Essen info december 2015

download Essen info december 2015

of 24

 • date post

  24-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  224
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Maandelijks magazine van de gemeente Essen

Transcript of Essen info december 2015

 • maandelijks infomagazinedecember 2015 jaargang 42

  50 jaar cyclocross in EssenFeestelijke kortingsbon voor elk gezin!

  HuisvuilophalingEssen schakelt over op afvalcontainers

  SpoorwegloodsEerste stappen gezet richting restauratie

  HeuvelpleinGeen doorgaand autoverkeer meer

 • LEVEN

  Wat betekent asielcrisis voor onze gemeente? p13

  Wat kost alleen wonen? p13

  Info uit het LDC p14

  Muzarto brengt sfeer p15

  AED-toestellen in Essen p15

  Music for Life p15

  WoNENBESTUUR

  In de kijker p04

  Kort p06

  Heuvelplein afgesloten p07

  Dag bruine afvalzakken! p08

  Bedankt, afvalheld Leo! p09

  Met feestbus naar 2016 p09

  Regels voor vuurwerk p10

  COLOFONEssen Info is het maandelijkse infomagazine van het Gemeentebestuur van Essen Verschijnt 11 x per jaar, niet in augustus Oplage: 8.150 ex. Redactieadres: dienst communicatie, Heuvelplein 23, 2910 Essen, T 03 670 01 46, F 03 670 01 55, info@essen.be, www.essen.be Druk: Vanden Broele Group, Brugge Verantwoordelijke uitgever: Gaston Van Tichelt, gemeentehuis, Heuvelplein 23, 2910 Essen, voor het college van burgemeester en schepenen Deze uitgave werd gedrukt op milieuvriendelijk papier met inkten op plantaardige basis. De papiersoort bestaat voor 60% uit gerecycleerd papier en komt voor 40% uit duurzaam bosbeheer (EU Eco Flower & FSC-gecertificeerd) Coverfoto: Jasper Van Tilburgh

  Deadline: Gelieve de activiteiten voor de uitgave van januari 2016 ten laatste in te leveren op maandag 7 december 2015 via www.UiTdatabank.be.

  15

  04

  08

  Renovatiepremie p11

  Wegenwerken p11

  Verkeerstip p11

  Taxusinzameling p12

  Stooktips p12

  Klaar voor de winter p13

  Foto jasper van tilburgh

 • Beste Essenaar

  Voor een gemeente is het steeds nuttig om een uithangbord te hebben. Kalmthout heeft in dat opzicht het geluk om met de Kalmthoutse Heide naar buiten te kunnen komen. En Malle met zijn Trappist.

  Dat is nuttig omdat citymarketing meer en meer belangrijk is. Naambekendheid kan leiden tot investeringen, is goed voor het (bedrijfs)toerisme, enzovoort. Maar het is ook goed omdat daarmee inwoners zich beter kunnen vereenzelvigen met de gemeente. Het leidt tot een sterkere identiteit. Mensen zijn fier om deel uit te maken van de gemeente.

  Dat moet ook bij ons zo zijn: de Essenaren moeten fier zijn op Essen!

  op 5 december hebben wij zon uithangbord: de internationale bpost Bank Trofee Cyclocross Essen. Al voor de vijftigste keer richten de Koninklijke Molenheidevrienden een veldrit in. De hoge vlucht die de sport sinds een aantal jaren heeft genomen, straalt ook af op de organisatie. Het sportgebeuren trekt duizenden mensen aan, en meer dan 600.000 kijkers zullen het evenement live volgen op hun tv. Honderden vrijwilligers zijn die dag in de weer om van het gebeuren een prachtig Essens volksfeest te maken. Proficiat aan de Molenheidevrienden!

  onze gemeente wil daar een steentje toe bijdragen. In dit magazine vindt u een bon waarmee u voor 5 euro toegang krijgt. Maak er gebruik van! Zo kan u een heel plezierige dag beleven, vanop de eerste rij kijken naar topsport, en bouwt u mee aan een prachtig evenement dat Essen naar buiten brengt als d Cyclocrossgemeente van Vlaanderen!

  oNTSPANNEN

  50 jaar cyclocross p16

  Kortingsbon p16

  Aanbod vzw Kobie p17

  Gezellig sportelen p17

  p18

  www.esseninbeeld.be p22

  Nuttige adressen p23

  Het eerste woordVAN UW BURGEMEESTER

  04

  22

  3 | H

  et e

  erst

  e w

  oord

  in Essen

  07

 • 4 | I

  n de

  kijk

  er

  Een van de kandidaten heeft de intentie om een ambachtelijke bierbrouwerij te installeren in

  de loods. Het AGB en Kempens Landschap zijn momenteel in gesprek met deze kandidaat.

 • Er komt stilaan schot in het dossier van de spoorwegloods. Sinds november 2013 werkt de gemeente hiervoor samen met Kempens Landschap. Deze landschapsvereniging is al achttien jaar actief in de provincie Antwerpen om natuur, open ruimte en erfgoed veilig te stellen. Ook erfgoedsites met monumentale waarde, zoals de spoorwegloods in Essen, horen hier bij.

  Architecten bereiden renovatiedossier voorDe betrokkenheid van Kempens Landschap is van wezenlijk belang voor de herbestemming van de loods. De voorbije maanden zetten we samen de eerste stappen in de renovatie van het historische gebouw. Meer concreet is aNNo architec-ten uit Gent aan de slag gegaan om het restauratiedossier voor te bereiden. Dit met het oog op het verkrijgen van subsi-dies van de Vlaamse overheid.

  In onderhandeling met bierbrouwerIn juli van dit jaar deed het Autonoom Gemeentebedrijf Es-sen (AGB), eigenaar van de spoorwegsite, onder begeleiding van Kempens Landschap een oproep naar priv-partners om een project te realiseren in de loods. Een van de kandidaten heeft de intentie om er een ambachtelijke bierbrouwerij te in-stalleren. Het AGB en Kempens Landschap zijn momenteel in gesprek met deze kandidaat.

  Kans op Europese subsidiesDe gemeente zou de geklasseerde loods tegen 2018 gerestau-reerd willen zien. Die datum hangt, gelet op het prijskaartje, sterk af van subsidies die wel of niet binnengehaald worden. Samen met Kempens Landschap proberen we bijvoorbeeld een belangrijke Europese subsidie binnen te halen voor de toepassing van innovatieve energietechnieken in historische gebouwen.

  Meer zicht in de volgende maandenWe hopen de volgende maanden meer zicht te krijgen op de subsidiemogelijkheden en de partnerkeuze. We willen wel be-klemtonen dat er op dit ogenblik nog geen akkoord bestaat. Zolang het restauratiedossier niet helemaal rond is, is er im-mers geen project.

  5 | I

  n de

  kijk

  er

  Eerste stappen gezet in restauratie rangeerloods

  GEMEENTE ESSEN EN KEMPENS LANDSCHAP HoPEN oP SUBSIDIES

  www.kempenslandschap.be

  Meer info?

 • KORt Foto's Wo I blijven staan

  Laat je tijdens de blok niet meer afleiden door een gillende zus of kerstjingles op de radio, maar kom in alle rust blokken in de bib van Essen. Wil je zeker zijn van een plaatsje? Laat dan even op voorhand iets weten via het mail-adres bib@essen.be. Je kan er zelfs buiten de openingsuren stu-deren en papieren afdrukken. Er is bovendien gratis wifi. Meer info via www.essen.bibliotheek.be.

  6 | K

  ort

  Muzikaal talent, zet je schrap: Hemelrock opent binnenkort de deuren in sportpark Hemelrijk. De schrijnwerkers zijn volop aan de slag met het installeren van al-lerlei akoestisch materiaal (bass trapps, plafondisolatie e.d.) Heb je interesse om gebruik te maken van de repetitieruimte? Schrijf je dan in via jeugd@essen.be en ontvang het laatste nieuws!

  500De Ronde van Essen koos dit jaar de Cliniclowns uit als goed doel en stortte 500,00 euro op hun rekening. Er liepen 175 deelnemers mee tijdens de laatste, druilerige week van de grote vakantie. Volgend jaar is de Ronde van Essen van 22 tot 27 augustus 2016 en rekenen we op stralend weer!

  Blok in de bib

  Repeteren in Hemelrock

  Sinds april 2014 zijn heel wat stra-ten in Essen en Kalmthout verrijkt met vergrote fotos uit de Eerste Wereldoorlog, die een eeuw gele-den nog in alle hevigheid woedde. Vanwege het succes blijven de fo-todoeken nog staan tot eind 2018. Je krijgt dus extra gelegenheid de gekoppelde fietsroute en wandelin-gen te volgen. Alle info vind je op de website www.dendoodendraad.be.

  Lichtjes zorgen voor kerstsfeerin straatbeeldNet als vorig jaar voorziet de ge-meente kerstverlichting in een heel aantal straten. Het gaat om energiezuinige LED-verlichting die zal branden van 7 december tot en met 7 januari 2016. Elke wijk in Es-sen krijgt verlichting, meestal aan een kerk of een plein. We houden het bij n kleur.

 • Het plein wordt een stuk

  leefbaarder.

  Piet Van Dorst Bewoner Heuvelplein

  Wij zijn meer dan tevreden dat dit deel van het Heuvelplein afgesloten wordt. Voor f ietsers en voetgangers is het momenteel niet zo veilig. Autos kunnen net zo goed via de Ringweg naar Horendonk of Nispen rijden. Het plein wordt zo leefbaarder.

  LEEFBAARHEID oP EN RoND PLEIN VERHooGT

  Het centrum van Essen ondergaat na Nieuwjaar een belangrijke ingreep. Vanaf maandag 4 januari 2016 wordt het Heuvelplein tussen het driehoekige plein en het gemeentehuis permanent afgesloten voor het doorgaande (gemotoriseerde) verkeer.

  Drie proefopstellingenHet gemeentebestuur ging voor deze beslissing niet over een nacht ijs. Er ging een aantal proefopstellin-gen aan vooraf. Nu mag iedereen nog vanuit de Kapelstraat via de verbinding Heuvelplein/Watermo-lenstraat richting Ringweg rijden, of omgekeerd. Concreet testte het gemeentebestuur eerder dit jaar drie alternatieve verkeerssituaties uit aan het Heuvelplein:

  1. Enkelrichting vanuit Kapelstraat.

  2. Enkelrichting vanuit Watermolenstraat.

  3. Afsluiten van beide richtingen voor doorgaand autoverkeer.

  Fietsers en voetgangers regeren Elke proefopstelling liep twee weken lang. op basis van alle vaststellingen, opteert het bestuur nu voor de laatstgenoemde versie. Het afsluiten van het Heu-velplein voor alle motorvoertuigen biedt volgens de gemeente alleen voordelen. Niet alleen wordt de om-geving een pak veiliger voor fietsers en voetgangers, het Heuvelplein kan weer meer echt een plein worden.

  Heuvelplein wordt afgesloten voor doorgaand autoverkeer

  Dienst openbare Infrastructuur03 670 01 48 openbarewerken@essen.be

  Meer info?

  BESTUUR

  50m

  Watermolenstr

  aat

  Doornb

  oom

  Essendonk

  Beliestraat

  Melkerijstraat

  Kapelstraat

  Ring

  N117

  HORENDONK

  WUUSTWEZEL

  ROOSENDAAL/NISPEN

  KALMTHOUT

  af