DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2010 Q3)

16
Onderzoeksrapport 3e kwartaal 2010

description

De DM Barometer is een onderzoek van DDMA, OMG/Mailmedia en Tijdschrift voor Marketing naar de bestedingen en trends in de dialoogmarketing (directe en interactieve marketing).

Transcript of DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2010 Q3)

Page 1: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2010 Q3)

Onderzoeksrapport 3e kwartaal 2010

Page 2: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2010 Q3)

DM Barometer

De DM Barometer is een onderzoek van DDMA, OMG/Mailmedia en Tijdschrift voor Marketing naar de bestedingen en trends in de dialoogmarketing (directe en interactieve marketing).

Vier keer per jaar peilt de DM Barometer de DM branche. Tweemaal wordt gevraagd naar de bestedingscijfers in dialoogmarketing (DM Barometer enquête) en tweemaal wordt een specifiek thema uit de branche nader enquête) en tweemaal wordt een specifiek thema uit de branche nader onderzocht (DM Barometer Special).

Kijk op www.ddma.nl bij ‘kenniscentrum’ voor meer informatie over het onderzoek. Hier zijn onder andere alle onderzoeksrapporten van 2005 t/m 2009 te downloaden.

Meldt u aan als PANELLID van de DM Barometer en ontvang elk kwartaal als eerst gratis het uitgebreide onderzoeksrapport met de laatste kengetallen uit de dialoogmarketing branche.

Page 3: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2010 Q3)

Respons

Deze DM Barometer enquête is digitaal uitgezet onder de abonnees van de nieuwsbrief van DDMA, Communicatienieuws en Marketing Online. De enquête bestaat uit meerkeuzevragen, een aantal open vragen en stellingen.

Dit kwartaal hebben 91 marketeers een bijdrage geleverd aan de DM Barometer.

Page 4: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2010 Q3)

Kengetallen

• In het 3e kwartaal van 2010 is gemiddeld 29% van het marketingbudget aan dialoogmarketing besteed.

• 64% van de bedrijven heeft in 2010 gemiddeld een totaal marketing-budget tot aan € 50.000. 9% heeft meer dan € 1.000.000 aan marketing te besteden.

67% van de bedrijven heeft in 2010 gemiddeld een dialoogmarketing-• 67% van de bedrijven heeft in 2010 gemiddeld een dialoogmarketing-budget tot aan € 25.000. 5% heeft meer dan € 500.000 aan dialoogmarketing te besteden.

• Het dialoogmarketingbudget wordt voornamelijk besteed aan de kanalen 1) eigen website 19%, 2) geadresseerd drukwerk 16% en 3) e-mail marketing 14%.

• Een marketeer verdeelt het dialoogmarketingbudget over gemiddeld 4 verschillende kanalen.

Page 5: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2010 Q3)

Kengetallen

• 49% van de marketeers geeft aan dat zijn bedrijf in 2011 hetzelfde zal besteden aan dialoogmarketing als dit jaar. 44% denkt dat de bestedingen hoger zullen zijn, en slechts 7% verwacht lagere bestedingen.

• De marketeers achten de kanalen eigen website, e-mail marketing, geadresseerd drukwerk en search engine marketing het meest effectief bij het benaderen van klanten. Bij het benaderen van prospects zijn de kanalen eigen website, search engine marketing, beurzen / congressen en kanalen eigen website, search engine marketing, beurzen / congressen en geadresseerd drukwerk het meest effectief.

• Van de (nieuwe) marketingkanalen passen de marketeers vooral online communities (58%) toe in de marketingstrategieën, gevolgd door twitter (43%) en word-of-mouth (38%).

Page 6: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2010 Q3)

Kengetallen

• Ook zonder grote evenementen als het WK zal het aantal joint promotions in 2011 verder toenemen, zegt twee derde van de marketeers (67%).

• Een kleine meerderheid van de marketeers (58%) vindt dat de papieren antwoordenkaart en coupons hun functie verliezen door de digitale respons media.

Ruim twee derde van de marketeers (71%) denkt niet dat social • Ruim twee derde van de marketeers (71%) denkt niet dat social marketing dé manier is om in de toekomst geld te gaan verdienen.

Page 7: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2010 Q3)

DialoogmarketingbudgetWelk percentage van uw totale marketingbudget heeft u in het 3e kw van 2010 ingezet voor directe en interactieve marketing (dialoogmarketing)?

Page 8: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2010 Q3)

DialoogmarketingbudgetWat is het totale marketingbudget van uw bedrijf in 2010?

Page 9: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2010 Q3)

DialoogmarketingbudgetWat is het budget voor direct en interactieve marketing

(dialoogmarketing) van uw bedrijf in 2010?

Page 10: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2010 Q3)

DialoogmarketingbudgetWat is de verdeling van uw budget voor direct en interactieve marketing (dialoogmarketing) in het 3e kwartaal van 2010?

Page 11: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2010 Q3)

Bestedingen dialoogmarketing

Hoe denkt u dat de bestedingen aan directe en interactieve marketing van uw bedrijf in 2011 zich verhouden ten opzichte van dit jaar?

Page 12: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2010 Q3)

In dialoog met de klantWelk kanaal is volgens u effectief bij het benaderen van

uw klanten?

De marketeers zijn gevraagd voor De marketeers zijn gevraagd voor elk kanaal een waardering te geven op de schaal van 0 tot 5, waarbij 0 = niet effectief en 5 = heel effectief. De cijfers in de grafiek duiden de gemiddelde scores aan.

Page 13: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2010 Q3)

In dialoog met de klantWelk kanaal is volgens u effectief bij het benaderen van prospects?

De marketeers zijn gevraagd voor De marketeers zijn gevraagd voor elk kanaal een waardering te geven op de schaal van 0 tot 5, waarbij 0 = niet effectief en 5 = heel effectief. De cijfers in de grafiek duiden de gemiddelde scores aan.

Page 14: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2010 Q3)

Inzet marketingkanalenWelke (nieuwe) vormen van marketing past u momenteel toe

in uw marketingstrategieën?

Page 15: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2010 Q3)

Stellingen

Ook zonder grote evenementen als het WK zal het aantal joint promotions in 2011 verder toenemen.

De papieren antwoordkaart en coupons verliezen hun De papieren antwoordkaart en coupons verliezen hun functie door de digitale respons media.

Social marketing is DE manier om in de toekomst geld te gaan verdienen.

Page 16: DM Barometer - De graadmeter van DM bestedingen (2010 Q3)

Meer data, resultaten en informatie?

www.ddma.nl

Dutch Dialogue Marketing AssociationDutch Dialogue Marketing AssociationWG Plein 508

1054 SJ Amsterdam020 – 452 84 13

Jonneke Prinsen, Onderzoek [email protected]