Essen info november 2015

Click here to load reader

 • date post

  24-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  4

Embed Size (px)

description

maandelijks magazine van de gemeente Essen

Transcript of Essen info november 2015

 • maandelijks infomagazinenovember 2015 jaargang 42

  Ik ben de donor eeuwig dankbaarEssense Myriam De Smet onderging longtransplantatie

  Rode Neuzen DagFree Podium voor het goede doel

  Duik eens over de grensGemeente betaalt gedeelte van je zwembeurt terug

  Essen zet in op verkeersveiligheidGevaarlijke punten worden aangepakt

 • LEVEN

  Essen zet extra in op verkeersveiligheid p13

  11.11.11 p13

  Info uit het LDC p14

  Ouderenweek p14

  Het verhaal van Myriam De Smet p15

  Rode Neuzen Dag p16

  wONENBESTUUR

  In de kijker p04

  Kort p06

  Evenementenloket p07

  Inspraak over Doel p07

  wat met bladfval? p08

  Veegplan najaar p08

  Openbare verlichting p09

  COLOFONEssen Info is het maandelijkse infomagazine van het Gemeentebestuur van Essen Verschijnt 11 x per jaar, niet in augustus Oplage: 8.150 ex. Redactieadres: dienst communicatie, Heuvelplein 23, 2910 Essen, T 03 670 01 46, F 03 670 01 55, info@essen.be, www.essen.be Druk: Vanden Broele Group, Brugge Verantwoordelijke uitgever: Gaston Van Tichelt, gemeentehuis, Heuvelplein 23, 2910 Essen, voor het college van burgemeester en schepenen Deze uitgave werd gedrukt op milieuvriendelijk papier met inkten op plantaardige basis. De papiersoort bestaat voor 60% uit gerecycleerd papier en komt voor 40% uit duurzaam bosbeheer (EU Eco Flower & FSC-gecertificeerd) Coverfoto: Jasper Van Tilburgh

  Deadline: Gelieve de activiteiten voor de uitgave van december 2015 ten laatste in te leveren op dinsdag 10 november 2015 via www.UiTdatabank.be.

  15

  04

  12

  Meldpunt waterlopen p10

  wijk Statievelden: 30 woningen toegewezen p11

  wegenwerken p11

  Verkeerstip p11

  Allerheiligen: over gebruiken en tradities p12

 • Beste Essenaar

  Een van de belangrijkste factoren van een levendig dorp is de plaatselijke middenstand: winkels, horeca en diensten met een basisaanbod aan producten, maar ook met juist dt tikkeltje meer. Een persoonlijke en vriendelijke service op maat van de klant. Op dat vlak mogen we in Essen niet klagen. Voor heel veel producten kan je in onze gemeente bij de plaatselijke winkelier terecht.

  Je kan het belang van winkels nog breder zien: door een goed winkelaanbod, is het aantrekkelijker wonen, wat leidt tot een waardevermeerdering van het woningpatrimonium. En ook het verenigingsleven heeft er baat bij. De sponsoring vanuit de middenstand is immers cruciaal voor de werking van vele verenigingen. Trouwens, een woord van dank daarvoor is hier wel op zijn plaats!

  Het is dus belangrijk om een winkelvriendelijke gemeente te zijn, n te blijven. En daar liggen zeker uitdagingen. Bij de gemeente en bij de winkeliers zelf. Alleen al het fenomeen van het internetwinkelen zorgt ervoor dat sommige winkels zichzelf zullen moeten heruitvinden. Maar ook de nabijheid van een centrumgemeente als Roosendaal is een factor om mee rekening te houden. Initiatieven zoals een braderij of het uitwerken van een goed parkeerbeleid in het centrum zijn stappen in de goede richting. Maar is dat genoeg? Samen met de winkeliers en Unizo zullen we zoeken naar een realistische aanpak, afgestemd op de verwachtingen en de mogelijkheden die er zijn.

  Hopelijk komen daaruit positieve resultaten!

  ONTSpANNEN

  Kate winslet in de bib p17

  Marleen Merckx speelt in 't Gildenhuys p17

  p17

  Nuttige adressen p21

  Het eerste woordVAN Uw BURGEMEESTER

  04

  17

  3 | H

  et e

  erst

  e w

  oord

  in Essen

  07

 • 4 | I

  n de

  kijk

  er

  De accommodatie in de Nederlandse zwembaden is uitstekend. Al het

  denkbare materiaal is aanwezig om de kinderen te leren zwemmen.

  We verdelen de klas in vier, zodat we iedereen genoeg aandacht kunnen geven.

  Ben Vingerhoets leermeester lichamelijke opvoeding WIGO

  Omdat we langer onderweg zijn, zwemmen er nu meer kinderen tegelijk. We zorgen ervoor dat de bus goed gevuld is. Dat betekent natuurlijk dat er meer lesgevers nodig zijn. Bij WIGO zijn er twee leerkrachten, n redder van zwembad De Vennen en een Nederlandse lesgever die zwemles geven. We verdelen de klas in vier zodat we iedereen genoeg aandacht kunnen geven.

 • We zijn vier maanden verder na de sluiting van zwembad De Vennen. Toch moeten Essenaren, en zeker de schoolkinderen, kunnen zwemmen. Wat doet de gemeente om dit te ondersteunen? Wij zetten het even op een rijtje.

  Goede infrastructuur maar iets langer onderwegDe scholen in Essen maken nu gebruik van de zwembaden in Roosendaal en Hoogerheide. Het grote voordeel is de infra-structuur: grote zwembaden met al het nodige oefenmateriaal om te leren zwemmen. In deze zwembaden leren de kinderen dit volgens het logisch opgebouwde Nederlandse Zwem ABC. Het nadeel is dat de schoolkinderen iets langer onderweg zijn met de bus.

  10 zwembeurten per leerlingVoor elke leerling van de derde kleuterklas en de lagere school voorziet de gemeente een tussenkomst. Die bestaat uit het busvervoer naar de zwembaden, een extra lesgever en tien zwembeurten van 45 minuten per leerling. Voor elke leerling van de eerste graad van het middelbaar, komt de gemeente tussen voor 15 euro.

  Subsidie voor individuele zwemmersOok voor individuele zwemmers uit Essen en erkende verenigingen is er een tussenkomst. De gemeente betaalt 20% van de zwemkosten. Deze tegemoetkoming geldt voor het zwembad in Kalmthout, De Stok in Roosendaal, De plantage in Hoogerheide en De wildert in Zundert. Surf naar www.essen.be om het aanvraagformulier te downloaden. Tussen 1 juli en 30 september kreeg de gemeente 34 aanvragen binnen. Goed voor een gesubsidieerd totaalbedrag van 396,55 euro.

  Op stap met WIGOwe volgden het vierde leerjaar van de gemeentelijke basisschool wIGO tijdens hun zwemles in De Stok in Roosendaal. De sportleraar wist ons te vertellen dat het onthaal steeds heel hartelijk is en dat het zwembad groot genoeg is om grote klassen te ontvangen. Extra lesgevers zijn natuurlijk wel nodig. De redders die vroeger in zwembad De Vennen stonden, bieden hier een helpende hand.

  Afbraak van De VennenZwembad De Vennen zal eind november afgebroken worden.

  5 | I

  n de

  kijk

  er

  Duik eens over de grens

  GEMEENTE ESSEN BETAALT DEEL VAN JE ZwEMBEURTEN TERUG

  03 670 01 56 vrijetijd@essen.be

  Meer info?

 • kORT Afvalcontainer

  Op 5 december zijn er heel wat wegen afgesloten door de cyclo-crosswedstrijd in Essen. Daarom vindt de papierophaling van Ho-ger Streven in Essen-Centrum niet op 5 december maar een week eerder plaats, namelijk op zaterdag 28 november. Denk er aan om vrijdagavond 27 novem-ber je oud papier buiten te zetten. Kijk in de afvalkalender om te we-ten over welke straten het gaat.

  6 | k

  ort

  De jeugdraad reikt jaarlijks het Gouden Ei uit aan een persoon, beweging of groep die zich in 2015 vrijwillig verdienstelijk maakte op het vlak van het brede jeugdbeleid of het jeugdwerkbe-leid binnen de gemeente Essen. De jeugdraad kiest uiteindelijk de winnaar. Nominaties met een degelijke motivering mag je vr 15 november bezorgen via jeugdraad.essen@gmail.com.

  13811381 Essense leerlingen kwamen sinds de start van dit schooljaar naar GC zaal Rex. Vier verschillende toneelstukken brachten cultuur dicht bij deze kinderen en jongeren. Het bestuur organiseert voor elke graad een voorstelling en draagt daarbij de helft van de onkosten.

  papierophaling

  Gouden Ei

  Eind februari 2016 plant de ge-meente de overstap van restaf-valzakken naar grijze afvalcon-tainers. De gemeenteraad moet zich hier eerst nog over uitspre-ken. De komende maanden zal de gemeente uitgebreid hierover communiceren. Koop dus geen te grote voorraad bruine restafval-zakken meer aan. Tussen 1 maart en 31 mei 2016 kan je zakken om-ruilen aan de onthaalbalie.

  Zitdag pensioenenOp uitdrukkelijk verzoek van het gemeentebestuur zal de Rijks-dienst voor pensioenen nog zeker tot december 2015 zitdagen hou-den in Lokaal Dienstencentrum (LDC) t Gasthuis. Voor 2016 wordt naar een oplossing gezocht. De eerstvolgende zitdagen vinden dus plaats op dinsdag 10 november en dinsdag 8 december en dat tussen 13.00 en 15.00 uur.

 • GEMEENTE HERTEKENT ORGANOGRAM

  De gemeente Essen voert enkele taakverschuivingen door in haar organisatiestructuur. Blikvanger is de verhuis van de dienst Onderwijs en de Uitleendienst naar de nieuwe afdeling Vrije Tijd en Leven. Zo zetten we maximaal in op efficintie en dienstverlening.

  Onderwijs verhuistAls opstap naar een grotere fusieoperatie met het OCMw in 2019, zijn vandaag al enkele interne aan-passingen wenselijk. De belangrijkste transformatie doet zich voor op Vrije Tijd. Alles wat met het ge-meentelijke onderwijsbeleid te maken heeft, wordt overgeheveld. Een logische keuze: materies als jeugd, sport en cultuur zijn nauw verweven met het alledaagse leven van schoolgaande jongeren. De af-deling heet vanaf nu dan ook Vrije Tijd en Leven.

  EvenementenloketEen andere efficintiewinst boeken we met de eengemaakte Uitleendienst. Het uitleenmateriaal zit niet langer verspreid over meerdere diensten. Voortaan is er slechts n aanspreekpunt voor alle feestjes en benodigdheden: het Evenementenlo-ket aan de Vrijetijdsbalie. Cordinator Tanja pee-ters maakt werk van een overzichtelijke all-in aan-vraagprocedure (materialen, regulering, veiligheid ) voor burgers, verenigingen, buurtcomits e.d.

  VeiligheidOok de afdeling Administratieve Zaken ondergaat een kleine aanpassing. Gezien de raakvlakken van de dienst Ambulan-

  Essen bouwt volwaardig evenementenloket uit

  Evenementenloket gemeente Essenevenementen@essen.be 03 670 01 53

  www.essen.be/evenementenloket

  Meer info?

  BESTUUR

  Essen wil inspraak over ker