

Hoofdredactie Filip Coppens en Herman Hegge

Eindredactie Jeroen Kumeling

Redactiemedewerkers Leo Annyas, Agnes van de Beek, Katheau de Bie, Robert Boerman, Paul Harmans, David Hatcher Childress, Aldo Hoff, Henk Jelgerhuis Swildens, Ronald Kleistra, Thea Kloppenburg, Idde Lijnse, Hans Overbeek, Evert Poorterman, Klaas Singor, Peter Tuip, Frans Vermeulen, Marc Vredeveldt, Pauline Weerts, Hylke Welling, Frits Westra, Annemieke Witteveen

Druk BalMedia

Distributeur Betapress (Nederland) Imapress (België)

Vormgeving Art direction & vormgeving: Buro Kunst en Drukwerk, Amsterdam, Sylvia Carrilho Opmaak boekenkatern: Jeroen Kumeling Coverfoto: Robbert van den Broeke

met camera van Nancy Talbott

Abonnementen Nederland: Postbus 10681 1001 ER AmsterdamTel: 020-3309151 | e-mail: [email protected] abonnement wordt stilzwijgendverlengd, tenzij het schriftelijk wordtopgezegd uiterlijk één maand voor hetaflopen van het abonnement

AdvertentiesAldo Hoff | [email protected] 020-3309151

Redactie Frontier MagazineFrontier Sciences FoundationPostbus 10681, 1001 ER Amsterdam,Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150www.frontiermagazine.nl | E-mail: [email protected]

Verantwoordelijke uitgeverFrontier PublishingLeliegracht 42, NL-1015 DH Amsterdam,Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150E-mail: [email protected]: 7231599 | ABN-AMRO: 40.78.98.417KBC: 413-9226371-79 (België)www.fsf.nlISSN 1569 - 798

OPGERICHT IN 1995De standpunten in de artikelen zijn niet altijd die van Frontier Magazine en/of Frontier Sciences Foundation, zodat die er ook geen verantwoordelijkheid voor kunnen ne-men. Het copyright rust bij de auteurs zelf. Het copyright voor de overige inhoud ligt bij Frontier Sciences Foundation. © Frontier Sciences Foundation

De uitgever heeft getracht alle auteursrechthebbenden van de in dit tijdschrift opgenomen illustraties te bereiken. Mochten er toch nog illustraties zonder voorkennis van de rechthebbenden zijn afgedrukt, dan worden zij verzocht contact met de redactie op te nemen.

Doorbraak

REDACTIONEEL

Zoals in het vorig redactioneel al was aangekondigd, is de discussie over het vaccineren tegen de Mexicaanse griep losgebarsten. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vindt dat mensen, die twijfels hebben over de vaccinatie en dat naar buiten brengen, gevaarlijk en onverantwoordelijk bezig zijn. Vooral als deze twijfel via internet verspreid wordt, kan men miljoenen bereiken. “Als een paar leken dat oppikken en zich vervolgens niet tegen de Mexicaanse griep laten inenten, kan dat levens kosten”, aldus Roel Coutinho van het RIVM. Hij zou het liefst de vaccinatie tegenstanders de mond snoeren, ook al weet hij dat dat niet kan. D66 daarentegen roept juist op dat er een brede discussie moet plaatsvinden over de Mexicaanse griep. Niet alleen over de praktische maatregelen ter preventie en bestrijding, maar ook over de ontwikkeling van zulke virussen in het algemeen en op de lange termijn. Er zijn nog veel vraagtekens omtrent deze grieppandemie die op dit moment geen serieuze aandacht krijgen. Marcel Messing en de Werkgroep WijWordenWakker spreken hun ongerustheid hierover uit in een onlangs op hun website www.wijwordenwakker.org gepubliceerd artikel met als titel Vaccineren of niet vaccineren. Frontier heeft besloten dit artikel in de vorm van een boekwerkje bij te sluiten en u aan te bieden. M.b.t. al dan niet te laten vaccineren kan een ieder op basis van de beschikbare informatie een eigen bewuste keuze maken.

De tijd van bewustzijnsverandering manifesteert zich op vele manieren, een ieder volgt daarin zijn eigen weg. Bij Robbert van den Broeke, o.a. bekend van de bijzondere gebeurtenissen in het Brabantse, lijkt zijn proces in een volgende fase terecht gekomen te zijn. In de periode dat de graancirkels dit jaar rond zijn woonplaats ontstonden, heeft hij vele onwaarschijnlijke lichtverschijnselen digitaal vastgelegd. De ene foto wekt nog meer verbazing dan de andere. In dit nummer van Frontier Magazine treft u een ooggetuigenverslag aan van deze verbazingwekkende ontwikkelingen, ondersteund door vele foto’s. What’s next vraag je je af….

Normaal gesproken heeft het Frontier Symposium, dat dit jaar op zaterdag 7 november gehouden zal worden, geen thema. Maar gezien de sprekerskeuze en de ontwikkelingen van deze tijd komt het onderwerp bewustzijnsverandering bij alle onderdelen van het symposium terug. De aftrap begint reeds een week voor het symposium. In samenwerking met Richard van Rijswijk en de gemeente Amsterdam zal op de Dam in Amsterdam een zandcirkel gecreëerd worden. Tijdens het symposium zal er een aparte ruimte ingericht worden als meditatieruimte waar een groot aantal kristallen schedels opgesteld staan, die meehelpen aan de bewustzijnsverandering. U mag uw eigen kristallen schedel meenemen. Het belooft wederom een bijzondere happening te worden, en wij verwelkomen u dan ook graag op dit Frontier Symposium.

Herman HeggeHoofdredacteur Frontier Magazine

Page 4: Frontier Magazine 15.5 september / oktober 2009

Vaccinerenof niet?

Bijdrage tot discussie voor het maken van een keuze

Marcel Messing

nu het Mexicaanse virus over de wereld raast, gevoelens van angst worden aangewakkerd, velen in verwarring zijn over wat er gaande is, informatie en desinformatie elkaar afwisselen, overheidskanalen niet over de werkelijke achter-gronden vertellen en/of hiervan niet op de hoogte zijn, maar wel vaccinatie propageren, proefpersonen zich reeds aan-melden voor de eerste vaccintests en het tijdstip van al dan niet verplichte vaccinatie dichterbij komt, is het belangrijk stil te staan bij wat er aan de hand is.

Dit boekwerkje wil een ondersteuning zijn in de menings-vorming bij de keuze van het al dan niet vaccineren tegen de ‘Mexicaanse griep’. De Werkgroep ‘WijWordenWakker’ hoopt met dit boekwerkje primair een brede discussie op gang te brengen in nederland en België. Het gaat om een buitengewoon ernstige kwestie, die ieders aandacht verdient. De werkgroep geeft geen adviezen inzake dit onderwerp, mede gezien het feit dat er geen arts deel van uitmaakt. er is geen tijd te verliezen.

Deel 1 uit de Aztlan serie

4 Frontier 15.5 september | oktober 2009

9 24 36gezondheid

VACCINEREN oF NIET?Als bijlage is in dit nummer van Frontier Magazine een boekwerkje bijgesloten van Marcel Messing en de werkgroep WijWordenWakker met als titel Vaccineren of niet? Dit boekwerkje dient als bijdrage tot de discussie voor het maken van een keuze tot het al dan niet laten vaccineren tegen de Mexicaanse griep.

spiritualiteit

ClosE ENCoUNTERs IN BRABANTRobbert van de Broeke komt sinds 1995 in het nieuws doordat hij allerlei ervaringen met graancirkels heeft. Hij voelt wanneer formaties in de buurt ontstaan. Op de door hem gemaakte digitale foto’s worden vaak lichtverschijnselen waargenomen die niet met het blote oog waarneembaar zijn. Dit seizoen lijkt het alsof de vliegende schotel vorm zich wil manifesteren. Een live verslag van uit de Brabantse akkers.

achtergrond

DE WEDERopsTANDINg VAN HET NAZI-pERsooNsBEWIjs

Uw nieuwe biometrisch paspoort dat de overheid per 21 september verplicht stelt (was 28 juni), is

qua inhoud en motivering identiek aan het Nazi-persoonsbewijs uit 1941. Er is echter één verschil,

dit biometrisch persoonsbewijs gaat aanzienlijk verder en draagt daardoor een veel groter risico.

10spiritualiteit

ZEITgEIsT EN DE gEïNspIREERDE MENs De sleutel tot het beëindigen van het materialisme dat geleid heeft tot de armoede, honger, milieuver-vuiling, en alle andere ellende, ligt in handen van Moeder Aarde en haar relatie tot de kosmos. De goden (die we zelf zijn) lijken ons meer en meer goedgezind omdat het materialisme rond 2012 pa-radoxaal juist tot een bewustzijnsverhoging leidt. De mensheid is dan zo ziek van zichzelf geworden, dat deze daarna wakker kan worden uit een heftige hoge koortsdroom. Peter Toonen, auteur van vele Maya boeken, doet verslag.

INHOUD

Page 5: Frontier Magazine 15.5 september / oktober 2009

september | oktober 2009 15.5 Frontier 5

36 48

spiritualiteit

pATRICIA CoRIPatricia Cori is één van de keynote speakers tijdens het Frontier Symposium op 7 november. Een goede aanlei-ding voor een interview en haar te laten vertellen over haar nieuwste boek Where Pharaohs Dwell, Atlantis, graancirkels, de Hoge Raad van Sirius, Nikola Tesla, piramides en nog veel meer.

gezondheid

DE DEpREssIE-EpIDEMIE Hoe komt het toch dat er zoveel

antidepressiva worden geslikt. Zijn de mensen zoveel ongelukkiger geworden?

Of schrijft de dokter te lichtzinnig zijn recepten voor? Een interview met

Prof. Dr. Trudy Dehue, onlangs te gast bij Zomergasten en auteur van het boek

De depressie-epidiemie.

52

INHOUD

achtergrond

18 DE NEDERlANDsCHE BANkEr is de laatste tijd veel te doen om het feit dat de Fed een private onderneming is, die het monopolie op geldcreatie in Amerika heeft gekregen. Van wie is De Nederlandsche Bank?

gezondheid

34 AspERgE TEgEN kANkER Een paar jaar geleden deed dr. Richard R. Vensal de ontdek-king dat asperge in staat zou zijn kanker te genezen. In dit arti-kel worden een aantal bijzondere kankergevallen verzameld.

42 sMUDgINg: DE kRACHT VAN HEIlIgE Rook smudgen of smudging is het branden van bepaalde kruiden om een bad te creëren van rook. De meest toegepaste vorm van smudging is de reinigende manier.

70 INTERVIEW MET HENk TRENTElMAN kankerpatient Henk Trentelman had volgens zijn oncoloog al 13 jaar dood had moeten zijn. Eind vorig jaar verscheen zijn nieuwste boek Chemo? Of kan ik zélf kiezen? Therapie-vrijheid voor kankerpatiënten. Een kort interview met Tren-telman en een uitgebreide recensie van zijn boek.

mysterie

44 DE Rol VAN sATURNUs IN DE EVolUATINE VAN HET HEElAl

Uit onderzoek van jno Cook blijkt dat de biologie van onze planeet, onze cultuur, psychologie en ons hele bestaan het re-sultaat zijn van een serie incidenten als gevolg van interacties tussen de Aarde en andere planeten in het Zonnestelsel en vooral saturnus. In deel 2 wordt een chronologisch overzicht gegeven van de planetaire interacties door de tijden heen.

spiritualiteit

58 MAyA MysTERIëN oNTWAkEN Het besef van een oneindige levenscyclus is als een rode draad verweven met de Mayacultuur. Mike geubel gaat in dit artikel dieper in op de kosmologie en het geloof van de Maya’s.

En verder...

3 ColoFoN

6 DE CHINEsE I TjINg kAlENDER

31 MAyA-AsTRologIE

32 FRoNTIER syMposIUM

47 FRoNTIER AWARD 2009

57 ColUMN

68 IN DE BAN VAN HET lEVEN (deel 1 van 52) 75 BoEkENkATERN

83 pRoDUCTEN

Page 6: Frontier Magazine 15.5 september / oktober 2009

32 Frontier 15.5 september | oktober 2009

Te verwachten sprekers (onder voorbehoud):

• Robert Boerman & David Pantone (www.ecolodgeic.nl & www.geet.nl) Vrije energie

• Hayo Bol (www.hayobol.nl) Resonantie is de weg naar perfectie

• Patricia Cori (auteur van De terugkeer van Atlantis) Kanaal van de Sprekers van de Hoge Raad van Sirius

• André Douzet (www.perillos.com) Nieuwe ontwikkelingen in Rennes le Château & Perillos

• Jaap van Etten (www.lemurantis.com) Kristallen schedels

• Reinout Guepin (www.implosie.nl ) Schauberger en de herontdekking van de aether

• Bert Janssen (www.bertjanssen.nl) Vele boodschappers één boodschap

• Marcel Messing (www.wijwordenwakker.org) YES WÉ CAN!

• Richard van Rijswijk (www.artdezign.nl) Zandcirkels

• Lucas Slager (www.centrelothlorien.com) Life Coach in veranderende tijden

• Bas Steman (www.bassteman.web-log.nl) Levend bewijs van reïncarnatie

• Albert Toby (www.tobyornottoby.com) Kredietcrisis, de nieuwe religie

• Peter Toonen (www.natuurlijketijd.nl) Maya’s en 2012

• James Twyman (www.jamestwyman.com) De Moses Code

• Dos Winkel (www.dos-bertie-winkel.com) Wat is er mis met vis

• Tara Wallace (www.tarawallace.nl) Spreken met lichtwezens

Grand HoTel KrasnapolsKy, amsTerdam

zaTerdaG 7 november 2009, 10 - 22 uur

Symposium ‘09

Dit jaar willen we tijdens het symposium speciale aandacht besteden aan kristallen schedels. We willen u graag uitnodigen om uw schedels (groot of klein) naar het symposium mee te nemen. Heeft u geen kristallen schedel en zou u hier graag meer over willen weten? Er zullen tijdens het symposium workshops plaats vinden ter verdieping over de schedels en hoe je kunt werken met kristallen schedels.

Dit jaar zullen we wederom met simultane lezingen gaan werken. Naast het hoofdprogramma op het grote podium (500 stoelen), is er een aantal kleinere zalen waar tegelijkertijd lezingen worden georganiseerd. Zo kan iedere bezoeker een lezing naar eigen voorkeur kiezen.

Meer informatie treft u aan op de website: www.frontiersymposium.nl

DATuM: zaterdag 7 november 2009 TiJDSTiP: 10.00 - 22.00 uur PLAATS: Grand Hotel Krasnapolsky, amsterdam EnTREE PRiJS: € 90,- bij voorinschrijving tot 31 oktoberDe entree prijs is inclusief koffie, thee en/of water gedurende de hele dag.

Optioneel is een lunch tijdens de middagpauze voor € 20,- in de sfeervolle Wintertuin. Het geeft u tevens de gelegenheid om bij een van de sprekers aan te schuiven en met hem/haar van gedachten te wisselen.

Page 7: Frontier Magazine 15.5 september / oktober 2009

september | oktober 2009 15.5 Frontier 33

in navolging van de succesvolle eerdere edities, vindt op 7 november a.s. het achtste

Frontier Symposium plaats. Deze keer zal wederom een dag gevuld worden met

boeiende lezingen over interessante, mysterieuze, ongrijpbare fenomenen als

uFO’s, graancirkels, verdwenen beschavingen, geheime technologieën en verborgen

machtsstructuren… en natuurlijk de uitreiking van de Frontier Award. Tevens zullen er

een groot aantal stands aanwezig zijn verzorgd door personen en organisaties die zich

bezighouden met de grenswetenschappen.

Kaarten worden vóór de zaal uitgereikt. OPGAvE: Frontier Sciences FoundationLeliegracht 421015 DH Amsterdamtel: 020-3309151fax: 020-3309150e-mail: [email protected]: 7231599

Tegelijk met uw opgave dient u het bijbehorende bedrag over te maken op een van bovenstaande bankrekeningnummers. Uw reservering is definitief na ontvangst van uw betaling. Vergeet niet de volgende gegevens duidelijk te vermelden: naam, adres, woonplaats, telefoon nummer en e-mail adres. Via e-mail en het volgende nummer van Frontier Magazine zult u uitgebreider geïnformeerd worden over dit Frontier Symposium. Bij annulering voor 10 oktober wordt het volledige entreebedrag teruggestort.

Wilt u meer weten over de wereld om ons heen, over ons verleden en onze toekomst dan is het Frontier Symposium de ideale plaats om uw eigen zoektocht te beginnen of voort te zetten. Al vindt u misschien geen definitieve antwoorden, u leert wel de juiste vragen te stellen. En dat is minstens zo belangrijk! Gezien de belangstelling voor het vorige Symposium raden wij iedereen die geïnteresseerd is aan, zich zo snel mogelijk voor het Symposium van aanstaande november op te geven. Vol is immers vol en het zou jammer zijn dit unieke evenement te moeten missen. Waar treft u anders zo veel enthousiaste, bevlogen Nederlandstalige grenswetenschappers aan?

WWW.FROnTiERSyMPOSiuM.nL

Page 8: Frontier Magazine 15.5 september / oktober 2009

66 Frontier 15.5 september | oktober 2009

advertentie

Massages

Yoga in het gras

Healings

Veggie in Pumps

Eerlijke hapjes

en drankjes

FrontierSalon

op locatie

Kinderprogramma

Biobrokken

voor de hond!

www.spiritueelfestivalaanhetwater.nl

Zondag 13 september 12.00 tot 20.00 uur, Erkemeder strand, Zeewolde

Kaarten verkrijgbaar bij Frontier BookshopSpeciaal voor de lezers van Frontier verloten wij 2 x 5 kaarten!

Mail “frontier” naar: [email protected]

Lezingen en Workshops

En 18% van de opbrengst gaat naar het goede doel!

Page 9: Frontier Magazine 15.5 september / oktober 2009

Boeken

DVDNieuw

FrontierPublishingNIEUW

LezenBoeken

Frontier 15.5 september | oktober 2009 75

Planeet XSurvival Gids voor 2012 en daarnaJacco van der Worp, Marshall Masters & Janice ManningWat is Planeet X nu precies? Het zou een komeet kunnen zijn, of een zwer-vende planeet, of zoals we in dit boek aannemen, een bijna gedoofde bruine dwerg, een kleiner broertje van de Zon. In de komende jaren zal zijn elliptische baan hem naar het binnenste deel van ons Zonnestelsel brengen, waarbij hij de Zon zal activeren. Wanneer dat ge-beurt, zullen er grote problemen voor de aarde komen, wanneer het lot ons in het vizier van een perfecte Zonne-storm plaatst. Het doel van dit boek is om diegenen te helpen die het ermee eens zijn dat tijd een factor van belang is. Dit boek helpt door een praktische verzameling te bieden van hoe-over-leef-ik-2012 survival kennis, voor diege-nen die straks zichzelf moeten zien te redden. (2009)304 Pagina’s | Paperback | € 22,00Code : PXSG

Evolve your BrainDr. Joe DispenzaDat wij meer met onze hersenen kun-nen dan alleen nadenken en dingen onthouden wordt iedereen steeds duidelijker. In deze inspirerende docu-mentaire legt Dr Joe Dispenza, bekend van “What the Bleep Do We Know?!”, uit hoe ons brein zich ontwikkelt en nieuwe vaardigheden leert. Hoe kun-nen we controle over onze eigen ge-dachten krijgen? Dr Joe Dispenza laat zien hoe onze gedachten chemische reacties kunnen ontwikkelen die ons verslaafd maken aan bestaande patro-nen en gevoelens – inclusief gevoelens die ons ongelukkig maken. Als we leren hoe deze gewoontes ontstaan kunnen we niet alleen deze patronen doorbreken, maar ook onze hersenen herprogrammeren opdat nieuwe posi-tieve gewoontes het over kunnen ne-men en ons ten voordeel kunnen zijn in ons dagelijks leven. (2009)112 Minuten | DVD | € 21,90Code : EVOB

2012 , een poort in de tijd Het Goddelijk Plan onthuld Caroline Cory We staan aan de vooravond van de on-vermijdelijke en noodzakelijke opkomst van een nieuwe tijd op aarde, die wordt georganiseerd en ondersteund door de Goddelijke Orde. Dit boek belicht op heldere wijze de multidimensionale as-pecten van deze grootse gebeurtenis en gaat uitvoerig in op gecompliceerde onderwerpen als: de dimensies die we op aarde kunnen waarnemen en de dimensies van onze toekomstige wer-kelijkheid, de geboorte van een nieuwe menselijke soort op aarde, de onvermij-delijke bestuurlijke verschuivingen en de gevolgen daarvan voor de individu-ele mens en de kosmische krachten en de intelligente menselijke en niet-men-selijke wezens die het Goddelijk Plan organiseren en openbaar maken. Het is een opbeurend en praktisch handboek voor iedereen. (2009)270 Pagina’s | Paperback | € 19,90Code : 20P12

Chi RunningRevolutionaire techniek voor blessurevrij en moeiteloos hardlopenDanny en Katherine Dreyer n dit toonaangevende boek toont ul-tramarathonloper Danny Dreyer ons de hardlooptechniek die hij heeft ge-creëerd om blessures te voorkomen en te genezen, maar ook om met minder moeite sneller en verder te lopen. De Chi Running-methode maakt gebruik van de diepe krachtreserves die schuil-gaan in de kernspieren van de romp, een aanpak die voortvloeit uit discipli-nes als yoga, pilates en taichi. Dit zeer effectieve stapvoor-stapprogramma biedt diverse trainingsprincipes en is zeer gebruiksvriendelijk; verminder de kans op blessures , verminder de her-stelperiode na het lopen, creëer een veilig en effectief trainingsprogramma en maak het lopen op elke afstand ple-zierig. (2009)240 Pagina’s | Paperback | € 16,90Code : CHIR

Page 10: Frontier Magazine 15.5 september / oktober 2009

76 Frontier 15.5 september | oktober 2009

BOEKEN | DVD’s Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

De CHI-revolutieWerken met de levensenergietBruce Frantzis Heel veel mensen beoefenen taichi, yoga of qigong en toch blijven de he-lende vermogens van de levenskracht chi of qi, die aan deze disciplines ten grondslag ligt, vaak onderbelicht. In dit boek laat Bruce Frantzis de lezer kennismaken met deze kracht, die al een paar duizend jaar door de Chine-zen wordt gebruikt om het lichaam te helen. Dit boek toont aan dat een ge-stage flow van chi ofwel levensenergie het belangrijkste is voor een vitaal en gelukkig leven. Door de ogenschijnlijk verschillende werelden van yoga, tai-chi, qigong, alternatieve medicijnen en spirituele tradities met elkaar te verbin-den onthult de auteur het geheim van de beheersing van chi. (2009)234 Pagina’s | Paperback | € 19,90Code : DCHR

De stem van je zielJe stem en bestemming vinden met de Soulvoice-methodetKarina Schelde Alles in dit boek draait om de kracht van stem en klank. De stem van je ziel is een werkboek dat de lezer veel te bieden heeft, zoals een inleiding in de theorie en werkwijze van de door Karina Schel-de ontwikkelde Soul Voice-methode, waarin de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van stemsynthese zijn verwerkt; uitgebreide oefenstof voor ontspanning, ademhaling en stemvor-ming, waarmee we onze stem kunnen inzetten tot heil van onszelf en van de wereld; oefeningen om in groepsver-band te doen die elementen bevatten uit het sjamanisme, de chakraleer, de Vijf Tibetanen, en diverse rituelen en gebeden en levendige getuigenissen van mensen die de diepgang van deze methode hebben ervaren. (2009)272 Pagina’s | Paperback | € 22,90Code : DEST

De materialist De onhoudbaarheid van een wereldvisieGraham Dunstan MartinMaterialisten beweren dat verstand, be-wustzijn, leven, evolutie en universum uit losse delen bestaan die door toeval aan elkaar hangen. In dit boek wordt de vraag gesteld: Heeft materialisme zin? Om de beweringen van de materi-alisten aan de tand te voelen, bespreekt Graham Dunstan Martin verschillende onderwerpen zoals kwantumfysica, kosmologie, kunstmatige intelligentie, wetenschap van de hersenen, biologie, mystiek en filosofie. Hij laat onder andere zien hoe computers nooit een bewust-zijn zullen krijgen. Volgens de auteur zijn wij in het bezit van een creatieve vrije wil en kan onze ervaring op de verschil-lende bewustzijnsniveaus niet verklaard worden door een materialistisch stand-punt. (2009)300 Pagina’s | Paperback | € 29,50Code : DMAT

De marketing van GodGod heeft een marketingprobleemCharles SchwietertMensen zoeken spiritualiteit en mystiek, maar vinden die niet meer in de kerk. De Rooms-Katholieke Kerk en de Pro-testantse Kerk in Nederland verliezen een flink marktaandeel. Klanten lopen weg, faillissement dreigt. Aan de hand van bekende marketing- en verkoop-theorieën gaat dit boek in op de markt-positie van bestaande kerken. Waarom zouden de moderne marketingwet-ten niet voor godsdienst gelden? Het Vaticaan is een multinational met vele buitenlandse werkmaatschappijen. De Nederlandse werkmaatschappij, de bv RKK Nederland, verkeert in grote moei-lijkheden. In tien jaar tijd verloor zij 60% van haar marktaandeel. Feit is dat de RKK met 1,2 miljard leden nog nooit zo groot is geweest. (2009)384 Pagina’s | Paperback | € 22,50Code : DMVG

De ultieme uitdagingEen leven creëren dat de moeite waard isPatrick De VleeschauwerHoe creëer en behoud je een gezonde geest die het leven ervaart als de moei-te waard? Dit is in onze samenleving de ultieme uitdaging, omdat onrust, dwangmatigheid en zinloosheid soms zo overheersen. Een gezonde geest is de bron van innerlijke rust, vrijheid en samenhang. Het is wat deze wereld het meest nodig heeft om elk van ons tot bloei te laten komen.We missen inzicht in het goede leven. We zijn vergeten dat we slechts bestaan in uitwisseling met de ander en de we-reld. Wat we doen is daardoor losgeko-men van wat we zijn. We missen het gevoel van verbondenheid geworteld in empathie - het grote gevoel.Nog nooit zijn we zo op zoek geweest naar levensverdieping. Dit boek verhel-dert het bestaan en roept op tot enga-gement. (2009)292 Pagina’s | Paperback | € 27,50Code : DULU

Mystieke Plekken Bijzondere plaatsen in Nederland, België en Duitsland Jan Willem Verkerk en Annemieke LootsMystieke Plekken laat 25 zeer uiteenlo-pende plaatsen zien die hun eigen bij-zondere sfeer hebben: oude heidense putjes, kasteelruïnes, hunebedden, een spookhuis, grotten, maar ook opval-lende landschappen. Mystiek wil zeg-gen verborgen. Op een dergelijke plek hoor of zie je soms iets of er gebeurt iets waar geen woorden voor zijn. Je wordt plotseling geraakt door de schoonheid van de natuur of je voelt je een moment sterk verbonden met die bepaalde plek of energie.Door naar de prachtige foto’s te kijken, waan je je op de mystieke plek. Bij ie-dere plek wordt een korte beschrijving gegeven over de achtergrond, maar er blijft voldoende ruimte over voor je ei-gen ervaring. (2009) 110 Pagina’s | Hardcover | € 24,95Code: MYPL

De verborgen spiritualiteit van mannenTien metaforen om de heilige mannelijk-heid wakker te schuddenMatthew Fox Spiritualiteit en mannelijkheid is het thema van dit uitzonderlijke boek. Het feit dat mannen zeer spiritueel zijn en hun spirituele leven erg belangrijk vinden noemt Fox een van de best bewaarde geheimen van onze maat-schappij. Helaas houden veel mannen om uiteenlopende redenen hun spiri-tualiteit verborgen voor de buitenwe-reld. Dit boek beschrijft tien archetypen die evenzoveel paden naar spirituele volwassenheid verlichten, opdat man-nen ophouden zich te verbergen. Het spirituele leven van mannen is voor velen verborgen, begraven of gemas-keerd, onderdrukt of vergeten. Grootse dingen gebeuren er als we het durven op te graven, te ontmaskeren, uit te drukken, te ontsluieren, te ontdekken en te benoemen. (2009)384 Pagina’s | Paperback | € 26,90Code : DVSM

Kiezen voor vrije keuzeMet het verhaal over het ontstaan van de Akaija – het symbool voor liefde en keuze-vrijheid Wim Roskam We hebben allemaal een vrije keuze, maar wanneer je echt je eigen keuzes in je leven wilt maken, vooral als je ern-stig ziek bent, kies je niet voor een ge-makkelijke weg. Want wanneer ben je vrij in je keuze? Welke keuze is in welke situatie het beste? Naar wie moet je luis-teren? En wat is vrijheid? Met de beste bedoelingen geven mensen elkaar vaak adviezen maar proberen zo wel el-kaars keuzes te bepalen. En ook vanuit de overheid is er een toenemende ten-dens om de keuzevrijheid te beperken waar het de eigen gezondheid betreft. Wanneer Linda ernstig ziek wordt, gaat zij, gesteund door haar partner Wim, haar eigen weg. Kiezen voor vrije keuze is de weg van het hart, aangegeven door de ziel. Het is de weg naar geluk, naar vrijheid. (2009)270 Pagina’s | Paperback | € 21,50Code : KVVK

Page 11: Frontier Magazine 15.5 september / oktober 2009

Frontier 15.5 september | oktober 2009 77

DVD’s | BOEKEN Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Essentie Diamanten weg naar zelfrealisatieA.H. Almaas“Essentie” is een bijzonder boek vanwe-ge de synthese van westerse en ooster-se benaderingen van psychologische en spirituele ontwikkelingen. Waar de meeste autoriteiten op dit gebied ab-stract en onvolledig blijven, is de uit-eenzetting van de auteur over de weg naar zelfrealisatie opvallend duidelijk en nauwgezet. De woorden van Al-maas hebben de simpele kracht en de schone klank van de waarheid. In “Es-sentie” onderzoekt Almaas de essentië-le werkelijkheid om te achterhalen wie of wat wij zijn. Almaas ontdoet daarbij het begrip verlichting van alle mysterie en toont een voor iedereen te bevat-ten proces met duidelijk omschreven stappen, een proces waardoor wij onze persoonlijkheid kunnen loslaten en es-sentie kunnen ervaren. (2009)230 Pagina’s | Hardcover | € 22,90Code : ESSE

Geef jezelf voorspoedEen praktisch werkboek Sup-Hee Komen Kan ik mijzelf voorspoed geven? Ja, wanneer jij je gevoel en verwachting over voorspoed in jezelf positief ontwik-kelt, zal de buitenwereld daarmee gaan overeenstemmen en zul je voorspoed aantrekken. Het leven geeft je aanwij-zingen, lessen en cadeautjes. Deze kun je ontvangen en onderzoeken. Zo ont-dek je dat je de mogelijkheid hebt om voorspoed te creëren, maar ook dat je blokkades hebt die voorspoed tegen-houden en dat je deze liefdevol kunt loslaten. Je voelt je daardoor een vrijer mens en ervaart dat er een vrije keuze is en dat je je dromen kunt realiseren.Wanneer je de theoretische uiteenzet-tingen, inspiraties, praktische voorbeel-den en oefeningen in dit boek volgt, zul jij voorspoed in je leven kunnen verwelkomen. (2009)160 Pagina’s | Paperback | € 17,90Code : GEJV

Het geheim van Chi Lessen van een chi kung-meesterPeter MeechDit boek neemt je mee naar de mys-terieuze wereld van chi kung. In een fascinerend verhaal beschrijft de auteur de eerste zeven jaren van de bijzondere lessen die hij kreeg van een bekende chi kung-meester uit Shanghai. Hij leert hoe hij de mysterieuze levenskracht die chi heet, kan aanwenden. Door de vele wonderlijke gebeurtenissen leert hij verder te kijken dan zijn rationele verstand. Hij krijgt te maken met de uitleg van dromen, met telepathische uitwisselingen tussen hemzelf en de meester en het gooien van chienergie over grote afstanden. Peter Meech laat zien dat de traditionele onderwijsme-thode die gebruikmaakt van de kunst van energieprojectie, samen met de inzet van de student, dé manier is om chi kung te leren. (2009)180 Pagina’s | Paperback | € 16,50 Code : HGVC

De hersengarage van Zapruder IncPatrick Savalle en Aziz LamraniIn Alaska staat een militaire machine die, om de ionosfeer te verhitten, even-veel vermogen gebruikt als tientallen kerncentrales opleveren. Waarom? Was de aarde altijd even groot? Hoe logisch is het dat olie ooit een keer door Moe-der Natuur is aangemaakt en daarna nooit meer? Waarom verpoederden westerse legers kernafval boven Koso-vo, Afghanistan en Irak? Waarom praat iedereen over global warming terwijl er een ijstijd aankomt? Zijn banken wel nodig en dragen ze bij aan welvaart? Wie zaten er achter de aanslagen in Madrid? En London? En New York? Is God niet gewoon Satan? Zijn we niet allemaal onbewust onderdeel van een groter geheel dat ons misbruikt voor doelen die we individueel niet zouden nastreven? (2009)256 Pagina’s | Paperback | € 25,25Code : HZAP

Illusies en optische fenome-nen 365 full-colour pagina’s Paul Baars Deze full-colour scheurkalender 2010 laat in 365 dagen een unieke collectie Il-lusies & Optische Fenomenen zien in al hun diverse uitingsvormen, uitgevoerd met een keur aan kunstenaars van verschillend kaliber - zowel de mees-ter als de leerling komt aan bod.Van onmogelijke afbeeldingen tot woor-dillusies, van 3D-stereogrammen tot wiskunstjes. Al deze images (ver)leiden je spelenderwijs tot het maken van een visuele ontdekkingsreis waarin je je keer op keer kan verwonderen over de werke¬lijkheid. Laat je fascineren door deze beelden en beleef elke dag plezier aan ‘n fenomenale illusie.Paul Baars stelde deze scheurkalender met grote zorgvuldigheid samen. Maar liefst meer dan 55 kunstenaars gaven persoonlijke toestemming hun werk in deze kalender op te nemen. (2009)368 Pagina’s | Paperback | € 14,95Code : ILOF

Integrale TransformatieAuthentiek contact met jezelf, anderen en de wereldJan Janssen Dit boek beschrijft de transformatie en evolutie van de menselijke psyche in drie delen. Het eerste deel behandelt drie doeltreffende werktuigen en acht fundamentele oriëntatiepunten die voor de persoonlijke transformatie no-dig zijn. Verder een diepgaand onder-zoek naar psychologische eigenschap-pen van chakra’s aan de hand van diverse voorbeelden uit de praktijk. Het boek beschrijft een unieke invals-hoek in het thema menselijke verhou-dingen. Aandachtige therapeuten, artsen, leraren en anderen die met mensen werken kunnen hier hun in-zicht in de menselijke psyche in hoge mate uitdiepen. Met de gegeven richt-lijnen kun je jezelf grondig toetsen en tot persoonlijke transformatie aangezet worden.(2009)220 Pagina’s | Hardcover | € 24,50 Code : INTT

Jouw gevoel is niet het mijne Hoe je je bevrijdt van negatieve gevoelensO. JacobsenWie in zijn relatie, familie en werk nare gevoelens achter zich wil laten, vindt daartoe in dit boek de nodige inzichten en technieken. Olaf Jacobsen ontwik-kelde een eenvoudige methode, geba-seerd op de vrije familieopstelling. Met behulp van tal van voorbeelden van situaties uit het leven van alledag reikt hij mogelijkheden aan waarmee we onze eigen gevoelens duidelijk van die van anderen leren onderscheiden. Meestal nemen we in de ontmoeting met an-deren onbewust ‘representerende rollen’ op ons en voor we het weten zijn we in de gevoelens verstrikt die bij die rol ho-ren. We kunnen ons er echter in trainen, onszelf niet meer beschikbaar te stellen voor dergelijke rollen. Daarmee openen we de weg naar werkelijk authentieke communicatie.. (2009) 264 Pagina’s | Paperback | € 19,95Code : JGNM

Kanker is geen ziekte... ...maar een overlevingsmechanisme.Andreas Moritz Volgens Andreas Moritz is kanker één van de laatste redmiddelen van je li-chaam. Kanker ontstaat als gevolg van eerdere gezondheidsproblemen die niet opgelost zijn en het is het ultieme wapen tegen levensbedreigende crises. Het opruimen van dezeproblemen is absoluut noodzakelijk om uiteindelijk de genezing van lichaam, geest en ziel mogelijk te maken. De tra-ditionele aanpak van kanker bestaat nog steeds uit het vernietigen van de kanker-cellen, het operatief verwijderen van de cellen, of dezedoor middel van bestraling te verbran-den; iets wat slechts in zeven procent van de gevallen succes heeft. In dit boek wordt duidelijk gemaakt, hoe het komt dat de klassieke behandelmethodes dodelijk kunnen zijn, wat de werkelijke oorzaken van kanker zijn, en hoe je zelf-genezing kunt bevorderen. (2009)240 Pagina’s | Paperback | € 16,50Code : KIGZ

Page 12: Frontier Magazine 15.5 september / oktober 2009

Liefhebben De weg van seks naar liefdetBarry LongWat is het doel van seksuele liefde? Waarom raken partners vaak seksueel op elkaar uitgekeken? Wat is de werkelijke oorzaak van het onbehagen dat hieruit voortvloeit? Hoe breek je je liefdesleven open en breng je je relatie op orde? Wat zijn de rollen van man en vrouw? Barry Long maakt in dit boek niet alleen duidelijk waar het uiteindelijk om gaat in de seksuele liefde, maar hij geeft ook concrete praktische aanwijzingen en oefeningen om dat te ervaren. Liefheb-ben is lichamelijk plezier en bevrediging, maar kan meer dan dat zijn. Om dit te doorgronden, biedt de auteur de lezers praktische oefeningen om hun eigen seksualiteit te onderzoeken. Niettemin benadrukt hij dat beide partners eerst hun psychologische barrières diennen te herkennen voordat er sprake kan zijn van werkelijk liefhebben. (2001)126 Pagina’s | Hardcover | € 9.90Code : LIHE

Meditatie Een basisboekBarry LongDit boek is opgezet als een cursus van tien lessen en bevat meer dan dertig oefeningen, die in de dagelijkse prak-tijk kunnen worden toegepast. De no-nonsensebenadering van Barry Long is zeer geschikt voor beginners, maar tevens waardevol voor wie al meer er-varing heeft met meditatie.Longs meditatietechniek staat op zich en is niet afkomstig uit een bepaalde spirituele traditie. Het is een techniek die uitblinkt door eenvoud. De oefe-ningen zullen bovendien iedereen aanspreken en kunnen helpen door te dringen tot de stille kern van het men-selijk wezen. (1995)160 Pagina’s | Hardcover | € 9,90Code : MEDIT

Mentaal Vermogen - Investeren in GelukJan Auke WalburgDe hoeveelheid informatie die we dagelijks verwerken doet een steeds zwaarder beroep op onze veerkracht. We nemen tot in detail kennis van wat er in de wereld gebeurt en dat raakt ons. Wellicht verklaart dat waarom we onze emotionele problemen ook sterker er-varen. Stress, depressieve gevoelens en angst verstoren in toenemende mate ons persoonlijk evenwicht en onze productiviteit op het werk. Volgens Jan Auke Walburg is mentaal vermogen datgene dat iemand in staat stelt een gelukkig, betrokken en zinvol leven te leiden. Het investeren in je persoonlijke, sociale en intellectuele vaardigheden, de positieve psychologie, vergroot het gevoel van geluk. (2009)224 pagina’s | Hardcover | € 22,50 Code : MENV

Medialiteit & Helderziend-heid Subtiele waarnemingsvermogens herkennen en trainen Beate Bunzel-DürlichMedialiteit en helderziendheid zijn niet aan slechts enkele mensen voorbe-houden. Iedereen kan zijn medialiteit ontdekken en trainen. Wanneer je hier al praktische ervaring mee hebt opge-daan – in aangename of misschien in onaangename of zelfs beangstigende vorm – zal dit boek je verder helpen. Maar ook wanneer je nieuwsgierig, geïnteresseerd en weetgierig bent, kan dit boek een mooie toegang zijn tot de wijde wereld van de mediali-teit. Nog nooit werden medialiteit en helderziendheid zo uitvoerig en prak-tijkgericht beschreven. Het boek geeft informatieve verklaringen van begrip-pen, feiten en processen rondom het thema medialiteit. Ook komt de ethiek van mediaal werk aan bod. (2009)340 Pagina’s | Paperback | € 22,50Code : MHEL

78 Frontier 15.5 september | oktober 2009

BOEKEN | DVD’s Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Klankmeditatie Je eigen stem als ingang naar verstilling.Klaas-Jan van Velzen Je eigen klank maakt het meest eigene in je wakker. Als je luistert naar de klank van je stem en de vibratie ervan in je lichaam ervaart, dan ben je als vanzelf geconcentreerd en wordt je adem rus-tiger. Steeds als de klank wegebt kom je op natuurlijke wijze even in de stille ruimte van alleen maar Zijn. De neiging van het denken om deze ervaring te verstoren, kun je met iedere uitade-ming weer op laten lossen in een klank. Na enige tijd wordt het innerlijk con-tact sterker dan je denken en wordt het moeiteloos stil. In Klankmeditatie wor-den methodieken uit de Nada Yoga (de yoga van de klank) aangereikt, om dit in wezen eenvoudige proces in jezelf te ervaren. In de stilte na het ervaren van je eigen klank openbaart zich je diepste essentie. (2009)142 Pagina’s | Hardcover | € 14,50Code : KLANK

Een reis naar zelfstandigheid met de Kracht van Ademen in KeniaEen andere kijk op OntwikkelingswerkMarco en Jacquelien de JagerIn dit boek van Marco en Jacquelien de Jager nemen ze ons mee naar Kenia. De vraag of het zin heeft om mensen te helpen bij hun persoonlijke ontwik-keling in een land waar zelfs gebrek is aan de eerste levensbehoeften beant-woorden ze ondubbelzinnig met: ja! Naast thema’s als vrije keuze, spirituali-teit en religie, authenticiteit en relaties loopt het verhaal van Vincent en Daniël uit de sloppenwijken in Nairobi die de grote sprong hebben gewaagd om zelf mensen in de sloppenwijken te helpen om in hun kracht te komen. Dit boeien-de boek illustreert hoe mensen kunnen groeien als ze de kracht van hun adem-haling volledig benutten. (2009)157 Pagina’s | Paperback | € 15,95Code : KVAK

Leef in balans9 manieren om je gewoontes in even-wicht te brengen met je verlangensDr. Wayne W. Dyer‘Wil je een einde maken aan de kloof tussen droom en daad? Wil je je doe-len bereiken en tevens genieten van je leven? Wil je dat de persoon die je laat zien dezelfde is als de persoon die je bent? Als je deze drie vragen met ‘ja’ hebt beantwoord, is dit een boek voor jou! ‘Met dit boek wil ik je helpen om het natuurlijk evenwicht te herstellen in je leven. Balans bereiken doe je niet met nieuwe strategieën voor gedrag, maar door je dagelijkse werkelijkheid op een lijn te brengen met je verlan-gens. Ik hoop dat je mijn stappenplan kunt gebruiken om elke dag weer de balans te vinden die van nature bij jou hoort. (2008)192 Pagina’s | Paperback | € 15,00Code : LEIB

Maya Mysteriën OntwakenVerheldering van het geloof, kalenders en veranderingen van deze tijd.Mike GeubelDe Maya’s zijn zeer spiritueel en ver-trouwen volkomen op de spirituele wereld. Deze wereld is overal om ons heen en als we overlijden worden we er opnieuw in geboren. Velen hebben het contact met de natuur en met de spirituele wereld verloren, maar de Maya kosmologie kan je helpen om dit te herstellen. Zo kom ook jij erach-ter dat we allemaal één zijn en op een zuivere en eerlijke manier met elkaar en met moeder aarde om moeten gaan. Momenteel ontwaken er steeds meer mensen, deze tijd is immers lang geleden door de Maya’s voorspeld, een periode waarin we gaan leren om in harmonie met onszelf en de kosmos te leven. (2009)224 Pagina’s | Paperback | € 17,95Code : MAMO

Page 13: Frontier Magazine 15.5 september / oktober 2009

Is een robot ook maar een mens?33 humoristische filosofische overpein-zingenPeter CaveEthiek, politiek, kunst en logica. Niets laat filosoof Peter Cave ongemoeid. Maar dan op toegankelijke wijze, in de vorm van vertellingen, gedachten ex-perimenten en verhalen. Luchtig, on-derhoudend en met humor. Soms met een bizarre slotsom. De 33 korte verha-len laten de lezer zich verdiepen in de meest intrigerende filosofische vraag-stukken. Soms zet de auteur je op het verkeerde been, confronteert je met een paradox en laat je met gefronste wenkbrauwen achter. Hoe uniek ben jij? Kan een moordenaar onschuldig zijn? Wat betekent het werkelijk om verliefd te zijn? Is er verschil tussen een heilige en een zelfmoordterrorist? De karakteristieke humor maakt de onder-werpen aantrekkelijk. (2009)225 Pagina’s | Hardcover | € 16,95Code : ROMM

Verboden wetenschapVan oude technologieën tot vrije energieRed. J. Douglas KenyonDe materialische en sceptische houding van de conventionele wetenschappers is absoluut nadelig voor een vrije en ombelemmerde ontwikkeling van de wetenschap. De meeste onderzoekers zijn voornamelijk geïnteresseerd in de financiering van hun onderzoeksprojec-ten, en hebben altijd neergekeken op de opvattingen van o.a. Emoto, Sheldrake, Velikovsky, Eigles en Kettler. In deze bun-del artikelen van verschillende auteurs passeren ontdekkingen en technologie-en de revue die door de conventionelewetenschap systematisch zijn verguisd of tegengewerkt. Er is sprake van een strijd tussen de aanhangers van een conventionele visie en de wetenschap-pers die neigen naar een meer spirituele of metafysische werkelijkheidsopvatting. (2009)340 Pagina’s | Paperback | € 29,50Code : VEWE

Onzichtbare risico’s in het Draadloze Tijdperk Alles over gezondheidseffecten van mobieltjes, draadlooos internet, snoerloze huistelefoons (DECT) en zendmasten.Karel en Caroline van HuffelenToen in 1984 in de VS de eerste mobiele telefoon in de markt werd gezet, vondconsumentenwaakhond FDA (Food and Drugs Administration) wetenschappelijk onderzoek naar de gezondheidseffecten van de straling ervan niet noodzakelijk. Karel & Caroline deden diepgaand on-derzoek naar de risico’s van draadloze technologie, zendmasten, de magne-tron en elektrische apparatuur. Uit dikke stapels wetenschappelijke rapporten blijkt dat er een onomstotelijke correlatie bestaat tussen hersenkanker, gehoor-zenuwtumoren, neurodegeneratieve aandoeningen enerzijds en langdurige blootstelling aan draadloze technologie anderzijds. (2008)300 Pagina’s | Paperback | € 24,50Code : ORDT

Unmistaken ChildNati BaratzIn 2001 sterft Meester Lama Konchog, een van de grootste Tibetaanse be-middelaars van onze tijd. Zijn verlegen en toegewijde leerling, Tenzin Zopa, wordt onverwacht door de Dalai Lama aangesteld om de reïncarnatie van zijn overleden meester te vinden. Met be-hulp van astrologie, droomduiding en het gefluister van dorpsbewoners reist Tenzin per helicopter, op een ezel en te voet op zoek naar het ‘unmistaken child’. Deze zoektocht transformeert Tenzin van een nederige bediende in een spiritueel leider. Visueel adembe-nemend en emotioneel aangrijpend, “Unmistaken Child” is de eerste do-cumentaire over de zoektocht naar een gereïncarneerde meester. Visueel adembenemend, emotioneel aangrij-pend en opgenomen over een periode van vier jaar volgt de film een eeuwen-oude, heilige zoektocht. (2009)102 Minuten | DVD | € 20,90Code : UNMI

Frontier 15.5 september | oktober 2009 79

DVD’s | BOEKEN Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Ontdek het gelukscentrum in je hersenenGebruik de Joy Touch voor meer vreugde, vertrouwen en evenwicht in elke situatie Pete A. Sanders jr.Er is één gebied in je leven dat je elk mo-ment kunt sturen en dat is je stemming. Met eenvoudige technieken kun je jezelf altijd in een goed humeur brengen en meer succes en geluk bereiken. De Joy Touch is snel te leren, en eenmaal eigen-gemaakt kun je haar zonder problemen in elke situatie toepassen. In enkele mo-menten kun je je aanzienlijk beter voelen. In heldere taal, aangevuld met duidelijke tekeningen, wordt uiteengezet hoe je de ‘emotionele’ hersenen tot een gelukscen-trum kunt maken. De ‘emotionele’ herse-nen zijn het gebied van de hersenen dat ons welbevinden verslechtert en emo-ties opwekt zoals zorgen, pijn, boosheid en angst, maar met de Joy Touch kun je daar zelf verandering in brengen. (2009) 320 Pagina’s | Paperback | € 21,50Code : OHGH

Ouderschap vanuit je hart Een natuurlijke visie op ouderschap, dra-gen van je kind, slapen, borst(op)voeding, voedselallergie en vele andere onder-werpen Lida van Ruijven-BankDoor je kind vanuit je hart groot te brengen, kun je het een basis meege-ven waar het een leven lang profijt van heeft. Dit boek gaat uit van natuurlijk ouderschap. Ouderschap waarbij je de eerste jaren veel tijd en liefde in je kind investeert door het bijvoorbeeld veelvuldig te dragen, zelf te voeden en bij je te laten slapen. Het is ouder-schap waarin je meer je hart volgt dan de ‘adviezen’ van de omgeving. De vele praktische aanwijzingen voor moeder en vader zullen je helpen om op een natuurlijke wijze vanuit je hart met je kind om te gaan. Borstvoeding, samen slapen met je kind en weer te gaan werken . (2009)340 Pagina’s | Paperback | € 22,50Code : OUDE

Overlevingsgids voor hoog-sensitieve personenInclusief werkboekTed Zeff HSP’s – hoogsensitieve personen – zijn bovengemiddeld gevoelig voor zaken als harde geluiden, sterke geuren, fel licht en het gedrang van mensenmas-sa’s. De Amerikaanse psycholoog Ted Zeff presenteert in zijn boek een ef-fectief stappenplan dat hoogsensitieve personen helpt; te ontdekken of ze echte HSP’s zijn en wat dat betekent,technieken aan te leren om zich te handhaven in een ‘doorgedraaide’ we-reld, om te gaan met geluidsoverlast en tijdsdruk thuis en op het werk, ma-nieren te vinden om meer ontspannen deel te nemen aan het sociale verkeer. Daarnaast ontwikkelde Ted Zeff een weekprogramma voor HSP’s. (2009)408 Pagina’s | Paperback | € 24,90 Code : OVHP

Het pure eten van raw food Het dieet van de toekomst tegen hart- en vaatziekten, kanker en diabetes type 2Anna de Leeuw en Helen Pool-man“Het pure eten van Raw Food” is het nieuwe kookboek van Anna de Leeuw en Helen Poolman, een culinaire ont-dekkingstocht door een supergezonde keuken. Het boek zit boordevol verras-sende smaakvariaties en laat je kennis maken met een heel andere manier van voedselbereiding. Ook mensen met voedselallergieën kunnen gezel-lig mee-eten van de verrukkelijke ge-rechten, want alle recepten zijn vrij van geraffineerde suikers, gluten en lactose. En hoewel raw food zeker geen afslank-dieet is val je er wel door af. Dus je kunt je onbezwaard tegoed doen aan al het heerlijks uit dit boek! Raw food is een nieuwe manier van eten die steeds po-pulairder wordt. (2009)143 Pagina’s | Hardcover | € 24,95Code : PRAW

Page 14: Frontier Magazine 15.5 september / oktober 2009

80 Frontier 15.5 september | oktober 2009

BOEKEN | DVD’s Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Werkboek mandalatekenen & intuïtief schilderenEen innerlijke weg naar bewustwordingPascale Tichelaar-Rakers Diep in onszelf ligt een bron van cre-ativiteit. Door mandala’s te tekenen en intuïtief te tekenen en schilderen, kun je jezelf en de diepere lagen van je bewustzijn ontwikkelen. Hier ligt een ware schat verborgen die je door beeldtaal kunt ontdekken en laten zien. Door met dit boek te werken, geef jij je creativiteit de kans te bloeien, waardoor je zelf nog meer gaat groeien. Je zult je passie voelen, voeden en laten stro-men! Met de duidelijke beschrijvingen, inspirerende voorbeelden, praktische tips en coachinggerichte adviezen kun je zelf met mandalatekenen en intuï-tief tekenen en schilderen aan de slag gaan. (2009)160 Pagina’s | Paperback | € 20,90Code : WMIS

Word je eigen lifecoach Werken aan jezelf is nog nooit zo leuk geweest!Jackee HolderTelevisieprogramma’s en bladen zijn er vaak vol van: je eigen trainer of coach hebben, maar weinigen kunnen zich dit ook echt veroorloven. Dit boek is een goede tweede: je leert bijna spe-lenderwijs je leven in eigen hand te nemen. Een bron van inspiratie die het hele jaar door geraadpleegd kan wor-den. (2009)240 Pagina’s | Paperback | € 19,95Code : WOJE

De weg van de alchemistEen handleiding voor de moderne magiërCatherine MacCounAlchemie kan beschouwd worden als een metafoor voor innerlijke transfor-matie. Volgens Catherine MacCoun echter is alchemie niet alleen een me-tafoor, maar staat het voor echte magie. De innerlijke wereld transformeren is voor de alchemist namelijk een manier om de uiterlijke wereld te veranderen. Door de principes van de alchemie te bestuderen kunnen we bijzondere ef-fecten bereiken met behulp van dage-lijkse acties. We krijgen inzicht in hoe de wereld werkelijk in elkaar zit, namelijk als het directe effect van onze ‘magi-sche’ gedachten. (2009)284 Pagina’s | Paperback | € 19,90Code : WVAL

ZielskinderenOntmoet het kind dat voor jou bestemd is.Walter MakichenEen zwangerschap is niet alleen een lichamelijk proces. De band die ouders met de ziel van hun ongeboren kind hebben, gaat volgens medium Walter Makichen veel verder dan we door-gaans denken.Zielskinderen is een uniek boek dat iedereen die over kinderen nadenkt in-wijdt in hoe conceptie, zwangerschap en bevalling er ‘van de andere kant’ uit-zien. Maar wat vooral verbluffend is, zijn de prachtige, liefdevolle en geruststel-lende antwoorden van de kinderzielen die met Makichen spraken. Kinderen krijgen is nog nooit zo mooi en ma-gisch geweest. (2009)256 Pagina’s | Paperback | € 18,95Code : ZIKI

Zorg met compassieBoeddhisme als inspiratie voor zorg en welzijnPouwel van de Siepkamp Zorg met compassie is een hartver-warmend boek voor hulpverleners die werkzaam zijn in de zorgsector. Pou-wel van de Siepkamp verwerkt in zijn boek inzichten en methoden uit het boeddhisme op dusdanige wijze dat hulpverleners deze kunnen gebruiken om in hun werk – of in hun privéleven – meer vanuit hun eigen kracht in rela-tie tot anderen te staan. Het boek is geschreven vanuit drie in-valshoeken: een laagdrempelige uitleg van de boeddhistische filosofie, sug-gesties voor praktische toepassingen, en persoonlijke ervaringen, (2009)240 Pagina’s | Paperback | € 16,90Code : ZOMC

Zintuigen zonder grenzen Intuïtie, empathie, helderziendheidStefan BrönnleEr zijn veel dingen die we niet kunnen waarnemen, zoals infrarood, ultrage-luid, röntgenstralen, het microskopisch kleine, maar die er desondanks wel zijn. Met dit boek leren we de grenzen van onze waarneming te verleggen, gren-zen die ons belemmeren onze ‘buiten-zintuiglijke’ zintuigen te gebruiken. Op basis van wetenschappelijk onderzoek laat Stefan Brönnle ons op heldere en toegankelijke wijze zien hoe de herse-nen en onze zintuigen functioneren.Daarnaast toont hij hoe de zintuiglijke waarnemingen worden verwerkt en ervaren en hoe ze zelfs kunnen verte-kenen. Vervolgens behandelt hij sub-tielere vormen van perceptie, zoals hel-derziendheid, dromen en uittredingen.Een praktisch boek met oefeningen om je waarnemingen te toetsen en te verscherpen. (2009)158 Pagina’s | Paperback | € 17,50Code : ZZG

TechnocalypsFrank TheysDe laatste 15 jaar heeft de technologie een enorme evolutie doorgemaakt. Het lijkt alsof de mens erop uit is zijn eigen soort te perfectioneren en in de toekomst misschien zelfs te overstijgen. Het uiteindelijke doel van deze ontwik-keling is iets transhumaans, ‘boven-menselijks’ te creëren: een mens met perfecte ogen, immuun voor allerlei ziekten en voor de wetten van dood en verval. Maar ten koste van wat en wie gaat dit? Filmmaker Frank Theys laat je kennis maken met wetenschappers die ervan overtuigd zijn dat we een tijdperk naderen waarin de mens, zoals we die nu kennen, niet meer het meest intelligente wezen op aarde zal zijn. Technocalyps gaat over de verstrek-kende gevolgen die de aankomende ontwikkelingen met zich meebrengen voor het menselijk ras. (2008)156 Minuten | DVD | € 24,90Code : TECA

Taal van het Lichten de Heilige Geometrie van de Zand-cirkelsRichard van RijswijkDe vergeten ‘Taal van het Licht’ komt in dit unieke boek door middel van geometrische patronen op beeldende wijze naar voren. Deze oeroude univer-sele vorm van communicatie is de basis voor energie- en informatieuitwisseling tussen de zichtbare en de onzichtbare werelden. Deze Taal is gebaseerd op het principe dat het universum één groot ‘muziekstuk’ is, ontstaan uit één oerbron. De uitleg van de Heilige Geo-metrie (Taal van het Licht) en de zand-cirkels werd de auteur aangereikt door zijn Arcturiaanse gids Cleo. De in woord en beeld vervatte informatie uit dat ene, onuitputtelijke en trillende energieveld zal dan ook op een hoger bewustzijn met je gaan communiceren. Het boek heeft prachtige afbeeldingen van geo-metrische codes en zandcirkels. (2009)156 Pagina’s | Hardcover | € 19,95Code : TVHL

Page 15: Frontier Magazine 15.5 september / oktober 2009

Frontier 15.5 september | oktober 2009 81

DVD’s | BOEKEN Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Welkom in 2012Hype? Welke Hype?J. Schouten, P. Toonen e.a.Dit unieke boek, bestemd voor iedere belangstellende met betrekking tot de voorspelde veranderingen rondom 2012 (denk hierbij onder andere aan de Maya’s, ingrijpende astrologische ver-anderingen, Plato, Jung, etc.), geeft de lezer een duidelijk inzicht in de rode lijn van de noodzaak van verandering van binnenuit en concretisering in de ma-terie. Prof. Jaap Schouten, Peter Toonen, Bikram Lalbahadoersing, Anton Blok, Gerard van Bussel, Han van Straaten, Zohra Noach (interview door Lambèrt de Kwant), Klaas Laan, Herbert van Erkelens, Klaas Hoekstra, Peter Kamp-schuur en Willem Glaudemans laten hun visie los op dit fenomeen 2012. Twijfels, duidingen, visies, alternatieve wegen, verwijzingen, komen volop tot hun recht in dit verzamelde werk.288 Pagina’s | Paperback | € 18,50Code : WE20

Samen Genezen (2 DVD’s)Brug tussen reguliere- en energetische geneeskundeLynne McTaggart & Rupert SheldrakeLynne McTaggart (wetenschapsjourna-list, medewerker aan “What the bleep do we know”) en Rupert Sheldrake (bioloog, wereldberoemd door zijn “zeven experimenten die de wereld veranderen”), Dr. Med Bodo Köhler (internist, grondlegger van de biofysi-sche geneeskunde) en Drs. Jan Willem Louwerens (klinisch psychiater, pleitbe-zorger van integratie en samenwerking binnen de verschillende vormen van geneeskunde) geven hun visie op uit-nodiging van de artsenvereniging ABB op hoe er een brug kan geslagen wor-den tussen de reguliere aanpak en de daarop aanvullende energetische aan-pak. De DVD bevat de opname van het congres in 2007. (2009)270 Minuten | DVD | € 35.00Code : SAMG

1Bericht aan àlle AardbewonersManu Dit boek werd geschreven door een “Spelmeester”: een mens die hier is ge-boren maar tegelijkertijd deel uitmaakt van een enorm kosmisch collectief uit een ander Universum. Zij zijn de Schep-pende Goden die onheuglijk lang ge-leden ons Universum ‘creeërden’ nadat ook zij toen succesvol door hetzelfde lange, tumultueuze transformatiepro-ces gingen als waar wij als mensheid en vele anderen nu door gaan. Ze maakten ‘Het Spel’ met de bedoeling om tegen 21 December 2012 van de mensen ook dezelfde gelukkige en onsterfelijke supergoden en-godinnen te maken. Het zijn onze grote broers en zussen die ons helpen wèrkelijk verant-woordelijke- en volwassen wezens te worden. (2008)498 Pagina’s | Paperback | € 27,00Code : EEN1

Atlantis herhaald?Over de tijd die komen gaat.Hans Stolp en Harm Wagenma-kers‘Het is aan óns, de keuze is aan óns hoe ingrijpend de komende overgang zijn zal. Werken we van binnenuit, het in-nerlijk weten, op een soepele wijze naar het Gouden tijdperk toe of roepen we nog meer rampen en oorlogen over onszelf af, tot een herhaling van wat is geschied met Atlantis. De verandering komt er, hoe dan ook... De grote over-gang is begonnen. Wij maken er deel van uit: een proces van vergeestelijking is ingezet..’ Dit zijn enkele van de vele heldere en inzichtelijke denkbeelden die Hans Stolp en Harm Wagenmakers ons meegeven in de tijd waarin we nu leven. Ze maken ons bewust hoe we gezamenlijk de weg kunnen gaan om tot transformatie te komen van zowel de aarde als haar bewoners. (2009)64 Pagina’s | Paperback | € 11,90Code : ATLH

Dalai Lama RenaissanceA personal journey to transform the worldKashyar DharvichJ40 van de meest innovatieve en toon-aangevende Westerse denkers komen op verzoek van de Dalai Lama samen in zijn residentie in de Himalaya’s. Ze bespreken de veranderingen in de wereld en zoeken oplossingen voor de vele problemen die daaruit voortko-men. Onder zijn gasten bevinden zich o.a. natuurkundigen en schrijvers Fred Alan Wolf en Amit Goswani, bekend van What the Bleep Do We Know, so-ciaal wetenschapper Jean Houston en Dr. Michael Beckwith uit The Secret. De verwachtingen voor de 5 dagen lange ontmoeting met de Dalai Lama en de vele discussies waren hoog. Wat er ge-beurde was onverwacht en bijzonder. (2009)81 Minuten | DVD | € 18,90Code : DALR

Het Oera Linda boekSura de HeerMocht ooit met zekerheid vastgesteld worden dat het Oera Linda boek au-thentiek is dan is dit een tekst die vele eeuwen ouder is dan de teksten die nu als oudste Nederlandse teksten gelden, en bevatten de teksten wel degelijk een oeroude vorm van Nederlands, zoals deze uitgave door middel van de regel voor regel vertaling aantoont. Sinds de ontdekking van de tekst in 1872 heb-ben vele mensen, wetenschappers, en taaldeskundigen zich over de tekst ge-bogen, en het is opmerkelijk dat er in al die jaren slechts twee categoriën men-sen te vinden zijn. Zij diezeer beslist anderen proboren te overtuigen dat het Oera Linda Boek een “vervalsing” of “mystificatie” is, en zij die eveneens zeer beslist proberen te overtuigen dat het boek authentiek is. (2009)300 Pagina’s | Paperback | € 22,00Code : HOLB

Ware geschiedenis van de BilderbergconferentieDaniel EstulinDe ware geschiedenis van de Bilder-berg-conferentie vertelt niet alleen over de ontstaansgeschiedenis van deze groep onder leiding van prins Bernhard, maar ook over de enorme invloed die de Bilderberg-club inmid-dels heeft en de gevolgen hiervan voor de wereldpolitiek. Daniel Estulin volgt het gedachtegoed van de Bilderberg-club en zijn streven naar een politie-staat, geleid door een wereldregering, bewaakt door een wereldleger, finan-cieel gesteund door een wereldbank en bewoond door een bevolking die volledig gevolgd kan worden dankzij gemplanteerde microchips. (2007)285 Pagina’s | Paperback | € 17,95Code : WGVB

De Kracht van EdelstenenBoek + Edelstenen!!!Petra SonnenbergAl sinds mensenheugenis worden aan edelstenen bijzondere krachten toege-kend. Edelstenen worden bijvoorbeeld gedragen als amulet tegen kwade invloeden of aandoeningen en als sie-raad, maar ook gebruikt als kostbare versiering. De beschermende, helende en reinigende energie van edelstenen kan ons op vele gebieden helpen: bij-voorbeeld om stress te verminderen (Amethist), straling te neutraliseren of onze spirituele vermogens te vergroten (Tijgeroog). Maar ook bij het werken met Reiki of Feng Shui is de ‘krachtbron’ van edelstenen van onschatbare waar-de. In dit ‘edelstenengidsje’ worden 36 bekende edelstenen beschreven wat betreft hun belangrijkste eigenschap-pen en hun invloed op onze lichame-lijke en geestelijke gesteldheid.(2009)96 Pagina’s | Paperback | € 19,90Code : DKVE

Page 16: Frontier Magazine 15.5 september / oktober 2009

Tijdens een van zijn vele reizen heeft Bert Janssen een bijzondere ontmoeting met een vrouw die hem een wonderbaarlijk verhaal vertelt. Het verhaal van de jonge, uit Londen afkomstige, accountant Paul Stokely, die tijdens een vakantie in Wiltshire, Engeland, ongewild in aanraking komt met het fenomeen graan-cirkels. Ondanks zijn desinteresse, raakt Paul ongemerkt en ongewild verstrikt in een web van intriges waarbij de Binnenlandse Veiligheidsdienst van Enge-land, het Britse leger, de Kerk en Paul zelf om beurten de hoofdrol spelen. Naarmate de tijd vordert, gebeuren er meer en meer vreemde zaken met en om Paul die hem tenslotte doen concluderen dat hij gek aan het worden is. Zijn aanvankelijke desinteresse, achterdocht en vooral angst slaan echter om in nieuwsgierigheid. Op de huid gezeten door de verschillende diensten en or-ganisaties en met de mysterieuze graancirkels als achtergronddecor, ontrafelt Paul stukje bij beetje het grootste Mysterie dat de mensheid ooit heeft bezig-gehouden. De vraag of God bestaat, wie hij of zij is en wat we met die kennis kunnen. Uiteindelijk blijkt hij zelf de ultieme sleutel te bezitten.

Sophia’s Ei is het op gnostische kennis gebaseerde en ongekend spannende verhaal, waarbinnen wetenschappelijke feiten uit onder andere de psychologie en kwantum fysica met verschillende sjamanistische en esoterische inzichten (vooral van de Inca en Pre-Inca Wisdomkeepers) samenvloeien. Het is het laatste verhaal dat nog nooit is verteld en zal je algemene visie op de toekomst van de mensheid en haar reden van bestaan ingrijpend en blijvend wijzigen.

Bert Janssen, 1958, is na een aanvankelijke studie wis- en natuurkunde afgestudeerd als landbouwkundig ingenieur. Sinds de jaren zeventig bestudeert hij grenswetenschappen, waarbij hij zijn opgedane kennis en inzichten middels het geven van lezingen en workshops, het maken van documentaires en het schrijven van boeken deelt met de wereld. In 2003 ontving hij de Frontier Award. Zijn documentaire ‘Contact’ won in Amerika een Ebe-Award. In ‘Sophia’s Ei’ heeft Bert Janssen al zijn vergaar-de kennis en wijsheid in één verhaal bij elkaar gebracht.

Niets in dit boek is precies gegaan zoals het beschreven staat, maar het is allemaal volledig waar. Bert Janssen

Bert Ja

nsse

n

... het laatste verhaal dat nog nooit is verteld ...

het laatste verhaal dat nog nooit is verteld

Je hebt het zélf in de hand

HANDBOEK

HANDLIJNKUNDE

HA

ND

BO

EK

HA

ND

LIJN

KU

ND

E C

hristine Kaspers

HANDBOEK HANDLIJNKUNDE

Handlijnkunde is al bekend in de oudste tijden en waarschijnlijk al ver voor 2000 jaar v. Chr. bedreven. In het oude India en ook nu nog is het heel gebruikelijk en normaal om je handen geregeld te laten lezen. Vooral in India gaan handlijnkunde en astrologie hand in hand. Zelfs in de bijbel zijn verwijzingen te vinden naar de handlijnkunde in het boek Job: “De lengte van dagen is in haar rechterhand, in haar linkerhand rijkdom en eer”.

Dit complete handboek en naslagwerk over handlijnkunde is gebaseerd op het werk van Marja Inden. Zij had meer dan 25 jaar ervaring in de handlijnkunde en wilde haar opgedane kennis niet verloren laten gaan – temeer niet, omdat zij nieuwe dingen had ontdekt en ook uitgebreid met de medische kant van het handlezen bezig was. De auteur heeft na het overlijden van Marja Inden de beschikking over het complete en zeer uitgebreide archief van Marja gekregen, wat de basis heeft gevormd van dit boek.

Het Handboek Handlijnkunde is een zeer compleet boek over handlijnkunde, niet alleen op psychologisch, maar ook op medisch vlak. Elk onderdeel van de hand wordt breed uit besproken, afgewisseld met oefeningen.

Christine Kaspers geeft al jarenlang lessen, heeft een eigen praktijk, schrijft artikelen en geeft lezingen en workshops over zowel handlijnkunde als de westerse en Vedische astrologische astrologie. Zij is erkend, praktiserend lid van de Astrologische Vakvereniging Nederland.

Christine Kaspers Gebaseerd op het werk van Marja Inden

Je hebt het zélf in de hand

De Maya aftelling naar het einde van onze wereld

PATRICK GERYLAuteur van de bestseller De Orion Profetie

DE WERELDCATASTROFE IN

2012

82 Frontier 15.5 september | oktober 2009

FRONTIER PUBLISHING Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Sophia’s EiHet laatste verhaal dat nog nooit is verteldBert JanssenTijdens een van zijn vele reizen heeft Bert Janssen een bijzondere ontmoeting met een vrouw die hem een wonderbaarlijk verhaal vertelt. Het verhaal van de jonge, accountant Paul Stokely, die tijdens een vakantie in Wiltshire, Engeland, ongewild in aanraking komt met het fenomeen graancirkels. Ondanks zijn desinteresse, raakt Paul ongemerkt en ongewild ver-strikt in een web van intriges waarbij de Binnenlandse Veiligheidsdienst van En-geland, het Britse leger, de Kerk en Paul zelf om beurten de hoofdrol spelen. Sophia’s Ei is het op gnostische kennis gebaseerde en ongekend spannende verhaal, waarbinnen wetenschappelijke feiten uit onder andere de psychologie en kwantum fysica met verschillende sjamanistische en esoterische inzichten samenvloeien. (2008)368 Pagina’s | Paperback | € 19,90Code : SOEI

13 Moon Diary of Natural Time 2009/2010Agenda gebaseerd op oude Maya Kalenders (Engelstalig)Nicole E. Zonderhuis en Sylvia CarrilhoMet deze Engelstalige agenda kan je in één oogopslag zien welke dag het is, zowel in de (gewone) Gregoriaanse kalender als in de 13 Manen Kalender. Je kunt opzoeken wat de dag betekent en je activiteiten daarop afstemmen. Of achteraf kijken of het verhaal van de Maya’s ook voor jou opgaat. En je leert de ‘13 Manen Horoscoop’ van jezelf en je vrienden uitrekenen en uitleggen. De kleurrijke, mooi geïllustreerde en gebonden agenda biedt alles wat een gewone agenda biedt en nog veel meer. Te gebruiken tot 24 juli 2009. Kijk op www.mayatzolkin.com voor pre-views en meer informatie. (2009)264 Pagina’s | Hardcover | € 20,13Code : 13MD4

Maya Scheurkalender 2009/2010Lucas SlagerVoortaan kun je leven en werken vanuit een volkomen natuurlijke kalender. De scheurkalender geeft een heldere inleiding en uitleg, de bekende westerse datum, de ba-sisenergie van elke dag (4 kleuren), de Toon (13 fasen in elk proces), het Zonnezegel (20 kwaliteiten van de schepping) en de Maan (13 x 28 dagen). Verder heeft elk blad een af-firmatie die aansluit bij de natuurlijke cycli. Daarmee kan je je weer verbin-den met de energie van elke dag en leven in je eigen ritme. Zo helpt de kalender je om weer te leven naar je essentie en je droom op Aarde uit te voeren. (2009)380 Pagina’s | Paperback | € 16,95Code : MSK4

2-in-1 Maya VerjaardagskalenderNicole E. Zonderhuis en Sylvia CarrilhoDe ideale verjaardags kalender. Je kunt hier zowel de Galactische als de gewone verjaardagen van je familie en vrienden bijhouden. Met een dui-delijke Nederlandstalige uitleg over de 13 Manenkalender en een uitgebreide beschrijving van de 13 Tonen en 20 Zegels kom je meer te weten over de werking van de Mayakalender. Verder kun je met tabellen de Galactische Sig-natuur van jezelf, familie en vrienden uitrekenen. Het is een verjaardagska-lender in 2 delen, die onafhankelijk van elkaar zijn om te slaan. Met de 2-in-1 verjaardagskalender hoef je geen ver-jaardag meer te vergeten en je kan je je familie en vrienden zelfs twee maal feliciteren; op hun Galactische verjaar-dag én “gewone” verjaardag.16 Pagina’s | A4 | € 13,-Code: 2IN1

In de Ban van het LevenSymbolische inspiratie op je levenspadLucas SlagerIn de ban van hat leven geeft je aan de hand van 52 prachtige citaten uit de boeken van Tolkien, 52 levenslessen aan, die elk op zich en samen, kunnen leiden tot inspiratie, inzicht en groei en zijn gekoppeld aan de wereld en het leven vandaag. De uitleg kan je helpen op je eigen weg, je eigen queeste, de queeste van jouw leven. Het boek laat zien hoe we ook in onze tijd, gewoon kunnen leren van de geschiedenis en symbolen die ons in allerlei vormen worden aangeboden. De mooiste boodschap die Tolkien ons geeft in zijn verhalen is dat er altijd toekomst is, altijd licht in de verte. Zoals Frodo die door zijn rugzak leeg te maken, zichzelf en de wereld kon verlossen van de last van de ring. Zo kunnen ook wij zelf op weg gaan en onze levensopdracht ver-vullen.168 pagina’s | Hardcover| € 14,90Code: IBHL

De twintig gezichten van de scheppingMayasymboliek in het dagelijks levenLucas Slager en Peter ToonenDe mens is één van de vele wonde-ren van de schepping. Niet alleen dat hij geschapen is, maar hij kan zelf ook scheppen. De mens is een stukje van het grote geheel. Alles is eenheid. God, het universum, het Al, Hunab K’u, is in alles. De mens is een afspiegeling van de schepper en kan tot bewust Zijn en verlichting komen. We hebben alle ba-gage om ons erfdeel te ontvangen en vooral ook om die gaven te gebruiken. We hebben oneindig veel mogelijkhe-den, zoals de wereld, het universum, vele gezichten heeft om zich te ont-vouwen. We hoeven ze alleen maar te herontdekken.Dit boek neemt je mee op een ont-dekkingstocht in jezelf, om achter alle sluiers van beperking te ontdekken dat je zoveel meer bent dan de wereld je heeft geleerd.200 pagina’s | Hardcover | € 17,50Code: 20GS

De wereldcatastrofe in 2012De Maya aftelling naar het einde van onze wereld Patrick GerylIn zijn vorige boek De Orion Profetie kwam Patrick Geryl tot de wereldschok-kende conclusie dat de aarde door een reusachtige ramp zal worden geteisterd. Er is meer dan voldoende bewijsmate-riaal dat zulke superrampen in het ver-leden hebben plaatsgevonden. In De Wereldcatastrofe in 2012 zet Geryl zijn wetenschappelijke zoektocht verder naar de codes van de Maya’s en de Oude Egyptenaren die naar deze superramp verwijzen. Beide culturen blijken de om-looptijd van de aarde rond de zon on-gelooflijk precies te hebben berekend. Totaal verbijsterd door zijn ontdekkingen kan de auteur niet anders dan deze oude gegevens als juist bestempelen... en daarmee ook het einde bevestigen van onze huidige beschaving!344 pagina’s | Paperback | € 17,50Code: DWC

Handboek HandlijnkundeJe hebt het zèlf in de handChristine KaspersDit complete handboek en naslagwerk over handlijnkunde is gebaseerd op het werk van Marja Inden. Zij had meer dan 25 jaar ervaring en wilde haar opgedane kennis niet verloren laten gaan – temeer niet, omdat zij nieuwe dingen had ontdekt en ook uitgebreid met de medische kant van het handle-zen bezig was. De auteur heeft na het overlijden van Marja Inden de beschik-king over het complete en uitgebreide archief van Marja gekregen. Het Hand-boek voor Handlijnkunde is een zeer compleet boek over handlijnkunde, niet alleen op psychologisch, maar ook op medisch vlak. Elk onderdeel van de hand wordt breed uit besproken, afgewisseld met oefeningen. Christine Kaspers geeft al jarenlang lessen, heeft een eigen praktijk, schrijft artikelen en geeft lezingen en workshops over o.a. handlijnkunde.520 Pagina’s | Hardcover | € 39.95Code: HVH

Page 17: Frontier Magazine 15.5 september / oktober 2009

David Icke19 september

Human race get o� your kneesRAI Amsterdam

030 - 677 16 64

10.00 - 18.30 hrs

www.heartevents.nl

SmudgenBij Frontier kan u ook...

OcOte – Hout met een heerlijke geur van de Pinus Oocarpa Boom. Ocote bevat 80% hars en daardoor goed ontvlambaar. Productcode: OcOt - Prijs € 5,00

western red ceder – Wordt gebruikt om de kracht van het gebed te versterken, huis te reinigen en de vloer van de zweethut te eren. Productcode: ceder - Prijs: € 4,00

witte salie – Sterke reiniger voor aura en ruimtes. Productcode: salie - Prijs: € 5,00

kOOltjes – Om wierook te laten smeulen. Aansteken met aansteker. Als het knettert leg je het neer op een steen. Als het kooltje roodgloeiend wordt, strooi je wat kruiden op het kooltje. Productcode: kOOl - Prijs € 1,90

smudgeschelP – De schelp wordt gebruikt om de kruiden in te leggen, komen de vier elementen samen: de schelp staat symbool voor het water, de kruiden staan voor de aarde, de rook staat voor de lucht en het branden is uiteraard het vuur. Productcode: schlP - Prijs € 8,00

Datum & tijd Zaterdag 19 september 2009, 10.00 uur - 18.30 uur

Locatie De RAI in Amsterdam

Prijs prijs: € 69,-

Voertaal Engels

Aanmelden Nadere informatie kunt u aanvragen via www.heartevents.nl of 030-6771664

Speciale aanbieding voor Frontier Magazine lezers:U kunt de tickets ook bij Frontier Bookshop reserveren/kopenNeem contact op via [email protected] of 020-3309151 of kom langs in Amsterdam.

Exclusief: Speciaal Frontier VIP arrangement:Eerste of tweede rij op het event + boek naar keus van David Icke + Meet and Greet met David Icke. Prijs: 99 Euro.

David Icke in AmsterdamLezing: ‘Human race get off your knees’

David Icke komt naar Amsterdam voor een zeven uur durende lezing met meer dan 1000 illustraties die jouw leven, de perceptie van jezelf en de kijk op de wereld voorgoed veranderen.

De kans om David Icke live te zien, MIS HET NIET

Organisatie; Solar Wind Events & Heart Events (Hans Rietveld, contact [email protected])

Page 18: Frontier Magazine 15.5 september / oktober 2009

Open Your Mind Symposium11 oktober 2009

Datum: zondag 11 oktober 2009Zaal: Den Dullaert Sportlaan 24 4561 AK Hulst ( Zeeland)

Aanvang: 10:30 - 11:00 uurProgramma: 11:00 - 20:00 uur

Entree prijs: € 29,50 ticket is inclusief koffie en thee t/m 13:30 en 19% BTW

Voor meer informatie en bestellen van tickets kijk op www.fourthsence.com of www.ticketmaster.nl

Janet Ossebaard:graancirkels - Anton Teuben: niburu.nl - Peter Toonen: 2012 en de maya'sTessa Koop: wanttoknow.nl, UfO'S en buitenaards leven - Johan Oldenkamp: pateo.nl -

TDPS: The Dutch Paranormal Society: onderzoekers van paranormale activiteiten