Essen info april 2016

Click here to load reader

 • date post

  26-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  228
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Maandelijkse magazine van de gemeente Essen

Transcript of Essen info april 2016

 • maandelijks infomagazineapril 2016 jaargang 43

  Toeristisch plein volledig vernieuwd Feestelijke opening op 24 april

  Feesten en fuiven in aprilVeiligheid begint bij goed overleg

  Geen kakje zonder zakjeVoer mee strijd tegen hondenpoep

  Wegen in het bosEssen verhoogt budget voor herstelwerken

 • LEVEN

  Info uit het LDC p12

  Mobiplus: fris je kennis over het verkeer op p12

  Actie 'Met Belgerinkel naar de Winkel' p13

  Win waardebonnen voor je buurtfeest p13

  Opvang van asielzoekers in Essen: de feiten p14

  WONENBESTUUR

  Sacochengooien en sloefstampen p04

  Veilig feesten p07

  Geen kakje zonder zakje p08

  Fluoactie was succes p08

  Beachvolleybalterrein in het sportpark p09

  Vacature jobstudenten p09

  COLOFONEssen Info is het maandelijkse infomagazine van het Gemeentebestuur van Essen Verschijnt 11 x per jaar, niet in augustus Oplage: 8.150 ex. Redactieadres: dienst communicatie, Heuvelplein 23, 2910 Essen, T 03 670 01 46, F 03 670 01 55, info@essen.be, www.essen.be Druk: Vanden Broele Group, Brugge Verantwoordelijke uitgever: Gaston Van Tichelt, gemeentehuis, Heuvelplein 23, 2910 Essen, voor het college van burgemeester en schepenen Deze uitgave werd gedrukt op milieuvriendelijk papier met inkten op plantaardige basis. De papiersoort bestaat voor 100% uit gerecycleerd afvalpapier (Europees Ecolabel, FSC-gecertificeerd) Coverfoto: Margo Tilborghs

  Deadline: Gelieve de activiteiten voor de uitgave van mei 2016 ten laatste in te leveren op dinsdag 12 april 2016 via www.UiTdatabank.be.

  17

  08

  15

  Herstel boswegen p10

  Zeg je oude stookolietank vaarwel p11

  Verkeersinfo p11

  Milieutip p11

 • Beste Essenaar

  Veiligheid is cruciaal. Ervoor zorgen dat de mensen zich gerust voelen, is een absolute kerntaak van uw gemeentebestuur! Veiligheid en gerustheid zijn divers, en kennen bovendien een hoog subjectief gehalte: de ene voelt zich sneller onveilig dan de andere. Een inbreuk op uzelf als persoon is iets anders dan wanneer je fiets wordt gestolen. Maar ook een fietsdiefstal kan heel wat problemen met zich brengen. En ouders bekommeren zich dan weer of hun tiener na een nachtje stappen wel veilig thuiskomt.

  Om Essen veilig te houden, moeten we samenwerken. Veiligheid is niet enkel een zaak van politie, brandweer en ambulance. Ook een gezonde sociale controle, snelheidsregels respecteren, enz. dragen bij tot een veilige samenleving. Ook onze jeugdverenigingen hebben dit knap opgepikt. In dit magazine leest u hoe zij werden genformeerd over hoe hun evenementen veilig kunnen verlopen. Het gemeentebestuur betaalt jaarlijks ongeveer 175.000 euro aan de ambulance, 525.000 euro aan de brandweer en meer dan twee miljoen euro aan onze Politie Grens. Sinds kort hebben we ook twee wijkagenten in Essen-Centrum in plaats van een. En dat alles loont. Het aantal woninginbraken is gedaald van meer dan 100 in 2013, naar 77 in 2014 en 47 in 2015. Het aantal autodiefstallen daalde van 15 in 2013, naar 11 in 2014 en 5 in 2015. En het aantal fietsdiefstallen daalde van 99 in 2013, naar 63 en 64 in 2014 en 2015.

  En ook de volgende jaren moeten deze cijfers omlaag!

  ONTSPANNEN

  Op verkenning in eigen streek p15

  VVV-plein vernieuwd p16

  Kamp Noord p17

  Stoerwoud p17

  p18

  www.esseninbeeld.be p22

  Het eerste woordVAN UW BURGEMEESTER

  17

  08

  20

  3 | H

  et e

  erst

  e w

  oord

  in Essen

  10

 • 4 | I

  n de

  kijk

  er

  De met tennisballen gevulde handtassen moeten zo ver mogelijk worden gegooid.

  Om de wedstrijd zo eerlijk mogelijk te houden, is het deelnemersveld opgedeeld in

  categorien volgens leeftijd en geslacht.

  4 | I

  n de

  kijk

  er

 • 5 | I

  n de

  kijk

  er

  Lokaal Dienstencentrum t Gasthuis zoekt voor de derde keer naar de beste sacochengooier van Essen. Een klassiek sportevenement zoals De Ronde van Vlaanderen valt in het niets bij deze topper onder de seniorensporten. We houden het niet alleen bij sacochen. We gaan ook op zoek naar de beste sloefenstamper!

  Volgens leeftijdHet kampioenschap vindt plaats op 1 april en dat is geen aprilvis. De met tennis-ballen gevulde handtassen moeten zo ver mogelijk worden gegooid. Om de wedstrijd zo eerlijk mogelijk te houden, is het deelnemersveld opgedeeld in categorien volgens leeftijd en geslacht. Naast het saco-chengooien is er nu ook het sloefenstampen. Veel uitleg moeten we daar niet bij ge-ven.

  Schrijf je op tijd inWil je nog deelnemen, schrijf je dan zeker in door te bellen, mailen of even binnen te springen in t Gasthuis. De wedstrijd start om 13.30 uur en op het einde van de dag bekampen de winnaars van elke categorie elkaar zodat er n, ware kampioen overblijft. In geval van slecht weer spelen we in 't Gasthuis met aangepaste regels.

  Eddy en Rita kampioen in 2015Vorig jaar telden we acht mannelijke deelnemers en acht-tien dames. Eddy Binon gooide de tas 22,86 meter en Rita Kruchten 14,96 meter en werden zo de kampioenen van 2015. Het idee om een dergelijk kampioenschap te houden kwam van Gerda Hoppenbrouwers. Zij verzorgt het interieur en het restaurant van het LDC en pikte het idee op in Ekeren.

  Ben jij de strafste sacochengooier van Essen?

  SCHIET UIT jE SLOEFEN EN DOE MEE!

  Lokaal Dienstencentrum 't Gasthuisgasthuis@ocmw.essen.be 03 663 69 04

  Meer info?

 • kORt Feestcheques: vraag ze aan!

  je zou het niet direct vermoeden, maar het gemeentelijk informatie-magazine dat je momenteel in handen hebt, werd gedrukt op 100% gerecycleerd en 100% wit papier. De gemeente schreef een nieuwe drukopdracht uit voor de komende drie jaar. De firma Van-den Broele uit Brugge kwam als meest gunstige en duurzame bie-der uit de prijsvraag.

  6 | k

  ort

  De Essense kleuterscholen schrij-ven vanaf 11 april nieuwe kindjes in die niet behoren tot de voor-rangsgroepen. In eerdere com-municatie van de scholen werd 1 april gezegd, maar omdat die dag in de paasvakantie valt, verhuist de datum naar maandag 11 april. De inschrijvingsdag voor lagere en middelbare scholen vind je op de website van die scholen.

  5438Op drie weken tijd werden er 5.438 bruine restafvalzakken binnengebracht. Al deze zakken worden terugbetaald. Heb je ergens nog zakken liggen, lever ze dan in aan het onthaal van het gemeentehuis. Je hebt nog tijd tot eind mei. Met vragen over je groene of zwarte container kan je terecht bij IGEAN via 0800 146 46.

  Duurzaam papier

  Inschrijvingen kleuterscholen

  Organiseer je een gezellig buurt-feest, een lezing in het kader van de Vlaamse feestdag of gewoon een straatbarbecue? Vraag dan een feestcheque aan via de web-site www.vlaanderenfeest.be. je vindt er alle voorwaarden en formulieren terug. Opgelet, het aantal cheques is beperkt: wacht niet te lang om je aanvraag in te dienen.

  Zomer- brochureAan het magazine van juni voe-gen we een zomerbrochure toe waarin alle zomeractiviteiten die in Essen plaatsvinden, staan opgelijst. Wil jij dat jouw evene-ment hierin wordt opgenomen, vul dan alle gegevens ten laatste in op dinsdag 3 mei 2016 via www.uitdatabank.be. Met deze handige brochure kan je heel de zomer inplannen!

 • EVENEMENTENLOKET HELPT jE OP WEG

  De maand april is een actieve maand voor fuiven en tentfeesten. De lente is in het land en dus maken de vele verenigingen gebruik van het mooie weer om hun feesttenten op te stellen. Bij de organisatie van zon fuif komt heel wat kijken. De gemeente hield daarom een overleg met de jeugdverenigingen en veiligheidsdiensten om zo fuiven in nog betere banen te leiden.

  Van eind maart tot eind april valt er heel wat te feesten in Essen: de Paasfuif, Horrordonk, Release, Mugshot en de Paviljoenfeesten. Allemaal grote fuiven in een zaal of tent waarbij met heel wat veiligheidsaspecten rekening moet worden gehouden.

  Respecteer je oren en de buurtHet geluid is vaak een heikel punt op dergelijke feesten. Daarom bepaalt het schepencollege, afhankelijk van het type evenement, een maximaal geluidsniveau (100 decibel) en leggen ze maatregelen op. Zo moeten organisatoren een geluidsmeter opstellen en gratis oordopjes ter beschik-king stellen. De gemeente leent een geluidsmeter uit bij zulke evenementen.

  Contactgegevens in geval van klachtenDe geluidsnormen zijn er in de eerste plaats om schade aan het gehoor te voorkomen bij bezoekers en medewer-kers. De geluidsnormen zorgen er ook voor dat de over-last voor de buurtbewoners beperkt blijft. Het is daarom belangrijk dat de verenigingen de buren informeren over het evenement en contactgegevens achterlaten in geval van klachten. Er mag muziek worden gespeeld tot 03.30 uur.

  Veiligheid primeertMaar er komt nog veel meer bij kijken. Organisatoren moeten rekening houden met de reglementen rond alco-holgebruik (-16 en +18), een intern noodplan opstellen, zorgen voor veiligheidsmensen, over de nodige attesten beschikken voor de tent en de elektrische installatie, zorgen dat brandweer en ambulance vlot op het terrein kunnen en ga zo maar door. Verenigingen en bezoekers mogen vooral niet uit het oog verliezen dat er altijd goed ge-feest moet worden. De jeugdverenigingen weten daar alles van!

  Het evenementenloket helpt je op wegAlles begint bij het melden van een evenement bij het evene-mentenloket van de gemeente. Dat kan vanaf een jaar op voor-hand. Het loket helpt je met al je vragen over het organiseren van evenementen en met het invullen van het meldingsformu-lier. Het ingevulde formulier wordt doorgegeven aan de veilig-heidsdiensten en besproken op een intern veiligheidsoverleg. je kan ten vroegste zes maanden op voorhand allerlei materi-alen lenen zoals tafel